ÖZGEÇMİŞ I-KİŞİSEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ I-KİŞİSEL BİLGİLER"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ I-KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı : Yasemin Ergenekon Doğum yeri ve yılı : Beypazarı, 1971 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ESKİŞEHİR Telefon numarası : 0 (222) /4988 Faks numarası : 0 (222) E-posta adresi : II-ÖĞRENİM Doktora : Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilimdalı, Doktora Tezi: İşe Yeni Başlayan Zihin Özürlüler Öğretmenlerinin Mesleksel Sorunlarının Belirlenmesi ve Bu Sorunları Gidermeye Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi: Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerinin Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma (Ordu İlkadım Anaokulu, Eğitim-Uygulama Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi) Lisans : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Lise : Balıkesir Lisesi, Balıkesir, III-ALDIĞI BURSLAR 1

2 2 IV-BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Uygulamalı davranış analizi, etkili öğretim, gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi, etkinlik temelli öğretim/gömülü öğretim. V-ALINAN ÖDÜLLER 2004 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje Yarışması İkincilik Onur Ödülü 2004 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje Yarışması Tohum Vakfı Özel Ödülleri Üçüncülük Ödülü Ulusal Özel Eğitim Kongresi Yahya Özsoy En İyi Sözlü Bildiri Plaketi VI-BULUNULAN GÖREVLER Yardımcı Doçent Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü Yardımcı Doçent Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğt. Böl Konuk Öğretim Elemanı Indiana Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, ABD Araştırma Görevlisi Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü Özel Eğitim Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Öğretmeni Özel Bilim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi VII-OKUTULAN DERSLER a. Lisans Dersleri Öğretmenlik Uygulaması Öğretilebilir Zihin Engelliler Okullarında Ders Planı Geliştirme Zihin Engellilerde Ders Planına Yönelik Öğretim Materyali Geliştirme Öğretim Uygulaması I Öğretim Uygulaması II Zihin Engellilerin Performans Düzeyini Belirlemeye Yönelik Ölçü Araçlarının Materyallerini Geliştirme Zihin Engelli Öğrenciler İçin Ölçü Aracı Hazırlama ve Performans Düzeyi Belirleme Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi Öğretmenlik Uygulaması I Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I Topluma Hizmet Uygulamaları 2

3 3 Özel Eğitim b. Lisansüstü Dersleri Seminer Akademik Olmayan Becerilerin Öğretimi Özel Eğitim Okulları Deneyimi Dönem Projesi Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Geçiş Süreci ve Geçiş Hizmetleri Otizmli Çocuklar İçin Geçiş Hizmetlerini Planlama c. Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Çalışma Okulöncesi ve okul çağındaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklara bire-bir ve grupta öğretim sunma VIII-ÜYE OLUNAN BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR The Council for Exceptional Children (CEC) Association for Behavior Analysis (ABA) Özel Eğitimciler Derneği IX- DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ a. Devam Eden Araştırma Projeleri b. Tamamlanmış Araştırma Projeleri Özel eğitim ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan okulöncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda planlanan etkinlik temelli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan okulöncesi öğrencilerine kavram ve beceri öğretimi üzerindeki etkililiği konulu genel amaçlı araştırma projesinde araştırmacılık. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: , Proje başlama ve bitiş tarihleri: , (Destek: TL). Videoyla model olma ve canlı model olmanın otistik çocuklara zincirleme becerilerin öğretimindeki etkililik ve verimlilikleri konulu genel amaçlı araştırma projesinde proje yöneticiliği. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: , Proje başlama ve bitiş tarihleri: , (Destek: TL). 3

4 4 Özel eğitim sınıflarında hizmet sunan özel eğitim öğretmenlerinin uygulamalı davranış analizi bilgisini değerlendirme ve geliştirme konulu genel amaçlı araştırma projesinde araştırmacılık. Devlet Planlama Teşkilatı Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projesi, Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: , (Destek: TL). Zihin özürlü öğrencilere yaya becerilerinin öğretimi konulu genel amaçlı araştırma projesinde araştırmacılık. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: , Proje başlama ve bitiş tarihleri: , (Destek: TL). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı Eskişehir uygulamasının değerlendirilmesi konulu genel amaçlı araştırma projesinde araştırmacılık. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: , Proje başlama ve bitiş tarihleri: X-YÖNETİLEN TEZLER a. Tamamlanan a.1. Yüksek Lisans Özengi, S. Ş. (2009). Eskişehir ilinde kaynaştırmanın yürütüldüğü ilköğretim okullarındaki rehber öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. b. Devam Etmekte Olan b.1. Yüksek Lisans b.2. Doktora XI- BİLİMSEL YAYINLAR a. Makaleler a.1. SSCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler 4

5 5 Ergenekon, Y., Tekin-Iftar, E., Kapan, A., & Akmanoglu, N. (basım aşamasında). Comparison of video and live modeling in teaching response chains to children with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, Ozen, A, Ergenekon, Y., Ulke-Kurkcuoglu, B., & Genc, D. (basım aşamasında). Opinions of special education teachers about activity-based intervention. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ergenekon, Y. (2012). Otizmli çocuklara videoyla model olma kullanılarak ev kazalarında basit ilkyardım becerilerinin öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), Özen, A., & Ergenekon, Y. (2011). Özel eğitimde etkinlik temelli öğretim uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), Uysal, A., & Ergenekon, Y. (2010). Social skills instruction carried out by teachers working at private special education institutions in Turkey. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45(3), Ergenekon, Y., Özen, A., & Batu, E. S. (2008). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), a.2. Diğer index ve özlerce taranan dergilerde yayımlanan makaleler Özen, A, Ergenekon, Y., Genç, D., & Ülke-Kürkçüoğlu, B. (basım aşamasında). Kaynaştırma öğrencisi olan okulöncesi öğretmenlerinin sınıflarında yaptıkları öğretim uygulamalarının belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özen, A., Ergenekon, Y., & Batu, E. S. (2009). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının uygulama okulları ve uygulama sınıf öğretmenleri hakkındaki görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y., & Uysal, A. (2008). Zihin özürlü bir öğrenciye sabit bekleme süreli öğretimle toplama ve çıkarma öğretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1),

6 6 Batu, S., Ergenekon, Y., Erbas, D., & Akmanoglu, N. (2004). Teaching pedestrian skills to individuals with developmental disabilities. Journal of Behavioral Education, 13(3), a.3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Ergenekon, Y. (2009). Özel eğitim öğretmenlerine mesleklerinin ilk yılında sağlanan destekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), Gürsel, O., Ergenekon, Y., & Batu, S. (2007). Gelişimsel geriliği olan bireylere okuldan işe geçiş becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), a.4. Diğer dergilerde yayımlanan makaleler b. Bildiriler bildiriler b.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan Uzuner, Y., & Ergenekon, Y. (2000). Opinions of the family guides about the Small Steps Programme implemented in Anadolu University. International Special Education Congress'de sunulan sözlü bildiri. Manchester, İngiltere. bildiriler b.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet metin olarak yayımlanan Ergenekon, Y., & Unlu, E. (2011). Teaching practicum process: The teacher training program for individuals with intellectual disabilities at the department of special education in Turkey. International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn11) Konferansı nda sunulan poster bildiri. Barcelona, İspanya. Vuran, S., & Ergenekon, Y. (2011). Training process cycles for special education teachers and university supervisors. A Turkish context. International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn11) Konferansı nda sunulan poster bildiri. Barcelona, İspanya. 6

7 7 Ergenekon, Y., Ozen, A., Ulke-Kurkcuoglu, B., & Genc, D. (2010). Preschool teachers opinions on play skills. Sixth International Congress of Qualitative Inquiry (QI 2010) Kongresi nde sunulan poster bildiri. Urbana-Champaign, ABD. Ozen, A., Ergenekon, Y., Genc, D., & Ulke-Kurkcuoglu, B. (2010). Special education teachers opinions on play skills. Sixth International Congress of Qualitative Inquiry (QI 2010) Kongresi nde sunulan poster bildiri. Urbana-Champaign, ABD. Ergenekon, Y., & Ozen, A. (2008). The effectiveness of video modeling on teaching home skills to a student with developmental disabilities. Fourth Conference of the European Association for Behaviour Analysis (EABA) Konferansı nda sunulan sözlü bildiri. Madrid, İspanya. Ergenekon, Y., & Uysal, A. (2008). Social skills instruction carried out by teachers working at private special education institutions. II. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı'nda sunulan poster bildiri. Marmaris, Türkiye. Ozen, A., & Ergenekon, Y. (2008). A sample application: Utilizing activity based teaching and directed to cognitive development. II. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı'nda sunulan poster bildiri. Marmaris, Türkiye. Ergenekon, Y., Gürsel, O., & Batu, S. (2001). Öğretmenlerin ve yöneticilerin gelişimsel geriliği olan bireylere meslek becerilerinin kazandırılmasına ilişkin görüşleri. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı'nda sunulan sözlü bildiri. Antalya, Türkiye. Batu, S., Ergenekon, Y., Erbaş, D., & Akmanoğlu, N. (2001). Gelişimsel yetersizliği olan öğrencilere yaya becerilerinin öğretimi. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı'nda sunulan sözlü bildiri. Antalya, Türkiye. b.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayımlanmamış bildiriler Ozen, A. & Ergenekon, Y. (2012). Activity-based intervention (ABI) practices in special education: A case study from Turkey. 1st International Early Childhood Intervention Conference (Anip-Portuguese National Early Intervention Association) Eurlyaid Annual Conference da sunulan poster bildiri, Braga, Portekiz. 7

8 8 Ergenekon, Y., Tekin-Iftar, E., Kapan, A., & Akmanoğlu, N. (2010). Which one is more effective and efficient? Video modeling or live modeling? International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families de sunulan poster bildiri, Kansas City, MO, ABD. Ergenekon, Y., Uzuner, Y., & Kırcaali-Iftar, G. (2004). First year teachers of children with mental retardation in Turkey: Training, recruitment, and support. Hawaii International Conference on Education'da sunulan sözlü bildiri, Hawaii, ABD. Kırcaali-Iftar, G., Ergenekon, Y., & Uysal, A. (2002). Teaching addition and subtraction via constant time delay procedure to children with mental retardation. Association for Behavior Analysis (ABA) Uluslararası Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri. Toronto, Kanada. Ergenekon, Y., Uysal, A., Yıldırım, S., & Akmanoglu, N. (2002). A comparison of two interventions for increasing oral reading performance. Association for Behavior Analysis (ABA) Uluslararası Kongresi'nde sunulan poster bildirisi. Toronto, Kanada. bildiriler b.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan Gürsel, O., & Ergenekon, Y. (2001). Zihin özürlü bireylerin okuldan iş ve mesleki yaşama geçiş sürecinde bireyselleştirilmiş geçiş planlarının düzenlenmesi. 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri. Antakya. bildiriler b.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet metin olarak yayımlanan Özen, A. & Ergenekon, Y. (2012). Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar için etkinlik temelli öğretim uygulamaları. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi nde yapılan çalıştay, Trabzon. Özen, A. & Ergenekon, Y. (2012). Özel eğitimde etkinlik temelli öğretim uygulamaları. 9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı nda sunulan sözlü bildiri, İstanbul. Ergenekon, Y., Vuran, S. & Ünlü, E. (2010). Uygulama öğretim elemanı adayı yetiştirme süreci: Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği ABD örneği. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep. 8

9 9 Özengi, S.Ş. & Ergenekon, Y. (2010). Eskişehir ilinde kaynaştırmanın yürütüldüğü ilköğretim okullarındaki rehber öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan poster bildiri, Gaziantep. Kapan, A., Ergenekon, Y., Tekin-İftar, E. & Akmanoğlu, N. (2010). Videoyla model olma ve canlı model olmanın otistik çocuklara zincirleme becerilerin öğretimindeki etkililik ve verimlilikleri. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi nde sunulan poster bildiri, Gaziantep. Değirmenci, H.D., & Ergenekon, Y. (2009). Özel eğitimde videoyla model olma uygulamaları: Videoların hazırlanması ve örnekler. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri, Marmaris-Muğla. Vuran, S., & Ergenekon, Y. (2007). Problem davranışların azaltılmasına olumlu yaklaşım. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde yapılan çalıştay, Çeşme-İzmir. Özen, A., Ergenekon, Y., & Genç, D. (2007). Etkinlik temelli öğretim: Tanım, örnek uygulamalar, örnek videolar. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan Etkinlik temelli öğretim adlı panel bildiride sunulan "Örnek uygulamalar" başlıklı sözlü bildiri, Çeşme-İzmir. Ergenekon, Y., & Uzuner, Y. (2006). Nitel araştırma: Görüşme araştırmalarında tümevarım analizi tekniğinin uygulanması. 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde yapılan çalıştay, Samsun. Özen, A., Ergenekon, Y., & Batu, S. (2006). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi. 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri, Samsun. Ergenekon, Y., Batu, S., Kırcaali-İftar, G., Uzuner, Y., & Vuran, S. (1999). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Eskişehir Uygulaması na ilişkin aile rehberi görüşleri. 9. Ulusal Özel Eğitim Kongresi nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir. bildiriler b.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayımlanmamış Özen, A. & Ergenekon, Y. (2012). Otizmde etkinlik temelli öğretim uygulamaları. 5. İstanbul Otizm Eğitim Günleri nde (Uluslararası Katılımlı Otizmde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu) sunulan sözlü bildiri, İstanbul. 9

10 10 Ergenekon, Y. (2008). Beceri ve kavram öğretimi. 3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri nde sunulan sözlü bildiri, İstanbul. Ergenekon, Y. (2007). Otistik çocukların özellikleri. II. Özel Eğitim Sempozyumu'nda sunulan sözlü bildiri, İzmir. Ergenekon, Y., Uzuner, Y., & Kırcaali-İftar, G. (2004). İşe yeni başlayan zihin özürlüler öğretmenlerinin mesleksel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik önerilerin geliştirilmesi. 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri, Bolu. c. Kitaplar ve/veya Kitap Bölümleri c.1. Alanda yurt içinde yayımlanan kitaplar Ergenekon, Y. (2005). İşe yeni başlayan zihin özürlüler öğretmenlerinin mesleksel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik önerilerin geliştirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No Kırcaali-İftar, G., Uzuner, Y., Batu, S., Vuran, S., & Ergenekon, Y. (2001). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı Eskişehir uygulamasının aile rehberi görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. İstanbul: Zihinsel Engellilere Destek Derneği. c.2. Alanda yurt içinde yayımlanan kitap bölümleri Ergenekon, Y. (2012). Sosyal yeterlikle ilişkili kavramlar ve sosyal yeterliğin bileşenleri. S. Vuran (Ed.). Sosyal yeterliklerin geliştirilmesi: Sosyal beceri yetersizliği gösteren çocuklar için. (s.13-37). Ankara: Vize Yayıncılık. Ergenekon, Y. (2012). Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve ilgili yasal düzenlemeler. E. Tekin-İftar (Ed.). Özel gereksinimli bireyler ve bakım hizmetleri. (s ). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: Ergenekon, Y. (2009). Down sendromlu çocuklarda davranış kontrolü. E. S. Batu (Ed.). 0-6 yaş arası Down sendromlu çocuklar ve gelişimleri. (s ). Ankara: Kök Yayıncılık. 10

11 11 XII- DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER a. Kongre organizasyonu a.1. Uluslararası kongre organizasyonu II. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, Düzenleme Komitesi Üyeliği, Marmaris, a.2. Ulusal kongre organizasyonu 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Konya, Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kongre Yürütücülüğü, Çeşme-İzmir, Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Program Kurulu Üyeliği, Çeşme-İzmir, b. Hizmet-içi eğitim programları Ergenekon, Y. (2009). Öğretim Yöntemleri konulu seminer, Eskişehir. Ergenekon, Y. (2008). Sınıf Yönetimi ve Davranış Değiştirme konulu seminer, Eskişehir. Ergenekon, Y. (2007). Otistik Çocuklara Sosyal Beceri Öğretimi konulu seminer, İstanbul. Ergenekon, Y. (2004). Davranış Değiştirme konulu seminer, İstanbul. Ergenekon, Y. (2003). Çocuklarda Uygun Olmayan Davranışların Azaltılmasında Kullanılacak Yöntemler konulu seminer, Eskişehir. Ergenekon, Y. (2002). Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine Atanan Öğretmenlere Branş Eğitimi konulu hizmet-içi eğitim programı, Eskişehir. c. Alandaki yurt içi etkinliklerde konuşmacılık ya da panelistlik Ergenekon, Y. (2012). Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü nün tanıtımı. Yunus Emre Lisesi Meslek Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşmacı, Eskişehir. Ergenekon, Y. (2011). Otizm spektrum bozukluğu ve eğitimde yeni uygulamalar. Balıkesir Otizmle Mücadele Derneği tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü etkinliğinde konuşmacı, Balıkesir. 11

12 12 Ergenekon, Y. (2007). Otistik çocukların özellikleri. Karşıyaka Belediyesi ve Özel Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen 2. Özel Eğitim Sempozyumu nda konuşmacı, İzmir. d. Yapılan çalıştaylar Ergenekon, Y. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamalı Bilgiler Işığında Etkili Uygulamalar başlıklı çalıştaylar dizisinde Davranış Kontrolü ve Disiplin (Ailelere yönelik) konulu çalıştay. Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Otizmli Bireylerin Eğitimlerinin Güçlendirilmesi Projesi Etkinliği (2 Haziran 2012). Ergenekon, Y. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamalı Bilgiler Işığında Etkili Uygulamalar başlıklı çalıştaylar dizisinde Otizmli çocuklara özbakım be günlük yaşam becerilerinin kazandırılması konulu çalıştay. Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Otizmli Bireylerin Eğitimlerinin Güçlendirilmesi Projesi Etkinliği (12 Mayıs 2012). Ergenekon, Y. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamalı Bilgiler Işığında Etkili Uygulamalar başlıklı çalıştaylar dizisinde Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Uygulamaları: Hedef davranış belirleme, Kayıt tutma, Problem davranışları önleme konulu çalıştay. Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Otizmli Bireylerin Eğitimlerinin Güçlendirilmesi Projesi Etkinliği (24 Mart 2012). Uzuner, Y., Gürgür, H., Ergenekon, Y. & Ünlüer. S. (2010). Eylem araştırması Çalıştayı. Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi Etkinlikleri (24 Aralık 2010). Uzuner, Y., Gürgür, H., Ergenekon, Y. & Ünlüer. S. (2010). Eylem araştırması Çalıştayı. Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi Etkinlikleri (31 Aralık 2010). 12

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK

Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK Doğum Yeri : Mestanlı. Doğum Tarihi : 1948 Bildiği Yabancı Dil : İngilizce, Fransızca Tel : +90 (224 2942196) e-mail : ozyurek48@gmail.com Yazışma Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler:

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Unvanı: Y.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992 Yüksek Eğitim Yönetimi, Teftişi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Özel Eğitim Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

TOHUM OTİZM VAKFI FAALİYET RAPORU // 2013

TOHUM OTİZM VAKFI FAALİYET RAPORU // 2013 TOHUM OTİZM VAKFI FAALİYET RAPORU // 2013 İÇİNDEKİLER 2 Vakfımızın Amaçları 6 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı 2013 Faaliyetleri 8 Eğitim Hizmetlerimiz 12 Eğitim Faaliyetlerimiz 14 Bilimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Aysun ÇOLAK (Doktora Tezi)

Aysun ÇOLAK (Doktora Tezi) KAYNAŞTIRMA UYGULANAN BİR İLKÖĞRETİM SINIFINDAKİ SOSYAL YETERLİK ÖZELLİKLERİNİN BETİMLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI Aysun ÇOLAK (Doktora Tezi) Eskişehir, 2007 KAYNAŞTIRMA UYGULANAN BİR İLKÖĞRETİM

Detaylı

(OCAK-HAZİRAN 2013) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

(OCAK-HAZİRAN 2013) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (OCAK-HAZİRAN 2013) 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR 1.1. Fakülte Yayınları Fakültemiz tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitimde Nitelik Sempozyumu

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı