Tanıtım m Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanıtım m Faaliyetleri"

Transkript

1 DTO226 TURİZM VE ÇEVRE İKİNCİ HAFTA

2 ĐÇ TURĐZM

3 Đç Turizmde Yürütülen Y Tanıtım m Faaliyetleri İç turizmin gelişmesi için yürütülen workshop faaliyetlerine destek verilmesi İlgili Genel Müdürlüklerle (Kültür Varlıkları ve Müzeler, Araştırma ve Eğitim, Yatırım İşletmeler Gen. Müd.) birlikte Turizm Geliştirme Çalışmaları kapsamında çeşitli illerde alan çalışmaları yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce Karadeniz Bölgesi ndeki termal kaynaklara sahip illerin tanıtım çalışmalarına destek verilmektedir.

4 İç Turizmde Yürütülen Y Tanıtım m Faaliyetleri

5 İç Turizmde Yürütülen Y Tanıtım m Faaliyetleri

6 İç Turizmde Yürütülen Y Tanıtım m Faaliyetleri

7 TÜRKİYE DE İÇ TURİZM

8 TÜRKİYE DE TURİZM ZMİ OLUŞTURAN UNSURLAR Gelir Boş zaman Teknolojik imkan İstek

9 TÜRKİYE DE TURİZM OLAYINI DOĞURAN UNSURLAR Şehirleşme, büyük b şehirlerin çoğalması Kırsal yörelere, y tabiata özlem Teknolojinin gelişmesi Refah düzeyinin d artması Ekonomik gücün g n artması Entelektüel seviyenin yükselmesiy Ulaşı şım m sisteminin gelişmesi Boş zamanların çoğalması

10

11 TÜRKİYEDE İÇ TURİZM TALEBİNİN N ANALİZİ İç turizmi geliştirmenin önemi Türkiye de içi turizmin gelişimi imi Türkiye de içi turizm talep profili İç turizmi engelleyen faktörler İç turizmi destekleyen faktörler İç turizm için i in yapılmas lması gerekenler

12 İÇ TURİZM ZMİ GELİŞ İŞTİRMENİN ÖNEMİ Doğal ve kültk ltürel değerlerin erlerin öğrenilmesi ve sevilmesini sağlar Farklı bölgelerdeki insanların n kaynaşmas masını sağlar. İnsanların n fiziksel ve psikolojik yönden y rahatlamasını sağlar Az gelişmi miş bölgeler ekonomik yönden y canlanır, Gelirin az gelişmi miş bölgelere yayılmas lmasını sağlar İç turizm talebi istikrarlıdır, r, ekonomik, politik ve çevresel faktörlerden az etkilenir İç turizmin gelişmesi ülke dışıd tatilleri, ülke içine i ine yönlendirir, y böylece ülkeden döviz d çıkışıışı engellenmiş olur İç turizm, turizm bilincinin gelişmesini sağlar İç turizmi geliştirmek için i in geliştirilen altyapı,, eğitim, e sermaye ve bilgi dışd turizmin geliştirilmesi için i in bir zemin oluşturur

13 TÜRKİYEDE İÇ TURİZM ZMİN N GELİŞİ İŞİMİ Türkiye de içi turizm hareketleri 1950 lerde başlam lamış,, 1960 larda hızlanmıştır.1960 lı yıllarda deniz kıyılark larına yönelik y turizmin başlad ladığı görülmektedir yılında y yapılan ilk Kalkınma Planıyla birlikte içi turizmin geliştirilmesi yönünde nde çalışmalar başlanm lanmış ancak uygulanamamış ıştır, bu sebeple yeterli bir arz kapasitesi yaratılamam lamamıştır li yıllarda y uygulanan ve Turizm Bankası tarafından finanse edilen tatil kredisi ile memur ve işçilerin i ilerin tatile çıkmalarına olanak sağlanm lanmış,, daha sonra bazı aksaklıklar klar sebebiyle yürürly rlükten kaldırılm lmıştır li yıllardaki y ekonomik alanda yapılan bazı yasal değişiklikler, iklikler, ülkede turizm kavramının n yerleşmesine neden olmuştur, 1990 lı yıllarda içi turizme yönelik y tanıtma tma faaliyetleri ağıa ğırlık k kazanmaya başlam lamıştır. Sosyo-ekonomik yapının n değişmesiyle tatil anlayışı da değişmi miştir (yazlık evlerden otellere geçiş) 2000 li yıllarda y İç piyasaya yönelik y promosyonlu satış ışların n artması, acentaların iç turizm konusunda sürekli s çalışma içinde i inde olması ve gerekli ödeme kolaylıklar klarını tüketiciye sunması nedeniyle orta kesimde tatile çıkmaya başlam lamıştır. İç turizmi canlandırmak üzere sektör r kampanyalar başlatm latmıştır. (Erken rezervasyon, herşey ey dahil, indirimli ya da taksitli tatiller)

14 TÜRKİYE DE İÇ TURİZM TALEP PROFİLİ İÇ TURİZMLE İLGİLİ VERİLER *Turizm Bakanlığı Araştırma rma ve Değerlendirme erlendirme Dairesi, 1983, 1992, 1997 hane halkı fertlerinin yurtiçi i seyahat davranış ışlarını gösteren araştırmalar rmalar *TÜRSAB AR-GE Departmanı İç Turlar Pazarı Anketi 2005 *TÜROFED Tüketici T Eğilimleri E Araştırmas rması (Temmuz-Eyl Eylül 2006) Türk Seyahatçilerinin Tercihleri

15 SEYAHAT HARCAMALARININ ÖNCELİKLİ DAĞILIMI Yeme İçme Ulaşı şım Konaklama Eğlence Alış ışveriş

16 ÖNCELİK K SIRASINA GÖREG SEYAHATLERİN N AMACI Güneş/deniz/kum Kültürel Kongre,toplantı Termal/sağlık İnanç Kar turları Haftasonu şehir Haftasonu doğa İş seyahatleri Doğa a sporları Yat turu Özel ilgi

17 SEYAHAT EDENLERİN N YAŞ GURUPLARINA GÖRE G ÖNCELİKLİ DAĞILIMI ve altı ve üzeri

18 ÖNCELİKLİ MÜŞTERİ PROFİLİ Kadın Erkek Serbest Meslek Emekli Ücretli Çiftler Öğrenci Çocuklu aile 65 yaş üstü Engelli

19 ÖNCELİK K SIRASINA GÖRE G ÖDEME ŞEKLİ Kredi Kartı ile taksit Kredi Kartı ile peşin Peşin ve Nakit Taksit Kartları Diğer (Banka Kredisi)

20 TATİLC LCİLERİN ÖNCELİKLİ BÖLGE TERCİHLER HLERİ Akdeniz Ege İç Anadolu Marmara Karadeniz Güney Doğu

21 ÖNCELİK K SIRASINA GÖREG TESİS S TERCİHLER HLERİ 3*- 4* 5 * 2 ve altı Apart Pansiyon Diğer

22 TERCİH H EDİLEN ULAŞIM Otobüs Kendi aracı Uçak Tren Gemi Diğer TİPLERİ

23 REZERVASYON DÖNEMLERD NEMLERİ Haziran-Eyl Eylül Ulusal bayramlar Dini bayramlar Diğer DönemlerD Kasım- Mart

24 DEĞERLEND ERLENDİRMERME Günübirlik turlarda büyüme b Orta kesimin tekrar seyahat etmeye başlamas laması Akdeniz ve Ege dışıd ışındaki bölgelerin b payının yükselmesi Güneş,, deniz, kum turizminin payının düşmesi Kültür r turlarında yükselmey 3-44 yıldy ldızlı tesislerin gözde g olması Otobüs s ve uçak u yolculuğu u yükseliy kselişte Taksitli ödemeler revaçta

25 TÜROFED Tüketici T Eğilimleri E Araştırmas rması (Temmuz-Eyl Eylül l 2006) ÖZET BİLGB LGİLERLER 1000 tüketici t Hane gelir seviyesi ortalama 1566 YTL dir Ağırlıklı olarak lise mezunu Genelde araba sahibi değiller Tatile uçakla u gidiş ve otelde konaklama Otel kanalıyla rezervasyon En çok tercih edilen Her şey dahil sistemi Tatil için i in YTL lik bir bütçe b e YTL lik konaklama bütçesib Taksit ve nakit indirimli ödeme kolaylığı Otel seçimi kendi tercihleri Otelle ilgili memnuniyet, hizmet kalitesi, temizlik ve fiyat faktörlerine bağlı Memnun kalmama nedenleri olarak kişisel isel sebepler, fiyat, temizlik etkenleri Tatil ve Konaklama tercihlerinde gazete ilanları birinci sıradas Otelde gün g n konaklama Aileyle tatil, yılda y bir kez ve yaz aylarında Tesise ulaşı şım m kolaylığı ığı,, tesisin konumu ve yan hizmetler önemli

26 İÇ TURİZM ZMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER Seyahat kültk ltürünün n olmaması Ekonomik sorunlar Gelir düşükld klüğü Turistik ürünün n fiyatının n yüksekliy ksekliği İç turizm pazarına paket tur sunan seyahat acentalarının azlığı Aile bireylerinin yılly llık k izinlerinin farklı dönemlerde olması İkinci konutların n yaygınl nlığı İç turizmin kriz dönemlerinde d hatırlanan pazar oluşu

27 İÇ TURİZM ZMİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER Yurtiçi i Seyahat Pazarının n gelişmeler kaydetmesi Basın-Yay Yayın n organlarının n teşviki İzin ve bayramların n fazlalığı Ulaştırma imkanlarının n gelişmesi Dış turizm hareketlerinin yerli turistte merak uyandırmas rması Eğitim seviyesinin yükselmesiy Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin rlerinin yurtiçi i seyahat pazarına girmeleri Konaklama işletmelerinin i içi pazara kontenjan ayırmalar rmaları Konaklama işletmeleri i ile acentacılar ların tanıtımda ortak çalışmaları Tüketiciye e ve internet olanaklarının n sunulması Fiyatlardaki cazibe ve ödeme kolaylığı ığı, Tanıtımı arttırma rma İç turizme yönelik y cazip tur paket programları Ulaşı şım m kolaylığı

28 ĐÇ TURĐZM ĐÇĐN YAPILMASI GEREKENLER İç pazara yönelik y tanıtım m faaliyetlerinin arttırılmas lması Ortak yurtiçi i seyahat pazarı politikalarının n oluşturulmas turulması İç turizm talebinin analizinin yapılmas lması İç pazar potansiyelinin özel proje ve promosyonlarla desteklenmesi Seyahat acentalarının iç pazara yönelik y özel ilgi turları düzenlemeleri Gençlik turizmine yönelik y projelerin hazırlanmas rlanması Halkın n içi turizme katılımının özendirilmesi,tatil alış ışkanlıklarının kazandırılmas lması, Taksitli veya uzun vadeli ve düşük d k faizli kredili tatil imkanlarının geliştirilmesi Kış sezonunda ucuz fiyatlı tatil kampanyası Ulaşı şımdaki fiyat rekabeti Hızlı trenlerin devreye girmesi (uzun vadede) Halkın n gelir düzeyi d ve refahının n yükseltilmesiy

29 SONUÇ İç turizmde başar arının n anahtarı dış pazara gösterilen özen ve önemin içi pazara da sürekli olarak gösterilmesidir. g Bir ülkede içi turizmin gelişmesi dışd turizmin gelişmesine basamak olacaktır. Sağlıkl klı bir toplum için i in vatandaşlar ların psikolojik yönden y rahatlamalarını sağlayacak olan turizme daha çok önem vermeli ve bunun içinde i inde turizmi geliştirip, herkesin tatile çıkacağı bir ortam oluşturulmal turulmalıdır. r.

30 TÜRKĐYEDE SON YILLARDA ĐÇ PAZARIN GELĐŞ ĐŞMESĐNDEKĐ ETKENLER Erken rezervasyon Her şey dahil sistemi Taksitle ödeme kolaylıklar kları Kampanyalar TÜRKĐYENĐN ĐÇ PAZAR PAYI % 35 YILLIK CĐRO C 7 MĐLYAR M DOLAR

31 AVRUPADA TURĐZM ZMĐN N EN BÜYÜKLERĐ AVRUPADA YURTĐÇĐ SEYAHAT PAZARI Đç Pazarda Seyahat Sayıları (milyon) Yıllık Ciro (milyar avro) Toplam Gelir Đç Pazar Payı Đç Dış FRANSA ,1 % ĐSPANYA ,0 % ĐTALYA % ALMANYA 19,5 58 %

YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI

YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 2014 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI/ 2015-78 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 1 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI 2014 ARAŞTIRMASI

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇ TURİZM PAZARI ANALİZİ VE PAZARI CANLANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI

TÜRKİYE DE İÇ TURİZM PAZARI ANALİZİ VE PAZARI CANLANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 16, s. 127-144 TÜRKİYE DE İÇ TURİZM

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Projenin Sahibi : Bilecik Belediyeler Birliği Tel: (228)2121088 (bilecikbb@gmail.com) Hazırlayan Ekip Lideri : Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE NİN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER, DÜNYA TURİZMİNDEKİ YERİ VE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI NIN ROLÜ SA/00-2-5 HAZIRLAYAN M. Oğuzhan ÖNEN Kd. Uzman

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 2 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr.

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. Murat Çak YAYIN NO: 2007-69 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Turizm Mevcut Durum Raporu

Turizm Mevcut Durum Raporu Dicle Bölgesi (TRC3) Turizm Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ TARIM SEKTÖR RAPORU İçindekiler TABLO LİSTESİ...4 ŞEKİL

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü. Ağustos-2011

T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü. Ağustos-2011 T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü Ağustos-2011 ALMANYA Ülke Nüfusu 81.772.000 (2010) Turizm Otoritesi GNTB (The German National Tourist Board) Toplam Yapılan Seyahat Sayısı 75,6 milyon

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2. Körfez Turizm Pazarına Giriş Stratejileri

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2. Körfez Turizm Pazarına Giriş Stratejileri 2 ÖZET 1 Antalya 2011 yılında 10.346.675 ve 2012 yılının 11 aylık döneminde 10.178.335 turist sayısıyla Dünya da en çok ziyaret edilen beşinci şehir olmuştur (Euromonitor International). Bununla birlikte

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ

TURİZM PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ UZMANLIK TEZİ Muhammed Ali OFLAZ ŞUBAT - 2010 ANKARA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 31-48 TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ateş BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

43 2. EYLEM PLANI 1. PLANLAMA Destinasyon Bazında Planlama 1 Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm

Detaylı

SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü bzengin@sakarya.edu.tr

Detaylı

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com GİRİŞ

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com GİRİŞ GİRİŞ Sanayi devrimi ile birlikte insanların gelir seviyelerindeki artışlar, ulaşım imkanlarının giderek çoğalması, yoğun iş temposunun yüklediği stresten uzaklaşmak, dinlenme-eğlenme, gezme-görme amaçlı

Detaylı

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL (ESD) ENERJİ TASARRUFU ve SIFIR KİREÇ cihazlarının sağladığı tasarruf sayesinde, her çevrimde sadece 2 litre temiz su tüketimi ve %40 daha düşük işletme gideri.

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE ÝKÝNCÝ KONUTLARIN TURÝZME KAZANDIRILMASI ve AYVALIK TA ÝKÝNCÝ KONUTLAR (SAHÝP VE KULLANICILAR)

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T U R İ Z M ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-59-8 YAYIN NO: KB: 2859- ÖİK: 713 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

DÜNYA TURİZM TALEBİ EĞİLİMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYEYE YÖNELİK YAT TURİZM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜNYA TURİZM TALEBİ EĞİLİMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYEYE YÖNELİK YAT TURİZM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜNYA TURİZM TALEBİ EĞİLİMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYEYE YÖNELİK YAT TURİZM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. V. Uğur TANDOĞAN* ÖZET Yapılan incelemeler, ülkemizin önümüzdeki yıllarda yüksek bir yat turizm talebi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı