TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA"

Transkript

1 TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi yasalarına göre vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı banka hesapları üzerinden vergilendirmeden kaçınmasını önlemek amacıyla 2010 yılında Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasasını (Foreign Accounts Tax Compliance Act- FATCA) yayımlamıştır. ABD, diğer devletler ile imzaladığı iki taraflı antlaşmalar yoluyla söz konusu yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. FATCA uygulamasına dayanak olan bu antlaşmalarla ilgili olarak iki ayrı model antlaşma kullanılmaktadır. Bu modeller arasında bazı temel farklar bulunmaktadır. Farklardan ilki, FATCA düzenlemesinin özünü teşkil eden bilgi paylaşımının tek taraflı olarak değil, karşılıklılık prensibi çerçevesinde yapılması ile ilgilidir. Bir diğer farklılık ise, yabancı finansal kuruluşların raporlama yükümlülüklerini ya kendi ülkesinin iç hukuk mekanizmaları aracılığı ile ya da doğrudan ABD Milli Gelirler Dairesine (Internal Revenue Service, IRS) yapması konusundadır. Örneğin, Türkiye, 3 Haziran 2014 tarihinde ABD ile birinci model antlaşmayı prensipte imzalamıştır. Bu modele göre, Türk finansal kuruluşları yükümlü oldukları raporlamayı TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığı ile yapacaktır. İki model arasında her ne kadar söz konusu şekilde bazı farklılıklar bulunsa da, FATCA ile ilgili yabancı finansal kuruluşların dikkate alması gereken temel çerçeve birçok açıdan benzerlik göstermektedir. FATCA, temel olarak ABD li vergi mükelleflerine yasada belirtilen şartları karşılayan yabancı banka hesapları ile ilgili bilgileri raporlama yükümlülüğü getirmektedir. Bunun yanı sıra, yabancı finansal kuruluşlar ve bazı yerel ya da yabancı şirketler için de raporlama ve stopaj yükümlülüğü düzenlemektedir. FATCA, özellikle yabancı finansal kuruluşlar için sert düzenlemeler içermektedir. FATCA da yabancı finansal kuruluş kavramı, aşağıdaki kişileri kapsayacak şekilde geniş tanımlanmıştır:

2 Bankalar gibi mevduat kabul eden kuruluşlar Başkasının hesabına finansal varlıkları elinde tutan saklamacı kuruluşlar Müşterisi adına para piyasası ticareti veya bireysel ya da kolektif portföy yönetimi gibi işlemler yapan yatırım kurumları Nakdi kıymet sigorta sözleşmesi veya yıllık gelir sigorta sözleşmesi yapan ve bu bağlamda ödeme yapma yükümlülüğü altına giren belli sigorta şirketleri Yabancı finansal kuruluşların FATCA bağlamındaki yükümlülükleri IRS ile antlaşma yapıp yapmamalarına bağlıdır. Yabancı finansal kuruluşların hangi şartlar altında IRS ile antlaşma yapabileceği söz konusu yabancı finansal kuruluşun bulunduğu ya da kanunlarına göre kurulmuş olduğu devletin ABD ile iki taraflı antlaşma imzalayıp imzalamadığına göre belirlenmektedir. FATCA uygulamasına ilişkin IRS tarafından yapılan bildirilere göre, birinci modele göre ABD ile antlaşma yapmış ülkelerde bulunan ya da bunların kanunlarına göre kurulmuş finansal şirketler IRS ile antlaşma sağlayıp küresel aracı kimlik numarasına (Global Intermediary Identification Number, GIIN) sahip yabancı finansal kuruluş statüsü kazanabilir. İkinci modele göre antlaşma yapmış devletlerin hukukuna tabi finansal kuruluşlar ise, IRS ile antlaşma sağladıktan sonra katılımcı yabancı finansal kuruluş statüsüne kavuşabilir. FATCA sistemine göre bu iki grup dışında kalan yabancı finansal kuruluşlar katılımcı olmayan yabancı finansal kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Türkiye nin de dâhil olduğu, ABD ile FATCA bağlamında sadece prensipte antlaşma imzalayıp bunu iç hukukun bir parçası haline getirmeyen devletlerle ilgili olarak uygulamanın nasıl olacağı IRS tarafından yayımlanan bildirilerle düzenlenmiştir. Buna göre, 30 Haziran 2014 tarihinden önce prensipte antlaşma sağlayan devletlerde bulunan ya da bu ülkelerin hukukuna göre kurulmuş yabancı finansal şirketler, hukukuna tabi oldukları devlet ile ABD arasında sanki iki taraflı bir antlaşma yapılmış gibi hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır. Bu durumda, iki devlet arasında sonuçlanmış bir antlaşma olmadığı için yabancı finansal kuruluşların, devletinin prensipte imzalamış olduğu model antlaşmayı esas alarak hareket etmesi 2

3 öngörülmüştür. Ayrıca bu konumdaki yabancı finansal kuruluşlar, istisnai olarak 1 Ocak 2015 tarihine kadar GIIN alma zorunluluğundan muaf kılınmıştır. Ancak, söz konusu durumun geçerliliği prensipte imzalanan antlaşma ile ilgili aşamaların 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanıp antlaşmanın yürürlüğe girmesine bağlı kılınmıştır. Prensipte imzalanan model antlaşmanın 31 Aralık 2014 tarihine kadar sonuçlanmaması durumunda 30 Haziran ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında IRS ile antlaşma sağlamış yabancı finansal kuruluşların durumunun ne olacağı zor ve belirsiz bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. IRS açıklamalarına göre, bu durumda söz konusu devletin, ABD ile antlaşma yapmış ülkeler listesinden çıkartılması gerekmektedir. Sonuç olarak, prensipte imzalanan antlaşmaya dayalı olarak IRS ile antlaşma yapıp statü kazanan yabancı finansal kuruluşların kazandıkları statüyü kaybetmesi kabul edilmiştir. Aynı şekilde 1 Ocak 2015 tarihine kadar IRS ile antlaşma yapmamış olan yabancı finansal kuruluşlar herhangi bir statü kazanamayacaktır. Fakat FATCA nın katılımcı olmayan yabancı finansal kuruluşlar için öngörmüş olduğu stopaj kesintisi vb. yaptırımlar göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir durumun finansal kuruluşlar için ağır sonuçlar doğuracağı aşikârdır. Bundan dolayı, IRS söz konusu durumla ilgili yeni bir bildirimde bulunmuş ve 31 Aralık 2014 tarihine kadar prensipte yapılan antlaşmanın sonuçlanmaması durumunda ilgili ülkelerle ilgili yapılacak aylık değerlendirmeler sonucu antlaşmayı yürürlüğe geçirme noktasında devletlerin tavır ve performanslarının dikkate alınacağını belirtmiştir. Hali hazırda yayımlanan herhangi bir aylık değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye ile ilgili olarak bir değerlendirme yapılacak olursa, Türkiye ile ABD arasında 3 Haziran 2014 tarihinde birinci model antlaşma prensipte imzalanmış, ancak 31 Aralık 2014 tarihine kadar söz konusu antlaşma sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla gerek bu dönemler arası IRS ile antlaşma sağlamış gerekse 1 Ocak 2015 tarihini bekleyen Türk finansal kuruluşların statüsü, hem IRS hem de GİB tarafından yapılacak açıklamalara göre belirlenecektir. Ancak küresel finans dünyasının işleyişi göz önünde bulundurulduğunda, bu sürecin tamamlanması kaçınılmaz görünmektedir. Bu çerçevede, Türk finansal kuruluşların FATCA uyumluluğu noktasında sanki iki devlet 3

4 arasında sonuçlanmış bir antlaşma varmış gibi hareket etmesinde ciddi bir fayda görülmektedir. IRS ile antlaşma sağlamış yabancı finansal kuruluşların birkaç temel yükümlülüğü bulunmaktadır. İlk olarak bu kuruluşlar raporlama yapmak zorundadır. Yıllık olarak her yılım Mart ayında bir önceki yılın Aralık ayına yönelik olarak yapılması gereken raporlamada ABD li hesap sahibinin şu bilgilerinin bulunması gereklidir: Adı, soyadı, adresi ve vergi kimlik numarası Hesap numarası Yılsonu bakiyesi Hesabına giren ya da hesabından çıkan büyük miktarlı ödemeler Raporlama dışında, IRS ile antlaşma yapmış yabancı finansal kuruluşların stopaj yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. IRS ile antlaşma yapmış yabancı finansal kuruluşların, FATCA bağlamında yabancı hesaplarına dair gerekli bilgileri raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen ABD kişileri ile katılımcı olmayan yabancı finansal kuruluşların ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 stopaj yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Düzenlenen bu ağır yükümlülük ile yabancı kuruluşların FATCA sistemine dâhil olması amaçlanmaktadır. Finans dünyasının işleyişi ve bu bakımdan ABD nin oynamış olduğu merkezi rol göz önünde bulundurulduğunda, yabancı finans kuruluşlarının bu sistem dışında kalmasının pek de mümkün olmadığı zaten açıkça görülmektedir. Böyle bir durum, FATCA bağlamında IRS ile antlaşma sağlamış yabancı finansal kuruluşlar için düzenlenmiş olan bir diğer yükümlülüğü daha önemli bir hale getirmektedir. FATCA, IRS ile antlaşma sağlamış yabancı finansal kuruluşlar için FATCA uyumluluğu yükümlülüğü getirmektedir. Bu kapsamda, anılan şartlardaki finansal kuruluşların, ABD makamlarınca ortaya konulan koşulları karşılamak amacıyla şirket içi uyum programları geliştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu programların içeriği; kuruluşun yapısı, hacmi ve diğer özellikleri göz önünde bulundurularak 4

5 şekillendirilmelidir. Bu konuda, ayrıca ABD ile yabancı kuruluşun bulunduğu ya da kanunlarına göre kurulmuş olduğu devlet arasında sonuçlanan iki taraflı antlaşma da dikkate alınmalıdır. FATCA uyumluluğu konusunda, IRS ile antlaşma sağlamış yabancı finansal kuruluşlar için bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin kolay olmadığı belirtilmelidir. FATCA uygulamaları, birden fazla hukuk rejiminin etkileşimini öngören bir uluslararası sistemi gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, raporlama ve stopaj yükümlülüklerine dair FATCA ve ABD ile iş birliği yapan devletin yerel hukuku arasında ciddi uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Örneğin, yabancı hesap sahiplerinin bilgilerinin paylaşımı, yerel devletin kişisel verilerin korunmasına dair mevzuatının ihlaline yol açabilir. Bundan dolayı, FATCA uyumluluğu ile ilgili olarak yabancı finansal kuruluşların uygulamada buna benzer problemlere hazırlıklı olması gerekmektedir. LBF PARTNERS OLARAK SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ? LBF Partners olarak FATCA uyumluluğu konusunda Türk finansal kuruluşlarına hukuk ve finans danışmanlığı sağlamaktayız. Hizmetimiz, finansal kuruluşlar için özel tasarım uyum programları geliştirme, due diligence rehberliği ve eğitim verme gibi hususları kapsamaktadır. Ayrıca, FATCA uygulamasından kaynaklanabilecek hukuk uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzman hukuk danışmanlığı sağlamaktayız. 5

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

Otomatik Bilgi Değişiminde Yeni Dünya: Common Reporting Standards

Otomatik Bilgi Değişiminde Yeni Dünya: Common Reporting Standards www.pwc.com.tr Otomatik Bilgi Değişiminde Yeni Dünya: Common Reporting Standards Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni 20 Şubat 2015 OECD, uluslararası bilgi değişimine yeni bir boyut kazandıran, öte

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. *** Bu Çalışmada yer alan soru ve cevaplar 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine ilişkin Kurumumuza

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 18 Aralık 2012 Rev. 18.03.2013 TS/BTB/12-17 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Uygulamalar Hakkında Sorunlar ve Çözüm Önerileri 28 Şubat 2008 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı Özet: VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı 6009 sayılı Kanun ve bu Kanundan alınan yetkiye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında, vergi incelemeleri kapsam

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI 1. KONU: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı