LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ"

Transkript

1 LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

2 2

3 LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Başak YALÇIN BURHAN Yasin BERK Eylem KAYA EROĞLU ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH KALİTE BİRİMİ 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ... 6 Laboratuvar Çalışanlarının Uyması Dereken Kurallar... 6 Kan ve Vücut Sıvı larından Korunmada Yapılaması Gereken Önlemler... 7 Kimyasal Maddeler... 8 Dekontaminasyon, Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon... 8 Atıklar... 9 Havalandırma... 9 Enfeksiyon... 9 Yangın Güvenliği... 9 Elektirik Tesisatı ve Elektrikli Cihazlar Eğitim Laboratuvar Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOGÜVENLİK LABORATUVAR SEVİYESİ ÖNLEMLERİ TALİMATI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BİYOGÜVENLİK LABORATUVAR SEVİYESİ ÖNLEMLERİ TALİMATI TEHLİKELİ KİMYASALLAR Semboller NFPA Etiketleme Sistemi İle Etiketleme Tehlike Derecelendirme Endeksi: Özel Notlar S/R İfadeleri Reaktif maddeler Alev Alabilen Maddeler Korozif Maddeler Sağlığa Zararlı Maddeler Sıkıştırılmış Gazlar Kriyojenik Maddeler KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANMASI İLKYARDIM YANGIN SÖNDÜRME ULUSAL KOD SİSTEMLERİ REFERANSLAR

6 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) 1.AMAÇ: Laboratuvar çalışanlarının, çalışma ortamı, kullanılan cihaz ve malzemeler nedeniyle zarar görmelerini ve çevreye zarar vermelerini engellemek; çalışılan kan vücut sıvıları ve diğer enfektif hasta örneklerinden kendilerine bulaşabilecek hastalıklardan hem kendilerini hem de çevrelerini korumak için alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar için standart bir yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarlarındaki güvenliğe yönelik faaliyetleri kapsar. 3.S0RUMLULAR: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarlarındaki tüm çalışanlar sorumludur. 4.TANIMLAR: 5. PROSEDÜR AKIŞI: 5.1. Hastanemiz Biyokimya Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Biyogüvenlik Laboratuvar Seviyesinde Seviye 2 (BSL 2) de yer almaktadır. Fakat bazı durumlarda bu seviye, Seviye 3 (BSL 3) e yükseltilebilir. Laboratuvarlarımızda (BSL 2) de alınması gereken önlemler ve iyi laboratuvar uygulamaları için aşağıda yer alan güvenli teknikler Biyokimya Laboratuvarı Biyogüvenlik Laboratuvar Seviyesi Seviye 2 (BSL 2) Önlemleri Talimatı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Biyogüvenlik Laboratuvar Seviyesi Seviye 2 (BSL 2) Önlemleri Talimat larında açıklanmıştır Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kurallar: Laboratuvar çalışanları kendilerini ve diğer çalışanları enfeksiyondan korumak için aşağıda bildirilen kurallara uymak zorundadırlar Laboratuvara giriş sınırlıdır. Özellikle çocukların girmesi ter testleri vb. özel durumlar dışında engellenmelidir Palto, ceket gibi giyim eşyaları, çanta ve kitaplar laboratuvar çalışması yapılan tezgâhların üzerine bırakılmaz, bu eşyalar için özel olarak ayrılmış yerlere konur Beyaz ve temiz laboratuvar üniforması giyilir. Üniforma üzerine hırka, ceket gibi başka giysiler giyilmez. Çalışma ortamında koruyucu giysi olarak beyaz laboratuvar forması giyilir. Önü kapalı terlik veya ayakkabı tercih edilmelidir. Başta nötralizasyon olmak üzere kulanım yerine göre gözlük veya yüz kalkanı takılmalıdır. Elde yara kesisi varsa su geçirmez bant ile kapatılmalıdır Saçlar omuzların arkasında olacak şekilde emniyete alınır, çalışmayı engelleyecek ya da aletlere takılabilecek mücevherat kullanılmaz Çalışma ortamından ayrılırken forma çıkarılır. İş kıyafeti ile dışarıya çıkılmaz. Enfekte materyal ile çalışılırken eldiven, maske gibi standart önlemler alınarak çalışılır. Çalışma bittikten sonra eller El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı na uygun olarak yıkanır Laboratuvar Hastane temizlik Prosedürüne uygun olarak temizlenir. 6

7 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Laboratuvarda herhangi bir şey yenmez ve içilmez. Laboratuvar malzemeleri bu amaçla kullanılmaz. Laboratuvar içindeki buzdolabı, kit dolabı, derin dondurucularda "yiyecek-içecek konulmaz" etiketi olanlar ilaç ve kit dolaplarıdır yiyecek ve içecek konulmaz. Üzerinde "sadece yiyecek ve içecek içindir" etiketi olan buzdolabı, kit dolabı vb. dolaplarda ilaç, serum, kit vb. laboratuvar malzemeleri konulmaz Kan ve enfekte materyal ile temas edilen çalışmalar sırasında ve mikrobiyolojik çalışmalarda mutlaka eldiven takılır. Eldivenler tek kullanımlıktır. Delinir ya da yırtılırsa hemen değiştirilir. Eldiven takılı iken temiz yüzeylere dokunulmaz. Çalışma bitince eldivenler tıbbi atık torbasına atılır ve eller yıkanır Mikrobiyoloji laboratuvarında kabul edilmiş olan hasta örneklerinin ekimi güvenlik kabini mikrobiyoloji laboratuvarı içinde biyolojik ekim kabininde yapılır İğne öze kullanmadan önce ve kullandıktan sonra mavi alevde kızıl dereceye kadar ısıtılarak steril hale getirilir. Üzerinde visköz infekte bir madde bulunduğunda, alevin sarı kısmı içine daldırılırsa bu madde sıçrar ve etrafı enfekte eder. Bu nedenle alevin üzerinde veya iç kısmındaki sıcaklığı fazla olmayan mavi bölümde tutularak kurutulduktan sonra kızıl dereceye kadar ısıtılır. İğne ve öze alevde yatay değil 45-60º'lik eğim verilerek tutulur Asitler ağızları sıkıca kapalı olarak ve yeri belirli alt dolapta muhafaza edilir Tüm enfekte madde ve hasta örneği transferlerinde otomatik pipet kullanılır. Sıçrama olasılığına karşı maske takılmalı, koruyucu önlük giyilmelidir. Kesinlikle ağızla pipetleme yapılmaz Kullanılan otomatik pipetler mesai bitiminde antiseptik solüsyon ile silinip, çekmeceye veya pipet askısına temiz olarak yerleştirilir. Pipet uçları kullanıldıktan sonra özel enfekte atık kaplarına atılır. Bu kaplar dolduğunda ağzı sıkıca kapatılarak Atık Kontrolü Prosedürüne uygun olarak atılır Kullanılmış lam ve lameller özel kesici delici atık kaplarına atılır. İşi biten kültürler ve diğer enfekte materyal Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürüne uygun olarak atılır Eller enfeksiyöz materyale değdirilmez. Yanlışlıkla temas ederse önce antiseptik ile sonra sıvı sabun, su ve ya l dezenfektanı ile yıkanır EI veya yüz kontamine alet ile kaza ile yaralanır ya da göze kontamine madde sıçrarsa yıkama yapılır, antimikrobiyal madde sürülür veya damlatılır Kullanılmadıkları süre içinde tüpe bağlı beklerin alevi söndürülür, mikroskop lambası söndürülür Çalışma bittikten sonra kirli malzemeler kendilerine ait dezenfektan madde içeren kaplara atılmalıdır Mesai bitiminde her bölümde çalışan teknisyen, tüm çalışma bankolarının temizliğini yapmalıdır Kan ve vücut sıvılarından korunmada yapılması gerekli önlemler: Kan ve vücut sıvıları ile bulaş riski varsa El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı na uygun olarak eldiven giyilir. 7

8 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Kan ya da vücut sıvısı sıçrama riski varsa gözlük, maske ve/veya giysi giyilir. Hasta ile temastan önce ve sonra eldiven çıkardıktan sonra her zaman El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı na uygun olarak eller yıkanır Personel yaralanmalarında yaralanma sonrası temas bölgesi su ve sabunla veya uygun bir antiseptikle bolca yıkanmalıdır. Mukoza temaslarında temas bölgesinin bol su ile yıkanması yeterlidir. Temas bölgesi sıkma, emme, kanatmaya çalışma vb. yöntemlerle travmatize edilmemelidir. Hasta kanı ve sıvıları ile kontamine her türlü kesici, delici ve batıcı materyal ile yaralanma durumunda derhal ilgili bölüm sorumlusuna haber verilir. Bölüm Sorumlusu en geç 12 saat içinde infeksiyon Kontrol Hemşiresi' ne haber verir İnfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi ile kazayı geçiren kişi ve bölüm sorumlusu Kesici-Delici Alet Yaralanma Bildirim ve Takip Formu nu birlikte doldurur ve bu form iş yeri hekimine kaza geçiren personel ile birlikte gönderilir. İş Yeri Hekiminin bulunmadığı zamanlarda acil servise başvurulur Çalışma yerine organik bulaşma olduğunda (kan, cerahat, idrar v.b.) Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik Talimatı gereğince temizlik yapılır. İşlem bittikten sonra eller El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı na uygun olarak yıkanır Kimyasal maddeler: Tüm tehlikeli ve kimyasal maddelerin envanterinin çıkarılması, etiketlenmesi, depolanması, saklanması, taşınması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir Kimyasallar taşınırken mutlaka iki el kullanılmalıdır Kimyasal maddeler kesinlikle birbiri ile karıştırılmamalıdır Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz spatül ile alınmalıdır. Spatül temizlendikten sonra başka madde alınabilir. Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Yabancı maddelerle kirleneceğinden şişe içindeki maddeyi de bulaştırır Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine yavaş yavaş dökülmelidir Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı silme olasılığı vardır Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp üst kısmından yavaş yavaş ısıtılır ve hafif şekilde sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya bir başkasına doğru tutulmaz, eğilip içine doğru bakılmaz Dekontaminasyon, Nötralizasyon, Dezenfeksiyon: Laboratuvarın günlük temizliği sabah ve akşam temizlik elemanlarınca Hastane Temizlik Prosedürüne göre yapılır Yer temizliği ve dezenfeksiyonu için noniyonik deterjanlar kullanılır. (Na hipoklorid ile hazırlanmış solüsyon 24 saat süre ile kullanılabilir.) 8

9 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Yüzey temizliğinde, genel yüzeyler temizlik elemanları tarafından, cihaz yüzeylerinin temizliği laboratuvar elemanları tarafından "Yüzeylerin Temizliği Ve Dezenfeksiyonu Talimatı" na uygun olarak yapılır Laboratuvarda sıvı sabun, el dezenfektanı, personel için koruyucu malzeme (eldiven, yüz maskesi, önlük) bulundurulur. Kontamine materyalle temas sonrası hemen temas eden bölge (el, yüz vb.) yıkanır. Eller eldivenler çıkarıldığında ve çalışma alanı terk edilmeden önce yıkanır Dekontaminasyon için uygun malzeme bulundurulur. (otoklav, dezenfektan, atık kabı vb. ) Çalışma yerine organik bulaşma olduğunda (kan, cerahat, idrar v.b.) Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik Talimatı gereğince temizklik yapılır. Işlem bittikten sonra eller El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı na uygun olarak yıkanır Telefon, klavye, kapı kolu, açma yeri vb aletler kullanılmadan önce kirli eldivenler çıkarılır ve kirli eller yıkanır. Bu yapılamıyorsa bu aletler kontamine olarak işaretlenir ve temas sonrası el yıkanır ya da yalnızca eldivenle dokunulur Buzdolabı, su banyosu gibi aletler kontaminasyon olduğunda temizlenir Laboratuvar cihazlarından çıkan sıvı atıklar Laboratuvar Cihazlarından Çıkan Sıvı Atıkların Nötralizasyonu Talimatı na göre kişisel göre koruyucu tedbirler alınarak uzaklaştırılır Atıklar: Uluslararası "biyotehlike işareti" kontamine alet, materyal ve atık kaplarında bulunur Atıklar Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü dogrultusunda toplanır ve uzaklaştırılır Laboratuvar cihazlarından çıkan katı atıklar Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürüne göre atılır Havalandırma: Laboratuvar merkezi havalandırma sistemi ile havalandırma yapılır Enfeksiyon: Laboratuvarda çalışan tüm elemanlar Hepatit B için rutin aşılarını yaptırmış olup, yeni başlayan elemanlarda serolojik testler sonrası gerekiyorsa aşılama programına alınır. Laboratuvar personeli riskli alanlarda çaılşan personel grubuna girdiğinden Personel Kişisel Sağlık Formu na 6 ayda bir tüm hepatiti markerları ve alerji gelişirse anemnez alınarak gerekli muayeneleri kurum hekimi tarafından yapılır Yangın Güvenliği Çıkış kapıları ve koridorlarda çıkışı engelleyici eşya konulmaz. Halokarbonlu Yangın Söndürme tüpleri laboratuvarda asılı şekilde, düzenli aralıklarla kontrol edilerek kullanıma hazır şekilde bulundurulur. Yangın söndürme tatbikatlarına laboratuvar personelleri de yılda 1 kez katılır Yangın durumunda Yangın Acil Durum Talimatı na uygun davranılır. Bu konuda tüm personel eğitim alır. 9

10 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Laboratuvarda meydana gelebilecek yangın, sel, yaralanma, deprem, gaz kokusu/elektrik kaçağı gibi olaylarda Acil Müdahale Planına uygun davranılır Gaz kaçaklarına dikkat edilmelidir. Yanıcı ve patlayıcı maddelerle çalışma uygun havalandırma koşullarında ve alev veya kıvılcımdan uzakta yapılır Bek alevinde çalışırken yanıcı maddeler yakında bulundurulmaz Yanıcı maddeler küçük hacimlerde ve yanmayan bölmelerde depolanır Elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar: Standartlara uygun malzeme kullanılır. Hasarlı malzeme hemen değiştirilir Tüm prizlerin ve cihazların (tüm yüzeyleri plastik olan cihazlar dışında) topraklaması yapılır ve topraklama Teknik Servis tarafından yıllık olarak kontrol edilir Tesisatın ve cihazların düzenli olarak kontrolleri yapılır Elektrikli cihazların onarımı sırasında elektrik kaynağına bağlantıların olmamasına dikkat edilir Eğitim: Uzman kişi tarafından düzenli aralıklarla laboratuvar güvenliği (genel güvenlik prosedürleri) hakkında eğitim verilir Laboratuvarda çalışmaya başlayan her yeni personel eğitim koordinatörlüğümüzün belirlediği İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitimi Prosedürü gereği İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu doldurulur ve kayıt altına alınır. Daha sonrasında gerekirse hizmet içi eğitim olarak eğitim verilir. Eğitim kayıtları laboratuvar şefleri tarafından saklanır Laboratuvar ekipmanlarının güvenli kullanımı: Yeni alınan her ekipman dağıtıcı (satıcı) firma tarafından kurulup kalibre edilmeli ve belgelendirilmelidir. Kalibrasyon hizmetleri hastane tarafından yıllık olarak kalibrasyon planı dahilinde yapılır. Kalibre edilen ölçüm cihazlarına Kalibrasyon Sicil Kartı doldurularak takibi yapılır Kullanım kılavuzu ve tercümesi mutlaka üretici tarafından ücretsiz olarak sağlanmalı, kolay erişilebilir bir yerde saklanmalı ve laboratuvar personeli tarafından okunmalı Bakım türleri 2'ye ayrılır; Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen planlı bakım genellikle yıllık bakımdır ve satıcı firma veya kurumun teknik servisi tarafından yapılır Laboratuvar personeli tarafından rutin günlük, haftalık ve aylık bakımlar. Bu bakımları yapılması; Bozulmayı önler, ekipmanın ömrünü uzatır, laboratuvar güvenliğini arttırır. Bu bakım kayıtları Cihaz-Makine Bakım Takip Formuna cihazı kullanan görevlilerce düzenli olarak yapılır Otoklav bakımı: Kapalı bir odacık içinde 100ºC'nin üzerindeki ısılarda sudan buhar üretir Isının ºC olabilmesi için iç basınç atmosfer basıncının üzerine çıkar Basınçlı buharın serbest kalması sonucu ciddi kazalar olabilir. 10

11 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Su ayda bir boşaltılıp değiştirilmelidir. Her çalıştırmadan önce su seviyesi kontrol edilmelidir. Kapak contaları temiz tutulmalı ve aşınma ya da bozulmadan kaynaklanan çatlak ya da delikler olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kapak menteşeleri ve kilitlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve yüksek sıcaklığa dayanıklı gress yağı ile yağlama yapılır. Basınçlı kilit cihazının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Basınç kontrol subabı ve emniyet subabı üzerindeki subap diskleri ve yuvaları kontrol edilerek aşınma ya da hasar olup olmadığına bakılır Sterilizasyonun etkinliği biyolojik ya da kimyasal göstergeler kullanılarak kontrol edilmelidir. Bu kimyasal şeritler sterilizasyonu doğrudan ölçmez, ancak sterilizasyonun bu koşullarda gerçekleştiği sonucuna götürür. Kontrollere zaman zaman biyolojik indikatörler (Geobacillus stearo-thermophilus spor şeritleri) dâhil edilmelidir Pastör fırını: Laboratuvar alet ve ekipmanlarının kuru havayla sterilizasyonu ve kurutulması için kullanılır. Çoğunlukla laboratuvarın yıkama-paketleme- sterilizasyon mutfağında bulunur. Pervane sayesinde sıcak hava iç kısımda dolaşır. Isı genellikle 160 ile 180ºC arasındadır. Ayarlama; eski modellerde el-ile yeni modellerde programlanarak yapılabilmektedir. Kapak contaları temiz tutulur; aşınma ya da bozulmadan kaynaklanan çatlak ya da delikler olup olmadığı kontrol edilir Kapak menteşeleri ve kapak kilitlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Yüksek sıcaklığa uygun gresle yağlama yapılır Pervanenin çalışır durumda olduğu teyit edilir Pervanenin gürültüsü kontrol edilir iç kısmında ve raflarda olabilecek birikintiler hafif bir deterjan ya da sabunlu su ile yıkanmalı ve distile su ile durulanmalıdır Su Banyoları: Sabit sıcaklıkta tutulması istenen malzemeler için kullanılır. Büyük modellerde sıcaklığın eşit dağılımı mekanik sirkülasyonla sağlanır. Sirkülasyon sıklıkla pervane ile sağlanır. Su, bakteri ya da mantar ürememesi için sık sık değiştirilmelidir. Cidarlar bakteri ya da mantar üremesi açısından kontrol edilmeli, üreme varsa hafif deterjan ya da sabunlu su kullanarak temizlenmelidir. Suyun sert olduğu bölgelerde kireç kalıntıları (kalsiyum karbonat) olup olmadığı incelenmeli; varsa seyreltilmiş asit (asetik, sitrik, fosforik, hidroklorik asit) kullanılarak temizlenmelidir. 11

12 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Pervanede bakteri yada mantar üremesi ve kireç kalıntıları kontrol edilmelidir Termometreler aylık olarak temizlenmelidir ve 3 ayda bir ölçümleri kontrol edilmelidir. Metal kapaklar küflenme ya da korozyon açısından kontrol edilmelidir Laboratuvar Terazileri: Kuru maddeleri ve kimyasal reaktifleri tartmakta kullanılır. Sıklıkla laboratuvarın besiyeri hazırlama ünitesinde bulunur. Laboratuvarıarın çoğu 10 mg ile 250g arasında ölçüm yapabilen "tek kefeli" terazileri kullanır. Bazı laboratuvarlarda 0.1mg -100g arasında ölçüm yapabilen "analitik teraziler" de bulunur. Artık pek çok laboratuvar elektromanyetik terazi kullanmaktadır. Terazinin düz-eğimsiz bir yüzey üzerinde durduğundan emin olunmalıdır, yeri sıkça değiştiriliyorsa ve yüzey eğimli ise ölçüm etkilenebilir ve terazinin kullanım ömrü kısalabilir. Terazi temiz tutulmalı, dökülen maddeler hemen temizlenmeli ve yapışmış kirler açısından sık sık kontrol edilmelidir. Kimyasallar kefeye zarar verebilir. Dökülen biyolojik materyal aynı zamanda enfeksiyon kaynağı da olabilir. Kefeler %70 (v/v) etanol ile dezenfekte edilmelidir Santrifüjler: Muhtelif büyüklük ve kapasitededirler. Sıvı fazların ayrılması ya da parçacıkların sedimentasyonuna yönelik kullanılırlar. En çok kan ya da dışkı/solunum yolu sekresyonu gibi biyolojik materyali ayırmakta kullanılırlar. Potansiyel bir enfeksiyon kaynağı olarak risklidirler. Güvenlik boyutları laboratuvar güvenliği modülünde ele alınmıştır. Isıya-duyarlı olan biyolojik materyali ayırmakta kullanılan santrifüjler soğutmalı tipte olmalıdır. Santrifüjün düz ve eğimsiz bir yüzey üzerinde durduğundan kesinlikle emin olunmalıdır. Eğimli bir yüzeyde ise, makaslama kuvvetleri rotor yataklarına hasar verebilir. Özellikle temizlik vb. nedenlerle yeri değiştirdiğinde zeminin düz olduğu kontrol edilmelidir. Daima yüklerin doğru şekilde dengelendiği kontrol edilmelidir. Kauçuk yastıkların tüm godelerde bulunduğu kontrol edilmelidir. Dökülmeler hemen dezenfektanla (genellikle %70 etanol) temizlenmelidir. Santrifüjün iç boşluğu rutin olarak kontrol edilmelidir; godeleri ve rotorları çıkararak olası kalıntılar temizlenmelidir. Santrifüjler hafif bir deterjan ya da sabun solüsyonu kullanılarak hafifçe temizlenmeli; distile su ya da %70 etanol ile durulanmalı ve silinerek kurulanmalıdır.kapak kilidinin ve menteşelerin doğru çalışıp çalışmadığı ve korozyon izleri olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hafif bir gress yağı kullanarak yağlanmalıdır Godeler, bağlantılar ve sabit açılı rotorlar metal yorgunluğu izleri açısından belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Stres noktaları etrafında çatlama, delinme ya da renk kaybı olup olmadığına bakılmalıdır. Metal yorgunluğu varsa ya da kuşkulanılıyorsa cihaz kullanılmamalıdır. 12

13 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Mikroskop: Stereo-mikroskoplar koloni sayımı için kullanılır, invert mikroskoplar hücre kültürü için kullanılır Tüm modern mikroskoplar bifokaldir ve aydınlatma elektrik ile olur. Sıcak ve kuru iklimierde mikroskoplar tozdan etkilenir. Nemli iklimierde mikroskoplar mantar üremesinden etkilenir. Rutin bakım sayesinde her iki durumun yol açabileceği hasar azaltılabilir. Mikroskobun kullanılmadığı zamanlarda plastik örtü altında tutulması tozlanmasını önleyecektir. Mikroskobun hava geçirmez bir kutu içinde, silika jeli (kurutucu) ile birlikte saklanması mantar kolonizasyonunu azaltacaktır. Optik yüzeyler (kondansatör, objektifler, oküler) yumuşak bir deve tüyü fırçayla ya da hava üfleyici yardımıyla tozdan temizlenmelidir: Okülerin içine toz girmişse üst merceği çevirerek açın ve yumuşak bir fırça ya da üfleyici ile iç kısmı temizleyin. Merceklerin üzerindeki yağ mercek kağıdı ya da tıbbi pamuk ile giderilmelidir: Normal kağıt peçete ve mendilleri kullanmayın! Mikroskop asla objektiflerin üzerinde yağ ile terk edilmemelidir; günün sonunda mercekler mutlaka temizlenmelidir. Optik parçalar, hazır optik temizlik solüsyonu ya da %40 petrol eteri, %40 etanol ve %20 eter ile temizlenebilir bu solüsyon son derece yanıcıdır; kullanımı sırasında aşırı dikkat gösterilmelidir! Merceklerin temizlenmesinde asla etanol (% 70 ve üzeri) ya da ksilen kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar merceğin yapıştırıcı maddesini eritebilir. Optik olmayan parçalar hafif deterjan ya da sabunlu su kullanarak temizlenebilir. Gress ve yağ, petrol eteri ile giderilebilir, daha sonra 50/50 distile su ve etanol karışımı ile temizlenmelidir (optik parçalar hariç) Merceklerin yüzeyinde ve vida oyuklarında mantar üreyebilir. Bu parçaların düzenli şekilde kontrol edilip temizlenmesi mantar kolonizasyonunu önleyecektir. Mekanik parçalar (kaba ayar, ince ayar, kondansatör odaklama, mekanik raf) makine yağıyla yağlanmalıdır Mikropipetler: Mikropipetler µl sıvıları aktarmak ya da dilüsyon amacıyla mikrobiyoloji laboratuvarının çoğunda kullanılmaktadırlar. Çok kanallı versiyonları da (8 veya 12 kanal) vardır. Çoğu laboratuvar, hava-kaçışını engelleyen tasarımı kullanmaktadır. Disposable uçlar her sefer değiştirilerek çapraz kontaminasyon engellenir. Pipetin tutamağı kolayca kontamine olabilir. Çoğu modelde alt namlu sökülebilir ve otoklavlanabilir. Düzenli aralıklarla 121 C'da 20dk otoklavlanmalıdır. Kabinin iç ve dış duvarları arasında bir hava odacığı bırakılarak ya da su ceketi ile yalıtım sağlanır. 13

14 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Diğer parçalar hafif deterjan ya da sabunlu su kullanarak temizlenebilir. Distile su içinde durulanmalıdır. etmeden önce kurutulmalıdır. Monte edildikten sonra tekrar kalibre edilmelidir. Monte Piston ve yay (alt namlu sökülerek ulaşılır) düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Monte etmeden önce silikon-gresle yağlanmalıdır Buzdolapları: Laboratuvar kullanımına özel tasarlanmış buzdolapları kullanılabilirse de genelde ev tipi buzdolapları çok daha ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Her iki tip de aynı ilkeyle çalışır. Düzenli olarak boşaltıp en azından 3 ayda bir, tercihen her ay- temizleyin Buzdolabının dondurucu bölmesinin buzunu fişi çekilmek suretiyle çözün. Buzu kazımak için asla keskin aletler kullanılmamalıdır. Buz çözme işlemini hızlandırmak için ısıtılmış su içeren kap kullanılabilir. İç kısım %70 etanol ile silinmeli ya da hafif deterjan veya sabunlu su kullanarak temizlenmelidir. Kapı contası kontrol edilmelidir. Düzenli olarak ılık sabunlu suyla temizlenmelidir. Korumak için gliserol ile ovulmalıdır. Kapı kilidi ve menteşeleri kontrol edilmeli; hafif gresle yağlanmalıdır. Etrafında özellikle arka kısımlarını en az 20 cm hava boşluğu bırakın. Soğutma yüzeylerini ve kompresörü tozdan koruyun. Aylık olarak kontrol edin. Buzdolabının dış kısmını kontrol ederek pas ya da korozyon olup olmadığına bakın. Isıyı günlük olarak kontrol edip kaydedin. Isı, ayarlanandan farklı çıkarsa yeniden ayarlayın inkübatörler: Temel olarak mikroorganizma kültürü ve kan bankasında kullanılırlar: Tüm inkübatörler aynı ilkeyle çalışır. Termal olarak yalıtılmış bir kabin içinde ayarlanan ortam koşullarını muhafaza ederler. En basit inkübatör bir termostata bağlı bir ısıtıcı elemandan oluşur. Hava sirkülasyonu konveksiyon akımlarına bağlıdır. Daha gelişmiş modeller bir pervane yardımıyla hava sirkülasyonu sağlarlar. İç kısım ve rafları %70 etanol ile silin ya da hafif deterjan ya da sabunlu su kullanarak temizleyin ve distile suyla durulayın Kapı contasını kontrol edin. Düzenli olarak ılık sabunlu suyla temizleyin Kabin içinin, rafların ve dâhili sensörlerin korozyon ve küflenmesini kontrol edin Alg ve bakteri üremesini önlemek amacıyla su tepsisindeki suyu düzenli aralıklarla değiştirin. Tepsiyi hafif bir dezenfektan ile temizleyerek alg ve bakteri kalıntılarını giderin. Pervaneyi kontrol edin. Su ceketinin dolu olmasını sağlamak üzere haftalık olarak su seviyesini kontrol edin. 14

15 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ (PR035) Kabinin dış kısmını kontrol ederek küf ya da korozyon olup olmadığına bakın. iç sıcaklığı günlük olarak kontrol edip kaydedin, ısının ayarlanan değerden uzaklaşması halinde yeniden ayarlayın Biyogüvenlik Kabini: Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvar ında Sınıf II biyogüvenlik kabini kullanılmaktadır. Kabin ilk kurulduğunda ve yıllık düzenli olarak sertifiye edilmektedir. Kabin bütünlük (kabin yeri değiştirildiğinde), Hepa filtre sızdırmazlık, kabin içi hava akım profili, ön hava akış, negatif basınç/ventilasyon oranı, hava akım duman testi ve uyarı testleri yapılmaktadır. Hemen hemen hiçbir kabin yapısal olarak tek başına %100 koruyuculuğa sahip değildir. Kabinlerde koruma ve korunmanın istenilen düzeye yükseltilmesi uygun şekilde kullanılması ile mümkün olabilir. Uygun şekilde kullanım ilkeleri Biyogüvenlik Kabini Kullanım ve Bakım Talimatı nda belirtilmiştir. 15

16 BİYOKİMYA LABORATUARI BİYOGÜVENLİK LABORATUAR SEVİYESİ SEVİYE 2 (BSL 2) ÖNLEMLERİ TALİMATI Hastanemiz Biyokimya Laboratuarı, Biyogüvenlik Laboratuar Seviyesinde Seviye 2 (BSL 2) de yer almaktadır. Fakat bazı durumlarda bu seviye, Seviye 3 (BSL 3) e yükseltilebilir. Laboratuarımızda (BSL 2) de alınması gereken önlemler ve iyi laboratuar uygulamaları için aşağıda yer alan güvenli teknikler kullanmaktadır; 1. Giriş ve çıkış minimize edilmiş/limitasyon uygulanmıştır. 2. Giriş kapısında biyogüvenlik işareti (biyolojik tehlike amblemi) bulunmaktadır. 3. Biyolojik materyal ve şüpheli örnekler gerekli önlemler alındıktan sonra (örneğin; eldiven, maske veya yüz koruyucu giyilerek) ele alınmakta ve çalışılmaktadır. Bu işlemler sonrasında mutlaka eller yıkanmaktadır. 4. Laboratuar içerisinde yemek yenilmemekte, sigara ve sıvı içecekler içilmemektedir. 5. Mekanik pipet kullanılmaktadır. 6. Kesici ve delici aletler minimize edilmekte başka bir alternatifin bulunmadığı durumlarda en uygun malzeme maksimum dikkat sarf edilerek kullanılmaktadır. Enjektör ancak zorunlu durumlarda kullanılmaktadır (kan alma gibi). Bu durumda yer kilitli (luerlock) enjektör tercih edilmektedir. Enjektörler pipetaj amacıyla kullanılmamaktadır ve uygun sistem içinde atılmaktadır. 7. Çalışma sırasında laboratuar önlüğü ve ayrıca, sıçrama riskine karşı göz ve yüz koruyucu ekipman giyilmektedir. (göz ve yüz koruyucu gözlük vb.). 8. Çalışma yüzeyleri her çalışma sonunda dezenfekte edilmekte ve yerler her gün temizlenmektedir. 9. Atıklar dekontamine veya sterilize edilmektedir. 10. Laboratuar giysileri ile dış/ev giysileri ayrı tutulmaktadır. 11. Şüpheli materyal uygun taşıma kapları içerisinde taşınmaktadır. 12. Çalışan personel normal çalışma prosedürleri, riskli ve acil durumlar için eğitim almaktadır. Eğitim almamış hiçbir personel çalışma alanlarına sokulmamaktadır. 13. Kazalar, yaralanmalar ve hastalık durumları rapor edilmektedir. 14. Mikrobiyal risk açısından çalışma ve uygulamalar değerlendirilerek ilave önlemlere gerek duyulduğunda alt yapı ve/veya uygulamalar BSL-3 e yükseltilebilir. 15. BSL 3 te yukarıdaki tüm önlemlere ilave olarak; Özel koruyucu giysi kullanımı Kontrollü giriş- çıkış Tek yönlü hava akımı/ negatif basınç BGK ve/veya tüm aktiviteler için diğer birincil korunma ekipmanları sağlanacaktır. 16

17 MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI BİYOGÜVENLİK LABORATUAR SEVİYESİ SEVİYE 2 (BSL 2) ÖNLEMLERİ TALİMATI Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuarı, Biyogüvenlik Laboratuar Seviyesinde Seviye 2 (BSL 2) de yer almaktadır. Fakat bazı durumlarda bu seviye, Seviye 3 (BSL 3) e yükseltilebilir. Laboratuarımızda (BSL 2) de alınması gereken önlemler ve iyi laboratuar uygulamaları için aşağıda yer alan güvenli teknikler kullanmaktadır; 1. Giriş ve çıkış minimize edilmiş/limitasyon uygulanmıştır. 2. Giriş kapısında biyogüvenlik işareti (biyolojik tehlike amblemi) bulunmaktadır. 3. Biyolojik materyal ve şüpheli örnekler gerekli önlemler alındıktan sonra (örneğin; eldiven, maske veya yüz koruyucu giyilerek) ele alınmakta ve çalışılmaktadır. Bu işlemler sonrasında mutlaka eller yıkanmaktadır. 4. Laboratuar içerisinde yemek yenilmemekte, sigara ve sıvı içecekler içilmemektedir. 5. Mekanik pipet kullanılmaktadır. 6. Pipet kullanımı sırasında hava çekilmesi, pipetaj yapılması, oluşan kabarcıkların patlatılması, karıştırılması vb. işlemler önemli aerosol risk taşır. Bu gibi uygulamalardan mümkün mertebe kaçınılmakta ve biyogüvenlik kabini içerisinde dikkatli, titiz ve minimum aerosol oluşturacak şekilde yapılmaktadır. 7. Kesici ve delici aletler minimize edilmekte başka bir alternatifin bulunmadığı durumlarda en uygun malzeme maksimum dikkat sarf edilerek kullanılmaktadır. Enjektör ancak zorunlu durumlarda kullanılmaktadır (kan alma gibi). Bu durumda yer kilitli (luerlock) enjektör tercih edilmektedir. Enjektörler pipetaj amacıyla kullanılmamaktadır ve uygun sistem içinde atılmaktadır. 8. Sıçrama, dökülme ve aerosol oluşturan işlem ve teknikler yıllık olarak bakımı yapılmış/sertifiye edilmiş biyogüvenlik kabinleri içerisinde yapılmalıdır. 9. Çalışma sırasında laboratuar önlüğü ve ayrıca, sıçrama riskine karşı göz ve yüz koruyucu ekipman giyilmektedir. (göz ve yüz koruyucu gözlük vb.). 10. Çalışma yüzeyleri her çalışma sonunda dezenfekte edilmekte ve yerler her gün temizlenmektedir. 11. Atıklar dekontamine veya sterilize edilmektedir. 12. Laboratuar giysileri ile dış/ev giysileri ayrı tutulmaktadır. 13. Şüpheli materyal uygun taşıma kapları içerisinde taşınmaktadır. 14. Çalışan personel normal çalışma prosedürleri riskli ve acil durumlar için eğitim almaktadır. Eğitim almamış hiçbir personel çalışma alanlarına sokulmamaktadır. 15. Kazalar, yaralanmalar ve hastalık durumları rapor edilmektedir. 16. Mikrobiyal risk açısından çalışma ve uygulamalar değerlendirilerek ilave önlemlere gerek duyulduğunda alt yapı ve/veya uygulamalar BSL-3 e yükseltilebilir. 17. BSL 3 te yukarıdaki tüm önlemlere ilave olarak; Özel koruyucu giysi kullanımı Kontrollü giriş-çıkış Tek yönlü hava akımı/negatif basınç BGK ve/veya tüm aktiviteler için diğer birincil korunma ekipmanları sağlanacaktır. 17

18 18

19 TEHLİKELİ KİMYASALLAR 19

20 Semboller ANLAMI REFERANS HARF ESKİ SEMBOL YENİ SEMBOL PATLAYICI E ÇOK KOLAY ALEVLENİR KOLAY ALEVLENİR F+ F OKSİTLEYİCİ O SIKIŞTIRILMIŞ GAZ - - ZARARLI (CİLDİ TAHRİŞ EDİCİ)* TAHRİŞ EDİCİ Xn Xi ÇOK TOKSİK TOKSİK(AKUT ZEHİRLİLİK)* T+ T ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ (SUCUL ÇEVRE İÇİN ZARARLI)* - KARSİNOJENİK - - AŞINDIRICI C * YENİ ETİKET ANLAMLARI 20

21 21 Eski etiketlere örnek

22 22 Yeni etiketlere örnek

23 NFPA (National Fire Protection Association) ETİKETLEME SİSTEMİ İLE ETİKETLEME Tehlike derecelendirme ve sınıflaması, işyerinde doğru sağlık kontrollerinin yapılmasını, kimyasallardan kaynaklanan yangın, reaktiflik ve meslek hastalığı risklerinin çok daha kolay kontrol edilmesini ve gerekli korunma yöntemlerinin doğru şeçilmesini sağlar. NFPA 704 İşaretleme Sistemi - The National Fire Protection Association (NFPA) kimyasalların sağlık, yanıcı ve reaktif tehlikelerini göstermek için bir sistem geliştirmiştir. Kimyasallar, spesifik tedbir sembolleri ile sınıflandırılmışlardır. Bu kodlamaya göre işletmede/işyerinde bulunan tüm hammaddeler ve ürünler veya yardımcı malzemenin (temizlik malzemesi gibi) sağlık, yanıcılık, reaktiflik ve eğer var ise özel notları bulunur. Mikro ayrıştırma algoritmasına göre aynı algoritma içinde bulunan kimyasal maddelerinin kodları tehlike matrisi içine yazılır ve yükseltme yapılır. Bulunan yeni kod artık o algoritmanın yeni kodudur ve bu koda göre korunma önlemleri, acil eylem planı ve ilk yardım uygulamaları tanımlanır. 23

24 4 The National Fire Protection Association (NFPA) Tehlike Derecelendirme Endeksi aşağıda verilmiştir. Tehlike Derecelendirme Endeksi: Sağlık MAVİ Materyal çok sınırlı maruz bırakmada dahi ölüme neden olabilir veya acil tıbbi müdahaleye rağmen giderek artan büyük düzeyde zarar meydana getirir. Bu maddelere özel koruyucu ekipman olmadan yaklaşmak çok çok tehlikelidir. Bu derece şunları içerir: Materyal sıradan kauçuk koruyucu giysilerin içine nüfuz edebilir; Materyal normal koşullar altında veya yangın koşulları altında gazlar yayar ki nefes alma, kontak veya ciltden absorbsiyon (emilim) sonucu aşırı derecede tehlikelidir ( toksik veya korozif vb.) Materyale kısa-süre maruz kalmada dahi ciddi geçici veya acil tıbbi müdahaleye rağmen artan düzeyde zarar meydana getirir. Bu maddelere yaklaşırken tüm vücudun temasını engelleyen koruyucu ekipman gerekir. Bu derece şunları içerir: Materyal çok yüksek toksik yanıcı ürün yayabilir. Materyaller dokularda yıkım oluşturacak düzeyde tahriş eder (korozif) veya deriden absorbsiyonu halinde toksiktir. Materyale şiddetli veya sürekli maruz kalma sonucunda geçici güçten düşme veya havalandırma tesisatı olmaması ve acil tıbbi müdahalede bulunulmaması durumunda, materyal muhtemel artan zararlar meydana getirir. Bu derece şunları içerir: Materyal çok yüksek toksik yanıcı ürün yayabilir. Materyal çok yüksek tahriş edici yanıcı ürün yayabilir. Materyal normal koşulların ve yangın altındaki koşulların her ikisinde de toksik buharlar yayabilir. Materyale maruz kalma sonucunda tahriş edicidir fakat yalnızca küçük artan düzeyde zarar verir, kapalı tip gaz maskesi kullanılması gerekir. Bu derece şunları içerir: Materyal yangın altındaki koşullarda tahriş edici yanıcı ürün yayabilir, Materyal cilde dökülmesi halinde tahriş edicidir ancak dokularda yıkım yaratmaz. Materyal yangın altındaki koşullarda maruziyette sıradan yanıcı materyallerin tehlikesinden öteye tehlike yaratmaz. Tehlike Derecelendirme Endeksi: Yanıcılık KIRMIZI 4 3 Bu materyaller, atmosfer basıncında ve normal çevre sıcaklığında çabucak veya tamamen buharlaşan ya da kolaylıkla havaya yayılan ya da yanan maddelerdir. Normal ortam sıcaklığı ve atmosfer basıncı altında çok çabuk veya tamamen buharlaşabilen veya havada kolayca yayılabilen ve kolaylıkla yanabilen maddelerdir. Gazlar, Soğutulmuş (Cryogenic) maddeler, Parlama noktası 73 F (22.8 C), kaynama noktası ise 100 F (37.8 C) in altında olan sıvılar veya basınç altında sıvılaşan gazlar (1A sınıfı parlayıcı sıvılar). Bu tür sıvı ve katı materyaller, hemen hemen tüm çevre sıcaklıklarında tutuşabilirler. Hava ile tehlikeli karışımlar oluştururlar. Parlama notası 73 F (22.8 C) nin altında, kaynama noktası 100 F (37.8 C) veya üstünde olan sıvılar ve parlama noktası 73 F (22.8 C) veya üzerinde ve 100 F (37.8 C) nin altında olan sıvılar. (1B ve 1C sınıfı parlayıcı sıvılar) Hızla yanan fakat hava ile patlayıcı özellikte karışımlar oluşturmayan kaba toz formundaki katı maddeler. Havayla temas ettiğinde kendiliğinden yanan maddelerdir. Lifli ya da ufak parçalara ayrılmış pamuk, kenevir gibi katı maddeler çabucak yanabilir ve parlama tehlikesi yaratırlar. Kuru nitrosellüloz ve birçok organik peroksitler gibi kendi bünyelerinde oksijen bulundurması nedeniyle çok hızlı yanan maddelerdir. 24

25 2 1 Bu tür materyaller normal şartlar altında hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmazlar, ancak yüksek çevre sıcaklıklarında ya da çok az ısıtılmaları halinde yeterli miktarlarda buhar salarak hava ile patlayıcı karışımlar oluştururlar. Genellikle içerdikleri oksijen sebebi ile (kuru nitroselüloz ve birçok organik peroksit gibi) çok hızlı bir şekilde yanan maddeler ve hava ile temasta kendiliğinden tutuşan maddelerdir. Orta derecede parlayıcı madde; Aşağıdaki özelliklerin bir veya bir kaçına sahiptir. Tutuşmanın gerçekleşmesi için önce orta derecede ısıtılması veya ortam sıcaklığının üstünde bir sıcaklığa maruz bırakılması gereken maddelerdir. Parlama noktası 100 F (37.8 C) veya üzerinde, ancak 200 F (93.4 F)dan düşük olan sıvılar. Kolayca parlayıcı buhar çıkaran katı ve yarı katılar. Bu tür materyaller az parlayıcı maddelerdir. Bu materyallerin tutuşması veya yanması için tüm çevre sıcaklık şartları altında çok ısıtılması gerekir F (815.5 C) sıcaklığa 5 dakika veya daha kısa süreli maruz bırakılmada havada yanan maddeler. Parlama noktası 200 F (93.4 C) nin üzerinde olan sıvılar, katılar ve yarı katılar. Birçok sıradan yanıcı maddeleri içerir. Not: Yanmayan maddeler: Parlama noktası yoktur F (815.5 C) a 5 dakika maruz bırakıldığında yanmayan madde Tehlike Derecelendirme Endeksi: Reaktiflik- SARI Bu materyaller normal ortam sıcaklığı ve basınç altında kolaylıkla ve şiddetli bir şekilde patlamaya ya da patlayıcı ayrışmaya (Dekompoze) ya da patlayıcı reaksiyon vermeye yetenekli maddelerdir. Bilinen maddelerle veya kendi başına kendiliğinden ivme kazanan şiddetli egzotermik reaksiyonlara neden olabilir. Normal ortam sıcaklığı ve basıncı altında mekanik veya termal şoklara karşı hassas olabilir. Önlem: Böyle maddelerin kütlesel ya da ilerlemiş yangınlarında yangın bölgesi derhal boşaltılmalıdır. Bu materyaller, patlamaya ya da patlayıcı ayrışmaya (detone olabilir) veya patlayıcı reaksiyon verebilmeye yeteneklidir ancak bunlar için ısıtılması veya kuvvetli bir ateşleme kaynağına ihtiyaç duyarlar. Yanabilen maddeleri okside ederek yangına neden olabilirler. Yüksek sıcaklıklarda termal veya mekanik şoklara karşı hassastırlar. Isı veya şoka gerek kalmadan su ile temasta patlayıcı özellik gösterebilirler. Önlem: Böyle maddelerin kütlesel ya da ilerlemiş yangınlarıyla mücadele, patlamaya dirençli sütre gerisinden yapılmalıdır. Bu materyaller, normal şartlarda genellikle dayanıksız, kolaylıkla şiddetli kimyasal değişime uğrayan fakat patlama yapmayan maddelerdir. Normal sıcaklılarda ve basınçlarda çabuk enerji açığa çıkışı ile kimyasal değişime uğrayan maddeler ya da yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda şiddetli kimyasal değişime uğrayan maddelerdir. Su ile şiddetli bir şekilde reaksiyona girebilen yada su ile imkan dahilinde patlayıcı karışımlar oluşturabilen maddelerdir. Önlem: Bu maddelerin yangınlarıyla mücadele emin bir mesafeden ve sütre gerisinden yapılmalıdır. Bu materyaller, normal şartlarda stabil olan ancak yüksek sıcaklık ve basınçla kararsız hale geçen veya su ile bir miktar enerji çıkışına neden olabilecek pek şiddetli olmayan bir reaksiyona girebilen maddelerdir. Önlem: Böyle maddelerin yangınlarına dikkatli bir şekilde yaklaşarak su tatbik edilmelidir. 25

26 Tehlike Derecelendirme Endeksi: Özel Notlar BEYAZ Oksitleyici maddeyi belirtir. Bu bileşikler diğer bileşiklerdeki elektronları çeker veya hidrojeni alır ve kolayca oksijen verirler. Başka bir ifade ile diğer bileşiklerle karıştırıldıkları zaman yanabilir veya patlayabilirler. Gösterilen materyal su ile reaksiyon verir. Bu bileşiklerin su ile temas halinde hızlı enerji çıkışı gerçekleşir. Başka bir ifade ile su ile temasta yanabilir veya patlayabilirler. Polimerizasyon Asit Alkali Korozif, vb. SAĞLIK TEHLİKESİ YANGIN TEHLİKESİ REAKSİYONA GİR TEHLİKESİ ÖZEL DURUM 4- ÖLÜMCÜL 3- ÇOK TEHLİKELİ 2- TEHLİKELİ 1- AZ TEHLİKELİ 0- NORMAL 4- ÇOK YANICI 3- KOLAY ALEV ALABİLİR 2- ISIYLA ALEVLENİR 1- YANICI 0- YANMAZ 4- ANİ OLARAK PATLAYABİLİR 3- SARSINTI VEYA ISIYLA PATLAYABİLİR 2- ŞİDDETLİ KİMYASAL TEPKİME 1- ISITILIRSA STABİL DEĞİL 0- STABİL OXY OKSİDE EDİCİ ACID ASİT ALK ALKALİ COR AŞINDIRICI W SU İLE KULLANMA 26

27 S/R İfadeleri S/R İFADELERİ Kimyasalların taşıdıkları özel risk faktörleri hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek üzere, kimyasal etiketlerinde "R" kodları olarak bilinen risk kodları yer alır. Bu kodların amacı, başta can ve mal kaybı olmak üzere insan sağlığı ve çevreye yönelik olası tehlikelerin önlenmelerine veya minimize edilmelerine yardımcı olmaktır. Aşağıda "R" kodların anlamları verilmektedir. R1: Kuru halde iken "patlama riski" taşır. R2: Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, "patlama riski" taşır. R3: Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, "çok yüksek patlama riski" taşır. R4: Metallerde çok hassas ve "patlayıcı nitelikte bileşikler" oluşturur. R5: Isıtma ile "patlama riski" oluşabilir. R6: Havada veya havasız ortamda "patlama riski" taşır. R7: Yangına sebep olabilir. R8: Yanıcı maddelerle teması halinde, "yangına sebep olabilir." R9: Yanıcı maddelerle karıştırılması halinde, "patlama riski" taşır. R10: Alev alıcı (tutuşucu) madde, "alev alma riski" taşır. R11: "Yüksek alev alma riski" taşır. R12: "Çok yüksek alev alma riski" taşır. R13: Çok tutuşucu, alev alıcı sıvılaştırılmış gaz. R14: Su ile "şiddetli reaksiyon verme riski" taşır. R15: Su ile temas halinde, "çok yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkışı"olur. R16: Yükseltgenlerle karıştırılması halinde, "patlama riski" taşır. R17: Havada "kendiliğinden alev alma riski" taşır. R18: Kullanım esnasında "alev alıcı /patlayıcı buhar /hava karışımının oluşma riskini" taşır. R19: "Patlayıcı peroksitler oluşturabilme riski" taşır. R20: "Solunması" halinde "zararlı olma riski" taşır. R21: "Deri ile temas" halinde, "zararlı olma riski" taşır. R22: "Yutulması" halinde, "zararlı olma riski" taşır. R23: "Solunması" halinde, "zehirli olma riski" taşır. R24: "Deri ile temas" halinde, "zehirli olma riski" taşır. R25: "Yutulması" halinde, "zehirli olma riski" taşır. R26: "Solunması" halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" taşır. R27: "Deri ile temas" halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" taşır. R28: "Yutulması" halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" taşır. R29: "Suyla temas" halinde, "zehirli gazlar salma riski" taşır. R30: "Kullanım" esnasında, "yüksek alev alıcı olabilme riski" taşır. R31: "Asitle temas" halinde, "zehirli gaz salma riski" taşır. R31.1: "Bazla temas" halinde, "zehirli gaz salma riski" taşır. R32: "Asitle temas" halinde, "yüksek ölçüde zehirli gaz salma riski" taşır. R33: Kumulatif (canlıda birikim) etkisinin, "zararlı olması riskini" taşır. R34: "Yanığa neden olma riski" taşır. R35: "Çok ciddi yanığa neden olma riski" taşır. R36: "Gözleri irite (tahriş) etme riski" taşır. R37: "Solunum sistemini irite (tahriş) etme riski" taşır R38: "Deriyi tahriş etme riski" taşır. R39: "Geri dönüşü olmayan çok ciddi zararlara neden olma riski" taşır. R40: "Geri dönüşü olmayan zararlara neden olması muhtemel" madde. R41: "Gözlerde ciddi tahribat yapma riski" taşır. R42: "Solunması" halinde "olumsuz şekilde duyarlılaşmaya neden olması muhtemel" madde. R43: "Deri ile temas" halinde, "aşırı duyarlılığa neden olması muhtemel" madde. R44: "Kapalı sistemlerde ısıtılması" halinde, "patlama riski" taşır. R45: "Kansere neden olabilme riski" taşır. R46: "Kalıtımsal, genetik tahribata neden olabilme riski" taşır. R47: "Erken doğum, düşük, sakat doğuma neden olabilme riski" taşır. R48: "Uzun süre" maruz kalındığında, "ciddi sağlık sorunlarına neden olma riski" taşır. 27

28 R 49: "Solunması" halinde, "kansere neden olabilme riski" taşır. R 50: Sudaki canlılara "çok zehirli olma riski" taşır. R 51: Sudaki canlılara zehirli olma riski taşır. R 52: Sudaki canlılara "zararlı olma riski" taşır. R 53: Akuatik çevrelerde (denizler, akarsular, göller vb.) "uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski" taşır. R 54: Flora'ya (doğal bitki topluluklarına) "zehirli olma riski" taşır. R 55: Fauna'ya (doğal hayvan topluluklarına) "zehirli olma riski" taşır. R 56: Toprak organizmalarına (canlılarına) "zehirli olma riski" taşır. R 57: Arılara "zehirli olma riski" taşır. R 58: Çevrede, "uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski" taşır. R 59: "Ozon tabakasına zarar verme riski" taşır. R 60: "Doğurğanlığın engellenmesine neden olabilme riski" taşır. R 61: Ana rahmindeki "cenine zarar verebilme riski" taşır. R 62: "Doğurganlığı engellemesi muhtemel" madde. R 63: "Ana karnındaki cenine zarar vermesi muhtemel" madde. R 64: "Anne sütü emen bebeklere zarar verebilme riski" taşır. Bazı kimyasalların, yukarıda belirtilen risklerden birkaçını birden taşıması söz konusudur. Bu tür kimyasallar için birleşik risk kodları gereklidir. R 14/15: Su ile "şiddetli reaksiyon verme ve çok yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkışı" olur. R 15/29: Su ile temas halinde, "zehirli ve yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkışı" olur. R 20/21: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde "zararlı olma riski" taşır. R 20/22: "Solunması ve yutulması" halinde "zararlı olma riski" taşır. R 20/21/22: "Solunması, deri ile temas ettirilmesi ve yutulması" halinde, "zararlı olma riski" taşır. R 21/22: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "zararlı olma riski" taşır. R 23/24: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "zehirli olma riski" taşır. R 23/25: "Solunması ve yutulması" halinde, "zehirli olma riski" taşır. R 23/24/25: "Solunması, deri ile temas ettirilmesi ve yutulması" halinde, "zehirli olma riski" taşır. R 24/25: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "zehirli olma riski" taşır. R 26/27: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "çok zehirli olma riski" taşır. R 26/27/28: "Solunması, deri ile temas ettirilmesi ve yutulması" halinde, "çok zehirli olma riski" taşır. R 27/28: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "çok zehirli olma riski" taşır. R 36/38: "Gözleri ve deriyi tahriş etme riski" taşır. R 36/37/38: "Gözleri, deriyi ve solunum sistemini tahriş etme riski" taşır. R 37/38: "Solunum sistemini ve deriyi tahriş etme riski" taşır. R 39/23: "Solunması" halinde "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır. R 39/24: "Deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır. R 39/25:Yutulması halinde geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski taşır. R 39/23/24: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır. R 39/24/25: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır. R 39/23/25: "Solunması ve yutulması" halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır. R 39/23/24/25: "Yutulması, solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır. R 39/26: "Solunması" halinde "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır. R 39/27: "Deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır. R 39/28: "Yutulması" halinde, "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır. 28

29 R 39/26/27: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır. R 39/26/28: "Solunması ve yutulması" halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır. R 39/27/28: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır. R 39/26/27/28 : "Solunması, yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski"taşır. R 40/20: "Solunması halinde "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 40/21: "Deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 40/22: "Yutulması" halinde "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 40/20/21: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 40/20/21: "Solunması ve yutulması" halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 40/20/22: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 40/20/21/22: "Solunması, yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde. R 42/43: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi sonunda "duyarlılaşmaya neden olması muhtemel" madde. R 42/20: "Soluma" yoluyla "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/21: "Deri ile temas" yoluyla "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/22: "Yutma" yoluyla "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/20/21: "Soluma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/20/22: "Soluma ve yutma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/21/22: "Yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/20/21/22: "Soluma, yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır. R 48/23: "Soluma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 48/24: "Deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 48/25: "Yutma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 48/23/24: "Soluma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 48/23/25: "Soluma ve yutma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 48/24/25: "Yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 48/23/24/25: "Soluma, yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır. R 50/53: Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı olma riski ve deniz canlılarına çok zararlı olma riski" taşır. R 51/53: Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı olma riski ve deniz canlılarına zehirli olma riski" taşır. R 52/53: Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı ve deniz canlılarına zararlı olma riski" taşır. Kimyasalların risklerini bütünüyle ortadan bütünüyle kaldırmak veya minimize edebilmek için, alınması gereken önlemleri belirten ve "S" kodları olarak bilinen güvenlik kodlarının anlamları aşağıda verilmiştir: S 1: "Kilit altında" saklayınız. S 2: "Çocukların ulaşamayacağı yerde" saklayınız. S 3: "Serin yerde" saklayınız. S 4: Yaşam alanlarından uzak tutunuz. S 5: Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği " sıvısı içinde" saklayınız. 29

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 1. LABORATUVAR NİN AMACI Laboratuvar Güvenlik rehberinin amacı doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, yapılacak analizin tam bir güvenlik içinde, en az hata ile olabildiğince çabuk gerçekleştirilmesini

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİĞİ REHBERİ GN.FR.591 REV.00 İÇİNDEKİLER: 1. AMAÇ. 2 2. KAPSAM. 2 3.

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

3.Laboratuvarda Çalışma Prensipleri:

3.Laboratuvarda Çalışma Prensipleri: LABORATUAR GÜVENLİK REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 13 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 1. AMAÇ: Laboratuvarı ve personeli olası kazalardan korumak ve kaza oluşmadan

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK EĞİTİMİ. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Aralık, 2013

LABORATUVAR GÜVENLİK EĞİTİMİ. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Aralık, 2013 LABORATUVAR GÜVENLİK EĞİTİMİ Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Aralık, 2013 LABORATUVAR GÜVENLİK EĞİTİMİ Akreditasyon ve Laboratuvar Komisyonu Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Başkan Doç. Dr.

Detaylı

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ?

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? Laboratuvar Güvenliği Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır.

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

Birçok meslek ve çalışma alanında olduğu gibi sağlık alanında da çalışan kişilerin

Birçok meslek ve çalışma alanında olduğu gibi sağlık alanında da çalışan kişilerin Biyogüvenlik Laboratuvar Seviyeleri ve Biyogüvenlik Kabinlerinin Seçimi Kullanımı ve Bakımı Uzm. Dr. İsmail CEYHAN Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Tüberküloz Referans Laboratuvarı, ANKARA

Detaylı

KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR

KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar, İlkeler Tehlikeli Atık: Bu el kitabında tehlikeli atık, atık ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, TAKY olarak ifade edilecektir.

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI Bursa, 2013 ÖNSÖZ Bitki Koruma Bölümü, eğitim programlarında verilen teorik

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

GM-TA-BAK-116 REV00 ÖNSÖZ

GM-TA-BAK-116 REV00 ÖNSÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (LGAYK): Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR (Komisyon Başkanı) Prof.

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ EL KĠTABI KOCAELĠ, 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO: 1. Laboratuar Güvenliği 1 2. Kimya Laboratuarlarında Güvenlik 2

Detaylı

TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Uyarlayan: Uzm.Dr.E.Sanem BAYKAL Tıbbi Mikrobiyoloji * Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı çalışanları için laboratuvarda güvenli çalışma teknikleri

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 21 REV TRH :EYLÜL 22 REV NO : SAYFA NO :1/15 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI HAZIRLAYAN MİKROBİYOLOJİ Uzmanı KONTROL EDEN Kalite Yönetim Direktörü ONAYLAYAN Başhekim 21 REV TRH :EYLÜL 22 REV NO : SAYFA NO :2/15

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 Doküman No:PAT-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:02.12.2013 Sayfa 2 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Güvenliği 1 Laboratuvar Güvenliği Kimya Mühendisliği Bölümü Bilgiler kimyaevi.org sitesinden alınmıştı[metni yazın] Sayfa 1 İçindekiler 1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ...4 2. LABORATUVARDA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...4 3. İNSAN

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUVARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUVARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman Kodu:BĠY.RH.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:1/11 TARSUS DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman Kodu:BĠY.RH.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 1. Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı

Detaylı

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr.

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla

Detaylı

Laboratuvar Güvenlik Kuralları

Laboratuvar Güvenlik Kuralları Laboratuvar Güvenlik Kuralları Laboratuvar Güvenliği Niçin Önemli? Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli mekanlar sayılır. Bu nedenle çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı