Ankara Ekin Sanat Tiyatrosu'nun oynadığı "Gizli Örgüt Nasıl. silinebildiğine de tanıklık ediyor. konusundaki eksikliğimizi tekrar ortaya koydu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Ekin Sanat Tiyatrosu'nun oynadığı "Gizli Örgüt Nasıl. silinebildiğine de tanıklık ediyor. konusundaki eksikliğimizi tekrar ortaya koydu."

Transkript

1 Ankara Ekin Sanat Tiyatrosu'nun oynadığı "Gizli Örgüt Nasıl Kurulur" oyununu üyelerimizle birlikte izledik. 17 Mart 1971 ve 12 Eylül MEB Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nin Mart askeri müdahalelerinde; bazı işgüzarların; varolmayan bazı gizli tarihinde izmir Fuar Kültürpak'ta düzenlediği "Yönlendirme ve örgütleri nasıl oluşturduklarını dramatize ediyor. Oyun ayrıca, Meslek Tanıtım Forumu" na katılarak, orta öğrenim varolmayan gizli örgütlerin üyesi olmakla suçlananların yaşamları öğrencilerine, öğrenci velilerine ve rehber öğretmenlere boyunca yıllarca üzerinde taşıdıkları izleri de gözler önüne seriyor. mesleğimizi tanıttık. Mesleğimize özellikle rehber öğretmenlerin "Gizli Örgüt Nasıl Kurulur" oyununu izlerken, ülkemizin her on yılda ilgisi fazlaydı. Ancak çoğu öğrenci velisinin, "haritacılık bir bir sürüklendiği girdabın, toplumsal belleğimizden nasıl kolay meslek mi?" şeklindeki sorusu, mesleğimizin tanıtımı silinebildiğine de tanıklık ediyor. konusundaki eksikliğimizi tekrar ortaya koydu.

2 HKMO B ü l t e n i MaslfM ÜI8 S U B E L e R İ M İ Z D E N H A B E R L E R Muğla İl Temsilciliği Toplantısı Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Ülkü, Şube Başkanımız Sayın Tuncay Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla, Fethiye, Milas ve Bodrum temsilcileri, özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerimizin büyük bir çoğunluğunun katılımıyla yılın ilk toplantısı 22 Şubat 2003 tarihinde Muğla'da yapıldı. Söz alan Genel Başkanımız Hüseyin Ülkü, konu başlıkları itibariyle ve özet olarak;" İlk örneği geçen yıl şubemiz tarafından organize edilen Dikili Yaz Eğitim Kampının çok başarılı ve eğitici geçtiğini, sosyal, kültürel ve mesleki eğitimlerin verildiği, hiçbir siyasi boyutunun olmadığı bu tür etkinliklerin, üniversitelerle de iletişim kurularak ve birbirleriyle ilgili meslek disiplinlerinin bir arada kaynaştırılması gerektiğini belirtmiş, çok başarılı geçen yaz kampının büyük yankı uyandırdığı, TMMOB nezdinde odamıza teşekkür edildiğini ifade etmiştir. Kamulaştırma bilirkişiliği hizmetlerinin hazırlanmakta olan yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olabileceğini, odamızın, üniversitelerle işbirliği yaparak gerekli katkıyı sağlamakta olduğunu, ancak bu konunun çok önemli olduğunu belirterek, taşınmazlar hakkında bütün verilerin sağlıklı olması gerektiği, bunun sonucunda da çok dikkatli ve özen gösterilerek çalışmaların yapılması gerektiği altı çizilerek belirtildi. Yeni ihale yasasının yürürlüğe girdiğini ancak yeni yasaya göre küçük büro ve şirketlerin ayakta kalmasının çok zor olacağını, bu nedenle birleşerek güçbirliğinin sağlanabileceğini aksi takdirde yok olunacağını, bir an önce örgütlenme modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini, yeni yasayla iptal edilen Harita Müteahhitlik karnelerinin yerine proje müelliflik belgesinin önem arzettiğini, bunun da imar kanununda bize verilen bir hak olduğunu belirterek, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü denetiminde lisanslı ölçme bürolarının faaliyete geçirileceği, bu konuda kanuni düzenlemelerin hazırlanmakta olduğu, üniversitelerin görüşleri alınarak, odamızın katkı sağladığı, çıkacak yasa hakkında bütün üyelerimizin bilgi sahibi olmasının önemle vurgulanması sonunda son olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemine binaen TMMOB tarafından odamızın görevlendirildiğini, bu konuda gerekli çalış- maların yapılmakta olduğunu belirterek, sözü şube başkanımıza aktarmıştır. Şube Başkanımız Tuncay Boyacı; geçmiş süreçte mesleki sorunlarımız hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra, Dikili örneği yaz kamplarını her yıl değişik yörelerde yapmak istediklerini, bu konuda çalışmalar yaptıklarını, gelecek süreçte şubemizin yapmayı düşündüğü etkinlikler hakkında bilgi ve açıklamalar sunduktan sonra T.U.S. konusunda görüş ve öneriler dinlendi, T.U.S. konusunda şubemizde bir komisyonun kurulduğunu ve bu komisyon öncülüğünde konunun yerel yönetimler bazında anlatılacağını ve yaygınlaştırılması için bütün birimlerimizle ortak çalışmalar yapacağımızın altını çizdikten sonra, üyelerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini, suakar kotlarının plan ve projelerde dikkate alınmasını, hatta posseptik çukurlarının bile kotlandırılması gerektiğini belirterek, köy yerleşik alanlarında da sorunlar yaşandığı üyelerimizin ortak görüşü olarak ortaya çıkınca bu konuda sorunların aşılabilmesi için üyelerimizin, köy muhtarlıklarının ve iş sahiplerinin yazılı müracaatlarının alınarak, hazırlanan dokümanlarla birlikte odamız birimlerine ulaştırılması halinde odamızın netice alma olasılığının artacağını ifade ettikten sonra, son olarak 18. madde ile ilgili sorunların tartışılmasına geçildi. Genel Başkanımız H. Ülkü, Şube başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin ortak görüş ve düşüncesi, 18. madde uygulamalarında çeşitli nedenlerden dolayı gerekli hassasiyetin gösterilmediği, açıklama ve raporların yazılmadığı, dolayısıyla uygulama sonunda sağlıklı neticenin alınamadığı görüşü netlik kazanmıştır. Şube başkanımızın önerisi olarak sunulan ve "Her Temsilcilikte bir etkinlik" yapılsın çağrısı da anında yanıtını buldu. Son olarak söz alan Muğla-Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi üyemizin; 18. madde uygulaması tam olarak bilinmiyor ve idare olarak da bu konuda sıkıntılar çekiyoruz mesajını verince, muğla Temsilciliği etkinlik konusu kendiliğinden ortaya çıktı. "18. MADDE UYGULAMASI" Belirlenecek bir tarihte 18. madde uygulamalarını görüşmek üzere temennisiyle, toplantı sona ermiştir.

3 HKMO Bü lte n i Haziran 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L E R Trabzon Revizyon İmar Planı Trabzon ilinin yenilenen imar planı, tamamlanarak askıya Yatırımların Durmasına Eleştiri Hükümetin uyguladığı politikaların ve bu politikaların çıkarılmıştır. Bu askı sürecinde planda görülen eksiklikler, özellikle daha mesleğimize ve sektörümüze olan yansımaları konusunda Oda ve önce yapılan 18. madde ve 10/C madde uygulamalarının dikkate Şube görüşleri, düzenlenen bir basın toplantısında dile getirilmiştir. alınmaması, konularında gerekli basın açıklaması yapıiarak Konu ile ilgili olarak 15 Nisan 2003 tarihinde Karadeniz vatandaşların uyarılması ve konuya dikkatlerinin çekilmesi gazetesinde, 17 Nisan 2003 tarihinde Karadeniz Haber sağlanmıştır. gazetesinde, 18 Nisan 2003 tarihinde de Günebakış gazetesinde Konu ile ilgili olarak, 29 Nisan 2003 günlü Karadeniz haberler yayınlanmıştır. Gazetesinde, 30 Nisan 2003 günü Günebakış Gazetesinde, 02 Mayıs 2003 günüde Türksesi Gazetesinde haberler ve Şube görüşleri yer almıştır.

4 Genç Haritacılar Günleri 2003 HKMO Bülteni Haziran 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L E R Mayıs 2003 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilecek olan Genç Haritacılar Günleri etkinliği kapsamında, Trabzon Şubesi ile Trabzon Düzenleme Kurulu yoğun bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, İl Temsilcilikleri ile toplantı yapılarak, etkinliğin bölgemizdeki tüm üyelere duyurulması istenmiştir. Genç Haritacılar Günleri için Trabzon'daki DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II Bölge Müdürlüğü, Trabzon Turizm ve Kültür Müdürlüğü gibi ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ziyaret edilerek bilgi verilmiştir, ayrıca etkinliğe destek sağlanması istenmiştir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik olması nedeniyle, etkinlikte en önemli yeri Karadeniz Teknik Üniversitesi tutmaktadır. Bu nedenle de aynı zamanda üyemiz olan üniversite rektörü Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ 02 Mayıs 2003'te ziyaret edilerek gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Söz konusu ziyarette şube başkanı Suat ATAY, şube sekreteri Veysel ATASOY ve Düzenleme Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. MuallaYALÇINKAYA yer almıştır. Genç Haritacılar Günleri 2003 yerel basın yoluyla da tanıtılmaya çalışılmıştır. 10 Nisan 2003 günlü Günebakış Gazetesi bunlara bir örnektir. Genç Haritacılar Günleri etkinliği hazırlıklarının son kez gözden geçirildiği toplantı 10 Mayıs 2003 günü Trabzon Şubesinde yapılmıştır. Toplantıya Genel Sekreterimiz Fahri ÖZTEN ile tüm Düzenleme Kurulu üyeleri katılmıştır. 10 Mayıs 2003 günü Trabzon'da yayın yapan Trabzon TV televizyonunda canlı yayın konukları olarak Genel Sekreterimiz A. Fahri ÖZTEN, Genç Haritacılar Günleri Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKSOY ve Trabzon Şube Başkanı Suat ATAY katılmışlardır. Bu programda Harita ve Kadastro Mühendisliğinin tanımı, odaların görev ve sorumlulukları ile Genç Haritacılar Günleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Program bir saat sürmüştür. 10 Mayıs günü Trabzon Şubesinde bir basın toplantısı yapılarak Genç Haritacılar Günleri hakkında yerel basın ve yayın kuruluşlarına bilgi verilmiştir. Söz konusu bu toplantıya Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet AKSOY Genel Sekreter A. Fahri ÖZTEN, Şube Başkanı Suat ATAY katılmışlardır. Etkinlik yerel yayın ve basında önemli biryertutmuştur. D U Y U R U İL TEMSİLCİLİKLERİNDE YENİ ATAMALAR Trabzon Şubesine bağlı Gümüşhane ve Artvin İl Temsilciliği görevine yeni atamalar yapıldı. Daha önce Ümmet Koca tarafından yürütülen Gümüşhane İl Temsilciliği görevine, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun tarih ve 40/381 sayılı kararı ile Hasan Tahsin BOSTANCI, Musa Faruk Demir tarafından yürütülen Artvin İl Temsilciliği görevine de Abdurrahman Çobanoğlu atanmıştır. Diğer taraftan şubemize bağlı olarak faaliyet gösteren Arhavi İlçe Temsilciliği geçici olarak kapatılmıştır. Artvin ili Arhavi ve Hopa ilçelerinde yapılacak Mesleki Denetimle ilgili işlemler, hem Artvin il Temsilciliğinde hem de Rize İl Temsilciliğinde yeni atanan il temsilcilikleri ile şubemizde birtoplantı yapılarak görevleri hakkında bilgilendirilmişlerdir.

5 HKMO Bülteni Haziran 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L E R Çarşı Man. Maraş Cad. Emek Apî. No:47/3 Telefax: (0.462) TRABZON GENÇ HARİTACILAR TRABZON'DA BULUŞUYOR!.. Eski çağlardan günümüze uzanan gelişme sürecinde, değişik içerik ve düzeydeki beklentilere görs toprakla ilgili her türlü tasarım fasliyetterinde duyulan gereksinmeleri karşılama görevini üstlenmiş olan Harita-kadastro sektörü, bu hizmet ve faaliyetlerini, günümüzde, uydu teknolojisinin ve bilgi istem tekniğinin sağladığı olanaklarla da destekleyerek, kamu ve özel sektör faaliyetlerinde gittikçe önemsenen "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşumunda temel yapıyı oluşturma görevinde bütünleştirmektedir. Sektörün, ileri teknolojik bilgi gerektiren bu misyonunda, bilgilenme ve bilgi değişiminin önemi göz önünde tutularak, Genç Haritacıların yeni teknolojiler ve gelişmeleri tanımaları, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki meslektaşlar! ile tanışarak bilgi alış verişlerinde bulunmaları ve daha da önemlisi konferans, tartışmalar ve bilgi değişimleri sonucu mesleğimizin geleceğine ilişkin bir perspektif kazanmalarını sağlamak amacı ile uluslar arası "Genç Haritacılar GinSsrf düzenlenmektedir. İlki İstanbul'da, Mayıs 2001 de düzenlenen ve bir gelenek olarak iki yılda bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisten Odası ve ilgili Üniversitelerin desteğinde, anılan odanın ilgili şubesi tarafından düzenlenecektir. Bu disiplinde öğrstim yapan kurumların bulunduğu şehirleri dolaşması öngörülen etkinliklerin ikincisi, önümüzdeki günlerde Mayıs'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek ve genç kuşağın öncülüğünde dünyadaki gelişmeler Türkiye'de masaya yatırılacaktır. Haritacılıkta 21. yüzyıl vizyonunun tartışılacağı "Günler"in programında, bilgilendirme konferanslan, forum ve sosyal etkinlikler yer almaktadır. 16 Mayıs günü "Genç Haritacılar Hatıra Ormanı" nın açılışı ve şehir turları ve akşam tanışma kokteyli programlanmıştır. 17 Mayıs günü Alman Bilim Adamaları Prof. Dr. Hermann Seeger, Dr. Andreas Drees, Dipl.-lng. Pier Giorgio Zaccheddu ve KTÜ den Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğiu yeni yüzyılın mesleki perspektiflerine ilişkin konferanslar verecektir. Aynı gün öğleden sonra, öğrencilerin hazırladığı ve kendi görüş açılarından mesleki soruntann dile getirilerek tartışılacağı "Genç Haritacılar Forumu" gerçekleşecektir. Akşam yöremizin yetiştirdiği ulusa! sanatçı Volkan KONAK'in program sunacağı "Karadeniz Gecesi"nde birlikte yorgunluk atılacak, 18 Mayıs günü tüm genç haritacılar Sumela Vadisinde Piknikte buluşarak, tarihi ve geleceği birlikte yaşarken, umutlarını ve coşkularını büyüteceklerdir. Etkinlik 19 Mayıs günü Karadeniz sahil turu ile tamamlanacaktır. Programda ayrıca, Genç Ufuklar Yarışması, Poster Yarışması ve Orienteerig (yön bulma) Yarışması olarak, ülkemizde 7 üniversite vs yurt dışından değişik üniversitelerden öğrencilerin katılacağı üç yarışma düzenlenmiştir. Yurt içinden ve dışından 400'ü aşkın bir katılımcı beklenmektedir. Etkinliğin finansmanında değerli sponsorların önemli katkılan olmaktadır.

6 HKMO B ü lt en i Haziran 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L E R

7 HKMO B ü l t e n i Haziran 2003 (1470? ) Osmanlı denizcilik tarihinde derin izler bırakmış olmasının yanısıra Piri Reis eşsiz bir Kartograf ve deniz bilginidir. Tam olarak doğum tarihi bilinememekle beraber arası diye kabul edilir. Osmanlının ünlü bir deniz üssü ve tersanesi olan Gelibolu'da doğdu, babası Karamanlı Hacı Mehmet ona Muhiddin Piri ismini koydu. Akdenizde nam salmış ünlü bir korsan olan amcası Kemal Reisin ( ) "Gelibolu çocukları su içinde tıpkı bir timsah gibi yetişirler. Tekneler onların beşiği, gece gündüz denizlerin çırpıntısı ninnileridir." dediği gibi burada yetişti ve 11 yaşına geldiğinde onun tayfalarına katıldı. Piri 14 yıl boyunca amcası Kemal Reis'in Akdeniz'deki seferlerine katıldı. Hayatının bu dönemini, tüm gittikleri yerlere ait gözlem ve deneyimlerini yazdığı, dünyaca ünlü denizcilik klavuzu Kitab-ı Bahriye'den izleyebiliyoruz yılında Granada'da (İspanya) zor durumdaki Endülüs müslümanlarının Osmanlıdan yardım istemesi üzerine, Kemal Reis buradaki müslüman toplumu gemileriyle Kuzey Afrika'ya taşıdı. 1495te Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Beyazıt hükümdar olunca, geniş topraklara yayılmış olan imparatorluğun ancak çok güçlü bir deniz gücüyle burada egemenliğini sürdürebileceğini düşünür. Bunun üzerine Akdeniz'de korsanlık yapan yetişmiş, iyi savaşçı Türk denizcilerine Osmanlı donanmasına katılmaları için davette bulunur.(1) Kemal Reis'in de Osmanlı donanmasına katılmasıyla, amiral olan amcasının yanında Piri, gemi komutanı olarak Akdeniz'de İspanyol, Ceneviz, Venedik donanmalarıyla ve pek çok deniz üssünün alınmasında savaştı. Yine bu sırada bulunduğu denizlerin rüzgar, akıntı gibi özelliklerini not alıyor, ada ve sahillerin coğrafi ayrıntılarıyla birlikte haritalarını çıkarıyordu. Savaşlarda ele geçirilen düşman gemi ve esirlerinden onların denizcilik ve haritacılık bilgilerini araştırıp, bulduklarını kendi elindekilerle birleştirererek özenli bir arşiv oluşturuyordu. Özellikle bu dönemde, bir deniz savaşında ele geçirilerek Kemal Reis'in hizmetine verilen ve Kolomb'un Amerika seferlerinin üçüne katılmış olan ispanyol denizciden, Piri Reis'in Amerika'nın keşfine ait değerli bilgiler edindiğini biliyoruz yılında girişilen ve bilemediğimiz nedenle Piri Reis'in katılmadığı bir deniz savaşında Kemal Reis'in hayatını kaybetmesiyle, büyük üzüntüye düşen Piri Reis bir süre açık denizlere açılmadı ve Gelibolu'ya yerleşti. Burada kendini o zamana kadar biriktirmiş olduğu denizcilik ve haritacılık bilgileri üzerine çalışmalara verdi. İşte Amerika kıtasını da gösteren, en eski dünya haritasının çizimi ile o zamana kadar almış olduğu not ve taslakları derleyerek denizciler için kılavuz amaçlı Bahriye'nin yazımı bu dönemde gerçekleşti yılında Mısır seferine çıkan Osmanlı donanmasının başındaki Cafer Bey'in emrinde filo komutanı olarak katıldı. Nil nehri üzerinden Kahire'ye giden Piri Reis, bu bölgenin detaylı bilgilerini içeren haritasını da çizdi. Piri Reis Mısır seferi sırasında Yavuz Selim ile tanışma fırsatı buldu ve ona 1513 yılında çizmiş olduğu dünya haritasını takdim etti. Mısır seferinden sonra Gelibolu'da Bahriye notlarını zenginleştirerek kitap formuna soktu (Kitab-ı Bahriye). 1520'de hükümdar olan Muhteşem Süleyman dönemi, büyük fetihler dönemiydi. 1523'te Kanuni'nin Rodos seferinde görev aldı. Sadrazam Pergeli ibrahim Paşa bu savaşta kendisine klavuzluk yapan Piri Reis'in çalışmalarıyla yakından ilgilendi. Bu çalışmaların önemini farkeden Paşa onu takdir ederek, teşvik etti. Sefer sonrası ibrahim Paşanın desteği ile son halini verdiği 1526 tarihli Kitab-ı Bahriye'yi Sultana sundu. Daha sonra Piri Reis'in ikinci dünya haritası olarak bilinen, 1513 tarihli birincisinin gözden geçirilerek eksikleri tamamlanmış 1528 tarihli haritasını da Sultana sundu. Bundan sonra güney deniz amiralliğine atandı; Hint denizi, Kızıl deniz, Umman denizi ve Basra körfezinde üstün hizmetlerde bulundu. Bir çok denizlere hükmeden Osmanlı'nın bu büyük denizcisi, oşinografi ve haritacılık üzerine yaptığı çalışmalarla çağdaşlarından ayrılarak, dünya uygarlık tarihine övünç kaynağımız, Türk haritacılarının atası olarak adını yazdırmıştır. Kitab-ı Bahriye temel olarak bir denizcilik kılavuzu kitabıdır. Piri Reis korsanlık günlerinden başlayarak gezip gördüğü yerleri yabancı kaynaklardan da yararlanarak tarihi ve coğrafi özellikleriyle kitabında anlatmış, kıyı ve adaların çeşitli renkler ve resimlerle deteylı harita ve krokilerini çizmiştir. Kitab-ı Bahriye'nin manzum beyitler olarak yazılmış ilk 23 bölümünde kitabı yazma gerekçesinden başlayarak, temel denizcilik bilgileri, fırtınalar, rüzgar çeşitleri, pusula, harita kullanımı ve dünyayı kaplayan kara ve okyanuslara ilişkin genel bilgiler verilmektedir. Daha sonra sırayla büyük okyanuslar, denizler ve kara parçalarına ilişkin bilgiler ile özellikle Portekizlilerin yaptığı son keşifler ve bunlara ait hikayeler anlatılmaktadır. Ayrıntılı olarak Akdeniz'in anlatıldığı nesir

8 HKMO Bülteni Haziran 2003 bölümü okumak ise XVI. yüzyılda zevkli bir geziye çıkmak gibidir. Çanakkale Boğazından başlayarak Ege denizi kıyı ve adaları, Adriyatik denizi kıyıları, batı İtalya, güney Fransa, doğu İspanya kıyılarıyla çevresindeki adalara ilişkin tarihi, coğrafi bilgiler verilerek kuzey Afrika kıyıları, Filistin, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu kıyıları izlenerek Marmaris'te tüm Akdeniz havzası, önemli rotaları ve çizdiği haritalar verilerek gezi noktalanır. PİRİ REİSİN DÜNYA HARİTASI Milli Müzeler müdürü Halil Ethem Eldem'in Topkapı sarayında yaptığı çalışmalar sırasında o zamana kadar bilinmeyen Piri Reis'in dünya haritası 9 Kasım 1929'da ortaya çıkarılmıştır. Dünya ölçeğinde yapılmış bu en eski dünya haritasının bulunduğunu duyan Atatürk konuya büyük ilgi göstermiştir. Ankara'ya getirterek tarihçilerle birlikte incelemiştir. Sonra Atatürk'ün direktifleriyle Devlet Matbaasında tıpkı basımı yapılarak çoğaltılan harita, dünya bilim çevrelerine sunulmuştur. Piri Reis'in 1513 yılında Gelibolu'da çizip Yavuz Selim'e adadığı bu dünya haritası ceylan derisi üzerine çeşitli renkler, resimler ve yazılarla bezenerek çizilmiştir. Resim'de görülen Piri Reis'in haritası alt bölümlere doğru daralmakla birlikte 90X65 crri boyutundadır. Sağ tarafından boydan boya kopmuş olan haritanın bu gün elimizde bulunan kısmı Afrika ve iberik yarım adasının batısı, Amerika kıtasının doğu kıyıları ile Atlas okyanusunun göründüğü bölümdür. Bazı tarihçilere göre kendisine sunulan dünya haritasına bakan Osmanlı padişahı Yavuz Selim "dünya ne kadar küçükmüş" demiş, sonra da haritayı ikiye bölmüş "biz doğu tarafını elimizde tutacağız..." diyerek bu gün elimizde bulunan kısmını atmış. yapılan azimütal projeksiyonlu haritalarla şaşırtıcı uyumlu görülen Piri Reis'in haritası, muhtemelen padişaha sunulacağı için oldukça zengin görselliğiyle bir tablo güzelliğine sahiptir. Harita üzerinde yer adlarının yanısıra keşif tarihi, efsanevi hikayeler, dağlar, nehirler, yaşayan hayvanlar, haritanın oluşturulması hakkında bilgiler vardır. Amerika'nın keşfine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilen yazının son cümlesinde "mezbur hartide olan bu karalar ve cezriler kim vardır, Kolombo'nun hartisinden yazılmıştır" denilerek, tarihleri arasında 4 kez ziyaret ettiği Amerika'ya ilişkin Kristof Kolomb'nun günümüze ulaşmayan harita çalışmaları, bugün sadece Piri Reis'in haritası içinde yer alan bölümü ile yaşamaktadır. Kahire'yi merkez alan hava fotoğrafları ile (azimütal projeksiyon) inanılmaz benzerlik taşıması, ancak 1951 yılında yapılan ses yansıtıcılı ölçümlerle keşfedilen Antartika kıtasındaki dağların (4000 yıl önce oluşan buzul çağından beri buzlarla kaplı olan) bu haritada yer alması Erich Von Daeniken'in ancak uzaydan çekilen fotoğraflardan yapılabilebileceği gibi sansasyonel bir görüş ortaya atmasına neden olmuştur. İlk haritadan 15 yıl sonra 1528 yılında Piri Reis yine Gelibolu'da ikincisini çizdi. Topkapı Sarayı müdürü Tahsin Öz tarafından Piri Reis'in haritasının kayıp parçalarının aranması sırasında bulundu. Ne yazık ki günümüze yalnızca kuzey ve orta Amerika kıyıları, Florida ve Gröndland'ın göründüğü 68X69 cm'lik bölümü ulaşabilmiştir. Bu haritada 4 rüzgar gülü, her bir bölümü 50 mile denk iki mil ölçeği ve Yengeç Dönencesi yer almaktadır. Bu haritanın ölçeği 1513'tekinden daha büyüktür. İlk haritada bulunan bazı hayali adaların bu haritada olmaması, Amerika kıyılarının daha isabetli çizilmesi, liman girinti ve çıkıntılarının abartılı çizilmesi hatasına düşülmemesi, yengeç dönencesinin çok az hatayla çizilmiş olması, ilk haritada göze çarpan efsanevi bilgi ve resimlerin bu haritada bulunmayışı, Piri Reis'in yeni keşifler doğrultusunda birincisinden daha doğru ve güncel bir harita ortaya koyma amacında olduğunu göstermektedir. Haritada ölçeğin altında bulunan yazı Piri Reis'in imza ketebesidir "Bunu 935 (1528) yılında Gelibolu'da Reis Gazi Kemal merhumun biraderzadesi diye meşhur olan Hacı Mehmed'in oğlu Piri Reis tamam etti." (1) :Piri Reis Kitab-ı Bahriye'de bu olayı şöyle anlatır. "Ki bir gün lütfedip Beyazıd Han Gönderdi bize emri ferman Buyurmuş ki: Kemal gelsin kapıma Deniz hizmetleri etsin tapuma O emrin tarihi bu idi ey can Dokuz yüzde gelip tuttukvatan Ki sonra şahın emriyle yapıp seferler Deniz yüzünde hep bulduk zaferler" Piri Reis'in birinci dünya Haritası Harita tipik bir deniz haritasıdır. Bugünkü modern haritalarda bulunan enlem ve boylam çizgileri yerine kuzey ve güney bölümlerinde yer alan 32 bölüme ayıran çizgilerin çıktığı ikisi büyük, ayrıca üçü küçük rüzgar gülü bulunmaktadır. Günümüzde Kaynaklar: 1.Prof.Afet İNAN The Oldest Map of America... ftp://www.prep.mcneese.edu/preis/preis.pdf pirireis.htm

9 '\ I HKMO Bülteni ~ Mustafa - Seher tarihinde Eren ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Eren'e hoş geldin der, ALEVLİ çiftini kutlarız. ALEVLİ ~ Özlem- Tekin AKÇA çiftinin tarihinde Zeynep Dila ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Zeynep Dila'ya hoş geldin der, AKÇA çiftini kutlarız. ~ Osman - Sibel ÖRSMEN çiftinin tarihinde Öykü ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Öykü'ye hoş geldin der, ÖRSMEN çiftini kutlarız. ~ ibrahim- Neslihan ÇETİN çiftinin tarihinde Gencay ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Gencay'a hoş geldin der, ÇETİN çiftini kutlarız. p* Salim- Feyda VAROL çiftinin tarihinde Hasan Kemal ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Hasan Kemal'e ^ hoş geldin der, VAROL çiftini kutlarız. ^ Ahmet- Lütfiye Özdendinler çiftinin tarihinde Süleyman ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Süleyman'a hoş geldin der, ÖZDENDİNLER çiftini kutlarız. ~ Fevzi-Hicran BAYTAR çiftinin Hamza ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.hamza'ya hoş geldin der, BAYTAR çiftini ^ kutlarız. Turay - Müsvet ÖZSANDIKÇI çiftinin Emirhan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Emirhan'a hoş geldin der, ÖZSANDIKÇI çiftini kutlarız. Yusuf- Nesrin ÇANAKÇI çiftinin bir kız çocukları dünyaya geldi. ÇANAKÇI çiftini kutlarız. ~ Ufuk- Nurcan AY çiftinin tarihinde Kaan Eren ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Kaan Eren'e hoş geldin der, AY çiftini kutlarız. ^ Hakan- Gamze Deniz BEBEK çiftinin tarihinde Umay Nisa ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Umay Nisa'ya hoş geldin der, BEBEK çiftini kutlarız. çiftinin ^ Salim- Nurcan İŞGÖREN çiftinin tarihinde Berkay ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Berkay'a hoş geldin der, İŞGÖREN çiftini kutlarız. ~ Murat- Şerife ULUSAN çiftinin tarihinde Taylan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Taylan'a hoş geldin der, ULUSAN çiftini kutlarız. ^ Muhyettin- Remziye ZUĞURLU çiftinin tarihinde Cemre Aieyna ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Cemre Aleyna'ya hoş geldin der, ZUĞURLU çiftini kutlarız. ~ Hasan Ali- Sema BAYİZİT çiftinin tarihinde Zeynep Sude ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Zeynep Sude' ye hoş geldin der, BAYIZİT çiftini kutlarız. Muzaffer ÇİLİNGİROĞLU'nun bir erkek çocukları dünyaya geldi. ÇİLİNGİROĞLU çiftini kutlarız. ~ Özgür-Filiz DEMİRDELEN çiftinin tarihinde Andaç ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Andaç'a hoş geldin der, DEMİRDELEN çiftini kutlarız. ~ Mehmet Ali-Orcan KARA çiftinin tarihinde Ahmet ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ahmet'e hoş geldin der, KARA çiftini kutlarız. fn. Zübeyir-Selma ÖNEM çiftinin tarihinde Metehan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Metehan'a hoş geldin der, ÖNEM çiftini kutlarız. ~ Pınar - Muzaffer SÜNER çiftinin tarihinde Zeynep ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Zeynep'e hoş geldin der, SÜNER çiftini kutlarız. ~ Aydın-Nergis ŞAHİN çiftinin tarihinde Gizem ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Gizem'e hoş geldin der, ŞAHİN çiftini kutlarız. ACI KAYBI M İZ Ünal Çakmakoğlu ( ) 1İ4S yılında Atça'da doğdu yılında İDMMA (YTU)'den Harita ve Kadastfög ^Mühendisi olarak mezun oldu. Özel sektörde çalışan Ünal Çakmakoğlu tarihinde! - Vefat etti. Kendisine tanrıdan rahmet ailesine ve meslek camiamıza başsağlığı dilerizyj

10 HKMO Bülteni Haziran sicil nolu üyemiz Ahmet FEDAİ Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Kadastro Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz. 684 sicil nolu üyemiz Z. Abidin ONURSAL Mardin Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği görevinden Kuşadası Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği'ne atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Mustafa YATAK Bergama Kadastro Müdürlüğü'nden Gönen Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Durali FERİK TEDAŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdür Yardımcılığı (Teknik) görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz İlkay GÜNAYDIN BUSKİ Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Ramazan APAK Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Etüd Proje Baş Mühendisi görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Kürşat KOÇ Mersin Karayolları 5. Bölge Müdür Yardımcılığı görevinden Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürü görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Mustafa KARATAŞ DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü görevinden DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Mehmet Faruk ERPALAT Diyarbakır Bayındırlık il Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz İlkerYİLDIRIM Diyarbakır TCK 9. Bölge Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Mustafa TUNA Dicle Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesinde göreve başlamıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Recep Erhan ÇOBAN Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Barış DEVECİ Eskişehir Kadastro Müdürü görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz sicil nolu üyemiz Kemalettin ATALAY Seydişehir Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz. Üyemiz Ali AKDAMAR ile Şahide ATABEY çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Ahmet KÜNTÜZ ile Çiğdem DİK çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Sedat KURUGÖLLÜ ile Hayriye ÖZGENÇ çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Mustafa ÖZGEN ile Fatma UNSAL çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Murat URSAVAŞ ile Melek SAĞLAM çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Ahmet Faik - Ezgi SESLİ çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Erdinç Orsan ÜNAL ile Selma KARAKOÇ çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Hakan TÜRK ile Gül ŞENBAYRAK çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Hasan BAŞAR ile Filiz KIRAN çifti tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ISSN: 1302-9541 TÜBA GUNCE 45 Temmuz 2013 Türkiye Bilimler Akademisi Yayınıdır. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 500.yıl 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU TÜBA Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Hatay Toplantısı: Osmaniye toplantısı:

Hatay Toplantısı: Osmaniye toplantısı: HKMO Adana Şubemizce, bu ve benzeri bölünmelerin halka daha kaliteli hizmet götürülmesi amaçlanarak yapılmasının doğru olacağını, sorunların çözümünü zorlaştıracak bölünmenin doğru olmayacağını düşünmekteyiz

Detaylı

Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ülkemiz, IMF ve Dünya Bankası eksenli Liberal Ekonomik Politikalar sonucunda felç olan bir ekonomik yapı içerisinde üretimden vazgeçilen, alınan iç ve dış borçlarla

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki sayı 221 / 15 nisan 2013 genç-imo Konseyi ilk 15 Nisan 2013 1 toplantısını gerçekleştirdi...3 te TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı...5 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Bilirkişi

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010) 9. OLAĞAN GENEL KURUL 23-24 Ocak 2010 DİYARBAKIR

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010) 9. OLAĞAN GENEL KURUL 23-24 Ocak 2010 DİYARBAKIR 1 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010) 9. OLAĞAN GENEL KURUL 23-24 Ocak 2010 DİYARBAKIR 2 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012

tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012 tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012 ben ankara 17.05@17:05 RENKLERiN EYLEMi BAsLIYOR SiYAH GiY EYLEME KATIL! Başkent Ankara ya yeni bir kimlik yaratılmak istenmektedir. Ankara nın başkent

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Kasım da Trabzon da gerçekleştirildi. Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun

İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Kasım da Trabzon da gerçekleştirildi. Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun sayı 199 / 15 aralık 2009 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Şubelerden...2 de 15 Aralık 2009 1 İMO Sempozyumları devam ediyor...4 te Yapı ve Denetim Çalıştayı düzenlendi...13 de TMMOB 3.

Detaylı

ŞUBELERİMİZ. Fevzi Çakmak Sokak 31/18 Demirtepe ANKARA Tel : 0312 229 40 86 Faks : 0312 229 42 18 ankara@hkmo.org.tr

ŞUBELERİMİZ. Fevzi Çakmak Sokak 31/18 Demirtepe ANKARA Tel : 0312 229 40 86 Faks : 0312 229 42 18 ankara@hkmo.org.tr EKİM 2010 YIL: 20 SAYI: 79 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi 1 2 İçindekiler 2 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi 4 Çocuk Zirvesi 16. Kutlama Toplantısı İlimizde Gerçekleşti 6 Kargı-Kızılırmak HES Yatırım ve Tanıtım Töreni 8 Hitit Üniversitesi

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ içindekiler HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ 6 da 6 10 21 23 25 28 30 HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ BURSA OTOYOL PLATFORMU BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YILDIRIM DAKİ

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI DERGİSİ B A K I Ş Yayın Sahibi İbrahim Çeçen Vakfı adına Ayşe Günseli Çeçen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslı Türkan Çeçen Yayın Koordinatörü Dr. Meral Dinçer Yayın Danışmanları Aysel

Detaylı

İMO, ECCE ve WCCE tarafından düzenlenen

İMO, ECCE ve WCCE tarafından düzenlenen sayı 195 / 1 temmuz 2009 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1307-2412 İMO, ECCE ve WCCE tarafından düzenlenen Şubelerden... 2 de Dünyanın inşaat mühendisleri İstanbul da yolsuzlukla

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 93 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYIMLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaş Genel Yayın Yönetmeni: Harun Reşit Sever Yazı İşleri

Detaylı

HKMO Bülteni * Kasım 2004

HKMO Bülteni * Kasım 2004 HKMO Bülteni * Kasım 2004 rak mezunlarımızın bu konularda daha bilgili olabilmeleri için, Bölümümüzün öğretim planında /er alan Kentsel Alanların Düzenlenmesi ve İmar Uygulama Teknikleri (seçmeli) ders

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. MDTO 25 Yaşında. yıl

DENİZ TİCARETİ. MDTO 25 Yaşında. yıl Mart 2014 Yıl 22 Sayı 262 DENİZ TİCARETİ 25. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Sayısı MERSİN DENİZ TİCARET ODASI MDTO 25 Yaşında yıl MDTO nın Aylık Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 22 Sayı: 262 25. Yıl Kuruluş Yıldönümü

Detaylı

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı HİTAM Mühendislik Ltd.

Detaylı

MAYIS 2012 Yıl: 1 Sayı: 4. İşte. Güney Marmara Termal Turizm potansiyelinde. Türkiye de 1.Sırada. Yeni Teşvik Sistemi

MAYIS 2012 Yıl: 1 Sayı: 4. İşte. Güney Marmara Termal Turizm potansiyelinde. Türkiye de 1.Sırada. Yeni Teşvik Sistemi MAYIS 2012 Yıl: 1 Sayı: 4 İşte Yeni Teşvik Sistemi Güney Marmara Termal Turizm potansiyelinde Türkiye de 1.Sırada MAYIS 2012 Yıl: 1 Sayı: 4 İÇİNDEKİLER GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI Yönetim Kurulu Adına

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2010 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Divan Başkanı nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski

Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski hanlar, kadastral tespitler, han odabaşıları, odabaşılık

Detaylı