D. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE MONTAJ-İŞLETME-BAKIM-TAMİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE MONTAJ-İŞLETME-BAKIM-TAMİR"

Transkript

1 D. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE MONTAJ-İŞLETME-BAKIM-TAMİR Bir iklimlendirme sisteminin arıza yapmadan ve bekleneni verecek şekilde çalışması: 1)Tesisatın kurulması, ilk çalıştırılması, ayarlanıp devamlı hizmete sokulması sırasında yapılan işlerin bilinçli olarak ve temizlik ön planda tutularak yapılması 2)Tesisatın çalışmaya devam ettiği sürece periyodik bakım ve kontrollerinin muntazaman yapılması, görülen aksaklık ve anormal durumlara hemen müdahale edilmesi hususlarının noksansız, aksatmadan ve geciktirmeden yapılması ile mümkün olabilir. İklimlendirme sisteminin arıza yapmadan ve bekleneni verecek şekilde çalışmasının birinci ve en önemli gereği sistemin montajının gereken şekilde yapılmış olmasıdır. Montajı yapan teknisyenin soğutma konusunu iyi bilmesi ve mekanik nosyonunu iyi kavramış olması işi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Montör kullanacağı takımlarını iyi tanımalı, malzeme ihtiyaçlarını çıkartabilmeli ( Boru, fittings, kaynak teli, temizleme malzemesi ) ve işe başlamadan önce işlerini planlayarak gerekirse sistemin uygulama krokisini yapmalıdır. 1.GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ : Klima cihazı ve ekipmanlarının montajı ve servisleri, elektriksel olaylar ve sistem basıncından dolayı tehlikelidir. Bu nedenle klima cihazı ve ekipmanlarının servis, montaj ve bakımları sadece yetiştirilmiş ve kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin sadece ünitelerin ve filtrelerin temizliği gibi basit bakım işlemlerini yapmalarına izin verilmelidir. Diğer bütün işlemler yetiştirilmiş servis personelleri tarafından yapılmalıdır. 2. MONTAJ YERĠNĠN SEÇĠMĠ : Genellikle yer seçimi aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurularak yapılır ancak değişik tiplerde ( kanallı, kaset tipi vs. )bazı yer seçimi farklılıkları görülebilmektedir. Ġç Üniteler Ġçin : Yerleşim yeri yanıcı gazların yakınında seçilmemelidir. Cihaz yerleşim yeri direk olarak güneş ışığına maruz kalmayacak bir bölge olmalıdır. Klimayı mutfağa ve makinaların yağlı ortamda çalıştığı yerlere yerleştirdiğinizde, yağ dumanını direkt olarak emmeyecek bir yer yerleştiriniz. Yüksek frekans yayacak makine olup olmadığını kontrol ediniz. Ünite performansını etkileyecek kadar büyük ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. Ünite çok fazla rutubetli olan ortamlara yerleştirilmemelidir.

2 Hava sirkülasyonunun engellenmeyeceği bir yer seçimi yapılmalıdır. Yerleşim yeri, odayı en iyi şekilde ısıtıp soğutacak bir köşeye ve mümkün olduğunca yüksek bir noktada olmalıdır. Seçilen yer boruların, drenaj hattının, elektrik hattının dış üniteye ulaşabileceği en kısa yer olması ve binanın delme işlemi yapmaya müsait olması. Cihazın yeri servis işlemlerine mümkün olduğunca imkan verir şekilde olmalıdır. Üniteyi bakım kolaylığı ve devamlı serbest hava alacak yan ve üst boşluğa sahip konumda monte ediniz. Ünitenin monte edildiği yüzey ağırlığını çekebileceği konstrüksiyona sahip olmalıdır. DıĢ Üniteler Ġçin : Direkt güneş ışığına maruz kalacak şekilde monte edilmemelidir. Hava akışına engel teşkil etmeyen kör bir nokta montaj yeri için idealdir. Ünite için yazın mümkün olduğu kadar soğuyabileceği, kışın ise mümkün olabildiğince sıcak kalabileceği korunaklı bölgeler tercih edilmelidir. Isı kaynaklarına, egzost fanlarına, buhar ve yanıcı gaz kaynaklarına yakın montajdan kaçınılmalıdır. Ünite mümkün olduğunca kuvvetli rüzgar alan yerlere montaj edilmemelidir. Eğer bu durum kaçınılmaz ise dış ünitenin 2-3 metre önüne rüzgarı perdeleme amaçlı olarak bir duvar yapılabilir. (cihaz yere monte ediliyorsa) Aşırı derecede nemli ortamlara cihaz montajından kaçınılmalıdır. Ünitelerin arka bölümünü mümkün olduğunca kuzeye doğru monte etmek gereklidir. Ünite bina cephesine ve altından insanların geçtiği bir bölüme monte edildiğinde drenaj suyunun ısıtma esnasında dış üniteden akıp çevreye rahatsızlık verebileceği kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Ünite servis verebilir kolaylıkta montaj edilmelidir. Cihazın üzerine kurulduğu yapı elemanı, cihazın ağırlığını ve titreşimlerini taşıyabilir olmalıdır. 3. BAKIR BORU TESĠSATI ÇEKĠLMESĠ: Bakır boru tesisatı döģenirken hatırda tutulması gereken hususlar; Bakır boru hattı mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı, az sayıda dirsek ve fıttings kullanılmasına gayret edilmelidir.

3 Boruların dış darbeye maruz kalabilecek yerlerde, koruyucu tedbirler alınmalıdır. Akış yönünde bakır boruların %0,5 eğimlendirilmesi tavsiye edilir. R 22 mükemmel bir temizleyici, kir eritici maddedir. Bu soğutucu akışkan metal gözeneklerinden ve kötü yapılmış kaynak irtibatlarından yol bularak, azot ve karbondioksit yapılan muayenede ortaya çıkmayan kaçaklar meydana getirir. Bu sebeple, soğutucu akışkan taşıyan boruları montaja başlamadan önce mutlak suretle iyice temizlenmeli ve boru irtibatları çok iyi yapılmalıdır. Bakır boru hattını döģemeye baģlamadan önce ; Bakır boruda görülür bir kirlilik varsa temiz, tüysüz bir bez boruların içinden bir tel ile çekilerek kaba pislikler ve toz temizlenir, tekrar başka bir temiz bez R-11 ile iyice ıslatılıp aynı şekilde borunun içinden çekilmeli ve bezin pislikten boyanması kesilinceye kadar bu işleme devam edilmelidir. üçüncü işlem olarak başka bir tüysüz temiz bez kompresör yağına batırılıp iyice sıkıldıktan sonra borudan aynı şekilde çekilecek nihayet kuru tüysüz bir bez borudan geçirilerek yağ kalıntılarını silecektir. Aşırı derecede pis ve hasarlı borular kullanılmamalıdır. Kaynak yapılırken dikkat edilecek hususlar ; Borular kesilirken tam dik ve düzgün kesilmeli, fıttingsin çepeçevre oturması sağlanmalıdır. Böylece kaynağın boru içine akması önlenir. Boru kesme işlemi mutlaka boru makası ile yapılmalıdır. Bakır borunun kaynak yapılacak yerinin dış kısmı ve fıtingsin iç kısmı zımparayla temizlenmeli, bütün fıtingsler ve okside olmuş kısımlar temizlenmeli, temizlenen yerlere el sürülmemelidir. Yan elemanların aşırı sıcaklıktan etkilenecek kısımlarını, boruları kaynak yaparken üzerleri ıslak bezle sarılmalıdır. Bakır boruyu kaynak yaparken iyi bir cins pasta kullanılması, boruyu ve fıtings malzemesinin oksitlenmesini önlemede ve iyi bir kaynak kalitesi için gereklidir. ( fazla pasta sisteme girip filtrede, valflerde, motor sargılarında vs. kimyasal reaksiyon sonucu zarar verir. ) Sisteme rutubet, pislik ve hava girmemesi için gerekli önlemler alınmalı, uzun süre açık ağız tutulmamalıdır. Kaynak yapılırken iç yüzeylerde sıcak etkisiyle oksitlenmeyi önlemek için çok düşük basınçta kuru azot yada karbondioksit üflenmelidir. Kaynak sırasında kaynatılan parçalar sıkıca tespit edilmelidir. Kaynak yaparken ısının kontrolü çok mühimdir. Fittingsten daha önce boru ısıtılmalı, hatta fittings ısıtılırken alev ileri geri oynatılarak hem boru, hem fittingse tutulup borunun soğutulması önlenmelidir. Alev fittings tarafından boruya doğru yöneltilmelidir. Isıtma esnasında zaman zaman kaynak telini boruya dokundurun, erimeye başlarsa sıcaklık tamamdır. Kaynak telini hiçbir zaman alevle eritmeyin, kaynak teli temasla eriyecek duruma gelince, alevi fittingsin ortasına

4 ve dibe doğru geri çekip kaynağın arkasından hafifçe devam edilmelidir. Kaynağın daha temiz ve güzel görünmesi için hemen temiz bir bezle siliniz. Kaynak soğumasının daha çabuk olması isteniyorsa ıslak bir bez, kaynak yapılan bölüme tutulabilir. Oksiasetilen alevi hiçbir zaman fazla oksijenli olmamalıdır, aksi halde oksitlenme çok fazla olur. Ayrıca, alev yağsız, dumansız ve temiz bir ısıtıcı alevi olmalıdır. Bakır boruların birleştirilmesinde iki değişik yöntem uygulanır: (a) Vidalı- Rakorlu bağlantı, (b) Kaynaklı Bağlantı. Vidalı-rekorlu bağlantı ¼ ila ¾ boru çapları arasında sık sık uygulanmaktadır. Kolaylıkla yapılabilmesi ve istendiğinde sökülebilmesi tercih nedenlerinin başında gelir. Bu tür bağlantı yapılırken bakır boru düzgün olarak kesilip ağzının iç kısmı temizlenmeli ve havşa takımına, ağızın konik kısmına tam yetecek kadar fazlalık bırakılarak takılıp iyice sıkılmalıdır. Havşa açılırken, sıkma kolu devamlı sıkma yönünde çevrilmemeli, yarım turda bir hafifçe geriye gevşetilerek tekrar sıkılmaya devam edilmelidir. Havşa tam olarak açıldığında daha fazla bastırılmamalı ve havşanın ağzındaki bakırın kalınlığı inceltilerek ezilmelidir. Soğutma sistemi boru şebekesinden 2 esas görev beklendiği daima hatırda tutulmalıdır. Bunlar; Soğutucu akışkanın taşınması, dolaşımı, Yağlama yağının kompresöre geri getirilmesi, Fakat bunlar, ancak sistem temiz ve sızdırmaz konumda olduğu sürece geçerlidir. Sistemin montajı sırasında temiz tutulması en önemli konudur. Sistemin temizliğini etkileyici ve bozucu maddeler şunlardır; Hava ve diğer yoğunlaşmayan gazlar Rutubet ( su ve su buharı ) Kaynak pastası Bakır oksit Muhtelif eriyikler Metal talaşları, pislik, elyaflar vs. Kaynak yan ürünleri Bu maddelerin bazılarını boru montajından sonra sistemden atmak imkanı vardır, fakat diğerleri sistemde kalacak ve zararlı sonuçlar verecektir. 4. PENCERE TĠPĠ KLĠMALARIN MONTAJI: Pencere tipi klimalar yaygın olarak kullanılırlar. Monte edilmeleri kolaydır. Ünitenin kondenser kısmı dışa doğru konulur. Dış hava bir fan yardımı ile kondensere, oda içine de diğer fan yardımı ile filtrelenmiş hava evaporatöre sevk edilir. Genelde hava akışını sağlayan iki fanda aynı motor tarafından döndürülür.

5 Pencere tipi klimalar pencere harici duvara özel bölme yapılıp monte edilebilir. Pencere tipi klimaların montajı; Klima pencereye monte edildiği zaman metal plakalar, lastik contalar, yerleşim elemanları prospektüsünde belirtildiği biçimde doğru ve eksiksiz olmalıdır. Klimanın montajında drenajı temin etmek için dışa doğru 0,7cm lik eğim verilmelidir. Konsolun çok iyi yapılmış olması gerekir. Drenajın kesinlikle bir gidere bağlantısı yapılmış olmalıdır. 5. ELEKTRĠKSEL BAĞLANTI TEDBĠRLERĠ: Cihazı besleyen enerjiyi asla diğer ekipmanlarla ortak kullanmayın. Cihaza ait bir enerji hattının olmasına dikkat ediniz. Elektrik bağlantısının yerel elektrik standartlarına uygun olmasına dikkat ediniz. Cihaza enerji beslemesi yapmadan önce voltajı ölçün, cihaz üzerindeki etiket plakasından okunan değerler ile +/- %10 eşit olduğunu görün. 6. TEST ÇALIġTIRILMASI: Termostat düğmesini ayarlayın. ( testten sonra uygun konuma getirin. ) Çalışma voltajını ölçün. Cihazı çalıştırın Eğer oda sıcaklığı düşükse cihaz çalışmaz. Bu durumda sıcaklık sensörünü elinizle tutup ısınmasını sağlayınız. Kompresörün devreye girmesini bekleyiniz. Cihazı kurma işlemi bittikten sonra aşağıdaki noktaları kontrol edin; İç ünite güvenli şekilde kurulmuş mu? Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Tesisat esnasında izolelerin deforme olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Drenaj suyu bir engelle karşılaşmadan akabiliyor mu? Cihaz voltaj ölçüsü ile elektrik hattı voltajı aynı mı? Doğru kablo ve boru çapları kullandınız mı? İç ve dış ünitelerinin hava sirkülasyonunu engelleyici herhangi bir unsur var mı? Termostatı uygun sıcaklığa ayarladınız mı? 7. KLĠMALARIN BAKIMI: 1.Filtrelerin haftada bir temizlenmesi. 2.Evaporatör, kondenser, fan kanatları, fan motoru ve klima kafesi temizliği yapılır. 3.Fan motorunun veya motorlarının, yataklarının yağlanması ve gözden geçirilmesi. Sızan yağları silinmesi önemlidir. Fan kanatlarından sızan yağlar temizlenmezse, üzerinde toz ve pislik birikir ve hava akışını engeller. Cihazın içi elektrik süpürgesi ile

6 temizlenebilir. Petekli evaporatör ve kondenserler temizlenirken tel fırça kullanılmalıdır. Cihaz ev dışına çıkarılırsa deterjan ve su kullanılabilir. Ayrıca temizleme bitince petekler tarakla düzeltilmelidir. 4.Fan motorların kontrolünde, fanın şafta iyi sıkıştırılmış olup olmadığına dikkat edilmelidir.fan ve şaftın pozisyonu iyi olmalı, kanatların eğilmesine veya bükülmesine dikkat edilmeli, dönmede balansın iyi olması gerekmektedir. Aksi halde yatak aşınması ve aşırı ses meydana gelir. 5.Cihazın drenajına da dikkat edilmeli temizliğine ve tıkanma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 6.Düzenli ve bilinçli yapılan bakım cihazın ömrünü artırır ve verimli çalışmasını sağlar. Yapılan kontrollerde alınan sonuçları tarih belirterek kaydedilmesi gereklidir. 7.Hava kanalı damperleri, toplayıcı ve dağıtıcı menfezlerin kontrolü yapılır. 8.Emiş ve basma basınçları manifold seti ile ölçülür. 9.İç ünite serpantinleri özel alüminyum temizleyici madde ile temizlenecek daha sonrada su ile ilaç ve pislik iyice yıkanacaktır. 10.İç ünite kablo bağlantıları fan balans kontrolü çektiği akım çektiği güç ölçümleri yapılacaktır. 11.Kompresör ve fan motoru akım ve güçleri ölçülecektir. 12.Elektronik kart özel olarak test edilecektir. 13.Gaz basınçları dış sıcaklığa bağlı olarak kontrol edilecek, gaz şarjı gerekiyor ise şarj işlemi gerçekleştirilecektir. 14.Bakır boru tesisatının tamamı ezilme ve delinmelere karşı; özellikle birleştirme ve kaynak yapılmış bölgeler tek tek kontrol edilecektir. 15.Tüm soket bağlantılarının ve kablo bağlantı noktaların tek tek kontrolü. 16.Drenaj tavası ve hattının temizliği. 8. SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE BULUNMASI ĠSTENMEYEN MADDELER ve ETKĠLERĠ : Soğutma sisteminde bulunması istenmeyen fakat alınan önlemlerin yetersizliği halinde sisteme kolayca giren iki zararlı madde su ve havadır. Su ve hava her türlü soğutma sisteminin en büyük düşmanlarındır. Bunların sistemde olması korozyon, çamurlaşma, bakır kaplaması, karbonlaşma, gibi kompresöre çok zarar veren reaksiyonlar meydana getirirler ve sonuç daima kompresör arızası ve hatta hasarıdır. Eğer sisteme girmişlerse atılmaları mümkündür. Soğutma sisteminde su: Soğutma sistemine genellikle su buharı

7 şeklinde ve çoğu zaman hava ile birlikte giren su sisteme girdikten sonra buhar,su veya katı ( buz ) hallerinin her hangi birisi halinde bulunabilir. Sistemde su (rutubet) bulunmasının meydana getirebileceği zararlar şunlardır: a)kılcal boru veya genleşme valinde donma tıkanma yaparak soğutucu akışkanın akışını engeller. b)metallerin korozyonuna neden olur. c)bakır kaplanması olayına sebep olur. ( hidroliz ile ) d)hermetik Kompresör motorunun izolesini bozar ve sonuçta yanmasına sebep olur. Nemin sisteme girmesi sonucu oluşan zararları en düşük seviyeye indirilmesi için filtre-kurutucu kullanılır. (kurutucu). Kurutucular neme karşı çekiciliği fazla olan kimyasal madde ile teçhiz edilmiştir. Soğutma sisteminde hava; Teneffüs ettiğimiz havanın azot, oksijenden meydana geldiği malumdur. Klima ve soğutma tekniği uygulamalarında karşılaşılan sıcaklıklarda her iki madde de gaz haldedir ve sıvılaşmaz. Bu sebeple soğutmacılıkta bu maddelere yoğuşmayan gazlar denir. Bu maddelerin sistemde bulunması soğutucu akışkan basıncına ilaveten, oksijen, azotun da kısmi basınçları sistem basıncını artıracak ve sıcaklığın artmasıyla bu basınç daha da yükselecektir. Sistemden havanın atılması vakuma alarak giderilebilir. 9. ISITMA ÇEVRĠMĠNDE ( HEAT PUMP ) GAZ ġarji: Soğutma çevriminde olduğu gibi, sistemin düzgün bir biçimde şarj edildiğinden emin olmanın en iyi yolu: hattın ölçüsüne, uzunluğuna ve sistemdeki diğer ekipmanlara göre eklenecek şarj miktarını tartarak eklemektir. Aşağıda verilen yöntem, ısıtma modunda kompresördeki sıcak gaz deşarjını ölçerek sistem şarjını kontrol etmek için kullanılabilir. 1..Sistemin en az 20 dakika çalışmasına izin verilir. 2.Kompresör ve dört yollu vana arasına sıcak gaz deşarj hattına elektronik bir termometrenin kovanı monte edilerek izole edilir. Not: Kovanın dış havaya karşı iyice izole edildiğinden emin olunur. 3.Kovan yerleştirildikten sonra sistemin en az 10 dakika daha çalışmasına izin verilir. Sonra hassa bir elektronik termometre ile kovandan gaz deşarj sıcaklığı ölçülür. 4. Elektronik termostatı kullanarak dış çevre sıcaklığı ölçülür. 5.Kontrol açısından, sıcak gaz hattındaki sıcaklık, dış hava

8 sıcaklığından 55.5 C fazla olmalıdır. Örnek : Düzgün bir şarj için, dış havanın sıcaklığının 25 C olduğu bir yerde termometrenin kovanından ölçülen değerin 80.5 C olması gereklidir. Eğer ölçülen sıcaklık değeri, dış hava sıcaklığı değerinden C den daha yüksek veya düşükse; sistem şarjı, sıcaklığı düşürmek için gaz eklemesi yapılarak ve sıcaklığı artırmak için gaz eksiltilmesi yapılarak ayarlanmalıdır. Not: Bu şekilde sistem şarjını ayarlarken, bir sonraki sıcaklık değerini ölçmeden önce sistemin en az 10 dakika çalışmasına izin verilmesi gerekir. 10. SĠSTEMDE YAĞ ÇEVRĠMĠ: Kompresör yağının tekrar kompresöre dönmesi zorunludur. Borularda yağın birikmesi önlenmelidir bu da akışkanın yağı taşıyacak bir hıza sahip olması ve boru hattının yağ birikmelerine engel olacak şekilde yapılmasına bağlıdır. Sistemdeki yağın kompresörü yağlamaktan başka bir görevi yoktur. Evaporatörde yağ bulunması kapasitesini %20 kadar azaltabilir. Doğru seçilmeyen veya tesis edilmeyen bir boru sistemi aşağıdaki sonuçlara neden olabilir: 1.Yağlama için kompresöre geri dönen yağın eksikliği nedeni ile yanmış kompresör yatakları 2.Kompresöre giren sıvı soğutucu akışkan ve büyük miktardaki yağ nedeni ile kırılmış kompresör valfleri, piston kolları. 3.Yağın Evaporatörde birikmesi sonucu tüm sistem kapasitesinin azalması 11.UZUN HAT UYGULAMALARI : Yağın geri dönüş problemi, yüksek soğutucu akışkan şarjları, düşük yüklerde çalışma ve buna benzer problemlerden dolayı, bu tip tesisatlar özel dikkat gerektirmektedirler. Yüksek tesisatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar : m. yi geçen her metre mesafe için 28gr. sisteme yağ eklenmelidir derece dirsek fittings sayısı minimize edilmelidir. Buhar hattındaki basınç düşümünü minumuma indirebilmek için sadece büyük yarıçaplı 90 derece fittings kullanınız Dikeyde bakır boru mesafesi 10m yi geçmemelidir Buhar hattı üzerine, hemen iç ünite çıkışına veya ( dış ünite iç ünitenin üst seviyesinde ise ) çatıya doğru çıkış başlangıç noktasına bir yağ kapanı konulmalıdır.

9 5. 5. Tüm kompresörler karter ısıtıcısına sahip olmalıdır Tüm üniteler üzerinde geciktirici role kısa devre oluşmasını önlemek için bulunmalıdır İç ünitenin alt kotta olduğu sistemlerde, iç ünite girişine mutlaka bir yağ kapanı kullanılmalıdır. Hat üzerinde her 6m de bir yağ kapanı kullanılması tavsiye edilir. İç Ünite Yukarıda Dış Ünite Aşağıda Monte Edildiğinde; Soğutucu akışkan hatlarının çok uzun olması ve emişin artmasına bağlı olarak kapasite düşümü göz önüne alınmalıdır. Bunun yanı sıra heat pump cihazlarda, ısıtma kapasitesinde az miktarda bir artış meydana gelebilir. -İç ünitede ters bir buhar hattı kapanı kullanılmalıdır. Kapanın en üst noktası iç ünite evaporatöründen yüksekte olmalıdır. -Yukarıdaki istek ; buhar hattında yoğuşmuş soğutucu akışkan toplanmasını önleyecek ve off-cycle esnasında tam bir sıvı hattı oluşmasını sağlayacaktır. Dış ünitenin iç üniteye göre daha yüksekte olduğu tesisatlarda, her 6m. de bir yağ kapanı kullanılmalıdır. İlk yağ kapanı iç ünitenin hemen çıkışında kullanılmalıdır ve üniteler aynı kotta olsalar dahi bunu her tesisatta mutlaka yapmak gerekir. Neden yağ kapanı kullanıyoruz? Kompresördeki hareketli parçaların aşınmaması için yağlama gereklidir. Dolayısıyla kompresörün içinde yağ ve soğutucu akışkan irtibat halindedir. Böylece yağ akışkanla karışarak likit hattına yürür. Eğer yağ kapanı kullanmaksak ilkin kompresörün yağsız kalarak tahrip olması, ikinci olarak da iç ünite ısı eşanjörünün yağla dolarak bloke olması sorunları ortaya çıkar. C) EVAPORATÖRLER : Soğutmanın gerçekleştiği elemandır. Soğutucu akışkan sıvı halde evaporatöre gelir ve ortamdaki ısıyı absorbe eder ve likit haldeki soğutucu akışkan kaynamaya başlar buharlaşarak kompresöre doğru yol alır. Başka bir ifade ile sıvılaşmış soğutucu akışkanın alçak basınç ve sıcaklıkta buharlaşırken gerekli buharlaşma ısısını ortamdan aldığı ( bu esnada ortam soğumuş olur ) cihazlara denir. D) AKIġ KONTROL ( GENLEġME ) ELEMANI : İstenilen ısı yükünü oluşturmak için Evaporatörde uygun bir basınç ve kaynama noktasını sağlamak ayrıca soğutucunun istenilen debide akması sağlayan elmandır. Bazı basınç düşürme elemanları : Otomatik genleşme valfi Termostatik genleşme valfi Kılcal boru 13. SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE KULLANILAN YARDIMCI ELEMANLAR:

10 Soğutma sistemi yardımcı elemanları sistemin rahatlığına veya verimliliğine katkıda bulunan madde veya cihazlardır. Yardımcı soğutma elemanları temel sistem elemanları ile ulaşılması zor hatta imkansız olan bir performansa ulaşmasına olanak verirler. a) MUFFLER ( SUSTURUCULAR ): Susturucunun görevi, pistonlu kompresörün yarattığı sıcak gaz darbelerini azaltmak, titreşimleri gidermektedir. Tüm pistonlu kompresörler bir miktar titreşim yaratacaktır. Susturucu; basma hattına kompresöre uygun uzaklıkta yerleştirilir. b) PĠSLĠK TUTUCU KURUTUCU ( DRIER ) : Freon türü akışkanların dolaştığı soğutma sistemlerinde nem bulunmamalıdır. Sisteme nem girerse de, uzaklaştırabilmek için kurutucu kullanılmalıdır. Bu yardımcı eleman, sıvı soğutucunun içinden geçeceği bir muhafazadan oluşur. Muhafazanın içinde silika-jel adında kurutucu bir malzeme mevcuttur. Nem yüklü soğutucu, kurutucudan geçerken kurutucu madde nemin bir kısmını alır. Soğutucu yeterince kuru olana veya kurutucu nem tutma kapasitesinin sonuna varana dek, kurutucudan her geçişte biraz daha nem alınır. Kurutucu kapasitesi dolduğunda da değiştirilmesi gerekmektedir. Drier; akan sıvıdaki partikülleri filtre edilerek ikinci bir görevi de yerine getirir. Pislik tutucu - kurutucu filtreler soğutma sisteminde daima sıvı hattında bulunur. Sıvının hacmi gazınkinden çok daha küçük olduğundan, nispeten küçük bir kurutucu kullanılabilir. Bu da maliyeti düşürmede önemli bir unsurdur. c) EMĠġ AKÜMÜLATÖRÜ: Emiş akümülatörü çok önemli bir görev yapan basit bir cihazdır. Sistemde zaman zaman bir miktar sıvı evaporatörden emme hattına kaçacaktır. Bu kompresöre zarar verebilir. İşte akümülatör, bu sıvıyı kompresöre erişmeden yakalayan kapandır. Bu fazla sıvı, kapanda kaynatılır veya buharlaştırılır ve gaz olarak kompresöre geri gönderilir. d) KARTER ISITICISI: Kompresör çalışmıyor iken sıvı soğutucunun kompresör karterinde birikmesini önlemek için kullanılır. Yağ ile soğutucu arasındaki güçlü birleşme eğiliminden dolayı soğutucu, kompresör çalışmadığı sırada, kartere dolabilir. Kompresör sıcaklığı sistemin diğer kısımlarından daha düşük olduğu zaman soğutucunun yoğuştuğu bile görülebilir. Kompresör çalışmıyor iken karterde sıvı toplanması, karterin sistemin diğer kısımlarından daha sıcak tutulabilmesi ile en aza indirilebilir. Karter ısıtıcısı işte bu amaç için tasarlanmıştır. e) SERVĠS VALFLERĠ: Cihazın servis işlemi esnasında şarj, deşarj ve gaz basınç ölçümleri için konulmuş olan valflerdir. Genellikle pirinç türü yumuşak malzemeden imal edildiklerinden, valf üzerinde yapılacak herhangi bir işlem esnasında itina gösterilmelidir. f) PRESOSTATLAR: Basınç kontrol elemanlarıdır. Klima ve soğutma tekniğinde alçak ve yüksek basınç presostatları emniyet elemanı olarak kullanılırlar. Resetli ya da restsiz olarak üretilebilirler. AKCOR klima cihazlarında yüksek basınç presostatları mevcuttur. 14. SOĞUTUCU AKIġKANLAR:

11 Bir Soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu akışkanlar ısı alış-verişini genellikle sıvı halden buhar haline ( Soğutucuevaporatör devresinde ) ve buhar halden sıvı haline ( Yoğuşturucu- Kondenser devresi ) dönüşerek sağlarlar. Soğutucu akışkanların bu görevleri yerine getirmeleri için bazı Fiziksel ve Kimyasal özelliklere sahip olmaları gerekir. Soğutucu akışkanlarda aranması gereken özellikler şunlardır : 1. Evaporatörde ısıyı kolayca absorbe edebilmeli, kondenserde olduğu zaman bu ısıyı kolayca dışarı verebilmelidir. 2. Soğutucu akışkanın buharlaşma ısısı yüksek, yoğuşma basıncı düşük olmalıdır. 3.Kompresör yağı ile soğutma devresinde dolaşımı esnasında sistem elemanları ve sistemde bulunmaması gereken su buharı ile kimyasal reaksiyonlara girmemelidir. 4. Sistemden kaçması halinde canlılara zarar vermemeli, yanıcı ve patlayıcı olmamalıdır. a) R-12 ( Freon 12 ) ( CCL 2 F 2 ): Soğutma amacıyla en çok kullanılan soğutucun akışkandır. Zehirli, parlayıcı ve yanıcı olmaması sebebiyle emniyetli bir maddedir. Kondenserde ısı transferi ve yoğuşma sıcaklıkları bakımından oldukça iyi bir durum gösterir. Buharlaşma ısısının düşük olması sebebiyle sistemde dolaşması gereken akışkan debisi fazladır b) R-22 ( Freon 22 ) ( CHCIF 2 ): Zehirsiz, yanmayan, parlamayan bir akışkandır. Sağlığa ve göze zararlıdır. Derin soğutma uygulamalarına cevap vermek üzere geliştirilmiş bir soğutucu akışkandır. Çalışma basınçları ve sıcaklıkları R-12 den daha yüksek seviyede ve birim soğutma kapasitesi için gerekli tahrik gücü hemen hemen aynıdır. Normal atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı 40,8 0 C dir. c) SOĞUTUCU AKIġKANLARIN SAKLANMASI VE NAKLĠYESĠ: Soğutucu akışkanların depolanması ve nakliyesi silindirik kaplar veya tüplerle olur. Tüp yüzeyinde buhar ve sıvı fazlar denge halinde bulunur. Valf açıldığı zaman dışarı taşar. Tüpler hiçbir zaman alevle ve ısı ile temas etmemelidir. Silindirleri, gaz akışını hızlandırmak üzere ısıtmak gerekirse, bunlar ılık su dolu bir kovaya sokularak veya özel tip ısıtıcıları ile ısıtılmalıdır. Silindirler kesinlikle 45 C nin üzerinde bir sıcaklıkta ısıtılmamalıdır. Kolay tanınmaları için renkleri farklıdır. Örneğin; R-12 beyaz, R-22 açık yeşil renktedir. B. SĠSTEM SEÇĠMĠ: Isıtma ve klima sistem seçimi tesisat mühendisliği tasarım ve uygulanmasının en önemli aşamasını oluşturur. Bunun için deneyimli, bilgili olmak ve modern bilgisayar imkanlarından yararlanabilmek gerekir. Günümüzde mühendislik, bilgisayarların yardımı ile artık rutin

12 hesapların yapımında çıkmış, tamamen sistem seçimi haline dönüşmüştür. Sistem seçimi birçok parametreye bağlı, dolayısıyla programlanamayan bir konudur. Sistem seçiminde pek çok kriter sıralanabilir. Önem sırası mal sahibinin veya satın almayı yapan kişilerin isteklerine göre değişebilir. Bunlar aşağıda verilmiştir: a) Konfor : Sistem seçiminde belki de en önemli faktör konfordur. Seçilecek sistem, iç ortamda beklenen şartları bütün değişen dış hava koşulları dahilinde hep belirli değerlerde tutulabilmelidir. Bu konfor şartları arasında sıcaklık, nem, temizlik, taze hava miktarı ses kirliliği gibi değerler bulunmaktadır. b) KuruluĢ Maliyeti : Kaynakların kısıtlı olması yatırımcıyı çoğu zaman ucuz yatırımlara yöneltmekte ve en önemli kriter haline getirmektedir. Halbuki asıl önemli olan toplam maliyet değeridir. Yani sistemin ekonomik ömrü içerisinde ortaya çıkan işletme ve yatırım maliyetleri toplamıdır. c) ĠĢletme Maliyeti : İşletme maliyeti içinde yakıt ( veya enerji ) giderleri bulunmaktadır. Yüksek verimli bir sistem, toplam maliyet olarak çok daha ekonomik olmaktadır. d) Servis ve bakım sıklığı : Sistem bütün olduğu kadar basit ve sağlam olmalıdır. Özellikle Türkiye şartlarında çoğu zaman kalifiye teknisyen ve profesyonel servis ve bakım teminindeki zorluklar nedeniyle, karmaşık sistemler istenildiği gibi korunamamakta, zamanla tasarım şartlarının çok dışında ilkel şartlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum yüksek verim bir tarafa, sistem temel fonksiyonları yerine getirmez hale düşmektedir. Bu nedenle seçilecek sistemlerin basit, az bakım ve servis isteyen karakterde olması çok önemlidir. a) SĠSTEM SEÇĠMĠNDE ÖNCELĠK: Hiçbir sistem bütün avantajları bünyesinde toplayamayacağı için : ısıtma öncelikli veya soğutma öncelikli sistem seçimi ilk adımda göz önüne alınmalıdır. Örneğin Antalya da ısıtma mevsimi 2.5 ay mertebesinde iken, soğutma mevsimi 7.5 ay mertebesindedir. Böyle bir iklimde soğutma öncelikli sistem seçimi gerekir. Havalı bir sistem kullanıyorsa, soğutulmuş havanın üst kottan ( tavan seviyesinden ) verilmesi düşünülmelidir. Tavan seviyesinden verilen soğuk havanın yoğunluğu fazla olduğu için ortamdaki havaya karışımı ideal konforu sağlayacaktır. Isı pompası tipi cihaz seçimleri uygundur. Hava kanallı sistemler düşünülebilir. Ama buna karşılık İstanbul da ısıtma mevsimi yaklaşık 6.5 ay, soğutma mevsimi 3-4 ay mertebesindedir. Erzurum da ise bu değerler daha fazla ısıtma yönünde değişmektedir. Böyle iklimlerde ısıtma öncelikli sistemler seçilmelidir. Isıtma öncelikle sistemde ısıtmanın aşağıdan yapılması ve vantilatör vb. ses yapabilen cihazların kullanılmaması avantajlıdır. Isıtmanın cam önlerine konan ısıtıcılar ile yapılması konforu arttıracaktır. Villa sahipleri genelde en iyi konforu isterler. Villalarda; ısıtmayı cam önlerine konulan radyatörler ile, soğutmayı ise hava kanallı split cihazlarla yapıp, ayrıca klima cihazına yaklaşık % 10 oranında taze hava alınmalıdır. Bu durumda ortam havalandırılırken taze hava ortamı artı basınçta tutacağı için dışarıdan toz girişi önlenecektir: Sistem seçimindeki önceliklerden birisi de uygulama alanı ile ilgilidir. İşyerlerinde ısı kazancı aydınlatma, makinalar ve insanlar dolayısıyla daha fazladır. Bu nedenle konutlarla karşılaştırıldığında daha fazla

13 soğutma yükü gereklidir. Soğutma ihtiyacı da yıl içinde konutlara göre daha uzun sürelidir. Sistem seçiminde bir başka öncelik ise mimari sınırlamalarla ilgilidir. Mimari estetik; seçilecek difüzör, menfez vs. gibi elemanların tiplerini belirler. Bu çerçevede sesle ilgili sınırlamaları da göz önüne almak mümkündür. Sağlanması gerekli ses düzeyi bazı uygulanmalarda sistem seçimini belirleyen ana öncelik olabilir. Kanal Tipi Paket ve Split Sistemler Bu cihazlar ticari olarak çatı üstü soğutma üniteleri ismi ile bilinir. Soğutulan hava kısa kanallarla soğutulacak hacme gönderilir. Bu cihazların bir diğer türünde ise kompresör ve kondenser ünitesi dışarıdadır, evaporatör ve fan ünitesi kanallarla birlikte içeridedir. Bu sistemlerde ısıtma heat pump prensibi ile akışkan geri döndürülerek yapılabildiği gibi, elektrikli ısıtma ile de yapılabilmektedir. Direkt genleşmeli sistemler küçük hacimler için avantajlıdır. Ayrıca süper market gibi tek kat düz çatılı büyük alana yayılan yapılar için de idealdir. Çatıya yerleştirilen çok sayıda cihazlar ve kısa kanallarla soğutma yapılabilir. Bu cihazların dezavantajları kapasitelerinin sınırlı olmasıdır. Yine de bir binada veya süper marketin çatısında adet kanal tipi cihaz monte etmek birçok kez 1 veya 2 adet cihaz kullanmaktan avantajlı olmaktadır. b) HAVA DAĞITIMI: Şartlandırılacak hacme hava menfezlerden üflenir. Amaca ve uygulamaya göre seçilecek çeşitli tip menfezler vardır. Ancak genel prensip olarak soğuk hava yukarıdan aşağıya doğru üflenmeli, sıcak hava ise aşağıdan yukarıya doğru yönlendirilmelidir. Sıcak hava ile ısıtma yapılan yerlerde eğer geniş pencereler varsa, buradaki soğuk radyasyonu önlemek üzere pencere önüne radyatörler konulmalıdır. Binalarda bir dış yüzeyin ısı kaybı 450 watt/metre değerinden fazla ise : cam önüne radyatör veya serpantin monte edilmeli veya hava üflenmelidir. Küçük Hacimli Binalar : Küçük hacimli bina tarifi her kat m2 ve kat sayısı 10 kata kadar yapılabilir. Böyle binalarda ısıtma için çok sayıda sıcak sulu radyatörlerle ısıtma ( radyatörlerle termostatik vana monte edilmelidir. Soğutma içinse çok sayıda ( her kat için ) kanallı direkt genleşmeli havalı soğutma sistemi ve havalandırma için egzost sistemi tavsiye edilir. Süper Market, Market : Çatıya belirli sayıda çatı üstü soğutma ünitesi yerleştirmek, ısıtma için pencere önlerine ve idari odalara radyatör ve depo hacimlerine konvektörlü sıcak sulu ısıtma uygulamak tavsiye edilir. Isı kazancının fazla olduğu hacimlerde, çatıya konacak heat pump roof top cihazlarla ısıtma ve soğutma yapılabilir. Konutlar ve Villalar : Bu tür uygulamalarda en uygun sistem; ısıtmanın radyatörlü sıcak sulu sistemle, soğutmanın ise kanallı split klima sistemleri ile yapıldığı hybrid sistemdir. (hybrid sistem ; birbirinden farklı iki sistemin bir arada kullanılmasıdır.) AKCOR Klima Servis El Kitabı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA )

EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA ) EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA ) SOĞUTMA TEKNİĞİ İKLİMLENDİRME Kapalı bir ortamdaki havanın, belirli sınırlar içerisinde, istenilen şartlarda tutulması işlemine iklimlendirme (klima) denir.

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Nedir? Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

J.1.SPLİT KLİMANIN ANA PARÇALARI VE GÖREVLERİ

J.1.SPLİT KLİMANIN ANA PARÇALARI VE GÖREVLERİ J.KLİMALAR Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekanlarda geçmektedir. Bu mekanlar gerek hacim, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşmışlardır. Fuar,

Detaylı

STARBOX KONDENSER ÜNİTE

STARBOX KONDENSER ÜNİTE TR STARBOX KONDENSER ÜNİTE MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI İçindekiler 1. Genel... 1 2. Taşıma ve Saklama... 1 3. Montaj. 1 4. Elektrik Tesisatı.. 4 5. İlk Çalıştırma.. 5 6. Çalıştırma.... 5 7. Bakım

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

BÖLÜM-4 SOĞUTMA SĠSTEM AKSESUARLARI

BÖLÜM-4 SOĞUTMA SĠSTEM AKSESUARLARI BÖLÜM-4 SOĞUTMA SĠSTEM AKSESUARLARI 4.1 TERĠMLER ve TANIMLAR Absorbe Etme(Soğurma): Bir maddenin diğer maddeyi alma(emme) kabiliyeti Adsorbe Etme: Bir maddenin bir diğer madde yüzeyinde kimyasal bir reaksiyon

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler;

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; KLİMA SİSTEMLERİ Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; Tam havalı, tam sulu, havalı sulu olarak 3 e ayrılır. Tam sulu sistemler, iki ve dört borulu

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi Soğutma Modu Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır. Tüm zonlar soğutma ihtiyacında ve soğutma esnasında açığa çıkan enerji kule, yer altı veya toprak altı borulaması ile atılır. Bu esnada çevrim suyu

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

Aerosphere World Aluminium & Revo

Aerosphere World Aluminium & Revo Otobüs İklimlendirme Cihazı Bakım ve Servis Planı Aerosphere World Aluminium & Revo 11/2012 No. 11115519B II 1 İçindekiler 1 Sisteme Genel Bakış 1.1 Aerosphere World Aluminium 4 1.2 Revo 5 2 Tork Özellikleri

Detaylı

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek

Detaylı

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ HİPERMARKETLER, AVM LER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI, GÖSTERİ MERKEZLERİ, SOSYAL TESİSLER, EĞİTİM KURUMLARI İklimlendirme Sistemleri ART ART-3 H:.80 m Her

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI 1 1. Ev tipi soğutma 2. Ticari tip soğutma 3. Endüstriyel soğutma 2 1. Bireysel iklimlendirme (Split, paket, vb.) 2. Ticari

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası kontrolörü

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

D) GENİŞLEME VALFİ (Basınç ayarlayıcılar = Dedantörler)

D) GENİŞLEME VALFİ (Basınç ayarlayıcılar = Dedantörler) D) GENİŞLEME VALFİ (Basınç ayarlayıcılar = Dedantörler) Genişleme valfleri soğutma devresinde yüksek basınç bölgesi ile alçak basınç bölgesini birbirinden ayıran noktalardan biridir. Soğutucu akışkanın

Detaylı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı www.tavsan.com.tr Isı geri kazanım entegreli, yüksek ve dengeli ısıtma sistemi. Dikili tip ve diğer kombinasyonlar ile mükemmel çevreci.

Detaylı

Vinç Kabin Klimaları İşletme Bakım Talimatı

Vinç Kabin Klimaları İşletme Bakım Talimatı Vinç Kabin Klimaları İşletme Bakım Talimatı ÖZKAN Bu dökümanın amacı vinç kabin klimalarının işletmeye alma - çalıştırma - bakım kurallarının kullanıcıya iletilmesidir. Kullanıcıya yol göstermek amacı

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. POMPA SEÇİMİ Kapalı ısıtma devresinin pompa seçimi için iki farklı parametrenin belirlenmesine ihtiyaç vardır:

Detaylı

BÖLÜM-3 SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI

BÖLÜM-3 SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI BÖLÜM-3 SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI 3.1 ALÇAK TARAFTAN ŞAMANDIRALI SİSTEMLER Alçak taraftan şamandıralı soğutucu akışkan kontrol sistemleri eski soğutma tesislerinde oldukça yaygındı. Bu sistemlere Sıvı

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

KANALLI TĐP SIPLIT KLĐMA ĐLE KONUT ve KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ YAPILARDA KLĐMA ISITMA SĐSTEMĐ YAPIMI FĐZĐBĐLĐTE RAPORU*

KANALLI TĐP SIPLIT KLĐMA ĐLE KONUT ve KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ YAPILARDA KLĐMA ISITMA SĐSTEMĐ YAPIMI FĐZĐBĐLĐTE RAPORU* Makale KANALLI TĐP SIPLIT KLĐMA ĐLE KONUT ve KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ YAPILARDA KLĐMA ISITMA SĐSTEMĐ YAPIMI FĐZĐBĐLĐTE RAPORU* Mak. Müh. Đrfan ÇELĐMLĐ DEMTA - KĐPAŞ ÖZET Makalede; günümüzde gelişen klima teknolojisi

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI Hava kaynaklı ısı pompalar, en kolay bulunabilen ısı kaynağı olan çevre havasındaki enerjiyi kullanarak, mahalde ısıtma veya soğutma yapabilen cihazlardır. Kay-nak tarafında

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ Araç bakımının önemini ve gerekliliği öğrenmek, Aracın günlük, haftalık ve aylık kontrollerinin yapılmasının önemini öğrenmek, Periyodik

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

Haier VS Gree & Midea

Haier VS Gree & Midea 48.000 BTU/h (14kw) R410A (Çift Fanlı Dış Üniteler) ON-OFF Salon Tipi Klima Karşılaştırma Tablosu Haier VS Gree & Midea Tarih: 29.05.2014 Yer: Türkiye * Haier ürün mühendisleri tarafından, bilgilendirme

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Havalandırma sistemleri binadaki ısıtmavesoğuma ihtiyacını, bina kullanıcılarının ihtiyacını göz önünde bulundurarak sağlayan sistemlerdir. Bir anlamda ısıtma, soğutma ve nemlendirme

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5 1 / 5 Variable Refrigerant Flow (VRF) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olan VRF; değişken debili soğutucu akışkan sistemi klima sistemi olarak Türkçe ye çevrilebilir.vrv; Variable Refrigerant Volume

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı