İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ"

Transkript

1 B Ö L Ü M 5 İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden sonra gelir. Şebeke ile hazne arasında su dağıtmayan, ve ana boru ismini alan bir boru bulunur. İskân durumuna göre, boruların teşkil ettiği sistem birbirinden farklı olur. Buna göre iki ayrı su dağıtma sistemi ortaya çıkar. (a) (b) (c) (a) Dal sistem; (b) Ortadaki esas borudan beslenen ağ sistemi; (c) Ortadaki halkadan beslenen ağ sistemi.

2 A (6) B (3) (4) D (5) C 18 A B A B D 5 (a) 0 0 C D 9 (b) 4 C CADDELERDEKİ BORU ADEDİ Caddelerin genişliğine göre şebeke boruları çift veya tek olarak döşenir. Genişliği 15 m den küçük olan caddelere tek boru, daha büyük caddelere ise çift boru döşenir. Geniş caddelerde tek boru döşenirse, ev bağlantıları çok uzun olacağından ekonomik olmaz. Bazı geniş caddelerde bir esas boru iki tane de dağıtım borusu döşenir. Esas borunun 350 mm den daha büyük olması durumunda bu çözüm daha uygundur.

3 SU ŞEBEKELERİNDE ÇAP Şehir şebekelerinde 80 mm den küçük boruların kullanılması uygun değildir. Üzerinde yangın musluğu bulunan borular ise en az 100 mm çapında seçilmelidir. Şebeke borularında bir büyük çap kendinden küçük çapa nazaran iki misli debi geçirmesine rağmen maliyeti % 20 daha fazladır. Dolayısıyla büyük çapların seçilmesi yoluna gidilmelidir. SU ŞEBEKELERİNDE HIZ Şebeke borularındaki su hızı 0.50 m/s den az olmamalıdır. En çok kullanılan değerler 1m/s civarındadır. 1.5 m/s lik hızların üzerine çıkılmaması tavsiye edilir. Hem minimum çap ve hem de minimum hız şartı aynı anda gerçekleşemez. Bunun için bazı tali borularda hız 0.50 m/s nin altına düşebilir. Bu durumda uygun yerlere tahliye vanaları konarak meydana gelebilecek çökelmeler (tortular) temizlenmelidir. SU ŞEBEKELERİNDE BASINÇ Şebekeden beslenen boruların en yüksek kotlu musluğunda 5 m lik bir basınç arzu edilir. İşletme basıncının metreyi geçmemesi tavsiye edilir. Aksi halde boru bağlantılarının ve ev tesisatının sık sık tamiri gerekebilir. Maksimum statik basıncın ise 80 m.s.s. nunu geçmemesi gerekir.

4 ŞEBEKE DONATIMI Yangın Muslukları Tevkif (kapatma) Vanaları Tahliye Vanaları ve Çeşmeler Sulama Muslukları Şebeke Düğüm Noktaları ve Boru Özel Parçaları Borular Buster Pompaları Servis Bağlantıları Diğer Detaylar YANGIN MUSLUKLARI Yangın musluklarının yerleri itfaiye teşkilatının gücüne göre seçilir. Ülkemizde kullanılan yangın hortumunun uzunluğu m arasında değişir. Aradaki mesafe m den fazla seçilmez. Minimum çapları 80 mm dir. TEVKİF (KAPATMA) VANALARI İçme suyu şebekelerinde tamir ve bakım için borularda zaman zaman suyun kesilmesi gerekir. Bunun için kapatma vanaları kullanılır. Nüfusu den büyük olan yerleşim merkezlerinde her boruyu şebekeden ayıracak şekilde vanalar yerleştirilir. Boru boylarının uzun olması halinde metrede bir vana konur.

5 TAHLİYE VANALARI VE ÇEŞMELER Şebekenin alçak kotlu noktalarına ve boru sonlarına zaman zaman biriken çökeltileri temizlemek ve gerektiğinde boruları boşaltmak için tahliye vanaları konur. Yüksek kotlu noktalara çeşmeler konur. SULAMA MUSLUKLARI Sokakların temizlenmesi, park ve bahçelerin sulanması için uygun ve gerekli yerlere yerleştirilir. ŞEBEKE DÜĞÜM NOKTALARI VE BORU ÖZEL PARÇALARI İçme suyu şebekelerinde birden fazla borunun birbirine bağlandığı noktalara düğüm noktası adı verilir. Düğüm noktalarında boruları birbirine bağlamak ve gerekli ayırmaları yapmak için her boru cinsine göre özel parçalar kullanılır. Şebeke planlanırken bu özel parçalardan mümkün mertebe az miktarda kullanılacak şekilde hareket edilir.

6 Tablo 5.1.Şebekede Kullanılan İşaretler İsim İşaretler İsim İşaretler Vana Ayrılmada vana Kör tapa Kör tapa Kör plak Çap değişimi Sayaç Klape Temizleme bacası Genişleme paröası Manşon Gömülü yangın musluğu Yer üstü yangın musluğu Bahçe sulama Boru üstünde Boru kenarında Boru yannıda Boru yanında vanalı Boru üstünde Boru kenarında Boru yannıda Boru yanında vanalı Boru üstünde Boru kenarında Boru yannıda

7 BORULAR Şebekenin esas kısmını meydana getirirler. Besleme boruları pompa istasyonları ve depoları birbirine bağlayan büyük çaplı borulardır. Ana dağıtım boruları, ana besleyicilerden ve depolardan aldıkları suyu tali dağıtım şebekesine veren borulardır. Sokak içi dağıtım boruları ise sadece döşendikleri sokaklara hizmet eden ve ana dağıtım borularına nispetle küçük çaplı borulardır. Tüm tali dağıtım boruları ana borulardan ayrılmaz. Şebeke boruları genellikle malzeme cinsine göre sınıflandırılırlar. Dağıtım şebekelerinde kullanılan başlıca boru tipleri PVC, font, asbestli, çimento boru, çelik, düktil font ve betonarme borulardır. Şebeke için boru tipi seçerken aşağıdaki faktörlerin göz önüne alınması gerekir; Satın alma bedelleri Döviz ihtiyacı Nakliye, yükleme, boşaltma, depolama ve istif bedeli Hendek kazısı, dolgusu, boruların yerleştirilmesi Özel parça ihtiyaçları Tecrit ve korozyon problemleri Bakım ve işletme masrafları Amortisman süresi Pürüzlülük ve yük kayıpları İç basınçlara ve dış yüklere dayanma özelliği Geçirimsizlik Depreme karşı dayanma

8 BUSTER POMPALARI Buster pompaları dağıtım şebekesinin herhangi bir borusunda veya kısmında basıncı yükseltmek için kullanılır. Bir anlamda buster pompaları basınç kırıcı tesislerin tam tersi işlemi yaparak debiyi değiştirmeden basıncı yükseltir. SERVİS BAĞLANTILARI Abone servis bağlantıları genellikle şebeke borusuna vidalanan bir priz musluğu, kaldırıma ve mülkiyet sınırına kadar uzanan bir bağlantı borusu, kaldırma vanası, bina içine giren bir servis borusu ve bir sayaçtan oluşmaktadır. Servis bağlantısının sokak üzerinde kalan kısmı yol ve ana su borusu gibi kamu tesislerini içine aldığından genellikle sular idaresi tarafından yerleştirilir. Belirli şartlarda yük kayıpları çok artabileceğinden servis borusunun çapı dikkatle tespit edilmelidir ŞEBEKE BORULARININ HESABI Şebeke boruları maksimum saatlik sarfiyata göre hesaplanır. Ayrıca yerleşim merkezinin nüfusuna göre her boruya bir miktar yangın debisi ilave edilir. Önce şebekede dağıtılacak debi, Q D, Q D = N q. max( s) x1.5 q max(s) : Fert başına maksimum günlük su ihtiyacı İçme suyu şebekeleri; Ölü noktalar Metodu Hardy-Cross Metodu Newton-Rapson Metodu Lineer Teori metotlarından birisi ile çözülür.

9 ÖLÜ NOKTALAR YÖNTEMİ Dal sisteminde teşkil edilmişşebekelerin ölü noktalar metodu ile hesabı basittir. En uçtaki noktadan başlayarak hazneye doğru hesap yapılır. Önce her noktanın dağıttığı debilerin hesabı yapılır. Bunun için bölgelerdeki nüfus yoğunlukları belirlenir. Sokaktaki binaların durumuna göre 1 m sokak uzunluğuna düşen nüfus sayısı Çizelge 5.2 de verilmiştir. Kat Adedi Tek taraflı inşaat N/m Çift taraflı inşaat N/m Bütün sokaklarda nüfus yoğunluklarına göre bir katsayı verilir. Bu katsayılara yoğunluk katsayısı adı verilir. Bu katsayı ile gerçek boru boyları çarpılarak itibari boru boyları bulunur. İtibari boruların birim boyunda dağıtılan debiler eşittir. Yerleşim merkezinde itibari boru boyları hesaplandıktan sonra birim boyda dağıtılan debi, q, q = Q D L i L i : Boruların itibari boyları L i =k.l k: yoğunluk katsayısı L: Gerçek boru boyu Her boruda dağıtılan debi; Q d =q.l i dir. Ağşeklindeki şebekelerin ölü noktalar metodu ile hesaplanabilmesi için her kapalı göz için ölü nokta seçilerek ağ sistemi dal sistemine dönüştürülür

10 ÖLÜ NOKTALAR YÖNTEMİNDE HESAPTA TAKİP EDİLECEK YOL Şebekede dağıtılacak debi hesaplanır (Q D ) Gerçek boru boyları olan L, yoğunluk katsayıları ile çarpılarak L i =k.l itibari boru boyları bulunur. Birim boyda dağıtılan debi hesaplanır. ( q = Her bir boruda dağıtılan debi hesaplanır (Q d =q.l i ) Her borunun hesap debisi hesaplanır. QD ) L i Ölü noktaların yerleri uygun seçilmişse kapalı çerçeveler boyunca yük kayıplarının cebirsel toplamı sıfır etmelidir. Genel olarak bunu sağlamak zordur. Aradaki farkın 1 (bir) metre olmasına kadar müsaade edilmektedir. Boru çapları seçilirken hızların 1 m/s civarında kalması istenir m/s nin altına düşmesi pek istenmez. Boru boyunca sarfiyatın lineer olarak değiştiği kabul edilir. Ölü noktadaki uç debisi sıfırdır. Hesaplara ölü noktadan başlanıldığı için en uçtaki ölü noktadan başlayarak numara vermek uygundur.

11 (3) (2) (4) Ölü nokta (1) k= sabit Q uç =0 ise Q uç 0 ise k=0.577 k=0.55 Q i =k.q d c=q i +Q uç Q h =c+q y Q h =Q i +Q uç +Q y Hız tavsiye edilen değerler arasında kalacak şekilde Williams hazen veya Prandtle Colebrook formülleri veya tabloları kullanılarak boru çapı, hidrolik eğim ve hız bulunur. Hidrolik eğim boru boyları ile çarpılarak yük kayıpları bulunur. Piyezometre kotları ve su basınçları hesaplanır. Bunun için topoğrafik haritadan boru eksen kotları bulunur. Piyezometre kotlarının hesaplanması için haznedeki su kotunun şebeke ana borusunun çapının ve uzunluğunun bilinmesi gerekir. Hazne su kotundan şebeke ana borusundaki yük kayıpları çıkarılarak müteakip noktalardaki piyezometre kotları bulunur. Her noktadaki piyezometre kotundan o noktadaki boru eksen kotları çıkarılarak su basınçları bulunur.

12 Kapalı gözlerde yük kaybı tahkikleri yapılarak hesaplar kontrol edilir. Bunun için ölü noktalara farklı yönlerden gidildiğinde meydana gelen yük kayıpları arasındaki fark hesaplanır. Bu farkın 1 metreden az olması halinde hesaplar doğru kabul edilir. Aksi halde bazı değişiklikler (ölü noktanın yeri ve bazı boru çapları değiştirilerek) şebeke yeniden çözülür.

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ B Ö L Ü M 3 S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ Şehir ve kasabaların içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlamak için kaptajdan alınan suyun, sarfedileceği yer civarındaki haznelere veya tasfiye tesislerine

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ B Ö L Ü M 6 KANALİZASYON SİSTEMLERİ Su temini tesisleri ile yerleşim merkezlerine dağıtılan sular çeşitli şekillerde kullanıldıktan sonra başka bir sistemle uzaklaştırılır. Meskun bölgelere düşey yağış

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY (0503505) SU TEMİNİ Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY KAYNAKLAR Su Temini ve Çevre Sağlığı(Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl.) Su ve Atıksu Teknolojisi-Su Getirme ve KullanılmışSularıUzaklaştırma

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

VIII. BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ

VIII. BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ VIII. BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ 8.1 GİRİŞ Su temini tesisleri ile yerleşim merkezlerine dağıtılan sular çeşitli şekillerde kullanıldıktan sonra başka bir sistemle uzaklaştırılır. Meskun bölgelere düşey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1258 Ekim 1983 ICS 91.140.60 1. Baskı TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI Rules for Calculation for Installation Water Supply on Building TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ. Isı kaybı hesabı yapabilme.

BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ. Isı kaybı hesabı yapabilme. BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ Isı kaybı hesabı yapabilme. 1 5.ISI KAYBININ HESAPLANMASI 5.1. Isı Kaybı Hesap Örneği Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2 2.1 Genel... 2 2.2 Suyun Derivasyonu ve Drenaj... 2 2.2.1 Batardo Seddeleri... 2 2.2.2 Derivasyon Kanalı... 2

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ

HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ ÖZET Sprinkler Sisteminde hidrolik hesap yönteminin kullanılmasının amacı, sistem performansı için yeterli su ve basıncın aktarılmasını sağlamak

Detaylı

N 0 : Son nüfus sayımı değerini

N 0 : Son nüfus sayımı değerini 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur:

Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur: 13. ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ 13.1 Tesis Yerleşimi ve Hidrolik Profil Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur: İlk

Detaylı

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ:

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: GENEL Basıncı düşük halde olan suyu belirli bir depodan veya direk olarak şehir şebekesinden alarak gereken debi ve basınçta kullanıma sunan ve işletimini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI 1.1 SIHHİ TESİSAT VE ÖNEMİ Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

D E N G E B A C A L A R I

D E N G E B A C A L A R I D E N G E B A C A L A R I Şefik COFCOF İnş. Y. Müh. DOLSAR Müh. Ltd. Şti. (Genişletilmiş Metin) (Şubat 011) ÖNSÖZ Denge bacaları, hidroelektrik projelerinde basınçlı çalışan su iletim hatlarını (enerji

Detaylı

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 170 BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Bu bölümde

Detaylı

BĐNALARDA SULU YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ

BĐNALARDA SULU YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ BĐNALARDA SULU YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ Y. Doç. Nurdu ESKĐN Nurdil Eskin Tekirdağ doğumlu olup, lise tahsilini Tekirdağ Namık Kemal Lisesinde tamamlamış, 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Fakültesini

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 2.1. Tanımlar

13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 2.1. Tanımlar 13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ 2.1. Tanımlar Genel anlamda yolları korumak amacıyla yapılan büz, menfez ve köprü gibi hidrolik yapılarla herhangi bir nedenle kazı ve dolgu şevlerinin

Detaylı

TS EN 12845+A2 STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ

TS EN 12845+A2 STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ TS EN 12845+A2 STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ TS EN 12845+A2 sabit yangın söndürme sistemleri ile yangından korunma standardı hakkında bilgilendirme Cevap aslında soruda gizli, TS EN 12845 Türkiye

Detaylı