İŞİN TEMİNİ ve ŞANTİYE FAALİYETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞİN TEMİNİ ve ŞANTİYE FAALİYETLERİ"

Transkript

1 İŞİN TEMİNİ ve ŞANTİYE FAALİYETLERİ Taahhüt Geliştirme Yüklenici firma içinde bu ad altında çalışan bir kişi ya da bu amaçla kurulan grup, çeşitli basın organlarında ihale duyurularını izler. Şirkete uygun gördüğü işi ya da işleri seçer, ilgili kurul ya da kişiye bildirir. Taahhüt geliştirmede ön yeterlik müracaatında istenen belgeler; Müteahhitlik karnesi ve limiti Ticaret odası kaydı ve şirketin kuruluş gayesi Şirketin banka ve finans kuruluşlarındaki kredibilitesi Şirketin sahip olduğu makine ve ekipman listesi Şimdiye kadar bitirilmiş işler ile kabul tutanakları Şantiye organizasyon aşamasında bulunan üst yönetim kadrosundaki elemanların özgeçmişi Şirketin tanıtım kataloğu

2 İnşaat ve Şantiye Yönetimi Bütün işletmelerde ortak özellikler yanında o işletmeye özgü bazı özellikler de vardır. Şantiye bu bakımdan çok iyi bir örnektir. Tüm işletme türleri içinde şantiyenin ayrı bir yeri vardır. Şantiyenin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; Şantiye zaman ile sınırlı bir işletmedir. Süresi mukavele ile belirlenmiştir. Ancak süre uzatımları ile bu süre uzayabilir. Elemanların önemli bir kısmı vasıfsız işçidir. Her işi yapmaya aday olan kişilerin en kolay iş bulduğu bir sektördür. Kişilerin çalışması ile üretim arasındaki bağıntı diğer işletmelere göre daha belirgindir. Çalışanların çok sıkı bir denetim altında tutulması, onlara bu tutumun benimsettirilmesi gerekir. Doğa ve iklim şartları hiçbir işletmede olmadığı kadar bu işletmede etkilidir. İnşaat makinelerinin çalıştığı ortam tozlu, rutubetli ve ısı farkı yüksek bir ortam olduğu için makine bakım tamir ve yenileme işlemleri ayrı bir önem ve özellik gösterir.

3 Çoğu şantiyelerde (yol, baraj, elektrik santrali vb.) şantiye tesisleri çalışanlar için he türlü işlevi görecek şekilde kurulur. Ofisten, yemekhaneye, lojmanlardan spor tesislerine kadar kişilerin asgari ölçülerdeki yaşam düzeyi sağlanır. Çok çeşitli malzeme ve yapı elemanı imal edilir. En basit şantiyede bile imalat çeşidi yüz civarındadır. Çalışanların o anki psikolojisi ile yaptığı iş arasında büyük bir bağlantı vardır. Bu bağlantı bilindiği için yöneticiler ile işçiler arasındaki diyalog her zaman canlı tutulur. Teknik emniyet kurallarındaki küçük boşluk hem can hem de mal kaybına neden olur. Bir şantiyede bütün üniteler, ister yatay ister düşey, sürekli hareket halindedir. Bütün bu farklar inşaat yöneticiliğinin ayrı bir eğitim dalı olmasına neden olmuştur. Şantiye yöneticisi yönetim için gerekli bilgiler yanında psikoloji, sosyoloji gibi bilgilere de genel anlamda sahip olmalıdır. Özetle beşeri ilişkiler ayrıca büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanında birçok kural diğer işletme şekillerinde olduğu gibi geçerlidir.

4 İyi Bir Şantiye Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler Bir şantiyenin daha önce hazırlanmış şantiye yönetim talimatı olmalıdır. Şantiye yönetim talimatları hem çalışma sırasında uyulması gereken kuraları içerir hem de şantiye ile merkez arasındaki ilişkilerin biçimini tayin eder. Kurallar şantiye personelinin tamamı için geçerlidir. Şantiyede plansız bir başlangıcın olumsuz etkileri uzun süre devam eder. Yapılacak periyodik toplantılarla şantiye sorunları görüşülür ve vakit kaybına meydan vermeden çözüm bulunmasına gayret edilir. Toplantılarda tutanak tutulur ve tutanaklar katılanlara dağıtılır. Toplantılarda alınana kararlar yazılır ve sözlü olarak alt kademeye ilgili yönetici tarafından zaman kaybetmeden iletilir. Her türlü imalat, en ekonomik, proje ve şartnamelere tam uygun ve teknik emniyet kuralları gözetilecek şekilde üretilir. Eğer şartnameye tam olarak uyulmuyorsa daha kaliteli bir imalat yapılması tercih edilir. Saha gruplarının günlük imalat raporunu yazması temin edilir. Günlük raporlar eksiksiz ve doğru olarak ilgili birime her gün teslim edilir.

5 İşin iyi gitmemesini hemen şantiye dışı nedenlere bağlamak doğru değildir. İlk yapılması gereken nedenlerin şantiyenin içinde olduğu prensibi ile araştırma yapmaktır. Aksi halde sorunların çözümünde geç kalınır ve bunun maliyeti çok yüksek olabilir. Çalışan bir kişiye verilen bir iş ya da görev o kişi tarafından değerlendirilebilmeli. Gerekiyorsa görevin önemi anlatılarak kişinin sorumluluk bilincinde olmasını sağlamak önemli bir yöneticilik kuralıdır. İdareye ya da üçüncü şahıslara yazılması gereken mektuplar zamanında yazılır. Sahada yapılan en küçük ek bir iş bile yazı yazılmadığı ya da zamanında yazılmadığı için kaybedilmemelidir. Kararların, yeni gelen bilgilerin de zamanında gerekli kişi veya gruplara iletilmesi sağlanır. Çalışma saatleri iklim şartlarına, işin özelliğine, toplu iş sözleşmelerinde ilgili maddelere göre ayarlanır. Bazı hallerde değişiklikler yapılır. Sezon değişikliği ramazan ayı gibi.

6 ŞANTİYE KURULUŞU Yapılacak işin, yeterli emniyetle ve zamanında, proje ve şartnamelerinde isteklerine uygun olarak yapılması ve bitirilmesi için kurulan üniteye ya da tezgaha şantiye denir. Şantiye bir fabrikaya da benzetilebilir.

7 Şantiye Kuruluşunun Planlanması İçin Yapılması Gerekenler; Şantiye tesislerinin kurulacağı yerin tespiti ve tesviye eğrili (topoğrafik) haritası şantiye tesislerinde yapılacak imalatların günlük ve toplam miktarları Çevrenin imkanlarından faydalanabilme olanakları İklim şartları Şantiyenin karayolu, demiryolu ve deniz yollarına göre konumu Elektrik ve su temini imkanları Şantiyenin en yakın yerleşme yerine olan uzaklığı Kullanılacak makine, ekipman ve vasıtaların miktar ve büyüklüklerin göre atölye kapasitesi ve park sahalarının belirlenmesi Organizasyon şeması Çalışacak işçi sayısı İşin mukavele süresi Stok yerlerinin ve ambarların gerekli malzemeye göre kapasite ve büyüklüklerinin tayini Hakim rüzgarın yönü

8 ŞANTİYE TESİSLERİ Şantiye tesisleri üç grupta toplanabilir. Her üç grupta bulunan tesislerin bazıları hazır bina ve tesislerden kurulur, bazıları ise şantiyede inşa edilir. Sosyal tesisleri İşletme Üniteleri Alt yapı tesisleri Şantiye Tesisleri

9 ŞANTİYE İŞLETME ÜNİTELERİ Şantiye Binası; Geminin kaptan köşküne benzetilir. Yönetimin kalbi buradadır, kumanda odası diye tanımlanabilir. Şantiye buradan yönetilir, planlanır, buradan kontrol edilir. Büro binasının mimarisi, yönetici kadronun sayısına ve şantiyedeki büro çalışmalarının önemine göre en uygun şekilde düzenlenir. Bina genel olarak üç kısımdan oluşur. Proje müdürlüğü, Teknik müdürlük ve İdari işler müdürlüğü. Bu bölümlere WC, çay ocağı, toplantı salonu, bekleme yeri, santral ve gerekiyorsa dinlenme odası, duşlu banyo, arşiv eklenebilir.

10 Atelye Binası ve Tesisleri; Tamir ve bakım atelyesi; işlevi mevcut makine ekipmanının her zaman çalışır/hizmete hazır hale bulunmasını temin etmektir. Bunun yanında makine çalışmalarının en az maliyete indirmeye çalışır. Arızalı olduğu halde ya da bakım zamanında atelyeye verilmeyen makine ve ekipmanı yakından takip eder. Makinelerin sürekli ve verimli çalışmaları şantiyenin tüm çalışmasına en az %40 etki eder. Yol, baraj gibi şantiyelerde bu oran %80 e kadar çıkabilir.

11 İmalat atelyesi; inşaatın bünyesine giren bazı çelik elemanların imal edildiği ünitedir. Bakım ve tamir atelyesinin bitişinde ya da yakınında kurulur. Böylelikle atelyeye ait tesis ve tesisattan faydalanma olanağı sağlar. İmal edilecek elmanlar yedek parça, iskele, boru ve boru kelepçesi, kalıp takviyesinde kullanılan bazı çelik elemanlar, tamir eteleyesi ile ilgili bazı parçalar üretilebilir.

12 Atelye Grubuna Bağlı Diğer Üniteler ve Diğerleri Jeneratör grubu ve trafolar Akaryakıt tesisi Lastik tamir ve lastik ambar sahası Şantiye su deposu Ambarlar Demiri hazırlama sahası Kalıp hazırlama atelyesi / marangozhane Beton tesisi ve çimento ambarları Taş ocakları Laboratuvarlar Patlayıcı madde deposu Revir

13 Patlayıcı malzeme depolarının teknik özelikleri; Bina içinde zeminden çatıya kadar yapılan baca ve bunlara açılan havalandırma delikleriyle depoların havalandırması sağlanır. Depolar tüzük ve şartnamelerin ön gördüğü paratoner sistemiyle donatılır. Sistemin yıllık periyodik kontrolü aksatılmadan yürütülür. Depo kapılarına ve girişte duvarların yanına statik elektriğe karşı topraklanmış pirin, bakır veya alüminyum levhalar konulur. Aydınlatma tesisatı yalıtılmış tipteki armatürlerle ve ilgili şartname ve tüzüklere göre yapılır. Yer üstü depolarının etrafına dolgu malzemesi ile yapılan engeller iri taş parçaları içermemelidir. Depodaki stok miktarına göre çevresindeki güvenli mesafeye tel örgü çekilmelidir. 5kg kadar 50 metre, daha çok patlayıcı varsa 100 metreye kadar güvenlik teli çekilmeli.

14 Şantiye Sosyal Tesisleri İşçi barakaları Yemekhane ve mutfak Tuvalet ve duş üniteleri İşçi gazinosu Bekar ve evli lojmanları Yönetici gazinosu

15 Şantiye Alt Yapı Tesisleri Dış su tesisatı (içme suyu, kullanma suyu, atık su) Elektrik tesisatı Basınçlı hava tesisatı Yollar ve yeşil alanlar

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü ŞANTİYE YÖNETİMİ Şantiye (construction site), inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana

Detaylı

Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ

Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ Şantiye Tanımı ŞANTİYE Yapılacak işin, emniyetli bir şekilde zamanında, şartnamesine uygun olarak yapılması ve bitirilmesini sağlamak için düzenlenen ortama şantiye

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN Mobilizasyon Birimleri Üretimle İlgili Birimleri Depolar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü İnşaatta kullanılacak malzemelerin, üretimin aksamaması

Detaylı

Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur.

Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur. İHALE SONRASI ŞANTİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER Şantiye ve Kuruluş Amacı: Şantiye: Müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilmesi için gereken araç, gereç ve malzemenin korunması, çalışma ve barınma imkanlarının

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Organizasyon Kavramı, İnşaat Sektöründe Organizasyon, Şantiye Organizasyonuna Giriş

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

Harita Mühendisliği İş Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK

Harita Mühendisliği İş Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK Harita Mühendisliği İş Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr Harita Mühendisliği iş alanlarında İSİG Yapı işleri Köprü

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK

İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK Amaç İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda muhtemel tehlikeler ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri öğrenmek. Öğrenim hedefleri İnşaat İşlerinde İSG yönünden önemli konular,

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAM VE YÖNETMELİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELĐK BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESĐSLERĐNĐN

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 C 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus

Detaylı

OTOYOL ESNEK ÜSTYAPI İNŞAATI KALİTE KONTROLÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

OTOYOL ESNEK ÜSTYAPI İNŞAATI KALİTE KONTROLÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ OTOYOL ESNEK ÜSTYAPI İNŞAATI KALİTE KONTROLÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ Ayşe Turabi Suat Cüre Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı