FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 2009 YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon Vizyon Misyon : Yasalar çerçevesinde hizmetleri tüm vatandaşlara ve ilçeye yayarak belediyeciliği halkın huzur ve mutluluğuna dönüştürerek geçmişten geleceğe güçlü bir şehir kurmak. Vizyon : Güçlü ve güvenilir belediye huzurlu, mutlu ve yaşanabilir insan odaklı hizmet üreten marka şehir olmak B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar Mevzuat : Müdürlüğümüz temel faaliyet ve görevlerini; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili yönetmelikler çerçevesinde yürütür. Yetki ve Sorumluluk Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler, sorumluluklar ve görevleri mevzuatına uygun olarak yapılmasında yetkili, Belediye Başkanına karşı sorumludur. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Belediye ana hizmet binası içinde bulunan 37 m2 büro ile birlikte 90 m2 kapalı alanı, elek tesisi, asfalt plenti bulunan 25 dekarlık alanda kurulu şantiyesi ile hizmetlerini yürütmektedir. 2- Örgütsel Yapı : Müdürlüğümüz 2009 yılında dört birime ayrılarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

3 BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR İNŞAAT MÜHENDİSİ HARİTA TEKNİKERİ YOL BİRİMİ SORUMLUSU BAKIM ONARIM BİRİMİ SORUMLUSU BİNA TESİS SORUMLUSU MERKEZ BİRİMİ SORUMLUSU 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Müdürlüğümüzde 7 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı,, 1 adet yazıcı-tarayıcı cihazı, 2 adet sabit telefon hattı ve 11 adet el telsizi bulunmaktadır. Cad Programı olarak NedCad kullanılmakta İlçemizin Kadastral Durumu, Halihazır Durumu İmar Planları Kanalizasyon ve Doğalgaz tesisleri sayısal ortamda bulunmaktadır. 4- İnsan Kaynakları: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI PERSONEL DURUM BİLGİSİ Eğitim Durumu Hizmet Sınıfı Cinsiyet PERSONEL ÇALIŞMA STATÜSÜ TOPLAM SAYI İlkokul Ortaokul Kadrolu Çalışan Personel Sözleşmeli Personel TOPLAM Lise ve Dengi Ön Lisans Lisans G.İ.H. T.H.S. Y.H.S. E K DİĞER PERSONEL ÇALIŞMA STATÜSÜ İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Kadrolu İşçi Hizmet İhalesi İşçisi Ön Lisans Lisans Memur Şoför Operatör Usta E K TOPLAM

4 Personel Durum Grafiği Kadrolu Personel 32% Hizmet İhalesi İşçisi 47% Sözleşmeli Personel 5% Kadrolu İşçi 16% Hizmet İhalesi işçilerinden 9 adedi Ocak 2009 göreve başlamış olup,kadrolu personelden bir kişi Garaj Amirliğinde çalışmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak. Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, Yol kaplama çalışmaları için gerekli malzemeyi sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak. Belediye içerisindeki ara yolların asfalt-parke ve sanat yapılarının, sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak. Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak. Kent içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üst yapı hizmeti veren kurum ve/veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaş mağdur olmayacak şekilde yapımını sağlamak, ilgili kuruluşlar ile protokoller yapmak. Harcamalara katılım payılarını belirlemek. Kentsel ve mekansal düzenleme projelerini projesine uygun olarak yapmak veya ihale yoluyla yaptırmak. Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tratuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek, Huzur Evi, Kültür ve Sanat Merkezi, Belediye Hizmet Binaları,Muhtarlık binaları ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kaymakamlık vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak, İlçe sınırları içinde ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının yapılması için gerekli kazı izinlerinin verilmesi ve takibinin yapılması. Yatırım programına göre müdürlüğe yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması,yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrollerinin yapılması

5 İlgili iç ve dış yazışmaların yapılması Görevlere ilişkin günlük,haftalık,aylık ve yıllık raporların hazırlanması İhalelere ait istihkak raporlarının hazırlanması,onaylatılması ve Hesap İşleri Müdürlüğüne sunulması II-AMAÇ VE HEDEFLER : A- Müdürlüğümüzün Amaç ve İlkeleri AMAÇ: Hizmetin temin ve sunumunda yerindelik Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik Hizmetlerde sürdürülebilirlik HEDEF : Hizmet alma maliyetini düşürmek Hizmet kalitesini artırmak Vatandaş memnuniyetini artırmak Kişi başına düşen asfalt,kaldırım,yol miktarını artırmak İmar yollarını açmak Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2010 yılı stratejik planı aşağıda belirtilmiştir. TAAHHÜDÜN MAHİYETİ ( STRATEJİK PLAN ) Cumhurluk alanı meydan düzenlemesi Dereboyu ve köprünün yeniden düzenlenerek estetik bir hale döüştürülmesi İlçemizin estetik görünümünü güçlendirmek ve çevre düzenlemesi yapmak Cadde Ve Sokaklara Estetik Bir Görünüm Kazandırılması İlçede İhtiyaç Duyulan Alanlarda Aydınlatma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 2014 Yılı Sonuna Kadar İlçedeki Havai Hatların Yer Altına Alınması İlçenin Kültürel Faaliyetlerinin Yürütüleceği Bir Kültür Merkezi Yapılması İlçenin Ekonomik Ve Sosyal Yapısına Uygun Olacak Ve Estetik Görünümüne Destek Sağlayacak Şekilde Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının Yapılması İlçenin Estetik Ve Ekonomik Gelişimine Destek Olacak Biçimde Yeni Kent Meydanı Ve Belediye Hizmet Binası Yapılması Tespit Edilen Yerlere Zabıta Karakollarının Kurulması Daha Sağlıklı Bir Toplum Ve Kent Yaşamı İçin Toplumun En Temel Yapı Taşı Olan Ailenin Korunması Ve Desteklenmesi Spor Kompleksinin Rehabilite Edilmesi Ve Genişletilmesi Ortak Kullanıma Açık Alanların Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi Başıboş Hayvanların Çevreye Ve Topluma Zarar Vermeleri Ve Kontrolsüz Çoğalmalarını Önlemek İçin Hayvan Barınağı Yapılması Ve Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi Eski Çöplük Alanının Rehabilite Edilmesi Ve İlçeye Kazandırılması

6 Trafiğin Akıcılığı Ve Güvenliği İçin Yolların Bakım Ve Onarımlarının Yapılması Stabilize yol yapım bakım çalışmalarının yapılması Tümbüldek Kaplıcalarının İlçe Turizmine Kazandırılması İlçemizdeki Balık Pazarının Rehabilite Edilmesi Üretici Pazarının Rehabilite Edilmesi Katlı Pazar Yerinin Modernizasyonun Yapılması II1- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DURUM RAPORU KURUMSAL KOD DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA I 46 BELEDİYELER II 16 BURSA İLİ III 15 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ IV 32 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KODU AÇIKLAMA DEVİR ÖDENEK EKLENEN DÜŞÜLEN DEVREDEN HARCANAN KALAN 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,14 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , ,98 05 CARİ TRANSFERLER ,00 350, ,10 32,90 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , ,10 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM , , , , , , ,65

7 B- Performans Bilgileri: 1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ A ) YOL BİRİMİ ASFALT YATIRIMIN/İŞİN ADI Lalaşahin Mahallesi Işıkoğlu Sokak İdare 10 ton asfalt tamiri yapıldı. 02/01/2009 Yunusemre Mahallesi 4 Nolu Sokak İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 12/01/2009 Çırpan-Atatürk Mahallesi Fevziapaşa Caddesi İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 13/01/2009 Atatürk Mahallesi İstiklal Sokak İdare 30 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/01/2009 Atatürk Mahallesi İstiklal Sokak İdare 20 ton rotmix atıldı. 19/01/2009 Atatürk Mahallesi İstiklal Sokak İdare 40 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/01/2009 Atatürk Mahallesi Yeni Sokak İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/01/2009 Atatürk Mahallesi Gül Sokak İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/01/2009 Atatürk Mahallesi Çamlık Sokak İdare 45 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/01/2009 Züferbey Mahallesi Balibey Sokak İdare 35 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/01/2009 Atatürk Mahallesi Zambak Sokak İdare 40 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/01/2009 Atatürk Mahallesi Çamlık Sokak İdare 25 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/01/2009 Atatürk Mahallesi Yüksel Sokak İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/01/2009 Hamidiye Mahallesi Fevziapaşa Caddesi İdare 33 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/01/2009 Hamidiye Mahallesi Mineviz Sokak İdare 16 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/01/2009 Atatürk Mah. Yüksel Sokak İdare 20 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/01/2009 Fevzidede Mah. Molla İbrahim Sk. İdare 10 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/02/2009 Atatürk Mah. İstiklal Sokak İdare 19 ton asfalt tamiri yapıldı. 11/02/2009 Atatürk Mah. İstiklal Sokak İdare 17 ton asfalt tamiri yapıldı. 12/02/2009 Atatürk Mah. Gül Sokak İdare 2 ton rotmix atıldı. 13/02/2009 Bursa Caddesi İdare 10 ton rotmix atıldı. 17/02/2009 Balıkesir Caddesi İdare 2 ton rotmix atıldı. 17/02/2009 Sabribey Mah. Kemalpaşa Caddesi İdare 60 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/02/2009

8 Sabribey Mah. Kemalpaşa Caddesi İdare 5 ton rotmix atıldı. 26/02/2009 Atatürk Mah. Fevzipaşa Caddesi İdare 3 ton rotmix atıldı. 03/03/2009 Orta Mah. Sedde Sokak İdare 2 ton rotmix atıldı. 05/03/2009 Sabribey Mah. Bursa Caddesi İdare 3 ton rotmix atıldı. 06/03/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 6 ton rotmix atıldı. 10/03/2009 Vıraca Mah. Bursa Caddesi İdare 20 ton asfalt tamiri yapıldı. 11/03/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Caddesi İdare 2 ton rotmix atıldı. 11/03/2009 Selimiye Mah. Op.Dr.İlhami Şanal Sokak İdare 1 ton rotmix atıldı. 18/03/2009 Lalaşahin Mah. Yeni Bursa Caddesi İdare 1,5 ton rotmix atıldı. 18/03/2009 Hamzabey Mah. Korucubaşı Sok. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 23/03/2009 Hamidiye Mah. 22 Nolu Sok. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 24/03/2009 Şevketiye Mah. Gümüşdere Sokak İdare 0,4 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Caddesi İdare 0,8 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Orta Mah. Eski Bursa Caddesi İdare 0,1 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Atatürk Mah.Çamlık Sokak İdare 2 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Cumhuriyet Mah. Cemal Uruş Sokak İdare 0,3 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Atatürk Mah.Ulubatlı Hasan Bulvarı İdare 0,4 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Şevketiye Mah. Pazaryeri Sokak İdare 1 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Lalaşahin Mah. Kaymakam Haydar Bey Cad. İdare 0,2 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Hamidiye Mah. 30 Nolu Sokak İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Rauf Denktaş İdare 0,6 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sokak İdare 104,46 ton asfalt tamiri yapıldı. 25/07/2009 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sok. İdare 207,8 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/07/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 111,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/07/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 68,14 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/07/2009 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 181,24 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/07/2009 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 131,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 31/07/2009

9 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sokak İdare 69,28 ton asfalt tamiri yapıldı. 01/08/2009 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sokak İdare 112,88 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/08/2009 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sokak İdare 56,36 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/08/2009 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sokak İdare 66,98 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/08/2009 Vıraca Mahallesi Baş Bahçıvan Sokak İdare 109,3 ton asfalt tamiri yapıldı. 06/08/2009 Vıraca Mah. Yavuz Sokak İdare 152,58 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/08/2009 Vıraca Mah. Gökberk Sokak İdare 82,89 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/08/2009 Vıraca Mah. Gazhane Sokak İdare 39,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/08/2009 Cumhuriyet Mah. Çiftlik Sok. İdare 111,1 ton asfalt tamiri yapıldı. 11/08/2009 Cumhuriyet Mah. Sarı Sokak İdare 120,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 12/08/2009 Cumhuriyet Mah. Yeşil Sok. İdare 67,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 13/08/2009 Cumhuriyet Mah. Cemal Uruş Sok. İdare 79,54 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/08/2009 Barış Mah. Sanayi Kavşağı İdare 91,18 ton asfalt tamiri yapıldı. 15/08/2009 Şerefiye Mah. Azatlı Caddesi İdare 78,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 17/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Caddesi İdare 81,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 18/08/2009 Çırpan Mah. Demirci Hacı Sk. İdare 109,34 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/08/2009 Çırpan Mah. Keskin Sok. İdare 56,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 194 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 247,72 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 221,32 ton asfalt tamiri yapıldı. 24/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 79,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 25/08/2009 Şeyhmüftü Mah. Cami Sok. İdare 0,15 ton rotmix atıldı. 15/04/2009 Fevzidede Mah. Yolcuoğlu Sok. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 27/04/2009 Züferbey Mahallesi İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 30/04/2009 Fevzidede Mahallesi İdare 0,75 ton rotmix atıldı. 30/04/2009 Tümbüldek İdare 15 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/05/2009 Hamzabey Mah. Yerel Gündem 21 İdare 0,4 ton rotmix atıldı. 05/05/2009

10 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 1 ton rotmix atıldı. 12/05/2009 Lalaşahin Mah. Hacı Emin İdare 0,65 ton rotmix atıldı. 13/05/2009 Orta Mah. Sedde Geçidi İdare 0,75 ton rotmix atıldı. 21/05/2009 Fevzidede Mah. Arapoğlu Sok. İdare 1,25 ton rotmix atıldı. 29/05/2009 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 10/06/2009 Cumhuriyet Mah. Adile Mezarlık İdare 1,5 ton rotmix atıldı. 11/06/2009 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sok. İdare 2 ton rotmix atıldı. 11/06/2009 Atatürk Mah. Dumlupınar Sokak İdare 0,75 ton rotmix atıldı. 18/06/2009 Atatürk Mah. Cemil Güleç Bulvarı İdare 2 ton rotmix atıldı. 19/06/2009 Orta Mah. Sedde Geçidi İdare 3 ton rotmix atıldı. 22/06/2009 Sabribey Mah. Sevengil Sk. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 28/07/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 2 ton rotmix atıldı. 05/08/2009 Çırpan Mah. H.Murat Sok. İdare 27,16 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/08/2009 Lalaşahin Mah. Y.Bursa Caddesi İdare 26,64 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/08/2009 Lalaşahin Mah. Y.Bursa Caddesi İdare 79,44 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/08/2009 Vıraca Mah. Karamüdür Sokak İdare 53,48 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/08/2009 Vıraca Mah. Karamüdür Sokak İdare 54,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/08/2009 Selimiye Mah. Yavuz Sk. İdare 28,4 ton asfalt tamiri yapıldı. 01/09/2009 Vıraca Mah. Yusuf Sk. İdare 54,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 01/09/2009 Vıraca Mah. Yusuf Sk. İdare 27,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 02/09/2009 Vıraca Mah. Yusuf Sok. İdare 26,86 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/09/2009 Barış Mah. Fevzipaşa Caddesi İdare 28,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/09/2009 Barış Mah. Fevzipaşa Caddesi İdare 27,14 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/09/2009 Atatürk Mah. Ulubatlı Hasan Sokak İdare 27,22 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/09/2009 Lalaşahin Mah. Hacı Emin İdare 1,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/09/2009 Orta Mah. Stadyum Caddesi İdare 5 ton asfalt tamiri yapıldı. 18/09/2009 Atariye Mah. Çokal Sok. İdare 0,15 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/09/2009

11 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 54,26 ton asfalt tamiri yapıldı. 15/10/2009 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 107,68 ton asfalt tamiri yapıldı. 16/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Caddesi İdare 109,8 ton asfalt tamiri yapıldı. 17/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 79,62 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/10/2009 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 26,14 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/10/2009 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 82,82 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 14,76 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/10/2009 Çırpan Mah. Başak Sokak İdare 26,72 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 53,9 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/10/2009 Çırpan Mah. Başak Sokak İdare 55 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/10/2009 Cumhuriyet Mah. Yeşil Sok. İdare 54,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 53,96 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 53,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 24/10/2009 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 53,6 ton asfalt tamiri yapıldı. 24/01/2009 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 54,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 25/10/2009 Hamzabey Mah. Bursa Caddesi İdare 80,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/10/2009 Hamzabey Mah. Bursa caddesi İdare 53,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Caddesi İdare 54,06 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/10/2009 Cumhuriyet Mah. Şahin Sokak İdare 52,62 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Caddesi İdare 121,42 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 80,76 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 105,1 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/11/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 78,62 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/11/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 26,96 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/1/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 53,72 ton asfalt tamiri yapıldı. 06/11/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 107,98 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/11/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 93,98 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/11/2009

12 Atatürk Mahallesi Yüksel Sok. İdare 40,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/11/2009 Atatürk Mah. Yüksel Sok. İdare 80,4 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/11/2009 Atatürk Mah. Çayır Sokak İdare 108,42 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/11/2009 Atatürk Mah. Lale Sokak İdare 26,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/11/2009 Atatürk Mah. Lale Sokak İdare 55,32 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/11/2009 Cumhuriyet Mah. Bursa Caddesi İdare 55,66 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/11/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 107,18 ton asfalt tamiri yapıldı. 15/11/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 54,38 ton asfalt tamiri yapıldı. 17/11/2009 Atatürk Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 161,1 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/11/2009 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sok. İdare 109,32 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/11/2009 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sok. İdare 108,54 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/11/2009 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sokak İdare 79,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/11/2009 Hamidiye Mah. Kibar Sokak İdare 26,96 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/11/2009 Hamidiye Mah. Mineviz Cad. İdare 27 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/11/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 27,12 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/11/2009 Hamidiye Mah. Bardakçı Mehmet Sokak İdare 27,28 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/11/2009 Atatürk Mah. Başaran Sk. İdare 26,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/12/2009 Çırpan Mah. Demirci Hacı Sokak İdare 27,34 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/12/2009 Cumhuriyet Mah. Hurşit Peker Caddesi İdare 27,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/12/2009 Atatürk Mah. Başaran Sk. İdare 27,3 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/12/2009 Selimiye Mah. Güneri Sk. İdare 26,86 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/12/2009 Cumhuriyet Mah. Şahin Sk. İdare 81,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/12/2009 Cumhuriyet Mah. Şahin Sk. İdare 27,22 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/12/2009 Hamzabey Mah. Değirmen Sk. İdare 55,06 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/12/2009 Çırpan Mah. Yeni Cami Sk. İdare 37,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/12/2009 Şeyhmüftü Mah. Köseleci Sk. İdare 17,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/12/2009 Şeyhmüftü Mah. Cami Sokak İdare 0,25 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/11/2009

13 TOPLAM ASFALT: 7.372,25 ton TOPLAM ROTMİX: 83,75 ton PARKE-BORDÜR YATIRIMIN/İŞİN ADI Hamzabey Mah. Bursa Caddesi İdare 25 mt bordür döşendi. 02/01/09 Lalaşahin Mah. Işıkoğlu Sok. İdare 9 mt bordür döşendi. 02/01/09 Atariye Mah. Salgıncı Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 08/01/09 Orta Mah. Sedde Sok. İdare 40 m2 parke döşendi /01/09 Hamzabey Mah. Okul Sok. İdare 15 m2 parke,25 mt bordür döşendi. 02/02/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 03/02/09 Çırpan Mah. Nehir Sok. İdare 23 m2 parke döşendi. 04/02/09 Atatürk Mah. Sanayi Kavşak İdare 13 mt bordür döşendi. 06/02/09 Hamzabey Mah. Keresteciler Arka Sok. İdare 20 mt bordür döşendi. 06/02/09 Şeyhmüftü Mah. İdare 37 m2 parke döşendi. 09/02/09 Cumhuriyet Mah. Terminal İdare 38 m2 parke döşendi. 10/02/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 23 m2 parke döşendi. 11/02/09 Atatürk Mah. 22 Nolu Sok. İdare 19 m2 parke döşendi. 12/02/09 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 24 m2 parke döşendi. 13/02/09 Sanayi Kavşak İdare 30 mt parke döşendi. 18/02/09 Lalaşahin Mah. Hacı Emin Sok. İdare 18 m2 parke döşendi. 19/02/09 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 20 m2 parke, 25 mt bordür döşendi. 23/02/09 Züferbey Mah. Güntekin Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 25/02/09 Hamzabey Mah. Hüseyin Özlü Sok. İdare 17 m2 parke döşendi. 26/02/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 30 mt bordür döşendi. 27/02/09 Sabribey Mah. Kemalpaşa Cad. İdare 24 m2 parke döşendi. 27/02/09 Hamzabey Mah. Hüseyin Özlü Sok. İdare 21 m2 parke döşendi. 02/03/09

14 Çırpan Mah. Sever Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 03/03/09 Sabribey Mah. Kemalpaşa Cad. İdare 7 m2 parke döşendi. 04/03/09 Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 12 m2 parke döşendi. 05/03/09 Lalaşahin Mah. Hacıemin Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 09/03/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 24 m2 parke, 16 mt bordür döşendi. 19/03/09 Cumhuriyet Mah. Terminal İdare 4 m2 parke döşendi. 30/03/09 Selimiye Mah. Uluabatlı Hasan Bulvarı İdare 45 m2 parke döşendi. 30/03/09 Hamidiye Mah. 7 Nolu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 06/04/09 Çırpan Mah. Yeşil Cami Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 09/04/09 Hamzabey Mah. Hüseyin Özlü Sok. İdare 10 m2 parke döşendi. 09/04/09 Lalaşahin Mah. Büfe Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 09/04/09 Hamidiye Mah. 7 Nolu Sok. İdare 7 m2 parke döşendi. 10/04/09 Orta Mah. Sedde Geçidi İdare 25 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 13/04/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 16 m2 parke döşendi. 14/04/09 Atatürk Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 18 mt bordür döşendi. 15/04/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 16/04/09 Yunusemre Mah. 14 Nolu Sok. İdare 11 m2 parke döşendi. 16/04/09 Hamzabey Mah. Mektep Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 21/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke döşendi. 21/04/09 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Cad. İdare 9 m2 parke döşendi. 22/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke döşendi. 22/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 27/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke döşendi. 28/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 29/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke, 17 mt bordür döşendi. 30/04/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 30 m2 parke, 34 mt bordür döşendi. 06/05/09 Tümbüldek İdare 15 m2 parke, 7 mt bordür döşendi. 07/05/09

15 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 23 m2 parke, 18 mt bordür döşendi. 07/05/09 Tümbüldek İdare 15 m2 parke, 6 mt bordür döşendi. 08/05/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 21 m2 parke, 15 mt döşendi. 09/05/09 Tümbüldek İdare 9 m2 parke, 6 mt bordür döşendi. 09/05/09 Hamzabey Mah. Okul Sok. İdare 7 m2 parke döşendi. 11/05/09 Tümbüldek İdare 12 m2 parke döşendi. 11/05/09 Yunusemre Mah. 15 Nolu Sok. İdare 6 m2 parke döşendi. 14/05/09 Yunusemre Mah. Mineviz Cad. İdare 14 mt bordür döşendi. 14/05/09 Vıraca Mah. Gazhane Sok. İdare 13 m2 parke, 17 mt bordür döşendi. 18/05/09 Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 9 m2 parke döşendi. 18/05/09 Cumhuriyet Mah. Bulvar İdare 13 mt bordür döşendi. 20/05/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 15 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 21/05/09 Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 23 m2 parke döşendi. 26/05/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 11 m2 parke, 7 mt bordür döşendi. 27/05/09 Selimiye Mah. Op. Dr. İlhami Şanal İdare 30 m2 parke, 10 mt bordür döşendi /05/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 30 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 28/05/09 Sanayi 70. Blok İdare 30 m2 parke döşendi. 28/05/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 30 m2 parke, 40 mt bordür döşendi. 29/05/09 Sanayi 70.Blok İdare 15 m2 parke döşendi. 01/06/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 45 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 01/06/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 15 m2 parke, 40 mt bordür döşendi. 02/06/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 60 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 03/06/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 05/06/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 08/06/09 Hamidiye Mah. Kibar Sok. İdare 23 m2 parke döşendi. 05/06/09 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 10 m2 parke, 24 mt bordür döşendi. 08/06/09

16 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 09/06/09 Hamidiye Mah. Kibar Sok. İdare 10 m2 parke döşendi. 09/06/09 Sanayi İdare 50 m2 parke döşendi. 12/06/09 Sanayi İdare 40 m2 parke döşendi. 15/06/09 Yunusemre Mah. 58 Nolu Sok. İdare 14 m2 parke döşendi. 18/06/09 Sanayi İdare 16 m2 parke döşendi. 16/06/09 Sabribey Mah. Kemalpaşa Cad. İdare 11 m2 parke döşendi. 17/06/09 Yunusemre Mah. Kavşak İdare 21 mt bordür döşendi. 17/06/09 Selimiye Mah. Balıkesir Cad. İdare 9 m2 parke, 8 mt bordür döşendi. 18/06/09 Şevketiye Mah. Azatlı Cad. İdare 24 m2 parke, 33 mt bordür döşendi. 23/06/09 Selimiye Mah. Uluabatlı Hasan Bulvarı İdare 65 mt bordür döşendi /06/09 Cumhuriyet Mah. Ertuğrul Sok. İdare 18 m2 parke döşendi. 26/06/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 29/06/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 19 m2 parke döşendi. 30/06/09 Atariye Mah. Av. Nail Atlı Sok. İdare 40 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 03/07/09 Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 13 m2 parke, 24 mt bordür döşendi. 10/07/09 Vıraca Mah. Bursa Cad. İdare 9 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 17/07/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 5 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 21/07/09 Şerefiye Mah. Azatlı Cad. İdare 17 m2 parke döşendi. 24/07/09 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 23 m2 parke döşendi. 27/07/09 Ovaazatlı Mah. Belediye Meydanı İdare 40 m2 parke döşendi. 30/07/09 Ovaazatlı Mah. Belediye Meydanı İdare 30 m2 parke döşendi. 31/07/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 53 m2 parke, 60 mt bordür döşendi. 03/08/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 13 m2 parke, 40 mt bordür döşendi. 04/08/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 7 m2 parke, 9 mt bordür döşendi. 05/08/09 Atatürk Mah. Çamlık Sok. İdare 17 mt bordür döşendi. 06/08/09 Yusuf Sok. İdare 100 m2 parke, 10 mt bordür döşendi /08/09

17 Atariye Mah. Karacabey Cad. İdare 21 m2 parke döşendi. 10/08/09 Selimiye Mah. Başbahçıvan Sok. İdare 15 mt bordür döşendi. 11/08/09 Selimiye Mah. Yusuf Sok. İdare 12 m2 parke döşendi. 11/08/09 Selimiye Mah. Yusuf Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 13/08/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 14/08/09 Vıraca Mah. Ataevler Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 17/08/09 Vıraca Mah. Gazhane İdare 17 m2 parke, 21 mt bordür döşendi. 18/08/09 Vıraca Mah. Halilağa Sok. İdare 150 m2 parke, 11 mt bordür döşendi /08/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 8 m2 parke döşendi. 20/08/09 Barış Sok. Kavşak İdare 7 mt bordür döşendi. 21/08/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 24/08/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 25/08/09 Selimiye Mah. Gazhane Sok. İdare 40 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 25/08/09 Selimiye Mah. Gazhane Sok. İdare 45 m2 parke döşendi. 26/08/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 26/08/09 Selimiye Mah. Gazhane Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 27/08/09 Selimiye Gazhane Sok. İdare 40 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 31/08/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 50 m2 parke döşendi. 31/08/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 01/09/09 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sok. İdare 20 mt bordür döşendi. 01/09/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 02/09/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 02/09/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 03/09/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 03/09/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 30 m2 dekoratif karo döşendi. 04/09/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 40 m2 döşendi. 08/09/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 45 m2 döşendi. 09/09/09

18 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 35 m2 döşendi. 10/09/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 60 m2 parke döşendi. 11/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 14/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 20 m2 döşendi. 15/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 16/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 17/09/09 Orta Mah. Stadyum Cd. İdare 10 m2 parke döşendi. 18/09/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 18/09/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 24/09/09 Yunusemre Mah. 12 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 25/09/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 25/09/09 Vıraca Mah. Yusuf Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 28/09/09 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sok. İdare 3 mt bordür döşendi. 30/09/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 15 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 01/10/09 Yunusemre Mah. 12 Nolu Sok. İdare 7 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 01/10/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 10 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 02/10/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 20 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 06/10/09 Fevzidede Mah. Ovaazatlı Cad. İdare 40 mt bordür döşendi. 07/10/09 Hamzabey Mah. Merkez Pazaryeri İdare 15 m2 parke döşendi. 09/10/09 Orta Mah. Kamburoğlu Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 09/10/09 Orta Mah. Kamburoğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 10/10/09 Hamidiye Mah. Onat Sok. İdare 4 m2 parke döşendi. 12/10/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 5 m2 parke döşendi. 12/10/09 Çırpan Mah. Düvenci Mahmut Sok. İdare 50 m2 parke döşendi. 14/10/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 15/10/09 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 19/10/09 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 60 m2 parke döşendi. 20/10/09

19 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 150 m2 parke döşendi /10/09 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 26/10/09 Selimiye Mah Ş.İrfan Sok. İdare 110 m2 parke döşendi /10/09 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 40 m2 parke döşendi. 30/10/09 Sanayi Giriş İdare 26 m2 parke döşendi. 02/11/09 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sok. İdare 10 m2 parke, 9 mt bordür döşendi. 02/11/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 120 m2 parke döşendi /11/09 Sanayi 39 Nolu Blok İdare 115 m2 parke döşendi /11/09 Çırpan Mah. Yeşil Cami Sok. İdare 10 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 04/11/09 Hamidiye Mah. 17 Nolu Sok. İdare 40 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 03/11/09 Hamidiye Mah. 15 Nolu Sok. İdare 30 m2 parke, 25 mt bordür döşendi. 04/11/09 Hamidiye Mah. 13 Nolu Sok. İdare 16 m2 parke döşendi. 05/11/09 Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 32 m2 parke döşendi. 05/11/09 Sanayi 55 Nolu Blok İdare 145 m2 parke döşendi /11/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 80 m2 parke döşendi /11/09 Fevidede Mah. Mera Sok. İdare 165 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 06/11/09 Hamidiye Mah. 13 Nolu Sok. İdare 56 m2 parke, 23 mt bordür döşendi. 06/11/09 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sok. İdare 48 m2 parke döşendi. 09/11/09 Çırpan Mah. Cami Sok. İdare 28 m2 parke döşendi. 10/11/09 Hamidiye Mah. 19 Nolu Sok. İdare 26 m2 parke, 25 mt bordür döşendi. 09/11/09 Fevzidede Mah. Kumru Sok. İdare 81 m2 parke döşendi. 9-13/11/09 Sanayi 21 Nolu Blok İdare 52 m2 parke döşendi. 12/11/09 Hamidiye Mah. 11 Nolu Sok. İdare 160 m2 parke döşendi /11/09 Hamidiye Mah. Kumru Sok. İdare Sanayi 9,30,72 Nolu Bloklar İdare 114 m2 parke döşendi /11/09 Çırpan Mah. Cami Sok. İdare 23 m2 parke döşendi /11/09 Fevzidede Mah. Şehit Kemal Etiler Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 17/11/09

20 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 45 m2 parke döşendi. 02/12/09 Sanayi İdare 60 m2 parke döşendi. 02/12/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 02/12/09 Atatürk Mah. Cemal Güler Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 02/12/09 Lalaşahin Mah. Doğanay Sok. İdare 45 mt bordür döşendi. 02/12/09 Fevzidede Mah. Etiler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 02/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi 68. Blok İdare 50 m2 parke döşendi. 03/12/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 03/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 03/12/09 Lalaşahin Mah. Kaymakam Haydar Bey Sok. İdare 10 mt bordür döşendi. 03/12/09 Fevzidede Mah. Etiler Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 03/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 50 m2 parke döşendi. 04/12/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 04/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 04/12/09 Fevzidede Mah. Etiler Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 04/12/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 10 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 07/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 20 m2 parke döşendi. 07/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 07/12/09 Yunusemre Mah. 3 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 07/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 07/12/09 Lalaşahin Mah. Kaymakam Haydar Bey Sok. İdare 10 mt bordür döşendi. 07/12/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 08/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 08/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 08/12/09 Atatürk Mah. Başaran Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 08/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 08/12/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 09/12/09

21 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 09/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 09/12/09 Yunusemre Mah. 3 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 09/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 09/12/09 Cumhuriyet Mah. Akasya Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 09/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 10/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 25 m2 parke döşendi. 10/12/09 Hamidiye Mah. 26 Nolu Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 10/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 20 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 10/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 10/12/09 Fevzidede Mah. Ş.Kemal Etiler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 11/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 11/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 20 m2 parke döşendi. 11/12/09 Hamidiye Mah. 26 Nolu Sok. İdare 15 m2 parke, 10mt bordür döşendi. 11/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 15 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 11/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 11/12/09 Geçici İlçe Terminal İdare 20 m2 parke döşendi. 14/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Hamidiye Mah Nolu Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Engin Malgır Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 14/12/09 Geçici İlçe Terminal İdare 20 m2 parke döşendi. 15/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 15/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 25 m2 parke döşendi. 15/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 20 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 15/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 15/12/09

22 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 15/12/09 Geçici İlçe Terminal İdare 15 m2 parke döşendi. 16/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 20 m2 parke döşendi. 16/12/09 Atatürk Mah. Muhtelif İdare 20 m2 parke döşendi. 16/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 15 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 16/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 20 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 16/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 16/12/09 Geçici İlçe Terminali İdare 10 m2 parke döşendi. 17/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 17/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 20 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 17/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 10 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 17/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 15 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 17/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 25 m2 parke döşendi. 17/12/09 Geçici İlçe Terminali İdare 10 m2 parke döşendi. 18/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 18/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 20 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 18/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 10 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 18/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 18/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 15 m2 parke döşendi. 18/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 10 mt bordür döşendi. 21/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 21/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 20 m2 parke döşendi. 21/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 10 mt bordür döşendi. 21/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 21/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 30 m2 parke döşendi. 21/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09

23 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 22/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 35 m2 parke döşendi. 22/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 23/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 23/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 23/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 23/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 25 m2 bordür döşendi. 23/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Kerim Oruç Sok. İdare 25 mt parke döşendi. 23/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 52 m2 parke döşendi. 24/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 24/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 50 m2 parke döşendi. 24/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 52 m2 parke döşendi. 24/12/09 Atatürk Mah. Sümbül Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 24/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Kerim Oruç Sok. İdare 20 mt bordür döşendi. 24/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 50 m2 parke döşendi. 25/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 35 m2 parke döşendi. 25/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 25/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 60 m2 parke döşendi. 25/12/09 Atatürk Mah. Karanfil Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 25/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Kerim Oruç Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 25/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 45 m2 parke döşendi. 28/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 40 m2 parke döşendi. 28/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 45 m2 parke döşendi. 28/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 55 m2 parke döşendi. 28/12/09 Atatürk Mah. Karanfil Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 28/12/09

24 Cumhuriyet Mah. Ş.Kerim Oruç Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 28/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 45 m2 parke döşendi. 29/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 35 m2 parke döşendi. 29/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 40 m2 parke döşendi. 29/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 35 m2 parke döşendi. 29/12/09 Atatürk Mah. Karanfil Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 29/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 35 m2 parke döşendi. 29/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 35 m2 parke döşendi. 30/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 30/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 40 m2 parke döşendi. 30/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 40 m2 parke döşendi. 30/12/09 Atatürk Mah. Sadettin Sarcan Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 30/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 30 m2 parke döşendi. 31/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 31/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 31/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 30 m2 parke döşendi. 31/12/09 Atatürk Mah. Sadettin Sarcan Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 31/12/09 Selimiye Mah. İlhami Şanal Sok. İdare 2859,69 m2 parke, 435,59 mt bordür döşendi Selimiye Mah. Hastane Sok. İdare 303,14 m2 parke, 58 mt bordür döşendi. Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 712,46 m2 parke döşendi. Atatürk Mah. Ş. Vedat Durmuş Sok. İdare 762,37 m2 parke, 289,96 mt bordür döşendi. Lalaşahin Mah. Mutlu Sok. İdare 1071,93m2 parke, 276,49 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Ş.Aziz Yılmaz Sok. İdare 501,99 m2 parke, 211,35 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Zirve Sok. İdare 268,42 m2 parke, 84,3 mt bordür döşendi. Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 5494,35m2 parke, 1080,17mt bordürdöşendi. Yunusemre Mah. Ş.Mustafa Girgin Sok. İdare 825,21m2 parke, 368 mt bordür döşendi. Çırpan Mah. Adile Mezarlık Sok. İdare 2150,32 m2 parke, 1666,38 mt bordür döşendi.

25 Dere Mah. Dere Sok. İdare 1584,81m2 parke, 425,03 mt bordür döşendi. Adalet Mah. 135 Nolu Sok. İdare 304,85 m2 parke, 55,99 mt bordür döşendi. Çırpan Mah. Muhtar Halil Gök Sok. İdare 293,26 m2 parke, 3,24 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Etibank Parkı İdare 1431,48 m2 parke, 99,18 mt bordür döşendi. Vıraca Mah. Karamüdür Sok. İdare 254,95 m2 parke döşendi. Selimiye Mah. Şehzade Sok. İdare 552,46 m2 parke, 81,2 mt bordür döşendi. Selimiye Mah. Girgin Sok. İdare 371,74 m2 parke, 31,65 mt bordür döşendi. Çırpan Mah. Gültepe Sok. İdare 278,26 m2 parke, 18 mt bordür döşendi. Sanayi 70 Nolu Sok. İdare 529,94 m2 parke döşendi. Yunusemre Mah. 15 Nolu Sok. İdare 727,89 m2 parke, 205,58 mt bordür döşendi. Atariye Mah. Özgür Sok. İdare 321,05 m2 parke, 264,65 döşendi. Cumhuriyet Mah. Şahin Sok. İdare 704,05 m2 parke, 488,97 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Hurşit Peker Cad. İdare 570,25 m2 parke, 387,02 mt bordür döşendi. Atatürk Mah. Sadettin Sarcan Cad. İdare 256,58 m2 parke, 159,5 mt bordür döşendi. Atatürk Mah. Çamlık Sok. İdare 60 mt bordür döşendi. Sanayi 34. Blok İdare 240,14 m2 parke döşendi. Cumhuriyet Mah. Esentepe Sok. İdare 318,24 m2 parke, 130,34 mt bordür döşendi. Barış Mah. Kartal Sok. İdare 132,9 m2 parke, 115,5 mt bordür döşendi. Barış Mah. 158 Nolu Sok. İdare 129,7 m2 parke, 97,98 mt bordür döşendi. Atariye Mah. 18 Mart Cad. İdare 113,88 m2 parke, 90,2 mt bordür döşendi. Lalaşahin Mah. Musa Uzel Cad. İdare 158,13 m2 parke, 50,14 mt bordür döşendi. TOPLAM PARKE : m2 TOPLAM BORDÜR : mt

26 STABİLİZE YATIRIMIN/İŞİN ADI Ayakkabıcılar arastası parke tamiri İdare 24 ton 0,25 mıcır serildi. 03/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Debboy Mevkii İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 03/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Yeni Bağlar Mevkii İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 03/01/2009 Dere Mahalle Beşevler Caddesi İdare 8 ton tuvennan malzeme serildi. 06/01/2009 Fevzidede Mahallesi Eski Pirketçiler Mevkii İdare 24 ton 0,140 mıcır serildi. 06/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 40 ton 0,25 mıcır ve balans mıcır serildi. 07/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 12 ton balans mıcır serildi. 07/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 20 ton balans mıcır serildi. 07/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 24 ton 0,140 mıcır serildi. 08/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 16 ton 0,140 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Dolmuş Durağı İdare 10 ton 0,15 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Dolmuş Durağı İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 08/01/2009 Doğan Sokak İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 08/01/2009 Fevzidede Mahallesi Eski piriketçiler Mevkii İdare 24 ton 0,15-0,25 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi Yeni Özkent Sitesi Mevkii İdare 20 ton 0,140-0,25 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi Yeni Özkent Sitesi Mevkii İdare 8 ton 0,140 mıcır serildi. 08/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Eski Behram yolu İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 09/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Eski Behram yolu İdare 8 ton mıcır serildi. 09/01/2009 Dere yolu İdare 8 ton 140 mıcır serildi. 09/01/2009 Dere yolu İdare 2 ton dere malzemesi serildi. 09/01/2009 Dere yolu İdare 18 ton /140 mıcır serildi. 09/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 16 ton 0,25 mıcır serildi. 09/01/2009 Cumhuriyet Mahallesi Yeni açılan yollar İdare 8 ton mıcır serildi. 10/01/2009 Züferbey Mahallesi Cezaevi arkası İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 10/01/2009 Tahıl Meydanı önü İdare 10 ton dere malzemesi çakıl serildi. 12/01/2009 Atatürk Mahallesi 16 Nolu Sokak İdare 16 ton 140 mıcır serildi. 12/01/2009

27 Yunusemre Mahallesi Kamyon Garajı İdare 32 ton mıcır serildi. 12/01/2009 Yunusemre Mahallesi Kamyon Garajı İdare 20 ton 0,25 mıcır serildi. 12/01/2009 Balıkesir Caddesi İdare 24 ton asfalt malzemesi serildi. 13/01/2009 Yunusemre Mahallesi Kamyon Garajı İdare 24 ton mıcır serildi. 13/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi İdare 16 ton dere malzemesi serildi. 14/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 14/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi İdare 10 ton 5 numara dere malzemesi serildi. 14/01/2009 Karaoğlan Caddesi Okulun önü İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 14/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 16 ton dere malzmesi çakıl serildi. 14/01/2009 Züferbey Mahallesi Şıh Cafer Sokak İdare 8 ton yarım dere malzmesi serildi. 18/01/2009 Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu karşısı İdare 16 ton 2575 mıcır serildi. 18/01/2009 Atariye Mahallesi yeni yollar İdare 16 ton dere malzemesi serildi. 19/01/2009 Atariye Mahallesi yeni yolar İdare 16 ton dere malzemesi serildi. 19/01/2009 Züferbey Mahallesi Fabrika Caddesi İdare 0,5 ton sarı malzeme serildi. 19/01/2009 Züferbey Mahallesi İdare 1,5 ton 0,25 mıcır serildi. 19/01/2009 Muhtelif yerler İdare 40 ton dere malzemesi çakıl serildi. 19/01/2009 Muhtelif yerler İdare 16 ton dere malzemesi çakıl serildi. 19/01/2009 Atariye Mahallesi Dam Yolları İdare 100 ton dere malzemesi serildi. 20/01/2009 Hamidiye Mahallesi 22 Nolu Sokak İdare 11 ton 0,25 mıcır serildi. 20/01/2009 Hamidiye Mahallesi Dursunbey Caddesi İdare 8 ton mıcır serildi. 21/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 23/01/2009 Hamzabey Mahallesi Sırma Caddesi İdare 4 ton dere malzemesi çakıl serildi. 23/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi Kamyon Garajı İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 24/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi Kamyon Garajı İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 24/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi Kamyon Garajı İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 24/01/2009 Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak İdare 8 ton dere malzemesi çakıl serildi. 26/01/2009

28 Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak İdare 4 ton dere malzemesi çakıl serildi. 26/01/2009 Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 26/01/2009 Hamzabey Mahallesi Sırma Caddesi İdare 8 ton mıcır serildi. 27/01/2009 Hamzabey Mah. Sırmalar Kutlu Park yolu İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 28/01/2009 Selimiye Mahallesi Sarı Sokak İdare 10 ton mıcır serildi. 28/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Gündoğan Sokak İdare 1ton 0,15 mıcır serildi. 28/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Anfitiyatro yolu İdare 4 ton mıcır serildi. 31/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Anfitiyatro yolu İdare 8 ton mıcır serildi. 31/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Anfitiyatro yolu İdare 10 ton mıcır serildi. 31/01/2009 Dam yolları İdare 2 ton dere malzemesi serildi. 02/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 16 ton 140 balans taş serildi. 03/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 16 ton 140 balans taş serildi. 03/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 03/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 8 ton 140 balans taş serildi. 04/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 8 ton 140 balans taş serildi. 04/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 04/02/2009 Lalaşahin Mahallesi Mezarlık yanı İdare 0,5 ton 0,25 mıcır serildi. 04/02/2009 Çırpan Mahallesi Yeldeğirmenler Sokak İdare 1 ton 0,25 mıcır serildi. 04/02/2009 Ayazma Mevkii İdare 2 ton 0,25 mıcır serildi. 05/02/2009 Lalaşahin Mahallesi Mutlu Sokak İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 05/02/2009 Fevzidede Mahallesi Azatlı Caddesi İdare 0,5 ton 0,25 mıcır serildi. 10/02/2009 Fevzidede Mahallesi Azatlı Caddesi İdare 2 ton 0,15 mıcır serildi. 11/02/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Mevkii İdare 8 ton 2 no malzeme serildi. 11/02/2009 Çırpan Mahallesi Balıkçı Ahmet'in yanı İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 14/02/2009 Sırmalardaki villaların önü İdare 2 ton 0,25 mıcır serildi. 14/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton 2 no kum çakıl serildi. 16/02/2009 Lalaşahin Mahallesi Aralık Köyü yolu İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 16/02/2009

29 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 8 ton 140 moloz serildi. 17/02/2009 Selimiye Mahallesi Ş.Cemal Uruş Sokak İdare 8 ton 0,70 mıcır serildi. 18/02/2009 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 10 ton 140 balans taş serildi. 18/02/2009 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 16 ton 140 moloz serildi. 20/02/2009 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 24/02/2009 Çırpan Mahallesi İdare 0,5 ton 0,25 mıcır serildi. 24/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/02/2009 Atatürk Mah. Fatih Camii yanına İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 28/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 24 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Barış Mah. Dolmuş Durakları İdare 16 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Barış Mah. Gürvardar Sk. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Barış Mah. 76 Evler Mevkii İdare 16 ton 2 no elek altı malzeme serildi. 04/03/2009 Barış Mah. Doğan Sokak İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Selimiye Mah. Birim Sk. İdare 8 ton dolgu malzemesi serildi. 04/03/2009 Atatürk Mah. Çamlık Sok. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Lalaşahin Mah. Mutlu Sokak İdare 16 ton 0,25 mıcır serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 16 ton 2 No mıcır kum serildi. 06/03/2009 Selimiye Mah. Birim Sokak İdare 16 ton mıcır serildi. 06/03/2009 Keltaş Yolu İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Behram yolu İdare 24 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Hamidiye Mah. Dursunbey Cad. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 20 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 4 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 4 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009

30 Behram Köyü yolu İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009 Züferbey Mah. Aralık Köyü yolu üzeri İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 10/03/2009 Hamidiye Mah. 22 Nolu Sokak İdare 1,5 ton 0,25 mıcır, çakıl serildi. 14/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 14/03/2009 Atariye Mah. Yolcuoğlu Sokak İdare 2 ton 0-25 kırma taş serildi. 18/03/2009 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Atariye Mah. Yolcuoğlu Sk. İdare 2 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Yunusemre Mah. Sanayi Sitesi İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Yunusemre Mah. Sanayi Sitesi İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 19/03/2009 Lalaşahin Mahallesi İdare 8 ton dere malzemesi, çakıl serildi. 19/03/2009 Lalaşahin Mahallesi İdare 1 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler İdare Dere malzemesi çakıl serildi. 20/03/2009 Hamidiye Mah. 31 Nolu Sk. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 23/03/2009 Hamzabey Mah. Sırmalar İdare 8 ton 025 mıcır serildi. 23/03/2009 Hamzabey Mah. Sırmalar İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 23/03/2009 Fevzidede Mah. Akar Sokak İdare 10 ton dere malzemesi çakıl serildi. 23/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 10 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Lalaşahin Mah. İdare 8 ton dere malzemesi çakıl serildi. 25/03/2009 Yunusemre Mah. Sanayi ulutuzun önüne İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Yoluna İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler yoluna İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/03/2009 Lalaşahin Mah. Aralık Yolu İdare 6 ton dere malzemesi serildi. 25/03/2009 Lalaşahin Mahallesi İdare 6 ton dere malzemesi serildi. 25/03/2009

31 Lalaşahin Mahallesi Aralık yolu İdare 2 ton dere malzemesi serildi. 26/03/2009 Hamzabey Mah. 14 Eylül İlköğ. Okulu Köşesi İdare 0,5 ton ince sarı malzeme serildi. 26/03/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 27/03/2009 Züferbey Mah. Cezaevi arkası İdare 80 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Orta Mah. Ateş Değirmen Sokak İdare 8 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Lalaşahin Mahallesi Aralık Yolu İdare 8 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Barış Mahallesi Nolu Sokaklar İdare 24 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Cumhuriyet Mah. Bursa Caddesi İdare 16 ton 0,25 malzeme serildi. 30/03/2009 Barış Mah. 103 Nolu Sokak İdare 100 ton yumurcaklı malzeme serildi. 06/04/2009 Barış Mah. 105 Nolu Sokak İdare 50 ton yumurcaklı malzeme serildi. 06/04/2009 Züferbey Mah. Yusuf Yavri Sokak İdare 200 ton 0,80 malzeme serildi /04/09 Barış Mah Nolu Sokak İdare 150 ton yumurcaklı malzeme serildi /04/09 Ovaazatlı Köy Yolları İdare 70 ton yumurcaklı malzeme serildi. 16/04/2009 Cumhuriyet Mah. Üniversite arkası İdare 50 ton dere malzemesi serildi. 04/05/2009 Lalaşahin mah. Adabahçeler yolları İdare 50 ton dere malzemesi serildi. 04/05/2009 Barış Mahallesi 203 Nolu Sokak İdare 150 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 12/05/2009 Cumhuriyet Mah. Doğan Sokak İdare 250 ton yumurcaklı malzemesi serildi /05/2009 Barış Mah. Recep Yazıcıoğlu Caddesi İdare 100 ton yumurcaklı malzeme serildi. 21/05/2009 Züferbey Mah.Yusuf Yavri Sokak İdare 100 ton 0,80 malzeme serildi. 26/05/2009 Lalaşahin Mah. Aralık Yolu İdare 50 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 17/06/2009 Cumhuriyet Mah. Doğan Sokak İdare 200 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 19/06/2009 Lalaşahin Mahallesi Yeni Bağlar yolu İdare 80 ton yumurcaklı malzeme serildi. 13/07/2009 Atariye Mahallesi Kavaklı Sokak İdare 200 ton 0-80 malzeme serildi /07/2009 Cumhuriyet Mahallesi 110 Nolu Sokak İdare 120 ton yumurcaklı malzemesi serildi /07/2009 Barış mah. 106 Nolu Sokak İdare 160 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 03/08/2009 Barış Mah. Recep Yazıcıoğlu Caddesi İdare 100 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 04/08/2009 Barış Mah. Recep Yazıcıoğlu Caddesi İdare 100 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 06/08/2009

32 Barış Mah. 103 Nolu Sokak İdare 160 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 10/08/2009 Barış Mah. Osmangazi Caddesi İdare 160 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 14/08/2009 Lalaşahin Mahallesi Debboy İdare 40 ton dere malzemesi serildi. 09/09/2009 Barış Mah. Kaymakam Ulvi Ezgü Sokak İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 18/09/2009 Cumhuriyet Mah. Mızrak Sk. İdare 290 ton 0,7 malzeme serildi. 03/11/2009 Cumhuriyet Mah. Hilal Sokak İdare 220 ton 0,7 malzeme serildi. 04/11/2009 Cumhuriyet Mah. Bağ Sk. İdare 150 ton 0,7 malzeme serildi. 05/11/2009 Barış Mah. Ertuğrul Gazi Caddesi İdare 790 ton 0,7 malzeme serildi /11/2009 Cumhuriyet Mahallesi Bulvar Sk. İdare 45 ton dere malzemesi serildi /11/2009 Hamidiye Mahallesi Rüştiye Caddesi İdare 50 ton 0,7 malzeme serildi /11/2009 Sanayi Çevre Yolu İdare 85 ton 0,7 malzeme serildi. 19/11/2009 Atatürk Mahallesi Ihlamur Sokak İdare 20 ton 0,7 malzeme serildi. 21/11/2009 Cumhuriyet Mah. Park Sokak İdare 60 ton 2 no malzeme serildi. 22/11/2009 Fevzidede Mah. Mera Sokak İdare 30 ton 2 no malzeme serildi. 22/11/2009 Cumhuriyet Mah. Mızrak Sk. İdare 25 ton 0,7 malzeme serildi. 23/11/2009 Hamidiye Mah. Terfi Merkezi İdare 10 ton 0,7 malzeme serildi. 25/11/2009 Cumhuriyet Mah. Arslan Sk. İdare 30 ton 0,7 malzeme serildi. 28/11/2009 Cumhuriyet Mah. Doğan Sk. İdare 25 ton 0,7 malzeme serildi. 30/11/2009 Orta Mah. Okullar Bölgesi İdare 30 ton 0,7 malzeme serildi. 03/12/2009 Lalaşahin Mah. Yağmur Sk. İdare 15 ton malzeme serildi. 05/12/2009 Orta Mah. Çöplük Yolu İdare 50 ton 5 no malzeme serildi. 10/12/2009 Sanayi Çevre yolu İdare 45 ton 0,7 malzeme serildi. 15/12/2009 Azatlı Mah. Gazi Sokak İdare 30 ton 2 no malzeme serildi. 21/12/2009 Hamzabey Mah. Özgür Sırma Cad. İdare 70 ton 0,7 malzeme serildi. 29/12/2009 Cumhuriyet Mah. Arslan Sk. İdare 25 ton 0,7 malzeme serildi. 09/12/2009 Yunusemre Mahallesi Ş.Mustafa Girgin Sokak İdare 279,62 ton malzeme serildi. Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak İdare 431,92 ton malzeme serildi.

33 Cumhuriyet Mahallesi Hurşit Peker Caddesi İdare 273,72 ton malzeme serildi. Atariye Mahallesi Özgür Sokak İdare 284,42 ton malzeme serildi. Selimiye Mahallesi Op.Dr. İlhami Şanal Sokak İdare 263,03 ton malzeme serildi. Hamidiye Mahallesi Rüştiye Caddesi İdare 1432,4 ton malzeme serildi. Sanayi Çevre Yolu İdare 995,9 ton malzeme serildi. Cumhuriyet Mah. Tunç, Mızrak, Bağ, Hilal S. İdare 1361,04 ton malzeme serildi. Cumhuriyet Mahallesi Ertuğrul Sokak İdare 835,61 ton malzeme serildi. Atatürk Mahallesi Ihlamur Sokak İdare 369,44 ton malzeme serildi. Lalaşahin Mah. Debboy arkası İdare 110 ton dere malzemesi serildi /02/09 Fevzidede Mah. Azatlı yolu üzere İdare 210 ton yumurcaklı malzemesi serildi /02/09 Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii İdare 60 ton 2 numara malzeme serildi /05/09 Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii İdare 90 ton dere malzemesi serildi /06/09 Atariye Mah. Kaldırım başı yolu İdare 100 ton dere malzemesi serildi /07/09 Hamzabey Mah. Üniversite Arkası İdare 230 ton dere malzemesi serildi. 17/23/07/09 Hamzabey Mah. Süngü Spor Tesisleri arkası İdare 250 ton dere malzemesi serildi /09/09 Atariye Mah. Saygın Sokak devamı İdare 100 ton dere malzemesi serildi /09/09 Atariye Mah. Öküzcü Mera Yolu İdare 50 ton dere malzemesi serildi /09/09 Azatlı Yolu Konbes Arka ve Ön tarafı İdare 100 ton dere malzemesi serildi /10/09 Yalıntaş Yalıntaş Çevre You İdare 70 ton dere malzemesi serildi /10/09 Orta Mah. Cezaevi Arkası İdare 150 ton dere malzemesi serildi /10/09 Züferbey Mah. Toprak güme evleri İdare 100 ton dere malzemesi serildi /10/09 Züferbey Mah. Toprak güme evleri İdare 75 ton 2 numara malzeme serildi /11/09 Lalaşahin Mah. Yeni Bağlar Mevkii İdare 85 ton dere malzemesi serildi /11/09 Orta Mah. Karaoğlan yolu İdare 65 ton dere malzemesi serildi /12/09 Orta Mah. M.K.Paşa Spor Tesisleri Arkası İdare 250 ton dere malzemesi serildi /12/09 Adabahçeler İdare 50 ton dere malzemesi serildi /12/09 Anfitiyatro İdare 50 ton dere malzemesi serildi. 13/12/09

34 Adabahçeler İdare 85 ton dere malzemesi serildi /12/09 TOPLAM STABİLİZE : ,6 TON YOL AÇMA YATIRIMIN/İŞİN ADI Züferbey Mah. Yusuf Yavri Sok. İdare 192 mt uzunluğunda 11,5 mt genişliğinde yol açıldı Züferbey Mah. Yaşar Korkmaz Sok. İdare 73 mt uzunluğunda 9 mt genişliğinde yol açıldı. Atariye Mah. Kavaklı Sok. İdare 95 mt uzunluğunda 8,2 mt genişliğinde yol açıldı. Atariye Mah. Şafak Sok. İdare 100 mt uzunluğunda 7 mt genişliğinde yol açıldı. Atariye Mah. Çokal Sok. İdare 53 mt uzunluğunda 11 mt genişliğinde yol açıldı. Adalet Mah. Ertuğrulgazi Cad. İdare 161 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde yol açıldı. Cumhuriyet Mah. Doğan Sok. İdare 117 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde yol açıldı. Cumhuriyet Mah. Mızrak Sok. İdare 231 mt uzunluğunda 9 mt genişliğinde yol açıldı. Cumhuriyet Mah. Hilal Sok. İdare 43 mt uzunluğunda 8 mt genişliğinde yol açıldı. Barış Mah. 104 Nolu Sok. İdare 86 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde yol açıldı /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /07/ /07/09 12/08/09 TOPLAM YOL UZUNLUĞU: mt.

35 B ) 1-BİNA BİRİMİ YATIRIMIN/İŞİN ADI Çırpan Mahallesi Başak Sokak İdare 20 m2 umumi tuvalet yapıldı. 05/10/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 1 adet alüminyum sürme kapı yapıldı. 04/03/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 2 adet PVC pencere yapıldı. 01/04/2009 Elele Merkezi İdare 1 adet PVC kapı pencere yapıldı. 05/05/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 450 m2 çatı tamiri yapıldı. 20/06/2009 Yerel Gündem 21 Merkezi İdare 40 m2 alana mineflo döşendi. 30/06/2009 Tümbüldek Sosyal Tesisleri İdare 10 adet kilit değiştirildi /09 Tümbüldek sosyal Tesisleri İdare 3500 m2 alana boya yapıldı /09 Hayvan Pazarı İdare 12 adet kotra bölme işi yapıldı. 13/07/2009 Yerel Gündem 21 Merkezi İdare 1 adet PVC pencere takıldı. 10/07/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 1 adet fotoselli kapı takıldı. 13/08/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 2000 m2 alana boya yapıldı. 26/08/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 20 m2 betopan duvar yapılması 26/08/2009 Belediye Hizmet Binası, Belediye Düğün Salonu, Kültür Merkezi İdare 34 adet klima bakımı 27/08/2009 Belediye Düğün Salonu Sahne İdare 100 m2 alanın ham mdf kaplanması 02/09/2009 Tümbüldek Sosyal Tesislseri, Yerel Gündem 21 Merkezi, Düğün Salonu, Anfitiyatro İdare 25 m2 cam takılması 24/09/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 450 adet sandalye ve masanın boyanması 30/09/2009 Akar Spor Sahası İdare 6 adet aydınlatma direği yapılması 30/10/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 10 m2 alana mineflo döşenmesi 05/11/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 13 m2 alçıpan duvar yapılması 05/1/2009 Belediye Hizmet Binası İdare Başkan Yardımcısı odasına 1 adet kapı yapılması Belediye Hizmet Binası İdare Başkan yardımcısı odası 11 m2 alana mineflo döşenmesi 05/11/ /11/2009 Kent Müzesi(Dış Cephe) İdare 30 m2 alanın verniklenmesi 15/11/2009 Hayvan Pazarı içi İdare 1500 m2 alanın kireç boyama yapılması 05-30/11/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 14 m2 ayna ayna takılması 02-

36 20/12/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 1 adet çıkma kapı takıldı /12/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 250 m2 alan boyandı /12/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 1 adet mutfak dolabı takıldı /12/2009 Belediye Spor Lokali İdare 150 m2 alan boyandı. 21/12/2009 Belediye Spor Binası İdare 2 adet kapı tamiri yapıldı. 22/12/2009 Atatürk Parkı Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapıldı.(40 m2) Atatürk Parkı Wc İdare Mevcut demirden kapıların tamiratı yapıldı.(4 adet) Atatürk Parkı Wc İdare Eski boyalı yüzeylere astar çekilerek plastik boya yapılması (dış cephe)(45 m2) Atatürk Parkı Wc İdare Demirden imalatın bir kat antipas bir kat yağlı boya ile boyanması(15 m2) Çırpan Mahallesi Demirci Hacı Sokak Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması(60 m2) Çırpan Mahallesi Demirci Hacı Sokak Wc İdare Eski boyalı yüzeylere astar çekilerek plastik boya yapılması (dış cephe)(45 m2) Çırpan Mahallesi Demirci Hacı Sokak Wc İdare Mevcut ahşap menfezlerin yağlı boya ile boyanması(6 m2) Hayvan Pazarı Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması(30 m2) Hayvan Pazarı Wc İdare Mevcut ahşap kapıların yağlı boya ile boyanması(6 m2) Geçici Terminal Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması (iç cephe)(60 m2) Geçici Terminal Wc İdare Hela taşı ve montajı(1 adet) 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare Mevcut demirden kapıların tamiratı 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması (İç cephe)(90 m2) Azatlı Mahallesi Wc İdare Demirden imalatın bir kat antipas bir kat yağlı boya ile boyanması(26 m2)

37 Azatlı Mahallesi Wc İdare Lavabo takılması (2 adet) 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare 4 adet pisuvar takılması 070/2009 Azatlı Mahallesi Wc İdare 4 adet pisuvar bölmesi yapılması 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare 6 adet musluk takılması 07- Etibank Parkı Wc İdare Demir imalatın bir kat antipas iki kat sentetik boya ile boyanması(14 m2) Etibank Parkı Wc İdare Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (55 m2) Etibank Parkı Wc İdare Fayans ve seramik yapıştırıcı ile her renkte karo fayans duvar kaplaması yapılması(45 m2) Etibank Parkı Wc İdare 300 x 300 mm ebadında 1.sınıf mat granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması yapılması (7 m2) Etibank Parkı Wc İdare 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (10 m2) Etibank Parkı Wc İdare 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (10 m2) Etibank Parkı Wc İdare 7 adet musluk takılması 07- Etibank Parkı Wc İdare 45 x 55 cm konsollu lavabo takılması(1 adet) 07- Etibank Parkı Wc İdare 3 adet hela taşı takılması 07- Etibank Parkı Wc İdare 15 mt su tesisatı döşenmesi 07- Etibank Parkı Wc İdare 10 mt pis su tesisatı döşenmesi ELEKTRİK TESİSAT YATIRIMIN/İŞİN ADI Garaj Amirliği İdare Kolon hattı tesisatı montajı 13/03/09 Garaj Amirliği İdare İç tesisatı yapıldı. 14/03/09

38 Muhtelif İdare Trafik lambaları arızaları giderildi. 15/09/09 Sırmalar İdare Sırma Spor kompleksi aydınlatma tesisatı yapıldı /03/09 Belediye İdare Belediye anons hoparlör arızaları giderildi. 31/03/09 Sırmalar İdare Sırmalar Spor Kompleksi kolon hattı çekildi. 01/04/09 Garaj Amirliği İdare Bilgisayar, telefon tesisatı çekildi. 02/04/09 Hamidiye Mah. İdare Tahsilat bürosu elektrik tesisatı çekildi. 07/04/09 Belediye İdare Belediye binası tuvaletler tesisatları kanal içerisine alındı. 09/04/09 Hamidiye Mah. İdare Tahsilat bürosu telefon bilgisayar tesisatı 10/04/09 yapıldı. Belediye İdare Klima montajı yapıldı. 11/04/09 Düğün Salonu İdare WC'lere aydınlatma tamiri yapıldı. 12/04/09 Hamzabey Mah. Pazaryeri İdare Pano tadilatı yapıldı. 17/04/09 Geçici Terminal İdare Aydınlatma tadilatı yapıldı. 18/04/09 Belediye İdare Değişiklikten dolayı telefon, bilgisayar, /04/09 enerji hatları tadilatı yapıldı. Tümbüldek İdare Tümbüldek sosyal tesisleri aydınlatma 09/05/09 tadilat yapıldı. Garaj Amirliği İdare Otopark aydınlatma tadilatı yapıldı. 11/05/09 Fen İşleri Müd. İdare Klima enerji tesisatı çekildi. 12/05/09 Tümbüldek İdare Tümbüldek sosyal tesisleri elektrik arıza giderildi. 13/05/09 Muhtelif İdare Trafik lambaları arızaları giderildi. 01/06/09 Muhtelif Ayyıldız tadilatı yapıldı. 03/06/09 Çağlayan Parkı Mevkii Set boyu aydınlatma tadilatı yapıldı. 08/06/09 Yazı İşl. Müd. Aydınlatma tadilatı yapıldı. 09/06/09 Yerel Gündem 21 İdare Telefon tesisatı çekildi. 09/06/2009 Muhtelif Caddeler İdare Trafik lambası arızaları giderildi. 10/06/2009 Santral Park Mevkii İdare Setboyu aydınlatma arızaları giderildi. 11/06/2009 Belediye Hizmet Binası Muhtelif Belediye anons hoparlor arızaları 15/06/2009 giderildi. Tümbüldek Santrüfüj arızası giderildi. 17/06/2009 Yunusemre Parkı Aydınlatma arızası giderildi.kumanda panosu yeri değiştirildi 18/06/2009

39 Sanayi Kavşak Havuz motor arızası giderildi. 27/06/2009 Eski İtfaiye Parkı Pano tadilatı yapıldı. 30/06/2009 Garaj Amirliği Klima enerji tesisatı yapıldı. 02/07/2009 Saatli Meydan Trafik lamba pano arızası giderildi. 04/07/2009 Belediye Hizmet Binası Belediye başkanlığı tesisatı kablo kanalına 07/07/2009 alındı. Belediye Hizmet Binası Belediye önündeki ışıklı ağaç arızası 07/07/2009 giderildi. Belediye Hizmet Binası Aydınlatma lambası arızası giderildi. 08/07/2009 Dere Mahalle Fakir evi elektrik keşfi yapıldı. 09/07/2009 Dere Mahalle Fakir evi elektrik tesisatı yapıldı. 11/07/2009 Belediye Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası Zabıta Müdürü odasına klima enerji hattı çekildi. Muhtelif belediye anons hoparlör arızalatrı giderildi. 13/07/ /07/2009 Belediye Hizmet Binası Su İşleri klima enerji hattı çekildi. 16/07/2009 Bursa Caddesi kaldırım aydınlatma çalışmaları yapıldı /07/2009 Temizlik Şantiyesi Aydınlatma arızaları giderildi. 23/07/2009 Belediye Hizmet Binası önü Sergi için aydınlatma yapıldı. 30/07/2009 Kamyon Garajı 1 Nolu pompa kolon hattı tadilatı yapıldı. 03/04/2009 Muhtelif caddeler Trafik lambaları arızaları gideirldi. 13/08/2009 Benzinlik Aydınlatma arızaları gidierildi. 20/08/2009 Şehitlik Aydınlatma arızaları giderildi. 07/09/2009 Temizlik Şantiyesi Aydınlatma arızaları giderildi. 09/09/2009 Belediye Düğün Salonu Kolon hattı kablo kanalı içine alındı. 10/09/2009 Setboyu Sokak Aydınlatma arızaları giderildi 12/09/2009 Muhtelif Caddeler Trafik lambaları arızaları giderildi. 17/09/2009 Belediye Düğün Salonu Aydınlatma arızaları giderildi. 19/09/2009 Belediye Hizmet Binası Telefon tesisatı tadilatı yapıldı. 23/09/2009 Belediye Hizmet Binası Anons hoparlör arızaları giderildi. 03/10/2009 Akar Meydanı Aydınlatma tadilatı yapıldı. 07/10/2009 Selimiye Mahallesi Fakir evi elektrik tesisatı yapıldı. 08/10/2009

40 Fidanlık Aydınlatma arızası giderildi 09/10/2009 Belediye Hizmet Binası Elektirk arızası giderildi 12/10/2009 Sanayi Havuz aydınlatma arızası giderildi. 23/10/2009 Yeşil cami tuvalet Elektrik tesisatı yapıldı. 03/11/2009 Terminal Aydınlatma tadilatı yapıldı. 16/11/2009 Azatlı Meydanı Aydınlatma kolon hattı tadilatı yapıldı. 17/11/2009 Belediye Hizmet Binası Telefon arızası giderildi 18/11/2009 Mezarlıklar Sabit ses sistemi kuruldu /11/2009 Keltaş Arıtma Motor montajı yapıldı. 09/12/2009 Terminal jeneratör arızası giderildi 11/12/2009 Şantiye taş kırma Elektrik motor arızası giderildi. 26/12/2009 Akarspor Tesisi Aydınlatma için elektirk tabloları çakıldı. 31/12/2009 Cumhuriyet Mah. Mızrak Sok. Direk değişimi (3 adet) Ağustos 09 Esentepe Sok. Direk değişimi (1 adet) 10/11/09 Hamidiye Mah. 11 Nolu Sok. Direk değişimi (1 adet) 12/11/09 Balıkesir Cad. Özmen Galeri yanı Direk değişimi (1 adet) 20/11/09 Etibank Parkı Nikah Salonu İnşaat için direk yeri değişimi (1 adet) Ocak BİNA YIKIM YATIRIMIN/İŞİN ADI Çırpan Mah. Ece Çıkmazı İdare 1 adet ahşap bina tehlike arz ettiği için yıkıldı Züferbey Mah. Hızır Sok. İdare Çitler yolda kaldığı için söküldü. Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 25 m2 Betonarme bina imar işleri yazısına istinaden yolda kaldığı için yıkıldı. Züferbey Mah. Hüsnübey Sok. İdare 20 m2 Tuğla bina imar işleri azısına istinaden tehlike arz ettiği için yıkıldı. Selimiye Mah. Yoğurtçu Sok. İdare 50 m2 Yığma bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için yıkıldı. Vıraca Mah. Yavuz Sok. İdare 20 m2 Yığma bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için yıkıldı. Orta Mah. Karaoğlan Cad. İdare 50 m2 Ahşap bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için mal sahibi tarafından yıkıldı.

41 Züferbey Mah. Fabrika Cad. İdare 100 m2 Ahşap bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için mal sahibi tarafından yıkıldı. C ) MERKEZ BİRİMİ Birimimize 363 adet dilekçe, 389 adet yazı olmak üzere 752 adet resmi evrak gelmiştir Yılı içerisinde Birimimizden 752 adet evrak gönderilmiştir YILI BİRİMİMİZ TARAFINDAN İHALESİ YAPILAN İŞLER 1- İhalenin Adı : İlçenin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında yol tamir ve küçük bakım işlerinde kullanılmak üzere, hizmet alım işi İhale Kayıt No : İhale Tarihi : 24 / 12 / 2008 İhaleye Katıla Firmalar: a) ÖZ-TEK İhaleyi Alan Firma : ÖZ-TEK İhale Bedeli b) Karacan Tem. Ltd. Şti. c) Kadir KUMSAR : ,00 TL + KDV 2- İhalenin Adı : Fen İşleri şantiyesinde çalıştırılmak üzere personel alım işi İhale Kayıt No : 2009 / İhale Tarihi : 05 / 06 / 2009 İhaleye Katıla Firmalar: a) ÖZ-TEK b) Karacan Tem. Ltd. Şti. c) Kadir KUMSAR İhaleyi Alan Firma : ÖZ-TEK İhale Bedeli : TL + KDV 3- İhalenin Adı : İlçenin muhtelif cadde ve sokakların sıcak asfalt yama yapılması işi İhale Kayıt No : İhale Tarihi : 12 / 06 / 2009 İhaleye Katıla Firmalar: 1) Danış Yapı 2) Ceta İnş. 3) Öztimur Müt. İhaleyi Alan Firma : Danış Yapı Madencilik İhale Bedeli : TL + KDV

42 4- İhalenin Adı : İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarında parke yol yapım ve onarım yapılması işi İhale Kayıt No : 2009 / İhale Tarihi : 04 / 09 / 2009 İhaleye Katıla Firmalar: a) Kazım ve Memduh Yüzgüllü Ort. b) Sami Bozoğlu c) Altınbaş İnş. İhaleyi Alan Firma : Kazım ve Memduh Yüzgüllü Ort. İhale Bedeli : TL + KDV YILI FAALİYETLERİ MUKAYESE TABLOSU İMALATIN CİNSİ ÖLÇÜ PARKE YENİ M PARKE TAMİR M BORDÜR YENİ MT BORDÜR TAMİR MT ASFALT SATIH TON ASFALT TAMİR TON STABİLİZE TON YOL AÇMA MT GELEN DİLEKÇE ADET GELEN RESMİ YAZI ADET GİDEN EVRAK ADET İmalatların grafik gösterimleri

43 PARKE ( ) PARKE YENİ PARKE TAMİR BORDÜR ( ) BORDÜR YENİ BORDÜR TAMİR

44 ASFALT ( ) ASFALT SATIH ASFALT TAMİR STABİLİZE ( ) STABİLİZE

45 YOL AÇILMASI( ) YOL AÇMA GELEN GİDEN EVRAK ( ) GELEN DİLEKÇE GELEN RESMİ YAZI GİDEN EVRAK

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU A)Genel Bilgiler PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MİSYONU: Halkın dinlenme ihtiyacının karşılanması, çocukların sağlıklı ortamda eğlenme ve gelişiminin sağlanması,

Detaylı

MÜDÜRLÜK ŞEMASI. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 9 Bilgisayar 4 Yazıcı İnternet

MÜDÜRLÜK ŞEMASI. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 9 Bilgisayar 4 Yazıcı İnternet 31 WİRTGEN ASFALT KAZIYICI 32 TRAKTÖR MÜDÜRLÜK ŞEMASI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT PLENT ŞANTİYESİ ÜSTYAPI BİRİMİ PROJELENDİRME Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 9 Bilgisayar 4 Yazıcı İnternet İnsan Kaynakları

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU Yayın Tarihi: 27.04.2007 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Formun Başlanğıç Tarihi: Kapsadığı Bitiş Tarihi: Müdürlüğü H E D E F FAALİYET

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU ANKARA CADDESİ İLE TERME CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 24 ARALIK CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 KINDAM MAHALLESİ ÖKSE GÖLÜ ÇEVRESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI 28.02.2013

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim 1 Antalya Akseki AKSEKİ MEZBAHANESİ UZUNYOL BULVAR MEVKİİ / AKSEKİ 0242 678 1008 2 Antalya Alanya Eşgilik Düğün salonu kurban

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :348 Karar Tarihi :08/10/2015 KONUSU: 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi d)muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 2016

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLE BAZINDA YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 İŞİN ADI MİKTARI BİRİMİ YOL AÇILMASI 1515.00 M 2 CADDE 11 SOKAK

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLE BAZINDA YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 İŞİN ADI MİKTARI BİRİMİ YOL AÇILMASI 1515.00 M 2 CADDE 11 SOKAK İLÇE GENELİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAZINDA YILLIK FAALİYET RAPORU 200 YOL AÇILMASI 55.00 M 2 CADDE SOKAK STABİLİZE, MICIR, TAŞ TOZU SERİMİ 6320.00 TON 9 CADDE 5 SOKAK TRETUVAR İMALATI 9732.08 M² 7 CADDE

Detaylı

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280.

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bağcılar da Toplam Yatırım 280.000 Milyon YTL (İkiyüz Seksen Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK FAALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK FAALİYET RAPORU GÜNLÜK FAALİYET RAPORU 15 ARALIK 2014 İLK ÇALIŞMA SON 15 ARALIK 2014 KARİZMA PAZAR YERİ PARKE TAŞI TAMİRATI İLK ÇALIŞMA SON 15 ARALIK 2014 KARİZMA PAZAR YERİ PARKE TAŞI TAMİRATI GÜNLÜK FAALİYET RAPORU

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ -----------------------------------------

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2012 yılı Kadro olarak; 1 Müdür, 3 Teknik Eleman, 2 Büro Elemanı, 3 Kaldırım Ustası, 5 Kepçe Operatörü, 7

Detaylı

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bahçelievler de Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL (213.520 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; program dahilinde köprü, menfez ve sanat yapılarına ait bakım ve onarımların keşfini hazırlamak, teknik ve idari işlerini yürütmek,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediye

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ : MADDE -1: Bu yönetmeliğin amacı 5393 sayılı Belediye

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL YAPIM ŞEFLİĞİ: 2010 yılı programında bulunan yollarımızdan; Mevlana Mahallesi: a-mevlana mahallesi 25 m lik Papatya caddesi alt yapı çalışmaları imar planına uygun şekilde tamamlandı.

Detaylı

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00 44 38.000.000,00 44.19 38.000.000,00 44.19.00 2.250.205,00 44.19.00.62 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2.250.205,00 44.19.00.62.01 ÇORUM-ALACA İlçe Özel İdaresi 280.300,00 44.19.00.62.01 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 280.300,00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

Mart / 2011 Mart / 2012 FAALİYET RAPORU Kepsut Belediye Başkanlığı

Mart / 2011 Mart / 2012 FAALİYET RAPORU Kepsut Belediye Başkanlığı Mart / 2 Mart / 2012 FAALİYET RAPORU Kepsut Belediye Başkanlığı Kepsut Belediyesi 02.04.2012 1 Değerli Meclis Üyelerim, Bir faaliyet yılını daha geride bıraktık.mart-2 tarihinden Mart-2012 tarihine kadar

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen işleri Müdürlüğü ; Müdür Yol Yapım Şefi İnşaat Yapım Onarım Şefi Makine İkmal ve Demir atölye şefi Asfalt Plent Şefi Büro memuru olmak üzere toplam 6 ad. İdari Personel mevcuttur.

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı. Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü nün 05/05/2014 tarih ve 14956 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BURSA ÖZEL ve TEMEL LİSELER MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI KİTAPÇIK NO: 7. Geleceğiniz, geleceğimizdir BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA ÖZEL ve TEMEL LİSELER MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI KİTAPÇIK NO: 7. Geleceğiniz, geleceğimizdir BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI KİTAPÇIK NO: 7 BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 BURSA ÖZEL ve TEMEL LİSELER Geleceğiniz, geleceğimizdir BURSA - 2015 T.C. BURSA VALİLİĞİ BURSA

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Pendik Toplam Yatırım 427 Milyon YTL (Dörtyüz Yirmi Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

2011-2013 YILLARINDA

2011-2013 YILLARINDA T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ercan BORA Yüksekova Belediye Başkanı İŞ TLF : 0438-351 40 11 E-MAİL : yovabelediyesi@mynet.com 2011-2013 YILLARINDA Ercan BORA Tarafından Yapılan Çalışmaların Özeti HAKKÂRİ

Detaylı

Şile. Toplam Yatırım 164 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Şile. Toplam Yatırım 164 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şile Toplam Yatırım 164 Milyon YTL (Yüz Altmış Dört Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak ŞİLE

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU. A) Genel Bilgiler: Mustafakemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Misyonu;

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU. A) Genel Bilgiler: Mustafakemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Misyonu; İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU A) Genel Bilgiler: Mustafakemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Misyonu; Mustafakemalpaşa halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 10/05/2010 2010/53 (2010/53: Belediye Meclisinin 03/03/2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mustafa Ali BAŞKURT

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul

Detaylı

İDARESİ 2012 YILI RAPORU

İDARESİ 2012 YILI RAPORU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERH ZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI FAALİYET RAPORU 16.12.211 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde; 5 tane memur, 36

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r 2013 Yılı Başkanlık Hizmetleri MUŞ BELEDİYESİ Bu kısıtlı imkânlara rağmen disiplinli bütçe denetimi, vergi gelirlerinin tahsilâtına verilen önem ve programlı çalışmalar sayesinde, Yıllık Öz gelir 2.5 Milyondan

Detaylı