FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 2009 YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon Vizyon Misyon : Yasalar çerçevesinde hizmetleri tüm vatandaşlara ve ilçeye yayarak belediyeciliği halkın huzur ve mutluluğuna dönüştürerek geçmişten geleceğe güçlü bir şehir kurmak. Vizyon : Güçlü ve güvenilir belediye huzurlu, mutlu ve yaşanabilir insan odaklı hizmet üreten marka şehir olmak B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar Mevzuat : Müdürlüğümüz temel faaliyet ve görevlerini; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili yönetmelikler çerçevesinde yürütür. Yetki ve Sorumluluk Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler, sorumluluklar ve görevleri mevzuatına uygun olarak yapılmasında yetkili, Belediye Başkanına karşı sorumludur. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Belediye ana hizmet binası içinde bulunan 37 m2 büro ile birlikte 90 m2 kapalı alanı, elek tesisi, asfalt plenti bulunan 25 dekarlık alanda kurulu şantiyesi ile hizmetlerini yürütmektedir. 2- Örgütsel Yapı : Müdürlüğümüz 2009 yılında dört birime ayrılarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

3 BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR İNŞAAT MÜHENDİSİ HARİTA TEKNİKERİ YOL BİRİMİ SORUMLUSU BAKIM ONARIM BİRİMİ SORUMLUSU BİNA TESİS SORUMLUSU MERKEZ BİRİMİ SORUMLUSU 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Müdürlüğümüzde 7 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı,, 1 adet yazıcı-tarayıcı cihazı, 2 adet sabit telefon hattı ve 11 adet el telsizi bulunmaktadır. Cad Programı olarak NedCad kullanılmakta İlçemizin Kadastral Durumu, Halihazır Durumu İmar Planları Kanalizasyon ve Doğalgaz tesisleri sayısal ortamda bulunmaktadır. 4- İnsan Kaynakları: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI PERSONEL DURUM BİLGİSİ Eğitim Durumu Hizmet Sınıfı Cinsiyet PERSONEL ÇALIŞMA STATÜSÜ TOPLAM SAYI İlkokul Ortaokul Kadrolu Çalışan Personel Sözleşmeli Personel TOPLAM Lise ve Dengi Ön Lisans Lisans G.İ.H. T.H.S. Y.H.S. E K DİĞER PERSONEL ÇALIŞMA STATÜSÜ İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Kadrolu İşçi Hizmet İhalesi İşçisi Ön Lisans Lisans Memur Şoför Operatör Usta E K TOPLAM

4 Personel Durum Grafiği Kadrolu Personel 32% Hizmet İhalesi İşçisi 47% Sözleşmeli Personel 5% Kadrolu İşçi 16% Hizmet İhalesi işçilerinden 9 adedi Ocak 2009 göreve başlamış olup,kadrolu personelden bir kişi Garaj Amirliğinde çalışmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak. Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, Yol kaplama çalışmaları için gerekli malzemeyi sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak. Belediye içerisindeki ara yolların asfalt-parke ve sanat yapılarının, sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak. Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak. Kent içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üst yapı hizmeti veren kurum ve/veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaş mağdur olmayacak şekilde yapımını sağlamak, ilgili kuruluşlar ile protokoller yapmak. Harcamalara katılım payılarını belirlemek. Kentsel ve mekansal düzenleme projelerini projesine uygun olarak yapmak veya ihale yoluyla yaptırmak. Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tratuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek, Huzur Evi, Kültür ve Sanat Merkezi, Belediye Hizmet Binaları,Muhtarlık binaları ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kaymakamlık vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak, İlçe sınırları içinde ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının yapılması için gerekli kazı izinlerinin verilmesi ve takibinin yapılması. Yatırım programına göre müdürlüğe yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması,yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrollerinin yapılması

5 İlgili iç ve dış yazışmaların yapılması Görevlere ilişkin günlük,haftalık,aylık ve yıllık raporların hazırlanması İhalelere ait istihkak raporlarının hazırlanması,onaylatılması ve Hesap İşleri Müdürlüğüne sunulması II-AMAÇ VE HEDEFLER : A- Müdürlüğümüzün Amaç ve İlkeleri AMAÇ: Hizmetin temin ve sunumunda yerindelik Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik Hizmetlerde sürdürülebilirlik HEDEF : Hizmet alma maliyetini düşürmek Hizmet kalitesini artırmak Vatandaş memnuniyetini artırmak Kişi başına düşen asfalt,kaldırım,yol miktarını artırmak İmar yollarını açmak Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2010 yılı stratejik planı aşağıda belirtilmiştir. TAAHHÜDÜN MAHİYETİ ( STRATEJİK PLAN ) Cumhurluk alanı meydan düzenlemesi Dereboyu ve köprünün yeniden düzenlenerek estetik bir hale döüştürülmesi İlçemizin estetik görünümünü güçlendirmek ve çevre düzenlemesi yapmak Cadde Ve Sokaklara Estetik Bir Görünüm Kazandırılması İlçede İhtiyaç Duyulan Alanlarda Aydınlatma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 2014 Yılı Sonuna Kadar İlçedeki Havai Hatların Yer Altına Alınması İlçenin Kültürel Faaliyetlerinin Yürütüleceği Bir Kültür Merkezi Yapılması İlçenin Ekonomik Ve Sosyal Yapısına Uygun Olacak Ve Estetik Görünümüne Destek Sağlayacak Şekilde Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının Yapılması İlçenin Estetik Ve Ekonomik Gelişimine Destek Olacak Biçimde Yeni Kent Meydanı Ve Belediye Hizmet Binası Yapılması Tespit Edilen Yerlere Zabıta Karakollarının Kurulması Daha Sağlıklı Bir Toplum Ve Kent Yaşamı İçin Toplumun En Temel Yapı Taşı Olan Ailenin Korunması Ve Desteklenmesi Spor Kompleksinin Rehabilite Edilmesi Ve Genişletilmesi Ortak Kullanıma Açık Alanların Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi Başıboş Hayvanların Çevreye Ve Topluma Zarar Vermeleri Ve Kontrolsüz Çoğalmalarını Önlemek İçin Hayvan Barınağı Yapılması Ve Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi Eski Çöplük Alanının Rehabilite Edilmesi Ve İlçeye Kazandırılması

6 Trafiğin Akıcılığı Ve Güvenliği İçin Yolların Bakım Ve Onarımlarının Yapılması Stabilize yol yapım bakım çalışmalarının yapılması Tümbüldek Kaplıcalarının İlçe Turizmine Kazandırılması İlçemizdeki Balık Pazarının Rehabilite Edilmesi Üretici Pazarının Rehabilite Edilmesi Katlı Pazar Yerinin Modernizasyonun Yapılması II1- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DURUM RAPORU KURUMSAL KOD DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA I 46 BELEDİYELER II 16 BURSA İLİ III 15 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ IV 32 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KODU AÇIKLAMA DEVİR ÖDENEK EKLENEN DÜŞÜLEN DEVREDEN HARCANAN KALAN 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,14 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , ,98 05 CARİ TRANSFERLER ,00 350, ,10 32,90 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , ,10 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM , , , , , , ,65

7 B- Performans Bilgileri: 1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ A ) YOL BİRİMİ ASFALT YATIRIMIN/İŞİN ADI Lalaşahin Mahallesi Işıkoğlu Sokak İdare 10 ton asfalt tamiri yapıldı. 02/01/2009 Yunusemre Mahallesi 4 Nolu Sokak İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 12/01/2009 Çırpan-Atatürk Mahallesi Fevziapaşa Caddesi İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 13/01/2009 Atatürk Mahallesi İstiklal Sokak İdare 30 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/01/2009 Atatürk Mahallesi İstiklal Sokak İdare 20 ton rotmix atıldı. 19/01/2009 Atatürk Mahallesi İstiklal Sokak İdare 40 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/01/2009 Atatürk Mahallesi Yeni Sokak İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/01/2009 Atatürk Mahallesi Gül Sokak İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/01/2009 Atatürk Mahallesi Çamlık Sokak İdare 45 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/01/2009 Züferbey Mahallesi Balibey Sokak İdare 35 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/01/2009 Atatürk Mahallesi Zambak Sokak İdare 40 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/01/2009 Atatürk Mahallesi Çamlık Sokak İdare 25 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/01/2009 Atatürk Mahallesi Yüksel Sokak İdare 50 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/01/2009 Hamidiye Mahallesi Fevziapaşa Caddesi İdare 33 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/01/2009 Hamidiye Mahallesi Mineviz Sokak İdare 16 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/01/2009 Atatürk Mah. Yüksel Sokak İdare 20 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/01/2009 Fevzidede Mah. Molla İbrahim Sk. İdare 10 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/02/2009 Atatürk Mah. İstiklal Sokak İdare 19 ton asfalt tamiri yapıldı. 11/02/2009 Atatürk Mah. İstiklal Sokak İdare 17 ton asfalt tamiri yapıldı. 12/02/2009 Atatürk Mah. Gül Sokak İdare 2 ton rotmix atıldı. 13/02/2009 Bursa Caddesi İdare 10 ton rotmix atıldı. 17/02/2009 Balıkesir Caddesi İdare 2 ton rotmix atıldı. 17/02/2009 Sabribey Mah. Kemalpaşa Caddesi İdare 60 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/02/2009

8 Sabribey Mah. Kemalpaşa Caddesi İdare 5 ton rotmix atıldı. 26/02/2009 Atatürk Mah. Fevzipaşa Caddesi İdare 3 ton rotmix atıldı. 03/03/2009 Orta Mah. Sedde Sokak İdare 2 ton rotmix atıldı. 05/03/2009 Sabribey Mah. Bursa Caddesi İdare 3 ton rotmix atıldı. 06/03/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 6 ton rotmix atıldı. 10/03/2009 Vıraca Mah. Bursa Caddesi İdare 20 ton asfalt tamiri yapıldı. 11/03/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Caddesi İdare 2 ton rotmix atıldı. 11/03/2009 Selimiye Mah. Op.Dr.İlhami Şanal Sokak İdare 1 ton rotmix atıldı. 18/03/2009 Lalaşahin Mah. Yeni Bursa Caddesi İdare 1,5 ton rotmix atıldı. 18/03/2009 Hamzabey Mah. Korucubaşı Sok. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 23/03/2009 Hamidiye Mah. 22 Nolu Sok. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 24/03/2009 Şevketiye Mah. Gümüşdere Sokak İdare 0,4 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Caddesi İdare 0,8 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Orta Mah. Eski Bursa Caddesi İdare 0,1 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Atatürk Mah.Çamlık Sokak İdare 2 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Cumhuriyet Mah. Cemal Uruş Sokak İdare 0,3 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Atatürk Mah.Ulubatlı Hasan Bulvarı İdare 0,4 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Şevketiye Mah. Pazaryeri Sokak İdare 1 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Lalaşahin Mah. Kaymakam Haydar Bey Cad. İdare 0,2 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Hamidiye Mah. 30 Nolu Sokak İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Rauf Denktaş İdare 0,6 ton rotmix atıldı. 28/03/2009 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sokak İdare 104,46 ton asfalt tamiri yapıldı. 25/07/2009 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sok. İdare 207,8 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/07/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 111,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/07/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 68,14 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/07/2009 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 181,24 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/07/2009 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 131,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 31/07/2009

9 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sokak İdare 69,28 ton asfalt tamiri yapıldı. 01/08/2009 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sokak İdare 112,88 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/08/2009 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sokak İdare 56,36 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/08/2009 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sokak İdare 66,98 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/08/2009 Vıraca Mahallesi Baş Bahçıvan Sokak İdare 109,3 ton asfalt tamiri yapıldı. 06/08/2009 Vıraca Mah. Yavuz Sokak İdare 152,58 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/08/2009 Vıraca Mah. Gökberk Sokak İdare 82,89 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/08/2009 Vıraca Mah. Gazhane Sokak İdare 39,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/08/2009 Cumhuriyet Mah. Çiftlik Sok. İdare 111,1 ton asfalt tamiri yapıldı. 11/08/2009 Cumhuriyet Mah. Sarı Sokak İdare 120,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 12/08/2009 Cumhuriyet Mah. Yeşil Sok. İdare 67,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 13/08/2009 Cumhuriyet Mah. Cemal Uruş Sok. İdare 79,54 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/08/2009 Barış Mah. Sanayi Kavşağı İdare 91,18 ton asfalt tamiri yapıldı. 15/08/2009 Şerefiye Mah. Azatlı Caddesi İdare 78,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 17/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Caddesi İdare 81,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 18/08/2009 Çırpan Mah. Demirci Hacı Sk. İdare 109,34 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/08/2009 Çırpan Mah. Keskin Sok. İdare 56,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 194 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 247,72 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 221,32 ton asfalt tamiri yapıldı. 24/08/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 79,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 25/08/2009 Şeyhmüftü Mah. Cami Sok. İdare 0,15 ton rotmix atıldı. 15/04/2009 Fevzidede Mah. Yolcuoğlu Sok. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 27/04/2009 Züferbey Mahallesi İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 30/04/2009 Fevzidede Mahallesi İdare 0,75 ton rotmix atıldı. 30/04/2009 Tümbüldek İdare 15 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/05/2009 Hamzabey Mah. Yerel Gündem 21 İdare 0,4 ton rotmix atıldı. 05/05/2009

10 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 1 ton rotmix atıldı. 12/05/2009 Lalaşahin Mah. Hacı Emin İdare 0,65 ton rotmix atıldı. 13/05/2009 Orta Mah. Sedde Geçidi İdare 0,75 ton rotmix atıldı. 21/05/2009 Fevzidede Mah. Arapoğlu Sok. İdare 1,25 ton rotmix atıldı. 29/05/2009 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 10/06/2009 Cumhuriyet Mah. Adile Mezarlık İdare 1,5 ton rotmix atıldı. 11/06/2009 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sok. İdare 2 ton rotmix atıldı. 11/06/2009 Atatürk Mah. Dumlupınar Sokak İdare 0,75 ton rotmix atıldı. 18/06/2009 Atatürk Mah. Cemil Güleç Bulvarı İdare 2 ton rotmix atıldı. 19/06/2009 Orta Mah. Sedde Geçidi İdare 3 ton rotmix atıldı. 22/06/2009 Sabribey Mah. Sevengil Sk. İdare 0,5 ton rotmix atıldı. 28/07/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 2 ton rotmix atıldı. 05/08/2009 Çırpan Mah. H.Murat Sok. İdare 27,16 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/08/2009 Lalaşahin Mah. Y.Bursa Caddesi İdare 26,64 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/08/2009 Lalaşahin Mah. Y.Bursa Caddesi İdare 79,44 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/08/2009 Vıraca Mah. Karamüdür Sokak İdare 53,48 ton asfalt tamiri yapıldı. 28/08/2009 Vıraca Mah. Karamüdür Sokak İdare 54,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/08/2009 Selimiye Mah. Yavuz Sk. İdare 28,4 ton asfalt tamiri yapıldı. 01/09/2009 Vıraca Mah. Yusuf Sk. İdare 54,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 01/09/2009 Vıraca Mah. Yusuf Sk. İdare 27,04 ton asfalt tamiri yapıldı. 02/09/2009 Vıraca Mah. Yusuf Sok. İdare 26,86 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/09/2009 Barış Mah. Fevzipaşa Caddesi İdare 28,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/09/2009 Barış Mah. Fevzipaşa Caddesi İdare 27,14 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/09/2009 Atatürk Mah. Ulubatlı Hasan Sokak İdare 27,22 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/09/2009 Lalaşahin Mah. Hacı Emin İdare 1,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/09/2009 Orta Mah. Stadyum Caddesi İdare 5 ton asfalt tamiri yapıldı. 18/09/2009 Atariye Mah. Çokal Sok. İdare 0,15 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/09/2009

11 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 54,26 ton asfalt tamiri yapıldı. 15/10/2009 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 107,68 ton asfalt tamiri yapıldı. 16/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Caddesi İdare 109,8 ton asfalt tamiri yapıldı. 17/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 79,62 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/10/2009 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 26,14 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/10/2009 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 82,82 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 14,76 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/10/2009 Çırpan Mah. Başak Sokak İdare 26,72 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 53,9 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/10/2009 Çırpan Mah. Başak Sokak İdare 55 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/10/2009 Cumhuriyet Mah. Yeşil Sok. İdare 54,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 53,96 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/10/2009 Lalaşahin Mah. Heykel Meydanı İdare 53,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 24/10/2009 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Caddesi İdare 53,6 ton asfalt tamiri yapıldı. 24/01/2009 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 54,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 25/10/2009 Hamzabey Mah. Bursa Caddesi İdare 80,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/10/2009 Hamzabey Mah. Bursa caddesi İdare 53,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 26/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Caddesi İdare 54,06 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/10/2009 Cumhuriyet Mah. Şahin Sokak İdare 52,62 ton asfalt tamiri yapıldı. 27/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Caddesi İdare 121,42 ton asfalt tamiri yapıldı. 29/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 80,76 ton asfalt tamiri yapıldı. 30/10/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 105,1 ton asfalt tamiri yapıldı. 03/11/2009 Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 78,62 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/11/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 26,96 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/1/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 53,72 ton asfalt tamiri yapıldı. 06/11/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 107,98 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/11/2009 Yunusemre Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 93,98 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/11/2009

12 Atatürk Mahallesi Yüksel Sok. İdare 40,5 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/11/2009 Atatürk Mah. Yüksel Sok. İdare 80,4 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/11/2009 Atatürk Mah. Çayır Sokak İdare 108,42 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/11/2009 Atatürk Mah. Lale Sokak İdare 26,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/11/2009 Atatürk Mah. Lale Sokak İdare 55,32 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/11/2009 Cumhuriyet Mah. Bursa Caddesi İdare 55,66 ton asfalt tamiri yapıldı. 14/11/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 107,18 ton asfalt tamiri yapıldı. 15/11/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 54,38 ton asfalt tamiri yapıldı. 17/11/2009 Atatürk Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 161,1 ton asfalt tamiri yapıldı. 19/11/2009 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sok. İdare 109,32 ton asfalt tamiri yapıldı. 20/11/2009 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sok. İdare 108,54 ton asfalt tamiri yapıldı. 21/11/2009 Cumhuriyet Mah. Esentepe Sokak İdare 79,78 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/11/2009 Hamidiye Mah. Kibar Sokak İdare 26,96 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/11/2009 Hamidiye Mah. Mineviz Cad. İdare 27 ton asfalt tamiri yapıldı. 22/11/2009 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 27,12 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/11/2009 Hamidiye Mah. Bardakçı Mehmet Sokak İdare 27,28 ton asfalt tamiri yapıldı. 23/11/2009 Atatürk Mah. Başaran Sk. İdare 26,94 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/12/2009 Çırpan Mah. Demirci Hacı Sokak İdare 27,34 ton asfalt tamiri yapıldı. 04/12/2009 Cumhuriyet Mah. Hurşit Peker Caddesi İdare 27,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/12/2009 Atatürk Mah. Başaran Sk. İdare 27,3 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/12/2009 Selimiye Mah. Güneri Sk. İdare 26,86 ton asfalt tamiri yapıldı. 05/12/2009 Cumhuriyet Mah. Şahin Sk. İdare 81,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 07/12/2009 Cumhuriyet Mah. Şahin Sk. İdare 27,22 ton asfalt tamiri yapıldı. 08/12/2009 Hamzabey Mah. Değirmen Sk. İdare 55,06 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/12/2009 Çırpan Mah. Yeni Cami Sk. İdare 37,08 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/12/2009 Şeyhmüftü Mah. Köseleci Sk. İdare 17,2 ton asfalt tamiri yapıldı. 09/12/2009 Şeyhmüftü Mah. Cami Sokak İdare 0,25 ton asfalt tamiri yapıldı. 10/11/2009

13 TOPLAM ASFALT: 7.372,25 ton TOPLAM ROTMİX: 83,75 ton PARKE-BORDÜR YATIRIMIN/İŞİN ADI Hamzabey Mah. Bursa Caddesi İdare 25 mt bordür döşendi. 02/01/09 Lalaşahin Mah. Işıkoğlu Sok. İdare 9 mt bordür döşendi. 02/01/09 Atariye Mah. Salgıncı Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 08/01/09 Orta Mah. Sedde Sok. İdare 40 m2 parke döşendi /01/09 Hamzabey Mah. Okul Sok. İdare 15 m2 parke,25 mt bordür döşendi. 02/02/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 03/02/09 Çırpan Mah. Nehir Sok. İdare 23 m2 parke döşendi. 04/02/09 Atatürk Mah. Sanayi Kavşak İdare 13 mt bordür döşendi. 06/02/09 Hamzabey Mah. Keresteciler Arka Sok. İdare 20 mt bordür döşendi. 06/02/09 Şeyhmüftü Mah. İdare 37 m2 parke döşendi. 09/02/09 Cumhuriyet Mah. Terminal İdare 38 m2 parke döşendi. 10/02/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 23 m2 parke döşendi. 11/02/09 Atatürk Mah. 22 Nolu Sok. İdare 19 m2 parke döşendi. 12/02/09 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 24 m2 parke döşendi. 13/02/09 Sanayi Kavşak İdare 30 mt parke döşendi. 18/02/09 Lalaşahin Mah. Hacı Emin Sok. İdare 18 m2 parke döşendi. 19/02/09 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 20 m2 parke, 25 mt bordür döşendi. 23/02/09 Züferbey Mah. Güntekin Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 25/02/09 Hamzabey Mah. Hüseyin Özlü Sok. İdare 17 m2 parke döşendi. 26/02/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 30 mt bordür döşendi. 27/02/09 Sabribey Mah. Kemalpaşa Cad. İdare 24 m2 parke döşendi. 27/02/09 Hamzabey Mah. Hüseyin Özlü Sok. İdare 21 m2 parke döşendi. 02/03/09

14 Çırpan Mah. Sever Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 03/03/09 Sabribey Mah. Kemalpaşa Cad. İdare 7 m2 parke döşendi. 04/03/09 Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 12 m2 parke döşendi. 05/03/09 Lalaşahin Mah. Hacıemin Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 09/03/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 24 m2 parke, 16 mt bordür döşendi. 19/03/09 Cumhuriyet Mah. Terminal İdare 4 m2 parke döşendi. 30/03/09 Selimiye Mah. Uluabatlı Hasan Bulvarı İdare 45 m2 parke döşendi. 30/03/09 Hamidiye Mah. 7 Nolu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 06/04/09 Çırpan Mah. Yeşil Cami Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 09/04/09 Hamzabey Mah. Hüseyin Özlü Sok. İdare 10 m2 parke döşendi. 09/04/09 Lalaşahin Mah. Büfe Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 09/04/09 Hamidiye Mah. 7 Nolu Sok. İdare 7 m2 parke döşendi. 10/04/09 Orta Mah. Sedde Geçidi İdare 25 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 13/04/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 16 m2 parke döşendi. 14/04/09 Atatürk Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 18 mt bordür döşendi. 15/04/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 16/04/09 Yunusemre Mah. 14 Nolu Sok. İdare 11 m2 parke döşendi. 16/04/09 Hamzabey Mah. Mektep Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 21/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke döşendi. 21/04/09 Lalaşahin Mah. Musa Uzel Cad. İdare 9 m2 parke döşendi. 22/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke döşendi. 22/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 27/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke döşendi. 28/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 29/04/09 Tümbüldek İdare 20 m2 parke, 17 mt bordür döşendi. 30/04/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 30 m2 parke, 34 mt bordür döşendi. 06/05/09 Tümbüldek İdare 15 m2 parke, 7 mt bordür döşendi. 07/05/09

15 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 23 m2 parke, 18 mt bordür döşendi. 07/05/09 Tümbüldek İdare 15 m2 parke, 6 mt bordür döşendi. 08/05/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 21 m2 parke, 15 mt döşendi. 09/05/09 Tümbüldek İdare 9 m2 parke, 6 mt bordür döşendi. 09/05/09 Hamzabey Mah. Okul Sok. İdare 7 m2 parke döşendi. 11/05/09 Tümbüldek İdare 12 m2 parke döşendi. 11/05/09 Yunusemre Mah. 15 Nolu Sok. İdare 6 m2 parke döşendi. 14/05/09 Yunusemre Mah. Mineviz Cad. İdare 14 mt bordür döşendi. 14/05/09 Vıraca Mah. Gazhane Sok. İdare 13 m2 parke, 17 mt bordür döşendi. 18/05/09 Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 9 m2 parke döşendi. 18/05/09 Cumhuriyet Mah. Bulvar İdare 13 mt bordür döşendi. 20/05/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 15 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 21/05/09 Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad. İdare 23 m2 parke döşendi. 26/05/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 11 m2 parke, 7 mt bordür döşendi. 27/05/09 Selimiye Mah. Op. Dr. İlhami Şanal İdare 30 m2 parke, 10 mt bordür döşendi /05/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 30 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 28/05/09 Sanayi 70. Blok İdare 30 m2 parke döşendi. 28/05/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 30 m2 parke, 40 mt bordür döşendi. 29/05/09 Sanayi 70.Blok İdare 15 m2 parke döşendi. 01/06/09 Atatürk Mah. İstiklal Sok. İdare 45 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 01/06/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 15 m2 parke, 40 mt bordür döşendi. 02/06/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 60 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 03/06/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 05/06/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 08/06/09 Hamidiye Mah. Kibar Sok. İdare 23 m2 parke döşendi. 05/06/09 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 10 m2 parke, 24 mt bordür döşendi. 08/06/09

16 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 09/06/09 Hamidiye Mah. Kibar Sok. İdare 10 m2 parke döşendi. 09/06/09 Sanayi İdare 50 m2 parke döşendi. 12/06/09 Sanayi İdare 40 m2 parke döşendi. 15/06/09 Yunusemre Mah. 58 Nolu Sok. İdare 14 m2 parke döşendi. 18/06/09 Sanayi İdare 16 m2 parke döşendi. 16/06/09 Sabribey Mah. Kemalpaşa Cad. İdare 11 m2 parke döşendi. 17/06/09 Yunusemre Mah. Kavşak İdare 21 mt bordür döşendi. 17/06/09 Selimiye Mah. Balıkesir Cad. İdare 9 m2 parke, 8 mt bordür döşendi. 18/06/09 Şevketiye Mah. Azatlı Cad. İdare 24 m2 parke, 33 mt bordür döşendi. 23/06/09 Selimiye Mah. Uluabatlı Hasan Bulvarı İdare 65 mt bordür döşendi /06/09 Cumhuriyet Mah. Ertuğrul Sok. İdare 18 m2 parke döşendi. 26/06/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 13 m2 parke döşendi. 29/06/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 19 m2 parke döşendi. 30/06/09 Atariye Mah. Av. Nail Atlı Sok. İdare 40 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 03/07/09 Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 13 m2 parke, 24 mt bordür döşendi. 10/07/09 Vıraca Mah. Bursa Cad. İdare 9 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 17/07/09 Cumhuriyet Mah. Nikah Salonu İdare 5 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 21/07/09 Şerefiye Mah. Azatlı Cad. İdare 17 m2 parke döşendi. 24/07/09 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 23 m2 parke döşendi. 27/07/09 Ovaazatlı Mah. Belediye Meydanı İdare 40 m2 parke döşendi. 30/07/09 Ovaazatlı Mah. Belediye Meydanı İdare 30 m2 parke döşendi. 31/07/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 53 m2 parke, 60 mt bordür döşendi. 03/08/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 13 m2 parke, 40 mt bordür döşendi. 04/08/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 7 m2 parke, 9 mt bordür döşendi. 05/08/09 Atatürk Mah. Çamlık Sok. İdare 17 mt bordür döşendi. 06/08/09 Yusuf Sok. İdare 100 m2 parke, 10 mt bordür döşendi /08/09

17 Atariye Mah. Karacabey Cad. İdare 21 m2 parke döşendi. 10/08/09 Selimiye Mah. Başbahçıvan Sok. İdare 15 mt bordür döşendi. 11/08/09 Selimiye Mah. Yusuf Sok. İdare 12 m2 parke döşendi. 11/08/09 Selimiye Mah. Yusuf Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 13/08/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 14/08/09 Vıraca Mah. Ataevler Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 17/08/09 Vıraca Mah. Gazhane İdare 17 m2 parke, 21 mt bordür döşendi. 18/08/09 Vıraca Mah. Halilağa Sok. İdare 150 m2 parke, 11 mt bordür döşendi /08/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 8 m2 parke döşendi. 20/08/09 Barış Sok. Kavşak İdare 7 mt bordür döşendi. 21/08/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 24/08/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 25/08/09 Selimiye Mah. Gazhane Sok. İdare 40 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 25/08/09 Selimiye Mah. Gazhane Sok. İdare 45 m2 parke döşendi. 26/08/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 26/08/09 Selimiye Mah. Gazhane Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 27/08/09 Selimiye Gazhane Sok. İdare 40 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 31/08/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 50 m2 parke döşendi. 31/08/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 01/09/09 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sok. İdare 20 mt bordür döşendi. 01/09/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 02/09/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 02/09/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 03/09/09 Selimiye Mah. Halilağa Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 03/09/09 Selimiye Mah. Şerbetçi Sok. İdare 30 m2 dekoratif karo döşendi. 04/09/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 40 m2 döşendi. 08/09/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 45 m2 döşendi. 09/09/09

18 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 35 m2 döşendi. 10/09/09 Selimiye Mah. Yavuz Sok. İdare 60 m2 parke döşendi. 11/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 14/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 20 m2 döşendi. 15/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 16/09/09 Selimiye Op. Dr. İlhami Şanal Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 17/09/09 Orta Mah. Stadyum Cd. İdare 10 m2 parke döşendi. 18/09/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 18/09/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 24/09/09 Yunusemre Mah. 12 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 25/09/09 Selimiye Mah. Ataevler Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 25/09/09 Vıraca Mah. Yusuf Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 28/09/09 Çırpan Mah. Yeldeğirmenler Sok. İdare 3 mt bordür döşendi. 30/09/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 15 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 01/10/09 Yunusemre Mah. 12 Nolu Sok. İdare 7 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 01/10/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 10 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 02/10/09 Yunusemre Mah. Rauf Denktaş Cad. İdare 20 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 06/10/09 Fevzidede Mah. Ovaazatlı Cad. İdare 40 mt bordür döşendi. 07/10/09 Hamzabey Mah. Merkez Pazaryeri İdare 15 m2 parke döşendi. 09/10/09 Orta Mah. Kamburoğlu Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 09/10/09 Orta Mah. Kamburoğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 10/10/09 Hamidiye Mah. Onat Sok. İdare 4 m2 parke döşendi. 12/10/09 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 5 m2 parke döşendi. 12/10/09 Çırpan Mah. Düvenci Mahmut Sok. İdare 50 m2 parke döşendi. 14/10/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 15/10/09 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 19/10/09 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 60 m2 parke döşendi. 20/10/09

19 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 150 m2 parke döşendi /10/09 Selimiye Mah. Laz Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 26/10/09 Selimiye Mah Ş.İrfan Sok. İdare 110 m2 parke döşendi /10/09 Hamzabey Mah. Bursa Cad. İdare 40 m2 parke döşendi. 30/10/09 Sanayi Giriş İdare 26 m2 parke döşendi. 02/11/09 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sok. İdare 10 m2 parke, 9 mt bordür döşendi. 02/11/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 120 m2 parke döşendi /11/09 Sanayi 39 Nolu Blok İdare 115 m2 parke döşendi /11/09 Çırpan Mah. Yeşil Cami Sok. İdare 10 m2 parke, 15 mt bordür döşendi. 04/11/09 Hamidiye Mah. 17 Nolu Sok. İdare 40 m2 parke, 30 mt bordür döşendi. 03/11/09 Hamidiye Mah. 15 Nolu Sok. İdare 30 m2 parke, 25 mt bordür döşendi. 04/11/09 Hamidiye Mah. 13 Nolu Sok. İdare 16 m2 parke döşendi. 05/11/09 Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 32 m2 parke döşendi. 05/11/09 Sanayi 55 Nolu Blok İdare 145 m2 parke döşendi /11/09 Hamzabey Mah. Sırma Cad. İdare 80 m2 parke döşendi /11/09 Fevidede Mah. Mera Sok. İdare 165 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 06/11/09 Hamidiye Mah. 13 Nolu Sok. İdare 56 m2 parke, 23 mt bordür döşendi. 06/11/09 Selimiye Mah. İ.Hakkı Şenpamukçu Sok. İdare 48 m2 parke döşendi. 09/11/09 Çırpan Mah. Cami Sok. İdare 28 m2 parke döşendi. 10/11/09 Hamidiye Mah. 19 Nolu Sok. İdare 26 m2 parke, 25 mt bordür döşendi. 09/11/09 Fevzidede Mah. Kumru Sok. İdare 81 m2 parke döşendi. 9-13/11/09 Sanayi 21 Nolu Blok İdare 52 m2 parke döşendi. 12/11/09 Hamidiye Mah. 11 Nolu Sok. İdare 160 m2 parke döşendi /11/09 Hamidiye Mah. Kumru Sok. İdare Sanayi 9,30,72 Nolu Bloklar İdare 114 m2 parke döşendi /11/09 Çırpan Mah. Cami Sok. İdare 23 m2 parke döşendi /11/09 Fevzidede Mah. Şehit Kemal Etiler Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 17/11/09

20 Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 45 m2 parke döşendi. 02/12/09 Sanayi İdare 60 m2 parke döşendi. 02/12/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 02/12/09 Atatürk Mah. Cemal Güler Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 02/12/09 Lalaşahin Mah. Doğanay Sok. İdare 45 mt bordür döşendi. 02/12/09 Fevzidede Mah. Etiler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 02/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi 68. Blok İdare 50 m2 parke döşendi. 03/12/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 03/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 03/12/09 Lalaşahin Mah. Kaymakam Haydar Bey Sok. İdare 10 mt bordür döşendi. 03/12/09 Fevzidede Mah. Etiler Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 03/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 50 m2 parke döşendi. 04/12/09 Yunusemre Mah. 1 Nolu Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 04/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 40 m2 parke döşendi. 04/12/09 Fevzidede Mah. Etiler Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 04/12/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 10 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 07/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 20 m2 parke döşendi. 07/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 07/12/09 Yunusemre Mah. 3 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 07/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 07/12/09 Lalaşahin Mah. Kaymakam Haydar Bey Sok. İdare 10 mt bordür döşendi. 07/12/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 08/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 08/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 08/12/09 Atatürk Mah. Başaran Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 08/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 08/12/09 Şevketiye Mah. Hakan Sepetçioğlu Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 09/12/09

21 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 09/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 09/12/09 Yunusemre Mah. 3 Nolu Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 09/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 09/12/09 Cumhuriyet Mah. Akasya Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 09/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 10/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 25 m2 parke döşendi. 10/12/09 Hamidiye Mah. 26 Nolu Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 10/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 20 m2 parke, 20 mt bordür döşendi. 10/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 10/12/09 Fevzidede Mah. Ş.Kemal Etiler Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 11/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 11/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 20 m2 parke döşendi. 11/12/09 Hamidiye Mah. 26 Nolu Sok. İdare 15 m2 parke, 10mt bordür döşendi. 11/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 15 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 11/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 11/12/09 Geçici İlçe Terminal İdare 20 m2 parke döşendi. 14/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Hamidiye Mah Nolu Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 14/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Engin Malgır Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 14/12/09 Geçici İlçe Terminal İdare 20 m2 parke döşendi. 15/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 15/12/09 Azatlı Mah. Muhtelif İdare 25 m2 parke döşendi. 15/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 20 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 15/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 15/12/09

22 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 15/12/09 Geçici İlçe Terminal İdare 15 m2 parke döşendi. 16/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 20 m2 parke döşendi. 16/12/09 Atatürk Mah. Muhtelif İdare 20 m2 parke döşendi. 16/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 15 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 16/12/09 Atatürk Mah. Cemil Güleç Sok. İdare 20 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 16/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş.Engin Malgır Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 16/12/09 Geçici İlçe Terminali İdare 10 m2 parke döşendi. 17/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 17/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 20 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 17/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 10 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 17/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 15 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 17/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 25 m2 parke döşendi. 17/12/09 Geçici İlçe Terminali İdare 10 m2 parke döşendi. 18/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 18/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 20 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 18/12/09 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 10 m2 parke, 5 mt bordür döşendi. 18/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 15 m2 parke döşendi. 18/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 15 m2 parke döşendi. 18/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 10 mt bordür döşendi. 21/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 21/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 20 m2 parke döşendi. 21/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 10 mt bordür döşendi. 21/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 20 m2 parke döşendi. 21/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 30 m2 parke döşendi. 21/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09

23 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 22/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 25 m2 parke döşendi. 22/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 35 m2 parke döşendi. 22/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 23/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 25 m2 parke döşendi. 23/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 30 m2 parke döşendi. 23/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 25 m2 parke, 10 mt bordür döşendi. 23/12/09 Atatürk Mah. M.İsmail Gürses Sok. İdare 25 m2 bordür döşendi. 23/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Kerim Oruç Sok. İdare 25 mt parke döşendi. 23/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 52 m2 parke döşendi. 24/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 24/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 50 m2 parke döşendi. 24/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 52 m2 parke döşendi. 24/12/09 Atatürk Mah. Sümbül Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 24/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Kerim Oruç Sok. İdare 20 mt bordür döşendi. 24/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 50 m2 parke döşendi. 25/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 35 m2 parke döşendi. 25/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 25/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 60 m2 parke döşendi. 25/12/09 Atatürk Mah. Karanfil Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 25/12/09 Cumhuriyet Mah. Ş. Kerim Oruç Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 25/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 45 m2 parke döşendi. 28/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 40 m2 parke döşendi. 28/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 45 m2 parke döşendi. 28/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 55 m2 parke döşendi. 28/12/09 Atatürk Mah. Karanfil Sok. İdare 35 m2 parke döşendi. 28/12/09

24 Cumhuriyet Mah. Ş.Kerim Oruç Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 28/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 45 m2 parke döşendi. 29/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 35 m2 parke döşendi. 29/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 40 m2 parke döşendi. 29/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 35 m2 parke döşendi. 29/12/09 Atatürk Mah. Karanfil Sok. İdare 30 m2 parke döşendi. 29/12/09 Cumhuriyet Mah. Kız Kuran Kursu İdare 35 m2 parke döşendi. 29/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 35 m2 parke döşendi. 30/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 30/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 40 m2 parke döşendi. 30/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 40 m2 parke döşendi. 30/12/09 Atatürk Mah. Sadettin Sarcan Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 30/12/09 Cumhuriyet Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 30 m2 parke döşendi. 31/12/09 Yunusemre Mah. Sanayi içi İdare 30 m2 parke döşendi. 31/12/09 Orta Mah. Eski Bursa Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 31/12/09 Vıraca Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 30 m2 parke döşendi. 31/12/09 Atatürk Mah. Sadettin Sarcan Cad. İdare 35 m2 parke döşendi. 31/12/09 Selimiye Mah. İlhami Şanal Sok. İdare 2859,69 m2 parke, 435,59 mt bordür döşendi Selimiye Mah. Hastane Sok. İdare 303,14 m2 parke, 58 mt bordür döşendi. Vıraca Mah. Benli Ahmet Sok. İdare 712,46 m2 parke döşendi. Atatürk Mah. Ş. Vedat Durmuş Sok. İdare 762,37 m2 parke, 289,96 mt bordür döşendi. Lalaşahin Mah. Mutlu Sok. İdare 1071,93m2 parke, 276,49 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Ş.Aziz Yılmaz Sok. İdare 501,99 m2 parke, 211,35 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Zirve Sok. İdare 268,42 m2 parke, 84,3 mt bordür döşendi. Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 5494,35m2 parke, 1080,17mt bordürdöşendi. Yunusemre Mah. Ş.Mustafa Girgin Sok. İdare 825,21m2 parke, 368 mt bordür döşendi. Çırpan Mah. Adile Mezarlık Sok. İdare 2150,32 m2 parke, 1666,38 mt bordür döşendi.

25 Dere Mah. Dere Sok. İdare 1584,81m2 parke, 425,03 mt bordür döşendi. Adalet Mah. 135 Nolu Sok. İdare 304,85 m2 parke, 55,99 mt bordür döşendi. Çırpan Mah. Muhtar Halil Gök Sok. İdare 293,26 m2 parke, 3,24 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Etibank Parkı İdare 1431,48 m2 parke, 99,18 mt bordür döşendi. Vıraca Mah. Karamüdür Sok. İdare 254,95 m2 parke döşendi. Selimiye Mah. Şehzade Sok. İdare 552,46 m2 parke, 81,2 mt bordür döşendi. Selimiye Mah. Girgin Sok. İdare 371,74 m2 parke, 31,65 mt bordür döşendi. Çırpan Mah. Gültepe Sok. İdare 278,26 m2 parke, 18 mt bordür döşendi. Sanayi 70 Nolu Sok. İdare 529,94 m2 parke döşendi. Yunusemre Mah. 15 Nolu Sok. İdare 727,89 m2 parke, 205,58 mt bordür döşendi. Atariye Mah. Özgür Sok. İdare 321,05 m2 parke, 264,65 döşendi. Cumhuriyet Mah. Şahin Sok. İdare 704,05 m2 parke, 488,97 mt bordür döşendi. Cumhuriyet Mah. Hurşit Peker Cad. İdare 570,25 m2 parke, 387,02 mt bordür döşendi. Atatürk Mah. Sadettin Sarcan Cad. İdare 256,58 m2 parke, 159,5 mt bordür döşendi. Atatürk Mah. Çamlık Sok. İdare 60 mt bordür döşendi. Sanayi 34. Blok İdare 240,14 m2 parke döşendi. Cumhuriyet Mah. Esentepe Sok. İdare 318,24 m2 parke, 130,34 mt bordür döşendi. Barış Mah. Kartal Sok. İdare 132,9 m2 parke, 115,5 mt bordür döşendi. Barış Mah. 158 Nolu Sok. İdare 129,7 m2 parke, 97,98 mt bordür döşendi. Atariye Mah. 18 Mart Cad. İdare 113,88 m2 parke, 90,2 mt bordür döşendi. Lalaşahin Mah. Musa Uzel Cad. İdare 158,13 m2 parke, 50,14 mt bordür döşendi. TOPLAM PARKE : m2 TOPLAM BORDÜR : mt

26 STABİLİZE YATIRIMIN/İŞİN ADI Ayakkabıcılar arastası parke tamiri İdare 24 ton 0,25 mıcır serildi. 03/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Debboy Mevkii İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 03/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Yeni Bağlar Mevkii İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 03/01/2009 Dere Mahalle Beşevler Caddesi İdare 8 ton tuvennan malzeme serildi. 06/01/2009 Fevzidede Mahallesi Eski Pirketçiler Mevkii İdare 24 ton 0,140 mıcır serildi. 06/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 40 ton 0,25 mıcır ve balans mıcır serildi. 07/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 12 ton balans mıcır serildi. 07/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 20 ton balans mıcır serildi. 07/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 24 ton 0,140 mıcır serildi. 08/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 16 ton 0,140 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Dolmuş Durağı İdare 10 ton 0,15 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Dolmuş Durağı İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 08/01/2009 Doğan Sokak İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 08/01/2009 Fevzidede Mahallesi Eski piriketçiler Mevkii İdare 24 ton 0,15-0,25 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi Yeni Özkent Sitesi Mevkii İdare 20 ton 0,140-0,25 mıcır serildi. 08/01/2009 Barış Mahallesi Yeni Özkent Sitesi Mevkii İdare 8 ton 0,140 mıcır serildi. 08/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Eski Behram yolu İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 09/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Eski Behram yolu İdare 8 ton mıcır serildi. 09/01/2009 Dere yolu İdare 8 ton 140 mıcır serildi. 09/01/2009 Dere yolu İdare 2 ton dere malzemesi serildi. 09/01/2009 Dere yolu İdare 18 ton /140 mıcır serildi. 09/01/2009 Hamidiye Mahallesi 19 Nolu Sokak İdare 16 ton 0,25 mıcır serildi. 09/01/2009 Cumhuriyet Mahallesi Yeni açılan yollar İdare 8 ton mıcır serildi. 10/01/2009 Züferbey Mahallesi Cezaevi arkası İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 10/01/2009 Tahıl Meydanı önü İdare 10 ton dere malzemesi çakıl serildi. 12/01/2009 Atatürk Mahallesi 16 Nolu Sokak İdare 16 ton 140 mıcır serildi. 12/01/2009

27 Yunusemre Mahallesi Kamyon Garajı İdare 32 ton mıcır serildi. 12/01/2009 Yunusemre Mahallesi Kamyon Garajı İdare 20 ton 0,25 mıcır serildi. 12/01/2009 Balıkesir Caddesi İdare 24 ton asfalt malzemesi serildi. 13/01/2009 Yunusemre Mahallesi Kamyon Garajı İdare 24 ton mıcır serildi. 13/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi İdare 16 ton dere malzemesi serildi. 14/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 14/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi İdare 10 ton 5 numara dere malzemesi serildi. 14/01/2009 Karaoğlan Caddesi Okulun önü İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 14/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 16 ton dere malzmesi çakıl serildi. 14/01/2009 Züferbey Mahallesi Şıh Cafer Sokak İdare 8 ton yarım dere malzmesi serildi. 18/01/2009 Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu karşısı İdare 16 ton 2575 mıcır serildi. 18/01/2009 Atariye Mahallesi yeni yollar İdare 16 ton dere malzemesi serildi. 19/01/2009 Atariye Mahallesi yeni yolar İdare 16 ton dere malzemesi serildi. 19/01/2009 Züferbey Mahallesi Fabrika Caddesi İdare 0,5 ton sarı malzeme serildi. 19/01/2009 Züferbey Mahallesi İdare 1,5 ton 0,25 mıcır serildi. 19/01/2009 Muhtelif yerler İdare 40 ton dere malzemesi çakıl serildi. 19/01/2009 Muhtelif yerler İdare 16 ton dere malzemesi çakıl serildi. 19/01/2009 Atariye Mahallesi Dam Yolları İdare 100 ton dere malzemesi serildi. 20/01/2009 Hamidiye Mahallesi 22 Nolu Sokak İdare 11 ton 0,25 mıcır serildi. 20/01/2009 Hamidiye Mahallesi Dursunbey Caddesi İdare 8 ton mıcır serildi. 21/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 23/01/2009 Hamzabey Mahallesi Sırma Caddesi İdare 4 ton dere malzemesi çakıl serildi. 23/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi Kamyon Garajı İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 24/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi Kamyon Garajı İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 24/01/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi Kamyon Garajı İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 24/01/2009 Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak İdare 8 ton dere malzemesi çakıl serildi. 26/01/2009

28 Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak İdare 4 ton dere malzemesi çakıl serildi. 26/01/2009 Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 26/01/2009 Hamzabey Mahallesi Sırma Caddesi İdare 8 ton mıcır serildi. 27/01/2009 Hamzabey Mah. Sırmalar Kutlu Park yolu İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 28/01/2009 Selimiye Mahallesi Sarı Sokak İdare 10 ton mıcır serildi. 28/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Gündoğan Sokak İdare 1ton 0,15 mıcır serildi. 28/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Anfitiyatro yolu İdare 4 ton mıcır serildi. 31/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Anfitiyatro yolu İdare 8 ton mıcır serildi. 31/01/2009 Lalaşahin Mahallesi Anfitiyatro yolu İdare 10 ton mıcır serildi. 31/01/2009 Dam yolları İdare 2 ton dere malzemesi serildi. 02/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 16 ton 140 balans taş serildi. 03/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 16 ton 140 balans taş serildi. 03/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 03/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 8 ton 140 balans taş serildi. 04/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 8 ton 140 balans taş serildi. 04/02/2009 Lalaşahin Mah. Adabahçeler Su Kanal Yolu İdare 4 ton 0,25 mıcır serildi. 04/02/2009 Lalaşahin Mahallesi Mezarlık yanı İdare 0,5 ton 0,25 mıcır serildi. 04/02/2009 Çırpan Mahallesi Yeldeğirmenler Sokak İdare 1 ton 0,25 mıcır serildi. 04/02/2009 Ayazma Mevkii İdare 2 ton 0,25 mıcır serildi. 05/02/2009 Lalaşahin Mahallesi Mutlu Sokak İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 05/02/2009 Fevzidede Mahallesi Azatlı Caddesi İdare 0,5 ton 0,25 mıcır serildi. 10/02/2009 Fevzidede Mahallesi Azatlı Caddesi İdare 2 ton 0,15 mıcır serildi. 11/02/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Mevkii İdare 8 ton 2 no malzeme serildi. 11/02/2009 Çırpan Mahallesi Balıkçı Ahmet'in yanı İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 14/02/2009 Sırmalardaki villaların önü İdare 2 ton 0,25 mıcır serildi. 14/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton 2 no kum çakıl serildi. 16/02/2009 Lalaşahin Mahallesi Aralık Köyü yolu İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 16/02/2009

29 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 8 ton 140 moloz serildi. 17/02/2009 Selimiye Mahallesi Ş.Cemal Uruş Sokak İdare 8 ton 0,70 mıcır serildi. 18/02/2009 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 10 ton 140 balans taş serildi. 18/02/2009 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 16 ton 140 moloz serildi. 20/02/2009 Hamidiye Mah. Rüştiye Cad. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 24/02/2009 Çırpan Mahallesi İdare 0,5 ton 0,25 mıcır serildi. 24/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/02/2009 Atatürk Mah. Fatih Camii yanına İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 28/02/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 24 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Barış Mah. Dolmuş Durakları İdare 16 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Barış Mah. Gürvardar Sk. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Barış Mah. 76 Evler Mevkii İdare 16 ton 2 no elek altı malzeme serildi. 04/03/2009 Barış Mah. Doğan Sokak İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Selimiye Mah. Birim Sk. İdare 8 ton dolgu malzemesi serildi. 04/03/2009 Atatürk Mah. Çamlık Sok. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 04/03/2009 Lalaşahin Mah. Mutlu Sokak İdare 16 ton 0,25 mıcır serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 16 ton 2 No mıcır kum serildi. 06/03/2009 Selimiye Mah. Birim Sokak İdare 16 ton mıcır serildi. 06/03/2009 Keltaş Yolu İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Behram yolu İdare 24 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Hamidiye Mah. Dursunbey Cad. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 20 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 4 ton dere malzemesi serildi. 06/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 4 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009 Behram Köyü yolu İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009

30 Behram Köyü yolu İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 07/03/2009 Züferbey Mah. Aralık Köyü yolu üzeri İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 10/03/2009 Hamidiye Mah. 22 Nolu Sokak İdare 1,5 ton 0,25 mıcır, çakıl serildi. 14/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 14/03/2009 Atariye Mah. Yolcuoğlu Sokak İdare 2 ton 0-25 kırma taş serildi. 18/03/2009 Lalaşahin Mah. Anfitiyatro yoluna İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Atariye Mah. Yolcuoğlu Sk. İdare 2 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Yunusemre Mah. Sanayi Sitesi İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Yunusemre Mah. Sanayi Sitesi İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Barış Mah. 76 Evler İdare 8 ton dere malzemesi serildi. 19/03/2009 Lalaşahin Mahallesi İdare 8 ton dere malzemesi, çakıl serildi. 19/03/2009 Lalaşahin Mahallesi İdare 1 ton 0,25 mıcır serildi. 19/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler İdare Dere malzemesi çakıl serildi. 20/03/2009 Hamidiye Mah. 31 Nolu Sk. İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 23/03/2009 Hamzabey Mah. Sırmalar İdare 8 ton 025 mıcır serildi. 23/03/2009 Hamzabey Mah. Sırmalar İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 23/03/2009 Fevzidede Mah. Akar Sokak İdare 10 ton dere malzemesi çakıl serildi. 23/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 10 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 4 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Yunusemre Mahallesi Sanayi içi İdare 8 ton 0,15 mıcır serildi. 24/03/2009 Lalaşahin Mah. İdare 8 ton dere malzemesi çakıl serildi. 25/03/2009 Yunusemre Mah. Sanayi ulutuzun önüne İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler Yoluna İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/03/2009 Barış Mahallesi 76 Evler yoluna İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 25/03/2009 Lalaşahin Mah. Aralık Yolu İdare 6 ton dere malzemesi serildi. 25/03/2009 Lalaşahin Mahallesi İdare 6 ton dere malzemesi serildi. 25/03/2009

31 Lalaşahin Mahallesi Aralık yolu İdare 2 ton dere malzemesi serildi. 26/03/2009 Hamzabey Mah. 14 Eylül İlköğ. Okulu Köşesi İdare 0,5 ton ince sarı malzeme serildi. 26/03/2009 Selimiye Mah. 14 Eylül Bulvarı İdare 8 ton 0,25 mıcır serildi. 27/03/2009 Züferbey Mah. Cezaevi arkası İdare 80 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Orta Mah. Ateş Değirmen Sokak İdare 8 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Lalaşahin Mahallesi Aralık Yolu İdare 8 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Barış Mahallesi Nolu Sokaklar İdare 24 ton 0,25 malzeme serildi. 27/03/2009 Cumhuriyet Mah. Bursa Caddesi İdare 16 ton 0,25 malzeme serildi. 30/03/2009 Barış Mah. 103 Nolu Sokak İdare 100 ton yumurcaklı malzeme serildi. 06/04/2009 Barış Mah. 105 Nolu Sokak İdare 50 ton yumurcaklı malzeme serildi. 06/04/2009 Züferbey Mah. Yusuf Yavri Sokak İdare 200 ton 0,80 malzeme serildi /04/09 Barış Mah Nolu Sokak İdare 150 ton yumurcaklı malzeme serildi /04/09 Ovaazatlı Köy Yolları İdare 70 ton yumurcaklı malzeme serildi. 16/04/2009 Cumhuriyet Mah. Üniversite arkası İdare 50 ton dere malzemesi serildi. 04/05/2009 Lalaşahin mah. Adabahçeler yolları İdare 50 ton dere malzemesi serildi. 04/05/2009 Barış Mahallesi 203 Nolu Sokak İdare 150 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 12/05/2009 Cumhuriyet Mah. Doğan Sokak İdare 250 ton yumurcaklı malzemesi serildi /05/2009 Barış Mah. Recep Yazıcıoğlu Caddesi İdare 100 ton yumurcaklı malzeme serildi. 21/05/2009 Züferbey Mah.Yusuf Yavri Sokak İdare 100 ton 0,80 malzeme serildi. 26/05/2009 Lalaşahin Mah. Aralık Yolu İdare 50 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 17/06/2009 Cumhuriyet Mah. Doğan Sokak İdare 200 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 19/06/2009 Lalaşahin Mahallesi Yeni Bağlar yolu İdare 80 ton yumurcaklı malzeme serildi. 13/07/2009 Atariye Mahallesi Kavaklı Sokak İdare 200 ton 0-80 malzeme serildi /07/2009 Cumhuriyet Mahallesi 110 Nolu Sokak İdare 120 ton yumurcaklı malzemesi serildi /07/2009 Barış mah. 106 Nolu Sokak İdare 160 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 03/08/2009 Barış Mah. Recep Yazıcıoğlu Caddesi İdare 100 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 04/08/2009 Barış Mah. Recep Yazıcıoğlu Caddesi İdare 100 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 06/08/2009

32 Barış Mah. 103 Nolu Sokak İdare 160 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 10/08/2009 Barış Mah. Osmangazi Caddesi İdare 160 ton yumurcaklı malzemesi serildi. 14/08/2009 Lalaşahin Mahallesi Debboy İdare 40 ton dere malzemesi serildi. 09/09/2009 Barış Mah. Kaymakam Ulvi Ezgü Sokak İdare 10 ton dere malzemesi serildi. 18/09/2009 Cumhuriyet Mah. Mızrak Sk. İdare 290 ton 0,7 malzeme serildi. 03/11/2009 Cumhuriyet Mah. Hilal Sokak İdare 220 ton 0,7 malzeme serildi. 04/11/2009 Cumhuriyet Mah. Bağ Sk. İdare 150 ton 0,7 malzeme serildi. 05/11/2009 Barış Mah. Ertuğrul Gazi Caddesi İdare 790 ton 0,7 malzeme serildi /11/2009 Cumhuriyet Mahallesi Bulvar Sk. İdare 45 ton dere malzemesi serildi /11/2009 Hamidiye Mahallesi Rüştiye Caddesi İdare 50 ton 0,7 malzeme serildi /11/2009 Sanayi Çevre Yolu İdare 85 ton 0,7 malzeme serildi. 19/11/2009 Atatürk Mahallesi Ihlamur Sokak İdare 20 ton 0,7 malzeme serildi. 21/11/2009 Cumhuriyet Mah. Park Sokak İdare 60 ton 2 no malzeme serildi. 22/11/2009 Fevzidede Mah. Mera Sokak İdare 30 ton 2 no malzeme serildi. 22/11/2009 Cumhuriyet Mah. Mızrak Sk. İdare 25 ton 0,7 malzeme serildi. 23/11/2009 Hamidiye Mah. Terfi Merkezi İdare 10 ton 0,7 malzeme serildi. 25/11/2009 Cumhuriyet Mah. Arslan Sk. İdare 30 ton 0,7 malzeme serildi. 28/11/2009 Cumhuriyet Mah. Doğan Sk. İdare 25 ton 0,7 malzeme serildi. 30/11/2009 Orta Mah. Okullar Bölgesi İdare 30 ton 0,7 malzeme serildi. 03/12/2009 Lalaşahin Mah. Yağmur Sk. İdare 15 ton malzeme serildi. 05/12/2009 Orta Mah. Çöplük Yolu İdare 50 ton 5 no malzeme serildi. 10/12/2009 Sanayi Çevre yolu İdare 45 ton 0,7 malzeme serildi. 15/12/2009 Azatlı Mah. Gazi Sokak İdare 30 ton 2 no malzeme serildi. 21/12/2009 Hamzabey Mah. Özgür Sırma Cad. İdare 70 ton 0,7 malzeme serildi. 29/12/2009 Cumhuriyet Mah. Arslan Sk. İdare 25 ton 0,7 malzeme serildi. 09/12/2009 Yunusemre Mahallesi Ş.Mustafa Girgin Sokak İdare 279,62 ton malzeme serildi. Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak İdare 431,92 ton malzeme serildi.

33 Cumhuriyet Mahallesi Hurşit Peker Caddesi İdare 273,72 ton malzeme serildi. Atariye Mahallesi Özgür Sokak İdare 284,42 ton malzeme serildi. Selimiye Mahallesi Op.Dr. İlhami Şanal Sokak İdare 263,03 ton malzeme serildi. Hamidiye Mahallesi Rüştiye Caddesi İdare 1432,4 ton malzeme serildi. Sanayi Çevre Yolu İdare 995,9 ton malzeme serildi. Cumhuriyet Mah. Tunç, Mızrak, Bağ, Hilal S. İdare 1361,04 ton malzeme serildi. Cumhuriyet Mahallesi Ertuğrul Sokak İdare 835,61 ton malzeme serildi. Atatürk Mahallesi Ihlamur Sokak İdare 369,44 ton malzeme serildi. Lalaşahin Mah. Debboy arkası İdare 110 ton dere malzemesi serildi /02/09 Fevzidede Mah. Azatlı yolu üzere İdare 210 ton yumurcaklı malzemesi serildi /02/09 Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii İdare 60 ton 2 numara malzeme serildi /05/09 Fevzidede Mah. Ayazma Mevkii İdare 90 ton dere malzemesi serildi /06/09 Atariye Mah. Kaldırım başı yolu İdare 100 ton dere malzemesi serildi /07/09 Hamzabey Mah. Üniversite Arkası İdare 230 ton dere malzemesi serildi. 17/23/07/09 Hamzabey Mah. Süngü Spor Tesisleri arkası İdare 250 ton dere malzemesi serildi /09/09 Atariye Mah. Saygın Sokak devamı İdare 100 ton dere malzemesi serildi /09/09 Atariye Mah. Öküzcü Mera Yolu İdare 50 ton dere malzemesi serildi /09/09 Azatlı Yolu Konbes Arka ve Ön tarafı İdare 100 ton dere malzemesi serildi /10/09 Yalıntaş Yalıntaş Çevre You İdare 70 ton dere malzemesi serildi /10/09 Orta Mah. Cezaevi Arkası İdare 150 ton dere malzemesi serildi /10/09 Züferbey Mah. Toprak güme evleri İdare 100 ton dere malzemesi serildi /10/09 Züferbey Mah. Toprak güme evleri İdare 75 ton 2 numara malzeme serildi /11/09 Lalaşahin Mah. Yeni Bağlar Mevkii İdare 85 ton dere malzemesi serildi /11/09 Orta Mah. Karaoğlan yolu İdare 65 ton dere malzemesi serildi /12/09 Orta Mah. M.K.Paşa Spor Tesisleri Arkası İdare 250 ton dere malzemesi serildi /12/09 Adabahçeler İdare 50 ton dere malzemesi serildi /12/09 Anfitiyatro İdare 50 ton dere malzemesi serildi. 13/12/09

34 Adabahçeler İdare 85 ton dere malzemesi serildi /12/09 TOPLAM STABİLİZE : ,6 TON YOL AÇMA YATIRIMIN/İŞİN ADI Züferbey Mah. Yusuf Yavri Sok. İdare 192 mt uzunluğunda 11,5 mt genişliğinde yol açıldı Züferbey Mah. Yaşar Korkmaz Sok. İdare 73 mt uzunluğunda 9 mt genişliğinde yol açıldı. Atariye Mah. Kavaklı Sok. İdare 95 mt uzunluğunda 8,2 mt genişliğinde yol açıldı. Atariye Mah. Şafak Sok. İdare 100 mt uzunluğunda 7 mt genişliğinde yol açıldı. Atariye Mah. Çokal Sok. İdare 53 mt uzunluğunda 11 mt genişliğinde yol açıldı. Adalet Mah. Ertuğrulgazi Cad. İdare 161 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde yol açıldı. Cumhuriyet Mah. Doğan Sok. İdare 117 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde yol açıldı. Cumhuriyet Mah. Mızrak Sok. İdare 231 mt uzunluğunda 9 mt genişliğinde yol açıldı. Cumhuriyet Mah. Hilal Sok. İdare 43 mt uzunluğunda 8 mt genişliğinde yol açıldı. Barış Mah. 104 Nolu Sok. İdare 86 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde yol açıldı /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /07/ /07/09 12/08/09 TOPLAM YOL UZUNLUĞU: mt.

35 B ) 1-BİNA BİRİMİ YATIRIMIN/İŞİN ADI Çırpan Mahallesi Başak Sokak İdare 20 m2 umumi tuvalet yapıldı. 05/10/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 1 adet alüminyum sürme kapı yapıldı. 04/03/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 2 adet PVC pencere yapıldı. 01/04/2009 Elele Merkezi İdare 1 adet PVC kapı pencere yapıldı. 05/05/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 450 m2 çatı tamiri yapıldı. 20/06/2009 Yerel Gündem 21 Merkezi İdare 40 m2 alana mineflo döşendi. 30/06/2009 Tümbüldek Sosyal Tesisleri İdare 10 adet kilit değiştirildi /09 Tümbüldek sosyal Tesisleri İdare 3500 m2 alana boya yapıldı /09 Hayvan Pazarı İdare 12 adet kotra bölme işi yapıldı. 13/07/2009 Yerel Gündem 21 Merkezi İdare 1 adet PVC pencere takıldı. 10/07/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 1 adet fotoselli kapı takıldı. 13/08/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 2000 m2 alana boya yapıldı. 26/08/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 20 m2 betopan duvar yapılması 26/08/2009 Belediye Hizmet Binası, Belediye Düğün Salonu, Kültür Merkezi İdare 34 adet klima bakımı 27/08/2009 Belediye Düğün Salonu Sahne İdare 100 m2 alanın ham mdf kaplanması 02/09/2009 Tümbüldek Sosyal Tesislseri, Yerel Gündem 21 Merkezi, Düğün Salonu, Anfitiyatro İdare 25 m2 cam takılması 24/09/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 450 adet sandalye ve masanın boyanması 30/09/2009 Akar Spor Sahası İdare 6 adet aydınlatma direği yapılması 30/10/2009 Belediye Düğün Salonu İdare 10 m2 alana mineflo döşenmesi 05/11/2009 Belediye Hizmet Binası İdare 13 m2 alçıpan duvar yapılması 05/1/2009 Belediye Hizmet Binası İdare Başkan Yardımcısı odasına 1 adet kapı yapılması Belediye Hizmet Binası İdare Başkan yardımcısı odası 11 m2 alana mineflo döşenmesi 05/11/ /11/2009 Kent Müzesi(Dış Cephe) İdare 30 m2 alanın verniklenmesi 15/11/2009 Hayvan Pazarı içi İdare 1500 m2 alanın kireç boyama yapılması 05-30/11/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 14 m2 ayna ayna takılması 02-

36 20/12/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 1 adet çıkma kapı takıldı /12/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 250 m2 alan boyandı /12/2009 Tiyatro Çalışma Grubu Sahnesi İdare 1 adet mutfak dolabı takıldı /12/2009 Belediye Spor Lokali İdare 150 m2 alan boyandı. 21/12/2009 Belediye Spor Binası İdare 2 adet kapı tamiri yapıldı. 22/12/2009 Atatürk Parkı Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapıldı.(40 m2) Atatürk Parkı Wc İdare Mevcut demirden kapıların tamiratı yapıldı.(4 adet) Atatürk Parkı Wc İdare Eski boyalı yüzeylere astar çekilerek plastik boya yapılması (dış cephe)(45 m2) Atatürk Parkı Wc İdare Demirden imalatın bir kat antipas bir kat yağlı boya ile boyanması(15 m2) Çırpan Mahallesi Demirci Hacı Sokak Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması(60 m2) Çırpan Mahallesi Demirci Hacı Sokak Wc İdare Eski boyalı yüzeylere astar çekilerek plastik boya yapılması (dış cephe)(45 m2) Çırpan Mahallesi Demirci Hacı Sokak Wc İdare Mevcut ahşap menfezlerin yağlı boya ile boyanması(6 m2) Hayvan Pazarı Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması(30 m2) Hayvan Pazarı Wc İdare Mevcut ahşap kapıların yağlı boya ile boyanması(6 m2) Geçici Terminal Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması (iç cephe)(60 m2) Geçici Terminal Wc İdare Hela taşı ve montajı(1 adet) 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare Mevcut demirden kapıların tamiratı 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare Eski boyalı yüzeylere üç kat tavan boyası yapılması (İç cephe)(90 m2) Azatlı Mahallesi Wc İdare Demirden imalatın bir kat antipas bir kat yağlı boya ile boyanması(26 m2)

37 Azatlı Mahallesi Wc İdare Lavabo takılması (2 adet) 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare 4 adet pisuvar takılması 070/2009 Azatlı Mahallesi Wc İdare 4 adet pisuvar bölmesi yapılması 07- Azatlı Mahallesi Wc İdare 6 adet musluk takılması 07- Etibank Parkı Wc İdare Demir imalatın bir kat antipas iki kat sentetik boya ile boyanması(14 m2) Etibank Parkı Wc İdare Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (55 m2) Etibank Parkı Wc İdare Fayans ve seramik yapıştırıcı ile her renkte karo fayans duvar kaplaması yapılması(45 m2) Etibank Parkı Wc İdare 300 x 300 mm ebadında 1.sınıf mat granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması yapılması (7 m2) Etibank Parkı Wc İdare 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (10 m2) Etibank Parkı Wc İdare 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (10 m2) Etibank Parkı Wc İdare 7 adet musluk takılması 07- Etibank Parkı Wc İdare 45 x 55 cm konsollu lavabo takılması(1 adet) 07- Etibank Parkı Wc İdare 3 adet hela taşı takılması 07- Etibank Parkı Wc İdare 15 mt su tesisatı döşenmesi 07- Etibank Parkı Wc İdare 10 mt pis su tesisatı döşenmesi ELEKTRİK TESİSAT YATIRIMIN/İŞİN ADI Garaj Amirliği İdare Kolon hattı tesisatı montajı 13/03/09 Garaj Amirliği İdare İç tesisatı yapıldı. 14/03/09

38 Muhtelif İdare Trafik lambaları arızaları giderildi. 15/09/09 Sırmalar İdare Sırma Spor kompleksi aydınlatma tesisatı yapıldı /03/09 Belediye İdare Belediye anons hoparlör arızaları giderildi. 31/03/09 Sırmalar İdare Sırmalar Spor Kompleksi kolon hattı çekildi. 01/04/09 Garaj Amirliği İdare Bilgisayar, telefon tesisatı çekildi. 02/04/09 Hamidiye Mah. İdare Tahsilat bürosu elektrik tesisatı çekildi. 07/04/09 Belediye İdare Belediye binası tuvaletler tesisatları kanal içerisine alındı. 09/04/09 Hamidiye Mah. İdare Tahsilat bürosu telefon bilgisayar tesisatı 10/04/09 yapıldı. Belediye İdare Klima montajı yapıldı. 11/04/09 Düğün Salonu İdare WC'lere aydınlatma tamiri yapıldı. 12/04/09 Hamzabey Mah. Pazaryeri İdare Pano tadilatı yapıldı. 17/04/09 Geçici Terminal İdare Aydınlatma tadilatı yapıldı. 18/04/09 Belediye İdare Değişiklikten dolayı telefon, bilgisayar, /04/09 enerji hatları tadilatı yapıldı. Tümbüldek İdare Tümbüldek sosyal tesisleri aydınlatma 09/05/09 tadilat yapıldı. Garaj Amirliği İdare Otopark aydınlatma tadilatı yapıldı. 11/05/09 Fen İşleri Müd. İdare Klima enerji tesisatı çekildi. 12/05/09 Tümbüldek İdare Tümbüldek sosyal tesisleri elektrik arıza giderildi. 13/05/09 Muhtelif İdare Trafik lambaları arızaları giderildi. 01/06/09 Muhtelif Ayyıldız tadilatı yapıldı. 03/06/09 Çağlayan Parkı Mevkii Set boyu aydınlatma tadilatı yapıldı. 08/06/09 Yazı İşl. Müd. Aydınlatma tadilatı yapıldı. 09/06/09 Yerel Gündem 21 İdare Telefon tesisatı çekildi. 09/06/2009 Muhtelif Caddeler İdare Trafik lambası arızaları giderildi. 10/06/2009 Santral Park Mevkii İdare Setboyu aydınlatma arızaları giderildi. 11/06/2009 Belediye Hizmet Binası Muhtelif Belediye anons hoparlor arızaları 15/06/2009 giderildi. Tümbüldek Santrüfüj arızası giderildi. 17/06/2009 Yunusemre Parkı Aydınlatma arızası giderildi.kumanda panosu yeri değiştirildi 18/06/2009

39 Sanayi Kavşak Havuz motor arızası giderildi. 27/06/2009 Eski İtfaiye Parkı Pano tadilatı yapıldı. 30/06/2009 Garaj Amirliği Klima enerji tesisatı yapıldı. 02/07/2009 Saatli Meydan Trafik lamba pano arızası giderildi. 04/07/2009 Belediye Hizmet Binası Belediye başkanlığı tesisatı kablo kanalına 07/07/2009 alındı. Belediye Hizmet Binası Belediye önündeki ışıklı ağaç arızası 07/07/2009 giderildi. Belediye Hizmet Binası Aydınlatma lambası arızası giderildi. 08/07/2009 Dere Mahalle Fakir evi elektrik keşfi yapıldı. 09/07/2009 Dere Mahalle Fakir evi elektrik tesisatı yapıldı. 11/07/2009 Belediye Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası Zabıta Müdürü odasına klima enerji hattı çekildi. Muhtelif belediye anons hoparlör arızalatrı giderildi. 13/07/ /07/2009 Belediye Hizmet Binası Su İşleri klima enerji hattı çekildi. 16/07/2009 Bursa Caddesi kaldırım aydınlatma çalışmaları yapıldı /07/2009 Temizlik Şantiyesi Aydınlatma arızaları giderildi. 23/07/2009 Belediye Hizmet Binası önü Sergi için aydınlatma yapıldı. 30/07/2009 Kamyon Garajı 1 Nolu pompa kolon hattı tadilatı yapıldı. 03/04/2009 Muhtelif caddeler Trafik lambaları arızaları gideirldi. 13/08/2009 Benzinlik Aydınlatma arızaları gidierildi. 20/08/2009 Şehitlik Aydınlatma arızaları giderildi. 07/09/2009 Temizlik Şantiyesi Aydınlatma arızaları giderildi. 09/09/2009 Belediye Düğün Salonu Kolon hattı kablo kanalı içine alındı. 10/09/2009 Setboyu Sokak Aydınlatma arızaları giderildi 12/09/2009 Muhtelif Caddeler Trafik lambaları arızaları giderildi. 17/09/2009 Belediye Düğün Salonu Aydınlatma arızaları giderildi. 19/09/2009 Belediye Hizmet Binası Telefon tesisatı tadilatı yapıldı. 23/09/2009 Belediye Hizmet Binası Anons hoparlör arızaları giderildi. 03/10/2009 Akar Meydanı Aydınlatma tadilatı yapıldı. 07/10/2009 Selimiye Mahallesi Fakir evi elektrik tesisatı yapıldı. 08/10/2009

40 Fidanlık Aydınlatma arızası giderildi 09/10/2009 Belediye Hizmet Binası Elektirk arızası giderildi 12/10/2009 Sanayi Havuz aydınlatma arızası giderildi. 23/10/2009 Yeşil cami tuvalet Elektrik tesisatı yapıldı. 03/11/2009 Terminal Aydınlatma tadilatı yapıldı. 16/11/2009 Azatlı Meydanı Aydınlatma kolon hattı tadilatı yapıldı. 17/11/2009 Belediye Hizmet Binası Telefon arızası giderildi 18/11/2009 Mezarlıklar Sabit ses sistemi kuruldu /11/2009 Keltaş Arıtma Motor montajı yapıldı. 09/12/2009 Terminal jeneratör arızası giderildi 11/12/2009 Şantiye taş kırma Elektrik motor arızası giderildi. 26/12/2009 Akarspor Tesisi Aydınlatma için elektirk tabloları çakıldı. 31/12/2009 Cumhuriyet Mah. Mızrak Sok. Direk değişimi (3 adet) Ağustos 09 Esentepe Sok. Direk değişimi (1 adet) 10/11/09 Hamidiye Mah. 11 Nolu Sok. Direk değişimi (1 adet) 12/11/09 Balıkesir Cad. Özmen Galeri yanı Direk değişimi (1 adet) 20/11/09 Etibank Parkı Nikah Salonu İnşaat için direk yeri değişimi (1 adet) Ocak BİNA YIKIM YATIRIMIN/İŞİN ADI Çırpan Mah. Ece Çıkmazı İdare 1 adet ahşap bina tehlike arz ettiği için yıkıldı Züferbey Mah. Hızır Sok. İdare Çitler yolda kaldığı için söküldü. Fevzidede Mah. Azatlı Cad. İdare 25 m2 Betonarme bina imar işleri yazısına istinaden yolda kaldığı için yıkıldı. Züferbey Mah. Hüsnübey Sok. İdare 20 m2 Tuğla bina imar işleri azısına istinaden tehlike arz ettiği için yıkıldı. Selimiye Mah. Yoğurtçu Sok. İdare 50 m2 Yığma bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için yıkıldı. Vıraca Mah. Yavuz Sok. İdare 20 m2 Yığma bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için yıkıldı. Orta Mah. Karaoğlan Cad. İdare 50 m2 Ahşap bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için mal sahibi tarafından yıkıldı.

41 Züferbey Mah. Fabrika Cad. İdare 100 m2 Ahşap bina encümen kararına istinaden tehlike arz ettiği için mal sahibi tarafından yıkıldı. C ) MERKEZ BİRİMİ Birimimize 363 adet dilekçe, 389 adet yazı olmak üzere 752 adet resmi evrak gelmiştir Yılı içerisinde Birimimizden 752 adet evrak gönderilmiştir YILI BİRİMİMİZ TARAFINDAN İHALESİ YAPILAN İŞLER 1- İhalenin Adı : İlçenin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında yol tamir ve küçük bakım işlerinde kullanılmak üzere, hizmet alım işi İhale Kayıt No : İhale Tarihi : 24 / 12 / 2008 İhaleye Katıla Firmalar: a) ÖZ-TEK İhaleyi Alan Firma : ÖZ-TEK İhale Bedeli b) Karacan Tem. Ltd. Şti. c) Kadir KUMSAR : ,00 TL + KDV 2- İhalenin Adı : Fen İşleri şantiyesinde çalıştırılmak üzere personel alım işi İhale Kayıt No : 2009 / İhale Tarihi : 05 / 06 / 2009 İhaleye Katıla Firmalar: a) ÖZ-TEK b) Karacan Tem. Ltd. Şti. c) Kadir KUMSAR İhaleyi Alan Firma : ÖZ-TEK İhale Bedeli : TL + KDV 3- İhalenin Adı : İlçenin muhtelif cadde ve sokakların sıcak asfalt yama yapılması işi İhale Kayıt No : İhale Tarihi : 12 / 06 / 2009 İhaleye Katıla Firmalar: 1) Danış Yapı 2) Ceta İnş. 3) Öztimur Müt. İhaleyi Alan Firma : Danış Yapı Madencilik İhale Bedeli : TL + KDV

42 4- İhalenin Adı : İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarında parke yol yapım ve onarım yapılması işi İhale Kayıt No : 2009 / İhale Tarihi : 04 / 09 / 2009 İhaleye Katıla Firmalar: a) Kazım ve Memduh Yüzgüllü Ort. b) Sami Bozoğlu c) Altınbaş İnş. İhaleyi Alan Firma : Kazım ve Memduh Yüzgüllü Ort. İhale Bedeli : TL + KDV YILI FAALİYETLERİ MUKAYESE TABLOSU İMALATIN CİNSİ ÖLÇÜ PARKE YENİ M PARKE TAMİR M BORDÜR YENİ MT BORDÜR TAMİR MT ASFALT SATIH TON ASFALT TAMİR TON STABİLİZE TON YOL AÇMA MT GELEN DİLEKÇE ADET GELEN RESMİ YAZI ADET GİDEN EVRAK ADET İmalatların grafik gösterimleri

43 PARKE ( ) PARKE YENİ PARKE TAMİR BORDÜR ( ) BORDÜR YENİ BORDÜR TAMİR

44 ASFALT ( ) ASFALT SATIH ASFALT TAMİR STABİLİZE ( ) STABİLİZE

45 YOL AÇILMASI( ) YOL AÇMA GELEN GİDEN EVRAK ( ) GELEN DİLEKÇE GELEN RESMİ YAZI GİDEN EVRAK

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2010 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2010 1 2010 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adres Telefon Faks E-posta Web Ordu Büyükşehir Belediyesi Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının

Detaylı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 BAŞKAN DAN Esenyurt Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planı uyarınca hazırlanan 2013 yılı yıllık performans programı ve bütçesinin hedef ve kaynakları doğrultusunda

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu OSMANİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Mutlu Şehir Osmaniye hedefiyle başladığımız ve hizmetlerimizle geçen 4.yıl olan 2012 yılını da tamamlamış bulunmaktayız. Şehrimizin

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr 1 CUMHURBAŞKANI Abdullah GÜL www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr 2 BAŞBAKAN Recep Tayyip ERDOĞAN

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 1 TAKDİM 2013 yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi için Kurumsal Dönüşüm, Kültürel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm stratejilerine yönelik

Detaylı

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin...

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin... 1 Sancaktepe Belediyesi SANCAKTEPE KENT HARİTASI 2 3 Sancaktepe Belediyesi 4 5 Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı