Saygılarımla Ferit F. MERĐÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygılarımla Ferit F. MERĐÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2 Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Đlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf olma sürecini 2012 yılında da devam ettiren yönetimimiz, sizlerden gelen her türlü talep ve şikâyetleri Site Yönetim Planı çerçevesinde değerlendirerek büyük bir özveri ile çalışmış ve sorunları çözüme ulaştırmıştır. Kemer Country Sakini olmanın ayrıcalığını sizlere yaşatmak, sitemizi her geçen gün bir adım daha ileri götürmek, siz sakinlerimize huzurlu bir ortam sağlamaya çalışmak en büyük hedefimiz olmuştur. Gelecek yıllara ait hedefleri de kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlayan yönetimimiz, 2013 yılı Yönetim Kurulu na görevi teslim etmenin huzur ve mutluluğu içerisindedir. Yeni dönemde görev alacak Yönetim ve Temsilciler Kurulu nun Sayın Üyeleri ne şimdiden başarılar diler, 2012 yılı Yönetim ve Temsilciler Kurulu Üyelerine katkılarından, personelimize özverili çalışmalarından dolayı Kemer Country Kemerköy Sitesi adına teşekkür ederim. Saygılarımla Ferit F. MERĐÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

3 ĐÇĐNDEKĐLER 2012 Yılı SiteYönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Sosyal ve Đdari Hizmetler Bölümü Halkla Đlişkiler Birimi Kriz Yönetim Merkezi Eğitim Salonu Postane Birimi 8 2. Muhasebe Bölümü Muhasebe Bölümü Faaliyetleri Cari Hesaplar Personeli Faaliyetleri Muhasebe Personeli Faaliyetleri Đnsan Kaynakları Personeli Faaliyetleri Satın Alma ve Mal Sorumlusu Faaliyetleri Hukuk Servisi Đcra Takibi ve Davalar Dava Açılma Aşamasında Olan Đcra Takipleri Aleyhe Açılmış Davalar Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Bölümü Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Bölümü Faaliyetleri Sert Alan Bakım Onarım Faaliyetleri Yeşil Alan Bakım Onarım Faaliyetleri Mevsimlik Çiçek Dikimi Bitki Dikimi Sera Faaliyetleri Çim Yenileme ve Bakımı Bitki Budama Gübreleme Sulama Bitki Đlaçlama Yabani Ot ve Alan Temizliği Göletlerde ve Derelerde Temizlik Karla Mücadele Yılbaşı Süslemeleri Ortak Alan ve Yapı Blokları Temizlik Faaliyetleri Faaliyet Alanlarına Göre Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Çalışmaları Personel Performans Analizi Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Müdürlüğü Personel Performansı Verim Hesabı 113

4 5. Teknik Servis Bölümü Teknik Servis Bölümü Faaliyetleri Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri Ortak Alan Faaliyetleri Ortak Alan Pis Su ve Yağmur Suyu Hizmetleri Ev Servisi Hizmetleri Bakım ve Rutin Kontroller Teknik Servis Bölümü Personel Performans Analizi Faaliyet Alanlarına Göre Performans Analizi Ekiplere Göre Performans Analizi Kalite Güvence Kalite Yönetimi Çalışmaları Su Analizi Çalışmaları Kullanma Suyu Analiz Faaliyetleri Gölet Sularında Analiz Çalışmaları Kazan-Boyler Sistemlerinde Su Analiz Çalışmaları Ortak Alan Havuzlarında Su Analiz Faaliyetleri Özel Villa Havuzlarında Yapılan Çalışmalar Site Genelinde Đlaçlama Faaliyetleri Sosyal Tesislerde Yapılan Çalışmalar Havuz ve Havuz Çevresinde Yapılan Çalışmalar Tenis Kortlarında Yapılan Çalışmalar Kapalı Garajda Yapılan Çalışmalar Makro Market Mal Kabul Alanında Yapılan Çalışmalar Sedir Havuzda Yapılan Çalışmalar Kemerbahçe Havuzda Yapılan Çalışmalar Spor Salonunda Yapılan Faaliyetler Lokantada Yapılan Faaliyetler Eğitim, Denetim ve Muayeneler Sosyal Merkez Hizmetleri Köy Meydanı Lokantası&Pub Havuz ve Tenis Kortları Köy Meydanı Spor Salonu S.O.S International Acil Sağlık Hizmetleri Genel Değerlendirme Güvenlik Hizmetleri Güvenlik ve Koruma Đle Đlgili Devam Eden Hizmetler Güvenlik Personelinin Yıl Boyunca Aldığı Eğitimler Đtfaiye Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri 207

5 - 1 -

6 Kemer Country Kemerköy Sitesi Yönetimi, Site Temsilciler Kurulu nun aldığı kararlar doğrultusunda sitemizin temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. MĐSYONUMUZ Kemer Country Kemerköy Sitesi Yönetimi olarak site sakinlerimize güvenilir, üstün kaliteli ve artı değerleri olan hizmetler vermek, sosyal ve fiziksel çevremizi özenle korumak, bunların yanında sakinlerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak öncü ve yaratıcı çözümlerle yaşamlarına değer katan hizmetler sağlamak, site sakinlerimizin gurur duyduğu bir yönetim olmaktır. VĐZYONUMUZ Site Yöneticiliği alanında etkin ve teknolojik çözümler üretmek için, yenilikleri sürekli takip ederken, sakinlerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak, yüksek nitelikli personel ile sürekli gelişme ve iyileşmeye açık olmaktır

7 YÖNETĐM KADROMUZ GENEL MÜDÜR HUKUK MÜŞAVĐRĐ MALĐ MÜŞAVĐR GENEL MD. YRD. (TEKNĐK VE BAKIM ĐŞLERĐ) HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ : HÜSEYĐN TAVOZAR : ONAT YILDIRIM : BURHAN KARA :ENVER DARICIOĞLU : FATOŞ SAFDĐL : MURAT KONCAOĞLU SERT VE YEŞĐL ALAN TEM. PEY. MD. : ÖZLEM YETKĐN KARACA KALĐTE YÖNETĐM TEMSĐLCĐSĐ LOKANTA&PUB ĐŞLETME MD. ĐDARĐ AMĐR (GÜNDÜZ) ĐDARĐ AMĐR (GECE) : CEMAL DEMĐR : BÜLENT ORTAÇ : YÜKSEL BAŞ : OSMAN NURĐ KARACA - 3 -

8 1. SOSYAL VE ĐDARĐ HĐZMETLER BÖLÜMÜ 1.1) HALKLA ĐLĐŞKĐLER BĐRĐMĐ S.N. Personelin Adı ve Soyadı Görevi 1 FATOŞ SAFDĐL KAYA HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRÜ 2 NAZAN ALTIN SAFDĐL OFĐS ASĐSTANI 2012 yılında, sakin şikayetleri ve talepleri Halkla Đlişkiler Birimi tarafından kayıt altına alınmış ve ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Sakin şikâyetlerinin çözümlenmesi konusunda gereken özen ve hassasiyet tüm birimler tarafından gösterilmiş, alınan şikâyetlerin çözümlenmesi ve taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak süreç ve sonuç takip edilerek site sakini bilgilendirilmiştir yılında gelen sakin şikayet ve talep adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI SAKİN ŞİKAYET VE TALEPLERİNİN DAĞILIM GRAFİĞİ OC ŞU MA NİS MA HAZ TE AĞ EY EKİ KA AR Seri Seri SERİ 1: GELEN SAKİN ŞİKÂYET VE TALEP SAYISI SERİ 2: ÇÖZÜMLENEN SAKİN ŞİKÂYET VE TALEP SAYISI Yıl içerisinde yapılan tüm Site Temsilciler Kurulu, Site Yönetim Kurulu, Bağımsız Birim Malikleri, Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, Site Genel Kurul, parsel toplantıları ve diğer toplantılar, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Hukuk Danışmanı, Mali Müşavir ve ilgili diğer birimlerle koordineli olarak toplantı davet yazıları şahsa özel olarak hazırlanmış, iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş, toplantı organizasyonu yapılmış, toplantı tutanakları hazırlanmış, ilgili kişilerin imzaları alınarak karar defterlerine eklenmiş ve noter tasdikleri yaptırılmıştır

9 Site sakinlerimize yapılan tüm duyurular, Halkla Đlişkiler Birimi tarafından hazırlanarak ve/veya gerektiğinde SMS ile basılı olarak ise posta servisince dağıtılmış ve ISO 9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek arşivlenmiştir. Site tapu sahipleri ve kiracılarının , telefon ve diğer kişisel bilgileri rutin olarak güncellenerek bir databank oluşturulmuştur. Gelen ve giden evrakların tamamı ISO 9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek ilgili birimlere dağıtımı sağlanmıştır. Kemerköy Site Yöneticiliği, Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş ye gelen evrak, fatura ve muhasebe evrakları servisine gelen tüm faturalar ISO 9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir yılında Kemerköy Site Yöneticiliği gelen evrak adedi 1158, giden evrak kaydı ise 1881 adettir. Giden evrak kayıtları da yine ISO standartlarına uygun olarak kaydedilmiş ve dosyalanmıştır. Kemerköy Site Yöneticiliğine gelen tüm misafirler karşılanarak ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Site sakinlerimizin araçlarının site giriş kapılarında güvenlik birimleri tarafından kolayca tanınmalarını sağlayan stickerlar için sakinlerimizin araç bilgilerinin yer aldığı formlar doldurtularak dosyalanmış, kolay geçiş sistemi ve otopark girişi için güvenlik birimi ile paylaşılmış ve sakinlerimizin adres ve araç plakalarının yer aldığı stickerlar kendilerine teslim edilmiştir yılında yaklaşık 1500 adet sticker verilmiştir. Muhasebe servisine gelen tüm faturalar ISO 9001:2008 standartlarına göre kaydedilerek muhasebe birimine teslim edilmiştir. Talep eden site sakinlerine aylık cari hesap ekstreleri muhasebe biriminden alınarak rutin olarak faks ile gönderilmiştir. Sitemizi ilgilendiren genel bilgilerin ve siteye yapılan duyuruların yanı sıra tüm bağımsız birim maliklerinin ve kiracılarının cari hesaplarını kontrol edebilme ve sanal pos üzerinden ödeme yapabilme, forum alanında ise diğer sakinlerimizle görüşlerini paylaşabilme imkânı bulunan adresli web sitemiz rutin olarak güncellenmiş ve dileyen site sakinlerimizin internet sitesine girişleri için kaydı yapılmıştır. Site sakinlerimizin internet ortamında internal olarak her türlü konuda paylaşımda bulunabilmeleri için Kemer Country Paylaşım Platformu ve Kemer Country Emlak Platformu adı altında yönetim kurulunun öncülüğünde hazırlanan sanal iki paylaşım platformunda yer alan kişilerin güncellemesi, gelen taleplerin moderatörle paylaşılması ve düzenli bilgi akışı sağlanmıştır. Talep eden ve üyeliğini onaylayan tüm sakinlerimiz moderatör denetiminde platform kurallarına uyan tüm paylaşımlarını bu ortamda yayınlayabilmişlerdir. Site sakinlerimize dağıtılan tüm basılı materyallerin tasarımı, basımı, çoğaltılması ve dağıtımın takibi Halkla Đlişkiler Birimi tarafından yapılmıştır

10 Muhasebe biriminden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan işletme projesi tebliğ mektuplarının posta kanalı ile iadeli taahhütlü olarak gönderimi yapılmış ve arşivlenmiştir. Sakinlerimizin veya dışarıdan gelen firmaların site içerisinde dağıtımını talep ettikleri broşür, katalog vb. tanıtım ve reklam amaçlı tüm materyaller kayda alınarak postane servisine dağıtılmak üzere teslim edilmiştir. Đlgili Birimlerden alınan bilgiler ve hazırlanan raporlar doğrultusunda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı faaliyet raporu hazırlanarak CD olarak sakinlerimize gönderilmiştir yılında yaklaşık 1200 adet Faaliyet raporu CD si gönderilmiştir. Peyzaj, temizlik, teknik, postane birimlerinin yazlık ve kışlık üniformaları taşeron firma ile karşılıklı görüşmeler neticesinde hazırlanmış ve ilgili personele teslim edilmiştir. ARŞĐV 2012 yılına ait evraklar geçmiş yılda olduğu gibi arşiv odalarında sınıflandırılarak ISO 9001:2008 standartlarına göre kaydedilmiştir. Genel Evrak Arşivi Muhasebe Arşivi - 6 -

11 1.2) KRĐZ YÖNETĐM MERKEZĐ Sitemizde olabilecek doğal afet ve acil durumlarda, birimler arası iletişimi ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AKOM Binası nda Kriz Yönetim Merkezi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. 1.3) EĞĐTĐM SALONU Yönetim kampüsümüzdeki AKOM binasında, kurum içi eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütüldüğü eğitim salonunda Kalite Yönetim, Güvenlik Hizmetleri, Yangın Eğitimi vb. konularda çeşitli eğitim ve seminerler verilmiştir. Eğitim Salonu - 7 -

12 1.4) POSTANE BĐRĐMĐ S.N. Personelin Adı ve Soyadı Görevi 1 ŞAHĐN KAYA POSTA DAĞITIM PERSONELĐ 2 ALĐ TURAN POSTA DAĞITIM PERSONELĐ Postane birimi tarafından düzenli olarak, her gün Kemerburgaz Postanesinden site sakinlerine gelen postalar ve koliler alınarak öncelikle posta güvenlik kontrol cihazından geçirilmiş ve aynı gün siteye dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca, site yönetiminin yapmış olduğu duyurular, ekstreler, tahsilat makbuzları, su ve elektrik faturaları ile promosyon amaçlı site geneline dağıtılmak istenen dergi, katalog ve benzeri evraklar postane elemanlarımız tarafından dağıtılmıştır. Gelen Postaların Tasnif Edilmesi Posta Türlerine Göre 2012 yılı Posta Dağıtım Đstatistikleri; Günlük Muhtelif Posta Faaliyetleri : 2012 yılında, Kemerköy Sitesi ne dağıtılmak üzere, Kemerburgaz postanesinden yaklaşık olarak adet muhtelif posta alınmış ve dağıtımı Pazar günleri hariç olmak üzere, aynı gün içerisinde iki posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Aylık ortalama olarak, adet muhtelif posta siteye dağıtılmıştır. Yönetim Duyuruları : 2012 yılında, Kemerköy Sitesi ne dağıtılmak üzere, adet özel ve genel duyuru, çeşitli yazışmalar, sticker teslimleri alınmış ve dağıtımı iki posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Aylık ortalama olarak, adet duyuru dağıtılmıştır. Ekstre, Su Faturası, Elektrik Faturası, Tahsilat Makbuzları, Diğer Evraklar: 2012 yılında, Kemerköy Sitesi ne dağıtılmak üzere, adet Ekstre, Su Faturası, Elektrik Faturası, diğer muhasebe evrakları, tahsilat makbuzu alınmış ve dağıtımı iki posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Aylık ortalama olarak adet dağıtılmıştır

13 Özel Şirketlerin Reklam/Tanıtım Malzemeleri: 2012 yılında, Kemerköy Sitesi ne ücretli olarak dağıtılmak üzere, özel şirketlerin reklam, tanıtım amaçlı adet broşür, katalog, dergi, vb. alınmış ve dağıtımı iki posta dağıtım elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Aylık ortalama olarak, adet broşür, katalog, dergi vb. dağıtılmıştır. Postane Birimimiz, 2012 yılında, Kemerköy Sitesi ne, 2 Posta Dağıtım Elemanı ile toplam adet evrak dağıtmıştır. Ortalama Günlük Aylık ve Yıllık: Yıllık : adet / yıl posta Aylık : adet / ay posta Günlük: 1612 adet / gün posta Adam = 1612/2 = 806 adet/ adamgün posta dağıtılmıştır. POSTA BÖLÜMÜ 2012 YILI POSTA DAĞITIM ÇİZELGESİ 8% 6% 12% 74% Günlük Muhtelif posta Faaliyetleri Yönetim Duyuruları Ekstre, Su-Elk. Faturası, ve Tahsilat Makbuzları Özel Şirketlerin Reklam/Tanıtım Malzemeleri - 9 -

14 2. MUHASEBE BÖLÜMÜ Muhasebe Müdürlüğü 2012 yılında, Kemerköy Sitesi ne, 1 Muhasebe Müdürü, 1 Satın Alma, 1 Đnsan Kaynakları, 1 Cari Hesaplar, 3 Muhasebe toplam 7 kişilik kadrosu ile hizmet vermiştir. Bu hizmetle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi, denetim ve kontrolü, verilmesi zorunlu beyanname, bildirge ve yıllık mali tabloların düzenlenmesi, kontrolü ve onayı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burhan Kara tarafından yapılmıştır. Üçer aylık periyotlar ile dönem başı ve dönem sonu genel muhasebe, mali tablolar ve mutabakatlar ile gerçekleşen kesin hesap tablolarının yanı sıra, tüm muhasebe evrakları ve düzenlenmesinin kontrolü Site Yönetim Kurulu Üyesi ve Site Temsilciler Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Gürer ile görevlendirdiği elemanları (DRT - DELOITTE) tarafından yapılmıştır. S.N. Personelin Adı ve Soyadı Görevi 1 MURAT KONCAOĞLU MUHASEBE MÜDÜRÜ 2 ÖZLEM ÖZKAN MUHASEBE 3 ÖZNUR SULAKÇI MUHASEBE 4 SEDA UÇANKUŞ MUHASEBE 5 MERVE YILMAZ ĐNSAN KAYNAKLARI 6 SELVET AKYOL CARĐ HESAPLAR 7 SERHAT ŞENTÜRK SATIN ALMA 2.1) MUHASEBE BÖLÜMÜ FAALĐYETLERĐ 2.1.1) CARĐ HESAPLAR PERSONELĐ FAALĐYETLERĐ Aidat, Yakıt, Yapı Blok Özel Giderleri, Yatırım, Su, Teknik Hizmet, Kesin hesap v.b borç tahakkukları sakinlerin cari hesaplarına işlenmiştir. Her ayın 1-5 i arasında ev sahibi ve kiracı ekstreleri, posta dağıtım personeline teslim edilmiştir. Tarafımızda mail adresi bulunan sakinlerimize aylık ekstreleri ortamında gönderilmiştir. Her ayın 2 si ile 15 i arasında, 577 adet mail-order tahsilâtı yapılmış, tahsilat makbuzlarının birer nüshaları sakinlerimize iletilmesi için Posta servisine teslim edilmiştir. Her ayın 15 ine kadar borcunu ödemeyen sakinlerin telefonlarına mesaj gönderilmiş, sözlü ve yazılı hatırlatma yapılmış, tüm uyarılara rağmen ödeme yapmayan sakinlerimize Noterden Đhtar gönderilmiştir. 1 veya 2 ay aralıklarla Yapı Blok kazanlarının yakıt gerçekleşenleri çıkartılmış, hesaplama tablolarının ekstreyle birlikte tebliğ edilmiştir. Kemerboyu Yalıkonaklar 8 Adet Kazan (163 Konut) Sedir Evleri 3 Adet Kazan ( 50 Konut) Recidence Blokları 1 Adet Kazan ( 86 Konut Sosyal Tesis) Kemerköşk 1 Adet Kazan ( 12 Konut, 2 Đşyeri )

15 Sakinlerimizden gelen, cari hesapla ilgili teknik, su v.b şikâyet ve itirazlar değerlendirilmiş ve sorunlar giderilmiştir. Banka ödemeleri düzenli olarak cari hesaba işlenmiştir. Ev sahibi veya kiracı siteden taşınırken su hesabı çıkartılıp, tüm borç bakiye tahsil edilmiştir. Hukuk bürosunun aylık masrafları kontrol edilerek muhasebeleştirilmiştir. Hukuk servisiyle her 3 ayda bir icra dosyaları hakkında mutabakat yapılmıştır ) MUHASEBE PERSONELĐ FAALĐYETLERĐ Gelen faturaların tamamı eklerinde bulunan satın alma formları ve sözleşmelere bakılarak, bütçe harcama kalemlerindeki yerleri tespit edilmiştir. Güncel olarak muhasebe kayıtları yapılmış ve fişleri yazdırılarak tasnif edilmiştir. Kiracılarımızın(macro v.b) sözleşme ve ödeme esaslarına göre takibi yapılmış, faturaları kesilerek ödemeleri takip edilmiştir. Bütçe gerçekleşmesi için detay gerçekleşme tabloları düzenli olarak güncellenmiştir. Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Tic. A.Ş. ve Kemerköy Sitesi Yöneticiliği ne ait beyannameler düzenlenmiştir. Mali müşavir denetiminde kontrolü yapılarak tahakkukları ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Günlük Nakit Akış tabloları hazırlanarak, Yönetim Kurulu Başkanı na ve Genel Müdür e arz edilmiştir. Ödeme Planları haftalık olarak hazırlanmış, Đşletme projesindeki bütçe harcama kalemlerine göre, birim amirlerince onaylı gelen ödeme talimatları değerlendirilmiştir. Kredi kartı tahsilâtlarının ve bloke hesap ile ilgili virmanların takibi yapılmış, muhasebe kayıtları yapılarak güncel tutulması sağlanmıştır. Yılsonu Bilanço ve Gelir Tablosunun oluşturulması için tekdüzen muhasebe sistemine uygun olarak genel mizanlar hazırlanmıştır. Yılsonu kapanış kayıtları sonrası yasal defterler yazdırılarak kapanış tasdikleri yapılmış, yeni yıl yasal defterleri tasdik edilmiştir. Yıllık Genel Kurul öncesi ve sonrası gerekli evraklar düzenlenerek işlemler takip edilmiştir. Yeni yıl tahmini bütçelerinin hazırlıkları yapılmıştır. Yüklenicilerle yapılan sözleşme hükümleri gereği, işlemlerinin takibi yapılmıştır. Her türlü özel ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki yazışma ve sorumluluklar yerine getirilmiş, tebliğ ve yasal süreçlerin takibi yapılmıştır. Teknik servis iş emirleri fiyatlandırılarak belgelendirilmiş, 1 suretleri ev sahiplerine verilmek üzere posta servisine verilmiştir. Hukuk servisi tarafından icra dosyaları için istenen defterler bilirkişiye götürülerek açıklama yapılmıştır

16 2.1.3) ĐNSAN KAYNAKLARI PERSONELĐ FAALĐYETLERĐ Personelin aylık bordro ve puantaj bilgileri takip edilerek, aylık SGK bildirge tahakkuk ve ödemeleri gerçekleştirilmiş, muhasebe kayıtları yapılmıştır. Personel servis ve yemek işlemlerinin takibi yapılmıştır. Personel özlük dosyaları güncellenmiştir. Personel bütçesi gerçekleşmesinin güncel olarak takibi yapılmıştır. Personel işe giriş ve çıkışlarında gerekli işlemler yapılmıştır. Personel rapor ve iş başı belgelerinin takibi yapılmıştır. Cari Hesapla, muhasebe tahakkukları kontrol edilip, aylık mutabakatları yapılmıştır. Aylık muhtasar için gerekli belgeleri hazırlayıp müşavire sunulmuştur. Sabit kıymet alımları, güncel olarak dosyalanmış, Demirbaş, taşıt ve amortisman tabloları hazırlanarak muhasebe kayıtları yapılmıştır ) SATIN ALMA VE MAL SORUMLUSU FAALĐYETLERĐ Depo sorumlusundan gelen satın alma istek formunda belirtilen malzemelerle ile ilgili olarak tedarikçilerden fiyat teklifleri alınmıştır. Farklı tedarikçilerden alınan fiyat teklifleri ile mukayese tabloları hazırlanmış ve ilgili birimlerin yetkililerine sunulmuştur. Gerekli onaylar alındıktan sonra malzeme alımı yapılarak depo sorumlusuna teslim edilmiştir. Depo sorumlusu tarafından tespit edilen kusurlu ve iadesi gereken malzemelerin iade işlemleri yapılmıştır. Depo stok sayımları periyodik olarak yapılmış, envanteri oluşturulup muhasebe kayıtlarının yapılması sağlanmıştır. 3. HUKUK SERVĐSĐ Kemer Yönetim ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş ile Yıldırım Hukuk Bürosu arasında 10 Mart 2003 tarihinde imzalanan hizmet sözleşmesi 2012 yılında da yenilenerek devam etmiştir yıllarında olduğu gibi, 2012 yılında da, tüm yıl boyunca yapılan yatırımlarla ilgili imzalanacak sözleşme metinlerinin ve Yönetim Kurulu Kararlarının tamamının hazırlanmasında hukuk bürosu ile birlikte çalışılmıştır. Kat maliklerimizin ve/veya kiracılarının Yönetim Planı nca ödemekle yükümlü oldukları aidat, yapı blok özel gideri ve yakıt avansları ile su tüketimi, teknik servis hizmeti bedellerinin ödenmemesi

17 durumu karşısında, hukuk kanalı ile telefonla aranarak, gerektiğinde ihbarname veya ihtarname gönderilerek tahsilinde Kemerköy Site Yöneticiliği personeline destek verilmiştir. Bu yolda, site sakinlerine 10 Mart 2003 yılında imzalanan sözleşme gereği, gerek telefonla sözlü uyarıda bulunulmuş, gerekse ihbarname, ihtarname gönderilmiş ödenmeyen bedellerin tahsili konusunda en etkili yolların seçilmesine çalışılmıştır

18 4) SERT VE YEŞĐL ALAN TEMĐZLĐK PEYZAJ BÖLÜMÜ 4.1) SERT VE YEŞĐL ALAN TEMĐZLĐK PEYZAJ BÖLÜMÜ FAALĐYETLERĐ 2012 yılında Kemer Country Kemerköy Sitesine, Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Müdürlüğü olarak 37 personel kadrosu ile peyzaj ve temizlik hizmeti verilmiştir. Sitemizin Peyzaj bölümü için Orman Yüksek Mühendisi Metin Gülenç ten danışmanlık hizmeti alınmıştır. S.N. Personelin Adı ve Soyadı Görevi 1 ÖZLEM YETKĐN KARACA SERT VE YEŞĐL ALAN TEMĐZLĐK PEYZAJ MÜDÜRÜ PEYZAJ MĐMARI 2 DENĐZ BARLAS ORMAN MÜHENDĐSĐ PEYZAJ MĐMARI 3 HÜSEYĐN ÇELĐK PEYZAJ EKĐP ŞEFĐ 4 NURĐ AKKAYA SERA SORUMLUSU 5 GAZĐ UZUN TRAKTÖR OPERATÖRÜ 6 HÜSEYĐN KUŞ PEYZAJ ELEMANI 7 SELAMET SÖZEN PEYZAJ ELEMANI 8 SAĐM KAS PEYZAJ ELEMANI 9 FERHAT KAS PEYZAJ ELEMANI 10 ÖZCAN IŞIK PEYZAJ ELEMANI 11 MEHMET KUŞ PEYZAJ ELEMANI 12 MEHMET GÜRSU PEYZAJ ELEMANI 13 NURĐ GÜRSU PEYZAJ ELEMANI 14 ERDĐNÇ DUMAN PEYZAJ ELEMANI 15 SAMĐ KALAYCIOĞLU PEYZAJ ELEMANI 16 HÜSEYĐN BUDAK PEYZAJ ELEMANI 17 METĐN DEMĐREL ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI( III.FAZ BATI) 18 RIFAT AYDIN ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI ( III. FAZ DOĞU ) 19 MUSTAFA ÇEÇEN ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI ( II. FAZ ) 20 MUHARREM AKKAYA ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI ( I. FAZ ) ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI ( KEMERBOYU- 21 ALĐ AYDIN YENĐBURGAZ-YALIKONAKLAR ) 22 ĐMAM ŞENOL ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI ( I.FAZ ) 23 HÜSEYĐN GÜNVEREN ORTAK ALAN TEMĐZLĐK ELEMANI ( KEMERBAHÇE ) 24 EROL KAS KEMERBOYU YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 25 SABĐT TAŞKALE KEMERBOYU YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 26 HÜSEYĐN ATEŞ YALIKONAKLAR YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 27 HASAN AYDIN YALIKONAKLAR YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 28 METĐN GÜLER SEDĐR YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 29 FAHRETTĐN YAMAÇ SEDĐR YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 30 RIZA ATEŞ RESĐDENCE YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 31 KEMAL TEPE RESĐDENCE YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 32 ALĐ ALTUN RESĐDENCE YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 33 CEMĐL TAŞKALE KEMERKÖŞK YAPI BLOK TEMĐZLĐK ELEMANI 34 SELAHATTĐN GEÇGEL SERT ZEMĐN ĐNŞAAT ELEMANI 35 MUSTAFA TEPE SERT ZEMĐN ĐNŞAAT ELEMANI 36 AHMET BEKTAŞ SERT ZEMĐN ĐNŞAAT ELEMANI 37 MALĐK UZUN SERT ZEMĐN ĐNŞAAT ELEMANI

19 4.1.1 ) SERT ALAN BAKIM ONARIM FAALĐYETLERĐ Site genelinde bozulan, kırılan ve zarar gören bordürlerin tamir ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi Yalıkonaklar Kemerboyu Lale Bayırı Yolu Sedir Çoban Yıldızı Yolu Gölbaşı Yolu Mutlu Yokuşu Uzun Kemer Bulvarı Eski Đstanbul Yolu Kemerbahçe Mimar Sinan Caddesi

20 Yalıkonaklar Girişi Sedir Girişi Yapım aşaması Sonrası

21 Öncesi Sonrası Yönetim Ofisi ile Teknik Servis bağlantı yolunda kırılan ve bozulan bordürler sökülerek yeni bordürler yapılmıştır. Bordür yapımı

22 Kemerbahçe de bordürler yenilenmiştir. Kemerbahçe bordür yapımı Site genelinde kayrak taş tretuvarların tamiri esnasında gerekli görülen bordürlerin de bakım onarımı yapılmıştır. Çoban Yıldızı Yolu bordür yenilenmesi

23 Site sınırımızdaki Harmanlar Caddesinde bulunan yol bordürleri onarımları ekibimiz tarafından yapılmıştır. Harmanlar Caddesi bordür tamiri Site genelinde çöken ve bozulan küp taş yolların bakım onarımları yapılmıştır. Ana Kapı granit küp taş tamiri

24 Mimar Sinan Caddesi 92 önü granit küp taş tamiri Mimar Sinan Caddesi Ana Kapı ile Köy Meydanı arası küp taşlardaki çökmeler için taşlar sökülerek yeniden yapılmıştır. Granit küp taşların sökülmesi Granit küp taş yapımı

25 Lale Bayırı Yolu, Çoban Yıldızı Yolu, Eski Đstanbul Yolu, Sipahi Sokak, Ayazma Sokak, Lale Kasrı, Kemerboyu, Filiz Sokak, Neşe Sokak, Ormantepe Yolu nda çöken granit küp taşların bakım ve onarımı yapılmıştır. Lale Bayrı Yolu granit küp taş tamiri Site genelinde küp taş olan yollarda gerekli görülen yerlere küp taşla kasisler yapılmıştır. Çöken, bozulan küp taş kasislerin de tamirleri yapılmıştır. Kemerboyu küp taşlar ile kasis yapımı

26 Çöken mazgal ve rögar kapakları etrafında bozulan küp taşların tamiri yapılmıştır. Eski İstanbul Yolu mazgal çevresi küp taş tamiri Yönetim Ofis ile Teknik Servis arası bağlantı yolunda çöken kilit parke taşların bakım ve onarımı yapılmıştır. Kilit parke taş tamiri

27 Site genelinde inşaat ekibimizin kayrak taş tamir çalışmalarına ek olarak yüklenici firma ile çalışılarak kayrak taş tretuvarların bakım onarımı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi tretuvarları Sipahi Sokak tretuvarları Eski Đstanbul Yolu tretuvarları Çoban Yıldızı Yolu tretuvarları Lale Bayırı 16 A 2 A arası tretuvarları Lale Bayırı Yolu 2 8 arası tretuvarları Lale Bayırı Yolu önleri tretuvarları Ayazma Sokak tretuvarları Uzun Kemer Bulvarı tretuvarları Lineer Park merdivenleri Kemerbahçe kayrak taş yürüyüş yolu

28 Ana Kapı ile Köy Meydanı arasında yüklenici ekibinin kayrak taş tretuvar çalışmaları Sipahi Sokak 2 önü yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları

29 Eski İstanbul Yolu arası yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları Lale Bayırı Yolu 6 8 arası yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları Lale Bayırı Yolu yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları

30 Çoban Yıldızı Yolu 1 önü yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları Çoban Yıldızı Yolu yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları

31 Çoban Yıldızı Yolu 7 önü yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları Çoban Yıldızı Yolu 9 önü yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları Çoban Yıldızı Yolu 8-10 önü yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları

32 Çoban Yıldızı Yolu 4 önü yüklenici ekibinin kayrak taş tamir çalışmaları Eski İstanbul Yolu 8 önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri

33 Sipahi Sokak 17 önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri

34 Eski İstanbul Yolu önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Eski İstanbul Yolu 12 ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri

35 Uzun Kemer Bulvarı ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Sipahi Sokak ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri

36 Çoban Yıldızı Yolu önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Çoban Yıldızı Yolu ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri

37 Çoban Yıldızı Yolu 40 önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Çoban Yıldızı Yolu 46 önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Çoban Yıldızı Yolu 38 önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri

38 Lale Bayırı Yolu ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Öncesi Sonrası

39 Mimar Sinan Caddesi 135 önü ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Ayazma Sokak ekibimiz tarafından yapılan kayrak taş tretuvar tamiri Kemerbahçe havuz - yeşil alan çevresi yürüyüş yollarında bozulan kayrak taşlar yenilenmiştir. Öncesi Sonrası

40 Bozulan kayrak taşların sökümü kayrak Yapımı Mimar Sinan Caddesi 1-3 önü kayrak taş alan yüzeyi bozulduğundan kayrak taşlar kaldırılarak yenilenmiştir. Öncesi Sonrası Mimar Sinan Caddesi arasındaki patika yolun bozulan kayrak taşları tamir edilmiştir. Öncesi Yapım aşaması Sonrası

41 Gölbaşı Yolu ndan Köy Meydanı na geçiş yolu alan patika yola kayrak taş döşenmiştir. Öncesi Sonrası Lale Kasrı nda orta göbek trafik akışını rahatlatmak amacıyla küçültülmüştür. Lale Kasrı

42 Yalıkonaklar ve Kemerboyu nda yüzeyleri bozulan beton tretuvarların bakım ve onarımı yapılmıştır. Yalıkonaklar beton tretuvar tamiri Kapalı garaj çıkışında zarar görmüş olan duvarın tamiri yapılmıştır. Öncesi Sonrası Residence D-E bloklar arası kırık travertenlerin tamiri yapılmıştır. Öncesi Sonrası

43 Residence havuz çevresi yeşil alan içinde bulunan garaj havalandırma bacalarının tamiri yapılmıştır. Sosyal Merkez havuz çevresinde kırık olan seramiklerin tamiratı yapılmıştır. Öncesi Sonrası

44 Sosyal Merkez havuz seramiklerinin açık ve çatlak olan yerleri tespit edilerek tamiratları yapılmıştır. Sosyal Merkez havuzun çocuk havuzundan büyük havuza geçişlerin keskin olan kenarları balıksırtı hale getirilmiştir

45 Sosyal Merkez havuz duş mahallerindeki duş perdeleri kaldırılarak Spor Salonu duşlarından sökülen cam kapılar takılmıştır. Sosyal Merkez Spor Salonun değişen girişine merdiven, zemin kaplaması ve ferforje korkuluk yaptırılmıştır

46 Revize edilen Spor Salonu tuvalet ve duşlarında gereken değişiklikler yapılmış, soyunma odaları, tuvalet ve duş yerlerinin bölünmesi ile zeminleri yeniden yapılmıştır. Duş yeri yapımı

47 Duş yeri Spor Salonu yeni soyunma kabinleri bölmeler ile düzenlenmiştir. Bay ve Bayan soyunma kabinleri

48 Kuaför salonunun taşınmasıyla yapımına başlanan Köy Meydanı Cafe sinin zemin kaplaması inşaat ekibimiz tarafından yapılmıştır. Lineer Park a giden ahşap köprü ile Lineer Park ın patika yol birleşim yeri betonlanarak üstü ahşap ile kaplanmıştır

49 - 45 -

50 Lineer Park a giden ahşap köprüdeki kırılmış olan korkulukların ve zemin kaplamaların tamiratları yaptırılmıştır. Ahşap korkuluk ve zemin tamiri Ahşap zemin ve korkuluk tamiri

51 Lineer Park a giden ahşap köprünün çöken ayaklarının tamiratı yaptırılmıştır. Ahşap köprüde çöken yerin tamiri Lineer Park a giden ahşap köprüde tehlikeli olan yerlere ilave korkuluklar yapılmıştır. Öncesi Sonrası

52 Sedir güvenlik kulübesi yenilenmiştir. Öncesi Sonrası Sedir yeni güvenlik kulübesinin zemin betonu yapılmıştır Sedir güvenlik kulübesinin zemin kaplaması yapılmıştır

53 Muhasebe ve Halkla ilişkiler için yeni arşiv odalarının zeminleri yapılmıştır. Yeri değişen postanenin zemin kaplaması yapılmıştır. Postane zeminin seramik ile kaplanması

54 Sitemiz ana yollarında trafik düzenleme çalışmaları için firmalar tarafından asfalt zeminde hız kesici örnek çalışmalar yapılmıştır

55 4.1.2 ) YEŞİL ALAN BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ ) MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ Sitemizin meydanları ve girişlerinde bulunan mevsimlik çiçek parterlerine, yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek dikimleri yapılmıştır. Ana Kapı mevsimlik çiçek dikimi Lale Kasrı mevsimlik çiçek dikimi

56 Sitemize 2012 Ocak ayı itibariyle dâhil olan Kemerbahçe nin ortak yeşil alanlarında uygun yerler tespit edilerek mevsimlik çiçek parterleri oluşturulmuştur. Öncesi Yapım aşaması Sonrası Öncesi Yapım aşaması

57 Sonrası Kemerbahçe girişlerinde yeşil alan bulunmadığı için, girişlere renk katmak amacıyla saksı içerisinde çiçekler konulmuştur. Kemerbahçe girişleri ) BĐTKĐ DĐKĐMĐ 2012 yılında ortak yeşil alanların peyzaj düzenleme çalışmalarında, kuruyan ve bozulan bitkilerin yerine adet bitki dikilmiştir. Bu bitkilerin adedi seramızda üretilmiş bitkilerden, 340 adedi yerinin değişmesi gereken ve bu nedenle söküm yapılan bitkilerden, geri kalan 853 adedi de fidanlıklardan almış oluğumuz bitkilerden oluşmaktadır. Sitemiz ortak yeşil alanlarına yaptığımız dikimler aşağıda belirtilmiştir. Çoban Yıldızı Yolu ile Harmanlar Caddesi arasındaki istinat duvarı önünde bulunan altını boşaltmış ve formu bozulmuş olan ligustrumlar sökülerek yerine leylandi ve parlak yapraklı kartopu dikilmiştir

58 Bitki sökümü Söküm sonrası Bitki dikimi Çoban Yıldızı Yolu ndan sökülen ligustrumlar Kemerboyu girişindeki fosseptik çukuru çevresi ve Kemerboyu sonuna dikilmiştir. Öncesi Sonrası

59 Mimar Sinan Caddesi üzerinde bordür bitkisi olarak uygun olmayan ve trafiğe engel olan bitkiler sökülerek yerine ligustrum dikilmiştir. Bitki dikimi Kemerbahçe ortak alanlarında gerekli olan yerlere bitkilendirme yapılmıştır. Kemerbahçe orta yeşil alan gölet çevresine çiçekli ağaç ve çalılar dikilmiştir. Bitki dikimi

60 Kemerbahçe yüzme havuzu çevresindeki bitki eksikleri tamamlanmıştır. Öncesi Sonrası Kemerbahçe blok girişlerindeki boş toprak alanlara bitki dikimi yapılmıştır. Öncesi Bitki dikimi Sonrası

61 Kemerbahçe istinat duvarları önüne toprak derinliği müsait olan yerlere tüylü kartopu dikilmiştir. Öncesi Bitki dikimi Sonrası Kemerbahçe ortak yeşil alanlarda eksik olan bitkiler tamamlanmıştır. Öncesi Sonrası

62 Öncesi Sonrası Bitki dikimi Ocak ve Şubat aylarında yağan yoğun kar nedeniyle site genelinde bozulan bitkiler sökülerek yeni bitkiler dikilmiştir

63 Lale Kasrı çıkışındaki yeşil alanda zarar gören bitkiler sökülerek yerine parlak yapraklı kartopu dikilmiştir. Kemerboyu nda kar ve tuzdan bozulan ligustrumlar sökülerek yenileri dikilmiştir. Öncesi Sonrası

64 Kemerboyu 2-22 önünde bulunan yeşil alanda bitki eksikleri tamamlanmıştır. Öncesi Sonrası Kemerboyu 19 önünde kardan bozulan bodur pitossporumlar sökülerek altuni taflan dikilmiştir. Bitki dikimi Dikim sonrası

65 Sedir karşısındaki yeşil alanda bulunan ve karda bozulan bitkiler sökülerek gül, akuba ve bodur pitossporumlar dikilmiştir. I. Faz girişinde kar nedeniyle bozulan bitkilerin yerine altuni taflan dikilmiştir. Bitki dikimi Residence blok önleri ve havuz çevresinde kar nedeniyle zarar gören bitkiler sökülerek yerine yenileri dikilmiştir. Öncesi Sonrası

66 Öncesi Sonrası Blok önleri bozulan bitkiler Bitkilerin sökümü

67 Dikim sonrası Residence havuz çevresi yeşil alanda bitki ilaveleri yapılmıştır. Dikim öncesi

68 Dikim sonrası Öncesi Sonrası

69 Residence garaj üstü yeşil alana renk katmak amacıyla çiçek parterleri oluşturulmuştur. Öncesi Sonrası Residence ortak yeşil alanlarında bitki eksiklikleri tamamlanmıştır. Öncesi Bitki dikimi Bitki dikimi

70 Residence orta yeşil alanında garaj havalandırma bacalarının çevresi bitkilendirilmiştir. Öncesi Sonrası Lale Bayırı Sokak ve Sedir yol kenarlarındaki bitki eksiklikleri tamamlanmıştır. Lale Bayırı bitki dikimi Sedir bitki dikimi Sedir blok girişlerine ortanca ve akuba ilaveleri yapılmıştır

71 Eski Đstanbul Yolu 6 nolu villanın yanındaki patika yol kenarları bitkilendirilmiştir. Eski Đstanbul Yolu 6 nolu villanın bahçe duvarını kapatmak amacıyla parlak yapraklı kartopu dikilmiştir. Öncesi Bitki dikimi

72 Sonrası Uzun Kemer Bulvarı orta yeşil alanına süs kirazı ağaçları dikilmiştir. Süs kirazlarının dikimi Mimar Sinan Caddesi 73 nolu villa yanından inen merdiven kenarlarındaki eksik bitkiler tamamlanmıştır

73 Mimar Sinan Caddesi 4 nolu villa yanı yeşil alanda deforme olmuş bitkiler sökülerek yeni bitkilendirme yapılmıştır. Eski Đstanbul Yolu arasında yıkılan söğüt ağaçları yerine yenileri dikilmiş, çevresine de renkli çalı grupları dikilmiştir

74 Eski Đstanbul Yolu önü yeşil alanda bitki eksikleri tamamlanmıştır. Bitki dikimi Ormantepe Yolu 4, 6, 8 ve 10 nolu villaların önlerinde dikenli olan ve geçişleri zorlaştıran berberisler sökülerek yerine dikensiz uygun bitkiler dikilmiştir. Öncesi Bitki Söküm Sonrası

75 Sosyal Merkez havuz çevresi yeşil alandaki eksik bitkiler tamamlanmıştır. Öncesi Sonrası Bitki dikimi Mimar Sinan Caddesi Ana Kapı ile Köy Meydanı arası yol kenarındaki yeşil alanlara renk katmak amacıyla ağaç hatmi ve oya ağaçları dikilmiştir

76 Köy Meydanı nda hastalık nedeniyle kurumuş olan 2 adet Erik Ağacı sökülerek yerine yenisi dikilmiştir. Hastalık nedeniyle kuruyan süs eriği Bitki dikimi

77 Lale Kasrı girişinde kırık olan saksılar değiştirilmiştir. Yalıkonaklar sonu meydanda kuruyan sedir ağacı sökülerek yerine manolya dikilmiştir. Kuruyan sedir ağacı Yerine dikilen manolya II. Faz Mimar Sinan Caddesi üzerinde akçaağaç eksiklikleri tamamlanmıştır. Buğday Sokak, Hasat Sokak ve Neşe Sokak ta eksik bitkiler tespit edilerek, bitki dikimleri yapılmıştır

78 Mimar Sinan Caddesi boyunca kurumuş taflanlar sökülerek yeni bitkiler dikilmiştir. Bitkilerin budanması Bitki sökümü Ana Kapı yanında bulunan seramız Yönetim Kampüsü ne taşınırken gömüde olan ve serada bulunan bitkilerin büyük bir bölümü Lale Kasrı çıkışı büyük yeşil alana, Lineer Park ve Küçük Lineer Park a dikilmiştir. Ana kapıdaki bitkilerin bir kısmı belediyenin yapmış olduğu yol çalışması nedeniyle sökülerek, saksıya alınabilecek olanlar saksıya, saksıya girmeyen büyük bitkiler de yönetim kampüsünde uygun yerlere gömüye alınmıştır. Bitki sökümü öncesi Bobcat ile bitki sökümü

79 Bobcat ile bitki sökümü Büyük kepçe ile bitki sökümü Büyük bitkilerin taşınması Bitkilerin saksılanması Söküm zamanında Sosyal Merkez havuz yeşil alanında bazı bitkilerin yerleri değiştirilmiştir. Bitki sökümü Bitki dikimi

80 - 76 -

81 ) SERA FAALİYETLERİ Seramızda üretmiş olduğumuz bitkilerden Adedi ortak yeşil alanlarımıza dikilmiştir. Ayrıca, tohumdan Adet kadife çiçeği, çelikten 60 Adet sardunya toplam Adet yazlık mevsimlik çiçek üretimi yapılmıştır. Mevsimlik çiçek üretimi Eylül ayında seramız, Yönetim Kampüsüne taşınmıştır. Seranın yerinin hazırlanması Seranın kurulması

82 Söküm mevsiminde ortak yeşil alanlardan çeşitli sebeplerle sökülen, fidanlıklardan dikim için alınan ve ürettiğimiz bitki fidanlarının rutin bakımları yapılmıştır. (Ot alma, gübreleme, budama ve ilaçlama) ) ÇĐM YENĐLEME VE BAKIMI Site genelinde bozulan çim alanların bakım ve onarımları yapılmış, tüm çim alanların bahar ve yaz aylarında rutin olarak biçim işlemleri yapılmıştır. Kemerbahçe de Đstanbul ve Harmanlar Caddelerine sınır olan duvar önü toprak alana rulo çim serimi yapılmıştır. Öncesi Fazla toprağın kazınması

83 Rulo çim serimi Çim serimi sonrası Kemerbahçe orta çim alanda bozuk olan bölgelere ara ekim yapılmıştır. Bozulmuş olan çim alan

84 Çim ekimi sonrası Yönetim Ofisi girişinde kardan etkilenen bitkiler sökülerek yerine rulo çim serimi yapılmıştır. Öncesi Bitki sökümü

85 Rulo çim serimi Mimar Sinan Caddesi 135 nolu villa önünde bozulmuş olan çim alan kaldırılarak, rulo çim serimi yapılmıştır. Residence B ve C blok girişlerinde bozulan çimlerin yerine rulo çim serilmiştir. Öncesi Sonrası

86 Eski Đstanbul Yolu önü çim alanın bozulan kısımlarına ara ekim yapılmıştır. Sosyal Merkez havuz çevresi çim alanda bozulan bölgelere ara ekim yapılmıştır

87 Nisan ayı içerisinde çim alanlarımızı havalandırmak amacıyla vertikat çalışması yapılmıştır. Çim alanda vertikat çalışması Sitemiz yeşil alanlarında çim alanların biçimi rutin olarak yapılmıştır. Ayrıca, granit küp taş aralarındaki otlar, çim makinesinin girmediği dar yerler ve bitki kenarları motorlu tırpanlarla biçilmiştir. Çim biçimi

88 Eski golf sahası ile Lale Kasrı çıkışındaki çim alan ve geniş çim alanlarda çim biçimi çim traktörü ile yapılmıştır. Eski golf sahasının çim traktörü ile biçilmesi Sitemiz sınır bölgelerinde tel örgü kenarlarında ve sınırı aydınlatmak üzere konmuş olan projektörleri kapatan otlar rutin olarak motorlu tırpanla biçilmiştir ) BĐTKĐ BUDAMA Sitemiz ortak yeşil alanlarında, özellikle yol kenarlarındaki çalı formunda bulunan bitkilerin form budamaları rutin olarak yapılmıştır. Bitkinin sağlıklı gelişmesi için gerekli olan budamalar bahar aylarında, bitki uyanmadan önce gerçekleştirilmiştir. Binalara zarar veren ağaçların dalları uygun zamanda uygun şekilde kesilmiştir. Tadilata giren binaların kenarlarında bulunan bitkiler çalışmalara engel olmayacak şekilde revize edilmiştir. Sitemizin yol kenarlarında, sınır duvar önlerinde ve villaların duvar önlerinde çit bitkilerinin form budamaları rutin olarak yapılmıştır. I. Faz çit bitkisi budama

89 II. Faz budama Çoban Yıldızı Yolu budama Mimar Sinan Caddesinde bulunan misafir otopark kenarlarındaki bitkilerin rutin olarak budamaları yapılmıştır. Bitki budama ve temizlik

90 Kemerbahçe orta alan ve çevresi yeşil alanlarda formu bozulmuş bitkiler budanmış ve temizliği yapılmıştır. Formu bozulmuş olan bitkiler Bitki budama ve temizlik Rutin bitki budamaları

91 Site genelinde kardan zarar gören bitkilerin budamaları yapılmıştır. Yalıkonaklar sınırında Ligustrumların budanması Zerrin Sokak ve Sırça Sokak ta yola doğru yatmış ve tehlike oluşturan ağaçların kesimi yapılmıştır. Zerin Sokak

92 Lineer Park ta geçişlere engel olan ve formu bozulan bitkilerin budamaları yapılmıştır. Bitki budama Sosyal Merkez havuz çevresinde ortak yeşil alandaki bitkilerin budama ve bakımları yapılmıştır. Bitki budama Budama öncesi Bitki budama

93 Budama sonrası Site genelinde akasya ağaçlarının budamaları yapılmıştır. Uzun Kemer Bulvarı Ana Kapı da meşe ağacının kuruyan dalı kesilmiştir. Meşenin budanması

94 Eski Đstanbul Yolu ve Uzun Kemer Bulvarı nda evlerin çatılarına zarar veren ağaçların dalları budanmıştır. Eski Đstanbul Yolu ağaç budama Sitemizin belli başlı yerlerinde bulunan, yaza doğru çiçeklenen oya ağaçlarının budaması şubat ayında yapılmıştır. Lineer Park oya ağaçları

95 ) GÜBRELEME Sitemiz ortak yeşil alanlarında, her sene olduğu gibi; bitkilerin ve çim alanların sağlıklı gelişimi ve toprak kalitesinin / verimliliğinin artması için peyzaj ekibimiz tarafından Şubat - Mart aylarında gübreleme çalışması yapılmıştır. Bitkilerin dibine organik gübre atılması ) SULAMA 2012 yılında da sulama sistemi olmayan bölgelerimizde kiralanan iki adet su tankeri ile sulama yapılmıştır. Lineer Park, Küçük Lineer Park, Köy Meydanı çocuk oyun alanı ve Yalıkonaklar çocuk oyun alanında sulama springlerin temizlik ve bakımları yapılmış, ot alma çalışmaları sırasında zarar gören damlama boruları tamir edilmiştir. Tankerle sulama Yol kenarında sulama yapılması

96 Yeni yapılan çim alan ve mevsimlik çiçek parterlerinde zaman zaman vidanjör ile sulama yapılmıştır. Kemerbahçe de vidanjör ile sulama ) BĐTKĐ ĐLAÇLAMA 2012 yılının yağışlı geçmesi nedeniyle artan özellikle mantar hastalıklarına ve gelen zararlı böceklere karşı, ortak yeşil alanlarımızda Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar yağış olmayan zamanlarda rutin olarak bitki ilaçlamaları yapılmıştır. Đlaçlamalar, yol üzerinde ve traktörün girebileceği yerler traktöre takılan büyük ilaçlama tankı ile Lineer Park gibi traktörün giremediği yerler küçük ilaçlama pompaları ile yapılmıştır. Traktörle Đlaçlama

97 ) YABANĐ OT VE ALAN TEMĐZLĐĞĐ Kışın ardından bahar mevsiminin gelmesiyle bitki diplerinde, yol kenarlarında ve çimin içinde çıkan yabani ot temizliği, Haziran Eylül ayları arasında geçici işçilerimiz ile diğer aylarda ise Peyzaj ekibimiz tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi ot alma ve çapalama I. Faz ot ve yaprak temizliği Eski Đstanbul Yolu ot ve yaprak temizliği Yalıkonaklar girişi yaprak temizliği

98 I. Faz Su Kemeri sınırında ve Ormanboyu nda tel örgü çekilmesi için ot ve kuru dal temizliği yapılmıştır. I. Faz Su Kemeri sınırı temizlik ) GÖLETLERDE VE DERELERDE TEMĐZLĐK Sitemizde bulunan gölet ve derelerimizde rutin olarak yosun, kuru yaprak, balçık, ölü balık ve ördekler için atılan ekmek artıklarının temizliği peyzaj ve temizlik ekibimiz tarafından yapılmıştır. Göletlerimize çiçekleriyle renk katan nilüfer, lotus vb. su bitkilerinin bakımları yapılarak, bu bitkilerin sağlıklı gelişimi ve göletlerimizin temiz kalması sağlanmıştır. Gölet kenarlarında bulunan sazlar kış aylarında kurudukları ve çiçekleri etrafa dağıldığı için kesimleri yapılmıştır. Lineer Park ta ilk gölet içindeki su boşaltılarak dipte toplanan balçık temizlenmiş, tazyikli su ile yıkandıktan sonra tekrar gölet doldurulmuştur. Derelere giden balçık ve yosun önce kenarlara alınmış, kuruduktan sonra traktörle çöp alanına atılmıştır. Lineer Park gölet temizliği

99 Lineer Park dere temizliği Lineer Park, Yalıkonaklar ve Kemerboyu nda bulunan göletlerimizin çevresindeki sazlar ve su bitkilerinin budamaları ve temizlikleri yapılmıştır. Kemerbahçe orta yeşil alanında bulunan süs havuzunun üzerinde biriken yosunlar rutin olarak temizlenmiştir. Kemerbahçe süs havuzu temizliği

100 Lineer Park, Yalıkonaklar ve Kemerboyu göletlerinde su yüzeyinde biriken pislikler (yaprak, yosun, ekmek artıkları vs.) uzun kepçeyle temizlenmiştir. Özellikle, ördekler için atılan ekmeklerin yenmeyen artakalanları su yüzeyinden kepçeyle toplanmıştır

101 ) KARLA MÜCADELE 2012 yılı yoğun kar yağışıyla başlamış ve yoğun kar yağışıyla bitmiştir. Sitemizde araç yollarının, yaya yollarının, villa ve blok girişlerinin açılması işleri Peyzaj, Temizlik ve Teknik Servis ekipleri tarafından koordineli bir şekilde yapılmıştır. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları Peyzaj ve Temizlik ekibi tarafından sürdürülmüştür. Ocak ve Şubat aylarında yağan kar yoğun olmasına karşın fazla maddi hasara neden olmamış, ancak Aralık ayında rüzgar ve fırtına şeklinde yağan kar hem ortak alanlarımızda hem de ev bahçelerinde maddi zarara neden olmuştur. Peyzaj ve Temizlik ekibi öncelikle ortak alanlar olmak üzere, ev bahçelerinde yardımcı olarak faal olmuşlardır. Şubat ayında yağan kar

102 Ana yollar yoğun kar yağışında iş makinaları ile, ara sokaklar ise Bobcat ile açılmıştır. Đş makineleri ile kar küreme çalışması Bobcat ile kar küreme çalışması Ana yollardaki karlar temizlendikten sonra buzlanmaya karşın traktör ile tuzlama çalışması yapılmıştır. Tuzlama çalışması Tuzlama çalışması sonrası ana yollar ve ara sokaklar

103 Yollardaki kar temizliğine peyzaj ve temizlik elemanları da müdahale etmiştir. Köy Meydanı, villa, blok ve garaj girişleri Peyzaj, Temizlik ve Teknik Servis elemanları tarafından kardan temizlenerek açılmıştır. Köy Meydanı kar temizliği

104 Tretuvarlarda kar temizliği Kemerbahçe blok girişleri Yalıkonaklar blok girişleri Kar yağışından sonra kar yığınları Bobcat ve traktör ile yollardan kaldırılmıştır. Kar yığınları

105 Kar yığınlarının toplanması Karların Bobcat ile traktöre yüklenmesi Özellikle Aralık ayında tipi halinde yağan kar sonucu ortak yeşil alanlarımızda 40 adet ağaç yıkılmıştır. Yıkılan ağaçların kesilmesi, yan yatan 200 adet ağacın desteklenerek kaldırılması, budanması ve sabitlenmesi peyzaj ekibi tarafından belli bir program dahilinde yapılmıştır. Site sakinlerimizin araçları yıkılan ağaçların altında kalmış, araçların çıkartılmasında peyzaj ekibi yardımcı olmuştur. Yıkılan ağaçlar altındaki araçların çıkartılması

106 Yıkılan ağaçlar Kırılan dalların budanması Kökten yıkılan ağaçların kesilmesi

107 Yola yatan ağaçların kesilmesi

108 ) YILBAŞI SÜSLEMELERĐ 2013 Yılını karşılamak üzere 2012 Kasım ayında peyzaj ekibimiz ile birlikte sitemizin tüm girişlerinki, cadde ve sokaklardaki elektrik direkleri ve ağaçlar lambalarla süslenmiştir. Ağaçların süslenmesi Elektrik direklerine ışıklı hortum sarılması

109 gecesi Köy Meydanında geleneksel hale gelen yılbaşı kutlaması sitemiz sakinlerimizin katılımıyla yapılmıştır. BÖLGELERE GÖRE YEŞİL ALAN BAKIM FAALİYETLERİ ANALİZİ Diğer Yerler: Lale Kasrı, Sedir Evleri, Residence, Yönetim Kampüsü, Sera Bölgesi, Eski Golf Sahası DİĞER YERLER 6630 ADAM SAAT 25% 1. FAZ 4285 ADAMSAAT 17 % SOSYAL MERKEZLER 796 ADAM SAAT 1% 2. FAZ 4480 ADAMSAAT 17% YALIKONAKLAR, KEMERBOYU, YENİ BURGAZ 5083 ADAMSAAT 20 % 3.FAZ 5260 ADAMSAAT 20 %

110 4.1.3 ) ORTAK ALAN VE YAPI BLOKLARI TEMĐZLĐK FAALĐYETLERĐ Kemerköy Sitesinde 2012 yılında, 7 Ortak Alan Temizlik Personeli ile adamsaat ortak alanda, 10 Blok Temizlik Personeli ile adamsaat Yapı Blokları ve Garajlarında olmak üzere toplam adamsaat temizlik hizmeti verilmiştir. Kemerboyu Yapı Blokları ve Garajlarında, 2 temizlik personeli ile adamsaat, Yalıkonaklar Yapı Blokları ve Garajlarında, 2 temizlik personeli ile adamsaat, Sedir Yapı Blokları ve Garajlarında, 2 temizlik personeli ile adamsaat, Residence Yapı Blokları ve Garajlarında, Eylül ayına kadar 4 temizlik personeli, Eylül den Aralık sonuna kadar 3 temizlik personeli ile adamsaat, Kemerköşk Yapı Blokları ve Garajlarında, 1 temizlik personeli ile adamsaat temizlik hizmeti verilmiştir. Dökülen yaprakların ve yerlere atılan çöplerin temizlenmesi Ortak alanlarda köpeklerin dışkıları saha temizlik ekibimiz tarafından temizlenmiştir

111 Kemerboyu 2 nolu garaj peyzaj ekibinin de desteği ile yıkanarak temizlenmiştir. Kemerboyu 2 nolu garajın yıkanması Site genelinde ortak alan faaliyetleri sonucu ana cadde ve sokaklarda kirlenen bölgeler yıkanmıştır. Sipahi Sokak temizlik

112 YAPI BLOK VE GARAJLARI BÖLGELERE GÖRE TEMİZLİK ANALİZİ KEMERKÖŞK 1983 ADAM/SAAT 10% KEMERBOYU 3895 ADAM/SAAT 19% RESIDENCE 6218 ADAM/SAAT 30% YALIKONAKLAR 4268 ADAM/SAAT 21% SEDİR EVLERİ 4089 ADAM/SAAT 20% TEMİZLİK EKİBİ FAALİYET ANALİZİ YAPI BLOK VE GARAJLARI ADAMSAAT 57% ORTAK ALAN TEMİZLİK ADAMSAAT 43%

113 4.2) FAALĐYET ALANLARINA GÖRE SERT VE YEŞĐL ALAN TEMĐZLĐK PEYZAJ ÇALIŞMALARI PERSONEL PERFORMANS ANALĐZĐ 1. GÜBRELEME : Bitki dikimlerinde, bitki ve çim alanların gübrelemesinde çuval gübre kullanılmıştır. Peyzaj ekibi, 2012 yılında adamsaat gübreleme faaliyetinde bulunmuştur. 2. SULAMA : 2012 yılında ortak yeşil alanlarımızda, sitemizin sulama hatlarının olduğu bölgelerde hortumla, sulama hattı olmayan bölgelerde ise kiralanan su tankerleriyle sulama yapılmıştır yılında ortak yeşil alanlarımızın sulanması için, su tankerleri ile 357 sefer yapılarak m³ su harcanmıştır. Sulama faaliyetlerinde yıl içinde 754 adamsaat görev yapmıştır. 3. BĐTKĐ DĐKĐMĐ : 2012 yılında ortak yeşil alanlarımızda peyzaj ekibimiz adamsaat bitki dikim faaliyetinde bulunmuştur. 4. ÇĐM BĐÇME : Peyzaj ekibi, adamsaat çim biçme faaliyetinde bulunmuştur. 5. BĐTKĐ BUDAMA VE BAKIMI : Peyzaj ekibi, Kemerköy Sitesinde, yıl içinde adamsaat bitki budama ve bakım faaliyeti alanında görev yapmıştır. 6. PEYZAJ YEŞĐL ALAN OT ALMA VE TEMĐZLĐK : Site genelinde gölet, dere ve yeşil alanlarda peyzaj atıkları temizliği yapılmıştır. Peyzaj ekibi adamsaat peyzaj alan temizliği faaliyetinde bulunmuştur. 7. ĐLAÇLAMA, SERA FAALĐYETLERĐ, YILBAŞI SÜSLEMELERĐ, KAR TEMĐZLEME, DEMĐRBAŞ BAKIM 2012 yılında ; Đlaçlama alanında 118 adamsaat, Sera faaliyetleri alanında adamsaat, Yılbaşı süslemeleri alanında 940 adamsaat, Kar temizleme alanında adamsaat Demirbaş bakım faaliyetleri için 414 adamsaat, Bu faaliyetlerin toplamı için, peyzaj ekibi adamsaat hizmet vermiştir

114 8. ĐNŞAAT : Kemerköy Sitesi ortak alanlarında adamsaat inşaat faaliyetlerinde hizmet verilmiştir. 9. OT TOPLAMA&ÇAPALAMA (GEÇĐÇĐ ĐŞÇĐLER): Yaz döneminde, geçici personeller sitemize peyzaj ekibimizle birlikte ot alma ve çapalama hizmeti vermişlerdir. Geçici personeller adamsaat hizmet vermişlerdir. FAALİYET ALANINA GÖRE SERT VE YEŞİL ALAN BAKIM ÇALIŞMALARI ANALİZİ KAR TEMİZLEME 2552 ADAM SAAT 7 % GEÇİCİ İŞÇİLER (OT TOPLAMA- ÇAPALAMA) 2486 ADAMSAAT 6% GÜBRELEME 1080 ADAMSAAT 3 % SULAMA 754 ADAMSAAT 2 % BİTKİ DİKİMİ 5966 ADAMSAAT 16 % İNŞAAT 9446 ADAMSAAT 25 % ÇİM BİÇME 3510 ADAMSAAT 9 % BİTKİ BUDAMA 6540 ADAMSAAT 17 % PEYZAJ TEMİZLİK 3015 ADAMSAAT 8 % DEMİRBAŞ BAKIM 414 ADAMSAAT 1 % YILBAŞI SÜSLEMESİ 940 ADAM SAAT 2 % SERA 1645 ADAMSAAT 4 % İLAÇLAMA 118 ADAMSAAT

115 4.3) Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Müdürlüğü Personel Performansı Verim Hesabı (Geçici Đşçiler hariç): 2012 yılında Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Müdürlüğü mesai toplamı adamsaat olmaktadır. Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Müdürlüğü nün, 2012 yılında adamsaat faaliyeti gerçekleştiğinden, VERĐM = adamsaat / adamsaat = % 94,79 olarak bulunmaktadır. SERT VE YEŞİL ALAN TEMİZLİK PEYZAJ BÖLÜMÜ PERFORMANS GRAFİĞİ VERİM 95% KAYIP 5% 2012 yılında Geçici Đşçiler mesai toplamı saattir. Geçici işçiler 2012 yılında adamsaat faaliyette bulunduğundan; Geçici Đşçilerin Verimi = adamsaat / adamsaat = % 92 olmuştur. GEÇİCİ İŞÇİLER PERFORMANS GRAFİĞİ VERİM 92% KAYIP 8%

116 5. TEKNĐK SERVĐS BÖLÜMÜ 2012 yılı sonu itibarı ile Teknik Servis Müdürlüğü; 1 Baş Teknisyen,1 Baş Teknisyen Yardımcısı, 2 Teknik Servis Ofis Elemanı,1 Mekanik Ekip Şefi, 5 Mekanik Teknisyeni, 1 Elektrik Ekip Şefi, 5 Elektrik Teknisyeni, 1 Telefon Teknisyeni, 6 Đnşaat Teknisyeni, 1 Bobcat Operatörü, 2 Kuka Teknisyeni ile toplamda 26 kişilik kadrosu ile hizmet vermektedir. Personelin S.N. Adı ve Soyadı Görevi 1 Selahattin GENÇ BAŞTEKNĐSYEN 2 Ahmet SAFDĐL BAŞTEKNĐSYEN YARDIMCISI 3 Selma ÇAKMAK TEKNĐK SERVĐS OFĐS ELEMANI 4 Salih PARLU TEKNĐK SERVĐS OFĐS ELEMANI 5 Doğan CANĐKLĐ MEKANĐK EKĐP ŞEFĐ 6 Vural GENÇ MEKANĐK TEKNĐSYENĐ 7 Ali Đnci MEKANĐK TEKNĐSYENĐ 8 Ferhat KIZIL MEKANĐK TEKNĐSYENĐ 9 Ersoy ÖZDEMĐR MEKANĐK TEKNĐSYENĐ 10 Özer DUMAN MEKANĐK TEKNĐSYENĐ 11 Aykan KATI ELEKTRĐK EKĐP ŞEFĐ 12 Halim DEMĐRHAN ELEKTRĐK TEKNĐSYENĐ 13 Recep AKDOĞAN ELEKTRĐK TEKNĐSYENĐ 14 Faik MAVĐ ELEKTRĐK TEKNĐSYENĐ 15 Ferhat AKDOĞAN ELEKTRĐK TEKNĐSYENĐ 16 Burhan PEHLĐVAN ELEKTRĐK TEKNĐSYENĐ 17 Ahmet SAĞDIÇ TELEFON TEKNĐSYENĐ 18 Celal ÇANAKÇI ĐNŞAAT TEKNĐSYENĐ 19 Hüseyin EBCĐN ĐNŞAAT TEKNĐSYENĐ 20 Hasan SU ĐNŞAAT TEKNĐSYENĐ 21 Basri ĐSLAMOĞLU ĐNŞAAT TEKNĐSYENĐ 22 Ali KÖSE ĐNŞAAT TEKNĐSYENĐ 23 Ayhan MUDAK ĐNŞAAT TEKNĐSYENĐ 24 Murat KESMEN BOBCAT OPERATÖRÜ 25 Beycan ĐSLAMOĞLU KUKA TEKNĐSYENĐ 26 Nihat ERGÜL KUKA TEKNĐSYENĐ

117 5.1 ) TEKNĐK SERVĐS BÖLÜMÜ FAALĐYETLERĐ 2012 yılında da Teknik Servisimiz Site ortak alanları ve Yapı Bloklarında faaliyetlerine devam etmişlerdir ) BĐNA VE GARAJ BAKIM FAALĐYETLERĐ Đnşaat Ekibi: Yapı Blokları garajlarına güvenlik uyarı levhaları takılmıştır. Kemerboyu 1 nolu garaj giriş ve çıkış dış duvarları boyanmıştır. Yapı Blokları doğalgaz boruları boyanmıştır. Yapı Blokları garajlarına uyarı yazıları yazılmıştır. Yalıkonaklar Batı yolu 47 nolu blok kapısının kapı çeki tamir edilmiştir

118 Residence garaj girişi boyanmıştır. Residence girişinde bozuk olan asfalt yol onarımı yapılmıştır. Residence A, B ve F blok girişleri boyanmıştır. Residence garajda bulunan personel tuvaleti yenilenmiştir. Residence klima dairesinde çürüyen boru tamir edilmiştir. Kemerbahçe garajlarındaki yangın boruları yeni ile değiştirilmiştir

119 Kemerbahçe ye personel tuvaleti yapılmıştır. Kemerbahçe blok asansör kuyularına su tahliyesi için pompa montajı yapılmıştır. Kemerbahçe blok duvarlarının bozuk olan yerleri tamir edilip komple boyanmıştır. Sedir güvenlik kulübesinin çatısı yenilenmiştir. Sedir evleri 76 nolu blok merdivenin korkuluğu tamir edilmiştir

120 Sedir havuz makine dairesi merdiveni yenilenmiştir

121 Yapı bloklar garajlarındaki Kazan daireleri ve elektrik odalarının kapıları boyanmıştır. Yapı bloklar garajlarında bulunan yangın dolapları boyanmıştır

122 Sedir havuz duş yeri ahşap kabini boyanmıştır. Sedir havuz makine dairesi boyanmıştır

123 Sedir havuz çevresi duvarları bakım onarım yapılarak boyanmıştır

124 Kemerbahçe de bozulan, çöken asfalt yollara soğuk asfalt yapılmıştır. Kemerbahçe girişine giriş çıkış ayrımı için yol ayraçları monte edilmiştir. Kemerboyu 1 nolu garaj zeminine yüklenici firma tarafından epoksi kaplama yapılmıştır

125

126 Kemerboyu 2 24 nolu konutlar arasındaki bozuk olan taş kaplama zemini yüklenici firma tarafından sökülerek traverten döşeme kaplaması yapılmıştır

127 Mekanik Ekibi: Kemerboyu 2 nolu garajda yangın hidratının vanası değiştirilmiştir. Kemerboyu 1 nolu garajda bozulan drenaj pompası değiştirilmiştir. Yapı blokları kazan daireleri ve garajlarda meydana gelen su patlakları tamir edilmiştir. Yapı blokları garaj pis su drenaj pompalarının çürüyen boruları değiştirilmiştir. Yapı Blokları boylerlerin temizliği ve bakımı periyodik olarak yapılmıştır. Yapı Blokları asansör kuyuları periyodik olarak kontrol edilmiş biriken sular çekilmiştir. Yapı Blokları kazanlarının servis tarafından bakımları mekanik teknisyenlerimiz denetiminde yaptırılmıştır

128 Yapı Blokları kazan dairelerinde çürüyen borular değiştirilmiştir. Kemerboyu 5 nolu garajda pis su pompaları yenilenmiştir. Kemerboyu klima hatlarına otomatik dolum takılmıştır. Kemerboyu 1 nolu kazan dairesindeki bozulan ısıtma pompası değiştirilmiştir. Yalıkonaklar Güney Yolu 4 nolu blok altında bozulan pis su pompası değiştirilmiştir. Yalıkonaklar Batı Yolu 35 nolu blokta patlak olan filtre hattı tamir edilmiştir. Residence klima santralinin filtreleri temizlenmiştir. Residence klima santralinin bozulan üç yollu vanası servis tarafından mekanik teknisyenlerimiz denetiminde değiştirilmiştir. Residence boylerlerinin temizliği yapılmıştır. Residence revize edilen tuvalete su tesisatı yapılmıştır. Residence C ve D blok bozulan boyler pompaları değiştirilmiştir. Residence B blokta kırılan yağmur olukları değiştirilmiştir

129 Residence F blok bozulan boyler üç yollu vanası değiştirilmiştir..residence A blok asansör kuyusunda bozulan pompa değiştirilmiştir..residence kullanma suyu deposunun bakım ve temizliği yapılmıştır. Residence blok girişleri ve garajdan bloklara giriş kapılarının kapı kolları sökülüp nikelaj yaptırılıp yeniden yerlerine takılmıştır. Kemerbahçe de yeni yapılan personel tuvaletine su tesisatı çekilerek vitrifiye elemanları montajı yapılmıştır. Sedir 1 ve 3 nolu kazan dairelerinde patlamış olan boylerler değiştirilmiştir. Sedir Yapı Blokları blok girişleri ve garajdan bloklara giriş kapılarının kapı kolları sökülüp nikelaj yaptırılıp yeniden yerlerine takılmıştır. Yalıkonaklar 4 nolu kazan dilimlerinden bir tanesi patlak olduğundan yüklenici firma tarafından değiştirilmiştir. Kemerboyu 56 nolu blok şebeke hattında meydana gelen patlak tamiri yapılmıştır

130 Yalıkonaklar 8 nolu kazan dairesinde patlak olan boyler ısıtma borusu tamir edilmiştir. Yalıkonaklar 2 nolu garajda bozulan pis su pompası değiştirilmiştir. Residence D blok boylerinin bozulan emniyet ventili değiştirilmiştir. Residence klima dairesinde patlak olan boru değiştirilmiştir. Residence B blok kırık olan yağmur iniş borusu tamir edilmiştir. Yalıkonaklar Güney Yolu 4 nolu blokta kırık olan yağmur borusu tamir edilmiştir. Sedir 68 nolu blokta kırık olan yağmur borusu tamir edilmiştir. Sedir 58 nolu blokta kırık olan yağmur borusu tamir edilmiştir. Elektrik Ekibi : Yapı Blokları garaj kapıları periyodik olarak kontrol edilmiş, arızalanan garaj kapılarının servis tarafından faal hale getirilmesi sağlanmıştır. Yapı Blokları garaj ve kazan dairelerinde meydana gelen elektrik arızaları giderilmiş, yanmayan lambalar değiştirilmiştir. Yapı Blokları asansörlerinin periyodik olarak bakım servislerinin yapılması sağlanmıştır

131 Yapı Blokları Merdiven mahalleri aydınlatmaları kontrol edilerek bakım ve onarımı yapılmıştır. Residence acil iniş merdiven aydınlatmaları sensörlü hale getirilmiştir. Sedir Yapı Blokları merdiven aydınlatmaları sensör montajları yapılarak otomatik konuma getirilmiştir. Residence bozulan fosseptik pompası ve şamandırası değiştirilmiştir. Residence bozulan, arızalanan havuz aydınlatmaları değiştirilmiştir. Residence kapalı havuz mahali iç ve açık havuz çevre aydınlatmaları değiştirilmiştir. Yalıkonaklar blok asansör kuyularının altına konulan drenaj pompalarına elektrik tesisatı çekilmiştir. Kemerbahçe blok asansör kuyularının altına konulan drenaj pompalarına elektrik tesisatı çekilmiştir. Sedir 70 nolu blokta arızalı olan merdiven sensörü yenisi ile değiştirilmiştir

132 Yalıkonaklar Batı Yolu 13 nolu bloğun merdiven aydınlatması sensör montajları yapılarak otomatik konuma getirilmiştir. Residence havuz iç aydınlatmalarının bozulan zaman saati değiştirilmiştir. Residence 2 nolu elektrik odasında arızalanan havuz besleme sigortası değiştirilmiştir. Residence atık su pompasının bozulan elektrikli şamandırası değiştirilmiştir. Kemerbahçe 3 nolu blokta bozulan merdiven otomatiği değiştirilmiştir. Telefon Ekibi: Yapı Blokları asansörlerindeki telefon arızaları giderilmiş, periyodik olarak bakım ve onarımları yapılmıştır. Kemerboyu yi besleyen yer altı telefon kabloları eklerinden su aldığı için kablolar değiştirilmiş yeni ek yapılarak çalışır hale getirilmiştir. Kemerboyu 33, 35 ve 43 nolu blok asansörlerinin telefon kablosunun ekleri su aldığından ekler yeniden yapılarak çalıştırılmıştır. Kemerbahçe de arızalı olan asansör santrali tamir edilerek çalışır hale getirilmiştir. Sedir Yapı Bloklarında arızalanan dahili hatlar onarılarak çalışır hale getirilmiştir. Kemerbahçe de kablolu TV kutuları düzenlenmiştir. Kemerboyu nda kablolu TV kutuları düzenlenmiştir. Sedir Yapı Bloklarında kablolu TV kutuları düzenlenmiştir. Sedir 60 nolu bloğun asansör telefonu değiştirilmiştir. Yalıkonaklar Batı Yolu 11 nolu bloğun asansör telefonu değiştirilmiştir. Yalıkonaklar güvenlik kulübesine telefon montajı yapılmıştır

133 Sedir giriş kulübesine telefon montajı yapılmıştır. Şantiye kapı kulübesine telefon montajı yapılmıştır. Kuka Ekibi: Sitemizdeki evlerin bodrum katlarına ve Yapı Blokları garajlarına yağmur suyu ve pis su basmalarına karşı müdahale edilmiştir. Periyodik olarak garaj içlerindeki mazgallar temizlenmiş, drenaj pompalarının bakım ve onarımı yapılmıştır. Yapı Blokları asansör çukurları kontrol edilmiş biriken sular tahliye edilmiştir. Teknik Servis Bölümü Bina ve Garaj Bakım hizmetlerini gerçekleştirebilmek için 2012 yılında, adamsaat görevde bulunmuştur. Bina ve Garaj Bakım hizmetlerinin ekiplere göre dağılımı, grafikte belirtilmiştir. EKİPLERE GÖRE BİNA GARAJ VE BAKIM HİZMETLERİ ANALİZİ TELEFON 504 ADAM/SAAT 10 % KUKA 245 ADAM/SAAT 4 % İNŞAAT 1288 ADAMSAAT 24 % ELEKTRİK 1877 ADAM/SAAT 36% MEKANİK 1354 ADAM/SAAT 26%

134 5.1.2 ) ORTAK ALAN FAALĐYETLERĐ Đnşaat Ekibi: Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası nın ve Pub kısmının dış cepheleri boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası nın çürüyen çatı alın tahtaları değiştirilmiş ve boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası nın mutfağı boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası ahşap pencere ve kapıları boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası teras korkuluklarında çürüyen ahşaplar değiştirilmiş ve boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Pub terası korkuluklarında çürüyen ahşaplar değiştirilerek boyanmıştır

135 Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası tuvalete iniş merdiveni ve koridor duvarları ile tavan boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Lokantası ve havuz çevresinde bulunan ahşap oturma grupları zımparalanarak boyanmıştır

136 Sosyal Merkez havuz çevresine konulan şemsiyelerin beton altlıkları boyanmıştır. Sosyal Merkez Köy Meydanı Pub terasında bulunan ahşap bar zımparalanarak boyanmıştır. Sosyal Merkez havuz çevresi pergolaları boyanmıştır

137 Sosyal Merkez havuz duş ve tuvalet duvar ile tavanlara bakım onarım yapılarak boyanmıştır. Sosyal Merkez Lokantası tavanı tamir yapılarak boyanmıştır

138 Köy Meydanı yeşil alan çevresindeki ahşapların bakım onarımı yapılarak boyanmıştır. Sosyal Merkez Tenis kortları duvarlarının tamiratı yapılmış ve boyanmıştır

139 Sosyal merkez Köy Meydanı Cafe nin iç ve dış cepheleri tamir edilip boyanmıştır

140

141 Köy Meydanı Ana Caddedeki kasisler boyanmıştır. Lale Kasrı Atlı Spor kavşağındaki orta göbek bordürleri boyanmıştır. Sedir dış rögar kapakları boyanmıştır

142 Sedir giriş bordürleri boyanmıştır. Harmanlar Caddesi üzerinde sınırımızda bulunan yol bordürleri boyanmıştır. Residence Garaj girişi tuğla duvar kaplamaları boyanmıştır

143 Kemerbahçe de yol çizgileri çizilmiş, hız uyarı yazıları yazılmıştır. Kemerbahçe havuz tarafında bulunan ahşap köprü ve duş kabini boyanmıştır

144 Ana Kapı güvenlik binasının iç ve dış bakımı yapılarak, boyanmıştır. Yeni yapılan güvenlik binalarının içine alçıpan kaplanarak boyanmıştır. Kemerboyu ve Yalıkonaklar gölet kenarındaki demir korkuluklar boyanmıştır. Site genelinde elektrik direkleri boyanmıştır. Site genelinde çöp konteynırları boyanmıştır

145 Site genelinde doğalgaz boruları boyanmıştır. Site genelinde silinmiş olan yollara hız uyarı yazıları yazılmıştır. Site genelinde tabela ve direklerinin boyaları yapılmıştır. Site içerisinde gereken yerlere ayna montajı yapılmış, ayrıca kırılan aynalar değiştirilmiştir

146 Site genelinde yol boyunca hız tabelaları ilave edilmiştir. Sitemizdeki mevcut çocuk oyun aletlerinin bakım ve boya işleri yapılmıştır. Köy Meydanı çocuk oyun alanındaki ahşap minik evin kırılan kapıları ve ahşap korkulukları tamir edilmiştir. Köy Meydanı çocuk oyun alanı girişine kapı yapılmıştır. Ormanboyu nda tel örgü çekilmiştir. Ormanboyu ndaki aydınlatmalara ilave aydınlatma yapılmıştır. Ormanboyu ndaki bozulan, arızalanan aydınlatma armatürleri değiştirilmiştir. Ormanboyu na beton atılıp yeni güvenlik mobosu konulmuştur. Ormanboyu na ilave kamera direkleri dikilmiştir

147 II. Faz Mimar Sinan Caddesi üzerindeki asfalt altında kalan rögarların üstü açılarak yükseltilmiştir

148 Eski Đstanbul Yolu üzerinde çöken yağmur mazgalları yeniden yapılmıştır. Yalıkonaklar girişte çöken rögar kapağı sökülerek yükseltilmiştir

149 Mimar Sinan Caddesi 61 karşısında çöken menhol kapağı yeniden yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 35 nolu villa önündeki çöken yağmur mazgalı yeniden yapılmıştır

150 Site genelinde atölyede yapılan köpek poşetlikleri ve çöp kovaları ilave edilmiştir. Yalıkonaklar da yol kenarlarına mantar baba montajı yapılmıştır

151 Kemerköşk önündeki kayrak taş kaplı tretuvara demir baba montajı yapılmıştır. Macro mal kabul alanındaki çöp konteynerlerinin üzerine sundurma yapılmıştır

152 Mimar Sinan Caddesi nde bozulan bordürlerin tamiratı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi nde bozulan asfaltların tamiratı yapılmıştır. Site genelinde kasis ve kedigözlerinin montajı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi nde çöken asfalt kırılarak tamiri yapılmıştır

153 Eski Đstanbul Yolu 23 nolu konut karşısı çökmüş olan otopark betonu kırılıp yeniden yapılmıştır

154 Kemerkapı sur dibine aydınlatma direkleri dikilmiştir. Kemerkapı sur dibine tel örgü çit çekilmiştir. Kemerboyu ve Yalıkonaklar göletlerine ilave fıskiyeler yapılmıştır

155 Filiz Sokak ta kırılan, harap olan beton bordürler sökülüp yenisi yapılmıştır. Lale Bayırı Yolu golf tarafına tel çit çekilmiştir. Lale Kasrı na basket potası montajı yapılmıştır. Kemerbahçe havuz tarafına atölyede yapılan aydınlatma direkleri dikilmiştir

156 Kemerboyu nda bozuk olan kaldırım betonları kırılıp yeni beton atılmıştır. Yalıkonaklar da yıpranan, yüzeyleri bozulan kaldırım betonları kırılıp yeni beton atılmıştır

157 Lineer Park gölet tarafına kamera direkleri dikilmiştir. Hidrofor dairesinde çürümüş olan borular tamir edilmiştir. Yönetim kampüsü arkasına kurulacak sera için taban betonu atılmıştır. Ana kapı giriş yanında olan sera sökülüp yönetim kampüsü arkasına taşınmıştır. Kemerboyu nda çökmüş olan rögar kapakları yeniden yapılmıştır. Kemerbahçe nin girişine yağmur suyu baskınlarına önlem olarak beton perde yapılmıştır. Mekanik Ekibi: Kullanma suyu hidrofor dairesi tesisat sisteminin bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmıştır. Sosyal Merkez havuz tuvaletlerinde lavaboların bozulan bataryaları değiştirilmiştir. Sosyal Merkez havuz tuvaletlerinde lavaboların alt takım gider ve sıcak soğuk su bağlantı vanaları elden geçirilerek bakımları yapılmış ve tamir olmayanlar değiştirilmiştir. Kullanma suyu depolarının temizliği ve bakımları periyodik olarak yapılmıştır. Yönetim binalarının tesisatları periyodik olarak kontrol edilmiş, bakım ve onarımları yapılmıştır. Kullanma suyu hidrofor dairesinde arızalanan pompaların tamiri yapılmıştır. Kemerbahçe havuz duşunun patlak olan su borusu tamir edilmiştir. Lale Kasrı na yeni bahçe sulama hattı çekilmiştir. Eski Đstanbul Yolu 8 nolu villaya yeni bahçe sulama hattı çekilmiştir. Uzun Kemer Bulvarı 10 nolu villaya yeni bahçe sulama hattı çekilmiştir. Lale Bayırı Yolu 19 nolu konutun şebeke hattı patlak olduğundan yeni hat çekilmiştir. Lale Bayırı Yolu 27 nolu konutun şebeke hattı patlak olduğundan yeni hat çekilmiştir. Mimar Sinan Caddesi 103 nolu konutun şebeke hattı patlak olduğundan yeni hat çekilmiştir

158 Mimar Sinan Caddesi 35 nolu konutun şebeke hattı patlak olduğundan yeni hat çekilmiştir. Ormantepe Yolu 14 nolu konutun şebeke hattı patlak olduğundan yeni hat çekilmiştir. Eski Đstanbul Yolu 31 ve 33 nolu villaların şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Eski Đstanbul Yolu 6 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Eski Đstanbul Yolu 9 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Eski Đstanbul Yolu 15 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır

159 Kemerköşk ün şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Uzun Kemer Bulvarı 6 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Uzun Kemer Bulvarı 10 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Sarnıç Sokak 10 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Çoban Yıldızı Yolu 7 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Çoban Yıldızı Yolu 9 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Sipahi Sokak 11 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Sipahi Sokak 7 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Yeni Burgaz 18 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 21 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 33 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 14 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 49 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 46 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 113 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 64 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 125 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Mimar Sinan Caddesi 52 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Gölbaşı Yolu 20 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Gölbaşı Yolu 22 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Sevgi Sokak 7 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Ayazma Sokak 13 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. Çoban Yıldızı Yolu 15 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır

160 Kemerboyu 38 nolu villanın şebeke hattı patlağı yapılmıştır. 1. fazı besleyen bahçe sulama ana hattı patlağı yapılmıştır. 2. fazı besleyen bahçe sulama ana hattı patlağı yapılmıştır. Lineer Park içerisinde birçok alanda bahçe sulama hattı patlağı yapılmıştır. Kemerboyu dere kenarında bahçe sulama hattı patlağı yapılmıştır. Kemerboyu gölet kenarında bahçe sulama hattı patlağı yapılmıştır. Yalıkonaklar gölet kenarında bahçe sulama hattı patlağı yapılmıştır. Lineer Park tahta köprü altında bahçe sulama hattı patlağı yapılmıştır. Sosyal Merkezde yeni açılan Köy Meydanı Cafe nin su tesisat işleri yapılmıştır. Seraya kalorifer tesisatı yapılmıştır. Sedir havuza giden patlak su tesisatı yenilenmiştir. Sosyal Merkez havuz duşlarının tamiratları yapılmıştır. Kemerbahçe de patlayan şebeke hattı tamir edilmiştir. Elektrik Ekibi: Ortak alan elektrik sayaçları ve tablolarının kontrolleri, bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmıştır. Ortak alandaki aydınlatma direklerinin kontrolü ve bakımı ile gün ışığına göre zaman saat ayarları yapılmıştır. Sitemiz ortak alanlardaki çevre aydınlatma elektrik besleme hatlarında meydana gelen kısa devre arızaları giderilmiş ve arızalanan aydınlatma direk iç takımları değiştirilmiştir

161 Sitemizdeki giriş çıkış bariyerlerinde meydana gelen elektrik arızaları giderilmiştir. Sitemizde ortak alanlarındaki Jeneratörlerin periyodik bakımlarının yapılması sağlanmıştır. Fosseptik kuyularının elektrik tesisatlarının bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmıştır. Ormanboyu nda aydınlatma direkleri besleme hattında meydana kelen kısa devre nedeniyle besleme hattında 50 m kablo değiştirilmiştir. Sosyal Merkez havuz makine dairesinin panosu ve aydınlatmaları yapılmıştır. Ana kapı güvenlik binasının elektrik tesisatı yeniden yapılmıştır. Yeni Burgaz eski golf sahası tarafına kablo çekilip ilave projektör konulmuştur. Kemerboyu giriş güvenlik binasının elektrik tesisatı yeniden yapılmıştır. Kemerboyu gölet tahliye pompasının kompanzasyonu yapılmıştır. Yalıkonaklar arkasındaki adaya elektrik hattı çekilmiştir. Kemerboyu dere boyu aydınlatmalar revize edilip ilave aydınlatma konulmuştur Yalıkonaklar arkasındaki yürüyüş yolu aydınlatmaları revize edilmiştir. Yalıkonaklar Doğu Yolu 9-15 nolu konutlar arasındaki aydınlatma direklerinin kablosu değiştirilmiştir. Kemerbahçe havuz çevresindeki aydınlatmalar değiştirilmiştir. Kemerbahçe havuz içi aydınlatmaları tamir edilmiştir. Sedir güvenlik kulübesinin elektrik tesisatı yenilenmiştir. Sedir Yapı Blokları golf tarafı aydınlatmalarının kabloları yenilenmiştir. Ormanboyu nda güvenlik kulübelerine elektrik hattı çekilmiştir. Kemerkapı sur dibine ilave aydınlatmalar konulup enerji hattı çekilmiştir. Sosyal Merkez de yeni yapılan Köy Meydanı Cafe nin elektrik tesisatı komple yapılmıştır. Sosyal Merkez Lokantası mutfağının elektrik tesisatı komple revize edilmiştir. Sosyal Merkez Spor Salonunun elektrik tesisatı revize edilmiştir. Residence ın ana yol tarafına aydınlatma armatürlerinin montajı yapılmıştır. Sarnıç Sokak Orman tarafına ilave aydınlatma armatürlerin montajı yapılmıştır. Site içindeki bozulan, arızalanan aydınlatma direkleri tamir edilmiştir. Kemerbahçe blok garajlarında çalışmayan alarmlar yapımcı firmaya yaptırılmıştır. Sedir Yapı Blokları garajlarında çalışmayan alarm sistemi yapımcı firmaya yaptırılmıştır. Kapalı garajdaki yıkama motoruna elektrik panosu yapılmıştır

162 Çoban Yıldızı Yolu 21 ve 23 numaralı konutların önündeki aydınlatma direklerini besleyen elektrik hattında meydana gelen kısa devre nedeniyle besleme hattında 40 m kablo değiştirilmiştir. Sedir Yapı Blokları aydınlatma direkleri besleme hattında meydana gelen arıza nedeniyle besleme hattında 145 m kablo değiştirilmiştir. Ormanboyu güvenlik kameralarına 300 m enerji kablosu çekilmiştir. Kemerkapı aydınlatma direklerinin arızalı olan zaman saati değiştirilmiştir. Kemerboyu arkası dere kenarındaki aydınlatmaların bozuk olan zaman saati değiştirilmiştir. Yalıkonaklar sonu çocuk oyun parkına yapılan otomatik sulamaya enerji kablosu çekilmiştir. Sosyal Merkez Köy Meydanı ndaki kameralara 300 m enerji kablosu çekilmiştir. Orman yolundaki aydınlatmaların bozulan, arızalanan sigortaları değiştirilmiştir. Ormanboyu na ilave edilen elektrik direklerinin bağlantıları yapılmıştır. Lineer Park bahçe sulama hidroforunun panosunda bozulan kontaktör değiştirilmiştir

163 Şantiye kapı aydınlatmalarına zaman saati takılmıştır. Yeni yapılan seraya elektrik tesisatı çekilmiştir. Sosyal Merkez havuz aydınlatmasının bozuk olan zaman saati değiştirilmiştir. Filiz Sokak ve Rana Sokaktaki aydınlatmaları besleme hattında meydana gelen kısa devre nedeniyle besleme hattında 60 m kablo değiştirilmiştir. Mimar Sinan Caddesi nolu villalar önündeki aydınlatma direklerinin besleyen besleme kablosunun kısa devre nedeniyle yanan 110 m kablo değiştirilmiştir. Sedir Yapı Blokları havuz aydınlatmalarının bozulan zaman saati değiştirilmiştir. Kullanma suyu hidrofor dairesinde bozulan kontaktör ve kondansatörler değiştirilmiştir. Kemerboyu 68 önünde elektrik dağıtım panosunun bozulan şalteri değiştirilmiştir. Sipahi Sokak 9 önündeki elektrik dağıtım panosunun bozulan kontaktörü değiştirilmiştir. Çoban Yıldızı Yolu 23 önündeki elektrik dağıtım panosunun bozuk olan kompakt şalteri değiştirilmiştir. Yalıkonaklar giriş bariyerinin bozulan butonu değiştirilmiştir. Kemerbahçe aydınlatmalarının bozulan zaman saati değiştirilmiştir. Zerrin Sokaktaki aydınlatmalarını besleyen besleme kablosunun kısa devre nedeniyle yanan 32 m kablosu değiştirilmiştir. Kullanma suyu hidrofor dairesindeki bozulan grup sigorta değiştirilmiştir. Yeni Burgaz arkasını aydınlatan projektörlerin arızalı olan kablosunun 65 m si yenilenmiştir. Ana kapı girişindeki aydınlatma kablolarının arızalı olan 120 m si yenilenmiştir. Kemerboyu aydınlatmalarının arızalı olan 115 m si yenilenmiştir. Başak Sokak taki kırık olan bolartlar sökülüp yerine oval kafesli armatürler yapılmıştır. Kullanma suyu hidrofor dairesinde bozulan röle yenisiyle değiştirilmiştir. Kapalı garaj araç yıkama bölümü tesisatında çıkan arızalar giderilmiş, ayrıca enerji tesisatı düzenlenmiştir. Sosyal Merkez Restoran, Lokal ve Spor Salonu tüm aydınlatmaların bakımları yapılmıştır. Site genelinde ortak alanlarda yılbaşı aydınlatmaları yapılmıştır. Köy Meydanı Sosyal Merkez binalarına Yılbaşı süs ve aydınlatmaları yapılmıştır

164 Telefon Ekibi: Sosyal Merkezde yeni yapılan Köy Meydanı Cafe nin telefon bağlantıları yapılmıştır. Residence yer altı şebeke kablosunun ekleri su almış olduğundan yağlı konaktör ile bağlantı yapılarak yenilenmiştir. Ormanboyu kamera kabloları ek yapılarak çalışır hale getirilmiştir. Ortak alan santrali ve saha dolaplarında kontroller yapılmıştır. Makro önü ile AKOM arasına kameralar için fiber kablo çektirilmiştir. Ana Kapı güvenlik ile kapalı garaj arası kamera kablosu çekilmiştir. Lale Kasrı santrali arızalı olduğundan tamir edilip çalışır hale getirilmiştir. Gölbaşı Yolu 22 karşısında telefon kutusunu besleyen şebeke hattı tamir edilerek çalışır hale getirilmiştir. Sedir güvenlik kulübesi telefon kablo bağlantıları yapılarak çalışır hale getirilmiştir. Atlı Spor güvenlik kulübesinin telefon kablosu arızalı olduğundan değiştirilmiştir. Lale Bayırı Yolu 32 önündeki telefon kutusuna gelen hattın arızası giderilmiştir. Mimar Sinan Caddesi 52 nolu villanın arızalı şebeke hattı tamir edilmiştir. Yönetim Kampüsü nde su almış telefon kabloları yeni ek yapılarak çalışır hale getirilmiştir. Yalıkonaklar Batı Yolu giriş yer altı telefon kablosu ekleri su aldığından kesilerek yeniden eklenip çalışır hale getirilmiştir. Santralin bozulan sigortası değiştirilmiştir. Sosyal Merkez Köy Meydanı Cafe ye data hattı çekilmiştir. Gölbaşı Yolu girişinde yer altı telefon kablosunun arızalı olan bölümü değiştirilmiştir. Kuka Ekibi: Sosyal Merkez pis su hatlarındaki tıkanıklar giderilmiştir. Kapalı garaj drenaj hatlarının temizliği ve bakım onarımları yapılmıştır. Yalıkonaklar ve Kemerboyu pis su kolektör bakım ve onarımları yapılarak temizlenmiştir. Site genelinde gürültü yapan rögar kapakları lastik conta ile sıkıştırılmıştır. Site genelindeki mazgalların, rögarların, drenajların ve pis su hatlarının bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılmıştır. Göktürk barajından göletlerimize bahçe sulama hatlarımıza takviye yapan su kanaletlerinin bakım ve onarımı ile temizliği periyodik olarak yapılmıştır

165 Yeni Burgaz ve Kemerboyu fosseptik kuyuların seviyeleri ve pompaları günlük olarak kontrol edilmiş, gider tıkanıkları giderilmiştir ) ORTAK ALAN PĐS SU VE YAĞMUR SUYU HĐZMETLERĐ Eski Đstanbul Yolu nda pis su ana hattı çöktüğünden kazılarak yeni hat yapılmıştır. Eski Đstanbul Yolu tıkalı olan drenaj hattı ĐSKĐ tarafından açılmıştır. Sevgi Sokak sonu rögar kapağı yenilenmiştir. Yalıkonaklar Batı Yolu 1 nolu villa karşısında yağmur suyu drenaj çalışması yapılmıştır. Kemerboyu, Yalıkonaklar ve Yeni Burgaz ın fosseptik çukurlarının temizliği yapılmıştır. Site genelindeki yağmur suyu ızgaraları ve mazgalların periyodik kontrolleri ile bakım ve temizlikleri yapılmıştır

166 Teknik Servis Bölümümüz yukarıda belirtilen Ortak Alan hizmetlerini 2012 yılı içinde, adamsaat ile gerçekleştirmiştir. Ortak alan hizmetlerimizin, ekiplere göre dağılımı, grafikte belirtilmiştir. EKİPLERE GÖRE ORTAK ALAN SERVİSLERİ ANALİZİ TELEFON 1560 ADAM/SAAT KUKA 6% 2348 ADAM/SAAT 9% ELEKTRİK 6105 ADAM/SAAT 22% İNŞAAT ADAM/SAAT 42 % MEKANİK 5858 ADAM/SAAT 21%

167 5.2 ) EV SERVĐSĐ HĐZMETLERĐ Teknik Servis Müdürlüğümüz, Kemerköy sakinlerinin ev servisi taleplerini de karşılamak amacıyla, 2012 yılında ev servisi ile adamsaat hizmette bulunmuştur. Ev servisi hizmetlerimizin ekiplere göre dağılımı, grafikte belirtilmiştir. EKİPLERE GÖRE EV SERVİSİ HİZMETLERİ ANALİZİ 1 KUKA 583 ADAM/SAAT 4% TELEFON İNŞAAT 1647 ADAM/SAAT 383 ADAM/SAAT 11 % 3% MEKANİK 6232 ADAM/SAAT 43% ELEKTRİK 5614 ADAM/SAAT 39% EKİPLERE GÖRE EV SERVİSİ HİZMETLERİ ANALİZİ 2 KUKA 615 ADET 5% TELEFON 1624 ADET 13 % İNŞAAT 244 ADET 2% ELEKTRİK 4721 ADET 38 % MEKANİK 5228 ADET 42%

168 5.3 ) BAKIM VE RUTĐN KONTROLLER Teknik Servis elemanlarımız ortak alanlarda bulunan tesislerin ve kullandığı ekipman malzemelerinin bakımlarını ve kalite yönetim sisteminin gerekliliği olan kontrolleri 2012 yılında da düzenli olarak yapmış, Kalite Sistemi ile ilgili çalışmalarını periyodik olarak sürdürmüştür. WCS TURK ve LLOYD Register firmaları tarafından 2012 yılı Şubat ayında Kalite Sistemi ile ilgili yapılan denetlemelerde Teknik Servisimiz dokümanlarında herhangi bir sorun ve aksaklığı rastlanmamıştır. Teknik Servisimiz Bakım ve Rutin Kontrol faaliyetleri için adamsaat görev yapmıştır. Bakım ve Rutin Kontrol faaliyetlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. EKİPLERE GÖRE BAKIM VE KONTROL FAALİYETLERİ ANALİZİ TELEFON 780 ADAM/SAAT 10 % KUKA 759 ADAM/SAAT 10% İNŞAAT 1187 ADAM/SAAT 15 % ELEKTRİK 2467 ADAM/SAAT 32% MEKANİK 2623 ADAM/SAAT 33%

169 5.4) TEKNĐK SERVĐS BÖLÜMÜ PERSONEL PERFORMANS ANALĐZĐ 5.4.1) FAALĐYET ALANLARINA GÖRE PERFORMANS ANALĐZĐ 1.Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri : 2012 yılında personel performansı bakımından, (yol + keşif süreleri + gece vardiyası faaliyetleri) dahil olmak üzere, Bina ve Garaj Bakım faaliyetlerinde toplam adamsaat hizmette bulunulmuştur. Bina ve Garaj Bakım faaliyetleri, Teknik Servis Müdürlüğümüz faaliyetlerinin % 9,58 unu kapsamıştır. 2.Ortak alan Faaliyetleri : 2012 yılında personel performansı bakımından, (yol + keşif süreleri + gece vardiyası faaliyetleri ) dahil olmak üzere, toplam adamsaat ortak alan faaliyetinde bulunmuşlardır. Ortak Alan faaliyetleri, site genelindeki Teknik Servis faaliyetlerinin % 49,89 unu kapsamaktadır. 3.Ev Servisleri : 2012 yılında personel performansı bakımından, (yol + keşif süreleri + gece vardiyası faaliyetleri) dahil olmak üzere, toplam adamsaat ev servisi faaliyetinde bulunmuştur. Ev servisi faaliyetleri, site genelindeki Teknik Servis faaliyetlerinin % 26,31 ini kapsamaktadır. 4.Bakım ve Rutin Kontrolleri: 2012 yılında personel performansı bakımından, (yol + keşif süreleri) dahil olmak üzere, toplam adamsaat ekipman bakım ve saha rutin kontrol faaliyetlerinde bulunmuştur. Bakım ve Rutin Kontrol faaliyetleri, site genelindeki Teknik Servis faaliyetlerinin % 14,22 ünü kapsamaktadır. TEKNİK SERVİS BÖLÜMÜ FAALİYET ALANINA GÖRE PERFORMANS ANALİZİ BİNA VE GARAJ BAKIM 5268 ADAM SAAT 10% EV SERVİSLERİ ADAM/SAAT 26% ORTAK ALAN HİZMETLERİ ADAM/SAAT % 50 BAKIM VE RUTİN KONTROLLER 7816 ADAM/SAAT 14 %

170 5.4.2) EKĐPLERE GÖRE PERFORMANS ANALĐZĐ Đnşaat Ekibi : Đnşaat ekibi, adamsaat Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri, adamsaat Ortak Alan Faaliyetleri, 383 adamsaat Ev Servisi ve adamsaat Bakım ve Rutin kontrolleri olmak üzere, Kemerköy Sitesinde toplam adamsaat faaliyette bulunmuştur yılı Đnşaat Ekibi Performansı, % 93,12 olarak ölçülmüştür. Đnşaat ekibi Tam Mesai Toplamı : adamsaat Đnşaat ekibi Faaliyet Toplamı : adamsaat Verim : adamsaat / adamsaat = % 93,12 İNŞAAT EKİBİ PERFORMANS GRAFİĞİ KAYIP 7 % VERİM 93 % Mekanik Ekibi : Mekanik ekibi, adamsaat Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri, adamsaat Ortak Alan Faaliyetleri, adamsaat Ev Servisi ve adamsaat Bakım ve Rutin kontrolleri olmak üzere, Kemerköy Sitesinde, toplam adamsaat faaliyette bulunmuştur yılı Mekanik Ekibi Performansı, % 94,14 olarak ölçülmüştür. Mekanik ekibi Tam Mesai Toplamı : adamsaat Mekanik ekibi Faaliyet Toplamı : adamsaat Verim : adamsaat / adamsaat = % 94,14 MEKANİK EKİBİ PERFORMANS GRAFİĞİ VERİM 94 % KAYIP 6 %

171 Elektrik Ekibi: Elektrik ekibi, adamsaat Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri, adamsaat Ortak Alan Faaliyetleri, adamsaat Ev Servisi ve adamsaat Bakım ve Rutin kontrolleri olmak üzere, Kemerköy Sitesinde toplam adamsaat faaliyette bulunmuştur yılı Elektrik Ekibi Performansı, % 95,44 olarak ölçülmüştür. Elektrik ekibi Tam Mesai Toplamı : adamsaat Elektrik ekibi Faaliyet Toplamı : adamsaat Verim : adamsaat / adamsaat = % 95,44 ELEKTRİK EKİBİ PERFORMANS GRAFİĞİ VERİM 95 % KAYIP 5 % Telefon Ekibi : Telefon ekibi, 245 adamsaat Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri, adamsaat Ortak Alan Faaliyetleri, adamsaat Ev Servisi ve 780 adamsaat Bakım ve Rutin kontrolleri olmak üzere, Kemerköy Sitesinde, toplam adamsaat faaliyette bulunmuştur yılı Telefon Ekibi Performansı, % 95,09 olarak ölçülmüştür. Telefon ekibi Tam Mesai Toplamı : adamsaat Telefon ekibi Faaliyet Toplamı : adamsaat Verim : adamsaat / adamsaat = % 95,09 TELEFON EKİBİ PERFORMANS GRAFİĞİ VERİM 95 % KAYIP 5%

172 Kuka Ekibi :Kuka ekibi, 2 teknisyen ile 504 adamsaat Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri, adamsaat Ortak Alan Faaliyetleri, 583 adamsaat Ev Servisi ve 759 adamsaat Bakım ve Rutin kontrolleri olmak üzere, Kemerköy Sitesinde, toplam adamsaat faaliyette bulunmuştur yılı Kuka Ekibi Performansı, % 94,03 olarak ölçülmüştür. Kuka ekibi Tam Mesai Toplamı : adamsaat Kuka ekibi Faaliyet Toplamı : adamsaat Verim : adamsaat / adamsaat = % 94,03 KUKA EKİBİ PERFORMANS GRAFİĞİ KAYIP 6 % VERİM 94 % Teknik Servis Müdürlüğü Tüm Faaliyetler Geneli : Teknik Servis Müdürlüğümüz 2012 yılı içinde, Kemerköy Sitesinde adamsaat faaliyette bulunmuştur. Teknik Servis Müdürlüğü Personel Performansı Verim Hesabı : 2012 yılında Teknik Servis Müdürlüğü nün adamsaat mesai saati olmuştur. Teknik Servis Müdürlüğü nün, 2012 yılında adamsaat faaliyeti gerçekleştiğinden, VERĐM = adamsaat / adamsaat = % 94,31 olarak bulunmaktadır. TEKNİK SERVİS BÖLÜMÜ PERFORMANS GRAFİĞİ KAYIP 6% VERİM 94%

173 6. KALĐTE GÜVENCE S.N. Personelin Adı ve Soyadı Görevi 1 CEMAL DEMĐR KALĐTE YÖNETĐM TEMSĐLCĐSĐ 2 ALPTUĞ YEMEN FĐTNESS EĞĐTMENĐ 3. ESRA ŞENCAN FĐTNESS EĞĐTMENĐ 4. GÜLHATUN TEPE FĐTNESS TEMĐZLĐK PERSONELĐ 5 MUSTAFA TAŞDELEN SOSYAL MERKEZ SORUMLUSU 6 ĐSA BUDAK SEDĐR HAVUZ OPERATÖRÜ 7 NĐHAT GÜR HAVUZ OPERATÖRÜ 8 TUNCAY KURT RESĐDENCE HAVUZ OPERATÖRÜ 9 MEHMET AKBULUT DIŞ HAVUZLAR BAKIM OPERATÖRÜ 10 CEMAL ENGĐN DIŞ HAVUZLAR BAKIM OPERATÖRÜ 11 ERHAN PEHLĐVAN SOS.MRKZ.YARD.VE DIŞ HAVUZ OPERATÖRÜ Kalite Güvence bölümü, 2012 yılındaki faaliyetlerini 9 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir Kalite Yönetimi ile Đlgili Yapılan Çalışmalar Kalite Güvence kapsamında yıl içinde haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere sürekli saha ve dokümantasyon kontrolü, iç ve dış denetimleri yapılmıştır. Bu denetimlerde elde edilen bulgular her hafta Cuma akşamı yapılan haftalık değerlendirme toplantılarında ele alınarak iyileştirmelerde bulunulmuştur. Düzenlemeler doğrultusunda haftalık ve aylık iş planları oluşturularak personellere gerekli eğitimler, bölüm amirleri ve kalite güvence tarafından sürekli olarak verilmiştir. Ayrıca tüm kalite sistemimiz içindeki prosesler yıl içinde sürekli olarak aksayan noktalara göre revize edilmiştir Su Analizi Çalışmaları Kullanma Suyu Analiz Faaliyetleri: Yıl içinde hidrofor tesisinden 250 adet su numunesi alınıp mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri laboratuvarımızda yapılmış, raporlanarak imza altına alınmıştır. Yıl içinde site genelinde yaklaşık 50 farklı konuttan sıcak ve soğuk su numuneleri alınıp mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri laboratuvarımızda yapılmış, raporlanarak imza altına alınmıştır. Yıl içinde 12 adet su numunesi akredite laboratuvar olan Biyolab a analiz için kimyasal tedarikçi firmamız tarafından gönderilmiş, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılmıştır

174 K ullanma Suyu Analiz Çalışması Gölet Sularında Analiz Çalışmaları 2012 yılı içerisinde Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında gölet sularından numuneler alınarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır. Göletlerdeki çözünmüş oksijen, kimyasal oksijen ve biyolojik oksijen değerleri ölçülmüştür. Mikrobiyolojik analizleri laboratuvarımızda yapılarak imza altına alınmıştır. Gölet Sularından Su Numunesi Alımı

175 6.2.3 Kazan-Boyler Sistemlerinde Su Analiz Çalışmaları 4 ayda bir olmak kaydı ile yılda 3 defa Yapı blokları sıcak sularından numune alınıp kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmış, sıcak sudaki bulanıklık oranları takip edilerek boyler yıkamaları planlanmıştır. Yapılan Analiz Sayısı = 27 Kazanlardan sıcak su numunesi alımı ve su analiz çalışmaları Ortak Alan Havuzlarında Su Analiz Faaliyetleri Ortak alan havuzlarının yazlık ve kışlık dezenfeksiyonları yapılarak havuz suları şartlandırılmıştır. Bu şartlandırma sırasında havuzlarda aşağıdaki kimyasallar kullanılmıştır. %65 lik Stabilizatörsüz klorlar %56 lik Günlük Granül Klorlar Yosun önleyiciler Đyon Tutucular ve Berraklaştırıcılar Sertlik Gidericiler ph Düşürücüler ph Yükselticiler Sürekli Temizleyiciler Sosyal Tesis Havuz, Sedir Havuz, Residence Açık ve Residence Kapalı Havuzlarında ve Kemerbahçe yüzme havuzlarında, Haziran Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında günde 2 sefer klor, 2 sefer ph, 1 sefer bağlı klor ve 1 sefer siyanürik asit testleri yapılarak analiz sonuçları günü birlik olarak havuz analiz panolarına yazılmıştır. Sosyal Tesis Analiz Bedeli : 240 klor,240 ph,120 Bağlı Klor, 120 Siyanürik Asit Sedir Analiz Bedeli : 240 klor,240 ph,120 Bağlı Klor, 120 Siyanürik Asit

176 Residence Analiz Bedeli : 240 klor,240 ph,120 Bağlı Klor, 120 Siyanürik Asit Kemerbahçe Analiz Bedeli : 240 klor,240 ph,120 Bağlı Klor, 120 Siyanürik Asit Toplamda: 960 klor, 960 ph, 480 Bağlı Klor, 480 Siyanürik Asit testi yapılmıştır. Bütün ortak alan havuz sularımızdan, Haziran Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında su numuneleri alınarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri akredite laboratuvara yaptırılmıştır Özel Villa Havuzlarında Yapılan Çalışmalar Yıl içinde 34 özel villa havuzuna havuz bakım hizmeti verilmiştir. Havuz bakım hizmetlerimiz yazlık ve kışlık olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yaz aylarında haftada 3 gün, kış aylarında ise haftada 1+1 = 2 gün havuz bakım hizmeti verilmiştir. Yaz aylarında haftada 3 defa klor ve ph, haftada bir bağlı klor ve siyanürik asit testleri yapılmıştır. Yıl boyunca özel havuzlarda yapılan analiz sayıları :632 klor, 1632 ph,544 bağlı klor, 544 Siyanürik Asit 6.3. Site Geneli Haşere Đlaçlama Faaliyetleri: Site geneli açık ve kapalı ortak alanlarında haşere ilaçlama faaliyetleri verilmiştir. Yürüyen Haşere Đlaçlaması Yönetime bağlı tüm ofis ve depolarda, Kemerboyu, Yalıkonaklar, Sedir, Residence ve Kemerbahçe Yapı Blokları garajlarında, asansör kabinlerinde, elektrik odalarında, kazan dairelerinde, bina giriş iç ve dış kısımlarında olmak üzere 15 er günlük periyotlarla yürüyen haşere uygulaması yapılmıştır. Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 33 Servis Site Geneli Haşere Đlaçlama Çalışması Site Geneli Haşere Đlaçlama Çalışması

177 Uçan Haşere Đlaçlaması Yaz sezonu boyunca Kemerköy Sitesi ortak alanlarında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 18:00 22:00 saatleri arasında uçan haşere ( sinek, kara sinek, sivri sinek) uygulaması yapılmıştır Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 76 Servis Kemirgen Kontrolü Site geneli bölümlere ayrılarak sırayla ayda bir genel kemirgen kontrolüne tabi tutulmuş ve aktivite görülen istasyonlarda yemler güncellenmiştir. Aktivite olan istasyonlar aylık rutin kontrollerin yanında haftalık periyotlarlada takip altına alınmıştır. Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 91Servis Larvasit Đlaçlaması Hava sıcaklıklarına bağlı olarak, larvasit uygulaması 2012 yılında Mart ayı itibari ile başlamış ve 10 ar günlük periyotlarla site içerisindeki tüm su birikintilerine, bataklık durumundaki alanlara, dere yataklarına ve göletlere uygulanmıştır. Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 37 Servis Larvasit Uygulaması

178 Sürüngen Đlaçlaması 1.fazın arkasından Orman yolu boyunca, Kemerboyu / Yalıkonaklar arkasındaki dere sınırı boyunca ve Yeni Burgaz arkasındaki eski golf alanına Mayıs Eylül ayları arasında ayda bir sürüngen ilaçlaması uygulanmıştır. Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 8 Servis Kene Uygulaması Kene ilaçlaması, yaz sezonu boyunca ayda bir site genelindeki çocuk parklarına, yürüyüş yollarına, köpek kulübelerine, yüzme havuzu çevrelerindeki yeşil alanlara, Lineer Park a, Kemerboyu eski golf alanına yapılmıştır. Detaylı yerlerin listesi kene uygulaması sırasında tüm site sakinlerine bildirilmiştir. Yıl genelinde verilen servis hizmeti sayısı = 28 Servis Site Geneli Göl Çevreleri Đlaçlama Çalışması

179 6.4 Sosyal Tesislerde Yapılan Çalışmalar Havuz ve Havuz Çevresinde Yapılan Çalışmalar Havuz personeli tarafından Sosyal Tesis havuz suyu boşaltılarak kararmış ve yosun tutmuş derzler temizlenmiş ve kullanma suyu hattından yaklaşık 650 metreküp su alınarak havuz doldurulmuştur. Sosyal Tesis havuzunda yerinden kopan, ayrılan cam mozaikler yerine yapıştırılmış, ortaya çıkmış olan yarıklar Olimpik Havuz firması tarafından onarılmıştır. Sosyal Tesis Havuz soyunma odaları, kapıları, ahşap ve demir aksamları boyanmıştır. Sosyal Tesis Havuz çevresindeki sundurmalar, demir ve ahşap kapılar, havuz bar boyanmıştır. Sosyal Tesis Havuz şemsiye beton altlıkları boyanmış, havuz çevresinde kabaran, kalkan, derzleri dökülen taşlar onarılmıştır. Sosyal Tesis Havuzunda bir adet havuz şemsiyesi yenilenmiştir. Sosyal Tesis Havuz çevresine 8 adet plastik masa ve 32 adet plastik sandalye alınmıştır. Sosyal Tesis Havuz bölümüne yeni şezlonglar alınmıştır. Sosyal Tesis Havuz soyunma odalarında yanmayan lambalar, bir adet batarya ve 3 adet pisuar değiştirilmiştir. Sosyal Tesis Havuz duş kabinlerine cam kapılar taktırılmıştır. Sosyal Tesis havuz yanı sundurma üzerine sezon açılışında branda takılmış, sezon sonunda sökülmüştür. Sosyal Tesis Havuz Taban Yarığı ve Onarımı

180 Sosyal Tesis Havuz Đçi Tadilatı Havuz Tadilat Sonrası Temizlik Çalışmaları Sosyal Tesis Havuz Soyunma Odaları Lobi Tavanı Tadilatı Sosyal Tesis Havuz Lobi Alanı Boya Çalışması Sosyal Tesis WC Alanları Boya Çalışması

181 Sosyal Tesis Havuz Lobi Alanı Boya Çalışması Sosyal Tesis Havuz Şemsiye Beton Altlıklarının Boyanması Sosyal Tesis Havuz Sundurma Brandasının Hazırlığı Sosyal Tesis Havuz Şemsiye Beton Altlıklarının Boyanması Sosyal Tesis Havuz Çevresinde Kabaran Taşların görünümü Tenis Kortlarında Kar Temizleme Faaliyetleri

182 Sosyal Tesis Havuz Çevresinde Đnşaat Çalışmaları Yırtılan Şemsiye Brandası Sosyal Tesis Havuz Çevre Duvarlarının Basınçlı Su ile Yıkanması

183 6.4.2 Tenis Kortlarında Yapılan Çalışmalar 2 adet basketbol pota filesi yenilenmiştir. Tenis kortları duvarları ve tribünleri boyanmıştır. Basketbol Potalarında Boya Çalışması Basketbol Potalarında Boya Çalışması Tenis kortları duvarlarının ve kapının boyanması ve tadilatı

184 Basketbol Potası Filelerinin Değişimi Kapalı Garajda Yapılan Çalışmalar Sosyal Tesis Kapalı Garajda arızalanan lambalar değiştirilmiştir. Sosyal Tesis Kapalı Garajda araç yıkama su motorunun tabancası yenilenmiştir. Eski araç yıkama su motoru bakıma gönderilmiştir Makro Market Mal Kabul Alanında Yapılan Çalışmalar Sosyal Merkez makro market mal kabul alanında çöp konteynırlarının üzerine sundurma yapılmıştır. Düzenli olarak havuz bakım personeli tarafından temizlik yapılmıştır. Haftada bir Pazartesi günleri alan yıkaması yapılmıştır. Mal kabul alanındaki çöp konteynırları için 400 adet çöp poşeti alınmıştır. Mal Kabul Alanının Yıkanması

185 6.5 Sedir Havuzda Yapılan Çalışmalar Sedir havuz suyu tamamen boşaltılarak Olimpik Havuzculuk firması tarafından havuza detaylı tadilat yapılmış havuz tabanı pabble a çevrilmiştir. Sedir havuza 2 adet plastik masa ve 8 adet plastik sandalye alınmıştır. Sedir havuz çevresi bahçe istinat duvarları boyanmıştır. Sedir havuz çevresindeki kayrak taşları arasındaki derzler yenilenmiştir. Sedir havuz makine dairesi boyanmıştır. Sedir havuz makine dairesi iniş merdivenleri ve kapağı yenilenmiştir. Sedir havuzda 1 adet duş fıskiyesi yenilenmiştir. Sedir havuz ahşap duş kabinleri boyanmıştır. Sedir Havuzu Tadilatı

186 Sedir Havuzu Tadilatı 6.6 Kemerbahçe Havuzda Yapılan Çalışmalar Kemerbahçe havuz ahşap duş kabini boyanmıştır. Kemerbahçe süs göleti havuz bakım personeli tarafından yaz ayları boyunca periyodik olarak temizlenmiştir. Kemerbahçe havuz makine dairesine 2 adet 63'lük vana ve bir adet çekvalf takılmıştır. Kemerbahçe kullanma suyu deposu ĐSDAŞ'a dezenfekte ettirilmiştir

187 Kemerbahçe gölet temizliği Kemerbahçe Su Deposu Temizlik ve Dezenfektasyonu

188 Kemerbahçe Su Deposunun Temizlik ve Dezenfeksiyondan sonraki hali 6.7 Spor Salonunda Yapılan Faaliyetler Spor salonu revizyon yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Duşlar alt kata indirilmiştir. Alt kattaki WC 'ler bölünmüştür. Spor salonu boyanmıştır. Spor salonu giriş kapısı ve giriş merdivenleri yeniden dizayn edilmiştir. Spor salonu alt kat girişi kapı yanı duvarda sıva, alçı boya tadilat işleri yapılmıştır. Spor salonu içinde yanan 6 adet lamba yenilenmiştir. Spor salonunda kullanılan alet ve ekipmanların bakımı periyodik olarak tedarikçi firmaya yaptırılmıştır. Eskiyen ve yırtılan mat'lerin yerine 2 adet yeni mat alınmıştır

189 6.8 Lokantada Yapılan Faaliyetler Haziran ayından itibaren her Pazartesi günü ilaçlama ekipleri tarafından Köy Meydanı Lokantası ilaçlanmıştır. Lokantada 4 ayda bir baca temizliği faaliyetleri yapılmıştır. Lokanta personelinin tam portör muayeneleri yaptırılmıştır. Ekim ayı itibari ile lokanta mutfak bölümünde her Pazartesi detaylı temizlik, bakım faaliyetleri yapılmıştır. Bütün soğutma depoları, kapılar, duvarlar, kolonlar, havalandırma kanalları, kablo kanalları, ızgara tavaları ve soğutma üniteleri mekanik aksamları boyanmıştır. Yağ bağlamış yangın riski yaratan bütün armatürler yenilenmiştir. Bütün fayans duvarlar, PPRC borular, mekanik ve demir aksamlar, raflar, dolaplar, ocaklar, ızgaralar ve mazgallar temizlik ekibi tarafından temizlenmiştir. Ocaklar bölümü ile personel dinlenme bölümü cam bölme ile ayrılmıştır. Teras korkulukları boyanmıştır. Dış alandaki sandalye ve masaların bakımları ve boyaları yapılmıştır. Teras kış bahçesinin ısıtması UFO ısıtıcılar tarafından yapılmıştır. Bar kısmındaki oturma gruplarının yüzleri yenilenmiştir. Kuaför salonundan boşalan bölümde Cafe tadilat çalışmaları Haziran ayında başlanmış ve 10 Kasım'da Cafe açılışı yapılmıştır

190

191

192 6.9 Eğitim, Denetim ve Muayeneler: Eğitimler : 4 havuz bakım personeline Đlk yardım ve Cankurtaran eğitimleri verilmiştir. Muayeneler : Lokantada görev yapan ortalama 11 personelin, kuka ekibinde görev yapan 2 personelin ve mutfakta görev yapan iki personelin tam portör muayeneleri yaptırılmıştır. Denetimler : 2012 yılında ĐSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim denetimi yaptırılmıştır. Personel Portör Muayeneleri

193 7. SOSYAL MERKEZ HĐZMETLERĐ 7.1) KÖY MEYDANI LOKANTASI & PUB 23 Nisan 2008 tarihinde hizmete açılan Köy Meydanı Lokantası, profesyonel kadrosu ile 2012 yılında da site sakinlerimize hizmet vermeye devam etmiştir. Zengin yiyecek ve içecek mönüsü ile site sakinlerimizin beğenisini kazanan lokanta & pub, rutin faaliyetlerinin yanı sıra sakinlerimizin talepleri doğrultusunda doğum günü, iş yemekleri gibi özel organizasyonları da başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Haziran ayından itibaren havuzun hemen yanında oluşturulan açık bar ile havuz başında da yaz sezonu sonuna kadar site sakinlerimize hizmet verilmiştir. Köy Meydanı Lokantası Lokanta&Pub/Brunch

194 7.2) HAVUZ VE TENĐS KORTLARI Köy Meydanı Sosyal Merkez de bulunan ve tüm site sakinlerimizin kullanımına açık olan havuz ile Sedir ve Residence sakinlerinin kullanımlarına tahsis edilen özel havuzların açılışı 1 Haziran 2012 tarihinde Pazartesi hariç haftanın 6 günü, 09:00 20:00 saatleri arasında hizmet vermek üzere açılmış ve 16 Eylül 2012 tarihinde havuz sezonu sona erdirilmiştir yılı bahar aylarında, yaza hazırlık olarak sosyal tesis havuz meydanında, soyunma odalarında, WC lerde, duşlarda, tenis kortları ve basketbol sahasında birçok bakım onarım ve yenileme çalışması yapılmıştır. Havuz çevresindeki kırılan karo taşlar yenilenmiştir. Havuz taşma savaklarındaki su kaçakları onarılmıştır. Havuz çevresindeki beton sütunlar onarılmıştır. Havuz çevresi sundurma üzerindeki branda onarılmıştır. Havuz çevresindeki tüm ahşap ve demir kapılar boyanmıştır. Havuz çevresi çiçeklendirilmiştir. Bar balkonundan sosyal tesis WC tavanlarına olan su sızıntıları giderilmiştir. WC lerde deforme olan klozet kapakları, musluklar, sifonlar, kapılar, kapı kolları, aydınlatma elemanları yenilenmiştir. Şezlonglar yenilenmiştir.. Basketbol sahası potaları boyandı ve fileler yenilenmiştir.. Tribünler boyanmıştır. Soyunma odalarındaki tüm ahşap kapılar, tabureler, dolaplar ve bankolar boyanmıştır. Duş bataryaları, perdeleri ve duş zemin karoları yenilenmiştir. Şemsiye alt betonları ve demirleri boyanmıştır. Havuz çevresi duvarları basınçlı su motorları ile yıkanmıştır. Çoçuk havuzu bakımı yapılmıştır. Ecza dolapları ve içindeki tüm malzemeler yenilenmiştir

195 Sosyal Merkez havuzu. Tenis sahaları Sosyal Merkez havuzu

196 7.3) KÖY MEYDANI SPOR SALONU 2012 yılı boyunca Pazartesi hariç haftanın her günü saatleri arasında hizmet veren Köy Meydanı Spor Salonu 2 spor hocası ve bir temizlik personeli ile sakinlerimize hizmet vermeye devam etmiştir. Köy Meydanı Spor Salonu

197 8. S.O.S INTERNATIONAL ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ S.O.S Internatıonal Ambulans Hizmet Servisi A.Ş olarak 2012 yılı boyunca Kemerköy Sitesi sakinlerine sağlık hizmeti ve Acil Ambulans Hizmeti sunulmuştur yılı süresince 24 saat olarak verilen revir hizmetlerine ek olarak, yoğun bakım donanımlı acil yardım ambulansı hizmeti uygulamasına devam edilmiştir. Revirde 24 saat yeterli eğitim ve tecrübeye sahip Doktor, Acil Tıp Teknisyeni ve acil eğitimi almış sürücüden oluşan medikal ekip ile sağlık hizmeti verilmiş, acil durumlarda müdahalelerde bulunarak, site sakinlerinin hastaneye transportu sağlanmıştır. Acil olan veya olmayan tüm sağlık problemlerinde, Kemerköy Sitesi site sakinleri, S.O.S Revir numarasından direkt S.O.S acil sağlık ekibine, numaralı telefondan S.O.S Alarm Merkezi ne ulaşan çağrılara S.O.S Alarm Merkezi nde 24 saat görev yapmakta olan hekimler, gelen tüm çağrıları cevaplamışlardır. Gelen çağrının acil, tıbbi danışma ya da evde muayene olması durumuna göre, bölgede bulunan sağlık ekibini en kısa sürede adrese yönlendiren hekim, aynı zamanda tıbbi danışmanlık ve hastane organizasyonları hizmetlerini de sağlamıştır. Adrese giden sağlık ekibi, hastanın durumuna göre yerinde tedavi yapmış, gerekli gördüğü durumda, hastanın hastaneye transferini sağlamıştır. S.O.S. Ambulans

198 8.1) GENEL DEĞERLENDĐRME 2012 yılı süresince Kemerköy site sakinleri ve personeli tarafından yapılan çağrılar sonucunda toplam vak a ya müdahale edilmiştir. Vakaların aylık dağılımına ve ayların birbirine oranlamasına bakıldığında aylık ortalama 188 müdahalenin olduğu ve en fazla müdahalenin Kasım (255) ayında yapıldığı görülmektedir. AYLAR OCAK 122 ŞUBAT 158 MART 183 NİSAN 241 MAYIS 230 HAZİRAN 183 TEMMUZ 137 AĞUSTOS 154 EYLÜL 243 EKİM 223 KASIM 255 ARALIK 123 VAKA SAYISI TOPLAM 2252 Toplam Vakaların Aylık Dağılımı Kemerköy Sitesinde, S.O.S Sağlık Ekibi tarafından verilen poliklinik ve muayene hizmetleri, gelen çağrılar sonucunda çoğunlukla hastanın ikametgah adresinde verilmekte olup enjeksiyon, tansiyon takibi, kan şekeri ölçümü ve küçük cerrahi uygulamalar gibi müdahaleleri kapsamaktadır. AYLAR EVDE (ACİL) MUAYNE REVİRDE MUAYENE (POLİKLİNİK) DİĞER (ENJ.- PANS). ENJ.- PANS. REVİR EVDE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Kemerköy Sitesi 2012 yılı vakalarının müdahale şekline göre dağılımı HASTANEYE TRANSP.

199 GENEL VAKA DAĞILIMI 2% 19% 27% 31% 21% EVDE MUAYENE (ACİL) REVİRDE MUAYENE (POLİKLİNİK) DİĞER (ENJ.-PANS). EVDE ENJ.-PANS. REVİR HASTANEYE TRANSP. Genel vaka dağılımı 2012 yılında Alarm Merkezimize gelen çağrılar sonucunda yapılan müdahaleler; poliklinik hizmetleri (enjeksiyon, pansuman, tansiyon, kan şekeri, ıv infüzyon ) muayene, hastane transportları ve cerrahi müdahaleler (sütur alma, sütur atma, apse drenajı ) şeklinde olmuştur. HASTALIKLAR AYLAR ÜSYE TANSĐYON HĐPO - HĐPER AKUT BATIN KARD. PROB. NÖRLJ. PROBL. TRAVMA PSĐKYTR. PROB. YANI K TRAFĐK KAZASI DĐĞER PROB. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK TOPLAM Kemerköy 2012 yılı vakalarının genel hastalıklara ve aylara göre dağılımı

200 HASTALIKLARA GÖRE DAĞILIMI Ü.S.Y.E. Hastalıklara göre dağılım TANSİYON HİPO - HİPER AKUT BATIN Gerek hastanın ikametgâhında, gerekse revirde ve ambulansta S.O.S ekibi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda; ekip doktorunun karar vermesi durumunda hasta ambulansa alınarak anlaşmalı sağlık kuruluşuna ya da en yakın sağlık kuruluşuna transferi gerçekleştirilmiştir. Acil niteliği taşımayan hasta transferleri de olmakla birlikte bu tür transferler çoğunlukla hastanın isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. KARD. PROBLEM NÖRLJ. PROBLEM TRAVMA 2012 yılı süresince toplam 55 hasta transportu gerçekleşmiş olup, transfer sayılarının nedenlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. PSİKYTR. PROBLEM YANIK TRAFİK KAZASI TRANSFER NEDENİ SAYI TRANSFER NEDENİ SAYI TRAVMA 24 DİABET TRAFİK KAZASI GAST. NEDENLER KARDİAK NEDENLER 9 DÜŞME ENFEKSİYON ÜROLOJİK NEDENLER JİNEKOLOJİK KESİ TABURCU ORTOPEDİK NEDENLER İŞ KAZALARI SOLUNUM SIKINTISI TANSİYON ANAFLAKTİK NEDENLER EPİLEPSİ SENKOP (BAYILMA) AKUT BATIN 7 PSİKİYATRİK 4 İLAÇ İNTOX NÖROLOJİK NEDENLER 2 TOPLAM 40 TOPLAM 6 Hastaneye transport sayıları ve nedenleri

201 S.O.S in 2012 Yılında Sunduğu Ekstra Hizmetler ve Yenilikler Site Yönetiminin onayı alınarak Kemer Country Sitesi sakinleri için yapılan tanıtım çalışmaları şöyledir; Site Yönetimi ile birlikte revir donanımının yenilenmesi, bakım ve onarımının yapılarak daha güzel bir görünüme kavuşturulması, S.O.S te yapılan yenilikler, gelişmeler ve yeni projelerden Site Yönetimi ve sakinlerinin haberdar edilmesi (internet yolu ile), Sağlık konusundaki Ulusal ve Uluslararası gelişmelerden Site yönetimi ve site sakinlerinin haberdar edilmesi, 2012 yılında gündeme gelen salgın hastalıklar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri, gerekli koruyucu malzemelerin temini, kullanılması ve önlemlerin alınması. (Domuz Gribi, Grip Aşısı, Böcek Isırıkları, Kene ) Site Yönetimi ve S.O.S Yönetiminin periyodik olarak bir araya gelmesi ve mevcut durum değerlendirmesinin yapılması

202 9. GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ 2012 Yılında SECURĐNET GÜVENLĐK SĐS. VE DANŞ. HĐZ. LTD ŞTĐ inden hizmet satın almak suretiyle devam edilmiştir. Güvenlik hizmeti, 5188 sayılı kanun ve Đstanbul Valiliği nin onaylamış olduğu koruma planına göre günlük 3 vardiya düzeninde 113 personel, 1 adet devriye aracı, 2 adet motosiklet, 5 adet bisiklet, 2 adet cincır elektrikli araç ve kendi bünyesinde bulundurduğu 14 adet K9 köpek desteği ile verilmiştir. Securinet devriye aracı Securinet devriye aracı

203 KEMER COUNTRY KEMERKÖY SİTESİ GÜVENLİK KADROSU DAĞILIM ÇİZELGESİ 08:00/16:00 16:00/23:00 23:00/08:00 İZİN DEĞİŞTİRİCİ TOPLAM GÜVENLİK MÜDÜRÜ 1 1 VARDİYA AMİRİ HALKLA İLİŞKİLER 1 1 OTOMASYON İTFAİYE KAPILAR ANA KAPI KEMERKAPI KEMERBOYU KAPI YALIKONAKLAR KAPI ŞANTİYE KAPI /6 = 6 3 SEDİR KAPI ATLISPOR KAPI RESİDENCE KAPI KEMERBOYU ARKA KAPI YALIKONAKLAR ARKA KAPI KEMERBAHÇE ÖN GİRİŞ KEMERBAHÇE ARKA GİRİŞ DEVRİYELER I.FAZ I.BÖLGE DEVRİYE I.FAZ II.BÖLGE DEVRİYE I.FAZ III.BÖLGE DEVRİYE II.FAZ ANAYOL DEVRİYE LALEBAYIRI DEVRİYE SEDİR DEVRİYE ÇOBANYILDIZI DEVRİYE /6 = 7 3 RESİDENCE DEVRİYE KEMERBOYU DEVRİYE YALIKONAKLAR DEVRİYE LALEKASRI DEVRİYE YENİ BURGAZ DEVRİYE ESKİ İSTANBUL DEVRİYE HAZIR TİM GEZİCİ DEV. MOTORLU KEMERBAHÇE DEVRİYE TOPLAM

204 9.1) GÜVENLĐK VE KORUMA ĐLE ĐLGĐLĐ DEVAM EDEN HĐZMETLER Akıllı Kalemler: Site içerisinde, devriye görevi yapan güvenlik personelinin sorumluluk sahalarını daha disiplinli ve sistematik biçimde kontrol edilmesi maksadıyla 13 devriye noktasına verilmiş olan akıllı kalem sistemi kullanılmaya devam edilmiştir. Buna ilave olarak güvenlik elemanlarını kontrol eden vardiya amirlerine de bir akıllı kalem verilmiş ve kullandırılmıştır. Böylece, hem devriye personellerinin hem de sitenin kontrolü sağlanmıştır. Alarm Đzleme: Konutların içinde kurulu olan ya da yeni kurulan alarm sistemlerinin, ana merkez ile entegre edilerek hırsızlık, sağlık, yangın ve gaz kaçağı gibi alarmların izlenmesi ve gerekli müdahalenin vakit kaybı olmadan, güvenlik birimleri tarafından yapılması amacıyla kurulan ve Kasım 2006 tarihinde faaliyete geçen sistem, 2012 yılında yeni aboneler ile beraber toplam 132 aboneye hizmet vermeye devam etmiştir. CCTV Kamera sistemi: Site sınırları ile giriş kapılarında bulunan kameraların takibi ve gözlemi amacıyla, 2006 yılında başlatılan çalışmalar, Nisan 2007 de bitirilmiş ve sistem hayata geçirilmiştir Yılında sisteme 16 sabit kamera ilavesi yapılmış ve Köy Meydanı, çocuk parkları, göl kenarı yürüyüş parkuru, havuz bölgesi ve kapalı garaj kontrol altına alınmıştır. Toplam kamera sayısı 108 sabit 1 hareketli duruma gelmiştir. Gözlem odasında bulunan malzemeler ise 7 adet bilgisayar, 7 adet DVR, 13 adet monitör ve 5 adet modemdir. Sistem 3 vardiya düzeninde sürekli izlenmiştir. Telsiz Röle Sistemi: 2006 yılında kurulmuş olan telsiz röle sistemi, 2012 yılında da hizmet vermeye devam etmiştir. Çevre Tel Örgüler: Çevre güvenliği için sınır bölgelerinde bakım onarım çalışmaları devam etmiş bazı bölgelere demir parmaklık, jiletli ve dikenli tel takviyesi yapılmıştır. Güvenlik Nöbet Kulübeleri: 2012 Yılında Kemerboyu, Yalıkonaklar ve Sedir Nöbet yerlerindeki kulübeler büyütülerek yenilenmiştir. Ana Kapı ve Kemer Kapı Güvenlik kulübelerinde bakım onarım çalışmaları yapılmış ve doğramalar ve zemin yenilenmiştir. Güvenlik Giriş Bariyerleri: 2012 Yılı içerisinde 22 giriş bariyerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır

205 Alarm Haber Alma Merkezi 2012 yılında, site genelinde yaşanan olaylar günlük raporlar halinde Kemerköy Site Yöneticiliği ne bildirilmiştir. Acil durumlarda ise, ilgili kişi ve birimlere olay anında bilgi verilerek olay yerine intikal ve müdahale sağlanmıştır. almaktadır. OLAY ADET ÇÖZÜM Hatalı Park 742 Sakinlere bilgi verilmiştir. Olay türlerine göre, vaka dağılımı aşağıdaki tabloda yer Araç Alarmları 23 Olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Ev alarmı 46 Tedbirler alınmış, sakinlere bilgi verilmiştir. Maddi Hasarlı Kaza 27 Tedbirler alınmış, trafik ekiplerine gerekli bilgi verilmiştir. Hırsızlık teşebbüsü 1 Konut içerisinde olmuştur. Ortak alanda araç yıkama 241 Anında müdahale edilmiştir. Hasarlı araç tespiti 12 Tamamı dışarıdan hasarlı girdiği tespit edilmiştir. Buluntu Eşya 13 Sahipleri bulunarak teslim edilmiştir. Kayıp Eşya 2 Araştırma sonucunda bulunamamıştır. Yangın ihbarı 8 Anında müdahale edilmiştir. Taşınma Yılı içerisinde 175 taşınma hareketi yaşanmıştır. Kayıp Çocuk 0 Kayıp Köpek 1 Bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir. Şüpheli Şahıs 1 Kimliği tespit edilmiştir. Şüpheli Araç 0 Tartışma, kavga ve bıçaklama 2 Anında müdahale edilmiştir

206 Bomba ihbarı 0 Köpek Isırması ve saldırı 12 Anında müdahale edilmiştir. Gaz Kaçağı 0 Yüksek Sesle Müzik Dinlemek 2 Şahıslar uyarılmıştır. Fotoğraf ve Kamera çekimi 1 Sakinler ve misafirleri olduğu tespit edilmiştir. Evlere ve Araçlara Yumurta Atma 0 Giriş Kapılarına Çarpma 3 Gerekli işlemler yapılmıştır. Çarpanlardan hasar ücreti tahsil edilmiştir. Bulunan Eşya 18 Sahipleri bulunarak teslim edilmiştir. Açık Kapı Tespiti 0 Kırık Cam Tespiti 0 Başkasının Aracına Zarar Vermek 0 Đntihara Teşebbüs 0 Ortak Alan Zararları 5 Tespit edilmiş, Şahıslar uyarılmıştır. Çocukların duvar boyaması 4 Gerekli işlemler yapılmıştır. Aşırı Hız 123 Şahıslar uyarılmıştır. Asansörde Kalma 3 Gerekli müdahale yapılmıştır. Olay türlerine göre vaka sayıları dağılımı 9.2) GÜVENLĐK PERSONELĐNĐN YIL BOYUNCA ALDIĞI EĞĐTĐMLER Sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin tamamı 2. Temel Güvenlik ve ilkyardım 3. Yangın eğitimi ve tatbikatı 4. Hizmetin tanımı 5. Beden dili, saygı usulleri ve selamlama 6. Halkla ilişkiler 7. Đletişim ve stresle baş etme 8. Afet yönetimi 9. Görev başı eğitimi 10. Telsizle konuşma usulleri 11. Raporlama, olay tutanağı ve güvenlik defteri tutma teknikleri 12. Yönetici eğitimi 13. Motivasyon 14. Mesleki enformasyon 15. Arama teknikleri 16. Eşkal tarifi, teşhis ve tanıma

207 17. K9 eğitimi 18. Şüpheli şahıs, paket ve sabotaj ile ilgili teknikler 19. Canlı bombalar, terörist saldırılar ve alınması gereken önlemler 20. Bomba tespiti ve bomba ihbarında uygulanacak prosedür 21. Kişisel savunma teknikleri 22. Risk ve hata payını asgari düzeye indirme teknikleri 23. Đnisiyatif ve yetkiyi doğru kullanma 10. ĐTFAĐYE HĐZMETLERĐ Đtfaiye birimi, 1 adet arazi tipi MERCEDES UNĐMOG, 1 adet MERCEDES 2521 Merdivenli araç ve 3 personel ile 24 saat esasına göre 3 vardiya şeklinde hizmet vermiştir. Đtfaiye araçları, her an yangına müdahale edecek şekilde hazır tutulmuştur Yılında Kemerbahçe Yapı blokları için yangın tüpü alımı yapılmış, Bloklar ile garajlarda gerekli yerlere konulmuştur. Yine Kemerbahçe deki yangın dolapları için 4 adet yangın hortumu ve kelepçesi alınmıştır. Sedir Yapı blokları garajlarında eskiyen yangın dolaplarının yerine 3 adet yangın dolabı alınmış, yerlerine takılmıştır Yılı içerisinde oluşan yangınlarda kullanılan tüplerin dolum bakımları hızlı bir şekilde yapılmıştır yılı içerisinde toplam 8 adet yangın alarmı ve ihbarı alınmıştır. Yangına zamanında müdahale edilerek söndürülmüştür. Đtfaiye birimi, yangın esnasında güvenlik biriminden tam destek almıştır. Đtfaiye ekibine Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Đtfaiye Okulu ndan periyodik olarak eğitim aldırılmıştır Yılında oluşan yangın olayları aşağıda belirtilmiştir: tarihinde saat 01:00 da Residence F 3 nolu dairede yangın olduğu görülmüştür. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Yaralı olarak kurtarılan Yener Dinçmen ve eşi Gülben Dinçmen S.O.S Ambulans ile hastaneye gönderilmişlerdir tarihinde saat 20:15 de Kurt Kemer Davutpaşa mevkiinde yangın olduğu ihbarı alınmış ve bölgeye intikal edilmiştir. Yangın mahalline varıldığında yangının sönmüş olduğu görülmüş ve dönülmüştür tarihinde saat 00:00 da AKOM ( Alarm kontrol merkezi) da kabloların yanmaya başladığı görülmüştür. Elektriği kesilen sisteme Yangın söndürme tüpü ile müdahale edilerek söndürülmüştür

208 tarihinde saat 07:20 de Mimar Sinan 48 numaralı evin bahçesinden dumanlar yükseldiği görülmüştür. Olaya müdahale edilerek söndürülmüştür. Yangın Jeneratörden kaynaklanmıştır tarihinde saat 14:30 da Üçevler Sokak 1 nolu villanın mutfağında bulunan elektrik panosu yanmaya başlamıştır. Gelen ihbar üzerine olay yerine gidilmiş Teknik Servis tarafından elektriği kesilen yangına tüp ile müdahale edilmiştir tarihinde saat 01:00 de Kemerbahçe 2. Blok girişinde alev görülmüştür. Yangına tüp ile müdahale edilerek söndürülmüştür tarihinde saat 09:20 de Ormantepe 20 numaralı villada çalışan işçiler izolasyon malzemesi yapıştırırken çıkan kıvılcımlar çevredeki çalı ve çöplerin tutuşmasına sebep olmuştur. Yanan yere müdahale edilerek söndürülmüştür tarihinde saat 04:30 da Mimar Sinan 103 numaralı villanın garaj kısmında yangın olduğu görülmüş ve müdahale edilerek söndürülmüştür. Đtfaiye Araçları

209 11. ULAŞIM HĐZMETLERĐ 2012 yılında da, sakinlerimizin site içinde ve dışında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, yönetimimiz tarafından Akmerkez Servisi, Shuttle ve White Cab adlarını taşıyan 3 tip ulaşım aracı hizmet vermeye devam etmiştir. Akmerkez servisi Shuttle; Site içi servis

210 Akmerkez Servisi; Geçmiş yıllarda olduğu gibi belirlenen servis güzergâhı ve saatlerinde, site sakinlerinin Akmerkez e gidiş gelişi sağlanmış, 2012 yılında site sakinlerimizden gelen talep üzerine hafta içi olduğu gibi Cumartesi günü de sefer sayısı dörde çıkarılmıştır. Ücretsiz olarak site sakinlerimiz için verilen bu servisi site sakinlerimizin yanında görevli olarak çalışan kişiler kullanamamaktadırlar. Cumartesi Kemer Country Akmerkez Kemerboyu Çıkış Ulus Kapı Hareket 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:30 19:30 22:

211 . Shuttle; Site sakinlerimizin, site içerisinde Sedir Evleri nden başlayarak aşağıda belirtilen noktalardan alınıp Köy Meydanı na ve üye olan sakinlerimizin Kemer Golf & Country Club a haftanın 6 günü ( Pazar günü hariç), 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18:00 saatlerinde ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmıştır. White Cab; 2012 yılı içerisinde, site sakinlerimizin Kemerburgaz ve Göktürk sınırları içindeki alışveriş merkezleri, lokanta, KG&CC, Ormanevleri vs. noktalara güvenli ulaşımını sağlamak maksadıyla, güvenlik birimi bünyesinde istihdam edilen, 2 adet servis aracı, birer üniformalı güvenlik elemanı sürücüsüyle, haftanın 6 günü, 08:30-20:30 saatleri arasında hizmet vermiş, bölgemizde hizmet vermeye başlayan taksi hizmetinden sonra 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren bu birim kaldırılarak konut sakinleri konu ile ilgili bilgilendirilmiştir

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU Folkart Narlıdere Ağustos 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİM FAALİYELERİ 1.1. GENEL 1.2. YKS DENETLEME FAALİYETLERİ 2. TEKNİK

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SİTESİ 01 31 TEMMUZ 2017 AYLIK 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi No 42 üzerinde

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ A.SOSYAL TESİS: 1 Sosyal tesis hamam-sauna katındaki sedir sökülerek yerine 5 adet şezlong ve minder konuldu. 2 Sosyal tesis hamam-sauna

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR 03 HAZİRAN 2016 İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA BAŞAKŞEHİR

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

KILIÇOĞLU 1-2 SĠTESĠ 2012 YILI 4. DÖNEM YILLIK FAALĠYET RAPORU

KILIÇOĞLU 1-2 SĠTESĠ 2012 YILI 4. DÖNEM YILLIK FAALĠYET RAPORU KILIÇOĞLU 1-2 SĠTESĠ 2012 YILI 4. DÖNEM YILLIK FAALĠYET RAPORU 2012 YILI TOPLAM GELİRLER: 170.678,35 2011 DEN DEVİR:8.003,35 AİDAT: 140.695,00 AVANS:21.980.00 2012 DEN ALINAMAYAN AĠDAT VE AVANS MĠKTARI:

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler 15 ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler Bölge Müdürlüğümüz Odamızın bir şubesi olarak 2005 yılında yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ihracat evrakları onayı, harç muafiyet

Detaylı

Ahmet Köylü sitesi Site yönetimi teklifi

Ahmet Köylü sitesi Site yönetimi teklifi Ahmet Köylü sitesi Site yönetimi teklifi Tatil Evlerim 20.01.2015 2015 SITE YONETIM TEKLIFI Bu teklif 2015 yılı için hazırlanmıştır. Teklifi mümkün olduğunca detaylı bir şekilde hazırlanmıştır, yine de

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönerge, Üniversite personeli ve öğrencisinin genel sağlığının korunması ve

Detaylı

DENETLENEN TOPLU YAPININ

DENETLENEN TOPLU YAPININ DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN ANKARA Kat Maliki Sayısı : 844 Denetimin Kapsadığı Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Denetim Raporu Hazırlama Tarihi

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM SAYFA : 1/12 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 21 ARALIK 2016-11 OCAK 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813 ve 944 ada 16.parsel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

STARLAND İLETİŞİM. Alev Çolak. Temizlik 1 2. Temizlik 2 3. Temizlik 3 4. Teknik 5. Peyzaj 6. Yol ayrımı çalışması 7. Yapılması planlanan işler

STARLAND İLETİŞİM. Alev Çolak. Temizlik 1 2. Temizlik 2 3. Temizlik 3 4. Teknik 5. Peyzaj 6. Yol ayrımı çalışması 7. Yapılması planlanan işler STARLAND İLETİŞİM Eylül 2014 Sayı 1 Bu sayıda: Temizlik 1 2 Temizlik 2 3 Temizlik 3 4 Teknik 5 Peyzaj 6 Değerli Starland Sitesi Sakinleri, 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Site Müdürü görevini üstlenmiş

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

J^r-" B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEIVIE: 1. Yönetim Kurulu karar defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,

J^r- B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEIVIE: 1. Yönetim Kurulu karar defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, Yukarıda mali dökümü olan listede belirtilen gelir gider harcamalann evraklannin mevcut olduğu görülmüştür. Bütün harcamaların usule uygun yapıldığı kasa defterlerinin, gelir gider ve tahsilat makbuzlann,

Detaylı

EVONAPARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

EVONAPARK SİTESİ FAALİYET RAPORU EVONAPARK SİTESİ SİTE YÖNETİMİ NCE 01 ŞUBAT 2016 30 Aralık 2016 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1) Tüm teknik ekipmanlar (hidrafor-jeneratör-asansör-merkezi ısıtma) ve bahçe havuz pest

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

Tüm Blok iç merdivenleri trabzanlarında 125 adet civarında eksik ahşap topuzlar tespit edilmiştir.

Tüm Blok iç merdivenleri trabzanlarında 125 adet civarında eksik ahşap topuzlar tespit edilmiştir. Geçici süreli bahçıvan 02 Mart-30 Haziran 2010 tarihleri arasında sitemizde hizmet vermiş olup, düzenleme çalışması öncesi durum aşağıda olduğu gibidir. (B13 blok girişi) Tüm blok önleri benzer şekilde

Detaylı

2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CĠTY RESĠDENCE 2017 OCAK AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992 Sokak 1239

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:...

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:.... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 I. PROJE HAKKINDA 1. Lokasyon ve İletişim Bilgileri Sitesi,. Yanında.

Detaylı

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI FAALİYETLERİ

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI FAALİYETLERİ SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI FAALİYETLERİ A.SOSYAL TESİS: 1 Sosyal tesis hamam-sauna katındaki sedir sökülerek yerine 5 adet şezlong ve minder konuldu. 2 Sosyal tesis hamam-sauna katı boyandı.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

01 MAYIS 31 MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU

01 MAYIS 31 MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 MAYIS 31 MAYIS 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 ŞUBAT 2017 28 ŞUBAT 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde

Detaylı

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ Sakarya İli, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi nde bulunan Maya Evleri Sitesi Yönetimi nin 01/07/2015 01/07/2016 dönemi işletme projesi aşağıdaki

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU Çakmak Sitesi Yönetim Kurulu, 01 Ocak -31 Aralık 2016 dönemi içerisinde Genel Kurulun verdiği yetki ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO BRİFİNG DOSYASI 2015 1. BÖLÜM KURULUŞUN GENEL TANIMI KURUMUN ADI Atabey : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü KURUMUN ADRESİ Yeni Mahalle : Hastahane cad. TELEFON

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

Belediyeye bağlı hizmet eden Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi, İdealtepe Spor Tesisleri ve

Belediyeye bağlı hizmet eden Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi, İdealtepe Spor Tesisleri ve Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğümüz; Maltepe Belediyesine bağlı işletme ve iştiraklerin mal ve hizmet taleplerini 4734 sayılı kamu ihale kanunu, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 23/10/2015-04/10/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TARİH: 06.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/13 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: 06.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/13 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/13 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK GARDENYA SİTESİ 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Ünverdi Sokak üzerinde

Detaylı

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. TUZLA 1.ETAP 2.KISIM EMLAK KONUTLARI 01.01.2016 31.12.2016 ORTAK GİDER AİDAT ve İŞLETME BÜTÇESİ ( TOPLAM 8 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR. ) AİDAT BÜTÇESİ 2.719.245,00 GİDERLER

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ 19. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM

BARIŞ TATİL SİTESİ 19. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 19. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 18. DÖNEM SİTEMİZ YÖNETİM YAPIMIZ FAALİYET ALANLARIMIZ FAALİYETLERİMİZ Yönetim Kapılar Yollar Aydınlatma Şebekeler

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

AY SIRA SORUMLU BİRİM FAALİYET TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

AY SIRA SORUMLU BİRİM FAALİYET TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA O C A K 1 Akademik Takvim 2009-2010 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final sınav programlarının ilanı 11 Aralık 2009 Cuma 2009-2010 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final sınav programlarına gözetmen 2 00.EÖ.PS.06 11

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Ana su hattından 2B bloğa giren su borusunun patlaması nedeniyle tüm gün 6 bloğu susuz bırakan arıza uzun çabalar sonucunda giderilmiştir.

Ana su hattından 2B bloğa giren su borusunun patlaması nedeniyle tüm gün 6 bloğu susuz bırakan arıza uzun çabalar sonucunda giderilmiştir. Bazı bloklarda zemin çökmesi nedeniyle logara giren pis su borusunun kırılmasından oluşan arıza sebebiyle zemindeki birkaç daire içini su basmıştır. Bu sebeple tüm bloklarda tadilat ve pimaş içi temizlik

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: PBM.ÇY.01 TARİH: 03.02.2012 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 01 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız 4 1.1. Web Sayfası Yatırımı 5 1.2. Çevre Duvarları

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU PROJE ADI : OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ KONU VE TARİH : 15 MART 15 KASIM 2014 DÖNEMİ FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere Mahallesi 33. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) Ocak 2011 DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN

Detaylı