SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ"

Transkript

1 SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ ( tarih ve sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yapılan yeni düzenlemeleri içerir şekilde) EĞİTİMİN HEDEFİ Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete de 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve istihdam paketi olarak adlandırılan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu nda önemli değişiklikler yapılarak işverenler üzerindeki istihdam yükünü azaltıcı ve iş yeri açmayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra tarih ve sayılı Resmi Gazete de 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 ve 4447 sayılı kanunlarda işverenler üzerindeki istihdam yükünü azaltıcı düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak tarihli 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeni düzenlemeler yapılmıştır sayılı yeni İş Kanunu, iş hukukunun temel düzenlemeleri, kavramları ve tanımları sırasında aktarılacaktır. Bunun yanı sıra özellikle 5754, 5763 ve 6111 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yapılacaktır. Değişen hükümler ile uygulamada sıkça karşılaşılan konular hakkında Yargıtay içtihatları ile örneklendirilmiş bilgiler verilecektir. Eğitimin amacı 5754, 5763, 5797, 6111, 6270 ve 6331 sayılı kanunlar ile 4857 ve 5510 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamaların yapılması. Yeni düzenlemelerin işverene yüklediği sorumluluklar doğrultusunda uygulamaların nasıl yapılması gerektiği konusunda şirketlerin; İnsan Kaynakları Bölümü, Personel

2 Bölümü, Muhasebe Bölümlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili olarak uygulamaları yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için detaylı bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. KİMLER KATILMALI Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler, İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları, EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1.GÜN İŞ HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili, Alt-Üst İşveren ilişkisinin yasal dayanakları, İŞYERİ AÇILMASI VE UYGULAMALAR İşyeri açılması, Bölge Çalışmada işyeri açılması ve bildirimleri, İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ Belirli-belirsiz iş sözleşmeleri, Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi, Deneme süreli İş Sözleşmesi, Takım Sözleşmesi, İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ VE HAZIRLANMASI Belirli Süreli iş sözleşmesi, Belirsiz Süreli iş sözleşmesi, Tam Süreli iş sözleşmesi, Kısmi Süreli iş sözleşmesi, Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi, Takım Sözleşmesi, İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması, Tebligat Adreslerinin belirlenmesi ve önemi, Yetkili Mahkemenin belirlenmesi, ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI Personelin İşe alınması ve Personel özlük dosyası, Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu, Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma, Geçici iş göremezlik, Personele Çalışma Belgesi verilmesi, Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları, ÇALIŞMA DÖNEMİ BELGE ÖRNEKLERİ Personel özlük dosyasında bulunması gereken belge örnekleri, Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri, Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri, İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri, Çalışma Kurallarına Uymayan Davranışların Tespit Şekli, ÜCRET ŞEKİLLERİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

3 Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları, Ücretin gününde ödenmemesi, İşverenin ödeme aczine düşmesi, Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü, Ücret Kesme cezası, FAZLA ÇALIŞMA Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma, YILLIK İZİNLER Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma, Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin uygulanması, Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN UYGULAMALARI Fazla Çalışma Onay örnekleri, Fazla Çalışma Talep örnekleri, Yıllık İzin Talep Formu örnekleri, Ücretsiz İzin Talep Formu örnekleri, Yıllık İzin Belgesini Örnekleri, İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler, Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi, İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler, Fesih bildirimi şekilleri, İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI İşe davet ihtarname örnekleri, İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri, Kıdem tazminatı hesabı, Kıdem Tazminatı Bordrosu örnekleri, İhbar tazminatı hesabı, İhbar Tazminatı Bordro örnekleri, İbraname örnekleri, Çalışma Belgesi Örnekleri, 2.GÜN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TEMEL KAVRAMLAR Tanımlar, İş Yerinin Bildirimi ile ilgili uygulamalar, İşyeri sicil numarasının açılımı, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI Sigortalı sayılanlar, Sigortalılığın Başlangıcı ile ilgili uygulamalar, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi açıklamaları, ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili uygulamalar, İş Kazı ve Meslek Hastalığı Bildirim formu, Hastalık Sigortası ile uygulamalar ile ilgili uygulamalar, Geçici İş Görmezlik ödeneği ile ilgili uygulamalar, Fiili Hizmet Zammı ile ilgili uygulamalar, Prim Oranları, Prime Esas Ödemeler, Primden İstisna Ödemeler,

4 Ücret Sayılan Ödemeler, Ücret Sayılmayan Ödemeler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili açıklamalar, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamalar, 5763 sayılı kanun gereğince; 5510 sayılı kanunun 81. maddesi ile ilgili uygulamalar, Primlerin Ödenmesi ile ilgili uygulamalar, Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, SİGORTALILIĞIN SONU Sigortalılığın Sona Ermesi ile ilgili uygulamalar, Sigortalı İşten ayrılış Bildirgesi açıklamaları, 3.GÜN ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ Ücretin Tanımı, Ücret Sayılan Ödemeler, Gerçek Ücret, Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler, Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları, Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar, Sakatlık İndirimi, Asgari Geçim indirimi, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. KANUNU NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ Prime Esas Ücretler, Primden İstisna Ödemeler, İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ Prime Esas Ücretler, GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER Gelir Vergisi Oranları, Sakatlık indirimi Tutarları, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı, Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları, Asgari Ücret, HESAPLAMALAR Yıllık izin hesaplamaları, Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı, Fazla çalışma ücret hesabı, Asgari geçim indirimi, Kıdem tazminatı hesabı, İhbar tazminatı hesabı, BİLDİRİMLER Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi e-bildirge İş-Kur belgeleri ve Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları İşten çıkış işlemleri İşe İade Belgesi düzenlenmesi

5 EĞİTİM YERİ VE SÜRESİ KATILIMCI SAYISI İNDİRİM ALTERNATİFLERİ DETAYLI BİLGİ VE KATILIM İÇİN The Central Palace Otel - Taksim 3 Gün Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 20 kişi ile sınırlıdır. 2 kişilik katılımlarda %5 3 6 kişilik katılımlarda % kişilik katılımlarda %15 Çalışmayanlara %10 Çalışanlardan, eğitim giderini kendisi % 5 karşılayanlara GSM: GSM: Web:

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar

Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Aşağıda yer alan soru - cevaplar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ VE GENEL ÖZELİKLERİ... 39 A. TÜRKİYE'DE İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ...

Detaylı

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir:

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: 11.11.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/11 Konu: ĐŞÇĐ ÖZLÜK DOSYASI Đşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 4857 sayılı Đş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA İŞÇİ HAKLARI. www.guvenliksen.org.tr

SORU VE CEVAPLARLA İŞÇİ HAKLARI. www.guvenliksen.org.tr SORU VE CEVAPLARLA İŞÇİ HAKLARI www.guvenliksen.org.tr Güvenli-Sen - 3 KIDEM TAZMİNATINI NASIL HAK EDERİM? 1. Kıdem tazminatı hak edebilmek için işyerinde deneme süresi dahil toplam 1 yıl çalışmış olmanız

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI 1 Büromuz tarafından, şirketlere hukuki açıdan yapılanma ve hukuk müşavirliği çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir; 1. Şirketin Ve Yöneticilerin Üzerinden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00863 12/10/2009 Konu : Sözleşmelerinde çalıştırılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işler. GENELGE

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar. 1 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27716 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu yönetmenliğin amacı, Bayındır Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün teşkilat yapısı, hukuki statüsünü, görev, yetki

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 39827853-998 11/12/2014 Konu : 2013/11 sayılı Genelge GENELGE 2014 32

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 39827853-998 11/12/2014 Konu : 2013/11 sayılı Genelge GENELGE 2014 32 Sayı : 39827853-998 11/12/2014 Konu : 2013/11 sayılı Genelge GENELGE 2014 32 Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. İŞ KANUNU Kanun No : 4857 Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2003 Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (TORBA

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Cüneyt OLGAÇ SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanı Ankara 2014

Detaylı

01 Eylül 2012 Sayı : 28398

01 Eylül 2012 Sayı : 28398 01 Eylül 2012 Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı