İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi, hatta en önemlisi insan kaynağıdır lı yılların başlarında sadece büyük işletmelerin uyguladığı, 2000 li yılların başlarında ise aşağıya dğru genişleyerek büyüyen ve günümüzde artık bir ihtiyaç halini alan İnsan Kaynakları Yönetiminin amacını, kapsamını, işlevlerini örnek laylarla tartışmak kuruma ve çalışanlara katkılarının en iyi seviyeye getirilmesini göstermek amaçlanmıştır. NEDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynağından yararlanma, İnsan kaynağını mtive etme veya isteklendirme, İnsan kaynağını kruma, İşletmelerde iş tanımları ve gerekleri için iş analizleri yapmak, İşletmenin amaca ulaşabilmesi için gerekli lan iş gören gereksinimini belirlemek, iş görenleri seçmek ve yerleştirmek, İş görenleri yönlendirmek ve eğitmek, Kariyer planlaması yapmak, Perfrmans yönetimini ve ölçümünü yapmak, Ücret planlaması yapmak, Persneli ödüllendirmek ve mtive etmek, Stratejik insan gücünü planlamak, Hızlı teknljik gelişme ve bilgi artışı snucu bireylerde luşan bilgi eskimesini önlemek ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamak,

2 Örgütsel rtam içinde iş görenlerin aralarındaki bağlılığı geliştirmek ve kurum kültürünü yerleştirmek, İnsan merkezli işlevleri ve iş gören ilişkilerini yönetmek, Örgütsel sistem içinde insan ilişkilerini parçasal değil, bütünsel açıdan incelemek, İnsan daklı yönetim yaklaşımı aracılığı ile örgütsel gelişmeyi sağlamak, Etkin bir örgütsel iletişim için vazgeçilmez lan bilgi akışı sürecini düzenlemek, İnsan kaynaklarını iç müşteri knsepti çerçevesinde değerlendirmek, İş görenlerin ptimum perfrmans düzeyine ulaşmalarını sağlamak, İnsan kaynağının yetiştirilmesine uygun rtamlar hazırlamak. EĞİTİM İÇERİĞİ 1.GÜN İnsan Kaynakları Yönetiminin Knumu ve Kişi ve Kuruluşlar Açısından Önemi Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Strateji, örgütün uzun-vadeli amaçlarına ulaşmada kullandığı en önemli yldur. Strateji, üst düzey yönetimin, örgütün kendi misyn ve amaçlarıyla tutarlı lan snuçlara ulaşma planları larak tanımlanır. Stratejik yönetim, stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için işletme içi her türlü önlemin alınarak yürürlüğe knulmasını; daha snra da yapılan çalışmaların kntrl edilerek değerlendirilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsayan bütünsel bir süreçtir. Persnel Niteliklerinin Belirlenmesi ve Nrm Kadr Tespiti Persnel Seçme ve Yerleştirme Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri 2. GÜN İş Analizi, İş tanımı ve İş Gerekleri Ücret ve Ödül Yönetimi Ücret, bir çalışanın, bir örgütte verdiği emeğe karşılık aldığı maddi bir değer larak görüldüğünde, birçk örgütteki çalışanlar arasında, aldıkları ücretle ürettikleri emeğin ve elde ettikleri başarıların eşdeğer lup lmadığı knusundaki tartışmalara sıkça rastlanır. Hatta bu nedenle, örgütten

3 ayrılmalara kadar giden snuçları da hepimiz gözleyebiliyruz. Oysa, örgüt içerisinde bu dengeyi sağlayacak adil bir ücret sistemi luşturmak mümkün. Bunun için de elbette, üretilen her işin çk iyi analiz edilerek örgütteki ve üretilen diğer işler arasındaki yerinin ve öneminin belirlenmesi gerekiyr. İşte İş Değerleme ve Ücret Yönetimi eğitimi, sizlerle bunu başarmanın yöntem ve ilkelerini paylaşıyr. İş Değerleme Nedir? İş Değerleme Çalışmalarının Temel İlkeleri İş Değerleme Sisteminin Uygulama Aşamaları Ücret Yapısının Oluşturulması: Örnek Çalışmalar ve Değerlendirilmesi İşçilerin ve İş görenlerin Ücret Braketleri İçerisindeki Yerlerinin Belirlenmesi: Örnek Uygulama ve Değerlendirilmesi Başarı Değerleme ve Ücret Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Örnek Uygulama ve Değerlendirilmesi Ücret Yönetimi ve Mtivasyn Arasındaki İlişkiler: Örnek Olaylar ve Analizleri 3. GÜN İstatistiksel İnsan Kaynakları Yönetimi 4857 Sayılı İş Kanunu 4. GÜN Ücret ve Ücret Brdrsu Uygulamaları Ücret hakkında temel bilgiler Ücret brdsu hakkında temel bilgiler İşyeri ve tehlike derecesine veya göre brdr tanzimi Ücret brdrsunda bulunması gereken bilgilerin önemi Ücret brdrsunun delil lma özelliği ve krunması Brdrda Tahakkuk bölümünde neler bulunur Brd içi ve brdr dışı ücret ödemeler Ücret brdrsunda indirimler, sakatlık indirimleri ve istisnalar Brdrda Kesintiler bölümünde neler bulunur SGK prim taban, tavanı ve prim ranları Sigrta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları

4 Devreden SGK matrahı uygulamaları Gelir vergisi matrahı, vergi dilimleri ve brdr uygulaması Damga vergisi ve brdr uygulamaları İlişik kesme prsedürü ve yapılacak işlemler (Kıdem, İhbar Taz.ve Diğer Ödemeler) İşe iade kararlarında brdr yapımı ve primlerin ödenme süreci Bireysel emeklilik ve sağlık sigrtalarının brdrya yansıtılması Brdr prgramlarının çalışma mantığı ve işleyişleri 5. GÜN Eğitim ve Eğitim Değerleme Kurumu için eğitim geliştiren, eğitim planlarken, satın alırken içeriklendirir ve ölçerken bilgi, yöntem ve beceriler açısından geliştirilmesini amaçlar. Eğitim prgramı tasarım sürecini ve aşamalarını tanımlayabilmek Eğitim ihtiyaç analizi Eğitim taleplerinin değerlendirilmesi İhtiyaç dğrultusunda teknik ve davranışsal hedeflerin belirlenmesi Eğitim bütçesi ve maliyetlendirme Eğitim değerlendirme ve eğitimin etkinliğinin ölçülmesi Perfrmans değerlendirme eğitim yönetiminin ilişkilendirilmesi Gelişim planları ve eğitimin ilişkilendirilmesi Perfrmans Yönetimi Kariyer Planlama EĞİTİM YÖNETİMİ Eğitim ağırlıklı larak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek lup, dersler prjeksiyn cihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların knuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır. EĞİTİM YERİ Fave Danışmanlık Eğitim Salnu

5 EĞİTİM SÜRESİ 5 Gün (09:30 17:30) EĞİTİM TARİHİ Eylül 2015 EĞİTİM ÜCRETİ 500 TL + KDV (Ücrete; öğle yemeği, ara ikramlar, eğitim ntları, çeşitli eğitim materyalleri dahildir.) NOT: Eğitim Snunda Katılımcılara FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE-1 : Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011 2014 STRATEJİK PLANI ( 2011 2014 ) T.C. ORDU VALİLİĞİ MESLEK LİSESİ ORDU KIZ TEKNİK MESLEK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ORDU - 2010

STRATEJİK PLAN 2011 2014 STRATEJİK PLANI ( 2011 2014 ) T.C. ORDU VALİLİĞİ MESLEK LİSESİ ORDU KIZ TEKNİK MESLEK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ORDU - 2010 2011 2014 ORDU KIZ T.C. TEKNİK VE ORDU VALİLİĞİ MESLEK LİSESİ ORDU KIZ TEKNİK MESLEK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ( 2011 2014 ) 2011 2014 STRATEJİK PLANI ORDU - 2010 ORDU OKUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3058

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011. Belge Dili: Türkçe

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011. Belge Dili: Türkçe INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011 Belge Dili: Türkçe KURUMSAL YAPIMIZ INDENSE Danışmanlık, İnsan Kaynakları sektöründe Türkiye de bulunan Üst Düzey kuruluşlar ve Yabancı

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1. Raprun Dönemi 01.01.2011 31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı Karsan Otmtiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE MAYIS EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve PAZARLAMA - ŞEFİK ŞENYÜREK 17 MAYIS 2011 SALI SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE Halaskargazi Cad. N : 150,

Detaylı

IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi IKEDA CONSULTING Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi Hakkımızda Biz Kimiz? IKEDA Cnsulting, Organizasynel Gelişim ve Yönetici Gelişimi alanlarında kurumlara özel çözümler geliştiren ve kurumsal prjelerin

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ İlim ve fen çalışmalarının merkezi kuldur. Bundan dlayı kul lazımdır. Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY102U)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Detaylı