Genelge No : 10 Genelge Tarihi : 27/09/2006. İlgi: a) 30/06/2006 gün ve 2006/5 sayılı Genelgemiz. b) 23/08/2006 gün ve 2006/9 sayılı Genelgemiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genelge No : 10 Genelge Tarihi : 27/09/2006. İlgi: a) 30/06/2006 gün ve 2006/5 sayılı Genelgemiz. b) 23/08/2006 gün ve 2006/9 sayılı Genelgemiz."

Transkript

1 Genelge No : 10 Genelge Tarihi : 27/09/2006 İlgi: a) 30/06/2006 gün ve 2006/5 sayılı Genelgemiz. b) 23/08/2006 gün ve 2006/9 sayılı Genelgemiz. Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesinin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 1515 adet büro personelinin (6) altı gün süren uygulama yazılımı merkezi eğitimi tamamlanmıştır. Aynı personelin (3) üç gün süreli Yerinde Eğitim ve Gözetimli İşletim Eğitimi de 06/10/2006 tarihine kadar tamamlanacaktır. Böylece ülke düzeyinde ilçelerin Ankara (Merkez le) iletişimi gerçekleşmiş olacaktır. Seçim kurullarının seçim iş ve işlemlerinin tamamını bilgisayar ortamında yapabilmeleri amacıyla, Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi kapsamında yürütülen yaygınlaştırma çalışmaları eğitimi bitirildiğinde yapılacak DENEME SEÇİMİ için öngörülen rehber niteliğindeki, Yüksek Seçim Kurulunun günlü, 318 sayılı kararı ile kabul edilen 09/20 EKİM 2006 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN DENEME MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ örneği; Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi Uygulama Yazılımı konusunda, özellikle; seçim kurulu başkanlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlattırılan SEÇSİS TANITIM CD Sİ örneği; Yerinde eğitim ve gözetimli işletim eğitimi için ilçenize gelen Havelsan A.Ş saha uzmanının yerinde eğitim ve gözetimli işletim yönergesinin 1-16 maddelerine göre oluşturulan programları içeren ve Genel Müdürlüğümüzden izin alınmadan kullanılmayacak olan SEÇSİS/PROGRAMLAR CD si örneği; Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi Uygulama Yazılımına ilave edilen (3) üç adet menü ve raporlar ekranlarının kullanımına ilişkin olup, buna esas SEÇSİS Kullanıcı El Kitabına ilave edilecek toplam (6) altı sahife döküman örneği; İlişikte gönderilmiştir. 81 İl, 85 seçim çevresi ve 923 ilçede 03 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimindeki birleştirme tutanaklarının sonuçları esas alınarak, Ekim 2006 tarihleri arasında Deneme Milletvekili Genel Seçimi yapılacaktır. Seçim Takvimde belirtilen gün ve saatlere uyulması mutlak bir zorunluluktur. Bu deneme seçimi nedeniyle il seçim kurulu başkanlarımız ile ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, çalışmaları karşılığı Yüksek Seçim Kurulunun gün ve 263 sayılı kararı uyarınca azami (4) dört gündelik tahakkuk ettirilebilecektir. (Birden çok ilçe seçim kurulu başkanının görev yaptığı ilçelerde sadece birinci ilçe seçim kurulu başkanlarımıza ödeme yapılabilecek; il seçim kurulu üyelerimiz ile söndürülen ilçeler ve adli teşkilat olmaması nedeniyle bakmakla yükümlü bulunan ilçelerde oluşturulan seçim kurullarının başkanlarına ödeme yapılmayacaktır.) İlişikteki Yüksek Seçim Kurulu kararında da belirtildiği gibi, seçmen kütük bürosu personeli deneme seçimi süresince adli işlerle görevlendirilemeyecek ve çalıştırılmayacaktır. Ayrıca, seçmen kütük bürosunun demirbaşına kayıtlı olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, Başkanlığınıza gönderilen bilgisayar ve yazıcılar seçim bürosu dışına çıkarılmayacak, kurulan programlar dışında program yüklenmeyecek, seçim iş ve işlemleri dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. Deneme Seçimi Seçim Takvimi süreci nedeniyle; tasarruf ilkelerine azami derecede riayet edilecektir. Bilgisayar veya WEB tabanlı uygulama yazılımı programını kullanırken karşılaşılan tüm sorunlar için Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde kurulu bulunan Çağrı Merkezinin numaralı telefonu aranmalıdır. Bilgi edinilmesi ve gereği önemle rica olunur. Cengiz ERDOĞAN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

2 EKLER: 1- Karar Örneği ve Deneme Seçimi Seçim Takvimi 2- SEÇSİS Tanıtım CD si (1 Adet) 3- Program CD si (1 Adet) 4- SEÇSİS Kullanıcı El Kitabı Eki (6 sahife) DAĞITIM: Gereği: -İl Seçim Kurulu Başkanlığı -İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Bilgi: -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3 T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuza sunulan 11/09/2006 tarihli, C.05.0.SKG /128 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulu nca verilen gün ve 184 sayılı karar ile, Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Projesi (SEÇSİS) kapsamında hazırlanan Teknik Şartname çerçevesinde yaygınlaştırma ihalesi yapılması için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık Makamına verilen yetki çerçevesinde, tarihinde Havelsan A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmış ve bugün itibariyle 1271 personele Ankara Merkez de (6) günlük merkezi eğitim ve 418 ilçede Merkezle bağlantı yapılarak ilçe personeline seçim kurulu başkanının gözetim ve denetiminde (3) gün süreyle yerinde eğitim ve gözetimli işletim eğitimi verilmiş, böylece eğitim aşaması büyük ölçüde verimli bir şekilde tamamlanmıştır. Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Projesi (SEÇSİS) kapsamında, hazırlanan Yaygınlaştırma Teknik Şartnamesinin maddesinde yer alan, Deneme seçimleri Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yürütülecektir. hükmü gereği, yaygınlaştırma projesi takvimi uyarınca tarihlerinde bir deneme seçimi yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulunca verilen gün ve 414 sayılı karar ile kabul edilen ve 03 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılan XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanan Seçim Takvimi ile Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Projesi (SEÇSİS) kapsamında yaptırılan Uygulama Yazılımı dikkate alınarak hazırlanan ve Tarihleri arasında uygulanacak olan Seçim Takvimi taslağı ilişikte sunulmuştur Tarihleri arasında uygulanacak olan Deneme Seçimi Seçim Takvimi taslağında da görüleceği üzere, Uygulama Yazılımının ekranları ile dolu ve boş evrakların tamamının kullanılarak tüm yazılımın denenmesi ön planda tutulmuştur. Ancak; tasarruf ilkeleri gözönünde bulundurularak döküm alınması gereken evrakların asgari düzeyde olmasına özen gösterilmiştir. Bu uygulamada, tüm sandık bölgesi askı listeleri, sandık seçmen listeleri ve seçmen bilgi kağıtlarının ilçe bilgisayarına indirilmesi ve ancak bir mahallenin dökümüyle yetinilmesi öngörülmüştür. Başkanlığımızca yapılması öngörülen, deneme seçimi ile; uygulama yazılımı, merkez donanımları ve yaptırılan yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda bağlanan ilçe bilgisayarları yanında deneme seçimi ile eğitilen merkez ve taşra personelinin bir bütün halinde çalışıp çalışmadığı denenecek, sistem; bir seçim ortamında yapılması gereken tüm işlemleri aynen yapacak, böylece; gerçek bir seçime hazır olup olmadığını test edecektir. İlişikte sunulan Tarihlerinde Yapılacak Olan Deneme Seçimi Seçim Takvimi taslağının incelenmesini ve gerektiğinde bir komisyon oluşturularak karara bağlanmasını, Karar örneğinin tüm seçim kurulu başkanlıkları ile iletişim hattının deneme seçimi süresince yeteri kadar genişlikte tahsisi için Adalet Bakanlığına gönderilmesini, Takdirlerinize arz ederim. denilmiş ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce hazırlanan Deneme Seçimi Takvimi Taslağı üzerinde çalışma yapılması için Kurulumuzca bir komisyon oluşturularak, genelge taslağının incelenip, değerlendirilmesi ve gerekli görülecek düzeltmeler ile ilavelerin yapılmasından sonra uygulamaya konulması istenilmiş ve sonuçta Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yüksek Seçim Kurulunun 16/09/2006 tarih ve 2006/317 sayılı kararı ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet Hamdi ÜNLÜ nün Başkanlığında, Üyeler Muammer AYDIN ve Ahmet BAŞPINAR dan oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanan, 09/20 Ekim 2006 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Deneme Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi taslağı Kurulumuza sunulmuştur. Uygulama Yazılımı kapsamında yürütülen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan seçmenler için yapılacak, kimlik numarası temini çalışmalarının sürdürülmesi; Kimlik bilgileri tek olmasına rağmen, birden fazla adres kaydını ihtiva eden seçmenin durumunun ikametgah bakımından araştırılması, ilçeye ait seçmenlerden olduğu belirlendikten sonra ilçeme ait şeklinde sisteme kayıt edilmesi; İlçe seçmenlerinden kimlik bilgilerindeki farklılıklarından bir tanesi aynı olan fakat mükerrer olarak işaretlenmemiş benzer seçmenlerin, mükerrer olarak işaretlenmesi çalışmaları sonuçlanıncaya kadar seçmen kütük büro personeli adli işlerde çalıştırılmamalıdır. Ayrıca, bilgisayar ve yazıcıların seçmen kütük büro personelinin müşterek kullanımına sunulması gerekmektedir.

4 Yüksek Seçim Kurulunca verilen gün ve 414 sayılı karar ile kabul edilen ve 03 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılan XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanan Seçim Takvimi dikkate alınarak Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Projesi (SEÇSİS) kapsamında yaptırılan Uygulama Yazılımı dikkate alınarak hazırlanan ve deneme seçiminde uygulanması düşünülen 09-20/10/2006 Tarihlerinde Yapılacak Deneme Seçimi Seçim Takviminin kabulüne, iletişim hattının deneme seçimi süresince yeteri kadar genişlikte tahsisi için Adalet Bakanlığına karar örneğinin gönderilmesi gerektiğine karar verilmelidir. S O N U Ç: Açıklanan nedenle; 1- Karar kapsamında olan, aşağıda metni yazılı 09/20 Ekim 2006 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Deneme Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi nin kabulüne, 2- Deneme seçimi sonuçlanıncaya kadar seçmen kütük büro personelinin adli işlerde çalıştırılmamasına, ayrıca; bilgisayar ve yazıcıların seçmen kütük büro personelinin müşterek kullanımına sunulmasına, 3- Karar örneği ve eki 09/20 Ekim 2006 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Deneme Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi nin iletişim hattının deneme seçimi süresince yeteri kadar genişlikte tahsisi için Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 4- Karar örneği ve eki 09/20 Ekim 2006 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Deneme Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi nin gereği için Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ve tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine, 25/09/2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Cengiz ERDOĞAN Ahmet Hamdi ÜNLÜ Kenan ATASOY Hasan ERBİL Üye Üye Üye Üye Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY Ahmet BAŞPINAR Muammer AYDIN Atalay ÖZDEMİR Üye Üye Üye Cenker KARAOĞLU Necati SÖZ Sami KOÇAK

5 09/20 EKİM 2006 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN DENEME MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ TASLAĞI - Deneme Milletvekili Genel Seçiminin amacı, gelecek seçimlerde söz konusu olacak tüm seçim iş ve işlemlerinin SEÇSİS Uygulama Yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmesinin sınanmasıdır. - Bu amaçla ilçelerde, Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi, Sandık Seçmen Listesi ve Seçmen Bilgi Kağıtlarının ilçe bilgisayarında oluşturulması; örnek dökümlerin alınması, XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sandık sonuçlarının veri girişinin yapılması; bunun sonucunda elde edilen ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu düzeyi Birleştirme Tutanakları ile 03 Kasım 2002 tarihinde yapılan XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde elde edilenler ile tutarlı olduğunun görülmesi sağlanacaktır. - Bu nedenle, ilk adımda, Genel Seçim yapılıyormuş gibi, tüm ilçe Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri, Sandık Seçmen Listeleri, Seçmen Bilgi Kağıtları, İl ve İlçe Birleştirme Tutanakları ile tüm Boş ve Dolu Tutanak Dökümleri mutlaka belirtilen gün ve saatte oluşturulacaktır. - Döküm alma işleminin tümünün yapılması gereksiz kağıt tüketimine neden olacağından örnek dökümler almakla yetinilecektir. Bu çerçevede; ilçedeki sadece bir Köy, sadece bir Mahalle ve varsa sadece bir Belde Mahallesi belirlenecektir. Belirlenen muhtarlıklar için Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri, Sandık Seçmen Listeleri, Seçmen Bilgi Kâğıtlarının dökümü ilçe yazıcılarından alınacaktır. Belirlenen muhtarlıklar için Sandık Kurulları da oluşturulacak ve görevlilerin veri girişi yapılacaktır. Görevliler belirlenen muhtarlıklarda kayıtlı ve T.C Kimlik Numarasına sahip seçmenler arasından seçilecektir. - XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sandık sonuçlarının veri girişinin yapılması sonrasında Birleştirme Tutanakları bilgisayar marifeti ile oluşturulduktan sonra, bunların ve boş-dolu tüm seçim evraklarından birer adedinin örnek dökümü ilçe yazıcılarından alınacaktır. - Veri girişi yapılan eski tutanaklar ile düzenlenen yeni tutanaklar karşılaştırmalı olarak incelenecek ve tutarlı olup olmadığı denetlenecektir. - Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen 03 Kasım 2002 tarihinde seçime katılan siyasi partiler Merkezden tanımlanacaktır. - Sandık Atama İşlemleri, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca 03 Kasım 2002 seçimlerindeki Sandık Kurulu sayıları dikkate alınarak Uygulama Yazılımı ile yapılacaktır. - Sandık Ataması sonucunda eski seçime göre daha az veya daha fazla sandık çıkması durumunda, Muhtarlık-Sandık Alanları İşlemleri (SAN_012) Ekranı kullanılarak Sandık Seçmen Sayısı Üst Sınırı değeri değiştirilerek, tekrar sandık ataması yapılacak, sandık sayısının eşitlenmesine gayret edilecektir. Buna rağmen, atama sonucunda eski seçime göre daha fazla sayıda sandık çıkması durumunda fazla çıkan sandıkların seçim sonuçları 0 (sıfır) girilecektir. - Deneme Seçimlerine başlamadan önce, 06 Ekim 2006 Tarihi saat itibariyle veritabanının yedeği Merkez tarafından alınacak, Deneme Seçimi bitiminde de yeniden yüklenecektir. Merkezi Seçmen Veritabanında bu süre içerisinde ilçeler tarafından gerçek işlem yapılmayacaktır.

6 - 03 Kasım 2002 seçimine katılan milletvekili adaylarının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları tespit edilemediğinden, aday isimleri 03 Kasım 2002 seçimine katılan adaylardan farklı olacaktır. - Cezaevi bulunan ilçeler, cezaevi sandıklarına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasını tespit edeceği en az 5 (beş) tutuklu seçmen girecektir. - Gümrük Seçim Kurulu olan ilçeler için Gümrük Sandıklarının oluşumu ve sonuçların veri girişi aynen yapılacaktır. - İlçede, en az 1 (bir) adet Geçici Personelin çalıştırıldığı varsayılacak ve tanımlanacaktır Ekim 2006 Cumartesi-Pazar Ekim 2006 Pazartesi-Salı-Çarşamba 1) Merkezi Seçmen Veri Tabanının yedeğinin alınması 1) Seçim ve seçim türünün tanımlaması 2) Genel Parametre belirleme 3) Tanımlanan seçim için seçim çevresi belirleme. 4) Seçime katılabilecek siyasi partileri tanımlama. 5) Seçime katılacak siyasi partileri tanımlama 6) Seçim Çevrelerinin çıkartacağı milletvekili sayılarını hesaplama 7) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası olan adayların verisi hazırlama 8) Seçime katılan adayların veri tabanına işlenmesi 9) Geçici/Kesin Aday Listesi dökümü 10) Bilgi ve Belgesi Eksik Olan Aday dökümleri 11) Bilgi ve belgesi eksik olan adaylar için, günleyerek silme işlemi 12) Aday Silme Sebebine Göre dökümler 13) Eksik/Fazla Adaylı Seçim Çevresi dökümleri 14) Mükerrer Aday listesinin alınması 15) Seçim çevrelerinde eksik ve fazla aday gösteren partilerin durumuna göre, seçime katılamayacak siyasi partileri tanımlama 16) Aday kesinleşme tarihinden sonra Milletvekili Seçimi Kesin Aday Listesi dökümü tekrar alma Ekim 2006 Pazartesi-Salı 1) Yerleşim Birimlerinin kontrol edilmesi 2) Sandık Alanı Tanımlarının kontrol edilmesi

7 3) Sandık Alanına Cadde/Sokak Atama 4) Sandık Alanına Bina Sorumluları kaydetme 5) Bina Sorumlularının dökümü 6) Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri 7) İlçeye bağlı Gümrük Seçim Kurulu varsa, Gümrük Seçim Kurulu Tanımlanması 11 Ekim 2006 Çarşamba Saat: 14:00 1) Milletvekili Aday Listesi-Örnek 44 rapor dökümü 11 Ekim 2006 Çarşamba Saat : 10:00 1) Gümrük Sandık Kurulu Tanımlama 2) Gümrük Sandık İşlemleri 3) Gümrük sandıklarında oy kullanan seçmenlerin girişi: Gümrük Seçim Kurulu olan ilçeler ilçesine ait T.C Kimlik numarasını tespit edebildiği 5 seçmen girecektir. 12 Ekim 2006 Perşembe Saat : 10:00 1) Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi dökümü Saat : 14:00 1) Sandık Ataması Başlatma 13 Ekim 2006 Cuma Saat : 10:00 1) İlçede varsa Geçici ilçe seçim kurulu Tanımlama İşlemi, Geçici İlçe Seçim Kuruluna Sandık Atama İşlemleri 2) Sandık Kurullarında Üyesi Bulunacak Partilerin Belirlenmesi 3) Sandık Kurulu İşlemleri 4) Tutuklu Seçmen İşlemleri 5) Sandık Seçmen Listesi ve Seçmen Bilgi Kartı dökümlerinin alınması 6) Sandık Alanına göre Kurul Oluşum dökümü 7) Sandık Kurulu Görevlendirme Belgeleri 8) Sandık Kurulu Başkan ve Üyelere Verilecek Belge Örnek-142 Rapor dökümü 9) Sandık Kurullarınca Düzenlenecek Tutanak Örnek-86 Rapor dökümü

8 10) Sandık Kurullarınca Asılacak ve Adaylara Verilecek Cetvel Örnek-87 Rapor dökümü Ekim 2006 Pazartesi-Salı Saat : 09:30 1) Sandık Sonuçları Girişi 2) Seçim Kurullarına Sonucu Ulaşmamış Sandıkların dökümü 3) İlçe Birleştirme Tutanağı-Örnek 90 rapor dökümü 4) Kurullar Toplamı-Örnek 90 rapor dökümü 5) İlçe İlan Tutanağı-Örnek 91 rapor dökümü 6) Gümrük Birleştirme Tutanağı-Örnek 56 rapor dökümü 7) Gümrük Rumuz Birleştirme Tutanağı-Örnek 56_1 rapor dökümü 8) Gümrük Kurullar Toplamı-Örnek 56_1 rapor dökümü 9) Geçici Seçim Sonuçlarının Portal den izlenmesi 17 Ekim 2006 Salı Saat : 14:00 1) İl Birleştirme Tutanağı-Örnek 92 rapor dökümü 2) İl İlan Tutanağı raporu Ekim 2006 Çarşamba-Perşembe 1) Gümrük Kapıları Oy Çizelgesi-Örnek 210-A rapor dökümü 2) Yansımamış Oy Dağılımı Çizelgesi- Örnek 201-B rapor dökümü 3) Gümrük Oylarının Partilere Dağılımı Çizelgesi (Yuvarlanmamış)-Örnek 201-B rapor dökümü 4) Gümrük Oylarının Partilere Dağılımı Çizelgesi (Yuvarlanmış)- Örnek 201-B rapor dökümü 5) Gümrük Oylarının Seçim Çevreleri ve Siyasi Partilerin Seçim Çevrelerindeki Oylarına Yansıtılmasını Gösterir Tutanak 6) Yüksek Seçim Kurulu Baraj Hesabı Tutanağı-Form No:201 rapor dökümü 7) Seçim Kurullarında Görev Almış Personelin Çalıştığı Gün Sayısı Bilgisinin Girilmesi 8) Seçim Kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna Gönderilecek Harcama Çizelgesi-Örnek 104 rapor dökümü 9) Sandık Kurullarına Ait Bordro dökümü 10) Çeşitli Ödemeler Bordrosu dökümü 11) Sandık kurulu görevlilerinin, seçim günü görev yapıp yapmadıklarının belirlenmesi 12) Oy kullanmayan seçmenleri ve Oy kullanan Sandık Kurulu Görevlilerini kaydetme ve rapor dökümü

9 20 Ekim 2006 Cuma 1) Yüksek Seçim Kurulundan Seçim Sonucu Duyurusu Dökümünün alınması 2) Resmi Seçim Sonuçlarının Portalden izlenmesi 3) İl Seçim Çevresi Seçim Sonuçları-Örnek 93 rapor dökümü 4) Milletvekili Seçilenleri Gösterir Tutanak-Örnek 94 rapor dökümü 5) Milletvekili Tutanakları-Örnek 95 (Mazbata) rapor dökümü

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 157 Karar Tarihi : 07/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

Muammer AYDIN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Muammer AYDIN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Genelge No : 11 Genelge Tarihi : 21/07/2008 Yüksek Seçim Kurulunca verilen, 1- Milletvekillerinin illere göre dağılımı ile çıkaracağı milletvekili sayısı 18 den fazla olan illerin birden fazla seçim çevresine

Detaylı

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ 1 KASIM 2015 GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 31 AĞUSTOS 2015 TESİ 1 EYLÜL 2015 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ (7 HAZİRAN 2015) 1 İÇİNDEKİLER 2 Sayfa ÖNSÖZ... 4 BAŞBAKANLIK GENELGESİ... 5 GİRİŞ... 6 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI...

Detaylı

18 Mayıs 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28296 KANUN

18 Mayıs 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28296 KANUN 18 Mayıs 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28296 KANUN SEÇĠMLERĠN TEMEL HÜKÜMLERĠ VE SEÇMEN KÜTÜKLERĠ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6304 Kabul Tarihi: 9/5/2012

Detaylı

S E Ç İ M T A K V İ M İ

S E Ç İ M T A K V İ M İ 12 HAZİRAN 2011 GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet

Detaylı

136 SAYILI GENELGE 1 / 9

136 SAYILI GENELGE 1 / 9 136 SAYILI GENELGE İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, 7 Haziran

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 657

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 657 3627 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 298 Kabul Tarihi : 26/4/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/1961 Sayı : 10796 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde; Karar No : 120 Karar Tarihi : 26/02/2011 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde; Yurt dışı seçmenlerin sandık, gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik

Detaylı

Karar No : 1576 Karar Tarihi : 31/08/2015

Karar No : 1576 Karar Tarihi : 31/08/2015 Karar No : 1576 Karar Tarihi : 31/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

140/I SAYILI GENELGE

140/I SAYILI GENELGE 140/I SAYILI GENELGE YURT İÇİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 1 / 2 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Sayı :41787292-010.07.01/20065 03/04/2014 Konu :Talimatlar GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu ve

Detaylı

MEB Müfettişleri Yönetmeliği

MEB Müfettişleri Yönetmeliği MEB Müfettişleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29009 YÖNETMELİK Milli

Detaylı

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

145/I SAYILI GENELGE

145/I SAYILI GENELGE 145/I SAYILI GENELGE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULLARI VE SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ OY VERME İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Komisyon gündelik miktarını belirleme çalı masını tamamlamı olmakla, komisyonca hazırlanan karar tasla ı incelenerek;

Komisyon gündelik miktarını belirleme çalı masını tamamlamı olmakla, komisyonca hazırlanan karar tasla ı incelenerek; T.C. YÜKSEK SEÇ M KURULU Karar No : 471 - K A R A R - Cumhurba kanlı ınca Kurulumuz Ba kanlı ına gönderilen 12/05/2010 tarihli, B.01.0.KKB.01-18/D-1-296 sayılı yazı ile; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN 6319 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 18/1/1984 Sayı : 18285 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı