T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI EĞĠTĠM PLÂNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI EĞĠTĠM PLÂNI"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI EĞĠTĠM PLÂNI

2 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Konu: 2015 Yılı Eğitim Plânı BAKANLIK MAKAMINA Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince hazırlanan "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı" Eğitim Kurulu tarafından kabul edilmiģtir Yılı Eğitim Plânını tasviplerinize arz ederim. Ġbrahim ġahġn Hâkim Eğitim Dairesi BaĢkanı V. Uygun GörüĢle Arz Ederim. / /2015 Kenan ĠPEK Hâkim MüsteĢar O L U R / /2015 Bekir BOZDAĞ Bakan

3 EĞĠTĠM KURULU KARARI Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi uyarınca, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı nın yıl içindeki uygulamasına iliģkin rapor ile Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı Taslağını görüģmek üzere toplanan Eğitim Kurulu; 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı'nın yıl içinde uygulanması sonucunda düzenlenen raporun uygun görülmesine, adı geçen taslağın, Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı olarak kabulüne, tasvipleri için Bakanlık Makamı'na sunulmak üzere, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'na iadesine, Oy birliği ile karar vermiģtir. / /2015 BAġKAN Kenan ĠPEK Hâkim MüsteĢar ÜYE Yüksel KOCAMAN Hâkim MüsteĢar Yardımcısı ÜYE Vedat Ali TEKTAġ Hâkim TeftiĢ Kurulu BaĢkanı V. ÜYE Enis Yavuz YILDIRIM Hâkim Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ÜYE ÜYE Muharrem ÜRGÜP Ġbrahim ġahġn Hâkim Hâkim Personel Genel Müdürü Eğitim Dairesi BaĢkanı V.

4 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.03.0.EDB / Konu : 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı Raporu HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM KURULUNA Bakanlığımızın merkez ve taģra teģkilâtında çalıģan adalet personelinin; kamu görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıģları kazandırmak suretiyle yetiģtirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha sonraki görevlerine hazırlamak amacıyla, 2014 yılı içerisinde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine iliģkin hazırlanan rapor aģağıda belirtilmiģtir: I Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri 1- Adli ve Ġdari Yargıda görevli icra müdür ve yardımcısı, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra kâtibi, zabıt kâtibi ve mübaşir olarak görev yapan adalet personeline, Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan şube müdürü, şef ile koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik olarak; a) Adalet TeĢkilâtını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi nde: -Hukuk mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik; 03 ġubat 08 Mart 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde hukuk mahkemelerinde görev yapan 606 zabıt kâtibine, -Yeni atanan icra müdür ve yardımcılarına yönelik; 10 Mart-19 Nisan 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 281 yeni atanan icra müdür ve yardımcısına, -Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan mübaģirlere yönelik; Nisan 2014 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Adli ve Ġdari Yargıda görev yapan 321 mübaģire, -TaĢra teģkilâtında veri giriģi yapan zabıt kâtiplerine yönelik; 28 Nisan 04 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Cumhuriyet BaĢsavcılığı bünyesinde kurulu adli sicil birimlerinde görev yapan 458 zabıt kâtibine, -Ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarında görev yapan yazı iģleri müdürlerine yönelik; Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Ceza Mahkemeleri ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarında görev yapan 304 yazı iģleri müdürüne,

5 -Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan idari iģler müdürlerine yönelik; Mayıs 2014 tarihleri arasında Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan 133 idari iģler müdürüne, -Bakanlık merkez teģkilâtı Ģube müdürü ve Ģeflerine yönelik; Haziran 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 172 Bakanlık merkez teģkilâtı Ģube müdürü ve Ģefine, yılında atanan icra kâtiplerine yönelik; 15 Eylül-25 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 2014 yılında atanan 591 icra kâtibine, -Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik; 15 Eylül-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 175 koruma ve güvenlik görevlisine, -Ġdari Yargıda görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik; 27 Ekim-20 Aralık 2014 tarihleri arasında 5 grup halinde idari yargıda görev yapan 774 zabıt kâtibine hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiģtir. b) Ankara Hâkimevi nde: -Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan sekreterlere yönelik; Kasım 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 95 sekretere yönetici asistanlığı eğitimi düzenlenmiģtir. c) Bakanlık Gazi Ek Bina Konferans Salonu nda: -Bakanlık merkez personeline yönelik; 05 Haziran 2014 tarihinde Bakanlık merkez teģkilâtı birimlerinde görev yapmakta olan 140 personele yönelik olarak Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri konusunda konferans, -Bakanlık merkez teģkilâtı uzman yardımcılarına yönelik; 21 Nisan-06 Mayıs 2014 tarihleri arasında 117 uzman yardımcısı adayına yönelik temel eğitim kursu, Mayıs 2014 tarihleri arasında 113 uzman yardımcısı adayına yönelik hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiģtir. d) Bakanlık Ek Bina Konferans Salonu nda: -Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan aday memurlara yönelik; Mart 2014 (1.grup) ve Mart 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan 106 aday memura temel eğitim kursu, 14 Nisan-16 Mayıs 2014 (1.grup) ve 20 Mayıs 19 Haziran 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan 106 aday memura hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiģtir.

6 e) Bakanlık merkez ve taģra teģkilâtı, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nda görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik: Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya ATGV Eğitim Tesisi nde Eğitim Merkezleri Personel Eğitimi ve Eğitimde Yöntem ve YaklaĢımlar-I konusunda Bakanlık merkez ve taģra teģkilâtı, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nda görev yapmakta olan 166 hâkim ve Cumhuriyet savcısına seminer düzenlenmiģtir. 2- Çocuklar Ġçin Adalet Projesi Kapsamında; BaĢkanlığımızın da paydaģlarından olduğu Avrupa Birliği nin mali, UNICEF in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi iģbirliğinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Çocuklar Ġçin Adalet projesi kapsamında; BaĢkanlığımız tarafından, Özel bir çocuk adaleti eğitim müfredatının ve eğitmen ekiplerinin oluģturulması, çocuk adalet sisteminde görev alan 850 çalıģana eğitim verilmesi faaliyeti çerçevesinde; aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik olarak; -Antalya Akka Antedon Otel de; Ocak 2014 tarihleri arasında 42 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 35 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 77 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (2. Grup), Ocak 2014 tarihleri arasında 48 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 90 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (3. Grup), ġubat 2014 tarihleri arasında 48 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 Sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 90 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (4. Grup), Mart 2014 tarihleri arasında 49 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 46 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 95 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (5. Grup) düzenlenmiģtir. Aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacıların ilk 5 grubuna yönelik olarak; 04 Aralık Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Çocuklar için Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi nin değerlendirildiği Genel Süpervizyon Toplantısı ; paydaģlar, eğiticiler, UNĠCEF ve proje danıģmanlarının katılımıyla, Mart 2014 tarihlerinde, Antalya Akka Antedon Otel de düzenlenmiģtir. Afyon Ġkbal Otel de; Nisan 2014 tarihleri arasında 31 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 28 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 59 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (6. Grup), Nisan 2014 tarihleri arasında 41 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 26 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 67 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (7. Grup), Mayıs 2014 tarihleri arasında 33 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 34 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 67 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (8. Grup), Mayıs 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 30 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 80 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (9. Grup),

7 Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 61 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (10. Grup), Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 61 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (11. Grup) düzenlenmiģtir. BaĢkanlığımızın da paydaģlarından olduğu Çocuklar Ġçin Adalet projesinin 1.4. numaralı aktivitesi kapsamında, Çocuk GörüĢme Odaları ile ilgili olarak 26 pilot ilde (Ġstanbul (Çağlayan), Ġstanbul (Bakırköy), Ġstanbul (Anadolu), Ġzmir, Ankara, Ankara (Batı), Bursa, Antalya, Kayseri, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, ġanlıurfa, EskiĢehir, Trabzon, Çorum, Zonguldak, Manisa çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemesi olmayan illerin aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik olarak; Eylül 2014 tarihleri arasında (1.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 8 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 18 sosyal çalıģma görevlisi, Eylül 2014 tarihleri arasında (2.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 6 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 16 sosyal çalıģma görevlisi, Ekim 2014 tarihleri arasında (3.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 11 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 10 sosyal çalıģma görevlisi, Ekim 2014 tarihleri arasında (4.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 12 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 21 sosyal çalıģma görevlisine Çocuk GörüĢme Odaları Eğitimi düzenlenmiģtir. Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni baģlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile mahkemelerindeki sosyal çalıģma görevlilerine yönelik olarak gerçekleģtirilmesi planlanan eğitim programında görev alacak olan sosyal çalıģma görevlisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkimden oluģan eğiticiler ile proje danıģmanlarının katılımıyla, eğitim müfredatı ve katılımcı el kitabının oluģturulması amacıyla; 29 Eylül 01 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara Niza Park Otel de "Eğitim Müfredatı ve Uygulanması Hazırlık Toplantısı" yapılmıģtır. Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni baģlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile mahkemelerindeki psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik olarak; Ekim 2014 tarihleri arasında Ġzmir Kaya Termal Otel'de 85 sosyal çalıģma görevlisine Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi düzenlenmiģtir. 26 Kasım 2014 tarihinde, Rixos Grand Ankara Otel'de gerçekleģtirilen "Çocuklar Ġçin Adalet Projesinin KapanıĢ Toplantısı"na, 19 sosyal çalıģma görevlisinin katılımı sağlanmıģtır. Çocuklar Ġçin Adalet projesi kapsamında eğitim materyali olarak; - Sosyal ÇalıĢma Görevlileri Ġçin Eğitim Kitabı, - Hukukçular Ġçin Eğitim Kitabı, - Ulusal Mevzuat, - Uluslararası Mevzuat, - Çocukla Adli GörüĢme Ġçin Rehber, basılarak dağıtılmıģtır. Ayrıca; Uluslararası Çocuklar Ġçin Adalet Sempozyumu Koruma-Önleme/Yargılama/Ġnfaz Kitapları ve Çocuklarla Adli GörüĢme Odaları Raporu da basılarak dağıtılmıģtır.

8 II - Yabancı Dil Eğitimi Bütçe Kanunu hükümlerine göre, Özel Öğretim Kurumları Kanunu na tâbi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarına katılmak üzere ĠĢ Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu nun kararı doğrultusunda 307 hâkim-cumhuriyet savcısı ile adalet uzman yardımcısına (172 taģra-135 merkez) kurs bedelinin %60 ı oranında katkı sağlanmıģtır. III- BaĢkanlığımızca Basımı ve Dağıtımı Yapılan Yayınlar 15 günlük periyotlarla adresinde yayınlanan Yargı Mevzuatı Bülteni nin 24 sayısı yayımlanmıģtır. IV Eğitim Sonu Değerlendirmesine Yönelik Anket ÇalıĢmaları Yapılan eğitimler sonunda; eğitimin içeriği, eğitim yapılan yerin fiziksel koģulları ve eğitim sonunda bireylerde kazandırılmak istenen davranıģlar konusunda geri bildirim alabilmek amacıyla Adalet TeĢkilâtını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi nde 26 gruba, eğitim sonrası değerlendirme anketi yapılıp sonuçları rapor haline getirilmiģtir. Sonuç Olarak; 2014 Yılı Eğitim Plânı ve programlarının uygulanması sürecinde 4959 Adalet personelinin fiilen katıldığı hizmet içi eğitim, çalıģtay ve seminer ile 645 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katıldığı çalıģtay ve seminerlerin yapıldığı bir eğitim dönemi geçirilmiģ olup; Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 8/b maddesi gereğince, 2014 yılı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tasvibini arz ederim. Ġbrahim ġahġn Hâkim BaĢkan V.

9 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : Konu : Yabancı Dil Kursları 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI KANUNU NA TÂBĠ MERKEZLERDE VERĠLEN KURSLARA KATILMA KOġUL VE USULÜ Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasına göre: Kurumların üst yönetim görevlilerinin, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarıģma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınanların (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dâhil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerin, normal çalıģma saatleri dıģında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılım ücretlerin; yüzde 60 ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu hüküm kapsamında, yukarıda belirtilen olanaktan faydalanma hakkı bulunan ve 2015 yılında BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) unvanları sayılacak olan personele, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dâhil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Hak sahibi personelin, mesai saatleri dıģında, kurs bedelinin %60 ı Bakanlıkça karģılanmak üzere, görev yaptıkları mahalde bulunan Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi merkezlerdeki kurslara, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dâhil olmak üzere en çok dokuz aya kadar devam etmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede; Bakanlığımız bünyesinde görev yapan ve Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasında sayılan gruplara dâhil unvandaki personelden; görev yaptıkları mahallerdeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu na tâbi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarından faydalanmak isteyenlerin ve aģağıda belirtilen koģulları taģıyanların; BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) yayınlanacak baģvuru formunu, duyurulacak son baģvuru tarihine kadar doldurup; BaĢkanlığımıza göndermesi gerekmektedir. Bu Ģekilde talepte bulunan ilgililerden baģvurusu BaĢkanlığımızca uygun görülenler için ĠĢyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararıyla ödenek tahsis edilecektir. Buna göre; Görev yaptığı mahaldeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu na tâbi merkezlerde verilen kurslardan faydalanmak isteyen hak sahibi personelin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. 1) Daha önce dokuz aydan fazla bir süre, %60 oranında yabancı dil kursu ücreti desteğinden faydalanmamıģ olmak. 2) Daha önce bu destekten yararlanmasına karar verilerek, adına ödenek tahsis edilmiģ olan baģvuru sahiplerinden; talep ettiği kursa baģlamamıģ veya baģlayıp da devam etmemiģ olanların; söz konusu kursa baģlamama veya devam etmeme gerekçelerinin, öngörülemeyen ve istekleri dıģındaki bir nedenden (hastalık, baģka yere atanma v.b) kaynaklanması ve bu gerekçelerinin belgelendirilmesi. Yukarıda belirtilen mazeretleri Daire BaĢkanlığımızca kabul edilen baģvuru sahiplerinden kursa baģlayamayanlar için 2015 yılı için geçerli %60 oranındaki ücret tahsisatı, bu desteğe ilk kez baģvuranlar gibi olacaktır. Önceki yıllarda kursa bir süre gidip daha sonra devam edemeyenler; en fazla, önceki yıllarda adına tahsis edilen toplam kurs ücreti tutarından,

10 kursa devam edememesi nedeniyle kullanamadığı ücret tutarı oranında bu destekten yararlanabileceklerdir. 3) Bakanlığımızın, bugüne kadar BahçeĢehir, Yeditepe ve Okan Üniversitesi ile vardığı mutabakat neticesinde, bu üniversitelerde düzenlenen yabancı dil eğitimlerine katılmamıģ olmak; 4) Bakanlığımızın, HSYK nın ve diğer kurumların, dil öğrenimini teģvik amacıyla yabancı ülkelerde olanak tanıdığı dil eğitimine katılmamıģ olmak; 5) Yurt dıģında lisans, lisansüstü, doktora ya da araģtırma bursu eğitimi yapmamıģ olmak.

11 ADALET PERSONELĠNĠN 2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

12 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı ADALET PERSONELĠNĠN 2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Ġhtiyaç Tespiti, Yöntem ve Konu I-HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMĠN AMAÇ VE KAPSAMI 1-Hizmet Ġçi Eğitimin Amaçları: a) Personelin yetiģmesini ve hizmete uyumunu sağlamak, b) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak, c) Hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek, d) Personeli üst görevlere hazırlamak, e) Personelin hizmet alanındaki değiģme ve geliģmelere uyumunu sağlamak, f) ÇalıĢma metod ve sistemlerinin geliģtirilmesi yönünden personelde ilgi ve istek uyandırmak, moralini yükseltmek, dinamizmini artırmaktır. 2-Hizmet Ġçi Eğitimin Kapsamı: Hizmet Ġçi Eğitim, Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç olmak üzere, a) Bakanlık merkez teģkilâtı personeli ile merkez atamalı taģra personelini, b) Özlük iģleri komisyonlarca yürütülen personeli, kapsar. Bu personelden, eğitime alınacak olanların nitelikleri ve sayıları, eğitimin yapılacağı yerler Bakanlık ilgili birimleri ile iģbirliği yapılarak, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından tespit edilir. II- BAKANLIK MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLÂTININ EĞĠTĠM ĠHTĠYACININ TESPĠTĠ Eğitim ihtiyacı olan Bakanlık merkez birimlerinin, eğitim konularını ve katılmasını öngördükleri unvanlara iliģkin taleplerini Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bildirmeleri, TaĢra teģkilâtı personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla uygulanan hizmet içi eğitim ihtiyaç analiz anket değerlendirmeleri, Kalkınma plânları ve yıllık programların ıģığı altında, Bakanlık merkez ve taģra teģkilâtının eğitim ihtiyacı tespit edilir. III- EĞĠTĠM YÖNTEMLERĠ Hizmet içi eğitim çalıģmaları; 1) Kurs, 2) Seminer, 3) Konferans, 4) Uygulamalı Eğitim, 5) Toplantı, 6) ÇalıĢtay ve Sempozyum, 7) Yayın, Ģeklinde yapılacaktır.

13 IV- EĞĠTĠMĠN KONUSU 1) Hizmet içi eğitimler, merkez ve taģra teģkilâtı personelinin; liyakat, kariyer, kıdem, eğitim, bilgi, yetenek, sınav ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak; verimliliğini ve etkinliğini arttırmaya, kiģisel geliģimlerini sağlamaya yönelik olacaktır. 2) Kurs, seminer, konferans, toplantı, çalıģtay ve uygulamalı eğitim programları, teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı yapılacaktır. 3) Hizmet içi eğitimde personelin; Anayasanın temel ilkelerini benimseyen, Atatürk ilkelerine bağlı, psikolojik ve moral düzeyi yüksek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, görevin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmıģ kiģiler olmalarına özen gösterilecektir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Eğitim Faaliyetlerinin Yapılacağı Yer, Süre ve Eğitime Katılacak KiĢiler I- EĞĠTĠMĠN YAPILACAĞI YERLER VE EĞĠTĠME KATILACAKLAR Hizmet içi eğitimlerin yapılacağı yerler ve eğitime katılacaklar Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından aģağıda gösterildiği Ģekilde belirlenecektir: 1- Eğitim Faaliyetlerinin Düzenleneceği Yerler a) Adli ve Ġdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli için; Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri, Hâkimevleri, Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri ile BaĢkanlığımızca uygun görülecek diğer yerler, b) Bakanlık merkez teģkilâtında görevli personel için; Bağlı oldukları genel müdürlük veya daire baģkanlığı ile koordineli olarak Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek yerlerdir. 2- Eğitim Faaliyetlerine Katılacaklar Adli ve Ġdari Yargı yardımcı yargı personeli için, ilgili adalet komisyonu baģkanlıklarının, hizmeti aksatmadan her eğitime azami kaç görevlinin katılacağını belirtir listesi göz önüne alınarak, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı nca hazırlanacak program kapsamında; a) Kursa/Seminere; - Yeni göreve atananların, - Üst göreve atanabilecek olanların, - Eğitimlere hiç iģtirak etmemiģ olanların, öncelikle katılımı sağlanacaktır. b) Diğer eğitimlere, ilgililerin talepleri, hizmetin gereği, iģ ve kadro durumu ile bütçe imkânları nazara alınarak personelin katılımı sağlanacaktır. c) Ġcra müdür ve müdür yardımcısı, yazı iģleri ve idari iģler müdürü, Ģube müdürü, Ģef, sosyal çalıģma görevlileri, sekreter, emanet memuru, zabıt kâtibi, veri hazırlama ve kontrol iģletmeni, bilgisayar iģletmeni, Ģoför, teknisyen, hizmetli, mübaģir ile kurulacak eğitim merkezlerinde görevli personelin ve diğer personelin eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. d) Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim verecek öğretim görevlilerine ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik eğitici eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.

14 II- EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ, ZAMANI VE EĞĠTĠME KATILACAKLARIN SEÇĠMĠ Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan hizmet içi eğitim kursları ile seminer, toplantı, konferans ve uygulamalı eğitimlerin süreleri, eğitimin özelliğine göre belirlenecektir. Bu kapsamda; 1- Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan personel, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'nca görevli oldukları birimler ile koordineli olarak belirlenecek zaman ve sürelerde hizmet içi eğitime tâbi tutulabilecektir. 2- Bakanlık merkez birimlerinin kendi görev alanları ile ilgili konularda lüzum görmeleri halinde, Bakanlık merkez atamalı taģra teģkilâtında görev yapan personel, ilgili birimle koordineli olarak saptanacak süre ve tarihlerde eğitim faaliyetlerine alınabilecektir. 3- Hizmet içi eğitime katılmak isteyen taģra teģkilâtında görevli yardımcı yargı personelinden, iģ ve kadro durumu itibarıyla uygun görülenler, Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek tarih, yer ve sürede hizmet içi eğitime alınacaklardır. 4- Adli ve Ġdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli tarafından hizmet içi eğitime katılmak hususunda yeterli sayıda baģvuruda bulunulmaması halinde veya hizmetin gerekleri nedeniyle eğitime alınması gerektiği düģünülen ilave personel bulunduğu takdirde, Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek programa göre, ilgililer re'sen belirlenerek eğitim faaliyetlerine alınabileceklerdir. 5- Bulundukları görevden daha üst bir göreve veya farklı bir unvana atananların; atandıkları iģ, özel bilgiyi gerektirdiği takdirde, hukukî ve cezaî sorumluluk doğuracak hatalara düģmemeleri bakımından; ağır ceza merkezlerinde veya Eğitim Dairesi BaĢkanlığı nın uygun göreceği yerlerde, bütçe imkânları çerçevesinde kurs düzenlenip göreve baģlatılmaları sağlanacaktır. 6- Bölge adliye mahkemelerinin fiilen faaliyete geçmesinden önce bu mahkemelerde görev alacak yardımcı yargı personelinin Bakanlık ilgili birimi tarafından belirlenmesini müteakip Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'nca belirlenecek yer ve sürede eğitim faaliyetleri gerçekleģtirilecektir. 7- Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları, Ġdari Yargı Adalet Komisyonları, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve Bakanlık Merkez TeĢkilâtında çalıģan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak idari konularda eğitim seminer ve konferans düzenlenecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Okutulacak Dersler, Eğitim Faaliyetleri ve Öğretim Görevlileri I-HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERDE OKUTULACAK DERSLER Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'ne göre; kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle aģağıda gösterilen derslerden istenilenler alınabileceği gibi, kursa tâbi personelin görev özelliğine göre burada gösterilenler dıģındaki dersler de programa dâhil edilebilir. Programa alınan dersler, genel esasları dâhilinde okutulur ve bu konular hakkında genel bilgiler verilir. A- Adli ve Ġdari Yargıda Görevli Personel Ġçin; 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku hakkında genel bilgiler) 3- Usul Hukuku Bilgisi (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak) 4- Tebligat Hukuku 5- Kalem Mevzuatı ve Harçlar Kanunu, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ile Adli Yargı

15 Ġlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Suç EĢyası Yönetmeliği (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak) 6- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı ve Bakanlık Genelgeleri, Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri,özlük hakları, görevde yükselme, vs.)hakkında Genel Bilgiler 7- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü 8- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 9- Ġnsan Hakları 10- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim- Öfke Kontrolü- Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) 11- Meslek Etiği 12- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 13- Zaman Yönetimi 14- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bütçe Hazırlıkları Eğitimi, sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi 17- Dosyalama ve ArĢiv Hizmetleri Eğitimi 18- Adli Tıp ĠĢlemleri 19- Elektronik Ġmzalı Belge Mevzuatı 20- Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Arabuluculuk Uygulamaları B- Ġcra ve Ġflas Daireleri Personeli Ġçin; Usulü, 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġcra ve Ġflas Kanunu, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuku hakkında genel bilgiler) 3- Tebligat Hukuku 4- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı ve Bakanlık Genelgeleri ile Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler 5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 6- Ġnsan Hakları 7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Halkla ĠliĢkiler-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) 8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları 9- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi 10- Zaman Yönetimi 11- Ġcra Müdür ve Ġcra Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları, 12- Ġcra Dairelerinin Yapısı ve Görevleri, 13- Ġcra ve Ġflas Takip Yolları Ġle Haciz ve SatıĢ ĠĢlemleri, 14- Ġcra Harç ve Vergileri, 15- Ġcra ĠĢlemlerindeki Tebligat ve Süreler, 16- Ġcra Müdürlüklerinde Dosya, Defter ve Diğer Basılı Kâğıtları Hazırlama 17- Ġcra Müdürlüklerinin ĠĢlemlerine KarĢı Ġtiraz ve ġikâyet Yolları, 18- Dosyalama ve ArĢiv Hizmetleri Eğitimi, 19- Yeni Ġcra Modeli, 20- Sıra Cetveli, Haczedilemezlik, 21- Ġ.Ġ.K. Yönetmelik, Matbu Evrak ve Dosya Hazırlama,

16 Konularında hizmet içi eğitim kursu, seminer, konferans ve/veya yayın yollarıyla eğitim verilecektir. Hizmet içi eğitim kursları mesleğe yeni baģlayanlar için mesleğin baģında, görevde olanlar için düzenlenecek seminer, konferans gibi eğitimler ise ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre belirlenecek sürelerde, ülke genelindeki belirli merkezlerde, uygulamanın içerisinde bulunan eğiticiler tarafından somut uygulamalara yönelik olarak yapılacaktır. C- Bakanlık Merkezinde Görevli Personel Ġçin; 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuku hakkında genel bilgiler) 3- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı, Adli ve Ġdari Yargı Mahkemeler TeĢkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler 4- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü 5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 6- Ġnsan Hakları 7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) 8- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 9- Zaman Yönetimi, 10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları, 11- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları, sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bütçe Hazırlıkları Eğitimi, sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi, 14- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, TaĢınır Mal Yönetmeliği, Bütçe ve Harcama ĠĢlemleri ile Ġlgili Diğer Yönetmelikler, 15- Harcırah ve MaaĢ ĠĢlemleri. D- Bakanlık Atamalı TaĢra Personeli Ġçin; 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuk Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuk hakkında genel bilgiler) 3- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı, Adli ve Ġdari Yargı Mahkemeler TeĢkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler, 4- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 5- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü 6- Ġnsan Hakları, 7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) Görev Alanları Ġle Ġlgili Konularda Alan Bilgisi Eğitimi, 8- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 9- Zaman Yönetimi, 10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları, 11- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları,

17 E- Bakanlık Atamalı Sosyal ÇalıĢma Görevlileri Ġçin; 1- Çocuk Koruma ve Adalet sistemi, 2- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 3- Çocuk Adalet Sisteminde Disiplinler Arası ĠĢbirliği, 4- Adalet Bakanlığı TeĢkilâtı ve Sosyal ÇalıĢma Görevlisinin Yeri, 5- Aile, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde ÇalıĢan Sosyal ÇalıĢma Görevlilerinin Rol, Görev ve Sorumlukları, 6- Sosyal Ġnceleme ve Sosyal Ġnceleme Raporu, 7- Ġnsan Hakları, 8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları, 9- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları. II- ADALET PERSONELĠNE YÖNELĠK OLARAK DÜZENLENECEK EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ Bakanlık birimlerinin görüģü alınarak hazırlanan Hizmet Ġçi Eğitim Programına göre aģağıda belirtilen eğitim faaliyetleri, ilgili birimler ile müģtereken gerçekleģtirilecektir. Bu kapsamda; A) MERKEZ ATAMALI TAġRA TEġKĠLÂTINDA GÖREVLĠ PERSONELDEN: a) Sosyal çalıģma görevlisi olarak çalıģan personele yönelik; Nisan 2015 tarihleri arasında 100 sosyal çalıģma görevlisine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. b) Ġcra ve Ġflas Müdür ve Müdür Yardımcılarına Yönelik; 2015 yılında ilk defa ataması yapılacak olan 300 icra müdür ve yardımcısına, 25 Mayıs-02 Haziran 2015 tarihleri arasında, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. c) Ġcra kâtiplerine yönelik; Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra kâtibine, Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra kâtibine, olmak üzere toplam 450 icra kâtibine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. B) ÖZLÜK ĠġLEMLERĠ ADALET KOMĠSYONLARINCA YÜRÜTÜLEN PERSONELDEN: Yazı iģleri müdürü, idari iģler müdürü, zabıt kâtibi, mübaģir, emanet memuru, veznedar gibi unvanlarda çalıģanlardan istekli olanlar öncelikli olmak üzere görev yaptıkları komisyon baģkanlıklarının görüģleri dikkate alınarak ve gerektiğinde re sen belirlenecek olanlar; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün eğitim merkezlerinde, bu merkezlerin kapasitesi uygun olmadığında Hâkimevleri, ATGV Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri veya BaĢkanlığımızca uygun görülecek diğer yerlerde, (disiplin iģlemleri, UYAP uygulamaları, resmî yazıģma kuralları, protokol kuralları, meslek etiği, özlük hakları, değiģen mevzuata uyum eğitimi ve kiģisel geliģim eğitimi, vb. konularda) hizmet içi eğitim kursuna, ayrıca oluģacak ihtiyaca göre seminer, toplantı, konferans ve/veya uygulamalı eğitime tâbi tutulacaktır.

18 Bu çerçevede; Adli ve Ġdari Yargıda görevli yazı iģleri müdürleri, komisyon müdürleri, zabıt kâtipleri ve mübaģirlere yönelik; ġubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet BaĢsavcılığı zabıt kâtibi, ġubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet BaĢsavcılığı zabıt kâtibi, ġubat 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt kâtibi, Mart 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt kâtibi, Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, - 30 Mart-04 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Nisan 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, - 30 Nisan-02 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, Mayıs 2015 tarihleri arasında 200 adli yargı komisyon zabıt kâtibi, - 28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü, -28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Kasım 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaģir, Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaģir, Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaģir, olmak üzere toplam 5450 yardımcı yargı personeline Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. C) BAKANLIK MERKEZĠNDE GÖREVLĠ PERSONELDEN: a) Bakanlık merkezinde görevli personelden adalet uzman yardımcılarına yönelik; Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez TeĢkilâtında görevli 160 adalet uzman yardımcısına, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. b) Bakanlık merkezinde görevli memurlara yönelik; Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez TeĢkilâtında görevli 150 memura, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. c) Bakanlık Merkez TeĢkilâtta görevli tüm personele Mayıs 2015 tarihleri arasında Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri konusunda konferans düzenlenecektir. d) ġoför olarak görevli personele belirlenecek tarihlerde; ilk yardım, ileri ve güvenli sürücülük teknikleri, protokol kuralları, stres yönetimi, meslek etiği gibi konuları kapsayan teorik ve pratik eğitim düzenlenecektir. e) Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan biliģim personeline belirlenecek tarihlerde; ifa ettiği görevin niteliğine uygun olarak ihtiyaç duyulan Linux temel eğitimi, TSM eğitimi, AIX eğitimi gibi benzer konularda ileri seviyede yazılım ve program eğitimi düzenlenecektir.

19 D) ADAY MEMUR EĞĠTĠMĠ: Bakanlık merkezinde ve adalet komisyonları bünyesinde görev yapmakta olan aday memurların, temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile stajları Bakanlık ve Adli-Ġdari Yargı Adalet Komisyonları tarafından 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. E) UYAP KAPSAMINDA BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 2009 yılı itibariyle mülhakat adliyeleri dâhil tüm Türkiye'de iģletime geçirilmiģtir. Bu kapsamda Adalet personelinin, UYAP uygulamalarını daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, UYAP uzman kullanıcıları tarafından aģağıda belirtilen eğitim künyeleri içeriğine göre, mahallinde UYAP uygulama eğitimleri verilecektir. 1- Cumhuriyet BaĢsavcılığı ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Cumhuriyet BaĢsavcılığı ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Gelen-Giden Evrak ĠĢlemleri, Sorgulama ĠĢlemleri, SoruĢturma Dosyası Açma ĠĢlemleri, Ġfade Alma, Müzekkere Hazırlama, Talimat ĠĢlemleri, Memur Suçları, Tebligat ĠĢlemleri, Taraf ĠĢlemleri, Tutuklama ĠĢlemleri, Ek Gözetim Süresi ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, Çekle Ġlgili Suçların SoruĢturulması, Nöbetçi Savcılık ĠĢlemleri, Ġcra ve Noter Denetleme, Emanet ĠĢlemleri, Yasa Yolları ve Esas ĠĢlemleri, Ġlâmat ĠĢlemleri, Genel ĠĢlemler. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 2- Ceza Mahkemeleri ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, ceza mahkemeleri iģlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Gelen-Giden Evrak ĠĢlemleri, Hazırlık ĠĢlemleri, DuruĢma ĠĢlemleri, Talimat ĠĢlemleri, Taraf ĠĢlemleri, Tebligat ĠĢlemleri, Karar ĠĢlemleri, Ġnfaz ĠĢlemleri, Temyiz ĠĢlemleri, Raporlar, Genel ĠĢlemler, Sorgulama, Rapor - Uyarı. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 3- Hukuk Mahkemeleri ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Hukuk Mahkemeleri ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Tevzi ĠĢlemleri, Dava AçılıĢ ĠĢlemleri, Evrak Tarayıcı, Derdest Dosya Açma, Dava Hazırlık ĠĢlemleri, Taraf ve Vekil ĠĢlemleri, Genel ĠĢlemler, Tebligat ĠĢlemleri,

20 DuruĢma Öncesi ĠĢlemler, Müzekkere ĠĢlemleri, DuruĢma ĠĢlemleri, DuruĢma Sonrası ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, KeĢif ĠĢlemleri, Reddi-Hâkim ĠĢlemleri, Tereke ĠĢlemleri, Ara Karar ĠĢlemleri, Karar ĠĢlemleri, Tavzih ĠĢlemleri, BirleĢtirme ĠĢlemleri, Görevsizlik ve Yetkisizlik ĠĢlemleri, ĠĢlemden Kaldırma ĠĢlemleri, Tefrik ĠĢlemleri, Temyiz ĠĢlemleri, DeğiĢik ĠĢ ĠĢlemleri, Giden Talimat ĠĢlemleri, Gelen Talimat ĠĢlemleri, Posta ĠĢlemleri, Harç Masraf ĠĢlemleri, Sorgu ĠĢlemleri. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 4- Ġcra Daireleri ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Ġcra-Ġflas ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Dosya AçılıĢ ĠĢlemleri, Vekil ĠĢlemleri, Genel Evrak ĠĢlemleri, Tebligat ĠĢlemleri, Mal ĠĢlemleri, Haciz, Ġstihkak, Yed-i Emin ĠĢlemleri, Rehin ĠĢlemleri, Harç / Kasa ĠĢlemleri, Müzekkere ĠĢlemleri, SatıĢ ĠĢlemleri, Talimat ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, Ġflas ĠĢlemleri, Teminat ĠĢlemleri, Devir ĠĢlemleri, Tevzi ĠĢlemleri. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 5- Ġdari Yargı ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Ġdari Yargı ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Evrak, Hazırlık, Karar, Tebligat, Posta, BilirkiĢi, KeĢif, DuruĢma, Dosya, Diğer, Ġtiraz, Temyiz, Talimat, Harç Masraf, Raporlar, Genel ĠĢlemler, Kamu Görevlileri/4483, Tevzi ĠĢlemleri, TaĢra ĠĢlemleri, Harç Masraf, Toplu Harç Masraf, Toplu Reddiyat, Kasa/Ġptal ĠĢlemleri, Banka ĠĢlemleri, Tanımlama ĠĢlemleri. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 6- Tedarik, Finans, Analitik Bütçe Ve Malzeme ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, analitik bütçe, finans, malzeme ve tedarik faaliyetlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Tedarik, Tanımlamalar, Satın alma ve SipariĢ, Raporlar Finans, SGK'ya Bağlı Personel Bordrosu MuhasebeleĢtirme, Bordro FiĢ Satırları Tanımlama, Bordro Alanları ve FiĢ Satırları KarĢılıkları Tanımlama, Analitik Bütçe, Analitik Bütçe Tanımlama ĠĢlemleri, Analitik Bütçe Hazırlık ĠĢlemleri, Analitik Bütçe Denetim ĠĢlemleri, Bütçe Uygulamalarının Ġzlenmesi, Yatırım ĠĢlemleri, Yolluk ĠĢlemleri, KovuĢturma ĠĢlemleri, Cezaevi Ġzleme Kurulu ĠĢlemleri, Fatura Ödeme ĠĢlemleri, Personel Tahakkuk, Tanımlama, Bordro, Özel Gider Ġndirimi, Yol Tazminatı, Parametreler, SGK Tahakkuk, Tanımlamalar, Puantaj, Bordro, Özel Gider

21 Ġndirimi, SGK, Ücret ArtıĢları, Emeklilik ĠĢlemleri, Malzeme ĠĢlemleri, Stok ĠĢlemleri, Araç ĠĢlemleri, Yemek ĠĢlemleri, DemirbaĢ ĠĢlemleri, Raporlar. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu. 7- Personel, Eğitim, Kamp, Lojman, Avukatlık ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, personel, eğitim, kamp, lojman ve avukatlık iģlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Personel, Atama, Kadro, Terfi ĠĢlemleri Personel Eğitimi, Genel Parametreler, Kurs Faaliyet ĠĢlemleri, Hükümlü Eğitimi ĠĢlemleri, Raporlar, Kamp, Kamp Faaliyetleri Raporlar, Lojman, Tanımlamalar, Lojman Tahsis ve Ġzleme ĠĢlemleri, Raporlar Avukatlık, Tanımlama, Stajyer ĠĢlemleri bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu. Bu programlar Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ile ortaklaģa yürütülecektir. III- ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ a- Ġnsan Hakları ile mesleki konulardaki dersler öncelikle hâkim ve Cumhuriyet savcıları, yüksek mahkeme üyeleri ile avukatlar tarafından verilecektir. Bu kiģilerin iģ ve kadro durumları müsait olmadığında veya gerek görülen hallerde eğitimler, mesleki konulardaki uzman akademisyenler ya da yetiģkin eğitimi konusunda eğitilen yazı iģleri müdürleri ve Ģube müdürleri tarafından verilecektir. b- Dil bilgisi ve bilgisayar dersleri için, Millî Eğitim Bakanlığı branģ öğretmenleri görevlendirilebilir. Bakanlık bünyesinde bu branģlarda eğitim görmüģ görevliler olduğu takdirde öncelikle bunlardan yararlanılacaktır. c- Özel uzmanlık gerektiren konularda, konunun uzmanlarından da yararlanılacaktır. d- Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim vermek üzere görevlendirilecek eğitici eğitimi almıģ öğretim görevlileri kadrosu oluģturulacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler I- HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERDE SINAV YAPILMASI Kurs Ģeklinde uygulanan eğitim sonunda sınav yapılabilir. Sınav öngörülmesi halinde; sınavın Ģeklini, usulünü ve sınav komisyonunu belirlemeye Eğitim Dairesi BaĢkanlığı yetkilidir. II- EĞĠTĠM GĠDERLERĠ Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek öğretim elemanlarının ve katılanların ücretleri, harcırah ve sair ödenekleri, Bütçe Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ödenecektir. Personelin hizmet içi eğitiminde görev alacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer öğretim görevlilerine ve eğitime katılanlara bu ücretler Genel Bütçeden ödenecektir.

22 Ancak; eğitim programlarının uygulanmasında BaĢbakanlığın hâlen yürürlükte bulunan veya yıl içinde çıkarılabilecek olan tasarruf genelgeleri ile getirilebilecek olan sınırlandırmalar saklıdır. III- YÜRÜRLÜK TARĠHĠ Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği uyarınca, "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı"nın onaylanmasından sonra eğitim çalıģmalarına baģlanacaktır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI EĞĠTĠM PLÂNI

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI EĞĠTĠM PLÂNI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI EĞĠTĠM PLÂNI EĞĠTĠM KURULU KARARI Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi uyarınca, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI EĞĠTĠM PLÂNI

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI EĞĠTĠM PLÂNI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI EĞĠTĠM PLÂNI EĞĠTĠM KURULU KARARI Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi uyarınca, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

I. AMAÇ VE KAPSAM 2017 yılı eğitim plânı ile ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası

I. AMAÇ VE KAPSAM 2017 yılı eğitim plânı ile ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası I. AMAÇ VE KAPSAM 2017 yılı eğitim plânı ile ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri,

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ile eğitim merkezlerinde

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.YEG.0.18.04.05-1948 04 HAZĠRAN 2008 Konu :Beş Türk Cumhuriyetinde bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına Atanacak Personelin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : 32992892/ Konu : Komisyonlararası Nakil Çalışması /06/2017...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA...... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Taşra teşkilatında görevli personelin

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönerge; Erzincan Üniversitesi nde görev yapmakta olan idarî personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ADI 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 3 gün 2 Akademik Takvim 3 gün 3 Kesin Kayıt ĠĢlemleri Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler sü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ÇalıĢanların Ġzin Ġzin Formu 1 Gün 2 Resmi YazıĢmalar

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU konservatuvarı Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Gün ÖSYM Dikey GeçiĢ ı Ġle YerleĢen Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Aday Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Trabzon Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞININ GÖREVLERĠ Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Anayasa; 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2247

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM PLÂNI

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM PLÂNI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Yayımlandığı Tarih 16/01/2008 Sayı 359 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠCRA MEMURLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü SIRA NO 1 2 KURUM KODU 060 STAND ART DOSYA PLANI KODU 1E+08 HİZMETİN ADI 02Temel Prosedürler ve bağlı iģler 04Talimatlar 05Formlar Atıklarla ilgili iģlemler 01Tıbbi Atıklar 99Diğer HİZMETİN TANIMI Kalite

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.PER.0.39/SHġ Konu : Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Atama Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca; unvan değiģikliği

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

Oya BAYINDIR Özkan ALATAġ Sevgi Eskiocak TKBD BaĢkanı TKBD Okulu Sorumlusu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oya BAYINDIR Özkan ALATAġ Sevgi Eskiocak TKBD BaĢkanı TKBD Okulu Sorumlusu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ (TKBD) SÜREKLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM OKULU (SMGO) TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 22-24 Ekim 2011 EDĠRNE Değerli üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Türkiye nin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ PERSONEL EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ 2 Haziran 8 Ekim 2012 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden sunulan online anket OGM DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI ĠNSAN

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 2 Kayıt ve Dönemi Kayıt yenileme 3 Yatay geçiģ ĠĢlemleri 4 Ders telafileri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı