T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI EĞĠTĠM PLÂNI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI EĞĠTĠM PLÂNI"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI EĞĠTĠM PLÂNI

2 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Konu: 2015 Yılı Eğitim Plânı BAKANLIK MAKAMINA Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince hazırlanan "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı" Eğitim Kurulu tarafından kabul edilmiģtir Yılı Eğitim Plânını tasviplerinize arz ederim. Ġbrahim ġahġn Hâkim Eğitim Dairesi BaĢkanı V. Uygun GörüĢle Arz Ederim. / /2015 Kenan ĠPEK Hâkim MüsteĢar O L U R / /2015 Bekir BOZDAĞ Bakan

3 EĞĠTĠM KURULU KARARI Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi uyarınca, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı nın yıl içindeki uygulamasına iliģkin rapor ile Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı Taslağını görüģmek üzere toplanan Eğitim Kurulu; 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı'nın yıl içinde uygulanması sonucunda düzenlenen raporun uygun görülmesine, adı geçen taslağın, Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı olarak kabulüne, tasvipleri için Bakanlık Makamı'na sunulmak üzere, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'na iadesine, Oy birliği ile karar vermiģtir. / /2015 BAġKAN Kenan ĠPEK Hâkim MüsteĢar ÜYE Yüksel KOCAMAN Hâkim MüsteĢar Yardımcısı ÜYE Vedat Ali TEKTAġ Hâkim TeftiĢ Kurulu BaĢkanı V. ÜYE Enis Yavuz YILDIRIM Hâkim Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ÜYE ÜYE Muharrem ÜRGÜP Ġbrahim ġahġn Hâkim Hâkim Personel Genel Müdürü Eğitim Dairesi BaĢkanı V.

4 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.03.0.EDB / Konu : 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı Raporu HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM KURULUNA Bakanlığımızın merkez ve taģra teģkilâtında çalıģan adalet personelinin; kamu görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıģları kazandırmak suretiyle yetiģtirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha sonraki görevlerine hazırlamak amacıyla, 2014 yılı içerisinde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine iliģkin hazırlanan rapor aģağıda belirtilmiģtir: I Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri 1- Adli ve Ġdari Yargıda görevli icra müdür ve yardımcısı, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra kâtibi, zabıt kâtibi ve mübaşir olarak görev yapan adalet personeline, Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan şube müdürü, şef ile koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik olarak; a) Adalet TeĢkilâtını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi nde: -Hukuk mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik; 03 ġubat 08 Mart 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde hukuk mahkemelerinde görev yapan 606 zabıt kâtibine, -Yeni atanan icra müdür ve yardımcılarına yönelik; 10 Mart-19 Nisan 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 281 yeni atanan icra müdür ve yardımcısına, -Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan mübaģirlere yönelik; Nisan 2014 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Adli ve Ġdari Yargıda görev yapan 321 mübaģire, -TaĢra teģkilâtında veri giriģi yapan zabıt kâtiplerine yönelik; 28 Nisan 04 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Cumhuriyet BaĢsavcılığı bünyesinde kurulu adli sicil birimlerinde görev yapan 458 zabıt kâtibine, -Ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarında görev yapan yazı iģleri müdürlerine yönelik; Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Ceza Mahkemeleri ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarında görev yapan 304 yazı iģleri müdürüne,

5 -Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan idari iģler müdürlerine yönelik; Mayıs 2014 tarihleri arasında Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan 133 idari iģler müdürüne, -Bakanlık merkez teģkilâtı Ģube müdürü ve Ģeflerine yönelik; Haziran 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 172 Bakanlık merkez teģkilâtı Ģube müdürü ve Ģefine, yılında atanan icra kâtiplerine yönelik; 15 Eylül-25 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 2014 yılında atanan 591 icra kâtibine, -Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik; 15 Eylül-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 175 koruma ve güvenlik görevlisine, -Ġdari Yargıda görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik; 27 Ekim-20 Aralık 2014 tarihleri arasında 5 grup halinde idari yargıda görev yapan 774 zabıt kâtibine hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiģtir. b) Ankara Hâkimevi nde: -Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan sekreterlere yönelik; Kasım 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 95 sekretere yönetici asistanlığı eğitimi düzenlenmiģtir. c) Bakanlık Gazi Ek Bina Konferans Salonu nda: -Bakanlık merkez personeline yönelik; 05 Haziran 2014 tarihinde Bakanlık merkez teģkilâtı birimlerinde görev yapmakta olan 140 personele yönelik olarak Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri konusunda konferans, -Bakanlık merkez teģkilâtı uzman yardımcılarına yönelik; 21 Nisan-06 Mayıs 2014 tarihleri arasında 117 uzman yardımcısı adayına yönelik temel eğitim kursu, Mayıs 2014 tarihleri arasında 113 uzman yardımcısı adayına yönelik hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiģtir. d) Bakanlık Ek Bina Konferans Salonu nda: -Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan aday memurlara yönelik; Mart 2014 (1.grup) ve Mart 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan 106 aday memura temel eğitim kursu, 14 Nisan-16 Mayıs 2014 (1.grup) ve 20 Mayıs 19 Haziran 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan 106 aday memura hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiģtir.

6 e) Bakanlık merkez ve taģra teģkilâtı, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nda görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik: Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya ATGV Eğitim Tesisi nde Eğitim Merkezleri Personel Eğitimi ve Eğitimde Yöntem ve YaklaĢımlar-I konusunda Bakanlık merkez ve taģra teģkilâtı, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nda görev yapmakta olan 166 hâkim ve Cumhuriyet savcısına seminer düzenlenmiģtir. 2- Çocuklar Ġçin Adalet Projesi Kapsamında; BaĢkanlığımızın da paydaģlarından olduğu Avrupa Birliği nin mali, UNICEF in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi iģbirliğinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Çocuklar Ġçin Adalet projesi kapsamında; BaĢkanlığımız tarafından, Özel bir çocuk adaleti eğitim müfredatının ve eğitmen ekiplerinin oluģturulması, çocuk adalet sisteminde görev alan 850 çalıģana eğitim verilmesi faaliyeti çerçevesinde; aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik olarak; -Antalya Akka Antedon Otel de; Ocak 2014 tarihleri arasında 42 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 35 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 77 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (2. Grup), Ocak 2014 tarihleri arasında 48 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 90 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (3. Grup), ġubat 2014 tarihleri arasında 48 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 Sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 90 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (4. Grup), Mart 2014 tarihleri arasında 49 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 46 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 95 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (5. Grup) düzenlenmiģtir. Aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacıların ilk 5 grubuna yönelik olarak; 04 Aralık Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Çocuklar için Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi nin değerlendirildiği Genel Süpervizyon Toplantısı ; paydaģlar, eğiticiler, UNĠCEF ve proje danıģmanlarının katılımıyla, Mart 2014 tarihlerinde, Antalya Akka Antedon Otel de düzenlenmiģtir. Afyon Ġkbal Otel de; Nisan 2014 tarihleri arasında 31 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 28 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 59 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (6. Grup), Nisan 2014 tarihleri arasında 41 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 26 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 67 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (7. Grup), Mayıs 2014 tarihleri arasında 33 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 34 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 67 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (8. Grup), Mayıs 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 30 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 80 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (9. Grup),

7 Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 61 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (10. Grup), Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal çalıģma görevlisi olmak üzere toplam 61 kiģinin katılımıyla Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi (11. Grup) düzenlenmiģtir. BaĢkanlığımızın da paydaģlarından olduğu Çocuklar Ġçin Adalet projesinin 1.4. numaralı aktivitesi kapsamında, Çocuk GörüĢme Odaları ile ilgili olarak 26 pilot ilde (Ġstanbul (Çağlayan), Ġstanbul (Bakırköy), Ġstanbul (Anadolu), Ġzmir, Ankara, Ankara (Batı), Bursa, Antalya, Kayseri, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, ġanlıurfa, EskiĢehir, Trabzon, Çorum, Zonguldak, Manisa çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemesi olmayan illerin aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik olarak; Eylül 2014 tarihleri arasında (1.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 8 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 18 sosyal çalıģma görevlisi, Eylül 2014 tarihleri arasında (2.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 6 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 16 sosyal çalıģma görevlisi, Ekim 2014 tarihleri arasında (3.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 11 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 10 sosyal çalıģma görevlisi, Ekim 2014 tarihleri arasında (4.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 12 Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 21 sosyal çalıģma görevlisine Çocuk GörüĢme Odaları Eğitimi düzenlenmiģtir. Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni baģlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile mahkemelerindeki sosyal çalıģma görevlilerine yönelik olarak gerçekleģtirilmesi planlanan eğitim programında görev alacak olan sosyal çalıģma görevlisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkimden oluģan eğiticiler ile proje danıģmanlarının katılımıyla, eğitim müfredatı ve katılımcı el kitabının oluģturulması amacıyla; 29 Eylül 01 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara Niza Park Otel de "Eğitim Müfredatı ve Uygulanması Hazırlık Toplantısı" yapılmıģtır. Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni baģlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile mahkemelerindeki psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik olarak; Ekim 2014 tarihleri arasında Ġzmir Kaya Termal Otel'de 85 sosyal çalıģma görevlisine Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi düzenlenmiģtir. 26 Kasım 2014 tarihinde, Rixos Grand Ankara Otel'de gerçekleģtirilen "Çocuklar Ġçin Adalet Projesinin KapanıĢ Toplantısı"na, 19 sosyal çalıģma görevlisinin katılımı sağlanmıģtır. Çocuklar Ġçin Adalet projesi kapsamında eğitim materyali olarak; - Sosyal ÇalıĢma Görevlileri Ġçin Eğitim Kitabı, - Hukukçular Ġçin Eğitim Kitabı, - Ulusal Mevzuat, - Uluslararası Mevzuat, - Çocukla Adli GörüĢme Ġçin Rehber, basılarak dağıtılmıģtır. Ayrıca; Uluslararası Çocuklar Ġçin Adalet Sempozyumu Koruma-Önleme/Yargılama/Ġnfaz Kitapları ve Çocuklarla Adli GörüĢme Odaları Raporu da basılarak dağıtılmıģtır.

8 II - Yabancı Dil Eğitimi Bütçe Kanunu hükümlerine göre, Özel Öğretim Kurumları Kanunu na tâbi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarına katılmak üzere ĠĢ Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu nun kararı doğrultusunda 307 hâkim-cumhuriyet savcısı ile adalet uzman yardımcısına (172 taģra-135 merkez) kurs bedelinin %60 ı oranında katkı sağlanmıģtır. III- BaĢkanlığımızca Basımı ve Dağıtımı Yapılan Yayınlar 15 günlük periyotlarla adresinde yayınlanan Yargı Mevzuatı Bülteni nin 24 sayısı yayımlanmıģtır. IV Eğitim Sonu Değerlendirmesine Yönelik Anket ÇalıĢmaları Yapılan eğitimler sonunda; eğitimin içeriği, eğitim yapılan yerin fiziksel koģulları ve eğitim sonunda bireylerde kazandırılmak istenen davranıģlar konusunda geri bildirim alabilmek amacıyla Adalet TeĢkilâtını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi nde 26 gruba, eğitim sonrası değerlendirme anketi yapılıp sonuçları rapor haline getirilmiģtir. Sonuç Olarak; 2014 Yılı Eğitim Plânı ve programlarının uygulanması sürecinde 4959 Adalet personelinin fiilen katıldığı hizmet içi eğitim, çalıģtay ve seminer ile 645 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katıldığı çalıģtay ve seminerlerin yapıldığı bir eğitim dönemi geçirilmiģ olup; Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 8/b maddesi gereğince, 2014 yılı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tasvibini arz ederim. Ġbrahim ġahġn Hâkim BaĢkan V.

9 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : Konu : Yabancı Dil Kursları 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI KANUNU NA TÂBĠ MERKEZLERDE VERĠLEN KURSLARA KATILMA KOġUL VE USULÜ Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasına göre: Kurumların üst yönetim görevlilerinin, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarıģma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınanların (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dâhil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerin, normal çalıģma saatleri dıģında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılım ücretlerin; yüzde 60 ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu hüküm kapsamında, yukarıda belirtilen olanaktan faydalanma hakkı bulunan ve 2015 yılında BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) unvanları sayılacak olan personele, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dâhil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Hak sahibi personelin, mesai saatleri dıģında, kurs bedelinin %60 ı Bakanlıkça karģılanmak üzere, görev yaptıkları mahalde bulunan Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi merkezlerdeki kurslara, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dâhil olmak üzere en çok dokuz aya kadar devam etmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede; Bakanlığımız bünyesinde görev yapan ve Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasında sayılan gruplara dâhil unvandaki personelden; görev yaptıkları mahallerdeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu na tâbi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarından faydalanmak isteyenlerin ve aģağıda belirtilen koģulları taģıyanların; BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) yayınlanacak baģvuru formunu, duyurulacak son baģvuru tarihine kadar doldurup; BaĢkanlığımıza göndermesi gerekmektedir. Bu Ģekilde talepte bulunan ilgililerden baģvurusu BaĢkanlığımızca uygun görülenler için ĠĢyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararıyla ödenek tahsis edilecektir. Buna göre; Görev yaptığı mahaldeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu na tâbi merkezlerde verilen kurslardan faydalanmak isteyen hak sahibi personelin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. 1) Daha önce dokuz aydan fazla bir süre, %60 oranında yabancı dil kursu ücreti desteğinden faydalanmamıģ olmak. 2) Daha önce bu destekten yararlanmasına karar verilerek, adına ödenek tahsis edilmiģ olan baģvuru sahiplerinden; talep ettiği kursa baģlamamıģ veya baģlayıp da devam etmemiģ olanların; söz konusu kursa baģlamama veya devam etmeme gerekçelerinin, öngörülemeyen ve istekleri dıģındaki bir nedenden (hastalık, baģka yere atanma v.b) kaynaklanması ve bu gerekçelerinin belgelendirilmesi. Yukarıda belirtilen mazeretleri Daire BaĢkanlığımızca kabul edilen baģvuru sahiplerinden kursa baģlayamayanlar için 2015 yılı için geçerli %60 oranındaki ücret tahsisatı, bu desteğe ilk kez baģvuranlar gibi olacaktır. Önceki yıllarda kursa bir süre gidip daha sonra devam edemeyenler; en fazla, önceki yıllarda adına tahsis edilen toplam kurs ücreti tutarından,

10 kursa devam edememesi nedeniyle kullanamadığı ücret tutarı oranında bu destekten yararlanabileceklerdir. 3) Bakanlığımızın, bugüne kadar BahçeĢehir, Yeditepe ve Okan Üniversitesi ile vardığı mutabakat neticesinde, bu üniversitelerde düzenlenen yabancı dil eğitimlerine katılmamıģ olmak; 4) Bakanlığımızın, HSYK nın ve diğer kurumların, dil öğrenimini teģvik amacıyla yabancı ülkelerde olanak tanıdığı dil eğitimine katılmamıģ olmak; 5) Yurt dıģında lisans, lisansüstü, doktora ya da araģtırma bursu eğitimi yapmamıģ olmak.

11 ADALET PERSONELĠNĠN 2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

12 T.C. ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi BaĢkanlığı ADALET PERSONELĠNĠN 2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Ġhtiyaç Tespiti, Yöntem ve Konu I-HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMĠN AMAÇ VE KAPSAMI 1-Hizmet Ġçi Eğitimin Amaçları: a) Personelin yetiģmesini ve hizmete uyumunu sağlamak, b) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak, c) Hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek, d) Personeli üst görevlere hazırlamak, e) Personelin hizmet alanındaki değiģme ve geliģmelere uyumunu sağlamak, f) ÇalıĢma metod ve sistemlerinin geliģtirilmesi yönünden personelde ilgi ve istek uyandırmak, moralini yükseltmek, dinamizmini artırmaktır. 2-Hizmet Ġçi Eğitimin Kapsamı: Hizmet Ġçi Eğitim, Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç olmak üzere, a) Bakanlık merkez teģkilâtı personeli ile merkez atamalı taģra personelini, b) Özlük iģleri komisyonlarca yürütülen personeli, kapsar. Bu personelden, eğitime alınacak olanların nitelikleri ve sayıları, eğitimin yapılacağı yerler Bakanlık ilgili birimleri ile iģbirliği yapılarak, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından tespit edilir. II- BAKANLIK MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLÂTININ EĞĠTĠM ĠHTĠYACININ TESPĠTĠ Eğitim ihtiyacı olan Bakanlık merkez birimlerinin, eğitim konularını ve katılmasını öngördükleri unvanlara iliģkin taleplerini Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bildirmeleri, TaĢra teģkilâtı personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla uygulanan hizmet içi eğitim ihtiyaç analiz anket değerlendirmeleri, Kalkınma plânları ve yıllık programların ıģığı altında, Bakanlık merkez ve taģra teģkilâtının eğitim ihtiyacı tespit edilir. III- EĞĠTĠM YÖNTEMLERĠ Hizmet içi eğitim çalıģmaları; 1) Kurs, 2) Seminer, 3) Konferans, 4) Uygulamalı Eğitim, 5) Toplantı, 6) ÇalıĢtay ve Sempozyum, 7) Yayın, Ģeklinde yapılacaktır.

13 IV- EĞĠTĠMĠN KONUSU 1) Hizmet içi eğitimler, merkez ve taģra teģkilâtı personelinin; liyakat, kariyer, kıdem, eğitim, bilgi, yetenek, sınav ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak; verimliliğini ve etkinliğini arttırmaya, kiģisel geliģimlerini sağlamaya yönelik olacaktır. 2) Kurs, seminer, konferans, toplantı, çalıģtay ve uygulamalı eğitim programları, teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı yapılacaktır. 3) Hizmet içi eğitimde personelin; Anayasanın temel ilkelerini benimseyen, Atatürk ilkelerine bağlı, psikolojik ve moral düzeyi yüksek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, görevin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmıģ kiģiler olmalarına özen gösterilecektir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Eğitim Faaliyetlerinin Yapılacağı Yer, Süre ve Eğitime Katılacak KiĢiler I- EĞĠTĠMĠN YAPILACAĞI YERLER VE EĞĠTĠME KATILACAKLAR Hizmet içi eğitimlerin yapılacağı yerler ve eğitime katılacaklar Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından aģağıda gösterildiği Ģekilde belirlenecektir: 1- Eğitim Faaliyetlerinin Düzenleneceği Yerler a) Adli ve Ġdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli için; Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri, Hâkimevleri, Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri ile BaĢkanlığımızca uygun görülecek diğer yerler, b) Bakanlık merkez teģkilâtında görevli personel için; Bağlı oldukları genel müdürlük veya daire baģkanlığı ile koordineli olarak Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek yerlerdir. 2- Eğitim Faaliyetlerine Katılacaklar Adli ve Ġdari Yargı yardımcı yargı personeli için, ilgili adalet komisyonu baģkanlıklarının, hizmeti aksatmadan her eğitime azami kaç görevlinin katılacağını belirtir listesi göz önüne alınarak, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı nca hazırlanacak program kapsamında; a) Kursa/Seminere; - Yeni göreve atananların, - Üst göreve atanabilecek olanların, - Eğitimlere hiç iģtirak etmemiģ olanların, öncelikle katılımı sağlanacaktır. b) Diğer eğitimlere, ilgililerin talepleri, hizmetin gereği, iģ ve kadro durumu ile bütçe imkânları nazara alınarak personelin katılımı sağlanacaktır. c) Ġcra müdür ve müdür yardımcısı, yazı iģleri ve idari iģler müdürü, Ģube müdürü, Ģef, sosyal çalıģma görevlileri, sekreter, emanet memuru, zabıt kâtibi, veri hazırlama ve kontrol iģletmeni, bilgisayar iģletmeni, Ģoför, teknisyen, hizmetli, mübaģir ile kurulacak eğitim merkezlerinde görevli personelin ve diğer personelin eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. d) Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim verecek öğretim görevlilerine ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıģmacılara yönelik eğitici eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.

14 II- EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ, ZAMANI VE EĞĠTĠME KATILACAKLARIN SEÇĠMĠ Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan hizmet içi eğitim kursları ile seminer, toplantı, konferans ve uygulamalı eğitimlerin süreleri, eğitimin özelliğine göre belirlenecektir. Bu kapsamda; 1- Bakanlık merkez teģkilâtında görev yapan personel, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'nca görevli oldukları birimler ile koordineli olarak belirlenecek zaman ve sürelerde hizmet içi eğitime tâbi tutulabilecektir. 2- Bakanlık merkez birimlerinin kendi görev alanları ile ilgili konularda lüzum görmeleri halinde, Bakanlık merkez atamalı taģra teģkilâtında görev yapan personel, ilgili birimle koordineli olarak saptanacak süre ve tarihlerde eğitim faaliyetlerine alınabilecektir. 3- Hizmet içi eğitime katılmak isteyen taģra teģkilâtında görevli yardımcı yargı personelinden, iģ ve kadro durumu itibarıyla uygun görülenler, Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek tarih, yer ve sürede hizmet içi eğitime alınacaklardır. 4- Adli ve Ġdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli tarafından hizmet içi eğitime katılmak hususunda yeterli sayıda baģvuruda bulunulmaması halinde veya hizmetin gerekleri nedeniyle eğitime alınması gerektiği düģünülen ilave personel bulunduğu takdirde, Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek programa göre, ilgililer re'sen belirlenerek eğitim faaliyetlerine alınabileceklerdir. 5- Bulundukları görevden daha üst bir göreve veya farklı bir unvana atananların; atandıkları iģ, özel bilgiyi gerektirdiği takdirde, hukukî ve cezaî sorumluluk doğuracak hatalara düģmemeleri bakımından; ağır ceza merkezlerinde veya Eğitim Dairesi BaĢkanlığı nın uygun göreceği yerlerde, bütçe imkânları çerçevesinde kurs düzenlenip göreve baģlatılmaları sağlanacaktır. 6- Bölge adliye mahkemelerinin fiilen faaliyete geçmesinden önce bu mahkemelerde görev alacak yardımcı yargı personelinin Bakanlık ilgili birimi tarafından belirlenmesini müteakip Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'nca belirlenecek yer ve sürede eğitim faaliyetleri gerçekleģtirilecektir. 7- Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları, Ġdari Yargı Adalet Komisyonları, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve Bakanlık Merkez TeĢkilâtında çalıģan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak idari konularda eğitim seminer ve konferans düzenlenecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Okutulacak Dersler, Eğitim Faaliyetleri ve Öğretim Görevlileri I-HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERDE OKUTULACAK DERSLER Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'ne göre; kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle aģağıda gösterilen derslerden istenilenler alınabileceği gibi, kursa tâbi personelin görev özelliğine göre burada gösterilenler dıģındaki dersler de programa dâhil edilebilir. Programa alınan dersler, genel esasları dâhilinde okutulur ve bu konular hakkında genel bilgiler verilir. A- Adli ve Ġdari Yargıda Görevli Personel Ġçin; 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku hakkında genel bilgiler) 3- Usul Hukuku Bilgisi (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak) 4- Tebligat Hukuku 5- Kalem Mevzuatı ve Harçlar Kanunu, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ile Adli Yargı

15 Ġlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Suç EĢyası Yönetmeliği (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak) 6- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı ve Bakanlık Genelgeleri, Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri,özlük hakları, görevde yükselme, vs.)hakkında Genel Bilgiler 7- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü 8- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 9- Ġnsan Hakları 10- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim- Öfke Kontrolü- Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) 11- Meslek Etiği 12- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 13- Zaman Yönetimi 14- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bütçe Hazırlıkları Eğitimi, sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi 17- Dosyalama ve ArĢiv Hizmetleri Eğitimi 18- Adli Tıp ĠĢlemleri 19- Elektronik Ġmzalı Belge Mevzuatı 20- Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Arabuluculuk Uygulamaları B- Ġcra ve Ġflas Daireleri Personeli Ġçin; Usulü, 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġcra ve Ġflas Kanunu, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuku hakkında genel bilgiler) 3- Tebligat Hukuku 4- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı ve Bakanlık Genelgeleri ile Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler 5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 6- Ġnsan Hakları 7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Halkla ĠliĢkiler-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) 8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları 9- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi 10- Zaman Yönetimi 11- Ġcra Müdür ve Ġcra Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları, 12- Ġcra Dairelerinin Yapısı ve Görevleri, 13- Ġcra ve Ġflas Takip Yolları Ġle Haciz ve SatıĢ ĠĢlemleri, 14- Ġcra Harç ve Vergileri, 15- Ġcra ĠĢlemlerindeki Tebligat ve Süreler, 16- Ġcra Müdürlüklerinde Dosya, Defter ve Diğer Basılı Kâğıtları Hazırlama 17- Ġcra Müdürlüklerinin ĠĢlemlerine KarĢı Ġtiraz ve ġikâyet Yolları, 18- Dosyalama ve ArĢiv Hizmetleri Eğitimi, 19- Yeni Ġcra Modeli, 20- Sıra Cetveli, Haczedilemezlik, 21- Ġ.Ġ.K. Yönetmelik, Matbu Evrak ve Dosya Hazırlama,

16 Konularında hizmet içi eğitim kursu, seminer, konferans ve/veya yayın yollarıyla eğitim verilecektir. Hizmet içi eğitim kursları mesleğe yeni baģlayanlar için mesleğin baģında, görevde olanlar için düzenlenecek seminer, konferans gibi eğitimler ise ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre belirlenecek sürelerde, ülke genelindeki belirli merkezlerde, uygulamanın içerisinde bulunan eğiticiler tarafından somut uygulamalara yönelik olarak yapılacaktır. C- Bakanlık Merkezinde Görevli Personel Ġçin; 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuku hakkında genel bilgiler) 3- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı, Adli ve Ġdari Yargı Mahkemeler TeĢkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler 4- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü 5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 6- Ġnsan Hakları 7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) 8- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 9- Zaman Yönetimi, 10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları, 11- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları, sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bütçe Hazırlıkları Eğitimi, sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi, 14- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, TaĢınır Mal Yönetmeliği, Bütçe ve Harcama ĠĢlemleri ile Ġlgili Diğer Yönetmelikler, 15- Harcırah ve MaaĢ ĠĢlemleri. D- Bakanlık Atamalı TaĢra Personeli Ġçin; 1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları 2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuk Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuk hakkında genel bilgiler) 3- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı, Adli ve Ġdari Yargı Mahkemeler TeĢkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu (disiplin iģlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler, 4- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi 5- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü 6- Ġnsan Hakları, 7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) Görev Alanları Ġle Ġlgili Konularda Alan Bilgisi Eğitimi, 8- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 9- Zaman Yönetimi, 10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları, 11- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları,

17 E- Bakanlık Atamalı Sosyal ÇalıĢma Görevlileri Ġçin; 1- Çocuk Koruma ve Adalet sistemi, 2- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi, 3- Çocuk Adalet Sisteminde Disiplinler Arası ĠĢbirliği, 4- Adalet Bakanlığı TeĢkilâtı ve Sosyal ÇalıĢma Görevlisinin Yeri, 5- Aile, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde ÇalıĢan Sosyal ÇalıĢma Görevlilerinin Rol, Görev ve Sorumlukları, 6- Sosyal Ġnceleme ve Sosyal Ġnceleme Raporu, 7- Ġnsan Hakları, 8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları, 9- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları. II- ADALET PERSONELĠNE YÖNELĠK OLARAK DÜZENLENECEK EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ Bakanlık birimlerinin görüģü alınarak hazırlanan Hizmet Ġçi Eğitim Programına göre aģağıda belirtilen eğitim faaliyetleri, ilgili birimler ile müģtereken gerçekleģtirilecektir. Bu kapsamda; A) MERKEZ ATAMALI TAġRA TEġKĠLÂTINDA GÖREVLĠ PERSONELDEN: a) Sosyal çalıģma görevlisi olarak çalıģan personele yönelik; Nisan 2015 tarihleri arasında 100 sosyal çalıģma görevlisine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. b) Ġcra ve Ġflas Müdür ve Müdür Yardımcılarına Yönelik; 2015 yılında ilk defa ataması yapılacak olan 300 icra müdür ve yardımcısına, 25 Mayıs-02 Haziran 2015 tarihleri arasında, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. c) Ġcra kâtiplerine yönelik; Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra kâtibine, Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra kâtibine, olmak üzere toplam 450 icra kâtibine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. B) ÖZLÜK ĠġLEMLERĠ ADALET KOMĠSYONLARINCA YÜRÜTÜLEN PERSONELDEN: Yazı iģleri müdürü, idari iģler müdürü, zabıt kâtibi, mübaģir, emanet memuru, veznedar gibi unvanlarda çalıģanlardan istekli olanlar öncelikli olmak üzere görev yaptıkları komisyon baģkanlıklarının görüģleri dikkate alınarak ve gerektiğinde re sen belirlenecek olanlar; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün eğitim merkezlerinde, bu merkezlerin kapasitesi uygun olmadığında Hâkimevleri, ATGV Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri veya BaĢkanlığımızca uygun görülecek diğer yerlerde, (disiplin iģlemleri, UYAP uygulamaları, resmî yazıģma kuralları, protokol kuralları, meslek etiği, özlük hakları, değiģen mevzuata uyum eğitimi ve kiģisel geliģim eğitimi, vb. konularda) hizmet içi eğitim kursuna, ayrıca oluģacak ihtiyaca göre seminer, toplantı, konferans ve/veya uygulamalı eğitime tâbi tutulacaktır.

18 Bu çerçevede; Adli ve Ġdari Yargıda görevli yazı iģleri müdürleri, komisyon müdürleri, zabıt kâtipleri ve mübaģirlere yönelik; ġubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet BaĢsavcılığı zabıt kâtibi, ġubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet BaĢsavcılığı zabıt kâtibi, ġubat 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt kâtibi, Mart 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt kâtibi, Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, - 30 Mart-04 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi, Nisan 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, - 30 Nisan-02 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriģinden sorumlu zabıt kâtibi, Mayıs 2015 tarihleri arasında 200 adli yargı komisyon zabıt kâtibi, - 28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü, -28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Kasım 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iģleri müdürü, Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaģir, Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaģir, Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaģir, olmak üzere toplam 5450 yardımcı yargı personeline Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. C) BAKANLIK MERKEZĠNDE GÖREVLĠ PERSONELDEN: a) Bakanlık merkezinde görevli personelden adalet uzman yardımcılarına yönelik; Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez TeĢkilâtında görevli 160 adalet uzman yardımcısına, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. b) Bakanlık merkezinde görevli memurlara yönelik; Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez TeĢkilâtında görevli 150 memura, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi nde Hizmet Ġçi Eğitim Semineri düzenlenecektir. c) Bakanlık Merkez TeĢkilâtta görevli tüm personele Mayıs 2015 tarihleri arasında Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri konusunda konferans düzenlenecektir. d) ġoför olarak görevli personele belirlenecek tarihlerde; ilk yardım, ileri ve güvenli sürücülük teknikleri, protokol kuralları, stres yönetimi, meslek etiği gibi konuları kapsayan teorik ve pratik eğitim düzenlenecektir. e) Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan biliģim personeline belirlenecek tarihlerde; ifa ettiği görevin niteliğine uygun olarak ihtiyaç duyulan Linux temel eğitimi, TSM eğitimi, AIX eğitimi gibi benzer konularda ileri seviyede yazılım ve program eğitimi düzenlenecektir.

19 D) ADAY MEMUR EĞĠTĠMĠ: Bakanlık merkezinde ve adalet komisyonları bünyesinde görev yapmakta olan aday memurların, temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile stajları Bakanlık ve Adli-Ġdari Yargı Adalet Komisyonları tarafından 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. E) UYAP KAPSAMINDA BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 2009 yılı itibariyle mülhakat adliyeleri dâhil tüm Türkiye'de iģletime geçirilmiģtir. Bu kapsamda Adalet personelinin, UYAP uygulamalarını daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, UYAP uzman kullanıcıları tarafından aģağıda belirtilen eğitim künyeleri içeriğine göre, mahallinde UYAP uygulama eğitimleri verilecektir. 1- Cumhuriyet BaĢsavcılığı ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Cumhuriyet BaĢsavcılığı ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Gelen-Giden Evrak ĠĢlemleri, Sorgulama ĠĢlemleri, SoruĢturma Dosyası Açma ĠĢlemleri, Ġfade Alma, Müzekkere Hazırlama, Talimat ĠĢlemleri, Memur Suçları, Tebligat ĠĢlemleri, Taraf ĠĢlemleri, Tutuklama ĠĢlemleri, Ek Gözetim Süresi ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, Çekle Ġlgili Suçların SoruĢturulması, Nöbetçi Savcılık ĠĢlemleri, Ġcra ve Noter Denetleme, Emanet ĠĢlemleri, Yasa Yolları ve Esas ĠĢlemleri, Ġlâmat ĠĢlemleri, Genel ĠĢlemler. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 2- Ceza Mahkemeleri ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, ceza mahkemeleri iģlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Gelen-Giden Evrak ĠĢlemleri, Hazırlık ĠĢlemleri, DuruĢma ĠĢlemleri, Talimat ĠĢlemleri, Taraf ĠĢlemleri, Tebligat ĠĢlemleri, Karar ĠĢlemleri, Ġnfaz ĠĢlemleri, Temyiz ĠĢlemleri, Raporlar, Genel ĠĢlemler, Sorgulama, Rapor - Uyarı. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 3- Hukuk Mahkemeleri ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Hukuk Mahkemeleri ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Tevzi ĠĢlemleri, Dava AçılıĢ ĠĢlemleri, Evrak Tarayıcı, Derdest Dosya Açma, Dava Hazırlık ĠĢlemleri, Taraf ve Vekil ĠĢlemleri, Genel ĠĢlemler, Tebligat ĠĢlemleri,

20 DuruĢma Öncesi ĠĢlemler, Müzekkere ĠĢlemleri, DuruĢma ĠĢlemleri, DuruĢma Sonrası ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, KeĢif ĠĢlemleri, Reddi-Hâkim ĠĢlemleri, Tereke ĠĢlemleri, Ara Karar ĠĢlemleri, Karar ĠĢlemleri, Tavzih ĠĢlemleri, BirleĢtirme ĠĢlemleri, Görevsizlik ve Yetkisizlik ĠĢlemleri, ĠĢlemden Kaldırma ĠĢlemleri, Tefrik ĠĢlemleri, Temyiz ĠĢlemleri, DeğiĢik ĠĢ ĠĢlemleri, Giden Talimat ĠĢlemleri, Gelen Talimat ĠĢlemleri, Posta ĠĢlemleri, Harç Masraf ĠĢlemleri, Sorgu ĠĢlemleri. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 4- Ġcra Daireleri ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Ġcra-Ġflas ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Dosya AçılıĢ ĠĢlemleri, Vekil ĠĢlemleri, Genel Evrak ĠĢlemleri, Tebligat ĠĢlemleri, Mal ĠĢlemleri, Haciz, Ġstihkak, Yed-i Emin ĠĢlemleri, Rehin ĠĢlemleri, Harç / Kasa ĠĢlemleri, Müzekkere ĠĢlemleri, SatıĢ ĠĢlemleri, Talimat ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, Ġflas ĠĢlemleri, Teminat ĠĢlemleri, Devir ĠĢlemleri, Tevzi ĠĢlemleri. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 5- Ġdari Yargı ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, Ġdari Yargı ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Evrak, Hazırlık, Karar, Tebligat, Posta, BilirkiĢi, KeĢif, DuruĢma, Dosya, Diğer, Ġtiraz, Temyiz, Talimat, Harç Masraf, Raporlar, Genel ĠĢlemler, Kamu Görevlileri/4483, Tevzi ĠĢlemleri, TaĢra ĠĢlemleri, Harç Masraf, Toplu Harç Masraf, Toplu Reddiyat, Kasa/Ġptal ĠĢlemleri, Banka ĠĢlemleri, Tanımlama ĠĢlemleri. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri. 6- Tedarik, Finans, Analitik Bütçe Ve Malzeme ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, analitik bütçe, finans, malzeme ve tedarik faaliyetlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Tedarik, Tanımlamalar, Satın alma ve SipariĢ, Raporlar Finans, SGK'ya Bağlı Personel Bordrosu MuhasebeleĢtirme, Bordro FiĢ Satırları Tanımlama, Bordro Alanları ve FiĢ Satırları KarĢılıkları Tanımlama, Analitik Bütçe, Analitik Bütçe Tanımlama ĠĢlemleri, Analitik Bütçe Hazırlık ĠĢlemleri, Analitik Bütçe Denetim ĠĢlemleri, Bütçe Uygulamalarının Ġzlenmesi, Yatırım ĠĢlemleri, Yolluk ĠĢlemleri, KovuĢturma ĠĢlemleri, Cezaevi Ġzleme Kurulu ĠĢlemleri, Fatura Ödeme ĠĢlemleri, Personel Tahakkuk, Tanımlama, Bordro, Özel Gider Ġndirimi, Yol Tazminatı, Parametreler, SGK Tahakkuk, Tanımlamalar, Puantaj, Bordro, Özel Gider

21 Ġndirimi, SGK, Ücret ArtıĢları, Emeklilik ĠĢlemleri, Malzeme ĠĢlemleri, Stok ĠĢlemleri, Araç ĠĢlemleri, Yemek ĠĢlemleri, DemirbaĢ ĠĢlemleri, Raporlar. bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu. 7- Personel, Eğitim, Kamp, Lojman, Avukatlık ĠĢlemleri Eğitimi a)eğitimin Amacı: Kullanıcılara, personel, eğitim, kamp, lojman ve avukatlık iģlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleģtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. b)eğitim Konuları: aa)fonksiyonel Personel, Atama, Kadro, Terfi ĠĢlemleri Personel Eğitimi, Genel Parametreler, Kurs Faaliyet ĠĢlemleri, Hükümlü Eğitimi ĠĢlemleri, Raporlar, Kamp, Kamp Faaliyetleri Raporlar, Lojman, Tanımlamalar, Lojman Tahsis ve Ġzleme ĠĢlemleri, Raporlar Avukatlık, Tanımlama, Stajyer ĠĢlemleri bb)genel Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep Formu. Bu programlar Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ile ortaklaģa yürütülecektir. III- ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ a- Ġnsan Hakları ile mesleki konulardaki dersler öncelikle hâkim ve Cumhuriyet savcıları, yüksek mahkeme üyeleri ile avukatlar tarafından verilecektir. Bu kiģilerin iģ ve kadro durumları müsait olmadığında veya gerek görülen hallerde eğitimler, mesleki konulardaki uzman akademisyenler ya da yetiģkin eğitimi konusunda eğitilen yazı iģleri müdürleri ve Ģube müdürleri tarafından verilecektir. b- Dil bilgisi ve bilgisayar dersleri için, Millî Eğitim Bakanlığı branģ öğretmenleri görevlendirilebilir. Bakanlık bünyesinde bu branģlarda eğitim görmüģ görevliler olduğu takdirde öncelikle bunlardan yararlanılacaktır. c- Özel uzmanlık gerektiren konularda, konunun uzmanlarından da yararlanılacaktır. d- Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim vermek üzere görevlendirilecek eğitici eğitimi almıģ öğretim görevlileri kadrosu oluģturulacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler I- HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERDE SINAV YAPILMASI Kurs Ģeklinde uygulanan eğitim sonunda sınav yapılabilir. Sınav öngörülmesi halinde; sınavın Ģeklini, usulünü ve sınav komisyonunu belirlemeye Eğitim Dairesi BaĢkanlığı yetkilidir. II- EĞĠTĠM GĠDERLERĠ Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek öğretim elemanlarının ve katılanların ücretleri, harcırah ve sair ödenekleri, Bütçe Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ödenecektir. Personelin hizmet içi eğitiminde görev alacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer öğretim görevlilerine ve eğitime katılanlara bu ücretler Genel Bütçeden ödenecektir.

22 Ancak; eğitim programlarının uygulanmasında BaĢbakanlığın hâlen yürürlükte bulunan veya yıl içinde çıkarılabilecek olan tasarruf genelgeleri ile getirilebilecek olan sınırlandırmalar saklıdır. III- YÜRÜRLÜK TARĠHĠ Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği uyarınca, "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı"nın onaylanmasından sonra eğitim çalıģmalarına baģlanacaktır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI EĞİTİM PLANI

T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI EĞİTİM PLANI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Yayımlandığı Tarih 10/02/2011 Sayı 471 T.C ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI EĞİTİM PLANI EĞİTİM KURULU KARARI

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Yayımlandığı Tarih 07 Ocak 2006 Sayı 294 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI EĞİTİM

Detaylı

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak...

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... 3 Tanımlar... 3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 4 Personel Müdürlüğünün görevleri

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Eylül 2012 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2012 Sayı 2012-18 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ Bursa, 2013 BĠRĠNCĠ KISIM ORTAK HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi'ndeki iģ akıģ süreçlerindeki imzaya yetkili görevlileri ve

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı 2014-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 74 NĠSAN 2011 SAYI: 2643 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL ESASLAR A. AMAÇ.. 3 B. KAPSAM... 3 C. YASAL DAYANAK... 3 D. TANIMLAR....

Detaylı

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ Sendikanın adı: Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B A H U M MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 18.1.1995/22175 Tebliğler Dergisi : 13.2.1995/2424 Ek ve DeğiĢiklikler: 1) 18.2.1997/22909 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç,

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009)

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 31/08/2009 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 5 2. 2009 YILI ĠÇĠN ÖNCELĠK ALANLARI VE YAPILACAK FAALĠYETLER

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKĠL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında

Detaylı

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ON YEDİNCİ ÜÇ

Detaylı