İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri)"

Transkript

1 İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri)

2

3 Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) 5. Baskı Ankara, 2010

4 İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı (Açıklamalar-Mevzuat-Belge Örnekleri) Öcal Kemal Evren Hukuk Kitapları Dizisi: 347 ISBN Beşinci Baskı: Ocak Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) / Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Kızıma

6

7 Önsöz 2009 yılı Mayıs ayında çıkan dördüncü baskısını yapan İşverenin El Kitabı başlıklı eserimizin böylesine ilgi görmesiyle baskısının yaklaşık 7 ay içinde tükenmesinden çok büyük bir sevinç ve kıvanç duydum. Bu yüzden öncelikle ilgi gösteren herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Yine Sn. Koray SEÇ- KİN in şahsında tüm Seçkin Yayıncılık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımızın bu beşinci baskısında özellikle 2009 yılının ikinci döneminde İş Yasası ve bağlı mevzuatta meydana gelen önemli ve kapsamlı değişiklikler göz önünde bulundurularak bazı bölümler yeniden yazılmış, bazı bölümler yeni oluşturarak metne işlemiştir. Yine Kitabın sonunda gerek bu anlamda gerekse diğer değişikliklere yönelik yasa metni ve belge şeklindeki ekler de sunulmuştur. İlgililere faydalı olması dileğiyle Öcal Kemal EVREN Ankara, Ocak 2010

8

9 İçindekiler Önsöz... 7 Giriş Birinci Bölüm İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. İŞYERİ KAVRAMI II. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ A. Genel Olarak B. Tescil İşlemleri C. İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması III. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması B. Alt İşverenliğin Tescili C. İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması D. İşletme Belgesi Alınması İkinci Bölüm İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONA ERMESİ İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI A. İş İlişkisi Kavramı B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili) C. Alt İşverenlik Uygulamaları Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar D. İş Sözleşmesinin Yapılması İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri a. İş Sözleşmesi Kavramı b. İş Sözleşmesinin Yapılması c. İş Sözleşmesinin Türleri ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi cc. Çağrı Üzerine Çalışma cd. Takım Sözleşmesi Sürekli Süreksiz İş Ayrımı Deneme Süresi... 43

10 10 İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı 4. Geçici İş İlişkisi Yazılı Belge Verilmesi İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi E. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi İş Yasaları Anlamında a. Genel Olarak b. Ek 1 Bildirimi Verilmesi c. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi d. Sağlık Raporlarının Alınması e. Alınması Gereken İzinler ve İstenecek Yeterlilik Belgeleri f. İş Sözleşmesi Yapıldığının Bildirilmesi g.yurtdışına İşçi Götürülmesi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Anlamında a. Genel Olarak b. İşverenler Açısından ba. Sigortalıların Bildirimi bb. Yaşlılık Aylığı Almakta Olanların Bildirimi c. Sigortalılar Açısından F. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma Özürlü Çalıştırma İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu İlkyardımcı Çalıştırma Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma Avukat Çalıştırma Zorunluluğu G. Çalıştırma ve Başka İş Gördürme Yasakları Çalıştırma Yasakları a. Cinsiyet Açısından b. Yaş Küçüklüğü ve Büyüklüğü Açısından c. Süre Açısından d. İşçinin Özellikleri Açısından e. İşveren veya İşveren Vekilinin Özellikleri Açısından f. İş Sözleşmesinin Askıda Olması ve Belli Fesih Şekli Açısından g. Sağlık Raporu Alınması Açısından h. İşçinin Mesleği ve Mesleki Yeterliliği Açısından ı. Çalışma İzinleri Açısından Başka İş Gördürme Yasakları a. İşçinin Durumu Açısından b. İşin Durumu Açısından c. İş Sözleşmesinin Askıda Olması Açısından... 74

11 İçindekiler 11 II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ A. Fesih Halleri ve Yapılacak İşlemler Bildirimli Fesih Bildirimsiz Fesih a. Genel Olarak b. Fesih Hakkını Doğuran Haller c. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller B. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler Ücret ve Tazminatların Ödenmesi a. Ücretlerin Ödenmesi b. İhbar Tazminatı Ödenmesi c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi a. Çalışma Belgesi Verilmesi b. Ek 2 Bildirimi Verilmesi c. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi d. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi Yeni İş Arama İzni Verilmesi C. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar İş Güvencesi a. İş Güvencesi Şartları b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç c. İş Güvencesinin Sonuçları Çalışma Koşullarında Değişiklik Yeni İşverenin Sorumluluğu Toplu İşçi Çıkarma Rekabet Yasağı Zamanaşımı Süreleri Üçüncü Bölüm İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri Normal Çalışma a. Genel Olarak b. Denkleştirme Esası Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar Günde En Çok Yedibuçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar Vardiyalı Çalışmalar Fazla Çalışma Fazla Sürelerle Çalışma Telafi Çalışması

12 12 İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı 8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Gece Çalışmaları Kısmi Süreli Çalışmalar Kısa Çalışma B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller C. Ara Dinlenmesi D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı II. ÜCRET ÖDENMESİ A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret Ücretin Ödenmesi a.genel Olarak b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Ücretin Korunması a. İş Yasasındaki Düzenlemeler b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler B. Ücret Kesme Cezası C. Asgari Ücret D. Ücret Belgeleri Ücret Bordrosu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ücret Tediye Bordrosu Ücret Hesap Pusulası Asgari Geçim İndirimine Ait bordro E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar Fazla Çalışma Ücreti Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Hafta Tatili Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Yüzde Usulüne Göre Ücret Yıllık İzin Ücreti Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti Yarım Ücret Kısa Çalışma Ödeneği F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu) III. İZİN VERİLMESİ A. Yıllık İzin Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri Yıllık İznin Kullanılması B. Hafta Tatili C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil D. Evlenme ve Ölüm İzinleri E. Ücretsiz İzinler

13 İçindekiler 13 F. Doğum ve Emzirme İzni G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin IV. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER A. Yıllık İzin Kurulu B. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu C. Değerlendirme Kurulu D. İşyeri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturma E. Emzirme Odası ve Kreş Açma F. Kantin Açılması G. Disiplin Kurulu Kurulması V. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VI. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI Dördüncü Bölüm ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK DÜZENLENENLER İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR A. Özürlü Çalıştırma Genel Olarak Yükümlülüğün Belirlenmesi Çalıştırma Esasları ve Yürütülecek İşlemler B. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Eleman Çalıştırma İşyeri Hekimi Çalıştırma İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma C. Çocuk ve Genç İşçiler D. Konut Kapıcıları E. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar F. Ağır Vasıta Sürücüleri II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR A. Meslek Eğitimi Görenler Aday Çırak ve Çıraklar Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler C. Özel Güvenlik Görevlileri D. Yabancılar Genel Olarak Yabancılara Uygulanacak Mevzuat Yapılacak İş ve İşlemler Çalışma İzni ve Bildirim Yükümlülüğü E. Türk Soylu Yabancılar

14 14 İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı F. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar Beşinci Bölüm YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR A. Tazminat Niteliğindeki Ödemeler Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler Yasadan Kaynaklanan Ödemeler B. Yasanın Statüyü Belirlemesi C. İşyerinin Kapatılması ve Çalışmaktan Alıkonulma III. CEZAİ YAPTIRIMLAR A. Ceza Türleri İdari Para Cezaları Adli Para Cezaları Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar Uygulama Mercileri Cezaların Tahsili ve Gecikme Zammı Zamanaşımı E K L E R I. KANUNLAR Sayılı Deniz İş Kanunu Sayılı İş Kanunu (İlgili Madde -Kıdem Tazminatı-) Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (İlgili Maddeler) Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Sayılı İş Kanunu Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun II. YÖNETMELİKLER Alt İşverenlik Yönetmeliği Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

15 İçindekiler 15 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Konut Kapıcıları Yönetmeliği Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği (İlgili Maddeler) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik III. BELGE ÖRNEKLERİ Ek 1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri Ek 2 ÇSGB Bölge Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi Ek 3 İşletme Belgesi Başvuru ve Beyan Formu Ek 4 İş Sözleşmesi Örneği Ek 5 Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi Ek 6 Takım Sözleşmesi Ek 7 Deneme Dönemi Değerlendirme Formu Ek 8 Geçici İş İlişkisi Sözleşme Örneği Ek 9 Geçici İş İlişkisi İşçi Onayı Ek 10 Çalışma Şartlarının Bildirilmesi Ek 11 Ek 1 İşçi Bildirim Listesi Ek 12 İşçi Özlük Dosyasında Bulunabilecek Evraklar Ek 13 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu/Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor Ek 14 Tutanak Örneği Ek 15 İfade Tutanağı Örneği Ek 16 Fesih Bildirimi (Önel Verilerek) Ek 17 Fesih Bildirimi (Derhal Fesih) Ek 18 Fesih Bildirimi (Önelsiz ve Tazminatsız Olarak)

16 16 İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı Ek 19 Örnek İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması Ek 20 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları Ek 21 İbraname Örneği Ek 22 Çalışma Belgesi Örneği Ek 23 Ek 2 İşçi Çıkış Bildirim Listesi Ek 24 İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) Ek 25 Çalışma Koşullarında Değişikliğin İşçiye Bildirilmesi Ek 26 Çalışma Koşullarında Değişikliğe İşçinin Onay Vermesi Ek 27 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Resmi Kurumlara Yönelik Olarak) Ek 28 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Sendika Temsilcisine Yönelik Olarak) Ek 29 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Faaliyete Son Verme) Ek 30 Toplu İşçi Çıkarma Sonrası İşe Çağırma Bildirimi Ek 31 Rekabet Memnuiyeti (Yasağı) Örneği Ek 32 Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Oluşturulacak Çalışma Çizelgesi Ek 33 Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Listesi Ek 34 Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Yapılacak Bildirim Ek 35 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak İlan Ek 36 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak Bildirim Ek 37 Aylık Puantaj Ek 38 Günlük Puantaj Ek 39 Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İşçi Onayı Ek 40 Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçi Onayı Ek 41 Kısa Çalışma Talep Formu Ek 42 Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İşyerinde Yapılacak Tebliğ Ek 43 Gece Postalarında Çalıştırılacak İşçilerin Bildirilmesi Ek 44 Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın İşçilere Ait İsim Listelerinin Bildirilmesi Ek 45 Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı Ek 46 İşçi Alacak Belgesi Ek 47 Ücret Kesme Cezasının Kayıt Altına Alınması Ek 48 Ücret Kesme Cezası Bildirimi Ek 49 Asgari Ücretin İlanı Ek 50 Asgari Ücret Tutarları Ek 51 Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesabı ve Örnek Tutarları Ek 52 Ücret Hesap Pusulası Ek 53 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Kullanılacak Puan Cetveli Ek 54 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Yapılacak İlan Ek 55 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Hesap Pusulası Toplamlarının İşçilere Bildirilmesi Ek 56 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Değerlendirme Kurulu Seçim Sonuçlarının İlan Edilmesi Ek 57 Yıllık İzin Talep Dilekçesi

17 İçindekiler 17 Ek 58 Yıllık Ücretli İzin Kaydı Ek 59 Toplu İzin İlanı Ek 60 Yıllık İzin Kurulu Seçim Sonuçlarının İlanı Ek 61 Yıllık İzin Kurulu Karar Defteri Ek 62 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Asgari Malzeme Listesi Ek 63 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu Ek 64 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İşyeri Arasındaki Sözleşme Ek 65 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Personeli Bildirim Listesi Ek 66 Emzirme Odası ve Kreş Kayıt ve Kabul Defteri Ek 67 Emzirme Odası ve Kreşlerde Bulundurulacak İlaç ve Tıbbi Gereç Çizelgesi Ek 68 Emzirme Odası ve Kreş Gözlem Kağıdı Ek 69 Emzirme Odası ve Kreş Sağlık Muayene Kağıdı Ek 70 Emzirme Odası ve Kreş Aşı Çizelgesi Ek 71 Emzirme Odası ve Kreşle İlgili Rapor Ek 72 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Formu Ek 73 Özürlü Çalıştırma Başvuru ve Talep Dilekçesi Ek 74 Özürlülerin Kayıtlı Olduğu Listelerin İstenmesi Ek 75 Özürlülerin Belirlenmesi ve İstenmesi Ek 76 Özürlülerin İstihdamı Konusunda Bilgi Verme Ek 77 Kurum Aracılığıyla Yapılmayan Özürlü İstihdamında Kuruma Kaydettirme Ek 78 Özürlü Çalıştırma Konusunda SSK Primi Teşvikinin Belgelenmesi Başvurusu Ek 79 Aylık Personel Durum Çizelgesi Ek 80 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı ile İlgili Risk Grupları Listesi Ek 81 İşyeri Hekimliği Sözleşmesi Ek 82 İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi Ek 83 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılmalarının Yasak Olduğu İşler Listesi Ek 84 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi Ek 85 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Kadın ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Listesi Ek 86 Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili İlan Ek 87 Konut Sakinlerine Sunulması Gereken ve Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili Belge Ek 88 Konut Kapıcısına Konut Tesisatının Kullanma Biçimiyle İlgili Teknik Bilgi Verilmesi Ek Sayılı İş Kanununun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi Ek 90 Mevsimlik İşlerde İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Ek 91 Mevsimlik İşlerde İşçinin İşe Çağırılması Ek 92 Çıraklık Sözleşmesi Ek 93 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi Ek 94 Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personelinin Ek 95 Çalışma Saatlerinin Bildirilmesi

18 18 İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı Ek 96 Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başladığının Bildirilmesi Ek 97 Özel Güvenlik Görevlisinin İşinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi Ek 98 Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvuru Belgeler Ek 99 İş Yasasında Yer Alan İdari Para Cezaları Listesi Ek 100 Yükümlülük Tablosu I Ek 101 Yükümlülük Tablosu II Kavramlar Dizini

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ VE GENEL ÖZELİKLERİ... 39 A. TÜRKİYE'DE İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ...

Detaylı

HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI 1 Büromuz tarafından, şirketlere hukuki açıdan yapılanma ve hukuk müşavirliği çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir; 1. Şirketin Ve Yöneticilerin Üzerinden

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

İş Kanunu/ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu/Yönetmelikler

İş Kanunu/ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu/Yönetmelikler İŞ KANUNU SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU YÖNETMELİKLER 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 85 90 Faks: (0216) 373 65 02 Teknik Hazırlık:

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

Açıklamalı - İçtihatlı Genel Sağlık Sigortası Sağlık ve Tedavi Yardımı

Açıklamalı - İçtihatlı Genel Sağlık Sigortası Sağlık ve Tedavi Yardımı Açıklamalı - İçtihatlı Genel Sağlık Sigortası Sağlık ve Tedavi Yardımı Av. İbrahim PINAR Öner ÇALIŞKAN MEB Bakanlık Müfettişi AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK VE TEDAVİ YARDIMI 5510

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

SORULARLA YENİ İŞ YASASI

SORULARLA YENİ İŞ YASASI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2003-42 SORULARLA YENİ İŞ YASASI Hazırlayan: Prof.Dr. Murat Demircioğlu İstanbul 2003 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 16ncı Bası İstanbul 2013 Beta Yayın

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Cüneyt OLGAÇ SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanı Ankara 2014

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle Konut Yapı Kooperatifleri

Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle Konut Yapı Kooperatifleri Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle Konut Yapı Kooperatifleri Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kanun Değişiklikleri İle Gözden

Detaylı

NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 1, 11. sayfada yer alan Sosyal Güvenlik başlığının ilk cümlesi Başlangıçta diye başlayan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00863 12/10/2009 Konu : Sözleşmelerinde çalıştırılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işler. GENELGE

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İŞ KANUNU. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

İŞ KANUNU. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003

İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

10 ADIMDA DÜZENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL KİTABI

10 ADIMDA DÜZENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL KİTABI 10 ADIMDA DÜZENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL KİTABI Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci baskı: 2012 ILO nun yayınları, Uluslararası Telif Hakları Sözleşmesi nin 2 sayılı

Detaylı