SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI"

Transkript

1 SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

2 GİRİŞ GİRİŞ SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI VERSİYON 2, ONAY TARİHİ: 2014 Sandvik, tüm faaliyetlerinde insan hakları, işçi hakları, çevre konuları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel ilkelere bağlıdır. Bu ilkeler, tedarikçilerimizle sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını da içermektedir. Günlük işlerimizde ve tüm faaliyetlerimizde Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi, tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesinde açıklandığı şekilde Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni desteklemekteyiz. Bu ilkelerin yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Çokuluslu Şirketler Rehberi ve Birleşmiş Milletler'in Ticarete ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri ne de bağlıyız. Bu şekilde hareket ederek hem kendimiz hem de paydaşlarımız için sürdürülebilir bir geleceğin sağlam temellerini atacağımıza inanmaktayız. Birlikte çalıştığımız tedarikçilere karşı sorumluluk üstlenmekte ve onlardan da bizden bekleyecekleri seviyede doğruluk, dürüstlük ve etik davranışlar sergilemelerini beklemekteyiz. Bununla birlikte, faaliyetlerimizin dünya üzerindeki ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurmalıyız. Sandvik in temel değerleri Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik, Adil Davranış ve Kazanma Tutkusu'dur. Bu değerler, şirketimizin ruhunu oluşturmaktadır. Eylemlerimizde ve günlük iş kararlarımızda bize yol gösterir. Bu nedenle, görmüş olduğunuz Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları belgesini oluşturduk ve tedarikçilerimizden de bu kurallara uymak için azami gayret sarf etmelerini talep etmekteyiz. Bu kurallar; tedarikçiler, yükleniciler, distribütörler ve temsilciler (bundan böyle "tedarikçiler" olarak anılacaktır) de dahil olmak üzere tüm tedarik ağımız için geçerlidir. TEMEL DEĞERLERİMİZ MÜŞTERİ ODAKLILIK YENİLİKÇİLİK ADİL DAVRANIŞ KAZANMA TUTKUSU Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmek ve onların işlerinde mükemmelliği yakalamalarını sağlamak için sürekli olarak çalışmaktayız. Tüm operasyonlarımızda çığır açan çözümler üreterek geleceği şekillendirmekteyiz. Sürdürülebilir şekilde ve sorumluluk duygusuyla iş yapmaktayız. Şirketimizi sektöründe lider konuma getirme tutkusuyla hareket ediyoruz. 2

3 GEREKLİLİKLER GEREKLİLİKLER 1. YASAL UYUMLULUK İlgili yasal gerekliliklerin öğrenilmesini ve bunlara uyulmasını sağlama, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına uyumun temelini oluşturmaktadır. Tedarikçilerimizden ilgili uluslararası düzenleme ve sözleşmelerin yanı sıra bölgesel ve ulusal mevzuatları takip etmelerini ve bunlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçiler: 1.1 İnsan hakları, işçi hakları, çalışma koşulları, sağlık, güvenlik, çevre, vergi ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ilgili mevzuatın yanı sıra bu belgede belirtilen gerekliliklere uyacak ve yasal olarak gerekli tüm izin, ruhsat ve tescilleri edinecektir. 1.3 Yurtiçi düzenlemelerinin veya bunların uygulanmasının, uluslararası insan hakları standartlarına aykırı olup olmadığını bilecek ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarının özüne uygun hareket edecektir. 1.2 Yerel kanun veya düzenlemelerin Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarında bulunan gerekliliklerden daha güçlü koruma sağladığı durumlarda bu yerel kanun ve düzenlemelerin geçerli olmasına izin verecektir. 1.4 Talep edildiği takdirde yerel yasal gerekliliklerle uyum halinde olduğunu gösterebilecektir. 3

4 GEREKLİLİKLER 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK "Önce Güvenlik", Sandvik'in temel çalışma prensiplerinden biridir. Tedarikçiler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamalı ve kaza ve yaralanmaları önlemek için uygulanabilir tüm önlemleri almalıdır. Tedarikçiler, sağlık ve güvenlik politikası gibi ilgili talimatlar ve eğitimler de dahil olmak üzere tüm çalışanların anlayabileceği yeterli ve riskleri dikkate alan bir sağlık ve güvenlik programına sahip olmalıdır. Bu sağlık ve güvenlik programının kapsamı, işin doğası ve işle ilgili riskler bakımından uygun olmalıdır. Bu program, minimum düzeyde aşağıdaki faaliyetleri içermelidir: Tedarikçiler: YANGIN GÜVENLİĞİ Günlük olarak yangın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacaktır. Tesis büyüklüğü, gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamı ve yapısının yanı sıra olası yaralanma ve yangın riskine dayalı olarak düzgün çalışan yangın alarmlarının, yeterli seviyede yangın söndürme ekipmanlarının açıkça işaretlenmiş ve kolay erişilebilir tahliye yollarının ve acil çıkışların bulundurulmasını sağlayacaktır. Yangın ve tahliye tatbikatlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. SAĞLIK VE GÜVENLİK Sağlık ve güvenlik risklerini belirleyip değerlendirecek ve acil durum planları ile müdahale prosedürlerini uygulayarak, bu risklerin etkisini en aza indirecektir. Tüm çalışanların olası sağlık ve güvenlik tehlikelerine maruz kalmaktan korunmasını sağlayacaktır Mesleki yaralanma ve hastalıkları yönetmek, takip etmek ve bildirmek için gerekli prosedür ve sistemleri hayata geçirecektir. Uygun ilk yardım setlerinin erişilebilir olmasını ve ilk yardım eğitimi almış çalışanların bulunmasını sağlayacaktır. Çalışanların alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında çalışmamasını sağlayacaktır. İŞYERİ KOŞULLARI İşyerlerinin temiz olmasını, iyi aydınlatılmasını, yeterli ölçüde havalandırılmasını ve kabul edilebilir sıcaklık ve gürültü seviyelerinde tutulmasını sağlayacaktır. Temiz içme suyuna, hijyenik tuvaletlere ve yemek yemek için temiz alanlara ücretsiz erişim sağlayacaktır. KONAKLAMA YERLERİ Konaklama sağlanması durumunda her çalışana ayrı yatak verilmesini sağlayacaktır. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve gerekli kontrol önlemlerinin tespiti gibi çalışmaların bulunmasını sağlayacaktır. Uygun ve işlevsel kişisel koruyucu ekipmanlarının tüm çalışanlara ücretsiz olarak temin edilmesini sağlayacaktır. Kadınlar ve erkekler için ayrı uyuma alanları, tuvalet ve banyolar sağlayacaktır. Konaklama ve kantinlere ilişkin olarak 2.1 numaralı maddede belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. 4

5 GEREKLİLİKLER 3. İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI Tedarikçilerimizin kendi çalışanlarına adil, onurlu ve saygılı davranmaları, insan haklarına saygı göstermeleri ve diğer tarafların işçi haklarını ve evrensel olarak kabul edilen insan haklarını ihlaline veya bunlar üzerinde olumsuz etkide bulunmasına neden olmaktan, katkıda bulunmaktan veya bu tür eylemlerle bağlantılı olmaktan kaçınmaları büyük öneme sahiptir. Tedarikçiler: 3.1 ÇOCUK İŞGÜCÜ 3.2 ZORLA ÇALIŞTIRMA Çocuk işgücüne ve çocuk sömürüsüne başvurmayacak veya bunlara başvurulmasını desteklemeyecektir. Tüm yeni çalışanlara yönelik yaş doğrulama belgelerinin sistematik olarak kontrol edilmesi ve kopyalarının saklanması da dahil olmak üzere hiçbir çocuğun istihdam edilmemesini sağlayacak bir sistem kuracaktır Kaçakçılık, hapishanede çalışma veya borçları işgücüyle ödetme de dahil olmak üzere zorla, zorunlu veya yasadışı işçi çalıştırmayacak veya bu tür işçilerin kullanımını desteklemeyecektir. Tüm fazla mesailerin yerel kanunlarca zorunlu ve gerekli olmadıkça karşılıklı anlaşmaya dayalı olmasını sağlayacaktır. Minimum işe kabul yaşı 15'tir (veya ulusal kanunlarla izin verilmesi durumunda 14), yasal istihdam yaşının 15'ten yüksek olması durumunda minimum işe kabul yaşını yasal istihdam yaşı belirler. Tüm yeni çalışanların işe başlamadan önce zorunlu eğitimini tamamlamış olmasını sağlayacaktır Çalışanlara izin günlerinde konaklama yerlerinden ve işyerlerinden serbestçe ayrılma hakkı verecektir. Çalışanların hiçbir zaman istihdam koşulu olarak resmi kimlik belgesi, pasaport veya çalışma izni gibi orijinal kişisel sertifika veya kimlik belgelerini teslim etmesini zorunlu kılmayacaktır Çocukların bir şirket tesisinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda çocuk işgücü iyileştirmesine yönelik yazılı prosedür geliştirecektir. Bu prosedürlerin çocukların okula gitmesini ve okulda kalmasını sağlayacak yeterli finansal ve diğer destekler de dahil olmak üzere çocukların yararına en uygun şekilde belirlenmesini sağlayacaktır. Tüm genç işçileri (18 yaş altı) onların sağlığı veya fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal veya ahlaki gelişimleri için zararlı olabilecek işleri yapmaktan koruyacak ve gece vardiyasına kalmalarına izin vermeyecektir. Çıraklık programlarını düzenleyen tüm kanun ve düzenlemelere uyacaktır Disiplin cezası olarak adil olmayan veya yasadışı ücret kesintisi, ücretlerin geciktirilmesi veya sosyal yardımların kesilmesi gibi para cezaları dahil olmak üzere yasadışı disiplin yaptırımları uygulamayacaktır. Çalışanların makul bildirimde bulunduktan sonra işten ayrılmasını önlemek için depozito, ücret, para cezası, kredi veya geri ödeme sözleşmelerini kullanmayacaktır. Geri ödeme sözleşmelerinin öngörülebilir, makul ve süreli olmasını sağlayacaktır. Göçmen işçilere adil ve yerel işçilerle eşit seviyede muamele edilmesini sağlayacaktır. 5

6 Tedarikçiler: GEREKLİLİKLER 3.3 TACİZ, KÖTÜ YA DA İNSANLIK DIŞI MUAMELE 3.6 ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLAR Kötü veya insanlık dışı muamele, zorlama, alıkoyma veya istenmeyen cinsel yaklaşma da dahil olmak üzere fiziksel veya zihinsel taciz ya da suistimal, sözlü veya el-kol hareketleriyle taciz gibi davranışlara tolerans göstermeyecek ve bu tarz muamele tehditlerine izin vermeyecektir Asgari ücret, fazla mesai ücreti, parça başına ücret ve diğer ücret unsurları da dahil olmak üzere ücretler konusunda minimum olarak tüm kanun ve düzenlemelere riayet edecek ve sosyal sigorta dahil olmak üzere yasal olarak zorunlu tüm sosyal yardımları temin edecektir. Herkesin içinde uyarı ve ceza sistemlerini yasaklayacaktır Tüm çalışanlara ödenen ücretin en az yasal asgari ücret düzeyinde olmasını sağlayacaktır. 3.4 AYRIMCILIK İşe alım ve istihdam uygulamalarında ayrımcılık yapmayacaktır. Buna yaş, etnik köken, ulusal veya sosyal köken, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum veya aile durumu, hamilelik, engellilik, sendika üyeliği, siyasi görüş, ciddi hastalık ya da ilgili kanunlar veya Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile korunan ayrımcılıklara neden olabilecek başka bir durum nedeniyle gerek aktif gerekse pasif destek yoluyla terfi, sosyal yardım, eğitim olanağı, işten çıkarma, sözleşme feshi de dahildir. Aynı deneyim ve vasıflara sahip tüm çalışanların eşit çalışma karşılığında eşit ücret almasını ve eşit fırsatlardan yararlanmasını sağlayacaktır. ÇALIŞMA SAATLERİ Çalışma saatlerini normal mesai ve fazla mesai olmak üzere ikiye bölecektir Ücretleri düzenli olarak, doğrudan çalışana, kararlaştırılan zamanda ve eksiksiz ödeyecektir. Tüm ücretleri doğru şekilde kaydedecek ve tüm çalışanlara fazla mesai ücreti, çalışılan saatler, sosyal yardımlar, yasal kesintiler, primler ve diğer ilgili ödemeler de dahil olmak üzere maaşın tüm bölümlerini açıkça ayrıntılı olarak belirten bir maaş bordrosu verecektir. Tüm çalışanların herhangi bir olumsuz sonucu olmaksızın ücretli hastalık izni ve doğum izni de dahil olmak üzere yasal ücretli tatil ve yasal olarak öngörülen izin hakkına sahip olmasını sağlayacaktır. İSTİHDAM KOŞULLARI Hak ve yükümlülükler de dahil olmak üzere istihdam koşulları hakkında tüm çalışanları anadillerinde veya anlayabilecekleri bir dilde (ör. yazılı iş sözleşmesi ile) bilgilendirecektir Tüm çalışma saatlerini doğru ve anlaşılır şekilde kaydedecektir. 3.8 ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK ÖZGÜRLÜĞÜ Çalışma saatlerine ilişkin ilgili kanun ve sektör standartlarına uyacaktır. Çalışanlar, normal mesai saatleri olarak hiçbir durumda düzenli olarak günde 8 saatten fazla veya haftada 48 saatten fazla çalıştırılmayacaktır. Düzenli olarak fazla mesai talep etmeyecektir. Tüm çalışanlara yedi günlük dönemde en az bir gün izin ve vardiyalar arasında dinlenmek için yeterli zaman verilecektir. Fazla mesainin yerel yasal sınırları veya haftada 12 saati aşmamasını sağlayacaktır. Çalışanlara istihdam edildikleri ülkenin kanunlarına uygun olarak özgürce örgütlenme, dernek kurma ve toplu pazarlık hakkı tanıyacak ve bu haklara saygı duyacaktır. Çalışanlarla yönetim arasındaki açık iletişim ve doğrudan etkileşimin önemini kabul edecektir. Çalışanların bağımsız iş temsilcisi atamasına ve taciz, gözdağı, ceza, müdahale veya misilleme korkusu olmaksızın çalışma koşulları hakkında yönetimle açık iletişim kurmasına izin verecektir. Aksi durumda, işçi derneklerine katılmak istemeyen çalışanların da tercihlerine saygı gösterilecektir. 6

7 Tedarikçiler: GEREKLİLİKLER ENDİŞELERİ DİLE GETİRME HAKKI Tüm çalışanların yasal gereklilikler ve/veya şirket politikaları/kuralları ile uyuma dair endişelerini misilleme korkusu olmadan işverenlerine bildirme hakkına sahip olmasını sağlayacaktır. MÜLKİYET HAKKI Yerel kanunlara göre faaliyet gösterdikleri mülkiyetin yasal ve gerçek sahibi/kullanıcısı olacaktır. Arazi satın alma, zorunlu iskan veya arazi kullanımına yönelik kısıtlamaların sosyal, çevresel veya ekonomik bakımdan olumsuz etkilerini önleyecektir. Kamulaştırma veya zorunlu yer değişikliği durumunda ilgili kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını korumak amacıyla şeffaf bir şekilde yeterli tazminat müzakerelerinin yapılmasını sağlayacaktır. ÇATIŞMALARDAN ETKİLENMEYEN MADEN KAYNAKLARI Dodd-Frank Kanunu'nun Maddesine Uyum: Müşterilerimizin Dodd Frank Kanunu kapsamındaki kalay, tantal, volfram veya altın içeren ürünlerin tedarik zincirlerine ilişkin "SEC 1 Çatışmalı Madenler Kuralı" hükümlerine uymasını sağlamak amacıyla ve yukarıda belirtilenlere ek olarak, makul bir menşe ülkesi sorgulaması gerçekleştirecek ve Sandvik'e tedarik edilen ürünlerin SEC kuralına göre "DRC 2 çatışmasız" ürün niteliğinde olmasını sağlamak için uluslararası kabul görmüş gerekli değerleme çalışması rehberlerine uyacaktır. Bu madenlerin minimum olarak izabe ocağı seviyesinde izlenebilmesini, sadece CFSI 3 ve TI-CMC 4 tarafından tanımlandığı şekilde çatışmalardan uzak izabe ocakları olmasını veya uygulanabildiği yerlerde diğer köklü sektör şemalarının kullanılmasını sağlayacaktır. SEC kuralına göre çatışmalı maden içeren ürünlerin tedariğine ilişkin olarak, ilave gerekliliklerin söz konusu olabileceğinin bilincinde olacaktır ve maddeleri uyarınca yapılan tüm çalışmaların belgelenmesini ve talep üzerine Sandvik'e sunulmasını sağlayacaktır. İzlenebilirlik verileri kaydedilerek beş yıl boyunca muhafaza edilmelidir Çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden maden tedariği: Hammaddelerin üretimi ile silahlı çatışma veya insan haklarının kapsamlı ihlali arasındaki olası bağlantının farkında olacaktır. Çatışmalara gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak katkıda bulunan tedarik zincirleri kabul edilemez. Bu durum, tedarik zincirinin tüm aşamaları için geçerlidir. Çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerden kaynak temin ederken Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Risk Taşıyan Bölgelerden Sorumlu Maden Tedarik Zinciri için OECD Gerekli Özen Rehberi'ne uyacaktır. Tedarik zinciri içindeki konumuna bağlı olarak hammaddeleri yalnızca sorumlu kaynaklardan temin edecek veya sorumlu kaynak tedariğini anlamak ve gerektiğinde tedarik zincirini sorumlu tedariğe doğru yönlendirmek için uygun önlemleri alacaktır. Çatışma bölgelerinden keyfi çekilme durumu yerel nüfus üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Sandvik, madenlerin bu bölgelerden etik şekilde tedarik edilmesini teşvik etmektedir. 1 U.S. Securities and Exchange Commission 2 Democratic Republic of the Congo 3 Conflict-Free Sourcing Initiative 4 Tungsten Industry Conflict Minerals Council 7

8 GEREKLİLİKLER 4. ÇEVRE Çevreyi korumak ve sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak, Sandvik için büyük önem taşımaktadır. Tedarikçiler, çevre üzerindeki kritik etkilere odaklanan çevre planları oluşturarak faaliyetlerinin ve tedarik zincirinin çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini arttırmak ve olumsuz etkileri sınırlamak için aktif şekilde çalışacaktır. Bu çevre planlarının kapsamı, tedarikçinin işinin doğası ve işle ilgili riskler bakımından uygun olmalıdır. Tedarikçiler: 4.1 ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ Faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri azaltmak veya en aza indirmek için riske dayalı bir program oluşturacak, uygulayacak ve sürdürecektir. 4.4 ÇEVRESEL SORUMLULUK PROGRAMI Aşağıdaki alanlarda aktif şekilde birlikte çalışacak, bu alanlara bilgi ve belgeler sağlayacaktır: Kimyasal ve tehlikeli malzeme yönetimi 4.2 İHTİYATİ TEDBİRLER VE ÇEVRE DOSTU TEKNİKLER: Bir eylemin çevreye veya insan sağlığına zarar verebileceğine inanmak için yeterli neden olduğunda gerekli ihtiyati tedbirleri alacak ve ürün, süreç, tasarım ve malzeme seçimlerinde çevre dostu teknikleri geliştirmek ve desteklemek için çalışacaktır. Atık yönetimi Hava, su ve toprağa yapılan emisyonlar Enerji yönetimi Su tüketimi Ulaşım ve seyahat Çevresel performansla ilgili tedarikçiye özgü gereklilik ve hedefler, ticari sözleşmelerde tanımlanmış olabilir. 4.3 KİRLETEN ÖDER İLKESİ: Çevreye zarar veren bir tedarikçiden kaynaklanan sosyal ve ekonomik maliyetleri ödeyecektir. 8

9 GEREKLİLİKLER 5. YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE REKABET KANUNU Sandvik, yüksek etik ve dürüst davranış ilkesiyle iş yapmaya kendini adamıştır. Rüşvet, çıkar çatışmaları, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, yasadışı komisyon, şantaj ve adam kayırma/ yandaşçılık da dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk uygulamasına karşı sıfır tolerans politikası izlemekte ve yolsuzlukla aktif olarak mücadele etmekteyiz. Ayrıca, rekabeti engelleyici sözleşmeleri ve pazar gücünün suistimal edilmesini yasaklayan rekabet kanunlarına da saygı duymaktayız. Tedarikçiler: 5.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE Yerel kanunlara ve uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uyacak ve herhangi bir yolsuzluk uygulamasına dahil olmayacak veya Sandvik'i dahil etmeyecektir. Üçüncü şahıslara veya kamu görevlilerine doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı hiçbir ödeme yapmayacaktır. 5.2 REKABET KANUNU İlgili rekabet kanun ve düzenlemelerine saygı duyup bunlara uyacak; rekabet kanunu politikası uygulayarak ve çalışanlarına yeterli rekabet kanunu uyum eğitimi vererek fiyat sabitleme, pazar paylaşımı veya ihaleye fesat karıştırma gibi rekabet kanunu ihlallerini önleyecek sistemler oluşturacaktır. Yolsuzlukla mücadele politikası uygulama ve personele uygun eğitimleri verme gibi yöntemlerle yolsuzluğu önleme süreçleri oluşturacaktır. Sandvik ile çalışırken tüm olası doğrudan çıkar çatışmalarından kaçınacaktır. Sandvik çalışanlarının herhangi bir kişisel kazanç karşılığında kendisine doğrudan veya dolaylı olarak uygunsuz avantaj teklif edemeyeceğini veya sağlayamayacağını bilecektir. Sandvik ile yürütülen işleri kolaylaştırmak amacıyla, Sandvik çalışanlarına yönelik herhangi bir sosyal yardımı Sandvik'in kabul etmeyeceğini bilecektir. 9

10 YÖNETİM SİSTEMİ/İZLEME YÖNETİM SİSTEMİ Tedarikçilerimizin sürekli kendilerini geliştirmek için çalışmalarını ve Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarında açıklanan alanlara ilişkin kabul görmüş yönetim sistem ve standartları oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini teşvik etmekteyiz. İşlevsel kontrol sistemlerinin yanı sıra risk değerlendirmesi, uygulamalı politika, süreç ve rutinler, açıkça belirtilen görev ve sorumluluklar, uygun eğitim ve talimatlar, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının başarıyla uygulanmasının zeminini oluşturmaktadır. İZLEME Sandvik ile tedarikçilerimiz arasındaki tüm iş ilişkileri; dürüstlüğe, güvene ve işbirliğine dayanmalıdır. "Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları"nı kabul eden tedarikçiler, kendi faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde bu gereklilikleri yerine getirmek için proaktif şekilde çalışmayı taahhüt eder. Bu taahhüt; çalışanlarla görüşme yapma izni ve Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili doğru ve eksiksiz belge ve kayıtlara erişim hakkı da dahil olmak üzere özdeğerlendirme yaparak ve Sandvik personeline veya Sandvik'in seçeceği üçüncü şahıslara tesis içi denetim gerçekleştirmek üzere ilgili tesislere ve gerekli bilgilere erişim hakkı vererek, kısacası Sandvik ile şeffaf bir şekilde işbirliği yaparak yerine getirilebilir. Bu denetime ilişkin bulgular, zamanında ve etkili bir şekilde iyileştirilmelidir. Tedarikçilerimizden bizi yanlış yönlendirmemelerini beklemekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının ihlal edilmesi, Sandvik ile olan iş ilişkileri üzerinde sözleşme feshi de dahil, ancak sadece bununla da sınırlı olmayan, olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Alt tedarikçilerinin Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına veya benzer gerekliliklere uymasını sağlamak, tedarikçinin sorumluluğundadır. Tedarikçilerimizden kendi tedarik zincirlerini değerlendirip izlemelerini ve talep edildiğinde Sandvik'e verilmek üzere tedarik zinciri uyumluluğuna ilişkin uygun bilgileri toplamalarını talep etmekteyiz. Sandvik, alınan tüm ticari ve kişisel bilgileri sorumluluk duygusuyla saklamakta ve bu bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Tedarikçilerimizi, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ihlallerini çevrimiçi "Speak Up" sistemimiz aracılığıyla veya telefonla Sandvik'e bildirmeleri konusunda teşvik etmekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili sorunlar veya sürdürülebilirlik ile ilgili diğer sorular konusunda tedarikçilerimizle aktif diyalog kurulmasını teşvik etmekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ihlallerini açıkça bildiren kişilere saygı gösterilmesi ve bu kişilerin korunması için elimizden geleni yapacağız. Sandvik Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının İngilizce versiyonu, resmi versiyondur. Referans olarak başvurulabilecek çevirilere aşağıdaki adresten erişebilirsiniz: 10

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

Jula AB İş Etiği Kuralları

Jula AB İş Etiği Kuralları Jula AB İş Etiği Kuralları Tüm dünyadaki profesyonellerin ve amatörlerin hayatını kolaylaştırmak Jula AB'nin vizyonudur. Bu vizyonu ise düşük fiyata ev güzelleştirme ürünleri sunarak gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. TUI Travel PLC Grubu Tedarikçilerine Yönelik Davranış Kuralları TUI

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ

TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ Tedarikçi Yönetmeliği Giriş: Sektöründe önde gelen ve uluslararası arenada giderek büyüyen bir giyim perakendeci olan Primark, farklı kültür ve ekonomi yapısına sahip ülkelerden en

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

YA DA BİR YOL YAPARIZ.

YA DA BİR YOL YAPARIZ. 1 SONUCA ULAŞMAK İÇİN; YA BİR YOL BULURUZ YA DA BİR YOL YAPARIZ. 2 İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 3 İlkelerimiz... 4 Çalışma Prensiplerimiz... 5 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması... 5 Kalite Yönetim Sistemi...

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymak, Takeda Pharmaceutical Company Limited ve tüm iştiraklerinin (topluca, Takeda ) değişmez bağlılığıdır. Kurumsal felsefemiz

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

EKOL LOJİSTİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Eylül 2012 Değerli Çalışma Arkadaşlarımız; 22 yıl önce yola koyulduğumuz ilk günden itibaren, içinde bulunduğumuz durum her ne olursa olsun artan rekabet koşullarına

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ - 2011 (01.01.2010-31.12.2010) LİBA LABORATUARLARI A.Ş.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ - 2011 (01.01.2010-31.12.2010) LİBA LABORATUARLARI A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ - 2011 (01.01.2010-31.12.2010) LİBA LABORATUARLARI A.Ş. LİBA LABORATUARLARI A.Ş. Kuruluş yılı: 1945 Adres: Otağtepe Cd. No:5 Kavacık/İstanbul/Türkiye

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

Tedarikçi Davranış Tüzüğü

Tedarikçi Davranış Tüzüğü Tedarikçi Davranış Tüzüğü İçindekiler 2 DSV Group CEO Tarafından Yapılan Tanıtım 3 3 Ticari dürüstlük 4 3.1 Rüşvetçilik 4 3.2 İşlem hızlandırma ücreti 4 3.3 Hediyeler, seyahat giderleri, ağırlama, vs.

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.)

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ MADDE 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik 2. fıkra: 4709-3.10.2001 / m.19) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi, 2014-2015

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi, 2014-2015 10 İlke Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi, 2014-2015 Paydaşlarımıza duyururuz ki: 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı 2. İş dünyası, insan hakları

Detaylı

Performans Standardı 8:

Performans Standardı 8: Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı