SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI"

Transkript

1 SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

2 GİRİŞ GİRİŞ SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI VERSİYON 2, ONAY TARİHİ: 2014 Sandvik, tüm faaliyetlerinde insan hakları, işçi hakları, çevre konuları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel ilkelere bağlıdır. Bu ilkeler, tedarikçilerimizle sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını da içermektedir. Günlük işlerimizde ve tüm faaliyetlerimizde Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi, tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesinde açıklandığı şekilde Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni desteklemekteyiz. Bu ilkelerin yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Çokuluslu Şirketler Rehberi ve Birleşmiş Milletler'in Ticarete ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri ne de bağlıyız. Bu şekilde hareket ederek hem kendimiz hem de paydaşlarımız için sürdürülebilir bir geleceğin sağlam temellerini atacağımıza inanmaktayız. Birlikte çalıştığımız tedarikçilere karşı sorumluluk üstlenmekte ve onlardan da bizden bekleyecekleri seviyede doğruluk, dürüstlük ve etik davranışlar sergilemelerini beklemekteyiz. Bununla birlikte, faaliyetlerimizin dünya üzerindeki ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurmalıyız. Sandvik in temel değerleri Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik, Adil Davranış ve Kazanma Tutkusu'dur. Bu değerler, şirketimizin ruhunu oluşturmaktadır. Eylemlerimizde ve günlük iş kararlarımızda bize yol gösterir. Bu nedenle, görmüş olduğunuz Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları belgesini oluşturduk ve tedarikçilerimizden de bu kurallara uymak için azami gayret sarf etmelerini talep etmekteyiz. Bu kurallar; tedarikçiler, yükleniciler, distribütörler ve temsilciler (bundan böyle "tedarikçiler" olarak anılacaktır) de dahil olmak üzere tüm tedarik ağımız için geçerlidir. TEMEL DEĞERLERİMİZ MÜŞTERİ ODAKLILIK YENİLİKÇİLİK ADİL DAVRANIŞ KAZANMA TUTKUSU Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmek ve onların işlerinde mükemmelliği yakalamalarını sağlamak için sürekli olarak çalışmaktayız. Tüm operasyonlarımızda çığır açan çözümler üreterek geleceği şekillendirmekteyiz. Sürdürülebilir şekilde ve sorumluluk duygusuyla iş yapmaktayız. Şirketimizi sektöründe lider konuma getirme tutkusuyla hareket ediyoruz. 2

3 GEREKLİLİKLER GEREKLİLİKLER 1. YASAL UYUMLULUK İlgili yasal gerekliliklerin öğrenilmesini ve bunlara uyulmasını sağlama, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına uyumun temelini oluşturmaktadır. Tedarikçilerimizden ilgili uluslararası düzenleme ve sözleşmelerin yanı sıra bölgesel ve ulusal mevzuatları takip etmelerini ve bunlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçiler: 1.1 İnsan hakları, işçi hakları, çalışma koşulları, sağlık, güvenlik, çevre, vergi ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ilgili mevzuatın yanı sıra bu belgede belirtilen gerekliliklere uyacak ve yasal olarak gerekli tüm izin, ruhsat ve tescilleri edinecektir. 1.3 Yurtiçi düzenlemelerinin veya bunların uygulanmasının, uluslararası insan hakları standartlarına aykırı olup olmadığını bilecek ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarının özüne uygun hareket edecektir. 1.2 Yerel kanun veya düzenlemelerin Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarında bulunan gerekliliklerden daha güçlü koruma sağladığı durumlarda bu yerel kanun ve düzenlemelerin geçerli olmasına izin verecektir. 1.4 Talep edildiği takdirde yerel yasal gerekliliklerle uyum halinde olduğunu gösterebilecektir. 3

4 GEREKLİLİKLER 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK "Önce Güvenlik", Sandvik'in temel çalışma prensiplerinden biridir. Tedarikçiler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamalı ve kaza ve yaralanmaları önlemek için uygulanabilir tüm önlemleri almalıdır. Tedarikçiler, sağlık ve güvenlik politikası gibi ilgili talimatlar ve eğitimler de dahil olmak üzere tüm çalışanların anlayabileceği yeterli ve riskleri dikkate alan bir sağlık ve güvenlik programına sahip olmalıdır. Bu sağlık ve güvenlik programının kapsamı, işin doğası ve işle ilgili riskler bakımından uygun olmalıdır. Bu program, minimum düzeyde aşağıdaki faaliyetleri içermelidir: Tedarikçiler: YANGIN GÜVENLİĞİ Günlük olarak yangın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacaktır. Tesis büyüklüğü, gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamı ve yapısının yanı sıra olası yaralanma ve yangın riskine dayalı olarak düzgün çalışan yangın alarmlarının, yeterli seviyede yangın söndürme ekipmanlarının açıkça işaretlenmiş ve kolay erişilebilir tahliye yollarının ve acil çıkışların bulundurulmasını sağlayacaktır. Yangın ve tahliye tatbikatlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. SAĞLIK VE GÜVENLİK Sağlık ve güvenlik risklerini belirleyip değerlendirecek ve acil durum planları ile müdahale prosedürlerini uygulayarak, bu risklerin etkisini en aza indirecektir. Tüm çalışanların olası sağlık ve güvenlik tehlikelerine maruz kalmaktan korunmasını sağlayacaktır Mesleki yaralanma ve hastalıkları yönetmek, takip etmek ve bildirmek için gerekli prosedür ve sistemleri hayata geçirecektir. Uygun ilk yardım setlerinin erişilebilir olmasını ve ilk yardım eğitimi almış çalışanların bulunmasını sağlayacaktır. Çalışanların alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında çalışmamasını sağlayacaktır. İŞYERİ KOŞULLARI İşyerlerinin temiz olmasını, iyi aydınlatılmasını, yeterli ölçüde havalandırılmasını ve kabul edilebilir sıcaklık ve gürültü seviyelerinde tutulmasını sağlayacaktır. Temiz içme suyuna, hijyenik tuvaletlere ve yemek yemek için temiz alanlara ücretsiz erişim sağlayacaktır. KONAKLAMA YERLERİ Konaklama sağlanması durumunda her çalışana ayrı yatak verilmesini sağlayacaktır. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve gerekli kontrol önlemlerinin tespiti gibi çalışmaların bulunmasını sağlayacaktır. Uygun ve işlevsel kişisel koruyucu ekipmanlarının tüm çalışanlara ücretsiz olarak temin edilmesini sağlayacaktır. Kadınlar ve erkekler için ayrı uyuma alanları, tuvalet ve banyolar sağlayacaktır. Konaklama ve kantinlere ilişkin olarak 2.1 numaralı maddede belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. 4

5 GEREKLİLİKLER 3. İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI Tedarikçilerimizin kendi çalışanlarına adil, onurlu ve saygılı davranmaları, insan haklarına saygı göstermeleri ve diğer tarafların işçi haklarını ve evrensel olarak kabul edilen insan haklarını ihlaline veya bunlar üzerinde olumsuz etkide bulunmasına neden olmaktan, katkıda bulunmaktan veya bu tür eylemlerle bağlantılı olmaktan kaçınmaları büyük öneme sahiptir. Tedarikçiler: 3.1 ÇOCUK İŞGÜCÜ 3.2 ZORLA ÇALIŞTIRMA Çocuk işgücüne ve çocuk sömürüsüne başvurmayacak veya bunlara başvurulmasını desteklemeyecektir. Tüm yeni çalışanlara yönelik yaş doğrulama belgelerinin sistematik olarak kontrol edilmesi ve kopyalarının saklanması da dahil olmak üzere hiçbir çocuğun istihdam edilmemesini sağlayacak bir sistem kuracaktır Kaçakçılık, hapishanede çalışma veya borçları işgücüyle ödetme de dahil olmak üzere zorla, zorunlu veya yasadışı işçi çalıştırmayacak veya bu tür işçilerin kullanımını desteklemeyecektir. Tüm fazla mesailerin yerel kanunlarca zorunlu ve gerekli olmadıkça karşılıklı anlaşmaya dayalı olmasını sağlayacaktır. Minimum işe kabul yaşı 15'tir (veya ulusal kanunlarla izin verilmesi durumunda 14), yasal istihdam yaşının 15'ten yüksek olması durumunda minimum işe kabul yaşını yasal istihdam yaşı belirler. Tüm yeni çalışanların işe başlamadan önce zorunlu eğitimini tamamlamış olmasını sağlayacaktır Çalışanlara izin günlerinde konaklama yerlerinden ve işyerlerinden serbestçe ayrılma hakkı verecektir. Çalışanların hiçbir zaman istihdam koşulu olarak resmi kimlik belgesi, pasaport veya çalışma izni gibi orijinal kişisel sertifika veya kimlik belgelerini teslim etmesini zorunlu kılmayacaktır Çocukların bir şirket tesisinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda çocuk işgücü iyileştirmesine yönelik yazılı prosedür geliştirecektir. Bu prosedürlerin çocukların okula gitmesini ve okulda kalmasını sağlayacak yeterli finansal ve diğer destekler de dahil olmak üzere çocukların yararına en uygun şekilde belirlenmesini sağlayacaktır. Tüm genç işçileri (18 yaş altı) onların sağlığı veya fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal veya ahlaki gelişimleri için zararlı olabilecek işleri yapmaktan koruyacak ve gece vardiyasına kalmalarına izin vermeyecektir. Çıraklık programlarını düzenleyen tüm kanun ve düzenlemelere uyacaktır Disiplin cezası olarak adil olmayan veya yasadışı ücret kesintisi, ücretlerin geciktirilmesi veya sosyal yardımların kesilmesi gibi para cezaları dahil olmak üzere yasadışı disiplin yaptırımları uygulamayacaktır. Çalışanların makul bildirimde bulunduktan sonra işten ayrılmasını önlemek için depozito, ücret, para cezası, kredi veya geri ödeme sözleşmelerini kullanmayacaktır. Geri ödeme sözleşmelerinin öngörülebilir, makul ve süreli olmasını sağlayacaktır. Göçmen işçilere adil ve yerel işçilerle eşit seviyede muamele edilmesini sağlayacaktır. 5

6 Tedarikçiler: GEREKLİLİKLER 3.3 TACİZ, KÖTÜ YA DA İNSANLIK DIŞI MUAMELE 3.6 ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLAR Kötü veya insanlık dışı muamele, zorlama, alıkoyma veya istenmeyen cinsel yaklaşma da dahil olmak üzere fiziksel veya zihinsel taciz ya da suistimal, sözlü veya el-kol hareketleriyle taciz gibi davranışlara tolerans göstermeyecek ve bu tarz muamele tehditlerine izin vermeyecektir Asgari ücret, fazla mesai ücreti, parça başına ücret ve diğer ücret unsurları da dahil olmak üzere ücretler konusunda minimum olarak tüm kanun ve düzenlemelere riayet edecek ve sosyal sigorta dahil olmak üzere yasal olarak zorunlu tüm sosyal yardımları temin edecektir. Herkesin içinde uyarı ve ceza sistemlerini yasaklayacaktır Tüm çalışanlara ödenen ücretin en az yasal asgari ücret düzeyinde olmasını sağlayacaktır. 3.4 AYRIMCILIK İşe alım ve istihdam uygulamalarında ayrımcılık yapmayacaktır. Buna yaş, etnik köken, ulusal veya sosyal köken, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum veya aile durumu, hamilelik, engellilik, sendika üyeliği, siyasi görüş, ciddi hastalık ya da ilgili kanunlar veya Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile korunan ayrımcılıklara neden olabilecek başka bir durum nedeniyle gerek aktif gerekse pasif destek yoluyla terfi, sosyal yardım, eğitim olanağı, işten çıkarma, sözleşme feshi de dahildir. Aynı deneyim ve vasıflara sahip tüm çalışanların eşit çalışma karşılığında eşit ücret almasını ve eşit fırsatlardan yararlanmasını sağlayacaktır. ÇALIŞMA SAATLERİ Çalışma saatlerini normal mesai ve fazla mesai olmak üzere ikiye bölecektir Ücretleri düzenli olarak, doğrudan çalışana, kararlaştırılan zamanda ve eksiksiz ödeyecektir. Tüm ücretleri doğru şekilde kaydedecek ve tüm çalışanlara fazla mesai ücreti, çalışılan saatler, sosyal yardımlar, yasal kesintiler, primler ve diğer ilgili ödemeler de dahil olmak üzere maaşın tüm bölümlerini açıkça ayrıntılı olarak belirten bir maaş bordrosu verecektir. Tüm çalışanların herhangi bir olumsuz sonucu olmaksızın ücretli hastalık izni ve doğum izni de dahil olmak üzere yasal ücretli tatil ve yasal olarak öngörülen izin hakkına sahip olmasını sağlayacaktır. İSTİHDAM KOŞULLARI Hak ve yükümlülükler de dahil olmak üzere istihdam koşulları hakkında tüm çalışanları anadillerinde veya anlayabilecekleri bir dilde (ör. yazılı iş sözleşmesi ile) bilgilendirecektir Tüm çalışma saatlerini doğru ve anlaşılır şekilde kaydedecektir. 3.8 ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK ÖZGÜRLÜĞÜ Çalışma saatlerine ilişkin ilgili kanun ve sektör standartlarına uyacaktır. Çalışanlar, normal mesai saatleri olarak hiçbir durumda düzenli olarak günde 8 saatten fazla veya haftada 48 saatten fazla çalıştırılmayacaktır. Düzenli olarak fazla mesai talep etmeyecektir. Tüm çalışanlara yedi günlük dönemde en az bir gün izin ve vardiyalar arasında dinlenmek için yeterli zaman verilecektir. Fazla mesainin yerel yasal sınırları veya haftada 12 saati aşmamasını sağlayacaktır. Çalışanlara istihdam edildikleri ülkenin kanunlarına uygun olarak özgürce örgütlenme, dernek kurma ve toplu pazarlık hakkı tanıyacak ve bu haklara saygı duyacaktır. Çalışanlarla yönetim arasındaki açık iletişim ve doğrudan etkileşimin önemini kabul edecektir. Çalışanların bağımsız iş temsilcisi atamasına ve taciz, gözdağı, ceza, müdahale veya misilleme korkusu olmaksızın çalışma koşulları hakkında yönetimle açık iletişim kurmasına izin verecektir. Aksi durumda, işçi derneklerine katılmak istemeyen çalışanların da tercihlerine saygı gösterilecektir. 6

7 Tedarikçiler: GEREKLİLİKLER ENDİŞELERİ DİLE GETİRME HAKKI Tüm çalışanların yasal gereklilikler ve/veya şirket politikaları/kuralları ile uyuma dair endişelerini misilleme korkusu olmadan işverenlerine bildirme hakkına sahip olmasını sağlayacaktır. MÜLKİYET HAKKI Yerel kanunlara göre faaliyet gösterdikleri mülkiyetin yasal ve gerçek sahibi/kullanıcısı olacaktır. Arazi satın alma, zorunlu iskan veya arazi kullanımına yönelik kısıtlamaların sosyal, çevresel veya ekonomik bakımdan olumsuz etkilerini önleyecektir. Kamulaştırma veya zorunlu yer değişikliği durumunda ilgili kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını korumak amacıyla şeffaf bir şekilde yeterli tazminat müzakerelerinin yapılmasını sağlayacaktır. ÇATIŞMALARDAN ETKİLENMEYEN MADEN KAYNAKLARI Dodd-Frank Kanunu'nun Maddesine Uyum: Müşterilerimizin Dodd Frank Kanunu kapsamındaki kalay, tantal, volfram veya altın içeren ürünlerin tedarik zincirlerine ilişkin "SEC 1 Çatışmalı Madenler Kuralı" hükümlerine uymasını sağlamak amacıyla ve yukarıda belirtilenlere ek olarak, makul bir menşe ülkesi sorgulaması gerçekleştirecek ve Sandvik'e tedarik edilen ürünlerin SEC kuralına göre "DRC 2 çatışmasız" ürün niteliğinde olmasını sağlamak için uluslararası kabul görmüş gerekli değerleme çalışması rehberlerine uyacaktır. Bu madenlerin minimum olarak izabe ocağı seviyesinde izlenebilmesini, sadece CFSI 3 ve TI-CMC 4 tarafından tanımlandığı şekilde çatışmalardan uzak izabe ocakları olmasını veya uygulanabildiği yerlerde diğer köklü sektör şemalarının kullanılmasını sağlayacaktır. SEC kuralına göre çatışmalı maden içeren ürünlerin tedariğine ilişkin olarak, ilave gerekliliklerin söz konusu olabileceğinin bilincinde olacaktır ve maddeleri uyarınca yapılan tüm çalışmaların belgelenmesini ve talep üzerine Sandvik'e sunulmasını sağlayacaktır. İzlenebilirlik verileri kaydedilerek beş yıl boyunca muhafaza edilmelidir Çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden maden tedariği: Hammaddelerin üretimi ile silahlı çatışma veya insan haklarının kapsamlı ihlali arasındaki olası bağlantının farkında olacaktır. Çatışmalara gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak katkıda bulunan tedarik zincirleri kabul edilemez. Bu durum, tedarik zincirinin tüm aşamaları için geçerlidir. Çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerden kaynak temin ederken Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Risk Taşıyan Bölgelerden Sorumlu Maden Tedarik Zinciri için OECD Gerekli Özen Rehberi'ne uyacaktır. Tedarik zinciri içindeki konumuna bağlı olarak hammaddeleri yalnızca sorumlu kaynaklardan temin edecek veya sorumlu kaynak tedariğini anlamak ve gerektiğinde tedarik zincirini sorumlu tedariğe doğru yönlendirmek için uygun önlemleri alacaktır. Çatışma bölgelerinden keyfi çekilme durumu yerel nüfus üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Sandvik, madenlerin bu bölgelerden etik şekilde tedarik edilmesini teşvik etmektedir. 1 U.S. Securities and Exchange Commission 2 Democratic Republic of the Congo 3 Conflict-Free Sourcing Initiative 4 Tungsten Industry Conflict Minerals Council 7

8 GEREKLİLİKLER 4. ÇEVRE Çevreyi korumak ve sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak, Sandvik için büyük önem taşımaktadır. Tedarikçiler, çevre üzerindeki kritik etkilere odaklanan çevre planları oluşturarak faaliyetlerinin ve tedarik zincirinin çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini arttırmak ve olumsuz etkileri sınırlamak için aktif şekilde çalışacaktır. Bu çevre planlarının kapsamı, tedarikçinin işinin doğası ve işle ilgili riskler bakımından uygun olmalıdır. Tedarikçiler: 4.1 ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ Faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri azaltmak veya en aza indirmek için riske dayalı bir program oluşturacak, uygulayacak ve sürdürecektir. 4.4 ÇEVRESEL SORUMLULUK PROGRAMI Aşağıdaki alanlarda aktif şekilde birlikte çalışacak, bu alanlara bilgi ve belgeler sağlayacaktır: Kimyasal ve tehlikeli malzeme yönetimi 4.2 İHTİYATİ TEDBİRLER VE ÇEVRE DOSTU TEKNİKLER: Bir eylemin çevreye veya insan sağlığına zarar verebileceğine inanmak için yeterli neden olduğunda gerekli ihtiyati tedbirleri alacak ve ürün, süreç, tasarım ve malzeme seçimlerinde çevre dostu teknikleri geliştirmek ve desteklemek için çalışacaktır. Atık yönetimi Hava, su ve toprağa yapılan emisyonlar Enerji yönetimi Su tüketimi Ulaşım ve seyahat Çevresel performansla ilgili tedarikçiye özgü gereklilik ve hedefler, ticari sözleşmelerde tanımlanmış olabilir. 4.3 KİRLETEN ÖDER İLKESİ: Çevreye zarar veren bir tedarikçiden kaynaklanan sosyal ve ekonomik maliyetleri ödeyecektir. 8

9 GEREKLİLİKLER 5. YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE REKABET KANUNU Sandvik, yüksek etik ve dürüst davranış ilkesiyle iş yapmaya kendini adamıştır. Rüşvet, çıkar çatışmaları, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, yasadışı komisyon, şantaj ve adam kayırma/ yandaşçılık da dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk uygulamasına karşı sıfır tolerans politikası izlemekte ve yolsuzlukla aktif olarak mücadele etmekteyiz. Ayrıca, rekabeti engelleyici sözleşmeleri ve pazar gücünün suistimal edilmesini yasaklayan rekabet kanunlarına da saygı duymaktayız. Tedarikçiler: 5.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE Yerel kanunlara ve uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uyacak ve herhangi bir yolsuzluk uygulamasına dahil olmayacak veya Sandvik'i dahil etmeyecektir. Üçüncü şahıslara veya kamu görevlilerine doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı hiçbir ödeme yapmayacaktır. 5.2 REKABET KANUNU İlgili rekabet kanun ve düzenlemelerine saygı duyup bunlara uyacak; rekabet kanunu politikası uygulayarak ve çalışanlarına yeterli rekabet kanunu uyum eğitimi vererek fiyat sabitleme, pazar paylaşımı veya ihaleye fesat karıştırma gibi rekabet kanunu ihlallerini önleyecek sistemler oluşturacaktır. Yolsuzlukla mücadele politikası uygulama ve personele uygun eğitimleri verme gibi yöntemlerle yolsuzluğu önleme süreçleri oluşturacaktır. Sandvik ile çalışırken tüm olası doğrudan çıkar çatışmalarından kaçınacaktır. Sandvik çalışanlarının herhangi bir kişisel kazanç karşılığında kendisine doğrudan veya dolaylı olarak uygunsuz avantaj teklif edemeyeceğini veya sağlayamayacağını bilecektir. Sandvik ile yürütülen işleri kolaylaştırmak amacıyla, Sandvik çalışanlarına yönelik herhangi bir sosyal yardımı Sandvik'in kabul etmeyeceğini bilecektir. 9

10 YÖNETİM SİSTEMİ/İZLEME YÖNETİM SİSTEMİ Tedarikçilerimizin sürekli kendilerini geliştirmek için çalışmalarını ve Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarında açıklanan alanlara ilişkin kabul görmüş yönetim sistem ve standartları oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini teşvik etmekteyiz. İşlevsel kontrol sistemlerinin yanı sıra risk değerlendirmesi, uygulamalı politika, süreç ve rutinler, açıkça belirtilen görev ve sorumluluklar, uygun eğitim ve talimatlar, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının başarıyla uygulanmasının zeminini oluşturmaktadır. İZLEME Sandvik ile tedarikçilerimiz arasındaki tüm iş ilişkileri; dürüstlüğe, güvene ve işbirliğine dayanmalıdır. "Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları"nı kabul eden tedarikçiler, kendi faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde bu gereklilikleri yerine getirmek için proaktif şekilde çalışmayı taahhüt eder. Bu taahhüt; çalışanlarla görüşme yapma izni ve Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili doğru ve eksiksiz belge ve kayıtlara erişim hakkı da dahil olmak üzere özdeğerlendirme yaparak ve Sandvik personeline veya Sandvik'in seçeceği üçüncü şahıslara tesis içi denetim gerçekleştirmek üzere ilgili tesislere ve gerekli bilgilere erişim hakkı vererek, kısacası Sandvik ile şeffaf bir şekilde işbirliği yaparak yerine getirilebilir. Bu denetime ilişkin bulgular, zamanında ve etkili bir şekilde iyileştirilmelidir. Tedarikçilerimizden bizi yanlış yönlendirmemelerini beklemekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının ihlal edilmesi, Sandvik ile olan iş ilişkileri üzerinde sözleşme feshi de dahil, ancak sadece bununla da sınırlı olmayan, olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Alt tedarikçilerinin Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına veya benzer gerekliliklere uymasını sağlamak, tedarikçinin sorumluluğundadır. Tedarikçilerimizden kendi tedarik zincirlerini değerlendirip izlemelerini ve talep edildiğinde Sandvik'e verilmek üzere tedarik zinciri uyumluluğuna ilişkin uygun bilgileri toplamalarını talep etmekteyiz. Sandvik, alınan tüm ticari ve kişisel bilgileri sorumluluk duygusuyla saklamakta ve bu bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Tedarikçilerimizi, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ihlallerini çevrimiçi "Speak Up" sistemimiz aracılığıyla veya telefonla Sandvik'e bildirmeleri konusunda teşvik etmekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili sorunlar veya sürdürülebilirlik ile ilgili diğer sorular konusunda tedarikçilerimizle aktif diyalog kurulmasını teşvik etmekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ihlallerini açıkça bildiren kişilere saygı gösterilmesi ve bu kişilerin korunması için elimizden geleni yapacağız. Sandvik Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının İngilizce versiyonu, resmi versiyondur. Referans olarak başvurulabilecek çevirilere aşağıdaki adresten erişebilirsiniz: 10

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

Jula AB İş Etiği Kuralları

Jula AB İş Etiği Kuralları Jula AB İş Etiği Kuralları Tüm dünyadaki profesyonellerin ve amatörlerin hayatını kolaylaştırmak Jula AB'nin vizyonudur. Bu vizyonu ise düşük fiyata ev güzelleştirme ürünleri sunarak gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları 1 ERICSSON DAVRANIŞ KURALLARI Amaç Bu Davranış Kuralları insan haklarını korumak; adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevre sorunlarının sorumlu bir yönetimle

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. TUI Travel PLC Grubu Tedarikçilerine Yönelik Davranış Kuralları TUI

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ

TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ Tedarikçi Yönetmeliği Giriş: Sektöründe önde gelen ve uluslararası arenada giderek büyüyen bir giyim perakendeci olan Primark, farklı kültür ve ekonomi yapısına sahip ülkelerden en

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

FatFace Yaşam Standardı

FatFace Yaşam Standardı FatFace Yaşam Standardı Sürdürülebilir gelişme, kültürümüzün bir parçasıdır ve her gün aldığımız kararlarda kendini göstermektedir. Sonuç olarak, değerlerimizi paylaşmanın gururunu yaşayan iş ortaklarını

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Sosyal ve Çevresel Uygunluk İlkeleri Gıda-Dışı İş Kolu Durum: Mayıs 2014

Sosyal ve Çevresel Uygunluk İlkeleri Gıda-Dışı İş Kolu Durum: Mayıs 2014 Sosyal ve Çevresel Uygunluk İlkeleri Gıda-Dışı İş Kolu Durum: Mayıs 2014 Küresel bir tedarik firması olarak sorumluluğumuzu beyan ediyoruz; özellikle iş ilişkilerimizi biçimlendirme, yönetme ve yürütme

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymak, Takeda Pharmaceutical Company Limited ve tüm iştiraklerinin (topluca, Takeda ) değişmez bağlılığıdır. Kurumsal felsefemiz

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

YA DA BİR YOL YAPARIZ.

YA DA BİR YOL YAPARIZ. 1 SONUCA ULAŞMAK İÇİN; YA BİR YOL BULURUZ YA DA BİR YOL YAPARIZ. 2 İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 3 İlkelerimiz... 4 Çalışma Prensiplerimiz... 5 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması... 5 Kalite Yönetim Sistemi...

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi 4/1-a 26/1-a 4/1-b 26/1-a 6/1-a 6/1-b 6/1-c 6/1-ç 6/1-d Yerine Getirilmeyen

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

Tedarikçi Davranış Tüzüğü

Tedarikçi Davranış Tüzüğü Tedarikçi Davranış Tüzüğü İçindekiler 2 DSV Group CEO Tarafından Yapılan Tanıtım 3 3 Ticari dürüstlük 4 3.1 Rüşvetçilik 4 3.2 İşlem hızlandırma ücreti 4 3.3 Hediyeler, seyahat giderleri, ağırlama, vs.

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ - 2011 (01.01.2010-31.12.2010) LİBA LABORATUARLARI A.Ş.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ - 2011 (01.01.2010-31.12.2010) LİBA LABORATUARLARI A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ - 2011 (01.01.2010-31.12.2010) LİBA LABORATUARLARI A.Ş. LİBA LABORATUARLARI A.Ş. Kuruluş yılı: 1945 Adres: Otağtepe Cd. No:5 Kavacık/İstanbul/Türkiye

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

Tedarikçi Yönetmeliği

Tedarikçi Yönetmeliği Tedarikçi Yönetmeliği Tedarikçi Yönetmeliği 1. İSTİHDAMA SERBEST KARAR VERİLİR 1.1 Kefaletli, kaçakçılıkla getirilmiş veya mahpus işgücü de dahil hiçbir biçimde zorlamalı veya zorunlu işgücü yoktur. 1.2

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı