SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI"

Transkript

1 SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI

2 GİRİŞ GİRİŞ SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI VERSİYON 2, ONAY TARİHİ: 2014 Sandvik, tüm faaliyetlerinde insan hakları, işçi hakları, çevre konuları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel ilkelere bağlıdır. Bu ilkeler, tedarikçilerimizle sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını da içermektedir. Günlük işlerimizde ve tüm faaliyetlerimizde Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi, tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesinde açıklandığı şekilde Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni desteklemekteyiz. Bu ilkelerin yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Çokuluslu Şirketler Rehberi ve Birleşmiş Milletler'in Ticarete ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri ne de bağlıyız. Bu şekilde hareket ederek hem kendimiz hem de paydaşlarımız için sürdürülebilir bir geleceğin sağlam temellerini atacağımıza inanmaktayız. Birlikte çalıştığımız tedarikçilere karşı sorumluluk üstlenmekte ve onlardan da bizden bekleyecekleri seviyede doğruluk, dürüstlük ve etik davranışlar sergilemelerini beklemekteyiz. Bununla birlikte, faaliyetlerimizin dünya üzerindeki ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurmalıyız. Sandvik in temel değerleri Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik, Adil Davranış ve Kazanma Tutkusu'dur. Bu değerler, şirketimizin ruhunu oluşturmaktadır. Eylemlerimizde ve günlük iş kararlarımızda bize yol gösterir. Bu nedenle, görmüş olduğunuz Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları belgesini oluşturduk ve tedarikçilerimizden de bu kurallara uymak için azami gayret sarf etmelerini talep etmekteyiz. Bu kurallar; tedarikçiler, yükleniciler, distribütörler ve temsilciler (bundan böyle "tedarikçiler" olarak anılacaktır) de dahil olmak üzere tüm tedarik ağımız için geçerlidir. TEMEL DEĞERLERİMİZ MÜŞTERİ ODAKLILIK YENİLİKÇİLİK ADİL DAVRANIŞ KAZANMA TUTKUSU Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmek ve onların işlerinde mükemmelliği yakalamalarını sağlamak için sürekli olarak çalışmaktayız. Tüm operasyonlarımızda çığır açan çözümler üreterek geleceği şekillendirmekteyiz. Sürdürülebilir şekilde ve sorumluluk duygusuyla iş yapmaktayız. Şirketimizi sektöründe lider konuma getirme tutkusuyla hareket ediyoruz. 2

3 GEREKLİLİKLER GEREKLİLİKLER 1. YASAL UYUMLULUK İlgili yasal gerekliliklerin öğrenilmesini ve bunlara uyulmasını sağlama, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına uyumun temelini oluşturmaktadır. Tedarikçilerimizden ilgili uluslararası düzenleme ve sözleşmelerin yanı sıra bölgesel ve ulusal mevzuatları takip etmelerini ve bunlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçiler: 1.1 İnsan hakları, işçi hakları, çalışma koşulları, sağlık, güvenlik, çevre, vergi ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ilgili mevzuatın yanı sıra bu belgede belirtilen gerekliliklere uyacak ve yasal olarak gerekli tüm izin, ruhsat ve tescilleri edinecektir. 1.3 Yurtiçi düzenlemelerinin veya bunların uygulanmasının, uluslararası insan hakları standartlarına aykırı olup olmadığını bilecek ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarının özüne uygun hareket edecektir. 1.2 Yerel kanun veya düzenlemelerin Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarında bulunan gerekliliklerden daha güçlü koruma sağladığı durumlarda bu yerel kanun ve düzenlemelerin geçerli olmasına izin verecektir. 1.4 Talep edildiği takdirde yerel yasal gerekliliklerle uyum halinde olduğunu gösterebilecektir. 3

4 GEREKLİLİKLER 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK "Önce Güvenlik", Sandvik'in temel çalışma prensiplerinden biridir. Tedarikçiler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamalı ve kaza ve yaralanmaları önlemek için uygulanabilir tüm önlemleri almalıdır. Tedarikçiler, sağlık ve güvenlik politikası gibi ilgili talimatlar ve eğitimler de dahil olmak üzere tüm çalışanların anlayabileceği yeterli ve riskleri dikkate alan bir sağlık ve güvenlik programına sahip olmalıdır. Bu sağlık ve güvenlik programının kapsamı, işin doğası ve işle ilgili riskler bakımından uygun olmalıdır. Bu program, minimum düzeyde aşağıdaki faaliyetleri içermelidir: Tedarikçiler: YANGIN GÜVENLİĞİ Günlük olarak yangın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacaktır. Tesis büyüklüğü, gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamı ve yapısının yanı sıra olası yaralanma ve yangın riskine dayalı olarak düzgün çalışan yangın alarmlarının, yeterli seviyede yangın söndürme ekipmanlarının açıkça işaretlenmiş ve kolay erişilebilir tahliye yollarının ve acil çıkışların bulundurulmasını sağlayacaktır. Yangın ve tahliye tatbikatlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. SAĞLIK VE GÜVENLİK Sağlık ve güvenlik risklerini belirleyip değerlendirecek ve acil durum planları ile müdahale prosedürlerini uygulayarak, bu risklerin etkisini en aza indirecektir. Tüm çalışanların olası sağlık ve güvenlik tehlikelerine maruz kalmaktan korunmasını sağlayacaktır Mesleki yaralanma ve hastalıkları yönetmek, takip etmek ve bildirmek için gerekli prosedür ve sistemleri hayata geçirecektir. Uygun ilk yardım setlerinin erişilebilir olmasını ve ilk yardım eğitimi almış çalışanların bulunmasını sağlayacaktır. Çalışanların alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında çalışmamasını sağlayacaktır. İŞYERİ KOŞULLARI İşyerlerinin temiz olmasını, iyi aydınlatılmasını, yeterli ölçüde havalandırılmasını ve kabul edilebilir sıcaklık ve gürültü seviyelerinde tutulmasını sağlayacaktır. Temiz içme suyuna, hijyenik tuvaletlere ve yemek yemek için temiz alanlara ücretsiz erişim sağlayacaktır. KONAKLAMA YERLERİ Konaklama sağlanması durumunda her çalışana ayrı yatak verilmesini sağlayacaktır. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve gerekli kontrol önlemlerinin tespiti gibi çalışmaların bulunmasını sağlayacaktır. Uygun ve işlevsel kişisel koruyucu ekipmanlarının tüm çalışanlara ücretsiz olarak temin edilmesini sağlayacaktır. Kadınlar ve erkekler için ayrı uyuma alanları, tuvalet ve banyolar sağlayacaktır. Konaklama ve kantinlere ilişkin olarak 2.1 numaralı maddede belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. 4

5 GEREKLİLİKLER 3. İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI Tedarikçilerimizin kendi çalışanlarına adil, onurlu ve saygılı davranmaları, insan haklarına saygı göstermeleri ve diğer tarafların işçi haklarını ve evrensel olarak kabul edilen insan haklarını ihlaline veya bunlar üzerinde olumsuz etkide bulunmasına neden olmaktan, katkıda bulunmaktan veya bu tür eylemlerle bağlantılı olmaktan kaçınmaları büyük öneme sahiptir. Tedarikçiler: 3.1 ÇOCUK İŞGÜCÜ 3.2 ZORLA ÇALIŞTIRMA Çocuk işgücüne ve çocuk sömürüsüne başvurmayacak veya bunlara başvurulmasını desteklemeyecektir. Tüm yeni çalışanlara yönelik yaş doğrulama belgelerinin sistematik olarak kontrol edilmesi ve kopyalarının saklanması da dahil olmak üzere hiçbir çocuğun istihdam edilmemesini sağlayacak bir sistem kuracaktır Kaçakçılık, hapishanede çalışma veya borçları işgücüyle ödetme de dahil olmak üzere zorla, zorunlu veya yasadışı işçi çalıştırmayacak veya bu tür işçilerin kullanımını desteklemeyecektir. Tüm fazla mesailerin yerel kanunlarca zorunlu ve gerekli olmadıkça karşılıklı anlaşmaya dayalı olmasını sağlayacaktır. Minimum işe kabul yaşı 15'tir (veya ulusal kanunlarla izin verilmesi durumunda 14), yasal istihdam yaşının 15'ten yüksek olması durumunda minimum işe kabul yaşını yasal istihdam yaşı belirler. Tüm yeni çalışanların işe başlamadan önce zorunlu eğitimini tamamlamış olmasını sağlayacaktır Çalışanlara izin günlerinde konaklama yerlerinden ve işyerlerinden serbestçe ayrılma hakkı verecektir. Çalışanların hiçbir zaman istihdam koşulu olarak resmi kimlik belgesi, pasaport veya çalışma izni gibi orijinal kişisel sertifika veya kimlik belgelerini teslim etmesini zorunlu kılmayacaktır Çocukların bir şirket tesisinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda çocuk işgücü iyileştirmesine yönelik yazılı prosedür geliştirecektir. Bu prosedürlerin çocukların okula gitmesini ve okulda kalmasını sağlayacak yeterli finansal ve diğer destekler de dahil olmak üzere çocukların yararına en uygun şekilde belirlenmesini sağlayacaktır. Tüm genç işçileri (18 yaş altı) onların sağlığı veya fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal veya ahlaki gelişimleri için zararlı olabilecek işleri yapmaktan koruyacak ve gece vardiyasına kalmalarına izin vermeyecektir. Çıraklık programlarını düzenleyen tüm kanun ve düzenlemelere uyacaktır Disiplin cezası olarak adil olmayan veya yasadışı ücret kesintisi, ücretlerin geciktirilmesi veya sosyal yardımların kesilmesi gibi para cezaları dahil olmak üzere yasadışı disiplin yaptırımları uygulamayacaktır. Çalışanların makul bildirimde bulunduktan sonra işten ayrılmasını önlemek için depozito, ücret, para cezası, kredi veya geri ödeme sözleşmelerini kullanmayacaktır. Geri ödeme sözleşmelerinin öngörülebilir, makul ve süreli olmasını sağlayacaktır. Göçmen işçilere adil ve yerel işçilerle eşit seviyede muamele edilmesini sağlayacaktır. 5

6 Tedarikçiler: GEREKLİLİKLER 3.3 TACİZ, KÖTÜ YA DA İNSANLIK DIŞI MUAMELE 3.6 ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLAR Kötü veya insanlık dışı muamele, zorlama, alıkoyma veya istenmeyen cinsel yaklaşma da dahil olmak üzere fiziksel veya zihinsel taciz ya da suistimal, sözlü veya el-kol hareketleriyle taciz gibi davranışlara tolerans göstermeyecek ve bu tarz muamele tehditlerine izin vermeyecektir Asgari ücret, fazla mesai ücreti, parça başına ücret ve diğer ücret unsurları da dahil olmak üzere ücretler konusunda minimum olarak tüm kanun ve düzenlemelere riayet edecek ve sosyal sigorta dahil olmak üzere yasal olarak zorunlu tüm sosyal yardımları temin edecektir. Herkesin içinde uyarı ve ceza sistemlerini yasaklayacaktır Tüm çalışanlara ödenen ücretin en az yasal asgari ücret düzeyinde olmasını sağlayacaktır. 3.4 AYRIMCILIK İşe alım ve istihdam uygulamalarında ayrımcılık yapmayacaktır. Buna yaş, etnik köken, ulusal veya sosyal köken, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum veya aile durumu, hamilelik, engellilik, sendika üyeliği, siyasi görüş, ciddi hastalık ya da ilgili kanunlar veya Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile korunan ayrımcılıklara neden olabilecek başka bir durum nedeniyle gerek aktif gerekse pasif destek yoluyla terfi, sosyal yardım, eğitim olanağı, işten çıkarma, sözleşme feshi de dahildir. Aynı deneyim ve vasıflara sahip tüm çalışanların eşit çalışma karşılığında eşit ücret almasını ve eşit fırsatlardan yararlanmasını sağlayacaktır. ÇALIŞMA SAATLERİ Çalışma saatlerini normal mesai ve fazla mesai olmak üzere ikiye bölecektir Ücretleri düzenli olarak, doğrudan çalışana, kararlaştırılan zamanda ve eksiksiz ödeyecektir. Tüm ücretleri doğru şekilde kaydedecek ve tüm çalışanlara fazla mesai ücreti, çalışılan saatler, sosyal yardımlar, yasal kesintiler, primler ve diğer ilgili ödemeler de dahil olmak üzere maaşın tüm bölümlerini açıkça ayrıntılı olarak belirten bir maaş bordrosu verecektir. Tüm çalışanların herhangi bir olumsuz sonucu olmaksızın ücretli hastalık izni ve doğum izni de dahil olmak üzere yasal ücretli tatil ve yasal olarak öngörülen izin hakkına sahip olmasını sağlayacaktır. İSTİHDAM KOŞULLARI Hak ve yükümlülükler de dahil olmak üzere istihdam koşulları hakkında tüm çalışanları anadillerinde veya anlayabilecekleri bir dilde (ör. yazılı iş sözleşmesi ile) bilgilendirecektir Tüm çalışma saatlerini doğru ve anlaşılır şekilde kaydedecektir. 3.8 ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK ÖZGÜRLÜĞÜ Çalışma saatlerine ilişkin ilgili kanun ve sektör standartlarına uyacaktır. Çalışanlar, normal mesai saatleri olarak hiçbir durumda düzenli olarak günde 8 saatten fazla veya haftada 48 saatten fazla çalıştırılmayacaktır. Düzenli olarak fazla mesai talep etmeyecektir. Tüm çalışanlara yedi günlük dönemde en az bir gün izin ve vardiyalar arasında dinlenmek için yeterli zaman verilecektir. Fazla mesainin yerel yasal sınırları veya haftada 12 saati aşmamasını sağlayacaktır. Çalışanlara istihdam edildikleri ülkenin kanunlarına uygun olarak özgürce örgütlenme, dernek kurma ve toplu pazarlık hakkı tanıyacak ve bu haklara saygı duyacaktır. Çalışanlarla yönetim arasındaki açık iletişim ve doğrudan etkileşimin önemini kabul edecektir. Çalışanların bağımsız iş temsilcisi atamasına ve taciz, gözdağı, ceza, müdahale veya misilleme korkusu olmaksızın çalışma koşulları hakkında yönetimle açık iletişim kurmasına izin verecektir. Aksi durumda, işçi derneklerine katılmak istemeyen çalışanların da tercihlerine saygı gösterilecektir. 6

7 Tedarikçiler: GEREKLİLİKLER ENDİŞELERİ DİLE GETİRME HAKKI Tüm çalışanların yasal gereklilikler ve/veya şirket politikaları/kuralları ile uyuma dair endişelerini misilleme korkusu olmadan işverenlerine bildirme hakkına sahip olmasını sağlayacaktır. MÜLKİYET HAKKI Yerel kanunlara göre faaliyet gösterdikleri mülkiyetin yasal ve gerçek sahibi/kullanıcısı olacaktır. Arazi satın alma, zorunlu iskan veya arazi kullanımına yönelik kısıtlamaların sosyal, çevresel veya ekonomik bakımdan olumsuz etkilerini önleyecektir. Kamulaştırma veya zorunlu yer değişikliği durumunda ilgili kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını korumak amacıyla şeffaf bir şekilde yeterli tazminat müzakerelerinin yapılmasını sağlayacaktır. ÇATIŞMALARDAN ETKİLENMEYEN MADEN KAYNAKLARI Dodd-Frank Kanunu'nun Maddesine Uyum: Müşterilerimizin Dodd Frank Kanunu kapsamındaki kalay, tantal, volfram veya altın içeren ürünlerin tedarik zincirlerine ilişkin "SEC 1 Çatışmalı Madenler Kuralı" hükümlerine uymasını sağlamak amacıyla ve yukarıda belirtilenlere ek olarak, makul bir menşe ülkesi sorgulaması gerçekleştirecek ve Sandvik'e tedarik edilen ürünlerin SEC kuralına göre "DRC 2 çatışmasız" ürün niteliğinde olmasını sağlamak için uluslararası kabul görmüş gerekli değerleme çalışması rehberlerine uyacaktır. Bu madenlerin minimum olarak izabe ocağı seviyesinde izlenebilmesini, sadece CFSI 3 ve TI-CMC 4 tarafından tanımlandığı şekilde çatışmalardan uzak izabe ocakları olmasını veya uygulanabildiği yerlerde diğer köklü sektör şemalarının kullanılmasını sağlayacaktır. SEC kuralına göre çatışmalı maden içeren ürünlerin tedariğine ilişkin olarak, ilave gerekliliklerin söz konusu olabileceğinin bilincinde olacaktır ve maddeleri uyarınca yapılan tüm çalışmaların belgelenmesini ve talep üzerine Sandvik'e sunulmasını sağlayacaktır. İzlenebilirlik verileri kaydedilerek beş yıl boyunca muhafaza edilmelidir Çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden maden tedariği: Hammaddelerin üretimi ile silahlı çatışma veya insan haklarının kapsamlı ihlali arasındaki olası bağlantının farkında olacaktır. Çatışmalara gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak katkıda bulunan tedarik zincirleri kabul edilemez. Bu durum, tedarik zincirinin tüm aşamaları için geçerlidir. Çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerden kaynak temin ederken Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Risk Taşıyan Bölgelerden Sorumlu Maden Tedarik Zinciri için OECD Gerekli Özen Rehberi'ne uyacaktır. Tedarik zinciri içindeki konumuna bağlı olarak hammaddeleri yalnızca sorumlu kaynaklardan temin edecek veya sorumlu kaynak tedariğini anlamak ve gerektiğinde tedarik zincirini sorumlu tedariğe doğru yönlendirmek için uygun önlemleri alacaktır. Çatışma bölgelerinden keyfi çekilme durumu yerel nüfus üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Sandvik, madenlerin bu bölgelerden etik şekilde tedarik edilmesini teşvik etmektedir. 1 U.S. Securities and Exchange Commission 2 Democratic Republic of the Congo 3 Conflict-Free Sourcing Initiative 4 Tungsten Industry Conflict Minerals Council 7

8 GEREKLİLİKLER 4. ÇEVRE Çevreyi korumak ve sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak, Sandvik için büyük önem taşımaktadır. Tedarikçiler, çevre üzerindeki kritik etkilere odaklanan çevre planları oluşturarak faaliyetlerinin ve tedarik zincirinin çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini arttırmak ve olumsuz etkileri sınırlamak için aktif şekilde çalışacaktır. Bu çevre planlarının kapsamı, tedarikçinin işinin doğası ve işle ilgili riskler bakımından uygun olmalıdır. Tedarikçiler: 4.1 ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ Faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri azaltmak veya en aza indirmek için riske dayalı bir program oluşturacak, uygulayacak ve sürdürecektir. 4.4 ÇEVRESEL SORUMLULUK PROGRAMI Aşağıdaki alanlarda aktif şekilde birlikte çalışacak, bu alanlara bilgi ve belgeler sağlayacaktır: Kimyasal ve tehlikeli malzeme yönetimi 4.2 İHTİYATİ TEDBİRLER VE ÇEVRE DOSTU TEKNİKLER: Bir eylemin çevreye veya insan sağlığına zarar verebileceğine inanmak için yeterli neden olduğunda gerekli ihtiyati tedbirleri alacak ve ürün, süreç, tasarım ve malzeme seçimlerinde çevre dostu teknikleri geliştirmek ve desteklemek için çalışacaktır. Atık yönetimi Hava, su ve toprağa yapılan emisyonlar Enerji yönetimi Su tüketimi Ulaşım ve seyahat Çevresel performansla ilgili tedarikçiye özgü gereklilik ve hedefler, ticari sözleşmelerde tanımlanmış olabilir. 4.3 KİRLETEN ÖDER İLKESİ: Çevreye zarar veren bir tedarikçiden kaynaklanan sosyal ve ekonomik maliyetleri ödeyecektir. 8

9 GEREKLİLİKLER 5. YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE REKABET KANUNU Sandvik, yüksek etik ve dürüst davranış ilkesiyle iş yapmaya kendini adamıştır. Rüşvet, çıkar çatışmaları, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, yasadışı komisyon, şantaj ve adam kayırma/ yandaşçılık da dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk uygulamasına karşı sıfır tolerans politikası izlemekte ve yolsuzlukla aktif olarak mücadele etmekteyiz. Ayrıca, rekabeti engelleyici sözleşmeleri ve pazar gücünün suistimal edilmesini yasaklayan rekabet kanunlarına da saygı duymaktayız. Tedarikçiler: 5.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE Yerel kanunlara ve uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uyacak ve herhangi bir yolsuzluk uygulamasına dahil olmayacak veya Sandvik'i dahil etmeyecektir. Üçüncü şahıslara veya kamu görevlilerine doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı hiçbir ödeme yapmayacaktır. 5.2 REKABET KANUNU İlgili rekabet kanun ve düzenlemelerine saygı duyup bunlara uyacak; rekabet kanunu politikası uygulayarak ve çalışanlarına yeterli rekabet kanunu uyum eğitimi vererek fiyat sabitleme, pazar paylaşımı veya ihaleye fesat karıştırma gibi rekabet kanunu ihlallerini önleyecek sistemler oluşturacaktır. Yolsuzlukla mücadele politikası uygulama ve personele uygun eğitimleri verme gibi yöntemlerle yolsuzluğu önleme süreçleri oluşturacaktır. Sandvik ile çalışırken tüm olası doğrudan çıkar çatışmalarından kaçınacaktır. Sandvik çalışanlarının herhangi bir kişisel kazanç karşılığında kendisine doğrudan veya dolaylı olarak uygunsuz avantaj teklif edemeyeceğini veya sağlayamayacağını bilecektir. Sandvik ile yürütülen işleri kolaylaştırmak amacıyla, Sandvik çalışanlarına yönelik herhangi bir sosyal yardımı Sandvik'in kabul etmeyeceğini bilecektir. 9

10 YÖNETİM SİSTEMİ/İZLEME YÖNETİM SİSTEMİ Tedarikçilerimizin sürekli kendilerini geliştirmek için çalışmalarını ve Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarında açıklanan alanlara ilişkin kabul görmüş yönetim sistem ve standartları oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini teşvik etmekteyiz. İşlevsel kontrol sistemlerinin yanı sıra risk değerlendirmesi, uygulamalı politika, süreç ve rutinler, açıkça belirtilen görev ve sorumluluklar, uygun eğitim ve talimatlar, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının başarıyla uygulanmasının zeminini oluşturmaktadır. İZLEME Sandvik ile tedarikçilerimiz arasındaki tüm iş ilişkileri; dürüstlüğe, güvene ve işbirliğine dayanmalıdır. "Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları"nı kabul eden tedarikçiler, kendi faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde bu gereklilikleri yerine getirmek için proaktif şekilde çalışmayı taahhüt eder. Bu taahhüt; çalışanlarla görüşme yapma izni ve Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili doğru ve eksiksiz belge ve kayıtlara erişim hakkı da dahil olmak üzere özdeğerlendirme yaparak ve Sandvik personeline veya Sandvik'in seçeceği üçüncü şahıslara tesis içi denetim gerçekleştirmek üzere ilgili tesislere ve gerekli bilgilere erişim hakkı vererek, kısacası Sandvik ile şeffaf bir şekilde işbirliği yaparak yerine getirilebilir. Bu denetime ilişkin bulgular, zamanında ve etkili bir şekilde iyileştirilmelidir. Tedarikçilerimizden bizi yanlış yönlendirmemelerini beklemekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının ihlal edilmesi, Sandvik ile olan iş ilişkileri üzerinde sözleşme feshi de dahil, ancak sadece bununla da sınırlı olmayan, olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Alt tedarikçilerinin Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına veya benzer gerekliliklere uymasını sağlamak, tedarikçinin sorumluluğundadır. Tedarikçilerimizden kendi tedarik zincirlerini değerlendirip izlemelerini ve talep edildiğinde Sandvik'e verilmek üzere tedarik zinciri uyumluluğuna ilişkin uygun bilgileri toplamalarını talep etmekteyiz. Sandvik, alınan tüm ticari ve kişisel bilgileri sorumluluk duygusuyla saklamakta ve bu bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Tedarikçilerimizi, Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ihlallerini çevrimiçi "Speak Up" sistemimiz aracılığıyla veya telefonla Sandvik'e bildirmeleri konusunda teşvik etmekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili sorunlar veya sürdürülebilirlik ile ilgili diğer sorular konusunda tedarikçilerimizle aktif diyalog kurulmasını teşvik etmekteyiz. Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kuralları ihlallerini açıkça bildiren kişilere saygı gösterilmesi ve bu kişilerin korunması için elimizden geleni yapacağız. Sandvik Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının İngilizce versiyonu, resmi versiyondur. Referans olarak başvurulabilecek çevirilere aşağıdaki adresten erişebilirsiniz: 10

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

BSCI Davranış Kuralları 1

BSCI Davranış Kuralları 1 BSCI Davranış Kuralları 1 Mevcut BSCI Davranış Kuralları'nın 1/2014 sürümü BSCI Katılımcıları'nın tedarik zincirlerinde uygulamak üzere çaba gösterdikleri değer ve ilkeleri oluşturmayı hedeflemektedir.

Detaylı

Performans Standardı 8:

Performans Standardı 8: Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR

İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR STANDART Yüklenici; hapishane işçiliği, senet karşılığı çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma ya da diğer zorla çalıştırma biçimlerini kullanamaz. Yüklenici, istihdam ücretleri

Detaylı

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI 1 KAPSAM VE TEMEL PRENSİPLER 1.1. GİRİŞ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( Yapı Kredi ), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce

Detaylı

Turkish. Türkçe Versiyonu. Ajinomoto Group. Principles

Turkish. Türkçe Versiyonu. Ajinomoto Group. Principles Turkish Türkçe Versiyonu Ajinomoto Group Principles İÇİNDEKİLER Başkanın Mesajı 01 Ajinomoto Grup Felsefesi 02 Ajinomoto Grup Yolu 03 Ajinomoto Grubu nun İş Ahlakı Standartları 04 Genel Bakış 04 Amaç İş

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

HERMETAL İN DEĞERLERİ

HERMETAL İN DEĞERLERİ DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK HERMETAL İN DEĞERLERİ Şirket içi ve dışı ilişkilerde dürüstlük ve doğruluk prensiplerine uyarak profesyonel şekilde davranmak. ŞEFFAFLIK Grubun içinde ve dışında ekonomik/finansal

Detaylı

Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi İKİNCİ BASKI

Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi İKİNCİ BASKI Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi İKİNCİ BASKI Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Avon Tedarikçiler için Sosyal Sorumluluk Kılavuzu

Avon Tedarikçiler için Sosyal Sorumluluk Kılavuzu Avon Tedarikçiler için Sosyal Sorumluluk Kılavuzu Revizyon 6 Marş 2014 Avon Tedarikçiler için Sosyal Sorumluluk Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 Genel Gerekler... 1 Kapsam içi tedarikçiler ve fabrikalar.....

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Davranış KurallarI na gösterdiğiniz bireysel bağlılık için teşekkür ederiz.

Davranış KurallarI na gösterdiğiniz bireysel bağlılık için teşekkür ederiz. Davranış Kuralları LORD olarak, yenilikçilik ve işbirliği konusunda tutkuluyuz. Yenilikçi fikirleri paydaşlarımız için uzun vadeli değerlere dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dürüstlük ilkesi

Detaylı

Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014

Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014 Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk Tedarik Zinciri Sorumluluğu İnsan ve Çevre endüstri için en önemli kaynaklardır. Bu sebepten dolayı tedarik zincirimizin çalışma koşullarını ve çevresel

Detaylı

FLA İşyeri Davranış Kuralları ve Uygunluk Göstergeleri

FLA İşyeri Davranış Kuralları ve Uygunluk Göstergeleri FLA İşyeri Davranış Kuralları ve Uygunluk Göstergeleri Gözden geçiriliş tarihi 5 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 FLA İŞYERİ DAVRANIŞ KURALLARI... 4 FLA İŞYERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGUNLUK GÖSTERGELERİ...

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler,

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler, ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME Giriş Sözleşmeye taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Kuruluş Sözleşmesi'nde yer alan ve dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak insanlık

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding GmbH, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN.

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. 1 İçindekiler Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var... 4 Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli... 4 Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın... 5 Misilleme

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı

Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi

Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi 2 Giriş T E D A R İ K Ç İ K I L A V U Z İ L K E L E R İ U Y G U L A M A R E H B E R İ The Coca-Cola Company (TCCC) en yüksek mükemmellik

Detaylı