AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007

2 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürürken; hem Afyonkarahisar da hem de ege bölgesinde üniversite-sanayi işbirliğini sağlamada öncülük etmeyi, Türkiye deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almayı ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedef kabul etmektedir. Bu çerçevede fiziksel, teknolojik ve insan kaynağı bakımından gelişmesini sürdürmektedir. 8 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 12 Meslek Yüksekokulu ile eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürürken, Kültür Merkezleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hayvan Hastanesi ve Olimpik Yüzme Havuzu gibi hizmetlerle de halka yönelik hizmet sunmaktadır yılına ait olan bu faaliyet raporu Üniversitenin misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri ile temel politika ve öncelikleri çerçevesinde fiziksel, teknolojik, insan kaynakları ve sunulan hizmetler bakımından mevcut durumunu, üstünlük ve zayıflıkları ile gelişimine ilişkin hedeflerini göstermektedir. Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ R e k t ö r 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1

3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON Afyon Kocatepe Üniversitesinin Misyonu Afyon Kocatepe Üniversitesinin Vizyonu YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgütsel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksek Okulları Merkez Müdürlükleri Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Diğer Merkezler Bölüm Başkanlıkları Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü Genel Sekreterlik Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı ve Müdürlükler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi DİĞER HUSUSLAR AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER İlkeler ve Değerler Temel Politika ve Öncelikler DİĞER HUSUSLAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Yılı Faaliyet Raporu 2

4 3.1.4 Diğer Hususlar PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ AÇIK ALAN TAŞINMAZLARININ DURUMU... 6 TABLO 2 : MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KAPALI ALAN TAŞINMAZLARININ DURUMU... 7 TABLO 3 : ÜNİVERSİTEMİZ KAPALI ALANLARININ YERLEŞKELER VE FAALİYET ALANLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI. 8 TABLO 4 : ÜNİVERSİTEMİZ ÖRGÜT ŞEMASI TABLO 5 : İDARİ PERSONELİN SINIF VE ÇALIŞTIĞI YERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU TABLO 6 : ÜNİVERSİTEMİZ MERKEZ KÜTÜPHANESİNE KAYITLI OLAN KULLANICI SAYILARI TABLOSU TABLO 7 : 2006 YILINDA MEDİKO SOSYAL MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN POLİKLİNİK HİZMETLERİ TABLO 8 : 2006 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU TABLO 9 : 2006 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU TABLO 10 : FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 11 : EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 12 : KURUMSAL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 13 : FONKSİYONEL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 14 : EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 15 : GEÇİCİ MİZAN TABLO 16 : KESİN MİZAN TABLO 17 : SAYMANLIK MALİ TABLOLAR TABLO 18 : SAYIŞTAY SORGU VE SONUÇLARI TABLOSU TABLO 19 : 2006 YILI FAALİYET (SEMPOZYUM, KONGRE, PANEL, SEMİNER V.S) BİLGİLERİ TABLO 20 : İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR TABLO 21 : PROJE (DPT, TUBİTAK, A.B., B.A.P) BİLGİLERİ TABLOSU Yılı Faaliyet Raporu 3

5 1 GENEL BİLGİLER 1.1 MİSYON VE VİZYON Afyon Kocatepe Üniversitesinin Misyonu Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; katılıma, paylaşıma ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü ile bilim dünyasına hizmet etmektir Afyon Kocatepe Üniversitesinin Vizyonu İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan, dünyadaki bilim standartlarını yakalayarak evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12 nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir; 2547 Sayılı Kanunun 4 ve 5 nci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak, a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yasam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 2006 Yılı Faaliyet Raporu 4

6 d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yarına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır Sayılı Kanunun ilgili Maddeleri ve diğer yasal mevzuatla Üniversitemize verilen yetki, görev ve sorumluluklarımızı Üniversitemiz yönetim organları ve birimleri aracılığıyla yerine getirmektedir. 1.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Üniversitemiz faaliyetlerini toplam ,77 m² açık alanda sürdürmekte olup bu taşınmazların ,00 m² si istimlâk sahası içindeki şahıs arazileri, ,77 m² si 2006 Yılı Faaliyet Raporu 5

7 Üniversitemize tahsisli Hazine arazileri ve m² si ise Üniversitenin özel mülkiyeti olan taşınmazlardan oluşmaktadır. Bu taşınmazlara ilişkin yerleşkeler ve mülkiyetler itibarı ile dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir yılı sonu itibarı ile Üniversitemiz öğrenci sayısı , öğretim elemanı sayımız 1026 olup öğrenci başına düşen açık alan miktarı 379,33 m², öğretim elemanı başına düşen açık alan miktarımız ise 9.168,51 m² dir. Tablo 1: Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Açık Alan Taşınmazlarının Durumu Üniversitemiz faaliyetlerini toplam ,05 m² kapalı alanda sürdürmekte olup bu taşınmazların ,05 m² si Üniversitemize tahsisli Hazineye ait binalar ve ,00 m² si ise Üniversitenin özel mülkiyeti olan binalardan oluşmaktadır. Bu taşınmazlara ilişkin 2006 Yılı Faaliyet Raporu 6

8 yerleşkeler ve mülkiyetler itibarı ile dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir yılı sonu itibarı ile Üniversitemiz öğrenci sayısı , öğretim elemanı sayımız 1026 olup öğrenci başına düşen kapalı alan miktarı 7,84 m², öğretim elemanı başına düşen kapalı alan miktarı ise 184,74 m² dir. Tablo 2 : Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Kapalı Alan Taşınmazlarının Durumu Üniversitemiz faaliyetlerini toplam ,05 m² kapalı alanda sürdürmekte olup bu taşınmazlardan ,05 m² si eğitim faaliyetlerinde, ,00 m² si sağlık faaliyetlerinde, 9.779,00 m² si beslenme faaliyetlerinde, 4.752,00 m² si kültür faaliyetlerinde, ,00 m² si spor faaliyetlerinde, ,00 m² si idari ve diğer faaliyetlerde kullanılmaktadır yılı sonu itibarı ile Üniversitemiz öğrenci sayısı , öğretim elemanı sayımız olup Öğrenci başına 4,26 m² eğitim, 1,03 m² sağlık, 0.40 m² beslenme, 0,20 m² kültür, 1.03 m² spor ve 0,92 m² idari, öğretim elemanı başına 100,32 m² eğitim, 24,34 m² sağlık, 9,53 m² beslenme, 4,63 m² kültür, 24,31 m² spor ve 21,60 m² idari kapalı faaliyet alanı düşmektedir Yılı Faaliyet Raporu 7

9 Bu taşınmazlara ilişkin yerleşkeler ve faaliyet alanları itibarı ile dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir. Tablo 3 : Üniversitemiz Kapalı Alanlarının Yerleşkeler ve Faaliyet Alanları itibarıyla dağılımı 2006 Yılı Faaliyet Raporu 8

10 1.3.2 Örgütsel Yapı Üniversitemiz tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılanmıştır. Buna göre Üniversitemizin örgütsel yapısı aşağıdaki gibidir. Rektör: Üniversitemizin en üst yöneticisi olan Rektör Üniversitemizin tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Rektör Yardımcıları: Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitemizin aylıklı profesörleri arasından iki kişiyi rektör yardımcısı olarak seçmiştir. Senato: Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ile enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül etmektedir. Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite yönetim kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlar ile üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşturulmuştur. Fakülteler: Üniversitemize Rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 8 fakülte bulunmaktadır. Fakültelerin yönetim birimleri ise fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekanlar, Rektörün önerdiği, üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilmektedir. Dekanlar kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültelerinin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçmektedir. Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşturulmaktadır. Enstitüler: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 3 enstitü bulunmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 9

11 Enstitülerin organları ise enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki enstitü müdür yardımcısı bulunur. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Yüksekokullar: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Afyon Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul bulunmaktadır. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürleri, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilen altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Konservatuvar: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Devlet Konsevatuvarı adıyla bir konsevatuvar bulunmaktadır. Konservatuvarın organları, Konservatuvar müdürü, Konservatuvar kurulu ve Konservatuvar yönetim kuruludur. Konservatuvar müdürleri, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Konservatuvar yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilen altı aday arasından Konservatuar kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Meslek Yüksekokullar: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, Afyon MYO, Bolvadin MYO, Çay MYO, İscehisar MYO, Sultandağı MYO, Dinar MYO, Emirdağ MYO, Sandıklı MYO, Şuhut MYO, Sinanpaşa MTO ve Bayat MYO olmak üzere 12 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 10

12 Meslek Yüksekokulların organları, meslek yüksekokul müdürü, meslek yüksekokul kurulu ve meslek yüksekokul yönetim kuruludur. meslek yüksekokul müdürleri, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki meslek müdür yardımcısı bulunmaktadır. Meslek yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Meslek yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilen altı aday arasından meslek yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bölümler: Üniversitemiz fakülte veya yüksekokuldaki bölüm başkanlıklarının yanında Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı ve Enformatik Bölüm Başkanlığı olmak üzere 5 bölüm başkanlığı bulunmaktadır. Bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilmektedir. Bölüm başkanı bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından Rektörlüğe bağlı bölümlerde Rektör tarafından, fakültelere bağlı bölümlerde dekanca, yüksekokullara bağlı bölümlerde müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Uygulama Araştırma Hastanesi: Üniversitemizde eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulama ihtiyacı, hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü ve yöre halkına ileri tetkik ve tedavi hizmeti sunan Rektörlüğüne bağlı Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Hastane, Hastane Başhekimi tarafından yönetilmektedir. Başhekim kendi özel yönetmeliği doğrultusunda Rektör tarafından atanmaktadır. Merkez Müdürlükleri: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü Hayvancılık Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi, Uygulama ve Araştırma Çiftliği, Gıda Kontrol Araştırma Uygulama Merkezi, Teknoloji Uygulama 2006 Yılı Faaliyet Raporu 11

13 Araştırma Merkezi, Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, Anadolu Dil Tarih ve Kültür Uygulama Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi, Türk El Sanatları Uygulama Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi ve Yabancı Diller Eğitim Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi olmak üzere 12 Uygulama Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Uygulama Araştırma Merkezi merkez müdürleri tarafından yönetilmektedir. Merkez müdürleri merkezlerin özel yönetmelikleri doğrultusunda Rektör tarafından atanır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Üniversitemiz tarafından desteklenen tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yürütmekte olduğu bilimsel araştırma projeleri bu birim tarafından koordine edilmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve diğer idari birimler: Üniversitemiz idari yapının başı olan Genel Sekreter bu teşkilatın çalışmalarından dolayı Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter çalışmalarında kendisine yardımcı olan bir Genel Sekreter Yardımcısı bulunmaktadır. Üniversitemizin idari işlerini yürütmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmak üzere sekiz adet daire başkanlığı bulunmaktadır. Başkanlıklar daire başkanları tarafından müdürler, uzmanlar, şefler ve memurlar aracılığı ile yürütülmektedir. Üniversitemizin idari işlerini yürütmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı Hukuk Müşavirliği ve Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır. Yine Genel Sekreterliğe bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile idari işlemler yürütülmektedir Yılı Faaliyet Raporu 12

14 Tablo 4 : Üniversitemiz Örgüt Şeması 2006 Yılı Faaliyet Raporu 13

15 1.3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma merkezlerinin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak amacıyla Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi kurulmuştur. Kütüphanemiz m²'lik kullanım alanına ve 230 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Merkez kütüphanemizde kitap, yerli ve yabancı dilde 813 dergi, 873 adet yüksek lisans tezi, 116 adet doktora tezi, 23 adet tıpta uzmanlık, 3 adet sanatta yeterlilik, 2 adet doçentlik tezi ve 135 adet bilimsel proje raporu bulunmaktadır. 7 adet elektronik veritabanı aboneliği ile e-kitap'a elektronik ortamda bilgiye erişimi ile bu bilgilerin dijital ve çıktı ortamında edinilmesi sağlanmıştır. Merkez Kütüphanemizde, Library of Congress Sınıflama Sistemi kullanılmakta ve kitaplar açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kütüphanede mevcut bütün materyal "Yordam 2001 Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı " adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve internet üzerinden de kullanıcıların hizmetine açılmıştır. Ayrıca Üniversitemizi Bolvadin Meslek Yüksekokulu kitaplığı 3800, Sandıklı Meslek Yüksekokulu kitaplığı 7000 kitap, Tıp Fakültesi 3242 kitap ve 126 dergi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, eğitim ve öğretimde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Bu amaçla Üniversitemizin kurulmuş olan bilişim sistemini Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yürütmektedir. Bilişim sistemini yürütmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bir Daire Başkanı, iki şube müdürü, bir uzman, bir mühendis, üç araştırma görevlisi ve iki tekniker görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız teknik servisinde üniversitemize ait bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazları ve harici diğer donanımlarının tamir bakım, onarımları ve kurulumları yapılmakta, bilgisayarların işletim sistemleri, ofis, virüs, programlarının kurulumu ve güncellemelerinin yapılması çalışanları ile bilgi ve teknolojik kaynaklar konusunda bizzat veya telefonla teknik destek verilmesi işlemleri yürütülmektedir. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Servisince internet üzerinde çalışan ve veri tabanına kayıt yapılan Ek Ders Programı hazırlanmış ve dersler çevrimiçi takip yapılarak ek ders, ikinci öğretim fazla mesai, final sınav ücret bordroları bu programdan elde edilmektedir. Döner sermaye tahakkukları için Windows tabanlı Döner Sermaye Programı 2006 Yılı Faaliyet Raporu 14

16 hazırlanmıştır. Web tabanlı internet üzerinden çalışan Öğrenci Programı, Karne Programı ve Mezun Bilgi Sistemi Programı, web üzerinden çalışan Personel Maaş Hesaplama ve Görüntüleme Programı, İşçi-Öğrenci Ücret Programı hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Bütçe İşlemlerini yürütmek üzere bütçe takip programı olan Global, ayniyat ve demirbaşların takibi için Ayniyat ve Demirbaş Programı, personel işlemlerinin takibi için Personel Takip Programı, Tıp Fakültesindeki eğitim programın takibi için Tıp Eğitim Programı, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının hasta sevk işlemlerinin takibi için Sağlık Karnesi ve Hasta Sevk Programı, Üniversitemize gelen-giden evrakların takibi için Evrak Kayıt Programı, özel yetenekle alınan öğrencilerin takibi için Özel Yetenek ile Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Programı, kiraya verilen taşınmazların takibi için Kira Programı ile ihaleleri takibi için İhale Takip Programı hazırlanmış ve halen kullanılmaktadır. Üniversitemizce Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca kullanılan Kütüphane Otomasyon Programı ile Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesince kullanılan Hastane Programı satın alma sureti ile edinilmiş ve halen kullanılmaktadır. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve tün tahakkuk birimleri bütçe ve tahakkuk işlemlerini Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait E-Bütçe programını kullanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe işlemlerini ise yine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait Say 2000 programını kullanarak yürütmektedir. Üniversitemizin mevcut teknolojik donanım kaynakları ise aşağıdaki gibidir. Bilgisayar Sistemi 1866 Notebook Bilgisayar 476 Bilgisayar Yazıcısı 750 Tarayıcı 43 Vireless 9 Video Projeksiyon 270 Faks Cihazı 57 Fotokopi makinesi + 83 TOPLAM 3554 Üniversitemizde kesintisiz internet erişimi mevcuttur. Üniversitemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak, idari ve akademik personelin web hizmetlerinden faydalanmasını 2006 Yılı Faaliyet Raporu 15

17 sağlamak ve öğrencilerin internet üzerinden anında not öğrenme ve çeşitli aramalar sağlamak amacıyla 20 adet web sayfası hazırlanmıştır. Üniversitemizde bilgi teknolojilerini daha etkin kullanımını sağlamak ve öğrencilere daha iyi eğitim verebilmek için 2006 yılı içinde Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile bilgisayar derslerine giren akademik personel ile daire başkanlarına Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası eğitimi verilerek tüm dünyada geçerli ECDL sertifikası kazandırılmıştır İnsan Kaynakları Üniversitemiz insan kaynakları olarak tarihi itibariyle 1026 akademik 567 idari personel, 60 geçici işçi (726 kişi/ay), 185 kısmı zamanlı öğrenciden oluşmaktadır. Akademik personelin 34 ü profesör, 67 si doçent, 287 si yardımcı doçent, 214 ü öğretim görevlisi, 46 sı okutman, 346 sı araştırma görevlisi, 31 i uzman ve 1 i eğitim öğretim programcısı unvan ve kadrolarında bulunmakta olup bunların 8 i yabancı uyrukludur. Akademik personelin unvanlara göre dağılım Tablo 4 te gösterilmiştir. İdari personelin 264 ü genel idari hizmetleri sınıfı, 50 si teknik hizmetler sınıfı, 156 sı sağlık hizmetleri sınıfı, 1 avukatlık hizmetleri sınıfı ve 88 yardımcı hizmetler sınıfından oluşmaktadır. İdari Personelin sınıf ve çalıştığı yere göre dağılımı tablo 5 te gösterilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 16

18 Tablo 4: Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılım Tablosu 2006 Yılı Faaliyet Raporu 17

19 Tablo 5 : İdari Personelin Sınıf ve Çalıştığı Yere Göre Dağılım tablosu 2006 Yılı Faaliyet Raporu 18

20 1.3.5 Sunulan Hizmetler Üniversitemizde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve Ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirme hizmeti ile yükseköğretim alanında orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere Üniversitemiz bu hizmetlerini aşağıdaki birimler aracılığı ile karşılarında belirtilen şekilde yerine getirmektedir Fakülteler a) Tıp Fakültesi ; 2006 Yılı itibariyle Tıp Fakültesi Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; 1. Tıbbi Etik Kurulu ve Dergi Sekreterliği Birimi nde; Her ayın ilk Çarşamba günü toplanan Tıbbi Etik Kurulu yazışmaları, başvuruların kurul üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilmesi, incelenen dosyaların karar şeklinde çalışma sahiplerine gönderilmesi işlemleri yapılır. Ayrıca her yıl Ocak-Mayıs ve Eylül olmak üzere 3 sayı olarak çıkan Kocatepe Tıp Dergisi ne gelen makaleleri editör yardımcılarına göndermek, belirlenen hakemlerle yazışmalar ve değerlendirmeleri takip etmek, kabul veya ret yazışmaları, basım onayının takibi ve basımı tamamlanan dergilerin ilgililere dağıtılması işlemlerini takip eder. 2. Tıp Kütüphanesi Birimi nde; Bilgiye erişimde varolan haklar ve bilgiye erişim yollarından araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olması amacı ile talep edilen yayınlar en kısa sürede ve en modern otomasyon sistemi ile hizmete sunulmaktadır. 3. Tıp Fakültesi ne bağlı Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinde; tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Tıp eğitimi teorik ve pratik derslerden oluşmakta ve özellikle 4, 5 ve 6. sınıflar Anabilim Dalı poliklinik ve kliniklerinde staj eğitimi görmektedirler. Tıpta uzmanlık eğitiminde ise TUS sınavı ile ilgili Anabilim Dallarına yerleştirilen araştırma görevlileri hastane poliklinik ve kliniklerinde teorik ve uygulamalı olarak uzmanlık eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları, tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi öğrencilerine yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. b) Veteriner Fakültesi; Fakültemiz bünyesinde bulunan birimler tarafından, 2006 yılında gerçekleştirilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir; 2006 Yılı Faaliyet Raporu 19

21 1. Fakültemize bağlı 5 bölüm ve bu bölümlere bağlı 20 anabilim dalı tarafından, teorik derslerle öğrencilerimize hizmet verilmekte ayrıca, bu anabilim dallarına ait laboratuarlarla öğrencilerimiz uygulama alanlarında desteklenmektedirler. 2. Fakültemiz öğretim elemanlarının; TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından desteklenmiş ve desteklenmekte olan çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları mevcuttur. 3. Fakülte performansını maksimum düzeye çıkarabilmek amacıyla kurulan, çok sayıda komisyonun gerçekleştirdiği faaliyetler. c) Fen-Edebiyat Fakültesi; 2006 Yılı nın ilk üç ayını içeren dönem itibariyle Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıda hizmetleri yapmıştır; Fen-Edebiyat Fakültesi ne bağlı 10 bölüm içerisinden; Fizik, Kimya, Coğrafya, Çağdaş Türk Dili ve Lehçeleri, İstatistik bölümlerinde normal öğretim Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Biyoloji, Tarih bölümlerinde de normal öğretimin yanında ikinci öğretim de verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve özellikle Biyoloji, Fizik ve Kimya öğrenci laboratuarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elamanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Halen, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi içerisinde TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Araştırma projeleri Komisyonluğunca desteklenen projeler Fakültemiz bünyesinde yürütülmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. d) Mühendislik Fakültesi; 2006 Yılı nda Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Mühendislik Fakültesi nde eğitim öğretim verilen; Seramik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Seramik Mühendisliğin de normal eğitim yanında ikinci eğitim de verilmektedir. Seramik Mühendisliği Bölümünde İkinci Öğretimde eğitim-öğretim yılı Güz döneminde 1. sınıfa kayıt olan öğrencinin az olması nedeniyle derslerin normal öğretim ile birleştirilmesi öngörülmüştür. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta laboratuar ve atölyelerde güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler Yılı Faaliyet Raporu 20

22 e) Teknik Eğitim Fakültesi; 2006 yılı nı içeren dönem Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Teknik Eğitim Fakültesine bağlı toplam 5 anabilim dalında normal eğitim, 3 anabilim dalında ise ikinci öğretim olarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası birçok bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Bu kapsamda 2006 yılı içersinde 5 uluslararası yayın ve 20 ulusal yayın kabul edilmiştir. Bununla birlikte, 2006 yılı içersinde 9 TÜBİTAK projesi kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca, öğretim elemanlarının danışmanlıkları ile kültürel, sportif ve teknik birçok gezi düzenlenmiştir. f) Eğitim Fakültesi ; 2006 yılı itibariyle Fakültemizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu hizmetler aşağıda sunulmuştur; Fakültemiz yedi bölümde altı programla lisans eğitimi vermektedir. Lisans programlarında öğrencilerimizin öğretmenlik yeterliklerinin gelişmesinde ve mesleki deneyim kazanmalarında önemli olan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Uygulama I, Uygulama II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulamalı ders olarak vermektedir. Bu derslerin verimli olması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla ve öğretmenlerle yakın bir işbirliği içerinde ülkemizdeki eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme - öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirmektedir. Fakültemiz dört bölümde 11 programla yüksek lisans ( Tezli- Tezsiz) eğitimi vererek uzman elemanlar yetiştirmektedir. Doktora dersleri vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır yılı itibariyle 19 Konferans, 4 panel ve 6 seminer düzenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunmakta, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır. ERASMUS projesi kapsamında öğrenci değişimi yapılarak yurt dışında 4 öğrencimizin eğitim alması sağlanmıştır. Fakültemiz toplumda, eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen göstermektedir. Fakültemiz öğrencilerinin spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Öğretim süreçlerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, dersi öğrenci etkinliklerini arttırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleriyle ders işlenmekte ve 2006 Yılı Faaliyet Raporu 21

23 öğretim süreçleri araç gereç ve materyallerle zenginleştirilerek ilgi çekici hale getirilmektedir. Öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. g) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Fakültemiz bünyesinde bulunan birimler tarafından, 2006 yılında gerçekleştirilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne bağlı 5 Bölüm içerisinde; İşletme, İktisat, Maliye, İngilizce İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümlerinde normal eğitim; İşletme, İktisat ve Maliye Bölümlerinde ikinci eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. h) Güzel Sanatlar Fakültesi; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Güzel Sanatlar Fakültesi ne bağlı 2 Bölüm içerisinde; Seramik ve Resim Bölümlerinde normal eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkân sağlanmaktadır Enstitüler a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006 Yılı itibariyle Enstitümüzde sağlık alanında lisans üstü eğitim hizmetleri verilmiştir. b) Fen Bilimleri Enstitüsü; Enstitümüz öğrencilerine Akademik Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ders, tez, ödev, seminer v.b. hizmetlerde yılında 8 Profesör, 9 Doçent ve 98 Yardımcı Doçent Doktor un akademik bilgisinden yararlanılmıştır. Öğretmenliğe yönelik açılan eğitim formasyonlu programlarla öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilk adımdaki staj hizmetlerini Milli Eğitim Bankalığı ile yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim e bağlı okullarda sürdürmektedir Yılı Faaliyet Raporu 22

24 c) Sosyal Bilimler Enstitüsü; Enstitümüz öğrencilerine Akademik Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ders, tez, ödev, seminer v.b. hizmetlerde yılında 13 Profesör, 9 Doçent ve 117 Yardımcı Doçent Doktor un akademik bilgisinden yararlanılmıştır. Öğretmenliğe yönelik açılan eğitim formasyonlu programlarla öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilk adımdaki staj hizmetlerini Milli Eğitim Bankalığı ile yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim e bağlı okullarda sürdürmektedir. Doktora programlarından mezun olan öğrencilerimiz üniversitemiz ve diğer üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürmektedirler Yüksekokullar a) Afyon Sağlık YO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuzun ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde normal eğitim verilmektedir. Dersler; teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğretim elemanları tarafından ayrıca ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar ve faaliyetlerin (konferans, seminer, panel) yanı sıra öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. b) Beden Eğitimi Spor YO; 2006 Yılına ait Müdürlüğümüzün ilgili birimleri, aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır;. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na bağlı tek bölümde normal eğitim verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. c) Yabancı Diller YO; 2006 Faaliyet yılı içerisinde Yüksekokulumuzun ilgili birimlerince Eğitim öğretim alanında hizmet verilmiştir. d) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO; 2006 mali yılı içinde öğrencisi ve bütçesi olmadığından herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. e) Devlet Konservatuvarı; Konservatuvar alanında eğitim öğretim hizmeti vermektedir Yılı Faaliyet Raporu 23

25 Meslek Yüksek Okulları a) Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuzu sağlık alanında orta düzey ara eleman yetiştirme amacıyla eğitim hizmetleri vermektedir. b) Afyon MYO; Meslek Yüksekokulumuz bir eğitim kurumu olması sebebiyle okulumuzda verilen en önemli ve başlıca hizmet eğitimdir. Verilen temel hizmeti istenilen seviyede devam ettirebilmek, ülkemiz sanayisine ara elemanların(öğrenci) mezun olduklarında rahatlıkla iş kurabilmeleri, aranılan birer eleman olması dikkate alınırsa gerekli olan teorik bilgi birikimini sağlamak için teorik eğitim yanında pratik eğitim yapmaları önem arz etmektedir. Bilgisayar inşaat, büro yönetimi ve sekreterlik, seramik, mermer, elektrik, endüstriyel elektronik, mobilya dekorasyon, restorasyon, gıda teknolojisi, aşçılık, turizm ve otel işletmeciliği gibi programlarda atölye ve uygulama alanı ve laboratuarları gerekli tüm teknik cihazlarla donatılmıştır. Yüksekokulumuz METEB-MEYÖK İş birliği içinde olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında makine, tekstil, otomotiv ve çocuk gelişimi programlarında eğitim gören öğrenciler pratik eğitimlerini endüstri meslek liselerinin atölye ve uygulama alanlarında yapabilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılan bilgisayar kursları ile gerek öğrencilerimize gerekse vatandaşlarımıza uluslararası geçerliliği olan ECDL bilgisayar sertifikası verilmektedir. Bu kapsamda 2006 yılı içinde 40 adet sertifika verilmiştir. İnşaat laboratuarında mobilya dekorasyon, restorasyon ve mermer atölyelerimizde Üniversitemiz dışından üçüncü şahıslara analiz veya imalat yapılabilmektedir. c) Bolvadin MYO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuz ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 bölüm içersinde; İşletme(N.Ö.) ve İşletme(İ.Ö.) olarak Pazarlama Bölümünde sadece normal öğretim olarak hizmet verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkân sağlanmaktadır. d) Çay MYO; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 739 öğrenci vardır. Bunun yanı sıra teknik programlar; elektrik, otomotiv ve kimya, 2006 Yılı Faaliyet Raporu 24

26 kimya-i.ö. iktisadi programlar; işletme ve muhasebe-i.ö. bölümlerinde hizmet vermektedir. e) İscehisar MYO; Eğitim öğretim alanında hizmet vermektedir. f) Sultandağı MYO; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 635 öğrenci vardır. Bunun yanı sıra teknik programlar; gıda teknolojisi-n.ö. + İ.Ö, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler N.Ö., İktisadi Programlar; İşletme N.Ö.+İ.Ö., Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö.bölümlerinde hizmet vermektedir. g) Dinar MYO; Eğitim öğretim alanında hizmet vermektedir. h) Emirdağ MYO; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 860 öğrenci vardır. Bunun yanı sıra Sosyal Programlar; İşletme N.Ö.+İ.Ö., Muhasebe N.Ö.+İ.Ö., Teknik Programlar Bilgisayar Tek.Prog. N.Ö.+İ.Ö., Harita, İnşaat bölümlerinde hizmet vermektedir. i) Sandıklı MYO ; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 971 kayıtlı öğrenciye hizmet vermektedir. j) Şuhut MYO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuz ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 bölüm içersinde; İşletme(N.Ö.) ve İşletme(İ.Ö.) olarak Pazarlama Bölümünde sadece normal öğretim olarak hizmet verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkân sağlanmaktadır. k) Sinanpaşa MYO; Yüksekokulumuz öğretim yılı güz döneminde açılması sebebiyle okulumuz idari birimlerinin yapılandırılmasını tamamlamış ve eğitim döneminde faaliyete başlamıştır. l) Bayat MYO; Yüksekokulumuz öğretim yılı güz döneminde açılması sebebiyle okulumuz fiziki yapılanmasında; dersliklerin oluşturulması, bilgisayar 2006 Yılı Faaliyet Raporu 25

27 laboratuarlarının oluşturulması, internet hizmetinin sağlanması, konferans salonumuzun oluşturularak ses düzenine kavuşturulması, lavabo ve tuvaletlerin hijyenik bir konuma getirilmesi, öğrenci kantin ve yemekhanesinin düzenlenerek ihalesinin sonuçlandırılıp hizmet verir hale getirilmesi gibi fiziki alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesine Özel Kalem Birimi, Özlük İşleri Birimi Tahakkuk, Ayniyat ve Satın Alma Birimi, Öğrenci İşleri Birimi, Evrak Kayıt Birimi Bölüm Sekreterleri idari faaliyetleri ile yardımcı olmuşlardır Merkez Müdürlükleri Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Hastanemizde günde arası ve yılı yaklaşık kişiye poliklinik hizmeti verilmektedir yılında günlük 1000 hasta kapasitesine ulaşılması amaçlanmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Meme Hastalıkları Polikliniği, İç Hastalıkları, Endokrinoloji, Çocuk Cerrahi, Nevroloji, Gastroenteroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Bel ağrısı, Göz Hastalıkları, Üroloji, Nöroloji, Epilepsi Polikliniği, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Aile Hekimliği ve Check-Up, Osteoporoz, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Enfeksiyon Hastalıkları, Dermatoloji, Adli Tıp, Ağrı ve Anesteziyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi ile Acil poliklinikleri hizmet vermektedir Diğer Merkezler Üniversitemizde Rektörlüğe bağlı aşağıdaki diğer merkezlerde kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak bu merkezlerin ayrı bütçeleri bulunmamaktadır. Tüm giderlerini diğer birimlerden karşılamaktadır. Hayvancılık Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi, Gıda Kontrol Uygulama Araştırma Merkezi, Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, 2006 Yılı Faaliyet Raporu 26

28 Anadolu Dil Tarih ve Kültür Uygulama Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Eğitim Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi, Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Uygulama Araştırma Merkezi, Bölüm Başkanlıkları Üniversitemizde Rektörlüğe bağlı aşağıdaki Bölüm Başkanlıkları kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak bu Bölüm Başkanlıklarının ayrı bütçeleri bulunmamaktadır. Tüm giderlerini diğer birimlerden karşılamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Enformatik Bölüm Başkanlığı Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü Rektörlük Özel Kalemi, Rektörün ve Rektör Yardımcılarının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmekte, Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlar ile olan iletişiminin yanı sıra Rektörün Üniversite içi ve Üniversite dışı iletişimini sağlamakta, Rektörlükçe düzenlenen toplantı, davet ve törenlere yönelik çalışmalar yapmakta, Özel Kaleme gelen konukları karşılamakta, bunlara ek olarak da Rektörün, Rektör Yardımcılarının ve Genel Sekreterin talimatları ile verilen diğer işleri yapmaktadır. Bunların yanı sıra başkanlığını bir Rektör Yardımcısının yaptığı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kapsamında yılı bütçelerinde öngörülen ödenekler doğrultusunda Üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlanan bilimsel projeleri belirlediği kıstaslar içerisinde kabul edip, gerekli ödenekleri tahsis etme ve bu projeleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Rektörlük Özel Kalemi adına yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler Üniversitemiz Genel Sekreterinin Harcama ve İhale Yetkililiğinde, Üniversitemizin ihtiyacı olan birimlerimiz temel alınarak Rektörlüğümüz merkez birimleri tarafından kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sarf edilmektedir Yılı Faaliyet Raporu 27

29 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Genel Sekreterlik, görev ve sorumlulukları kapsamında yaptığı görevlerin yanı sıra Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla üniversitemizde gerçekleşen tüm sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ve organizasyonları koordine etmek ve bunları yerel ve ulusal düzeyde duyurmak, Üniversitemizde görevli öğretim elemanlarınca hazırlanan kitap, dergi vb. materyallerin hazırlanması ve basım kararlarının alınmasını gerçekleştirmek, ayrıca bilgi edinme kanunu uyarınca üniversitemiz faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vermek gibi hizmetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Ali Çetinkaya Kampüsü, Ahmet Karahisari Kampüsü, Olimpik Yüzme Havuzu, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi alanlarındaki tüm çimleme, ağaçlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı ve Müdürlükler 2006 Yılı Faaliyet Raporu 28

30 1) İdari Mali İşler Daire Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, her yıl bütçe ödenekleri ile belirlenen şekilde Üniversitemizin akademik birimlerine ve diğer destek hizmetleri birimlerine, gerçekleştirdiği ihaleler ve satın alma işlemleri ile mal ve hizmet alımları yapmaktadır. Bu bağlamda mal ve hizmet alımları şu şekilde sıralanabilir. Rektörlüğümüz destek birimlerinin tüm tüketim malı ihtiyaçlarının karşılanması (kırtasiye, temizlik maddeleri, özel tüketim malzemeleri, vb.) Rektörlüğümüz destek birimlerinin tüm hizmet alımları ihtiyaçlarının karşılanması (telefon, ilan giderleri, taşıma giderleri vb.) Rektörlüğümüz destek birimlerinin demirbaş malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, Rektörlüğümüz destek birimleri ve diğer tüm akademik birimlerin bütçe imkânları nispetinde makine teçhizat ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, Üniversitemiz akademik birimlerince satın alınan mal ve hizmetlerin bedellerinin bütçe imkânları tarafından karşılanamaması halinde, Başkanlığımızın bütçe imkânları doğrultusunda destek verilmesi, Rektörlüğümüz destek birimlerinin akademik birimlerin temizliği ve güvenliği konusundaki hizmetlerin özel sektörden satın alınması, Satın alınan malzeme ve cihazların ayniyat ve demirbaş kayıtlarına alınması, ilgili birimler adına çıkış işlemlerinin yapılması, Temizlik ve Güvenlik hizmetlerinin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut imkânlar ölçüsünde koordine edilmesi, Rektörlüğümüz adına gelen ve giden posta işlemlerinin kayıt altına alınması ve haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi, 2) Personel Daire Başkanlığı; Tüm akademik ve idari personele özlük hizmetleri sunulmaktadır. 3) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi kitabı Uluslararası standartlarda bir sınıflandırma sistemi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi sınıflandırma sistemine uygun olarak okuyucu hizmetine sunulmaktadır. Bilgiye erişimde varolan haklar ve bilgiye erişim yollarından araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olması amacı ile talep edilen yayınlar en kısa sürede ve en modern otomasyon ve barkot sistemleri ile hizmete sunulmaktadır. Araştırmacı ihtiyaç duyduğu materyale kütüphanemiz koleksiyonundan ulaşmasını sağlar. Yeni Otomasyon sistemi, araştırmacılarımıza bilgi erişim hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmesi amacıyla, araştırmacıların hizmetine 2006 Yılı Faaliyet Raporu 29

31 sunulmuş olup kullanım açısından, Ödünç alınan kitabın internet üzerinden süresinin uzatılması, internet üzerinden kitap siparişi verilebilmesi, abone olduğumuz veri tabanlarına da aynı ara yüzden ulaşabilmek, ilgi alanları belirleyerek yeni gelen yayınlardan haberdar olmak ve elektronik kitap koleksiyonunun otomasyona aktarılması hizmetleri sunulmaktadır. Kütüphane koleksiyonun gelişmesine satın alınan yayınların yanı sıra bağış yoluyla sağlanan materyaller önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunların en önemlilerinden olan Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer in katkıları önemli bir yer tutmaktadır. Kütüphane binamızda kitap salonumuzun ayrı bir bölümünde oluşturulan Cumhurbaşkanımızın bağışladığı koleksiyon bölümümüzde 1741 adet yayın araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Merkez Kütüphanemizde 619 adet Türkçe, 194 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 813 çeşit basılı dergimiz okuyucu hizmetine sunulmuştur yılında abonesi güncelleştirilen dergi sayısı toplamı 41 dir. Görsel İşitsel Materyaller Salonu, talepte bulunan akademik personelin derslerinde yardımcı olabilecek görsel ve işitsel materyalleri hizmete sunmak amacı ile kurulan bölümümüz talep eden akademik personelimiz öğrencilerine hizmet vermiştir. Kullanıcı İstatistikleri, Merkez Kütüphanemiz, ödünç kitap verme hizmeti kütüphanemize üye kullanıcı sayısı aşağıdaki gibidir; Tablo 6 : Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine kayıtlı olan kullanıcı sayıları tablosu Akademik Personel Sayısı İdari Personel Sayısı Öğrenci Sayısı TOPLAM Veritabanları, Bilgi teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak bilgiyi bünyesinde bulunduran kaynakların elektronik ortamlara aktarılması sonucu zaman ve mekân sınırı olmaksızın ulaşılabilmektedir. Üniversitemiz araştırmacılarına eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalara katkıda bulunulması amacı ile aşağıdaki veritabanları elektronik ortamda yayınlanan kaynaklar 2006 yılında araştırmacıların hizmetine sunulmuştur; Science Direct, Ebrary Elektronik Kitap Veritabanı, Web of Science Engineering Village Yılı Faaliyet Raporu 30

2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Mart 2011 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, yükseköğretim alanında bunduğu bölgenin ihtiyaç ve gelişimine büyük ölçüde katkı yapan bir kurum olarak

Detaylı

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2008 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 yılındaki kuruluşundan bu yana 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı 24 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I) GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2012 1 2 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

2 0 1 2 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1

2 0 1 2 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 0 1 2 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör 2 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Tarihin ve Medeniyetin doğduğu yer olan Şanlıurfa ilinde 1992 yılında kurulan ve 22 yıldır ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet veren üniversitemiz çağın gereklerine ve modern

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Performans Programı MART-2014 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 TRABZON Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı