AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007

2 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürürken; hem Afyonkarahisar da hem de ege bölgesinde üniversite-sanayi işbirliğini sağlamada öncülük etmeyi, Türkiye deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almayı ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedef kabul etmektedir. Bu çerçevede fiziksel, teknolojik ve insan kaynağı bakımından gelişmesini sürdürmektedir. 8 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 12 Meslek Yüksekokulu ile eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürürken, Kültür Merkezleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hayvan Hastanesi ve Olimpik Yüzme Havuzu gibi hizmetlerle de halka yönelik hizmet sunmaktadır yılına ait olan bu faaliyet raporu Üniversitenin misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri ile temel politika ve öncelikleri çerçevesinde fiziksel, teknolojik, insan kaynakları ve sunulan hizmetler bakımından mevcut durumunu, üstünlük ve zayıflıkları ile gelişimine ilişkin hedeflerini göstermektedir. Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ R e k t ö r 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1

3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON Afyon Kocatepe Üniversitesinin Misyonu Afyon Kocatepe Üniversitesinin Vizyonu YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgütsel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksek Okulları Merkez Müdürlükleri Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Diğer Merkezler Bölüm Başkanlıkları Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü Genel Sekreterlik Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı ve Müdürlükler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi DİĞER HUSUSLAR AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER İlkeler ve Değerler Temel Politika ve Öncelikler DİĞER HUSUSLAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Yılı Faaliyet Raporu 2

4 3.1.4 Diğer Hususlar PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ AÇIK ALAN TAŞINMAZLARININ DURUMU... 6 TABLO 2 : MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KAPALI ALAN TAŞINMAZLARININ DURUMU... 7 TABLO 3 : ÜNİVERSİTEMİZ KAPALI ALANLARININ YERLEŞKELER VE FAALİYET ALANLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI. 8 TABLO 4 : ÜNİVERSİTEMİZ ÖRGÜT ŞEMASI TABLO 5 : İDARİ PERSONELİN SINIF VE ÇALIŞTIĞI YERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU TABLO 6 : ÜNİVERSİTEMİZ MERKEZ KÜTÜPHANESİNE KAYITLI OLAN KULLANICI SAYILARI TABLOSU TABLO 7 : 2006 YILINDA MEDİKO SOSYAL MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN POLİKLİNİK HİZMETLERİ TABLO 8 : 2006 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU TABLO 9 : 2006 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU TABLO 10 : FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 11 : EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 12 : KURUMSAL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 13 : FONKSİYONEL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 14 : EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO 15 : GEÇİCİ MİZAN TABLO 16 : KESİN MİZAN TABLO 17 : SAYMANLIK MALİ TABLOLAR TABLO 18 : SAYIŞTAY SORGU VE SONUÇLARI TABLOSU TABLO 19 : 2006 YILI FAALİYET (SEMPOZYUM, KONGRE, PANEL, SEMİNER V.S) BİLGİLERİ TABLO 20 : İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR TABLO 21 : PROJE (DPT, TUBİTAK, A.B., B.A.P) BİLGİLERİ TABLOSU Yılı Faaliyet Raporu 3

5 1 GENEL BİLGİLER 1.1 MİSYON VE VİZYON Afyon Kocatepe Üniversitesinin Misyonu Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; katılıma, paylaşıma ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü ile bilim dünyasına hizmet etmektir Afyon Kocatepe Üniversitesinin Vizyonu İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan, dünyadaki bilim standartlarını yakalayarak evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12 nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir; 2547 Sayılı Kanunun 4 ve 5 nci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak, a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yasam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 2006 Yılı Faaliyet Raporu 4

6 d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yarına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır Sayılı Kanunun ilgili Maddeleri ve diğer yasal mevzuatla Üniversitemize verilen yetki, görev ve sorumluluklarımızı Üniversitemiz yönetim organları ve birimleri aracılığıyla yerine getirmektedir. 1.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Üniversitemiz faaliyetlerini toplam ,77 m² açık alanda sürdürmekte olup bu taşınmazların ,00 m² si istimlâk sahası içindeki şahıs arazileri, ,77 m² si 2006 Yılı Faaliyet Raporu 5

7 Üniversitemize tahsisli Hazine arazileri ve m² si ise Üniversitenin özel mülkiyeti olan taşınmazlardan oluşmaktadır. Bu taşınmazlara ilişkin yerleşkeler ve mülkiyetler itibarı ile dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir yılı sonu itibarı ile Üniversitemiz öğrenci sayısı , öğretim elemanı sayımız 1026 olup öğrenci başına düşen açık alan miktarı 379,33 m², öğretim elemanı başına düşen açık alan miktarımız ise 9.168,51 m² dir. Tablo 1: Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Açık Alan Taşınmazlarının Durumu Üniversitemiz faaliyetlerini toplam ,05 m² kapalı alanda sürdürmekte olup bu taşınmazların ,05 m² si Üniversitemize tahsisli Hazineye ait binalar ve ,00 m² si ise Üniversitenin özel mülkiyeti olan binalardan oluşmaktadır. Bu taşınmazlara ilişkin 2006 Yılı Faaliyet Raporu 6

8 yerleşkeler ve mülkiyetler itibarı ile dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir yılı sonu itibarı ile Üniversitemiz öğrenci sayısı , öğretim elemanı sayımız 1026 olup öğrenci başına düşen kapalı alan miktarı 7,84 m², öğretim elemanı başına düşen kapalı alan miktarı ise 184,74 m² dir. Tablo 2 : Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Kapalı Alan Taşınmazlarının Durumu Üniversitemiz faaliyetlerini toplam ,05 m² kapalı alanda sürdürmekte olup bu taşınmazlardan ,05 m² si eğitim faaliyetlerinde, ,00 m² si sağlık faaliyetlerinde, 9.779,00 m² si beslenme faaliyetlerinde, 4.752,00 m² si kültür faaliyetlerinde, ,00 m² si spor faaliyetlerinde, ,00 m² si idari ve diğer faaliyetlerde kullanılmaktadır yılı sonu itibarı ile Üniversitemiz öğrenci sayısı , öğretim elemanı sayımız olup Öğrenci başına 4,26 m² eğitim, 1,03 m² sağlık, 0.40 m² beslenme, 0,20 m² kültür, 1.03 m² spor ve 0,92 m² idari, öğretim elemanı başına 100,32 m² eğitim, 24,34 m² sağlık, 9,53 m² beslenme, 4,63 m² kültür, 24,31 m² spor ve 21,60 m² idari kapalı faaliyet alanı düşmektedir Yılı Faaliyet Raporu 7

9 Bu taşınmazlara ilişkin yerleşkeler ve faaliyet alanları itibarı ile dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir. Tablo 3 : Üniversitemiz Kapalı Alanlarının Yerleşkeler ve Faaliyet Alanları itibarıyla dağılımı 2006 Yılı Faaliyet Raporu 8

10 1.3.2 Örgütsel Yapı Üniversitemiz tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılanmıştır. Buna göre Üniversitemizin örgütsel yapısı aşağıdaki gibidir. Rektör: Üniversitemizin en üst yöneticisi olan Rektör Üniversitemizin tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Rektör Yardımcıları: Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitemizin aylıklı profesörleri arasından iki kişiyi rektör yardımcısı olarak seçmiştir. Senato: Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ile enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül etmektedir. Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite yönetim kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlar ile üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşturulmuştur. Fakülteler: Üniversitemize Rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 8 fakülte bulunmaktadır. Fakültelerin yönetim birimleri ise fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekanlar, Rektörün önerdiği, üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilmektedir. Dekanlar kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültelerinin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçmektedir. Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşturulmaktadır. Enstitüler: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 3 enstitü bulunmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 9

11 Enstitülerin organları ise enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki enstitü müdür yardımcısı bulunur. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Yüksekokullar: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Afyon Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul bulunmaktadır. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürleri, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilen altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Konservatuvar: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Devlet Konsevatuvarı adıyla bir konsevatuvar bulunmaktadır. Konservatuvarın organları, Konservatuvar müdürü, Konservatuvar kurulu ve Konservatuvar yönetim kuruludur. Konservatuvar müdürleri, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Konservatuvar yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilen altı aday arasından Konservatuar kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Meslek Yüksekokullar: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, Afyon MYO, Bolvadin MYO, Çay MYO, İscehisar MYO, Sultandağı MYO, Dinar MYO, Emirdağ MYO, Sandıklı MYO, Şuhut MYO, Sinanpaşa MTO ve Bayat MYO olmak üzere 12 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 10

12 Meslek Yüksekokulların organları, meslek yüksekokul müdürü, meslek yüksekokul kurulu ve meslek yüksekokul yönetim kuruludur. meslek yüksekokul müdürleri, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki meslek müdür yardımcısı bulunmaktadır. Meslek yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Meslek yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilen altı aday arasından meslek yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bölümler: Üniversitemiz fakülte veya yüksekokuldaki bölüm başkanlıklarının yanında Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı ve Enformatik Bölüm Başkanlığı olmak üzere 5 bölüm başkanlığı bulunmaktadır. Bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilmektedir. Bölüm başkanı bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından Rektörlüğe bağlı bölümlerde Rektör tarafından, fakültelere bağlı bölümlerde dekanca, yüksekokullara bağlı bölümlerde müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Uygulama Araştırma Hastanesi: Üniversitemizde eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulama ihtiyacı, hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü ve yöre halkına ileri tetkik ve tedavi hizmeti sunan Rektörlüğüne bağlı Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Hastane, Hastane Başhekimi tarafından yönetilmektedir. Başhekim kendi özel yönetmeliği doğrultusunda Rektör tarafından atanmaktadır. Merkez Müdürlükleri: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü Hayvancılık Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi, Uygulama ve Araştırma Çiftliği, Gıda Kontrol Araştırma Uygulama Merkezi, Teknoloji Uygulama 2006 Yılı Faaliyet Raporu 11

13 Araştırma Merkezi, Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, Anadolu Dil Tarih ve Kültür Uygulama Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi, Türk El Sanatları Uygulama Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi ve Yabancı Diller Eğitim Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi olmak üzere 12 Uygulama Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Uygulama Araştırma Merkezi merkez müdürleri tarafından yönetilmektedir. Merkez müdürleri merkezlerin özel yönetmelikleri doğrultusunda Rektör tarafından atanır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Üniversitemiz tarafından desteklenen tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yürütmekte olduğu bilimsel araştırma projeleri bu birim tarafından koordine edilmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve diğer idari birimler: Üniversitemiz idari yapının başı olan Genel Sekreter bu teşkilatın çalışmalarından dolayı Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter çalışmalarında kendisine yardımcı olan bir Genel Sekreter Yardımcısı bulunmaktadır. Üniversitemizin idari işlerini yürütmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmak üzere sekiz adet daire başkanlığı bulunmaktadır. Başkanlıklar daire başkanları tarafından müdürler, uzmanlar, şefler ve memurlar aracılığı ile yürütülmektedir. Üniversitemizin idari işlerini yürütmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı Hukuk Müşavirliği ve Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır. Yine Genel Sekreterliğe bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile idari işlemler yürütülmektedir Yılı Faaliyet Raporu 12

14 Tablo 4 : Üniversitemiz Örgüt Şeması 2006 Yılı Faaliyet Raporu 13

15 1.3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma merkezlerinin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak amacıyla Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi kurulmuştur. Kütüphanemiz m²'lik kullanım alanına ve 230 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Merkez kütüphanemizde kitap, yerli ve yabancı dilde 813 dergi, 873 adet yüksek lisans tezi, 116 adet doktora tezi, 23 adet tıpta uzmanlık, 3 adet sanatta yeterlilik, 2 adet doçentlik tezi ve 135 adet bilimsel proje raporu bulunmaktadır. 7 adet elektronik veritabanı aboneliği ile e-kitap'a elektronik ortamda bilgiye erişimi ile bu bilgilerin dijital ve çıktı ortamında edinilmesi sağlanmıştır. Merkez Kütüphanemizde, Library of Congress Sınıflama Sistemi kullanılmakta ve kitaplar açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kütüphanede mevcut bütün materyal "Yordam 2001 Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı " adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve internet üzerinden de kullanıcıların hizmetine açılmıştır. Ayrıca Üniversitemizi Bolvadin Meslek Yüksekokulu kitaplığı 3800, Sandıklı Meslek Yüksekokulu kitaplığı 7000 kitap, Tıp Fakültesi 3242 kitap ve 126 dergi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, eğitim ve öğretimde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Bu amaçla Üniversitemizin kurulmuş olan bilişim sistemini Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yürütmektedir. Bilişim sistemini yürütmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bir Daire Başkanı, iki şube müdürü, bir uzman, bir mühendis, üç araştırma görevlisi ve iki tekniker görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız teknik servisinde üniversitemize ait bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazları ve harici diğer donanımlarının tamir bakım, onarımları ve kurulumları yapılmakta, bilgisayarların işletim sistemleri, ofis, virüs, programlarının kurulumu ve güncellemelerinin yapılması çalışanları ile bilgi ve teknolojik kaynaklar konusunda bizzat veya telefonla teknik destek verilmesi işlemleri yürütülmektedir. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Servisince internet üzerinde çalışan ve veri tabanına kayıt yapılan Ek Ders Programı hazırlanmış ve dersler çevrimiçi takip yapılarak ek ders, ikinci öğretim fazla mesai, final sınav ücret bordroları bu programdan elde edilmektedir. Döner sermaye tahakkukları için Windows tabanlı Döner Sermaye Programı 2006 Yılı Faaliyet Raporu 14

16 hazırlanmıştır. Web tabanlı internet üzerinden çalışan Öğrenci Programı, Karne Programı ve Mezun Bilgi Sistemi Programı, web üzerinden çalışan Personel Maaş Hesaplama ve Görüntüleme Programı, İşçi-Öğrenci Ücret Programı hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Bütçe İşlemlerini yürütmek üzere bütçe takip programı olan Global, ayniyat ve demirbaşların takibi için Ayniyat ve Demirbaş Programı, personel işlemlerinin takibi için Personel Takip Programı, Tıp Fakültesindeki eğitim programın takibi için Tıp Eğitim Programı, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının hasta sevk işlemlerinin takibi için Sağlık Karnesi ve Hasta Sevk Programı, Üniversitemize gelen-giden evrakların takibi için Evrak Kayıt Programı, özel yetenekle alınan öğrencilerin takibi için Özel Yetenek ile Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Programı, kiraya verilen taşınmazların takibi için Kira Programı ile ihaleleri takibi için İhale Takip Programı hazırlanmış ve halen kullanılmaktadır. Üniversitemizce Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca kullanılan Kütüphane Otomasyon Programı ile Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesince kullanılan Hastane Programı satın alma sureti ile edinilmiş ve halen kullanılmaktadır. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve tün tahakkuk birimleri bütçe ve tahakkuk işlemlerini Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait E-Bütçe programını kullanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe işlemlerini ise yine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait Say 2000 programını kullanarak yürütmektedir. Üniversitemizin mevcut teknolojik donanım kaynakları ise aşağıdaki gibidir. Bilgisayar Sistemi 1866 Notebook Bilgisayar 476 Bilgisayar Yazıcısı 750 Tarayıcı 43 Vireless 9 Video Projeksiyon 270 Faks Cihazı 57 Fotokopi makinesi + 83 TOPLAM 3554 Üniversitemizde kesintisiz internet erişimi mevcuttur. Üniversitemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak, idari ve akademik personelin web hizmetlerinden faydalanmasını 2006 Yılı Faaliyet Raporu 15

17 sağlamak ve öğrencilerin internet üzerinden anında not öğrenme ve çeşitli aramalar sağlamak amacıyla 20 adet web sayfası hazırlanmıştır. Üniversitemizde bilgi teknolojilerini daha etkin kullanımını sağlamak ve öğrencilere daha iyi eğitim verebilmek için 2006 yılı içinde Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile bilgisayar derslerine giren akademik personel ile daire başkanlarına Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası eğitimi verilerek tüm dünyada geçerli ECDL sertifikası kazandırılmıştır İnsan Kaynakları Üniversitemiz insan kaynakları olarak tarihi itibariyle 1026 akademik 567 idari personel, 60 geçici işçi (726 kişi/ay), 185 kısmı zamanlı öğrenciden oluşmaktadır. Akademik personelin 34 ü profesör, 67 si doçent, 287 si yardımcı doçent, 214 ü öğretim görevlisi, 46 sı okutman, 346 sı araştırma görevlisi, 31 i uzman ve 1 i eğitim öğretim programcısı unvan ve kadrolarında bulunmakta olup bunların 8 i yabancı uyrukludur. Akademik personelin unvanlara göre dağılım Tablo 4 te gösterilmiştir. İdari personelin 264 ü genel idari hizmetleri sınıfı, 50 si teknik hizmetler sınıfı, 156 sı sağlık hizmetleri sınıfı, 1 avukatlık hizmetleri sınıfı ve 88 yardımcı hizmetler sınıfından oluşmaktadır. İdari Personelin sınıf ve çalıştığı yere göre dağılımı tablo 5 te gösterilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 16

18 Tablo 4: Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılım Tablosu 2006 Yılı Faaliyet Raporu 17

19 Tablo 5 : İdari Personelin Sınıf ve Çalıştığı Yere Göre Dağılım tablosu 2006 Yılı Faaliyet Raporu 18

20 1.3.5 Sunulan Hizmetler Üniversitemizde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve Ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirme hizmeti ile yükseköğretim alanında orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere Üniversitemiz bu hizmetlerini aşağıdaki birimler aracılığı ile karşılarında belirtilen şekilde yerine getirmektedir Fakülteler a) Tıp Fakültesi ; 2006 Yılı itibariyle Tıp Fakültesi Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; 1. Tıbbi Etik Kurulu ve Dergi Sekreterliği Birimi nde; Her ayın ilk Çarşamba günü toplanan Tıbbi Etik Kurulu yazışmaları, başvuruların kurul üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilmesi, incelenen dosyaların karar şeklinde çalışma sahiplerine gönderilmesi işlemleri yapılır. Ayrıca her yıl Ocak-Mayıs ve Eylül olmak üzere 3 sayı olarak çıkan Kocatepe Tıp Dergisi ne gelen makaleleri editör yardımcılarına göndermek, belirlenen hakemlerle yazışmalar ve değerlendirmeleri takip etmek, kabul veya ret yazışmaları, basım onayının takibi ve basımı tamamlanan dergilerin ilgililere dağıtılması işlemlerini takip eder. 2. Tıp Kütüphanesi Birimi nde; Bilgiye erişimde varolan haklar ve bilgiye erişim yollarından araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olması amacı ile talep edilen yayınlar en kısa sürede ve en modern otomasyon sistemi ile hizmete sunulmaktadır. 3. Tıp Fakültesi ne bağlı Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinde; tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Tıp eğitimi teorik ve pratik derslerden oluşmakta ve özellikle 4, 5 ve 6. sınıflar Anabilim Dalı poliklinik ve kliniklerinde staj eğitimi görmektedirler. Tıpta uzmanlık eğitiminde ise TUS sınavı ile ilgili Anabilim Dallarına yerleştirilen araştırma görevlileri hastane poliklinik ve kliniklerinde teorik ve uygulamalı olarak uzmanlık eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları, tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi öğrencilerine yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. b) Veteriner Fakültesi; Fakültemiz bünyesinde bulunan birimler tarafından, 2006 yılında gerçekleştirilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir; 2006 Yılı Faaliyet Raporu 19

21 1. Fakültemize bağlı 5 bölüm ve bu bölümlere bağlı 20 anabilim dalı tarafından, teorik derslerle öğrencilerimize hizmet verilmekte ayrıca, bu anabilim dallarına ait laboratuarlarla öğrencilerimiz uygulama alanlarında desteklenmektedirler. 2. Fakültemiz öğretim elemanlarının; TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından desteklenmiş ve desteklenmekte olan çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları mevcuttur. 3. Fakülte performansını maksimum düzeye çıkarabilmek amacıyla kurulan, çok sayıda komisyonun gerçekleştirdiği faaliyetler. c) Fen-Edebiyat Fakültesi; 2006 Yılı nın ilk üç ayını içeren dönem itibariyle Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıda hizmetleri yapmıştır; Fen-Edebiyat Fakültesi ne bağlı 10 bölüm içerisinden; Fizik, Kimya, Coğrafya, Çağdaş Türk Dili ve Lehçeleri, İstatistik bölümlerinde normal öğretim Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Biyoloji, Tarih bölümlerinde de normal öğretimin yanında ikinci öğretim de verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve özellikle Biyoloji, Fizik ve Kimya öğrenci laboratuarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elamanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Halen, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi içerisinde TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Araştırma projeleri Komisyonluğunca desteklenen projeler Fakültemiz bünyesinde yürütülmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. d) Mühendislik Fakültesi; 2006 Yılı nda Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Mühendislik Fakültesi nde eğitim öğretim verilen; Seramik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Seramik Mühendisliğin de normal eğitim yanında ikinci eğitim de verilmektedir. Seramik Mühendisliği Bölümünde İkinci Öğretimde eğitim-öğretim yılı Güz döneminde 1. sınıfa kayıt olan öğrencinin az olması nedeniyle derslerin normal öğretim ile birleştirilmesi öngörülmüştür. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta laboratuar ve atölyelerde güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler Yılı Faaliyet Raporu 20

22 e) Teknik Eğitim Fakültesi; 2006 yılı nı içeren dönem Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Teknik Eğitim Fakültesine bağlı toplam 5 anabilim dalında normal eğitim, 3 anabilim dalında ise ikinci öğretim olarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası birçok bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Bu kapsamda 2006 yılı içersinde 5 uluslararası yayın ve 20 ulusal yayın kabul edilmiştir. Bununla birlikte, 2006 yılı içersinde 9 TÜBİTAK projesi kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca, öğretim elemanlarının danışmanlıkları ile kültürel, sportif ve teknik birçok gezi düzenlenmiştir. f) Eğitim Fakültesi ; 2006 yılı itibariyle Fakültemizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu hizmetler aşağıda sunulmuştur; Fakültemiz yedi bölümde altı programla lisans eğitimi vermektedir. Lisans programlarında öğrencilerimizin öğretmenlik yeterliklerinin gelişmesinde ve mesleki deneyim kazanmalarında önemli olan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Uygulama I, Uygulama II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulamalı ders olarak vermektedir. Bu derslerin verimli olması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla ve öğretmenlerle yakın bir işbirliği içerinde ülkemizdeki eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme - öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirmektedir. Fakültemiz dört bölümde 11 programla yüksek lisans ( Tezli- Tezsiz) eğitimi vererek uzman elemanlar yetiştirmektedir. Doktora dersleri vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır yılı itibariyle 19 Konferans, 4 panel ve 6 seminer düzenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunmakta, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır. ERASMUS projesi kapsamında öğrenci değişimi yapılarak yurt dışında 4 öğrencimizin eğitim alması sağlanmıştır. Fakültemiz toplumda, eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen göstermektedir. Fakültemiz öğrencilerinin spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Öğretim süreçlerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, dersi öğrenci etkinliklerini arttırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleriyle ders işlenmekte ve 2006 Yılı Faaliyet Raporu 21

23 öğretim süreçleri araç gereç ve materyallerle zenginleştirilerek ilgi çekici hale getirilmektedir. Öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. g) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Fakültemiz bünyesinde bulunan birimler tarafından, 2006 yılında gerçekleştirilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne bağlı 5 Bölüm içerisinde; İşletme, İktisat, Maliye, İngilizce İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümlerinde normal eğitim; İşletme, İktisat ve Maliye Bölümlerinde ikinci eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. h) Güzel Sanatlar Fakültesi; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Dekanlığımızın ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Güzel Sanatlar Fakültesi ne bağlı 2 Bölüm içerisinde; Seramik ve Resim Bölümlerinde normal eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkân sağlanmaktadır Enstitüler a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006 Yılı itibariyle Enstitümüzde sağlık alanında lisans üstü eğitim hizmetleri verilmiştir. b) Fen Bilimleri Enstitüsü; Enstitümüz öğrencilerine Akademik Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ders, tez, ödev, seminer v.b. hizmetlerde yılında 8 Profesör, 9 Doçent ve 98 Yardımcı Doçent Doktor un akademik bilgisinden yararlanılmıştır. Öğretmenliğe yönelik açılan eğitim formasyonlu programlarla öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilk adımdaki staj hizmetlerini Milli Eğitim Bankalığı ile yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim e bağlı okullarda sürdürmektedir Yılı Faaliyet Raporu 22

24 c) Sosyal Bilimler Enstitüsü; Enstitümüz öğrencilerine Akademik Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ders, tez, ödev, seminer v.b. hizmetlerde yılında 13 Profesör, 9 Doçent ve 117 Yardımcı Doçent Doktor un akademik bilgisinden yararlanılmıştır. Öğretmenliğe yönelik açılan eğitim formasyonlu programlarla öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilk adımdaki staj hizmetlerini Milli Eğitim Bankalığı ile yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim e bağlı okullarda sürdürmektedir. Doktora programlarından mezun olan öğrencilerimiz üniversitemiz ve diğer üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürmektedirler Yüksekokullar a) Afyon Sağlık YO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuzun ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde normal eğitim verilmektedir. Dersler; teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğretim elemanları tarafından ayrıca ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar ve faaliyetlerin (konferans, seminer, panel) yanı sıra öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. b) Beden Eğitimi Spor YO; 2006 Yılına ait Müdürlüğümüzün ilgili birimleri, aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır;. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na bağlı tek bölümde normal eğitim verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. c) Yabancı Diller YO; 2006 Faaliyet yılı içerisinde Yüksekokulumuzun ilgili birimlerince Eğitim öğretim alanında hizmet verilmiştir. d) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO; 2006 mali yılı içinde öğrencisi ve bütçesi olmadığından herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. e) Devlet Konservatuvarı; Konservatuvar alanında eğitim öğretim hizmeti vermektedir Yılı Faaliyet Raporu 23

25 Meslek Yüksek Okulları a) Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuzu sağlık alanında orta düzey ara eleman yetiştirme amacıyla eğitim hizmetleri vermektedir. b) Afyon MYO; Meslek Yüksekokulumuz bir eğitim kurumu olması sebebiyle okulumuzda verilen en önemli ve başlıca hizmet eğitimdir. Verilen temel hizmeti istenilen seviyede devam ettirebilmek, ülkemiz sanayisine ara elemanların(öğrenci) mezun olduklarında rahatlıkla iş kurabilmeleri, aranılan birer eleman olması dikkate alınırsa gerekli olan teorik bilgi birikimini sağlamak için teorik eğitim yanında pratik eğitim yapmaları önem arz etmektedir. Bilgisayar inşaat, büro yönetimi ve sekreterlik, seramik, mermer, elektrik, endüstriyel elektronik, mobilya dekorasyon, restorasyon, gıda teknolojisi, aşçılık, turizm ve otel işletmeciliği gibi programlarda atölye ve uygulama alanı ve laboratuarları gerekli tüm teknik cihazlarla donatılmıştır. Yüksekokulumuz METEB-MEYÖK İş birliği içinde olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında makine, tekstil, otomotiv ve çocuk gelişimi programlarında eğitim gören öğrenciler pratik eğitimlerini endüstri meslek liselerinin atölye ve uygulama alanlarında yapabilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılan bilgisayar kursları ile gerek öğrencilerimize gerekse vatandaşlarımıza uluslararası geçerliliği olan ECDL bilgisayar sertifikası verilmektedir. Bu kapsamda 2006 yılı içinde 40 adet sertifika verilmiştir. İnşaat laboratuarında mobilya dekorasyon, restorasyon ve mermer atölyelerimizde Üniversitemiz dışından üçüncü şahıslara analiz veya imalat yapılabilmektedir. c) Bolvadin MYO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuz ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 bölüm içersinde; İşletme(N.Ö.) ve İşletme(İ.Ö.) olarak Pazarlama Bölümünde sadece normal öğretim olarak hizmet verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkân sağlanmaktadır. d) Çay MYO; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 739 öğrenci vardır. Bunun yanı sıra teknik programlar; elektrik, otomotiv ve kimya, 2006 Yılı Faaliyet Raporu 24

26 kimya-i.ö. iktisadi programlar; işletme ve muhasebe-i.ö. bölümlerinde hizmet vermektedir. e) İscehisar MYO; Eğitim öğretim alanında hizmet vermektedir. f) Sultandağı MYO; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 635 öğrenci vardır. Bunun yanı sıra teknik programlar; gıda teknolojisi-n.ö. + İ.Ö, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler N.Ö., İktisadi Programlar; İşletme N.Ö.+İ.Ö., Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö.bölümlerinde hizmet vermektedir. g) Dinar MYO; Eğitim öğretim alanında hizmet vermektedir. h) Emirdağ MYO; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 860 öğrenci vardır. Bunun yanı sıra Sosyal Programlar; İşletme N.Ö.+İ.Ö., Muhasebe N.Ö.+İ.Ö., Teknik Programlar Bilgisayar Tek.Prog. N.Ö.+İ.Ö., Harita, İnşaat bölümlerinde hizmet vermektedir. i) Sandıklı MYO ; Eğitim öğretim hizmetleri; Yüksekokulumuzda tarihi itibari ile 971 kayıtlı öğrenciye hizmet vermektedir. j) Şuhut MYO; 2006 Yılı nı içeren dönem itibariyle Yüksekokulumuz ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 bölüm içersinde; İşletme(N.Ö.) ve İşletme(İ.Ö.) olarak Pazarlama Bölümünde sadece normal öğretim olarak hizmet verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkân sağlanmaktadır. k) Sinanpaşa MYO; Yüksekokulumuz öğretim yılı güz döneminde açılması sebebiyle okulumuz idari birimlerinin yapılandırılmasını tamamlamış ve eğitim döneminde faaliyete başlamıştır. l) Bayat MYO; Yüksekokulumuz öğretim yılı güz döneminde açılması sebebiyle okulumuz fiziki yapılanmasında; dersliklerin oluşturulması, bilgisayar 2006 Yılı Faaliyet Raporu 25

27 laboratuarlarının oluşturulması, internet hizmetinin sağlanması, konferans salonumuzun oluşturularak ses düzenine kavuşturulması, lavabo ve tuvaletlerin hijyenik bir konuma getirilmesi, öğrenci kantin ve yemekhanesinin düzenlenerek ihalesinin sonuçlandırılıp hizmet verir hale getirilmesi gibi fiziki alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesine Özel Kalem Birimi, Özlük İşleri Birimi Tahakkuk, Ayniyat ve Satın Alma Birimi, Öğrenci İşleri Birimi, Evrak Kayıt Birimi Bölüm Sekreterleri idari faaliyetleri ile yardımcı olmuşlardır Merkez Müdürlükleri Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Hastanemizde günde arası ve yılı yaklaşık kişiye poliklinik hizmeti verilmektedir yılında günlük 1000 hasta kapasitesine ulaşılması amaçlanmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Meme Hastalıkları Polikliniği, İç Hastalıkları, Endokrinoloji, Çocuk Cerrahi, Nevroloji, Gastroenteroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Bel ağrısı, Göz Hastalıkları, Üroloji, Nöroloji, Epilepsi Polikliniği, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Aile Hekimliği ve Check-Up, Osteoporoz, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Enfeksiyon Hastalıkları, Dermatoloji, Adli Tıp, Ağrı ve Anesteziyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi ile Acil poliklinikleri hizmet vermektedir Diğer Merkezler Üniversitemizde Rektörlüğe bağlı aşağıdaki diğer merkezlerde kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak bu merkezlerin ayrı bütçeleri bulunmamaktadır. Tüm giderlerini diğer birimlerden karşılamaktadır. Hayvancılık Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi, Gıda Kontrol Uygulama Araştırma Merkezi, Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, 2006 Yılı Faaliyet Raporu 26

28 Anadolu Dil Tarih ve Kültür Uygulama Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Eğitim Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi, Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Uygulama Araştırma Merkezi, Bölüm Başkanlıkları Üniversitemizde Rektörlüğe bağlı aşağıdaki Bölüm Başkanlıkları kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak bu Bölüm Başkanlıklarının ayrı bütçeleri bulunmamaktadır. Tüm giderlerini diğer birimlerden karşılamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Enformatik Bölüm Başkanlığı Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü Rektörlük Özel Kalemi, Rektörün ve Rektör Yardımcılarının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmekte, Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlar ile olan iletişiminin yanı sıra Rektörün Üniversite içi ve Üniversite dışı iletişimini sağlamakta, Rektörlükçe düzenlenen toplantı, davet ve törenlere yönelik çalışmalar yapmakta, Özel Kaleme gelen konukları karşılamakta, bunlara ek olarak da Rektörün, Rektör Yardımcılarının ve Genel Sekreterin talimatları ile verilen diğer işleri yapmaktadır. Bunların yanı sıra başkanlığını bir Rektör Yardımcısının yaptığı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kapsamında yılı bütçelerinde öngörülen ödenekler doğrultusunda Üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlanan bilimsel projeleri belirlediği kıstaslar içerisinde kabul edip, gerekli ödenekleri tahsis etme ve bu projeleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Rektörlük Özel Kalemi adına yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler Üniversitemiz Genel Sekreterinin Harcama ve İhale Yetkililiğinde, Üniversitemizin ihtiyacı olan birimlerimiz temel alınarak Rektörlüğümüz merkez birimleri tarafından kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sarf edilmektedir Yılı Faaliyet Raporu 27

29 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Genel Sekreterlik, görev ve sorumlulukları kapsamında yaptığı görevlerin yanı sıra Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla üniversitemizde gerçekleşen tüm sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ve organizasyonları koordine etmek ve bunları yerel ve ulusal düzeyde duyurmak, Üniversitemizde görevli öğretim elemanlarınca hazırlanan kitap, dergi vb. materyallerin hazırlanması ve basım kararlarının alınmasını gerçekleştirmek, ayrıca bilgi edinme kanunu uyarınca üniversitemiz faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vermek gibi hizmetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Ali Çetinkaya Kampüsü, Ahmet Karahisari Kampüsü, Olimpik Yüzme Havuzu, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi alanlarındaki tüm çimleme, ağaçlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı ve Müdürlükler 2006 Yılı Faaliyet Raporu 28

30 1) İdari Mali İşler Daire Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, her yıl bütçe ödenekleri ile belirlenen şekilde Üniversitemizin akademik birimlerine ve diğer destek hizmetleri birimlerine, gerçekleştirdiği ihaleler ve satın alma işlemleri ile mal ve hizmet alımları yapmaktadır. Bu bağlamda mal ve hizmet alımları şu şekilde sıralanabilir. Rektörlüğümüz destek birimlerinin tüm tüketim malı ihtiyaçlarının karşılanması (kırtasiye, temizlik maddeleri, özel tüketim malzemeleri, vb.) Rektörlüğümüz destek birimlerinin tüm hizmet alımları ihtiyaçlarının karşılanması (telefon, ilan giderleri, taşıma giderleri vb.) Rektörlüğümüz destek birimlerinin demirbaş malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, Rektörlüğümüz destek birimleri ve diğer tüm akademik birimlerin bütçe imkânları nispetinde makine teçhizat ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, Üniversitemiz akademik birimlerince satın alınan mal ve hizmetlerin bedellerinin bütçe imkânları tarafından karşılanamaması halinde, Başkanlığımızın bütçe imkânları doğrultusunda destek verilmesi, Rektörlüğümüz destek birimlerinin akademik birimlerin temizliği ve güvenliği konusundaki hizmetlerin özel sektörden satın alınması, Satın alınan malzeme ve cihazların ayniyat ve demirbaş kayıtlarına alınması, ilgili birimler adına çıkış işlemlerinin yapılması, Temizlik ve Güvenlik hizmetlerinin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut imkânlar ölçüsünde koordine edilmesi, Rektörlüğümüz adına gelen ve giden posta işlemlerinin kayıt altına alınması ve haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi, 2) Personel Daire Başkanlığı; Tüm akademik ve idari personele özlük hizmetleri sunulmaktadır. 3) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi kitabı Uluslararası standartlarda bir sınıflandırma sistemi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi sınıflandırma sistemine uygun olarak okuyucu hizmetine sunulmaktadır. Bilgiye erişimde varolan haklar ve bilgiye erişim yollarından araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olması amacı ile talep edilen yayınlar en kısa sürede ve en modern otomasyon ve barkot sistemleri ile hizmete sunulmaktadır. Araştırmacı ihtiyaç duyduğu materyale kütüphanemiz koleksiyonundan ulaşmasını sağlar. Yeni Otomasyon sistemi, araştırmacılarımıza bilgi erişim hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmesi amacıyla, araştırmacıların hizmetine 2006 Yılı Faaliyet Raporu 29

31 sunulmuş olup kullanım açısından, Ödünç alınan kitabın internet üzerinden süresinin uzatılması, internet üzerinden kitap siparişi verilebilmesi, abone olduğumuz veri tabanlarına da aynı ara yüzden ulaşabilmek, ilgi alanları belirleyerek yeni gelen yayınlardan haberdar olmak ve elektronik kitap koleksiyonunun otomasyona aktarılması hizmetleri sunulmaktadır. Kütüphane koleksiyonun gelişmesine satın alınan yayınların yanı sıra bağış yoluyla sağlanan materyaller önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunların en önemlilerinden olan Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer in katkıları önemli bir yer tutmaktadır. Kütüphane binamızda kitap salonumuzun ayrı bir bölümünde oluşturulan Cumhurbaşkanımızın bağışladığı koleksiyon bölümümüzde 1741 adet yayın araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Merkez Kütüphanemizde 619 adet Türkçe, 194 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 813 çeşit basılı dergimiz okuyucu hizmetine sunulmuştur yılında abonesi güncelleştirilen dergi sayısı toplamı 41 dir. Görsel İşitsel Materyaller Salonu, talepte bulunan akademik personelin derslerinde yardımcı olabilecek görsel ve işitsel materyalleri hizmete sunmak amacı ile kurulan bölümümüz talep eden akademik personelimiz öğrencilerine hizmet vermiştir. Kullanıcı İstatistikleri, Merkez Kütüphanemiz, ödünç kitap verme hizmeti kütüphanemize üye kullanıcı sayısı aşağıdaki gibidir; Tablo 6 : Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine kayıtlı olan kullanıcı sayıları tablosu Akademik Personel Sayısı İdari Personel Sayısı Öğrenci Sayısı TOPLAM Veritabanları, Bilgi teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak bilgiyi bünyesinde bulunduran kaynakların elektronik ortamlara aktarılması sonucu zaman ve mekân sınırı olmaksızın ulaşılabilmektedir. Üniversitemiz araştırmacılarına eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalara katkıda bulunulması amacı ile aşağıdaki veritabanları elektronik ortamda yayınlanan kaynaklar 2006 yılında araştırmacıların hizmetine sunulmuştur; Science Direct, Ebrary Elektronik Kitap Veritabanı, Web of Science Engineering Village Yılı Faaliyet Raporu 30

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 2016

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 2016 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 2016 2.05.2016 PAZARTESİ 10.00 MEZUNİYET TÖRENİ VETERİNER FAKÜLTESİ 3.05.2016 SALI 14.00 MEZUNİYET TÖRENİ ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.)

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 2009 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MYO BÖLÜM / PROGRAM TAVAN PUAN TABAN PUAN BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. 341.665 327.519 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI OKUL BÖLÜM TABAN TAVAN BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. 408,711 459,939 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 443,256 498,463 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 164 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 YGS-1 62 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 MF-2 67 İLK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÜNİVERSİTELER : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFYA (İÖ) FELSEFE FELSEFE (İÖ) MATEMATİK SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ (İÖ) TARİH TARİH (İÖ) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: i Meslek okulu 11.3 11.3 04.9 04.9 04. 04. 04.9 04.9 04.0 04.0 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Mart 2011 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, yükseköğretim alanında bunduğu bölgenin ihtiyaç ve gelişimine büyük ölçüde katkı yapan bir kurum olarak

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

OK. BİR. EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN KONTEN JAN PUAN TURU YERLE ŞEN EN KÜÇÜK PUAN OK. BİR. EN BÜYÜK BAŞARI SIRASI BÖLÜM ADI

OK. BİR. EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN KONTEN JAN PUAN TURU YERLE ŞEN EN KÜÇÜK PUAN OK. BİR. EN BÜYÜK BAŞARI SIRASI BÖLÜM ADI KONT Ş KÜÇÜK BAŞARI SIRASI KÜÇÜK gitim FakOltesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 62 62 YGS-1 308,63328 352,28464 219.000 294,45035 305,40368 100410687 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU KONU BAŞLIĞI Universitenin Akademik Yapısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU İÇERİK KAPSAMI Üniversitenin fakülte, bölüm vs. sayılarını da içeren kısa tanıtım İÇERİK Fakülte Sayısı: 0 Yüksekokul

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı