TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ 1

2 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1: 1.1. Bu yönergenin amacı, BaĢkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin iģyerlerinde yapacakları zorunlu iģbaģında eğitim stajının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulamayı düzenlemektir Zorunlu iģbaģında eğitim stajının amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki iģyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliģtirmek ve iģbaģında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Kapsam Madde 2: Bu yönerge, BaĢkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yurt içi ve dıģında ilgili sektörlerdeki iģyerlerinde yapacakları zorunlu iģbaģında eğitim stajı ile ilgili faaliyetleri ve esasları kapsar. Tanımlar Madde 3: Bu yönergede geçen; Üniversite: BaĢkent Üniversitesi ni, Fakülte: Ticari Bilimler Fakültesi ni, Bölümler: Fakültenin Bankacılık, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası Ticaret, Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölümleri ni, Zorunlu ĠĢbaĢında Eğitim Stajı: Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin akademik yıl içindeki eğitim uygulamaları dıģında kalan, yurt içi ve dıģında ilgili sektörlerdeki iģyerlerinde yaptıkları çalıģmaları, Staj Yeri: Fakülte öğrencilerinin iģbaģında eğitim stajı yaptıkları, ilgili sektörlerdeki yurt içi ve yurt dıģı kuruluģları, ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörü: Fakülte Dekanının öğrencilerin zorunlu iģbaģında eğitim stajını koordine etmek ve yürütmekle görevlendirdiği öğretim elemanını, ĠĢbaĢında Eğitim Staj Komisyonu: Fakülte iģbaģında eğitim stajı koordinatörü baģkanlığında, her bölüm için Bölüm BaĢkanlarınca en az 1 kiģi görevlendirilmesi sonucu oluģan birimi, Denetçi Öğretim Elemanı: Öğrencilerin iģbaģında eğitim stajı yaptıkları kuruluģlardaki çalıģmalarını denetleyen öğretim elemanını, ifade eder. 2

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM FAKÜLTE ZORUNLU ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJ KOORDĠNATÖRÜ VE KOMĠSYONUNUN GÖREVLERĠ Madde 4: 4.1. ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörünün Görevleri: - Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonuna baģkanlık etmek ve gerekli zamanlarda toplantılar yapmak, - Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonu üyeleri arasında koordinasyon sağlamak, - Öğrencilere talepleri doğrultusunda iģbaģında eğitim staj yerlerini araģtırmak ve bulmalarına yardımcı olmak, - Öğrencilerin iģbaģında eğitim staj yeri değiģiklik taleplerini Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonu ile birlikte karara bağlamak, - Öğrencilerin onaylanan iģbaģında eğitim staj yerlerini ilan etmek, - ĠĢbaĢında eğitim staj yerleri ile ilgili kuruluģlarla gerekli yazıģmaları yapmak, - ĠĢbaĢında eğitim staj denetimini yapacak Fakülte elemanlarını ve denetim esaslarını belirlemek ve Dekanlık aracılığıyla görevlendirilmelerini sağlamak üzere öneride bulunmak, - Stajyer öğrencilerin sigorta iģlemlerini sonuçlandırmak (Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonundan gelen dosyaları BaĢkent Üniversitesinin ilgili birimlerine iletilmesini sağlamak), - Zorunlu iģbaģında eğitim staj değerlendirmesi ve not giriģlerini yapmak ĠĢbaĢında Eğitim Staj Komisyonunun Görevleri: Fakülte iģbaģında eğitim stajı koordinatörlüğü baģkanlığında; - ĠĢbaĢında eğitim staj takvimini belirlemek, - Fakülte bölüm öğrencileri için uygun iģbaģında eğitim staj yerleri araģtırmak, - ĠĢbaĢında eğitim stajında kullanılacak basılı belgelerin düzenlenip çoğaltılmasını, dağıtılmasını ve/veya internette yayınlanmasını sağlamak, - Öğrencileri, yapacakları iģbaģında eğitim stajı ile ilgili bilgilendirmek için toplantılar düzenlemek ve iģbaģında eğitim staj dosyalarının öğrencilere verilmesini sağlamak, - Stajyer öğrencilerin kendi giriģimleri ile bulacakları iģbaģında eğitim staj yerlerinin uygunluğunu incelemek ve karara bağlamak, - Onaylanan iģbaģında eğitim staj yerlerine göre stajyer öğrencilerinin dağıtımını yapmak, - Stajyer öğrencilerin sigorta iģlemlerinin yapılması için gerekli belgelerin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlamak, - Öğrencilerin staj yerinde ve telefonla denetimlerini düzenlemek ve planlamak, - Öğrencilerin staj yerinde ya da telefonla denetimlerinde görev alacak Fakülte elemanlarını belirleyerek Fakülte Dekanlığına görevlendirilmeleri için önermek, - Sonuçlanan iģbaģında eğitim staj belgelerinin toplanmasını ve koordinatöre iletilmesini sağlamak. 3

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZORUNLU ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJININ YÜRÜTÜLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Yapma Zorunluluğu Madde 5: Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders statüsünde olan iģbaģında eğitim stajlarını baģarıyla tamamlamaları zorunludur. Zorunlu ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Yapma ÖnkoĢulu Madde 6: BANK-452, MUH-452, SĠGO-452, ULT-452, YBS 452 ve TOT-452 iģbaģında eğitim stajlarını yapabilmek için öğrencilerin BANK-352, MUH-352, SĠGO-352, ULT-352, YBS-352 ve TOT-252 yaz stajlarını baģarıyla tamamlamaları gerekmektedir ĠĢbaĢında eğitim stajı yapacak öğrenciler, iģbaģında eğitim stajı yapacakları yarıyılda alt sınıflardan alıp kaldığı veya hiç almadığı en fazla 2 ders (Dönem Projesi hariç) bulunması, keza bu dersler için hafta içi bir günlük izninin; ya bir tam gün ya da 2 yarım gün olarak kullanılması koģuluyla, iģbaģında eğitim stajı yapabilirler Yaz programında iģbaģında eğitim stajı yapacak öğrenciler baģka hiçbir ders alamaz ve hafta içi izin almaksızın 5 iģ günü staj yaparlar.(madde 7.2.). ĠĢbaĢında Eğitim Stajının Süresi ve Zamanı Madde 7: ĠĢbaĢında eğitim stajının süresi, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim BiliĢim Sistemleri ile Turizm ve Otelcilik Bölümlerinde; akademik takvime uygun olarak yarıyıl süresince, haftanın 4 iģ günü ve günde 8 saat olarak uygulanır ĠĢbaĢında eğitim stajı, ders programının 8. yarıyılında zorunlu ders statüsündedir. 8. yarıyılda yapılamayan iģbaģında eğitim stajı, takip eden güz yarıyılında ya da yaz programında da yapılabilir Yaz programında iģbaģında eğitim stajı süresi, haftanın 5 iģgünü, günde 8 saat ve 10 hafta olarak uygulanır Öğrencilerin hastalık, resmi tatil, grev, iģ yerinin kapanması vb. nedenlerle iģbaģında eğitim stajı çalıģmalarına ara verdikleri günler staj yapılan süreden sayılmaz. Öğrencilerin belgelendirdikleri bu tür durumlarda, iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak tamamlattırılır. Ancak staj yeri değiģikliğinde tamamlanması gereken süre akademik takvimde notların kesinleģtiği tarihin dıģına taģarsa iģbaģında eğitim stajı tekrarlanır. ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Yapma Durumunun Belirlenmesi Madde 8: ĠĢbaĢında eğitim stajı yapmak isteyen öğrenciler, staj takviminde belirlenerek ilan edilen tarihe kadar bir dilekçe (Ek-1) ile iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğüne baģvururlar. Öğrencinin staj yapma durumu, stajın yapılacağı dönemin bir önceki yarıyılında, iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğü tarafından ilan edilen koģul ve takvime uygun olarak belirlenir. ĠĢbaĢında Eğitim Staj Yerlerinin Belirlenmesi Madde 9: Öğrenciler, iģbaģında eğitim staj yeri araģtırmalarını her zaman yapabilir ve ilke olarak staj yerlerini kendileri bulurlar. Ancak öğrencinin talep etmesi ve staj yeri bildirme süresini aģmaması koģuluyla, staj yeri, iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğü tarafından da araģtırılabilir, önerilebilir ya da belirlenebilir. 4

5 9.1. Öğrenciler, buldukları staj yerlerini Staj Yeri Bildirme Formunu (Ek-2) doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek takvime uygun zamanda iģbaģında eğitim staj koordinatörüne teslim ederler Öğrenciler tarafından bildirilen iģbaģında eğitim staj yerinin uygunluğu iģbaģında eğitim staj komisyonunca incelenerek onaylanır, Fakülte iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğü tarafından ilan edilir Staj yerleri kesinleģen ve ilan edilen öğrenciler iģbaģında eğitim stajı kabul belgesini (Ek-3) staj yapacakları kuruma onaylattıktan sonra, iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğü tarafından ilan edilen koģul ve takvime uygun olarak, iģbaģında eğitim staj komisyonuna vermek ya da iletmek zorundadırlar. ĠĢbaĢında Eğitim Staj Dosyasına Yönelik Düzenlemeler Madde 10: ĠĢbaĢında eğitim staj yerleri kesinleģen öğrenciler Staj Dosyalarını (Ek-4) iģbaģında eğitim staj komisyonundan alırlar Staj dosyaları öğrenciler tarafından iģbaģında eğitim stajı yapacakları kurum yetkilisine teslim edilir Öğrenciler, staj dosyalarındaki değerlendirme formlarının iģbaģında eğitim staj süresince yetkili kiģi ve/veya kiģilerce eksiksiz doldurulması ve stajın bitiminde Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonuna, staj yapılan kurumun kaģesini taģıyan kapalı bir zarf içinde, ya kurum tarafından posta ile gönderilmesi ya da staj yapan öğrenci tarafından getirilmesi, iģlerini takip ederler ĠĢbaĢında eğitim staj dosyasının staj takviminde belirtilen süreler içinde, Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. ĠĢbaĢında Eğitim Staj Raporu Madde 11: Öğrencilerin iģbaģında eğitim stajının sonunda bir staj raporu yazması zorunludur ĠĢbaĢında eğitim staj raporu, öğrencilere daha önce iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğü nce açıklanan ve Fakülte Internet sayfasında da ilan edilen yazım kurallarına göre hazırlanır ĠĢbaĢında eğitim stajını tamamlayan öğrenciler hazırlayacakları iģbaģında eğitim staj raporlarını, iģbaģında eğitim stajı takviminde belirtilen tarihe kadar iģbaģında eğitim staj komisyonuna, imza karģılığında teslim ederler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ZORUNLU ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJININ DENETLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠĢbaĢında Eğitim Stajına BaĢlama Madde 12: Staja baģlayan öğrenci, ilk 2 gün içinde, daha önce ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörlüğü nce açıklanan ve Fakülte internet ĠĢbaĢında Eğitim Stajı sayfasında ilan edilen bilgileri staj koordinatörlüğüne faks, vb. yolla yazılı bildirmek zorundadır. Öğrenci bu bilgileri iletmeden iģbaģında eğitim stajına baģlamıģ sayılmaz. ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Denetimi Madde 13: Öğrenciler staj sırasında değiģik Ģekillerde denetlenebilirler. Denetleme iģlemleri Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonunca düzenlenir. 5

6 13.1. Öğrenciler staj yerlerinde en az bir defa denetlenmeye çalıģılır. Bu denetim, Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonu tarafından önerilen ve Fakülte Dekanlığı nca görevlendirilen denetçi öğretim elemanlarınca yürütülür. Denetim yapan öğretim elemanı Yerinde Denetim Formunu (Ek-5) doldurur. Bu form denetim sonrası staj koordinatörüne teslim edilir Öğrenciler, tüm staj süresince bildirdikleri çalıģma saatleri içinde, iģbaģında eğitim koordinatörlüğü tarafından belirlenen sayıda, Fakülte Dekanlığı nca görevlendirilen öğretim elemanlarınca telefonla denetlenir. Bu denetimlerde Telefonla Denetim Formu (Ek-6) doldurulur. Bu form tüm denetimler bittikten sonra düzenlenerek iģbaģında eğitim staj koordinatörüne teslim edilir. ĠĢbaĢında Eğitim Stajının Değerlendirilmesi Madde 14: Staj değerlendirmeleri ve not giriģleri Fakülte ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörü tarafından yapılır Staj değerlendirmelerinde; yerinde denetim ve/veya telefonla denetim formu bilgileri, staj dosyaları ve öğrencilerin staj raporları birlikte ele alınır Öğrencilerin iģbaģında eğitim stajları, bu Yönergenin 14.3 maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir ve notlandırma BaĢkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesine göre yapılır ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Değerlendirme Kriterleri; Kurumun Öğrenciyi Değerlendirme Puanı, Yerinde Denetim Puanı, Telefonla Denetim Puanı, ĠĢ BaĢında Eğitim Raporu Puanından oluģmaktadır. Değerlendirme ağırlıkları, iģbaģında eğitim koordinatörü baģkanlığında, iģbaģında eğitim komisyonu tarafından her dönem belirlenerek, öğrencilere toplantılarla duyurulur ve Fakülte internet sayfasında ilan edilir. ĠĢbaĢında Eğitim Stajının Geçersiz Sayılacağı Durumlar Madde 15. ĠĢbaĢında eğitim stajı aģağıdaki durumlarda geçersiz sayılır. a- ĠĢbaĢında eğitim staj koordinatörlüğü tarafından yaptırılan denetimlerin %40 ında (yerinde ve/veya telefonla denetimde) öğrencinin, iģbaģında eğitim staj komisyonunca geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın, staj yerinde bulunmaması, b- ĠĢbaĢında eğitim stajı yapılan sürenin bu yönergenin 7., 7.2. ve 7.3. maddesinde belirtilen süreden geçerli mazereti olmaksızın eksik olması, c- Stajın, ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörlüğü tarafından onay verilmeyen ya da bilgisi dıģında bir yerde yapılmıģ olması, d- ĠĢbaĢında eğitim staj dosyasının ve raporunun Madde 10 ve 11 de belirtilen biçimde ve zamanında teslim edilmemesi, e- ĠĢbaĢında eğitim stajı yapılan kurum yetkililerinin öğrencinin görevini gereği gibi yapmadığı ve/veya disiplinsiz davranıģlarda bulunduğu doğrultusunda görüģ bildirmeleri durumunda, BaĢkent Üniversitesi Disiplin Yönetmeliği uygulanır. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca açılan soruģturma sonucunda öğrencinin uyarı ve kınama dıģı cezalar alması, f- Staj yerinin, kurum yetkilisinin izni ve bilgisi dıģında veya kurum yetkilisinin bilgisi olduğu halde iģbaģında eğitim staj komisyonuna bilgi verilmeden (öğrencinin kurum yetkilisinden izin alması veya kurum dıģında görevlendirilmesi gibi durumlarda bile mutlaka Fakülte iģbaģında eğitim staj komisyonunun anında bilgilendirmesi gerekmektedir) terk edilmesi, g- Birinci derecede akraba (anne, baba, kardeģ) iģletmelerinde staj yapılması. 6

7 ĠĢbaĢında Eğitim Staj Değerlendirme Sonucuna Ġtiraz Madde 16: ĠĢbaĢında eğitim stajı değerlendirme sonucuna yapılan itirazlar BaĢkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri çerçevesinde sonuçlandırılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER Öğrencilerin Disiplin ĠĢleri ve Sorumlulukları Madde 17: Öğrenciler, iģbaģında eğitim stajı yaptıkları kuruluģun her türlü kural ve koģullarına uymak ve üniversite öğrencisi kimliğinin gerektirdiği sorumluluk bilincine uygun davranmak zorundadırlar. Öğrenciler, iģbaģında eğitim stajı süresince, BaĢkent Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği nin hükümlerine uymakla yükümlüdürler Öğrenciler, iģbaģında eğitim stajı süresince, staj yerlerinde verecekleri tüm maddi ve manevi nitelikteki zararlardan bizzat kendileri sorumludurlar Öğrencilerin iģbaģında eğitim stajı yaptıkları kurumlarla olan mali iliģkileri BaĢkent Üniversitesi ni bağlamaz YurtdıĢında iģbaģında eğitim stajı yapacak öğrenciler için de bu esaslar aynen geçerlidir. Yatay ya da Dikey GeçiĢle Gelen Öğrencilerin ĠĢbaĢında Eğitim Stajları Madde 18: Yatay ya da dikey geçiģle bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin daha önce yaptıkları iģbaģında eğitim stajlarının geçerliliği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. ĠĢbaĢında Eğitim Staj Yerinin DeğiĢtirilmesi Madde 19: Staj yerinin değiģtirilmek istenmesi durumlarında öğrenci bir dilekçe ile Fakülte ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörlüğüne baģvurur. ĠĢbaĢında Eğitim Staj Koordinatörü BaĢkent Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde açıklanan ya da staj yeri ile ilgili ortaya çıkan zorunlu durumu değerlendirerek, karar verir. Staj yerinin değiģtirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, öğrencinin baģka bir iģletmede yapacağı staj süresine o güne kadar yapmıģ olduğu staj süresi ilave edilerek iģbaģında eğitim stajı tamamlattırılır. Ancak staj yeri değiģikliğinde tamamlanması gereken süre akademik takvimde notların kesinleģtiği tarihin dıģına taģarsa iģbaģında eğitim stajı tekrar normal süre olarak yaptırılır. Yürürlük Madde 20: Bu yönerge Akademik yılı Bahar yarıyılı itibariyle yürürlüğe girer. Uygulama Madde 21: Bu yönergede yer almayan iģbaģında eğitim stajına ve staj değerlendirme sonuçlarına yönelik durumlarda, BaĢkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürütme Madde 22: Bu yönerge hükümleri BaĢkent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 7

8 EK-1(*) Tarih: / /20 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJ KOMĠSYONU NA, Fakültenizin Bölümü,. numaralı öğrencisiyim. ĠĢbaĢında eğitim stajını yapabilmem için durumumun incelenmesini istiyorum. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Öğrencinin; Cep Telefon numarası: adresi: T.C Kimlik numarası: Alt sınıf(lar)dan her hangi bir dersim yok. Alt sınıf(lar)dan aģağıdaki ders(ler)im var: Dersin Kodu Dersin Adı Ġmza Adı Soyadı Bu kısım Öğrenci DanıĢmanı tarafından doldurulacaktır Öğrenci iģbaģında eğitim stajını ( yapabilir) // (yapamaz) (*) Ġmza Adı Soyadı (*) Öğrencilerin ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Yapma taleplerinde ve danıģmanların incelenmesinde Ticari Bilimler Fakültesi Zorunlu ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Yönergesi aģağıdaki maddeleri dikkate alınmalıdır. Zorunlu ĠĢbaĢında Eğitim Stajı Yapma ÖnkoĢulu Madde 6: BANK-452, MUH-452, SĠGO-452, ULT-452, YBS 452 ve TOT-452 iģbaģında eğitim stajlarını yapabilmek için öğrencilerin BANK-352, MUH-352, SĠGO-352, ULT-352, YBS-352 ve TOT-252 yaz stajlarını baģarıyla tamamlamaları gerekmektedir ĠĢbaĢında eğitim stajı yapacak öğrenciler, iģbaģında eğitim stajı yapacakları yarıyılda alt sınıflardan alıp kaldığı veya hiç almadığı en fazla 2 ders (Dönem Projesi hariç) bulunması koģuluyla iģbaģında eğitim stajı yapabilirler Yaz programında iģbaģında eğitim stajı yapacak öğrenciler baģka hiçbir ders alamaz. Yaz okulunda iģbaģında eğitim stajı yapacak öğrenciler, haftanın 5 iģ günü staja gidecekleri ve iģbaģında eğitim stajı dersinin kredisi 8 olduğu için baģka ders alamazlar. ĠĢbaĢında Eğitim Stajının Süresi ve Zamanı Madde 7: ĠĢbaĢında eğitim stajının süresi, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim BiliĢim Sistemleri ile Turizm ve Otelcilik Bölümlerinde akademik takvime uygun olarak yarıyıl süresince, haftanın 4 iģ günü ve günde 8 saat olarak uygulanır ĠĢbaĢında eğitim stajı, ders programının 8. yarıyılında zorunlu ders statüsündedir (Turizm ve Rehberlik Bölümü öğrencileri hariç). 8. yarıyılda yapılamayan iģbaģında eğitim stajı, takip eden güz yarıyılında da yapılabilir ĠĢbaĢında eğitim stajı yaz programında da yapılabilir. Ancak yaz programında iģbaģında eğitim stajı süresi, haftanın 5 iģgünü, günde 8 saat ve 10 hafta olarak uygulanır Öğrencilerin hastalık, resmi tatil, grev, iģ yerinin kapanması vb. nedenlerle iģbaģında eğitim stajı çalıģmalarına ara verdikleri günler staj yapılan süreden sayılmaz. Öğrencilerin belgelendirdikleri bu tür durumlarda, iģbaģında eğitim staj koordinatörlüğünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak tamamlattırılır. Ancak staj yeri değiģikliğinde tamamlanması gereken süre akademik takvimde notların kesinleģtiği tarihin dıģına taģarsa iģbaģında eğitim stajı tekrarlanır. FORM NO: TB-F/FRM- 15 Rev no: 02 Rev. Tar: Uyg Tar:

9 . EK-2 (*) Tarih: / /20 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJ KOMĠSYONU NA, Fakültenizin.. Bölümü, numaralı öğrencisiyim. ĠĢbaĢında eğitim stajımı aģağıda öncelik sırasına göre belirtilen kurum / kurumlarda yapmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Adı Soyadı Ġmza (*)BaĢvuru dilekçesine eklenmesi gereken belgeler: 1-T.C Kimlik numarasını da içeren 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2-Muhtardan alınacak ikametgah ilmühaberi (Oturma belgesi). ĠĢbaĢında Eğitim Stajını Yapmak Ġstediğim Kurum / Kurumlar, adres ve telefon numaraları : FORM NO: TB-F/FRM- 17 Rev no: 01 Rev. Tar: Uyg Tar:

10 ÖĞRENCĠNĠN; EK-3 ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJI KABUL BELGESĠ ADI SOYADI : NUMARASI : BÖLÜMÜ : STAJ YAPACAĞI KURUMUN; ADI (TĠCARĠ UNVANI): ADRESĠ : STAJ TELEFON YAPACAĞI NO BĠRĠM/BĠRĠMLER : : FAKS NO : E-MAĠL : ĠRTĠBAT KURULABĠLECEK YETKĠLĠ BĠRĠM SORUMLUSUNUN ADI VE SOYADI : STAJIN; BAġLAMA TARĠHĠ : BĠTĠġ TARĠHĠ : ÖĞRENCĠNĠN KURUMUMUZDA STAJ YAPMA ĠSTEĞĠ KABUL EDĠLMĠġTĠR. YETKĠLĠNĠN ADI VE SOYADI : /../20.. ĠMZASI : KURUM KAġESĠ FORM NO: TB-F/FRM- 13 Rev no: 03 Rev. Tar: Uyg Tar:

11 (Ek-4) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BAŞKENT UNIVERSITY FACULTY OF COMMERCIAL SCIENCES ÖĞRENCĠNĠN BÖLÜMÜ : STUDENT S DEPARTMENT ADI VE SOYADI : NAME AND SURNAME NUMARASI : NUMBER FORM NO: TB-F/FRM- 09 Rev no: 03 Rev. Tar: Uyg Tar:

12 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BAŞKENT UNIVERSITY FACULTY OF COMMERCIAL SCIENCES ZORUNLU YAZ / ĠġBAġINDA EĞĠTĠM STAJ DOSYASI SUMMER TRAINING / INTERNSHIP FILE 12

13 STAJ / ĠġBAġINDA EĞĠTĠM PROGRAM FORMU SUMMER TRAINING / INTERNSHIP PROGRAMME FORM Öğrencinin Adı ve Soyadı : Student s Name&Surname Öğrencinin Numarası : Student s Number Fotoğraf Photograph Akademik DanıĢmanın Adı ve Soyadı : Advisor s Name&Surname ÇalıĢtığı Bölüm ve Departmanlar : Divisions and Departments of Training ĠĢletmenin Adı : Name of The Establishment Adres : Address Telefon / Faks Numarası : Telephone / Fax ĠĢverenin / Genel Müdürün Adı ve Soyadı: Name&Surname of the Employer / General Manager Personel Müdürünün Adı ve Soyadı : Name&Surname of the Personnel Manager BaĢlama Tarihi : Beginning Date Bitirme Tarihi : Ending Date Yetkili Ġmza ve Mühür Signature and Stamp 13

14 ÖĞRENCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU STUDENT EVALUATION FORM Lütfen, öğrencinin Staj / ĠĢbaĢında Eğitim süresince çalıģtığı bölümlerin her biri için ayrı bir form doldurunuz. Please, fill in a separate form for each of the department that the student worked during his/her Summer Training / Internship period. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Name&Surname of Student ÇalıĢtığı Bölüm ve Alan: Division and Department of Training Bölümde ÇalıĢtığı Tarihler: Training Dates Yaptığı ĠĢler: Work Accomplished Yetkili Amirin Adı ve Soyadı: Name&Surname of the Supervisor Ġmza ve Tarih: Signature and Date I. Stajyer öğrenci ile yeniden çalıģmayı düģünür müsünüz? Would you consider working again with the trainee? Evet / Yes Hayır / No II. Lütfen, stajyer öğrencinin geliģimiyle ilgili önerilerinizi belirtiniz. Please, indicate your recommendations concerning the trainee s further improvement. 14

15 III. Değerlendirme Ölçütleri Evaluation Criteria Lütfen, her ölçüt için, değerleme ölçeğine uygun haneyi iģaretleyiniz. Please, check the appropriate block, for each criterion in conformity with the presented rating scale. A. DavranıĢlar ve DıĢ Görünüm / General Appearance and Behavior Kendine güven Self confidence ĠĢe karģı ilgi, özen Interest, care, enthusiasm for work EleĢtiriye açık olma Openness to criticism DıĢ görünüm Appearance Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor B. ĠletiĢim Becerileri / Communication Skills Amiriyle With supervisors ĠĢ arkadaģlarıyla With colleagues MüĢterileriyle With customers Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor 15

16 C. ĠĢ Performansı / Job Performance ĠĢe devam ve dakiklik Attendance and punctuality Mesleki teknik bilgi düzeyi Occupational / technical knowledge level ĠĢ standartlarına uyma Suitability for job standards Sorumluluk kabul etme Taking on responsibility Talimatları yerine getirme Fulfilling the duties Kaynakları etkin kullanma Effective use of resources (Such as office supplies equipments, utensils and related ones) Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor Diğer DüĢünceler: Other Comments D. Genel Değerlendirme / General Evaluation F D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A

17 ÖĞRENCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU STUDENT EVALUATION FORM Lütfen, öğrencinin Staj / ĠĢbaĢında Eğitim süresince çalıģtığı bölümlerin her biri için ayrı bir form doldurunuz. Please, fill in a separate form for each of the department that the student worked during his/her Summer Training / Internship period. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Name&Surname of Student ÇalıĢtığı Bölüm ve Alan: Division and Department of Training Bölümde ÇalıĢtığı Tarihler: Training Dates Yaptığı ĠĢler: Work Accomplished Yetkili Amirin Adı ve Soyadı: Name&Surname of the Supervisor Ġmza ve Tarih: Signature and Date I. Stajyer öğrenci ile yeniden çalıģmayı düģünür müsünüz? Would you consider working again with the trainee? Evet / Yes Hayır / No II. Lütfen, stajyer öğrencinin geliģimiyle ilgili önerilerinizi belirtiniz. Please, indicate your recommendations concerning the trainee s further improvement. 17

18 III. Değerlendirme Ölçütleri Evaluation Criteria Lütfen, her ölçüt için, değerleme ölçeğine uygun haneyi iģaretleyiniz. Please, check the appropriate block, for each criterion in conformity with the presented rating scale. A. DavranıĢlar ve DıĢ Görünüm / General Appearance and Behavior Kendine güven Self confidence ĠĢe karģı ilgi, özen Interest, care, enthusiasm for work EleĢtiriye açık olma Openness to criticism DıĢ görünüm Appearance Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor B. ĠletiĢim Becerileri / Communication Skills Amiriyle With supervisors ĠĢ arkadaģlarıyla With colleagues MüĢterileriyle With customers Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor 18

19 C. ĠĢ Performansı / Job Performance ĠĢe devam ve dakiklik Attendance and punctuality Mesleki teknik bilgi düzeyi Occupational / technical knowledge level ĠĢ standartlarına uyma Suitability for job standards Sorumluluk kabul etme Taking on responsibility Talimatları yerine getirme Fulfilling the duties Kaynakları etkin kullanma Effective use of resources (Such as office supplies equipments, utensils and related ones) Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor Diğer DüĢünceler: Other Comments D. Genel Değerlendirme / General Evaluation F D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A

20 ÖĞRENCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU STUDENT EVALUATION FORM Lütfen, öğrencinin Staj / ĠĢbaĢında Eğitim süresince çalıģtığı bölümlerin her biri için ayrı bir form doldurunuz. Please, fill in a separate form for each of the department that the student worked during his/her Summer Training / Internship period. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Name&Surname of Student ÇalıĢtığı Bölüm ve Alan: Division and Department of Training Bölümde ÇalıĢtığı Tarihler: Training Dates Yaptığı ĠĢler: Work Accomplished Yetkili Amirin Adı ve Soyadı: Name&Surname of the Supervisor Ġmza ve Tarih: Signature and Date I. Stajyer öğrenci ile yeniden çalıģmayı düģünür müsünüz? Would you consider working again with the trainee? Evet / Yes Hayır / No II. Lütfen, stajyer öğrencinin geliģimiyle ilgili önerilerinizi belirtiniz. Please, indicate your recommendations concerning the trainee s further improvement. 20

21 III. Değerlendirme Ölçütleri Evaluation Criteria Lütfen, her ölçüt için, değerleme ölçeğine uygun haneyi iģaretleyiniz. Please, check the appropriate block, for each criterion in conformity with the presented rating scale. A. DavranıĢlar ve DıĢ Görünüm / General Appearance and Behavior Kendine güven Self confidence ĠĢe karģı ilgi, özen Interest, care, enthusiasm for work EleĢtiriye açık olma Openness to criticism DıĢ görünüm Appearance Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor B. ĠletiĢim Becerileri / Communication Skills Amiriyle With supervisors ĠĢ arkadaģlarıyla With colleagues MüĢterileriyle With customers Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor 21

22 C. ĠĢ Performansı / Job Performance ĠĢe devam ve dakiklik Attendance and punctuality Mesleki teknik bilgi düzeyi Occupational / technical knowledge level ĠĢ standartlarına uyma Suitability for job standards Sorumluluk kabul etme Taking on responsibility Talimatları yerine getirme Fulfilling the duties Kaynakları etkin kullanma Effective use of resources (Such as office supplies equipments, utensils and related ones) Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor Diğer DüĢünceler: Other Comments D. Genel Değerlendirme / General Evaluation F D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A

23 ÖĞRENCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU STUDENT EVALUATION FORM Lütfen, öğrencinin Staj / ĠĢbaĢında Eğitim süresince çalıģtığı bölümlerin her biri için ayrı bir form doldurunuz. Please, fill in a separate form for each of the department that the student worked during his/her Summer Training / Internship period. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Name&Surname of Student ÇalıĢtığı Bölüm ve Alan: Division and Department of Training Bölümde ÇalıĢtığı Tarihler: Training Dates Yaptığı ĠĢler: Work Accomplished Yetkili Amirin Adı ve Soyadı: Name&Surname of the Supervisor Ġmza ve Tarih: Signature and Date I. Stajyer öğrenci ile yeniden çalıģmayı düģünür müsünüz? Would you consider working again with the trainee? Evet / Yes Hayır / No II. Lütfen, stajyer öğrencinin geliģimiyle ilgili önerilerinizi belirtiniz. Please, indicate your recommendations concerning the trainee s further improvement. 23

24 III. Değerlendirme Ölçütleri Evaluation Criteria Lütfen, her ölçüt için, değerleme ölçeğine uygun haneyi iģaretleyiniz. Please, check the appropriate block, for each criterion in conformity with the presented rating scale. A. DavranıĢlar ve DıĢ Görünüm / General Appearance and Behavior Kendine güven Self confidence ĠĢe karģı ilgi, özen Interest, care, enthusiasm for work EleĢtiriye açık olma Openness to criticism DıĢ görünüm Appearance Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor B. ĠletiĢim Becerileri / Communication Skills Amiriyle With supervisors ĠĢ arkadaģlarıyla With colleagues MüĢterileriyle With customers Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor 24

25 C. ĠĢ Performansı / Job Performance ĠĢe devam ve dakiklik Attendance and punctuality Mesleki teknik bilgi düzeyi Occupational / technical knowledge level ĠĢ standartlarına uyma Suitability for job standards Sorumluluk kabul etme Taking on responsibility Talimatları yerine getirme Fulfilling the duties Kaynakları etkin kullanma Effective use of resources (Such as office supplies equipments, utensils and related ones) Çok Outstanding Good Yeterli Satisfactory Poor Çok Very Poor Diğer DüĢünceler: Other Comments D. Genel Değerlendirme / General Evaluation F D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A

26 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ EK-5 ĠĢletmenin Adı : Adresi : Tel / Faks : YAZSTAJI/ İŞ BAŞINDA EĞİTİM STAJI YERİNDE DENETİM FORMU Yetkili KiĢinin Adı ve Soyadı : 1. Öğrencinin Adı- Soyadı : 2. Öğrencinin Bölümü : 3. Öğrencinin ÇalıĢtığı Bölüm : 4. Öğrenci Yerinde mi? : 5. Öğrenci Staj / ĠĢ BaĢında Eğitim yerinde yoksa, yetkilinin yaptığı açıklama nedir? 6 Sizce güvenilirliği ne ölçüdedir? Lütfen yapacağınız denetimde aģağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurunuz 1. Standart Çok (5) Yeterli (4) (3) (2) 1.1. ĠĢletme koģullarına uygun giyim 1.2. ĠĢe devam ve dakiklik 1.3. Ġzin, dinlenme konusunda kurallara uyum 2. ĠletiĢim (5) (4) (3) (2) (1) 2.1. Amirlerle 2.2. ĠĢ arkadaģlarıyla 2.3. MüĢterilerle 3. DavranıĢ (5) (4) (3) (2) (1) 3.1. ĠĢe karģı ilgi düzeyi 3.2. Sorumluluk üstlenme yeteneği 3.3. Verilen görev ve talimatları yerine getirme 3.4. EleĢtiriye açık olma Yöneticinin düģünce ve önerileri Çok (1) Denetçi Öğretim Elemanının düģünce ve önerileri Denetimi Yapan Öğretim Elemanının Adı- Soyadı : Tarih : Saat : Ġmza : FORM NO: TB-F/FRM- 11 Rev no: 03 Rev. Tar: Uyg Tar:

27 EK-6 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ STAJ/ İŞ BAŞINDA EĞİTİM TELEFONLA DENETİM FORMU ĠĢletmenin Adı: Telefon No : Öğrencinin Adı- Soyadı : Öğrencinin Bölümü : Tarih Saat Durum Yerinde Yerinde değil Öğrenci yerinde değilse açıklama Denetim yapan Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil Yerinde Yerinde değil FORM NO: TBF/FRM-16 Rev: 00 Rev. Tar: 00- Uyg. Tar:

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESĠ

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESĠ 1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 20.02.2014 tarih ve 186/816 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Birinci

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 20.02.2014 tarih ve 186/816 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Staja çıkabilmenin önkoģulu;

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Staja çıkabilmenin önkoģulu; HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ YÜKSEKOKULU FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 220 YAZ STAJI I VE FTR 316 YAZ STAJI II ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ STAJ DOSYASI TRAINING FILE EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY STAJ DOSYASI / TRAINING FILE

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İŞBAŞI EĞİTİMİ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İŞBAŞI EĞİTİMİ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İŞBAŞI EĞİTİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL KURULU KARARLARI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL KURULU KARARLARI Yüksekokul Staj Yönergesi 2013 Karar 1Yüksekokul Staj Komisyonu Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve 300-1 sayılı yazısının görüşülmesi, Yapılan görüşmeler sonunda; Yüksekokul Staj Yönergesinin aşağıdaki

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SBB 380 ZORUNLU YAZ STAJ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SBB 380 ZORUNLU YAZ STAJ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SBB 380 ZORUNLU YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: (1) Bu yönerge, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 09.01.2014 tarih ve 815-1 sayılı kararı ile yürülüğe girmiştir.) Amaç Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI. Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz.

STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI. Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz. STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz. Uygun staj yerinizi bulunuz. Staj Başvuru Beyanı Formunu Staj yapacağınız

Detaylı

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı: Staj Başlama ve Bitiş Tarihi: Staj yeri: EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU A.DAVRANIŞLAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 2015 MALATYA

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 2015 MALATYA T.C. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 2015 MALATYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ MADDE 1-Amaç (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ ÇANAKKALE

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ 2012- ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI : 2.Staj Ön Kapağı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :. Bölümü Programı Sınıfı Numarası :. : : : STAJ DÖNEMİ :./../.-.. /.. / : 3.Staj Arka Kapağı.hayata

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION DEPARTMENT OF VISUAL COMMUNICATION DESIGN Öğrencinin Adı, Soyadı / Student's

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA, 03 NİSAN 2014

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA, 03 NİSAN 2014 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA, 03 NİSAN 2014 ÜNİVERSİTE STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKOKUL STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA

Detaylı

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI NĠĞDE T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

Detaylı

YÜKSEK ĠHTĠSAS ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

YÜKSEK ĠHTĠSAS ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ YÜKSEK ĠHTĠSAS ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ V. ve VI. SINIF SEÇMELĠ STAJ REHBERĠ

ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ V. ve VI. SINIF SEÇMELĠ STAJ REHBERĠ ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ V. ve VI. SINIF SEÇMELĠ STAJ REHBERĠ 2016-2017 1 ACU Tıp Fakültesi ders programı kapsamında 5. ve 6. sınıflarda seçmeli stajlar yapılmaktadır. Bu rehber seçmeli stajların

Detaylı

2) İlgili Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği nden OLUR/ONAY YAZISI alınacaktır.

2) İlgili Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği nden OLUR/ONAY YAZISI alınacaktır. STJ 202 (HASTANE ECZACILIĞI STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 202 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. Eğitim ve AraĢtırma

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yaz stajı, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUSTAFA KEMALÜNĠVERSĠTESĠ. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠġYERLERĠNDEKĠ EĞĠTĠM, UYGULAMA VE ENDÜSTRĠYE DAYALI ÖĞRENĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGESĠ AMAÇ: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI ANKARA, 23 MART 2016

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI ANKARA, 23 MART 2016 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI ANKARA, 23 MART 2016 ÜNĠVERSĠTE STAJ VE EĞĠTĠM UYGULAMA KURULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKOKUL STAJ VE EĞĠTĠM UYGULAMA

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda staj yapma zorunluluğu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI :. :. :. :. :. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi : / /. Staj Değerlendirme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY No ID Bölümü Department Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year STAJ DEFTERİ / TRAINING DIARY Defter No / Diary Nr... YAPILAN PRATİK ACCOMPLISHMENTS

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESĠ T.C. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Antrenör adaylarının eğitim-öğretim

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi 2014 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi 2014 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimöğretim döneminde kazanmış

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DOSYASI

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DOSYASI TURİZM FAKÜLTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2014-2015 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DOSYASI Adı Soyadı Bölümü Numarası ÖĞRENCİNİN Alâeddin Keykubat Kampusu 42100 Selçuklu-KONYA 1 2 T.C.

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç: Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Öğrencilerin kurumsal bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ EK A İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK & MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Training Diary ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI Name Surname NUMARASI Student ID Number BÖLÜMÜ Department STAJ DERS KODU Course Code

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlama Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA, 27 MART 2017

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA, 27 MART 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA, 27 MART 2017 ÜNİVERSİTE STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKOKUL STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi adaylarının

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç: Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; antrenör adaylarının eğitim-öğretim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI. ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ. ÇALIŞMA BÖLÜM veya ALANLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI. ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ. ÇALIŞMA BÖLÜM veya ALANLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü İş Günü Sayısı Başlama Tarihi İmza ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerindeki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ Amaç MADDE 1 (1) Bu staj ilkelerinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine öğrencilik süresince

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj başvuru koşulları ve esasları ile öğrencilerin staj sırasında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta İŞYERİ ADI SOYADI ÜNVANI FAALİYET ALANI TELEFON ve Web ADRES KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin staj uygulama esaslarının düzenlenmesini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç MADDE 1- Mühendislik ve Kimya Bölümü eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı : T.C.Kimlik No : Bölümü : Sınıf : Telefon : STAJ YERĠ BĠLGĠLERĠ Staj Yeri Adı : Staj Yeri Yetkilisi : Staj Yeri Adresi : Telefon / Fax : E-posta

Detaylı

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ 201_ Fotoğraf ÖĞRENCĠNĠN : Adı ve Soyadı : Bölümü : Numarası : Sınıfı : Tarih : Ġmza : Staja BaĢladığı Tarih :.../.../20... Stajı Tamamladığı Tarih

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESĠ

T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESĠ T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

no lu öğrencisi Ebru PARLAK.. un

no lu öğrencisi Ebru PARLAK.. un T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ KEġAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.../.../ ĠLGĠLĠ MAKAMA Yüksekokulumuzun Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği.. Programı.. I sınıf 1084909025. no lu öğrencisi Ebru PARLAK.. un mezun olabilmesi

Detaylı

Uluslararası Antalya Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Uluslararası Antalya Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Uygulamalarına İlişkin Esaslar Uluslararası Antalya Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Uygulamalarına İlişkin Esaslar Amaç Madde 1- (1) Bu esasların amacı, Uluslararası Antalya Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin, eğitim ve

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE)

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname) :... Numarası (School Number)

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, müfredatında staj dersi bulunan Yaşar Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencisine uygulanır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, müfredatında staj dersi bulunan Yaşar Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencisine uygulanır. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin staj uygulama esaslarının düzenlenmesini ve stajlarda uyulması

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu staj ilkelerinin amacı, Görsel

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE I- (l ) Bu Yönerge'nin amacı; Bor Halil-Zöhre Ataman

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE)

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname) :... Numarası (School Number)

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge ; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, b) Adnan

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu staj uygulama

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ (25.02.1998 gün ve 02 Sayılı Senato kararı) Amaç Genel Hükümler ATILIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ I. Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ Kabul eden makam, tarih ve sayı : Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulu, 07/01/2016 (341) Ek ve değişiklikler :

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönerge, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı bölüm öğrencilerinin okulda edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Bu Yönerge; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14.maddesi, b) Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ 2009 T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013 KARAR NO: 2013/26 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ VE UYGULAMA YÖNERGESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ VE UYGULAMA YÖNERGESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ VE UYGULAMA YÖNERGESİ Madde 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu staj ve uygulama yönergesi, Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği nin 15/9.

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI STAJ UYGULAMA ESASLARI Makine Mühendisliği Bölümü Stajı; Genel Atölye Stajı ( 20 iş günü) ve ĠĢletme

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING)

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE ADI:... BÖLÜMÜ/PROGRAMI ADI:. İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname)

Detaylı