EK-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR"

Transkript

1 Sayfa 1 / 11 EK-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümüne öğrenci alınmasıyla ilgili yapılacak özel yetenek sınavlarının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar, sınavların yürütülmesinde görev alacak kurullar ile değerlendirme jürisinin görev ve sorumluluklarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu yönerge; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümüne öğrenci alınmasıyla ilgili yapılacak özel yetenek sınavlarının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar, sınavların yürütülmesinde görev alacak kurullar ile değerlendirme jürisinin görev ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Sınav Başvuru Koşulları MADDE 4 (1) Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, adayların Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) ÖSYS kılavuzunda belirtilen taban puanı almış olmaları gerekir. (2) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yıla ait Merkezi Yerleştirme ile herhangi bir Yükseköğretim Programına yerleştirilen veya diğer Üniversite Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da sınava başvurabilirler. (3) Adayın kendisi veya bir yakını ön kayıt yaptırabilir. İnternet üzerinden ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. (4) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın ÖSYS kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar ile uygulanabilecek bütün konular, Özel Yetenek Sınavı ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri için de geçerlidir. Başvuru (Ön Kayıt) İçin Gerekli Belgeler MADDE 5 (1) Aday Başvuru Formu (Form, başvuru sırasında verilecektir.),

2 Sayfa 2 / 11 (2) Sınava Giriş Kimlik Kartı (Kart, başvuru sırasında verilecek ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince onaylandıktan sonra adayda kalacaktır.), (3) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın YGS Sonuç Belgesi nin fotokopisi. (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ilgili internet sitesinden, YGS sonuç belgesinin internet ortamından alınmış olan çıktısı ile de başvurulabilir.), (4) Lise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisi. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler için lise diplomalarının kayıtlı oldukları üniversite tarafından aslı gibidir onaylı fotokopisi ve öğrenci belgesi, (5) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (TC Kimlik No lu), (6) 3 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.), (7) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır. Başvuru Tarihi ve Yeri MADDE 6 (1) Ön kayıtlar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince İnternet veya Basın ilanı yoluyla belirtilen tarihler arasındaki mesai saatlerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüs alanı içinde belirtilecek yerlerde yapılır. Sınav Tarihi ve Yeri MADDE 7 (1) Sınavın yapılacağı tarihler, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi senatosunun onayıyla belirlenir. (2) Sınavın yapılacağı yer Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüs alanı içinde tespit edilir. (3) Ön Kayıt Tarihi, Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Kesin Kayıt Tarihi vb. konular, her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınavına Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilir. Giriş Sınavında Uyulması Gereken Kurallar MADDE 8 (1) Sınava gelirken yanında fotoğraflı ve onaylı (soğuk damgalı) Özel Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) getirmeyen adaylar sınava alınmaz. (2) Ön kayıt esnasında Fakülte Dekanlığı tarafından verilmiş olan Sınava Giriş Kimlik Kartı yanında olmayan adaylar, sorunlarını Sınav Alt Yürütme Komisyonuna bildirecek, Komisyon tarafından durumları incelenen adayların sınava alınıp alınmaması karara bağlanacaktır. (3) Adayların sınav başlamadan 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. (4) Sınav başlatıldıktan 30 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Ayrıca adayların sınav başlatıldıktan sonra ilk 40 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır.

3 Sayfa 3 / 11 (5) Salon başkanlarınca sınav soruları adaylara yüksek sesle okunur. Bunun haricinde görevliler sınav süresince herhangi bir açıklama ve yorum yapmazlar. Gerekli açıklamalar salon başkanınca adaylara duyurulur. (6) Sınav kâğıdında sınavda sorulan soruyla ilgili istenilen dışında yapılan her türlü yazı, işaret, çizim vb. olması durumunda o adayın sınavı geçersiz sayılır. (7) Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, FM mikrofonu, ses kaydedici veya naklediciler, MP3 player, CD çalar, saat fonksiyonu dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan cihazlarla, silah ve benzeri eşyalarla sınava giremezler. (8) Sınavda konuşmak, silgi, kalemtıraş alışverişi yapmak, yer değiştirmek, kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek, dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek, sınav huzurunu bozucu davranışlarda bulunmak yasaktır. (9) Sınav sırasında, sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların aday kartları alınarak, sınav salonundan çıkartılırlar. Bu durumdaki bir aday tüm sınav hakkını kaybetmiş sayılır. İKİNCİ BÖLÜM Sınavın Uygulanması, Ölçme, Değerlendirilme ve Yerleştirme Puanının Hesaplanması Sınav Uygulaması MADDE 9 (1) Sınav tek aşamalı iki bölüm olarak gerçekleştirilir. I. Bölüm Sınavı ( 60 Dakika) (1) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Giriş Sınavına başvuran tüm adaylar, tek aşamalı iki bölümden oluşacak sınava alınırlar. Bu sınavın 1. Bölümünde adaya, doğru görebilmesi ve gördüğünü optik görsel değerlere uygun şekilde ilişkilendirebilmesine yönelik modelden desen çalışması yaptırılır. (I. Bölüm Sınavı için Sınav Kâğıdı 35x50 cm dir.) (2) I. Bölüm Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. (3) Adayların sınavda kullanacakları resim kâğıtları Fakülte tarafından sağlanacaktır. Sınav süresince kullanılacak kalın mukavva ya da sert kâğıt altlığı (35x50cm ölçülerinde), kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemeler sınavdan önce aday tarafından temin edilmelidir. II. Bölüm Sınavı (60 Dakika) (1) Bu sınavda adaylara Sınav Komisyon Üyeleri tarafından belirlenen bir konuda imgesel kurgulama çalışması yaptırılacaktır. Sınav kâğıdı, sınav öncesinde adaylara dağıtılacaktır. Sınav süresince kullanılacak kalın mukavva ya da sert kâğıt altlığı (35x50cm ölçülerinde), kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemeler sınavdan önce aday tarafından temin edilmelidir. (2) İmgesel Sınavı; gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama, yaratıcılık vb. gibi nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir. (3) II. Bölüm sınavı 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.

4 Sayfa 4 / 11 Sınava Girmek İçin Gerekli Malzemeler Sınava girecek adayların aşağıdaki malzemeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Yumuşak kurşun kalem/kalemler, silgi, kalemtıraş En az 35x50 cm büyüklüğünde altlık Sınav sırasında çizim yapılacak kâğıtlar Fakülte tarafından sağlanacaktır. Adayların Bölüme Yerleştirilmesinde Esas Olan Puan Hesaplamaları MADDE 10 - (1) I. Bölüm Sınavı ve II. Bölüm Sınavlarının her biri 100 er puan üzerinden değerlendirilir. Her iki sınavdan alınan puanlar aşağıda açıklandığı şekliyle toplanır ve aritmetik ortalamaları alınarak adayın Özel Yetenek Sınav Puanı elde edilir. I. Bölüm Sınav Puanı + II. Bölüm Sınav Puanı = ÖYSP 2 (2) Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ÖSYM nin internet adresinden ilgili yılın LYS sonuçlarından elde edilir. (3) Değerlendirmede bu puan (ÖYSP) ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi başlıkları altında verilen esaslar çerçevesinde ÖYSP Standart Puanına (ÖYSP - SP) dönüştürülür. (4)Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır: a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) b) Ortaöğretim Başarı Puanı c) İlgili yılın YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) (5)Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Adayın ÖYSP Puan ÖYSP Dağılımının Puanı Ortalaması ÖYSP Standart Puanı = 10 X ( ) + 50 (ÖYSP - SP) ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

5 Sayfa 5 / 11 Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP - SP) olacaktır. ÖYSP - SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. (6)Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa yani; Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin benzer alanından geliyorsa (Ek puan verilecek ortaöğretim kurumları alan kodları her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınavına Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilir.) YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa; YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) (7) Bir önceki yıl ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına bir önceki yıl ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. (8) Adayların yerleştirme puanları en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır. Puanların eşitliği durumunda, ÖYSP puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa sırasıyla YGS Puanı ve Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanına göre sıralama yapılır. Sınav Sonucunun Duyurulması MADDE 11 - (1) Sınav sonucunu adaylar kendileri takip ederler. Sınav sonuçları adaylara ayrıca bildirilmez. Sınav sonuçları, dekanlık tarafından Fakülte duyuru panosu ve/veya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi internet adresinden duyurulur. (2) Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan OBP, YGS puanı, alanları vb. gibi bilgiler, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ilan panosunda ilan edilir. (3) Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan bilgilerine sonradan yapılan itirazlar kabul edilmez. Sınava İtiraz MADDE 12 (1) Adaylar Özel Yetenek Seçme Sınavının sonucuna, sınavın açıklandığı günü takip eden ilk mesai günü ve mesai saatleri içinde itiraz edebilirler. (2) İtirazlar, konu ile ilgili bir dilekçe ile Sınav İtiraz Komisyonuna yapılır.

6 Sayfa 6 / 11 (3) Sınav İtiraz Komisyonu, sınav değerlendirme jüri üyelerinden oluşur. Sınav sonuçlarına itirazları inceler ve sonuca bağlarlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kayıt İşlemleri Kesin Kayıt İşlemleri MADDE 13 (1) Özel Yetenek Sınavını kazanan asil adayların kesin kayıtları Senato tarafından kabul edilen tarih/tarihlerde ve kesin kayıt işlemleri için gerekli belgeler ile mesai saatleri içerisinde Fakülte Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Mesai saatleri dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Kesin Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler MADDE 14 (1) Kesin kayıt işlemleri için gerekli belgeler her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınavına Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilir. Yedek Kayıt İşlemleri MADDE 15 (1) Kesin kayıt tarihlerinde herhangi bir nedenle kaydını yaptırmayan asil adaylar, kayıt haklarını kaybetmiş olur ve bunların yerine Fakülte Dekanlığı tarafından yedek aday listesinden kayıt yapılır. Yedek aday sayısı, kontenjan sayısı kadar tespit edilir. (2) Asil aday listesinden kaydını yaptıran; ancak kayıtlar devam ederken kaydını sildiren adaylar yerine de yedek aday listesinden yedek aday kayıt tarihleri içerisinde olmak üzere kayıt yapılabilir. (3) Yedek listedeki adaylardan tercih ve sıralama sistemine göre kayıt yapılır. (4) Boş kalan kontenjanlar için yedek listelerinin ilanı, yedek listelerin kesin kayıt tarihleri ve saatleri her yıl düzenlenen Özel Yetenek Sınavına Öğrenci Alımı ve Sınav Uygulama Esaslarında düzenlenir. (5) Kesin kayıt sırası gelen aday, belirtilen tarih ve saatler arasında kayıt yaptırmaz ise kayıt hakkını kaybetmiş olur. (6) Yedek liste kontenjanlarını adaylar Fakültenin ilan panosundan ve/veya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi internet adresinden takip etmelidirler.

7 Sayfa 7 / 11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Özel Yetenek Sınavında Görev Alacak Kurullara Ait Görev ve Sorumluluklar Sınav Üst Komisyonu MADDE 16 (1) Üniversite Rektörü, bir Rektör Yardımcısı ve Fakülte Dekanı bu kurulun doğal üyesidir. Üye sayısı artırılabilir. Bu komisyonun üyelerinin ataması Üniversite Yönetim Kurulunca yapılır. Komisyon; Özel Yetenek Sınavının yapılacağı yer, malzeme ve diğer gereksinimlerinin giderilmesinde tedbirler önererek sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini organize eder. Sınav Değerlendirme Jürisi MADDE 17 (1) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenen en az 3 (üç) Öğretim Elemanından oluşur. Sınav değerlendirme jürisinin Özel Yetenek Sınavının I. Bölüm ve II. Bölüm sınavlarındaki görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: I. ve II. Bölüm Sınavı (1) Sınav günü sınav başlama saatinden en az bir saat önce toplanarak sınav sorularına, sınav süresine ve sınavın uygulanış biçimi hakkında karar verir ve önceden belirlenen saatte sınavın başlatılmasını sağlarlar. (2) Sınav süresince Sınav Alt Yürütme Komisyonu ile koordineli olarak sınavın gerektiği gibi yapılmasını sağlarlar. (3) Sınav bitiminde Sınav Alt Yürütme Komisyonunca teslim edilen sınav evraklarını teslim alırlar. Karışık haldeki Sınav kâğıtlarını yoklama listesi ile sayısını kontrol ederler. (4) Değerlendirme Jürisi, sınav kağıtlarını, sınav öncesi kılavuzda belirlenen ölçütler çerçevesinde ve sınav kâğıtlarının kişisel bilgi bölümü kapalı iken değerlendirirler. (5) Adayların sınav kâğıtları, sınav öncesi kılavuzda belirlenen sınav değerlendirme ölçütleri çerçevesinde notlandırılır ve not değerlerine göre gruplandırılır, sonra sınav kâğıtlarının kişisel bilgi bölümü açılır. Başarılı olan adaylar listelenir, listeler jüri üyeleri tarafından onaylanır ve açıklanmak üzere bir tutanakla dekanlığa teslim edilir. (6) I. Bölüm Sınavı ve II. Bölüm Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. (7) Önceden ilan edilmiş formüle göre adayların Yerleştirme Puanlarının hesaplanmasına geçilir ve en yüksek puandan başlanarak adaylar sıralanır. (8) Adayların en yüksek puandan başlanarak alınacak aday sayısı kadar asil listesi ve alınacak aday sayısı kadar yedek listeleri oluşturur. Listeler jüri üyeleri tarafından onaylanır ve ilan edilmek üzere bir tutanakla Dekanlığa teslim edilir. (9) Not listelerinin en kısa sürede adaylara ilan edilmesini sağlarlar. (10) Sınav evrakını değerlendirme işlemi bittikten sonra paketler ve kaldırırlar.

8 Sayfa 8 / 11 Alt Komisyonlar Sınav Alt Yürütme Komisyonu MADDE 18 (1) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulunca Fakülte ve Fakülte dışındaki diğer birimlerden de takviye edilerek en az 3 kişiden oluşturulan bu komisyon sınavın yürütülme işlerinden sorumludur. Sınav Üst Komisyonunun önerileri doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar: a) Sınav tarihinden en az iki hafta önce Sınav Alt Yürütme Komisyonu toplanarak sınava ilişkin genel hazırlık yapar. (Sınavın yapılacağı yerin düzeni, sınav malzemelerinin teminini kontrol ederler vs.) b) Sınav gününden bir gün önce sınava giren adayların toplam sayısını tespit ederek sınav salon listelerini ve sınav malzemelerini hazırlarlar. c) Sınavdan bir gün önce Sınav Alt Yürütme Komisyonu Yardımcıları, salon başkanları ve gözetmenlerin katılımında bir toplantı düzenleyerek, I. Bölüm ve II. Bölüm sınavlarının gerektiği gibi yapılması konusunda uygulanması gereken kuralları salon görevlilerine aktarırlar. ç) Sınav Alt Yürütme Komisyonu, sınav sabahı sınav başlama saatinden en geç bir saat önce sınav evrakı ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav jürisinin belirlediği soruları alarak salon başkanına iletir. Sınav süresince sınav salonlarını dolaşarak sınavın gerektiği gibi yürütülmesini sağlar. d) Sınav Alt Yürütme Komisyonu, sınav bitiminde salon başkanlarından sınav evraklarının eksiksiz olarak toplanmasını sağlar ve jürinin değerlendirme yapacağı salonda kişisel bilgi bölümü kapalı şekilde sınav kâğıtlarını değerlendirmeye hazır hale getirir. e) Jürinin değerlendirmesi sonucu başarılı olanların listesini hazırlar, başarılı ve başarısız aday kâğıtlarını paketler. f) II. Bölüm sınav başlama saatinden en geç yarım saat önce adayların sınavda kullanacakları resim kâğıtlarını sınavdan önce adaylara dağıtılmak üzere salon başkanlarına iletir. g) Sınav salonlarını dolaşarak sınavın gerektiği gibi yürütülmesini sağlar. ğ) I. ve II. Bölüm Sınavları bitiminde adayların yaptıkları işleri numaralandırır. h) Asil ve yedek listelerinin hazırlanmasında jüriye yardımcı olur. ı) Sınav evraklarını sıralayarak paketlenmesini sağlar. Sınav Alt Yürütme Komisyonu Yardımcıları MADDE 19 (1) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenen Fakülte Öğretim Elemanları ve/veya idari personellerinden görevlendirilen en az 3 kişiden oluşturulan Sınav Alt Yürütme Komisyonu Yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar: a) Özel Yetenek Sınavına alınacak olan adayların yönergede belirtilen tarihlerde ön kayıt işlemlerini gerçekleştirirler.

9 Sayfa 9 / 11 b) Sınavda adaylara dağıtılacak malzemeleri temin ederler. c) Sınav Alt Yürütme Komisyonuna yukarıda sıralanan işlemleri gerçekleştirmesi sırasında yardımcı olurlar. ç) Sınavdan bir gün önce Sınav Alt Yürütme Komisyonunun düzenlediği toplantıya katılırlar. Sınav İtiraz Komisyonu MADDE 20 (1) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenen bu komisyon Sınav Değerlendirme Jürisinden olmak üzere üç kişiden oluşur. Sınav sırasında çıkabilecek itiraz olaylarını, sınava ve sınav sonuçlarına itirazları inceler ve sonuca bağlarlar. Sınav Salon Görevlileri MADDE 21 (1) Sınavın birinci bölümünde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin diğer fakültelerinden yeterli öğretim elemanı gözetmen olarak belirlenir; gerektiğinde ikinci bölümde de bu biçimde gözetmen görevlendirilebilir. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenen ve Özel Yetenek Sınavının gerçekleştirildiği salonlarda görevlendirilen salon başkanı ve gözetmenlerin görevleri aşağıda sıralanmıştır: Salon Başkanı Sınavın sağlıklı biçimde yürütülmesi salon başkanının sorumluluğu altındadır. Salon başkanı sırası ile şu görevleri yerine getirir: (1) Sınavdan bir gün önce Sınav Alt Yürütme Komisyonunun düzenlediği toplantıya katılır. (2) Sınav saatinden en az 60 dakika önce sınav salonunda bulunur. (3) Adayların sınava giriş belgeleri ve kimliklerini kontrol ederek salona alınmasını organize eder. (Bu işleme sınavdan yarım saat önce başlanmalıdır.) Sınava gelirken yanında fotoğraflı ve onaylı (soğuk damgalı) Özel Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) getirmeyen adayları sınava almaz. Sınav Giriş Kimlik Kartı yanında bulunmayan adayı Sınav Alt Yürütme Komisyonuna gönderir. Aynı zamanda listeden kontrol ederek yoklama yapar. (4) Sınav evrakını Sınav Alt Yürütme Komisyonundan teslim alır ve dağıtır. Bu arada yüksek sesle ad ve soyadı okuyarak, yoklama yapar. (5) Sınavla ilgili açıklamalar bölümünü yüksek sesle adaylara okur. Soruları adaylara okumasından sonra sınavı başlatır. (6) Sınav başlatıldıktan 30 dakika sonra gelen adayları sınava almaz. Ayrıca adayların sınav başlatıldıktan sonra ilk 40 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkmalarına engel olur. (7) Salon başkanı, sınav süresi sonunda sınavın bittiğini ilan eder. I. Bölüm sonunda kâğıtların adaylara gösterildiği şekilde (adayların isimleri, sınav kâğıdının sağ üst köşesine yazdırılacaktır) katlanıp bantlanmasını, mühürlenmesini sağlar ve imza karşılığı teslim alır.

10 Sayfa 10 / 11 (8) I. Bölüm ile ilgili tüm sınav evrakını toplar, teslim alınan kâğıt sayısı ile yoklama listesindeki imza sayısını mutlaka kontrol edip eşitliğini sağlar. Sınav tutanağı üste gelecek şekilde paketleri Sınav Alt Yürütme Komisyonuna teslim eder. (9) II. Bölüm sonunda numaralandırılmış kâğıtların adaylara göre listesini hazırlar. (10) Salon başkanı, sınav süresince zorunlu olmadıkça salonu terk etmemelidir. (11) Sınavın sağlıklı yürütülmesine engel olan adaylara salon başkanı sözlü uyarıda bulunur. Devamı halinde gerekirse adayın sınavının geçersiz sayıldığını sınav salon tutanağında ayrıntılı şekilde belirtir. (Kâğıt değiştirmeye teşebbüs etmesi, başka adaya yardım etmesi ya da yardım alması vs.) (12) Sınav süresince, salonda görevliler adayların her türlü elektronik aleti (cep telefonu, müzik dinleme vs. gibi) kullanmamasını sağlar. (13) Sınav süresince çok zorunlu hallerde adayların gözetmen nezaretinde dışarıya çıkmasını sağlar. (14) Sınav süresince, salon görevlileri dışında, yabancıların salonda bulunmasına engel olur. Gözetmen Sınavın sağlıklı biçimde yürütülmesinden salon başkanına karşı sorumludur ve şu görevleri yerine getirir: (1) Sınavdan bir gün önce Sınav Alt Yürütme Komisyonunun düzenlediği toplantıya katılır (2) I. Bölüm ve II. Bölüm Sınavları başlangıç saatinden en az 60 dakika önce sınav salonunda bulunur. (3) Sınav süresince salon başkanının yönlendirmeleri doğrultusunda çalışır. Sınav süresince, sınavın sağlıklı yürütülmesinde salon başkanına yardımcı olur. (4) Adayların Sınav Giriş Kimlik Kartlarının ve özel kimliklerinin kontrolünü salon başkanı ile birlikte yapar. (5) Sınav evrakının dağıtılması, toplanması, bantlanması ve paketlenmesinde salon başkanına yardım eder. (6) Zorunlu olmadıkça gözetmen, sınav süresince sınav salonunu terk etmemelidir. Özel Yetenek Sınavında Görev Verilecek Diğer Görevliler Sekreter, Kayıt Memuru, Hemşire, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Bilgi İşlem Merkezi Elemanı. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 22 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

11 Sayfa 11 / 11 Yönergede belirtilen konuların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda farklı şekilde yer alması durumunda Kılavuz hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 23 (1) Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 (1) Bu yönergenin hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür. Senato Karar Tarihi: Sayısı: 99/18

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI NEVŞEHİR 1 SINAVLARIN DUYURULMASI Nevşehir Hacı

Detaylı

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İçindekiler 1. Fakülte ve bağlı bölümler 2. Bölümlerin kontenjanları 3. Ön kayıt koşulları 4. Sınav tarihleri

Detaylı

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Sayfa 1 / 6 Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitimöğretim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Dayanak Madde 1: Amaç; Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar

Detaylı

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programları 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU AĞRI-2015

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 20-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU 20 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN/KIRIKKALE

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato:16 Mayıs 2014 / 324-3-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato:16 Mayıs 2014 / 324-3-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato:16 Mayıs 2014 / 324-3-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU SPOR BİLİMLERİ VE GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için ÖZEL YETENEK

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU NEVŞEHİR T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ

Detaylı

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI SPOR BİLİMLERİ VE GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ i T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Amasya 2014 ii İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 1 SINAV

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI

2014-2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ -2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ve ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ ve ESASLARI KILAVUZU 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi;

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 2012 YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU Temmuz 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MALATYA- 2015 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2013 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2013 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2013 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU Kastamonu Caddesi, Kırkevler Mahallesi, No:148, Çankırı Telefon: 0 376 212 94 11 - Faks : 0 376 212 76 88

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sok. No. 12 Kat: 3 ÇANKIRI P.K. 18100 www.karatekin.edu.tr

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Detaylı