B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA."

Transkript

1 SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman YAKAR, Etm KÖKLÜKAYA Ozt - Bu çalışmada v, işyri vb. yrlrdki ciaziarın tlfon vasıtası il kontrol dilbilmsi için PIC16F84 Mikrodntlyici kullanılarak dizayn diln kontrol kartı dvrsi il tlfon attının uygun şartlar altında açıiabilmsi için tasarlanan lktronik dvr göstrilmiş, aynca programın işlyişi açıklanmıştır. n. PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ Bu mikrodntlyici lkb program, 68 bayt data v 64 bayt EEPROM bllği il 13 adt tk tk giriş v çıkış olarak ayarlanabiln pin, 1 adt sayıcılzamanlayıcı, 4 adt ksm kaynağı v sadc 35 adt tk klimdn oluşan programlama koroutuna saiptir [1,4]. Anatar Klimlr - Tlfon attını kontrol. PIC16F84 Mikrodntlyici, Abstract - At tis stadying in om, offic t. placs dvics as PIC16F84 microcontrollr for can b controlld wit tlpon ar going to b xplaind. Trfor a main control circuit wic is usd PIC16F84 Microcontrollr is pland. And so lctronic circuit tat turn on t tlpon lin as rgular. In addition procss of program is going to b xplaind. Ky Words - PIC1F84 Microcontrollr, Tlpon lin control. ı. GİRİŞ Son yıllarda Mikrodntlyicilrin kullanımımn yaygınlaşması il birlikt otomatik kontrol sistmlri d glişmiştir. Örnğin akıllı fınnlar, lktronik kontrollü klima v ısıtıcılar, güvnlik sistmlri vb. sistmlr. Mikrodntlyicilr adından da anlaşılacağı gibi bir takım arabirimlr vasıtasıyla bizim istğimiz doğrultusunda ciaziara bir anlamda ükmdn lmanlardır. Bu lktronik lmanlar programlanabilirlik özlliği il giriş v çıkış portları kullamp çvrsl birimlr il abrlşrk onları kontrol dbilınktdir [ 1,2,3]. R.Yakar, PTT Başmüdürlüğü Tknik işlr Müdürlüğü Gnçosman!BURSA. E.Köklükaya, Sakarya Ünivrsitsi Mündislik Fakültsi Elktrik Elktronik Mü. Bölümü SAKARYA RA2 RA3 RA4 MCLR vss RBO RB1 RB2 RB3 RA1 RAO OSC1 o. B OSC2 VOD RB7 RB6 RBS RB4 Şkil 1. PIC16F84 Mikrodntlyicinin Pin Diyagramı. ll lll. UYGULAMA MANTIGI v, büro, işyri vb. mm m mm m rnmm [!]GJI!l Ma Kordrol K311ı (PIC16F84).., --ı Tlfon Hatbrll Kontrol Kartı ll Kontrol dilck ciazlar (ısıtıcı, kapı, ışık vb.) Şki1 2. Uygulama Mantığını Göstrir Şma. Uygulamanın tml mantığı, kontrolünü yapmak istdiğimiz ciaziarın bulunduğu yrdki tlfon attına tasarlanan dvrlrin bağlanması v bu tlfon attı vasıtasıyla ciaziarın kontrol işlminin grçklştirilmsidir. Bu dvrlr kontrol tmk istdiğimiz ciazıara grkli arabirimlr il bağlantılıdır. Harici bir tlfondan ciazlann açma-kapama, dntlm gibi kontrol işlmlrinin yapılması için ciaziann bulunduğu yrdki tlfon aranarak işlm grçklştirilir. Bu noktada programcının yazmış olduğu program mantığına gör işlm grçklşmktdir. Tlfonun kaç kz çaldığında bu kartlarm dvry gircği, şifr giriş akkında gri bslmnin sağlarup 32

2 SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlyicisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon Il Kontrolün Bir Uygulama sağlanmayacağı tasarlanan kartların ytrliliği yanında yazılan programın içriğin d bağlıdır. ilrlyn kısımlarda yazılan programın işlyişin d dğinilcktir. (i) Kapı - -E Kl. ıma ı.. - al 4) Işık tl) Q) ı.. > Q) o IV. UYGULAMA DEVRELERİ Ana Kontrol Kart {PIC16F84) 1 Hat Kontrol (Ring Dtct-RD) ROl Kontrol 1 Rakam Var- dso 1 Rakam Sinyali Tlfon Hattı Kontrol Kartı Şkil 3. Uygulamanın Blok Diyagramı işlvi yrin gtirn programın yüklndiği PIC16F84 ınikrodntlyicisinin bulunduğu ana kontrol dvrsi, ikincisi is tlfon attını Türk Tlkom AŞ 'nin istmiş oldu santral tarafında attın iki ucunda gönnsi grkn dirnç v santraldn çkilmsi grkn akım dğrini sağlayan dvrdir. Ayrıca bu dvr üzrind bağımsız olarak çalışan v at üzrind bir arama sinyalini yakalayan (ring dtct-rd) dvrsi mvcuttur. Blok şmada görülcği üzr ana kontrol kartının istniln şkild çalışailmsi için iki adt kontrol sin ya li vardır. Bunlar sırası il RD at kontrol (ring dtct) sinyali diğri is atta rakam var sinyalini göstrir "dso" çıkışıdır. Sistm RD sinyali il aktif al glmktdir. Daa sonra Röl kontrol sinyali il tlfon otomatik açılmakta, blirli bir sür zarfında dso sinyali lojik 1 sviysin glmsi durumunda Ql, Q2, Q3, v Q4 sinyallri okunarak rakamlar alınır. v Dvr üzri Programlama-ICSP R1 v 330.JL. 10K RA2 RA1 RA3 RAO R2 100.f"\. RA4 MCLR vs s RBO RB I co ÜLL QC!> c::: ü -o... OSC MHz OSC2 r [] VDD RB7 RB6 c pF XT 22pF,- c 0.1uF - c -,-.. RB2 RBS RB3 RB4 RBO RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RAO RA1 RA2 RA3 RA4 Şkil 4. PIC16F84 Mikrodntlyicili Kontrol Kartının Elktronik Dvr Şması Sistmd iki adt lktronik kart mvcuttur. Ana kart assmblr programlama dilind yazılmış olan istniln Bu uygulamada 13 adt tk tk giriş v çıkış olarak start ayarlanabiln portlardan RA portunun tüm pinlri ( RA<0:4> ) giriş, RB portunun is RB4, RB5, RB6 v bcf b sf STATUS,RP l STATUS,RPO RB7 pinlri giriş, RBO, RBl, RB2 v RB3 pinlri çıkış movlw OxFO olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında RB<4:7> pinlrind bir sinyal dğişikliği ksm kaynağı aktif al movwf movlw TRISB OxlF gtirilmiştir. movwf movlw TRISA Ox88 movwf INT CON bcf STATUS,RPO go to clos 33

3 SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi 5.Ci1t, 2.Sayı (Eylül 2001) PIC16F84 Mikrodntlyicisi Kullanılarak Ciaziann Tlfon Il Kontrolün Bir Uygulama 1uF o----!::+ I«Spn.l Tlfon oyo1 Hattı 1: nF '$ 100K.> vv 1001< IN+ IN- o Voo SI/ST O 300K ı-... "" AAA GS ESO AA VR.EF,... M oso = 1uF IN o. +8V PDN 03 OSC1 02 OSC2 o, 3,578MHz GND OE _ _,._ Röl Kontrol 330 _,..._ Tlfon Hattı 100K 100K 22nF 22M o z N CD 101< 330 Ring 330 Kontrol - Şkil 5. Tlfon Hattını Kontrol Edn Kartın Dvr Şması Ayrıca mikrodntlyinin tlfon attında arama sinyali olmadığı sür zarfında nrji arcamasını minimuma indirmk için dntlyici SLEEP moduna gtirilir. Bu yazılımda tk k omut il sağlanmaktadır. ksm clrf slp bcf go to nd sayac2 INTCON,GIE control Mikrodntlyicinin SLEEP morlundan aktif moda gçmsi için RB portunun RB<4:7> pinlrind sinyal dğişikliği ksm kaynağı kullanılmıştır. RB7 pini tlfon attı kontrol dvrsinin RD ucuna bağlanmıştır. Bu pind grçklşn bir sinyal dğişikliği ana kontrol dvrsini aktif al gçirir. Burada dikkat dilmsi grkn, afızada, bir ksm oluştuğu durumda programın dallandığı adrs grkli kodu yazmak grktiğidir. Bu dikkat alınmadığında program karışacak, programın işlyişi istnildiği gibi olmayacaktır. Yazılım il mikrodntl yi ci RD pinindn bir sinyal dğişikliği bklmktdir. B ir sinyal dğişikliği durumunda program, tlfonun 5 kz çalmasını bklmkt somasında tlfon attını açmaktadır. Tlfon attına yaklaşık 600 om'luk dirnç dğri göstrn bir dvr tasarlanmıştır. Bu dvr tlfon attından ma civannda akım çkınktdir. Ayrıca tlfon attına tuşlanacak rakamlann işlnmsind şbk il rakamlan işlyn dvr yalıtım trafosu il birbirindn aynlrmştır. Tuşlanan rakamların 4 'lü dijit çvrilmsi işlmi için KT3170 ntgrsi kullamlmıştır. Bu ntgr blirli frkanslar il tanımlanmış rakamlan çözüp dijital çıkış vrmktdir. Tlfon attında bir rakam tspitind dso pini lojik 1 olur. Bu ana kontrol dvrsind RAO pini il tspit dilir v mn akabind RA<1:4> pinlri il rakamlar işlmci tarafından alınır. Bu rakamlar programda gçici bllk! r aktanlır. Kullanılacak olan şifr 4 anlidir. Dntlyicinin programlanması sırasında EEPROM'un daa öncdn blirlnmiş adrslrin gçici bir şifr yazılmıştır. Bu şifr, programın işlyişi içind istnirs tlfon vas ı tası il dğiştirilbiln1ktdir. IV. CİHAZIARIN KONTROLÜ Bu aşamada önmli olan, ciazın nasıl kontrol dilcğinin kritrlrinin iyi blirlnmsi, bu kritrir gör uygulama programının yazılmasıdır. Bir ciazın açma v kapama işlmindn başka onu blirli bir sür aralıklarla çalıştırma vya bir kz vrilck sinyal il bir dizi işlmin blirli bir priyatta işlnmsi d mümkündür. Bu çalışmada sadc ciazları açma v kapama işlmi yapılmıştır. Kullanıcı kontrol işlmi yapabilmk için 4 anli şifrsini girmli v daa sonra angi ciazı istiyorsa ona tasis diln rakamı tuşlarnalıdır. Yanlış şifr girişind kart otomatik olarak dvrdn çıkmakta, böylc bir güvnlik sağlamaktadır. Bunun yanında kontrol kartları manul olarak dvrdn çıkarmak istnirs "*" tuşlanır. Şifr dğiştirmk için is ilk önc "#" tuşlanır. Daa sonra ski şifr girilir, ğr doğru girilirs sistm kullanıcıdan yni şifryi bklmktdir. Giriln yni şifr EEPROM'a kayddilmktdir. Tüm bu işlmlrd kullamcıya 20 sn'lik sür tanınmış olup, bu sürnin aşımında tlfon otomatik olarak kapanmaktadır. 34

4 SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlyicisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon ll Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 'ün port ayarlarını v ksm dntimini ayarla. Sistm d ğrlrini rstl SLEEP Mduna gç RB7 pini lojik 1 mi? Bklm sayacını Bklm sayacını tmizl Arama sayacı k=k+1 Gcikm Tlfon 5 kz çaldı mı? RBO pinini lojik 1 yap, rölyi çktir. (tlfon açıldı.) ds o lojik 1 '? mı. Bklm sayacı nı Bklm sayacını tmizl vt=1 Tuşlanan rakamı gçici bllğ at. mı? r=r+1 EEPROM'daki şifr il dğiştir. ' Şifr doğru mu? vt=1 mi? Şkil 6. Uygulama Ana Akış Diyagramı 35

5 SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi S.Cilt, 2.Sayı (Eylül 200 l) PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullamlarak Ciaziarı Tlfon D Kontrolün Bir Uygulam R Yakar, E.Kökküka y d so lojik 1 mi? Bklm sayacını Bklm sayacını tmizl Tuşlanan rakamı gçici bllğ at. EEPROM'a yaz Bklm sayacı nı d so lojik 1 "? mı. 1 2 ia z1'i ka a. 4 a. y ı 5 basa ldı? mı Şkil 7. Şifr Dğiştirm v Ciaz Kontrol İşlmlrini Göstrir Akış Diyagramı 36

6 SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlyicisi Kullanılarak Ciaziann Tlfon İ l Kontrolün Bir Uygulama V. SONUÇ Yapılan uygulamada görülmüştür ki PIC16F84 mikrodntlyicisini kullanmak oldukça kolay v konomiktir. Uygulama dvrsi minimum lmanla tasadanabilmktdir. Bunun yanında çalışmada kullanılan bazı mikrodntlyicilrin ilk başta normal çalışmasına rağmn daa sonra programda içbir dğişiklik yapılmadığı ald karışıklıkların çıktığı, mikrodntlyiciy programın tkrar yüklnmsi durumunda yüklm programlayıcı, ınikrodntlyicid bir çok ata bulmaktadır. Bunun RA v RB portlarından çkiln akımın sınır dğrlrini gçtiği bunun da dntlyiciy zarar vrdiği düşünülmktdir. Burada dikkat dilmsi grkn çkiln akımı sınır dğrlr içrisind tutınaya çalışmaktır. Yapılan tstlrd ciazıann kontrol işlmlri başanyla grçklşmiştir. KAYNAKLAR [1] DİNÇER, G. (1998). PIC Programlama El Kitabı. Era Bilgi Sistınlri LTD. [2] DİNÇER, G. (1999). PIC Microcontrollr Uygulama Dvrlri. Era Bilgi Sistmlri LTD. [3] ALTINBAŞAK, O. (2000). Mikrodntlyicilr v PIC Programlama. Altaş Yayınvi. [4] Embddd Control Handbook. Microcip Tcnology In. 37

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated IntlliMix SCM820 IntlliMix SCM820-DN Ss Miksrlri Türkç Tanıtım v Kullanma Kılavuzu 2720290 Rv. 3 2014 Shur Incorporatd t t t t t t t t m t t t t t t t t m Shur SCM820 konuşmalarda, ss güçlndirmsi d dahil,

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa, KKTC E-mail: dogan@neu.edu.tr, Tel: (90) 392 2236464 ÖZET Bilgisayarlara

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Mikrodenetleyiciyi ve çevre elemanlarını seçebilecek, dijital işlem için gerekli programı hatasız olarak yazabilecek, programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SES KONTROLLÜ ELEKTRONİK ANAHTAR

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

RF ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FORKLİFT ROBOT

RF ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FORKLİFT ROBOT 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ EMO PROJE YARIŞMASI RF ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FORKLİFT ROBOT PROJE DANIŞMANI : YRD.DOÇ.DR. ABDULLAH BAL MURAT AYDIN

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü BİR ÇAMAŞIR MAKİNASI SİMÜLATÖRÜNÜN BİR PIC MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANARAK KONTROLÜ Hazırlayan Durmuş GÖKÇEBAY

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME ÖZET

ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME ÖZET SAÜ. F n Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, 1. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalğlu EVSEL ATIKS ARDIŞIK KESİ K 1 Ai BİYOREAKTÖR İLE ARITILMASI:

Detaylı

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU 210205 Ertunç AYYILDIZ 210222 Samed AL 210243 Alper AY Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA

Detaylı

PIC PROGRAMLANABİLİR MİKROİŞLEMCİ KULLANARAK USB PORTU ÜZERİNDEN VERİ TRANSFERİ

PIC PROGRAMLANABİLİR MİKROİŞLEMCİ KULLANARAK USB PORTU ÜZERİNDEN VERİ TRANSFERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0032 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı