2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 1

2 Türkiye yi tarım alanında; bölgesinde lider, Dünya da söz sahibi bir konuma getirdik. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 2

3 SUNUŞ Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dünya da tarım sektörünün yeni boyutlar kazandığı, gıdanın temel mücadele alanı olarak küresel gündemin ön sıralarına yerleştiği, finansal krizlerin, ticaret dengelerinde ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların en yoğun hissedildiği bu yeni yüzyılda ülkemiz tarımı, hayata geçirilen reformlarla Türkiye nin değişim ve dönüşümünü en hızlı yaşayan ve yaşatan sektörlerin başında gelmiştir. Ülkemiz için gerek ekonomik, gerekse sosyal bakımdan en önemli sektörlerden birisi olan tarımın geliştirilmesi amacıyla yürütülen yapısal değişim ve dönüşüm çalışmaları ile verilen destekler sonucunda sektörde istikrarlı bir büyüme sağlanmıştır. Ülkemiz tarımı döneminde yıllık ortalama %2,3 lük büyümesi ile aynı dönemde %0,24 oranında büyüyen Avrupa Birliği tarımını çok gerilerde bırakmıştır. 12 yıl önce 23,7 Milyar Dolar olan tarımsal hasılamız 2013 yılında 61 Milyar Dolara ulaşmış, Türkiye tarımsal ekonomik büyüklükte Avrupa birinciliğini daha da güçlendirmiştir. Tarımsal ihracatımız her geçen yıl artarak, 2002 yılında 4 Milyar Dolar iken 2014 yılında 18 Milyar dolara çıkmıştır. Ülkemizin tarım ve gıda ürünleri 190 ülkede tüketicilere ulaşmıştır. Üreticilerimize 2014 yılında 9,1 Milyar TL nakit tarımsal destek ödemesi yapılmıştır döneminde toplamda tarımsal destek miktarı yaklaşık 70 Milyar TL ye ulaşmıştır. Tarımda başarı öyküleriyle dolu bu dönemde, yüzyıla yakın geçmişi olan temel bir sorun 2014 Mayıs ayında çözüme kavuşmuştur. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile miras yoluyla tarım arazilerinde bölünme kalıcı olarak sona ermiş, daha fazla üretim ve gelir sağlayacak düzenlemeler hayata geçmiştir. Tarımda vizyoner bir bakış açısıyla; potansiyelimizi daha çok kullanmanın yanında, üretimde kaliteyi, standardı ve kırsalda yaşam seviyesini yükselterek sürdürülebilir refahı ve gelecek nesillerin gıda güvenliğini ve gıda güvenirliliğini daha da geliştirmenin sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Günümüzde, Dünyada temel mücadele alanları enerji, su, gıda ve tarımdır. Tüketilen toplam suyun %75 inin de tarım sektöründe kullanıldığı dikkate alındığında Bakanlığımız iştigal alanlarının stratejik önemi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye nin tarım alanında bölgesinde lider ve dünyada üst sıralardaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla, belirlediğimiz hedef istikametinde gelecek dönemde çalışmalarımıza ara vermeden kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu vesileyle 2015 yılının tarım sektörüne bol kazanç ve bereket getirmesini temenni ediyor, üreticilerimize ve yüce milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 3

4 4

5 SUNUŞ Dr. Nihat PAKDİL Müsteşar V. Bütün sektörler arasında öncelikle bir yeri olan tarım ekonomik, sosyal, kültürel ve stratejik amaçlara hizmet eden çok yönlü bir sektör konumundadır. Tarımın en temel fonksiyonu, insan hayatının devamını mümkün kılan gıda maddelerinin üretimidir. Bu yönüyle tarım, sadece üreticileri değil, tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bir sektör durumundadır. Günümüzde yaklaşık 1 Milyar insan aç, 1,2 Milyar insanın ise yetersiz beslendiği düşünüldüğünde, hızla artan dünya nüfusu ve insanların ihtiyaçları ile tercihlerinde görülen değişiklikler, tarımın önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Değişen dünyada gıda arzı artık pek çok yeni faktörden etkilenir hale gelmiştir. Gelir artışları, iklim değişikliği, yükselen enerji fiyatları, küreselleşme ve kentleşme gıda üretim ve tüketiminde ve piyasalarda dönüşüme yol açmaktadır. Sahip olduğumuz güçlü tarımsal alt yapı ve potansiyelinin en verimli ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede, geçmiş dönemleri de değerlendirerek, orta-kısa ve uzun vadeli aksiyon planları hazırladık. Ve böylece son 12 yılda; Sektöre Yönelik Yasal Düzenlemeler, Yapısal Değişim Ve Dönüşüm Çalışmaları, Başlatılan Yeni Projeler, Verilen Yeni Destekler neticesinde, sektörümüz Dünyanın 7., Avrupa nın 1. Tarımsal Ekonomisi, 20 den fazla ürünün üretiminde dünyada ilk 5 te yer alan, Küresel ölçekte rekabet edebilen sektör oldu. Yapılan çalışmalar neticesinde, sektörde yıllardır süregelen sorunlara kalıcı çözümler bulunması hedeflenmiş ve 2014 yılında ise; Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Kurumsal Kapasite konularında; yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. Ülke sathında yeni teknolojileri de kullanılarak, sektörün son dönemde yakaladığı atılımın, önümüzdeki dönemde 2023 yılı hedeflerimize ulaşacak şekilde, sürdürülmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Bu vesileyle hazırlanmış olan Bakanlığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporu, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamuoyuna saygıyla duyurulur. 5

6 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 5 I)- GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II)- AMAÇ ve HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ BİTKİ SAĞLIĞI HAYVAN SAĞLIĞI KIRSAL KALKINMA KURUMSAL KAPASİTE B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C-DİĞER HUSUSLAR III)- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE AÇIKLAMALAR YATIRIM PROJELERİ ÖDENEK VE HARCAMALARI B-PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ PERFORMANS SONUÇLARI PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7 İÇİNDEKİLER IV)- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIFLIKLAR C-DEĞERLENDİRME V)- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK EK TABLOLAR Tablo 1: Sosyal Tesis Durumu Tablo 2: Araç Durumu Tablo 3: Fiziksel Donanım Durumu Tablo 4: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Durumu Tablo 5: Bakanlık Merkez Hizmet Birimleri Personel Durumu Tablo 6 : Yem Kontrol Faaliyetleri Tablo 7: Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Tablo 8: Ülkeye Girişte Gerçekleştirilen Veteriner Kontrolleri Tablo 9: İthalat İçin Onaylanan Ülkeler ve Ürünler Tablo 10: Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Gerçekleştirilen İhracat Kontrolleri Tablo 11: Canlı Hayvan İhracatı Tablo 12: 2014 Yılı Üretim Yeri İzinleri Tablo 13: 2014 Yılı GMP Faaliyetleri Tablo 14: 2014 Yılı Veteriner Ecza Depoları İle İlgili Faaliyetler Tablo 15: 2014 Yılında Düzenlenen İthalat Uygunluk Belgesi (adet) Tablo 16: Veteriner Biyolojik Ürün İhracatı Tablo 17: Veteriner İlaç İhracatı Tablo 18: İzinli Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış Yerleri Tablo 19: Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzinli Yerler Tablo 20: Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Alan Kamu Kurumu Tablo 21: Farmakovijilans Faaliyetleri

8 İÇİNDEKİLER Tablo 22: Farmakovijilans Bildirimleri Tablo 23: Yürütülen Projeler Tablo 24: 2014 Yılında Eğitim Faaliyetleri Tablo 25: 2014 Yılında Antimikrobiyal Direnç İzleme Faaliyetleri Tablo 26: Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Eğitimlere Katılım Sayısı Tablo 27: Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tablo 28: Ekonomik Yatırımlar Tablo 29: Makine Ekipman Destekleri Tablo 30: Tarımsal Desteklemeler Tablo 31: Bitki Sağlığı Faaliyetleri Tablo 32: Üretilerek Salımı Yapılan Biyolojik Mücadele Ajanlarına Ait Bazı Bilgiler Tablo 33: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Rapor Sayıları Tablo 34: arasında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler Tablo 35: 2014 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 36: 2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması: Tablo 37: 2014 Yılı Sermaye Giderleri: Tablo 38: 2014 Yılı Sermaye Transferleri: Tablo 39: 2014 Yılı Borç Verme: Tablo 40: 2014 Yılı Cari Transferler: Tablo 41: Faaliyet ve Projeler Tablo 42: İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 43: Performans Sonuçları

9 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABDGM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AT Arazi Toplulaştırma BİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı BM Birleşmiş Milletler BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü BÜGEM Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri CIMMYT Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi CITES Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ÇATAK Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi ÇMVA (FADN) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı da Dekar DAP Doğu Anadolu Projesi DHDB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı DOKAP Doğu Karadeniz Projesi DTÖ Dünya Ticaret Örgütü EDYS Elektronik Doküman Yönetim Sistemi EFSA European Food Safety Authority Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu ERA-NET European Research Area Avrupa Araştırma Alanı EYYDB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı FAO GAP GDO GEF GKGM GMP GSYH ha HACCP HAYGEM IACS ICARDA ICT-AGRİ IFAD IPA IPARD İSEDAK İTU JICA KHK Food and AgricultureOrganization Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Güneydoğu Anadolu Projesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Küresel Çevre Fonu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner Tibbi Ürün Üretim Yerleri İçin İyi Üretim Uygulamaları Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hektar Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Hayvancılık Genel Müdürlüğü Integrated Administration and Control System Entegre Arazi Kontrol Sistemi Kuru Tarım Alanlarında Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Tarımda Uygulanması Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İyi Tarım Uygulamaları Japan International Cooperation Agency Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Kanun Hükmünde Kararname KOP LPIS OECD PERGEM SEI SGB SPS STK SUBİS TAGEM TAIEX TARBİL TARYAT TİGH TİKA TMO TRGM TÜBİTAK TÜİK TZOB Konya Ovası Projesi Land Parsel Identification System Arazi Parsel Tanımlama Sistemi Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Personel Genel Müdürlüğü Support Activities to Strenghten the European Integration Process Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Sanitary and Phytosanitary Sağlık ve Bitki Sağlığı Sivil Toplum Kuruluşu Su Ürünleri Bilgi Sistemi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Technical Assistance Information Exchange Office Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemleri Projesi Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ziraat Odaları Birliği 9

10 10

11 11

12 12 GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak. VİZYONUMUZ: Gıda ve tarım alanında; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri, tarih ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname tarih ve 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri şunlardır: Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemek. Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek. Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek. Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek. Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek. Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak. Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek. Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek. Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak. Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

13 Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek. Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek. Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek. Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek. Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek. Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak. Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak. Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek. Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak. Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek. Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek. İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak. Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak. Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak. Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek. Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek. İşletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak. Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek. Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak. Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak. Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak. Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek. Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak. Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak. İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek. Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak. Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almaktır. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek. 13

14 Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek. Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak. Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak. Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak. Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak. Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek. Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak. Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek. Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak. El sanatlarını geliştirmek. Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak. Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek. Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak. Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek. Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak. Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak. Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek. Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak. Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek. Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak. 14

15 Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak. Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak. Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak. Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak. Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek. Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak. Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek. Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak. Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek. Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak. Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak. Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 15

16 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1920 yılında başlayan Bakanlık teşkilatlanması geçen süre içinde birçok kez değişikliğe uğramıştır. Bu süreçte yasal düzenlemeler, kurulan teşkilat yapısı ve görevleri ile tarımsal uygulamalar analitik bir şekilde ele alınmıştır. BAKANLIK TARİHÇESİ 02 Mayıs 1920, İktisat Vekâleti; 3 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun la ticaret, ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili işler İktisat Vekaletince yürütülmüştür. 25 Mart , Ziraat Vekaleti; 432 sayılı Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili Hakkında Kanun la Tarım Bakanlığı kurulmuştur. 21 Ocak İktisat Vekaleti; 1200 sayılı Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve İktisat Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun la Ziraat Vekaleti tekrar İktisat Vekâlet ine bağlanmıştır. 30 Aralık , Ziraat Vekaleti; 1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun la İktisat Vekâlet inden ayrılarak, Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Tarım, Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri Bakanlığa dahil olmuştur. 14 Haziran , Ziraat Vekâleti; 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Selahiyat Kanunu ile 1937 yılında Merkez ve Taşra Teşkilatının görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Merkez Teşkilatı; Bakanlık Makamı, Danışma ve Denetim, Ana Hizmet, Yardımcı ve Katma Bütçeli Bağlı Kuruluş Birimlerinden, Taşra Teşkilatı; Ziraat Genel Müdürlüğü ve Veteriner Genel Müdürlüğünün illerde örgütlenmesiyle oluşturulmuştur. Teftiş Heyeti Reisliği ve Hukuk Müşavirliği kurulmuştur yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü İlgili Kuruluş olarak Bakanlığa bağlanmıştır. Orman Umum (Genel) Müdürlüğü ( , ), Zirai Kombinalar İdaresi ( ) ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ( ) ve FAO Genel Sekreterliği ( ) Bakanlığa katılmışlardır , Ziraat Vekaleti (Gelişme Dönemi); Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü (1951- ), Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ( ), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( ), Toprak Su Genel Müdürlüğü ( , ), Türkiye Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel Müdürlüğü ( ) ve Yem Sanayi T.A.Ş Genel Müdürlüğü ( ) gibi Birimler bu dönemde Bakanlığa bağlanmıştır , Ziraat Vekâleti (Planlı Dönem); İlk planlı çalışma döneminde Planlama Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü vb. birçok yeni Birim Bakanlığa katılmıştır. Çeşitli isim değişikliklerinden sonra Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı adı altında kurularak (2006) görev, yetki ve sorumlulukları tekrar düzenlenmiştir. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ( ), Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ( ), Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüğü ( ) yeni katılan Birimlerdir. Dış İlişkiler Birimi ilk kez oluşturulmuştur. 26 Ocak , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bakanlık adı Cumhurbaşkanlığının tarih ve 4/92 sayılı Onayları ile değiştirilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (1974- ), Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ( ), Sun i ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü ( ), Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Projeleri Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde Bakanlığa katılmıştır. 17 Şubat , Tarım ve Orman Bakanlığı; 2384 sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri Hakkında Kanun la Orman Bakanlığı ve hizmetleri devralınmıştır. Devlet Üretme Çiftlikleri ( ), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü ( ), Bağ-Bahçe İşleri Genel Müdürlüğü ( ), Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ( ), Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ( , Daire Başkanlığı), Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü ( ), Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde bağlanmıştır. Değişik Birimlerle yürütülen hizmetler yeni kurulan Personel Genel Müdürlüğü ne (1982- ) verilmiştir , Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı;14 Aralık ; 183 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK çıkarılarak Bakanlık ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı birleştirilmiştir. Kooperatifler Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde katılmıştır. 18 Haziran ; 183 sayılı KHK yı değiştiren 212 sayılı KHK nın yürürlüğe girmesiyle 1937 den beri görev yapan Ziraat İşleri ve Veteriner İşleri Genel Müdürlükleri ( ) ve birçok Birim kaldırılmıştır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (1984- ), Proje Uygulama Genel Müdürlüğü 16

17 ( ), Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (1984- ) vb. Birimler bu dönemde kurulmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( ) Bakanlığa bağlanmıştır. 6 Mart ; 183 sayılı KHK ve 212 sayılı KHK, 3161 sayılı Kanunla taşra kuruluşları içerisinde gösterilen Bakanlık Bölge Müdürlüğü kaldırılmıştır. 9 Ağustos Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Orman Bakanlığı nın tekrar kurulmasıyla Orman Teşkilatı Bakanlık bünyesinden ayrılmıştır. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ( ), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ( ) bu dönemde oluşturulan yeni Birimlerdir. 8 Haziran , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması, tarihli ve 6223 Sayılı Kanun un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmış (Karar Sayısı: KHK/639), tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir YILINDA YAYIMLANMIŞ MEVZUAT a) Kanunlar 1. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun 15/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. b) Bakanlar Kurulu Kararları 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına ilişkin karar 21/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı sulama alanlarinda arazi düzenlenmesine dair Tarım Reformu kanunu uyarinca uygulama alani ilan edilen Şanliurfa İlinde, Bağlılık Durumları Gösterilen Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy olmaları hakkında karar 05/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3. Bazı yerleşim birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanından Çıkarılması hakkında karar 06/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 4. Uygulama Alanı İlan Edilen Batman İlinde Bağımsız Köy Kurulması hakkında karar 07/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5. Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar 09/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar 09/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7. Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması hakkında karar 11/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karar 12/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 9. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kurulması hakkında karar 16/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır /5887 bazı yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına ilişkin karar30/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 11. Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar30/04/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 23/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır /6359Ekli Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 4/6/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 14. Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar 19/6/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına dair karar 30/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17

18 /6754 Hatay İli, Altınözü ve Antakya İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Hatay Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Adına Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması hakkında karar 17/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır /6849 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına ilişkin karar 16/09/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18. Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti İle Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar 17/10/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19. Uygulama Alanı İlan Edilen Iğdır İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar 24/10/2014 Tarihli ve 29155Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2014/43) 26/10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21. Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 31/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 22. Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar 31/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. c) Yönetmelikler 1. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 03/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay işlemlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 07/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 09/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 4. Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi hakkında yönetmelik 12/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 15/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 6. Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı işletmeleri yönetmeliği 16/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 17/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 8. Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 05/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 9. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 07/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 15/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 11. Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi yönetmeliği 18/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yönetmeliği 4/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 13. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 13/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 14. Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 22/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 15. Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması hakkında yönetmelik 27/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

19 16. Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 29/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17. Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik 29/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 15/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 27/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 22. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 23. Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı İle Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik 17/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 24. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 25. Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği 25/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 26. Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 27. Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9/07/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 28. Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 29. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği 23/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 30. Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5/09/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 31. Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik 25/09/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 32. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/09/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 33. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/09/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 34. Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3/10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 35. Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 36. Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 37. Buzağıların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik 22/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 38. Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik22/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 39. Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik 22/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 40. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19

20 Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 29/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 42. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik 03/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 43. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 20/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 44. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 45. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ- No:2014/60) 2312/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 46. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik 31/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 47. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 48. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 30/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 49. Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 50. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. d) Tebliğler 1. Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/65) 10/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7) n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2013/66) 10/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) 28/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 4. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/2) 14/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5. Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/3) 14/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 6. Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2014/4) 27/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) 27/02/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 8. Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9) 09/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 9. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8) 10/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır /1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/14) 15/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 11. Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11) 19/04/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12. Küspe Normları (Tebliğ No: 2004/17) nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/12) 30/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

21 13. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) 10/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 14. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) 14/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 15. Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/16) 17/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 16. Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/18) 17/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17. Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/19) 17/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/22) 28/05/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20) 3/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20. Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2014/21) 3/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21. Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/23) 3/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 22. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) 7/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 23. Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2014/26) 7/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 24. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2014/27) 7/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 25. Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (Tebliğ No: 2014/6) 14/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 26. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/25) 17/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 27. Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2014/29) 21/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 28. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11) inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/17) 25/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 29. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15) 4/07/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 30. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/28) 5/07/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 31. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/36) 23/07/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 32. Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2014/34) 6/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 33. Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35) 8/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 34. Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31) 15/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 35. Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/32) 15/08/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2012 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Spiker Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir. Hiçbir

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Sağlık Teknikeri (Sağlık Memurluğu) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI FAALİYET RAPORU Tarım, ekonomik, sosyal, kültürel ve stratejik amaçlara hizmet eden çok yönlü bir sektördür. Tarım sektörünün hayati önemi ve vazgeçilmezliği

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU GİRESUN İL GIDA TARIM VE HAYVANCLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE (1) KARARNAME

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE (1) KARARNAME GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 639 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 1091 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 639 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur. 1 Niğde İl Gıda Tarım ve

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2010 YILI PROGRAMI ANKARA 2010 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

TARIM STRATEJİ BELGESİ

TARIM STRATEJİ BELGESİ 2015-2019 NİĞDE TARIM STRATEJİ BELGESİ NİGTHM 2015 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

Çalı ş ma Raporu 2014

Çalı ş ma Raporu 2014 Çalışma Raporu 2014 Misyonumuz Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara 2012 Şubat Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 Avrupa Birliği

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 4 Temmuz 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27984 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/644 Çevre

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı