Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış"

Transkript

1 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

2 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

3 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

4 Demografi ve Sosyal Güvenlik-1 Demografi ve sosyal güvenliği bağdaştıran temel demografik değişkenler şunlardır: Toplam nüfus sosyal güvenliğin hedef aldığı tüm kitleyi oluşturur. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı sosyal güvenlik sisteminin finansal dengelerini etkiler. Bağımlı nüfus sosyal güvenlik sisteminin desteğine ihtiyaç duyabilecek bir alt nüfus grubunu tanımlar. Demografik fırsat penceresi nüfusun üretken gücünün yüksek olduğu, yaşlanma ve yüksek bağımlılığın olumsuz etkilerinin düşük olduğu durumu ifade eder.

5 Demografi ve Sosyal Güvenlik-2 Nüfus artış hızı nüfusun yaş dağılımı çerçevesinden sosyal güvenlik sistemini etkiler. Ortalama ve beklenen hayat süresi aktif/pasif oranı için önemli bir göstergedir. Göç, demografik yapıyı etkilemenin yanı sıra, birikmiş hakların taşınması sorunları da yaratır.

6 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası ve Demografik Değişiklikler Yaşlılık sigortası primli sosyal sigorta sistemlerinin en önemli net gider kalemini oluşturur. Demografik değişkenler yaşlılık sigortasının işleyişini doğrudan etkiler Nüfusun yaşlanması, Dağıtım esaslı emeklilik prim ödeyen ve aylık alan sigortalı sayısını etkilediği ölçüde dağıtım esaslı yaşlılık sigortalarının işleyişini ve temel dengelerini etkiler. Yaşlanma ve beklenen hayat ümidindeki değişiklikler aktif/pasif sigortalı oranı ile sosyal sigortaların gelirgider dengesini etkiler

7 Sosyal güvenlik sistemlerinin işleyişini etkileyen demografik yapı değişimleri Nüfusun yaşlanması İşgücü yapısının değişmesi Aile yapısındaki değişme Şehirleşme ve hayat tarzının değişimi Düzensizleşen hayat devreleri İnsan ve emek göçü Sosyal yapının değişimi

8 Bunlardan en önemlisi nüfus yaşlanmasıdır. 0,8 Yaş Gruplarının Nüfus İçinde Payı 0,7 0, ,5 0,4 0,3 0,2 0, ,0

9 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

10 Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz Gelişmiş ülkelerde finansal sürdürülebilirlik sorunu şu nedenlerle ortaya çıkmıştır: Yaşlanan nüfusla birlikte harcamaların artması Kronik işsizliğin sistem gelirlerini azaltması Aile yapısı değişiklikleriyle sosyal güvenlik ihtiyacının artması Sosyal güvenlik fonlarının ekonomik krizler ve enflasyonla erimesi Sigortacılık ilkelerine aykırı cömert uygulamalar

11 Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz Gelişmekte olan ülkelerde ise, belirtilenlere ek olarak şu sorunlar mevcuttur: Sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların yetersizliği Kayıtdışılık İşsizlik ve aile ödenek sigorta kollarının eksikliği Gelir garantisinin yetersiz, hizmet kalitesinin düşük olması Kurumsal verimsizlikler Politik amaçlarla sigortacılık ilkelerine aykırı uygulamalar Suistimal ve kötüye kullanma

12 Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yeniden Yapılanma Arayışları İlk arayışlar 1980 li yıllar (ILO-1984) Özelleştirme arayışları ve Şili Uygulaması Yaşlılık Krizi ve Dünya Bankası önerisi (1994) Tek ayaklı sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi yerine: Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlama Sigorta Tasarruf Fonksiyonlarını birlikte gerçekleştirecek çok ayaklı bir sistem

13 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

14 Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemi Mevcut sistemin kökenleri 1945 te kurulan İşçi Sigortaları Kurumu, 1949 da kurulan TC Emekli Sandığı ve 1971 de kurulan Bağ-Kur a dayanmaktadır. Sistem 1990 ların başlarında açıklar vermeye başlamıştır. Finansal sürdürülebilirlik kaygılarına hitaben ilk büyük değişiklik 1999 da 4447 sayılı kanun ile emeklilik hakediş yaşının arttırılmasıdır.

15 Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemi Reform süreci 5502 sayılı SGK 5510 sayılı SSGSSK ile devam etmiştir. SGK ile kurumsal yapıda tekleşme sağlanmıştır sayılı Kanunla 5 farklı sosyal sigorta rejimi tekleştirilmiş, sigorta kollarını esas alan bir yeni sistem oluşturulmuştur. Reform süreci emeklilik yaşına ek olarak emekli aylığı hesaplama yöntemi ile ilgili parametreleri değiştirmiştir. Reformun primsiz ödemelerle ilgili ayağına yönelik çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.

16 Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü-1 Reform sürecine rağmen Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğine dair kaygılar sürmektedir. Toplam (Prim) Gelirlerin(in) Emekli Maaşı ve Sağlık Ödemelerini Karşılama Oranı Bütçe Transferlerinin GSYİH ya Oranı YILLAR (70) 1, (64) 2, (61) 2, (59) 3, (63) 3, (59) 3, (66) 3, (61) 3, (65) 3, (56) 5, (60) 5, (70) 4, (Haziran) 77 (55) ( - ) Kaynak: (Eylül 2012). Raporda Tablo 4.5 olarak yer almıştır.

17 Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü-2a Prim oranlarını yükselterek gelirleri artırmak mümkün değildir. SİGORTA KOLLARI/ SİGORTALILAR PRİM ÖDEYENLER SİGORTALILAR 4/a ve 4/c 4/b İŞVEREN DEVLET TOPLAM Prim Oranları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uzun Vadeli Sigorta Kolları Genel Sağlık Sigortası İşsizlik Sigortası GENEL TOPLAM Kaynak: Rapor Tablo ,5 1-6,5 1-6, ,0/ ,5 7,5 12,5/4 12, , , ,5/4 35,5-43

18 Prime Esas Kazanç Dilimleri Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü-2b ancak prime esas kazançların düşük bildirilmesinin yaygın olduğu unutulmamalıdır. 4/a 4/b (Sanayi ve hizmetler) 4/b (Tarım) TOPLAM İlk % 20 77,8 97,2 99,9 83,7 İkinci % 20 10,7 2 0,1 8,1 Üçüncü % 20 5,0 0,3 0,0 3,5 Dördüncü % 20 2,2 0,2 0,0 1,5 Beşinci % 20 4,4 0,3 0,0 3,2 Sigortalı Sayısı Kaynak: SGK, (Erişim tarihi: 12/05/2011)/ Raporda Tablo 4.8 olarak yer almıştır.

19 Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü-2c Düşük işgücüne katılma oranı sistemin gelirlerini de etkileyen önemli bir sorundur. Kaynak: ILO (2012). Rapor metninde Grafik 4.2 olarak yer almıştır.

20 Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü ve öneriler-3 Yeni aylık hesaplama sistemi, emekli aylıklarını düşüreceğinden, yeni düzenlemelerle giderleri daha da kısmak güç gözükmektedir Sayılı Kanuna (2008) Göre Hesaplanan Aylıkların 4447 Sayılı (1999) Kanuna Göre Hesaplanan Aylıklara Oranı (%) PÖGS Asgari Ücret 2x Asgari Ücret 4x Asgari Ücret 6x Asgari Ücret 6,5x Asgari Ücret Kaynak: Arabacı ve Alper (2010). Raporda Tablo 4.11 olarak yer almıştır.

21 Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü ve 2008 reformları ile yürürlüğe giren emekli aylığı hak ediş yaşındaki artışlara rağmen, aktif/pasif oranında beklenen iyileşmeler henüz gerçekleşmemiştir. Yıllar Aktif Sig.lar Endeks (2003=100) Yılık Değişim Oranı Pasif Sig.lar Endeks (2003=100) Yıllık Değişim Oranı Değişim farkı * Aktif/Pasif Sigortalı oranı , ɫ , Pasif değişim oranı Aktif değişim oranı. Pozitif ise aktif/pasif oranı bozuluyor. ɫ Temmuz itibarıyla. Kaynak: SGK, Raporda Tablo 4.9 olarak yer almıştır.

22 ORAN Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü-5 Reforma rağmen erken emeklilik sorunu devam etmektedir YILI İÇİNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM I 0,50 0,45 0,46 0,40 0,35 0,30 0,25 0,24 0,20 0,15 0,13 0,10 0,05 0,00 0,00 0,01 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 YAŞ GRUPLARI Kaynak: SGK (2010). Rapor da Grafik 4.3 olarak yer almıştır.

23 Türk sosyal güvenlik sisteminin genel görünümü-6 Yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik sistemi için gözardı edilmemesi gereken bir risktir. 0,8 Yaş Gruplarının Nüfus İçinde Payı 0,7 0, ,5 0,4 0,3 0,2 0, ,0

24 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

25 Türkiye de Demografik Dönüşümün Etkileri dönemi için aktifler (çalışıp prim ödeyenler) ve pasifler (maaş alan emeklilier) sayıları hesaplanmıştır. Elde edilen demografik sonuçlarla demografik trendlerin sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi etkileri incelenmiştir.

26 Demografi Hesaplamaları - aktifler Ana çalışma nüfus projeksiyonları esas alınmıştır. 15 yaş üstü kurumsal olmayan nüfus hesaplanmıştır. İşgücüne katılım kadın ve erkekler için hesaplanmıştır. İstihdam hesaplanmıştır. Kayıtlılık oranları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar, farklı yaş grupları ve cinsiyetler için sosyal güvenlik kayıtlı istihdamı (aktifler) oluşturmuştur.

27 Demografi Hesaplamaları - pasifler Emeklilik yaşı değişiklikleri göz önüne alınarak farklı cinsiyet ve yaş gruplarında emekli sayılarının nasıl seyredeceği hesaplanmıştır. Hem aktif hem de pasif hesaplarında, muhtelif oranların mevcut trendleri esas alınmıştır.

28 Demografi Senaryoları İyimser senaryo: 2050 ye kadar erkek işgücüne katılım oranı %2,5, kadın işgücüne katılım oranı %5 artmaktadır. Sosyal güvenlik kayıtlılık oranı ise hem erkekler hem de kadınlar için %5 artmaktadır. Kötümser senaryo: 2050 ye kadar işgücüne katılım oranı erkekler için %2,5, kadınlar için ise %1 düşmektedir. Sosyal güvenlik kayıtlılık oranı ise erkekler için %2,5, kadınlar için ise %1 düşmektedir.

29 Toplam Aktifler

30 Toplam Pasifler

31 Aktif/Pasif Oranının Seyri

32 Aktif/Pasif Oranı Artan emeklilik yaşından dolayı aktif/pasif oranı ilk önce artmaktadır. Yani; her bir emekliye bakan çalışan sayısında artış olmaktadır. Nüfus yaşlanmasının etkisi ağır bastıkça aktif/pasif oranı tekrar düşmektedir.

33 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

34 Sosyal Güvenlik Gelirleri (primler)

35 Sosyal Güvenlik Giderleri (emekli maaşları)

36 Gelir/Gider Oranı

37 Gelir/Gider Oranı Seyri Emeklilik yaşının artması ile düşük yaşlarda emekli sayısı azalmaktadır. Dolayısıyla kurum giderleri gelirlerden yavaş artmaktadır. (veya gelirler giderlerden hızlı artmaktadır) Yaşlanan nüfus etkisi baskınlaştıkça giderlerin gelirlere göre artış hızı tekrar yükselmektedir. Yaşam boyu ortalama gelire dayanan ve düşük emekli maaşları hesaaplanmassına sebep olan yeni emekli maaşı hesaplama yöntemi, ancak 2040 larda olumlu etkiler yaratabilmektedir.

38 Demografi ve sosyal güvenlik ilişkisi Sosyal güvenlikte kriz, yeniden yapılanma arayışları ve sorunlar Türk sosyal güvenlik sistemi: kurumsal yapı, işleyiş ve genel görünüm Demografik dönüşüm ve yaşlılık (emeklilik) sigorta sistemine yansımaları Demografik dönüşümün yaşlılık sigortasının finansal dengesine etkileri Sonuçlar ve öneriler Sunum Planı

39 Sonuçlar Emeklilik yaşı artışı emekli yaş dağılımının yüksek yaşlara yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Bu süreç, aktif/pasif oranında yükselişe neden olmaktadır. Fakat yaşlanan nüfus, bu dinamikleri tersine çevirmektedir. İfade edilen demografik dinamikler, sosyal güvenlik büyüklüklerine de yansımaktadır. Dolayısıyla reformun kısa vadede olası etkiler, orta vadede tersine dönecektir. Orta ve uzun vadede ortaya çıkan olumsuzluklar, ek önlemlerin gerekli olduğuna işaret etmektedir.

40 Sonuçlar ve politika seçenekleri 1999 ve 2008 reformları ile değiştirilen parametrelerin sağlayacağı iyileşmelere ilaveten demografik fırsat penceresinin sunduğu imkanlardan daha etkin şekilde faydalanmak için 1) İşgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi ( Özellikle kadın işgücünün katılım oranını yükselten tedbirlere ilaveten gençlerin işgücüne katılımlarını teşvik etme) 2) Kayıtdışılıkla mücadele ederek prim ödeyen sayısını artırmak ( yalnızca hiç kayıt altına alınamayanlarla değil, kayıtlı olmakla birlikte düşük kazanç bildirimi ve eksik gün bildirimi ile de mücadele etme)

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında İşgücü Piyasasına Bakış, Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış ve Sağlık Sistemine Bakış Raporlarının Özet Bulguları 27 Kasım 2012

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-62-8 YAYIN NO: KB: 2857 - ÖİK: 711 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler

Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler Özet Bulgular 9 Kasım 2004 TS/BAS/BÜL-04-98 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM NEDİR-NİÇİN GEREKLİDİR?

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM NEDİR-NİÇİN GEREKLİDİR? SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM NEDİR-NİÇİN GEREKLİDİR? Toplumsal yaşamın belki de en önemli unsurlarından birisi, bireylerin karşı karşıya kaldıkları risklerde birbirlerine

Detaylı

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü

Türkiye de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü Türkiye de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü Şenay GÖKBAYRAK * ÖZET: Bu çalışma, refah devletinin dönüşümü çerçevesinde, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminde gerçekleşen son reformu analiz etme amacını taşımaktadır.

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği Selami SEZGİN Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü selamisezgin@hotmail.com Tuba YILDIRIM Arş. Gör., Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖNERİLEN SOSYAL GÜVENLİK REFORM ALTERNATİFLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ * The Last Developments In Turkish Social Security System Abstract Social security is a universal need from the first human

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future

An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future MPRA Munich Personal RePEc Archive An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future Erdal Gumus Eskisehir Osmangazi University 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42160/

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR *

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Suat UĞUR * I. GİRİŞ İnsanoğlu varolduğundan beri hastalık, sakatlık,

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ Seyhan ERDOĞDU * Gelişmiş kapitalist ülkelerde başlayan ve mali sektörden reel ekonomiye taşınan küresel krizin etkileri, Türkiye

Detaylı

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 SOSYAL POLİTİKALAR REFAH DEVLETİN TARİHSEL DEĞİŞİMİ sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 ler

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL EMEKLİLİK REFORMLARI: DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Emin Alper Bu rapor, Prof. Ayşe Buğra ve Prof.

Detaylı

1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ

1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ 1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ Öğr. Gör. Ferhan BERKAY 1 ÖZET Sosyal güvenlik, sanayi devrimini izleyen süreçte modern devletin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı