2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 PSİKOLOJİ-PDR PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ DİKKATEDİLMESİGEREKENPROGRAM -PsikolojivePDR deartankontenjanlarnedeniylevehukuk akaymalarnedeniyleherdilimdefarklıoranlardaolsada kesinliklebaşarısıralarıdüşecektir. -Onedenleburadadilimleridahadüşüktutarakyorum yapmakgerekiyor. -İlk de1.500kişiyekadar, arası kişiyekadar, arası20.000kişiyekadar, arası35.000kişiyekadar, arası60.000kişiyekadarkaymabeklenebilir. -HataaynıdilimlerdeHukukkontenjanlarıetkisiilebusayılar1,5 2katakadardahiçıkabilir sonrasıisegeçenyılınHukuktalebiPsikoloji PDR yekayacaktır.bunedenlebiryandanbuanalizde ekadaroynamayaşanabileceğibeklenebilirgibigözükürken,diğeryandan,hukuketkisiilepsikolojivepdr ye kayantalepnedeniyletam tersisonuçlardaolabilir sonrasında. -Ancak sonrasıHukuketkisikalmayacağıiçin, arasıbaşarısırasında arası dahidahayüksekyerlereyerleşebilirler. AnalizYapılanProgramlar Psikoloji,RehberlikveDanışmanlık

3 PSİKOLOJİ-PDR PROGRAMLARI ANALİZ TABLOSU ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK 2015 KÜMÜLE 2015 KONTENJANI KÜMÜLE KONTENJAN 2014 BAŞARI SIRASI ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE Yeni MEF ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE Yeni BOĞAZİÇİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE KOÇ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE BOĞAZİÇİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA HACETTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ANKARA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR EGE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA HACETTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ACIBADEM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ANKARA TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ANKARA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA GAZİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE

4 YILDIZ TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOÇ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. FATİH ÜNİ. İZMİR EGE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MEF ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE MERSİN MERSİN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ATILIM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Psikoloji İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE BİLİM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA UFUK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE

5 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİ. BİRUNİ ÜNİ. KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. İNGİLİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni ESENYURT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni MEDİPOL ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BARTIN BARTIN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni MEF ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE Yeni ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KEMERBURGAZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE

6 GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA UFUK ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE OKAN ÜNİ. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE

7 AMASYA AMASYA ÜNİ. NİĞDE NİĞDE ÜNİ. SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. AKSARAY AKSARAY ÜNİ. MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. SAKARYA SAKARYA ÜNİ. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE GİRESUN GİRESUN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAYBURT BAYBURT ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE

8 BAYBURT BAYBURT ÜNİ. ERZİNCAN ERZİNCAN ÜNİ. KARS KAFKAS ÜNİ. KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE KARS KAFKAS ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ANKARA TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE MEF ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU İNGİLİZCE MERSİN TOROS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE HALİÇ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE KOÇ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE

9 LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. KÜLTÜR ÜNİ. YAKIN DOĞU ÜNİ. GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ANKARA TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE İHSAN DOĞRAMACI ANKARA BİLKENT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE BİŞKEK- KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. Danışmanlık TÜRKÇE Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE KEMERBURGAZ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE IŞIK ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE IŞIK ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE

10 AYDIN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE MEF ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MEF ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. KÜLTÜR ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE AZERBAYCAN BAKÜ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA UFUK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE

11 BEYKENT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE SUMGAYIT- AZERBAYCAN SUMGAYIT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÖZYEĞİN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ATILIM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE BİLGİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE BİRUNİ ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA UFUK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN TOROS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE AZERBAYCAN AZERBAYCAN PEDAGOJİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ACIBADEM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ODTU KUZEY KIBRIS KIBRIS KAMPUSU Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE IŞIK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE HALİÇ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE BİLİM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. KIBRIS ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU Danışmanlık %25 BURSLU İNGİLİZCE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE

12 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE KEMERBURGAZ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. IŞIK ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE YAKIN DOĞU ÜNİ. GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE OKAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ESENYURT ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE Yeni NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE Yeni NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE Yeni İZMİR İZMİR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni ESENYURT ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni MEDİPOL ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni MALTEPE ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MALTEPE ÜNİ. MALTEPE ÜNİ. YAKIN DOĞU ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni

13 GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MEDİPOL ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni MALTEPE ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni MALTEPE ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE Yeni YAKIN DOĞU ÜNİ. MALTEPE ÜNİ. MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %25 BURSLU İNGİLİZCE Yeni YENİ YÜZYIL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni İNGİLİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni ESENYURT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1..

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC- GAZİMAĞUSA) Pazarlama (Tam Burs) YGS- 6 271.90208 275.60500

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2014 DGS YERLEŞTİRME SONUCU OLUŞAN MİN-VE MAX PUANLAR. ZAFERFEN AKADEMİ www.zaferfen.com

2014 DGS YERLEŞTİRME SONUCU OLUŞAN MİN-VE MAX PUANLAR. ZAFERFEN AKADEMİ www.zaferfen.com 102710387 ÇANAKKALE ONSEKiZ MART ÜNiVERSiTESi Çanakkale SağlıkYüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 6 6 297,0868 354,7334 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKiZ MART ÜNiVERSiTESi Çanakkale

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

GENEL KONT. (5) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3)

GENEL KONT. (5) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİÇanakkale Sağlık YO Acil Yardım ve Afet

Detaylı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı Kodu Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1004 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1005 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI 2013-BAŞARI SIRASI

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

YGS - LYS TAVAN - TABAN

YGS - LYS TAVAN - TABAN 2013 YGS - LYS TAVAN - TABAN PUANLARI REHBERİ ÖN SÖZ Sevgili Gençler, İnsanın kendini her zaman eksik hisseden ve bu eksikliklerini tamamlamaya çalışan bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksikliklerimizi

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı