Türkiye nin en büyük ve en köklü Sanayi Odası; İstanbul Sanayi Odası 1952 yılında, 750 ye yakın sanayicinin yazılı isteği ile kurulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin en büyük ve en köklü Sanayi Odası; İstanbul Sanayi Odası 1952 yılında, 750 ye yakın sanayicinin yazılı isteği ile kurulmuştur."

Transkript

1 TANITIM KİTAPÇIĞI

2

3

4 Türkiye nin en büyük ve en köklü Sanayi Odası; İstanbul Sanayi Odası 1952 yılında, 750 ye yakın sanayicinin yazılı isteği ile kurulmuştur. IV. Vakıf Han da faaliyete başlayan İstanbul Sanayi Odası, sırasıyla Sirkeci deki Kılavuz Han, ardından Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan Kruger Han a taşınmıştır yılının sonunda üye sayısı olan İstanbul Sanayi Odası, bugün 'e yaklaşan üyesi ile Türkiye nin en köklü ve en büyük sanayi odasıdır. İSO üyesi sanayi kuruluşları; Toplam sanayi katma değerinin yaklaşık %36 sını, Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklaşık %34 ünü gerçekleştirmektedir. Toplam sanayi istihdamının yaklaşık %15 i İSO üyesi kuruluşlarca sağlanmaktadır. Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu nun yaklaşık %40 ı İSO üyesidir. Türkiye ihracatının yaklaşık %36 sı İSO üyesi firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

5 Sizin için, Sizlerle beraber İSO Hizmet Kurumu Misyonumuz İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası kıyaslamalar, araştırmalar ışığında, bilgi, politika ve sistemler oluşturarak; Sanayi şirketlerine yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, sanayimizin sürdürülebilir gelişmesini desteklemek; Sanayici imajını yücelterek, karar vericilere mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendirmektir. Vizyonumuz Sanayi iklimini yönlendiren etkili bir paydaş olarak, sanayi şirketlerimizin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk sanayiini dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır. Değerlerimiz İstanbul Sanayi Odası; tüm çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten şeffaf, katılımcı, tutarlı, güvenilir, kararlı, gerçekçi ve yenilikçi bir kuruluştur. Kalite Politikamız Sizin için, Sizlerle beraber İSO Hizmet Kurumu İstanbul Sanayi Odası, kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde müşteri beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

6

7

8 Türk özel sektörünün ulusal ve uluslararası alanda en önemli temsilcilerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası, değişen dünya koşullarında kurumsal varlığını ve özel sektörü temsil iddiasını devam ettirebilmek ve üyelerinin rekabet gücünü artırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede; Sürekli gelişme düşüncesiyle misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynakları ayırarak bu planları hayata geçirmeyi, Müşterilerinden gelen talepleri de göz önüne alarak çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon, görev ve ürünler geliştirmeyi, Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi, Ürettiği hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamayı, Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı, Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları ve müşterileri ile beraber gerçekleştirebilen bir İSO Hizmet Kurumu anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder. Hizmet Anlayışımız Türk sanayiinin en büyük ve köklü temsil kurumlarından biri olan İstanbul Sanayi Odası gücünü üyelerinden almaktadır. Bu çerçevede; Üyelerimizle iletişimimizi her geçen gün daha güçlü bir hale getirmek, Nitelikli, etkin, verimli ve adeta sanayicimizin nöbetçi eczanesi gibi çalışarak, üyelerimize değer üretmek, Meslek Komitelerimizin, sektörleriyle ilgili dernek ve meslek kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği içinde sorunların tespiti ve çözümü için ortak kararlar almalarını ve bu kararların yönetimin bilgisi dahilinde yine Meslek Komitelerimizce ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak, İstanbul Sanayi Odası nın ürettiği bilgi ve görüşlerin paylaşımında medyayı daha etkin kullanmak, Çatı örgütümüz TOBB, üniversitelerimiz, araştırma kuruluşlarımız, ilgili tüm kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve iletişimimizi daha da geliştirerek; sonuç alıcı, ölçülebilir çalışmalar yapmak, Proje, hizmet ve etkinliklerimizi daha iyi tanıtmak, üyelerimizle iletişimimizi güçlendirmek ve görüşlerimizin kamuoyuna net olarak aktarabilmek için internet ve sosyal medyayı daha etkin kullanmak, İstanbul Sanayi Odası nın uzun bir süredir yayınladığı aylık yayın organı Sanayi dergisinin marka değerini daha da yükseltip, başvuru kaynağı niteliğinde referans bir yayın haline getirerek üyelerimiz ve kamuoyu ile temel iletişim araçlarımızdan biri haline getirmek hizmet anlayışımızın temelini oluşturmaktır.

9 Odamız Organları Türkiye deki tüm odalar gibi, İSO da da çalışmalar 5174 sayılı yasa doğrultusunda seçimle işbaşına gelen organlar ve Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir. İSO nun seçimle belirlenen organları, Meclis Başkanlık Divanı Oda Meclisi Oda Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Meslek Komiteleri Meclis Başkanlık Divanımız Meclis Başkanlık Divanımız, Meclis Üyelerimizin kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği bir başkanı ile iki başkan yardımcısı ve kâtip üyeden oluşur. Odaya kayıtlı üyeler tarafından, 4 yılda bir Meslek Komitesi üyeleri arasından seçilen Oda Meclisi, Oda nın en büyük denetim organıdır. Odamız Meclisi 105 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Disiplin Kurulu ve Meclis Komisyonları Oda Meclisi tarafından seçilmektedir. Ayda bir gündemli olarak toplanan Oda Meclisi, gerek duyduğu takdirde her tür konunun araştırılması ve belirli çerçeveler içinde değerlendirilmesi için kendi içinden komisyonlar kurabilir. İSO bünyesinde, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Mevzuat Komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarımız her ayın 4. Çarşamba günü yapılmaktadır.

10 Yönetim Kurulumuz Odamızın yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Oda Meclisi tarafından seçilen Başkan ve 10 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 4 yıl süre ile görev yapar. İSO Yönetim Kurulu, kendi içinden iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman Üye seçmekte ve çalışma konularına göre üyeleri arasında görev dağılımı yapmaktadır. Disiplin Kurulumuz Odamız Disiplin Kurulu, Oda Meclisi tarafından ve Meclis üyesi olmayan üyeler arasından seçilen 6 üyeden oluşmaktadır. Disiplin Kurulu 4 yıl süre ile görev yapar. Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin soruşturmalarını, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütür ve üyeler hakkında meclise disiplin ve para cezası verilmesini önerir.

11 Meslek Komiteleri Odamız bünyesinde, üyelerin dahil olduğu 46 farklı meslek grubu bulunmaktadır. Odaya kayıtlı üyelerin kendi meslek gruplarından seçtiği temsilciler Meslek Komiteleri ni oluşturur. Seçimler her 4 yılda bir yapılır. İSO bünyesindeki 46 Meslek Komitesi nde 256 üye bulunmaktadır. Meslek Komiteleri ayda bir toplanmakta ve kendi sektörleri ile ilgili konuları görüşmekte, yönetimden kendilerine intikal eden sorunlara çözüm önerileri geliştirmektedirler. Odamız Meslek Komitesi üyelerinin, görüşlerini dile getirdiği bir başka platform da sanayimizin sorunlarının tespiti ve çözüm üretilmesi sürecinde, doğrudan kamu birimleri ile değerlendirme imkanı sunan önemli buluşma noktalarından biri olarak değerlendirdiğimiz ve yılda en az 2 kez yapılan Meslek Komiteleri Ortak Toplantılarımızdır. Meslek Komitelerimizin güncel bilgilerine Odamız web sitesinden ulaşabilirsiniz.

12 Meslek Komitelerimiz 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 5.Grup 6.Grup 7.Grup 8.Grup 9.Grup 10.Grup 11.Grup 12.Grup 13.Grup 14.Grup 15.Grup 16.Grup 17.Grup 18.Grup 19.Grup 20.Grup 21.Grup 22.Grup 23.Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Kakaolu ve Şekerli Mamuller Sanayii Endüstriyel Yemek Sanayii İplik Sanayii Dokuma Kumaş Sanayii Tekstil Terbiye, Baskı, Nakış, Brode, Örme Kumaş ve Triko Giyim Sanayii Giyim Dışı Tekstil, Ev Tekstili ve Dokunmamış Ürünler Sanayii Konfeksiyon Yan Sanayii Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Dış Giyim Sanayii Çorap Sanayii Orman Ürünleri Sanayii Basım, Yayın, Kağıt ve Kağıt Ambalaj Sanayii Temel Kimya Sanayii Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Esans Sanayii İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii Plastik Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri Sanayii Cam ve Cam Mamulleri Sanayii

13 Meslek Komitelerimiz 24.Grup 25.Grup 26.Grup 27.Grup 28.Grup 29.Grup 30.Grup 31.Grup 32.Grup 33.Grup 34.Grup 35.Grup 36.Grup 37.Grup 38.Grup 39.Grup 40.Grup 41.Grup 42.Grup 43.Grup 44.Grup 45.Grup 46.Grup Demir-Çelik ve Sıcak Hadde Mamulleri Sanayii Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayii Demir Dışı Metaller ve Kuyumculuk Sanayii Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii Özel Amaçlı Makine Sanayii Metal İşleme, Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sanayii Enerji ve Elektrik Ekipmanları Sanayii Giyim Dışı Tekstil, Ev Tekstili ve Dokunmamış Ürünler Sanayii Beyaz Eşya ve Ev Aletleri Sanayii İklimlendirme Ekipmanları Sanayii Kara Taşıtları Ana ve Yan Sanayii Otomotiv Ana ve Yan Sanayii Deniz Taşıtları ve Yan Sanayii Ofis Mobilyaları Sanayii Ahşap Mobilya Sanayii Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii Hazır Beton, Beton Ürünleri, Toprak ve Mermer Sanayii Ayakkabı ve Yan Sanayii Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii İç Giyim Sanayii

14 Yeni temsilciliklerimizle sizlere daha yakınız Yoğun bir trafiğe ve oldukça dağınık ve geniş bir sanayi yerleşimine sahip İstanbul da, üyelerimizin daha rahat ve iyi hizmet alması, hizmetlerimizin bilinirliğinin artması ve üyelerimizle iletişimin geliştirilmesi açısından Avrupa yakasında Yenibosna da, Anadolu yakasında İMES - Ümraniye de açtığımız iki temsilciliğimiz 2014 yılı Mart ayından itibaren hizmetinizdedir.

15

16 Üyelik ve Aidat Elektronik Hizmetler Kapasite Raporu Ekspertiz Raporları Yatırım Teşvik Belgesi Faaliyet Belgesi İmalata Yönelik Belgeler Dolaşım Belgeleri, Türk Malı Belgesi, Sayısal Takograf Pasaport-Vize İşlemleri İş Makinası Tescil İşlemleri İndirim Sağlayan Kuruluşlar

17 Üyelik ve Aidat Odamıza elektronik ortamda (online) üye olabilirsiniz İstanbul da merkezi veya üretim tesisi bulunan, 10 ve üzerinde çalışanı olan sanayicilerimizin Oda üyeliklerini, tamamen elektronik ortamda yönetilen süreçlerimiz sayesinde süratle gerçekleştiriyor, diğer Odalara üyeliklerinden dolayı üyelerimize ilave aidat yükü oluşmaması için aidat paylaşımını kayıt aşamasından itibaren sağlıyoruz. Elektronik Hizmetler Yenilenen web sitemiz, zengin bilgi içeriğinin yanı sıra, üyelerimizin birçok işlemini elektronik olarak gerçekleştirmesine imkan tanıyor. adresli web sitemizin online hizmetler bölümünde; üyelik kaydınızı yapabilir, faaliyet belgesi alabilir, kapasite raporu başvurunuzu yapabilir ve süreci izleyebilir, Odamızca düzenlenen eğitim ve seminerlere kayıt olabilir, veri tabanımızda yer alan üye firma bilgilerine ulaşabilir ve üyelerimize çeşitli alanlarda avantajlı hizmet sağlayan kurum ve kuruluş bilgilerine erişebilirsiniz. Kapasite Raporu Kapasite raporlarımızla hizmetinizdeyiz Sanayi Sicil Belgesi, Gıda Sicil Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi gibi sanayiciliğe özel birçok işlem için ihtiyaç duyduğunuz kapasite raporumuz ile ucuz elektrik kullanımı, gümrük işlemleri, ihracat teşviği, fuar giderlerinin karşılanması gibi birçok avantajdan yararlanmanızı sağlıyoruz. Kapasite raporlarınız düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

18 Ekspertiz Raporları Ekspertiz raporlarımız ve belgelerimizle sorunlarınıza çözüm üretiyoruz İhracat, ithalat, gümrük, vergi, teşvik ve sanayi ile ilgili diğer mevzuat gereğince ilgili kurumlara sunulmak ve kamu kurumlarından Odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere muhtelif ekspertiz raporları ve belgelerle firmaların karşılaştıkları sorunlara çözüm üretiyoruz. Ayrıca üyelerin imalatlarında meydana gelen fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik raporlar düzenliyoruz.

19 Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Teşvik Belgeleri nin adresiyiz İstanbul da yapılmakta olan ve ilgili teşvik mevzuatında belirlenen kriterlere uygun imalat sanayiine yönelik ve sabit yatırım tutarı 10 milyon TL yi aşmayan yatırımlara ilişkin Yatırım Teşvik Belgeleri ni düzenliyor, söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tüm revize, süre uzatımı ve tamamlama vizesi işlemlerini yapıyor, böylece bu işlemlerin Ankara ya gidilmeden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Faaliyet Belgesi Faaliyet belgesi ve özellikle kamu ihaleleri için gerekli imalat ve yerli malı belgeleri Odamızca veriliyor Firmanızın Odamıza üyeliğini gösteren ve birçok kamu kurumundaki işlemleriniz ile vize alım sürecinde gerekli olan faaliyet belgesi Odamızca düzenleniyor. Ayrıca, kamu ihaleleri için gerekli olan ve ürünü imal etme yetkinliğini ortaya koyan; Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi ve İmalatçı Belgesi ile elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamların yurt içinde imal edildiğini ortaya koyan Yerli İmalat Durum Belgesi Odamızca veriliyor. Dolaşım Belgeleri, Türk Malı Belgesi, Sayısal Takograf Menşe ve dolaşım belgeleri ile AB projelerinin gerektirdiği belgeleri düzenliyoruz. Dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyacağınız menşe şahadetnamesi, A.TR, EUR.1 dolaşım belgeleri ile FORM A belgesini Odamızdan temin edebilirsiniz. AB nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında gerçekleştirilen projelerde kullanılmak üzere malın menşeini sertifikalandıran Türk Malı Belgesini düzenliyoruz. Ayrıca, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını kaydeden sayısal takograf kartları da Odamız tarafından düzenlenmektedir.

20 Pasaport-Vize İşlemleri Üyelerimizin vize başvurularına aracılık ediyoruz. Odamız üyesi firmaların yetkililerinin ve çalışanlarının yapacakları yurtdışı seyahatleri için ihtiyaç duyacakları tüm vize başvurularına uzman bir kadro ile aracılık hizmeti sunuyoruz İş Makinesi Tescil İşlemleri İş makineleri tescil işlemlerini yapıyoruz. İş Makinelerinin (yol inşaatı ile sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar) tescil işlemleri Odamızca gerçekleştiriliyor. İndirim Sağlayan Kuruluşlar Üyelerimizin çeşitli kurum ve kuruluşların hizmetlerinden avantajlı yararlanmalarını sağlıyoruz. Odamız üyesi firmaların yetkilileri adına Odamızca düzenlenen Sanayici Kimlik Kartı ile üyelerimizin sağlık kuruluşu, konaklama tesisi vb. birçok kuruluşun hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Konuyla ilgili detaylı ve güncel bilgiler, Odamız web sitesinde yer almaktadır.

21

22 Sanayi Kongresi İnovasyon Üniversite-Sanayi İşbirliği Çevre ve Enerji Sanayinin Yerleşimi ve OSB'ler Avrupa İşletmeler Ağı Dış Ticaret Projeleri 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırma ve Yayınlar "Sanayi" Dergisi Mesleki Eğitim Eğitim ve Seminerler İSO Kütüphanesi

23 Sanayi Kongresi Geleceğe ışık : Sanayi Kongreleri Üyelerimizin küresel rekabet koşullarını daha iyi anlamaları ve küreselleşmenin getirdiği fırsatları yakalamaları amacıyla düzenlenen Kongrelerimizi, zengin içerikli ve vizyoner bir tartışma ortamı olarak tasarlıyoruz. Kurulduğu 1952 yılından bu yana ülkemiz ve sanayimiz için çalışan İstanbul Sanayi Odası, 2002 yılından beri Sanayi Kongresini gerçekleştirmektedir yılında; ana teması 21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme gibi hayli iddialı ve güçlü bir başlık olarak belirlenen Kongre de daha önceki kongrelerden farklı ve yeni bir adım olarak Ekonomi, Devlet-Demokrasi-Toplum ve Şirketlerdeki Vasatlıkla Yüzleşme ve Bundan Çıkış Yolları konularına odaklanan ve tarihin bu bağlamda en kapsamlı ön çalışmalarıyla desteklenen çalıştaylar düzenlenerek hazırlık yapılmıştır. Çalıştaylar sonucunda elde edilen bilgilerle 15 Mayıs 2014 de gerçekleşen kongrede 21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme teması bağlamında ülkemiz için fark ve heyecan yaratan bir sonuç bildirgesi tüm paydaşlar nezdinde paylaşılmıştır. Kongrelerimizde gerçekleştirilen sunumlara erişmek, konuşmacı bilgileri ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için; adresini ziyaret edebilirsiniz.

24 İnovasyon İnovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan sanayicileri ödüllendiriyoruz. Teknolojik altyapıyla donatılmış ve katma değeri yüksek üretimi destekliyor, inovasyon ile farklılaşabilen, kendi teknolojisini üretebilen firmalar yaratmak için çalışıyoruz yılında ilkini, 2014 yılında ise üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz inovasyon ödülleri ile firmalarımızın süreç, insan kaynakları, yönetim, ürün alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarını ödüllendirerek ülkemizde ve sanayimizde yenilikçilik kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütmekte olduğumuz İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi Projemiz ile, İstanbul bölgesinde yer alan sanayi firmalarının Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini ölçmeye yönelik bir metodoloji tasarlamayı ve sıralama sistemi geliştirmeyi hedefliyoruz.

25 Üniversite-Sanayi İşbirliği Sanayi ile üniversiteyi buluşturuyoruz Sanayimizin teknoloji üreten, geliştiren, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan bir yapıya kavuşması ve bu çerçevede ülkemizin daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir toplum haline gelmesi amacıyla sanayi ile üniversite arasında işbirliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Odamızın öncelikli hedeflerinden biri; üniversite ve sanayi arasında etkin, nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olmak. Bu kapsamda, İstanbul da faaliyet gösteren köklü devlet üniversitelerinden; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Katılımlarıyla, Teknoloji Transfer Ofisleri, sanayi firmaları ve ilgili tüm kurum - kuruluşlar arasında işbirliği-güç birliği oluşturulması amacıyla tüm paydaşları buluşturmayı hedefleyen Sanayi Platformunu oluşturduk. Sanayi Platformu, bünyesinde oluşturulan "Strateji","Mevzuat" ve üniversite- Sanayi İşbirliği Portalı" çalışma grupları ile faaliyetlerini sürdürüyor. Sanayi- üniversite işbirliği çalışmalarımız kapsamında; üniversite ile sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji akışının kurumsal ve sistematik bir yaklaşımla ele alınması amacıyla üniversiteler ile "İşbirliği Protokolleri" hayata geçiriyoruz.

26 Çevre ve Enerji Çevre koruma ve enerji verimliliğini önemsiyor, üyelerimizin başarılarını ödüllendiriyoruz 1990 yılından bu yana üyelerine çevre konusunda destek olan Odamız, 2012 yılından itibaren enerji, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki çalışmalarını Çevre ve Enerji Şubesi altında yürütüyor. Bünyesinde ilk kez yalnız sanayi kesimini değil, birçok kurum ve kuruluş temsilcisini aynı masa etrafında toplayarak Çevre İhtisas Kurulu nu oluşturan İstanbul Sanayi Odası, bu yöndeki çalışmalarını; eğitim, danışmanlık, görüş oluşturma, çevre projeleri, çevre ödülleri, karbon ayak izi, atık yönetimi, maden ve gayrı sıhhi müessese ruhsatları, iş sağlığı ve güvenliği ve ağaçlandırma alanlarında yürütüyor. Çevrenin korunmasını, enerjinin ve hammaddenin daha verimli kullanılmasını, daha az atık üretilmesini ve çevre dostu üretime yönlenmeyi teşvik etmek amacıyla 1995 yılında başlattığımız çevre ödüllerini, 2014 yılından itibaren Çevre ve Enerji Ödülleri adı altında vermeye devam ediyoruz.

27 Enerji alanındaki çalışmalarımız; sanayide enerji verimliliği, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ekipmanlarının yerli üretimi, enerji alanında finansman imkanları, farklı kaynaklardan elektrik tedariki ve yerinde elektrik üretimi, İSO Enerji Yönetimi Sistemi ve nükleer enerji sanayisinin gelişimi gibi konularda yoğunlaşıyor. Enerji konularını kapsamlı bir şekilde ele almak üzere sanayi, kamu, üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Enerji İhtisas Kurulunu oluşturduk. İstanbul Kalkınma Ajansı nca desteklenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütmekte olduğumuz İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi projemiz ile, üniversitede ve sanayide enerji verimliliği kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Sanayinin Yerleşimi ve OSB'ler OSB İhtisas Kurulumuz ile sanayinin planlı yerleşimi için çalışıyoruz Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri Geliştirme İhtisas Kurulu ile üyelerimiz için yeni OSB ler oluşturulması, OSB lerin sorunlarına çözümler üretilmesini hedefliyor, ıslah OSB konularındaki girişimleri takip ve teşvik ediyoruz.

28 Avrupa İşletmeler Ağı Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz ile yeni pazarlara açılmanıza, teknolojinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz Avrupa Komisyonu nun, işletmelerin AB mevzuatı, dış ticaret ve teknoloji alanında tek bir merkezden hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğu Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network), 2008 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası ndaki merkezi ile firmalarımıza hizmet veriyor. 54 ülkede den fazla uzmanın çalıştığı Avrupa İşletmeler Ağı, firmalarımıza bu ağ sayesinde doğru bilgi ve müşteriye ulaşma fırsatı sağlıyor. İstanbul Sanayi Odası nda geniş bir ekiple hizmet veren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi, firmalarımıza uluslararası pazarlara açılma ve yabancı ortaklarla ticari ve teknolojik iş birlikleri kurmalarına destek oluyor. Türkiye de 11 konsorsiyumdan biri olan Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi, ticari ortaklık, teknolojik ortaklık ve araştırma işbirliğinde Türkiye'de 1, Avrupa'da 6 ncı sırada yer alıyor

29 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi; AB, uluslararasılaşma ve teknoloji alanındaki uzmanları ile; AB mevzuatı, standartları ve hibelerine ilişkin sorularınızı yanıtlıyor, Şirketlerin AB mevzuatına uyumu konusunda danışmanlık hizmeti veriyor, Yeni müşteriler bulmanıza yardımcı oluyor, Hedef pazar belirlemenizde ve pazar araştırmalarınızda danışmanlık hizmeti veriyor, Şirketlerin ihracat yol haritalarının belirlenmesine yardımcı oluyor, Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarınız konusunda bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. KOSGEB ve Sabancı Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen projenin tüm etkinliklerini adresini ziyaret ederek veya aynı web sitesinden e-bültenimize kayıt olarak takip edebilirsiniz. Dış Ticaret Projeleri Sektörlerimizin yurt dışına açılmalarına yönelik Ekonomi Bakanlığı destekli projeler yürütüyoruz... T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütüyoruz. Proje kapsamında, seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarını sürdürülebilir olarak artırmayı, şirket içi yapılanmalarını ihracat stratejilerine uygun hale getirmeyi ve şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırmayı amaçlıyoruz. Ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri içeren projelerde giderlerin %75 i Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

30 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Türkiye nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu belirliyoruz Her yıl, iş dünyası ve ekonomi profesyonelleri tarafından büyük bir ilgiyle beklenen çalışmamızla Türkiye nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu nu belirliyoruz yılından itibaren araştırma sonuçlarımızı 1 ay öne çekerek Haziran ayında yayınlanmaya başladık. Araştırma ve Yayınlar Araştırma ve yayınlarımızla ekonomi yönetimi ve sanayicilerimize bilgi akışını sağlıyoruz Ekonomik gelişmelerin son derece önemli olduğu günümüzde ekonomi yönetimi ve sanayicilerimize bilgi akışını sağlamak amacıyla global makroekonomik gelişmelerin ve Türkiye ye etkilerinin yanı sıra ulusal ekonomideki gelişmelerin geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü geliştirme sürecinde, imalat sanayi sektörlerinin yol haritalarının belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, meslek komitelerimizin, sektörel dernek ve meslek kuruluşlarının katkıları ile sektör raporları hazırlıyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz kapsamında hazırladığımız Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri çalışmamız ile firmalarımızın AB müktesebatına uyum sürecine hazırlanabilmelerine ve geleceğe dönük stratejilerini saptamalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

31 Sanayi Dergisi Sanayi dünyasının nabzı SANAYİ dergisinde atıyor Türk sanayicilerini ve kamuoyunu bilgilendiren, sorunlara yönelik çözüm önerileri getiren, üyelerin görüş ve düşüncelerini ifade edebildikleri bir platform olan dergimizi her ay düzenli olarak yayımlıyor ve üyelerimize ücretsiz olarak gönderiyoruz. Mesleki Eğitim Mesleki eğitime büyük önem veriyoruz İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası Vakfı temsilcilerinin katılımıyla, sanayicimizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitim alanında çalışmalarda bulunmak ve mesleki eğitim alanındaki birikim ve deneyimleri paylaşmak amacıyla İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu oluşturduk. Eğitim ile ilgili kurumlarla işbirliği tesis edilmesi, Mesleki Yeterlilik Sisteminin güçlendirilmesi ve tutundurulması, hayatboyu öğrenme oranlarının yükseltilmesi, KOBİ lerin eğitim ve gelişim kapasitesinin güçlendirilmesi, meslek okullarının özel sektör yönetimli hale getirilerek Hayatboyu Öğrenme Merkezine dönüştürülmesi ve özel sektör yönetimli meslek yüksekokullarının kurulması konuları İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu nun çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

32 Eğitim ve Seminerler Eğitim programlarımızla rekabet gücünüze destek oluyoruz AB, dış ticaret, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatı, enerji, teşvikler, fikri mülkiyet hakları, Ar- Ge, inovasyon ve teknoloji yönetimi konularında eğitim programlarımız ve seminerlerimiz ile rekabet gücünüze destek oluyoruz. Bir günlük eğitim ve seminerlerin yanı sıra Dış Ticaret Okulu, AB Okulu, Proje Yazma Eğitimi ve İnovasyon Yönetimi gibi uzun süreli ve sertifikalı eğitim programları da düzenliyoruz. Düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize her yıl yaklaşık firma temsilcisi katılmaktadır. İSO Kütüphanesi Zengin bilgi kaynağı : İstanbul Sanayi Odası Kütüphanesi Türkiye ve uluslararası istatistikler, ekonomik raporlar, sektör raporları, ülke raporları, süreli yayınlar ve çeşitli danışma kaynakları içeren kütüphanemiz e yakın yayın ile İSOV- Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Zeytinoğlu Caddesi Necati Cumalı Sokak No24/1 Akatlar, Beşiktaş adresinde hizmet veriyor.

33

34 İstanbul Sanayi Odası Vakıfı (İSOV) TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Ağaçlandırma çalışmalarımız İSO Sanat Galerisi

35 İstanbul Sanayi Odası Vakıfı (İSOV) İSO Vakfımız ile sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz İstanbul Sanayi Odası nın sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürmek üzere 21 Mart 1994 tarihinde İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) kurulmuştur. İSOV un amacı, İstanbul Sanayi Odası na mensup sanayici ve iş adamlarının bilgi, deneyim ve iş yeteneklerinden yararlanarak ülkemizin kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmak ve sanayi üretimini kapsayan konularda mesleki eğitim ve sanayi işbirliğini öngören çalışmalar yapmaktır. İSOV, bu amaç doğrultusunda tüm imkanları ile mesleki eğitim başta olmak üzere, sosyal sorunlar ve doğal afetler gibi konularda Türk sanayisine ve ülkemize hizmet vermektedir. Sanayimizin en büyük ihtiyacı olan nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi konusunda İstanbul da pilot okul olarak seçilen 4 meslek lisesine maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Bu pilot okulların dışında inşasını gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı na bağışladığımız İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi nde uzun yıllardır sanayimizin ihtiyacı olan bilgisayar, iletişim, yabancı dil bilgilerine sahip, çağın teknolojisini yakalamış nitelikli ara eleman yetiştirme misyonunu üstlenebilecek, İSOV a yakışır bir Mesleki Teknik Eğitim Merkezi projesini hayata geçirdik. İstanbul Sanayi Odası Vakfı olarak eğitim kurumlarına yapılan desteklerin haricinde dar gelirli ailelere mensup, öğrenimlerinde başarılı olan; ilköğretim öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ( teknik alanlar), depremzede çocuklar, şehit asker çocukları, şehit polis çocukları ve şehit öğretmen çocuklarına karşılıksız burs imkanı sağlıyoruz. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İstanbul Sanayi Odası koordinatörlüğünde 2010 yılından beri faaliyetlerini yürütmekte olan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu, girişimci ruhlu kişilere bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacı doğrultusunda üniversite ve liselere yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

36 Ağaçlandırma çalışmalarımız Odamız, sosyal sorumluluk bilinci ile 1994 yılından bu yana üyelerinin katkısıyla ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor yılları arasında üyelerimizin katkısıyla 'in üzerinde Fidan ülkemize kazandırılmıştır. İSO Sanat Galerisi Sanat Galerimiz ile sanata ve sanatçıya destek oluyoruz Odamız sosyal sorumluluk çerçevesinde, kültür ve sanata destek vermek amacıyla 2004 yılında İSO Sanat Galerisini açmıştır. Sanat galerimizde, özellikle ve öncelikle sanatı meslek olarak seçmiş, eğitimini almış gençleri teşvik etmek ve önlerini açmak misyonu çerçevesinde çalışmalar yürütmekteyiz. Galerimizde ustaların ve yabancı sanatçıların yapıtlarını da sergilemekteyiz. Kişisel sergilerimiz özgün, çağdaş eserler içeren resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, endüstriyel tasarım, grafik ve tekstil dallarını kapsamaktadır. Sanat Galerimizde sergisi yapılan sanatçıların yapıtları arasından Sanat Danışmanımızın önerisi ile alınan eserlerle İstanbul Sanayi Odası Sanat Koleksiyonu oluşturulmuştur. Sanat Danışmanımız: S. Yalçın DENİZYILMAZ İSO Odakule Sanat Galerisi İstiklal Caddesi No:142/1 Odakule Beyoğlu - İSTANBUL Ziyaret Saatleri: Pazar hariç Telefon: https://www.facebook.com/isosanatgalerisi

37

38

39 Meşrutiyet Cad. No:62, Tepebaşı/İSTANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212)

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

SAMSUN TSO - STRATEJİK PLAN 2014/2017 Dok. No: PL-01 Rev. No: 22.01.2013-01 - 1 -

SAMSUN TSO - STRATEJİK PLAN 2014/2017 Dok. No: PL-01 Rev. No: 22.01.2013-01 - 1 - SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 - 1 - İÇİNDEKİLER No Başlık Sayfa I VİZYON 3 II MİSYON 3 III KALİTE POLİTİKASI 3 IV ÖNCELİKLERİMİZ 3 V ÇEVRE ANALİZİ 4 VI HEDEF KİTLE ANALİZİ 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ 1 Tanıtım Rehberi SUNUS İzmir Ticaret Odası, 130 yıllık tarihi ve 70 bini aşkın üyesi ile sadece kentimizin değil ülkemizin de en köklü ve güçlü meslek kuruluşlarından

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1- GİRİŞ... 4 2- STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ... 5 3- MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 a. Tarihi Gelişim... 6 b. GSO

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLAN 1 22015-2019 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN HAZIRLIK KOMİSYONU Komisyon Başkanı: Fatih GAVGACI Koordinatör Birim: Planlama

Detaylı

ADASO MECLİS ÜYELERİ 2

ADASO MECLİS ÜYELERİ 2 Sunuş 1 MECLİS ÜYELERİ 2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 3 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ / BÜTÇE KOMİSYONU 4 İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 MECLİS ÜYELERİ... 2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 3 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ / BÜTÇE KOMİSYONU...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Performans Programının KOSGEB çalışanlarına ışık tutmasını dileyerek Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

BAKAN SUNUŞU. Performans Programının KOSGEB çalışanlarına ışık tutmasını dileyerek Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. BAKAN SUNUŞU T ürkiye nin dünya ekonomisinde saygın ve etkili bir imaja sahip olabilmesi için atılacak olan ilk adım ülke ekonomisinde istikrarı sağlamaktır. İstikrar sağlanırsa büyüme ve gelişme kaçınılmaz

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

HAYATA İZ BIRAKIYORUZ

HAYATA İZ BIRAKIYORUZ HAYATA İZ BIRAKIYORUZ 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Rapor Hakkında Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik performansımızı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ Yayın Yılı: 2015 Yayına Hazırlayan: İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü Tüm yayınlama, kopyalama ve değiştirme hakları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. içindekiler Önsöz

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2008-2009

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2008-2009 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2008-2009 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Mesajı 4 Rapor Kapsamı 5 Akkök Grubu na Bakış 7 Akkök ün Sosyal Sorumluluğu 14 Akkök te İnsan Hakları

Detaylı