TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) DERS İÇERİĞİ. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) Hafta TEORİ UYGULAMA 1 ( EXCEL )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) DERS İÇERİĞİ. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) Hafta TEORİ UYGULAMA 1 ( EXCEL )"

Transkript

1 1. AMAÇ : TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) DERS İÇERİĞİ Öğrencilere temel bilgisayar kullanımını öğreterek, eğitim ve iģ hayatlarında aktif larak faydalanmalarını sağlamak, daha kapsamlı araģtırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik larak alt yapı luģturmak. Bu amaçla, her bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği temel knular seçilerek bu ders kapsamında anlatılmaktadır. 2. TEMEL KONU BAŞLIKLARI : GÜZ DÖNEMİ 1. Bilgisayara GiriĢ ve Temel Dnanım Bilgisi 2. Klavye Kullanımı 3. ĠĢletim Sistemleri: Windws XP 4. Internet 5. Wrd : Kelime ĠĢlemci Yazılımı BAHAR DÖNEMİ 1. Excel : Elektrnik Tabllama Yazılımı 2. MS-DOS Kmut istemi 3. Pwer Pint : Sunum Hazırlama Yazılımı 4. Sistem Kruması: Virüsler ve Antivirüsler 5. Sistem Yedeklemesi ve SıkıĢtırma TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (BAHAR DÖNEMİ) Hafta TEORİ UYGULAMA MS Excel Genel Tanıtım ve Önemli Kavramlar Excel de yeni dsya luģturma ve Tabl mantığını tanımaya çalıģma ( DOS ) 1.2. TEMEL ARAÇ ÇUBUKLARINI ve Önemli Fnksiynlarını Tanıma (Standart ve Biçimlendirme) 1.3. BASĠT ARĠTMETĠK ĠġLEMLER 1.4. OTOMATĠK VERĠ KOPYALAMA/ARTIRMA 1.5. FORMÜL KULLANIMI Excel dsyaları üzerinde araç çubuklarıyla iģlemler yapma Ġlgili knuların uygulamalı incelenmesi 1.5. FORMÜL KULLANIMI (Devam) Ġlgili knuların uygulamalı incelenmesi 1.6. VERĠ ĠġLEME 1.7. GRAFĠK ÇĠZĠMĠ 2.1. MS DOS Genel Tanıtımı 2.2. Temel DOS kmutları ÇeĢitli veri iģleme yöntemlerinin uygulamalı incelenmesi Örnek tabldan grafik çizdirme Windws içinden MS DOS Kmut istemine geçip, çeģitli DOS kmutlarının uygulamalı incelenmesi Temel DOS kmutları (Devamı) Devam ( DOS ) 8 ARASINAV ARASINAV 9 (POWERPOINT) 10 (POWERPOINT) 11 (POWERPOINT) 12 ( SĠSTEM 3.1. PwerPint Genel Tanıtım ve Önemli Kavramlar 3.2. Slayt düzenleme 3.3. ANAMENÜ nün Önemli Fnksiynlarını Tanıma (Ekle-Biçim-Slayt Gösterisi) 3.3. Önceki knuya devam 4. Bilgisayar Virüsleri ve bunlardan krunma yöntemleri hakkında bilgilendirme PwerPint de yeni sunum luģturma ve Sunum mantığını tanımaya çalıģma Slaytları düzenleme uygulaması Uygulama Ödevi Verilmesi Ġlgili knuların uygulamalı incelenmesi Uygulama Ödevleri Üzerinde Serbest ÇalıĢma PwerPint Uygulama Ödevleri Üzerinde Serbest ÇalıĢma ve Ödevlerin Tplanması Ġlgili knuların uygulamalı incelenmesi

2 KORUMA ) 13 ( SĠSTEM YEDEKLEME ) 5. Genel Sistem ve Dsya Yedeklerinin Alınması ve SıkıĢtırma Kavramlarının Ġncelenmesi 14 GENEL TEKRAR GENEL TEKRAR YIL SONU SINAVLARI Ġlgili knuların uygulamalı incelenmesi 1. EXCEL: ELEKTRONİK TABLOLAMA YAZILIMI 1.1. MS Excel Genel Tanıtım ve Önemli Kavramlar Tabl kavramı ve Yeni ÇalıĢma Belgesi OluĢturma Wrd ile rtak özellikler (Anamenü, Sayfa yapısı, Araç Çubukları, vs.) Hücre, Satır, Sütun, Sayfa Kavramları, Hücre Adresi Seçme/Silme : Hücre, Satır, Sütun Gösterme/Gizleme : Hücre, Satır, Sütun Ekleme : Satır, Sütun (Satır/Sütunun baģlığına sağ tıkla, EKLE yi seç) Hücre içinde değiģiklik = F2 Sınırlı hücrelerde dlaģmak (ilgili hücreler seçilir) Satır yüksekliği ve sütun geniģliğini ayarlama + tmatik ayarlama (aralara çift tıklama) Yazdırma Alanı Hücreleri Biçimlendirme Hücre Tipleri : Genel, Sayı, Metin, Tarih, Para birimi, vs. Hizalama, Yazı Tipi, Kenarlık, Desenler Birden Fazla Sayfada ÇalıĢma Sayfa isimlendirme 1.2. TEMEL ARAÇ ÇUBUKLARINI ve Önemli Fnksiynlarını Tanıma (Standart ve Biçimlendirme) STANDART Araç Çubuğunu Tanıma Artan/Azalan Sıralama : Hangi sütuna göre sıralanacaksa önce sütundaki ĠLK DEĞER seçilmelidir) BĠÇĠMLENDĠRME Araç Çubuğunu Tanıma BirleĢtir ve Ortala Kenarlıklar 1.3. BASİT ARİTMETİK İŞLEMLER Tüm Aritmetik iģlemler ve frmüller = iģareti ile baģlar 4 iģlem (+, -, *, /), yüzde (%) ve üs alma (^) iģlemleri için frmül adı kullanmadan direkt frmül yazılabilir, örneğin A3 ve A5 hücresini tplamak ve A7 ile çarpmak için : = (A5+A5)*A7 veya 3 ün karesi için : = (3 ^ 2) Otmatik Tplam ( + tplanacak hücreler + tplamın yazılacağı hücre seçimi + Enter) Ortalama, Say, En Küçük, En büyük, vs. (Hücre Seçimi + Muse un Sağ TuĢuna basılarak iģlem seçilir) 1.4. OTOMATİK VERİ KOPYALAMA/ARTIRMA Muse un sağ düğmesi ile hücrenin sağ alt köģesi tutulup çekilir ve SERĠLERĠ DOLDUR seçilir) Standart Liste : Sayılar (1,2,3, ), Günler (Pazartesi, Salı, ), Tarihler, Mevsimler, Aylar) Özel Liste Ekleme : Araçlar-Seçenekler-Özel Listeler 1.5. FORMÜL KULLANIMI = FORMÜLADI (Hücre1;Hücre2;Hücre3; ;Hücre N) Örnek : =TOPLA(A1;A3;B9) = FORMÜLADI (ĠlkHücre:SnHücre) Örnek : =TOPLA(A1:A4) Bu iģlem A1,A2,A3 ve A4 hücrelerini tplar. Tek Tek > (;) - Aralık (:) Farklı sayfadan hücre adı : Sayfaadı!Hücreadı Örnek : Sayfa1!A2 veya Mart 2003!A2 (rijinal sayfa adı değiģmiģse tırnak içinde yazılmalıdır) ÖNEMLĠ FORMÜLLER =TOPLA(..), =ÇARPIM(..), ORTALAMA, MAK, MĠN

3 ġġmdġ (), BUGÜN(), METNEÇEVĠR(HAFTANINGÜNÜ(BUGÜN());"gggg") : Bugünün gün adını yazar (pazartesi) KARġILAġTIRMA OPERATÖRLERĠ Operatörler : =, >, <, >=, <=, <> KarĢılaĢtırma : =EĞER(ġart; dğru ise ; yanlıģ ise) Örnek : =EĞER(A1>=50; GEÇTĠ ; KALDI ) : A1 değeri 50 veya büyükse GEÇTĠ, küçükse KALDI yazar. FORMÜL ÇOĞALTMA (Veri çğaltma ile aynı yöntem) 1.6. VERİ İŞLEME VERĠ SIRALAMA VERĠ FĠLTRELEME VERĠ DOĞRULAMA : Veri > Süz > Otmatik Süzgeç 1.7. GRAFİK ÇİZİMİ : Hücrelerin Seçimi > Grafik Düğmesi > Grafik Sihirbazı 2. MS DOS KOMUT İSTEMİ 2.1. MS DOS Genel Tanıtımı DOS nedir, ne zaman kullanılır, neden hala kullanma ihtiyacı var? DOS penceresine geçiģ (BaĢlat > Prgramlar > MS Ds Kmut istemi) 2.2. Temel DOS kmutları Kmutların parametrik kullanımı : kmut / parametre Dsya isimlerinde jker karakter kullanma (* : çk karakter,? : tek karakter) Kmutların kullanılıģında yardım alma > kmut/? Klasör/Dsya Listeleme > DIR Sayfalarda bekletme : DIR/P Dsyaları alfabetik sırada listeleme : DIR/O:N Klasör Kmutları > CD (baģka klasöre geçiģ), MD (luģtur), RD (sil) Sürücü DeğiĢtirme > A: C: Dsya kpyalama Aynı klasöre farklı isimle : COPY dsyaadı yenidsyaadı Farklı klasöre aynı isimle : COPY dsyaadı C:\klasöradı Dsya silme > DEL Dsya adı değiģtirme > REN Disket Kpyalama > COPY A: A: Disket Frmatlama > FORMAT A: DOS penceresini kapatma > EXIT 3. POWERPOINT: SUNUM HAZIRLAMA YAZILIMI 3.1. MS PwerPint Genel Tanıtım ve Önemli Kavramlar Wrd ile rtak özellikler (Anamenü, Sayfa yapısı, Araç Çubukları, vs.) Slayt ve Sunum (Slayt Gösterisi) Kavramları Akıllı Ġçerik Sihirbazı ile adım adım, hızlı ve prfesynel sunum hazırlanabilir ASIL SLAYT : Görünüm menüsü > Asıl Slayt (Tüm slaytlarda rtak lan bilgi ve stiller, altbilgiüstbilgi, vs.) Sunum mdları (Görünüm menüsünde ve slaytın sl altında) Nrmal, Anahat, Slayt Sıralayıcısı, Ntlar, Slayt Gösterisi Slayt Düzenleme Yazılar, Çizim araç çubuğundaki Metin Kutusu ile eklenir Slaytların içerisine, yazı dıģında, resim, ses, görüntü, vs. eklenebilir

4 3.3. ANAMENÜ nün Önemli Fnksiynlarını Tanıma EKLE MENÜSÜ Yeni slayt eklenebilir, ya da mevcut slaytın kpyası luģturulabilir Resim, Film, Ses, Grafik, vs. eklenebilir BĠÇĠM MENÜSÜ Arka Plan : Slaytın arka planına çeģitli renkler veya dlgu efektleri uygulanır. Slayt Düzeni : Yeni bir slaytta baģlık, içerik ve nesnelerin düzeni için öneri sunar. Slayt Tasarımı : Hazır bir slayt tasarımı, mevcut slayta ya da tüm slaytlara uygulanabilir. SLAYT GÖSTERĠSĠ MENÜSÜ Gösteriyi Görüntüle (F5) : Sunumu baģlatır Gösteri Ayarla : Sunumda tüm slaytların mı, belirli slaytların mı gösterileceği ayarlanır. Zamanlama Prvası : Prva yaparak slayt geçiģ sürelerini belirlemeyi ve sunumda tmatik ilerlemeyi sağlar. KnuĢma kaydet : Mikrfn kullanarak Slaytın içerisine ses ekleyebiliriz. Eylem Düğmeleri : Tıklatınca bir iģi yaptırmak istediğimiz bir düğme kymamızı sağlar. Animasyn düzenleri : Slayt üzerindeki tüm yazılar için aynı anda çalıģan rtak animasyn ekler. Özel Animasyn : Ġstediğimiz nesneye istediğimiz animasynu istediğimiz sırada ekleriz. Zamanlama ile mi tıklama ile mi çalıģacağını, hızını, vs. detaylı ayarlayabiliriz. 3 temel animasyn tipi var : GiriĢ, Vurgu, ÇıkıĢ Slayt geçiģi : Slaytlar arası geçiģte uygulanacak efektler belirlenir. 4. SİSTEM KORUMA: VİRÜSLER VE ANTİVİRÜSLER Bilgisayar VĠRÜSÜ nedir? : Bilgisayara ve dsyalara zarar verme amacıyla yazılmıģ, kendini gizleme ve kpyalama yeteneğine sahip prgramlar. Dsyalara BulaĢma Yöntemi : Dsyanın snuna eklenme, içine (araya) yazma, ikame etme (dsyanın yerini alma). Yayılma ġekli : Ağ, Internet ya da Bilgi Deplama Birimlerinden Bilgisayara (RAM > HD) Bilgisayardan Ağ, Internet ya da Bilgi Deplama Birimlerine (HD > RAM) Önemli Virüs Tipleri AçılıĢ Sektörü : Bilgisayar açıldığında ya da disket/cd kunduğunda etkinleģir. Kmut Ġstemcisi : ĠĢletim Sistemi Temel Dsyası lan Cmmand.cm a bulaģır. Dsya Tipi : Bellekte YerleĢik Kalan : Truva Atları (Trjan) : Yararlı gibi görünüp bilgisayardaki bilgileri gizlice gönderen virüs tipleridir. Genelde webden bulaģır, günümüzde çk sık görülmektedir. Gatr, Weather, DateManager, vs.. Makr : Wrd Excel makrlarına bulaģan. Çk Amaçlı : Üstteki yöntemlerden birden fazlasını kullanan. Virüslerin Zararları Ġstem dıģı iģlemler Dsya silme/bzma Bilgisayarın ve prgramların yavaģ çalıģması Hard Diski Frmatlama

5 BIOS u silme Virüslerden Krunma Ylları Antivirüs prgramı yükleme ve düzenli güncelleme Bilgisayarda periydik genel virüs taraması yapma (Antivirüs prgramlarının da % 100 güvenliği sağlayamadığı düģüncesiyle :) Güvenilirliği Ģüpheli Disket ve CD leri kullanmadan önce virüs taraması yapma Disketin güvensiz bir bilgisayarda kullanmadan önce krumasını aktifleģtirme Internet teki güvenilir lmayan sitelerden dsya indirmeme ġüpheli lerin eklerini açmama. 5. ANTİVİRÜS YAZILIMLARI Amaç : Virüsleri tanıyarak bulaģmasını engellemek, virüslü dsyaları bulmak / temizlemek Virüs bellekte aktif lduğunda sistemin temiz bir Disket/CD den açılması gerekir! Bellekte yerleģik kalır ve Görev Çubuğundaki saatin yanında simgesi görülür. Virüs veritabanının internet üzerinden güncellenebilmesi önemli bir özelliktir. (Update) Önemli terimler : Scan (=Tara), Fix/Repair/Clean (=Düzelt/Temizle), Delete (=Sil), Quarantine (Karantinaya alma : temizlenemeyen dsyalar) Update (= Güncelle) Önemli Antivirüs Prgramları ve siteleri Nrtn Antivirüs : McAfee : Önemli Anti-Trjan Prgramları ve siteleri Adaware : 6. SİSTEM EDEKLEMESİ ve SIKIŞTIRMA Bilgisayarda yedek alma kavramı (Genel Sistem ve Dsya Yedeği) Dsyalara zarar veren ptansiyel tehlikeler Bilgisayar ya da deplama birimlerindeki HARĠCĠ zararlar, kayıplar, çalıntılar (Hatalı kullanım, hırsızlık, yangın, vs.) Bilgi deplama birimlerindeki DAHĠLĠ fiziksel arızalar (HD, Disket, CD, vs.) Kullanıcı hatasından kaynaklanan mantıksal dsya bzulmaları / silinmeleri. Virüs tahribatından kaynaklanan mantıksal dsya bzulmaları / silinmeleri. Ağ / Internet rtamından 3. Ģahısların saldırıları. Prgram kdlarındaki ihmallerden kaynaklanan mantıksal hatalar, (Bug lar). Tedbirler Bilgisayarın ve deplama birimlerinin dğru kullanımı. Bilgisayar çalıģırken hareket ettirmeme, Deplama birimlerinin bilgi içeren yüzeylerine dıģarıdan temas etmeme, Disket sürücünün ıģığı yanarken disket takıp çıkarmama,

6 Uygun sıcaklık ve nem kģullarında muhafaza. Manyetik rtamlardan uzak tutma. Gereksiz ya da lisanssız prgram yüklememe, yüklenmiģse Denetim Masasındaki Prgram Ekle Kaldır ya da prgramın kendi Uninstall ı aracılığıyla bilgisayardan kmple kaldırma. Farklı kullanıcı giriģleri için sınırlı kullanıcı hesapları açma (Windws XP +). Antivirüs ve Firewall prgramları kullanma ve sürekli güncelleme. Dsyaların değiģim sıklığına uygun periytlarda yedek(ler) alma Yedekleri farklı rtamlarda saklama (Yangın, hırsızlık, afet, vs. ihtimaline karģı) Yedek alma rtamları Hard Disk (Aynı isimlerle farklı klasörlere veya farklı isimlerle aynı klasöre) > Geçici amaçlı CD-R, CD-RW, DVD Disket (Küçük byuttaki dsyalar) SIKIġTIRMA Amaç > byutu küçültmek (rtalama % 50) ve/veya çk sayıda dsyayı tek dsyada tplamak. Güncel sıkıģtırma prgramları : Winzip, Winrar (Win tabanlı), Pkzip, Arj (Ds tabanlı), SıkıĢtırılmıĢ dsya uzantıları : ZIP, RAR, ARJ. Özel : EXE - Kendi kendini açan. SıkıĢtırma - Açma yöntemi : Windws Gezgininden veya sıkıģtırma prgramından. Genel Prgram Terimleri : SıkıĢtırma : Cmpress, Add t Archive, Açma : Extract t

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SĠSTEM BAKIM YAZILIMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi Dersin Amacı Bilişim sistemlerinin hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Herhangi bir mesleğin

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Başlık. Resim. Yazı. A) B) C) D) 31. Slayta küçük resim eklemek için hangi simge kullanılır? A) B) C) D)

Başlık. Resim. Yazı. A) B) C) D) 31. Slayta küçük resim eklemek için hangi simge kullanılır? A) B) C) D) 6. SINIF 2014-2015 ÖĞRETİM YILI, İZMİR-BAYRAKLI, KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ, 2. DÖNEM, 1. ORTAK TEST SINAV ÇALIŞMA SORULARIDIR 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

Resmi Kullanıcı Kılavuzu. Linux Mint 16. Mate Sürümü

Resmi Kullanıcı Kılavuzu. Linux Mint 16. Mate Sürümü www.linuxmint.org.tr Resmi Kullanıcı Kılavuzu Linux Mint 16 Mate Sürümü TÜRKÇE TERCÜME : BAKİ ALPERTÜRK, YUSUF BOLU, İREM HARMANCI KILAVUZ TASARIMI : EREN KOVANCI, YUSUF BOLU, ERDAL DEMİRAY HATA DÜZELTİMİ

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Bölüm 2: Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi / İşletim Sistemi Hazırlayanlar: Levent Emmungil ve Orçun Madran Bu konuyu bitirdiğinizde; Bilgisayarı nasıl kullanacağınızı öğrenebilecek, Dosyaların nasıl

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır.

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır. MICROSOFT YAZILIM LĠSANSI KOġULLARI WINDOWS 7 PROFESSIONAL Bu lisans koģulları sizinle; Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan bilgisayar üreticisi veya Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan yazılım yükleyicisi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation for 8082 My IC Phone

Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation for 8082 My IC Phone Alcatel-Lucent OpenTuch Cnversatin fr 8082 My IC Phne Kullanım El Kitabı 8AL90835TRCFed01 R300-1412 Bir Alcatel-Lucent telefnunu tercih etmekle bize güvendiniz, bunun için teşekkür ederiz. Alcatel-Lucent

Detaylı

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry Curve 9220 Smartphone Sürüm: 7.1 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-09-19 SWD-20120919104111921 İçindekiler Hızlı Yardım... 8 Başlarken: Akıllı telefonunuz... 8 Popüler başlıklar... 28 Popüler ipuçları...

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı