Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme"

Transkript

1 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha YILMAZ* Öz: Sposorluk, kuruluşlar ve markaları pazarlama ve halkla ilişkiler amaçlarıı gerçekleştirmek içi yoğu olarak kulladıkları bir pazarlama iletişim aracıdır. Güümüzde birçok alada gerçekleştirile sposorluğu kuruluş ya da markaya sağladığı faydayı ya da bir başka ifade ile sposorluğu etkiliğii ortaya çıkarmak öemli bir koudur. Bu çalışma ile, sposorluğu kuruluşları/markaları farkıdalıkları üzerideki etkisi belirlemeye çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusuda sposorluk öcesi ve sposorluk sırasıda sposorlara yöelik farkıdalık, çağrışımlar, sposorluk-saygılık, sposorlukürü ve hizmet satı alma gibi değişkeler 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri öcesi ve sırasıda değerledirilmiştir. Aahtar sözcükler: Sposorluk, Sposorluk Ölçümü, Farkıdalık Abstract: The sposorship is a type of commuicatio ad marketig strategy that istitutios ad well-kow trademarks employ for the purpose of fulfillig their marketig ad public relatio aims very ofte. Todays, it is a importat issue to reveal the effectiveess of sposorship that is ecoutered i may differet fields i the market, ad also to reveal the beefits that are obtaied by may istitutios ad brads. With this study, we attempt to brig to light the effectiveess of sposorship o the awareess of the istitutios/brads. To serve that purpose, before ad durig the sposorship, the followig variables towards the sposors, such as awareess, associatios, sposorshipprestige, sposorship-product ad purchasig a certai service were ivestigated before the start of ad durig the 6. Iteratioal Eskişehir Film Days. Key words: Sposorship, Measuremet of Sposorship, Awareess. * Aadolu Üiversitesi, İBF, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü, 6470 ESKİŞEHİR Faks: , Tel: , 587

2 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 1. GIRIŞ Sposorluk öemi her geçe gü arta bir pazarlama iletişimi aracıdır ve ticari bir yatırım olarak görülmektedir. Spor, saat, çevre ve sosyal alada birçok sposorluk uygulaması ile karşılaşılmaktadır. Sposorluk, müşteriler ve stratejik ortakları etkilemek içi düzelee diğer pazarlama etkilikleriyle bağlaabile bir iletişim aracıdır. 005 yılı içi ögörüle global sposorluk pazarı 4.1 milyo dolardır (Coli, 00, s.4). Yaygı olarak kullaılmasıı edeleri; çağrışımlar aracılığıyla sposor ola kuruluşu/markaı imajıı ve farkıdalığıı artırabilmesi, kilit öeme sahip hedef kitle arasıda ürü ya da markaya yüksek görüürlük sağlayabilmesi, satış kampayaları ve pazarlama çabaları içi bir araya gelme ortamı yaratabilmesi, duyurum ve medya yasıması elde edebilmesi biçimide sıralaabilir (Wilcox vd, 00, s.4). Sposorluğu gelişimi birçok değişkee bağlaabilir. Medya ve diğer promosyo masraflarıı artması, bazı ürü ve hizmetler içi reklam kullaımıı olaaklı olmaması, sposorluğu spesifik hedef kitlelere ulaşabilmesi, global markaları pazarları içi dil ve kültür egellerii kolaylıkla aşabilmesi, kuruluşları misafirperverlik amaçlarıa hizmet edebilmesi bu değişkelerde bir kaçıdır. Sposorluk aracılığıyla kuruluşlar/markalar farkıdalıklarıı ve imajlarıı sürdürmede gözle görülür bir başarıya sahip olabilmektedirler. Sposorluk akademik alamda da ilgi çeke bir koudur ve özellikle 1990 lı yıllarda itibare tüm düyada kouyla ilgili birçok makale yayımlamıştır. Bu makalelerde yer ala koular, sposorluğu yapısı, sposorluğu yöetilmesi, sposorluk etkilerii ölçümü, sposorluğu stratejik kullaımı, sposorluğu yasal ve etik boyutları altıda icelemektedir. Bu çalışma ile, Eskişehir Aadolu Üiversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafıda her yıl Mayıs ayıda düzelee Uluslararası Eskişehir Siema Güleri etkiliğie sposor ola kuruluş/markalara yöelik asıl bir farkıdalık oluştuğu ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri, yerli ve yabacı film gösterimleri, oyucu ve yöetmelerle yapıla söyleşiler ve our kouklarıa verile ödüller gibi birçok etkilikle bir hafta boyuca devam etmektedir. Siema Güleri e yerel ve ulusal/uluslararası bir çok kuruluş/marka sposor olmaktadırlar.. SPONSORLUK KAVRAMI Sposorluk, karşılığıda ticari bir potasiyelde yararlamak içi, bir etkiliğe akit ya da başka bir şekilde yapıla bir yatırımdır. Sposorlukla iki şey satı alıır. Bularda ilki, hedef kitlesi ola bir etkiliğe potasiyel olarak maruz kalma, ikicisi ise, etkilikle çağrıştırıla bir imajdır ve bu imaj etkiliği algılaışıyla oluşur. Ticari bir amaç içi yatırım yapılması bu alamda sposorluğu reklama bezetir. Acak bu, kurumu patroaj ya da hayır amaçlı yaptığı ve yatırımı geri döüşüü şirketi kedisi içi değil, toplum içi olduğu kurumsal yardım biçimleriyle karıştırılmamalıdır (Meeagha, 1991, s.6). Sposorluk, sposor olua kuruluşa uzu ve kısa döemli faydalar sağlamaya çalışır. Sposorluk tüketicii hatırlaması (Beett 1999; Hase ve Scotwi 1995; Nicholls, Roslow ve Dublish 1999), sposorları farkıdalığı ve taıması (Beet 1999; Bloxham 1998; Pam ve Johar 001), sposor imajı (D Astous ve Blitz 1995; Otker ad Hayes 1987), sposora yöelik tutum ( McDaiel 1999; Speed ve Thompso 000; Stipp 1988) ve satı alma iyeti (Madrigal 001; Mc Daiel 1999) üzeride etkiye sahiptir (Rifo vd, 004, s.0). 588

3 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme. SPONSORLUK NASIL ÇALIŞIR? Sposorluk, sposoru mesajıı bir etkilik ya da kuruluşla birleştirerek, hedef kitleyi dolaylı bir şekilde ika etmeye çalışır (Jalleh vd, 00, s.8). Sposorluk tutumları şu şekilde etkileyebilir: 1. Sposor olua olaya maruz kalmak, taıırlık duygusua yol açabilir. Bu edele, mesaj ya da kuruma yöelik olumlu duygulara ede olur. Bu yolla, sposorluk mesajı sosyal ormu ya da sosyal kabulüü algılamasıı pekiştirebilir. Böylece, farkıdalık bireyleri o etkiliğe hassaslaştırarak diğer promosyo etkiliklerii kolaylaştırır.. Sposorluk, etkilikte sposora olumlu duygu trasfer ederek souçlaır. Olumlu imaj ya da olumlu duygular (eğlece, heyeca, zevk) etkilikle birleştirilir ve mesaj ya da kuruluşa trasfer edilir.. Tutumları çok sayıda iaca dayaması edeiyle bir orgaizasyoa, marka ismie ya da sağlıkla ilgili bir mesaja yöelik ifade edile tutumlar e göze çarpa iaçlara dayaır. Sposorluk, bir iacı göze çarpmasıı artırabileceğide tutumları etkileyebilir. Sposorluğu asıl çalıştığıı açıklamaya yardım ede A-ERIC Modeli e göre ise, sposorluk, bağlatı/çağrışım, maruz kalma, ilişki, bütüleşik iletişim yoluyla işler. Bu aşamalar şöyle açıklaabilir: Bağlatı/çağrışım (Associatio): Desteklee olay ile kuruluş/markaı bütüleşmesi ve bu bütülüğü hedef kitleye yasıtılmasıa karşılık gelir (Odabaşı ve Oyma, 00, s.46). Desteklee olayı markaya uyumu, sağladığı bütülük, tüketicileri mesajları almasıı kolaylaştır. Öreği Volvo u motor sporlarıa sposor olması gibi. Maruz Kalma (Exposure): Sposor, sposorluk yaptığı faaliyet/etkilik sayeside belli bir taıtım yapma imkaı bulur. Sposor firmaı logo, ürü veya mesajıa çeşitli şekillerde maruz kalıır. Stadyum reklamları, forma reklamları sposor firmaı logosu, ürüü ya da mesajıa maruz kalma örekleridedir. İlişki (Relatioship): Sposorluk etkiliği, sposorluğu hedef kitlelerle ilişki kurması içi bir fırsattır. Sposorluğa kou ola etkiliği hedef kitlelerii taımlaması ve bu hedef kitleleri bu etkiliğe karşı özel bir ilgisii olması gerekir. Formula 1 gibi sposorluk yapıla bir dizi etkiliği yüksek bir statüsü vardır. Bu gibi etkilikler yüksek düzeydeki müşteriler içi özel statülü olaylardır. Bütüleşik İletişim (Itegrated Commuicatio): Sposorluk güümüzde birçok kuruluşu iletişim karmasıı öğeleride biri halie gelmiştir. So zamalarda pazarlamaı bir elemaı ve firmalar içi diğer iletişim yötemi olarak kullaılmaya başlamıştır. Sposorluk yapılmasıı amaçları, imaj yaratma, farkıdalığı artırma şeklide ifade edilmektedir (Arga, 004, s.86). 589

4 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 4. SPONSORLUĞUN HEDEFLERİ Sposorluk çeşitli hedefleri gerçekleştirmek içi kullaılır. Sposorluklar, aslıda tüketicilere yöelirke, ilgili hedef kitleler olarak adladırılabilecek persoel, çalışalar, toplum liderleri, politikacılar ve diğer paydaşlar üzeride doğruda ya da dolaylı olarak olumlu etkiye de sahip olabilir (Jalleh vd, 00, s.7). Sposorluğu iki aa iletişim amacı marka farkıdalığı ve markaya yöelik tutum yaratılmasıdır. Buula birlikte birçok sposorluk değerledirmesi, süreci değerledirilmesi, etkilik sposorlarıa yöelik tüketici farkıdalığı ve bu farkıdalılığı kurum imajı ya da tutumları üzerideki etkisie odaklaır (Jalleh vd, 00, s.7). Sposorluğu hedeflerii, kurumsal hedefler ve marka hedefleri olmak üzere iki başlık altıda iceleyebiliriz Sposorluğu Kurumsal Hedefleri Sposorluğu kurumu farkıdalığıı artırmak ve imajıı değiştirmek gibi kurumsal hedefleri vardır. Kurumu farkıdalığıı artırmaya örek olarak sposorluk aracılığıyla farkıdalık hedefie ulaşa kuruluşlar verilebilir. Öreği, Corhill Sigorta adlı bir İgiliz şirketi, İgiltere pazarıda sposorluk aracılığıyla farkıdalığıı de 16 ya çıkarmıştır. Cao firması yie İgiliz Futbol Ligi i yıllık sposorluğu ile farkıdalık oraıı 18,5 de 79 a çıkarmıştır. Sposorluğu kurumu imajıı değiştirmesi ise, sposorluk yatırımlarıda sıklıkla kullaıla kilit hedeftir. F1 ile Yardley adlı bir İgiliz markasıı çağrıştırdığı femie alam daha yei ve daha maço bir imaja döüştürülmüştür. 4.. Sposorluğu Marka Hedefleri Marka hedefleri olarak da sposorluk, hem marka farkıdalığı hem de marka imajıa yöelik hedeflere ulaşma yeteeğie sahiptir Budweiser Avrupa pazarıda ürülerie yöelik farkıdalık elde etmede kilit öğe olarak sposorluğu kullamıştır. 00 yılı Mart ayıda yapıla bir araştırmada, futbola yatırım yapıla markalar arasıda Turkcell i farkıdalığı 0,6 ike, FIFA Düya Kupası sorasıda, Ağustos 00 de bu ora 16 ya çıkmıştır (http:www. marketigturkiye.com/ BilgiBakası/detay&o=5). Sposorluk, pazarda bir markayı koumladırmak, o pazar çerçeveside imajıı değiştirmek içi kullaılabilir. Bir markayı geçlik pazarıa yöelik olarak yeide koumladırmak içi popüler müzik etkiliklerii sposoru oluabilmektedir. Öreği, Avea Tarka ı koserlerie sposor olarak daha geç bir imajı olduğuu pekiştirmektedir. Pazarlama iletişimi karması içide, hem kurumsal hem de marka bazıda farkıdalık ve imajla ilgili hedeflere ulaşmada sposorluk oldukça etkili bir araçtır (Meeagha, 1991, s.41). 5. SPONSORLUĞUN YARARLARI VE RİSKLERİ Sposorluğu yararlarıda biri, hedef kitleleri çekebilmesi, sposor olua olayı değerii sposora trasfer edebilmesidir. Acak buları dışıda da birçok yararıda söz etmek mümküdür. Aşağıda sposorluğu diğer yararları yer almaktadır (Pickto ve Broderic, 001, s.516). 590

5 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme İmaj yaratılması: Sposorluk, sposor ola şirketi toplumda aldığıı topluma geri vere iyi bir kurumsal vatadaş olarak suulması içi kullaılabilir. Pazarlama aracı olarak kullaılabilmesi: Sposorluk, şirketlere pazarlama iletişimi aracı olarak da çekici gelir. Hem tüketiciler, hem de diğer stratejik ortakları etkilemek içi düzelee pazarlama etkilikleri ile ilişkiledirilebilir. Misafirperverlik fırsatları yaratması: Sposorluğu tüketicileri etkilemesii yaıda birçok şirket mevcut/ potasiyel ortaklar, tedarikçiler ya da dağıtımcılarla da iyi ilişkiler yaratmak isterler. Bu ticari ilişkileri geliştirmei bir yolu da misafirperverlik fırsatlarıyla sposorluğu birbirie bağlamaktır (Pickto ve Broderic, 001, s.517). Cao firması yıl boyuca, 9 takımı yer aldığı futbol ligi sposorluğu sırasıda müşterilerie bedava bilet vererek 9 ay boyuca her hafta müşterilerii yerel bir maç seyreder gibi bu maçları seyretmeleri içi davet etmiş ve maçı oyadığı stadyumda da Cao ürülerii gösterilerii, reklamlarıı yapmıştır (Okay, 1998, s.59). Medyada yer alabilmesi: Sposorluk ücreti ala bazı olayları görüürlüğü yüksektir ve sposorlar bu tür etkilikleri takip ederek medyaı dikkatide yararlaırlar. Televizyoda reklamı yapılamaya alkollü içecekler ve sigara gibi ürüleri sposorluk aracılığıyla medya güdemide yer alması söz kousu olur. Sposorlukta kazaılacak birçok yarara rağme, bu tür orgaizasyoları risk taşımaması mümkü değildir. Sposorluk risklerii şu şekilde sıralayabiliriz: Olumsuz çağrışım: Bazı durumlarda sposor olua olayı imajı şirket üzeride olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Öreği sposor olua spor takımıı iyi bir performas sergileyememesi ya da sposor olua koşucuu adıı bir skadala karışması gibi. Sposorluk kirliliği: Etkilikleri fazla sposora sahip olma olasılığı vardır. Öreği, Formula 1 araçlarıı birçok sposoru adıı taşıması ve bir tür sposorluk kirliliği meydaa gelmesi edeiyle bazı şirketler bu tür bir durumda sposorlukta kaçıabilirler. Değerledirme soruları: Sposorluğu bir diğer riski, değerledirme zorluğudur. Sposor olua olayda etkileip etkileilmediğii ortaya çıkarmaya çalışa tüketici araştırmaları, medyada maruz kalıa mesajları değerledirilmesi gibi çeşitli tekikler kullaılarak sposorluk değerledirmesi yapılabilmektedir. Acak, zama zama bu yötemler bile, geçmişte yapılmış kampayaları etkileri, diğer pazarlama iletişimi araçlarıı kullaımı, kotrol edilemeye çevresel faktörler edeiyle değerledirme içi geçerli bir formu oluşturulamamasıa yol açabilir. Sisi pazarlama adı verile ve sposor ola kuruluş dışıdaki bir kuruluşu sposorlukta yarar sağlaması da etkili olarak kullaılabilmektedir (Pickto ve Broderic, 001, s.518). 6. SPONSORLUĞUN ÖLÇÜMÜ Sposorluğu etkisii ölçmek içi basit, herkesi kullaabileceği ve güveilir tek bir yötem yoktur. Kritik ola, ölçümlemei gelecekteki sposorluk stratejilerii ve uygulamalarıı daha iyiye götürmesi içi kullaılmasıdır (Yurddaş, 00, s.1). 00 yılıa kadar sposorlukla ilgili yayılamış makaleleri iceleye Walliser (00, s.1-16), sposorluk etkisii ölçümüde yararlaıla çalışmaları farkıdalık, imaj, satı alma iyeti ve diğer etkeler olmak üzere üç başlık altıda toplar. 591

6 Sosyal Bilimler Dergisi 007/ Farkıdalık Marka farkıdalığı, markaı mümkü olduğuca çok sayıda potasiyel tüketiciye maruz bırakılmasıyla elde edilir (Gwier, 1997, s.145). Farkıdalık markaya dair algılamaları, fikirleri oluşması içi ö koşul iteliğidedir. Kavram, markaı tüketici belleğide sahip olduğu izleri gücü olarak temelde marka taıırlığı ve marka hatırlaırlığıı içerir. (Uztuğ, 00, s.9). Taıırlık, bir markaı duyulup duyulmadığıı ifade ederke, hatırlama kategoride hatırlaa markaları alatır. Hatırlamayı etkileye faktörler beş gruba ayrılabilir. Bular, maruz kalma durumu, ürü, mesaj, hedef kitle özellikleri ve so olarak da sposorluk etegrasyoudur. Hatırlama, sposorluğa maruz kalma süresi, sposorları öceki marka farkıdalıkları, mesajı uzuluğu ve tasarımı, izleyicileri yaş gibi sosyo-ekoomik durumları, kouya ilgilik ve ilgi, sposor olua etkiliğe göre artar. Her marka etkilik sırası ve öceside kısa olarak arta bir temel hatırlama düzeyie sahiptir ve bu ora etkilikte birkaç hafta sora ilk düzeyie yakı bir düzeye geri döer. Süre ve değişimi büyüklüğü sposoru tüm iletişim çabalarıa dayaır (Walliser, B. 00, s.1). Farkıdalık araştırmaları, sposoru kamuoyuu zihideki geel farkıdalığıı ölçüldüğü Reer ve Tischler i 1977 de yaptığı araştırmalar gibi ya da belli bir etkilik ya da olayla birleştirile sposoru farkıdalık seviyelerii ortaya koduğu Müler 198; Couty 1994; Easto ve Mackie 1998 gibi çalışmalarda oluşur. Acak bu çalışmalardaki souçlar birbiriyle tutarlı değildir (Walliser, 00, s.1). Farkıdalık düzeyleri, marka adıı hatırlatıldığı ve markaı varlığıa yöelik farkıdalığı hatırladığı yardımlı farkıdalık ve ürü kategorisi aıldığı zama markaı ilk akla gelmesi şeklideki yardımsız farkıdalık olmak üzere ikiye ayrılır (Pickto ve Broderic, 001, s.8). 6.. İmaj Her sposorluk etkiliği ya da alaı içsel ya da dışsal izleyicilere trasfer edilebilecek spesifik imaj değerie sahiptir. İmaj trasferi sposor ve etkiliğe yöelik çok sayıdaki yaygı algı, sposor ve etkiliği çağrışımlarıa yöelik izleyicileri tutumları tarafıda olumlu olarak etkileir. 6.. Satı Alma Niyeti ve Diğer Etkiler Sposoru ürülerii satı alma durumu sposor olmaya rakipleri ürülerie göre daha olasıdır. Üiversitede daha düşük bir eğitime sahip olaları sposoru ürülerii satı alması daha olasıyke, diğer tarafta cisiyet satı alma durumuu etkilememektedir. Özellikle sposor; desteklee etkilikle matıklı ve karşılıklı bir bağa sahipse sposorluk, sposoru fiasal değerii de artırmaktadır (Walliser, 00, s.16). Sposorluğu etkiliğii değerledirmede kullaıla yötemler şu şekilde sıralaabilir: Yapıla sposorlukta hedef kitlei e kadarıı farkıda olduğuu belirlemek içi uygulaa araştırmalar, rakip kuruluşları yaptıkları sposorluk faaliyetlerii izleyerek, sposorluk farkıdalığıı ortaya çıkarıldığı araştırmalar, düzeli olarak sürdürüle ve birde fazla kişi-kuruluşu istediği kadar soru ile katıldığı pazar araştırmaları, kuruluşu hedef grupları arasıda sposorlukta öce ve sposorluk sırasıda meydaa gele değişiklikleri belirlemeye yöelik araştırmalardır. 59

7 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme 7. ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırma ile amaçlaa, 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri izleyicilerii, etkiliğe destek vere 9 sposor ile ilgili farkıdalık düzeylerii ve sposorluğa yöelik yaklaşımları ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşabilmek içi, çalışma sposorluk öcesi ve sposorluk esası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Çalışmaı sposorluk öcesi bölümüde yaıtı ara sorular şulardır: 1. Marka/kuruluşu adı daha öce duyulmuş mudur?. Marka/kuruluşu adıı duyulmasıda eler etkili olmuştur?. Marka/kuruluşu sposorluk yapmasıı öemi edir? 4. Marka/kuruluşu sposorluk yapması saygılığıı artırır mı? Çalışmaı sposorluk esası bölümüde yaıtı araa sorular ise şulardır: 1. Siema Güleri sposorlarıda akla ilk geleler hagileridir?. Sposorları isim/ logoları erede görülmüştür?. İsmi ilk kez Siema Güleri sposorluğu ile duyula marka/ kuruluşlar elerdir? 4 Sposora yöelik duygular ile sposoru ürü ya da hizmetii satı alma arasıda e gibi bir ilişki vardır? 5. Sposorlara yöelik çağrışımlar elerdir? 8. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 8.1. Araştırma Modeli Araştırma, sposorluk etkiliklerii ölçüm yötemlerde biri ola farkıdalık ölçümüü kullaıldığı tarama modelie dayalı bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da hale varola bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlaya araştırma yaklaşımıdır. Tarama modelleri, geel tarama ve örek olay taramaları şeklide ikiye ayrılır. Bu çalışmada kullaılacak tarama modeli, çok sayıda elemada oluşa bir evrede, evre hakkıda geel bir yargıya varmak amacı ile, evrei tümü ya da oda alıacak bir grup, örek ya da öreklem üzeride yapıla geel tarama yötemidir (Karasar, 1991, s.77). 8.. Öreklem 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri öceside gerçekleştirile araştırmaı birici bölümü içi, Aadolu Üiversitesi Yuus Emre Kampusü de çeşitli fakültelerde okuya ve amaçsal örekleme yötemiyle belirlee 50 öğreciye soru formu uygulamıştır. 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri devam ederke uygulaa ikici bölümde ise, etkiliği yapıldığı yer ola Aadolu Üiversitesi Siema Salou içide etkilik çıkışıda yie amaçsal örekleme yötemiyle belirlee 100 kişiye soru formu uygulamıştır. 1. Bölümde toplam 50 soru formuu 44 ü,. bölümde toplam 100 soru formuu 78 i geri dömüştür. 59

8 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 8.. Veri Toplama Yötemi Araştırmada veriler, 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri başlamada öce uygulaa sposorluk öcesi soru formu ve 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri devam ederke uygulaa sposorluk sırası soru formları olmak üzere iki formda elde edilmiştir. Sposorluk öcesi soru formu: Bir marka ya da kuruluş tarafıda gerçekleştirile sposorluk faaliyetleri hakkıdaki geel düşüceleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlaa formu ilk bölümüde, Siema Güleri e sposor ola acak sposorlukları heüz herhagi bir yerde ila edilmemiş 9 kuruluşu ismii daha öce duyulup duyulmadığı, eğer duyulmuşsa erde duyulduğu, marka/kuruluş adı duyuluca hagi çağrışımları oluştuğu, cevaplayıcıları kulladıkları ürü ve hizmetleri üreteleri sposorluk yapmasıı öemli bulup bulmadıkları, sposorluğu o marka/kuruluşu saygılığıı artırıp artırmadığı, Uluslararası Eskişehir Siema güleri deilice akla gele bir sposor olup olmadığı sorulmuştur. Sposorluk esası soru formu: Sposorluk etkiliğii ölçümüü ile ilgili literatürde öerile farkıdalık araştırmasıda sorulabilecek soru örekleri ola, markaı duyulup duyulmaması, hatırlaması, marka ile ilgili düşüceleri eler olduğu gibi sorular göz öüe alıarak oluşturulmuştur. Siema Güleri i destekleye sposorlarda hagilerii hatırladığı, bu sposorları isim ya da logolarıı etkilik sırasıda erelerde görüldüğü, ilk defa bu etkilikte ismi duyula marka/kuruluş olup olmadığı, sposor marka/kuruluşlara yöelik duyguları olumluluk düzeyii e olduğu, Siema Güleri i desteklemei sposorları ürü ve hizmetlerii satı almayı düşüdürüp düşüdürmeyeceği soruları yer almıştır. Soru formuda sposor firmalara yöelik düşüce ilgili soruu güveirlik aalizi (reliability aalysis) Crobach Alpha ile sıamıştır ve Alpha değeri olarak 0, 8970 elde edilmiştir. N of cases = 78 N of items = 10 Alpha = 0,8970. Soru formudaki diğer bir soru ola sposor firmaları ürü ve hizmetlerii satı alma ile ilgili soruu yapıla güveirlik aalizi soucu Alpah değeri, 0,856 dır. N of cases = 78 N of items = 9 Alpha = 0,856 dır. Sosyal Bilimler alaıda bezer çalışmalarda 0,60 ı üzeride çıka ve bu değeriyle yüksek kabul edile güveirlik değerlemesi (Yılmaz ve Pirtii, 00, s.16), ölçümleri çerçeveside, bu araştırmadaki 0, 8970 ve 0,856 lık Alpha değerleri oldukça yüksektir. Araştırma verileri SPSS 11.5 paket programıda, frekas dağılımı ve korelasyo aalizi kullaılarak değerledirilmiştir. Araştırma, 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri 004 yılı sposorları ve 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i 004 yılı izleyicileri ile sıırlıdır. 594

9 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme 9. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ Sposorluk Öcesi Bulguları Tablo 1 de görüldüğü gibi cevaplayıcıları 100 ü Aras Kargo ve 91 i Shakespeare Cafe&Pub, 77, si Motta, 6,6 sı TNT Kargo, 5 i Altyazı Dergisi, 54,5 i Metro Grup, si Fial Dergisi Dersaesi i daha öce duyduklarıı ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılaları, 68, si Frasız Kültür Dereği i ve 5 i Proto PR adıı daha öce duymadıklarıı belirtmişlerdir. Tablo 1. Marka/Kuruluş İsimlerii Daha Öce Duyulup Duyulmaması Duymadım Kararsızım Duydum Metro Grup 7 1,8 1,7 1 54,5 Proto PR 1 5 1,7 6 7, TNT Kargo 5,7 1,7 14 6, 6 Frasız Kültür 15 68, 5,7 Aras kargo Motta 1, , Shakespeare Cafe&pub Fial Dergisi Altyazı dergisi 6 7, 1,7 1 5 Kuruluşları adıı duyduğuu ifade edeler erede duyduklarıı Tablo de yer aldığı gibi şu şekilde belirtmektedirler. Ürü- hizmet satı alımı ile adı duyulalar; 54,5 ile Motta ve Shakespeare, çevredeki kişiler aracılığıyla adı duyulalar; 1,7 ile Metro ve Proto PR, reklam aracılığıyla adı duyulalar; 18, ile TNT, ile Frasız Kültür Dereği ve 4,5 ile Aras Kargo dur. 595

10 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 Tablo. Marka/Kuruluşları İsimlerii Nerede Duyulduğu Reklam Sposorluk Ürü/ Hizmet alma Çevre Haber Metro 1,7 1,7 Proto PR ,7 - Motta 1,6-1 54,5 - TNT 5,7 4 18,1 1,7 - Fial Dergisi 15 68, ,7 1 4,5 - Shakesp ,5 7 1,8 - Frasız K. 1 4,5 1 4,5 - - Altyazı 1,6 5,7 1 4,5 Aras kargo 10 45, ,4 - Toplam N 4 1, , , , ,5 198 Tablo de ürü ve hizmetlerii satı aldığıız marka/kuruluşu sposorluk yapmasıı öemli olup olmadığı sorusua verile yaıtlar görülmektedir. Bua göre, cevaplayıcıları 6,7 si sposorluğu öemli bulmakta,.,7 si öemli olmadığıı düşümekte, 4,5 de bu kouda kararı olmadığıı ifade etmektedir. Mediaedge:cia Sesor Araştırması (00) e göre, sposorluğa çok olumlu tepki verdiğii ve sposorluğu gerekli olduğua iadığı söyleyeleri oraı 80 dir. Mediaedge tarafıda yapıla araştırmaı souçları, bu çalışma ile elde edile katılımcıları sposorluğu öemli buldukları bulgusuu desteklemektedir. 596

11 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Tablo. Kullaıla Ürü /Hizmetleri Ürete Kuruluşları Sposorluk Yapmasıı Öemi Frekas Yüzde Çok öemli 6 7, Öemli 8 6,4 Kararsızım 1 4,5 Öemli de il 1,6 Hiç öemli de il Total 0 90,9 Total 100,0 Tablo te ürü ve hizmetlerii satı aldığıız kuruluşu sposorluk yapmasıı öemli olup olmadığı sorusua verile yaıtlar görülmektedir. Bua göre, cevaplayıcıları 67.7 sisposorluğu öemli bulmakta,.7 si ömemli olmadığıı düşümekte, 4.5 i de bu kouda kararı olmadığıı ifade etmektedir. Tablo 4. Sposorluğu Markaı/Kuruluşu Saygılığıı Artırdığı Düşücesi Frekas Yüzde Kesilikle katılıyorum 8 6,4 Katılıyorum 8 6,4 Kararsızım Katılmıyorum Kesilikle katılmıyorum - - Total 0 90,9 Total 100,0 Tablo 4 e göre, cevaplayıcıları, 7,8 i sposorluğu kuruluşu saygılığıı artırdığıı düşümektedirler. Bu düşüceye katılmayaları oraı, olurke, kararsızları oraı da yie de kalmıştır. 597

12 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 9.. Sposorluk Esası Bulguları Tablo 5. Siema Güleri Sposorları Arasıda Akla İlk Gele Frekas Yüzde Metro 8, TNT 9 11,5 Fial Dergisi Dershaesi 7 9,0 Motta 6 7,7 Eski ehir. B. Belediyesi 5 6,4 Aras Kargo 5 6,4 Shakspeare Café&Pub 5 6,4 Hayal Kahvesi 5 6,4 Altyazı Dergisi 4 5,1 Efes Pilse,6 Akara. Frasız Kültür Merkezi 1 1, Hiç fark etmemi im 1 1, Total ,0 Araştırmaya katılaları 8, si Siema Güleri i sposorları arasıda akla ilk gelei Metro Grup olduğuu ifade etmişlerdir. Metro Grup u ardıda sposor olarak e çok hatırlaa kuruluş 11,5 ile TNT Kargo dur. Fial Dergisi Dershaesi ise, 9 ile sırala sposorlar arasıda üçücü olarak hatırlamıştır. Tablo de de belirtildiği gibi, Metro adıı sposorlukta hatırlayaları oraı 9.1 ile, reklam ve çevresideki kişilerde duyduğuu ifade edeleri oraıda düşük olsa da Metro grup cevaplayıcılar tarafıda bilie ve Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i sposorları arasıda akla ilk gele marka olmaktadır. Metro u süregele sposorluğu bu çağrışımı oluşmasıda etkili olmuştur. Tablo 6. Sposoru İsmi/Logosuu Nerde Görüldüğü Frekas Yüzde Afi lerde 0 5,6 Etkilik salouda 15 19, Program kitapçı ıda 11 14,1 Bro ürde 5 6,4 Etkilik salou öüde 5 6,4 Di er 1 1, Total ,0 598

13 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Tablo 6 da cevaplayıcıları 5,6 sıı sposorları ismi/logosuu afişlerde gördüğüü ortaya çıkarmaktadır. 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i yapıldığı saloda göreleri oraı 19,, program kitapçığıda göreleri oraı ise, 14,1 dir. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i afişleri, görüürlük açısıda etkilik salou ve program kitapçığıda daha fazla etkiye sahip olmuştur. Tablo 7: İsmi İlk Defa Bu Etkilikte Duyula Markalar Frekas Yüzde Proto PR 4 5,8 Frasız Kültür 19 4, Motta Pasta 17 1,7 Metro 16 0,5 TNT 16 0,5 Altyazı 16 0,5 Aras Kargo 4 5,1 Fial Dergisi,8 İsmi ilk defa bu etkilik sırasıda duyulalar sırasıyla; 5, 8 ile Proto PR, 4, ile Frasız Kültür Merkezi, 1,7 ile de Motta dır. Uluslararası Siema Güleri başlamada öce yapıla araştırma bulgularıda da (Tablo 1) cevaplayıcılar Proto PR adıı daha öce duymadıklarıı söylemişlerdir. Duyduklarıı belirteler, buu çevrelerideki kişiler aracılığıyla gerçekleştiğii ifade etmişlerdir. Bu kişiler ya muhtemele İletişim Bilimleri Fakültesi öğrecisi olduğuda bu şirketi bileler ya da Proto yu temizleyici markası ile karıştıralardır. Proto PR i cevaplayıcılar ezdide marka biliirliği problemi olduğu görülmektedir. Sposorlara yöelik duygu ve 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i sposorluğuu üstlemesiyle ürü-hizmetlerii satı alma arasıda Pearso Korelasyo tablolarıa bakıldığıda, Metroya yöelik duygu ile Metro u ürü ve hizmetlerii satı alma arasıda pozitif ve alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0.69, p<0.05). Bua göre, duygu olumlu oldukça satı alma isteği de artmaktadır deilebilir. Akara Frasız Kültür Merkezi e yöelik duygu ile Akara Frasız Kültür Merkezi i ürü ve hizmetlerii satı alma arasıdaysa yie, pozitif alamlı bir ilişki vardır (r=9, p< 0.05). Proto PR a yöelik duygu ile Proto PR ı ürü ve hizmetii satı alma arasıda (r= 79, p< 0.05), Aras Kargo ya yöelik duygu ile ürü ve hizmetii satı alma arasıda, (r= 9, p<0.05), Motta ya yöelik duygu ve Motta ı ürü ve hizmetii satı alma arasıda (r=80, p<0.01) alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Mediaedge (00) verilerie göre, kalitesi ve fiyatı ayı olmak koşuluyla sposorluk yapa bir firmaı ürüü tercih edeleri oraı 65, fiyatı yüksek dahi olsa toplumsal bir kouda sposorluk yapa bir firmaı ürüüü diğer ürülere tercih ettiğii açıklayaları oraı 1 dir. Yie ayı çalışmaya göre, sposoru ürülerii sposor olmayalara göre tercih edeleri oraı 45 dir. 599

14 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 Araştırmacı tarafıda bu çalışmada, cevaplayıcıları yaşı ve cisiyeti gibi demografik özellikleri ile sposor ola markaları satı almaları arasıda bir ilişki olup olmadığı da araştırılmış, acak yaş, cisiyet ve satı alma arasıda alamlı bir ilişki bulumamıştır. Walliser (00, s.16), üiversite eğitimide daha düşük bir eğitim seviyesie sahip ola bireyleri sposoru ürülerii satı almasıı daha olası olduğuu ifade eder. Araştırmaya katılalar üiversite ve üzeri eğitime sahip bir izleyici kitle arasıda seçildiği içi eğitim değişkei araştırmada dışıda tutulmuştur. 9.. Sposorlara Yöelik Marka Çağrışımları Şekil 1. Metro Grup Marka Çağrışımları Cevaplayıcıları Metro ya yöelik çağrışımları 7 ile alışveriş, 4 ile metro, 1 ile topta, dershae ve tre kavramlarıda oluşmaktadır. Şekil : TNT Kargo Marka Çağrışımları TNT Kargo deilice cevaplayıcıları aklıa 8 ile diamit kavramı ve 15 ile kargo gelmektedir. 47 ile diğer kategorisii oluştura çağrışımları ise, müzik, iteret, güvece, ucuz, iletişim ve içecek sözcüklerii kapsamaktadır. 600

15 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Şekil : Fial Dergisi Marka Çağrışımları Fial Dergisi Dersaesi deilice akla ilk gele 8 ÖSS dir. ÖSS i ardıda 11 ile başarı gelmektedir. 7 ola diğer kategoriside toplaa kavramlar ise, mavi, seviyesizlik ve sıkıcı sözcükleride oluşur. Şekil 4: Shakespeare Marka Çağrışımları Shakespeare markasıa yöelik çağrışımlar, 19 kalite, 16 bira, 14 cafe-bar, 11 eğlece ve yie 11 ile bahçede oluşur. Diğer kategorisii oluştura 9 luk dilimdeyse, klas, klas görütü, içi boş hizmet, burjuvazi, Eskişehir, haller, kültür, var olmak, tiyatro, kahveregi, edebiyat çağrışımları yer almaktadır. Şekil 5: AFKM Marka Çağrışımları 601

16 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 AFKM ye deilice akla ilk gele oraıda kültürel etkiliktir. Kültürel etkilik çağrışımıı ardıda 0 Frasa ve Kızılay, 7 dil eğitimi gelmektedir. 0 lik bir oraa sahip ola diğer kategoriside ise, arşiv, aja ve şüpheli kavramları yer alır. Şekil 6: Altyazı Dergisi Marka Çağrışımları Altyazı dergisi e yöelik ola çağrışımlar ise şöyle açıklaabilir. Cevaplayıcıları 5 si Altyazı dergisi deice siema, 1 si geel kültür ve yie 1 si edebiyat kavramlarıı ifade etmişlerdir. 4 oraıdaki diğer kategorisi ise, yasemi, hobi, çarşı, taıştım ama aralık-ocak sayısıyla çağrışımlarıda oluşmaktadır. Şekil 7: Proto PR Marka Çağrışımları Proto PR marka çağrışımları ise, ile iletişim, ile temizleyici kavramlarıda oluşmaktadır. Yoğu reklam uygulaya Proto isimli bir yer cilası markası, Proto adıı duyalarda temizleyici çağrışımı yaratabilmektedir. 45 lik bir paya sahip ola diğer kategorisideyse, edebiyat, Tuborg müşteri temsilcisi, bası, çizim çağrışımları yer alır. Şekil 8: Aras Kargo Marka Çağrışımları 60

17 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Aras Kargo ya yöelik çağrışımlar, 8 ile taşımacılık, 5 ile güveli ve hizmet, 6 ile paket kavramıda oluşur. 6 oraıa sahip diğer kategoriside Mevlüt abi ve sekreter kavramları yer alır. Şekil 9. Motta Marka Çağrışımları Motta deilice 50 pasta, 18 lezzet, 14 pahalı, 7 cafe kavramları akla gelmektedir. Motta markasıa yöelik ola ve 11 ile diğer kategoriside toplaa kavramlar ise, ramaza, güvece ve hızda oluşmuştur. 10. SONUÇ VE ÖNERİLER Sposorluklar spor, kültür-saat, müzik, yayı, sağlık ve çevre gibi birçok alada, marka ya da kuruluşlara görüürlük sağlaya öemli bir pazarlama iletişim çabasıdır. Milyolarca doları bula sposorluk yatırımları iyi değerledirildiğide kuruluş ya da marka içi geri döüşü so derece öemli olabilecek bir ticari yatırımdır. Özellikle spesifik hedef kitlelere ulaşmada sposorluk ikar edilemez bir güce sahiptir. Ülkemizde yapıla sposorluklara geel olarak bakıldığıda, yıllardır devam ede ve çeşitli etkiliklerle birlikte aıla sposorluklar olduğu gibi (Eczacbaşı-İstabul Film festivali), desteklee etkiliği hizmet verile sektörle hiç alakalı olmadığı örekler de görülmektedir. Bu alada yapıla yatırımları geri döüşüü ortaya çıkarılması içi sposorluğu etkiliği yöüde araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile, saat alaıda yapıla bir etkilik ola Eskişehir Uluslararası Siema Güleri e sposor ola kuruluşları bu etkilikle siema güleri izleyicileri üzeride asıl bir görüürlük elde ettikleri belirlemeye çalışılmıştır. İki bölümde oluşa bu çalışmaı ilk bölümüde, 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i sposoru olduğu söylemede cevaplayıcılar ola Aadolu Üiversitesi öğrecileride çeşitli kuruluşlar hakkıdaki düşüceleri öğreilmiştir. Sırala kuruluşlar arasıda ismi e çok duyula Metro Grup, TNT Kargo ve Fial Dergisi Dersaesi olmuştur. Metro Grup Eskişehir de herhagi bir marketi olmaya bir gruptur acak siema gülerie uzu yıllardır destek vere kuruluşlarda biridir. Bu kuruluşlara yöelik farkıdalığı reklam, sposorluk, ürü ya da hizmet satı alma, çevredeki kişiler, haberler ya da diğer değişkelerde kayaklaıp kayaklamadığıı ortaya koya soruya verile yaıtlarda, seçeekler arasıda e çok ürü ve hizmet satı alma ile markada/kuruluşta haberdar oluduğu, ardıda sırasıyla reklam, çevredeki kişiler, sposorluk ve haberleri geldiği görülmektedir. Tek tek icelediğide, Metro u reklam ve çevredeki kişiler, Proto PR ve Altyazı Dergisi i çevredeki kişiler, Motta ı ve Shakespare i ürü ve hizmet satı 60

18 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 alıması, TNT Kargo, Frasız Kültür Dereği, Aras Kargo ve Fial Dergisi Dersaesi i reklam aracılığıyla duyulduğu görülmüştür. Cevaplayıcıları sposorluğu da reklam olarak iteledirebilecekleri göz ardı edilmemelidir. Cevaplayıcılar kulladıkları ürü ya da hizmeti ürete kuruluşları sposorluk faaliyetide bulumasıı olar içi öemli olduğuu ifade ederke, sposor olmaı, sposor ola marka/kuruluşu saygılığıı artırdığı fikrie katılmaktadırlar. Literatürde Meeagha (1991) tarafıda ifade edildiği gibi, sposorluk etkiliği izleyicilere trasfer edilebilecek spesifik imaj değerie sahiptir. İmaj trasferi sposor ve etkiliğe yöelik çok sayıdaki yaygı algı ki bu çalışmada yaygı algılarda biri sposorluk yapa kuruluş ya da markaı saygı olarak iteledirilmesidir, sposor ve etkiliği çağrışımlarıa yöelik Siema Güleri izleyicilerii tutumları tarafıda olumlu olarak etkilemektedir. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri ile birlikte akla ilk gele sposor adı Metro Grup tur. Buu edei ise, biraz öce de ifade edildiği gibi Metro Grup u uzu yıllardır sposor olmasıdır. Çalışmaı ikici bölümüde, yardımsız hatırlatma ile Siema Güleri i sposorları arasıda akla ilk gelei Metro Grup olduğu görülmüştür. Metroyu sırasıyla TNT Kargo ve Fial Dergisi Dershaesi izlemiştir. Sposoru ismii/logosuu erede görüldüğü sorusua verile yaıtlara bakıldığıda, sposoru ismi e çok afişlerde görülmüştür. Etkilik başlamada öce gerek etkiliği yapılacağı siema salou öü, gerek üiversite giriş çıkış kapıları, billboardlar ve şehirde asıla afişlerde sposoru ismii görülmesi, yardımsız hatırlatmada sposor ismii hatırlamasıa ede olmaktadır. Etkilik saloua asıla afişler de sposoru ismii görülmeside etkili olmuştur. Sposor ismii yer aldığı bir diğer araç ola program kitapçıkları, etkilik başlamada öce parayla satılmakta ve saklaabilmektedir. Acak program kitapçığıda yer ala sposor isim ve logolarıı afişler ve etkiliği yapıldığı salou içi kadar görülmediği ortaya çıkmaktadır. Sposor ismii broşürde görülmesi ve etkilik yapıla salou öüde görülmesi ile ayı etkiye sahip olmuştur. Broşürler doğal olarak afişlere göre çok daha küçük boyutlardadır. Bu durum, sposoru isim ya da logosuu da küçük boyutlarda kalması ve görüürlüğüü etkilemektedir. Etkilik salou öüe asıla logou görüürlüğüü düşük olmasıı edei de etkilik başlamada öce salo öüde yığılma olması ve asılı materyali görüürlüğüü zayıflaması ile açıklaabilir. Sposorluk, markalara isimlerii duyurma fırsatları yaratır. İsmi ilk defa bu etkilikte duyula sposor ola Proto PR, İstabul da hizmet vere bir halkla ilişkiler şirketidir ve Eskişehir de siema güleri izleyicisi ola üiversite öğrecileri, üiversite persoeli ve siemaya ilgi duya Eskişehirlileri bu ismi bilmesi zordur. Yardımsız hatırlatmada ilk kez ismi duyula sposor deilice cevaplayıcılar Proto PR adıı vermektedir. Sposorluk aracılığıyla, Proto PR adı 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri izleyicisi tarafıda öğreilmiş ve dolayısı ile hatırlamıştır. Hoek vd (1997, s.), belirttiği gibi, sposorluk ürü kullaıcısı olmayalar içi reklamda daha etkilidir. Proto PR ı ürü kullaıcısı olmasalar da kuruluşu adıa maruz kaldıkları bir etkilikle, kuruluşa yöelik farkıdalıkları artmıştır. Sposora yöelik duygu ile o sposoru ürü ve hizmetii satı alma arasıdaki korelasyolar, sposora yöelik duygu ile sposoru ürü ve hizmetlerii satı alma arasıda doğrusal bir ilişki olduğuu ortaya çıkarmıştır. Bua göre, Metro, Akara Frasız Kültür Dereği, Proto PR, Aras Kargo ve Motta ya yöelik korelasyolar alamlıdır. Proto PR ve Akara Frasız Kültür Dereği ilk kez bu etkiliği sposoru olduğuda ismi duyulmuş 604

19 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme kuruluşlardır. Bua rağme, korelasyo aalizide duygu ve satı alma arasıda alamlı ilişkii çıkışı, sposorluk öcesi bölümde cevaplayıcıları kulladıkları ürü ve hizmetleri ürete kuruluşları sposorluk yapmasıı öemli buldukları yöüdeki bulguyu desteklemektedir. Sposorluk, etkilikte sposora olumlu duygu trasfer ederek souçladığı içi, adı ilk kez duyulsa da sposorluk faaliyetide bulumak kuruluşa yöelik olumlu duygu yaratmakta ve dolayısıyla bu olumlu duygularla birleştirile mesaj sposorlara trasfer edilmektedir. 6. Uluslararası Eskişehir Siema Güleri i sposoru ola markaları ürü ve hizmetlerii satı almaı, cevaplayıcıları demografik özellikleride cisiyet ve yaşlarıyla ilişkili olmadığı görülmüştür. Daeshvary &Schwer tarafıda 000 yılıda yapıla araştırmada da cisiyeti sposoru ürülerii satı almada etkili olmadığı buu yaı sıra, eğitim düzeyi üiversitede daha düşük olaları sposoru ürülerii almalarıı daha olasılı olduğu ortaya koulmuştur (Walliser, 00, s.16). Bu çalışmaya katılaları eğitim düzeyi üiversite öğrecisi ve mezuu olduğu içi eğitim değişkei çalışma kapsamı dışıda tutulmuştur. Araştırma, amaçlı örekleme yötemi ile Aadolu Üiversitesi öğrecileri ve Aadolu Üiversitesi Siema Salou da Siema Güleri etkiliğii izleyeler arasıda gerçekleştirildiğide araştırma ile elde edile verileri geelleemeyeceğii altıı çizmekte yarar vardır. Örekleme gire kişi sayısıı artırarak araştırma yeide uygulaabileceği gibi, çalışmaı sürdürülebilirliği sağlaarak her yıl elde edile veriler kaydedilebilir. Sposorları kaç taesii devamlı bu etkiliğe sposor olduğu, kaç taesii rastlatısal sposor olduğu, devamlı sposorları yatırımlarıı asıl geri dödüğü yie bir başka çalışma ile ortaya çıkarılabilecek bulgulardır. Sposorlukta başarı elde etmek isteiyorsa, sposorluğu bir amacı ve sürekliliği olmalıdır. Sposorluklar, tüketicileri, markalara yöelik biliirliğii artırır ve tüketicileri bu tutumlarıı etkiler (Mediaedge:cia Sesor Araştırması, 00). Proto PR ı adıa yöelik biliirlik oluşması ve ürü-hizmet satı alma isteği bu bulguyu desteklemektedir. Sposorluğu ilk yıllarıda yapıla ölçümlemelerde, sposoru lehie işleyecek olumlu bir durumu ortaya çıkmadığı da görülebilir. Böyle bir durum söz kousu olduğuda, sürekli ve düzeli sposorluk yatırımı ve bu yatırımı ölçümü daha gerçekçi bir souç verebilecektir. Buula birlikte bu çalışmaı sposorluk etkiliği öcesi ve esası değerledirmelerii içermesi, cevaplayıcıları farkıdalık düzeylerii ortaya koyması, sposorluk yapa firmalara yöelik yaklaşımları ilişki fikir vermesi açısıda literatüre katkıda buluacağı düşüülmektedir. 605

20 Sosyal Bilimler Dergisi 007/1 KAYNAKÇA Arga, M. (004), Spor Sposorluğu Yöetimi. Akara: Detay Yayıcılık. Coli, P. (00), Sposorship Marketig Goes Global. The Advertiser. Associatio of Natioal Advertisers, Ic, Jue. Crompto J.L. (004), Coceptualizatio ad Alterate Operatioalizatio of The Measuremet of Sposorship Effectiveess i Sport. Leisure Studies, Vol., No., s.67-81, July. Gwier K. (1997), A Model of Image Creatio ad Image Trasfer i Evet Sposorship. Iteratioal Marketig Review. Vol.14, No.. Hoek, J. ve diğerleri. (1997), Sposorship ad Advertisig: A Compariso of Their Effects. Joural of Marketig Commuicatios. Vol.. pp.1-. Jalleh, G., ve diğerleri (00), Sposorship: Impact o Brad Awareess ad Brad Attitudes. SMQ. Vol.8, No:1. Spirig. Karasar, N. (1991), Bilimsel Araştırma Yötemi. 4. basım. Akara. Mediaedge:cia Sesor Araştırması, (00), Pi Dergisi, C.4, S.4. Nisa. Meeagha, J.A. (1991), The Role of Sposorship i The Marketig Commuicatios Mix; Iteratioal Joural Of Advertisig; Vol. 10. Odabaşı, Y. ve M. Oyma (00), Pazarlama İletişimi Yöetimi. MediaCat Yayıları. Okay, A. (1998), Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sposorluk. 1. baskı. İstabul: Epsilo Yayıcılık. Pope, N.K.L, Kevi E. Voges (1999), Sposorship ad Image: A Replicatio ad Extetio. Juoral of Marketig Commuicatio, Vol. 5, pp Pelsmacker, P.D. M. Geues, J. Va de Bergh (001), Marketig Commuicatios. Harlow: Fiacial Times/Pretice Hall. Pickto, D. ve Broderick, A. (001), Itegrated Marketig Commuicatios. Harlow: Fiacial Times/Pretice Hall. Rifo, N.J, S.M. Choi, C.S.Trimble ve H.Li (004), Cogruece Effects i Sposorship. Joural of Advertisig, Sprig.,1. 606

21 Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Uztuğ, F. (00), Marka Kadar Kouş. İstabul: MadiaCat Yayıları. Walliser, B. (00), A Iteratioal Rewiev of Sposorhip Research: Extetio ad Update. Iteratioal Joural of Advertisig, Vol., No:1. Wilcox, D.,L.,vd. ( 00), Public Relatios: Strategies Ad Tactics. 7th ed., Bosto: Ally ad Baco. Yılmaz, R.A, ve S. Pirtii (00), İşletmelerde Rekabet Avatajı Yaratması Açısıda Müşteri İlişkileri Yöetimi i (CRM) Esasları ve Strateji Oluşturma. Afyo Kocatepe Üiversitesi Yayı No:. Yurddaş, M. (00), Sposorluk ve Yatırımı-Geri Döüşü, Marketig Türkiye, 15 Ekim. İdirilme Tarihi: (http://www.marketigturkiye.com/bilgibakası/detay&o=8). (00). Futbol Sposorluğu Turkcell e Ne Getirdi?.Marketig Türkiye, 15 Ekim. İdirilme Tarihi: (http:www. marketigturkiye.com/ BilgiBakası/detay&o=5). 607

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri uyruk Teorisi Ders Notları: Bazı uyruk Modelleri Mehmet YILMAZ mehmetyilmaz@akara.edu.tr 10 ASIM 2017 11. HAFTA 6 Çok kaallı, solu N kapasiteli, kuyruk sistemi M/M//N/ Birimleri sisteme gelişleri arasıdaki

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar:

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar: 25 Ocak 2013 Cuma Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 86,437.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANATII 5. ÜNİTE: DAGAAR ETİNİ e TEST ÇÖZÜERİ 31 5. Üite 1. ou Etkilik C i Çözümleri c. 1. Soruda e dalgalarıı hızı eşit erilmiş. Ayrıca şekil icelediğide m = 4 birim, m = 2 birimdir. Burada;

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNDEKSLER Basit İdeksler Bileşik İdeksler Tartısız İdeksler Tartılı İdeksler Mekâ İdeksleri İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erka OKTAY İktisadi göstergeleri daha iyi yorumlayıp karşılaştırılabilecek

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

ÇÖZÜM.1. S.1. Uyarılmış bir hidrojen atomunda Balmer serisinin H β çizgisi gözlenmiştir. Buna göre,bunun dışında hangi serilerin çizgileri gözlenir?

ÇÖZÜM.1. S.1. Uyarılmış bir hidrojen atomunda Balmer serisinin H β çizgisi gözlenmiştir. Buna göre,bunun dışında hangi serilerin çizgileri gözlenir? KONU:ATOM FİĞİ ebuyukfizikci@otmail.com HAIRLAYAN ve SORU ÇÖÜMLERİ:Amet Selami AKSU Fizik Öğretmei www.fizikvefe.com S.1. Uyarılmış bir idroje atomuda Balmer serisii H β çizgisi gözlemiştir. Bua göre,buu

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı