:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir."

Transkript

1 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak çalışmak üzere başvuruyorsunuz. İlgili Belgeler de yer alan hükümlerin herhangi birinin ihlalinin işbu Sözleşme nin ihlali sayılacağını kabul etmektesiniz. İhtilaf halinde bu Kural ve Koşullar İlgili Belgeler in yerine geçecektir. Amway tarafından kabul edildikten sonra işbu Sözleşme, tüm İlgili Belgeler ile birlikte, Sözleşme de tanımlanan kişi(ler) olan ( Siz ) ve ön yüzdeki Amway numarası ile kayıtlı yetkili temsilcileri ile temsil edilmekte olan, Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında kurulmuş, merkezi Şair Eşref Bulvarı No: 6 Kat:7 Çankaya / İzmir adresinde bulunan Amway Türkiye Ltd. ( Amway ) arasında geçerli ve bağlayıcı bir Sözleşme olacaktır ( Sözleşme ). Amway tamamen kendi takdirinde olmak üzere bu Sözleşme yi kabul edebilir veya reddedebilir. Başvuru sahibi, yetkili bir ASG olmak için, bu Başvuru Formu nu eksiksiz olarak doldurmalı, imzalamalı ve Amway literatürlerinin güncellenmesi de dahil olmak üzere Amway in idari ve internet sitesi hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak masrafları karşılamak için Amway tarafından öngörülen yıllık sabit ücreti ödemelidir. Amway in kabulü bu Sözleşme nin kurulmasındaki son aşamadır. Amway, teklifinizi reddederse durumu size yazılı olarak bildirecek ve masrafları Amway e ait olmak üzere tüm Amway literatürlerini ve Ürünlerini iade etmeniz kaydıyla, Sözleşme ye ilişkin Amway e ödediğiniz tüm bedelleri iade edecektir. Herhangi bir cezaya ya da sorumluluğa tabi olmaksızın ve bir gerekçe göstermek zorunda kalmaksızın işbu Sözleşme nin Amway tarafından kabulünü takiben 180 takvim günü içerisinde yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme yi feshedebilirsiniz. Amway, Sözleşme ye ilişkin Amway e ödediğiniz tüm bedelleri Size iade edecektir. 2. Özel Bilgi ve Gizlilik. Amway, ASG ler ve Kayıtlı Müşteriler e ilişkin bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ürünlerine, faaliyetine ve burada açıklandığı üzere 1 Sponsorluk İlişkisi ne ( Sİ ) ait özel ve gizli bilgiler ile ticari sırların sahibidir ( Gizli Bilgi ). Gizli Bilgi nin daima Amway in mülkiyetinde kalacağını ve sadece bu Sözleşme nin ifası için kullanmanıza izin verildiği ölçüde ve Sözleşme de izin verilen kapsam ve amaç doğrultusunda Gizli Bilgiler i kullanacağınızı beyan ve kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme nin açık hükümlerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere Amway in önceden yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgiler i üçüncü bir kişiye, başka bir ASG de dahil olmak üzere, aktarmayacak ya da ifşa etmeyeceksiniz. İşbu Sözleşme nin feshedilmesi ya da yenilenmemesi halinde elinizde bulunan tüm Gizli Bilgiler i Amway e iade edeceksiniz. Bu hükmün herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin Amway nezdinde geri dönülmez zararlar doğuracağını ve söz konusu ihlalin Amway in Sözleşme nin daha fazla ihlal edilmesini ya da Gizli Bilgi nin daha fazla ifşa edilmesini engellemek adına ihtiyati ve benzeri tedbirleri derhal almaya hak kazandıracağını kabul 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. Üzerinde kavramı, ASG nin Kişisel Sponsoru, Vekil Sponsoru ya da Uluslararası Sponsorları olan kişi ve o kişinin sponsorları ve benzeri kişiler anlamındadır. Altında kavramı ise, ASG nin Kişisel Sponsor ya da Vekil Sponsor olduğu kişi (ancak ASG nin Uluslararası olarak Sponsor olduğu kişi değil) ile birlikte bu kişinin Kişisel Sponsor ya da Vekil Sponsor olduğu diğer ASG ler ve benzeri kişiler anlamındadır. Sİ ifadesi içeriğin gerektirdiği durumlarda tüm ASG ler ile birlikte Sözleşme koşulları doğrultusunda Amway tarafından oluşturulan ve takip edilen sponsorluk ilişkisi anlamına da gelebilir :53:53 1

2 ve beyan etmektesiniz. Bu hüküm kapsamında düzenlenen gizlilik yükümlülükleri işbu Sözleşme nin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. 3. Süre. Sözleşme belirli bir süre için kurulmuştur. Aşağıda 8 inci Paragrafta açıklandığı şekilde Siz veya Amway tarafından daha erken bir tarihte sona erdirilmediği takdirde Sözleşme, 30 Haziran da ya da öncesinde kabul edilmişse Amway in kabul ettiği takvim yılının 31 Aralık gününe kadar; 1 Temmuz da ya da sonrasında kabul edilmişse Amway in kabulünü takip eden takvim yılının 31 Aralık gününe kadar yürürlükte kalır. Daha erken bir tarihte sona erdirilmediği veya yenilenmediği takdirde Sözleşme, ilgili takvim yılının 31 Aralık gününde otomatik olarak sona erecektir. İlgili yenileme ücretinin ödenmesiyle birlikte Amway e bir yenileme talebinde bulunularak (akabinde talebin Amway tarafından kabul edilmesi ile) ya da Amway ile yazılı olarak Sözleşme veya başka bir yolla düzenlenmiş ise otomatik yenileme ile Sözleşme yenilenebilir. Yenileme koşulları, aşağıda 4 üncü Paragraf uyarınca muhtelif zamanlarda değiştirilmiş şekli ile Sözleşme nin koşulları olacaktır. ASG ler sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptirler. Amway, Amway İş Kuralları Madde 3.9 da açıklandığı üzere yenileme talebini reddedebilir. Amway, yenileme talebini reddederse aşağıda imzası bulunan kişiyi (kişileri) yazılı olarak en geç 30 takvim günü içerisinde haberdar edecek ve söz konusu yenileme ile ilgili olarak Amway e ödenen tüm bedelleri iade edecektir. 4. Koşullarda Değişiklik. Amway İş Kuralları hükümleri uyarınca Amway, yapmış olduğu değişiklikleri resmi Amway internet site(ler)inde, Amway resmi literatüründe veya yürürlükteki yasaların izin verdiği başka düzenlemeler aracılığı ile bildirimde bulunarak, İlgili Belgeler in koşulları da dahil olmak üzere Sözleşme koşullarını veya herhangi bir kısmını değiştirebilir. Tüm değişiklikler bildirimde belirtilen tarihte hüküm doğuracaktır, ancak yasalarca aksi belirtilmedikçe bu tarih bildirimden sonraki 4 (dört) haftadan önceki bir tarih olamaz. Ancak, Sözleşme nin tümünün ya da bir kısmının yürürlükteki hukuka uygun hale getirilmesi için yapılacak olan zorunlu değişiklikler, Amway tarafından kabul edildikleri tarihten itibaren derhal geçerli olacak şekilde hüküm doğuracaktır. Bu tarz bir değişikliğe itirazınızın olması halinde Sözleşme yi derhal feshedebilirsiniz. 5. Devir. Sözleşme ve Sözleşmeden doğan Amway İş Kuralları nın 6. bölümü içerisindeki prosedürlere tabi hak ve yükümlülükler sadece Amway in önceden yazılı izni ile sizin tarafınızdan tahsis, devir ya da temlik edilebilir. 6. Serbest Yüklenici. Amway tarafından işe alınmadığınızı veya Amway in temsilcisi olmadığınızı ve Sözleşme nin Amway ile sizin aranızda bir işçi-işveren ilişkisi doğurmadığını kabul etmektesiniz. Sözleşme kapsamında faaliyetlerinizle ilgili olarak bağımsız bir Sözleşme tarafı olarak hareket etmektesiniz. Burada bulunan hiçbir hüküm :53:53 2

3 Amway ile Sizin aranızda işçi-işveren, franchise alan veya benzeri bir bağımlı ilişki olarak yorumlanamaz ve bunun aksine olan tüm taleplerinizden burada feragat etmektesiniz. a. Amway in açık yazılı izni olmaksızın Amway adını veya ticari markalarını, hizmet markalarını veya Amway in ya da bağlı kuruluşlarının mülkiyetine veya lisansına sahip olduğu diğer fikri mülkiyet haklarını kullanmayacağınızı ve verilecek iznin sınırlı bir lisans olacağını ayrıca kabul etmektesiniz. Siz bu Sözleşme ile: (i) yukarıda bahsi geçen hakları ihlal edecek veya Amway in adına, itibarına, markalarına ve bunlarla bağlantılı firma değerlerine zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmamayı; (ii) Amway in ticari markalarına veya hizmet markalarına benzeyen herhangi bir ticari marka veya hizmet markasını kullanmamayı veya (iii) tanınmış Amway adı, itibarı ve markaları ait üçüncü şahıslarca üretilmiş mal ve hizmetleri tanıtmamayı, satmamayı, kullanmamayı veya bunlarla ilgili mal ve hizmetler ile ilişkilendirmemeyi kabul etmektesiniz. b. Bir ASG olarak bağımsız bir işi kaydettirmeniz veya bu işi yürütmeniz nedeniyle oluşacak masrafların sorumluluğunu taşıdığınızı ayrıca kabul ediyorsunuz. Bu itibarla Amway, ne zamana veya paraya ilişkin Sizden bir girişimde bulunmanızı talep etmekte ne de bir ASG olarak işinizi yürütmeniz nedeniyle harcamış olduğunuz zaman ve masrafları karşılamayı kabul etmektedir. c. Sözleşme kapsamında yetki verilmiş olan tüm faaliyetleri yürütürken, uygulanabilir tüm tüketicinin korunması hakkında kanun ve yönetmelikler de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm hukuki ve vergisel yükümlülüklere riayet edeceğinizi ve yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve/veya kanunlara uyacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Amway in veya ASG lerin itibarını tehlikeye sokacak veya Amway adı ve ticari markalarıyla bağlantılı firma değerlerine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Amway tarafından muhtelif zamanlarda talep edilmesi halinde ilgili yükümlülüğe uyduğunuzu kanıtlayan delilleri temin etmeyi kabul etmektesiniz. 7. Atamanın Kapsamı ve Kazançlar. Bir ASG olarak atandıysanız Sözleşme hükümlerine uyduğunuz sürece Amway, İlgili Belgeler de ve Amway Satış ve Pazarlama Planı nda ( Plan ) yer alan Kural ve Koşullar kapsamında kişileri Amway e katılmaları için aday gösterme ve ilgili kişilere sponsor olma, destek verme ve motive etme hakkını Size vermektedir. Buna ilaveten: (a) Amway in tamamen kendi takdiri ile belirlenen ASG Ücretleri üzerinden kendi adınıza gayrı münhasır olarak doğrudan Amway den Amway ürün ve hizmetleri satın almaya; (b) nihai kullanıcılara Amway ürün ve hizmetlerini yeniden satmaya/tanıtmaya; (c) satış teşviki programlarına katılmaya; (d) Amway Ürün ve Hizmetleri nin satışlarının artışı ile sonuçlanacak, diğer ASG leri eğitme, motive etme, organize etme ve destek olmanın yanı sıra Plan doğrultusunda Amway ürünlerinin ve hizmetlerinin nihai kullanıcılara yeniden satılması/tanıtılmasına ilişkin Amway den nakit kazanç, teşvik primi, komisyon veya sair ödeme şekilleri dahil olmak üzere ödeme almaya yetkili olacaksınız. Plan doğrultusunda yapılacak olan ödemeler, Sizin ve burada tanımlandığı üzere Sizin altınızda bulunanlar aracılığıyla yapılan aylık Amway Ürün ve Hizmet satışları üzerinden hesaplanmaktadır :53:53 3

4 8. Fesih. Siz veya Amway işbu Sözleşme yi diğer tarafa yazılı bir bildirimde bulunarak feshedebilirsiniz. Fesih bildiriminde bulunan tarafın siz olmanız halinde fesih, aksi yasada belirtilmedikçe söz konusu yazılı bildirimi takiben derhal hüküm doğuracaktır. Amway tarafından fesih, Amway İş Kuralları Bölüm 11 uyarınca ve aşağıda imzası bulunan (bulunanlar) tarafından işbu Sözleşme nin esaslı ihlali halinde gerçekleştirilecektir. 9. Ürün Satın Alma Kural ve Koşulları. Amway Ürün ve Hizmetlerinin açık bir tanımı resmi Amway literatüründe ve resmi Amway internet sitesinde yapılmıştır. Amway Ürünlerinin ve/veya Hizmetlerinin nihai kullanıcılar tarafından satın alınması resmi Amway literatüründe yer alan tüm satın alma Kural ve Koşullarına tabidir. Amway herhangi bir ürün grubu üretimini durdurma ve/veya geçici olarak erteleme ve herhangi bir zamanda ASG Fiyat Listesi ni değiştirme hakkını saklı tutar. 10. İş Destek Materyalleri ( İDM ). Amway İş Kuralları nda daha ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere ASG ler herhangi bir tutarda İDM satın almakla yükümlü değildir. 11. İsmin Kullanılması ve Benzerlik. Amway in Size (ve var ise ortak başvuru / ilgili şahıs sahibine) ya da Size/ortak başvuru/ ilgili şahıs sahibine benzeyen bir başka kişiye ait fotoğraf, video ve sair kaydedilebilir verileri edinmesine izin vermeyi kabul etmektesiniz. Herhangi bir bedel ödenmeksizin söz konusu kaydedilebilir verilerin Amway tarafından İnternet, fotoğraflama ve diğer sesli-görsel materyaller, Amway broşür ve reklamları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili mecralarda her türlü yasal amaç doğrultusunda kullanılmasına izin vermeyi beyan ve kabul etmektesiniz. Söz konusu yetkiyi Amway in yukarıda belirtilen kayıtlı adresine göndereceğiniz iptal talebini belirten resmi bir yazı ile iptal edebileceğinizi bilmektesiniz. 12. Rekabet Etmeme. Amway ile Sizin aranızdaki bu Sözleşmesel ilişki süresince Amway tarafından pazarlanan, satılan ve dağıtılan ürünler ile rekabet eden hiçbir ürünün pazarlanması, satılması ve dağıtılması da dahil olmak üzere, satılan ürünler dikkate alınmaksızın, başka bir doğrudan satış faaliyetinde bulunmayacaksınız. 13. Teşvik Etmeme. Amway ile sözleşmesel ilişkileriniz devam ettiği sürece, Amway İş Kuralları Madde 4.14 e riayet edeceksiniz. İstifa, yenilememe veya fesih hallerini müteakip altı ay boyunca hiçbir ASG/Üye yi özellikle Amway tarafından sunulmamış veya piyasaya sürülmemiş başka ürünleri, servisleri veya iş fırsatlarını, yatırımları, sermaye piyasası araçlarını veya kredileri satmak, satış teklifinde bulunmak veya tanıtımlarını yapmak için ve Amway ile rekabet etmesi için özendiremez, teşvik edemez veya işe almak için başkaca bir girişimde bulunamaz ya da ikna etmeye çalışamazsınız. İşbu hüküm Sözleşme nin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda da geçerliliğini koruyacaktır :53:53 4

5 Amway ile kontrata dayalı ilişkinin şartları hüküm sürdüğü müddetçe aşağıda imzası bulunan kişi (kişiler) Amway İş Kuralları nın 4.14 nolu maddesine tam olarak uymalıdır. 14. Uygulanacak Hukuk. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyet i kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyet i kanunları çerçevesinde anlaşılacak ve yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme den doğan veya Sözleşme ye ilişkin tüm uyuşmazlıklar taraflarca dostane yollar ile çözümlenecektir. Böyle bir çözümün sağlanamaması durumunda uyuşmazlık, İzmir mahkemelerince çözümlenecektir :53:53 5

AMWAY İŞ KURALLARI AMWAY İŞ KURALLARI 1

AMWAY İŞ KURALLARI AMWAY İŞ KURALLARI 1 AMWAY İŞ KURALLARI AMWAY İŞ KURALLARI 1 İçindekiler: BÖLÜM 1: GİRİŞ 3 BÖLÜM 2: TANIMLAR 3 BÖLÜM 3: BİR ASG OLMAK 5 BÖLÜM 4: ASG'LERİN GENEL SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI 8 BÖLÜM 5: SPONSORLARIN EK SORUMLULUK

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

AMWAY İŞ KURALLARI 104691TR3 05/2011

AMWAY İŞ KURALLARI 104691TR3 05/2011 AMWAY İŞ KURALLARI İçindekiler: BÖLÜM 1: Giriş 3 BÖLÜM 2: Tanımlar 4 BÖLÜM 3: Bir ASG olmak 5 BÖLÜM 4: ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 7 BÖLÜM 5: Sponsorların Ek Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Madde 4.1 Ürünler fabrika palet teslimdir,bayi nin...adresinde ki deposuna kadar olan nakliye BAYİ ye aittir.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Madde 4.1 Ürünler fabrika palet teslimdir,bayi nin...adresinde ki deposuna kadar olan nakliye BAYİ ye aittir. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR MADDE -1 Bir taraftan.. adresinde mukim..bu sözleşmede BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Akçaburgaz mah.167 sok. No:7 34522 Kıraç/Esenyurt İSTANBUL adresinde mukim

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 5.2. Vargonen önceden haber vermeksizi ödemenin yapılm ödemenin yapılması ile servisin aktif hale VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. SERVİS SAĞLAYICI:

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 Alan Lisansı - Detay Sayfası Kira Numarası: Müşteri

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sok. Huzur Sitesi E Blok No:5/D İlkadım - Samsun adresinde mukim ŞAHİN DAYANIKLI

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı