MARKA İMAJI YARATMA ve YERLEŞTİRME. Barış EKDİ Ankara, 29 Nisan 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA İMAJI YARATMA ve YERLEŞTİRME. Barış EKDİ Ankara, 29 Nisan 2005"

Transkript

1 MARKA İMAJI YARATMA ve YERLEŞTİRME Barış EKDİ Ankara, 29 Nisan 2005

2 Sunum Planı Amaç, Yöntem ve Sonuç Marka İmajı Kavramı Tüketici Davranışı ve Marka İmajı Marka İmajının Yaratılması ve Yerleştirilmesi Turkcell ve HazırKart Örnekleri Sonuç 2

3 Amaç, Yöntem ve Sonuç Amaç Yeni bir kavram, tüketici davranışı ile ilişkisi ve işletmeler açısından bu alanda yapılabilecekler konusunda fazla bilgi yok. Yöntem Literatür taraması ve bu alanda bir markanın imaj yaratma çalışmalarının değerlendirilmesi Sonuç Marka imajının unsurlarının ve öneminin ortaya konması, bu alanda işletmelerin neler yapabileceğinin vurgulanması ve örnek olayın değerlendirilmesi 3

4 Marka İmajı Kavramı Bölüm I

5 Pazarlamanın ve Markanın Evrimi 5 İyi bir fare kapanı yapın, insanlar onu satınalmak için kapınızda kuyruğa girsin. Pazarlama Anlayışı Sanayi Devrimi, İhtiyaç Kavramı, Üretim Satış Pazarlama İhtiyaçların Tatmini Emerson Marka Üreticiyi Bildirme Güven Verme Statü Sağlama Ürün ve Üreticiden Ayrı Bir Değer İhtiyaçların Tatmini İnsanlar ürünleri ürünleri değil imajları satın alırlar. Ogilvy

6 Marka İmajı Kavramı Markaya ilişkin genel kanı ve izlenimler bütünü. Markanın çağrıştırdığı her şey: fiyat, kalite, işlevsellik kullanıcılara ilişkin izlenimler markanın çağrıştırdığı kişilik özellikleri Marka imajı Logo / Amblem 6

7 Marka İmajının Unsurları Marka İmajının Görünen Kısmı Marka Adı Logo, Sembol Ünlü Kişilerle Özdeş. Tema, Slogan İmaj Dünyaları Diğer... Tetikleyici / Pekiştirici Ürünün Nitelikleri Fiziksel Nitelik İşlevsel Fayda Simgesel Fayda Görünmeyen Kısım Tüketici Psikolojisi Kimlik / Özdeşleştirme 7

8 Tüketici Davranışı Bölüm II

9 Tüketici Zihni ve Marka İmajının Oluşumu Bilginin edinilmesi, saklanması ve çağrılmasına ilişkin iki tamamlayıcı teori: İkili Kodalama Teorisi Metin ve resmin farklı şekilde işlenmesi ve saklanması. Resmin doğrudan algılanması Resmin ile iletilen mesajın güvenilirliği. (Ruge) Şema Teorisi Zihinsel şemalar. Birbirleri ile ilişkilendirilmiş bilgi kümeleri. Çağrışım. (Esch) 9

10 İkili Kodlama Teorisi İkili kodlama teorisinin temelinde beynin okunanları / dinlenleri ve görülenleri farklı algılaması gerçeği yatar. Markaya/ürüne ilişkin olarak görsel yolla verilen mesajları beynin daha az sorgulayarak kabul ettiği varsayılmaktadır. 10

11 Şema Teorisi Marka merkezde olmak kaydıyla markaya ilişkin tüm duygular, çağrışımlar bir zihin haritası üzerinde gösterilir. Burada önemli olan, markaya ilişkin çağrışımların tutarlı olması ve olumlu çağrışımların anımsanmasıdır. 11

12 Güdülenme, İhtiyaç ve Tüketici Davranışı Maslow Teorisi ve 21. yy da ihtiyaçlar Fizyolojik, güvenlik, aidiyet, saygı, kendini gerçekleştirme Fiziksel ihtiyaçlar Simgesel (statüsel) ihtiyaçlar Durumsal ihtiyaçlar Bireysel, Toplumsal, Durumsal tüketim 12

13 Benlik İmajı - Marka İmajı ve Satın Alma Ürünü Kullananların İmajı Gerçek Benlik Gerçek Benlik Kullanıcı İmajı Tutarlılığı Bireysel tutarlılık ihtiyacının karşılanması Ürünü Kullananların İmajı İdeal Benlik Ürünü Kullananların İmajı Sosyal Benlik İdeal Benlik Kullanıcı İmajı Tutarlılığı Sosyal Benlik Kullanıcı imajı Tutarlılığı Bireyin kendisine değer verme ihtiyacının tatmini Sosyal tutarlılık ihityacının tatmini Olumlu bir yaklaşım veya tüketicinin kendisini inandırması Ürünü Kullananların İmajı İdeal Sosyal Benlik İdeal Sosyal Benlik Kullanıcı imajı Tutarlılığı Birey olarak sosyal çevrede tarafından onaylanma ihtiyacının tatmini 13 Johar ve Sirgy ye göre farklı benlikler ile tutarlılık ilişkisi ve bunların tüketicinin satınalma davranışındaki yeri.

14 Marka İmajının Yaratılması ve Yerleştirilmesi Bölüm III

15 Marka İmajının Bileşenleri BİLEŞENLER Biel Kurumsal imaj Tüketicinin imajı Ürünün imajı Bunlardan biri başat olabilir: Örn. Philip Morris - Marlboro. Yaşar Holding Pınar. Taubeau Duygu bağıntıları Simgesel değerlerle olan bağıntılar Tecrübeler Howard Ürünün fiziksel nitelikleri Tüketicinin yargılamasına göre markanın gücü, kalitesi Tüketicinin kendine güveni,dış etkenler. 15

16 Marka Kimliği Planlama Modeli Marka kimliği planlama modeli ve Marka imajı tuzağı (Aaker): Marka imajı işletmeler tarafından yönetilemez ama kimlik yönetilebilir, bu nedenle imaja değil kimliğe odaklanılmaladır. Marka Kimliği Aktarılan Göstergeler Marka İmajı Etkinin Diğer Kaynakları Rekabet - Gürültü Kaynak: Uztuğ (2003:44) 16

17 17 Marka Ekseni Yönetim Modeli

18 Müşteri Bazlı Marka Denkliği Müşterilerin belirli bir markaya ilişkin pazarlama karmasına diğer markalara ya da markasız ürünlere ilişkin aynı pazarlama karmasına göreverdiği tepki pozitif mi? marka kimliğinin ve marka adı, logo gibi onu çevreleyen unsurların dikkatle seçilmeli, marka farkındalığını artıracak ve güçlü çağrışımlar yaratacak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmeli, ikincil nitelikteki çağrışımlardan yararlanılmalı. marka bilinirliğini ve hatırlanırlığını oluşturmaya yönelik geniş kapsamlı bir strateji belirlemeli, müşterilerin zihinlerinde oluşturmak istedikleri bilgi yapılarını ayrıntılı bir şekilde belirlemeli, sponsorluk, sosyal sorumluluk programları, parkmetrelere reklam konulması gibi geleneksel olmayan yöntemleri de gözardı etmemeli, uzun dönemli bir strateji dikkate almalı, pazardaki gelişmelere tepki olarak fiyat indirimine gitme gibi ani kararların marka imajını zedeleyebileceğini unutmamalı, marka bilinirliğinin farklı boyutlarının zaman içinde tüketicilerin zihninde ne şekilde değiştiğini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmalı. olası marka genişleme alanlarını göz önünde bulundurmalıdır 18

19 Kavrayıcı Marka Sunumu DANIŞMANLAR Ürün için Girdi Oluşturma İŞLETME Ürün İçin Üretim Süreçleri Dizaynı ve İmaja İlişkin Mesajın (t) Oluşturulması TEDARİKÇİLER Ürün için Girdi Oluşturma AJANSLAR Ürün için mesaj (a m ) oluşturma MEDYA Mesajın Taşıyıcı (niteliklerin taşındığından emin olunmalı) ARAŞTIRMA Hedefleri Belirleme ÇALIŞANLAR Belirlenen niteliklere uygun ürünün imali (a p ) DAĞITIM KANALI Ürün Taşıyıcı (niteliklerin taşındığından emin olunmalı) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (σ m minimizasyonu) Medya ve ajansların işletmenin vizyonu ve markanın imajı ile tutarlı bir mesajın sürekli olarak iletilmesi MÜŞTERİLER Ürün ve mesaj için aranan nitelikleri belirleme (e) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (σ p minimizasyonu) İşletme vizyonun iletilerek üretimden müşteriye teslim edilmesine kadar ürünün markanın imajının korunmasının sağlanması 19 KAVRAYICI MARKA SUNUMU Mesaj nitelikleri a m = ürün nitelikleri ve hedef marka imajı t = müşterilerin beklentileri e Tüm iletişim ve üretim süreçlerinin temel amacı, müşterilerin beklentilerine uygun ürünün üretilerek müşteri tarafından algılanan marka imajının işletmenin sunmak istediği marka imajı ile aynı olmasının sağlanmasıdır. Kaynak: Haynes, Lackman ve Guskey (1999:294)

20 Marka Genişletilmesi Faydaları Mevcut marka avantajından yararlanma İletişim vb. maliyetlerin azaltılması Sakıncaları Marka imajı zedelenebilir (sulandırma) Müşteri kaybı (sahiplik etkisi) Türleri Dikey Genişleme Yatay Genişleme 20

21 Marka İmajı Oluşturma (1) Konumlandırma Yeni bir mevki elde etmek Rakipleri yerinden etmek Mevcut imajı güçlendirmek Klüp stratejisi Marka adı ve logonun seçimi Temel tetikleyiciler 21

22 Marka İmajı Oluşturma (2) - Reklam Ürünün soyut (simgesel) değerinin vurgulanması Ürünün simgesel değerini vurgulayan reklam Ürünün işlevsel yararlarını vurgulayan reklam Bireysel Tutarlılık (kimlik/imaj tutarlılığı) REKLAM İşlevsel Tutarlılık İmajın reklam yoluyla pekiştirilmesi Tutum oluşturma ve değiştirme Ürünün İşlevi ve Yararları Johar ve Sirgy e göre reklamcılık açısından bireysel tutarlılık ve ürünün işlevi. 22 Simgesel Değerin Vurgulanması İşlevsel Değerin Vurgulanması

23 Marka İmajı Oluşturma (3)- Tema, Slogan, Vaat, İmaj Dünyaları 23 NIKE Johnnie Walker NOKIA BENETTON : Just Do It... : Keep Walking... : Connecting People... : United Colors of Benetton

24 24 Marka İmajı Oluşturma (4)- Ünlü Kişilerle Özdeşleştirme

25 Marka İmajı Oluşturma (5)- Sponsorluk ve Toplumsal Sorumluluk Faaliyetleri Farklı Sponsorluk Türlerinin Aktardığı Değerler Faaliyet Türü Aktarılan Değerler Alıcı Spor Faaliyetleri Sağlıklı, Genç, Enerjik, Hızlı, Canlı, Erkeksi Sponsor Elit Sanatlar Sofistike, Seçkin, Ayrımcı, Üst Sınıf, Ciddi, Gösterişli Sponsor Kitle Sanatları Genç, Erişilebilir, Arkadaşça, Çağdaş, Yaratıcı, Ticari Sponsor Hayır İşleri İmrenilir, İlgili, Şefkatli, Akıllı, Sömürücü Sponsor Çevre Programları İlgili, Korumacı, Sömürücü Sponsor Kaynak: Meeneghan ve Shipley (1999: ) 25

26 Marka İmajı Oluşturma (6) Diğer Faktörler Ambalaj Ses Coca-Cola Pringles Nike Nokia Koku Renk Parliament, Camel Ürün Menşei Çin / Japon / Alman 26

27 Turkcell ve Hazırkart Bölüm IV

28 Turkcell ve Hazırkart Örnekleri Marka Adı, Logo ve Amblem Reklamlar Kişilerle Özdeşleştirme Kurumsal İmaj ve Ürünler Toplumsal Sorumluluk Faaliyetleri 28

29 Turkcell Marka, Logo, Reklamlar, Sloganlar ve Ödeşleştirme Sinyal Bebek Cell-O ve Cell Ailesi Bilgilendirici & İmaja Yönelik Reklamlar Memleketi Sen Mi Kurtaracan Selo? Tam On Yıldır Turkcell Çalışıyor, Türkiye Kazanıyor 29

30 30 Turkcell Toplumsal Sorumluluk ve Sponsorluk Faaliyetleri

31 Hazırkart Marka, Logo, Reklamlar ve Sloganlar Okan Bayülgen ile piyasaya giriş Ardından özgürlük teması... TARKAN : ÖZGÜRLÜK YOLCUSU TARKAN : ÖZGÜRLÜK YOLCUSU Takvimi TARKAN : ÖZGÜRLÜK İÇİMİZDE Kaseti 31 Yalnızca HAZIRKART Kullanıcılarına Özel...

32 32 Hazırkart Toplumsal Sorumluluk ve Sponsorluk Faaliyetleri

33 Değerlendirme, Sonuç & Özeleştiri Bölüm V

34 Sonuç, Değerlendirme & Özeleştiri Günümüzdeki savaş: pazarda pay kapma değil, tüketicinin zihninde yer kapma Günümüzdeki ihtiyaç Maslow teorisinin üst basamağı Kişi kendisini kullandığı markalarla tanımlar ve statü elde etmeye çalışır. Marka İmajı, Tüketicinin zihnindeki çağrışımlar bütünüdür, Çok uzun sürede oluşur ve İşletme bunun ancak sınırlı bir kısmını yönlendirmeye ve yönetmeye çalışabilir, bu çabalarında tutarlı olması önemlidir.. Turkcell & Hazırkart Turkcell: Bütüncül, kurumsal yaklaşım, başarılı. Hazırkart : Kötü başladı, iyi dönüştürü, düşüşte. Özeleştiri: Şirket içi bilgi, anket, görsellik... 34

35 Teşekkürler Barış Ekdi baris.ekdi [at] gmail [dot] com

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Özgegül ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2007

Detaylı

Marka: tüketicilerin zihninde yer etmesini sağladığınız benzersiz bir fikir, hatta sadece bir kelime. Ries & Ries (2002) MARKA OLUŞTURMA

Marka: tüketicilerin zihninde yer etmesini sağladığınız benzersiz bir fikir, hatta sadece bir kelime. Ries & Ries (2002) MARKA OLUŞTURMA MARKA OLUŞTURMA Marka: tüketicilerin zihninde yer etmesini sağladığınız benzersiz bir fikir, hatta sadece bir kelime. Ries & Ries (2002) Mercedes = Prestij Volvo = Güvenlik 1 Marka: ürünleri ya da bir

Detaylı

MARKA VE MARKA YAPILANDIRMA

MARKA VE MARKA YAPILANDIRMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 MARKA VE MARKA YAPILANDIRMA Yrd.Doç.Dr.Emel CAN * Özet Marka günümüz rekabet şartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne bir kimlik, kişilik

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA DENKLİĞİNİ OLUŞTURAN BOYUTLARIN REFERANS FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Detaylı

MARKA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE MARKA STRATEJİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

MARKA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE MARKA STRATEJİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MARKA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE MARKA STRATEJİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI T.C. MİLLȊ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI REKLAMCILIKTA PLANLAMA 342PR0026 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDE MARKALAŞMANIN HASTA POTANSİYELİNE ETKİSİ

ÖZEL HASTANELERDE MARKALAŞMANIN HASTA POTANSİYELİNE ETKİSİ ÖZEL HASTANELERDE MARKALAŞMANIN HASTA POTANSİYELİNE ETKİSİ Yeşim METİN Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı / İşletme Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2012 iii

Detaylı

Dosya. Pazarlama İletişiminde Marka Yaratma Odaklı Konumlandırma Stratejileri. Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR

Dosya. Pazarlama İletişiminde Marka Yaratma Odaklı Konumlandırma Stratejileri. Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR Dosya Pazarlama İletişiminde Marka Yaratma Odaklı Konumlandırma Stratejileri Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1. Giriş Konumlandırma pazarlama iletişiminin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI SEVİL ZENGİN ADIYAMAN / 2012

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU Nalan SÜMBÜL 0930229286 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin

Detaylı

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet BAŞ *, mbas@gazi.edu.tr Şaylan ŞAHİN, saylan.sahin@gazi.edu.tr Bu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM Yazarlar Prof.Dr. Ferruh UZTUĞ - Arş.Gör. Gülcan ŞENER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BULDAN MARKASININ OLUŞTURULMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ ve ÖNEMİ

BULDAN MARKASININ OLUŞTURULMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ ve ÖNEMİ BULDAN MARKASININ OLUŞTURULMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ ve ÖNEMİ Yard. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU*, Öğr. Gör. İbrahim Ersin TURGUT** *Pamukkale Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü sbarutcu@pamukkale.edu.tr

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba ÇEDİKÇİ Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği.

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği. 1 GİRİŞ Marka, ürünlerini rakiplerinden ayrıştıracak isim, sembol, kavram, tasarım, veya bunların birkaç bileşeninden oluşmaktadır. Marka olmadan tüketicinin gözünde bütün ürünler aynı niteliklere sahip

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM

HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM Halkla ilişkiler açısından değişmeyen en önemli faktör iletişimdir. İster yönetim görevi, ister pazarlama iletişimindeki işlevi açısından değerlendirilsin halkla ilişkiler tüketiciden,

Detaylı

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Yalçın Kırdar Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İletişim Fakültesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Özet Marka; isim,

Detaylı

MARKA KAVRAMI VE DÜNYA DA Kİ VE TÜRKİYE DE Kİ DEĞERLİ MARKALARA BİR BAKIŞ MEHMET ENES İNCE

MARKA KAVRAMI VE DÜNYA DA Kİ VE TÜRKİYE DE Kİ DEĞERLİ MARKALARA BİR BAKIŞ MEHMET ENES İNCE 1.GİRİŞ MARKA KAVRAMI VE DÜNYA DA Kİ VE İçinde bulunduğumuz çağdaki teknolojik, siyasi, ekonomik gelişmeler ve değişimler sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, klasik pazarlamadan sonra gelen modern

Detaylı

2001 SONRASI TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE MARKA- İHRACAT İLİŞKİSİ VE TURQUALİTY

2001 SONRASI TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE MARKA- İHRACAT İLİŞKİSİ VE TURQUALİTY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ 2001 SONRASI TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE MARKA- İHRACAT İLİŞKİSİ VE TURQUALİTY Yüksek Lisans Tezi Danışman

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ-ODAKLI MARKA DENKLİĞİ VE MARKA DENKLİĞİ UNSURLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 Stratejik Pazarlama Planlaması SPP Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 İşletme ve değişen pazar fırsatları arasında stratejik uyum nasıl geliştirilir ve korunur? İşletmenin sürdürülebilir büyümesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME VE MARKA SATRATEJĐLERĐ YATAY VE YANAL ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME SÜRECĐNDE MARKA TRANSFERĐNĐN TÜKETĐCĐLERĐN MARKA ALGISINA ETKĐLERĐ

ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME VE MARKA SATRATEJĐLERĐ YATAY VE YANAL ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME SÜRECĐNDE MARKA TRANSFERĐNĐN TÜKETĐCĐLERĐN MARKA ALGISINA ETKĐLERĐ ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME VE MARKA SATRATEJĐLERĐ YATAY VE YANAL ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME SÜRECĐNDE MARKA TRANSFERĐNĐN TÜKETĐCĐLERĐN MARKA ALGISINA ETKĐLERĐ Bülent Akgül 2007 GĐRĐŞ Sovyetler Birliği nin çöküşü ve Berlin

Detaylı

FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ

FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ Ayhan ERDEM Özet Pazarlama iletişimi araçlarının bir bütün olarak kullanılması gerekliliği, bütünleşik

Detaylı