Gelen Öğrenciler (sadece ülkenize gelen yabancı öğrencilerin finansmanını kapsayan öğrenci projeleri için doldurulacaktır)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelen Öğrenciler (sadece ülkenize gelen yabancı öğrencilerin finansmanını kapsayan öğrenci projeleri için doldurulacaktır)"

Transkript

1 I. HAREKETLİLİK PROJESİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA 1. HEDEF GRUBU Projenizin hedef grubunu belirtiniz: Yerleştirmeler : Temel mesleki eğitim almakta olan kişiler Öğrenciler Genç işçiler ve yeni mezunlar Değişimler : İşletmelerdeki insan kaynakları yöneticileri; mesleki eğitim programı planlayıcıları ve yöneticileri; eğitmenler; mesleki rehberlik uzmanları Dil yeterlilikleri alanındaki eğitmenler ve danışmanlar 2. YARARLANICI SAYISI 2.1. YURTDIŞINA GÖNDERİLEN YARARLANICILAR Proje teklifinde talep edilen Sözleşmede belirtilen Fiilen gerçekleşen Toplam Yararlanıcı sayısı Cinsiyet Engelli Kişi Sayısı K E K E Gelen Öğrenciler (sadece ülkenize gelen yabancı öğrencilerin finansmanını kapsayan öğrenci projeleri için doldurulacaktır) Toplam Gelen Yararlanıcı Öğrenciler sayısı Proje teklifinde talep edilen Sözleşmede belirtilen Fiilen gerçekleşen II. PROJE TANIMI Cinsiyet Engelli Kişi Sayısı K E K E 3. PROJE ÖZETİ (önerilen uzunuk bir sayfa) Yerleştirme/değişim projenizin içeriğinin kısa özetini (temel konular, teknolojik ve eğitimsel alanlar) ve sonuçlarını yazınız: Teklifinizde tanımlanan hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğini belirtiniz. Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

2 Yerleştirme/değişim faaliyetlerinin yararlanıcılar için faydalarını ve edinilen becerilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmaları belirtiniz. This project was aimed at providing the specialists, vocational education planners and administrators with knowledge and information about technology education in Germany and Spain for the development of applicable and practical action plan. The target groups are specialists and educational planners and administrators in university and public authorities dealing with the technical and educational aspects of technology education. For this aim a total of 12 specialists and educational planners were sent to Germany and Spain for 4 weeks to revise the technical and educational aspects of technology education and observe the related practices in the EU. The results of this project will be an essential base for the Leonardo da Vinci Pilot project TR/05/B/F/PP New Approaches in Technology Training Development and Integration of European Modules in Technology Education that is approved by the EU Commission in the call year 2005 and contracted by our organisation. To put into practice the objectives of this project, three main goals were intended. First, the target group inspected the programs such as technology education in junior high schools and vocational schools, industry education in senior high schools. Second, the target group learnt the system of teacher training for technology education. The technology education programs specifically in the fields of machinery, woodworking, metalworking, electricity, cultivation and information technology were inspected. As well as that, issues related with training of technology teachers, trainers and other learning facilitators were drawn up. Thus, a basis for the comparison of Turkish technology education system with German and Spanish ones have been provided and discussions about the development of new strategies and curriculum were made with the partner organisations. Third, the target group have understood the basis for industrial technology education and its interaction with German and Spanish industry, technology and society. They have improved their understanding of industrial technology in Germany and Spain and find the relevant German knowledge, technology and experiences that are applicable to Turkey. The target group observed how to achieve and develop ICT supported teaching and learning in the training institutes. The other specific aim of this project is to provide basis for the establishment of alternating higher educational training (Sandwich-training) in Industrial Technology Education Program at Gazi University. This means that the traditional academic training at universities gets more practical with vocational elements. This type of educational program has been accepted by some technological faculties of in Germany and EU and has been integrated into the system of the university. Thus, the project also aimed to inspect the corresponding development of work-related training programs. The exchanges took place on June experts went to Germany between June 2005 and the other 6 experts went to Spain between 13 June-11 July Considering the above mentioned items, it can be pointed out that the targets anticipated in the project proposal have been approached at the highest rate by the study visits. The experiences of the beneficiaries have been reported in details and these reports have provided an important base for the above mentioned pilot project. The study visits have been certified by the mutual certification of the promoting and hosting organisations. This exchange project has established a framework for a pilot project measure of Leonardo program for longer term and to make the necessary curriculum developments within the above mentioned pilot project. The partners in this mobility projects have also been our partners in the project of the pilot measure. Lütfen bu özeti İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden birini kullanarak yazınız. Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

3 4. PROJENİN UYGULANMASI Lütfen aşağıdaki yönlendirmeler ışığında projenizle ilgili uygulanan faaliyetleri tanımlayın ve değerlendirin. Yararlanıcıların seçilmesi için kullanılan ölçütler: Yararlanıcıları seçimi için öncelikle Aralık 2004 döneminde afiş ve web sitesi yoluyla ilana gidilerek projenin ayrıntılı duyurusu yapılmıştır. Daha sonra Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi içerisinden projeden yararlanmak isteyen uzman ve eğitim planlayıcılarının CV leri alınmış ve söz konusu CV ler nitelikleri ve proje amacına uygunlukları yönünden değerlendirilmiştir. Ayrıca, konunun MEB Bakanlığınca da oldukça güncel olması ve ilgili bakanlıkça projenin yürütüldüğü sırada teknoloji eğitimi konusunda yeni AB normlarına uygun müfredat hazırlığı yapılmakta olması nedeniyle, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın talebi üzerine MEB Telim Terbiye Kurulu Başkanlığı ndan teknoloji eğitimi müfredat programını hazırlamakta olan eğitim planlamacısı uzmanlardan bir tanesinin de projeye dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu husus ile ilgili olarak Ulusal Ajans yetkilileri ile de görüşülmüş ve ortaklık belgesi alınması suretiyle MEB Talim ve Terbiye Kurulu nun da bir yaralanıcı göndermesine karar verilmiş ve söz konusu kurumdan bu yöndeki niyet mektubu ve öngördüğü yararlanıcının ismi alınmıştır. Yaralanıcıların seçiminde temel kriterler olarak İngilizce dil bilgisi, akademik ve mesleki nitelikleri, proje amacına uygunluğu ve teknoloji eğitimindeki tecrübesi dikkate alınmıştır. Ayrıca, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ndeki bayan erkek akademisyenlere eşit fırsat sağlanmasına dikkat edilmiştir. Başvuran adaylardan alınan CV ler değerlendirilmiş ve adayların tümüyle ayrı ayrı mülakat yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Fakülte Dekanlığı ile de istişare edilerek listeye son hali verilmiş ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi nden 11 uzman ve eğitim planlamacısının Almanya ve İspanya ya resmi görevlendirilmeleri yapılmıştır. Buna ilaveten MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca da bünyelerinde bulunan bir eğitim planlamacısının Almanya ya görevlendirilmesi yapılmış ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığına da söz konusu görevlendirme ile ilgili bilgi verilmiştir. Böylelikle toplam 12 kişinin seçimi ve görevlendirilmeleri tamamlanmıştır. Ortaklığın kurulması: ev sahibi organizasyonun seçilmesi; çalışma programında ortağın rolünün belirlenmesi, sözleşme süreci: Proje ortaklıkları değişimin başlamasından yaklaşık 1 yıl önce tesis edilmiştir. Bu yönde ortaklarla en ince ayrıntılara kadar görüşmeler yapılmış ve tüm teknik detaylar tartışılmıştır. Almanya dan Duisburg-Essen Üniversitesi, İspanya dan da STEP (Stage within European Programmes) ev sahibi kurum olarak ortaklık yapmışlar ve 6 yararlanıcının Almanya da, 6 yararlanıcının da İspanya da çalışma ziyaretinde bulunmasına olanak sağlanmıştır. Ortakların her ikisinin de temel rolleri proje amacı ve faaliyetlerine uygun olarak işletmeler, meslek okulları, mesleki eğitim merkezleri ve üniversiteleri kapsayacak şekilde çalışma programlarının belirlenmesi, yararlanıcıların kalacak yerlerinin temin edilmesi, kültürel programların uygulanması, yararlanıcılarla periyodik toplantılar yapılarak gerekli izleme ve değerlendirmenin yapılması ve yaralanıcıların ülkelerinde bulundukları sürece gerekli alanlarda bilgilendirmelerinin sağlanması olarak belirlenmiştir. Yurtdışına gidecek olan yararlanıcıların listesi belirlendikten sonra Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

4 her iki ortağa ülkelerine gelecek olan yaralanıcıların CV leri gönderilmiş ve gerekli çalışma programına son şekli verildikten sonra Mayıs 2005 döneminde sözleşme süreci tamamlanmıştır. Pedagojik, kültürel ve dil hazırlıkları sağlanması (değişim öncesi ve/veya sırasında): Yaralanıcıların tamamı İngilizce seviyelerine göre gidecekleri ülkede herhangi bir dil problemi yaşamayacak şekilde seçilmiştir. Değişim öncesinde kültürel hazırlık kapsamında Alman Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Achim Schkade tarafından Endüstriyel sanatlar Eğitim Fakültesi nde iki kez motivasyon ve kültürel bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda Almaya ile ilgili bazı dokümanlar da yaralanıcılara dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra İspanya Elçiliği Kültür Müsteşarı Maria Palacios iki kez ziyaret edilerek İspanya ile ilgili kültürel ve güncel bilgiler alınmış ve bu bilgiler yaralanıcılara değişim öncesinde sunulmuştur. Ayrıca, yine değişim öncesinde İspanyol partner STEP den alınan bazı kültürel bilgiler de Proje Koordinatörlüğü nün yararlanıcılarla yaptığı toplantılarda sunulmuştur. Yararlanıcıların bireysel programlarının belirlenmesi Yaralanıcıların bireysel programları yararlanıcıların yurtdışına çıkışlarından yaklaşık bir ay önce kesinleştirilmiştir. Buna göre her iki ortakla da proje amaçları ve proje teklifinde öngörülen faaliyet planına uygun olarak çalışma ziyaretinde bulunulacak işletmeler, meslek okulları, mesleki eğitim merkezleri ve üniversiteler konusunda yaklaşık iki ay süren bir çalışma gerçekleştirilmiş ve tüm yönleriyle teknik ve kültürel programlar hazırlanarak yararlanıcıların sözleşmelerinin ekine detaylı bir şekilde yerleştirilmiştir. Her ortak kendilerine gönderilen yaralanıcı CV leri uyarınca çalışma ziyaretlerinde daha ağırlık verilecek konuları tespit etmiş ve bu konulara uygun teknik ziyaret yapılacak yerleri belirlemişlerdir. Yararlanıcıların takibi ve onlara yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılan hazırlıklar: Yararlanıcıların takibi ve onlara yönelik danışmanlık hizmetlerine özel önem verilmiştir. Bu amaçla partnerle yapılan görüşmelerde kendilerinden değişim boyunca danışmanlar tarafından gözlemlenen gelişmeleri ve elde edilen sonuçları e-posta yoluyla sürekli rapor etmeleri istenmiştir. Proje boyunca haftalık olarak yararlanıcılılar ve programla ilgili meydana gelen gelişmeler ve değerlendirmeler ortak kuruluşlar tarafından rapor edilmiştir. Ayrıca, yaralanıcılara ev sahibi kurumlardan birer danışman atanmıştır. Söz konusu danışman atamaları yaralanıcı kontratlarında da belirtilmiştir. Değişimin değerlendirilmesini/belgelendirilmesini temin etmek ve yararlanıcıların edindiği çalışma deneyiminin tanınması için yapılan hazırlıklar: Değişim ikili sertifikasyon yoluyla değerlendirilmiştir. Buna göre hem Almanya da hem de İspanya da çalışma ziyaretinde bulunan yaralanıcılara proje sahibi kuruluş ile ev sahibi kuruluşun ortak olarak düzenledikleri İngilizce program katılım sertifikaları hazırlanmıştır. Avrupa Birliği Eğitim programları çerçevesinde hazırlanan bu ikili sertifikasyon yöntemiyle yaralanıcıların söz konusu belgeleri müteakip akademik yükseltilmelerinde ve kariyer ilerlemelerinde kullanabilecekleri öngörülmüştür. Ayrıca, Üniversitemizin Akademik Yükseltime ve Atanma Kriterlerinde yapılması öngörülen değişikliklerle yararlanıcılara bu alanda Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

5 kazandıkları deneyimlerine istinaden akademik faaliyet puanı verilmesine yönelik çalışmalar da şu anda sürdürülmektedir. Geliştirilen araçların ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik stratejiler: Proje ile ilgili tüm detaylar (amaç, çalışma programı, sonuçlar, deneyimler) proje koordinatörünce web sayfasına yerleştirilmektedir. Sözkonusu web sayfası İngilizce olarak tasarlanmıştır ve proje başlangıcından itibaren tüm ayrıntılar sayfaya yerleştirilmektedir. Proje sonuçlarına ilişkin sunulan raporları içeren CD ler hazırlanarak ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına dağıtılacaktır. Bunun yanısıra, proje sonuçları derlendikten sonra, yurtdışı ve yurtiçi kongrelerde bildiri olarak sunulacaktır. Bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlarla ilgili tüm ayrıntılı detaylar sahibi olduğumuz ve Kasım 2005 tarihinde başlayacak olan TR/05/B/F/PP New Approaches in Technology Training Development and Integration of European Modules in Technology Education adlı Leonardo da Vinci B tipi pilot projemizin web sitesine de altyapı bilgileri olarak aktarılacak ve projenin ilk toplantısında ortak kuruluşlara ayrıntılı olarak sunulacaktır. Uygulamaya ve lojistiğe ilişkin konuların idaresi: Ferdî sigorta ve sağlık sigortası kapsamının finansmanı ve/veya kontrolü: Yararlanıcıların seyahatlerine ilişkin ferdi kaza ve sağlık sigortaları Axa Oyak AŞ. tarafından yapılmıştır. Sigortanın tüm koşullarını belirten Türkçe ve İngilizce poliçeleri tüm yararlanıcılara seyahatlerinden önce verilmiştir. Ayrıca sigorta kapsamına gidilen ülkede çevreye verilebilecek hasara ilişkin olarak kişisel sorumluluk sigortası da eklenmiştir. Sigortanın finansmanı Leonardo fonundan karşılanmıştır. Gerekli hallerde sigortanın nasıl kullanılacağına ilişkin olarak yararlanıcılara seyahatlerinden önce bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İdari formalitelerin yerine getirilmesine yönelik destek (vize, çalışma izni vb.): Almanya ve İspanya nın hususi ve görev pasaportlarına 3 aylık süreli girişlerde herhangi bir vize uygulamaması nedeniyle yararlanıcılara ilişkin herhangi bir vize işlemi yapılmamıştır. Yararlanıcıların 9 u hususi pasaportları ile 3 ü ise görev pasaportları ile yurtdışına çıkmışlardır. Görev pasaportlarının temin edilmesi için görevlendirilmeleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü nce onaylandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü ne pasaport başvurusunda bulunmuşlardır. Bunun dışında herhangi bir idari formalite söz konusu olmamıştır. Seyahatin organizasyonu: Seyahatin organizasyonu tamamıyla proje sahibi kuruluş yetkililerince yürütülmüştür. BU amaçla öngörülen seyahat tarihinden yaklaşık 2 ay önce Lufthansa Ankara Bölge ofisi ile temasa geçilerek gerekli rezervasyonlar yapılmıştır. Seyahat organizasyonunda herhangi bir seyahat acentesinden yararlanılmamış ve dolayısıyla biletler Lufthansa nın söz konusu dönem için en makul fiyatları üzerinden temin edilmiştir. Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

6 Konaklamanın sağlanması: Öğrencilerin konaklanması Almanya ve İspanya daki projenin ev sahibi ortaklarınca organize edilmiştir. Buna göre Almanya daki ev sahibi kuruluş olan Duisburg-Essen Üniversitesi 6 yararlanıcımız için kendi üniversitelerinin yabancı öğretim üyelerine tahsis ettikleri Uluslar arası misafirhanede yer ayarlamışlardır. Söz konusu misafirhane için rezervasyon en geç kalış zamanından 5 ay önce yapıldığı için ilgili yararlanıcı bilgileri değişim zamanından beş ay önce Duisburg-Essen Üniversitesi ne iletilmiştir. Yararlanıcılar konaklama bedellerini Leonardo fonundan kendi hesaplarına aktarılan iaşe-ibate avansları ile ödemişlerdir. İspanya daki ortağımız olan STEP (Stage Within European Programmes) ise 6 yaralanıcımızın konaklanmasını Sevilla şehir merkezi ve civarında kiralanan 5 evde sağlamışlardır. Konaklama için gerekli ayarlamalar değişim başlangıcından 4 ay önce tamamlanmıştır. Yararlanıcılar konaklama bedellerini Leonardo da Vinci fonundan hesaplarına aktarılan iaşe-ibate avanslarından karşılamışlardır. Finansman kaynaklarının araştırılması (Leonardo da Vinci Programı, diğer bütçe kaynakları): Değişimin finansmanında büyük ölçüde Leonardo da Vinci fonundan yaralanılmıştır. Fonun yetmediği koşullarda yaralanıcılar kendi imkanlarıyla iaşeibatelerine katkı sağlamışlardır. Yararlanıcılara Leonardo da Vinci fonundan sağlanan iaşe-ibate katkısı büyük ölçüde yaralanıcıların kalacak yer, şehir içi ulaşım, havaalanı transferleri, kültürel aktiviteler ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasında yeterli olmuştur. Yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığı durumlarda yaralanıcılar kendi bütçelerinden katkı sağlamışlardır. Lütfen projenizin yürütülmesi sırasındaki sürekli kontrol için kullanılan yöntemi ve bunun sürdürebilirliğini sağlamak için alınan tedbirleri de açıklayınız. Projenin sürekli kontrolü için ortaklarla yerleştirme öncesinde tam bir mutabakata varılmıştır. Buna göre yapılması gerekenler proje sahibi kuruluşça bir checklist haline getirilerek yerleştirmeden bir ay önce ortaklara gönderilmiştir. Söz konusu checklist çerçevesinde ortaklar yerleştirme süreci boyunca kullanacakları kontrol mekanizmalarını belirlemişlerdir. Her bir ortak bünyesinde yararlanıcılara birer danışman atanmıştır. Ev sahibi ortaklardaki danışmanlar yaralanıcıların tüm teknik ve kültürel programlarında yararlanıcılara eşlik etmişler ve yaralanıcılar ile haftalık değerlendirme toplantıları yaparak elde ettikleri değerlendirme sonuçlarını ve meydana gelen gelişmeleri yoluyla proje sahibi kuruma rapor etmiştir. Bu belirtilen mekanizmalar sayesinde yaralanıcıların hiçbir ciddi problem yaşamadan programı tamamlamaları sağlanmıştır. 5. SONUÇLARIN TANIMLANMASI Lütfen, farklı gruplara (yararlanıcılar, gönderen kuruluş, ev sahibi kuruluş ve aracı kuruluş) yönelik sonuçlar ile sektörel ve bölgesel düzeyde projenin oluşturduğu etkiyi açıklayınız (önerilen uzunluk beş paragraf). Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

7 Yararlanıcılara ilişkin sonuçlar: Yaralanıcılar, teknoloji öğretimindeki yeni metotları ve ICT yaklaşımını yakından inceleme fırsatı bulmuşlardır. Yararlanıcılar, Avrupa daki kültürel ve sosyal şartlarını yerinde gözlemleyerek Türkiye ile Avrupa arasındaki kültürler arası diyalogu yaşama şansı elde etmişlerdir. Yaralanıcılar Avrupa daki teknolojik sistemler ve teknoloji eğitimi modellerini yakından tanıma fırsatı bularak sözkonusu alanlarda Türkiye ile Avrupa arasındaki benzerlik ve farkları kavrama fırsatı sağlamışlardır. Yaralanıcılar uygulamalı olarak dil becerilerini artırmışlardır. Yararlanıcılar teknoloji eğitiminin multi-disipliner alanlarındaki ICT kullanımının yararlarını inceleyerek geniş bir fikir sahibi olmuşlardır. Avrupa daki kariyer perspektifleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Avrupa da farklı kültür geçmişine sahip insanlarla beraber çalışma ziyaretinde bulunarak kültürler arası diyalog etkileşimi sağlamışlardır. Yaralanıcılar Avrupalılık bilincini yakından tanıyarak ve öğrenerek Türkiye nin Avrupa kültürüne oldukça yakın bir kültür ve mozaiğe sahip olduğunu kavramışlarıdır. Yararlanıcılar, Almanya ve İspanya daki üniversitelerdeki teknoloji öğretmeni yetiştirme programlarını ve ilköğretim okulları ve liselerde okutulan teknoloji eğitimi derslerinin içeriklerini ve uygulamalarını yerinde incelemişler ve bu alanda büyük bir deneyime sahip olmuşlardır. Avrupa da birey, mesleki eğitim sistemi, işgücü piyasası ve toplum arasındaki etkileşimi birebir gözlemleme şansı bulmuşlardır. Gönderen kuruluş açısından sonuçlar: Gönderen kuruluş, yararlanıcıların bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak büyük bir alt yapı oluşturmuştur. Elde edilen bilgiler ışığında Teknoloji Eğitimi alanında akreditasyon çalışmalarına hız verilmiştir. Üniversitemiz bünyesindeki müfredatın günümüz şartlarına göre yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalara yoğun istekli olarak başlanmasının temel sebebi Avrupa nın yakından incelenmesi ve bunun sonucunda yenilikçi bir müfredatın Türkiye de uygulanması gerektiği sonucunun elde edilmesidir. Projeden elde ettiği deneyim ve sonuçları 2005 yılında Avrupa Komisyonunda kabul gören PP kodlu pilot projeye altyapı olarak aktarma şansı doğurmuştur. Avrupa daki ortaklarla beraber AB projesi gerçekleştirme deneyimi kazanmış ve titiz bir ortak çalışma örneği göstermiştir. Yararlanıcıların elde ettiği bilgi ve tecrübeleri değişik vasıtalarla yaygınlaştırmada önemli bir başarı sağlamış ve bu yolla pek çok kuruluşla diğer AB projelerine yönelik olarak işbirliğine gitmiştir. Teknoloji eğitiminde kalite güvencesinin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmış ve bu alanda ICT araçları ve ICT destekli öğretimin artırılmasına ilişkin kalite planları yapılmaya başlanmıştır. Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

8 Teknoloji eğitimi öğretmeninin misyonu ve vizyonunun Türkiye koşulları da dikkate alınarak Avrupa boyutunda yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ev sahibi kuruluş açısından sonuçlar: Türkiye deki teknoloji eğitimi hakkında geniş bilgi sahibi olmuşlar ve teknoloji eğitiminde sürdürülebilir gelişme için yeni alanlarda sürekli işbirliğini öngörmüşlerdir. Her iki ev sahibi kuruluş da müteakip PP kodlu projede de ortak olmuşlar ve proje kapsamında elde ettikleri altyapıyı söz konusu projeye de aktarma fırsatına sahip olmuşlardır. Proje sahibi kuruluşun zaman planlaması ve tüm iş detayına riayet ederek hazırladığı programlarla Türkiye de AB konusunda ne kadar hassas olunduğunu ve AB eğitim projelerine ne denli titizlikle yaklaşıldığını anlamışlardır Her iki ev sahibi kuruluş da proje sonrasında Türkiye ile ortaklık ilişkilerini daha da geliştirmişler ve Türk ortaklarla çalışmaya daha sıcak bakmaya başlamışlardır. Uluslar arası perspektifte mesleki ve yüksek öğrenimdeki politikalara ilişkin sorunlar tartışılmış ve bu sayede Türkiye nin mesleki eğitim ve yüksek öğrenimi hakkında geniş bilgiye sahip olmuşlardır. Sözleşme numarası: TR/04/A/F/EX

Gelen Öğrenciler (sadece ülkenize gelen yabancı öğrencilerin finansmanını kapsayan öğrenci projeleri için doldurulacaktır)

Gelen Öğrenciler (sadece ülkenize gelen yabancı öğrencilerin finansmanını kapsayan öğrenci projeleri için doldurulacaktır) I. HAREKETLİLİK PROJESİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA 1. HEDEF GRUBU Projenizin hedef grubunu belirtiniz: Yerleştirmeler : Temel mesleki eğitim almakta olan kişiler Öğrenciler Genç işçiler ve yeni mezunlar

Detaylı

HAREKETLİLİK BAŞVURU FORMU

HAREKETLİLİK BAŞVURU FORMU Topluluk Mesleki Eğitim Eylem Programı İKİNCİ AŞAMA : 2000 2006 HAREKETLİLİK BAŞVURU FORMU 2005 Bu kısım Ulusal Ajans tarafından doldurulacaktır. Ülke Yıl Proje numarası PL- EX- AVRUPA KOMİSYONU Başvuru

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Bologna Süreci Nedir? BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Akademik kurumlar ve sistemler çağın gereklerine ayak uydurmak durumundadır. Bilgi toplumunda yükseköğretime talep artmaktadır.

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Modeli Kapsamında Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Programının Endüstri Mühendisliği Programına Dönüşümü

Teknoloji Fakültesi Modeli Kapsamında Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Programının Endüstri Mühendisliği Programına Dönüşümü Teknoloji Fakültesi Modeli Kapsamında Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Programının Endüstri Mühendisliği Programına Dönüşümü Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

www.pegemdergi.net Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, guvenozdem@gmail.com

www.pegemdergi.net Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, guvenozdem@gmail.com Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 1, pp: 61-98 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 1, ss: 61-98 www.pegemdergi.net Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988

The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988 Elementary Education Online, 10(3), 1010-1027, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 1010-1027, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

21 proje eğitim ve gençlik

21 proje eğitim ve gençlik T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı BÖLGESEL PROJE FUARLARI AB Eğitim ve Gençlik Programları 6 E R Z U RU M KÜLTÜR MERKEZİ 27-29 MAYIS 2010 Hayatboyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik

Detaylı

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Sakarya University Journal of Education! $$! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Hilmi SÜNGÜ * Özet Bu çalışmada bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye de okul

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği DOI: 10.5961/jhes.2013.068 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2011/3 Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya Projelerde

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı