Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi"

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 1.4 ürecin Kapsamı 1.5 ürecin Amacı üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Başka İl Defterdarlığından Atanma Talebi üreci İlgilinin Dilekçesi ile Dilekçeye Esas Belgelerin Gelmesi Gelen Evrak üreci Atanma Talep Dilekçesi Atanma Talebinde Bulunan Personelin ve Dilekçesinin Değerlendirilmesi Gelir Personeli Gider Personeli Uygun Görev Yaptığı İl Defterdarlğından Muvafakatının İstermesi Giden Evrak üreci Uygun Değil Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilmesi Giden Evrak üreci Atanm a Talebi Red Yazısı İNKA Uygun İNKA Üzerinden Muvafakat İstenmesi Uygun Değil Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilme si üreç Tamamlandı Atanm a Talebi Red Yazısı Muva f- akat Yazıs ı Uygun PEROP Üzerinden Atama Onayı İçin İl Defterdarlığından izin istenir Muvafakat İstem Yazısının Gelmesi Gelen Evrak üreci Muvafakat İstem Yazısının incelenmesi Uygun Değil Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilmesi Giden Evrak üreci üreç Tamamlandı İNKA Atanma Talebine İlişkin Red Yazısı Muvafakatın Verilmesi İNKA Üzerinden Atama Onayı Çıkarılarak Valilik Makamına Onaya unulması Atama Onayının Valilik Makamına Tarafından İmzalanması 2 Muvafakatın Verilmemesi Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilmesi üreç Tamamlandı Atanm a Talebi Red Yazısı 1 üreç Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü

3 PEROP Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Başka İl Defterdarlığından Atanma Talebi üreci 1 PEROP'tan İller Arası Nakil İşleminden Üç uret Olarak Atama Onayının Hazırlanarak Valilik Makamına Onaya unulması 2 Atama Onayı Ayrılışı ve Başlayışı Bildirilmek Üzere Görev Yaptığı İl Defterdarlığına Ve Atandığı Birime Gönderilir Giden Evrak üreci Atama onayı Ayrılış ve Başlayış Bildirme Yazısı Atama Onayının Valilik Makamına Tarafından İmzalanması Atama Onayı Ayrılışı ve Başlayışı Bildirilmek Üzere Görev Yaptığı İl Defterdarlığına Ve Atandığı Birime Gönderilir Giden Evrak üreci İl Defterdarlığından Ayrılışı İle özlük Ve icil Dosyasının Gelmesi,Atandığı Birimdende Başlayışının gelmesi Atama onayı Ayrılış ve Başlayış Bildirme Yazısı İNKA Ayrılış ve Başlayış Yazısı İl Defterdarlığından Ayrılışı İle özlük Ve icil Dosyasının Gelmesi, Atandığı Birimdende Başlayışının gelmesi Gelen Evrak üreci Ayrılış ve Başlayış isteme İşlenerek Dosya Kaldırılır üreç Tamamlandı Ayrılış ve Başlayış Yazısı PEROP Gelen Evrak üreci Ayrılış ve Başlayış isteme İşlenerek Dosya Kaldırılır üreç Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü

4 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Form) Atanma Talebinde Bulunan Başka il Defterdarlığında görev yapan Personelin ve Dilekçesinin memurun ( Gelir/Gider Personeli) ilimiz Değerlendirilmesi Defterdarlığına atanma talebine ilişkin gerekli 1 değerlendirmeler yapılır. Her eferinde Yönetici - Defterdar Defterdar - - Atanma Talebinde Bulunan Naklen atanma talebinde bulunan gider Atama ervis Personele Gerekçesi personeli için atanma talebinin uygun Görevlisi, Belirtilerek Red Yazı görülmemesi durumunda gerekçeleri Atama ervis Gönderilmesi belitilerek ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili İl orumlusu İlgili Birim ve 2 Defterdarlığına yazılır Her eferinde Yönetici Yard. Defterdar - Memur - - Naklen atanma talebinde bulunan gider Atama ervis Görev Yaptığı İl personeli için atanma talebinin uygun Görevlisi, Defterdarlğından görülmesi durumunda İlgili İl Atama ervis Muvafakatının İstermesi Defterdarlığından memurun muvafakatı orumlusu İlgili Birim ve 3 istenir Her eferinde Yönetici Yard. Defterdar - Memur - - PEROP Üzerinden Atama Naklen atanma talebinde bulunan memur için Onayı İçin İl Defterdarlığından görev yaptığı il defterdarlığı uygun görüşü izin istenir üzerine İl Defterdarlığından sistem üzerinden Atama ervis 4 izin istenir Her eferinde Görevlisi PEROP PEROP'tan İller Arası Nakil Atama ervis İşleminden Üç uret Olarak Görevlisi, Atama Onayının Hazırlanarak Atama ervis Valilik Makamına Onaya istem üzerinden izin alındıktan sonra unulması sistemden atama onayı çıkarılarak Valilik 5 Makamına onaya sunulur Her eferinde Atama Onayı Ayrılışı ve İmzadan çıkan atama onayı memurun görev Başlayışı Bildirilmek Üzere yaptığı Defterdarlığa gönderilerek ilgiliye Görev Yaptığı İl tebliğ edilerek ayrılışın sağlanması ve özlük Defterdarlığına Ve Atandığı dosyasının gönderilmesi istenir. Atandığı Birime Gönderilir birime atama onayı gönderilerek başlayışının 6 bildirilmesi istenir. Her eferinde Memurun görev yaptığı Defterdarlıktan Ayrılış ve Başlayış isteme ayrılışı ile özlük dosyası ve atandığı birimden İşlenerek Dosya Kaldırılır başlayış yazıları geldikten sonra sisteme ayrılış 7 va başlıyışı işlenerek dosya kaldırılır Her eferinde Naklen atanma talebinde bulunan gelir İNKA Üzerinden Muvafakat personelinin atanma talebi uyğun görülmesi İstenmesi durumunda Memurun görev yaptığı İl 8 Defterdarlığından muvafakat istenir Her eferinde İNKA Üzerinden Atama Onayı Çıkarılarak Valilik Makamına Muvafakat verilmesi durumunda sistem Onaya unulması üzerinden atama onayı çıkarılarak ilgili 9 makama onaya sunulur. Her eferinde orumlusu Yönetici Yard. Yönetici, Valilik Makamı - - Atama Onayı PEROP Atama ervis Görevlisi, Atama ervis Görev Yaptığı İl orumlusu Defterdarlığı, Yönetici Yard. Atandığı Birim, Yönetici Defterdar - Memur Atama Onayı - Atama ervis Görevlisi PEROP Atama ervis Görevlisi İNKA Atama ervis Görevlisi, Atama ervis orumlusu Yönetici Yard. Yönetici, Valilik Makamı - - Atama Onayı PEROP Yetkinlik (En fazla 5 adet) Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Karar Alma, İşlem Gerçekleştirme ve orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Kontrol Atama Mevzuatı Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi Atama Mevzuatı Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi Atama Mevzuatı Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi, Mevzuat Bilgi istemi Kullanma Bilgi istemi Kullanma Tedarikçi Marifetiyle? Bilgisi ve Uygulama Atama Mevzuatı Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Personel Mevzuatı Bilgisi Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, İşlem Gerçekleştirme ve Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi,İşe Alma Prosedürleri Bilgisi Atama Mevzuatı, Doküman ve Arşiv Yönetimi Bilgi istemi Kullanma Bilgi istemi Kullanma

5 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran Atama Onayı Ayrılışı ve İmzadan çıkan atama onayı memurun görev Atama ervis (Talimat, Prosedür, Form) Başlayışı Bildirilmek Üzere yaptığı Defterdarlığa gönderilerek ilgiliye Görevlisi, Görev Yaptığı İl tebliğ edilerek ayrılışın sağlanması ve özlük Atama ervis Görev Yaptığı İl Defterdarlığına Ve Atandığı dosyasının gönderilmesi istenir. Atandığı orumlusu Defterdarlığı, Birime Gönderilir birime atama onayı gönderilerek başlayışının Yönetici Yard. Atandığı Birim, 10 bildirilmesi istenir. Her eferinde Yönetici Defterdar - Memur Atama Onayı - Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü Yetkinlik (En fazla 5 adet) Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi, Mevzuat orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Bilgisi ve Uygulama Atama Mevzuatı Tedarikçi Marifetiyle?

6 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, Form) Hazırlayan: Onaylayan:

7 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, Form) Hazırlayan: Onaylayan:

8 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Atama ervis Görevlisi 2 2 Atama ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yrd. 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar 1

9 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 2 3 Faks Makinası 1 4 Fotokobi Makinası 1 5 Telefon 2

10 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 PEROP 2 İNKA

11 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No 1 Olay Tanımı İlgilinin Dilekçesi ile Dilekçeye Esas Belgelerin Gelmesi

12 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı Atanma Talep Dilekçesi 1 Muvafakat Yazısı 2 Ayrılış ve Başlayış Yazısı 3

13 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı Atanma Talebi Red Yazısı Atama onayı Ayrılış ve Başlayış Bildirme Yazısı

14 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No ayılı Devlet Memurları Kanunu Tamamı Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak ınavlar Hakkında Genel 2 Yönetmelik 23

15 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür - -

16 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Atama Onayı

17 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Atama ervis Görevlisi Atama ervis orumlusu özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Atama ervis orumlusu Yönetici Yardımcısı özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 3 Atama ervis orumlusu Yönetici özlü Çift Yönlü Rapor Verme 4 Yönetici Yardımcısı Yönetici özlü Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Yönetici Defterdar özlü Çift Yönlü Onay Alma 6 Defterdar Vali/ Vali Yard Yazılı Çift Yönlü Onay Alma

18 .üreci İletişim Akış Diyagramı Defterdar Vali/ Vali Yard. Yönetici Yönetici Yardımcısı Atama ervis orumlusu Atama ervis Görevlisi

19 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 5.İyileştirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti

20 G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU Müdürlüğü V.H.K.İ

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Eğitim İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Bakanlık Yazı ekinde Tarafından İlgili

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı osyal Yönetsel İşler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Bilgi Edinme

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Emanet İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı İcra İşlemleri üreci Ödeme Emri Belgesinin

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Milli Emlak işlemleri 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Taşınmaz İşlemleri 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Tahsis işlemleri üreci

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Dava Takibi Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ceza Davaları Takip

Detaylı

Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci

Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci Samsun lığı Personel Müdürlüğü Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci Yazı, Rapor,İhbar, Şikayet Gelmesi Yazı Konunun İncelenmesi Rapor İhbar Şikayet İşleme Konulacak mı? İşlem

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Dava Açma Talep Yazısı/Dava Dava Açma Talebinin Gelmesi/Dava nin Gelmesi Yazı ve Eklerinin Avukata Havale Edilmesi Yazı ve Eklerinin

Detaylı

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci SamsunDefterdarlığı İhtiyacının Tespiti Yapım İşinin Belirlenmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Keşif Çıkattırılması Keşfe Göre Ödenek Talebi ve Temini İta Amirinden Yaklaşık Maliyet Komisyonunun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı