safer use ,i Deutsche UYU TURUC U KULLANIMI I ENJEKTÖRÜN DOGRU VE BASiT BASJT KULLANIMI TEDBiRLi TEDBiRLJ UYUŞTURUCU "AIDS-Hilfe e.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "safer use ,i Deutsche UYU TURUC U KULLANIMI I ENJEKTÖRÜN DOGRU VE BASiT BASJT KULLANIMI TEDBiRLi TEDBiRLJ UYUŞTURUCU "AIDS-Hilfe e.v."

Transkript

1 safer use TEDBiRLi TEDBiRLJ UYUŞTURUCU UYU TURUC U KULLANIMI I ENJEKTÖRÜN DOGRU VE BASiT BASJT KULLANIMI I 1 JUNKIES W EHEMALIG E W SUBSTITUIERT E IUNKIES EHEMAUGE suastituieilte LEBEN MIT DROGE N,i Deutsche "AIDS-Hilfe e.v.

2 S u n u Ş Yayına Yayma haz hazirlayan: ı rlayan: Internet: Bestellnummer: Teksti hazırlayan: hazirlayan: Redaksiyon: Uyarlayan: Düzenleyen ve Resimleyen: Baskı Baski: : Deutsche AIDS-Hilfe e.v. DieltenbachstraBe Dieffenbachstraße Berlin n Feb Jan-Hendrik Heudtlass,, Imke e Sagrudny y Dirk Dirk Schalter, Schäffer, Holger r Sweers Holger Sweers GrafikBüro Achenbach Bombach 19,, Lahmar Lohmar MEDIALlS MEDIALIS OFFSETDRUCK, BERLIN Bağış Bagis Hesap numarası numarasi: : Berliner Sparkasse e Kto BLZ DAH kamu yararına yararina çalışır gahsir ve özellikle desteklenmesi gereken n kuruluş kurulus olarak tanınmıştır. tanmmistir. Bundan dolayı dolayi bağışlar bagislar vergi indirimine tabi tutulur. DAH' ya üye olarak kuruluşumuzun kurulusumuzun çalışmalarına cahsmalanna katkıda katkida bulunabilirsiniz. Aynntil Ayrıntılı i bilgileri i üzerinden n veya DAH'dan alabilirsiniz..

3 YAPMAK? Eroin Kokain Crack (Ta (Taş)) Haplar, ilaglar ilaçlar Kisaca Kısaca "Kokteyl" üzerine JÖNE (ENJEKTÖR) KULLANMANIN KULlAN NR RSZJKOLARI Iğne igne payla imi paylaşımı Uyuşturucu Uyu turucu maddenin payla im paylaşımı i Alet ve araglann araçlann payla imi paylaşımı IYI iyi malzeme kullanman n icin için olumlu öneriler r DOQrU Dogru igne!one kullanmak Kullanılan Kullanilan!one igne takımlannın takimlarmin temizliai temizligi ici için n öneriler M\lllIIfIllnlı Kullanilmi igne, ıone. enjektor enjektör ve e diaer diger aletleri ne e yapmalı? yapmall? Vücutta igne vurulabilecek wruiabiiecek yerler: uygun ve uygun olmayan bölgeleri! BRO ÜR BROŞÜR ÜZERJNE ÜZERINE "Safer Use e - Tedbirli i kullani kullanım m -- Enjektörün dogru doğru ve basit kullanimi anımı" " bro ürü broşürü sana sana,, enfeksiyonlardan (örnegin (örneğ i n HI HIV V vve e Hepatit) ) nasil nasıl korunup, saghgini sağlığını muhafaza etmenin yollarmi yollarını gösterecek. Bro ürün Broşürün merkezinde özellikle e igne iğne kullanimi kullanımı ile ilgili öneriler yer alacak, günkü çünkü eroin n Almanya' ' dda a een n go çok k igne iane yoluyla a ("entravenöz" damara a igne iane yaparak) ) kullanihyor kullanılıyor,, bbu u dda a büyük tehlikelere yolacabilir. yolaçabilir. Seni, eroin, kokain,, crack ve <je itli çeşitli hapların haplann - riziko o ve yan tesirleri - konusunda uyari uyarıp p dige diğer r kullani kullanım m yolları yollari olan burundan gekme çekme ve ağız agiz yoluyla duman n cekm çekme e konularmd konularında a da bilgilendirecegiz. bilgilendireceğiz. Tehlikeü durumlarda 1ı!!_J,~ı.ıt nasil dlmanılmalı? davranilmah? Tuz gözeltisi masali 42 47

4 EROiN EROIN ve BENZERLERh BENZERLERi: Burun gekmek, çekmek, içmek, icmek, ign iğne e yapmak, karistirmak? karıştırmak? Eroinin sadece enjekte edilmediği, edilmedigi, aynca ayrıca burundan çekilerek gekilerek ya da aliminyum plakalar r üzerinden igildigi içildiği senin igin için yeni bir sey şey degildir. değildir. Bir r gok çok bagimli bağımlı her şeyden seyden önce fiyatların fiyatlann astronomik yüksekliginde yüksekliğinden n ya da düsük düşük kaliteli i uyusturucu uyuşturucu maddelerden dolayı i igne iğne yolunu segmektedir. seçmektedir. Ege Eğer r Safer Use kurallarma kurallarına uymazsan (bakmiz; (bakınız; "Enjektörün n doğru dogru ve basit kullanim kullanımı i broşürü") brosürü") gok çok kolayca HIV V kapabilir ve Hepatite yakalanabilirsiniz. Içerken igerken veya burun gekerken çekerken go çok k dikkatli olmalismiz. olmalısınız. Eroini burundan gekme çekmek k Eroin tozu cam veya ayna gibi sert ve duz düz bir esyanm eşyanın üzerinde jilet ya da bigak bıçak il ile e kügültülür. küçültüıür. Madde nne e kadar ince toz haline e getirilirse, herhangi bir borucukla (yuvarlanmis (yuvarlanmış kagit, kağıt, pipet, kamis kamış) ) burundan n rahatga rahatça gekilmesi, çekilmesi, ve gitmesi gereken yere kolayca ulaştırılması ulastinlmasi daha hizli hızlı olur. Yüksek doz bu durumda söz konusu degildir. değildir. Eroin n yavaş yavas bir bigimde biçimde kan n dolasimina dolaşımına karisir, karışır, aynca ayrıca damarlar korunmuş olur. Dikkat! Bu yöntem hig hiç de sanildigi sanıldığı gibi sakmcasiz sakıncasız degildir değildir.. A\. ili Sık sık burun çekmek, burun salgı Sik sik burun gekmek, burun salgi bezlerini i ve burun diregini direğini tahris tahriş eder, iltihaplanmalara ve yaralara yol agabilir açabilir.. Bunun yani yanı sira sıra beraber kullanimlard kullanımlarda a Hepatitvirüsünün bulasmasi bulaşması söz konusudur (özellikle her zaman farkına farkma varilmayan varılmayan akut Hepatit t durumlarmda). durumlarında). O halde sadece kendi pipetini kullan.. 0 -

5 Eroin almak (ağız (agiz yoluyla) Bunun igin için daha önceden iki i tarafını tarafmi bir... çakmakla gakmakla isittigm ısıttığın aliminyum bir r plakaya a ihtiyacın ihtiyacm vardir. vardır. Daha a sonra eroin dikkatlice (!) aliminyum plaka a üzerinde isitihr ısıtılır.. Eroin çözülerek gözülerek yagli yağlı bir sivi sıvı haline gelir ve dumanlasmaya dumanlaşmaya baslar, başlar, duman pipet aracihgiyl aracılığıyla a agizdan ağızdan igen içeri çekilir gekilir (Eger, (Eğer, kullanan n bağımlının bagimlinin deneyimi yoksa veya çok gok acele davranıyorsa davraniyorsa,, eroin kullanilmadan kullanılmadan havaya kansabilir...). karışabilir Aliminyumun üzerinde sadece gözümlenmeyen çözümlenmeyen diğer diger karışımlar kansimlar kalir kalır.. Burda da yüksek doz. olasi olası degildir, değildir, HIV V veya Hepatit t enfeksiyonunun steril olmayan aletlerden bulasmasi bulaşması mümkün degildir. değildir. Apse veya doğru dogru ign iğne e yapamama korkusu yoktur. Dikkat! A Eroin icerken içerken solunum yollarmin yollarının tahris tahriş olmasi olması söz konusu olabilir; özellikle e bagimlida bağımlıda astim astım hastalığı hastaligi var ise, bron larin bronşların ve akcigerin akciğerin zedelenmi zedelenmiş olması olmasi durumlannda, durumlarında, komplikasyonlara yol agabilir. açabilir. Ayrıca Aynca eroin gekme çekme araglannm araçlarının beraberce kullanilmasinda kullanılmasında pipetlerden Hepatit-Virüsünün n bulasmas bulaşması i (özellikle akut Hepatit durumlannda durumlarında) ) olasidir olasıdır.. Onun igin için sadece kendi pipetini (kamisini (kamışını)) kullan!! Eroin vurmak (ign (iğne e vurmak, enjekte etmek) W"? Maddeni Maddenin n nne e kalitesini ne de igerigini içeriğini bilmediginden bilmediğinden _ B^L^ dolayi, dolayı, igne iğne yaparken büyük oranda yüksek doz rizikosu vardir. vardır. igne iğne yaparken maddanin yogunlugun yoğunluğuna a göre gok çok dikkatli olup dozaji dozajı iyi ayarlamak gerekir. Ayrıca Aynca iğne igne yaparken steril, temiz olmayan araglar araçlar kulanildigmd kulanıldığında a HIV ve Hepatit bulastirma bulaştırman n mümkündür. Temiz olmayan mallar (eroin) nedeniyle apselerin oluşması olusmasi ve damarlarm damarların tahriş tahris olmasi olması ise, isin işin diger diğer bir r yönüdür. Sen rizikoyu azaltmanin azaltmanın yollarmi yollarını "Enjektörün n dogru doğru ve basit kullanimi kullanımı" " bölümünden n ögrenebilirsin. öğrenebilirsin. (T)

6 B B r Kokaini burunda ndan n çekmek gekmek Kokain ("Koka")) genellikle bir pipet, kamis kamış yoluyla burundan gekilir çekilir.. Kokain icme içmek k ( Bardak gekmek) çekmek) P Kokain icebilmek içebilmek ("basen" " - bardak,, sise şişe gekmek) çekmek) için, igin, dikkatli i bir r sekilde şekilde mide tuzu (karbonat,, bir nevi bikarbonat) il ile e isitihr. ısıtılır. Kokain tozu igilebilir içilebilir kristal l durumuna getirilir r ve daha sonra bir agizlikla ağızlıkla veya aliminyum plaka a ile (eroin gibi) igili içilir r ya da gekilir. çekilir. Dikkat! at' AA\ Uzun süreg süreç de burundaki salgi salgı bezlerinin tahriş tahris ili olmasına olmasma,, iltihaplanmasma, iltihaplanmasına, yaralarm yaraların ve gibanlann çibanların çıkmasına gikmasina neden olur. Ayrıca Aynca pipetin beraberce kullanılması kullanilmasi halinde Hepatit-Enfeksiyonu (her zaman fark edilemeyen akut t Hepatit esnasinda esnasında) ) tehlikesi mevcuttur.. O halde sadece kendine ait pipetleri kulanmahsin kulanmalısın.. Dikkat! A\ Kesinlikle kristalleri elde etmek igi için n amonyak k kullanmaymiz. Amonyak mide bulantisma yol ili kullanmayınız. Amonyak mide bulantısına yol açabilir agabilir ve sagliga sağlığa gok çok zararlldir. zararlıdır. Eger Eğer karaciger, karaciğer, örnegin örneğin herhangi bir Hepatit (karacige (karaciğer r iltihaplanmasi) iltihaplanması) nedeniyle yorgun düsmüsse, düşmüşse, amonyak vücuttan disar dışarı i atllamaz atılamaz ve kan dolasimma karisir. Kamis Kamış (pipet) akut t bir r Hepatit t kan dolaşımına karışır. hastalığı hastaligi durumunda beraber r kulanilmazsa, kulanılmazsa, bardak k çekme gekme ("basen") esnasinda esnasında HIV V veya Hepatit bulaştırmak bulastirmak mümkün degildir değildir.. Ama kokain gekme çekmek k solunum yollanni yollarını tahrip eder, yorar, bitap birakir

7 Kokaini enjekte etmek k (igne (iğne vurmak) Dikkat! 1\ Kokaini enjektörle vurmak en rizikolu yöntemdir. L!..l Temiz, steril olmayan araglar araçlar,, enjektörler r r-ıı vasıtasıyla vasitasiyla HIV ve Hepatit'e yakalanabilirsin..... Ayrıca Aynca kokain igne iğne vurulan yeri ve gevresini çevresini 1Iii uyuşturur. uyusturur. Bu u nedenle gogu çoğu zaman igneyi iğneyi damarami, ya g tabakasmami yoksa kaslarami vurdugunu damaramı, yağ tabakasınamı yoksa kaslaramı vurduğunu fark edemezsin. Daha a sonra bu durumdan dolayı i apseler olusara oluşarak k sana büyük acilar acılar gektirir. çektirir. Enjektörle iğne igne yaparken rizikoyu azaltmanm azaltmanın yollanni yollarını "Enjektörün n doğru dogru ve basit kullanimi" kullanımı" bölümünde e ögrenebilirsin öğrenebilirsin. Crack (Tas ) Crack (Taş) b SoSon n zamanlarda a craek, crack, şimdiye simdiye kadar olduğu oldug u _ Öl -..._ gibi crack eraek taslannin taşlarının bir pipoya konularak k igilmes içilmesi i yerine, daha co çok k enjektörle vurulmaktadir vurulmaktadır.. Dikkat! AA\ Craek'i Crack'i igne iğne ile vurmak (eroin n ve kokain de ili oldugu olduğu gibi) ) gok çok rizikoludur. Qözülmes Çözülmesi i igin için sadaee sadace soguk soğuk su ve askorbin asiti kulanildig kulanıldığın m dan dolayi dolayı virüsler ve bakteriler öldürülemez.. Sanki i böylece enfeksiyonlara davetiye gikarilmis çıkarılmış olur.

8 Haplar, ilaçlar ilagla r Dikkat! ~ Haplar aslında: aslmda: igne iğne yapmak igi için n değil degil sadece Lll yutulmak igi için n yapılmışlardır. yapilmislardir. Haplardaki i etkili maddelar genellikle e pudra ile e birlestirilmislerdir. birleştirilmişlerdir. Eğer Eger igne iğne ile vücuda vurulursa şiddetli siddetli problemlere yol açabilir. agabilir. Damarlarda ve dokularda oluşacak olusacak tortulaşmalar tortulasmalar er veya geç geg iltihaplanmalara vve e tıkanıklıklara tikanikliklara neden olabilir. En n kötü durumda ampütasyonu yani bir uzvun kesilmesini gerekli hale getirebilir. Ayrica Ayrıca rizikosu önceden tahmin edilemeyecek yüksek dozaj,, nefes tikanikligina tıkanıklığına bile neden olabilir.. Kısaca Kisaca "Kokteyl"" üzerine..... I Eroin ve kokainden yapılan yapilan "Kokteyl" her iki maddenin vücutta a ki zıt zit (antagonist) tesirlerinden n dolayı dolayi gok çok sevilmektedir; bazila bazıları n eroini ilaglar ilaçlar ile de kanstirmaktadir. karıştırmaktadır. Dikkat! (büyük tehlikeden dolayı i kulanma!!! ll!) ) ~ A "Kokteyl "Kokteyl"" yüksek k dozaj rizikosunu en az bir kat Lll haha artirmaktadir artırmaktadır (ayrica (ayrıca ilag ilaç kansimida karışımıda nefes tıkanıklığına tikanikligina yol l agabilir). açabilir). Bundan dolayi, dolayı, her r zaman kulanılan kulanilan miktardan fazla almmamasi alınmaması tavsiye edilir.....her eye şeye ragmen rağmen yapılması yapilmasi gerekiyorsa: Iğne igne yapmaktan baska başka yolun yoksa, haplan hapları gok çok ince bir toz haline e getir. Enjektörün igerisinde içerisinde duru bir sivi sıvı elde etmek igin için,, haplan hapları herhangi bir kasigm kaşığın igerisinde içerisinde uzun süre kaynat ve bir kag kaç defa süzgegten süzgeçten gegir geçir - ne kadar çok gok süzersen o kadar iyi olur -.

9 JGNE igne (ENJEKTÖR) KULLANMANIN KULLANMANıN RJZJKOLARI RiZiKOLARI Sen gözle görmesen bile gesitli çeşitli mantarlar, virüsler ve bakteriler mevcuttur.. Onlar,, igne iğne ve enjektörlerde arta kalan kan kalmtilarinda, kalıntılarında, ~:Z~ kullanilan kullanılan filitrelerde, kirli kasiklarda kaşıklarda v.b. gibi * aletlerd aletlerde e saklanmaktadıriar. saklanmaktadirlar. Bu virüsler kana kansmalari karışmaları durumunda beraber alman alınan diger diğer bir r takim takım maddelerle birlikte e tedirgin edici "Shakes"-- nöbet titremelerine, kramp p ve kasilmalara kasılmalara veya apselerin oluşmasına olusmasina neden olur. Bir kisim kısım bakteri ve mantarlar,, kalp ve akcigere i ğere girip, oralarda yerleserek, yerleşerek, gok çok tehlikeli (bazen hayati tehlike olabilir) komplikasyonlara sokabilir. Bunun yaninda yanında HIV ve Hepatit tehlikesi i kagmilma kaçınılmaz z dır. dir. HIV,, AIDS'e neden olan virüstür- ve AIDS'in henüz çaresi garesi - bulunamamistir bulunamamıştır.. Hepatit t - enfeksiyonları enfeksiyonlan karaciğeri karacigeri tehlikeli sekild şekilde e tahriş tahris edebilir. Hepatit t iin n kronikleşmesi kroniklesmesi,, karaciğer karaciger kanserine e çevirebilir. gevirebilir. igne iğne paylasimi paylaşımı A~ En tehlikeli se şey y "ign " iğne e paylasimi" paylaşımı " dir dır,, yani igne iğne Ll..l ve enjektörün bi bir r gok çok kisi kişi tarafindan tarafından kullanilmasidir. kullanılmasıdır. Genellikle giplak çıplak gözle görülemeyen kan bulasiklan bulaşıkları vasitasiyla vasıtasıyla virüs, bakteri ve mantarlar damarlara girebilirler. Sadece steril, temiz igne iğne ve enjektör takımları takimlari ~. mümkün n oldug olduğu u kadar enfeksiyonlara karsi karşı koruyucu olurlar. Ege Eğer r baska başka bir gagren çağren yoksa, zor durumdaysan ve kullanilmi? kullanılmış igne iğne takimlanni takımlarını tekrar kullanırsan kullanirsan,, kullanmadan önce mutlaka temizlemen n gerekir ("igne ("iğne takımları takimlari nasi nasıl l temizlenir" bölümüne e bakınız) bakmiz)!!

10 Uyusturucu maddenin paylasim i Uyuşturucu maddenin paylaşımı x Uyusturucuy u esit paylasmanin aslinda Uyuşturucuyu eşit paylaşmanın aslında - _... sadece bir r tek temiz yolu vardır: vardir: içinizden iginizden biri toz halindeki i uyuşturucuyu uyusturucuy u paylaştırsın, payla tirsin, diğerleri digerier! kendine yetecek porsiyonu seçsin. segsin. Ondan sonra a kendi kaşığını, kasigmi, kendi filitreni ve kendi iğnesini ignesin i kullansin. kullansın. Dikkat! Al' O an da elde bulunan tüm m uyuşturucu uyusturucu sadece e Lll bir enjektöre çekilir gekilir ve oradakiler arasind arasında a sırasıyla sirasiyla belirli miktarlarda iğne igne vurularak kullanılıp, kullanihp, ötekilere verilirse bir hayli i rizikoludur. Gerçi, Gerci, herkes kendi ignesin iğnesini i kullanabilir ama iğne igne ve enjektör temiz z değilse degilse,, bakteriler, mantarlar r vve e virüsler diğerlerine digerierin e bulastmlabilir. bulaştınlabilir. Alet ve araçların araglarm paylaşımı paylasimi Dikkat! l' Uyuşturucu Uyusturucu alırken, ahrken, gerekli olan çeşitli cesitli alet ve Ll.l malzemeleri beraber kullanirsa kullanırsan n hastalık hastalik kapabilirsin: kullanilmi kullanılmış s filitreler, temizlenmemiş temizlenmemis ka ik kaşık ve bardaklar, dura a dura bozulmuş bozulmus sular, mikroplann mikroplarin gizlenecekleri "yuvalar" dir dır,, aynca mantar vve e bakterilerin n üremeleri igi için n ideal yerlerdir. Bunun yanında, yaninda, Hepatit'de bbu u şekilde sekilde bulaşabilir. bulasabilir. 1

11 W ENJEKTÖRÜN DOGR U VE BASJ T KULLANIMI ENJEKTÖRÜN DOGRU VE BASiT KULLANIMI iyi malzeme kullanman n igi için n olumlu öneriler Asımda, Aslmda, temiz igne iğne kullanmak k en n iyi 'yi \: korunmadır. korunmadir. Bu deyim herseyden herşeyden önce kullandığın kullandigm malzemeler icin için gecerlidir, geçerlidir, ama igne iğne kullanırken kullanirken bulundugun bulunduğun ortamda çok cok önemlidir: kullandığın kullandigm yerde stres, kalaball kalabalık k vve e karmasikllk karmaşıklık ne kadar az olursa, o kadar az kaza yaparsın. yaparsm. O anda ihtiyacın ihtiyacin olan her şey sey ulasabilecegin ulaşabileceğin yerde olmalldir. olmalıdır. Kaşık Ka?ik Olabildiği Olabildigi kadanyla kadarıyla kendi temiz kasigmi kaşığını kullanmalısın kullanmalism.. Kasig Kaşığı i kullanmadan önce e sıcak sicak ssu u ile yıkayın yikaym ve daha sonra alkollü bir r bezie bezle iyice temizleyin. Dikkat! l' Herhangi bir seyden, şeyden, kendi yaptigm yaptığın (örnegin (örneğin Lll içecek igecek kutulan) kutuları) kasiklan kaşıkları kullanmamani kullanmamanı tavsiye ederiz. Isitma ısıtma esnasmd esnasında a kutunun boyasmda boyasından n eriyen tehlikeli olabilecek maddeler,, kulandigi kulandığın n uyusturucuya uyuşturucuya kari ir karışır ve sen o maddeleride e damarlarina damarlarına enjekte edersin. -..-

12 Çakmak Qakmak Malzemeyi kaynatmak için igin en uygunu, bir gakmak kullanmandir. çakmak kullanmandır. n kk~tl Dikkat! ~ A MuMum m bu is iş igin için uygun degildir, değildir, günk çünkü ü eriyen Ll.l sıvı sivi mum maddesi kasig kaşığa a damlayabilir. Su., SRl*äSS Maddenin n kaynatilmas kaynatılması i igin için steril su kullanm kullanın - - < * soguk, soğuk, taze musluk suyu veya asitsiz maden suyuda bu isi işi görebilir. Sterilize edilmiş edilmis suyu kügük küçük miktarlarda eczanelerde, uyusturucu uyuşturucu dani ma danışma merkezlerinde ve dükkanlarda dükkanıarda bulabilirsin.. Askorbik asit _~:ııııı Sadece, uygun (az) miktarda askorbik asit kullan, günkü çünkü uzun vade de damarlann damarların genislemesine genişlemesine neden olur. (Ne kadar az asit kullanirsan kullanırsan kullandığın kullandigtn madde o kadar saf demektir - günk çünkü ü daha önceden asko ile kanstinlmistir...) karıştırılmıştır ) Dikkat! ~ Limon asiti, asi limon suyu ve sirke s r, kaynatmak k Ll.l için igin hig hiç uygun degildir. değildir. Limon n suyu gok çok kügük küçük pargaciklar parçacıklar halinde meyve tanecikleri igerebilir, içerebilir, bu tanecikler atardamar tikanikliklanna tıkanıklıklarına (amboli) neden olabilir. Bakteri ve mantarlardan arinmis arınmış olmayabilir. Ayrica Ayrıca igne iğne vurma esnasmda esnasında yakar, acı aci verir. O Dikkat! kat! ~ Qiplak Çıplak gözle göremesen bile,, bekletilen su dura dura kirlenip bozulmustur. Ll.l dura dura kirlenip

13 Enjektörler vve e igneler iğneler Çok Qok az miktarda uyusturucu uyuşturucu vururken bile mutlaka yeni bir enjektör ve yeni bir igne iğne kullanman gereklidir. Bir gok çok sehirde şehirde steril igne iğne ve enjektör alabilecegin alabileceğin kuruluslar kuruluşlar bulunmaktadir. bulunmaktadır. Bu konuda bilgi topla! Genel bilgiler: _ ikiki i parçalı pargali igne iğne takımı takimi,, tek parçalı pargali igne iğne takımlarından takimlanndan daha kulanislidir. kulanışlıdır. Uyusturucu Uyuşturucu madde igne iğne ucu takılmadan takilmadan önce enjektöre çekilebilir. gekilebilir. Böylece e iğne igne ucu vurulana kadar steril bir durumda korunmuş olur. iki pargali parçalı igne iğne takimlarmda, takımlarında, tıkanan tikanan igne iğne uglari uçları enjektörde ki madde dökülmeden gikanlabilir. çıkarılabilir. Lasti Lastik k pistonlu u ignele iğneler r daha kolay vurulabilir, bu igneleri iğneleri tek eile elle kolayca kullanman mümkündür.. iğneler, igneler, bir çok gok değ degisik i şik firma tarafından tarafmdan üretilip, gesjtl çeşitli i uzunluklar da ve çaptadıriar. gaptadirlar. Hangi i ignenin iğnenin sana daha uygun oldugunu olduğunu tespit edebilmen n igin, için, bu çeşitli gesitli uzunluk. ve gapta çapta ki igne iğne uglarmi uçlarını denemen gerekmektedir. \\ 1;/ ',/_ Bir r öneri: 12' lik kahverengiler, 16' lik k " - - \J maviler veya a 18' ' lik portakal renkliier, renkliler, ~ boş bös yere een n gok çok kullamlan kullanılan igne iğne ucla ueları n degiller... değiller... Ensülin igneler iğneleri i üzerine Lastik pistonlarmdan pistonlarından dolayi dolayı gok çok kolay y kullanilabilen Ensülin igneler i ("kirmiz i kullanılabilen Ensülin iğneleri ("k ı rmızı başlıklı" baslikli" olarakt olara~ta a adlandinh adlandırılır r ve benimsenir) senin n amacın amacm igin için uygun degildir değildir.. ign iğne e ucla ueları n yeteri kadar r sivri degildir değildir vve e bu nedenle damarlan damarları gereksiz yere e çok gok yipratirlar: yıpratırlar: damarlar delineckleri yere e yirtihrlar. yırtılırlar. Ayrıca Ayrica igneleri iğneleri go çok k incedir vve e sertleşmiş sertlesmis damara denk gelirse kirilabilir kınlabilir.. Bunlarm Bunların yanisira, yanısıra, eger eğer bir ign iğne e tıkanırsa tikanirsa onu gikanp çıkarıp temizleyemezsin..

14 Filtre (süzgeg) (süzgeç) Bag Bağ (kol bagi) bağı) Filtreleri sadece e bir defa kullanm. kullanın. Ba kalanni Başkalarının n.. daha önce kullandigi kullandığı filtreleri kesinlikle kullanmayınız: kullanmaymiz: hig hiç değilse degilse bu şekilde ekilde filtre bir dereceye kadar güvenilir durumdadır. durumdadir. Sigara fitreleri önerilir. Bunları Bunlari kolayca elde edebilirsin vve e bu filtreler zararh zararlı maddelari süzerler.. Ama virüslere, bakterilere ve mantarlara kar i karşı filtrelerde hig hiç bir ey şey yapamazlar. Dikkat! A4' Eğer Eger kullanilmi kullanılmış filtreleri "ertesi sabah" veya Ll.l. "kötü ve zor durumlar, zamanlar" igi için n saklıyorsan sakhyorsan,, onlan onları herhangi bir r kap veya kutuya koymadan önce e iyice kurutmalism. kurutmalısın. Qünkü Çünkü nemli ortamlar, mantarlar, küfler ve baktariler igi için n üreme alanlandir. alanlarıdır. i \ Toplardamar üzerine yapacağın yapacagm presle kanm kanın. J > birikip,, damarın damarin daha kolay bulunasını bulunasm i saglarsm. sağlarsın. Her hangi bir kemerle bbu u i i işi yapabilirsin, fakat bir naylon n çorap gorap bagi bağı bu i iş igin için daha uygundur, çünkü günkü agzmla ağzınla veya "tek eile" elle" tekrar gözmen çözmen daha kolaydır. kolaydir. Damar merhemi i (kremi (kreni)) \ N \ rı/ \ EgeEğer r igne iğne vurduktan sonra, arti artık k hig hiç kan x n "" akmiyorsa, atardamarlar igi için n özelolarak ' akmıyorsa, W i1ij yapilmi yapılmış ve kanm kanı n akmasmi akmasını önleyen maddeler r igeren içeren damar merhemini i (kremini) sürebilirsin. BBu u tip merhemler henüz z yeni ba layan başlayan iltihaplanmalan iltihaplanmaları durdurabilirler, böylece e bazi bazı durumlarda doktora a gitmek zorunda a kalmazsin. kalmazsın. Bu u merhemi hergün iltihaplanmi iltihaplanmış igne iğne yerlerine sürüp, masaj j yapman gok çok yararli yararlı olur. Eger Eğer igneyi iğneyi yalni? yalnış yapmi san, yapmışsan, Heparin-veya Herodoit kremi yaranm yaranın apse yapmasmi yapmasını önler.

15 Kullanılan Kullanilan igne takimlannin takımlarının temizligi temizliği icin için onerile öneriler r Sadece kullamlmamis kullanılmamış,, steri l ign e takimla n tehlikesiz vve e güvenlidir!! s (/ Ege r yanmda igne takimm yoksa (örnegin \ \ 11./ Eğer yanında iğne takımın yoksa (örneğin ::- ^ P 17 "-" hapishanede),, önce e biraz burundan çekip gekip veya ~ 8 icerek içerek,, iginde içinde ki i "ateşi "atesi,, gilgm çılgın arzuyu" " söndürebilirsin. Böylece e temiz ve kullanilmamis kullanılmamış igne iğne takımı takimi bulmak igin için zaman kazanmis kazanmış olursun. Ama bulman mümkün n degilse, değilse, her şart sart altmda altında daha önce e kullandığın kullandigin kendi igne iğne takımlarını takimlanni gegici geçici olarak dezenfekte edebilirsin.. Sana bu konuda bir gok çok metot,, yöntem österecegiz östereceğiz ama bunlardan hiç g birisi % 100 emin degildir. değildir. Suda kaynatmak k Bu yöntem een n az dakika sürebilir.. Önemli uyarilar: uyarılar: Henü Henüz z bu yöntemle Hepatit-Virüs'lerinin n de yok yok edilip, edilmedigi edilmediği tespit edilmemi tir. edilmemiştir. igniğne e takımları takimlan en fazla üç üg defa kaynatılabilir, a kaynatilabilir, ondan sonra a yapilmi? yapılmış oldugu olduğu materyal bozulur. En az iki defa, soguk soğuk ve taze suyu, igne iğne ucuyia ucuyla birlikte enjektöre gekip çekip tekrar disari dışarı (en iyisi bir lavabo veya tualet deligi) deliği) fiskirtmiz. fışkırtınız. Daha a sora igne iğne ucunu enjektörden gikanp çıkarıp iki pargaya parçaya ayirdlktan ayırdıktan sora, fokur fokur kaynayan n suda 1155 dakika dezenfekte ediniz. Suda yeterince kaynattiktan kaynattıktan sonra, pargalar parçaları i birbirine e takıp takip,, tekrar soguk soğuk ssu u ile durulaymiz. durulayınız. (29)

16 Evler de bulunabilen klorlu su, oksijenli su gibi mikrop p kinci rıcı maddeler veya a iyot içeren igeren konsantratlarla a (örnegin: nec n tentürdiyotlar) a yapila n dezenfeksiyon. d.zenfeksiyon. Bu yöntem yaklasik yaklaşık 5 dakika sürer. Önemli uyanlar 'ıla':: O o BBu u uygulama su ile kaynatma yöntemine göre e çok gok daha güvensiz dir! O o Klorl Klorlu u maddeler tahrip edicidir: ign Iğne e takimlarmi takımlarını iyice durulaymiz. durulayınız. O o Klorl Klorlu u maddelerin dayanikliligi dayanıklılığı smirlidir. sınırlıdır. Eger Eğer oksijenle temas ederse, dezenfekte etkisini 3-4 hafta igerisinde içerisinde kaybeder. O o Klorl Klorlu u maddeler belirli igne iğne türlerinin materyallerine zarar verebilirler. iğne igne takimlarmi takımlarını en az iki defa soguk soğuk su ile durulayınız durulaymiz.. Daha sonra klorlu suyu veya iyotlu maddeyi igne iğne ucu ile birlikte enjektöre, pistonun igerisind içerisinde e az bir hava kalacak kadar, çekiniz. gekiniz. Enjektörü 2 dakika kadar sallayınız sallaymiz,, içinde iginde ki maddeyi disar dışarı i bosaltmiz boşaltınız ve bu islemi işlemi bir kag kaç defa daha tekrarlaymiz. En sonunda, enjektörü een n az iki defa a daha tekrarlayınız. daha soguk soğuk su u ile iyice durulaymiz. durulayınız. Saf alkol (ispirto irto veya tibbi tıbbi alkol) ile dezenfekte Bu yöntem yaklasi yaklaşık k 5 dakika sürer Önemli uyanlar: Vere Verem m (Tüberküloz - Tbc) mikropları n bu yöntemle %10 % 1000 yok edilemez.. Alko Alkol l igneni iğnenin n ig iç kaplamasmi kaplamasını zedeleyebilir ve dolayısıyla dolayisiyla pistonun daha kolay kaymasini, kaymasını, kayganhgmi önler. kayganlığını önler. Bu metot igin, için, saf alkol (ispirto,, tibb tıbbi i alkol) veya alkol gereklidir,, ama bunlar da Ethanol veya Isopropanol gibi, insanm insanın baska başka ihtiyaglan ihtiyaçları (içmek) (igmek) igi için n sakmcalidir. sakıncalıdır. iğne igne takimmi takımını en az iki defa soguk soğuk su ile durulaymiz, durulayınız, daha sonra a alkolü ü igne iğne ucu ile birlikte enjektöre e çekiniz. gekiniz. En n az iki dakika bekletiniz. Alkolü ü bosaltmada boşaltmadan n önce enjektörü ü iyice e sallaymiz. sallayınız. En sonunda ign iğne e takımını takimmi,, iki defa soguk soğuk su ile iyice durulaymiz.

17 Biberon (mama isesi) i e i dezenfekte maddesi Bu yötem yaklasik yaklaşık 3 dakika sürer iğne igne takımını takimini enaz iki i defa soğuk soguk su ile durulayınız durulayiniz ve dezenfekte maddesini igne iğne ucu ile beraber enjektöre çekiniz. cekiniz. iki dakika bekletiniz, ardmdan ardından iyice sallayiniz. sallayınız. Dezenfekte maddesini i di anya dışarıya fışkırtınız, fiskirtmiz, bütün bu uygulamayı uygulamayi bir defa daha a tekrarlayınız tekrarlaymiz ve sonunda iğne igne takimini, takımını, en az iki defa soğuk soguk su ile durulayınız. durulayiniz. Dogru igne kullanma k Doğru iğne kullanmak Kendine e stressiz uyuşturucu uyusturucu kullanabileceğin kullanabilecegin sakin bir yer veya ortam ara - en n uygunu yalnız yalniz olmaman, günk çünkü ü tehlikeli ve acil durumlarda a yardıma yardima ihtiyacyn olabilir.. igniğne e vururken büyük ve iyi iyi görülebilen n bir bir toplardamar seg. seç. Ege Eğer r uygun bir toplardamarı toplardaman bulamazsan, yaklaşık yakla ik 10 dakika kolunu veya bacagmi bacağını sicak sıcak suda ovala. Oda olmazsa kolunu hizla hızla gevirerek, çevirerek, kollarına kollarma ve ellerine kan pompalayabilirsin veya a ellerini, yumup açarak agarak da (yumruk yaparak) damarlan damarları görebilir konuma getirebilirsin.. BiBir r kol bağı bagi veya bir bir kemerle kolunu sıkarak sikarak kanın kanm toplanıp toplanip,, damarlann damarların görünmesini saglayabilirsin. sağlayabilirsin. Bir naylon gorap çorap bu i iş igin için daha uygundur, günk çünkü ü onu agzmla ağzınla veya tek elinle agman açman mümkündür.. BiBir r parmağınla, parmagmla, iğne igne vuracağın vuracagm "toplar r damarı" daman" tespit etmelisin,, aksi taktirde igney iğneyi i toplar damara a degil, değil, dokuya vurabilirsin. Ege Eğer r o anda iki kisi kişi iseniz birbirinize karsilikl karşılıklı i olarak yardimci yardımcı olabilirsiniz..

18 o igniğne e vurmak istediğin istedigin yeri,, alkollü bir pamukla temizle ve ign iğne e vurulduğunda vuruldugunda yanmaması yanmamasi için, igin, kısa kisa bir süre bekle. o igneni iğnenin n sokulduğu sokuldugu esnada iğnenin ignenin keskin tarafı tarafi yukarı yukan ya dönük olmalidir, olmalıdır, böylece iğne igne agn ağrı vermeden vve e düzgün olarak k damara girer. o igney iğneyi i her zaman kalp istikametine doğru dogru sokmalısın sokmalism,, aksi halde damar kapakgiklarm kapakçıklarını i tahriş tahris edebilirsin. o igney iğney i toplar damara soktı:ktan soktuktan sonr sonrı: a pist~nu piston u... çok gok az miktarda geriye dogru gek. çek. Eger enjektorun enjektörün içerisine igerisine dolan kan, koyu kirmizi kırmızı renkli ise, igneyi iğneyi dogru yaptm demektir. doğru yaptın demektir. Dikkat! Aiı\ Eğer Eger enjektöre gektigin çektiğin kan agik açık kirmizi kırmızı renkli ili ve köpüklü ise ve hem enjektörün igine içine dolmaya devam edip, hem m de ignenin iğnenin yanindan yanından disari dışarı akiyorsa, akıyorsa, bir atar damara isabet t ettin demektir. Bu durumda a sak sakın m enjektörü ü bofaltma boşaltma!! BBu u ign iğne e sana asla a zevk k vermez,, aksine e sana a dayanilma dayanılmaz z acilar acılar verir r vve e adalelerde,, sinirlerde e saatlerce e sürebilecek iskinliklere şişkinliklere neden olabilir.. Bunun yerine kolunda ki i veya bacağında bacagmda ki bagi bağı gözüp, çözüp, iğneyi igneyi damardan geri i çıkarmalısın. gikarmalism. Kolunu veya bacağını bacagmi yukarıya yukanya kaldirip, kaldırıp, ign iğne e yerine 5-10 dakika sert şekilde sekilde çökmelisin, gökmelisin, gerekli durumlarda yslak bir bezle veya soğuk soguk bir maddeyle sogutmahsm. soğutmalısın. o igney iğneyi i bir çok gok defa sokmak zorunda a kahrsan kalırsan, her defasın defasm da igne iğne yereini değiştirip degistirip en az 2 cm arahk aralık bırakmalısın birakmalism.. En iyisi, örnegin: örneğin : sol koldan, sag sağ kola geçmelisin gegmelisin veya bacaktan igne iğne vurmayi vurmayı birakip bırakıp ellerde ki damarlardan denemelisin.. o simd şimdi i kol bagmi, bağını, kemeri veya naylon gorabi çorabı çöz göz ve dikkatli bir r ekilde, şekilde, pistonun üzerine e çökerek, gökerek, enjektörü yavaş s yavas yavaş bosalt, boşalt, yoksa damarlar patlayabilir. patlayabilir: Bu esna da pistonu tekrar geri gekerek, çekerek, igneyi iğneyi vurdugun vurduğun yerin,, hala dogru doğru olup olmadigmi olmadığını kontrol edebilirsin.. o Ege Eğer r uzun süredir igne iğne vurmamissan vurmamışsan veya kullandığın kullandigm uyusturucu uyuşturucu maddeyi iyi i tanimayip tanımayıp güven duymuyorsan, mutlaka dozaji dozajı ayarlarken çok gok dikkatli olmalism. olmalısın. En güvenlisi, önce maddenin n yansmi yarısını kullanip, kullanıp, biraz bekledikten sonra, uyu turucunun uyuşturucunun etkisini asagi aşağı yukan yukarı tespit edip, kalan diger yarismi kullanmahsm. kullanmalısın. kalan diğer yarısını

19 iğne igne vurduktan sonra Enjektörün iginde içinde ki uyusturucu uyuşturucu maddeyi damara a vurduktan sonra, igneyi iğney i dikkatlice damardan n cika çıkar r ve igne iğne ucunu sikica sıkıca kapsülün igine içine tekrar sok. iğne igne yerine temiz bir mendille veya alkollü bir amukla bir kac kaç dadika sikica sıkıca bastir. bastır. Böylece hem deri alti altı kanamalarını kanamalarmi önler, hem de damarlan damarları timar tımar etmi etmiş olursun. Yara bakimi: Yara bakımı: Eger Eğer toplar damarlan damarları düzenli araliklarla, aralıklarla, Heparin igeren içeren merhemlerle veya Echinacin il ile e ovalarsan, toplar damarlaryn n sertlesmesini sertleşmesi önlemis iş olursun. Eger Eğer igney iğneyi i yanlis yanlış yaparsan, Heparin- veya Herodoit kremi (merhemi) apse olusmasmi oluşmasını önler. Böylece henüz yeni baslamis başlamış iltihaplanmalar da, tekrar iyilesmeye i yileşmeye baslar başlar ve bu nedenle doktora gitmek k zorunda kalmazsm. zorunda kalmazsın. Kullanılmış Kullamlmis igne, iğne, enjektör ve diger diğer aletleri ne yapmalı? yapmah? Kullanılmış Kullamlmis igne, iğne, enjektör ve diger diğer aletler emin bir şekilde sekilde yok edilmelidir, een n uygunu cocuklann çocukların kolayca ulaşamayacağı ulasamayacagi,, sert ve kolay delinmeyecek kutulara a atılmalıdır. atilmahdir. Kan kalmtilarinda, kalıntılarında, virüsler, mantarlar ve bakteriler günlerce sag sağ kalabilirler! Bir r cok çok sehir şehir de kullamlmis kullanılmış igne iğne takimlanni, takımlarını, terkrar verebilecegin verebileceğin ve bunun karsihgmd karşılığında a ücretsiz igne iğne takimi takımı alabilecegin, alabileceğin, yardim yardım kuruluslan kuruluşları (projeler) ve/veya igne iğne otomatikleri i mevcuttur. Aynca Ayrıca kulanilmis kulanılmış igne iğne takimlan takımları ve diger diğer malzemeler, emin bir bicimde biçimde paketlenmi paketlenmiş ise, yok edilmek üzere,'eczaneler,, eczaneler, hastahaneler ve doktor muayenehaneleri tarafmdan tarafından da, kabul edilmektedir. Diger Diğer bagimhlardan bağımlılardan ögrenmeye, öğrenmeye, bilgi edinmeye gah çalış veya her hang! hangi bir Uyusturucu Uyuşturucu Yardim Yardım Merkezi'ne, kendi i kendine yardim yardım projelerine e veya AIDS-Danisma AIDS-Danışma Merkezleri'ne e bas baş vur

20 > uygun yerler sınırlı olarak kesinlikle e uygun uygun olan yerle olmayan yerler Vücutta ign iğne e vurulabilecek yerler: uygun ve uygun olmayan bölgeler Uygun yerler /' 1. ign iğne e vurmak için igin kolun üst (pazi (pazı)) ve dirsekten aşağı asagi (önkol) bölümlerinde ki toplar damarlar r en uygun yerlerdir. 2. Ellerin n üst kısmında kismmda ki toplar damarlar da iğne ign e vurmak için, igin, çok gok uygundur.. Sadece sınırlı smirli olarak uygun olan n yerler - e / \ ~ ve buluna bulunan n toplar damarlar r ince ve çok gok hassastır. hassastir. Bundan dolayı dolayi çok gok kolay yırtılıp yirtihp tahris Ş olabilirler (igne (iğne çok gok dikkatli ve v e yavaş yava vurulmalıdır). vurulmahdir). Ayrıca Aynca çok gok acı aci çekersiniz. gekersiniz. bulunan toplar damarlara a iğne igne vurmamalısın vurmamahsin,, çünkü günkü çok gok çabuk gabuk yırtılıp yirtihp,, tahriş tahri olabilirler. Başka Baska hiç g bir çaren garen yoksa bacak kaslann kaslarına a iğne igne vurabilirsin - bu u yöntem en azından azmdan,, boyunda ki i damarlara, kasıklara kasiklar a veya avuç avug içlerine iglerine ve ayak tabanıarına tabanlarma iğne igne vurmaktan, daha a iyi bir yöntemdir. Bu yöntemde ki k i rizikoları rizikolan nasıl nasil azaltabileceğini, azaltabilecegini, "Kaslar- - insanların insanlann en kuvvetli organlary değildir" degildir" bölümünde e öğrenebilirsin. ögrenebilirsin. e - o

21 uygun n yerler sınırlı olarak kesinlikle uygun n uygun olan yerı yerler olmayan n yerler,/ Kesinlikle uygun olmayan n yerler 5. Kesinlikle e boyun damarlarına damarlanna iğne igne vurulmamalıdır! vurulmamahdir! Boyunda ki i toplar ve atar damarlar birbirlerine e go çok k yakındır. yakmdir. Bu u bölgede, yalni yalnış iğne igne yapmak veya a apseye yol açmak, acmak, sağlık saghk agismdan açısından korkunç g sonuçlara sonuglara neden olur (örnegin: (örneğin : bogulma boğulma tehlikesi!). tehlikesü). Ayrıca Aynca beyine yakın yakin olmasmdan olmasından dolayı dolayi,, herhangi bir iltihaplanma go çok k tehlikeli olabilir.. 1 i \ 6. Kasiklard Kasıklarda a ki doplar damarlar r çok gok derinlerde olup, atar damarlara a ve sinirlere çok gok yakın yakin konumdadir konumdadır.. Burada olusacak oluşacak bir apse sinirlerin kolayca tahriş tahri olmasına olmasma neden olalabilir r (fei (felç g tehlikesi!). tehlikesü). 7. Avu Avuç g iglerinde içlerinde ki ve ayak tabanlarmda tabanıarında ki toplar damarlar go çok k ince ve hassastirlar hassastırlar bu nedenle çok gok kolay pargalanabilirler. parçalanabilirler. Aynca Ayrıca bu bölgelere ign iğne e vurmak korkung korkunç agn ağrı verir. 8. Penise e iğne igne vurmak senin için igin kesinlikle tabu olmalıdır. olmalidir. Apse ve iltihaplanmalar go çok k kötü sonuçlara sonuglara neden olabilir. Nereye ign iğne e yaparsan n yap: : ign iğne e vurdugu vurduğun n yerleri i sürkli olarak degistir değiştir!!

22 Kaslar - insanların m en kuvvetli organlan organları degildir... değildir...hele, eger eğer igne iğne vurma durumu söz z konusu ise, hiç hig degildir. değildir. Qünk Çünkü ü kaslara igne iğne vurmak, her r konumda a gergekten gerçekten gok çok tehlikelidir. Özellikle e caddelerde,, sokaklarda satlla satılan n eroin yeterince temiz olmadigi olmadığı igin, için, kolayca iltihaplanmalara ve dayanilmaz dayanılmaz agnlara ağrılara neden olur. Bu iltihaplanmalar kemik k zarlanni zarlarını tahris tahriş ederek, hareket etmeni engelleyebilir. (Kokain ve gesjtli çeşitli hap ve ilaglar ilaçlar da kesinlikle kaslara a enjekte edilmemelidir!) ) Artık Artik yapacak bir r garen çaren kalmamissa, kalmamışsa, örnegin: örneğin : gok çok uzun bir süredir ign iğne e kollaniyorsan kollanıyorsan ve bu nedenle toplar damarların sağlıklı toplar damarlann saglikli gahsmiyorsa çalışmıyorsa ve kaslara igne iğne vurmak zorunda kalirsan, kalırsan, asagida aşağıda ki önerilere dikkat etmen gerekir. En kolay ve uygunu gevsek gevşek kaslara igne iğne vurmaktir. vurmaktır. Bundan dolayi dolayı igne iğne yaparken rahat bir pozisyonda olman gerekir. Kisa Kısa ve ince igne iğne uglar uçları i kullanma, kaslann kasların igerisin içerisin de kolayca kirilabilirler. kırılabilirler. igneyi iğneyi hemen hemen dik bir r konumda, ara vermeden ve dehn derin (yaklasjk (yaklaşık 1cm) 1 sokmalısın. sokmalism. Eger Eğer kanarsa, doplar damara a denk geldin demektir, bu durumda igneyi iğneyi hafifge hafıfçe geri gek, çek, biraz enjektöre kan gek çek ve ondan sonra igneyi iğneyi vur. Vurulan sivmm sıvının dokunun igerisind içerisinde e dagilmasi dağılması igin, için, zamana ihtiyag ihtiyaç vardir, vardır, bu nedenle agn ağrı verici şişmeleri sismeleri önleyebilmek igin, için, igneyi iğneyi yavaş yavas vurunuz. HeHer r şeye seye karşın karsin,, bacaklarda kalça kalg a ekleminden n 15 cm asagi aşağı ve diz kapagmdan kapağından 15 cm yukan yukarı bölgeler en az rizikolu yerlerdir. Kä Kas s dokulan dokuları en yoğun yogun olarak bu u bölgede bulunur..

23 YÜKSEK DOZAJ J VVE E ACJL ACiL,, TEHÜKEU TEHLiKELi DURUMLAR Acil durumlarda nasi nasıl l danranilmahdir? danranılmalıdır? Genelolarak: Zamanında Zamanmda müdahala etmek k yasam yaşam kurtanr! kurtarır! Uyuşturucu Uyusturucu bagimlilan bağımlıları igin için düzenlenen, uyusturuc uyuşturucu u kullanırken kullanirken acil durumlar- ve ilk yardim yardım kurslan kursları hakkin hakkın da, Uyusturuc Uyuşturucu u Danisma Danışma Merkezleri, dige diğer r Yardim Yardım Projeleri i ve AIDS- Danisma Danışma Merkezierin' Merkezlerin' den n bigi edinebilirsiniz.. Sara - Epilepsi Kasilmalar, Kasılmalar, genellikle uyusturucu uyuşturucu bir maddenin yani yanı sira, sıra, cok çok uzun bir süre yatistinci yatıştırıcı özelligi özelliği olan Benzodiazepinler ("Benzos") ve diger diğer maddeler r almdigmda alındığında ortaya gikar. çıkar. Kaslann Kasların segirmesi, seğirmesi, aniden yere dü meler, düşmeler, agizm ağızın köpürmesi i ve eller ve yüzün kasilmasi kasılması bigimlerinde biçimlerinde kendisini gösterir. Kramp giren kisiyi, kişiyi, yakalamaya gahs çalış ve yava ga yavaşça yere yatir. yatır. Zor kullanmadan n dislerinin dişlerin i n arasma arasına (dilini isinp ısırıp pargalamamasi parçalamaması igin) için) yumusak yumuşak bir r cisim sokmaya gahs çalış ve kendini yaralayabilecegi yaralayabileceği seyleri şeyleri ortadan kaldir kaldır.. Titremeler "Shake"" Titremeler Shake" "Shake" vücudun n pisliklere,, bakterilere e ve mantarlara karsi karşı gösterdigi gösterdiği savunma ve korunma reaksiyonudur; titreme nöbetleri,, kramplar, ürpertiler, kuvvetli agrilar ağrılar ve gesitli çeşitli bulantilar bulantılar seklin şekl i n de kendini i gösterir. Genellikle hig hiç de hos hoş olmayan bbu durumun, vücut kendi i kendine e üstesinden gelir..

24 Qaresiz kisile r Çaresiz kişiler Çaresiz Qaresiz kisileri, kişileri, hig hiç bir zaman yalnız yalniz birakma! bırakma! Eğer Eger yardima yardıma ihtiyaci ihtiyacı olan garesiz çaresiz kişilerle kisilerle karşılaşırsan karsilasirsan,, acil servisi ara a ve ilk yardim, yardım, doktor gelene e kadar bagimlmin bağımlının yanindan yanından ayrilma. ayrılma. o Nefe Nefes s alip alıp almadigi almadığı tespit edilmelidir r (Gögü (Göğüs s kafesine dikkat ediniz,, elinizi agzma, ağzına, veya burnuna tutunuz). Nefesi kesilmisse: kesilmişse: Ağızdan Agizdan teneffüs yaptirmiz yaptırınız. Baygın Baygm durumda olan çaresiz garesiz kişileri kisileri,, olabildigince olabildiğince ayık ayik tutmaya gahsmiz. çalışınız. En iyisi temiz havada yürütmek ve ensesine nemli soguk soğuk bez z koymaktir. koymaktır. Baygın Baygm ve yardıma yardima ihtiyaci ihtiyacı olan kisilere, kişilere, derhal mudahale edilmelidir: J Kisiyi Kişiyi sirt sırt üstü yannp, yarırıp, kafasmi kafasını duz düz bir sekilde şekilde hafifce hafifçe arkaya dogru doğru gekiniz. çekiniz. (Agzmda (Ağzında her hangi bir seyin şeyin olmaması olmamasi gerekir). Baygm Baygın kisinin kişinin burnunu kapatmi z burnunu kapatınız ve üg-be üç-beş s defa a agzma ağzına nefes veriniz. Gögüs Göğüs kafesinin şişip sisip sismedigini şişmediğini kontrol ediniz. Nefes alip alıp vermeyi acil yardim, yardım, doktor gelene kadar sürdürünüz..

25 .- Nabzm Nabzını i kontrol etmek (iki parmakla kasık kasik ve boyunda ki atar damarlara dokununuz) Eğer Eger nabzi nabzı atmiyorsa: atmıyorsa: Kalp masaji masajı Kişi Kisi boylu boyunca sırt sirt üstü yatırılmalıdır. yatinlmalidir. Gögüs Göğüs kismmi kısmını açarak agarak iki i elinizin ig iç kismiyla kısmıyla dakikada yaklasik yaklaşık 80 defa, göğüs gögüs kafesinin alt kismma kısmına gökerek, çökerek, basmg basınç yapmiz. yapınız. o Ege Eğer r nefes alıp alip vermesi ve kan dolaşımı dolasimi düzenli ise: dengeli bir sekilde şekilde yana çeviriniz. geviriniz. Tuz çözeltisi gözeltisi masali masalı Yüksek dozaj j esnasinda, esnasında, tuz gözeltisinin, çözeltisinin, yardimc yardımcı i olacağı olacagi dedi kodusu,, inatla a yayginhgmi yaygınlığını korumaktadir. korumaktadır. Gercek Gerçek ise: Tuz çözeltisinin gözeltisinin enjekte edilmesi, en n fazla mide bulantisma bulantısına yol acip, açıp, kusma duygusu uyandirabili uyandırabilir r (belki baygin baygın birisinin, tekrar r kendine e gelmesini i saglar), sağlar), bunun disind dışında a hig hiç bir etkisi yoktur. O halde: Zaman kaybetmeden,, hemen n acil servise haber verip bir doktorun gelmesini i saglaym sağlayın ve gerekli durumlarda acil önlem metodlarmi metodlarını uygulaym. uygulayın.

26 Eğer, Eger, uyuşturucu, uyusturucu, HIV V // AIDS S v~ ve Hepatit hakkında hakkmda soruların sorularm va var r isise e vve e uyusturucuy uyuşturucuyu u birakma bırakmak k istiyorsan: Yakınında Yakmmda ki ki herhangi bir bir AIDS- veya Uyuşturucu Uyusturucu Danışma Danisma Merkezine, JES-Grubuna veya a kendi kendine e yardım yardim Projelerine (Drogenselbsthilfe) baş ba s vur. vur. adresine baş ba s vurabilirsiniz Yada Deutsche AIDS-Hilfe e e.v. DieffenbachstraBe Dieffenbachstraße Berlin n Tel.: Tel.: O 0

KÜNYE. Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin Internet: www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de. 3., überarbeitete Auflage, 2008

KÜNYE. Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin Internet: www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de. 3., überarbeitete Auflage, 2008 TÜRKISCH KÜNYE Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin Internet: www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de 3., überarbeitete Auflage, 2008 Bestellnummer: 022002 Textgrundlage: Jan-Hendrik

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung Künye Bu broşür, Federal Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri. Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri. Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık 2 Bir yakınına yardım 3 etmek isteyen herkese yönelik bir öneri Alkol, ilaçlar, tütün,

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

Gastronomi Sektöründe Hijyen Kuralları

Gastronomi Sektöründe Hijyen Kuralları BILGI Gastronomi Sektöründe Hijyen Kuralları Almanya da her yıl, mikroorganizmaların ve özellikle de gıda maddelerinde bulunan bakteriler, virüsler veya parazitlerin neden olmuş olabileceği 100.000 in

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta!

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta! Anestezi (duyu kaybı) ve ameliyatınız sırasında ve sonrasında ağrıyla mücadele Anestezi Dikkat: Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 1 RESMİ PROGRAM

BÖLÜM 1 RESMİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1 1 RESMİ PROGRAM 2 2 RESMİ PROGRAM 3 3 RESMİ PROGRAM 4 4 RESMİ PROGRAM BÖLÜM 5 RESMİ PROGRAM 5 AT VEYA PONY 6 İNSANLARIN ATLARLA OLAN ORTAK NOKTALARI 7 İNSANLARIN ATLARDAN FARKLILIKLARI 8

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

İLK YARDIM TALİMATI A-

İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardım Talimatı İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardımın Genel Maksadı: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar kaza yerinde anında yapılan, hayat kurtarmaya yönelik

Detaylı