ERBOSAN ERCİYAS. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ A.Ş. Revize Şirket Değerleme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERBOSAN ERCİYAS. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ A.Ş. Revize Şirket Değerleme Raporu"

Transkript

1 ERBOSAN ERCİYAS ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ A.Ş. Revize Şirket Değerleme Raporu

2 ERBOSAN ERCİYAS İÇİNDEKİLER 1 Sunuş ve Yönetici Özeti 3 Raporun Kapsamı 3 Değerlemenin Amacı 3 Değerlemenin Kapsamı 3 Değer Standartı ve Tanımı 4 Değerleme Tarihi 4 Kısıtlayıcı Koşullar 6 Şirket Profili 10 Ekonomik Görünüm 10 Temel Ekonomik Göstergeler 13 Değerleme Yaklaşımı 13 Temel Yaklaşımlar 13 Pazar Yaklaşımı 13 Varlık Yaklaşımı 14 Gelir Yaklaşımı 15 Değerleme Analizleri 15 Pazar Yaklaşımı 15 Karşılaştırılabilir Şirket Değeri Yöntemi 16 Borsa Değeri Yöntemi 17 Varlık Yaklaşımı 17 Net Aktif (Özkaynak) Yöntemi

3 ERBOSAN ERCİYAS 18 Gelir Yaklaşımı 18 İndirgenmiş Nakit Akışları Analizi Yöntemi 18 İskonto Oranı 19 Makro Göstergeler 20 Satış Gelirleri 21 Satış Maliyetleri 22 Faaliyet Giderleri 23 Çalışma Sermayesi 23 Yatırım Harcamaları ve Amortisman 23 Vergi 23 Projeksiyon Nakit Akışları 25 Kar Payı İskonto Modeli 25 İskonto Oranı 26 Kar Payı Büyüme Oranı 28 Sonuç EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 Ekler Detaylı Projeksiyon Hesaplama Tablosu Karşılaştırılabilir Firma Listesi (Emsal Değer) ERBOS Hisse Senedi Fiyatları Kar Dağıtım Tabloları Esas Sözleşme

4 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ A.Ş. - Revize Şirket Değerleme Raporu - SUNUŞ ve YÖNETİCİ ÖZETİ Müşteri talebi üzerine ve tarihli sözleşmeye istinaden Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin "pazar değeri"ni tespit etmek ve bu değer üzerinden A Grubu hisselerinin değerini belirlemek amacıyla görevlendirilmiş bulunmaktayız. Yapılan bu görevlendirme doğrultusunda yapılan değerleme çalışmaları tarihi itibarıyla tamamlanarak AK20134ERB41 numara, tarihli ve imzalı nüsha olarak müşteriye gönderilmiştir tarihli ve AK20134ERB41 numaralı değerleme raporumuzun, 14.sayfasında yer aldığı şekilde Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin Karşılaştırılabilir Şirket Değeri Yöntemi'ne göre değer tespiti gerçekleştirilirken Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi'ndeki şirketlerinin verileri kullanılmıştır. Değerleme tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi'nde yer alan Borusan Mannessman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Burçelik Bursa Döküm Sanayi A.Ş. ve Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin tarihli finansal tabloları kamuya açıklanmadığından bu şirketlerin verileri hesaplamaya dahil edilememiştir tarihli ve AK20134ERB41 numaralı raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen üç şirketin değerleme tarihinden sonra kamuya açıklanan finansal tablo verilerinin değerleme raporumuzun içeriğine yönelik değişiklikleri yansıtmak üzere revize edilmiştir. Değerleme çalışması sonucu belirlenmesi amaçlanan "pazar değeri", değerlemesi yapılan hisselerin, uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmini tutardır. Pazar değerinin tespitinde, yasal yükümlülükler ve imtiyazlar gibi sınırlamalara tabi olmayan, fakat şirketin yönetimi ve politikaları üzerinde kontrol gücü bulunmayan sahiplik paylarının, faaliyetlerini sürdürmekte olan işleyen bir teşebbüs olarak ifade ettikleri değer temel alınmıştır. Görüşümüze göre, bu kavram, değerlemeye konu şirketin en verimli ve en iyi kullanımını temsil etmektedir. Değerin tespiti ve raporlanması sürecinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45)" hükümlerine uygun hareket edilmiştir. 1

5 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman YÖNETİCİ ÖZETİ Değerleme Uzmanı olarak, Raporda sunulan bulguların Değerleme Uzmanı'nın bilgisi çerçevesinde doğru olduğunu, Analizler ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu, Değerleme Uzmanı'nın, değerleme konusunu oluşturan şirketle herhangi bir ilgisinin olmadığını, Değerleme Uzmanı'nın ücretinin, raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını, Değerlemenin ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirildiğini, Değerleme Uzmanı'nın mesleki eğitim şartlarına haiz olduğunu, Değerleme Uzmanı'nın, değerlemesi yapılan şirketin türü ve faaliyetleri konusunda daha önceden deneyimi olduğunu, Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını, beyan ederiz. Görüşümüze göre, raporumuzda açıklanan varsayımlar ve kısıtlayıcı koşullar altında, değerlemeye konu A Grubu hisselerin tarihi itibarıyla pazar değeri TL, 1 TL nominal değerli A Grubu hissesinin birim fiyatı ise TL olarak belirlenmiştir. AK20134ERB41-Rev 2

6 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman RAPORUN KAPSAMI Değerlemenin Amacı Bu rapor, müşterinin talebi ve tarihli sözleşmeye istinaden, Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Erbosan Erciyas") "pazar değeri"ni tespit etmek ve bu değer üzerinden A Grubu hisselerinin değerini belirlemek üzere düzenlenmiştir. Raporun amacı, Şirket yönetimi, hissedarlar ve ilgili tarafların yasal, mali ve ticari hususlarda alacakları kararlarda yardımcı olacak bağımsız bir görüş sunmaktır tarihli ve AK20134ERB41 numaralı raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen üç şirketin değerleme tarihinden sonra kamuya açıklanan finansal tablo verilerinin değerleme raporumuzun içeriğine yönelik değişiklikleri yansıtmak üzere tarihinde revize edilmiştir. Değerlemenin Kapsamı Değerin tespiti ve raporlanması sürecinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45)" hükümlerine uygun hareket edilmiştir. Çalışmamız, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına göre yapılmış bir denetimi veya inceleme çalışmasını içermemektedir. Değerleme süreci, şirket yönetimi tarafından sağlanan mali, idari ve ticari bilgilerin analizi, şirketin mevcut operasyonel performansının ve gelecek ile ilgili beklentilerinin şirket yönetimi ile tartışılması ve değerleme tarihinde mevcut olan ekonomik ve piyasa koşullarının değerlendirilmesiyle sınırlıdır. Şirket tarafından hazırlanan projeksiyonlara ilişkin varsayımlar, Şirket yönetiminin sorumluluğu altındadır. Genel olarak, Şirket'in hissedarlarının sorumluluk içerisinde hareket ettiği, Şirket yönetiminin ise konusunda uzman kişilerden olduğu varsayılmıştır. Değer Standardı ve Tanımı Raporun dayandığı değer standardı olan "pazar değeri", değerlemesi yapılan şirketin, uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmini tutardır. "Pazar değeri"nin belirlenmesinde, yasal yükümlülükler ve imtiyazlar gibi sınırlamalara tabi olmayan, fakat Şirket'in yönetimi ve politikaları üzerinde kontrol gücü bulunmayan sahiplik paylarının, faaliyetlerini sürdürmekte olan AK20134ERB41-Rev 3

7 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman işleyen bir teşebbüs olarak ifade ettikleri değer temel alınmıştır. Görüşümüze göre, bu kavram, değerlemeye konu şirketin en verimli ve en iyi kullanımını temsil etmektedir. Diğer taraftan, bir varlığın fiyatının, işlem anındaki piyasa koşullarının ve tarafımızdan hesaba katılmayan diğer etkenlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla belirleneceği de açıktır. Dolayısıyla, bu raporun sonuçları, hisse alım veya satımında, halka arzda ve/veya azınlık hisselerinin satışında oluşabilecek değerlere göre önemli farklılıklar gösterebilir. Değerleme Tarihi Değerleme tarihi, olarak belirlenmiştir. Bu tarihin seçilmesindeki temel gerekçe, bu tarihte, mali dönem sonu olması nedeniyle, değerleme sürecinde yararlanılan çeşitli tipte bilgilerin kolaylıkla ulaşılabilir olmasıdır. Kısıtlayıcı Koşullar Raporumuz aşağıda belirtilen olası ve kısıtlayıcı koşullara dayanmaktadır: Raporda aksi belirtilmediği taktirde, Şirketin ve varlıklarının hiç bir hukuki sorumluluk taşımadığı varsayılmıştır. Bu kapsamda, değerleme çalışması her türlü ipotek, rehin sözleşmesi, icra davası gibi yükümlülüklerden bağımsız ve tümüyle pazarlanabilir sahiplik payları temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Raporda belirtilen değerleme tarihinden sonra doğan hukuki işlemlerden dolayı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sorumluluk kabul edilmeyecektir. Raporda kullanılan veriler Şirket yönetimi, kamu kurumları (TCMB, TÜİK, DPT, BIST vb), medya kuruluşları ve değerleme uzmanlarınca güvenilir olduğu kabul edilen diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. Yapılan analizler, tüm verilerin doğru olduğu kabulüne dayanarak gerçekleştirilmiştir. Tarafımıza sunulan verilerin raporda belirtilen nihai değeri ve analiz sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte eksik ve/veya yanlış olması durumunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. sorumluluk kabul etmeyecektir. Rapor, talep eden müşterinin münhasır kullanımı için ve sözleşme dahilinde düzenlenmiştir. Müşteri raporu kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere sunabilir. Raporun teslimi ile müşteri, raporda yer verilen bilgilerin yasal talepler haricinde gizli tutulacağını taahhüt eder. Rapor, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bilgisi ve onayı olmadan üçüncü şahıslara dağıtım amacıyla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz veya kopya edilemez. Rapora dayanak oluşturan bilgi, belge ve dokümanlar arasından gerekli görülenler raporun ekinde sunulmaktadır. Bu ekler, raporun ayrılmaz bir AK20134ERB41-Rev 4

8 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman parçasını oluşturmakta olup raporun veya eklerinin bağımsız olarak kullanılması sonucu üçüncü tarafların uğrayacağı zararlardan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. sorumluluk kabul etmeyecektir. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin yasal temsilcileri, sorumlu ortakları, yönetici ve çalışanları veya bu raporu imzalamış ya da raporla ilgili diğer kişilerin, daha önceden bir anlaşma yapılmadığı sürece, bu raporla ilgili olarak bir mahkeme veya herhangi bir dava takibinde ek danışmanlık vermeleri veya şahitlik yapmaları istenemez. AK20134ERB41-Rev 5

9 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman ŞİRKET PROFİLİ Genel Bilgiler Şirket Künyesi Ticari Ünvanı Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Ticari Merkezi Ambar Mahallesi 895 Sokak PK:375 KAYSERİ Kayıtlı Olduğu Yer Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil No 6537 Personel 327 Sermayesi TL Aktif Büyüklüğü TL Şirket, 02 Nisan 1974 tarihinde Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi Kayseri'de halka açık anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirket düz dikişli, siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. Coğrafi konumu ve müşteri odaklı üretimi sayesinde Şirket üretiminin %60'dan fazlasını Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika'ya ihraç etmektedir. Şirket hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. İnşaat sanayi, tesisat, makina, imalat sanayi gibi sanayi dallarında kullanılan bilumum, demir çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aluminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, ambalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadminyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makine teçhizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamullerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alamet-i farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak. 2. Şirket tesislerinde veya iştiraklerinde üretilen mamul ve yarı mamul malların yurtiçinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara SPK'nun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek. Yurtiçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak, 3. Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sınai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek, 4. Ayrıca Şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya tesislerde ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde bulunabilir, ana sözleşmesinde yer alan diğer hususları gerçekleştirebilir. AK20134ERB41-Rev 6

10 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket'in tarihi itibarı ile sermayesi TL olup ortaklık paylarının dağılımı aşağıda verilmiştir: Grup Nama/Hamiline Adedi Tutar (TL) A Hamiline C Hamiline Toplam Şirket'in hissedarlarının hiçbirisinin payı tarihi itibarıyla %10'u geçmemektedir. Bu hisse senedi gruplarının içinde 9.tertip A Grubu hisse senetlerine tasfiyeden ve kardan dağıtılabilir karın %10'u oranında öncelikli kar alma imtiyazı bulunmaktadır. AK20134ERB41-Rev 7

11 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman MALİ TABLOLAR Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanmış mali tablolar. Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Bilançosu bağ.den.geçmiş bağ.den.geçmiş bağ.den.geçmiş bağ.den.geçmiş DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Türev Araçlar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar AKTİFLER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Fayda Borçları Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Finansal Borçlar Kıdem Tazminatı Karşılıkları Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Duran Varlık Değer Artışları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Kazanç/Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı PASİFLER AK20134ERB41-Rev 8

12 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman MALİ TABLOLAR Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanmış mali tablolar. Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Gelir Tablosu bağ.den.geçmiş bağ.den.geçmiş bağ.den.geçmiş bağ.den.geçmiş Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar/Zarar Araştırma Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı/Zararı Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Dönem Karı/Zararı Dönemin Vergi Gideri (-) Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri DÖNEM NET KARI/ZARARI AK20134ERB41-Rev 9

13 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman EKONOMİK GÖRÜNÜM Temel Ekonomik Göstergeler Gayrısafi Yurtiçi Hasıla ("GSYH"), özel kesimin tüketim ve yatırım harcamalarındaki yavaşlamaya rağmen dış talebin gücünü koruması nedeniyle, 2012 yılında 2011 yılına göre nominal olarak %9,2 oranında (reel %2,2) büyümüştür. GSYH'nın harcamalar yönünden en büyük bileşeni olan özel nihai tüketim harcamalarının 2011 yılındaki %18 oranındaki artışın ardından, 2012 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında artması sonucu tüketimin büyümeye katkısı göreli olarak azalmıştır. Özel sektör yatırım harcamaları 2012 yılında 2011 yılına oranla %0,5 azalmıştır. Kamu sektörü yatırım harcamalarındaki %11 oranındaki artışa rağmen yatırım harcamalarının büyümeye katkısı azalarak % 20 seviyesine gerilemiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tarihli Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2013 yılında Türkiye'nin büyüme tahmini IMF tarafından %3,5, OECD tarafından %4,1 ve Dünya Bankası tarafından %4 olarak tahmin edilmektedir. OECD ve Dünya Bankası, 2014 yılında Türkiye ekonomisinin sırasıyla %5,1 ve %5 oranında büyüyeceğini öngörürken, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda (World Economic Outlook - Ekim 2012) Türkiye'nin 2017 tarihine kadar %4,4 oranında büyüyeceği beklentisi yer almaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde, para ve maliye politikalarının uyumlu ve kararlı bir şekilde uygulanması sonucunda ekonomide sağlanan göreli istikrarla birlikte büyüme ve enflasyon rakamlarındaki oynaklık önemli ölçüde azalırken, yüksek büyümeyle birlikte enflasyon tek haneli rakamlara gerilemiştir yılında % 10,44 seviyesinde gerçekleşen tüketici fiyatları endeksi (TÜFE-yıl ortalaması) yıllık artışı, 2012 yılında %8,89 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle enerjideki kamu fiyat ve vergi ayarlamaları enflasyonu olumsuz etkileyen bir faktör olmuştur. Diğer taraftan, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyire ek olarak tarım dışı emtia fiyatlarında yıl genelindeki ılımlı hareketler, döviz kurlarındaki istikrarlı gidişat ve yavaşlayan ekonomik faaliyet enflasyon görünümüne olumlu katkı yapmış, yıl sonu enflasyonu %6,16 olarak gerçekleşmiştir. AK20134ERB41-Rev 10

14 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ("TCMB") tarafından yayınlanan Enflasyon Raporu'na göre 2013 yılı genelinde işlenmiş gıda ve enerji grubu yıllık enflasyonunun azalış göstereceği tahmin edilmektedir. Benzer şekilde, temel mal enflasyonunun dayanıklı tüketim dışında kalan giyim ve diğer temel mal fiyatları kaynaklı olarak yavaşlama eğilimini sürdüreceği, hizmet grubu yıllık enflasyonunun ise son iki yılda gözlenen sınırlı artışın ardından 2013 yılında daha ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. Ödemeler dengesine bakıldığında 2012 yılında toplam mal ihracatının 2012 yılına göre %13 oranında artarak 152,5 milyar ABD dolarına ulaştığı görülmektedir. Toplam mal ithalatı ise %1,8 oranında azalarak 236,6 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Bunun sonucunda dış ticaret açığı 84 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir yılında ihracat, tekstil ve giyim gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra özellikle kıymetli taşlar ve mücevher sektörlerinin güçlü performans sergilemesi sonucunda yüksek oranda büyümüştür. Yıl genelinde dış ticaret hadlerinin ihracat lehine gelişmesine karşın, iç talepteki artışa paralel olarak ithalat talebinde canlanma yaşanmış ve bu duruma bağlı olarak dış ticaret açığı artmıştır. Türkiye'de son yıllarda cari işlemler açığında gözlenen yükselişte, artan özel yatırımların daha ziyade ithal girdi payı yüksek olan otomotiv, makine-teçhizat, elektronik gibi sektörlerde yoğunlaşması etkili olmuştur. Ham petrol başta olmak üzere enerji ithalatı fiyatlarının hızlı yükseliş göstermesi de cari işlemler açığının genişlemesine katkı yapmıştır. Cari açığın finansmanında 2010 yılı sonuna göre doğrudan yatırımların ve uzun vadeli girişlerin payı önemli ölçüde artmakla birlikte kısa vadeli borçlanmaların payı artış göstermeye devam etmiştir. Global finansal krizi takibeden dönemde artan risk iştahına paralel olarak istikrarsızlaşan sermaye hareketleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarında önemli değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Bu gidişatın bir uzantısı olarak ülkemizde de döviz kurları 2011 ve 2012 yıllarında artış göstermekle birlikte volatilite (oynaklık) açısından bakıldığında sınırlı bir değişim sözkonusudur. Bu durum TCMB'nin politikalarının bir sonucu olarak AK20134ERB41-Rev 11

15 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman değerlendirilmelidir. TCMB'nin altın hariç döviz rezervleri 2012 yılı sonunda 100 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. TCMB Finansal İstikrar Raporu'na göre 120 günlük vadelerde Türk lirası olarak kullandırılan ve geri ödemeleri döviz olarak yapılan ihracat reeskont kredilerinin 2012 yılında net döviz rezervlerine katkısı 8,2 milyar ABD doları olmuştur. İhracat reeskont kredisi kullanımının 2013 yılında milyar ABD dolarına ulaşması ve döviz rezervlerine milyar ABD doları katkı yapması beklenmektedir. Ekonomik yapıyla ilgili önemli faktörlerden biri de nüfustur. Nüfus artışının sermaye birikimi, işgücü ve istihdam, doğal kaynaklar, teknolojik gelişme, milli gelir, kamu harcamaları, konut talebi, beslenme ile iç göç ve kentleşme üzerine etkileri vardır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 75,6 milyon kişidir. Nüfusun 38 milyonluk kısmını erkekler, 37,6 milyonluk kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır yılı verilerine göre nüfusun %78'i şehirlerde yaşamaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye'de hızlı bir kentleşme süreci olduğu görülmektedir. Nüfusun yaş itibarı ile dağılımı ise Türkiye nüfusunun yarısının 30 yaşından küçük olduğunu göstermektedir yılı sonu itibarıyla işsizlik oranı %10,1 olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program'da işgücü piyasalarında 2015 yılında dahi anlamlı bir iyileşmenin gerçekleşmeyeceği öngörülmekte, 2012 sonu için %9 olarak öngörülen işsizlik oranının 2015 te ancak %8,7'ye düşürülebileceği beklenmektedir. Bu seneki Orta Vadeli Program'da ilk kez orta vadeli tasarruf oranı hedefleri açıklanmıştır. OECD ortalamasının altında bir tasarruf oranına sahip olan Türkiye'de brüt tasarrufların oranı 2012'de %14,3 (net %8,8) olurken 2013'te bu oranın %15'e çıkması öngörülmektedir. Bu oranın arttırılması ile cari açığın yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak kabul edilen düşük tasarruf oranının ve buna bağlı olarak büyümenin yurtdışından finanse edilmesi ihtiyacının belli bir iyileşme kaydetmesi beklenmektedir. Bu yönde atılan önemli adımlardan biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı uygulaması kaldırılmış ve devlet katkısı sistemine geçilmiştir. AK20134ERB41-Rev 12

16 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman DEĞERLEME YAKLAŞIMI Temel Yaklaşımlar Şirket değerlemesinde temel olarak 3 yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar şunlardır: 1. Pazar Yaklaşımı 2. Varlık Yaklaşımı 3. Gelir Yaklaşımı Her bir yaklaşım içerisinde, farklı değerleme yöntemleri ile şirket değeri tespit edilebilmektedir. Kullanılan bu değerleme yöntemlerinin her biri şirket değerini belirlemek üzere kendine özgü hesaplama prosedürleri içerebilmektedir. Pazar Yaklaşımı Pazar yaklaşımı, değerleme konusu şirketi, piyasada satılmış benzer nitelikteki şirketlerle, şirket mülkiyet haklarıyla ve menkul kıymetlerle karşılaştırmaktadır. Pazar yaklaşımında kullanılan veri kaynakları arasında en sık kullanılan üçü, benzer nitelikteki şirketlerin mülkiyet haklarının alınıp satıldığı halka açık hisse senedi piyasaları, şirketlerin blok satışının yapıldığı piyasalar ve değerleme konusu şirketin mülkiyetine yönelik daha önceden gerçekleştirilmiş işlemlerdir. Pazar yaklaşımında, benzer nitelikteki şirketlerle yapılan karşılaştırmaların makul bir esası olmalıdır. Bu benzer nitelikteki şirketler, değerleme konusu şirket ile aynı sektörde veya aynı ekonomik değişkenlere bağlı olan bir sektörde olmalıdır. Bu karşılaştırma anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve yanıltıcı olmamalıdır. Varlık Yaklaşımı Şirket değerlemelerinde varlık yaklaşımı, farklı varlık tipleri için kullanılan maliyet yaklaşımı ile benzer niteliklere sahiptir. Varlık yaklaşımın temeli, ikame prensibine dayalıdır, yani bir varlığın değeri, o varlığı oluşturan parçaların tamamının yenilenmesi maliyetinden daha fazla olmayacaktır. Varlık yaklaşımının uygulanmasında maliyet esaslı bilanço yerine, maddi olan ve olmayan tüm varlıklar ve borçlar pazar değeri veya uygun olan bir başka cari değer üzerinden hesaplanmış bir bilanço kullanılmaktadır. Burada vergilerin de gözönüne alınması gerekebilir. Eğer pazar veya tasfiye değerleri uygulanırsa satış maliyetleri ile diğer giderlerin de dikkate alınması gerekmektedir. AK20134ERB41-Rev 13

17 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Gelir Yaklaşımı Gelir yaklaşımı, bir şirketin, şirket mülkiyeti hakkının veya menkul kıymetin değerini, gelecekteki kazançların bugünkü değerini hesaplayarak takdir eder. En sık başvurulan iki gelir yaklaşımı yöntemi, doğrudan gelir indirgeme ve indirgenmiş nakit akışları analizi (ve/veya temettü) yöntemidir. İndirgeme oranı, kullanılan gelir tanımı için uygun olmalıdır. Gelirin doğrudan indirgenmesinde bir temsili gelir seviyesi, geliri değere dönüştürmek amacıyla bir indirgeme oranına bölünür veya bir gelir çarpanıyla çarpılır. Teoride gelir, bir çok farklı gelir ve nakit akışı tanımı şeklinde olabilir. Uygulamada ise ölçülen gelir genelde ya vergi öncesi gelirdir ya da vergi sonrası gelirdir. İndirgenmiş nakit akışları analizi (ve/veya temettü) yönteminde nakit akışları, gelecekteki her bir dönem için ayrı ayrı tahmin edilir. Bu nakit akımları daha sonra şimdiki değer teknikleri kullanılarak bir iskonto oranının uygulanmasıyla değere dönüştürülür. Bir çok nakit akışı tanımı kullanılabilir. Uygulamada genellikle, net nakit akışları (hissedarlara dağıtılabilecek nakit akışı) veya gerçekleşen temettüler (özellikle azınlık konumundaki hissedarların durumunda) kullanılmaktadır. AK20134ERB41-Rev 14

18 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman DEĞERLEME ANALİZLERİ Pazar Yaklaşımı Karşılaştırılabilir Şirket Değeri Yöntemi Karşılaştırılabilir şirket değeri yönteminde, değerlemeye konu olan şirket ile benzer faaliyet yapısında olan şirketler gruplandırılarak, bu şirketlerin verileri üzerinden piyasa çarpanları hesaplanır. Bulunan piyasa çarpanlarının değer tespiti yapılan şirketin finansal performansına göre düzeltilmesi ile şirket değeri bulunmaktadır. Değerleme çalışmasında "pazar yaklaşımı" kapsamında karşılaştırılabilir firma değeri yöntemi ve borsa değeri yöntemi, "varlık yaklaşımı" kapsamında net aktif değeri yöntemi ve "gelir yaklaşımı" kapsamında indirgenmiş nakit akışları analizi yöntemi ile kar payı iskonto yöntemi kullanılmıştır. Türkiye'de, hisseleri Borsa İstanbul (BIST)'da işlem görmeyen şirketlerin mali tablolarına ve faaliyet raporlarına ulaşma imkanı ya çok zor ya da imkansızdır. Dolayısıyla karşılaştırma yapabilmek amacıyla değerleme konusu şirket ile aynı sektörde veya aynı ekonomik değişkenlere bağlı olan bir sektörde faaliyet gösteren emsal şirketler ancak halka açık şirketler arasından tespit edilebilir. Değerleme çalışmamızda karşılaştırılabilir şirketlerin tespit edilmesinde, faaliyet konusu ve sektörü değerlemeye konu Şirket ile benzerlik göstermesi nedeniyle Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi'nde yer alan şirketlerin verileri kullanılmıştır (EK-2). Emsal olarak belirlenen şirketlerin finansal ve operasyonel verilerine dayanarak şirket değerinin belirlenmesinde satışlar, Faiz Vergi Öncesi Kar (FAVÖK), özsermaye tutarı ve toplam aktif büyüklüğü parametreleri kullanılmıştır. Değerlemede baz alınan çarpanlar, hesaplamalarda kullanılan verilerin uç değerlerinin olumsuz etkilerini elimine etmek amacıyla karşılaştırılabilir şirket çarpanlarının geometrik ortalamaları alınarak belirlenmiştir. Çarpanlar yoluyla hesaplanan şirket değerleri, varlık ve faaliyet bazlı çarpanların etkisini dengeli bir biçimde yansıtmak amacıyla eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. Şirket'in tarihi itibarıyla defter değeri ve toplam aktif çarpanlarına göre hesaplanan pazar değeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değerleme Yöntemi Çarpan Gösterge Emsal Değer Ağırlık Düzeltilmiş Değer Piyasa Değeri/Defter Değeri 1, ,00% Piyasa Değeri/Toplam Aktif 0, ,00% Piyasa Değeri/Satışlar 0, ,00% Piyasa Değeri/FAVÖK 3, ,00% Emsal Değer 100,00% Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, tarihi itibarıyla değeri Karşılaştırılabilir Firma Değeri Yöntemi'ne göre TL olarak hesaplanmaktadır. A Grubu hisselerinin kar payı ve tasfiye payından %10 alma imtiyazı bulunmakta olduğundan toplam Şirket değerinin %10'u oranında A grubu hisselerinin değeri hesaplanmıştır. Dolayısıyla, Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin A Grubu hisselerinin tarihi itibarıyla değeri Karşılaştırılabilir Firma Değeri Yöntemi'ne göre TL olarak hesaplanmıştır. AK20134ERB41-Rev 15

19 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Pazar Yaklaşımı Borsa Fiyatı Yöntemi Şirket'in borsa değerinin belirlenmesinde tarihleri arasındaki ağırlıklı ortalama hisse günlük fiyatlarının (EK-3) aritmetik ortalaması temel alınmıştır. Buna göre Şirket'in borsa değeri TL olarak hesaplanmaktadır. A Grubu hisselerinin kar payı ve tasfiye payından %10 alma imtiyazı bulunmakta olduğundan toplam Şirket değerinin %10'u oranında A grubu hisselerinin değeri hesaplanmıştır. Dolayısıyla, Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin A Grubu hisselerinin tarihi itibarıyla değeri Borsa Değeri Yöntemi'ne göre TL olarak hesaplanmıştır. AK20134ERB41-Rev 16

20 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Varlık Yaklaşımı Net Aktif (Özkaynak) Değeri Yöntemi Net aktif değeri, sermaye ve dağıtılmamış karların toplamıdır. Başka bir ifade ile bilançodaki varlıklardan borçların düşülmesi ile kalan tutardır. Bilançonun muhasebe defterlerine dayanması nedeniyle bu isim verilmiştir. İki nedenden ötürü şirketin piyasa değerini tam anlamıyla ifade etmemektedir. Birincisi, gerek varlık, gerekse borçların bilgi kalitesi ancak ülkede kullanılan muhasebe standartlarının kalitesi kadar anlamlıdır. İkincisi şirketin bilançoda yer almayan, yönetim kadrosunun bilgi ve tecrübesi, müşteri yapısı, sektöründe yarattığı olumlu imaj gibi değerleri, kısaca şirket peştemaliyesini kapsamamasıdır. Bununla birlikte, bilançolara ulaşılabilirlik kolaylığı nedeniyle, net aktif değeri (defter değeri veya özkaynak değeri) uygulamada sıkça sözü edilen bir kavramdır. ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Duran Varlık Değer Artışları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Kazanç Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Kar/Zararı Değerlemeye konu Şirket'in mali tabloları ara dönem olduğundan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre bağımsız denetimden geçmiştir. Şirket'in tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi TL olup TL özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları, TL duran varlık değer artışları, TL kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, TL diğer kayıplar, TL geçmiş dönem karları ve TL net dönem karı bulunmaktadır. Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, tarihi itibarıyla değeri Net Aktif Değeri Yöntemi'ne göre TL olarak hesaplanmaktadır. Değerlemeye konu olan A Grubu hisselerinin Şirket'in kar payı veya tasfiyesinden %10 pay alma imtiyazı bulunmakta olup, Şirket'in toplam defter değerinin %10'u A Grubu hisselerinin olacaktır. Dolayısıyla, değerlemeye konu olan A Grubu hisselerinin değeri tarihi itibarıyla Net Aktif Değeri Yöntemi'ine göre TL olarak hesaplanmaktadır. AK20134ERB41-Rev 17

21 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Gelir Yaklaşımı İndirgenmiş Nakit Akışları Analizi Yöntemi İndirgenmiş nakit akışları ("İNA") analizi yönteminde yaygın olarak, faaliyetlerden sağlanan nakit akışları temel alınmaktadır. Faaliyetlerden sağlanan nakit akışlarına, şirketin satış hasılatından satılan malların maliyeti ile yönetim ve satış giderleri düşülerek ulaşılabilmektedir. Burada ele alınan nakit akışı, firmanın sermaye sağlayıcılarının tamamını (hem borç verenleri hem de ortakları) ilgilendiren nakit akışı olduğundan, iskonto (indirgeme) oranı olarak da firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin kullanılması gerekmektedir. Faaliyetlerden sağlanan nakit akışları firmanın bir bütün olarak değerini ifade edeceğinden, bu değerden firmanın tüm borçlarının değeri düşülerek firmanın ortaklarına ait olan özsermayenin (veya onu temsil eden hisse senetlerinin) değerine ulaşmak mümkündür. Bu yöntem, işleyiş mekanizmasından da anlaşılacağı gibi, sermaye yapıları birbirinden farklı firmaların değer karşılaştırmasında çok kullanışlı bir model olarak ortaya çıkmaktadır. Şirket'in İNA yöntemine göre değeri tespit edilirken kullanılan varsayımlar ve hesaplamalar aşağıdaki gibidir: İskonto Oranı r f = risksiz faiz oranı r p = pazar risk primi k e = özsermaye maliyeti β = pazar korelasyonu (beta) Çalışmamızda iskonto oranı olarak, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) kapsamında %13,81 seviyesinde hesaplanan Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) kullanılmıştır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasında k e = r f + r p x β formülünden hareketle %15,11 olarak hesaplanan öz sermaye maliyeti temel alınmıştır. Formülde kullanılan risksiz faiz oranı olarak, 10 yıl vadeli devlet tahvili getirilerinin ortalaması (%10,39) kullanılmıştır. Pazar risk primi olarak, New York Üniversitesi profesörlerinden Aswath Damodaran tarafından hesaplanarak yayınlanan* ülke risk primi (%3,65) ve Şirket'e özgü risk primi olarak belirlenen %2'nin toplamı dikkate alınmıştır. Şirket'e özgü risk primi, değerleme uzmanlarımızın değerlendirmelerine dayanmaktadır. Sistematik riskin göstergesi olarak ifade edilen betanın belirlenmesi amacıyla Şirket'in Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasındaki haftalık borsa kapanış verileri dikkate alınarak piyasa verileri ile ilişkisi hesaplanmıştır. Borçlanma maliyeti ise Şirket'in tarihli bağımsız denetim raporunun Finansal Borçlar bölümünden hareketle %7,62 olarak hesaplanmıştır. *http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/new_home_page/datafile/ctryprem.html AK20134ERB41-Rev 18

22 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman k e = özsermaye maliyeti k d = borçlanma maliyeti (vergi sonrası) k w = ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti D = finansal yükümlülükler E = özsermaye L t = toplam yükümlülükler (pasifler) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti k w = (D/L t x k d ) + (E/L t x k e ) formülü kullanılarak borç maliyeti ve özsermaye maliyetinin, Şirket'in finansmanında borcun ve özsermayenin aldığı pay dikkate alınarak ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmıştır. Bu varsayımlar altında Şirket'in projeksiyon dönemindeki ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine ilişkin hesaplama parametreleri aşağıda özetlenmiştir: ISIN Kodu İhale Tarihi İşlem Hacmi Ağırlık Faiz Oranı TRT150120T ,78% 10,31% TRT120122T ,12% 10,44% TRT120122T ,33% 10,40% TRT140922T ,27% 10,40% TRT140922T ,49% 10,44% TRT080323T ,05% 10,41% TRT080323T ,11% 10,41% TRT270923T ,84% 10,41% ,00% 10,39% Sermaye Maliyeti Risksiz Faiz Oranı 10,39% Risk Primi 5,65% Ülke Risk Primi 3,65% Şirkete Özgü Risk Primi 2,00% Beta 0,84 Sermaye Maliyeti 15,11% Kaldıraç Oranı 14,44% Borçlanma Maliyeti 7,62% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 6,10% AOSM 13,81% Makro Göstergeler Cari yıl ve takip eden iki yıla dair enflasyon beklentisi TCMB Enflasyon Raporu 2014-I içerisinde 2014 yılı için %6,6 oranında, 2015 yılsonu için %6,4 oranında ve 2016 yılı için %5,0 olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda, 2013 yılı süresince, özellikle enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların ve son dönemdeki döviz kuru değişimlerinin etkisiyle gözlemlenen hedeften sapmalar nedeniyle, biraz daha kötümser bir senaryo temel alınmıştır. Dolayısıyla, 2014 yılında enflasyon oranının %7,20 olarak gerçekleşeceği, 2015 yılında ise %6,50 seviyesine gerileyeceği öngörülmüştür. Daha sonraki yıllarda enflasyon oranının sabit kalacağı varsayılmıştır. VARSAYIMLAR Makro Göstergeler Enflasyon Rakamı 8,89% 7,50% 7,20% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% AK20134ERB41-Rev 19

23 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Projeksiyonlarda temel alınan para birimi Türk Lirası'dır. Projeksiyonlar yıllarını kapsamakta olup, 2018 yılında elde edilen nakit, %13,81 iskonto oranı ile sonsuza götürülmüştür. Satış Gelirleri Şirket'in satış gelirleri 2011 yılında TL olarak gerçekleşirken 2012 yılında %1 büyüme oranı ile TL'ye, 2013 yılında ise %14,69 büyüme oranı ile TL'ye yükselmiştir yılında toplam gelirin yaklaşık 45'ini oluşturan ihracat gelirinin toplam paydaki oranı 2012 yılında % 42'ye gerilemiş, 2013 yılında ise %48 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in yıllık faaliyet raporlarında USD bazında verilen ihracat gelirleri, yıllık ortalama döviz kurlarından TL'ye çevrilmiştir. Satış Miktarı (TL) Yurtiçi Satışlar İhracat* Net Satış Gelirleri Şirket'in satış gelirlerinin tahmin edilmesinde yurtiçi ve ihracat satışlarından hareket edilmiştir. Satış Miktarı (ton) Yurtiçi Satışlar İhracat Toplam Satış Miktarı Birim Fiyat (TL/ton) Yurtiçi Satışlar İhracat Şirket'in yıllar içerisinde sektörden aldığı payın artması ile birlikte satış miktarı da ton seviyesinden yıllık bileşik %11,50 büyüme oranı ile ton seviyesine yükselmiştir. Projeksiyonlarda, 2013 yılındaki satış miktarlarından hareket edilmiş ve Şirket'in güncel performansını sürdüreceği öngörülmüştür. Ton bazında birim fiyatlar ise enflasyon oranında artırılmıştır. Sonuç olarak, net satış gelirlerinin %6,64 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2018 yılında 292,47 milyon TL seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir (EK-1). AK20134ERB41-Rev 20

24 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Satış Maliyetleri Şirket'in satış maliyetleri net satış gelirlerindeki artışa paralel olarak 2011 yılında TL'den 2012 yılında %1,9 artış ile TL'ye, 2013 yılında %10,95 artış ile TL'ye yükselmiştir. MALİYETLER Satışların Maliyeti Amortisman Giderleri Satış Maliyetleri Projeksiyonlarda satışların maliyetinin belirlenmesinde satış gelirlerindeki oranından hareket edilmiştir. Yıllar itibarıyla baktığımızda 2011 yılında satışların maliyeti %87,29 olarak gerçeleşirken 2012 yılında bu oran %88,17'ye yükselmiş, 2013 yılında ise %85,33 düzeyine gerilemiştir. Değerleme çalışmamızda geçmiş yılların oranlarının ortalamasından hareketle satış gelirlerinin %86,93'ü oranında satış maliyeti hesaplanmıştır. Amortisman giderleri ise projeksiyon döneminde sabit bırakılmıştır. Sonuç olarak, satış maliyetlerinin %7,00 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2018 yılında 255,21 milyon TL seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir (EK-1). AK20134ERB41-Rev 21

25 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Faaliyet Giderleri Şirket'in faaliyet giderleri; satış, pazarlama ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır. Bu giderler de kendi içerisinde personel giderleri, idari giderler, karşılık giderleri, operasyonel giderler ve amortisman giderleri kırılımında incelenmiştir. FAALİYET GİDERLERİ Satış ve Pazarlama Giderleri Personel Giderleri İdari Giderler Operasyonel Giderler Amortisman Giderleri Genel Yönetim Giderleri Personel Giderleri Karşılık Giderleri İdari Giderler Operasyonel Giderler Amortisman Giderleri Faaliyet Giderleri Faaliyet giderlerinin net satışlara oranının 2011 yılında %4,4, 2012 yılında %5,2 ve 2013 yılında %5,5 olduğu görülmektedir. Satış gelirlerindeki artışa paralel olarak projeksiyon döneminde bu oranın 2022 yılında %5,3 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir. Projeksiyonlarda, operasyonel giderlerin satış gelirlerine paralel hareket edeceği, personel ve idari giderlerin ise temel olarak enflasyon oranında artış göstermesi beklenmektedir. Karşılık giderleri ise herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olması ve Türk Vergi Sistemi içerisinde herhangi bir vergi tasarrufu sağlamaması nedeniyle projeksiyon döneminde oluşmayacağı varsayılmıştır. Amortisman giderleri ise projeksiyon döneminde sabit bırakılmıştır. Faaliyet giderleri içerisinde en önemli payı, operasyonel giderleri (yaklaşık % 57) ile almaktadır. Faaliyet giderlerinin 2018 yılında yıllık %6,00 bileşik büyüme oranı ile 15,52 milyon TL seviyelerine ulaşması beklenmektedir (EK-1). AK20134ERB41-Rev 22

26 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Çalışma Sermayesi Şirket'in çalışma sermayesindeki değişimlerin yarattığı nakit akışlarının belirlenmesinde, yıllarındaki gerçekleşmelerden hareketle hareketle, alacak tahsil süresinin 81 gün, borç ödeme süresinin 80 gün ve stok tutma süresinin 99 gün olacağı kabul edilmiştir (EK-4). Yatırım Harcamaları ve Amortisman Amortisman giderlerinin belirlenmesinde 2013 yılındaki gerçekleşmelerden hareket edilmiş ve projeksiyon döneminde sabit bırakılmıştır. Projeksiyonlarda, dönem içerisinde gerçekleşen amortisman giderleri tutarında yenileme yatırımı öngörülmüştür. Vergi Projeksiyon Gelir Tablosu'ndaki faaliyet karları üzerinden %20 oranında Kurumlar Vergisi gideri hesaplanmıştır. Projeksiyon Nakit Akışları Erbosan Erciyas Boru A.Ş.'nin projeksiyon dönemindeki tahmini nakit akımları aşağıda gösterilmiştir: İNA Analizi (TL) Net Satışlar Satış Maliyetleri (-) Brüt Kar Faaliyet Giderleri (-) Net Faaliyet Karı Vergi (-) Amortisman Giderleri (+) Çalışma Sermayesi (+/-) Sermaye Harcamaları (-) Serbest Nakit Akışları İskonto Oranı 1,14 1,30 1,47 1,68 1,91 İndirgenmiş Nakit Akışları AK20134ERB41-Rev 23

27 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman V t = limit değer CF n = son yıldaki serbest nakit akışı g lt = uzun vadeli büyüme oranı k w = ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti f n = son yıldaki iskonto faktörü Serbest nakit akışlarının yanısıra, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) kapsamında, Şirket'in faaliyetlerinin teorik olarak sonsuza dek süreceği varsayımıyla, limit değer hesaplaması yapılmıştır. Limit değer, projeksiyon dönemi sonrası dönemde Şirket'in yaratacağı nakit akışlarını ifade etmektedir. Limit değerin hesaplanmasında, V t = [ CF n x (1+ g lt ) / ( k w - g lt ) ] / f n formülünden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara şirketin bilançosunda yer alan nakit tutarı eklenmiş ve faiz yükü taşıyan borçları düşülerek özsermaye değeri tespit edilmiştir. İndirgenmiş Nakit Akışları Bugünkü Değeri Sonrası Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri Şirketin Pazar Değeri Net Borç veya Nakit (+/-) Şirket Özsermayesinin Pazar Değeri Açıklanan varsayımlar altında, Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin, tarihi itibarıyla İndirgenmiş Nakit Akışları Analizi Yöntemi'ne göre TL olarak hesaplanmaktadır. A Grubu hisselerinin kar payı ve tasfiye payından %10 alma imtiyazı bulunmakta olduğundan toplam Şirket değerinin %10'u oranında A grubu hisselerinin değeri hesaplanmıştır. Dolayısıyla, Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş.'nin A Grubu hisselerinin tarihi itibarıyla değeri İndirgenmiş Nakit Akışları Analizi Yöntemi'ne göre TL olarak hesaplanmıştır. AK20134ERB41-Rev 24

28 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Gelir Yaklaşımı Kar Payı İskonto Modeli Kar payı iskonto modeline göre, bir hisse senedinin bugünkü değeri, beklenen kar paylarının veya işletmenin faaliyetlerinden elde edilecek net nakit girişlerinin bugüne indirgenmesiyle bulunmaktadır. Beklenen getiri, yatırımcıların aynı risk derecesinde bulunan hisse senetlerinden talep ettikleri getiri oranıdır. Riske göre ayarlanmış iskonto oranı veya piyasa iskonto oranı, yatırımcının hisse senedi için ödeyeceği tutara karşın, söz konusu hisse senedinden ne kadar getiri beklediğini ifade etmektedir. Şirket'in Kar Payı İskonto Modeli yöntemine göre değeri tespit edilirken kullanılan varsayımlar ve hesaplamalar aşağıdaki gibidir: İskonto Oranı Çalışmamızda iskonto oranı olarak, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) kapsamında %15,11 seviyesinde hesaplanan özsermaye maliyeti kullanılmıştır. Özsermaye maliyetinin hesaplanmasında r f = risksiz faiz oranı r p = pazar risk primi k e = özsermaye maliyeti β = pazar korelasyonu (beta) k e = r f + r p x β formülünden hareket edilmiştir. Formülde kullanılan risksiz faiz oranı olarak, 10 yıl vadeli devlet tahvili getirilerinin ortalaması (%10,39) kullanılmıştır. Pazar risk primi olarak, New York Üniversitesi profesörlerinden Aswath Damodaran tarafından hesaplanarak yayınlanan* ülke risk primi (%3,65) ve Şirket'e özgü risk primi olarak belirlenen %2'nin toplamı dikkate alınmıştır. Şirket'e özgü risk primi, değerleme uzmanlarımızın değerlendirmelerine dayanmaktadır. Sistematik riskin göstergesi olarak ifade edilen betanın belirlenmesi amacıyla Şirket'in Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasındaki haftalık borsa kapanış verileri dikkate alınarak piyasa verileri ile ilişkisi hesaplanmıştır. ISIN Kodu İhale Tarihi İşlem Hacmi Ağırlık Faiz Oranı TRT150120T ,78% 10,31% TRT120122T ,12% 10,44% TRT120122T ,33% 10,40% TRT140922T ,27% 10,40% TRT140922T ,49% 10,44% TRT080323T ,05% 10,41% TRT080323T ,11% 10,41% TRT270923T ,84% 10,41% ,00% 10,39% Sermaye Maliyeti Risksiz Faiz Oranı 10,39% Risk Primi 5,65% Ülke Risk Primi 3,65% Şirkete Özgü Risk Primi 2,00% Beta 0,84 Özsermaye Maliyeti 15,11% *http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/new_home_page/datafile/ctryprem.html AK20134ERB41-Rev 25

29 Erbosan Erciyas Boru Sanayi A.Ş. Kurumsal Finansman Kar Payı Büyüme Oranı Şirket'in yılları arasında A grubuna ve C Grubuna ödemiş olduğu kar payları (EK-4) aşağıda gösterilmiştir: Kar Payımı Dağıtımı (TL) Ödenen Brüt Temettü A Grubuna Ödenen C Grubuna Ödenen Ödenen Net Temettü A Grubuna Ödenen C Grubuna Ödenen Şirket'in kar payı dağıtım politikasına baktığımızda istikrarlı olarak kar dağıtımı gerçekleştirdiğini görmekteyiz yılında net kar payı dağıtımı gerçekleştirilirken, 2008 yılında kar payı 6 kat artarak TL kar payı dağıtılmıştır yılında yaşanan küresel krizin etkisi ile birlikte TL'ye gerileyen kar payı, 2010 yılında yaklaşık 3 kat artarak TL'ye yükselmiştir yılından sonra ise 2011 yılında %1,15; 2012 yılında %38,16 ve 2013 yılında %2 oranında artış göstermiş ve 2013 açıklanan net kar payı rakamına göre TL'ye ulaşmıştır. Değerleme çalışmamızda kar payının büyüme oranının belirlenmesinde iki aşamalı büyüme oranından hareket edilmiştir. Şirket'in yılları arasında dağıtacağı kar paylarının geçmiş dönemdeki kar payı dağıtımları dikkate alınarak yüksek bir büyüme göstereceği varsayılmıştır yılından sonra ise sabit büyüme modeline geçilerek enflasyona paralel olarak %7 oranında artış göstereceği öngörülmüştür. Şirket'in dağıtmış olduğu kar payları yılları arasında yıllık bileşik %13 büyüme oranı ile büyüme kaydetmiştir. Değerleme çalışmamızda yıllarında bu büyüme oranının devam edeceği ve kar payı dağıtımın %13 oranında büyüme göstereceği varsayılmıştır. Dağıtılacak kar paylarının 2018 yılından sonra ise enflasyon beklentilerine paralel olarak %7 oranında artacağı öngörülmüştür. AK20134ERB41-Rev 26

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Halk Sokak Ada İş Merkezi No:46 Kat:4 D:9 Sahrayıcedit, Kadıköy

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Mart 2017 EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları HARUN EMLAK DERELİ KONUT hdereli@ziraatyatirim.com.tr GYO 4Ç2016 Sonuçları TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Emlak Konut GYO nun 2016

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 26.04.2017 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("Fonet" veya "Şirket") Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Fonet veya Şirket) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet veya Şirket ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII

Detaylı

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Temmuz 2015 İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Ziraat Yatırım

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 10.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları 18.02.16 18.03.16 18.04.16 18.05.16 18.06.16 18.07.16 18.08.16 18.09.16 18.10.16 18.11.16 18.12.16 18.01.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 20 Şubat 2017 TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları

ÇİMSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Ağustos 2017 ÇİMSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Çimsa'nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net Dönem Karı

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Pergamon

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

PETKİM 2Ç2017 Sonuçları

PETKİM 2Ç2017 Sonuçları Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 15 Ağustos 2017 PETKİM 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

TORUNLAR GYO 4Ç2016 Sonuçları

TORUNLAR GYO 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 7 Mart 2017 TORUNLAR GYO 4Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Kira Gelirleri Nakit Akışını Desteklemeye Devam Ediyor Öneri

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu SAY Reklamcılık 25.06.2014

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu SAY Reklamcılık 25.06.2014 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri VII No: 128.1 Pay Tebliği nin ( Tebliğ ) 29. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK 4Ç2016 Sonuçları

ASELSAN ELEKTRONİK 4Ç2016 Sonuçları Şub 16 Mar 16 Nis 16 May 16 Haz 16 Tem 16 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 23 Şubat 2017 ASELSAN ELEKTRONİK 4Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Aselsan

Detaylı

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2017 PETKİM 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu 10.04.2014 1 İşbu rapor; Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili ( Panora GYO veya Şirket ) 07.05.2013 tarihinde

Detaylı

TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 2Ç2017 Sonuçları

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 2Ç2017 Sonuçları 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 23 Ağustos 2017 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 2Ç2017 Sonuçları Harun Dereli hdereli@ziraatyatirim.com.tr Gaye Aksongur

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde

Detaylı

AYGAZ 2Ç2017 Sonuçları

AYGAZ 2Ç2017 Sonuçları Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 Haz 17 Tem 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Ağustos 2017 AYGAZ 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Aygaz ın Net Dönem Karı,

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 1 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

GAYRİMENKULLER TOPLAMI

GAYRİMENKULLER TOPLAMI FİYAT TESPİT RAPORU 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı aralığı 1,00 TL - 1,30 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitine ilişkin varsayımlar ve fiyat aralığı, konsorsiyum lideri Ak Yatırım tarafından

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu 10.03.2014 n Konusu : Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 5 Mayıs 2017 TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 22 Kasım 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 22 Kasım 2013 SANEL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, SANEL

Detaylı

Türk Hava Yolları 3Ç2016 Sonuçları

Türk Hava Yolları 3Ç2016 Sonuçları 11 15 12 15 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 10 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 15 Kasım 2016 Türk Hava Yolları 3Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013 Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$ ALAN YATIRIM 21 Mart 2007 Trakya Cam YS 2006 Sonuçları YS06 da Trakya Cam ın Cirosu, dolar bazında %14 oranında artış göstermiştir. Trakya Cam ın ortaklık yapısında, T.Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. %60.8,

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013 Düşük çarpanlar ve yüksek temettü verimliliği, piyasa üzerinde getiri beklentimizi destekliyor Bilgi Teknolojileri (BT) tüketim malzemeleri sektörünün önemli oyuncularından olan Şirket, toner-mürekkep

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu İşbu analiz raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği nin 29/ 2. Maddesi kapsamında Finans Yatırım

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

AYGAZ 4Ç2016 Sonuçları

AYGAZ 4Ç2016 Sonuçları Şub 16 Mar 16 Nis 16 May 16 Haz 16 Tem 16 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 16 Şubat 2017 AYGAZ 4Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Aygaz ın Net Dönem Karı

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Aralık 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Ford Otosan 2Ç2017 Sonuçları

Ford Otosan 2Ç2017 Sonuçları 08 16 09 16 10 16 11 16 12 16 01 17 02 17 03 17 04 17 05 17 06 17 07 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 11 Ağustos 2017 Ford Otosan 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Verusaturk

Detaylı

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi 29 Mayıs 2013 Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Vakıf Yatırım) tarafından

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi 19 Haziran 2013 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Ulus Menkul Değerler A.Ş. (Ulus Menkul) tarafından

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı