BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu"

Transkript

1 BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

2 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade edilecektir) halka arzından sonra yayınlanan ilk bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar olan tarihli mali tabloların ışığında Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu nun hazırladığı ve halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında elde edilecek fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin 2. rapor. I. Raporun Tarihi : (Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yayınlanma Tarihi) II. Raporun Tarihi : Rapora Temel Olan Mali Tablolar: Halka arz ertesinde bağımsız denetimden geçmiş ilk mali tablolarımız tarihinde sona eren döneme ait mali tablolar olup tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanmıştır. Söz konusu mali tablolar halka arz ertesinde yayınlanan 2. mali tablo olarak işbu rapora temel teşkil etmektedir. Rapora Temel Olan Halka Arz İzahnamesi: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 17/546 sayılı kararı ile izahnamemizin onaylanmasını ve izahname ile halka arz değerleme raporunun tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) yayınlanmasını takiben TL nominal değerli paylarımız Mayıs 2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada pay başına 4,84 TL fiyatla halka arz edilmiştir. Halka arz edilen paylar tarihinde Borsa İstanbul A.Ş., Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmeye başlamıştır. Rapora temel teşkil eden İzahname tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Söz konusu izahnamenin 8.18 nolu kısmında halka arz fonlarının kullanım yeri şu şekilde açıklanmıştı: 8.18 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi: Şirket, sermaye artırımı yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit kaynak ile, a) Büyümeden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacının ucuz bir şekilde finanse etmeyi, b) Hammadde (kağıt) alımlarında vadeli yerine peşin alım iskontosundan faydalanılarak maliyetlerini düşürmeyi, c) Finansal borçları ve böylelikle finansman giderlerini azaltmayı, d) Büyüme hedefleri doğrultusunda makine, ekipman almayı hedeflemektedir.

3 Bu çerçevede yatırımlarımızın tahmini bütçesi şöyledir; Yatırım Konusu AVRO Sıvama Makinesi alımı (2013 yılı) Kesim Makinesi alımı (2013 yılı) Yapıştırma Makinesi alımı (2014 yılı) TOPLAM Halka Arzdan Elde Edilen Kaynağın Kullanımı Söz konusu kullanım alanlarına dair 2013 yılındaki gerçekleşmeler sırasıyla aşağıda belirtildiği şekildedir: a) Şirketimiz halka arzdan elde edilen kaynak ile 2013 yılı net satışlarındaki büyümeden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacını finanse etmiştir. Nakit Değerler ve Kısa Vadeli Finansal Borçlar Hariç Net İşletme Sermayesi Değişimi (TL) Değişim Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Toplam Kısa Vadeli Varlıklar (Nakit hariç) Ticari Borçlar Diğer Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Toplam Kısa Vadeli Varlıklar (Finansal Borç Hariç) Net İşletme Sermayesi (Nakit ve Finansal Borç Hariç) Yukarıda işletme sermayesindeki gelişmeleri özetleyen tabloda da görülebileceği gibi, şirketin cirosundaki büyüme paralelinde ticari alacaklarında ve stoklarında artış olmuştur. Buna karşın kâğıt hammadde alımlarında peşin alıma geçilmesi neticesinde şirketin ticari borçları azalmıştır. Sonuçta, nakit ve benzeri varlıklar ile finansal borçlar hariç tutulduğunda şirketin işletme sermayesi ihtiyacında TL artış olmuştur. Halka arz değerleme raporunda cirodaki büyümenin finanse edilebilmesi için 2013 yılında TL işletme sermayesi ihtiyacının oluşacağı öngörülmüştü. Buna karşın 2013 yılına ilişkin gerçekleşme cirodaki hızlı büyümenin daha az tutarda bir işletme sermayesi ihtiyacı oluşturduğunu göstermektedir.

4 b) Şirketimizin temel hammaddesi olan kağıt alımlarında vadeli alım yerine peşin alıma geçilmiş ve iskontolu alım fiyatından faydalanılmaya başlanmıştır. Kâğıt hammadde alımlarında peşin alıma geçilmesi neticesinde şirketin ticari borçları TL tutarında azalmıştır. Söz konusu gelişme aşağıdaki tabloda özetlenmiştir Yılında Ticari Borçlara İlişkin Gelişmeler (TL) Değişim Ticari Borçlar yılında temel hammadde olan ve döviz kurlarına duyarlı olan kâğıt fiyatlarının artmasının olumsuz etkisine karşın kâğıt alımlarında peşin alıma geçilmesi brüt kar marjının 2012 yılına göre bir miktar yükselerek %21,34 ten %21,98 e çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu gelişme aşağıdaki tabloda özetlenmiştir Yılı Satışların Maliyeti ve Brüt Kar Tahmini ve Gerçekleşmesi Halka Arz Değerleme Raporu Tahmini (TL) T Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Satışların Maliyeti/Net Satışlar (%) %78,02 %80,00 %78,66 Brüt Kar Brüt Kar Marjı (%) %21,98 %20,00 %21,34 c) Şirketimizin tarihi itibariyle toplam (uzun vadeli ve kısa vadeli) finansal borçları TL seviyesindeydi. Halka arzdan sonra yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş ilk mali tablo olan tarihli bilançomuza göre söz konusu finansal borç tutarı TL azalarak TL ye gerilemiştir. Bu gelişme halka arzdan elde edilen kaynağın bir kısmının finansal borçların azaltılmasında kullanılması neticesinde oluşmuştur. Halka Arz Öncesi ve Sonrası Finansal Borçlara Dair Tablo (TL) %Değişim Kısa Vadeli Borçlanmalar %81,25 Uzun Vadeli Borçlanmalar %19,71 TOPLAM %60,20

5 d) Halka arz değerleme raporunda 2013 yılında TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirileceği öngörülmüştü. Söz konusu yatırım planı aşağıda özetlenmiştir. Yatırım Konusu Planlanan Yatırım Dönemi Tutar (Avro) Sıvama Makinesi Alımı Kesim Makinesi alımı Yapıştırma makinesi alımı TOPLAM Şirket yönetimi 2013 te gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımları dünya çapında finansal piyasalarda süregelen dalgalanmalar ve yurtiçinde reel sektöre olası etkilerini göz önünde bulundurarak 2014 yılına kaydırmıştır. Bu nedenle 2013 yılında toplam yatırım tutarı TL seviyesinde kalmıştır. Öte yandan Halka Arz Değerleme raporunda yatırım harcamalarını TL ye çevirmek üzere kullanılan Avro kuru ortalama 2,44 TL seviyesinde iken işbu raporun hazırlandığı tarihlerde 3,0381 TL civarında seyretmektedir. Dolayısıyla söz konusu yatırımların TL karşılığı Halka Arz Değerleme raporunda TL olarak belirtilmiş olmasına karşın cari döviz kurları ile TL yi bulmaktadır. Büyüme hedefleri doğrultusunda makine, ekipman yatırımlarına ilişkin ön çalışmalarımız ve incelemelerimiz halen sürmektedir. SONUÇ Yönetim Kurulumuz 2013 yılı verileri ışığında Şirketin halka arzdan ettiği kaynakların İzahnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığını değerlendirmektedir. Söz konusu kullanım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir Yılı Halka Arz Gerçekleşen Tutar Değerleme Raporunda Öngörülen Tutar a) İşletme sermayesi ihtiyacı (1) b) Peşin hammadde alımı - (5) (2) c) Finansal borçların azaltılması (4) d) Yatırımlar (1) (6) TOPLAM KULLANIM (2) (2) HALKA ARZ GELİRİ (3) (3) (1) 2013 yılı işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım öngörülerine ilişkin rakamlar halka arz değerleme raporundan alınmıştır. (2) Peşin hammadde alımlarında kullanılan kaynak ticari borçlardaki azalma rakamı ile tahmin edilmiştir. Söz konusu rakam işletme sermayesi ihtiyacı hesabına da dahil olduğundan çifte sayım yapılmaması için toplam kullanımın hesabına dahil edilmemiştir. (3) Brüt halka arz geliri olup halka arz masrafları düşülmemiştir. Ayrıca satışa hazır bekletilen TL nominal değerli payların adetinin satışı ile elde edilen kaynak da hesaba dahil edilmemiştir.

6 (4) İzahname ve halka arz değerleme raporunda finansal borçların azaltılmasında kullanılacak kaynak tutarı açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle halka arz değerleme raporunda açıkça belirtilen işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım tutarlarının toplam halka arz gelirinden çıkarılması ile hesaplanmıştır. (5) Peşin hammadde alımlarında kullanılan kaynak neticede ticari borçlardaki azalma olduğundan, söz konusu rakam işletme sermayesi ihtiyacı hesabına dahildir. Ayrıca belirtilmemiştir. (6) 2013 yılında yapılan izahnamede listelenmiş olanlar hariç- yatırım rakamıdır.

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.11.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Değerlendirme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22.06.2013

Detaylı

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 24.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL den 8.000.000

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek 02 Haziran 2014 Raporun Amacı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ("Enerji Holding" veya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 30.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki

Detaylı

Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU

Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU Mutlucan Tuz 12/05/2014 Mutlucan Tuz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak Yatırım Finansman Menkul Değerler

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2012 1 Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 14.445.310,25 TL

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS 2. Değerlendirme Raporu 14 Mart 2014 PEGASUS 2. DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan VII-128.1

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,

Detaylı