TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)"

Transkript

1 TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir. Baka bir ifadeyle hastalarn o anki durumlarn ciddiyetine göre sflandp, tedavi, bakm ve tahliye konularnda önceliklerini belirleme ve sraya koyma sürecidir. Özellikle sava, toplu kazalar ve afetlerde eldeki kaynaklarn düzenlenme gereklilii, nüfus artn acil bavuru say artrmas ve acil olmayan hasta bavurularn fazla olmas nedeniyle acil bakm ihtiyac olan hastalarn ayrlma gerekliliinde triyajn önemi artmaktadr. Amaç; Acile bavuran hastalarn önceliklerini belirleyerek bekleyemeyecek durumda olanlar tespit etmek, Hastalar geli srasna göre deil durumlarn aciliyetine göre kabul etmek, Hastalar hasta karlama kriterlerine uygun bir ekilde karlayarak, uygun triyaj yapp hastaya en ksa sürede müdahale edilmesini salamaktr. TRYAJIN BLEENLER Triyaj alan: Triyaj alan acil servisin giriinde bulunmalr. Triyaj görevlileri ve hastalar yürüyerek kolaylkla acil servise girebilmelidir. Hasta mahremiyetini salamak için kullanlacak triyaj alan yar kapal olmalr. Hastalarn karland alanda triyaj görevlileri için bir masa ve sandalye bulunmalr. Alanda hastalarn acil servis içerisine alnmas salamak için tekerlekli sandalye ve sedyeler bulundurulmalr kaplar tekerlekli sandalye ve sedyelerin geçiine izin verecek genilikte olmalr. Triyaj araç gereçleri: Triyaj alann genilii ve uygulanacak triyaj sisteminin özelliine göre araç gereçler belirlenmelidir. Pulse oksimetre, glukometre, otomatik tansiyon ölçüm aleti, non steril eldiven, gazl bez, k kayna, termometre, oksijen maskesi vs..bulundurulmalr.

2 Triyaj personeli: Acil servislerde triyaj hekim, hemire ve acil tp teknisyenleri tarafndan yaplabilmektedir. ABD de birçok hastanede triyaj hemireler tarafndan uygulanmaktadr. Özel itim alan hemirelerin triyaj sistemlerinde daha baar olduu gösterilmi ancak baz raporlarda itim almam hemirelerin de triyaj sistemlerinde baar olduklar vurgulanmr. Triyaj iletiim sistemleri: Triyaj alan ile acil servisin dier bölümleri (gözlem odas, hastalarn karland alan vs.) hastanenin dier bölümleri (youn bakm, ameliyathane, servisler vs.) ve ambulans arasnda etkin bir haberleme sistemi olmalr. Triyaj güvenlii: Acil servise bavuran hastalar kzgn ve sinirli olabilirler ve triyaj görevlileri ile karlaklarnda çatma ortam oluabilmektedir. Bu nedenle ilk olarak yaplmas gereken triyaj alannda günün 24 saatinde çalmak üzere bir güvenlik personeli bulundurmaktr. Acil serviste görünmeyen alanlar, acile giri ksm ve otopark alan güvenlik açndan kamera, konveks ayna veya monitör ile izlenmelidir. Triyaj Skalas: Acil servislerde kullanlmak üzere çeitli ülkelerde farkl kategorilerde triyaj sistemleri gelitirilmitir. En sk kullanlan sistemler 5 seviyeli triyaj skalas ve START (renklendirme) sistemidir skalaya göre hasta Triyaj Hemiresi tarafndan karlanr ve öncelii belirlenir; daha sonra hekim bilgilendirilir. 5 Seviyeli Triyaj Skalas Be seviyeli triyaj skalasnda hastalar hemen (resüsitasyon), çok acil, acil, bekleyebilir, geciktirilebilir eklinde be kategoride incelenirler. 1=Hemen (Resüsitasyon): Gecikme olmas durumunda hastann hayat ya da uzvu tehlikeye sokacak durum oluacaktr. Bu kategoriye kardiyak arrest, havayolu tkankl, devam eden nöbet ve ok örnek olarak verilebilir. 2=Çok acil: Göüs a, belirgin kanama durumlar, belirgin nefes darl ve majör travma, 3=Acil: Zehirlenmeler, ciddi a durumlar, kusma, ishal 4=Bekleyebilir: Karn a, korneada yabanc cisim, kronik srt a, hafif ba a, kulak,

3 5=Geciktirilebilir: Yara kontrolü, minör döküntüler, sütür al, minör ekstremite travmalar kusma (dehidratasyon bulgular yoksa), psikiyatrik ikayetler örnek olarak verilebilir. START Sistemi (Simple Triage And Rapid Transport) Afet triyaj kategorileri rm (Çok Acil)= Kritik, ciddi ekilde yaralanm, süratle tedavi edilmesi gereken hastalardr. Öncelikli olarak sak hizmeti almas ya da transport edilmesi gerekir. Hayat tehdit eden ok ya da hipoksi durumu mevcuttur. Sar (Acil) =Yaralanm tbbi bakma ihtiyac olan ancak bir müddet bakn gecikmesi (1-2 saat) hastann ex olmasna neden olmayacaktr. Bu gruptaki kazazedelerin sak sorunlar olmasna ramen krm gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir durumdadrlar. Yeil (Acil Olmayan)=Yürüyebilen yaral grubunu olutururlar, kritik ekilde yaralanmamlardr. Kendi bakmlar kendileri yapabilirler. Hafif yaralar olan, bilinci açk kazazedelerdir. Bunlardan bazlar kurtarlara yardm etmekte deerlendirilebilir. Siyah (Ölmü veya Ölmek üzere olan hastalar)= Ümitsiz olarak bilinen ölmü veya çok ciddi yaralanmalar olmu yaam beklentisi olmayan hastalar. Ölü ya da ölü olarak kabul edilirler. Afet zamanlarna özgü olarak, kii tbben ölmemi bile olsa bu kategoriye alnabilir. Bu kategoriye girenlere sak hizmeti verilmez. Unutulmamalr ki, her kazazedenin ksa bir süre içinde sak durumu deebilir ve bir baka triyaj renk kodu içine girebilir. Özellikle sar ve yeil grupta yaralan kazazedeler -bekletildikleri için- sk sk deerlendirilmelidir. Triyaj Skalasn Özellii yi bir triyaj sisteminde her bir hastann hzl ve doru bir ekilde deerlendirilmesi gerekmektedir. renilmesi ve hatrlanmas kolay olmalr. leri tan yöntemleri gerektirmemelidir. Hayati tehlike yaratan sorunlar hzl stabilize edebilecek bir sistem olmalr.

4 Triyaj Uygulayan Kiinin Ana Sorumluluklar Acil servise bavuran hastalar karlar, sorun hakknda yeterli bilgi toplar ve fiziksel deerlendirmesini yapar. Hastann hayati bulgular deerlendirir hastann ilk tanlamas yapar. ardan ambulansla ve kendi bana gelen, katlarda ve poliklinikten yönlendirilen hastann geleceine dair haber iletildiinde uygun triyajn yaplmas için hastann durumuna ait bilgileri (cinsiyet, ya, tan, doktoru, riskleri) edinilir. Acil servis doktorunu hastann durumu ile ilgili bilgilendirir. Her hasta için gerekli cihaz ve malzeme hazrln yaplmas için ekibe bilgi verir. Acil servis içerisinde hastann alnaca yeri belirler ve cihazlarn çalp hazr hale getirilmesi için ekibini yönlendirir. Tehisine yönelik, radyoloji, laboratuar v.b tetkiklerin yaplmas organize eder. Acil servise bavuran hastay teslim alarak, triyajna göre ilgili alana götürür, ilk ilemler için servis hemiresine teslim eder. Acil servisteki hasta ve yaknlar ile iletiim kurar ve gereken konularda onlar bilgilendirir. Triyaj Uygulayan Kiinin Yetkinlik ve Özellikleri Acil servis hemiresi olarak en az 1 yllk deneyimi olmal, Temel hemirelik bilgi becerilerini bilmeli, uygulayabilmeli, Temel EKG, CPR ve triyaj konularnda yetkin olmal, Alana özel kullanlan tbb cihazlar kullanabilmeli, Bilgi toplama, deerlendirme ve bilgileri paylama becerisi olmal ç motivasyonu yüksek olmal ve ekip arkadalar motive edebilmeli Dinleme ve objektif deerlendirme becerisine sahip olmal Proaktif, iletiim, planlama ve organizasyon becerileri gelimi olmal Sorunu analiz edebilmeli ve problem çözme becerisine sahip olmal Takm çalmasna yatkn, ararma ve geliime açk olmal

5 Kaynaklar 1. Aknc Ö. (2009). Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Triyaj Skalas nn Oluturulmas ve Uygulanabilirliliinin Deerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tp Fakültesi Acil Tp Anabilim Dal Uzmanlk Tezi, zmir. 2. Acbadem Sak Grubu Tbbi Standardizasyon ve Kalite Yönetimi, Acbadem Sak Grubu Triyaj Hemiresi Görev Tan (intranet eriimi). 3. Birhekimolu T. START Triaj Modeli, pdf, Eriim tarihi: nar O. Acil Serviste Triyaj, Eriim tarihi: Ertekin C, Tavilolu K, Gülolu R, Kurtolu M. (2005). Travma, Ohan Matbaa, 1.Basm, s Karaçay P. (2010). Acil Servis Kalabal ve Çözüm Önerileri. Hemirelikte Eitim ve Ararma Dergisi,7(2): kinci Basamak Sak Kurumlarn (Hastanelerin) Acil Servislerinde Çalan Sak Personelinin Görev Tanmlar Eriim tarihi: Yenal S. Prehospital Triaj, Eriim tarihi: Hazrlayan: Emel Çelik / Acbadem Kadköy Hastanesi / Acil Servis Klinik Eitim Hemiresi Hazrlanma Tarihi:

Bo lu u doldurmak. Kan ttan eyleme. Kan ta dayal uygulamay anlama. kaynaklar. De im için vakay olu turma

Bo lu u doldurmak. Kan ttan eyleme. Kan ta dayal uygulamay anlama. kaynaklar. De im için vakay olu turma ULUSLARARASI HEMRELER KONSEY Boluu doldurmak Kanttan eyleme Kanta dayal uygulamay anlama Kant kaynaklar Deim için vakay oluturma Kanttan eyleme Uluslararas Hemireler Günü 12 Mays 2012 BOLUU DOLDURMAK:

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ Sunum Planı Acil servis için afet kavramı Acil servis risk analizi ve kapasite belirleme Triaj ve acil servis triajı

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Triyajda temel kurallar Triyaj çeşitleri Triyaj alanının özellikleri Triyaj sistemi, amaçları ve yararları Triyaj grupları MASS Triyaj sistemi Triyaj

Triyajda temel kurallar Triyaj çeşitleri Triyaj alanının özellikleri Triyaj sistemi, amaçları ve yararları Triyaj grupları MASS Triyaj sistemi Triyaj Triyaj tanımı Triyajda temel kurallar Triyaj çeşitleri Triyaj alanının özellikleri Triyaj sistemi, amaçları ve yararları Triyaj grupları MASS Triyaj sistemi Triyaj ekibi Triyaj Sisteminde Aşamalar Triyaj

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana sa"lk hizmeti

SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana salk hizmeti SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI Paras olana sa"lk hizmeti ANKARA OCAK 2006 1 KURUM SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLIINA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMALARIN

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR Giriş İlk Yardımın Tanımı, Önemi ve Amaçları İlk Yardımın Temel Uygulamaları İlk Yardımcının Özellikleri ve Temel Görevleri

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE AFET PLANI

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE AFET PLANI 1- AMAÇ : Bir afet sonrasında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde organize olmak, afet nedeniyle Merkez içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI

HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI İzmir- 2006 Semra ÇELİKLİ Danışman: Ali Osman Karababa Tanımlar Olağandışı Durum (ODD)... *Meydana gelebileceği herkes tarafından bilinen beklenmeyen olaylar *Doğa veya

Detaylı

PARA POLTKASI STRATEJLER VE ENFLASYON HEDEFLEMES

PARA POLTKASI STRATEJLER VE ENFLASYON HEDEFLEMES PARA POLTKASI STRATEJLER VE ENFLASYON HEDEFLEMES Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y!ld!z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü (gyay@yildiz.edu.tr) (27 Mart 2004 de FMC Dama Talar

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI S V L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Yay n No Yay n Türü Konu lgili Birim Bask : HAD/T-17 : Tercüme : Uluslararas Sivil Havac l k Te kilat (ICAO) taraf ndan yay mlanan

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM

KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM Ör.Gör.Dr. Ali ALTINBAY * ÖZET Kaizen Maliyetleme Sistemi, yaln muhasebe kavram içerisinde yeralan maliyet yönetim sistemlerinden birisidir. Kaizen

Detaylı