TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 TMMOB Hrit ve Kstro Mühenisleri Osı 13. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı Nisn 2011, Ankr TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR H.Mrş 1, Ö.Aşık 2, A.Yılmz 1, A.Kıs 3 1 Hrit Genel Komutnlığı, Fotogrmetri Diresi Bşknlığı, 06590, Dikimevi, Ankr, 2 Devlet Plnlm Teşkiltı, Bilgi Toplumu Diresi, 06100, Yüetepe, Ankr, 3 Tpu ve Kstro Genel Müürlüğü, Hrit Diresi Bşknlığı, 06100, Orn, Ankr, ÖZET Dijitl hv kmersı teknolojilerineki hızlı gelişme ve koly einilmeye prlel olrk, mekânsl veriye ihtiyç uyn çok syı projee, stnrt topoğrfik hritlr yerine ortofotolrın kullnımı yygınlşmy şlmıştır. Konunun Ülkemize e kznığı ivme sonuun, günümüz itirıyl önemli miktr mevut oln ve oyutu her geçen gün h rtk yoğun görüntü verisinin etkin ir şekile yönetilmesi önem kznmıştır. Bu kpsm, Bknlıklrrsı Hrit İşlerini Koorinsyon ve Plnlm Kurulu (BHİKPK) n 2008 yılın ir çlışm şltılrk ir fiziilite rporu hzırlnmış ve Devlet Plnlm Teşkiltı (DPT) n sunulmuştur. Bu ilirie, konuyl ilgili teknik ilgilenirmenin ypılrk, ülkemiz oyutun frkınlığın yrtılmsı heeflenmekteir. Anhtr Sözükler: ortofoto, ortofoto ilgi sistemi, hv fotoğrfı ABSTRACT TURKISH NATIONAL ORTHOPHOTO INFORMATION SYSTEM AND RECENT PROGRESS In prllel to the vnes n reltively esy ess to the irorne imging tehnologies, the use of suh imges inste of the stnr topogrphi mps hs eome more populr in numerous projets involving sptil t. Following the growing signifine of the topi, it hs eome importnt toy to mnge the ville t effiiently, whih is inresing y y y in size. A fesiility report ws prepre s result of the ongoing investigtions of Commission of Sientifi Reserh n Coorintion (BARKOK) within progrm initite in 2008 y Counil of Coorintion n Plnning of Inter ministeril Mp Works (BHİKPK) in orer to strt reserh on the topi. The fesiility report ws presente to the Stte Plnning Orgniztion (DPT) in In this presenttion, proviing ntionwie wreness is ime through riefing out the tehnil etils. Keywors: orthophoto, orthophoto informtion system, eril imging 1. GİRİŞ Günümüz teknolojilerineki hızlı gelişmeler, yeryüzüne it renkli görüntülerin ele eilmesi süreine ikkt çekeek ölçülere; sürenin kıslmsını, mliyetin zlmsını ve çözünürlüğün yükselmesini sğlmıştır. Bu syee, h öneleri irçok ytırım ve ltypı fliyetlerinin gerçekleştirileilmesi için ihtiyç uyuln hritlrın üretilmesinin eklenmesi yerine söz konusu yüksek çözünürlük ve oğruluktki renkli görüntüleren ele eilen ortofotolrın kullnımın yönelim hızl rtmy şlmıştır. Bu yönelimler ilk şlr frklı kurum ve kuruluşlrın keni çlışmlrın kullnmk mıyl uyu görüntüleri temin etmesi şekline şlmış, nk görüntülerin şt lisns ve telif hkkı konulrının getiriği kısıtlr olmk üzere çeşitli neenleren olyı iğer kuruluşlrl pylşılmmıştır. Frklı kurumlr trfınn tmmen vey kısmen örtüşen oğrfi lnlr ynı vey enzer özellikte görüntü teminlerinin ypılmsını gerektiren u urumun kmu kynklrının isrf eilmesine neen olğı eğerlenirilmiştir. Ykın geleekte h rtğı eğerlenirilen renkli görüntü tleplerinin, h ekonomik ir şekile sğlnilmesi için kmu ve özel sektör imkânlrı kullnılrk; görüntü çekimi işleminin uçklr tkılı syısl renkli hv kmerlrı ile ypılmsı, u görüntüleren ortofotolrın üretilmesi ve u ortofotolrın ülkemizeki çlışmlr oluşturulk prensipler âhiline kullnılileek şekile ortk olrk sunulilmesi mıyl eğerlenirmeler ypılmktır. Bu olgunun gerçekleştirileilmesi mıyl, Bknlıklrrsı Hrit İşlerini Koorinsyon ve Plnlm Kurulu (BHİKPK) 2008 yılı Olğn Genel Toplntısın; Ülkemize irçok kurumun eğişik uygulmlr için uyu görüntüsü vey hv fotoğrfı ihtiyı oluğu, Söz konusu ihtiyçlrın, kurumlrın irirleri ile yeterli koorinsyonun olmmsı neeniyle genellikle mükerrer olk şekile Devlet Plnlm Teşkiltı Müsteşrlığın iliriliği, Mükerrer tleplerin fzl olmsı seeiyle ülke kynklrının isrfının söz konusu oluğunun üşünülüğü, Hrit Genel Komutnlığı (HGK) n syısl hv kmersı temin eiliği ve Tpu ve Kstro Genel Müürlüğü (TKGM) ne e hv kmersı temin fliyetlerinin yürütülüğü,

2 Türkiye Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi ve Gerçekleştirilen Çlışmlr Kurumlr ypıln uyu görüntüsü tleplerinin krşılnm mliyetinin yüksek oluğu, nk u tleplerin, günel olmk kyıyl, hv fotoğrflrı ile krşılnilirliğinin, mliyet etkinliğinin, ilgili tüm kmu kurum ve kuruluşlrı ile koorine eilerek inelenip rştırılmsın ihtiyç oluğu, Ülke kynklrının hrnmsın oluşk olsı isrflrın önlenmesi ve mükerrer tleplerin koorine eilmesi mıyl; envnterine syısl hv kmersı ve uçk ulunn kurumlrın, Devlet Plnlm Teşkiltı Müsteşrlığın sğlnk mli kynk ile yeni uçk ve syısl kmer lınmsı suretiyle, ihtiyç uyuln hv fotoğrflrını üzenli rlıklrl çekip, tüm kurumlrın yetkisi âhiline ulşileeği ir sisteme ktrmlrının yrrlı olğı ife eilmiştir. Bknlıklrlrrsı Hrit İşlerini Koorinsyon ve Plnlm Kurulu (BHİKPK) nun, 2008 yılı Olğn Genel Toplntısın, ünyesineki Bilimsel Arştırm ve Koorinsyon Komisyonu (BARKOK) n Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi kurulmsı için kmu kurum ve kuruluşlrının ortofoto ihtiyı ve imkânlrının tespit eilip sistemin kurulmsının mliyet etkin olup olmyğının rştırılmsı, sonuun olumlu ulunmsı urumun kurumlrın görevlerinin elirlenerek proje oluşturulmsı üzerine çlışm ypmsı görevinin verilmesi krrı lınmıştır. 2. ÖN İNCELEME Bilimsel Arştırm ve Koorinsyon Komisyonu, ilk olrk kurulmsı üşünülen Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi nen eklenen yetenekleri (Ayhn v., 2009); Hv fotoğrfı ve uyu görüntüsü teminine ülke kynklrının etkin kullnılmsı, Tekrrlı lımlrın engellenerek kynk isrfının önlenmesi, Görüntülere koly erişim, Görüntülere stnrizsyon, Hv fotoğrfı ve uyu görüntülerinin elirli zmn rlıklrı ile günelleştirilmesi, şekline özetlemiştir. Komisyon trfınn, ilereki çlışmlrın yön vereilmek mıyl kurumlrn ilgi toplnmsı krrlştırılmış, toplnmsı gereken ilgiler tespit eilmiş, u ilgilerin toplnilmesi için kurumlr ir form gönerilmesi krrlştırılrk, formun içerisine yer lk sorulr elirlenmiştir. Kmu kurum ve kuruluşlrı ile eleiye ve üniversitelere gönerilerek şğıki sorulr ynıt ulmk mıyl, Bilgi Toplm Formu hzırlnmıştır: Kmu ihtiyı vr mıır? Kmu ihtiyı vr ise, oluşturulmsı plnlnn Ortofoto Bilgi Sistemi söz konusu ihtiyı krşılyileek nitelikte miir? Kmu kurum ve kuruluşlrın kullnıln fotoğrf ve uyu görüntüleri iğer kmu kurumlrın kullnılilir urum mıır? Ortofoto Bilgi Sistemi kurulilmesi için nelere ihtiyç vrır? Ortofoto Bilgi Sistemi Kurulmsı mliyeti neir ve mliyet/etkin olk mıır? Bu Sistemin kurulmsın görevlenirileileek/tlip kurumlr hngileriir? Ulusl Ortofoto Bilgi Sisteminin kurulmsı için yeni mevzut oluşturm y mevut mevzutı eğiştirme gereksinimi vr mıır? Bilgi Toplm Formlrı, Hrit Genel Komutnlığın BHİKPK üyesi 19 kurum ve kuruluş ile üye olmyn; 16 kurum ve kuruluş, 8 üniversiteye ve 3 üyük şehir eleiyesine gönerilerek ilgi tleine ulunulmuştur. Bilgi Toplm Formlrın even 29 kmu kurum ve kuruluşu ile 2 üniversite ve 2 üyükşehir eleiyesinen gelen mevut ilgiler ışığın eğerlenirmeler ypılmıştır. Değerlenirmeler ışığın; mekânsl veriye ylı üretim ve krr estek fliyetlerine görüntü rçlrının kullnım ornlrı Şekil 1 e, hv fotoğrfı ve uyu görüntülerinin kullnım lnlrı Şekil 2 e verilmiştir. Kmu kurum ve kuruluşlrı ile eleiye ve üniversitelere; hv fotoğrflrının kullnım lnlrının yrıntılı gösterimi Şekil 3 te, uyu görüntülerinin kullnım lnlrının yrıntılı gösterimi Şekil 4 te verilmiştir. Hv Fotoğrfı 17% Uyu Görü ntüsü 24% Hiçiri 7% Her ikisi (Hv Fo toğrfı + Uyu Görüntüsü) 52% Şekil 1: Mekânsl Veri Üretim ve Kullnım Arçlrı

3 Mrş v. Ku llnım Or nı Hv F oto ğrfı Uy u Gö rün tüsü 5 0 : Ste reo/ mon o eğer len irme ile hrit ür etimi : Ort ofoto ür etimi : Yorumlm ve n lizl ere yr ımı mter yl : Diğer Şekil 2: Hv Fotoğrfı ve Uyu Görüntülerinin Kullnım Alnlrı ve 13% ve 8%, ve 17% : Hrit üretimi 13% 0% : Ortofoto üretimi 8% 41% :Yorum lm ve nlizlere : Diğer ve ve, ve Şekil 3: Hv Fotoğrfı Kullnım Alnlrı ve 16%, ve 16% 0% 0% 52% : Hr it üretimi : Or tofoto ür etimi :Yorumlm ve nlizlere : Diğer ve ve ve 11% 5%, ve Şekil 4: Uyu Görüntülerinin Kullnım Alnlrı Kmu kurum ve kuruluşlrı ile eleiye ve üniversitelere ynı ölgenin hv fotoğrfı ve uyu görüntüsü ihtiyının oluşm zmn rlığı Şekil 5 te verilmiştir. Ortofoto görüntüler ve uyu görüntülerine terih eilen mekânsl çözünürlükler ise Şekil 6 verilmiştir. Hv fotoğrfı ve uyu görüntüsü teminine geometrik üzeltme terihleri Şekil 7 e verilmiştir. 10 y ıl ve h üst ü 14% Yıl iç in e 1'en f z l 11% 5 10 y ıl 32% 1 5 yıl 43% Şekil 5: Görüntü İhtiyının Oluşm Zmn Arlığı

4 Türkiye Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi ve Gerçekleştirilen Çlışmlr 10 Kullnım Miktrı Hv Fotoğrfı Uyu Görüntüsü e : < 1 m : 1 m < çözünürlük < 5 m : 5 m < çözünürlük < 10 m : 10 m ve h üyük e: Hepsi Şekil 6: Ortofotolr Terih Eilen Mekânsl Çözünürlükler Orn Uyu Görüntüsü Hv Fotoğrfı,, : Geometrik Olrk Düzeltilmiş Görüntü Alım ı : Düzeltm e Kurum Gerçekleştiriliyor : Diğer Firm vey Kurumlr Yptırılıyor : Diğer ( ypılmıyor) Hv Fotoğrfı Uyu Görüntüsü 15% 20%, 21% 13% 4%,, 10% 5% 20%, 4% 30% 29% 29% Şekil 7: Hv Fotoğrfı ve Uyu Görüntüsü Teminine Geometrik Düzeltme Terihleri Bilgi Toplm Formun, Yurumuzun tmmının fotoğrfının çekilerek, ortofotosunun üretilmesi, üzenli rlıklrl günellemesi e ypılıp yetkisi olup isteyen kurum ve kuruluşlr verilmesini sğlyk şekile ir Ulusl Ortofoto Sistemi kurulmsının kurumunuz çlışmlrın kullnılileeğini üşünüyor musunuz? sorusun kmu kurum ve kuruluşlrı ile eleiye ve üniversiteleren lınn ynıtlrın eğerlenirmesi Şekil 8 e verilmiştir. Ele eilen u çıkrımlr (Mrş, 2009), BHİKPK nın 2009 yılı Olğn Genel Toplntısın, sunulmuş Kurul 2009 yılın Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi kurulmsı için, eksik klığı eğerlenirilen hususlrın tespiti ve sistemin kurulmsı için gerekli projelenirilme konusun çlışm ypılmsı krrı lmıştır. (0%) (4%) : ev et : hyır : fikrim yok (96%) Şekil 8: Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi Kurulum İsteği

5 Mrş v. 3. FİZİBİLİTE RAPORU ÇALIŞMASI Komisyon verilen görev kpsmın; 2009 yılın BARKOK trfınn ypıln çlışm n kullnıı olileek kurumlrl yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, İlve nket formu üzenlenerek eksik kln ilgiler toplnmsın çlışılmış, Trım Reformu Genel Müürlüğü, Trımsl Üretim ve Geliştirme Genel Müürlüğü, Ağçlnırm ve Erozyon Kontrolü Genel Müürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müürlüğü yetkililerinin ktılımlrıyl ir toplntı ypılrk, görüntü ihtiyçlrı ve projeleri hkkın ilgi toplnmış, Yoğun görüntü ihtiyı ulunn eleiyelerin ihtiyçlrını elirleyeilmek mıyl, İstnul, Ankr, Burs ve Kony Beleiyesi yetkilileriyle e ir ry gelinerek ilgi lınmış, Çeşitli elge ve çlışmlrn fylnılrk sistemin iğer muhtemel fylnıılrı ve kullnım mçlrı elirlenmeye çlışılmıştır. Gerek ilgi formun verilen evplrn gerekse toplntılr ile getirilen tlepleren eleiyeler ve kmu kurum ile kuruluşlrının 1:5.000 ölçekli topogrfik hrit oğruluğun ve m çözünürlüğüne syısl ortofotolr ve söz konusu hritlrın üretileileeği stereo hv fotoğrflrın ihtiyçlrı oluğu tespit eilmiştir. Söz konusu tleplerin 30 m çözünürlüğe ship, %70 ileri ve %30 yn inirmeli stereo hv fotoğrflrının çekilmesi ile krşılnileeği eğerlenirilmiştir. Bir uçk ve ir et üyük formtlı Syısl Hv Kmersı ile söz konusu özelliklere ship hv fotoğrfı çekimine ilişkin ilgiler Tlo 1 e verilmiştir. 1 yıllık kpsite elirlenirken ise yıllık ortlm 90 günün istenilen özelliklere uçuş uygun olğı öngörülmekteir. Bşk ir kmer ve uçk kullnılmsı urumun yıllık kpsitenin eğişeileeği göz önüne lınmlıır. 1 et uçk ve 1 et syısl hv kmersı ile tüm Türkiye yi kpsyn, söz konusu özelliklere hv fotoğrfının çekilmesi, 8 yıllık ir süre içerisine gerçekleştirileileektir. Görüntülerin 4 yıllık öneme günel tutulilmesi için 2 uçk ve 2 kmer sistemine h ihtiyç oluğu tespit eilmiştir. 4 yıl süreli ir çlışm için yklşık mliyetin TL olğı elirlenmiştir. Tlo 1: Hv Fotoğrfı Çekimi ve Üretime Dir Birim Hesplr BİR YILDA UÇUŞU YAPILABİLECEK ALAN TÜM TÜRKİYE ALAN ( km²) GSD (±%10) (m) İLERİ BİNDİRME (%) YAN BİNDİRME (%) KOLON SAYISI FOTOĞRAF SAYISI NİRENGİ (YKN Yer Kontrol Noktsı) SAYISI YKN İNŞAAT VE ÖLÇÜ SÜRESİ (Gün) UÇUŞ SÜRESİ (St) İNTİKAL SÜRESİ (St) VERİ HACMİ (GB) UÇUŞ PLANLAMASI (St) HAM VERİLERİN İŞLENMESİ (St) GPS/IMU PROSES (St) FOTOGRAMETRİK NİRENGİ (St) SYM ÜRETİMİ (St) SYM DÜZELTME (St) ORTOFOTO ÜRETİMİ (St) Ayrı, u tür merkezi ve oluşturulk prensipler âhiline ürünlerini irçok kurumun kullnımın sunulileek sistem syesine kurumlrımızın fotoğrf çekim kpsiteleri ve görüntü rşivlerinen optimum üzeye fylnilmeleri göz önüne ulunurulmuştur. Diğer trftn, u proje ile ülkeeki kurumlrın tüm uyu görüntüsü,

6 Türkiye Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi ve Gerçekleştirilen Çlışmlr hv fotoğrfı ve ortofoto ihtiyçlrını ir merkezen krşılmk ve u tür verilerin kullnımını yönetmek heeflenmeyip, kurumlrın çlışm mçlrın göre proje kpsmı ışın kln fotoğrf/görüntü ihtiyçlrını yrı temin eeilmelerinin önüne geçilmemesine ikkt eilmiştir. Mevut çlışmlr göz önüne lınığın, söz konusu projenin yeni ir üretim projesi olmktn ziye ir tsrruf projesi niteliğine olğı çıktır. Projenin şlngıın ve gerçekleştirilme şmsın zı lımlr ihtiyç uyulmkl irlikte, u lımlr proje hzırlığı sırsın kurumlrl ypıln görüşmelere ile getirilen mevut ve plnlnn çlışmlrki hrmlrı zltk vey hrnn ytırımın krşılığın ele eilen fynın h üst üzeye çıkrılmsını sğlyk lımlrır. Sistem syesine ele eileek ürünleren irisi ülkenin tmmını kpsyn ve ihtiyç uyulk rlıklrl günelleneek oln ortofoto ktmnıır. Bu ktmn, Avrup herhngi ir ln it oğrfi/mekânsl veriye gerçek zmnlı erişimi heefleyen, AB üyesi ülkelerin ulusl mekânsl veri ltypılrınn h üstte ve genel üzeye INSPIRE kpsmın elirlenmiş oğrfi verilerinin üretimini ve pylşımını içeren, 2007/2/AT Direktifi ile temel esslrı orty konn ve ülkemize oğrfi ilgi ltypısı kurulum çlışmsı için e referns çlışmlrn iri oln INSPIRE projesine elirlenen temtik ktmnlr rsın yer lmktır. Bun göre, Direktif ekine yer ln ktmnlrn iri ülkemiz ihtiyçlrın uygun olrk, oğrfi projelere temel ltlık olk şekile kullnılmk üzere u proje kpsmın üretilmiş olktır yılı içerisine ypıln çlışmlrn ele eilen ilgiler ışığın, gerçekleştirilmesi üşünülen Ulusl Ortofoto Bilgi Sisteminin mının; Yüksek çözünürlüklü (25 m 5 m) uyu görüntüsü, hv fotoğrfı vey ortofotoy ihtiyç uyn kurumlrın kullnımın yönelik ürün hvuzu ve ülke üzeyine 1/5.000 ölçekli temel görüntü veri setini oluşturmk, Ülke çpın ortofoto üretimini kurumlrın ihtiyçlrı oğrultusun plnlyrk kynklrın etkin kullnımını sğlmk, Veri mevuiyeti ve kurumlr rsı pylşımı kolylştırmk yoluyl u kpsm gireileek ürünlerin mükerrer lımını önlemek ve kmu tsrruf sğlmk, Ülke çpın ortofoto kullnımını teşvik etmek, Ortofotolrın h fzl ve yygın kullnımı ile işlemlere hız ve oğruluk kznırmk, stnrt sğlmk şekline olmsı heeflenmiştir. Fiziilite çlışmsı sırsın tüm kurum temsililerinin e uygun ulğı çeşitli lterntifler üzerine çlışılmış ve heefi sğlyk şekile temele üç n lterntif eğerlenirilmiştir. Bu lterntifler; I. Alterntif: Kurumlrın mevut urumlrının (yeni uçk ve syısl kmer lınmn) korunmsın ek olrk veri epolm, yeekleme ve sunm onnım ve yzılımlrın ktkı sğlnmsı, rzi çlışmlrı ve ortofoto üretim şmlrının hizmet lımı yoluyl özel sektören krşılnmsı. II. Alterntif: İlgili kurumlr uçk ve syısl kmer lınmsı ile irlikte görüntü lm işlemlerinin u kurumlr gerçekleştirilmesi, rzi çlışmlrı ve ortofoto üretimlerinin kurumlrın keni imkânlrı vey özel sektören hizmet lımı yoluyl gerçekleştirmesi, veri epolm, yeekleme ve sunm işlemlerini üretii kurumlrın imknlrı genişletilerek, ihtiyç shii kurumlrl we servisleri y tşınilir mey ile pylştırılmsı. III. Alterntif: İlgili kurumlr uçk ve syısl kmer lımı ile irlikte görüntü lm işlemlerinin u kurumlr gerçekleştirilmesi, kurumlrın mevut ypısın ek olrk personel, ortofoto üretim yzılım ve onnım lımı, veri epolm, yeekleme ve sunm onnım ve yzılımlrının temini. Alterntifler çeşitli yönleri ile inelenmiş, ikini lterntifin kıs zmn kliteli ir üretimin ypılmsın imkân vereeği üşünülmüştür. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Tsrruf projesi niteliğineki Ulusl Ortofoto Bilgi Sistemi Projesi yüksek çözünürlüklü hv fotoğrfı ve uyu görüntüsüne ihtiyç uyn, önemli ve üyük çplı kmu projelerinen yol çıkrk oliliğine çok kurumun fylnileeği ir veri hvuzunun tesisini öngörmekteir. Mekânsl veriye ihtiyç uyn önemli kmu projelerine, klsik hritlr göre h kıs süree ele eileilen ve günelleneilen syısl ortofotolr içermesi neeniyle, Ulusl Orotofoto Sisteminin projelerin sürürüleilirliğine önemli ktkı sğlyğı, ynı zmn yeni uygulmlrın önünü çğı eğerlenirilmekteir. Kmu kurum ve kuruluşlrının teknik ve iri personeline, Ortofoto Bilgi Sistemi için kmu ihtiyının kesin oluğun ir ortk görüşün oluğu elirlenmiştir. Birlikte çlışilirliğin önem kznığı ilgi çğın şrıy ulşilmek için kurumlrın u kvrmı ilke einmesi gerekmekteir. Bu neenle, plnlmn gerçekleştirme ve sürürme şmlrın kr irlikte çlışilirlik ön pln

7 Mrş v. tutulmy özen gösterilmiştir. Mevut mevzut irlikte çlışilirlik konusun zı kısıtlmlr içermesine rğmen, çözüm lterntifleri ve tsrımlr irlikte çlışilirliğin önünü çk şekile üzenlenmiştir. Her geçen gününün, uygulnmy çlışıln çözüm önerisinin ir gün önesine hizmet eiyor olmsı neeniyle zmn kyın meyn verilmeen projenin hyt geçirilmesi ve kmunun hizmetine sunulmsının fylı olğı eğerlenirilmekteir. TEŞEKKÜR Çlışmlrın yürütülmesi sırsın BARKOK üyesi y gözlemi olrk ktkı sğlyn; Tpu ve Kstro Genel Müürlüğünen Bill Erkek ve Levent Özmüş e, Hrit Genel Komutnlığınn Tyfun Ünlü, Bhır Aktuğ ve Okty Eker e, Teknik Arştırm ve Uygulm Genel Müürlüğünen Eminnur Ayhn, Aslı Ölmez ve Süleymn Slih Birhn, İller Bnksı A.Ş. en Neti Evren ve Kürşt Çetiner e, Men Tetkik ve Arm Genel Müürlüğünen Engin Ö. Sümer, Gon Gürler ve Bekir Tner Sn, Çevre ve Ormn Bknlığınn Ethem Akgünüz e, Ormn Genel Müürlüğünen Cemil Ün ve Siel Cengiz e, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müürlüğünen İlky Koomn, Devlet Su İşleri Genel Müürlüğünen N. Gülşh Ayhn ve Keml Seyrek e, Trım Reformu Genel Müürlüğünen Ahmet Türkl ve Hyti Kyoğlu n, Afet ve Ail Durum Yönetimi Bşknlığınn Kn Özener ve Rziye Büyükemir e, Millî Emlk Genel Müürlüğünen Hüseyin Kılıç ve İstnul Teknik Üniversitesinen Thsin YOMRALIOĞLU n teşekkür eeriz. KAYNAKLAR Ayhn E., Mrş, H.H., Kurt M., Erkek B., Ortofoto Görüntüler, Türkiye eki Kullnımı ve Ortofoto Bilgi Sisitemi Gereksinimi, Bknlıklrrsı Hrit İşlerini Koorinsyon ve Plnlm Kurulu (BHİKPK) I. Sempozyumu, Şut, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankr Mrş H.H., Bilimsel Arştırm ve Koorinsyon Komisyonu (BARKOK) Rporu,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 13 ARALIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ YINIRLIK VE İSKN KNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusl Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hie Progrmı Ktm Değer ve İstihdm Odklı Belgeli İşgüü Sefererliği(KİBİS)

Detaylı

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdr KILINÇ Anbilim Dlı : ENDÜSTRİ

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-8510DN

Buradan Başlayın MFC-8510DN Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-8510DN MFC-8520DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin 06.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı