TBH Teknikonline Bilişim ve Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBH Teknikonline Bilişim ve Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti"

Transkript

1 CCTV GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ MONTAJI ve ÜRÜN GARANTİ SÖZLEŞMESİ Güvenlik Kamerası Hizmetimizle ilgili Satış Sözleşmemiz. Teklifimizin uygun bulunması durumunda Hizmetimiz başlamadan önce yapılacak sözleşmedir. İNDEKS A. SATICI BİLGİLERİ B. MÜŞTERİ BİLGİLERİ C. MARKA ŞARTLARI D. SÖZLEŞME KONUSU E. SÖZLEŞME SÜRESİ F. SÖZLEŞME BEDELİ G. ÖDEME PLANI H. ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI İ. İŞVERENİN SORUMLULUKLARI J. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN MASRAFLAR K. SÖZLEŞMENİN FESHİ, FERAGATI VE DEVRİ L. MÜCBİR HALLER M. TEBLİĞAT ADRESLERİ N. SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ O. EĞİTİM GARANTİ SERVİS VE ONARIM P. İHTİLAFLARIN HALİ NOT: Sözleşmemizin imzalanması durumunda kurulacak Güvenlik Kamera Sisteminin 2 yıllık ücretsiz işçilik ve bakım hizmeti bedelsiz olarak firmamızca yapılacaktır.ayrıca bu sözleşme Kamera DVR gibi cihazların 2 YILLIK Garanti Sözleşmesinide kapsamaktadır. TEKNİKONLİNE BİLİŞİM ve GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ ile Müşteri arasındaki Güvenlik Kamera Sistemi Montaj Sözleşmesi. İşbu sözleşmenin konusu uygulamacı firmanın müşteriye Teklifteki ürünlerin nitelikleri, satış fiyatları, uygulama fiyatlarını belirlendiği hak ve yükümlülükleri kapsamaktadır. A. SATICI BİLGİLERİ TEKNIKONLINE BİLİŞİM ve GÜVENLİK HİZ. TİC.LTD.ŞTİ. Adresimiz: Tel: GSM : Burhan SEZER : Şükrü SEZER : Mail : Web:

2 B. MÜŞTERİ BİLGİLERİ MARKA ŞARTLARI a. Şirket Teklifte sunulan Marka Modelleri Uygulama Esnasında kullanmak zorundadır. Ancak Serbest Piyasa koşullarından dolayı Teklif edilen Marka ve Modelin Tedarik edilememesin den dolayı, ŞİRKET Teklifte bahsi geçen Aynı veya Muadili Ürünü Kullanabilecektir. b. Kamera Sistemi kurulumu sırasında kullanılacak Enerji ve Görüntü kabloları TESK standartlarından Güvenlik Kamera Kablosu kullanılacaktır. D. SÖZLEŞMENİN KONUSU a. Bu Anlaşma ile ŞİRKET, aşağıda genel bilgileri verilen ürünlerin Montajını ve Uygulamasını yapacak, sistemin çalışır durumda olmasını sağlayacaktır. ŞİRKET aşağıda maddeler halinde bulunan işlemleri yapacaktır. i. Tesis (Bina daire yada belirtilen yer) içinde bulunan Güvenlik kameralarının Montajını yapacaktır. ii. Teklifte Kamera Muhafazası bulunması durumunda Kameralar muhafaza içine koyulacaktır. iii. Kameraların Rasyonel olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. iv. Kayıt cihazlarının ve Kameraların işlevlerini yerine getirip getirmedikleri kontrol ve test edilecektir. v. Montajı yapılacak kameralarda WDR Dijital Zoom DNR3 Super HAD CCD II ve benzeri yüksek kalite vede çözünürlüklü kameralar var ise bu özellikler ayarlanır. Müşterilerce kullanılan kameralar bu tarz özellikleri taşımıyorsa müşterilerin var olmayan bu özellikleri talep etmeye hakkı yoktur. E. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Bu Sözleşmenin süresi montaj bitiş süresinden sonra 2 YIL Süre ile geçerlidir.

3 F. SÖZLEŞMENİN BEDELİ Sözleşme Bedeli ekteki teklifte belirtilmiştir. G. ÖDEME PLANI Ödeme planı ek de bulunan teklif de belirtilmiştir. H. ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI a. Şirket Kameraların İşverenle Mutabık kalan alanlara kurulumlarını yapacaktır. b. Kamera Beslemeleri tek bir noktadan yapılacaktır. Mesafenin uzun olması durumunda Kamera Beslemeleri Kameraya yakın bir noktadan yapılacaktır. c. Şirket Bu işleri yapabilecek nitelikte Teknik ekip ve eleman bulunduracaktır. d. ŞİRKET arıza ihbarının bildirilmesini müteakip arızalı sisteme İSTANBUL il sınırları içinde en geç 1 Gün ( 24 saat ) iş günü içinde teknik personeli ile müdahale edecektir. Çalışmayı engelleyici hususlar var ise bunlar İŞVEREN e bildirilecektir. e. Sistemin mevcut ve orijinal işletme özelliklerinin dışına çıkan özel istekler İŞVEREN mahalinde veya dışında yapılan yenilemeler, ürün yer değişikliği vs gibi değişiklikler, anlaşma fiyatına dahil değildir. f. Keşif ve montaj 1- Sistemin kurulacağı yere yapılan keşif yada keşiflerde, montaj ustasının direktifleri doğrultusunda projenin dışına çıkılabilir ve yapılacak uygulamanın doğruluğu ustanın insiyatifindedir. Bu konuda kesinlikle müdahale söz konusu değildir, 2- Sorumlu yada altyapıyı bilen şahısın yanlış yönlendirmesi (çalışma yapılan alan) ile çıkan sıkıntılar firmamızın sorumluluğunda değildir. 3- Kameraların Yeraltı kablolarının bina içine geçtiği köşelerde, konumlarda, tretuvar ve beton yada mozaik kaplı alanlar kırılır veya delinir; onarımı İŞVEREN in sorumuluğundadır. g. İsteğe bağlı iyileştirmeler, program değişiklikleri, İŞVEREN inin müdahalesinden doğan arıza ve servis talepleri de anlaşma fiyatının dışındadır. h. ŞİRKET, mutabık sağlanmış kurulması gereken kameraların yerlerine kurulması ile sorumludur, Mutabık kalınan noktanın dışında farklı bir noktaya kameraların takılması talebinde. Karşılıklı anlaşma yapılarak İŞVEREN in talepleri ek ücret ilave edilerek yapılır. j. Kameraların Kayıt cihazıyla olan mesafe Kablo Metrajları ortalama Kablo metrajlarıdır. Sahada uygulama esnasında kullanılan kablo metrajı (+/-) farkı yansıtılacak ve kullanılan metraj kadar ücret tahsil edilecektir.

4 k. Kullanılacak Kablo TESK Standartlarında bulunan kablo olacaktır. Uzun mesafeli Kamera kablosu çekiminde İŞVEREN ile mutabık kalınarak RG6/U6 Kablo kullanılacaktır. İ. İŞVERENİN SORUMLULUKLARI a. Bu anlaşma ile mutabık kalınmış ödeme vecibelerini, belirlenen tarihlerde yerine getirecektir. b. Arızaları ŞİRKET e gecikmeden bildirmeyi, üçüncü şahıslara müdahale ettirmemeyi, sisteme ŞİRKET in bilgisi olmadan yeni ilaveler yaptırmamayı taahhüt eder. c. Montaj ve Fiyat belirlenip karşılıklı %100 mütabık olduktan sonra, iş başladıktan sonra yada iş bitişinde tespit edilen tutar nettir ve işveren tarafından belirlenen tarihte belirlenen tutarı ödeme ile yükümlüdür. İş teslim edildikten sonra, ödenmesi gereken tutarın gecikmesi halinde her ay başına %8 ek faiz oranı uygulanır. J. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN MASRAFLAR Bu sözleşmeden dolayı oluşabilecek damga pulu, harç vs masraflar İŞVEREN tarafından karşılanacaktır. K. SÖZLEŞMENİN FESHİ, FERAGATI VE DEVRİ İŞVEREN, ŞİRKET in sözleşmedeki taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde yahut sözleşmeyi devam ettirmek istemediğini bildirerek 1(Bir) ay önceden bildirimde bulunmak kaydıyla anlaşmayı tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetmeye yetkilidir. Aynı şekilde ŞİRKET de, 1 (Bir) aylık ihbar süresi sonunda İŞVEREN inin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.taraflardan herhangi biri, karşı tarafın yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşme konusu işleri herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde tarafların sözleşmeyi fesh etme hakları saklıdır L. MÜCBİR HALLER a. Tarafların Kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu sözleşme ile yüklendiği taahhütlerini yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (örneğin; grev, lokavt, savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, su baskını, benzeri tabii afetler, devletin karar ve eylemleri, vb.). Mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. b. Mücbir sebep durumlarının 2 (İki) ay devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek, bu sözleşmenin devam, askıya alma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir M. TEBLİĞAT ADRESLERİ a. Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için taraflar sözleşmenin giriş bölümünde yer alan adresleri yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Söz konusu yerlere yapılacak tebliğler tarafların şahsına yapılmış sayılacak ve taraflar o yerde bulunmazsa bile tebligat iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21. maddesi uygulanacaktır.

5 b. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul eder ve taahhüt eder. N. SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ a. Projede Uygulanan Kameralar ofis içi TV den izlenmesi mümkün olabilir. (Opsiyonel). b. Dış Ortam ve İç Ortam Kameralar Teklifteki Adet Sayısı kadar Kamera, İşveren ile anlaşılan noktalara yerleştirilecektir. c. Gece Görüş özellikli kameralarda, Karanlıkta Kameranın Ledleri devreye girerek Teknik verilerdeki değerler kadar aydınlatma yapacaktır. Müşterinin tercih ettiği kameralarda bu özellikler yok ise yada sorunlu/özürlü kamera ise bu madde geçersizdir. d. Kameraların Montajı ve montaj için gerekli olan tüm sarf malzemeleri ŞİRKET e ait olacaktır. Bu madde önerilen teklif içindeki maddeleri kapsar. Ek talepler ek ücrete tabidir. e. Montaj idarece uygun görülen gün ve saatlerde Şirketin elemanlarınca yapılacaktır. f. Kullanılan her türlü malzemeler ve işçilik kullanıcı hataları hariç en az 2 yıl süreyle ücretsiz yedek parça ve işçilik garantisi olacaktır. g. Temin edilen ürün ve hizmetlerde oluşabilecek arıza, bakım, yapılandırma ve onarım istekleri için Müşteri yüklenici firmayı telefon, elektronik posta veya faks ile haberdar eder. Şirket; Müşterinin sorununu telefon, elektronik posta veya faks ile bildiriminden itibaren belirlenen süre içinde soruna yerinde müdahale eder ve sorunun bildiriminden itibaren belirlenen süre içinde çözüm getirir. Mesai saatleri dışında verilecek haberler için Yüklenici Firma adına sorumlu kişilerin 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numaraları, elektronik posta ve faks numaralarını Müşteriye yazılı olarak bildirilmelidir. h. Şirket satışını yaptığı ürünlerin kurulması ve kullanılması ile ilgili gerekli yetkili kişilere bilgi verecektir. i. Şirket, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür. j. Montaj tamamlandıktan ve Müşterice görevlendirilecek olan denetleme muayene ve kabul komisyonunca kabulü yapıldıktan sonra Şirket fatura kesecektir. k. Tüm Kablolama malzemeleri TESK Standartlarına uygun olan ürünlerle yapılacaktır.

6 O. EĞİTİM GARANTİ SERVİS VE ONARIM a. Şirket satın alınan malzemenin kurulması, konfigüre edilmesi ve temel kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi vermeyi taahhüt eder. b. Firma, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür. c. Kullanılacak ürünler üretim hatalarına karşı 2 (İki) Yıl garantilidir. d. Şirket Arıza kendisine bildirildikten sonra, Arıza yerine 1 işgünü içinde müdahale edecektir.(resmi Tatil günlerine denk gelen günlerde ilk iş günü) e. Temin edilen ürün ve hizmetlerde oluşabilecek arıza, bakım, yapılandırma ve onarım istekleri için İdare yüklenici firmayı telefon, elektronik posta veya faks ile haberdar eder. Şirket; İdare nin sorunu telefon, elektronik posta veya faks ile bildiriminden itibaren belirlenen süre içinde soruna yerinde müdahale eder ve sorunun bildiriminden itibaren belirlenen süre içinde çözüm getirir. Mesai saatleri dışında verilecek haberler için Yüklenici Firma adına sorumlu kişilerin 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numaraları, elektronik posta ve faks numaralarını İdare ye yazılı olarak bildirilmelidir. P. İHTİLAFLARIN HALİ Sözleşmede doğacak itilafların hallinde T.C. İstanbul ili Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme onaltı (16) madde ve eklerinden oluşmaktadır ve../ /2015 Tarihinde İstanbul da 2 nüsha olarak tanzim ve imza olunmuş olup ; biri İŞVEREN e, diğeri ise ŞİRKET e verilmiş. İşveren (Müşteri) Şirket TEKNIKONLINE BİLİŞİM ve GÜVENLİK HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- TOPLU-MESAJ Adres: Kayapınar Mah. No:41 Felahiye/KAYSERİ Tel: 03527912318 Fax: E-Mail: ahmetcakibey@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

E-TOPLUSMS İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. Bayilik Sözleşmesi. www.e-toplusms.com info@e-toplusms.com

E-TOPLUSMS İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. Bayilik Sözleşmesi. www.e-toplusms.com info@e-toplusms.com E-TOPLUSMS İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bayilik Sözleşmesi www.e-toplusms.com info@e-toplusms.com 1 Bu sözleşme Fevzi Paşa Mh. Şehit Oğuzhan Aydınbelge Cd. No:107/B Karapınar/Konya adresinde mukim, GARBİYAR

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

ORGANİKTEL HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ORGANİKTEL HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ORGANİKTEL HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİKTEL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ.TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ORGANİKTEL) Adres: G..oba mah. 2166 sok No:3/11

Detaylı

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD.. (BayMesaj) Adres:50.Yıl Mah.

Detaylı

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Bulvar İşmerkezi No.:38/9 Ümraniye İstanbul adresinde yerleşik Turuncu Güvenlik Bilişim Takip

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ I.SÖZLEŞMENİN KONUSU : Müşterinin, Hizmet veren taraftan alacağı, sunucu barındırma hizmeti konusunun, kapsam, niteliği,

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı