. ULUSAL KURULUŞLAR REHBERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". ULUSAL KURULUŞLAR REHBERI"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Yayın No: O Publication No: O. ULUSAL KURULUŞLAR REHBERI GWDEFORNATIONALORGAN~ATIONS HAZlRLAYAN 1 PREPARED BY NiLGÜN GÜNGÖR

3 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına görüşlerini yansıtmaz. aittir. istanbul Ticaret Odası'nın NiSAN 1999 istanbul ISBN ito yayınları için ayrıntılı bilgi ito Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel :(212) /373 :(212) E.Posta : dokuınaııta~yon(a)tr--ilo.~_<_ı_ıı:ı

4 All copyrights for this work belong to the Istanbul Chamber of Commerce (ICOC). Quotation is possible provided that the abbreviation ICOC and the name of the author are mentioned. Notwithstanding this, this book may not be copied, reproduced or used, in any format nor through any kind of medium whatsoever for commercial purposes in full or in part without previous written permission from ICOC. ldeas contained expressions stated in this book belong to the author. They do not reflect the opinion of the Istanbul Chamber of Commerce. APRIL 1999 Istanbul ISBN Detailed information on ICOC publications is available at the Trade Documentation Department of ıcoc. Tel Fax E. mail : (212) : (212) : dokumantasyon(<;!)t~~~o.corn

5

6 SUNU Ş İçinde bulunduğumuz bilgi çağında üyelerimizin ve iş dünyasının gereksinim duyduğu ulusal kuruluşlanmızın adres, telefon,faks,internet ve adresleri ilc kuruluşların kısa amaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmelcrini sağlamak için "Ulusal lar Rehberi"adlı yayın hazırlanmıştır.rehberin ülkemizde bu alanda duyulan önemli bir kaynak boşluğunu dolduracağı düşünülmektedir. Rehberde yer alan seçimli yaklaşık 1316 kuruluş ile tck tek temasa geçilerek ve gerektiğinde çeşitli kaynaklara başvurularak en doğru ve güvenilir bilgiler sağlanmaya çalışılmış, bilgisayar oıiamında bir bilgi bankası oluşturulmak suretiyle rehber hazırlanmıştır. Birinci bölümde yer alan kuruluşlann adres,telefon,faks,kuruluş yeri yılı,varsa Internet ve E.Mail adreslerinin yanında her kuruluşun kısa arnacı da verilmiş olup, ikinci bölümde yer alan kuruluşlar ise adres listeleri şeklinde verilmiştir. Odamız üyelerinin ve diğer ilgililerin istedikleri anda başvurabilecekleri bir kaynak kitap olması düşüncesiyle hazırlanan rehberin içinde kuruluşlar statülerine göre sınıt1andınlmış olup,alfabetik dizin bölümünde konularına,adlarına ve kısa adianna göre de kuruluşlara ulaşılabilme olanağı sağlanmıştır. Ulusal lar Rehberi'nin üyelerimizeve diğer ilgililere yararlı olmasını diler,rehberi hazırlayan Nilgün Güngör 'e,bilgilerin güncelleştirilmesinde emeği geçen Tanju Özbay'a,bilgisayar programını gerçekleştiren Bilgi İşlem Şubesi'ne ve bilgisayar girişlerini gerçekleştiren Ticari Dokümantasyon Şubesi elemanianna teşekkür ederiz. ProfDr.İsmail Özaslan Genel Sekreter

7 AÇIKLAMA Bu rehberde yer alan kurum, dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlar aşağıda isimleri belirtilen kaynaklar esas alınarak ve iş dünyasının gereksinimleri gözetilerek seçilmiş, her kuruluş ile form gönderilerek ya da telefon edilerek birebir ilişki kurulmuş, böylece bilgilerin güncelliği sağlanmıştır. Rehberin başında kuruluşların konu bazında bulunmasını kolaylaştıran bir alfabetik dizin ve dizinin yanında kuruluşlara ulaşımı sağlayan numaralar yer almaktadır. Aynı numaraları numaralik olarak rehberin içinde, kuruluş adlarının üstünde parantez içinde bulabilirsiniz. Kaynakça: T.C. Devlet Teşkilat Rehberi. TODAiE Yayınları,, Gazete, dergi ve benzeri kaynakların taranması.

8 PREFACE The "Guide for the National Organizations" is prepared with the purpose of ensuring accelerated and effective access in this Information Age, to both posta! and addresses, telephones, faxes and web-sites of our members and national organizations which the business community may require from time to time, and the summarized objectives of such organizations are added, too. The Guide is aimed to fill a significiant gap in terms of source information in Turkey in this field. Efforts were made to provide correct and reliable information by individually contacting 1316 selected organizations included in the Guide and by referring to various sources as required. Thus, the Guide is prepared upon the establishment of a data bank in the computer medium. In the first section, the summarized objectives of each organization are provided besides both posta! and addresses, telephone, fax, place and year of establishment and web-sites, if any. Organizations included in the second part are presented in the form of address lists. Organizations included in the Guide which is prepared as a reterence book and which the members of our Chamber and others concerned may have recourse to are classified according to their statutes, and such organizations can alsa be accessed in the alphabetical index by their subjects of operation, titıes and abbreviated titles. We hope that the Guide will be of benefit to our members and others concerned, and would!ike to extend our thanks to Ms.Nilgün Güngör who prepared the Guide, to Mr.Tanju Özbay who made efforts for updating information, to the Data Processing Department which prepared the application software and to the Trade Documentation Department staff who performed data entry activity. Prof.Dr.ismail Özaslan Secretary General

9 COMMENTS lnstitutions, associations, foundations, unions and similar organizations included in the Guide were selected on the basis of the sources stated below and considering the requirements of the business community. Each organization was contacted individually by either mailing forms or through telephone communication, thus up to date information was retrieved. The first pages of the Guide include an Alphabatical Index facilitating the search for organizations by subject of operation, and beside the Index, access numbers of such organizations are placed as well. You can find the same numbers inside the Guide in paranthesis above the organizations~titles. Source: 1.Government Organization Guide of the Republic of Turkey: TODAiE Publications,, Newspapers, periodicals and other similar sources.

10 içindekiler Türkçe Konularına Göre Alfabetik Dizin... 1 un Türkçe Adına Göre Alfabetik Dizin un Türkçe Kısa Adına Göre Alfabetik Dizin ingilizce Konularına Göre Alfabetik Dizin un ingilizce Adına Göre Alfabetik Dizin un ingilizce Kısa Adına Göre Alfabetik Dizin BÖLÜM 1 BAŞBAKANLIGA BAG Ll VE ilgili KURUM VE KURULUŞLAR BAKANLIKLARA BAGLI KURULUŞLAR BAGIMSIZ DiGER KURUM VE KURULUŞLAR KAMU IKTiSADi TEŞEKKÜLLERi ÖZELLEŞTIRME KAPSAMINA ALINAN BELLi BAŞLI KURULUŞLAR DERNEKLER VAKIFLAR BiRLiKLER ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKiYE'DEKi BÜRO VE TEMSiLCiLiKLERi YASAMA ORGANI DENETiMiNE BAGLI FONLAR BÖLÜM ll BAKANLIKLAR TiCARET VE SANAYi ODALARI TiCARET ODALARI SANAYI ODALARI BORSALAR KAMU SERMAYELi BANKALAR ÖZEL SERMAYELi BANKALAR YABANCI BANKALAR MESLEK ODALARI ÜNiVERSiTELER işçi VE işveren KONFEDERASYONLARI SERBEST BÖLGELER ORGANiZE SANAYi BÖLGELERi TÜRKiYE'DEKi YABANCI TiCARET ODALARI VE MERKEZLERi V.B TÜRKiYE'DEKi BÜYÜKELÇiLiKLER TÜRKiYE'DEKi KONSOLOSLUKLAR

11 CONTENTS Alphabetical Index by Subjects in Turkish... 1 Alphabetical Index by Organization Titles in Turkish Alphabetical Index by Abbreviated Organization Titles in Turkish... 2 ı Alphabetical Index by Subjects in English Alphabetical Index by Organization Titles in English Alphabeticallndex by Abbreviated Organization Titles in English PARTI PUBLIC ORGANIZATIONS AND DEPARTMENTS UNDER THE PRIME MINISTRY ORGANIZATIONSUNDER MINISTRIES OTHER INDEPENDENT ORGANIZATIONS AND DEPARTMENTS STATE ECONOMIC ORGANIZATIONS MAJOR ORGANIZATIONSUNDER PRIVATIZATION SCHEME ASSOClATIONS FOUNDATIONS UNIONS OFFICES AND BUREAUX OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN TURKEY FUNDS AUDITED BY THE LEGISLATIVE PART ll ~MI..tiCTDICC 01\1 IVJII'liU 11 \.IL-V..., ,,.,...,,.,,..,......,.. L.V 1 CHAMBERS OF COMMERCE AND!NDUSTRY CHAMBERS OF COMMERCE CHAMBERS OF INDUSTRY STOCK EXCHANGES STATE BANKS PRIVATE BANKS FOREIGN BANKS PROFESSIONAL CHAMBERS UNIVERSITIES CONFEDERATIONS OF TRADE UNIONS FOR EMPLOYEES AND EMPLOYERS FREE ZONES ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES FOREIGN CHAMBERS OF COMMERCE AND CENTERS ETC. IN TURKEY EMBASSIES IN TURKEY CONSULATES IN TURKEY

12 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 230,340 A AÇ ÜRÜNLERİ 436 AGACLANDIRMA 412,498 AHŞAP SANAYİ 121 AİLE PLANLAMASI 277,403,482 AİLE SAGLIGI 403 AİLE YAPISI 5 AKUAKÜLTÜR 122 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 123 ALKOL 104 ALÜMİNYUM SANAYİ 278 AMBALAJ ATIKLARI 330 AMBALAJ SANAYİ 124 AMBAR C I LI K 298 AMME İDARESi 471 ANADOLU KÜLTÜRÜ 321,322 AN IT LAR 279 ANNELİK 264,323 ANTLAŞMA 494 ARAŞTIRMA 1,75,145,273,317,322 ARKEOLOJ I 130 ARMATÖRLÜK 449 ARPA ÜRETİMİ 497 ARSA C I LI K 40 ASYA 325 ATATÜRKÇÜLÜK 1,3,131,232,324,405 ATOM ENERJİSİ 34 AUDİOVİSUEL KÜLTÜR 416 AVRASYA 325 AVRUPA 325 AVRUPA BİRLİGİ 280,477 AYAKKABI SANAYİ 132,133 TÜRKÇE KONULARINA GÖRE AlFABETiK DİZİN AlPHASETICAl INDEX BY SUBJECTS IN TURKISH BAKIR 107,193 BALIK ÜRÜNLERİ 106 BALI KÇ I LI K 469 BANKAClLIK 76,136,456,496 BANKNOT İHRACAT! 76 BARO 457 BASIMEVİ 6 BASIN 4,66,137,138,265,326 BELEDİYECİLİK 266,447 BETON SANAYİ 459 BEYAZ EŞYA SANAYİ 139 BEYAZ ET SANAYİ 428 Bİ LG İ İŞLEM 141 BİLGİSAYAR SANAYİ 141 BİLİM 318,367,479 BtLtMŞEL ARAŞTIRMA 35,75,83,317,324,328,329,337,340,343,392,397 BILIŞIM 231 BİRLEŞMiŞ MiLLETLER 143,144,478,479,480,481,482,483 BİTKİSEL YAGLAR 499 -A- -B- 1-

13 BOGAZLAR 447 BORSA 470 BORU HATTI 85 BÖLGESEL KALKINMA 11,25,335,336,342,358,371 BUGDAY ÜRETİMİ 497 BÜTÇE 52 ÇAGDAŞ YAŞAM 405 ÇALIŞMA HAYATI 63,484 ÇAY 86 ÇELİK SANAYİ 94,156 ÇEVRE KORUMA 125,150,151,152,158,160,161,162,164,218,227,244,302,330,331, 332,336,342,358,370,373,391,406,407,412,420,500,516 ÇIRAKLIK EGİTİMİ 194,501 ÇİFTÇİLİK 165ı502 ÇIMENTO.SA~AYI 93,368,458 ÇOCUK EG}TI~I 143,153,163,323,333,478 ÇOCUK SAGLIGI 143,333 ÇOCUK SUÇLAR! 408 ÇORAP SANAYİ 154 DEMİR DIŞI METALLAR 438 DEMİR SANAYİ 94,156,438 DEMtRYO~U tşletmeciligi 90 DENIZ BIRLIGI 158 DENİZ TİCARETİ 16,105,115,116,449,470,507 DENİZCİLİK 16,105,115,116,449,470,507 DENİZYOLU TAŞIMACILIGI 16,105,115,116,449,470,507 DERI SANAYI 201,282 DETERJAN SANAYİ 243 DIŞ KREDİ 504 DIŞ TİCARET 9,67,283,388,503,506 DİL BİLİM 3,32,159 DİN 19 r.tc- ıırı;tuı Tf'\+ 11rf\ Ul~ nc~lmllul ~~U DOGAL AFETLER 39 DOGAL GAZ 85 DOGAL HAYATI KORUMA 160,161,162,227,302,412,420 DÖKÜM SANAYİ 284 DÖNER SERMAYE 6 DÖVİZ 531 DÜNYA BANKASI 485 ECZACILIK 389,451 EDEBİYAT 390,460 -Ç- -D- -E- EGİTİM 42,63,145,185,192,194,267,299,318,319,323,327,329,333,337,338,350, 353,358,362,363,364,365,366,368,369,374,379,391,392,397,404,405,410, 479,489,492,501,502 EKONOMİ 17,22,38,42,67,68,171,239,285,288,335,339,341,345,346,354,371,382, 393,401,409,410,411,417,489,490 EL SANATLAR! 336,511 ELEKTRtK 43ı95,96 ELEKTRIK DAGITIMI 95 2-

14 ELEKTRiK ÜRETİMİ 96 ELEKTROMEKANİK 172 ELEKTRONiK 173,268 EMEKLi SANDIGI 44 EMEKLiLİK 44,260,286 E~1NİYET 45 EMPRENYE SANAYİ 121 ENDÜSTRi 269 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 269 ENERJI 98,102,381 ENFORMASYON 4,313 EROZYONLA MÜCADELE 342,412 ESNAF ,413,424,425,427,429,430,432,437,439,443 ET SANAYI 106,469 FINDIK 444 FİLMCİLİK 468 FİNANS 339 FİYATLANDIRMA 503 FİZİK 394 FRANCHISING 311 FUARCILIK 70,81,175 GAP ll GAYRİ MENKUL 40 GAZETECiLİK 148,171,192,287 GAZİ 291,296 GELİR VERGİSİ 505 GEMİ İNŞA ŞANAYİ 116,177,507 GIDA SANAYI 199,258,469,486,488 GİYİM SANAYİ 111,167,289,380,442 GÖZ BANKASI 290 GÖZETİM 15 GÜBRE SANAYİ 97,181 GÜMRÜK 21,127,182,183,184,200 GÜMRÜK KOMİSYONCULUGU 127,182,200 GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ ll HABERLEŞME 65,114 HAKEMLİK 37 HAKiMLİK 69 HALK EGİTİMİ 185 HALK KONUTU 508 HALK SAGLIG I 454 HALKLA İLİŞKİLER 186 HARP MALULU 291 HAVA KİRLİLİGİ 125 HAVAYOLU TAŞI~ACILIGI 72,87,113 HAYVAN SEVGISI 188 HAZIR BETON 459 HAZIR GİYİM 111,167,289,380,442 HUBUBAT 92 HUKUK 149,271,393 -F- -G- -H- 3-

15 ISI İZOLASYONU 190 ISI SANAYİ 191 İDARECİLİK 272 İHRACAT 23,283,422,426,431,433,434,435,436,438,440,441,442,444,446,475,509, 518 İHRACATI GELİŞTİRME 23,509,518 İKTİSAT 343,345,346 İLAN 66 İLETİŞİM 148,192 İLİM 347,348,460 İMALAT 202,530 İMAR İ ŞLER İ 496 İNCİR 448 İNSAN GÜCÜ 194 İNSAN HAKLARI 24,195,414 İNSAN KAYNAKLARI 196,349 İNŞAAT SANAYİ 197,250,462,476,496 İSKAN FONU 517 İSLAM DİNİ 19,327 İSTATİSTİK 17,489 İSTiHDAM 47 İŞ ADAMLAR! DERNEKLERİ 118,119,126,129,134,135,140,146,147,155,157,166,167, 168,176,180,193,211,214,215,216,217,220,223,229,231, 234,235,252,275,288 İŞ BİRLİGİ 42 İŞ GÜCÜ 484 İŞ GÜVENLİGİ 355 İŞ HAYATI 47,140,193,208,354 İŞÇİ HAKLARI 532 İŞÇİ SAGLIGI 355 İŞLETMECİLİK 343 İŞSİZLİK 47 tthalat 202,213,248,258 IZOLASYON 190 J EOMORFOLOJ İ 292. KADASTRO 13 KADIN 12,271,356,452 KADI~ ESERLERİ 356 KADIN HAKLARI 12 KAGI~ SANAYİ 100,376 KALİTE 212 KALKINMA 11,320,480,496 KALKINMA BANKACILlGI 496 KAMU GÜVENLİGİ 45 KAMU HİZMETLERİ 7,357 KAMU MALİYESi 228 KAMU PERSONELi 7 -I- -i- -J- -K- 4-

16 KAMU YÖNETİMİ 471 KANSER ~RAŞTIRMALARI 395 KARADENIZ 214,490 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİGİ 490 KARAYOLU TAŞlMACILlGI 48,312,359 KAYNAK KULLANIMI 510 KEFALET 52 KENT KOOPERATİFÇİLİGİ 461 KIRTASİYE 202 KIZILAY 293 KİMYA SANAYİ 89,294 KİTAPÇILIK 219 KLİMA SANAYİ 191 KOMİSYONCULUK 204 KONAKLAMA 169 KONFEKSiYON 167,221,442 KONUT 14 1 KOOPERATIFÇILIK 25~,~61,508,526 60,62,73,396,461,502,524 KOZMETİK SANAYİ 224,225 KOZMETOLOJ İ 224 KÖMÜR 98,213 KÖY HİZMETLERİ 25 KREDİ 62,64,504,510,518 KUYUMCULUK 205 KVÇVK İŞLETME~ER 49ı77,210,226,288,341,362,415,512 K~Ç~K SANAT_SITELERI 514 K~ÇU~ SANAYI 77,362,514 KULTUR 2,3,17,42,273,318,319,321,325,336,348,351,354,358,361,369,397,398, 404,479 KQLJÜREL ARAŞTIRMA 323,378,397,398,401,411 KUTUPHANECILIK 50,274,313 MADEN SANAYİ 51,107,178,295,437,441 MAKİNA SANAYİ 89 MAL~ MÜŞAVİRLİK 466 MALIYE 52,2? t1alzeme TEMINI 88 MARKALAMA 61 MECLİS 404 MENKUL KlYMETLER 78,513 MERKEZ BANKASI 76 MERMER 203 MESLEKİ EGİTİM 194,362,363,397,501 MEŞRUBAT 230 METAL SANAYİ 441 METEOROLOJİ 18 MEYVE 204 MISIR ÜRETİMİ 497 MİLLİ EGİTİM 364 MİLLİ GÜVENLİK 26 MİLLİ PiYANGO 27 MİMARLIK 453 MUHARİP GAZiLER 296 MUHASEBE 297,366,367,466 MUKAVVA SANAYİ 236 ~1ÜCEVHER 205 MÜHENDİSLİK 233,276,453 -M- 5-

17 MÜLKİYELİLER 445 MÜLTECi 481 MÜTEAHHiTLİK 462,476 MÜZECİLİK 491 NAKLİYE 298,312 NOTERLİK 463 NÜFUS 482 NÜKLEER SANTRAL 164 OKUL ÖNCESi EGİTİM 299 OLUKLU MUKAYVA 236 ORGANİlE SANAYİ 201,514 ORMAN ÜRÜNLERİ 108,436 ORMANCILIK 53,108,218,300,369,370 ORTA DOGU 63,471 ORTA QLÇEKLİ İŞLETMELER 49,77,210,226,341,415,512 OTELCILIK 423,464 OTOMOTiV SANAYİ 80,209,237,238,246,475 ÖGRENCİ MÜBADELESİ 492 ÖGRENCİ SEÇME 515 ÖGRETİM 329,392,515 ÖGRETİM ÜYELERİ 367 ÖGRETMENLİK 286 ÖZELLEŞTiRME 28,29 PAMUK 448 PATENT 61 PAZARLAMA 239 PERAKENDE TİCARET 123 PERSONEL 7 PETROKiMYA SANAYİ 109 PETROL SANAYİ 54,85,99,109,110,117,399 PİRİNÇ 198 PiYANGO 27 PİYASA ARAŞTIRMASI 347 PLANLAMA 8 PLASTİ~ SANAYİ.2~!r400 POSTA IŞLETMECILlGI 55 PREFABRIK 465 PRODÜKTiVİTE 71 RADYO 79 REKABET 56 REKLAMCILIK 128,242 RESMİ İLANLAR 66 -N Ö- -P- -R- 6-

18 SAATÇiLİK 259 SABUN SANAYİ 243 SAGLIK 243,337,339,364,368,372,373,374,375,391,487 SANAT 46,328,348,351,361,404,437,468 SANATKAR 46,77,413,424,425,427,429,430,432,437,439,443 SANAYİ 49,99,119,129,135,147,167,168,172,201,210,213,216,217,220,223,226, 229,233,234,235,252,275,288,304,352,418,470,512,514 SARRAF 205 SAVCILIK 69 SAVUNMA SANAYİ 57 SEBZE 204 SEÇiM 82. SELEKTIF KREDI 518 SELÜLOZ SANAYİ 100,376 SERBEST BÖLGELER 519 SERBEST MUHASEBECiLİK 466 SERMAYE PİYASASI 30,78,520 SES İZOLASYONU 190 SEYAHAT ACENTALIGI 386,467 SINAİ İŞBİRLİGİ 67 SINAİ KALKINMA 483 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 61 SİGORTACILIK 179,525 SİLAHLI KUVVETLER 20,57 SiNEMA SANATI 416 SiNEMA SANAYİ 416,468 SİVİL EMEKLiLİK 260 SİYASAL ARAŞTIRMA 371,377,382,401,417 SOSYAL ADALET 484 SOSYAL AfAŞTIRMA 68,239,325,327,345,371,377,410,417,489 SOSYAL BILIMLER 328 SOSYAL GÜVENLİK 46 SOSYAL HİZMETLER 31,353 SOSYAL KALKINMA 38,346 SOSYAL SİGORTA 46,58 SOSYAL YARDIM 291,296,318,319,320,334,339,343,372,375,408,445 SOSYO-EKONOMİ 354 SPOR 10,301,353 STAJYER 492 STANDART 74 SU İZOLASYONU 190 SU KAYNAKLARI 41 SU ÜRÜNLERİ 122,245 SÜT SANAYİ 469 ŞEHİRCİLİK 251,266 ŞEHiT 291 ŞEKER 101 TAHVİL PİYASASI 513 TALİH OYUNLAR! 27 TANITMA 401,521 -S- -Ş- -T- 7-

19 TAPU İŞLEMLERİ 13 TARIM 59,60,62,91,103,165,309,448,474,488,502,522,523,524 TARIM MAKiNELERİ 103 TARİH 3,33,378,411 TARİHİ ESERLER 279,303,361,411 TASARRUF 525 TAŞIMACILIK 113,298,312,449 TAŞINMAZ MALLAR 13 TAŞIJ ~R~ÇLARI 246 TAŞKOMURU 102 TAVUKÇULUK 142,469 TEKNİK ARAŞTIRMA 75 TEKNİK EGİTİM 379,501 TEKNOLOJi 83,152,247,418 TEKSTiL BOYAR MADDE 248 TEKSTiL SANAYİ 111,174,248,304,380,402,442 TEKSTiL TERBiYE SANAYİ 304 TELEKOMİNİKASYON 114 TELEViZYON 79 TEMiZLİK MADDELERİ 243 TERSANE 177,507 TESİSAT MALZEMESi 250,276 TIP 120,454 TİCARET 70,263,288,470 TiYATRO 493 TOPLU KONUT 14,251,526 TOPLUMSAL ARAŞTI~MA 382 TOPRAK MAHSULLERI 92 TOPRAK SANAYİ 93 TOPTANCILIK 199,202 TRAFiK KAZALAR! 305 TRİKO 253 TURİZM ,169,170,306,383,384,385,386,423,464,467,527 TUVALET MUSTAHZARLARI 225 TUZ 104 TÜKETİCİNİN KORUNMASI 206,254,255,256,257,261,387 TÜRK DİLİ 32,159 TÜRK tdebiyati TÜRK SANATLAR! 336- TÜRK SİNEMASI 416 TÜRK TARİHİ 33 TQRKtYE-ABD İLİŞKtLE~İ 2?2,263,495 T~RK~YE-FRANSA ~L~ŞK~LER~ 270 TY.R~IYE-KIB~IS ILIŞKILERI 360 TUTUN SANAYI 104,310,421,434,528 ULAŞTıRMA 48,113 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR 419 ÜZÜM 448 VAKIFLAR 36,529 VEREM 307 -U- -ü- -V- 8-

20 VERGİ 228,505 VERİMLİLİK 71 VETERİNER llekinlik 314,455 YABANCI SERMAYE 315,531 YAG 499 YAKIN DOGU 63 YAN SANAYİ 139,475 YARDIMLAŞMA 187,189,478 YAŞAM STANDARD! 496 YATIRIM 518,530,531 YATIRIM! TEŞVİK 530,531 YAYINCILIK 4,138,472 YAZARLIK 240,301 YEM SANAYİ 222,473 YEMEK SANAYİ 207 YEMtNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 466 YEŞILAY 308 YQNETİM 180,19,220,247,272,316,471 Y~K TAŞIMACILIGI 298 YUKSEK DENETLEME 15 YÜKSEK ÖGRETİM 64,83,84,515 YÜKSEK PLANLAMA 38 ZEYTİN 448 ZEYTİNYAGI 448 ZİRAAT 103,309,474 ZİRAİ DONATIM 103 -Y- -Z- 9-

21 KURULUŞUN TÜRKÇE ADINA GÖRE ALFABETiK OİZİN ALPHABEriCAL INDEX BY ORGANIZATION TITLES IN TURKISH ABANT İZZET.BAYSAL ÜNİVERSİT~Şİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VAKFI 317 ADANA GENÇ ~Ş,ADAM~ARI DERNEGI ADANA SANAYICI VE IŞ ADAMLAR! DERNEGI 119 ADLİ TIP UZMANLAR! DERNEGİ 120 AFET İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 39 AGAÇLANDIRMA FONU..... _. _. 498 AHŞAP.EM~RENYE SANAYIC~LERI.BIRLIGI DERNEGI 121 AKDENF IHRJ:I.CATÇI BIRqKLERI AKDEN~Z TURISTIK QT~LCIL~R VE IŞ~ETMECILER BIRLIGI 423 AKUAKULTUR VE SU URUNLER! DERNEGI 122 ALIŞVERİŞ MER~E?LERİ VE PE8~KENDECİLER DERNEGİ 123 AMBALAJ SANAYICILERI DERNEGI 124 ANADOLU AJANS! 65 ANADOLU Ç~yR~ KORUM~qLARI ASA~lBLESİ 125 ANADOLU EGITIM VE BILIM VAKFI 318 ANADOLU EGİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI 319 ANADOLU KALKINMA VAKFI 320 ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ KORUMA VE ARAŞTIRMA VAKFI 321 ANADOLU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKfi ESNAF VE SANATKAR ODALAR! BIRLIGI 424 G~NÇ.,İŞ AD~MLARI DERNEGİ _. 126 GUMRUK KOMISYONCULARI DERNEGI 127 REKLAMCILAR DERNEGİ 128 ANNE ÇOCUK EGİTİM VAKFI ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR! BIRLIGI 425 ANTALYA İHRAC~TÇI Bİ~LİKLERİ ANTALYA SANAYICI VE IS ADAMLAR! DERNEGI 129 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEGİ ŞUBESİ 130 ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 40 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi 2 ATATÜRK KÜLTÜR,DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 3 ATATÜRK VAKFI 324 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEGİ 131 AVRASYA ASYA BİRLİGİ,TÜRK EKONOMİK,SOSYAL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VAKFI 325 AVRUPA TOPLULUKLAR! KOMiSYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ 477 AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEGİ 132 AYAKKABI YAN SANAYİCİLERİ DERNEGİ 133 -A- -B- BALIKESİR GENÇ İŞ ADAMLAR! DERNEGİ BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLAR! DERNEGİ BANKA UZMANLAR! OERNEGİ BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME VAKFI BASIN MENSUPLARI DERNEGİ BASIN YAYIN BİRLİGİ DERNEGİ BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜGÜ BASIN-İLAN KURUMU BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIGI

22 BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLA~A TEŞKİL~TI MÜSTEŞARLIGI 8 BAŞBAKANLIK DIŞ TICARET ~1USTEŞARLIG! BAŞBAKANLIK G~NÇLIK_ VE SPOR GENEL MUDUR~UGU.. 10 BAŞBAKANLI~ GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI BOLGE KALKINMA IDARESI BAŞKANLIGI ll BAŞBAKANLIK KADININ STATUSU VE SORUN~A~I ~NEL MUDURLUGU 12 BAŞBAKANLIK TAPU VE KADAŞTRO G~NEL MUDURbUGU 13 BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT IDARESI BAŞKANLIGI 14 BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU BAYBURT ESNAF VE SANATKAR ODALAR! BIRLIGI 427 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCiLERi DERNEGİ 139 BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMilLIKLAR BİRLİGİ 428 B~LEÇİK_ŞA~AYİCİLERİ VE İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 140 BILGI EGITIM VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI 327 BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ DERNEGİ 141 BİLİM VE SANAT VAKFI 328 BİLİMSEL TAYUKÇULUK DERNEGİ BIRLEŞMIŞ MILLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU TURKIYE MILLI KOMITESI DERNEGI 143 BİRLEŞMiŞ MiLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ 478 BİRLEŞMiŞ MiLLETLER EGİTİM,BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU TÜRKİYE MİLLİ KOMISYONU 479 BİRLEŞM!Ş M!LLETLER K~LKIN~A PRO RAMI.... _. _ 480 BIRLEŞMIŞ MILLETLER MULTECILER YUKSEK KOMISERLIGI TURKIVE BUROSU 481 BJRLEŞM!Ş M!LLETLER NÜFUŞ ETKİNLİKL~Rİ_FQNU 482 BIRLEŞMIŞ ~HLLETLER SINA! KALKINMA ORGUTU 483 BİRLEŞMiŞ MiLLETLER TÜRK DERNEGİ 144 BjRL~ŞMİŞ M!LLETLER UL~SL~RARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ( TEMSİLCİLİGİ) 484 BITKISEL YAGLAR FIYAT ISTIKRAR FONU 499 BOGAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEGİ 145 BOGAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI BOLU ESNAF VE SANATKAR ODALAR! BIRLIGI 429 BORU HATL~RI İLE ~ETROL TAŞIMA A.Ş~. 85 BURSA AKTIF.G~NÇ ~Ş AD~MLARI DERNEGI BURSA SANAYICILERI VE IŞ ADAMLAR! DERNEGI 147 ÇAGDAŞ GAZETECiLER DERNEGİ 148 ÇAGD~Ş HUKUKÇU~AR DERNE İ ÇAY IŞLETMELERI GENEL MUDURLUGU 86 ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEGİ 150 ÇEVRE HİZMETLERİ DERNEGİ 151 ÇEVRE KİRLİLİGİNİ ÖNLEME FONU 500 ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEGERLENDİRME VAKFI 330 ÇEVRE KORUMA VE ARAŞTIRMA VAKFI 331 ÇEVRE TEKNOLOJİSİ UYGULAYICILARI DERNEGİ 152 ÇEVRE VE KÜLTÜR DEGERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI 332 ÇIRAKLIK,MESLEKİ VE TEKNİK EGİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FONU 501 ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFÇıLİK TANITMA,EGİTİM VE ÖDÜLLENDiRME FONU 502 ÇOCUK SEVENLER DERNEGI 153 ÇOCUK VAKFI 333 ÇORAP İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 154 ÇORUM GENÇ İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 155 -Ç- -D- - ll-

23 DARÜLACEZE VAKFI DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEGİ DEN~Z NA~LIY~T T.A.Ş._ DENfZC~LIK MUŞTEŞARLIGI - DEN~ZLI ~ENÇ IŞ eqamlari DERNEGI DENIZTEMIZ DERNEGI DESTEKLEME VE FİYAT İSTiKRAR FONU DEVLET ~AVA ~EYQANLARI_İŞL~TMESİ DEVLET ISTATISTIK ENSTITUSU DEVLET MALZEME OFİSİ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ DIŞ EKON9MİK İLİŞKİLER KURULU D~Ş KREDI~ER KUR FARK! FONU DIL DERNEGI oıyanet İ ŞLER İ BAŞKANLIG I.. _. DIYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR! BIRLIGI DO A İLE BARIŞ DERNEGİ - DOGAL HAYATI KORUMA DERNEGI DOGAL HAYATI VE ÇEVREYi KORUMA DERNEGİ DOGU ANADOLU İHRACATÇILe~r DQSTLAR DAYANIŞM~ QERNEG~ - DUNYA BANKASI DAIMI TEMSILCIGI DÜNYA DOSTLAR! DERNEGİ DÜNYA GIDA PROGRAMI DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE BİRLİGİ TEMSİLCİLİGİ EDİRNE ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR! BİRLİGİ EGE ÇİFTÇİ~ER D~RN~Gİ EGE EKONO~I GELIŞTIRME VAKf~ EGE G~NÇ IŞ ADA~L~RI QERNEGI EGE GIYIM SANAYICILERI DERNEGI EGE İ~RAÇATÇI BİRLİKLERİ EGE KULTUR VAKFI EGE SAN~YİÇİL~Rİ VE İŞ ADAMLAR I DERNEGİ _. EGE TURISTIK IŞLETMELER VE KONAKLAMALAR DERNEGI EGE TURİZM DERNEGİ E ~ TÜTÜN_İHRACATÇ~L~RI BİRLİGİ E ~T~M,ŞAGLIK.VE_Ş~LIMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI VAKFI EGITIMCILER BIRLIGI VAKFI EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEGİ EKONOMİK v~ sgsyal ~~AŞTIRMALAR ~ER~Ezt - _ EKONOM!K.~ULTU~EL,~Gl!IM VE_TEKNIK IŞB~RL~ J BAŞKANLIGI ELEKTRIK IŞLERI ETUD IDARESI GENEL MUDURLUGU ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEGİ ELEKT~ONİK C!HAZLAR İM~L~TÇJ~~RI DERNEGİ EMEKLI SANDIGI GENEL MUDURLUGU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ ESN~F..VE.. Ş~NATKARLAR VE DİGER BAGIMSIZ ÇALIŞANLAR SSK GENEL MUDURLUGU ET VE BA~IK_ÜRÜ~LERİ A~Ş. EV TEKSTILCILERI DERNEGI FİNANS VAKFI -E -F

24 EBERT VAKFI VAKFI FUAR YAPIMCILARI DERNEGİ FRİEDRİCH FRİEDRİCH-NAUMANN GAZtANTEP GENÇ İŞ ADAMLAR~ DERNEGİ_ 176 GEDIZ HAVZASI EROZYONLA MUCADELE AGAÇLANDIRMA,ÇEVRE VE KALKINMA VAKFI 342 GELİR İDARESİNİ GELİŞTİRME FONU 505 GELtŞTİRME VE D~STEKL~ME.FO~~. 506 GEMI INŞA SANAYICILERI BIRLIGI 177 GEMİ İNŞA,G~Mİ SATIN ALMA VE T~~SANE KURMA VE GELİŞTİRME FONU 507 GENÇ M0DEN IŞLETMECILER!.DERNEGI 178 GENÇ S!GORTAÇILAR.DERNEGI GENÇ YONETICI VE IŞ 6DAMLARI DERNEGI 130 GENELKURMAY BAŞKANLIGI 20 GERİ KALMIŞ YÖRELER HALK KONUTU FONU 508 GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ 488 GÜBRE ÜRETİCİLERİ DERNEGİ 181 GÜMRÜK KOMİSYONCULARI DERNEGİ 182 GÜMRÜK KONTROLÖRLERi DERNEGİ 133 GÜMRÜK MÜFETTiŞLERİ DERNEGİ 184 GQMRÜK ~ÜSTEŞARLIG~ 21 GUNEYDOGU ANADOLU IHRACATÇI BİRLİKLERİ 435 HAKiMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HALK EGİTİM DERNEGİ HALKLA İLİŞKİLER DERNEGİ HAYIRSEVENlER DERNEGİ HAYVAN SEVENLER DERNEGİ HAZİNE MÜSTEŞARLIGI - HUZUREVLERI KURMA VE YAŞATMA DERNEGI ISI,SES,SU İZOLASYONCULARI DERNEGİ ISITMA,SOGUTMA,KLİMA İMALATÇlLAR! DERNEGİ -G- -H ii.ü.işletme FAKÜLTESi İŞLETME İKTİSADİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI 343 İ.Ü.MALİYE ENSTİTÜSÜ VAKFI 344 thracati GEL~ŞTİRME ETÜD MERKEZi 23 IHRACATI GELIŞTIRME FONU 509 IKT~SAD+ ARAŞTIRMALAR VAKFI 345 IKTISADI KALKINMA VAKFI 346 tl~tişim 0RAŞTIRMALARI DERNEGİ 192 IL+M V~ P~YASA ARAŞTIRMALARI VAKFI 347 ILIM KULTUR VE SANAT VAKFI 348 İNEG~L İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 193 ~NSAN GÜCÜ VE ÇIRAK~rK EGİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEGİ 194 INSAN HAKLARI DERNEGI 195 İNSAN HAKLARI ÜST KURULU SEKRETERYASI 24 İNSAN KAYNAGINI GELİŞTİRME VAKFI

25 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERNEGİ 196 jnşaat.. MALZEMpj SAN~YİÇİLERİ DE~NEGİ ~ ISLAM ULKELERI ISTATISTIK,EKONOMIK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EGITIM MERKEZi 489 jstanbul AGAÇ MAMULLE~İ VE ORM~N.ÜRÜNLERİ İU~ACATÇILARI BİRLİGİ 436 ISTANBUL BAKIR VE PIRINÇ SANAYICILERI DERNEGI 198 BİLUMUM MADENİ EŞYA SANATKARLARI ODALAR! BİRLİGİ 437 DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİGİ 438 DÜNYA TİCARET MERKEZi A.Ş. 70 EGİTİM VAKFI 350 ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BİRLİGİ 439 GIDA TOPlANCI TÜCCARLAR! DERNEGİ 199 GÜMRÜK KOMİSYONCULARI DERNEGİ 200 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 440 KAZLIÇEŞME ORGANiZE DERİ SANAYİCiLERi DERNEGİ 201 KIRTASiYE İMALATÇILARI,İTHALATÇILARI,TOPTANCILARI DAYANIŞMA DERNEGİ. 202 KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 351 MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ 441 MERMERCİLER DERNEGİ 203 MEYVE VE SEBZE KOMİSYONCULARI DERNEGİ 204 MÜCEVHERCİLER,KUYUMCULAR VE SARRAFLAR DERNEGİ 205 SANAYİ ODASI VAKFI 352 tstanbul T~KSTİL VE KONF~~SİYON İHRACATÇI~ARI BİRLİGİ 442 ISTANBUL TICARET OOASI EGITIM VE SOSYAL HIZMETLER VAKFI 353 TÜKETİCİLER DERNEGİ 206 YEMEK SANAYİCiLERi DERNEGİ 207 İŞ DÜNYASI VAKFI 354 tş HAY~TI.DAYANIŞMA DERNEGİ 208 IŞ YE IŞÇI~BULMA.KURU.MU - 47 IŞÇI SAGLIGI VE IŞ GU.VE~LIGIVAKFI. _. 355 ITHAL OTOMOBILLERI TURKIVE MUMESSILLERI DERNEGI 209 İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR DOALARI BİRLİGİ 443 İZMİR SANAYİCİ VE İŞAOAMLARI DERNEGİ 210 İZNİK GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEGİ 211 -K- KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESi VE BİLGİ MERKEZi VAKFI KALDER KALİTE DERNEGİ KALİTELİ KÖMÜR.İTHALATÇILARI DERNEGİ KAMU HIZMETLERI ARAŞTIRMA YAKFI KARADEN~Z B~~I~ IŞ~ET~ELERI A.Ş. KARADENIZ EGITIM.KU~TU~ VE_ÇEVRE KORUMA VAKFI. KARADENIZ EKONOMIK IŞBIRLIGI PARLAMENTER ASAMBLESI KARADENjZ ~ENÇ İŞ ADA~LA~J.DERNEGİ KARADENIZ IHRACATÇI BIRLIGI KARADENİZ SERBEST İŞ ADAMLAR! DERNEGİ KARAMAN SANAYİCİLER.. V~ İŞ_~DAMLARI OERNEGİ KARAYOLLARI GENEL MUOURLUGU KARAYOLLARI VAKFI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KAYSERİ ŞANAYİCİ İŞ ADAMLAR! DERNEGİ KIBRIS TURK ARAŞTIRMALARI TANITMA VE DAYANIŞMA VAKFI K~RSAL ÇEVRE VE Q~MANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA OERNEGİ KITAPÇILAR DERNEGI KOCAELİ GENÇ İŞ ADAMLAR! VE YÖNETİCİLERi DERNEGİ KONFEKSiYON YAN SANAYiCiLERİ DERNEGİ

26 KONYA BÖLGE YEM SANAYİCİLERİ DERNEGİ KONYA ~ENÇ SANAYİCİ VE İŞ ADAMb~RI DERNEGİ KOZMETIK ARAŞTIRMACILARI DERNEGI KOZMETİK VE TUVALET MÜSTAHZARLARI ÜRETİCİLERİ DERNEGİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KÖYLERDE EL SANATLARINI GELİŞTİRME FONU KQÇQK VE ORTA QLÇEKLi SANAYi GELtŞTiRME VE DESTEKLEME fonu. KUÇUK VE 08TA OLÇEKLI SANAYI GELIŞTIRME VE DESTEKLEME IDARESI _B~ŞKANLIGI _ KUÇUK VE ORTA OLÇEKLI SANAYI IŞLETMECILERI DERNEGI KÜLTÜR VE SANAT VARLIKLARINI KORUMA VE TANITMA VAKFI KQLJÜREL VE DOGAL YAŞAM.I ~Q~UMA DERNEGİ KUTUPHANELER GENEL MUDURLUGU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ 51 MAKİNE VE KiMYA ENDÜSTRiSi KURUMU 89 MALtYE BAK~NLIGI KEFALET SANQIGI BAŞ~ANLIGI 52 MALIYE GELIRLER KONTROLORLERI DERNEGI 228 MANİSA GENÇ İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 229 MENKUL KIYMETLER TANZIM FONU 513 MESLEKi EGİTİM VE KÜÇÜK SANAYİİ DESTEKLEME VAKFI 362 MESS EGİTİM VAKFI 363 MEŞRUBATÇILAR DERNEGİ 230 MiLLETLERARASI MÜZELER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ 491 MiLLETLERARASI TEKNİK SlAJYER ÖGRENCİ MÜBADELESİ BİRLİGİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ 492 MiLLETLERARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ 493 MİLLİ EGİTİM SAGLIK EGİTİMİ VAKFI 364 MİLLİ EGİTİM VAKFI 365 MİLLİ GÜVENLİK KURULU 26 MİLLİ PİYANGO İDARESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ 27 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZi 71 MUGLA GENÇ İŞ.AQA~LABJ QERNEGİ 231 MUHASEBE s~stitus~ EGITJM VE.ARAŞTIRMA VAKFI 366 MUHASEBE OGRETIM UYsLERI BILIM VE DAYANIŞMA VAKFI 367 MUSTAFA KEMAL DERNEGI 232 MÜHENDiS VE SANAYİCİLER DERNEGİ 233 MÜLKİYELİLER BİRLİGİ 445 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 234 NİGDE.SANAYİCİ VE.İŞ ADAMLAR! DERNEGI NUH ÇIMENTO SANAYI VAKFI -M- -N- -0- OLUKLU MUKAVVA SANAYİCİLERİ DERNEGİ ORGANİlE SANAY.İ_BÖ~ sleri VE İŞLETME KREDİSİ FONU ORMAN GENEL MUDURLUGU ORMAN ÜRÜNLEB! ŞANAYİ ~.Ş~ ORMANCILIK EGITIM VE KULTUR VAKFI ORMANCILIK VE TABİATI KORUMA VAKFI ORTA A~ADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTADOGU VE BALKAN INCELEMELERI VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEGİ

27 OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEGİ 238 ÖGRENCİ SEÇME VE YERLEŞTiRME FONU QZEL ÇEVRE KORUMA FONU üzel!skan FONU QZELLEŞTtRME İQARESİ BAŞKANLIGI OZELLEŞTIRME YUKSEK KURULU PAZARLAMACI VE KAMUOYU ARAŞTIRMACILARI DERNEGİ PEN YAZARLAR DERNEGİ PETKİM ~ETROKİMYA HOLQING ~:Ş PETROL IŞLERI GENEL MUDURLUGU PETRO~ OFISI ~.Ş.. - PLASTIK SANAYICILERI DERNEGI POSTA İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ REKABET KURUMU REKLAMClLAR DERNEGİ SABUN VE DETERJAN SANAYİCİLERİ DERNEGİ SAGLIK VAKFI SA LIK VE ÇsVR~ HİZMETLERİ ARAŞTIRMA UYGULAMA VAKFI SAGLIK VE EGITIM VAKFI SAGLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI SAGLIKLI VE Y~ŞİL_ÇEVRE DESNEGİ SAVUNMA SANAYII MUSTEŞARLIGI SELEKTiF KREDİ FONU SELÜLOZ VE KAGIT SANAYİİ VAKFI SERBEST BÖLGELER TESİS VE GELİŞTİRME FONU SERMAYE PİY.ASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU FONU SiYASİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDiSLERİ DERNEGİ SÜMER HOLDİNG A.Ş. -Ö- -P -R- -S -T lll T.C. MARMARA VE BOGAZLARI BELEDiYELER BİRLIGI 447 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 90 T.C.KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI MERKEZ KURULU BAŞKANLIGI 494 TANITMA FONU 521 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 91 TARIM REFORMU FONU 522 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ 59 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ 60 TARIM ÜRÜN.İHR.GELİŞTİRİLMESİ VE DÜZENLENMESi FONU 523 TARIMSAL KOOPERATİFLERİN YATIRIM FAALİYETLERiNE YAPILACAK DEVLET YAR.FONU

28 TARİHİ ARAŞTIRMALAR VE DOKÜMANTASYON MERKEZi KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI 378 TAR!Ş!~ÇİR,ÜZÜM,PAMUK,ZEYTİN VE ZEYTİNYAGI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BIRLIGI 448 TASARRUF MEVDUAT! SİGORTA FONU 525 TAŞIT AR~ÇL~RI YAN SANAYİ DERNEGİ 246 TEKNIK EGITIM VAKFI 379 TEKNOLOJi YÖNETİMİ DERNEGİ 247 TEKSTiL BOYAR MADDE İTHALATÇILARI DERNEGİ 248 TEKSTtL,~AZIR GİYİM,DERİ SAN.TEKNOLOJİ VE TASARIM ARAŞTIRMA GELIŞTIRME VAKFI 380 TEMİZ ENERJİ VAKFI 381 TEMtZLİK.VE SERViS HİZMETLERİ İŞVE8ENLERİ DERNEGİ 249 TESISAT INŞAAT MALZEMECILERI DERNEGI 250 TOPLU KONUT FONU 526 TOPLU KONUT YAPIMCILARI DERNEGİ 251 TOPLUf~SAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI 382 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 92 TRABZON SANAYİCİ VE İŞ ADAMLAR! DERNEGİ 252 TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEGİ 253 TURBAN TURİZM A.Ş. 112 TURİZM DAY~NIŞMA VAKFI 383 TURIZM GELIŞTIRME FONU 527 TURİZM GELİŞTİRME VAKFI 384 TURİZM GELİŞTİRME VE EGİTİM VAKFI 385 TURİZM VE SEYAHAT ACENTALAR! VAKFI 386 TQKETtct BİLİNCİNİ GELJŞTİRME DERNEGİ 254 TUKETICI HAKLARI DERNEGI 255 TÜKETİCİLER DERNEGİ 256 TÜKETİCİYİ KORUMA BİRLİGİ VAKFI 387 TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEGİ 257 TQM GIDA tthalatçil~~i DERNEGİ 258 TUM SAATÇILER DERNEGI 259 TÜM SİVİL EMEKLiLER DERNEGİ 260 TÜM TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEGİ 261 TÜRK AMERİKAN DERNEGİ 262 TQRK AMERİKAN İŞAD6MLARI DERNEGİ 263 TURK ANNELER DERNEGI 264 TÜRK ARMATÖRLER BİRLİGİ 449 TÜRK BASIN BİRLİGİ MERKEZi 265 TÜRK BELEDİYECİLİK DERNEGİ 266 TQRK D~Ş TİCARET VAKFI 388 TURK D IL KURUMU 32 TÜRK DİŞHEKiMLERİ BİRLİGİ 450 TÜRK ECZACILAR VAKFI 389 TÜRK ECZACILARI BİRLİGİ 451 TÜRK EDEBİYAT VAKFI 390 TÜRK EGİTİM DERNEGİ 267 TQRK E tttm SAGLIK VE ÇEVRE VAKFI 391 TURK EGITIM VAKFI 392 TQRK EKONOMİK.HUKUK A~AŞTIRMALARI~YAKFI 393 TURK ELEKTRONIK SANAYICILER DERNEGI 268 TQRK E~DÜSTRİYEL İLİŞKİLER DERNEGİ 269 TURK FIZIK VAKFI 394 TÜRK FRANSIZ TİCARET DERNEGİ 270 TÜRK HAVA KURUMU 72 TÜRK HAVA YOLLARI 113 TÜRK HUKUKÇU KADINLAR DERNEGİ

29 TÜRK İDARECİLER DERNEGİ 272 TÜRK KADINLAR BİRLİGİ 452 TÜRK KANSER ARAŞTIRMALARI VE SAVAŞ VAKFI 395 TÜRK KOOPERATİFÇİLİK EGİTİM VAKFI 396 TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 73 TÜRK KÜLTÜR VAKFI 397 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI 398 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 273 TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ 274 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİGİ 453 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 61 TÜRK PETROL VAKFI 399 TÜRK PLASTİK SANAYiCiLERİ ARAŞTIRMA,GELİŞTİRME VE EGiTiM VAKFI 400 TQRK SANAYİCİLERİ VE İŞ ~D~MLARI DERNEGİ 275 TURK STANDARTLARI ENSTITUSU 74 TÜRK TABİPLERİ BİRLiGİ MERKEZ KONSEYİ 454 TÜRK TANITMA VAKFI 401 TÜRK TARİH KURUMU 33 TÜRK TEKSTiL VAKFI 402 TQRK TEL~KOMÜNfKASYQN A.Ş TURK TESISAT MUHENDISLERI DERNEGI 276 TÜRK VETERiNER HEKiMLERİ BiRLİGİ 455 TÜRKİYE AİLE PLANLAMASI DERNEGi 277 TÜRKİYE AİLE SAGLIGI VE PLANLAMASI VAKFI 403 TÜRKİYE ALÜMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEGİ 278 TQRKtYE AMERiKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KÜLTÜREL MÜBADELE KOMiSYONU 495 TURKIVE ANITLAR DERNEGI 279 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 34 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİGİ DERNEGİ 280 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİGİ 456 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ 457 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 35 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 75 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEGİ 281 TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ VAKFI 404 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI 76 TQRKİYE ÇAGDAŞ yaşami DESTEKLEME VAKFI 405 TURKIVE CEVRE EGITIM VAKFI 406 TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI 407 TQRKİYE çtmento MÜSTAHSİLLERİ BİRLİGİ 458 TURKIVE ÇIMENTO VE TOPRAK SANAYII T.A.Ş. 93 TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI 408 TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 94 TQRKJYE DENJZCİLİK İŞLETMELERİ TURKIYE DERI KONFEKSIYONCULARI DERNEGI 282 TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEGİ 283 TÜRKİYE DÖKÜM SANAYiCiLERİ DERNEGİ 284 TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEGİ 285 TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VAKFI 409 TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI 410 TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI 411 TQRKİYE ELEKTRıK QAGITIM+ A.Ş. 95 T~RK~YE ELEKTRI~VURETIM ILETIM A~Ş. 96 TURKIVE EMEKLI OGRETMENLER DERNEGI 286 TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE,AGAÇLANDIRMA VE DOGAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI 412 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR VAKFI 413 TÜRKİYE ESNAF-SANATKAR VE KÜÇÜK SANAYİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

30 TÜRKİYE GAZETECiLER CEMİYETİ 287 TÜRKİYE GEMİ SANAYİ A.Ş. 116 TQRKtYE G~NÇ İŞ ADA~L~RI QERNEGİ_. 288 TURKIVE GIYIM SANAYICILERI DERNEGI 289 TÜRKİYE GÖZ BANKASI DERNEGİ 290 TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 97 TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER,ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEGİ 291 TÜRKİYE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ BİRLİGİ 459 TÜRKİYE İLİM VE EDEBiYAT ESERi SAHİPLERİ MESLEK BİRLİGİ 460 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI TEMSİLCİLİGİ 414 TÜRKİYE JEOMORFOLOGLAR DERNEGİ 292 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI MENKUL KIYMETLER MERKEZi 78 TÜRKİYE KENT KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİGİ 461 TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 293 TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEGİ 294 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 98 TÜRKİYE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLi İŞLETMELER,SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖN.VAKFI 415 TÜRKİYE MADENCİLER DERNEGİ 295 TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEGİ 296 TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLAR! DERNEGİ 297 TÜRKİYE MÜTEAHHiTLER BİRLİGİ 462 TÜRKİYE NAKLİYECİLER DERNEGİ 298 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİGİ 463 TÜRKİYE OKUL ÖNCESi EGİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEGİ 299 TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEGİ 300 TQRKtYE OTELCİLER YE işletmeciler BİRLİGİ 464 TURKIVE PETROL RAFINERILERI A.Ş. 117 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLlGI 99 TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİGİ 465 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 79 TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAGIT FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ 100 TÜRKİYE SER.MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRL. 466 TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALAR! BİRLİGİ 467 TÜRKİYE SiNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİGİ 468 TÜRKİYE SİNEMA VE AUDIOVISUAL KÜLTÜR VAKFI 416 TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI 417 TÜRKİYE SPOR YAZARLAR! DERNEGİ VE SPOR KULÜBÜ 301 TÜRKİYE SÜT,ET,GIDA SANAYİCiLERi VE ÜRETİCİLERİ BİRLİGİ 469 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş 101 TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEGİ 302 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİGİ 62 TÜRKİYE TARİHİ EVLERi KORUMA DERNEGİ 303 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ 102 TÜRKİYE TEKNOLOJi GELİŞTİRME VAKFI 418 TÜRKİYE TEKSTiL TERBİYE SANAYiCiLERİ DERNEGİ 304 TÜRKİYE TİCARET,SANAYİ,DENİZ TİCARET ODALAR! VE TİC.BORSALARI BİRLİGİ 470 TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEGİ 305 TÜRKİYE TURİNG OTOMOTİV KURUMU 80 TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEGİ 306 TQRKtYE ~L~SA~ VERE~ SAVAŞ! DERNEKLERİ FEDERASYONU 307 T~RKIYE UÇUNCU SEKJOR VAKFI 419 TURKIVE VE ORTA DOGU AMME İDARESi ENSTİTÜSÜ 471 TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİGİ 472 TÜRKİYE YEM SANAYiCiLERİ BİRLİGİ 473 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ

31 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİGİ 474 TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEGİ 309 TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU 103 TÜRKİYE'DE DOGAYI KORUMA VAKFI 420 TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEGİ 310 TÜTÜN EKSPERLERİ VAKFI 421 TÜTÜN FONU 528 TÜTÜN,TÜTÜN MAMULLERİ,TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 104 TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş. 81 ULUDAG İHRACATÇILARI BİR~tGi ULUSAL FRANCHISING DERNEGI ULUSLARARASI İNAR VE KALKINMA BANKASI ULUSLARARASI MISIR VE BUGDAY GELİŞTİRME MERKEZi ULUSLARARASI MÜTEAHHiTLER BİRLiGİ-TÜRKİYE ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEGİ ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECiLERi DERNEGİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ VAKIFLAR ÖZEL FONU VETERİNER HEKiMLERİ DERNEGİ YABANCI SERMAYE DERNEGİ YAKIN VE ORTA DOGU ÇALIŞMA EGİTİM MERKEZi YATIRIM MALLARI İMALATI TEŞVİK FONU Y~TIRfMLARI VE DÖVİZ KAZANQ~RICI HİZMETLERİ TEŞVİK FONU YONETIM DANIŞMANLARI DERNEGI YURTDIŞINDA HİZ.VEREN KUR.İLE MALİ SIKINTIYA DÜŞEN İŞÇİLERİ DESTEKLEME FONU YÜKSEK HAKE!~ KURULU YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK SEÇİM KURULU YÜKSEKÖGRETİM KURULU YÜKSEKÖGRETİM KURULU ÖGRENCİ SEÇME VE YERLEŞTiRME MERKEZi -U- -Ü -V- -Y

32 KURULUŞUN TÜRKÇE KISA ADINA GÖRE AlFABETiK DİZİN ALPHASETICAL INDEX BY ABBREVIATED ORGANIZATION TITLES IN TURKISH AA 65 AAK 5 ACKA 125 ACTF 270 AÇEV 323 ADD 131 ADSİAD 119 AESOB 425 AGİAD 118 AİB 426 AİGM 39 AKİB 422 AKKAV 321 AKM 2 AKTOB 423 AKV 320 AMPD 123 ANADOLU VAKFI 318,319 ANGİAD 126 ANKESOB 424 ANSAV 322 ANSİAD 129 AOGM 40 ARAŞTIRMACILAR DER. 239 ARD 128 ASO 124,132 ATAM 1 ATATÜRK YÜKSEK KUR. 3 ATUD 120 AVRASYA BİR VAKFI 325 AYSAD 133 -A- -B- BAGİAD 134 BAG-KUR 46 BAS-MEN 137 BASİAD 135 BESD-BİR 428 BESOB 429 BEYSAD 139 BİK 66 BİLGİ VAKFI 327 BİLSİAD 140 BMKP 480 BMTD 144 BOTAŞ 85 BUD 136 BUGİAD 146 BUSİAD 147 BÜMED 145 BÜVAK 329 BYEGM 4-21-

33 ÇAY~UR 36 ÇEKUL 332 ÇEV-KOR 331 ÇEVKO 330 ÇEVREYED 152 ÇGD 150,143 Ç~D 151,149 Ç+AD 154 ÇI".J:OSAN 93 ÇKOF 500 ÇOGİAD 155 ÇSD 153 çv 333 DAİB 431 DB 485 DÇÜD 156 DDD 163 DEGİAD 157 DEİK 67 DENİZTEMiZ 153 DESOB 430 DFİF 503 DHKD 161 DHMİ 87 DtB 160,19 DIE 17 DKKFF 504 DMİ 13 DMO 88 DOGAKOD 162 DPB 7 DPT 8 DSİ '11 DSİM 6 OTM 9 DÜNYA DOSTLARI 164 DV 334 EBV 338 ECİD 173 EÇD 165 EGE TUR 170 EGEV 335 EGİAD 166 EGM 45 EGSD 167 EİB 433 EİE 43 EKV 336 EMD 171 EMŞAD 172 -Ç- -D- -E

34 ESAM 68 ESBAV 337 ESİAD 168 ESOB 432 ETİK 169 EVTEKSDE 174 FEV 340 FULBRIGHT EGİTİM KOM. 495 GAGİAD 176 GAİB 435 GAP IDARESI BAŞK. ll GEMA VAKFI 342 GEMAD 178 GENKUR 20 GESİD 179 GİGF 505 GİSAT 507 GİSB 177 GM 21 GMD 184 GSGM 10 GÜD 181 GÜMRÜK KONTROLÖRLERi 183 GYİAD 180 HED 185 HID 186 HM 22 HSD 188 HSYK 69 IAESTE-TÜRKİYE 492 ISKİD 191 İAV 345 İDTM 70 İDV 354 İGEME 23 İHD 195 İHT 24 İİB 440 İİBK 47 İKGV 349 İKİT 202 İKSV 351 İKV 346 İLAD 192 -F- -G- -H i

35 İLESAM 460 İLKSAV 348 İLMA 201 İMESKOM 204 İMESOB 437 İMMİB 441 İMSAD 197 İNİAD 193 İNKADE 196 İOTMD 209 İSGÜV 355 İSOV 352 İST. MER. DER. 203 İSTEV 350 İŞHAD 208 İTKİB 442 İTO VAKFI 353 İYSAD 207 İZGİAD 211 İZODER 190 İZSİAD 210 KALDER 212 KARADENİZ VAKFI 358 KARGİD 214 KARSİAD 216 KASİAD 215 KAV 359 KAYSİAD 217 KBt A.Ş. 107 KEIPA 490 KEK VAKFI 356 KES 52 KGM 48 KHAV 357 KHGM 25 KIBRIS VAKFI 360 KIRÇEV 218 KIZILAY 293 KİAD 213 KİB 444 KOGİYAD 220 KOOP-KUR 73 KOSGEB 49 KOSGİAD 223 KOSİD 226 KSSGM 12 KTMD 225 KÜDYAK 227 KÜSAV 361 KYSD 221 MAGİAD 229 MB 445 MBBB 447 -K- -H

36 MEDER 230 MEKSA 362 MESEV 364 METEGFON 501 MEV 365,363 MGK 26 MGKD 228 MKD 232 MKEK 89 MKTF 513 MÖDAV 367 MPİ 27 MPM 71 MTA 51 MUGİAD 231 MÜSAN 233 MÜSİAD 234 NİSİAD 235 OAİB 446 OBİV 371 DGM 53 OMÜD 236 OREK 369 ORMANCILIK VAKFI 370 ORÜS A.Ş. 108 OSD 237 OYOER 238 ÖİB 28 ÖSYM 84 ÖSYM FONU 515 PAGEV 400 PEN 240 PETKİM 109 PİGM 54 POAŞ 110 PRELEVMAN FONU 523 RD 242 -N Ö- -P- -R- -S- SAG-ÇEV 373 SAYÇE 244 SDSD 243 SEKA

37 SESAM 468 SETBİR 469 SEV 374 SHÇEK 31 SİSAV 377 SKSV 376 SPK 30 SSK 58 SSM 57 SU-DER 122 SÜMDER 245 sv 372 -T- T.EMK.ÖGR. DER. 286 TABA 263 TAD 279,262 TAEK 34 TALSAD 278 TAP VAKFI 403 TAPD 277 TARGEV 380 TARİH VAKFI 411 TARİŞ 448 TAYSAD 246 TBB 265,456,457 TBD 281,266 TBMM VAKFI 404 TCDD 90 TCES 44 TCMB 76 TÇMB 458 TÇV TÇYOV 408 TDB 450 TDÇİ 94 TDK 32 TDKD 282 TDV 388 TEAŞ 96 TEB 451 TED 310,267 TEDAŞ 95 TEDEV 390 TEİD 269 TEK 285 TEKEL 104 TEKEV 379 TEKS-BOYA DER. 248 TEKV 409 TEMA VAKFI 412 TES-AR 77 TESAV 382 TESÇEV 391 TESEV 410 TESHİD 249 TESİD 268 TESVAK

38 TEV 392,381,389 TFV 394 TGC 287 TGSD 289 THD 255 THK 72 THKO 271 THY 113 TİD 272 TİGEM 91 TİHV TEM. 414 TİKA 42 TİMDER 250 TJD 292 TKAE 273 TKB 78,452 TKD 274 TKEV 396 TKGM 13 TKİ 98 TKKMB 62 TKSD 294 TKV 397 TMB 462 TMO 295 TMGD 296 TMMOB 453 TMO 92 TMUD 297 TNB 463 TND 298 TOBB 470 TOD 300 TODAİE 471 TOKİ 14 TOKYAD 251 TOÖEGD 299 TOSYÖV 415 TPAO 99 TPE 61 TPV 399 TRGM 59 TRİSAD 253 TRT 79 TSE 74 TSED 260 TSİAD 252 TSKB 60 TŞFAŞ 101 TTB 454 TTGV 418 TTK 33,102 TTKD 302,261 TTkÖD 305 TTMD 276 TTT (TAVİ) 378 TTTSD 304 TUDAV 383 TUGEV

39 TURBAN 112 TURİNG 80 TURKTRADE 283 TUROB 464 TURSAV 386 TUVSDF 307 TÜBA 35 TÜBİDER 254 TÜBİSAD 141 TÜBİTAK 75 TÜDER 256 TÜDÖKSAN 284 TÜGİAD 288 TÜGİDER 258 TQGSAŞ 97 TUKAD 224 TÜKODER 257 TQPRAŞ 117 T~RÇEV 406 TURK TELEKOM 114 TÜRKÇAG 405 TÜRKKENT 461 TÜRMOB 466 TÜRSAB 467 TÜRSAK 416 TÜSAD 259 TÜSES 417 TÜSEV 419 TÜSİAD 275 TÜTAV 401 TÜTEV'402,421 TÜYAP A.Ş. 81 TVHB 455 TYC 308 TYD 306,247 TYSB 473 TYSD 301 TZD 309 TZDK 103 TZOB 474 UFRAD 311 UMB 476 UND 312 ÜNAK 313 VGM,36 VHD 314. YASED 315 -U- -Ü- -V- -Y

40 YAY-BİR 472 YDD 316 YOK 15 YHK 37 YQDÇH1 63 YOK 83 YPK 38 YSK 82 YURTKUR

41 ALPHABEliCAL INDEX BY SUBJECTS IN ENGLISH ACCOUNTING 297,366,367,466 ADMINISTRATION 272,471 ADVERTISING 128,242 AFFORESTATION 412,498 AGREEMENTS 494 AGRICULTURAL EQUIPMENT 103 AGRICULTURAL PRODUCTS 92 AGRICULTURE 103,309,474 AIR CONDITION INDUSTRY 191 AIR POLLUTION 125 AIRWAY TRANSPORTATION 72,87,113 ALCOHOL 104 ALUMINTUM INDUSTRY 278 ANATOLIAN CULTURE 321,322 ANNOUNCEMENTS 66 APPRENTICESHIP TRAINING 194,501 AQUACULTURE 122 ARBITRATION 37 ARCHAEOLOGY 130 ARCHITECTURE 453 ARMED FORCES 20,57 ART 46,328,348,351,361,404,437,468 ARTISANS 46,77,413,424,425,427,429,430,432,437,439,443 ASlA 325 ATATURKISM 1,3,131,232,324,405 ATTORNEY GENERALSHIP 69 AUDIOVISUAL CULTURE 416 AUTHORSHIP 240,301 AUTOMOTIVE INDUSTRY 80,209,237,238,246,475 BANKING. 76,136,456,496 BANKNOTE ISSUANCE 76 BAR 457 BARLEY PRODUCTION 497 BEVERAGES 230 BLACK SEA 214,490 BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION 490 BOND MARKET 513 BOOKSELLING 219 BOSPHORUS AND DARDANELLES 447 BRANDING 61 BRASS 198 BROKERAGE 204 BUDGET 52 BUSINESS ADMINISTRATION 343 BUSINESS LIFE 47,63,140,193,208,354,484 BUSINESSMEN'S ASSOCIATIONS 118,119,126,129,134,135,140,146,147,155,157,166, 167,168,176,180,193,211,214,215,216,217,220,223, 229,231,234,235,252,275,288 CANCER RESEARCH 395 CAPITAL MARKET 30,78,520 -A- -B- -C

42 CARDBOARD INDUSTRY 236 CARGO TRANSPORTATION 298 CELLULOSE INDUSTRY 100,376 CEMENT INDUSTRY 93,368,458 CENTRAL BANK 76 CHEMICAL INDUSTRY 89,294 CHILD DELINQUENCY 408 CHILD HEALTH 143,333 CHILD TRAINING 143,153,163,323,333,478 CIVIL RETIREMENT 260 CIVIL SERVANTS 7 CIVIL SERVICES 7,357 CLAY INDUSTRY 93 CLEANS ING r~aterials 243 COAL 98,102,213 COMMUNICATION 65,114,148,192 COMPASSION FOR ANIMALS 188 COMPETITION 56 COMPUTER INDUSTRY 141 CONCRETE INDUSTRY 459 CONSTRUCTION INDUSTRY 197,250,462,476,496 CONSUMER PROTECTION 206,254,255,256,257,261,387 CONTEMPORANEOUS EXISTENCE 405 CONTRACTING WORKS 462,476 COOPERATION 42 COOPERATIVES 60,62,73,396,461,502,524 COPPER 107,198 CORN PRODUCTION 497 CORRUGATED CARTONS 236 COSMETICS INDUSTRY 224,225 COSMETIOLOGY 224 COTTON 448 CREDIT 62,64,504,510,518 CULTURAL RESEARCH 328,378,397,398,401,411 CULTURE 2,3,17,42,273,318,319,321,325,336,348,351,354,358,361,369,397,398, 404,479 CUSTOMS 21,127,182,183,184,200 CUSTOMS BROKERAGE 127,182,200 DEFENSE INDUSTRY 57 DENTIST PHARMACY 450 DETERGENT INDUSTRY 243 DEVELOPMENT 11,320,480,496 DEVELOPMENT BANKING 496 -D- -E- ECONOMICS 343,345,346 ECONOMY 17,22,38,42,67,68,171,239,285,288,335,339,341,345,346,354,371,382, 393,401,409,410,411,417,489,490 EDUCATION 286,329,392,515 EFFICIENCY 71 ELECTION 82 ELECTRICITY 43,95,96 ELECTRICITY CONSUMPTION 96 ELECTRICITY DISTRIBUTION 95 ELECTROMECHANICS

43 ELECTRONlCS 173,268 EMPLOYMENT 47 ENERGY 98,102,381 ENGINEERING 233,276,453 ENVIRONMENTAL PRDTECTION 125,150,151,152,158,160,161,162,164,218,227,244, 302,330,331,332,336,342,358,370,373,391,406,407, 412,420,500,516 EROSION CHALLENGE 342,412 EU-TURKEY RELATIONSHIPS 280,340 EURASIA 325 EUROPE 325 EUROPEAN UNION 280,477 EXHIBITION BUSINESS 70,81,175 EXPORT 23,283,422,426,431,433,434,435,436,438,440,441,442,444,446,475,509, 518 EXPORT DEVELOPMENT 23,509,518 FAMILY HEALTH 403 FAMILY PLANNING 277,403,482 FAMILY STRUCTURE 5 FARMING 59,60,62,91,103,165,309,448,474,488,502,522,523,524 FARMING MACHINERY 103 FEMALE WORKS 356 FERTILIZER INDUSTRY 97,181 FIG 448 FI Ll~ MAKING 468 FINANCE 52,228,339,344 FINANCIAL ADVISORS 466 FISH PRODUCTS 106 FISHERY 469 FLOATING CAPITAL 6 FOODER INDUSTRY 222,473 FOOO INOUSTRY 199,207,258,469,486,488 FDOTWEAR INDUSTRY 132,133 FOREIGN CAPITAL 315,531 FOREIGN CREOIT 504 FOREIGN EXCHANGE 531 FOREIGN TRADE 9,67,283,388,503,506 FORESTRY 53,108,218,300,369,370 FORESTRY PROOUCTS 108,436 FORTUNE GAMES 27 FOUNDATIONS 36,529 FOUNDRY INOUSTRY 284 FRANCHISING 311 FREE ZONES 519 FRUITS 204 GAP 11 GARMENT INOUSTRY 111,167,289,380,442 GEOMORPHOLOGY 292 GHAZI 291,296 GRAINS 92 GRAPES 448 GREEN CRESCENT 308 GUARANTEE 52 -F- -G

44 HANDICRAFTS 336,511 HAZEL NUTS 444 HEALTH 243,337,339,364,368,372,373,374,375,391,487 HEAT INDUSTRY 191 HEAT INSULATION 190 HISTORICAL WORKS 279,303,361,411 HISTORY 3,33,378,411 HOTEL MANAGEMENT 423,464 HOUSING 14,251,461,508,526 HOUSING FUND 517 HUMAN RESOURCES 196,349 HUMAN RIGHTS 24,195,414 HUSBANDRY 165,502 IMPORT 202,213,248,258 IMPREGNATION INDUSTRY 121 INCOME TAX 505 INDEPENDENT ACCOUNTANTS 466 INDUSTRIAL COOPERATION 67 INDUSTRIAL DEVELOPMENT 483 INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS 61 INDUSTRIAL RELATIONS 269 INDUSTRY 49,99,119,129,135,147,167,168,172,201,210,213,216,217,220,223,226, 229,233,234,235,252,269,275,288,304,352,418,470,512,514 INFORMATICS 281 INFORMATION 4,313 INFORMATION PROCESSING 141 INSTALLATION MATERIALS 250,276 INSULATION 190 INSURANCE BUSINESS 179,525 INVESTMENT 518,530,531 INVESTMENT ENCOURAGEMENT 530,531 IRON INDUSTRY 94,156,438 ISLAMIC RELIGION 19,327 JEWELRY 205 JEWELRY BUSINESS 205 JOURNALISM 148,171,192,287 JUDGESHIP 69 KNIT-WEAR 253 KNOWLEDGE 347,348,460 -H- -I- -J- -K- -L- LAND SALES-PURCHASES 40 LAND-REGISTRY 13 LAW 149,271,393 LEATHER INDUSTRY 201,282 LIBRARIANSHIP 50,274,

45 LINGUISTICS 3,32,159 LITERATURE 390,460 LIVING STANDARD 496 LOTTERY 27 MACHINERY INDUSTRY 89 MANAGEMENT 180,196,220,247,272,316 MANPOWER 194,484 MANUFACTURING 202,530 MARBLE 203 MARINE TRANSPORTATION 16,105,115,116,449,470,507 MARITIME 105,115,116,449,470,507 MARKET RESEARCH 347 MARKETING 239 MARTYR 291 MATERIAL SUPPLIES 88 MEAT INDUSTRY 106,469 MEDICINE 120,454 MEDIUM SCALE ENTERPRISES 49,77,210,226,341,415,512 MERCANTILE MARINE 16,105,115,116,449,470,507 METAL INDUSTRY 441 METALS OTHER THAN IRON 438 METEOROLOGY 18 MIDDLE EAST 63,471 MILK INDUSTRY 469 MINERAL INDUSTRY 51,107,178,295,437,441 MONEY CHANGING 205 MONUMENTS 279 MOTHERHOOD 264,323 MOTOR VEHICLES 246 MUNICIPALITY ADMINISTRATION 266,447 MUSEOLOGY 491 MUTUAL ASSISTANCE 187,189,478 NATIONAL EDUCATION 364 NATIONAL LOTTERY 27 NATIONAL SECURITY 26 NATURAL DISASTERS 39 NATURAL GAS 85 NAVAL ARCHITECTURE INDUSTRY 116,177,507 NAVIGATION 16 NEAR EAST 63 NOTARIAL FUNCTIONS 463 NUCLEAR ENERGY 34 NUCLEAR POWER STATIONS 164 OFFICIAL ANNOUNCEMENTS 66 OILS 499 OLIVE OIL 448 OLIVES 448 OPHTHALMIC BANK 290 ORGANIZED INDUSTRY 201,514 OVERLAND TRANSPORT 48,312,359 -M- -N

46 PACKAGING INDUSTRY 124 PACKAGING WASTES 330 PAPER INDUSTRY 100,376 PARLIAMENT 404 PATENT 61 PENSION FUND 44 PERSONNEL 7 PETROCHEMICAL INDUSTRY 109 PETROLEUM INDUSTRY 54,85,99,109,110,117,399 PHARMACY 451 PHYSICS 394 PIPELINES 85 PLANNING 8 PLASTIC INDUSTRY 241,400 POLITICAL RESEARCH 371,377,382,401,417 POPULATION 482 POSTAL SERVICES BUSINESS 55 POULTRY BUSINESS 142,469 PREFABRIC 465 PRESCHOOL TRAINING 299 PRESS 4,66,137,138,265,326 PRICING 503 PRINTING HOUSE 6 PRIVATIZATION 28,29 PRODUCTI V ITY 71 PROFESSORS 367 PROMOTION 401,521 PROTECTION OF NATURAL EXISTENCE 160,161,162,227,302,412,420 PUBLIC ADMINISTRATION 471 PUBLIC FINANCE 228 PUBLIC HEALTH 454 PUBLIC HOUSING 14,251,508,526 PUBLIC RELATIONS 186 PUBLIC SECURITY 45 PUBLIC TRAINING 185 PUBLISHING 4,138,472 QUALI TY 212 -P- -Q- -R- RADIO 79 RAILWAY ADMINISTRATION 90 READY MADE GARMENTS 167,221,442 READY MIXED 459 CRETE READY-TO-WEAR CLOTHING 111,167,289,380,442 REAL ESTATE 13,40 RECONSTRUCTION 496 RED CRESCENT 293 REFUGEES 481 REGIONAL DEVELOPMENT 11,25,335,336,342,358,371 RELIGION 19 RESEARCH 1,75,145,273,317,322 RESOURCE UTILIZATION

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK İÇİNDEKİLER YASAMA Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI Türkiye Büyük M illet Meclisi... 2 Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı... 3 Kamu Denetçiliği Kurumu...4 YÜRÜTME Cumhurbaşkanı...

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı 13.11.2013 / 13928

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı 13.11.2013 / 13928 Sayı :30007272/10.01/ Konu :Adli Sicil Belgesi T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı 13.11.2013 / 13928 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

ULUSAL KURULUŞLAR REHBERİ

ULUSAL KURULUŞLAR REHBERİ TiCARET ODAsı ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1997-4 ULUSAL KURULUŞLAR REHBERİ Hazırlayan Nilgün GÜNGÖR 2. Baskı, Temmuz 1997, İstanbul PRIVE GRAFiK & MATBAACılıK SAN. VE Tic. LTD. şti~ Yerebatan Caddesi,

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER)

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler 1 Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 2 Erzurum Tarım ve Kırsal

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLENMESİNDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

KAMU ÖRGÜTLENMESİNDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM KAMU ÖRGÜTLENMESİNDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 1963-015 Ümit Erdem BAYIR Başbakanlık Uzman Yardımcısı BAŞBAKANLIK İDAREYİ GELİŞTİRME 016 RAPORUN AMACI Türkiye de kamu örgütlenmesi hakkında pek çok şey söylenmiş;

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme 2. Ek Kontenjan Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Justice 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Coach Training 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü Programın Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük ları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Okul Kontenjan Kontenjan Birincisi Programın Adı Kont. Yer. Türü En Küçük En Büyük En Küçük

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL EKONOMİSİ 2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ CARİ FİYATLARLA GSMH YILLAR TÜRKİYE MİLYAR $ İSTANBUL MİLYAR $ İSTANBUL PAYI % 2000 265.4 58.7 22.1 2001 196.7 41.9 21.3

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Programın Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees (Turkish Lira) Eczacılık Fakültesi

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı