Linux Komutları. Temel Linux Komutları - Sed ve Awk, Kabuk Programlama - Bash / Csh, Süreç Otomasyonu - crontab vb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Linux Komutları. Temel Linux Komutları - Sed ve Awk, Kabuk Programlama - Bash / Csh, Süreç Otomasyonu - crontab vb."

Transkript

1 Linux Komutları Temel Linux Komutları - Sed ve Awk, Kabuk Programlama - Bash / Csh, Süreç Otomasyonu - crontab vb.

2 ls komutu ls [dizin] : Dizin içeriğini gösterir. Dizin verilmezse içinde bulunulan dizini gösterir. Mesela Root (/) dizinin içeriğini görmek için: $ ls / bin boot cdrom dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root sbin selinux srv sub sys tmp usr var Ancak sadece ls dersek: $ ls Desktop Documents Downloads examples.desktop namaz ncnn Pictures Public Templates tezim Videos

3 pwd komutu pwd : İçerisinde bulunulan dizinin adını/yolunu gösterir. $ pwd /home/mercan ls /home/mercan dersek: $ ls /home/mercan Desktop Documents Downloads examples.desktop namaz ncnn Pictures Public Templates tezim Videos

4 Ev (Home) Dizini Sisteme girince (login olunca) kendi ev dizinimizde başlarız. Her kullanıcının ev dizini kendi kontrolündedir. Bu dizinde kullanıcı yeni dosyalar ve dizinler oluşturabilir. ~ işareti, Ev dizini için bir kısa yoldur. $ ls ~ Desktop Documents Downloads examples.desktop namaz ncnn Pictures Public Templates tezim Videos

5 cd komutu cd [dizin] : Verilen dizine gider. Dizin adı verilmezse ev dizinine gider. $ pwd /home/mercan $ cd Desktop $ pwd /home/mercan/desktop

6 $ pwd /home/mercan $ cd Desktop $ pwd /home/mercan/desktop $ cd / $ cd Desktop -bash: cd: Desktop: No such file or directory Tam Yol /Göreli Yol (Path) $ pwd / $ ls bin dev lost+found mnt root srv tmp boot etc opt sbin sub usr cdrom home lib media proc selinux sys var $ cd /home/mercan/desktop $ pwd /home/mercan/desktop

7 Dizin Kısa yolları (./ ve../ ) Bulunulan Dizin Kısa yolu (. ): $ ls. Desktop Documents Downloads examples.desktop namaz ncnn Pictures Public Templates tezim Videos Bir üst dizin kısayolu (.. ): $ ls.. mercan

8 cp komutu cp { -r dizin dosya } hedefdizin : Dizin / Dosya 'yı hedefdizin'e kopyalar. -r Dizin kopyalamak için gereklidir. $ cp dosya1 Desktop/ $ cp /tmp/birdosya./ $ cp -r Videos Desktop/ $ cp -r ~/ /mnt/yedekdiski/

9 mv komutu mv -n { dizin dosya } { hedefdizin dosyayayeniisim } : Dizin / Dosya 'yı hedefdizin'e taşır, yada dosyayayeniisim adı ile taşır. -n ile var olan bir dosyanın üzerine yazma engellenir. $ mv dosya1 Desktop/ $ mv -n dosya1 Desktop/ $ mv /tmp/birdosya./ $ mv Videos Desktop/ $ mv ahmet.txt mehmet.txt

10 rm komutu rm [ -i ] { -r dizin dosya } : Dizin / Dosya 'yı siler. -r : Dizin silmek için gereklidir. -i : Her dosya için ayrı ayrı onay sormasını sağlar. $ rm dosya1 $ rm -i /tmp/birdosya $ rm Videos/ rm: cannot remove `Videos/': Is a directory $ rm -r Videos/

11 mkdir komutu mkdir dizin : Dizin adında yeni bir dizin oluşturur. $ mkdir Odevler $ mkdir Odevler/Odev1 $ mkdir ~/Odevler/Odev2 rmdir dizin : Dizin adındaki boş dizini siler. $ rmdir Desktop/ rmdir: failed to remove `Desktop/': Directory not empty

12 nano editor

13 ls -l -h ls komutuna -l (küçük L) parametresi verilerek: Erişim Hakları Sahibi Grubu Boyutu (Byte olarak) Değişilik Tarihi Dosya Adı bilgileri görüntülenir. drwxr-xr-x 2 mercan mscelebi 4096 Apr 12 12:56 sonuc_tanima -rw-r--r-- 1 mercan mscelebi Apr 12 12:57 target.png -rwxr-xr-x 1 mercan mscelebi 1037 Apr 13 10:52 temizle.sh ls -l komutuna bir de -h parametresi eklersek boyutu uygun birimde gösterir: drwxr-xr-x 2 mercan mscelebi 4.0K Apr 12 12:56 sonuc_tanima -rw-r--r-- 1 mercan mscelebi 7.3M Apr 12 12:57 target.png -rwxr-xr-x 1 mercan mscelebi 1.1K Apr 13 10:52 temizle.sh

14 ls -lrt # ls -lrt total rw-r--r-- 1 root root Jan 5 01:47 deletedlist rw-r--r-- 1 root root Jan 12 01:57 rs_file_aging -rw-r--r-- 1 root root 4327 Jan 15 09:00 ibdiagnet_ibis.log -rw-r--r-- 1 root root Jan 15 09:00 ibdiagnet.db -rw-r--r-- 1 root root Jan 15 09:00 ibdiagnet.lst -rw-r--r-- 1 root root Jan 15 09:04 ibdiagnet.pkey -rw-r--r-- 1 root root Jan 15 09:04 ibdiagnet.fdbs -rw-r--r-- 1 root root 110 Jan 15 09:05 ibdiagnet.sm -rw-r--r-- 1 root root Jan 15 09:05 ibdiagnet.mcfdbs -rw-r--r-- 1 root root 1371 Jan 15 09:05 ibdiagnet.log -rw-r--r-- 1 root root 5194 Jan 15 09:11 pim.info.manager -rw-r--r-- 1 root root 13 Jan 15 09:23 tmp_mailbody

15 man komutu man komut : : ( ( ). <(. : ( > : ( (. ( ( > ( ( (< ( (B(. ) (< ( < ( )(B :( ( (. $ man cp $ man mkdir

16 man komutu

17 tar komutu (Arşiv dosyası oluşturmak) tar c[ v ][ z j ]f tardosyası { dosyalar dizin } : Dizin / Dosyalar 'ı tardosyası adında tekbir dosya haline getirir. c : dizin/dosyalar'dan yeni bir tar dosyası oluştur. v : birleştirilen dosyalar hakkında bilgi ver. z : birleştirilen dosyayı zipleyerek sıkıştır. j : birleştirilen dosyayı b2zip ile sıkıştır. $ tar cvzf odev1.tgz odev1/ a odev1/ a odev1/sonuclar.txt a odev1/program.exe

18 tar komutu (Arşiv dosyası geri açmak) tar x[ v ][ z j ]f tardosyası : Dizin / Dosyalar 'ı tardosyası adında tekbir dosya haline getirir. x : tardosyası'nı geri aç. v : açılan dosyalar hakkında bilgi ver. z : tardosyası zip ile sıkıştırılmıştı. j : tardosyası b2zip ile sıkıştırılmıştı. $ tar xvzf odev1.tgz x odev1/ x odev1/sonuclar.txt x odev1/program.exe

19 Uzaktaki Makineye Erişim hostname: Bulunulan makinenin adını gösterir. Çeşitli Bağlantı yöntemleri: Terminal bağlantısı: Ssh: güvenli (şifreli) bağlantı, ilave port taşıtmak mümkün. Telnet, rsh: Güvensiz (şifresiz), eski, kullanmayın. Masaüstü bağlantısı: Vnc : yaygın kullanımda

20 ssh ssh [-X] [ -l kullanıcı] bilgisayar ssh [-X] Uzaktaki bilgisayar'a kullanıcı kullanıcısı ile güvenli terminal bağlantısı sağlar. -l (küçük L) ile kullanıcı verilmezse, çalıştıran kullanıcı ile bağlanır. -X ile X görüntüsü aktarımını da sağlar. Örnekler: ssh -X ssh -X -l akinci lnode2.uybhm.itu.edu.tr ssh -X lnode2.uybhm.itu.edu.tr -l akinci

21 Uzaktaki Makineye Erişim Bir bilgisayarı internete/ağa bağlamak için IP denilen bir ağ numarasına ihtiyaç vardır. Ancak kolaylık için alan adı denilen isimler kullanılır. Mesala: Makine Alan Adı: lnode1.uybhm.itu.edu.tr IP Adres: Makine Alan Adı: IP Adres: Ayrıca bilgisayardaki dışarıdan gelen isteklere cevap verecek her programın bir port numarasına ihtiyacı vardır: ssh port no:22 web server (http) port no:80 x-server port no:6000,6001,...

22 Uzaktaki Makineye Erişim Bir bilgisayarı internete/ağa bağlamak için IP denilen bir ağ numarasına ihtiyaç vardır. Ancak kolaylık için alan adı denilen isimler kullanılır. Mesala: Makine Alan Adı: lnode1.uybhm.itu.edu.tr IP Adres: Makine Alan Adı: IP Adres: Ayrıca bilgisayardaki dışarıdan gelen isteklere cevap verecek her programın bir port numarasına ihtiyacı vardır: ssh port no:22 web server (http) port no:80 x-server port no:6000,6001,...

23 Uzaktaki Makineye Erişim Bilgisayarlarda ve ağ cihazlarında (router), haberleşmenin IP yada port bilgisine bakarak, haberleşmeye izin veren yada engelleyen programlar vardır. Bilgisayarlardakine firewall (güvenlik duvarı) denir. Genellikle ssh portu açıkken, x-server, rsh vb. daha az kullanılan portlar kapalıdır. Bu sebeble ssh port tunneling / forwarding denen bir özellikle görüntü taşımaya da izin verir. DISPLAY değişkeni normalde görüntü aktarmada kullanılırken, ssh port forwarding ile bu değişkeni ayarlamaya gerek kalmaz. Yani değiştirmeyin, dokunmayın, ellemeyin!

24 scp Kendi makinamızdan Uzaktaki makinaya: scp { -r dizin dosya } Dizin / Dosya 'yı uzaktaki bilgisayar 'ın kullanıcı kullanıcısının hedefdizin 'ine kopyalar. Örnek: scp -r hesap/ Uzaktaki makinadan Kendi makinamıza: scp [-r] dosya } hedefdizin Uzaktaki bilgisayar 'ın kullanıcı kullanıcısının Dizin / Dosya 'sını bulunulan makinenin hedefdizin 'ine kopyalar. Dizin için -r gereklidir. Örnek: scp -r ~/

25 şifresiz ssh ssh-keygen -t dsa Enter file in which to save the key (/home/mercan/.ssh/id_dsa): Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/mercan/.ssh/id_dsa. Your public key has been saved in /home/mercan/.ssh/id_dsa.pub. The key fingerprint is: 04:be:15:aa:1d:0a:1e:e2:a1:e5:de:93:4f:b1:a6:01 scp ~/.ssh/id_dsa.pub ssh # cat ~/id_dsa.pub >>.ssh/authorized_keys ssh #

26 ssh ile komut çalıştırmak ssh ls /tmp Uzaktaki makinada ls /tmp komutunu çalıştırır. ssh shutdown -h now Uzaktaki makinayı kapatır.

27 nano ile dosyamız Windowsta yazdığımız dosyamızı linux'a taşıdık. Nano editörü ile içine bakarken DOS formatından dönüştürüldüğüne dikkat edin! Sadece görüntülenirken dönüştürülüyor dosya değiştirilmiyor.

28 Bir garip Hata! Subject: Job : <#!/bin/bash^m;#bsub -q tezq^m;#bsub -oo birsh.txt^m;^m;ls -alh^m> Exited Job <#!/bin/bash^m;#bsub -q tezq^m;#bsub -oo birsh.txt^m;^m;ls -alh^m> was submitted from host <cn02> by user <mercan>. Job was executed on host(s) <cn18>, in queue <tezq>, as user <mercan>. </SFS2/users/mercan> was used as the home directory. Your job looked like: # LSBATCH: User input #!/bin/bash^m #BSUB -q tezq^m #BSUB -oo birsh.txt^m ^M ls -alh^m Exited with exit code 126. The output (if any) follows: /bin/bash^m: bad interpreter: No such file or directory

29 dos2unix dos2unix dosya_ms [dosyalinux] windows dosyası dosya_ms 'i linux formatına çeviririp dosyalinux adıyla kaydeder. Dosyalinux verilmezse yine dosya_ms dosyasının üzerine yazar. Örnek: dos2unix Makefile Makefile_linux dos2unix Makefile

30 Kullanıcılar Linux'ta her kullanıcının bazı temel özellikleri vardır: Kullanıcı Adı Şifresi Kullanıcı numarası Kullanıcı ana grubu Kullanıcı Uzun (Gerçek) Adı Ev dizini Kullandığı kabuk Kullanıcılar ilave grublara da üye olabilirler. Her sistemde herşeyi yapmaya yetkili bir root kullanıcısı vardır. hpsmh:x:101:501::/opt/hp/hpsmh:/sbin/nologin vtunesag:x:28888:28888::/sbin:/bin/false materials:x:501:0:materials Studio User :/home/materials:/bin/bash

31 passwd komutu passwd : kullanıcının şifresini değiştirir. Önce eski şifreyi sorar. Sonrasında 2 kez yeni şifreyi ister. $ passwd Changing password for user mercan. Enter login(ldap) password: New UNIX password: Retype new UNIX password: LDAP password information changed for mercan passwd: all authentication tokens updated successfully.

32 id komutu İd [kullanıcı] : kullanıcı hakkında bilgi verir, kullanıcı verilmezse komutu çalıştıranın bilgilerini gösterir. $ id uid=1022(mercan) gid=5001(mscelebi) groups=12(mail),13(news),2000(gaussian),5001(mscelebi) $ id root uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel) $ id adem uid=1374(adem) gid=5000(starter) groups=5000(starter), 2000(gaussian)

33 getent komutu getent komutu bilgisayar hakkında çeşitli bilgileri gösterir. getent passwd Geçerli tüm kullanıcı listesini verir. hbm51301:x:641:363:hbm51301:/akdeniz/users/hbm51301:/bin/bash hbm51302:x:642:363:hbm51302:/akdeniz/users/hbm51302:/bin/bash hbm51303:x:643:363:hbm51303:/akdeniz/users/hbm51303:/bin/bash hbm51304:x:644:363:hbm51304:/akdeniz/users/hbm51304:/bin/bash passwd dışında aliases, ethers, group, hosts, netgroup, networks, protocols, rpc, services, shadow parametreleri var.

34 Dosya Hakları Linux'ta her dosyanın/klasörün bir sahibi vardır. Her dosyanın ayrıca sistemin takip ettiği 3 grup hakları vardır: Dosya Sahibinin Hakları Dosya Grubundaki Diğer Kullanıcıların Hakları Geriye Kalan Diğer Kullanıcıların Hakları Her grubun 3 tip hak bilgisi tutulur: Yazma Hakkı Okuma Hakkı (dizinler için dizin içindeki dosya adlarını görme hakkı) Çalıştırma Hakkı (dizinler için dizine girme hakkı)

35 ls -l -h ls komutuna -l (küçük L) parametresi verilerek: Erişim Hakları Sahibi Grubu Boyutu (Byte olarak) Değişilik Tarihi Dosya Adı bilgileri görüntülenir. drwxr-xr-x 2 mercan mscelebi 4096 Apr 12 12:56 sonuc_tanima -rw-r--r-- 1 mercan mscelebi Apr 12 12:57 target.png -rwxr-xr-x 1 mercan mscelebi 1037 Apr 13 10:52 temizle.sh ls -l komutuna bir de -h parametresi eklersek boyutu uygun birimde gösterir: drwxr-xr-x 2 mercan mscelebi 4.0K Apr 12 12:56 sonuc_tanima -rw-r--r-- 1 mercan mscelebi 7.3M Apr 12 12:57 target.png -rwxr-xr-x 1 mercan mscelebi 1.1K Apr 13 10:52 temizle.sh

36 chmod chmod [-R] kişilerhaklar { dosya dizin } : Dosya /Dizin erişim haklarını değiştirir. -R ile dizindeki tüm alt dizinleri / dosyaları da değiştirir. Kişiler: u : kullanıcının kendisi g : kullanıcının kendi ana grubu o: bunların dışındaki diğer kullanıcılar a: Tüm kullanıcılar Haklar: w : yazma hakkı r : okuma hakkı, dizinler için dizin içindeki dosya adlarını görme hakkı x: çalıştırma hakkı, dizinler için dizine girme hakkı. + - : + ile hak verilir, - ile hak geri alınır Örnek : chmod -R a+rx hesap/ bu komut ile herkese (a) hesap dizinindeki tüm dosyaları okuma (r) ve çalıştırma (x) hakkı veriliyor.

37 chown chown [-R] kullanıcı:grubu { dosya dizin } : Dosya /Dizin sahibi olan kullanıcı ve grubunu değiştirir. -R ile dizindeki tüm alt dizinleri / dosyaları da değiştirir. Örnek : chmod -R mercan:workshop hesap/ bu komut ile hesap dizinindeki tüm dosyaların sahibi mercan kullanıcısı ve workshop grubu yapılıyor.

38 ls -a Linux, ismi. (nokta) ile başlayan dosyaları gizli dosya olarak görür. Normalde bu dosyalar ls komutu ile görüntülemez. ls komutuna -a parametresi verilince gizli dosyaları da gösterir. $ ls matmul mpihello ncnn $ ls -a....bash_history.lsbatch matmul.mpd.conf mpihello ncnn.profile.ssh.viminfo.xauthority

39 df -h df [-h] : Bilgisayara bağlı diskler hakkında bilgi verir. -h ile disk boyutlarını uygun birim cinsinden verir. $ df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda % / /dev/sda % /boot none % /dev/shm $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda3 145G 24G 114G 18% / /dev/sda1 99M 15M 79M 16% /boot none 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm

40 du -s -h du [-s] [-h] { dosya dizin } : Dizin / Dosya 'nın diskte ne kadar yer kapladığını gösterir. -s : dizinin toplam boyunu göster, ayrı ayrı gösterme. -h : boyut bilgisini uygun birimde göster. $ du -h 14M./dizin_naynisi_ipostaticO3 4.0K./ctube_real 7.3G./dizin_OPAK-50PARCA-CLAHE-CE 14M./dizin_naynisi_ 2.1M./dizin_naynisi_nop_gcc 2.5M./medi3

41 ~/.profile ~/.bashrc Kabuk (shell) başlatılırken bazı dosyalar çalıştırılır. Hangi kabuğu kullandığınıza göre farklı dosyalar çalıştırılır. Sistem geneli için /etc/profile dosyası sonrasında da kişisel ayar dosyası çalıştırılır. Bash için, aşağıdaki dosyalardan sadece ilk bulunan çalıştırılır: $HOME/.profile $HOME/.bash_profile $HOME/.bash_login Şayet kabuk bir login işlemi sonucu açılmamışsa sadece $HOME/.bashrc dosyası varsa o çalıştırılır.

42 Kabuk (Shell) Ortamı Kabuk (shell), yazdığımız komutları çalıştırabildiğimiz etkileşimli bir ortam sunan bir programdır. Linux /Unix'de birçok kabuk (shell) vardır: sh, bash, csh, tcsh, fish vb. Bash en yaygın kullanılan kabuktur. Bash, sh kabuğunun yeniden GNU projesi kapsamında yeniden yazılması ile oluşmuştur. Sh'dan daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Bash'in sistem genelindeki ayarları /etc/profile dosyasındadır. Kişisel ayarlarımız ise kendi ev dizinimizde duran bazı dosyalarda durur.

43 Kabuk (Shell) Ortamı Linux /Unix kabuklarında (shell) pek çok ayar değişkenler üzerinden yapılır. Bazı ayarlamalar için komutlar olsa da pratikteki pek çok durum için değişkenler üzerinden ayarlama yapılır. Özel değişkenlerin değerlerinin değişmesi kabuğun tamamen farklı davranmasına yol açar. Mesela çalıştırmak istediğiniz komutun hangisi olduğunu belirlenirken $PATH değişkenindeki dizinler, oradaki sıralarına göre kontrol edilir. Bu dizinlerde komutu bulamazsa, komut bulunamadı hatası verir, başka yerlere bakmaz.

44 Kabuk Değişkenleri Değişken isimleri harfle başlayıp; harf, rakam yada _ karakteri ile devam edebilir. Ingilizce karakterler değişken isminde kullanılabilir. Türkçeye özel karakterler isim için kullanılamaz. Değişken isimlerinin BUYUK harflerden seçilmesi adeti vardır ama mecburi değildir. Harflerin büyük yada küçük olmasına

45 env env yada printenv komutları ile o an tanımlı değişkenleri ve değerlerini görebiliriz. $ env MANPATH=/SFS2/progs/intel/idbe/ / man:/sfs2/progs/intel/cce/ /man HOSTNAME=cn02 INTEL_LICENSE_FILE=/SFS2/progs/licens es TERM=xterm-color SHELL=/bin/bash

46 export / echo export DEGISKEN=deger : şeklinde değişken tanımlayabiliriz. Örnek: export FAYDASIZ= Nerede burada orada? echo [DEGISKEN] [yazılar] : terminale yazı yazdırmaya yarar. Değişken değerini yada istediğimiz her hangi bir yazıyı yazdırabiliriz. Örnek: echo $FAYDASIZ

47 $PATH Değişkeni Komutların aranacağı dizin listesini tutar. Dizinler arasını : karakteri ayırır. Çalıştırmak istediğiniz komutun hangisi olduğunu belirlenirken $PATH değişkenindeki dizinler, oradaki sıralarına göre kontrol edilir. Bu dizinlerde komutu bulamazsa, komut bulunamadı hatası verir, başka yerlere bakmaz. $ export PATH="" $ ls -bash: ls: No such file or directory

48 which $ echo $PATH /RS/progs/intel/impi/3.1/bin64 :/RS/progs/intel/ Compiler/11.1/069/bin/intel64 :/RS/progs/intel/ Compiler/11.1/069/bin/intel64 :/usr/bin :/bin :/usr/local/bin :/local/bin :/sbin :/usr/sbin :/usr/ ucb :/usr/sbin :/usr/bsd :/usr/bin :/bin :/usr/local/bin :/local/bin :/sbin :/usr/sbin :/usr/ucb :/usr/ sbin :/usr/bsd :/RS/progs/LSF/gui/2.0/bin :/RS/progs/ LSF/perf/1.2/bin :/usr/bin :/bin :/usr/ local/bin :/local/bin :/sbin :/usr/sbin :/usr/ucb :/usr/sbin :/usr/bsd :/RS/progs/LSF/7.0/ linux2.6-glibc2.3-x86_64/etc :/RS/progs/LSF/7.0/linux2.6-glibc2.3-x86_64/bin :/usr/kerberos/bin :/usr/ local/bin :/bin:/usr/bin :/RS/progs/LSF/7.0/ linux2.6-glibc2.3- x86_64/bin/k3di :/AKDENIZ/ users/mercan/bin which komut : Komutun hangi dizinden çalıştırıldığını gösterir. $ which ls

49 echo echo [-n] [-e] [yazılar] : terminale yazı yazdırmaya yarar. -n ile yazının sonunda aşağı satıra geçmez. -e ile \ ile başlayan özel karakterleri tanır (kullanır). Örnek: ahmet ahmet echo ahmet ; echo ahmet echo -n ahmet ; echo ahmet ahmetahmet echo -e \t1\t2\t3\t

50 Yazı sınırlama ( ) karakteri ile içerisinde boşluklar bulunan bir yazı, tek bir kelime gibi gruplanabilir. Örnek: mkdir ahmet mercan ls ahmet mercan mkdir ahmet mercan ls ahmet mercan export AHMET= ahmet mercan

51 Yazı sınırlama ( ) ve $ işareti karakteri ile içerisindeki değişkenler ve bazı ifadeler çözümlenir. Örnek: export AHMET= ahmet mercan mkdir cem $AHMET ; ls cem ahmet mercan Fakat: mkdir $AHMETa aittir ; ls aittir Çözüm: mkdir ${AHMET}a aittir ls ahmet mercana aittir

52 Yazı sınırlama (') ' karakteri ile içerisinde boşluklar bulunan bir yazı, tek bir kelime gibi gruplanabilir. karakterinden farklı olarak değişkenler çözümlenmez. Örnek: mkdir 'ahmet mercan' ls ahmet mercan mkdir '$AHMET' ls $AHMET

53 Yazı sınırlama (`) yada $() ` karakteri ile içerisinde yazılanlar çalıştırılarak çıktıları değer olarak alınır. Örnek: export LISTE=`ls dizin` echo $LISTE veli.doc veli.txt resim.jpg sarki.mp3 ses.mp3 Ya da: export LISTE=$( ls dizin ) echo $LISTE veli.doc veli.txt resim.jpg sarki.mp3 ses.mp3

54 Kaçış karakteri (\) Özel anlamlalı karakterleri kullanmak için, \ karakteri ile onların doğrudan kendi anlamları ile kullanabiliriz. Örnek: *.mp3 echo \*.mp3 Boşluk için: mkdir ahmet\ mercan ; ls ahmet mercan Ya da kendi kendisi için: echo \\ kulanimi \ kullanimi

55 * işareti * işareti ile herhangi bir şey demiş oluruz. Mesela: ls veli.doc veli.txt resim.jpg sarki.mp3 ses.mp3 ls *.mp3 sarki.mp3 ses.mp3 ls veli* veli.doc veli.txt

56 { } işareti { } arasında liste verilebilir. Mesela: ls veli.{doc,txt} veli.doc veli.txt convert resim{.jpg,.png} ls resim.jpg resim.png

57 [ ] işareti [ ] arasında aralık verilebilir. Mesela: ls dosya[1-7].txt dosya2.txt dosya3.txt dosya6.txt rm /var/log/messages.[1-9] rm /tmp/tmp[0-9][0-9][0-9][0-9]

58 > işareti Komutun ekrana yazacağını bir dosyaya kaydeder. Dosya varsa onu silip üstüne kaydeder. Mesela: ls veli.{doc,txt} veli.doc veli.txt ls veli.{doc,txt} >veliler ls *.mp3 >mp3listesi.txt Bazen çıktıyı çöpe atmak isteriz: ls mp3listesi.txt >/dev/null

59 >> işareti Komutun ekrana yazacağını bir dosyaya kaydeder. Dosya varsa mevcutları koruyup, en alta ilave eder. Dosya yoksa yeni bir dosya oluşturur. Mesela: ls Dizin1/*.mp3 >>mp3listesi.txt ls Dizin2/*.mp3 >>mp3listesi.txt ls Dizin3/*.mp3 >>mp3listesi.txt

60 cat komutu cat kendisine verilen dosyayı ekrana yazar. echo yazıyı yazar, cat dosya içeriğini yazar. Mesela: ls Dizin1/*.mp3 >>mp3listesi.txt ls Dizin2/*.mp3 >>mp3listesi.txt ls Dizin3/*.mp3 >>mp3listesi.txt cat mp3listesi.txt

61 more ve less komutu more ve less komutları ile bir dosyanın içeriği görüntülenebilir. less more'dan daha fazla özelliğe sahiptir. Ancak daha eski olan more daha yaygındır. Mesela: ls Dizin1/*.mp3 >>mp3listesi.txt ls Dizin2/*.mp3 >>mp3listesi.txt ls Dizin3/*.mp3 >>mp3listesi.txt more mp3listesi.txt

62 head ve tail komutları head komutu dosyanın başından n adet satırı görüntüler. tail komutu dosyanın sonundan n adet satırı görüntüler. Mesela: head -10 mp3listesi.txt tail -5 mp3listesi.txt

63 Dikkat Çok Önemli! Satır İşleme

64 sort komutu sort kendisine verilen dosyayı sıraya dizerek ekrana yazar. -n ile sayısal sıralama yapar. -r ile ters sıralama yapar. -k ile başlangıç kelimesi yerine istenilen sütundaki kelimelere göre sıraya dizer. Mesela: sort mp3listesi.txt Bir sarki.mp3 Bir Sezen Aksu Sarkisi.mp3 Muazzez Abaci.mp3 Sezencik.mp3 sezen aksudan türküler.mp3

65 grep komutu grep kendisine verilen dosyayı ekrana yazarken verilen kritere göre eleme yapar. -v ile kritere uymayanları gösterir. -i ile büyük/küçük harf ayırmadan filtreler: grep Sezen mp3listesi.txt Sezencik.mp3 Bir Sezen Aksu Sarkisi.mp3 grep -i Sezen mp3listesi.txt Sezencik.mp3 Bir Sezen Aksu Sarkisi.mp3 sezen aksudan türküler.mp3 grep -v root /etc/passwd nobody:*:-2:-2:unprivileged User:/var/empty:/usr/bin/false daemon:*:1:1:system Services:/var/root:/usr/bin/false

66 grep komutu --color ile kritere uyanları renkli gösterir. -r ile alt dizinleri de arar. -n ile bulduğu dosyanın adını ve satır numarasını da yazar ifadesini /etc dizininde aratalım: grep -nr --color /etc /etc/httpd/access:33: Server /etc/httpd/logs/pma-error_log.2:1: host is missing /etc/httpd/logs/pma-error_log.2:8: host is missing

67 RegEx (Regular Expressions) Aranacak bir ifadeyi (metni) sabit/kesin/net bir şekilde yazamadığımızda ama belli şartlara uyan metinleri ifade etmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir standartdır. Mesela, Büyük B harfi ile başlayan herşey demek için: B.*. herhangi bir karakter demektir. B.N BiN B?N B1N * kendisinden önceki ifadenin 0 ila sonsuz sayıda tekrarı H* H HH HHHHHHHH [ ] içerisinde aralık verilir. dosya[0-9] dosya1 dosya9 ^ Satır Başı ^Ahmet Satırın başında Ahmet olan demek $ Satır Sonu ^$ Satır Boş demek

68 RegEx (Regular Expressions) karakterinin sağı yada solundaki demektir. Ahmet Mehmet Ahmet Mehmet \ RegEx'de özel karekterleri yazmak için 12\$ 12$ (Satır sonunda 12 değil!) \( \) içerisinde verilen ifadeyi başka yerde kullanmak için \(dosya[0-9]\) daha sonra \1 (yada kaçıncı ise \2 vb.) *** RegEx vim editöründe de geçerlidir.

69 grep komutu --color ile kritere uyanları renkli gösterir. -r ile alt dizinleri de arar. -n ile bulduğu dosyanın adını ve satır numarasını da yazar. -e ile yada -E ile verilen regex ifadesini uygular ifadesini /etc dizininde aratalım: grep -nr --color '^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' /etc /etc/httpd/logs/admin-access_log.2:40826: [03/Jan/2015:06:56: ] "GET /ld50_jobs.html HTTP/1.1" /etc/httpd/logs/admin-access_log.2:40827: [03/Jan/2015:06:56: ] "GET /ld50_bhost.html HTTP/1.1" /etc/httpd/logs/admin-access_log.2:40828:

70 sed komutu sed kendisine verilen dosyayı satır satır işleyerek -e yada -r ile regex kurallarını uygular. Sonucu ekrana yazar. -i parametresi ile dosya üzerinde değişiklik yapar. Bul-Değiştir: s/aranan/yenideger/g Mesela: sed -e 's/:/\t/g' /etc/passwd root x 0 0 /bin/sh daemon x /usr/bin/false nobody x /usr/bin/false

71 sed komutu File0013 File1023 File99 İçeriği yukarıdaki gibi olan dosyadaki FileXXX ifadelerini XXXnolu-dosya şeklinde değiştirelim: sed -r 's/file([0-9]*)/\1-nolu-dosya/g' 0013-nolu-dosya 1023-nolu-dosya 99-nolu-dosya

72 awk komutu awk kendisine verilen dosyayı satır satır işleyerek istenilen sıradaki kelimeleri yazar. -F ile sütun ayırıcı verilir. Satırı sütun ayıracı ile sütunlara ayırır. Satırın tümü $0, ilk sütun $1, sonra $2, $3... $NF şeklinde numaralandırılır. Aslında çok gelişmiş bir dili vardır. Çok boyutlu diziler, matematik fonksiyonları, döngüler, vb. Bir programlama dilinde olması gereken her türlü özellik mevcuttur. Mesela: root /bin/sh awk -F: '{print $1, $7}' /etc/passwd daemon /usr/bin/false nobody /usr/bin/false

73 awk komutu İçinde Ahmet geçen satırları yazdırmak: awk '/Ahmet/ {print $0}' liste.txt Cem Ahmet Mercan 42 Kabuğu /bin/false ayarlı kullanıcılar: awk -F: '$7=="/bin/false"{print $0}' /etc/passwd ldap:x:55:55:ldap User:/var/lib/ldap:/bin/false İkinci sütunu para miktarı olan listedeki para değerlerin toplamı: awk 'BEGIN{toplam=0;} {toplam+=$2;} END{print Toplamı=,toplam;}' liste.txt Toplamı= 3500

74 Dikkat Satır İşleme Sonu!

75 ; işareti Komutlar arasında ; konularak arkası arkasına çalışmaları sağlanır. Mesela: ls veli.{doc,txt} ; mkdir ahmet ; ls veli.doc veli.txt ahmet veli.doc veli.txt

76 && işareti Komutlar arasında && konularak başarılı olunduğu sürece arkası arkasına çalışmaları sağlanır. Mesela: mkdir ahmet && cd ahmet && mkdir iceride tar xvfz ahmet.tgz && rm ahmet.tgz

77 & işareti Çalıştırılan komutu arkaplana atar. Böylece yeni komut girilebilir olur. Mesela: xterm & xterm & ls xterm *** Dikkat arka plana atılsa da kabuk kapatılınca kapatılır.

78 ( ) ile gruplama Çalıştırılacak komutun gruplar. Mesela: xterm & && xterm & && ls -bash: syntax error near unexpected token `&&' ( xterm & ) && ( xterm & ) && ls veli.doc veli.txt

79 işareti Komutlar arasında konularak birinin çıktısının diğerinin girdisi olması sağlanır. Pek çok komut bu tarz bir girdiyi kullanabilir. Mesela: ls grep doc veli.doc cat mp3listesi.txt grep Sam sort -r Sevval Sam.mp3 Samanyolu.mp3 bhosts -w grep ok cn02 cn08

80 history history : Terminalde geçmişte çalıştırılan komutları listeler. $ history 1 cd /RS/users/mercan/ 2 ls -al /RS/users/mercan/ 3 ls -al /RS/users/mercan/hbm514/ 4 ls -al /RS/users/mercan/hbm514/ 5 ls -al /RS/projects/hbm514/mercan

81 Geçmişte Arama Ctrl-r : Bu tuşlara basıldıktan sonra yazılan kelimeler geçmiş listesinde aranır.!kelime : Kelime ile başlayan son komutu çalıştır.!sayı : Geçmiş listesindeki sayı nolu komutu çalıştır.!! : Geçmiş listesindeki son komutu getirir. echo!!!# : Geçmiş listesindeki son komutun ilk kelimesi.!^ : Geçmiş listesindeki son komutun ikinci kelimesi.!$ : Geçmiş listesindeki son komutun son kelimesi.

82 Değişken işleme export yazi= ABCDEFG_ABCDEFGz echo ${yazi} --> ABCDEFG_ABCDEFGz 3. karakterden sonrasını al: echo ${yazi:3} --> DEFG_ABCDEFGz 3. karakterden sonra 7 karakter al: echo ${yazi:3:7} --> DEFG_AB Sondan 4 karakter al: echo ${A:(-4)} --> EFGz Baştan en kısa A*F kısmını sil: echo ${A#A*F} --> G_ABCDEFGz Baştan en uzun C*F kısmını sil: echo ${A##A*F} --> Gz

83 Değişken işleme export A= ABCDEFG_ABCDEFGz Sondan en kısa C*z kısmını sil: echo ${A%C*z} --> ABCDEFG_AB Sondan en uzun C*z kısmını sil: echo ${A%%C*z} --> AB Baştaki FG geçen ilk yeri xx yap: echo ${A/FG/xx} --> ABCDExx_ABCDEFGz FG geçen tüm yerleri xx yap: echo ${A//FG/xx} --> ABCDExx_ABCDEFGz export Sayi=3; ((Sayi=Sayi+4)) let Sayi=Sayi / 3 #Sonuc=2

84 convert komutu Resim dosyasını çeşitli formatlara dönüştürür. Mesela: convert resim.jpg resim.png Animasyon da yapabilir, Mesela animated gif için: convert resim*.jpg resim.gif Ya da video oluşturmak için: convert resim*.jpg resim.avi Dahası resim üzerinde değişik işlemler de yapabilir. Mesela boyut değişikliği gibi: Dahası convert resim.png -thumbnail 250x250 kucuk.jpg

85 find komutu Verilen dizindeki verilen şartlara uyan dosyaları bulur. -name :aranması istenen dosya adı verilir. -iname :büyük/küçük harf ayırımı olmadan isim verilir. -type :dosya tipi vb. verilebilir. (d, f) -exec :bulunan dosya üzerinde istenen komut çalıştırılır. Burada {} yerine dosya adı konularak çalıştırılır. -atime :erişim zamanı, normalde gün (s, m, h, d, w) -mtime :değişme zamanı, -ctime :oluşturma zamanı, -maxdepth :aranacak dizin derinliği -size :dosya büyüklüğü,normalde byte (k,m,g,t,p)

86 find komutu, 2 -and :ve, şartları birleştirmek için -or :or, şartları birleştirmek için ( ) :ile parametre gruplama yapılabilir.! :değil, parametre tersi için. -path :bash tipi ifadeler ile dosya adı (dosya[1-9] gibi) -regex :regular expresion ile dosya adı -iregex :büyük/küçük harf duyarsız regular expresion -print : ekrana dosya adını yaz, normalde zaten yapar. Parametrelere değer verilirken verilen değere tam eşit olması gerekir. Ancak - ile verilenden az olanlar, + ile verilenden fazla olanlar denebilir.

87 find komutu, 3 Mesela, / dizininde adının sonu mp3 olanları bul: find / -name *.mp3 /mp3/sevval Sam.mp3 /home dizininde 1gigabyte'dan büyük dosyaları bul: find /home -size +1G Bulunulan dizindeki adında core geçen dosyaları rm komutu ile sil: find. -iname *core* -exec rm {} \; Bulunulan dizindeki 8 haftadan fazladır erişilmeyen ve 16 haftadan eski dosyaları göster: find. \( -atime +8w -and -ctime +16w \) -print

88 for komutu Verilen edeki her bir eleman için bir kez döngü çalıştırılır. Mesela: for i in *.jpg ; do echo $i; cp $i yedekdizini/ ; done ahmet.jpg resim.jpg limit.c find. -iname *.c -exec cp {} /yedekdizini \; hesapla.c

89 for komutu 2 Mesela, : for i in `awk '{print $1;}' /etc/passwd grep -v root` do echo 'Kullanıcı:' $AD tar cfz /yedek/${ad}.tgz /home/$ad done ahmet ali Uzantısı png olan dosyaları eps formatına çevir: for i in *.png ; do convert $i ${i%png}eps ; done

90 Script dosyası Bir dosyanın ilk satırı: #!/bin/bash İle başlıyorsa bu dosyadaki komutları bash ile çalıştır demektir. İçerisine istediğimiz bash komutlarını yazarak istediğimiz işleri yapan bir program yazabiliriz. # ile başlayan satırlar normalde yorum satırıdır. Bu dosyayı: source./dosya.sh diyerek çalıştırabiliriz. Ancak çalıştırma hakkını verirsek: chmod +x./dosya.sh Doğrudan da çalıştırabiliriz:./dosya.sh

91 Script dosyasına parametre Bir script çalıştırırken parametre verebiliriz:./donustur.sh./dizin jpg png Sonrasında bu parametrelere $1 $2 $3... diyerek ulaşabiliriz: #!/bin/bash cd $1 && for i in *.$2 do echo $i donusturuluyor. convert $i ${i%.${2}}.$3 done echo Bitti...

92 if komutu ( man test ) if komutu ile şartlı işlemler yapabiliriz: if [ a = b ] then echo a b'ye esittir. else echo a b'den farkli fi Burada [ ] parantezler mutlaka boşluklu yazılmalıdır. [a=b] şeklinde yazılırsa hata oluşur. if komutu testin sonucu 0 ise doğru, 1 yada başka bir sayı ise yanlış olarak değerlendirir. C dekinden farklı!

93 if komutu dosya testleri -e ad :ad isimli bir dosya/dizin var ise doğru. -f ad :ad isimli sıradan bir dosya var ise doğru. -d ad :ad isimli bir dizin var ise doğru. -s ad :ad isimli bir dosya/dizin var ve 0 byte'tan büyükse. -r ad :ad isimli bir dosya/dizin var ve okunabilir ise doğru. -w ad :ad isimli bir dosya/dizin var ve yazılabilir ise doğru. -x ad :ad isimli bir dosya/dizin var ve çalıştırılabilir ise. Mesela: if [ -d $DIZIN ] ; then cd $DIZIN ; #birşeyler yap fi

94 if komutu metin testleri -z değer :değer 0 uzunlukta ise doğru. -n değer :değer 0 uzunlukta değilse doğru. değer :değer NULL değilse doğru. değer1 = değer2 :değer1, değer2'ye eşitse doğru. değer1!= değer2 :değer1, değer2'ye eşit değilse doğru. değer1 > değer2 :değer1, değer2'den büyükse doğru. değer1 < değer2 :değer1, değer2'den küçükse doğru. Mesela: if [ $DIZIN = /home/mercan ] ; then cd $DIZIN ; #birşeyler yap fi

95 if komutu sayı testleri n1 -eq n2 n1 -ne n2 n1 -gt n2 n1 -ge n2 n1 -lt n2 n1 -le n2 :n1 ve n2 eşit ise. :n1 ve n2 eşit değil ise. :n1, n2 'den büyük bir sayı ise. :n1, n2 'den büyük yada eşit bir sayı ise. :n1, n2 'den küçük bir sayı ise. :n1, n2 'den küçük yada eşit bir sayı ise. Mesela: if [ $DOSYASAYISI -ge 12 ] ; then echo Bir suru dosya var ; #birşeyler yap fi

96 if komutu mantıksal birliktelik ifade1 -a ifade2 :ifade1 ve ifade2 arasında ve(and) işlemi. ifade1 -o ifade2 :ifade1 ve ifade2 arasında veya(or) işlemi.! ifade : tersi (not) işlemi. Doğru ise yanlış. ( ifade ) : gruplamak için, içi doğru ise doğru. Mesela: if [ ( $DOSYASAYISI -ge 12 ) -a ( $SAY -lt 36 ) ] ; then echo Bir suru dosya var ; #birşeyler yap fi

97 until ve while komutuları until :test değeri yanlış olduğu sürece tekrar yap until ( -z $AD ) do #birşeyler yap done while :test değeri doğru olduğu sürece tekrar yap while read i j do cp $i $j done <dosyalistesi.txt

98 Crontab crontab -e #Dak. Saat Gün Ay Haftanın Günü # # hergün saat 15:00'da çalış 0 15 * * * /root/saat15-oldu.sh # hergün 8:30, 16:30, ve 22:30'da çalıştır. 30 8,16,22 * * * /RS/istatistik/istatistik_al.sh # her 6 dakikada bir (60/10=6) çalış */10 * * * * /root/server_parca_degisimi.sh # her pazar saat 3:00'da çalış 0 3 * * 0 /yedek/yedek-al.sh

Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm

Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm C. Ahmet MERCAN İ TÜ Bi l i şi m Enst i t üsü 11 Hazi r an 2012 Bölüm 4 Kullanıcılar, Haklar 3 Kullanıcılar Linux'ta her kullanıcının bazı temel özellikleri vardır:

Detaylı

16-18 Nisan 2012 Pazartesi-Çarsamba 9:30-12:30. Temel Linux Eğitimi. Süha TUNA. http://www.be.itu.edu.tr/egitimler/

16-18 Nisan 2012 Pazartesi-Çarsamba 9:30-12:30. Temel Linux Eğitimi. Süha TUNA. http://www.be.itu.edu.tr/egitimler/ 16-18 Nisan 2012 Pazartesi-Çarsamba 9:30-12:30 Temel Linux Eğitimi Süha TUNA http://www.be.itu.edu.tr/egitimler/ Bölüm 1 Linux İşletim Sistemi Linux Linux, UNIX benzeri, açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir.

Detaylı

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler Süha TUNA Bilişim Enstitüsü UHeM Yaz Çalıştayı - 11.06.2012 İçerik 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı 2. Temel Linux Komutları 3. Sunucuya Uzaktan Bağlanma 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı Linux Linux,

Detaylı

Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak

Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak Gökhan SELAMET Terminal Penceresi / CLI Nasıl Açılır Standart Olarak Bilgisayar Adı Bulunduğu Dizin Kullanıcı Yetki Klasör Sistemi Terminalde çalışırken üç önemli

Detaylı

Linux altında komut satırında...

Linux altında komut satırında... -Kabuk (Shell) Unix ve benzeri işletim sistemlerinde kullanıcının komut yazmasını sağlayan, bu komutları yorumlayarak gerekli işlemleri yapan programlara kabuk (shell) adı verilir. Linux da bir kullanıcı

Detaylı

Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos

Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos Yardım Komutları Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos Yardım Komutları man komut Parametre olarak aldığı komut hakkında bilgiyi ekranda

Detaylı

Regular Expressions Version 0.1

Regular Expressions Version 0.1 Regular Expressions Version 0.1 Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr 2001 Özet Bu belge Linux and Unix Shell Programming adlı kitaptan faydalalınarak yazılmıştır. Kitabın yazarı David Tansley. İngilizce bilenler

Detaylı

man komut man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.)

man komut man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.) Yardım Komutları man komut Parametre olarak aldığı komut hakkında bilgiyi ekranda gösterir. man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.) Komut çalıştırıldığında uzun

Detaylı

Linux Dosya ve Dizin Yapısı

Linux Dosya ve Dizin Yapısı Linux Dosya ve Dizin Yapısı Dosya ve Dizin Sistemi Linux te kök dizin (/) sembolü ile ifade edilir. Windowsta kök dizin C: ise Linux ta / sembolüdür. 1 Kök dizini (/) İşletim Sisteminin çalışabilmesi için

Detaylı

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3.1. Dosya Sistemi Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak

Detaylı

Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır.

Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır. Genel amaçlı komutları Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır. help Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için help komut_ismi

Detaylı

Temel Linux Komutları

Temel Linux Komutları Yrd.Doç.Dr. Murat Olcay ÖZCAN Temel Linux Komutları Linux Komut Yapısı Örnek: > ls l /home/coldfish > cd /home/coldfish Yardım Komutları Linux ta komutlar hakkında yardım

Detaylı

Kazanımlar. Linux nedir? Linux dizin yapısı. Linux kabuğu nedir? Temel kabuk komutları. Bash programlama. Dosya işlemleri. Süreç yönetimi.

Kazanımlar. Linux nedir? Linux dizin yapısı. Linux kabuğu nedir? Temel kabuk komutları. Bash programlama. Dosya işlemleri. Süreç yönetimi. Linux 101 Kazanımlar Linux nedir? Linux dizin yapısı Linux kabuğu nedir? Temel kabuk komutları Bash programlama Dosya işlemleri Süreç yönetimi Sıkıştırma Sistem hakkında bilgi edinme Kullanıcı yönetimi

Detaylı

Temel Linux Eğitimi. İçindekiler

Temel Linux Eğitimi. İçindekiler Temel Linux Eğitimi İçindekiler 1. Linux Topluluğu ve Açık Kaynak Sistemlerde Kariyer İmkanları...3 1.1 Linux tarihsel gelişim ve popüler İşletim Sistemleri...3...3...3...3 1.2 Ana Açık Kaynak Uygulamalar...3...3...3...3

Detaylı

LİNUX. Dosyalar ve dizinler

LİNUX. Dosyalar ve dizinler LİNUX Dosyalar ve dizinler Dosya sistemi Linux işletim sisteminde de dosya ve dizinler diğer Unix türevi işletim sistemlerinde olduğu gibi hiyerarşik yapıya sahiptir. En üst düzeyde olan kök dizini olarak

Detaylı

Güvenli Kabuk: SSH. Burak DAYIOĞLU, Korhan GÜRLER {bd,kg}@dikey8.com

Güvenli Kabuk: SSH. Burak DAYIOĞLU, Korhan GÜRLER {bd,kg}@dikey8.com Güvenli Kabuk: SSH Burak DAYIOĞLU, Korhan GÜRLER {bd,kg}@dikey8.com İletişim Protokolleri ve Güvenlik Yaygın biçimde kullanılan pek çok iletişim protokolü, günün ihtiyaçları doğrultusunda, güvenlik gereksinimleri

Detaylı

*nix' lerde Etkin ve Pratik Arama Yöntemleri

*nix' lerde Etkin ve Pratik Arama Yöntemleri *nix' lerde Etkin ve Pratik Arama Yöntemleri /****************************************************************************** * Bâkır EMRE * * emre [at] enderunix [dot] org * * EnderUNIX Yazılım Geliştirme

Detaylı

Pardus ta Komutlarla Çalışmak

Pardus ta Komutlarla Çalışmak KONSOL KOMUTLARI Pardus ta Komutlarla Çalışmak Pardus üzerinde şu ana kadar tüm işlemlerimizi grafik ara yüz ile fare ve klavyeyi kullanarak gerçekleştirdik. Şimdiye kadar yaptığımız tüm işlemler ve daha

Detaylı

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1. Temel komutlar,dosya ve Dizin İşlemleri, Kullanıcı ve Grup İşlemleri

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1. Temel komutlar,dosya ve Dizin İşlemleri, Kullanıcı ve Grup İşlemleri AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1 Temel komutlar,dosya ve Dizin İşlemleri, Kullanıcı ve Grup İşlemleri https://www.youtube.com/channel/uc3bcgwoodnxga3i7oqjipta www.ayazagan.com İçindekiler LİNUX

Detaylı

LİNUX. Dosyalar ve dizinler

LİNUX. Dosyalar ve dizinler LİNUX Dosyalar ve dizinler Dosya sistemi Linux işletim sisteminde de dosya ve dizinler diğer Unix türevi işletim sistemlerinde olduğu gibi hiyerarşik yapıya sahiptir. En üst düzeyde olan kök dizini olarak

Detaylı

Linux'ta Kabuk ve Kabuk Programlama

Linux'ta Kabuk ve Kabuk Programlama Linux'ta Kabuk ve Kabuk Programlama Kabuk Nedir? Kabuk, kullanıcı ile bilgisayar sistemi arasındaki bir yazılım katmanıdır. Kabuk, kullanıcının hareketlerini yorumlayıp, işletim sistemini ve uygulamaları

Detaylı

Temel LINUX Komutları

Temel LINUX Komutları Ders 8 LINUX OS (Temel Komutlar) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Konsole kullanımı için birçok komut bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı betik (script) yazımında kullanılır. Burada gereksinim duyulan en

Detaylı

Kullanım şekli: cal Bu komut ile takvim görüntülenebilir.

Kullanım şekli: cal <ay> <yıl> Bu komut ile takvim görüntülenebilir. 2 Sistem Komutları Kullanım şekli: cal Bu komut ile takvim görüntülenebilir. Ay ve yıl bilgisi belirtilmediğinde, sadece içinde bulunulan ayın takvimi görüntülenecektir. Sadece yıl bilgisi verilirse,

Detaylı

Linux konsol uygulamaları ve BASH programlama

Linux konsol uygulamaları ve BASH programlama Linux konsol uygulamaları ve BASH programlama Aydın ÜSTÜN Selçuk Üniversitesi e-posta: austun@selcuk.edu.tr 04.07.2010 İçerik Giriş 1 Giriş Temel kavramlar SSH araçları 2 3 Editörler Bilim ve mühendislik

Detaylı

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK.

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK. Linux Dosya Yapısı Eren BAŞTÜRK basturkeren@gmail.com Giriş Kernel Derleme Ramdisk oluşturma /dev/shm Aygıtı Kabuk Programlama Dosya Türlerinin Sisteme Yüklenmesi Linux Dosya Yapısı Giriş Kernel Derleme

Detaylı

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları. Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları. Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr İçerik TR-Grid Altyapısı PBS Betik Dili PBS Seçenekleri PBS Betiğinin Hazırlanması PBS Komutları Uygulamalar TR-Grid Altyapısı - I

Detaylı

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr Üniversitelerde kullanılan mail sisteminin iki belirgin özelliği vardır. 1. Çok sayıda kullanıcı

Detaylı

Bir üst dizinde yer alan prog1 programını çalıştırmak için aşağıdaki komutlardan hangisini çalıştırmak gerekir?

Bir üst dizinde yer alan prog1 programını çalıştırmak için aşağıdaki komutlardan hangisini çalıştırmak gerekir? LİNUX AĞ YÖNETİMİ VİZE HAZIRLIK SORULARI lsmod aşağıdaki hangi bilgiyi verir? A) Bütün yüklü modüller B) Bütün güncellenebilir modüller C) En son kullanılan modüller D) Bütün kaldırılmış modüller E) Bütün

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

Kabuk Programlama (Bash)

Kabuk Programlama (Bash) Kabuk Programlama (Bash) Erkan Esmer Ocak, 2013 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Kabuk(Shell)............................................... 3 3 Çekirdek(Kernel).............................................

Detaylı

CHAPTER 3. ZAMANLANMIŞ GÖREVLER (Automated Tasks)

CHAPTER 3. ZAMANLANMIŞ GÖREVLER (Automated Tasks) CHAPTER 3 ZAMANLANMIŞ GÖREVLER (Automated Tasks) 3.1 Zamanlanm ış Görevler Linux ta belirli aralıklarla yapılması gereken görevler, zamanı gelince otomatik olarak çalıştırılacak şekilde yapılandırılabilir.

Detaylı

İşletim Sistemleri. İşletim Sistemleri. Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com. Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com.

İşletim Sistemleri. İşletim Sistemleri. Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com. Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com. İşletim Sistemleri Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com 1 S a y f a İÇİNDEKİLER 1. İşletim Sistemi 2. 3. Prosesler 4. İplikler 5. İplikler Arası

Detaylı

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr Üniversitelerde kullanılan mail sisteminin iki belirgin özelliği vardır. 1. Çok sayıda kullanıcı

Detaylı

LABORATUVAR ÇALIŞMASI 1 - Python a Giriş

LABORATUVAR ÇALIŞMASI 1 - Python a Giriş LABORATUVAR ÇALIŞMASI 1 - Python a Giriş Bu Çalışmanın Amacı Bu çalışmadaki amacımız, kullandığımız sistem ve kullanım hedefimiz için en uygun olan Python sürümünü bilgisayarımıza yükleyerek bilgisayarımızı

Detaylı

Temel Linux Bilgileri Türk Standardları Enstitüsü Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

Temel Linux Bilgileri Türk Standardları Enstitüsü Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Temel Linux Bilgileri Türk Standardları Enstitüsü Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Tarih 1 Temel Linux Kullanımı Temel Komut Serisi-1 Linux Dosya Sistemi Linux Komut Serisi-2 Network Ayarları

Detaylı

LINUX YAPISI VE KOMUTLARI

LINUX YAPISI VE KOMUTLARI LINUX YAPISI VE KOMUTLARI Bazı Özellikleri: Unix, komutların ve dosya isimlerinin küçük/büyük harf olmalarına dikkat eder. mozilla ve Mozilla tamamen farklı komutlar olabilir. Sisteme giriş yaptığınız

Detaylı

Pardus 2013 te Metin Editörleri

Pardus 2013 te Metin Editörleri METİN EDİTÖRLERİ Pardus 2013 te Metin Editörleri Editör metin düzenleyicisi demektir. Linux işletim sistemlerinde, metin oluşturma ya da düzenleme işlemleri için farklı metin düzenleyici programları vardır.

Detaylı

LİNUX SERVER TEMEL KOMUTLAR

LİNUX SERVER TEMEL KOMUTLAR LİNUX SERVER TEMEL KOMUTLAR Linux Server İşletim Sistemleri Nedir? Linux Server işletim sistemleri internet ortamında ücretsiz olarak indirilebilen ve ücretsiz olarak kullanılabilen işletim sistemleridir.

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 PHP Dosya İşlemleri Form yolu ile kullanıcıdan alınan bilgilerin veri tabanı yerine

Detaylı

moduli ssh_host_dsa_key.pub ssh_host_rsa_key ssh_config ssh_host_key ssh_host_rsa_key.pub ssh_host_dsa_key ssh_host_key.

moduli ssh_host_dsa_key.pub ssh_host_rsa_key ssh_config ssh_host_key ssh_host_rsa_key.pub ssh_host_dsa_key ssh_host_key. Ssh Sifreleme Sistemi Eger Freebsd 4.0 veya daha yüksek bir versiyonunu kullanıyorsanız sisteminiz OpenSSH ile beraber hazır halde gelmektedir.adından da anlaşılacağı gibi SSH şifreleme sisteminin açık

Detaylı

Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1. http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list

Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1. http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1 http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list Genel Bakış Labris ürünlerinin Aktif Dizin ile entegrasyonu yapılarak Güvenlik Duvarı,

Detaylı

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Doç. Dr. M. Akif CEVİZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M-Dosyaları Kontrol İfadeleri - İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

Detaylı

Sun Solaris Jumpstart Sistemi

Sun Solaris Jumpstart Sistemi Sun Solaris Jumpstart Sistemi Ömer Faruk Şen EnderUNIX Yazılım Geliştirme Takımı Üyesi ofsen at enderunix nokta org 4 Aralık 2007 Bu makalenin son halini http://www.enderunix.org/docs/solaris-jumpstart.pdf

Detaylı

Paralel Hesaplama - Beowulf Cluster

Paralel Hesaplama - Beowulf Cluster Paralel Hesaplama - Beowulf Cluster Bahadır Demircioğlu Ekim, 2013 Ev kullanıcıları büyük hesaplama gücüne ihtiyaç duyduğunda sahip oldukları işlemci gücü ya da RAM miktarı yetersiz gelecektir. Bu sorunları

Detaylı

1 STUNNEL NEDİR? 2 STUNNEL KURULUMU

1 STUNNEL NEDİR? 2 STUNNEL KURULUMU /*******************************************************\ * Gökhan ALKAN * gokhan [at] enderunix [dot] org * EnderUNIX Yazılım Gelistirme Takımı * http://www.enderunix.org * * Sürüm : 1.0 * Tarih : 06.08.2006

Detaylı

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir.

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir. MATRİS TRANSPOZU: Bir matrisin satırlarını sütun, sütunlarınıda satır yaparak elde edilen matrise transpoz matris denilir. Diğer bir değişle, eğer A matrisi aşağıdaki gibi tanımlandıysa bu matrisin transpoz

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 Yönetici olarak AntiKor a girmek için SshClient veya Putty programı kullanılır. IP olarak kurum içinden

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu

Kullanıcı Klavuzu www.fonosis.com Kullanıcı Klavuzu Kullanıcı Bakımı Anahtar Kelimeler Kullanıcı oluşturma Kullanıcı görüntüleme, listeleme, Kullanıcı yetkilendirme, ilişkilendirme Uygulama içerisinde dilediğiniz kadar

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a 5 S a y f a 6 S a y f a 7 şeklini alır. Bu durumda kullanıcı yasaklı konumdadır.

Detaylı

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı 15-18 Nisan 2009, ODTÜ, Ankara http://www.grid.org.tr/basarim09/ www.grid.org.tr İÇERİK PBS Betik Dili PBS Seçenekleri

Detaylı

Genel Bilgiler. Sistemimiz Güvenli Kabuk (Secure Shell/SSH) Protokülünü kullanan bağlan:ları kabul etmektedir.

Genel Bilgiler. Sistemimiz Güvenli Kabuk (Secure Shell/SSH) Protokülünü kullanan bağlan:ları kabul etmektedir. Sisteme Erişim İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı yayınıdır. Laboratuvar kullanıcılarının eğitimleri için düzenlenmiştir. İzin alınmaksızın ve referans

Detaylı

C Konsol ve Komut Satırı

C Konsol ve Komut Satırı C Konsol ve Komut Satırı Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 C:\> Konsol ekranı, işletim sistemi ve dosya yönetiminin metin tabanlı yönetilebilmesini sağlayan arabirimdir. Windows işletim sistemi ortaya çıkmadan

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

Merkezi İşlem. Birimi

Merkezi İşlem. Birimi VERİ: Kullanıcı veya bilgisayar tarafından sağlanırlar. Sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.. Veriler bilgisayarın giriş birimleri tarafından toplanırlar. Giriş İşlem Çıkış Önbellek

Detaylı

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK. basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK. basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com Linux Dosya Yapısı Eren BAŞTÜRK basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com Giriş Linux Dosya Yapısı Linux Dosya Sistemleri Ubuntu İşletim Sistemi Komut Satırında Linux Linux Dosya Yapısı Giriş Linux Dosya

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

$ rm dosya1 dosya2 dosya3 dosya4 dosya5 dosya6 dosya7 dosya8

$ rm dosya1 dosya2 dosya3 dosya4 dosya5 dosya6 dosya7 dosya8 Joker karakterler Günlük Linux kullanımında çok defa bir operasyonu tek seferde birden fazla nesne için çalıştırmak isteyebileceğiniz (rm gibi) durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda, aşağıdaki

Detaylı

yazılabilir. Bundan sonra programın ismi yazılıp enter tuşuna basıldığı zaman bir program Linux komutuymuş gibi çalışacaktır.

yazılabilir. Bundan sonra programın ismi yazılıp enter tuşuna basıldığı zaman bir program Linux komutuymuş gibi çalışacaktır. DERS 8: 7. Kabuk Programlamaya Giriş Her kabuğun kendine özgü programlama dili yapısı vardır. Bash kabuğu ise güçlü programlama özellikleriyle karmaşık programların rahatça yazılmasına izin verir. Mantıksal

Detaylı

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI Visual basic kodları yazılırken, yapılması istenen işlerin yanı sıra sistem ile ilgili bazı işlerin yapılması da (klasör oluşturma silme,

Detaylı

CYGWIN KURULUMU ve KULLANIMI

CYGWIN KURULUMU ve KULLANIMI CYGWIN KURULUMU ve KULLANIMI Cygwin, Microsoft Windows işletim sistemi üzerinde çalışan, open source, bir UNIX simülatörüdür. Cygwin`in asıl amacı *nix türevi sistemlerde yer alan yazılımların Windows

Detaylı

OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I BÜTÜNLEME SINAVI

OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I BÜTÜNLEME SINAVI OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I BÜTÜNLEME SINAVI 23.01.2016 1. (6 puan) İnternetten, kod.txt isimli bir dosyayı Linux kurulu bir

Detaylı

WebInstaller. 1. Kurulum Đçin Gereksinimler

WebInstaller. 1. Kurulum Đçin Gereksinimler WebInstaller Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama E-Netsis.Net uygulamasının kurulumu Netsis\ENetsis.Net\Kurulum dizininde bulunan NetsisWebInstall.exe

Detaylı

Apache üzerinden Red Hat 5 yüklenmesi

Apache üzerinden Red Hat 5 yüklenmesi Apache üzerinden Red Hat 5 yüklenmesi Erdal YAZICIOGLU Sistem ve Ağ Mühendisi 21.07.2008 MAKALEDE KULLANILAN KISALTMALAR: RHEL = Red Hat Enterprise Linux GUI = Grafical User Interface (Grafiksel Arayüz)

Detaylı

Shell(Bash,sh, zsh,) Programming- Kabuk Programlama

Shell(Bash,sh, zsh,) Programming- Kabuk Programlama dostaki bat dosyasi gibi çalışabilir dosyalar oluşturma Linux altında hızlı ve pratik programlama yapmanın en kısa yolu shell(kabuk) programlamadır diyebiliriz. İşletim sisteminin doğal komutlarını çalıştırma

Detaylı

SAMBA Linux Dosya Sunucusu

SAMBA Linux Dosya Sunucusu SAMBA Linux Dosya Sunucusu Serkan Kenar serkan.kenar@iliskisel.com.tr serkan@ieee.metu.edu.tr Samba Nedir? Portekizce, ritm ve dans anlamına gelen bir kelime SMB/CIFS istemcilerine dosya ve yazıcı paylaşımı

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

Windows XP Professional Kurulumu

Windows XP Professional Kurulumu Windows XP Professional Kurulumu ve YönetimiY Kuruluma Geçmeden Önce XP HOME EDİTİON / XP PROFESSİONAL ONAL ARASINDAKİ FARK Şimdi Kuruluma Geçelim elim XP Cd mizi takıyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz

Detaylı

Linux Dosya Sistemi Yapısı. Dosya Sistemleri:

Linux Dosya Sistemi Yapısı. Dosya Sistemleri: Linux Dosya Sistemi Yapısı Dosya Sistemleri: Dosya sistemi(file system), disk üzerindeki dosyaların organize edilmesi, saklanma biçimidir. İşletim sistemi, sabit diski belli bir düzene göre kullanır ve

Detaylı

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3.1. Dosya Sistemi Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

JasperReports Server ve Ireport raporlama Sistemi Kurulumu / Kullanımı 1. Bölüm 2. Bölüm 1- JasperReports Server ve Ireport Nedir?

JasperReports Server ve Ireport raporlama Sistemi Kurulumu / Kullanımı 1. Bölüm 2. Bölüm 1- JasperReports Server ve Ireport Nedir? JasperReports Server ve Ireport raporlama Sistemi Kurulumu / Kullanımı 1. Bölüm 1.1- JasperReports Server ve Ireport Nedir? 1.2- JasperReports Server ve Ireport Kurulumu 1.3- JasperReports Server Genel

Detaylı

Bilindik engelleme yöntemlerinin dışında olan, kurumsal web filitreleri nasıl aşılır?

Bilindik engelleme yöntemlerinin dışında olan, kurumsal web filitreleri nasıl aşılır? Bilindik engelleme yöntemlerinin dışında olan, kurumsal web filitreleri nasıl aşılır? Not : Yazdıklarım tamamen öğretim amaçlıdır. Yaşanacak her türlü sıkıntının sorumlusu uygulayan kişidir. Sorumluluk

Detaylı

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir.

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir. Eş zamanlı Scream! kullanımı Scream!, sismik ağın güçlü bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır. Varsayılan yapılandırma dosyası scream.ini dir ve ilk kullanım sırasında kendini otomatik olarak oluşturur.

Detaylı

Linux Sunucuları için Güvenlik İpuçları. Korhan Gürler, Burç Yıldırım {kg,by}@dikey8.com

Linux Sunucuları için Güvenlik İpuçları. Korhan Gürler, Burç Yıldırım {kg,by}@dikey8.com Linux Sunucuları için Güvenlik İpuçları Korhan Gürler, Burç Yıldırım {kg,by}@dikey8.com Planlama Sistemin vereceği hizmetin belirlenmesi Kullanılacak yazılımın seçilmesi İşletim Sisteminin ve yazılımların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Li u Ko ut Satırı Arayüzü(CLI), yüzlerce komutla çok

Detaylı

İstemci Sunucu ortamında dosya transfer işlemleri ve Sunucu ortamında işlem yapabilen iki parametreli bir yazılımdır.

İstemci Sunucu ortamında dosya transfer işlemleri ve Sunucu ortamında işlem yapabilen iki parametreli bir yazılımdır. 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Önemli Yazılım SSH, bilinmesi gereken yazılımdır. 1.1.1 SSH Secure Shall İstemci Sunucu ortamında dosya transfer işlemleri ve Sunucu ortamında işlem yapabilen iki parametreli bir

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler. Dizi Oluşturma. Tek Boyutlu Diziler

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU  PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler. Dizi Oluşturma. Tek Boyutlu Diziler PHP de Dizi-Değişkenler, Nesneler Dizilerle ilgili örneklere geçmeden önce aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Tabloda dizi kavramının mantığı açıklanmaktadır. Tablonun tamamını bir dizi olarak düşünün ve bu

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) A. Öğretmen Girişi a b c d B. Ana Menü a. Kullanıcı bilgisi : Bu alana yazılacak bilgiyi size Usta Aritmetik firması sağlamaktadır. b. Şifre

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak #include /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar*/ int main() { printf( "C diline hoşgeldiniz!\n"

Detaylı

program uc_hata implicit none integer : x(5),i

program uc_hata implicit none integer : x(5),i OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MET103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I FİNAL SINAVI 11.01.2016 1. (6 puan) İnternetten, kod.txt isimli bir dosyayı Linux kurulu bir bilgisayardaki

Detaylı

HUAWEI Cihazlara Erişim Yöntemleri

HUAWEI Cihazlara Erişim Yöntemleri HUAWEI Cihazlara Erişim Yöntemleri 24/06/2013 GİRİŞ Bir Huawei cihaza nasıl erişiriz sorusuna cevap vermek için, öncelikle belirlenmesi gereken, cihaz üzerinde ne yapılmak istendiğidir. Cihaza bir dosya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ YÖNETİMİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bay.t Destek. İnternetten Uzak Erişim. Kullanım Klavuzu

Bay.t Destek. İnternetten Uzak Erişim. Kullanım Klavuzu Bay.t Destek İnternetten Uzak Erişim Kullanım Klavuzu İnternetten uzak erişim için iki program kullanılmaktadır. Destek verecek işyerindeki bilgisayara Firebird SQL yüklenerek, bir dizin içine Lisans.exe,

Detaylı

Autofs. Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr

Autofs. Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr Autofs Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr 30 Eylül 2001 İçindekiler 1 Kurulum 2 1.1................................... 2 2 Konfigürasyon Dosyaları 3 3 Uygulama 4 3.1 Kullanıcı Dizinlerinin Düzenlenmesi...............

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

BÖLÜM 8 8. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ

BÖLÜM 8 8. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ BÖLÜM 8 8. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ 1969 yılında Bell laboratuarlarında çalışan Ken Thompson ucuz ve kolay bir programlama ortamı geliştirmeyi düşündü. Üzerinde çalıştığı Uzay Gezisi (Space Travel) adlı programı,

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir.

Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir. Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir. - GNU/Linux : Açık kaynak kodlu işletim sistemi çekirdeğidir. Serbest paylaşım ve değiştirilebilme özelliği bulunmaktadır. - İşletim sisteminin

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 11: : Birçok programda, bazı verilerin disk üzerinde saklanmasına gerek duyulur. Bütün programlama dillerinde, sabit disk sürücüsü (Hard Disk Drive, HDD) üzerindeki verileri okumak veya diske veri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Unix başlangıçta birden fazla kullanıcıyla çalışmak

Detaylı

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI WINDOWS TA JAL IN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL derleyicisi aslında Jal.exe isimli tek bir dosyadan oluşur. Jal.exe derleyici programı, yazılan JAL programı

Detaylı

GRAFİK TASARIM. ACTION SCRIPT 3.0 Ders1 YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA

GRAFİK TASARIM. ACTION SCRIPT 3.0 Ders1 YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA GRAFİK TASARIM ACTION SCRIPT 3.0 Ders1 YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA Kod Parçacıklarını Kullanma ve Flash Timeline'ında Gezinme Code Snippet Panelini Kullanarak ActionScript Ekleme Timeline'a Kod Yerleştirme

Detaylı