Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 KRUVAZĐYER LĐMANLARINDA YER SEÇĐMĐ Ersel Zafer ORAL 1, Yeşim COŞAR 2, Ayşe DANACI 3 ve Soner ESMER 4 1Dr., Margen Deniz ve Kara Araştırmaları, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, 2 Yrd. Doç.Dr., DEÜ Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 3 Müh.Plan Đş Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, 4 Doç.Dr., DEÜ Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, Özet Kruvaziyer limanlar deniz turizminin en önemli altyapısını oluşturmaktadır. Son yıllarda bölgesel gelişme modeli olarak kruvaziyer turizme olan ilgi artmıştır. TCDD Đzmir Limanı ve Park Hopa Limanı gibi mevcut limanlar kendilerini kruvaziyer gemilere ve yolculara hizmet verebilmek için girişimlere başlamışlardır. Ayrıca Fethiye Kruvaziyer Limanı gibi yeni liman yatırımları da gündeme gelmiştir. Kruvaziyer limandan beklenen başarı düzenli gemi ve yolcu trafiğine ulaşabilmektir. Yeni bir kruvaziyer limanın başarılı olabilmesinin ilk şartı ise yer seçiminin doğru yapılmasıdır. Kruvaziyer limanlarda yer seçiminde sadece kıyı mühendisliği yeterli olmamaktadır. Bunun yanında deniz turizmi ve bölgenin turistik özellikleri de belirleyicidir. Bu çalışmada kruvaziyer liman yeri seçiminde dikkate alınması gereken özellikler analiz edilmiştir. Site Selection of the Cruise Port Cruise ports form the most important infrastructure of sea tourism. Interest for cruise tourism as regional development model have increased during the last years. Operating ports such as TCDD Đzmir Port and Park Hopa Port have started undertakings to serve cruise ships and passengers. Also new port investments such as Fethiye Cruise Port are in the agenda. Expected success of a cruise port is to reach a steady level of ship and passenger traffic. First requirement for a new cruise port to be successful is the correct site selection. Coastal engineering by itself is not enough for cruise port site selection. Marine tourism and regional touristic features are also deterministic. Required specifications that need to be considered for cruise port site selection are analyzed in this study. Anahtar Kelimeler: Deniz turizmi, kurvaziyer limanlar, yer seçimi

7 Giriş Son yıllarda Dünya turizm sektöründe önemli değişimlerin olduğu görülmektedir. Alternatif ürün gruplarına ihtiyaç duyulmaya başlanmış ve turizm sektöründe ürün çeşitliliği kendisini göstermeye başlamıştır. Kruvaziyer turizm de önemli turistik ürün çeşitlerinden bir tanesidir (Coşar, 2013). Dünyada ve Türkiye de deniz turizmi faaliyetlerinden birisi olan kruvaziyer turizmine olan talep sürekli artmaktadır. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği nin verilerine göre kruvaziyer endüstrisi son 10 yılda her yıl ortalama % 6.33 oranında büyümüştür yılında sektörün 21 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyar doların üzerinde gelir düzeyi ile gelişimini sürdürmesi beklenmektedir. Kurvaziyer turizminin iki önemli bileşeni olan kruvaziyer gemileri ve kruvaziyer limanları, artan yolcu sayısına, yolcuların zaman içinde değişen ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak fiziksel yapılarını ve sundukları hizmetleri geliştirmektedir. Bu gelişim gemi ayağında mevut gemilerin modernizasyonu, boyutları ve kapasitesi büyüyen yeni mega gemilerin inşası, verilen hizmetlerin ve aktivitelerin geliştirilmesi, sefer programlarının yenilenmesi yönünde yansırken, liman ayağında mevcut limanların alt/üst yapılarının ve verilen hizmetlerin geliştirilmesi ya da yeni liman inşası olarak kruvaziyer sektörüne yansımaktadır. Kruvaziyer turizminin iki önemli bileşeni olmasının doğal sonucu olarak sektörün iki önemli oyuncusu vardır. Bunlar kruvaziyer gemi ve liman işletmecileridir. Kruvaziyer gemi işletmelerinin yeni gemi inşa kararı almalarında en önemli etkenler öncelikle yolcu talebinin artması daha sonra yolcu istek ve beklentilerinin değişmesidir. Benzer durum kruvaziyer liman işletmeleri içinde geçerlidir. Her iki açıdan da ana hedef, talebin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Yeni bir kruvaziyer limanı söz konusu olduğunda limanın yer seçimi, değerlendirilmesi gereken en öncelikli konulardan birisidir. Hangi yük türüne hizmet ederse etsin liman yeri seçimi, geri dönüşü mümkün olmayan bir karardır. Bu çalışmada kruvaziyer turizmine yeni bir ürün olarak sunulacak liman tesislerinin yer seçimini etkileyen faktörler değerlendirilmektedir. Kruvaziyer limanlarında yer seçimi, çok farklı disiplinlerin birlikte değerlendirme yapmasını gerektiren çok yönlü bir konudur. Kruvaziyer Turizm Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Kruvaziyer gemiler, gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinliklerine uygun üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracıdır şeklinde Tanımlanmıştır. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinde Kruvaziyer liman organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman

8 hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı limandır. Kruvaziyer turizmde pazarlanan ürün liman değil turizm çekiciliğine sahip olan destinasyon ve her biri birer yüzer lüks otel olan kruvaziyer gemisidir. Kruvaziyer turizm günümüzde ulaştığı ekonomik büyüklük ve etki alanı ile ayrı bir sektör haline gelmiştir. Her geçen gün daha büyük ve modern gemileri ile sektör büyürken ticari limanlara ve yolcu terminallerine yanaşan kruvaziyer gemilere hizmet vermek üzere kruvaziyer limanlar ve terminaller planlanmaya ve inşa edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda dünya turizmi içinde kruvaziyer turizminin payı artış göstermektedir yılına bakıldığında toplam milyar dolar olan dünya turizm gelirlerinin % 3.2 si olan 34.5 milyar dolar kruvaziyer turizminden elde edilmiştir yılında Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre kruvaziyer turizminin bu kadar cazip olmasının nedenleri şu şekilde açıklanmıştır (www.iccl.org/faq/cruising.cfm). Bir kruvaziyer gemi, insanların bir tatilde isteyebileceği hemen hemen her şeyi sunmaktadır: heyecan, dinlenme, macera, kaçış, keşfetme, uygun fiyat v.b. Bütün bu değişkenlere kruvaziyer turizmi ile istenildiği ölçüde zahmetsizce ulaşılabilmektedir. Yapılan bir anket kruvaziyer gemi ile tatile çıkanların tatillerini tahminlerinin ötesinde iyi ve çok iyi bulduklarını ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda, kruvaziyer gemi yolcularının büyük çoğunluğu yolculuklarında kendilerini mutlu eden şeylerin başında geminin konforu kendilerine iyi davranılması ve pek çok yeri ziyaret etme fırsatının olması olarak belirlemiştir. Kruvaziyer turizmi, fiyat / satın alınan değer oranı açısından diğer tatil türlerine oranla daha uygundur. Denizde yapılan tatilde barınma, yemekler, eğlence, birinci sınıf hizmet ve diğer lüks seçenekler fiyata dahildir. Her yıl kruvaziyer gemilerle yolculuğa çıkanların yaklaşık %40-45 ini ilk kez katılanlar oluşturmaktadır. ABD deki kruvaziyer turizm yolcuları genelde evli, yıllık geliri dolar civarında, kolej mezunu, ve bir işte çalışan kişilerden oluşmaktadır. Genelde partnerleriyle birlikte ortalama 6.2 gün gemide

9 kalmakta ve bu süre içerisinde kendilerine kişi başı 1,650 ABD Doları bir maliyet çıkmaktadır. Bu fiyata hava transferleri dahil değildir. Đster ilk kez kruvaziyer yolcusu olanlar olsun, isterse düzenli olarak bu seyahate çıkan müşteriler olsun, kruvaziyer turizmini tercih edenler bir kruvaziyer tatilinin en iyi yönlerini istediklerini, istedikleri kadar çok ya da az yapma özgürlüğü, eğlence ve hesaplı fiyat olarak göstermektedirler. Günümüzün lüks kruvaziyer gemilerinde tam teşekküllü SPA merkezlerinden sağlık kulübüne, özel restoran ve gurme seçeneklerinden profesyonel çocuk kulüplerine; spor etkinliklerinde golften dağcılığa kadar ve internet merkezleri de dahil olmak üzere her yaşta ve zevkte yolcuya hitap eden seçenekler bulunmaktadır. Günümüzün kruvaziyer gemileri gerek ana makine gerekse pervane sistemlerinde; atıkların değerlendirilmesinde ve haberleşmede en son teknolojik yenilikleri kullandıklarından çevreye daha duyarlı, daha güvenli ve daha kullanışlı gemiler olarak öne çıkmaktalar. Kruvaziyer seyahati yolculara güvenli ve konforlu bir şekilde dünyanın en uzak bölgelerine, tarihi değerdeki şehirlere ve adalara ulaşmaları olanağını vermektedir. Kruvaziyer endüstrisi eğitime ve seyahat acentelerine yaptığı yatırım sonucunda tüketicilere kendi kişisel yaşam tarzlarına, zevklerine ve bütçelerine uygun seçimi yapmalarını sağlayacak profesyonel destekler sunmaktadır (Đstikbal, 2006). Đspanya nın Barselona limanı son iki yıldır Akdeniz de en fazla kruvaziyer yolcunun ziyaret ettiği liman olmuştur. Barselona limanına 2011 yılında 2.7, 2012 yılında ise 2.4 milyon yolcu gelmiştir. Đtalya nın başkenti ve en önemli turizm merkezi olan Roma ya yakınlığı ile önem kazanan Civitavecchia limanı, Barselona limanından sonra Akdeniz deki en önemli kruvaziyer limanıdır. Civitavecchia limanına 2011 yılında 2.4 milyon ziyaretçi gelirken bu rakam 2012 yılında 2.2 milyon yolcuya gerilemiştir. Bunlardan başka Đtalya nın Venedik, Yunanistan ın Pire, yine Đtalya nın Napoli ve Livorno limanları yılları arasında bir milyon yolcunun üzerinde kişiye hizmet vermiş Avrupa nın önemli limanlarıdır (Oral vd, 2014). Dünyada kruvaziyer turizmin her geçen yıl büyümesi ile birlikte, Türkiye de kruvaziyer turizmde sahip olduğu avantajlardan yararlanmak için yeni yatırımlar yapma yoluna gitmektedir. Kruvaziyer limanların yer seçimi için hayati önem taşıyan konulardan bir tanesi de destinasyonun sahip olduğu çekiciliklerdir. Turistleri turizme katılmak amacıyla yer değiştirmeye iten en temel neden destinasyonda var olan çekiciliklerdir. Turizmin var oluş nedeni

10 çekiciliklerdir (Yurtseven ve Can, 2002). Tatil kararı verilirken gidilecek destinasyonun çekicilikleri ve bu çekiciliklerin ulaşılabilir olması önemli etkenlerin başında gelmektedir. Çekiciliklerin kullanım amacına göre sınıflandırılması literatürde yaygın olarak görülen bir sınıflandırma çeşididir (Mehmetoğlu ve Abelsen, 2005). Bu sınıflandırmada çekicilikler sekiz grupta ele alınmaktadır. Bunlar; doğal çekicilikler, tarihi çekicilikler, kültürel çekicilikler, özel dönemsel çekicilikler ve etkinlikler, konulu parklar, eğitim amaçlı çekicilikler, rekreasyon ve diğer çekicilikler. Alhemoud ve Armstrong (1996) ise turizm çekiciliklerini dört temel gruba ayırmaktadırlar. Bunlar; doğal çekicilikler, tarihi çekicilikler, kültürel çekicilikler ve yapım çekicilikler olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal çekicilikler arasında mağaralar, göller, ormanlar, denizler, nehirler, koruma altındaki alanlar, milli parklar, kaplıcalar sayılabilir. Tarihi çekicilikler arasında; tarihi amaçla kullanıma açılmış antik kentler, müzeler camiler, saraylar, kiliseler, eski yerleşim yerleri, anıtlar yer almaktadır. Kültürel çekicilikler ise; bir toplumun sahip olduğu dil, din, ahlak, hukuk, gelenek, davranış ve zevkler, görenekler, sanat, ekonomi, felsefi ve bilimsel eğitimleri, gibi toplumun kurum ve yaşamının oluşturduğu bir bütündür (Usta, 2001,165). Yerel mimariyi incelemek; halk festivallerine katılmak; geleneksel dansları ve kutlamaları seyretmek ve yerel el yapımı sanat eserlerini satın almak, kültür turizminin önemli boyutlarını oluşturur (Peleggi 1996; Besculides, Lee and McCormick 2002). Yapılan araştırmalarda turizm çekiciliklerinin arasında tarihi çekiciliklerin en üst sıralarda yer aldığı görülmektedir (Geoldner and Richie, 2003, 221). Kültür, turist tecrübelerine etki eden önemli faktörlerden biridir (Duman ve Kozak, 2013).Kültürel çekiciliklere sahip destinasyonların ise prestiji artarken rakiplerine karşı üstünlük kazanmaktadırlar. Kültürel çekiciliklerin sayısının artması ile hem turistlerin hem de yerel halkın yaşam kalitesi artmaktadır (Đçöz, 2007). Turizm destinasyonlarında turistler için en önemli unsurlar arasında restoran, kafe, tuvalet, satış mağazaları vb işletmelerin yer alması sayılabilir. Satış mağazalarında satılan hediyelik eşyaların logo ve slogan tasarımlı olması çekiciliklerin marka değerini güçlendirmektedir (Đçöz, 2007). Turistlerin destinasyon tercihleri üzerinde etkili olan çeşitli faktör vardır. Pragay ve Ryan (2011) bu faktörleri itici ve çekici faktörler olarak iki grupta incelemektedir. Psikolojik ve içsel faktörler itici faktörleri oluştururken; destinasyon imajı dışsal faktörleri oluşturmaktadır (Yoon ve Uysal, 2008). Đtici faktörler bir destinasyonun turistler tarafından tercih edilip edilmeyeceğini belirlerken; çekici faktörler hangi destinasyonun tercih edileceğini belirlemektedir (Klenosky, 2002). Doğal kaynaklar tarihi kültürel değerler, konaklama ve ulaşım olanakları, altyapı ve rekrasyon etkinlikleri çekici faktörler bir diğer deyişle arz yönlü faktörler olarak bilinmektedir (Kim Lee ve Klenosky, 2003). Alışveriş olanakları, kişisel ve çevresel güvenlik gibi faktörler de önemli çekici faktörler arasında yer almaktadır (Hsu, Tsai ve Wu, 2009). Çekici faktörlerin etkin bir şekilde kullanılması turistlerin destinasyon seçimini etkileyeceği gibi destinasyonun pazardan daha fazla pay alması üzerinde de etkili olacaktır.

11 Turistler belli bir destinasyona gitmeye karar verdikleri andan itibaren ya haberdar oldukları çekicilikleri görmek isteyecekler ya da destinasyonla ilgili farklı kaynaklardan elde ettikleri bilgiler, onlarda bu çekicilikleri ziyaret etme isteği uyandıracaktır (Richards, 2002). Kruvaziyer Limanlarında Yer Seçimi Kruvaziyer turizmde belirleyici olan kruvaziyer hatlardır. Kruvaziyer limanın düzenli uğrak yapacak bir kruvaziyer hattı çekebilmesi ancak kruvaziyer yolcuların uğrak limanlarında turistlik bir ürünün varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle mevcut kruvaziyer limanlar incelendiğinde, bu limanların tarihi ve doğal güzelliklere erişimin kolay olduğu yerlerde konuşlandığı görülmektedir. Zaman içinde gemi sayısının, gemilerin sefer sayısının ve yolcu kapasitesini artması, sadece kruvaziyer gemilerine hizmet veren uzmanlaşmış terminallerin oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Yolcu talebine bağlı olarak gemi boyutları ve dolayısıyla taşınan yolcu sayısı da artmaktadır. Aynı anda birden fazla geminin yanaşması durumunda ortaya çıkacak tüm olumsuz etkilerin asgari düzeye indirilmesi için iyi planlanmış yeni terminaller yapılası gerekmektedir. Đnşa edilmesi düşünülen yeni bir kruvaziyer limanı için yapılacak fırsat analizleri ve fizibilite çalışmalarında en önemli başlıklardan birisi liman yeri seçimidir. Liman yeri seçimini etkileyen birçok faktör olduğu gibi, alınan yer kararının limanın işletilmesinde ve limana olan talepte çok önemli etkileri vardır. Çok disiplinli bir konu olduğu düşünülen kruvaziyer limanı yer seçimini etkileyen faktörler 6 ana başlık altında değerlendirilmiştir (Şekil 1).

12 Şekil 1: Kruvaziyer limanı yer seçimini etkileyen faktörler Şekil 1 de gösterilen 6 temel faktörün kapsamı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir: Turizm: Kültürel, tarihi ve doğal alanlara (Cazibe merkezleri) yakınlık, Liman kullanıcıları: Özellikle limanın ana kullanıcısı olan kurvaziyer gemi operatörlerinin istek ve beklentileri, Çevre:Liman sahasının fiziksek, biyolojik ve kimyasal özellikleri, Soso-Ekonomik: Đş gücü, endüstri, ticaret ve eğitim düzeyi vb., Alt yapı: Yeterli saha, ulaştırma, enerji, su, kanalizasyon ve minimum tesisler (yeme, içme, WC, otel v.b.), Mühendislik Özellikler, Oşinografik, topoğrafik, batimetrik, jeolojik meteorolojik, özellikleri. Yeni kruvaziyer limanlarında yer seçiminde asgari olarak göz önünde bulundurulması gereken hususlar; a) Liman gerek yatırım gerekse işletme aşamasındaki faaliyetleri ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik çevreyi olumsuz etkilemeyecek bir konumda bulunmalıdır. Yapım ve işletme aşamasında oluşacak muhtemel etkiler geçici ve kısa süreli olmalıdır. Seçilen alanın oluşacak veya oluşabilecek etkileri yüksek oranda tolere edebilecek bir konumda bulunması gerekmektedir. b) Seçilen alan Milli Parklar, Tabiat Alanları, Tabiat Koruma Alanları içinde yer almamalıdır. Yaban Hayatı Türlerinin Yaşam Ortamı,

13 Orman Alanı, Tarım Alanı, Tarımsal Kalkınma Alanı, Sulanan 1.,2.,3. sınıf ve kuru şartlarda 1. ve 2. sınıf tarım alanı, Özel Mahsul Plantasyon Alanı olmamalıdır. Sulak alanlar, derinliği 6 metreyi geçmeyen tatlı, acı sulu ve tuzlu göl, lagün (dalyan), akarsu, sazlık, bataklık ve turbiyer ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan etkisinde kalan Hassas Yöreler kapsamında yer almamalıdır. Kültür Varlıkları, Sit, Koruma Alanı olarak tespiti ve tescili yapılan alanlar içinde olmalıdır. Kültürel Miras ve Doğal Miras statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlarda bulunmamalıdır. c) Liman kruvaziyer turizme konu olan hedef cazibe merkezlerine yakın olmalıdır. Seçilen liman alanı turistlerin ilgi alanlarına giren ve görmeyi arzu ettikleri merkezlere gerek ulaşım mesafesi gerekse, ulaşım konforu temel alındığında elverişli bir konumda bulunmalıdır. d) Liman için seçilen bölge sosyo-ekonomik özellikleri (bölgenin gelişmişlik düzeyi, eğitim düzeyi, yetişmiş iş gücü durumu, ticari olanakları, şehircilik ve endüstri durumu, gibi tüm sosyal ve ekonomik göstergeler) itibarı ile turizme yatkın olmalıdır. e) Liman elektrik, su, kanalizasyon yol gibi temel altyapı imkanlarına sahip olmalıdır. Zira söz konusu altyapının limana ulaştırılması yalnızca maliyeti arttıran bir unsur değildir. Ayrıca temel altyapının liman sahasına ulaştırılması değişik amaçla kullanılan arazilerin vasfını değiştirecektir. f) Liman için seçilen bölgede liman için yeterli büyüklükte geri saha bulunmalıdır. Liman tesisleri ve özellikle tur otobüslerinin park alanları aynı anda liman sahasına inecek yolcuların rahat erişebileceği büyüklükte ve uygun geometride olmalıdır. Kruvaziyer yolcusunun geldiği bir şehirde, o şehre ilişkin göreceği ilk ve son şey kruvaziyer liman olacaktır. Bu nedenle yeterli büyüklükte ve konforlu terminal alanı oluşturabilecek bir geri saha olmalıdır. g) Liman için seçilen alanın geri sahasında yoğun kentsel yapılaşma bulunmamalı, liman yatırımı içinde yer alan yapılar (terminal binası, kamu otoriteleri binası vb) liman geri sahasında bulunan konutların önünü kapatmamalı, rahatsızlık vermemelidir. h) Liman için seçilen bölgenin ulaşım olanakları (yeterli karayolu bağlantısının olması, mevcut kasaba veya şehrin durumu, gb.) açısından elverişli olmalıdır. Gerek bulunduğu kente, gerekse liman çevresindeki turistlerin merak duygusunu çekecek, cazibe merkezlerine ulaşımın kolay olması istemektedir.

14 i) Liman olarak seçilen alanın deniz ulaşım özellikleri (mevcut deniz trafiği, navigasyon, yük ve yolcu yoğunluğu, gb.) elverişli olmalıdır. Limanının yaklaşım rotaları üzerinde seyre emniyetsiz olarak adlandırılan su çekimi sınırlaması ve sefer imkanlarını sınırlayıcı önemli bir engel bulunmamalıdır. Limanını kullanan her özellikteki geminin güvenli ve kolay manevra yapmasını sağlayacak yeterli alan bulunması gereklidir. Her meteorolojik koşul ve deniz şartı altında liman emniyetli olmalıdır. j) Liman için seçilen bölgenin coğrafyası (topoğrafyası, batimetrisi, kıyı çizgisinin mevcut durumu, gerekli olan korunmuş saha ile doğal korunma imkanları) elverişli bir konumda olmalıdır. Geri saha topografyası alan kazanmak amacı ile büyük hacimli hafriyat gerektirmemelidir. Benzer şekilde su derinlikleri itibarı ile yüksek hacimli tarama ihtiyacı bulunmamalıdır. k) Meteorolojik özellikler ve iklim durumu (Hakim rüzgar yönleri, esme süreleri ve şiddetleri, sıcaklık, yağış, sis, nem, gün ışığı uzunluğu gb. rasat değerleri) elverişli olmalıdır. Deniz turizmi için en önemli konu meteorolojik koşullardır. Şiddetli rüzgar ve yağış, görüş mesafesinin az olması, gün ışığı uzunluğunun kısa olması istenmeyen durumlardır. Mevsimsel özellikler nedeniyle deniz sezonunun uzun olması avantaj sağlamaktadır. l) Seçilen saha jeolojisi, jeoteknik özellikleri, jeomorfolojik özellikleri, depremsellik durumu (genel jeolojisi, mevcut faylar, yapısal ve tektonik oluşumlar, zemin özellikleri, deniz dibi kum hareketleri, kıyı bölgesindeki erozyon ve akümülasyon vb.) yönünden liman yatırımına uygun olmalıdır. Liman inşaat maliyetini doğrudan etkileyen faktörlerin başında zemin özellikleri gelmektedir. Taşıma kapasitesi düşük, zayıf zeminler inşaat maliyetini arttırmaktadır. Bölgeden geçen aktif faylar ise deprem riskini arttırmakta ve tesisin yapı güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Dalga ve akıntı etkileri ile oluşan kum hareketleri ve karadan yüzey suları ve meteorolojik etkilerle denizde sediment taşınımının oluşturduğu sığlaşma limanlar için önemli bir problemdir. Liman içi sığlaşma probleminin olmaması yada en az olması istenmektedir. Denize malzeme taşınmasının fazla olduğu dere mansapları limanlar için uygun yerler değildir. m) Seçilen alan bölgenin oşinografik özellikleri (dalga iklimi, deniz akıntıları, uzun periyotlu deniz seviyesindeki değişimler, gel-git miktarı ile suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri) yönü ile liman yapımına elverişsiz özellik barındırmamalıdır. Deniz şartları ve

15 meteorolojik özellikler gemilerin limanına ulaşımına ve iskelede barınma koşullarına olumsuz etki yapmamalıdır. Kruvaziyer turizm gün geçtikçe kitle turizmine dönmektedir. Birim maliyeti düşürmek ekonomik ölçeği yakalamak amacı ile gemi boyları büyümektedir. 330 m. 360 m. arasındaki gemi siparişlerinde artış vardır. Kruvaziyer gemilerinin günümüzdeki ortalama boyu ise 250 metredir. Seferde olan kruvaziyer gemilerin %39 u 25 bin GRT nin altındadır. 25 bin 50 bin GRT arasında kalan gemi oranı %18 dir. 100 bin GRT un (300 metre ve üstü) üstündeki olan gemi oranı ise %14 tür. Gemilerin neredeyse tamamı 10 metre draftdan daha düşüktür. Grafik 5.2. Kruvaziyer gemi dağılımı Kruvaziyer limanların en kritik konularından birisi yeterli kara alanına sahip olmasıdır. Ortalama büyüklükte bir gemi ile kente gelen turistlerin gezmek istedikleri yerlere ulaşımları için ortalama 60 otobüse ihtiyaç vardır. Gemi boyutlarındaki büyümeye paralel olarak taşınan yolcu sayısı da artmaktadır. Aynı anda birden fazla geminin yanaşması durumunda otobüslerin liman içinde, liman kapı çıkışında ve kent trafiğinde bir yoğunluk oluşturmaması için planlı yeni terminaller yapılası gerekmektedir. Sonuçlar ve Öneriler Đşletmecilik açısından limanın yer seçimini etkileyen faktörler, liman kullanıcılarının liman seçimini etkileyen faktörlerle ortak noktalara sahiptir. Aynı şekilde bir kruvaziyer gemi hattının bir limanı sefer programına alma kriterleri ile bir liman işletmecisinin/yatırımcısının bir limanı işletmeye talip olma kriterleri de genel olarak benzerdir. Kruvaziyer liman öncelikli olarak

16 turizm altyapısıdır. Ancak yüksek turizm potansiyeline sahip bir bölgede yapılan kruvaziyer liman kruvaziyer hatların düzenli uğrak yaptığı bir liman haline gelebilir. Mühendislik bakış açısı ile kruvaziyer liman yer seçiminde göz önünde bulundurulan kriterler ticari bir liman yer seçiminden faklı değildir. Kruvaziyer limanların yer seçimindeki ayırıcı özellik bölgenin turizm nitelikleri ve kruvaziyer hatların stratejileridir. Turizm sektörü açısından; kruvaziyer seyahatlerin temel amacı gidilecek destinasyonda var olan turistik çekicilikleri ziyaret etmektir. Kruvaziyer yolcuların ilgisini çekebilecek bir destinasyonun doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip olması gerekmektedir. Yolcular uğradıkları her limanda yakın mesafeli turlar satın almakta ve şehir turlarına katılarak alış veriş yapmaktadırlar. Kruvaziyer limanlara baktığımızda, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olmasının yanı sıra halı, kilim, kuyum, hediyelik eşya, eğlence vb. hizmetler sunan destinasyonlar ve bu destinasyonlara yakın yerler olduğunu görmekteyiz. Örneğin Kuşadası Limanı, Efes Antik Kent e ve birçok ören yerine olan yakınlığının avantajlarından yararlanarak ülkenizdeki limanlar içerisinde % 38 lik olan en büyük payı almaktadır (Kuto, 2012). Ayrıca Kuşadası bir destinasyon olarak kruvaziyer gemilerle gelen turistlere kilim, kuyum, hediyelik eşya, eğlence vb. imkanlar da sunmaktadır. Kruvaziyer limanın yer seçimi yapılırken destinasyonda mevcut olan turistik çekiciliklerden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Seçilecek olan yer hem yatırımcılar, hem de kruvaziyer turizmi tercih edecek olan turistler açısından da ayrı ayrı öneme sahiptir. Bu nedenle kruvaziyer liman için yer seçimine karar verilirken iyi bir fizibilite çalışması ile öncelikle destinasyondaki çekiciliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra mevcut çekiciliklerin ulaşılabilir ve kruvaziyer turistler için uygun mesafede olması önemlidir. Kruvaziyer limanlar yüksek yatırım bedeline karşın sınırlı bir gelire sahiptir. Kruvaziyer liman işletmeciliğinde asıl kazanan liman değil bölge ekonomisidir. Bu yönü ile kruvaziyer liman yeri seçiminde bölgenin turizm özellikleri ön planda tutulmalıdır. Kaynakça Aktaş, G., (2007). Turistik Çekicilikler. O., Đçöz (Edit.), Genel Turizm: Turizmde Temel Kavramlar ve Đlkeler içinde (99-114). Ankara: Turhan Kitabevi. Alhemoud, A. M. ve Armstrang, E. G., (1996). Image of Tourism Attractions in Kuwait. Journal of Travel Research. 34 (4): Besculides, A., Lee M. E. ve McCormick, P. J., (2002). Residents Perceptions of the Cultural Benefits of Tourism, Annals of Tourism Research, 29 (2):

17 Choice of Destination: A Case Study of Taiwan, Tourism Management, 30: CLIA, Cruise Lines International Association (2013) North America Cruise Industry Update. CLIA, Cruise Lines International Association (2013) The Cruise Indusrty. Coşar, Y., (2013). Yavaş Şehir (Cittaslow) Olgusunun Turist Davranışları ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algısına Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Đzmir. Cooper, C. vd., (2005). Tourism: Principles and Practise. Essex: Prentice Hall. Cruise Industry Overview (2013) Florida-Caribbean Cruise Association. Deniz Turizmi Yönetmeliği, Tarihli 27298Sayılı Resmi Gazete Duman, T. ve Kozak, M., (2013).Türk Turizm Ürünü: Rekabet ve Farklılaştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 24 (1): Frankel, Ernst. G. (1987) Port Planning and Development. John Wiley & Sons: New York. s: Geoldner, C. R. ve Ritchie, J. R. B., (2003). Tourism: Principles, Practise, Philosophies. New Jersey: John Wiley & Sons. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Tarihli 20594Sayılı Resmi Gazete Kim, S. S., Lee, C. K. ve Klenosky, D. B., (2003). The Influence of Push and Pull Factors at Korean National Parks, Tourism Management, 24: Klenosky, D. B., (2002). The Pull of Tourism Destinations: A Means-End Investigation. Journal of Travel Research. 40: Kuto, (2012). Dünyada ve Türkiye de Kruvaziyer Turizmi ve Kuşadası Limanı, Kuşadası/Aydın: KUTO Araştırma Yayınları. Mehmetoğlu, M. ve Abelsen, B., (2005). Examining the Visitor Attraction Product. Tourism Analysis. 4: Oral, E., Z., Coşar, Y., Kişi, H., Danacı. A., (2014), Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası. Peleggi, M., (1996). National Heritage and Global Tourism in Thailand, Annals of Tourism Research, 23 (2): Prayag, G. ve Ryan, C., (2011). The Relationship Between the Push and Pull Factors of a Tourist Destination: The Role of Nationality An Analytical Qualitative Research Approach. Current Issues in Tourism. 14 (2): Richards, G., (2002). Tourism Attraction Systems: Exploring Cultural Behavior. Annals of Tourism Research. 29 (4): Usta, Ö., (2001). Genel Turizm. Đzmir: Anadolu Matbaacılık.

18 Yoon, Y. ve Uysal, M., (2005). An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model, Tourism Management, 26: Yurtseven, H. R. ve Can, E. (2002). Gökçeada daki Turizm Çekiciliklerinin Đmajı: Đlk Kez ve Birden Fazla Gelen Turistler Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 13(2):

KRUVAZİYER LİMANLARINDA YER SEÇİMİ

KRUVAZİYER LİMANLARINDA YER SEÇİMİ 8. KIYI MÜHENDSL SEMPOZYUMU KRUVAZİYER LİMANLARINDA YER SEÇİMİ Ersel Zafer ORAL 1, Yeşim COŞAR 2, Ayşe DANACI 3 ve Soner ESMER 4 1Dr., Margen Deniz ve Kara Araştırmaları, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri,

Detaylı

EGE BÖLGESİ KRUVAZİYER LİMAN YATIRIMLARI

EGE BÖLGESİ KRUVAZİYER LİMAN YATIRIMLARI 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 657 - EGE BÖLGESİ KRUVAZİYER LİMAN YATIRIMLARI Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1), Dr. Hitay BARAN (2), Mine GÜNEŞ KAYA (2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi,

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş / İzmir Ticaret Odası Kruvaziyer Sorumlusu Uzman RAKAMLARLA DÜNYA, VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, Büyüme

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

DESTİNASYON YÖNETİMİ

DESTİNASYON YÖNETİMİ DESTİNASYON YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği

Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği 825 Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA. Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont

İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA. Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI27-29 KASIM

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

NEW DESTINATION BLACK SEA

NEW DESTINATION BLACK SEA 16-18 Nisan 2014 tarihleri arasında NEW DESTINATION BLACK SEA konferansı Trabzon da düzenlenecektir. İş bu konferans Türkiye Karadeniz bölgesinde ilk kez gerçekleştirilecektir. Karadeniz bölgesinde reel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU DOÇ. DR. AHMET GÜRBÜZ Karabük Üniversitesi 2009 - Karabük TURİZM Turizm günümüzde Dünya ölçeğinde 924 milyon civarında insanın seyahat ettiği, karşılığında da yaklaşık olarak

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ Silivri, Marmara Denizi ne en uzun kıyısı bulunan ilçedir. Ancak deniz ile bütünleşememiş, faydalanamamıştır. Silivri, İstanbul a sadece 60 Km uzaklıktadır. Ancak ulaşım seçenekleri

Detaylı

YABANCI TURİSTLERİN ANTALYA YI TERCİH ETMESİNDE ETKİLİ OLAN ÇEKİCİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YABANCI TURİSTLERİN ANTALYA YI TERCİH ETMESİNDE ETKİLİ OLAN ÇEKİCİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - 573 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YABANCI TURİSTLERİN ANTALYA

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ. Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ. Cem Oğuz Büke. Adem AKIN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ. Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ. Cem Oğuz Büke. Adem AKIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ Cem Oğuz Büke Adem AKIN Uzun yıllardır gösterdiği gelişme hızı nedeniyle turizmin 21. Yüzyılın en büyük ekonomik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: Likya Yolunun Turizme Kazandırılması Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında, TR61/15/TRZMK/0022 sözleşme

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

SOMALI MADENCİLERE, BODRUM TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ İMKANI

SOMALI MADENCİLERE, BODRUM TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ İMKANI SOMALI MADENCİLERE, BODRUM TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ İMKANI Bodrum da, Soma kömür madeni faciasında yakınlarını kaybedenlerin, turistik tesislerde iş imkanı sağlanması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 6. HALAL EXPO HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 Yrd. Doç. Dr. Özgür Arpacı Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi GIMDES Halal and Tayyib Workshops Program 25 October 2015, Istanbul, Turkey İçerik Kavramlar

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

220 n Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

220 n Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Güz: 220-232, 2012. Eskişehir in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi Copyright 2012 anatolia Bütün

Detaylı

TURİZMDE FETHİYE NASIL MA KA OLUR? (ARAMA KONFERANSININ ARDINDAN ) Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ. Muğla Üniversitesi

TURİZMDE FETHİYE NASIL MA KA OLUR? (ARAMA KONFERANSININ ARDINDAN ) Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ. Muğla Üniversitesi TURİZMDE FETHİYE NASIL MA KA OLUR? (ARAMA KONFERANSININ ARDINDAN ) Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu E-Posta: bkilic@mu.edu.tr 7-8 Nisan 2010 tarihlerinde

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU EFES MESLEK YÜKSEKOKULU TARİHÇEMİZ Efes Meslek Yüksekokulu; Dokuz Eylül Üniversitesi nin en yeni meslek yüksekokulu olarak Selçuk ilçesinde 2014 yılında kurulmuştur. Yüksekokul; Turizm ve Otel İşletmeciliği,

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROF.DR.LALE BALAS GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÜNYA %29 Kara %71 Su RUZGAR TÜRKİYE GELGIT DALGALAR YOGUNLUK FARKLILAŞMASI 10

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Yazarlar Dr. Murat Aksu Yrd.Doç.Dr. Evrim Çeltek Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Koşan Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Yrd. Doç. Dr. Nuran

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU 26 Aralık 2012 SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ Çukurova Üniversitesi, Seyahat ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı SAĞLIK TURĠZMĠ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

e ait Şimdi bazı adalar daha satışa çıkarıldı. Fiyatları da 8 ile 25 milyon dolar arasında değişiyor.

e ait Şimdi bazı adalar daha satışa çıkarıldı. Fiyatları da 8 ile 25 milyon dolar arasında değişiyor. Çarşamba 20 Ocak 2010 16:31 - Son Güncelleme Çarşamba 20 Ocak 2010 18:13 Türkiye de de tıpkı yabancı ülkelerde olduğu gibi bazı adalar şahıslara ait. Aralarında en ünlüleri Rahmi Koç un Tuzla daki adası

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı