Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 23-Kasım-2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 23-Kasım-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AVIVA Aviva Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:04 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Rüçhan ve/veya bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihleri. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : ,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa) : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,00 İç Kaynaklardan (TL) : ,00 Temettüden (TL) : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 50,00 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi : Yoktur Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı : Kaydi pay verilecektir Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : Yoktur Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2009 Aviva Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan bedelsiz payların dağıtımına ilişkin duyurudur. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ,84.-TL olağanüstü yedeklerden ve ,16.-TL diğer kar yedeklerine aktarımı yapılan deprem hasar karşılıklarından olmak üzere TL'den TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım başvurumuz tarih ve 33/934 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüş ve sermaye artırımı nedeniyle çıkartılan her biri 10 Kuruş nominal değerde adet paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarih ve 99/934 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın veya paylarının kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklarımızın artırılan TL'ye karşılık %50 oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi ve MMK'nın tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Ortaklarımızın fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetleri ile beraber aşağıdaki adreslere başvurmaları suretiyle kaydileştirme işlemlerini yapabileceklerdir. Başvuru Yerleri : Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent Beşiktaş / İSTANBUL Tel: Faks: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:71 K:2 Kızılay / ANKARA Tel: Faks: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir Kordon Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 K:4 Pasaport / İZMİR Tel: Faks: "

2 BANVT BROVA BUMYO CARFA Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:48 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Yatırım teşvik belgesi. Şirketimiz Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresinde bulunan Piliç Kesmihanemizde yapacağı tevsi ve modernizasyon için revizyonu için, yatırım teşvik belgesi almış bulunmaktadır. Bu belge kapsamında yapılacak yatırım ile, ad. olan kesim adedimiz adet/güne çıkacaktır. Yatırım teşvik belgemizin tutarı TL olup, yararlanılacak destekler aşağıdaki gibidir. KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Vergi İndirimi" Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Esas sözleşme 7. madde. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 2009/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Çıkarılmış Sermayemizin TL'den TL'ye azaltılmasıyla ilgili olarak Esas Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 7 inci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmasına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izninden sonra ise olağanüstü toplanacak genel kurulun onayına sunulması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. ESKİ METİN Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarihli 83/1311 nolu izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL (OtuzmilyonYeniTürkLira)'sı dır. Bu her biri 1.-YTL (BirYeniTürkLira)'sı itibari değerde paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19,819,687.-YTL (Ondokuzmilyonsekisyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediYeniTürkLira)'sı olup tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ METİN Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (OtuzmilyonTürkLira)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL (Ondokuzmilyonsekizyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediTürkLira)'sı iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında T.C. Kadıköy 3.Ticaret Mahkemesinin 2009/1106 dosya nolu 02/11/2009 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesiyle sermaye TL (Onüçmilyonüçyüz-yetmişbirbindörtyüzyetmişTürkLira)'sı azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL (Altımilyondörtyüzkırksekizbin-ikiyüzonyediTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 lira itibari değerde adet hamiline paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Gereği bilgilerinize arz olunur." Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:23 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Aralık 2008 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen 3.414,82.- TL BSMV tutarının iade talebi ile ilgili olarak İstanbul 5. Vergi Mahkemesinde açılan dava, itiraz yolu açık olmak üzere lehimize kabul edilmiştir." Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:47 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür atama. Şirketimizin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Guillaume Henri Marie Vicaire, Carrefour Grup Fransa tarafından Fransa Hipermarketlerden Sorumlu Direktör olarak atanmış olup, Şirketimizin yeni Genel Müdürü Aralık ayı itibariyle

3 CARFA CARFA DENIZ DJIST DURDO EREGL EVNYO GARAN Jacobo Caller olacaktır. Gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır." Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:50 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür atama. Şirketimiz Süpermarketler İşletme Direktörü Guillaume Deruyter'in basında çıkan ve web sitemizden takip edilebilecek, Şirketimizin 2010'da 100 expres mağaza ile 3 hipermarket açılarak kişiye iş olanağı sağlanacağı yönündeki açıklamaları, Şirketimizin büyüme hedeflerini yansıtmaktadır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:10 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Saat 16:50'de "Genel Müdür Atama" başlığı altında gönderilen açıklama hk. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği: Basın açıklaması tarihinde saat 16:50'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "Genel Müdür Atama" başlığı altında yayınlanan özel durum açıklamamızın başlığı "Basın Açıklaması" olacaktır. Bilginize sunulur." Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:03 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Bursa Ticari Merkez Şube adres değişikliği. Bankamız Bursa Ticari Merkez Şubesi'nin adresi değişmiş olup, Şubemiz faaliyetlerine Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. Fomara İş Merkezi No:79 Kat:4 D:14 Osmangazi/Bursa adresinde devam edecektir." Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:55 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün Seri VIII,No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 27/10/2009 Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 'nun 20/11/2009 tarihi itibariyle portfoyunde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Temettü Oranı Temettü Tutarı Stok Adet 23/11/2009 BIMAS 45,00 8, ,140.00" Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim. Şirketimiz ambalaj sektöründe yurtiçinde ve uluslararası pazarlardaki stratejik büyüme opsiyonlarının tesbiti ve bu bağlamda yapılması muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı gibi stratejik opsiyonları değerlendirmeye karar vermiştir. Konu ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi edinildiğinde tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir." Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:59 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service yaptığı değerlendirmede şirketimizin kredi notunu değiştirmemiş, görünümünü durağandan negatife çekmiştir." Evg Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:58 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Bsmv Davası Mahkeme kararı. İhtirazi kayıtla ödediğimiz 2008/10 ve 2009/01 dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile ilgili olarak T.C. İstanbul 10. Vergi Mahkemesi ve T.C. İstanbul 11. Vergi Mahkemesi'nde açmış olduğumuz davaların red olunduğu öğrenilmiş olup, İlgili kararlara, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilecektir." T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:32 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İzmit E5-Radar/Yenibosna -Atikop-Menderes şube açılışı Bankamızın aşağıda belirttiğimiz şubeleri 23 Kasım 2009 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.

4 GOLTS IST30 KARSN MEMSA Açılan Şubelerimiz Adresi İzmit E-5 Şubesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:133 İzmit / KOCAELİ Radar / Yenibosna Şubesi Atatürk Caddesi Güneşli Yolu No:5-6 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Atikop Şubesi Yeşiloba Mahallesi Sokak No:1 / 3-5 Seyhan / ADANA Menderes Şubesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:12 Menderes / İZMİR" Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:22 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı Ve İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantı tutanağı. Şirketimiz'in 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı günü saat 15:00' İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 15:30'da Bayıldım Cad. No:2 İstanbul Swiss Otel The Bosphorus Montreux Toplantı Salonu' nda yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur." Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:52 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün Seri VIII,No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 27/10/2009 Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 'nun 20/11/2009 tarihi itibariyle portfoyunde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Temettü Oranı Temettü Tutarı Stok Adet 23/11/2009 BIMAS 45,00 4, ,203.00" Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlara ve/veya Türkiye'ye uygun bir taksi üretimi ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacağını ve özel durum açıklaması gerektirecek bir durum oluşması halinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştuk. Şirketimizin, ABD satılmak üzere tasarlanmış yeni bir taksi modelinin nihai mühendislik çalışmaları, bugune kadar harcanan zaman ve emeğin karşılığı olarak sonuca ulaşma isteği sebebiyle, devam etmekte olup, henüz nihai aşamaya gelmemiştir tarihli Vatan Gazetesi'nde yer alan haber, bu proje ile ilgili nihai aşamayı içermemekte olup, proje ile ilgili somut gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur." Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:12 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Şirketimizin ihraç edeceği Oydan Yoksun Paylar (OYP) esasları. Şirketimizin SPK'nın tarihli Oydan Yoksun Paylar'a İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda yaptığı esas sözleşme değişiklikleri tarihinde SPK tarafından uygun görülmüş ve tarihli şirketimiz Genel Kurul toplantısında ortaklarımız tarafından kabul edilmişti tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği şirket ödenmiş sermayesinin TL bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesi ve artırılan kısım karşılığı oydan yoksun pay ihraç edilmesine yönelik işlemler başlatılmış ve ilgili sermaye artırımı tarihinde SPK tarafından Kurul kaydına alınmıştır. Tebliğe göre OYP'ler yatırımcısına kar payından imtiyazlı yararlanma hakkı sağlamaktadır. Aynı zamanda OYP sahiplerinin sahip oldukları paylar vade sonunda otomatikman bire bir esasla adi paya dönüşecek olup şirket tarafından yatırımcıya ilave satınalma hakkı tanınabilir. Mensa, Türk sermaye piyasalarının gelişiminde çok önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bu menkule ilişkin ilk başvuru yapan ve uygulamaya geçiren şirket olmuştur. Şirket esas sözleşmemize göre, OYP sahiplerine kar dağıtılabilmesi halinde 2010 yılı karının tamamı, 2011 ve takip eden yıllarda ise %75'i öncelikli olarak tahsis edilmiştir. Bunun dışında vade sonunda sermaye artırımının izahnamesinde ilan edileceği şekilde OYP sahiplerine imtiyazlı ve tahsisli olarak ilave satınalma hakkı tanınacaktır. OYP'lerden taşıdıkları kar payı imtiyazı nedeniyle öncelikle hakim ortak dışındaki mevcut ortakların yararlandırılması amacıyla rüçhan pazarı açılacak, 1 TL bedelle satılacak rüçhanlardan kullanılmayan kısımlar ise borsada satış yöntemi ile aynı fiyattan halka arz edilecektir. OYP'lerden tüm ortaklarımızın rüçhan hakları ölçeğinde yararlanma hakları bulunmaktadır. Halka arzın tamamlanmasının ardından bu paylar, İMKB'nin 310 sayılı genelgesi uyarınca borsada

5 MEMSA MGROS MZBYO MZBYO işlem görme esaslarına haiz olunması kaydıyla ayrı işlem sırasında işlem göreceklerdir. Kurul kaydı belgesinin alınmasına müteakip izahname ve sirküler en kısa zamanda yayımlanacak olup, hakim ortağımız Ulutaş Tekstil'in rüçhan haklarını devrettiği Generali İnternational'dan rüçhan bedellerine ilişkin para transferinin yapılabilmesi için gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Daha önce imzalandığı duyurulan opsiyon sözleşmesi gereğince rüçhan bedelleri dışında kalan kısım OYP'lerin arz edileceği tahtadan alım yöntemi ile tamamlanacaktır." Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:16 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: 26 / 10 / 2009 tarihli özel durum açıklamamız. İlgi: 26/10/2009 tarihli özel durum açıklamamız İlgide bildirilen özel durum açıklamamız ile şirketimizin Kuveyt Türk ile sürdürdüğü müzakereler çerçevesinde, şirketimize ait arazinin bankaya devri yoluyla toplam USD'nin borca mahsubu hususunda anlaşmaya varıldığı, kalan borcun tasfiye planı üzerinde görüşmelerin sürdürüldüğü duyurulmuştu. Arazi devri sonrasında kalan yaklaşık USD tutarındaki borcumuza mahsuben bankaya USD tutarında vadeli müşteri bonosu yoluyla ödeme yapılmış, bunun dışında kalan USD, 3 yıl ödemesiz dönem sonrası 2013 yılı Mart ayından başlanarak 2015 yılı Aralık ayına kadar eşit taksitlerle itfalandırılmış, ilgili protokol imzalanmıştır. Şirketimizin T.Halk Bankası ile kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeleri de şirketimiz nakit akım tabloları ve bankayla daha önceden imzalanmış protokoller göz önünde tutularak sürdürülmektedir." Migros Ticaret T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:54 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Toplu-İş sözleşmesi görüşmeleri. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçlanması. Şirketimiz ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında yürütülmekte olan ve dönemini kapsayan Toplu- İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Birinci yıl brüt ücretlere %5 -% 7,5 arası değişen oranlarda, ikinci yıl ise TUIK tarafından belirlenen yıllık TUFE artışı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlarda ise; yıllık % 7 ile %8 arasında değişen oranlarda artış yapılacaktır." Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. den gelen ve İMKB tarafından tarihinde saat 09:18 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan yazı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz imtiyazlı pay sahibi Fatma Öztürk Gümüşsu nun tarihleri arasında yapmış olduğu pay toplama çağrısına; aracılık eden Metro Menkul Değerler A.Ş. nin kamuya yapmış olduğu açıklamalardan bilgi edinildiği üzere karşılık veren olmadığı anlaşılmıştır. Şirketimizin mevcut ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır. Şirketimiz bilinen ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir." A Grubu İmtiyazlı B Grubu İmtiyazsız Fatma Öztürk GÜMÜŞSU adet - Tarık CENGİZ - 1 adet Uğur DAĞISTANLI - 1 adet Fatih ÖZTÜRK - 1 adet Mustafa BAŞ - 1 adet Halka açık kısım adet Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:15 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Çağrı yoluyla pay toplanmasına ilişkin bildirim. Fatma Öztürk Gümüşsu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca, çağrıda bulunarak Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, SPK'nın tarih ve 32/908 sayılı toplantısında, 1,00.-TL. nominal değerli pay için, çağrı fiyatının 0,8429.-TL. olmasına karar verilmiştir tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı yoluyla pay toplanması işleminin itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) İMKB Dışında pay toplama çağrısına karşılık veren ; Pay sahibi sayısı : Yoktur. Toplam Nominal Tutar : Yoktur.

6 MZBYO NFIST PKART SARKY 2) İMKB'den Alınan payların ; Pay sahibi sayısı : Yoktur Toplam Nominal Tutar : Yoktur" Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Çağrı yoluyla pay toplanmasına ilişkin bildirim. Fatma Öztürk Gümüşsu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca, çağrıda bulunarak Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru neticesinde, SPK'nın tarih ve 32/908 sayılı toplantısında, 1,00.-TL. nominal değerli pay için çağrı fiyatının 0,8429.-TL. olmasına karar verilmiştir tarihinde Fatma Öztürk Gümüşsu ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Alımına ilişkin aracılık sözleşmesi ve çağrı bilgi formu imzalanmıştır ve SPK'nun B.02.1.SPK sayılı yazısı ile çağrının başlamasına izin verilmiştir tarihleri arasında Kurumumuz aracılığı ile yapılan çağrı yoluyla pay toplama işlemi bitmiş olup çağrıya karşılık veren yatırımcı olmadığını beyan ederiz. Çağrı sonuçları ; İMKB,SPK ve Fatma Öztürk Gümüşsu'ya yazılı olarak bildirilmiştir. İMKB Dışında pay toplama çağrısına karşılık veren ; Pay sahibi sayısı : Yoktur. Toplam Nominal Tutar : Yoktur. İMKB'den Alınan payların ; Pay sahibi sayısı : Yoktur Toplam Nominal Tutar : Yoktur Fatma Öztürk Gümüşsu'nun Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde ( TL.) sahip olduğu payların; Çağrı öncesi toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı adet A Grubu pay % 1,00 Çağrı sonrası toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı adet A Grubu pay % 1,00" Mali Sektör Dışı NFIST İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün Seri VIII,No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 27/10/2009 Mali Sektör Dışı NFIST İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 'nun 20/11/2009 tarihi itibariyle portfoyunde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Temettü Oranı Temettü Tutarı Stok Adet 23/11/2009 FROTO 87,00 5, ,874.00" Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:26 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20 Kasım 2009 Cuma günü Bileşim Alternatif Dağıtım A.Ş. den Avro değerinde akıllı kart ve banka kartı siparişi almıştır. Tedarik Aralık 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleşecektir." Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: tarihli açıklamamızın düzeltmesi. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği: Kelime düzeltmesi tarihinde yapılan ve aynı tarihte KAP ortamında kamuya duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızla ilgili toplantı tutanağında yapılan hatalar ve doğruları aşağıda yazılmıştır. Düzeltilen tutanağımız "Diğer başlıklar" altındaki Genel Kurul bölümünde ilan edilecektir. 1- Şirketimizin ünvanındaki "sanayii" kelimesi sehven "sanayi" şeklinde tek i ile yazılmıştır. 2- Üçüncü maddede doğrusu olan tarih sehven olarak yazılmıştır. 3- Tadil edilen anasözleşmemizin "Merkez ve şubeler" bölümündeki yeni adresimizde yer alan "Aşiroğlu" kelimesi sehven "Aşıroğlu"yazılmıştır."

7 SONME TEKST TSPOR YATAS KERVT POLYL SIFAS Düzeltilmiş toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:29 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur." Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:34 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Antakya Şubesi bünyesinde kurulan "Yatırım Merkezi"nin faaliyetine başlaması hakkında. Tekstil Menkul Değerler A.Ş.'nin acentası olarak, Bankamızın "Yavuz Selim Cad. H. Çuhadaroğlu İş Merkezi No:5/6 Antakya" adresindeki Antakya Şubesi bünyesinde yatırım bankacılığı hizmetleri vermek üzere kurulan "Yatırım Merkezi" 23/11/2009 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacaktır." Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:45 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.nden olan alacaklarımıza karşılık, Trabzonspor Futbol Takımının devir alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimizin tarih ve Yevmiye numaralı " Alacaklarımızın ödenmesini ihtiva eden" ihtarnamemize karşılık Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. tarafından Tarih ve yevmiye nolu ihtarnamesi ile "borcunu nakden ve defaten, ödeme gücü bulunmaması nedeniyle mevcut aktifinde yer alan Trabzonspor Futbol Takımının tamamını borcuna karşılık devredebileceği" şeklinde teklifte bulunulmuştur. Bu teklifin değerlendirilmesi sonucunda ; Alacaklarımızın tahsili hususunda başkaca bir imkan bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu konuda yayınlamış olduğu 24/03/ tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten de göz önünde bulundurularak, Trabzonspor Futbol A.Ş'ye ait futbol takımının alacaklarımıza mahsuben devir alınmasına ve bu durumun toplanacak, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir." Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:21 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağanüstü genel kurul toplantısı Tarih ve 355 numaralı Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08.Aralık.2009 Salı günü saat 14:00'de Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Melikgazi - KAYSERİ adresinde bulunan şirketimiz merkezi, toplantı salonunda, Tarihli Genel Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan, ekte sunulan gündem maddelerini ve anasözleşme tadil tasarılarını görüşmek üzere yapılacaktır." Söz konusu yönetim kurulu kararı ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemi internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Borsa Yönetim Kurulu nca alınan karar gereğince, Borsa ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Ekim 2009 dönemine ait bilgileri adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP ta yayınlanan şirketler: - Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. - Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş tarihli finansal raporları İnternet sitemizin mali tablolar bölümünde ve KAP ta yayınlanan şirketler: -Finansbank A.Ş. (Konsolide)

8 Borsa Başkanlığı Duyuruları SONME İkinci Ulusal Pazar da işlem görmekte olan Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. (SONME.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten istenen özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu na gönderilmemesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Şirketten istenen açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) duyurulmuş olması nedeniyle SONME.E sırası, aynı seansta saat 10:05:00 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır. Sırada, 10:05:00 10:15:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında ilgili düzenlemeler uyarınca gerçekleşen işlemlerin değerlendirilebilmesi amacıyla sıra, 10:15:00-10:20:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 10:20:00 den itibaren sürekli müzayede bölümünde yeniden işleme açılmıştır. T.C. Büyükçekmece 2.İcra Müdürlüğü nce 2008/25804 Esas sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 62 adet Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYHOL.E TRADYHOL91Q7) hisse senetleri 26 Kasım - 1 Aralık 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü nce B.07.GİB /49035 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 5 adet T. İş Bankası A.Ş. C Grubu (ISCTR.E TRAISCTR91N2) hisse senetleri 26 Kasım 1 Aralık 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Akbank T.A.Ş. nin kurucusu bulunduğu Akbank T.A.Ş. Franklin Templeton B.R.I.C Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu adına, İMKB de yapılacak işlemlerde tarihinden itibaren AFT kodu kullanılacaktır tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SERMAYE ARTIRIMI SERMAYE NAKİT HİSSE Rüçhan hakkı Bedelsiz pay alma hakkı AZALTIMI TEMETTÜ AÇIKLAMA ADI Oran Kullanım Kullanımı Oran Kullanımı Oran Brüt Net fiyatı (TL) karşılığında karşılığında (%) (%) (%) (%) (%) verilen verilen ÇİMENTAŞ 15,00 9 Kaydi Pay CMENT Not: Oranlar yukarıya yuvarlama yapılmak suretiyle virgülden sonra iki basamak gösterilmektedir. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin ,20 TL (%15) bedelli artırılarak TL den ,20 TL'ye yükseltilmesinde, hisse senedinin fiyatı, rüçhan hakkı kullanma fiyatının altında olduğundan, tarih ve 232 sayılı Genelgemizin 2.1.1/e maddesi uyarınca hisse senetlerinin tarihinde Birinci Seans'ta baz olarak alınabilecek fiyatı 8,23 TL olup, rüçhan hakları için referans fiyat hesaplanamamaktadır.

9 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE BRMEN DENIZ DYHOL EGCYO Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin 15.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 15.12.2009 tarihinde saat 16:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009 Şirket HaberleriEYE AGYO DENIZ DENIZ DYHOL Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.10.2009 tarihinde saat 16:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:12/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi ve eşanlı olarak çıkarılmış

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat 15. SERMAYE ARTIRIMLARI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE HİSSE SENETLERİNİN TEORİK FİYATLARININ BELİRLENMESİ, YENİ HİSSE SENETLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI VE YENİ HİSSE SENETLERİNE İŞLEM SIRASI AÇILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: MMC SANAyİ VE TİcARİ YATIRIMLAR A.Ş. PAYLARlNIN ZORUNLU ÇAGRI YOLUYLA KERVANSARA Y HOTEL VERWALTUNGS GMBH TARAFINDAN DEVRALMASINA İLİşKİN BİLGİ FORMU ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan ( EK II ) Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Eylül 2014 Salı günü saat 11:30 da aşağıda yazılı

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür, M fc Sayı : İMKB-5-GDD-010.07 Konu : Özsermaye Hallerinde Payların Teorik Fiyatlarının Belirlenmesi ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı 2 7 6 04/01/2013 Genelge No: Sayın Üyemiz/Genel Müdür, Yönetim Kurulumuzun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ortaklığın Adresi : Sitesi Kent Etabı A Blok

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:9 07.02.2013 13:33:35 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine, Şirketimizin 02/12/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bu gün (02/12/2013) yapılan toplantısında; 1- İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği nden ayrılan Sayın Abdullah

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin 31/12/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 24/12/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1656/12924 yazısına istinaden, 10/12/2010 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 08/01/2008 tarih ve 1/17 sayılı izni ile bu sisteme

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] :34:03 Esas Sözleşme Tadili

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] :34:03 Esas Sözleşme Tadili AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 07.03.2016 21:34:03 Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi Gümüşsuyu Miralay Şefikbey Sokak. Akhan : No:15 Beyoğlu İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (212) 251

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ŞÜKRÜ IŞIK TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.08.2014 14:13:09 Ortaklığın

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı