Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 23-Kasım-2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 23-Kasım-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AVIVA Aviva Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:04 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Rüçhan ve/veya bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihleri. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : ,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa) : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,00 İç Kaynaklardan (TL) : ,00 Temettüden (TL) : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 50,00 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi : Yoktur Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı : Kaydi pay verilecektir Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : Yoktur Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2009 Aviva Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan bedelsiz payların dağıtımına ilişkin duyurudur. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ,84.-TL olağanüstü yedeklerden ve ,16.-TL diğer kar yedeklerine aktarımı yapılan deprem hasar karşılıklarından olmak üzere TL'den TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım başvurumuz tarih ve 33/934 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüş ve sermaye artırımı nedeniyle çıkartılan her biri 10 Kuruş nominal değerde adet paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarih ve 99/934 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın veya paylarının kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklarımızın artırılan TL'ye karşılık %50 oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi ve MMK'nın tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Ortaklarımızın fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetleri ile beraber aşağıdaki adreslere başvurmaları suretiyle kaydileştirme işlemlerini yapabileceklerdir. Başvuru Yerleri : Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent Beşiktaş / İSTANBUL Tel: Faks: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:71 K:2 Kızılay / ANKARA Tel: Faks: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir Kordon Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 K:4 Pasaport / İZMİR Tel: Faks: "

2 BANVT BROVA BUMYO CARFA Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:48 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Yatırım teşvik belgesi. Şirketimiz Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresinde bulunan Piliç Kesmihanemizde yapacağı tevsi ve modernizasyon için revizyonu için, yatırım teşvik belgesi almış bulunmaktadır. Bu belge kapsamında yapılacak yatırım ile, ad. olan kesim adedimiz adet/güne çıkacaktır. Yatırım teşvik belgemizin tutarı TL olup, yararlanılacak destekler aşağıdaki gibidir. KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Vergi İndirimi" Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Esas sözleşme 7. madde. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 2009/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Çıkarılmış Sermayemizin TL'den TL'ye azaltılmasıyla ilgili olarak Esas Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 7 inci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmasına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izninden sonra ise olağanüstü toplanacak genel kurulun onayına sunulması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. ESKİ METİN Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarihli 83/1311 nolu izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL (OtuzmilyonYeniTürkLira)'sı dır. Bu her biri 1.-YTL (BirYeniTürkLira)'sı itibari değerde paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19,819,687.-YTL (Ondokuzmilyonsekisyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediYeniTürkLira)'sı olup tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ METİN Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (OtuzmilyonTürkLira)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL (Ondokuzmilyonsekizyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediTürkLira)'sı iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında T.C. Kadıköy 3.Ticaret Mahkemesinin 2009/1106 dosya nolu 02/11/2009 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesiyle sermaye TL (Onüçmilyonüçyüz-yetmişbirbindörtyüzyetmişTürkLira)'sı azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL (Altımilyondörtyüzkırksekizbin-ikiyüzonyediTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 lira itibari değerde adet hamiline paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Gereği bilgilerinize arz olunur." Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:23 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Aralık 2008 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen 3.414,82.- TL BSMV tutarının iade talebi ile ilgili olarak İstanbul 5. Vergi Mahkemesinde açılan dava, itiraz yolu açık olmak üzere lehimize kabul edilmiştir." Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:47 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür atama. Şirketimizin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Guillaume Henri Marie Vicaire, Carrefour Grup Fransa tarafından Fransa Hipermarketlerden Sorumlu Direktör olarak atanmış olup, Şirketimizin yeni Genel Müdürü Aralık ayı itibariyle

3 CARFA CARFA DENIZ DJIST DURDO EREGL EVNYO GARAN Jacobo Caller olacaktır. Gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır." Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:50 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür atama. Şirketimiz Süpermarketler İşletme Direktörü Guillaume Deruyter'in basında çıkan ve web sitemizden takip edilebilecek, Şirketimizin 2010'da 100 expres mağaza ile 3 hipermarket açılarak kişiye iş olanağı sağlanacağı yönündeki açıklamaları, Şirketimizin büyüme hedeflerini yansıtmaktadır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:10 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Saat 16:50'de "Genel Müdür Atama" başlığı altında gönderilen açıklama hk. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği: Basın açıklaması tarihinde saat 16:50'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "Genel Müdür Atama" başlığı altında yayınlanan özel durum açıklamamızın başlığı "Basın Açıklaması" olacaktır. Bilginize sunulur." Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:03 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Bursa Ticari Merkez Şube adres değişikliği. Bankamız Bursa Ticari Merkez Şubesi'nin adresi değişmiş olup, Şubemiz faaliyetlerine Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. Fomara İş Merkezi No:79 Kat:4 D:14 Osmangazi/Bursa adresinde devam edecektir." Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:55 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün Seri VIII,No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 27/10/2009 Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 'nun 20/11/2009 tarihi itibariyle portfoyunde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Temettü Oranı Temettü Tutarı Stok Adet 23/11/2009 BIMAS 45,00 8, ,140.00" Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim. Şirketimiz ambalaj sektöründe yurtiçinde ve uluslararası pazarlardaki stratejik büyüme opsiyonlarının tesbiti ve bu bağlamda yapılması muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı gibi stratejik opsiyonları değerlendirmeye karar vermiştir. Konu ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi edinildiğinde tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir." Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:59 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service yaptığı değerlendirmede şirketimizin kredi notunu değiştirmemiş, görünümünü durağandan negatife çekmiştir." Evg Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:58 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Bsmv Davası Mahkeme kararı. İhtirazi kayıtla ödediğimiz 2008/10 ve 2009/01 dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile ilgili olarak T.C. İstanbul 10. Vergi Mahkemesi ve T.C. İstanbul 11. Vergi Mahkemesi'nde açmış olduğumuz davaların red olunduğu öğrenilmiş olup, İlgili kararlara, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilecektir." T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:32 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İzmit E5-Radar/Yenibosna -Atikop-Menderes şube açılışı Bankamızın aşağıda belirttiğimiz şubeleri 23 Kasım 2009 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.

4 GOLTS IST30 KARSN MEMSA Açılan Şubelerimiz Adresi İzmit E-5 Şubesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:133 İzmit / KOCAELİ Radar / Yenibosna Şubesi Atatürk Caddesi Güneşli Yolu No:5-6 Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Atikop Şubesi Yeşiloba Mahallesi Sokak No:1 / 3-5 Seyhan / ADANA Menderes Şubesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:12 Menderes / İZMİR" Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:22 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı Ve İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantı tutanağı. Şirketimiz'in 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı günü saat 15:00' İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 15:30'da Bayıldım Cad. No:2 İstanbul Swiss Otel The Bosphorus Montreux Toplantı Salonu' nda yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur." Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:52 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün Seri VIII,No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 27/10/2009 Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 'nun 20/11/2009 tarihi itibariyle portfoyunde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Temettü Oranı Temettü Tutarı Stok Adet 23/11/2009 BIMAS 45,00 4, ,203.00" Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlara ve/veya Türkiye'ye uygun bir taksi üretimi ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacağını ve özel durum açıklaması gerektirecek bir durum oluşması halinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştuk. Şirketimizin, ABD satılmak üzere tasarlanmış yeni bir taksi modelinin nihai mühendislik çalışmaları, bugune kadar harcanan zaman ve emeğin karşılığı olarak sonuca ulaşma isteği sebebiyle, devam etmekte olup, henüz nihai aşamaya gelmemiştir tarihli Vatan Gazetesi'nde yer alan haber, bu proje ile ilgili nihai aşamayı içermemekte olup, proje ile ilgili somut gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur." Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:12 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Şirketimizin ihraç edeceği Oydan Yoksun Paylar (OYP) esasları. Şirketimizin SPK'nın tarihli Oydan Yoksun Paylar'a İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda yaptığı esas sözleşme değişiklikleri tarihinde SPK tarafından uygun görülmüş ve tarihli şirketimiz Genel Kurul toplantısında ortaklarımız tarafından kabul edilmişti tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği şirket ödenmiş sermayesinin TL bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesi ve artırılan kısım karşılığı oydan yoksun pay ihraç edilmesine yönelik işlemler başlatılmış ve ilgili sermaye artırımı tarihinde SPK tarafından Kurul kaydına alınmıştır. Tebliğe göre OYP'ler yatırımcısına kar payından imtiyazlı yararlanma hakkı sağlamaktadır. Aynı zamanda OYP sahiplerinin sahip oldukları paylar vade sonunda otomatikman bire bir esasla adi paya dönüşecek olup şirket tarafından yatırımcıya ilave satınalma hakkı tanınabilir. Mensa, Türk sermaye piyasalarının gelişiminde çok önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bu menkule ilişkin ilk başvuru yapan ve uygulamaya geçiren şirket olmuştur. Şirket esas sözleşmemize göre, OYP sahiplerine kar dağıtılabilmesi halinde 2010 yılı karının tamamı, 2011 ve takip eden yıllarda ise %75'i öncelikli olarak tahsis edilmiştir. Bunun dışında vade sonunda sermaye artırımının izahnamesinde ilan edileceği şekilde OYP sahiplerine imtiyazlı ve tahsisli olarak ilave satınalma hakkı tanınacaktır. OYP'lerden taşıdıkları kar payı imtiyazı nedeniyle öncelikle hakim ortak dışındaki mevcut ortakların yararlandırılması amacıyla rüçhan pazarı açılacak, 1 TL bedelle satılacak rüçhanlardan kullanılmayan kısımlar ise borsada satış yöntemi ile aynı fiyattan halka arz edilecektir. OYP'lerden tüm ortaklarımızın rüçhan hakları ölçeğinde yararlanma hakları bulunmaktadır. Halka arzın tamamlanmasının ardından bu paylar, İMKB'nin 310 sayılı genelgesi uyarınca borsada

5 MEMSA MGROS MZBYO MZBYO işlem görme esaslarına haiz olunması kaydıyla ayrı işlem sırasında işlem göreceklerdir. Kurul kaydı belgesinin alınmasına müteakip izahname ve sirküler en kısa zamanda yayımlanacak olup, hakim ortağımız Ulutaş Tekstil'in rüçhan haklarını devrettiği Generali İnternational'dan rüçhan bedellerine ilişkin para transferinin yapılabilmesi için gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Daha önce imzalandığı duyurulan opsiyon sözleşmesi gereğince rüçhan bedelleri dışında kalan kısım OYP'lerin arz edileceği tahtadan alım yöntemi ile tamamlanacaktır." Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:16 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: 26 / 10 / 2009 tarihli özel durum açıklamamız. İlgi: 26/10/2009 tarihli özel durum açıklamamız İlgide bildirilen özel durum açıklamamız ile şirketimizin Kuveyt Türk ile sürdürdüğü müzakereler çerçevesinde, şirketimize ait arazinin bankaya devri yoluyla toplam USD'nin borca mahsubu hususunda anlaşmaya varıldığı, kalan borcun tasfiye planı üzerinde görüşmelerin sürdürüldüğü duyurulmuştu. Arazi devri sonrasında kalan yaklaşık USD tutarındaki borcumuza mahsuben bankaya USD tutarında vadeli müşteri bonosu yoluyla ödeme yapılmış, bunun dışında kalan USD, 3 yıl ödemesiz dönem sonrası 2013 yılı Mart ayından başlanarak 2015 yılı Aralık ayına kadar eşit taksitlerle itfalandırılmış, ilgili protokol imzalanmıştır. Şirketimizin T.Halk Bankası ile kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeleri de şirketimiz nakit akım tabloları ve bankayla daha önceden imzalanmış protokoller göz önünde tutularak sürdürülmektedir." Migros Ticaret T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:54 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Toplu-İş sözleşmesi görüşmeleri. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçlanması. Şirketimiz ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında yürütülmekte olan ve dönemini kapsayan Toplu- İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Birinci yıl brüt ücretlere %5 -% 7,5 arası değişen oranlarda, ikinci yıl ise TUIK tarafından belirlenen yıllık TUFE artışı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlarda ise; yıllık % 7 ile %8 arasında değişen oranlarda artış yapılacaktır." Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. den gelen ve İMKB tarafından tarihinde saat 09:18 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan yazı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz imtiyazlı pay sahibi Fatma Öztürk Gümüşsu nun tarihleri arasında yapmış olduğu pay toplama çağrısına; aracılık eden Metro Menkul Değerler A.Ş. nin kamuya yapmış olduğu açıklamalardan bilgi edinildiği üzere karşılık veren olmadığı anlaşılmıştır. Şirketimizin mevcut ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır. Şirketimiz bilinen ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir." A Grubu İmtiyazlı B Grubu İmtiyazsız Fatma Öztürk GÜMÜŞSU adet - Tarık CENGİZ - 1 adet Uğur DAĞISTANLI - 1 adet Fatih ÖZTÜRK - 1 adet Mustafa BAŞ - 1 adet Halka açık kısım adet Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:15 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Çağrı yoluyla pay toplanmasına ilişkin bildirim. Fatma Öztürk Gümüşsu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca, çağrıda bulunarak Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, SPK'nın tarih ve 32/908 sayılı toplantısında, 1,00.-TL. nominal değerli pay için, çağrı fiyatının 0,8429.-TL. olmasına karar verilmiştir tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı yoluyla pay toplanması işleminin itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) İMKB Dışında pay toplama çağrısına karşılık veren ; Pay sahibi sayısı : Yoktur. Toplam Nominal Tutar : Yoktur.

6 MZBYO NFIST PKART SARKY 2) İMKB'den Alınan payların ; Pay sahibi sayısı : Yoktur Toplam Nominal Tutar : Yoktur" Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Çağrı yoluyla pay toplanmasına ilişkin bildirim. Fatma Öztürk Gümüşsu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca, çağrıda bulunarak Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru neticesinde, SPK'nın tarih ve 32/908 sayılı toplantısında, 1,00.-TL. nominal değerli pay için çağrı fiyatının 0,8429.-TL. olmasına karar verilmiştir tarihinde Fatma Öztürk Gümüşsu ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Alımına ilişkin aracılık sözleşmesi ve çağrı bilgi formu imzalanmıştır ve SPK'nun B.02.1.SPK sayılı yazısı ile çağrının başlamasına izin verilmiştir tarihleri arasında Kurumumuz aracılığı ile yapılan çağrı yoluyla pay toplama işlemi bitmiş olup çağrıya karşılık veren yatırımcı olmadığını beyan ederiz. Çağrı sonuçları ; İMKB,SPK ve Fatma Öztürk Gümüşsu'ya yazılı olarak bildirilmiştir. İMKB Dışında pay toplama çağrısına karşılık veren ; Pay sahibi sayısı : Yoktur. Toplam Nominal Tutar : Yoktur. İMKB'den Alınan payların ; Pay sahibi sayısı : Yoktur Toplam Nominal Tutar : Yoktur Fatma Öztürk Gümüşsu'nun Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde ( TL.) sahip olduğu payların; Çağrı öncesi toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı adet A Grubu pay % 1,00 Çağrı sonrası toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı adet A Grubu pay % 1,00" Mali Sektör Dışı NFIST İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün Seri VIII,No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 27/10/2009 Mali Sektör Dışı NFIST İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 'nun 20/11/2009 tarihi itibariyle portfoyunde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Temettü Oranı Temettü Tutarı Stok Adet 23/11/2009 FROTO 87,00 5, ,874.00" Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:26 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20 Kasım 2009 Cuma günü Bileşim Alternatif Dağıtım A.Ş. den Avro değerinde akıllı kart ve banka kartı siparişi almıştır. Tedarik Aralık 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleşecektir." Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: tarihli açıklamamızın düzeltmesi. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği: Kelime düzeltmesi tarihinde yapılan ve aynı tarihte KAP ortamında kamuya duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızla ilgili toplantı tutanağında yapılan hatalar ve doğruları aşağıda yazılmıştır. Düzeltilen tutanağımız "Diğer başlıklar" altındaki Genel Kurul bölümünde ilan edilecektir. 1- Şirketimizin ünvanındaki "sanayii" kelimesi sehven "sanayi" şeklinde tek i ile yazılmıştır. 2- Üçüncü maddede doğrusu olan tarih sehven olarak yazılmıştır. 3- Tadil edilen anasözleşmemizin "Merkez ve şubeler" bölümündeki yeni adresimizde yer alan "Aşiroğlu" kelimesi sehven "Aşıroğlu"yazılmıştır."

7 SONME TEKST TSPOR YATAS KERVT POLYL SIFAS Düzeltilmiş toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:29 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur." Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:34 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Antakya Şubesi bünyesinde kurulan "Yatırım Merkezi"nin faaliyetine başlaması hakkında. Tekstil Menkul Değerler A.Ş.'nin acentası olarak, Bankamızın "Yavuz Selim Cad. H. Çuhadaroğlu İş Merkezi No:5/6 Antakya" adresindeki Antakya Şubesi bünyesinde yatırım bankacılığı hizmetleri vermek üzere kurulan "Yatırım Merkezi" 23/11/2009 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacaktır." Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:45 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.nden olan alacaklarımıza karşılık, Trabzonspor Futbol Takımının devir alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimizin tarih ve Yevmiye numaralı " Alacaklarımızın ödenmesini ihtiva eden" ihtarnamemize karşılık Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. tarafından Tarih ve yevmiye nolu ihtarnamesi ile "borcunu nakden ve defaten, ödeme gücü bulunmaması nedeniyle mevcut aktifinde yer alan Trabzonspor Futbol Takımının tamamını borcuna karşılık devredebileceği" şeklinde teklifte bulunulmuştur. Bu teklifin değerlendirilmesi sonucunda ; Alacaklarımızın tahsili hususunda başkaca bir imkan bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu konuda yayınlamış olduğu 24/03/ tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten de göz önünde bulundurularak, Trabzonspor Futbol A.Ş'ye ait futbol takımının alacaklarımıza mahsuben devir alınmasına ve bu durumun toplanacak, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir." Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:21 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağanüstü genel kurul toplantısı Tarih ve 355 numaralı Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08.Aralık.2009 Salı günü saat 14:00'de Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Melikgazi - KAYSERİ adresinde bulunan şirketimiz merkezi, toplantı salonunda, Tarihli Genel Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan, ekte sunulan gündem maddelerini ve anasözleşme tadil tasarılarını görüşmek üzere yapılacaktır." Söz konusu yönetim kurulu kararı ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemi internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Borsa Yönetim Kurulu nca alınan karar gereğince, Borsa ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Ekim 2009 dönemine ait bilgileri adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP ta yayınlanan şirketler: - Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. - Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş tarihli finansal raporları İnternet sitemizin mali tablolar bölümünde ve KAP ta yayınlanan şirketler: -Finansbank A.Ş. (Konsolide)

8 Borsa Başkanlığı Duyuruları SONME İkinci Ulusal Pazar da işlem görmekte olan Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. (SONME.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten istenen özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu na gönderilmemesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Şirketten istenen açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) duyurulmuş olması nedeniyle SONME.E sırası, aynı seansta saat 10:05:00 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır. Sırada, 10:05:00 10:15:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında ilgili düzenlemeler uyarınca gerçekleşen işlemlerin değerlendirilebilmesi amacıyla sıra, 10:15:00-10:20:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 10:20:00 den itibaren sürekli müzayede bölümünde yeniden işleme açılmıştır. T.C. Büyükçekmece 2.İcra Müdürlüğü nce 2008/25804 Esas sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 62 adet Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYHOL.E TRADYHOL91Q7) hisse senetleri 26 Kasım - 1 Aralık 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü nce B.07.GİB /49035 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 5 adet T. İş Bankası A.Ş. C Grubu (ISCTR.E TRAISCTR91N2) hisse senetleri 26 Kasım 1 Aralık 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Akbank T.A.Ş. nin kurucusu bulunduğu Akbank T.A.Ş. Franklin Templeton B.R.I.C Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu adına, İMKB de yapılacak işlemlerde tarihinden itibaren AFT kodu kullanılacaktır tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SERMAYE ARTIRIMI SERMAYE NAKİT HİSSE Rüçhan hakkı Bedelsiz pay alma hakkı AZALTIMI TEMETTÜ AÇIKLAMA ADI Oran Kullanım Kullanımı Oran Kullanımı Oran Brüt Net fiyatı (TL) karşılığında karşılığında (%) (%) (%) (%) (%) verilen verilen ÇİMENTAŞ 15,00 9 Kaydi Pay CMENT Not: Oranlar yukarıya yuvarlama yapılmak suretiyle virgülden sonra iki basamak gösterilmektedir. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin ,20 TL (%15) bedelli artırılarak TL den ,20 TL'ye yükseltilmesinde, hisse senedinin fiyatı, rüçhan hakkı kullanma fiyatının altında olduğundan, tarih ve 232 sayılı Genelgemizin 2.1.1/e maddesi uyarınca hisse senetlerinin tarihinde Birinci Seans'ta baz olarak alınabilecek fiyatı 8,23 TL olup, rüçhan hakları için referans fiyat hesaplanamamaktadır.

9 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 29-Ocak-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 29-Ocak-2009 Şirket HaberleriEYE GDKYO MAKTK PKENT TAVHL TRNSK TTKOM Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 27.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2008 Yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 11.11.2009 tarihli yazısı aşağıya

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKIPD BAGFS Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 07.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 07.12.2009 tarihinde saat 12:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin 30.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

A. ŞİRKETİN: Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A. ŞİRKETİN: Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TARİH: 18/10/2006 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.10.2006 tarihli toplantısında Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin ek satış hakkı dahil halka arz edilen 5.635.000.-YTL

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 26.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKBNK AKGRT AVRSY BOLUC CLEBI DESA DYHOL Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 02.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 02.11.2009 tarihinde saat 17:17 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2010-30.09.2010 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2010 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:18/01/2008 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan İşyerimizde

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 65.000.000 TÜRK LİRADAN 28.000.000 TÜRK LİRAYA AZALTILMASI, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 12.000.000 TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009 Şirket HaberleriEYE AGYO DENIZ DENIZ DYHOL Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.10.2009 tarihinde saat 16:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.03.2010 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2010 tarihi itibariyle aktif

Detaylı