ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı"

Transkript

1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı TL olarak belirlenmiştir. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 6 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 7 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 7 4. RİSK FAKTÖRLERİ 8 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHİPLERİ İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER 37 2

3 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltma Tanım A.Ş. Anonim Şirketi BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa İstanbul, BİST veya Borsa İstanbul A.Ş. BİAŞ Birlik Finansal Kurumlar Birliği BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi CNC Computer Numerical Control (torna tezgahı) DİBS Devlet İç Borçlanma Senedi EUR, EURO ya da AVRO Avrupa Birliği Üyelerinden 17'sinin Kullandığı Ortak Para Birimi FİDER Finansal Kiralama Derneği GM Genel Müdür GMY Genel Müdür Yardımcısı GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ISIN Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası İİK İcra İflas Kanunu KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasası Kurulu KOBİ Küçük Orta Büyük İşletmeler MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. SPKn 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SGMK Sabit Getirili Menkul Kıymet Şeker Yatırım / Aracı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurum Şekerbank, Banka Şekerbank TürkAnonim Şirketi Şirket / Şeker Leasing Şeker Finansal Kiralama A.Ş. TC Türkiye Cumhuriyeti TL Türk Lirası TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TP Türk Parası TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi USD Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi/ABD Doları VİOP Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası V.U.K Vergi Usul Kanunu 3

4 VTMK YK YP YKÜ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Yabancı Para Yönetim Kurulu Üyesi I. BORSA GÖRÜŞÜ Borsa İstanbul A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu nu muhatap tarih ve 1346/5611 sayılı yazısında; Borsamız Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında, Şirketin halka arz yoluyla ve/ veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek TL tutara kadar borçlanma araçlarından, A) Halka arz edilecek kısmın, Kotasyon Yönetmeliğinin 16. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartların, her bir serinin halka arzında sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borsa Genel Müdürlüğünün onayını takiben Borsa kotuna alınarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda kot içi olarak işlem görmeye başlayabileceği, B) Nitelikli yatırımcılara ihraç yoluyla ihraç yoluyla satılacak kısmın ise Borsamız 380 nolu Genelgesi çerçevesinde, ihraç belgelerinin Kurul tarafından onaylanması koşuluyla ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla kot dışı Pazar kaydına alınarak, Borsa Genel Müdürlüğü nün onayı ile KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası nda ni,telikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayabileceği C) Kurula iletilecek Borsamız görüşünde,,, İşbu Borsa İstanbul Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ifadesinin de yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir. denilmektedir. İşbu Borsa İstanbul Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 4

5 II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR tarih ve 535 sayılı yazı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na başvurulmuş olup, Kurum görüşü 28/04/2014 tarih ve [ ] sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bildirilen görüş aşağıda yer almaktadır; İlgili : tarih ve 535 sayılı Şirketiniz Yönetim Kurulunun tarih ye 20 sayılı kararı ile TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi ile ilgili bavurularin yapılabilmesini terninen genel müdürlüğe yetki verildiginden bahisle konuya ilişkin değerlendirmelerimiz talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun) ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ye Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) finansal kiralama şirketlerinin sermaye piyasası araçlarıyla borçlanmalarını düzenleyen veya buna doğrudan sınırlama getiren herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu itibarla, Şirketinizin söz konusu başvurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 5

6 1) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı: Unvanı Sorumlu Ortak Başdenetçi Adresi : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. : Erdal Tıkmak : Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz İstanbul 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Yoktur. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 3.1. Şeker Leasing Özet Konsolide Bilançosu Şirket in 2012 ve 2013 yılsonu itibariyle temel bilanço büyüklüklerine aşağıda yer verilmektedir: Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL AKTİF KALEMLER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) BANKALAR SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net) MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 3 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER(Net) DİĞER BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI ERTELENMİŞ VERGİ BORCU ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları PASİF TOPLAMI

8 3.2. Şeker Leasing Konsolide Gelir Tablosu Şirket in 2012 ve 2013 yıl sonu seçilmiş gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir: Bağımsız Denetimden GeçmişDönem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL ESAS FAALİYET GELİRLERİ ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ (-) TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET K/Z SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 1-10 NET DÖNEM KARI/ZARARI Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Kredi Riski: Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. İlişkide olduğu taraflar ile yapılan sözleşmelerde, ilişkili tarafların sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesi durumunda Şeker Leasing maddi kayıplara maruz kalabilir tarihi itibarı ile Şirketin vadesi geçen alacaklarının toplamı 38,8 milyon TL seviyesinde bulunmakta olup, bu alacaklar için 18,7 milyon TL karşılık ayrılmıştır. Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yoğunluğu, Şirket in belirli bir sanayi koluna veya coğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performansına ilişkin duyarlılığını 8

9 göstermektedir. Şeker Leasing in kredi risk yoğunluğu ülkemizdeki ekonomik gelişmeye bağlı olarak kiracılardan gelen talebe göre sektörel ve bölgesel farklılık oluşturmaktadır tarihi itibarıyla Şirket in leasing faaliyetleri açısından kredi riskine konu alacaklarının toplamı bin TL dir. Bu alacaklar içinde en büyük paya sahip olan sektörler tarihi itibarıyla sırasıyla maden-metal,kimya endüstrisi (% 20,57), makine ve techizat (% 17,00) ve finansal kuruluşlardır. (% 16,91) (Bin TL) 31 Aralık Aralık 2013 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Takipteki Alacaklar Faaliyet Kiralama Alacakları(*) Toplam * Faaliyet kiralama alacakları Sekar Oto Kiralama Ltd. Şirketine ait olup konsolide edilmiştir Piyasa Riski Piyasa riski; alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, piyasa fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket; para piyasaları ve sermaye piyasaları araçlarının alımı ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, efektif de dahil kambiyo işlemleri, kıymetli maden ile bunlara veya emtiaya dayalı sözleşmelerin alımı ve satımı işlemlerine bağlı olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. Piyasa Riski unsurları aşağıda sıralanmıştır: Faiz oranı riski; alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, faiz oranlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. Hisse senedi pozisyon riski; alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, hisse senedi fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. Kur riski; finansal durum tablosu içi ve finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenen döviz cinsi pozisyonların değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. Emtia riski; emtiaya ve emtiaya dayalı türev finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerlerinde, emtia fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. Takas riski; herhangi bir menkul kıymet, döviz veya emtianın sözleşmede öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki tarafın yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören işlemlerde, vade tarihinde de takas / teslim işleminin gerçekleşmemesinden dolayı işleme konu menkul kıymet, döviz veya emtia üzerindeki fiyat değişiklikleri nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. 9

10 Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak döviz riskine, faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili olarak faiz riskine ve net finansman ihtiyaçlarının sağlanıp sağlanamadığına ilişkin olarak likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket in spekülatif amaçlı finansal aracı yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir Likidite Riski Likidite riski genel olarak, bir kuruluşun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riski olup, finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa bozulmaları ile kredi derecesindeki düşüşlerden kaynaklanabilir. Söz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artışlara ilişkin risk ile Şeker Leasing in pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerin vade tarihine uygun şekilde yapılandıramama riskini, hem de likidite baskıları nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında ve makul bir fiyat üzerinden karşılayamaz durumda olma riskini içermektedir. Şeker Leasing, yurtiçi bankalar ve finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli fon temin etmektedir. Şirket, varlıklardaki artışın fonlanamaması ve vadesi gelmiş yükümlülükleri karşılayamaması nedeniyle zor durumdan kalabilir. Şirketin likit olmayan piyasalarda yaptığı işlemlerde karşılaşılabilecek sorunlar Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şeker Leasing in toplam finansal kiralama alacaklarının % 50 si uzun vadeli, % 50 si (1 yıldan az) kısa vadeli alacaklardan oluşurken kredilerinin % 48 i kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli kredilerden; tahvillerin % 85 i kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli tahvillerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket in toplam finansal kiralama alacaklarının % 51 i uzun vadeli, % 49 u (1 yıldan az) kısa vadeli alacaklardan oluşurken kredilerinin % 79 u kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli kredilerden; tahvillerin % 29 u kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli tahvillerden oluşmaktadır. Leasing sektöründe finansal kiralama alacaklarının vade yapısı uzun, buna karşılık alınan kredilerin vadesinin ise kısa olması nedeniyle sektör vade uyuşmazlığı riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Şeker Leasing in finansal kiralama alacaklarının ortalama vadesi 692 gün iken alınan kredilerinin vadesinin 434 gün olması sektörde olduğu gibi şirket için de vade uyumsuzluğu riski yaratmaktadır. Likidite tablosu Şirket in varlıkları üzerinden tahsil edilecek ve yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizler ile ödeme vadeleri likidite tablosunda gösterilmektedir. Kayıtlı Sözleşme uyarınca nakit giriş / çıkışlar toplamı 3 aydan 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun 31 Aralık 2013 (Bin TL) Değeri (I+II+III+IV) Kısa (I) (II) (III) (IV) Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler

11 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketin türev niteliğinde olmayan toplam varlığı bin TL dir. Varlıkları vadeler açısından incelendiğinde toplam varlıkların bin TL si 3 aydan kısa, bin TL si 3-12 ay arası, bin TL si 1-5 yıl arası ve bin TL si ise 5 yıldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin buna karşılık toplam bin TL tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketin toplam yükümlülüğünün bin TL si 3 aydan kısa, bin TL si 3-12 ay arası ve bin TL si 1-5 yıl arası uzun vadelidir. Şirket kredi, ihraç edilen menkul kıymetler, muhtelif borçlar ve diğer yabancı kaynaklar için ödemelerini sözleşme vadelerine göre gerçekleştirmektedir. Kayıtlı Sözleşme uyarınca nakit giriş /çıkışlar toplamı 3 aydan 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun 31 Aralık 2012 (Bin TL) Değeri (I+II+III+IV) Kısa (I) (II) (III) (IV) Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirketin türev niteliğinde olmayan toplam varlığı bin TL dir. Varlıkları vadeler açısından incelendiğinde toplam varlıkların bin TL si 3 aydan kısa, bin TL si 3-12 ay arası, bin TL si 1-5 yıl arası ve bin TL si ise 5 yıldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin buna karşılık toplam bin TL tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketin toplam yükümlülüğünün bin TL si 3 aydan kısa, bin TL si 3-12 ay arası ve bin TL si 1-5 yıl arası uzun vadelidir Faiz Oranı Riski Şirket in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2013 itibarı ile finansal kiralama alacaklarının tamamı sabit faizli iken, alınan kredilerin 63 milyon TL lik ve ihraç edilen tahvillerin 86.4 milyon TL lik kısmı değişken faizli geri kalanı sabit faizli kredi ve tahvillerden oluşmaktadır. Faiz Oranı Duyarlılığı Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın başlangıcında öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Şirket yönetimi, duyarlılık analizlerini faiz oranlarında 100 baz puanlık bir dalgalanma senaryosu üzerinden yapmaktadır. Söz konusu tutar, Şirket içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır. Şirket, kullanmış olduğu krediler ile kullandırmış olduğu fonların vadeleri ve para birimi dağılımının farklı olması nedeniyle faiz ve fiyat değişim riski taşımaktadır. 31 Aralık 2013 tarihindeki değişken faizli araçların yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi dönem karı TL daha düşük olacaktı. Faiz oranları 100 baz puan düşük olsaydı, vergi öncesi dönem karı TL daha fazla olacaktı. 11

12 Faiz Pozisyonu Tablosu (Bin TL) 31 Aralık Aralık 2013 Sabit Faizli Finansal Araçlar Toplamı Değişken Faizli Finansal Araçlar Toplamı Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Döviz cinsi pozisyonların değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riski nedeniyle zaman zaman döviz türev işlemleri yapmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirketin yabancı para pozisyonların yabancı para cinslerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Net Yabancı Para Pozisyonu Tablosu ABD Avro TL Karşılığı 31 Aralık 2013 Doları (Bin) (Bin) (Bin) Net Yabancı Para Pozisyonu (7.159) ABD Avro TL Karşılığı 31 Aralık 2012 Doları (Bin) (Bin) (Bin) Net Yabancı Para Pozisyonu Aralık 2013 itibariyle ABD Doları, AVRO ve diğer kurlarda % 10 luk değer artışı olsaydı Şirket in toplamda bin TL kazancı olurdu. Bu para birimlerinde % 10 luk değer düşüklüğü olsaydı Şirket in toplamda bin TL kaybı olurdu. 31 Aralık 2012 itibarıyla ABD Doları, AVRO ve diğer kurlarda % 10 luk değer artışı olsaydı Şirket in toplamda bin TL kazancı olacaktı. Bu para birimlerinde % 10 luk değer düşüklüğü olsaydı Şirket in toplamda bin TL kaybı olacaktı. ABD Doları, AVRO ve diğer kurlarda % 10 luk artışın Şirket in ilgili yabancı paralara olan duyarlılığı aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir Sermaye Riski Şirket in mevcut faaliyetlerini sürdürürken finansal kayıplara karşın yeterli miktarda sermayeye sahip olmaması riskidir tarihi itibariyle Şirketin Özkaynak/Aktif Oranı % 12,38 ( , % 15,82) seviyesinde bulunmaktadır. Buna karşılık şirketin Toplam Borç/Toplam Aktif Oranı % 87,62 ( , % 84,18) seviyesinde bulunmaktadır. Şirketin yabancı kaynaklarının yüksek seviyede olması sermaye yeterliliği açısından risk taşımaktadır yılında Şirket in stratejisi, değişmemekle birlikte, özkaynakların net borçlara oranı itibarıyla % 14,36 ( : % 23,37) olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların net borçlara oranı aşağıdaki gibidir. Buradan da görüleceği üzere yüksek borç pozisyonuna sahip olan Şirket, aktiflerini fonlamada yabancı kaynağa ihtiyaç duymaktadır. 12

13 (Bin TL) 2012/ /12 Toplam Borçlar Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Net Borç Toplam Özkaynak Özkaynak/ Net Borç Oranı %23,37 %14,36 Şirketin yıllar itibariyle özkaynak, çıkartılmış sermaye ve net kar rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Bin TL) 2012/ /12 Öz Kaynaklar Çıkartılmış Sermaye Dönem Karı Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Şirket öz kaynakları, 2012 yıl sonu itibariyle bin TL iken, 31 Aralık 2013 itibariyle bin TL olmuştur Operasyonel Riskler: Operasyonel risk; iç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden veya bunların başarısız yürütülmesinden kaynaklanan zarar etme olasılığıdır. İş süreçlerinden kaynaklanan riskler, hata ve usulsüzlüklerin iç kontrollerde gözden kaçması, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklık ve arızalar, personelin süreçlerle ilgili sorunları öngöremeyip bu aksaklıklar ortaya çıktığında gerekli önlemlerin zamanında ve tam olarak alınamamasından ötürü ortaya çıkabilecek zararları ifade eder. Ayrıca, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket kendi iç süreçleri, personelleri ve olası harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kayıplara maruz kalabilir İtibar Riski: Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucu kamuoyunda Şirket e duyulan güvenin azalması ya da negatif kamuoyu oluşmasından dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirkete duyulan güvenin azalması dolayısıyla şirket maddi kayıplara maruz kalabilir Strateji Riski: Büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde, fırsatların belirlenememesi, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır Diğer Riskler Mevzuat riski Türkiye de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatına tabi olan Şeker Leasing Şirket in kontrolü dışında gelecekte kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü 13

14 etkileyeceğinden Şirket in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturabilir Finansal Kiralama Faaliyet Ortamı Riski Faaliyet ortamı riski, hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan ve Şirket in faaliyet gösterdiği ortamdaki rekabetten kaynaklanan faktörlerin Şirket in faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir. Şirket in müşterileri pek çok sektörde faaliyet göstermekle beraber, genel olarak bakıldığında bu müşteriler leasing hizmetine, yatırım harcamaları için ihtiyaç duymakta olup, yatırım harcamaları da genel ekonomik durum ile doğrudan bağlantılı seyretmektedir. Bu açıdan global ekonomideki yavaşlamanın etkisi veya doğrudan ülkemizde ortaya çıkabilecek olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle Şirket in müşterileri yatırım planlarını erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum Şirket in faaliyet hacmini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, Şirket in leasing sektöründe rekabet içinde olduğu şirketlerin veya leasinge alternatif kredi ürünleri sağlayan bankalar ve diğer finansal kuruluşların pazar paylarını artırma çabaları sonucu fiyatlamalarda oluşabilecek baskı sektördeki marjlar üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Şirket, fiyatlarını sektörde oluşabilecek fiyat baskıları neticesinde düşürürse kar marjı kayıplarına, düşürmediği takdirde ise pazar payı kayıplarına maruz kalabilir Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine olumsuz yansıyabilir. Bu tür olumsuz yansımalar, Şirket in faaliyet karlılığı, likiditesi ve finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol açabilir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 1997 yılında 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ndan alınan izni takiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmuştur tarihinde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu nun yerine, 6361 sayılı Kanun kabul edilmiştir. 21 Temmuz 2004 tarihinde paylarının halka arzını gerçekleştiren Şeker Leasing in % 14,86 lık payları halen Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir tarihinden itibaren Türkiye'de leasing sektörünün kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda Şirket faaliyetlerini tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yürütmektedir. Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde 1,00 TL nominal bedelle adet hissesine (% 50) sahip olduğu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ( Sekar Ltd. ), Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, 14

15 adedini toplam 253 bin ABD Doları bedelle satın almış ve daha önce müştereken yönetilen işletme statüsünde bulunan Sekar Ltd., Şirket in bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir. Şirketin ana hissedarı Şekerbank T.A.Ş. ve nihai ana hissedarı Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı dır. Şeker Leasing, İstanbul Merkez ve Ankara, Gaziantep ile İzmir de bulunan bölge şubelerinin yanı sıra, ana ortağı Şekerbank ın mevcut 311 şubesi kanalıyla da leasing ihtiyacı olan müşterilere ulaşmaktadır İhraççının ticaret unvanı: Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: İhraççının; Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi :Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat:4 Gümüşsuyu / Beyoğlu / İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Numarası : İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi :Süresiz Ticaret Siciline Tescil Tarihi : İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: İhraççının hukuki statüsü :Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat :T.C. Kanunları İhraççının Kurulduğu Ülke :Türkiye Merkez Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat:4 Gümüşsuyu / Beyoğlu / İstanbul Telefon ve Faks Numaraları (Tel) : (Faks) : İnternet Adresi :www.sekerleasing.com.tr İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: Yoktur Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama: Yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: 15

16 Yoktur Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi: Yoktur İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti: Yoktur. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Bankacılık kesiminin tamamlayıcı sektörü olan finansal kiralama sektöründe faaliyet gösteren Şeker Leasing 1997 yılında Şekerbank tarafından kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktır. Leasing, şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing işlemlerinde, yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira planı karşılığında yatırımcıya kullandırılır. Yatırımcının bütün yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bir bedel üzerinden mülkiyet kiracıya devredilir. Şeker Leasing, İstanbul Merkez ile Ankara, İzmir ve Gaziantep te bulunan bölge şubeleri ve Şekerbank şubelerinin desteği ile hizmet vermektedir Şirketin faaliyet konusu olan leasing işlemlerinden doğan alacaklarının mal gruplarına göre kırılımı ise aşağıdaki gibidir. Mal Gruplarına göre Leasing Alacakları (Bin TL) % % Ürünler Karayolu Taşıtları , ,45 Gemiler ve Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar 138 0, ,26 İş ve İnşaat Makineleri , ,79 Sağlık Sektörü ve Estetik Ekipmanları , ,67 Metal İşleme Makineleri , ,80 Tekstil Makineleri 118 0, ,73 Elektronik ve Optik Cihazlar , ,18 Bilgi İşlem ve Büro Sistemleri , ,74 Gayrimenkul , ,04 Plastik İşleme Makineleri , ,02 Turizm Ekipmanları , ,10 Matbaacılık ve Kağıt İşleme Makineleri 990 0, ,03 Tarım ve Hayvancılık Makineleri 749 0,61% 511 0,20 Diğer Makine ve Ekipmanlar(*) , ,00 16

17 TOPLAM , ,00 Kaynak: Şirket (*)Ürünlerin % 43,00 lık oranını kapsayan Diğer Makine ve Ekipmanların % 21,11 ini jeneratör, % 10,28 ini enerji üretim ekipmanları oluşturmaktadır. Öz kaynak gereksimi içerisinde olan veya öz kaynaklarını yatırım alanında değerlendirmek isteyen şirketlere avantajlar sunan bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, leasing kredilerinin tarihi itibariyle ağırlıklı olarak % 21 ini maden-metal ve kimya sektörüne, % 17 sini finansal kuruluşlar ile makine ve techizat sektörüne yönlendirmiş durumdadır. Şirket Şekerbank ın dağıtım kanallarını da kullanarak sektör kredilerinde önemli bir yer tutan KOBİ ölçeğindeki şirketlere ulaşarak portföyünü büyütmeyi hedeflemektedir. Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Şeker Leasing in ana gelir kalemlerini finansal kiralama faiz gelirleri ve faaliyet kiralaması gelirleri oluşturmaktadır. ESAS FAALİYET GELİRLERİ (Bin TL) % % Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ,2% ,9% Faaliyet Kiralaması Gelirleri ,8% ,1% Toplam ,0% ,0% Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Leasing Sektörü Genel Bilgiler: Finansal kiralama sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık sektörünün tamamlayıcı sektörü konumunda bulunmaktadır. Leasing, Türkiye de banka kredilerinin ardından en çok tercih edilen finansal araçlardan birisidir. 31 Aralık 2013 tarihli BDDK verilerine göre sektörde 31 şirket faaliyet göstermekle birlikte, FİDER üyesi şirket sayısı 28 dir. Milyon Dolar Finansal Kiralama İşlem Hacmi Kaynak: FİDER (www.fider.org.tr) 2009,2010, 2011, 2012, 2013 Sektör Raporları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytcontenttype=2&intpa geno=158&strhitcountparam= ) 17

18 Finansal Kiralama sektörü dünyadaki finans krizinin etkisiyle daralma yaşadığı 2009 dan sonra, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında iyileşen koşullarla birlikte tekrar büyüme sürecine girmiştir yılında 2.2 milyar dolar seviyesine kadar gerilemiş olan sektörün işlem hacmi, 2010 yılında yakaladığı ivme ile 3.2 milyar dolar, 2011 yılında 4.9 milyar dolar, 2012 yılında ise 5.4 milyar dolar, 2013 yılında ise 7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır yılsonu itibariyle Finansal Kiralama sektörünün işlem hacmi 2012 yılsonuna göre % 30,41 artış ile 7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır yılsonunda olan sözleşme adedi ise 2013 yılsonu itibariyle % 11,30 luk artış ile adet olarak gerçekleşmiştir. Finansal Kiralama Sektörü nün Mal Gruplarına Göre İşlem Hacimleri (Bin ABD Doları) Değ.(%) Karayolu Taşıtları ,95% Hava Ulaşım Araçları ,39% Gemiler ve Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar ,62% Demiryolu Ulaşım Araçları ,58% İş ve İnşaat Makineleri ,06% Sağlık Sektörü ve Estetik Ekipmanları ,41% Metal İşleme Makineleri ,03% Tekstil Makineleri ,95% Elektronik ve Optik Cihazlar ,03% Bilgi İşlem ve Büro Sistemleri ,67% Gayrimenkul ,29% Plastik İşleme Makineleri ,56% Turizm Ekipmanları ,38% Matbaacılık ve Kağıt İşleme Makineleri ,83% Tarım ve Hayvancılık Makineleri ,16% Diğer Makine ve Ekipmanlar ,47% Genel Toplam ,41% Sözleşme Adedi ,30% Kaynak: FİDER 2011, Mal Grupları (Varlık Kodlarına Göre) Fider Finansal Kiralama İşlemleri İstatistikleri Raporları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytcontenttype=3&intpa geno=34&strhitcountparam= ) Finansal Kiralama İşlemlerinin Sektörlere Göre Dağılımı ( ) DİĞER 1% TARIM 5% HİZMET 50% İMALAT SANAYİ 44% Kaynak: 2013 FIDER IV. Dönem ve Yıllık Özet istatistik Raporu (http://www.fider.org.tr/wswfiles/document/document_337/2013-fider-iv.donem-ve-yillik-ozet-istatistik.pdf 18

19 Finansal Kiralama işlemlerinin sektörel bazda en yüksek payı 2013 yılsonu itibariyle % 50 ile hizmet sektöründe olurken, bunu % 44 ile imalat sanayi sektörü izlemektedir. Finansal Kiralama işlemlerinin mal gruplarına göre dağılımda ise 2013 yılsonu itibariyle leasing yolu ile satışlarda en yüksek payı % 26 ile iş ve inşaat makinelerinin aldığı görülmektedir. Bunu makine ve ekipmanları % 22 ve gayrimenkul % 19 ile takip etmiştir. Finansal Kiralama işlemlerinin mal gruplarına göre dağılımı ( ) Tarım ve Hayvancılık Makineleri 2% Matbaacılık ve Kağıt İşleme Makineleri 2% Turizm Ekipmanları 2% Plastik İşleme Makineleri 1% Karayolu Taşıtları Diğer Makine 1% ve Ekipmanlar 22% Gayrımenkul 19% Bilgi İşlem ve Büro Sistemleri Hava Ulaşım Araçları 2% Elektronik ve Optik Cihazlar 2% 1% 9% Kaynak: 2013 FIDER IV. Dönem ve Yıllık Özet istatistik Raporu (http://www.fider.org.tr/wswfiles/document/document_337/2013-fider-iv.donem-ve-yillik-ozet-istatistik.pdf 13 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen 6361 sayılı Kanun ile finansal kiralama kapsamı genişletilmiştir. Bu kanun kapsamında leasing şirketlerinin daha önce yapamadıkları, operasyonel leasing, satış-geri kiralama işlemlerinin yapılabilmesi, bilgisayar programlarının leasinge konu edilebilmesi, bütünleyici parça ve eklenti niteliğindeki sabit kıymetlerin finansal kiralamaya konu olabilmelerine imkan tanınması amaçlanmış ve bu durum finansal kiralama sektörüne yeni ürünler kazandırarak finansal kiralama sektörünün olumlu yönde gelişmesi sağlanmıştır. Finansal Kiralama Sektörü Bilanço Temel Büyüklüklerinin Gelişimi Gemiler ve Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar Demiryolu Ulaşım 2% Araçları 0% İş ve İnşaat Makineleri 26% Sağlık Sektörü ve Estetik Ekipmanları 3% Metal İşleme Makineleri 5% Tekstil Makineleri Bilanço Payı (%) (Milyon TL) Değ. (%)* Alacaklar ,0 84,5 88,1 Takipteki Alacaklar ,9 7,3 6,2 Karşılıklar ,4 3,7 3,3 Bankalar ,2 7,3 5,2 Toplam Aktifler ,2 100,0 100,0 Alınan Krediler ,1 68,7 70,1 Özkaynaklar ,4 22,8 18,4 Nazım Hesaplar Toplamı *Bir önceki yılın aynı dönemine göre ,3 119,3 107,4 Kaynak: FİDER-Finansal Kiralama İşlemleri Konsolide Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytcontenttype=3&intpa geno=34&strhitcountparam= ) 19

20 2013 yılında finansal kiralama işlem hacmi 2012 yılına göre % 30,41 artmıştır yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre finansal kiralama sektörünün toplam aktifleri % 39,2 büyümüştür. Sektörün bilançosu değerlendirildiğinde aktifler içinde en ağırlıklı unsurun alacaklar kalemi olduğu anlaşılmaktadır. Toplam aktifler içerisinde alacakların payı 2013 yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederek % 84,5 den % 88,1 e çıkmıştır. Bankalar hesabında ise % 1,2 oranında bir azalma ve bilanço payında gerileme görülmektedir. Olumlu bir gelişme olarak, sektörün takipteki alacaklarının bilanço payı gerilemiştir. Sektörün kaynak yapısına bakıldığında, alınan krediler ve özkaynaklarda 2013 yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre, artış gözlemlenmektedir. Ancak özkaynaklar % 12,4 oranında artmakla birlikte, bu kalemin bilanço payı bir önceki yılın aynı dönemiyle azalma kaydederek % 22,8 den % 18,4 e düşmüştür. Nazım hesaplarda 2013 yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25,3 artış görülürken, bu kalemin bilanço payında azalma kaydedilmiştir. Finansal Kiralama şirketleri gelir tablosu seçilmiş kalemlerinin gelişimi (Milyon TL) Değ *(%) Finansal Kiralama Gelirleri ,7 Finansal Kiralama Dışı Gelirler ,4 Finansal Kiralama Giderleri ,4 Finansal Kiralama Dışı Giderler ,1 Faaliyet Giderleri ,1 Vergi Karşılığı ,9 Net Dönem Karı/Zararı ,6 *Bir önceki yılın aynı dönemine göre Kaynak: FİDER-Finansal Kiralama İşlemleri Konsolide Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytcontenttype=3&intpa geno=34&strhitcountparam= ) 2013 yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre sektörün net dönem kârı, % 1,6 azalmıştır. Finansal kiralama alacaklarındaki artışa rağmen karın azalmasında finansman giderlerindeki borçlanma maliyetlerinin artışı etkili olmuştur yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre sektörün aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı azalmıştır. Finansal kiralama sektörünün takibe dönüşüm oranı ise 2013 yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre azalarak % 6,54 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün alacaklarının takibe dönüşüm oranı 2010 yılından itibaren düşmektedir. BDDK nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i doğrultusunda karşılık ayrılması nedeniyle ayrılan karşılıklarda bu dönemde önceki döneme göre % 23,38 artış olmuştur. Karşılık oranı ise bu dönemde % 52,99 düzeyinde bulunmaktadır. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Alacakları için Ayrılacak Karşılıklar BDDK tarafından çıkarılan tebliğ ile kurallara bağlanmıştır. 20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan yeni tebliğe göre Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri, alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğması beklenen zararlarını bu Tebliğ hükümlerine, Türkiye Muhasebe Standartları na ( TMS ) ve Banka Dışı Mali Kurumlarca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğe uygun olarak muhasebeleştirecekleri hükmü yer almaktadır. 20

21 Finansal Kiralama sektörü performans göstergeleri Kaynak: FİDER-Finansal Kiralama İşlemleri Konsolide Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytcontenttype=3&intpa geno=34&strhitcountparam= ) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 (%) Takibe Dönüşüm Oranı Kaynak: FİDER-Finansal Kiralama İşlemleri Konsolide Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytcontenttype=3&intpa geno=34&strhitcountparam= ) Finansal kiralama sektörünün bankacılık dışı mali sektör içindeki payı irdelendiğinde 2010 yılından beri yaklaşık % 42,7 düzeyinde dengeli bir seyir izlerken 2012 yılsonunda %39,3 olarak azaldığı görülmektedir yılı sonunda sektörün bilanço içi döviz kuru riski bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar artarken bilanço dışı YP net pozisyon/özkaynaklar oranında bir azalma yaşanmıştır yılı sonunda 4 adet şirket zarar etmiştir. Finansal Kiralama sektörü sağlamlık göstergeleri (%) Bankacılık Dışı Sektör İçindeki Payı 57,2 49,0 42,7 42,3 39,3 Alacaklar/Özkaynaklar Oranı 4,7 3,1 2,6 3,4 3,5 YP Varlıklar/Aktifler 79,2 73,2 67,5 74,5 71,1 YP Yükümlülükler/Pasifler 76,7 68,0 61,0 66,5 62,1 Bilanço İçi YP Net Pozisyon/Özkaynaklar 14,1 21,8 27,0 35,6 39,8 Bilanço Dışı YP Net Pozisyon/Özkaynaklar 339,9 315,3 313,7 377,7 306,2 İşlem Sınırı Rasyosu (<30) 5,0 3,8 3,0 2,0 3,8 Zarar Eden Şirket Sayısı (Adet) Kaynak: BDDK, Finansal Piyasalar Raporu Sayı:28 Aralık

22 Şeker Leasing in Sektördeki Yeri: Şeker Leasing in 2013 yılsonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre; aktif toplamı % 43,04, kira alacakları % 75,90 ve işlem hacmi ise % 116,24 oranında artmıştır. Şeker Leasing in tarihi itibariyle solo bilanço büyüklükleri ve işlem hacmi aşağıda gösterilmiştir. Şeker Leasing Solo Verileri* Değişim % 2013 Değişim % ( Bin TL) Yılsonu Yılsonu Yılsonu Toplam Leasing Alacakları , ,90 Leasing Alacakları , ,44 Brüt Takipteki Leasing Alacakları , ,43 Özel Karşılıklar , ,39 Net Takipteki Leasing Alacakları , ,29 Aktif Toplamı , ,04 Özkaynaklar , ,14 Dönem Karı , ,03 İşlem Hacmi (Bin TL) , ,24 (*)FİDER in yayınladığı sektör verilerinin solo leasing verileri olması nedeniyle karşılaştırılabilirlik açısından Şeker Leasing in de solo verileri kullanılmıştır. Kaynak: Şirket Sektörde faaliyet gösteren 28 şirket içinde Şeker Leasing in 2011, 2012 ve 2013 yıl sonu itibariyle sektördeki sıralaması aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Dönem Şeker Leasing in Sektördeki Yeri Net Leasing Alacakları Aktif Toplamı İşlem Hacmi Pazar Payı % 1,15 1,25 1,85 Kaynak: Şirket Buna göre Şirket itibariyle işlem hacminde 15. sırada yer alırken, pazar payı % 1,85 seviyesinde bulunmaktadır Şeker Leasing in Sektördeki Avantaj ve Dezavantajları Aşağıda FİDER verilerini gösteren tablodan da anlaşılacağı üzere Türk Leasing sektöründe banka iştiraki leasing şirketlerinin sektörün büyük bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Şeker Leasing de sektördeki diğer banka iştiraki leasing şirketlerinde olduğu gibi ana ortağı olan bankanın dağıtım kanallarını kullanmaktadır. DÖNEM YATIRIM TUTARI TOPLAMI KİRA ALACAĞI TOPLAMI YATIRIM TUTARI TOPLAMI ŞİRKETİN ADI SÖZLEŞME ADEDİ TL000 TL USD YAPI KREDİ LEASING GARANTİ LEASING AKLEASE ZİRAAT LEASING DENİZ LEASING BNP PARIBAS İŞ LEASING HALK LEASING FİNANS LEASING VAKIF LEASING

23 BANK ASYA ALEASE SIEMENS LEASING BURGAN LEASING ŞEKER LEASING KUVEYT TÜRK ING LEASING A&TLEASING VFS LEASING YATIRIM LEASING FFK FON LEASING PAMUK LEASING MERCEDEZ BENZ ENKA LEASING HALİÇ LEASING CITILEASE KENT LEASING RBS LEASING T O P L A M Kaynak: FİDER- Şirket İstatistikleri Şeker Leasing, FİDER verileri Yatırım Toplamı Tutarları baz alındığında sektörde 15. sırada bulunmaktadır. Şeker Leasing, gerek Şekerbank ın 311 şubesi, gerekse de Ankara, İzmir ve Gaziantep te bulunan şubeleri ile sektörün en önemli hedef müşteri grubunu oluşturan KOBİ lere ulaşabilmektedir. Şekerbank ın yurt çapına yayılmış şube ağının bulunduğu yerlerde leasing talebi olması halinde, şirket pazarlama yetkilisinin, leasing talebi olan şirket yetkilisine hızlı bir şekilde ulaşarak taleplerini karşılaması, şirket için avantaj oluşturmaktadır. Ancak diğer yandan Şirket veya Şekerbank şubesi bulunmayan yerlerdeki leasing taleplerine ulaşmak adresi ile mümkün olmakla birlikte firmaların araştırması dezavantaj olarak görülmektedir. Şekerbank Şubelerinin veya Şirketin Şubelerinin bulunduğu bölgelerde firmalar yerinde ziyaret edilerek firma faaliyetleri tespit edilmekte ve firma yetkililerinden bilgi alınmaktadır. Şubelerin bulunmadığı yerlerde bilgiler telefon veya mail/fax yolu ile alınmakta, alınan bilgilerin yeterli olmaması durumunda firmaya Şube veya Merkez ofisten personel gönderilerek fiili durum hakkında bilgi alınmaktadır. Bu nedenle firmaya ulaşım diğer yerlere göre dezavantaj oluşturmaktadır İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: Leasing sektörü genel bilgileri FİDER in 2011, 2012 ve 2013 yılları Sektör Raporları (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytco ntenttype=2&intpageno=158&strhitcountparam= ) Finansal Kiralama İşlemleri İstatistikleri Raporları; (http://www.fider.org.tr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageid=0&bytco ntenttype=3&intpageno=34&strhitcountparam= ) ve BDDK Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2012) (http://www.bddk.gov.tr/websitesi/turkce/raporlar/finansal_piyasalar_raporlari/11902fpr_aral ik2012_ bb.pdf) kullanılarak hazırlanmıştır. 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: 23

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.. sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 30/10/2014 tarih ve 31/1035 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı 27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R

SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R 1 Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

DATE : September 11, 2015

DATE : September 11, 2015 TO : INVESTMENT COMMUNITY FROM : GARANTI BANK / Investor Relations Tel: (90 212) 318 2352 Fax: (90212) 216 5902 Email: investorrelations@garanti.com.tr SUBJECT : Prospectus Issuer Information Document

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş bu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen

Detaylı

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr 2 Bu ihracct bilgi dokiimant Sermaye Piyasast Kurulunca 1 L1iJ.2.4arih ve 111 sayt lie onaylanmottr. Bu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde

Detaylı

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası

Detaylı

SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani

SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani Bu ihracci bilgi dokumant Sermaye Piyasast Kurulunca 05A.Q6-4 tarih ye 2041..17./.5A1.1... say' lie onaylammstir. Bu ihraca bilgi dokfimani

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 30.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki

Detaylı