BAĞIMSIZ DENETÇİ FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETÇİ FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜ"

Transkript

1 BAĞIMSIZ DENETÇİ FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜ KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Kombassan Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının ( Grup ) tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. 2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup Yönetimi nin sorumluluğundadır. 3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir. Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Kombassan Holidng A.Ş. nin bağımsız denetimden geçmiş tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir. İstanbul, 11/ 03 / 2015 İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Hamza UZUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi No:60-A Kat:2/7 Büyükçamlıca Üsküdar-İSTANBUL KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 1

2 YILLIK FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE TL 2 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

3 İÇİNDEKİLER Kurumsal Kimlik...4 Yönetim Kurulunun Mesajı...5 Grubumuzun Vizyon ve Misyonu...6 Organizasyon...7 Kağıt-Karton Ambalaj Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Rulman Grubu Gıda, Hayvancılık ve Pazarlama Grubu Makine Prodüksiyon Grubu Petrol Ürünleri Grubu Turizm Otelcilik Grubu Tekstil Grubu Mermer Maden Grubu Yılı Grup Firmalarımızın Aldığı Ödüller Türkiye de İSO İkinci 500 deki Grup Firmalarımız Konsolide Veriler Hisse Performansı Yönetim Kurulu Raporu Kâr Dağıtım Teklifi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablo ve Dipnotlar KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 3

4 KURUMSAL KİMLİK Ticaret Unvanı Merkez Adresi : KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. : NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD. BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA TEL : FAX : Ticaret Sicil Müdürlüğü : Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası : Vergi Dairesi :Meram Vergi Dairesi Vergi Sicil No : Mersis No : Faaliyet Konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi :Holding Faaliyetleri : TL : TL Payların İşlem Görme Tarihi : İşlem Gördüğü Borsa İMKB Kodu Kurumsal İnternet Sitesi Elektronik Posta Adresi : İMKB II. Ulusal Pazar : KOMHL :www.kombassan.com.tr 4 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

5 YÖNETİM KURULUNUN MESAJI Saygıdeğer Ortaklarımız, 2014 yılı siyasi gündemin yoğun olduğu, faiz ve döviz fiyatları gibi finansal araçlar açısından ise oldukça hareketli geçen bir yıl olmuştur yılının ikinci dönemindeki gelişmeler Şirketlerin mali tablolarında önemli değişikliklere yol açmış, dönem karlılıklarını negatif yönde etkilemiştir yılı sonu itibariyle enflasyon oranı 2013 yılına göre biraz kıpırdanarak 8,17 olarak gerçekleşmiştir yılı enflasyonu orta vadeli programa göre 6.30 olarak planlanmakla birlikte, ilk çeyrekteki gelişmeler bu oranın düşük kalacağı beklentisine neden olmaktadır. Ülkemiz ekonomisi 2014 yılında yaklaşık %3 oranında bir büyüme gerçekleştirmiş olup, 2015 yılı büyüme hızının 2014 büyümesine yaklaşacağı beklentisi bulunmaktadır. Ülkemizin ihracatı önceki yıllara göre yeterli miktarda artmayarak yatay bir seyir izlemiştir. Ülkemiz ekonomisinde meydana gelen gelişmelerin etkisini de dikkate alarak değerlendirecek olursak, Kombassan Grubu, 2014 yılı hedeflerine büyüme yani ciro açısından bakıldığında yaklaşık % 14 büyüme ile bütçe hedeflerini yakalayan bir performans sergilemiştir. Brüt karlılık ise bütçenin altında kalmıştır. Konsolide karlılığın düşmesindeki en önemli etken Romanya da faaliyet gösteren rulman fabrikasında Çin rekabeti nedeniyle oluşan zarardır. Zararın önüne geçilmesi için alınan stratejik bir karar ile Çin rekabetinin yoğun olduğu rulman gruplarının üretiminin bırakılarak, katma değeri yüksek teknolojik bilgi ve birikimin yoğun olduğu daha büyük ölçekli rulman üretimine geçilmeye başlanmıştır. Komyapı A.Ş. nin başta TOKİ projelerinin bir kısmı ile Konya Büyükşehir Belediyesi nin bir sosyal projesi olan Konya Bilim Merkezi inşaatı işinden zarar oluşması ve yapılan büyük ölçekli karlı özel inşaat işleri sonuçlarının henüz dönem hesaplarına yansımaması Konsolide Mali Tabloların zararla sonuçlanmasına yol açmıştır. Komyapı A.Ş. sonraki süreçte de önceliğini özel inşaat işleri ile katma değeri yüksek kamu projelerine vermeye başlamıştır. Zararın bir diğer sebebi ise ekonomik konjonktürden kaynaklanan alacakların artması, dolayısıyla bu alacaklara uygulanan reeskont faiz giderinin artmasıdır. Ülkemizin ve dolayısıyla Grubumuzun ihracatında gelişen pazarlar olarak önemi bulunan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki sıkıntılar bizleri de kısmen etkilemiştir. Özellikle Mısır, Libya ve Suriye gibi ihracatımız açısından önemli yer tutan ülkelerdeki siyasi belirsizlikler ihracat rakamlarına olumsuz etki yapmıştır. Buna rağmen yeni pazarlar ile ihracatlarımıza devam edilmektedir. Grubumuza bağlı şirketlerden, Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş., Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2013 yılı sıralamasında yer almıştır. Bir diğer önemli husus ise, faaliyet raporlarımızda belirtildiği üzere, Grup olarak çıkmayı düşündüğümüz sektörlerde faaliyet gösteren Medikal 2000 A.Ş. nin Grubumuza ait hisseleri devredilmek suretiyle, mermer maden imalat ve işletmeciliği alanında Konya Mermer fabrikası ve bir kısım mermer ocakları varlık satışı suretiyle faaliyetlerine son verilmiş, bu satışlardan elde edilen kaynaklar Grubun işletme ve yatırım giderlerinin finansmanı için kullanılmıştır. Holdingimize bağlı şirketlerin aktifinde bulunan arsa-arazi, bina ve makine teçhizattan oluşan maddi duran varlıkların reel değerinin tespiti için yetkili değerleme firması tarafından yapılan çalışma sonucunda düzenlenen rapordaki verilerin dikkate alınması sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından, bu artışa isabet eden yaklaşık 116 milyonluk ertelenmiş vergi gideri düşüldükten sonra toplam özkaynaklarda Dönem sonu itibariyle 466 milyon liralık değer artışı meydana gelmiştir. Bu artış Grubumuzun güçlü aktif yapısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kombassan Grubu, Ulusal ve küresel ekonomik gelişmelerin olası etkilerini de dikkate alarak 2015 yılında ciroda %15 bir artış ve net % 5-7 düzeyinde bir karlılık ile gerçekleşmesi için azami gayret sarfetme azim ve kararlılığı içindedir. Yönetim Kurulu olarak, 2015 yılının Şirketimiz ve Ülkemiz açısından daha iyi bir yıl olmasını temenni ederek saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 5

6 GRUBUMUZUN VİZYON VE MİSYONU Vizyonumuz Kombassan Hizmet verdiği tüm sektörlerde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak güvenilir uygun maliyetli üstün nitelikli mal ve hizmetleri üretmek. Misyonumuz Kombassan Paydaşlarıyla maddi ve manevi iyi ilişkiler tesis ederek emanetlerine sahip çıkmak piyasa şartlarında tatminkar bir kazanç temin etmek ve emanet ettikleri varlıkları korumak. Üretim, istihdam, ihracat ve teknoloji üretimi konularında gelişmeler sağlayarak bölge ekonomisine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak. 6 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

7 ORGANİZASYON Kombassan Holding çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve müesseseden oluşmaktadır. Holding şirketleri yönetim bakımından otonom olmakla birlikte merkezi koordinasyon ve denetim ilkesi gereğince; finansman, mali koordinasyon, denetim, hukuksal işlemler, yönetim bilgi sistemleri, insan kaynakları, tanıtım, eğitim ve organizasyon yönünden tek merkezden yönlendirilip denetlenmektedir. Holding ; Yurtiçinde Konya, İstanbul, Ankara,Sakarya, Muğla, Tekirdağ, Afyon, Aksaray, Burdur, Karaman, Antalya, Düzce, Aydın olmak üzere 13 ilde ve yurt dışında ise Romanya ve Macaristan olmak üzere 10 ana sektör, 18 şirket, 33 tesisde faaliyetlerini sürdürmektedir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 7

8 8 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

9 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 9

10 KAĞIT MATBAA AMBALAJ GRUBU Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya Entegre Kağıt Fabrikası, Konya Defter Tesisleri, Konya Basım Ambalaj Tesisleri, Güneşli Matbaa, Baskı ve Ambalaj Tesisleri Karton Fabrikası Grup Ciro İhracat $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

11 KOMBASSAN KAĞIT A.Ş. Kombassan ın kuruluş yıllarındaki ilk faaliyetlerinden olan kağıt üretimine, zamanla karton ve ambalaj da eklenmiştir. Kombassan Kağıt, A4 ebadında Speed, Ultra- Copy markalı fotokopi kağıtları yanında, %100 beyazlatılmış kimyasal selüloz kullanarak 60gr/ m² den 160gr/m² ye kadar birinci hamur kağıdı, istenilen ölçüde ve gramajda ebat ve bobin kağıt seçeneklerini müşterilerine sunmaktadır. Kombassan Kağıt, son dönemde yaptığı yatırımlarla komple karton ambalaj ve ofset baskılı, sıvamalı kutu üretim tesisini de bünyesine eklemiştir. Konya Basım ve Ambalaj Tesisleri geniş bir makina parkıyla, basımdan ambalaja kadar entegre hizmet sunulmaktadır. Karton ve mikrodalga oluklu kutu ambalaj imalatına ilave olarak; grafik, montaj, renk ayrımı gibi baskı öncesi birimleri ve 6 renk+dispersiyon laklı ofset baskı makinelerini, UV-lak makineleri, palet çevirme/havalandırma makineleri, sürekli form makinaları, kutu kesim, laminasyon ve yapıştırma makinaları, harmanlama makinaları bulunan tesisler, müşterilerin tüm beklentilerine cevap verecek kapasitededir. Kağıt konfeksiyon ve defter üretimi yapılan entegre tesislerde üretim otomosyon sisyemiyle yapılmaktadır. Tesislerde okul defterlerinin tüm çeşitleri, öğrenci kutu klasörü, resim kağıdı, ofis klasörü, baskılı ve baskısız bilgisayar sürekli formu, ciltli ve spiralli sert kapaklı defterler, parşömen kağıtları, ambalaj ve kap kağıtları, küp bloklar, A4/A5 bloknotlar, fon karton çeşitleri üretilmektedir. Okul defterlerinin tüm çeşitleri ve pek çok kırtasiye ürünü imal edilen tesislerde, Komeks markasıyla üretilen defterler uluslararası pazarlarda yer almaktadır. Uluslararası tüm kalite standartlarının uygulandığı tesisler TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 11

12 MURATLI KARTON A.Ş. Tekirdağ da yer alan Muratlı Karton, gr/m 2 arasında değişen gramajlarda kuşeli karton üretimini gerçekleştirmektedir. Yüksek basılabilirlik özelliği isteyen her türlü ambalaj ve grafik baskı işlerinde kullanılmak üzere Alfaprint kozmetik, yiyecek maddelerinin lüks ambalajlarında ve kartpostal baskılarında kullanılmak üzere Alfatriplex tescilli marka ile kuşe triplex kartonların üretimi yapılan tesislerde betaprint ve kromekartonda imal edilmektedir. tescilli marka ile kuşe dubleks kartonlar, ilaç, 12 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

13 İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ GRUBU Kompen PVC Yapı Ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Komyapı Hazırbeton Prefabrik Taahhüt San.Tic. A.Ş. Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. Konya PVC Üretim Fabrikası Konya Hazırbeton Santrali Konya Prefabrik Tesisi Düzce MDF Üretim Tesisi Adaçal Kireç San. Tic. A.Ş. Emirdağ Kireç ve PCC Üretim Tesisi Grup Ciro İhracat $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 13

14 KOMPEN A.Ş. Kombassan ın en tanınan markalarından biri olan Kompen, PVC Kapı-Pencere sistemleri, Yalı Baskı (Vinil Siding), Panjur ve Isıcam sistemlerinin; üretim, pazarlama ve montaj alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye nin PVC profil, kapı, pencere ve ısıcam üretimi yapan ilk entegre tesisi olan Kompen; yurt içinde; Konya, İstanbul, İzmir ve Ankara da Bölge Müdürlükleri, temsilcilikler ve 500 e yakın bayi ağına sahiptir. Komple Kalite anlayışının temel vizyon olarak belirlendiği şirkette, 1998 yılında alınan ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi nin yanı sıra INCERC, GOST, IFT, RAL,UKR-Cepro, gibi birçok uluslararası kalite belgesine göre üretim yapılmaktadır yılında Türkiye nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren Kompen, 2006 ve 2007 yıllarında Tüketici Kalite Ödülü, 2007 ve 2009 yıllarında da Altın Marka ödülü aldı. 14 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

15 KOMYAPI A.Ş. işleri yürüten Komyapı; iş merkezlerinden toplu konutlara villalardan sanayi tesislerine kadar pek çok türde yapı inşaasını gerçekleştirmektedir. Komyapı, grup bünyesinden sağladığı yapı malzemeleriyle, sektöründe komple hizmet veren nadir örneklerdendir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 15

16 DİVAPAN A.Ş. Üretimini m 2 si kapalı, m 2 alanda gerçekleştiren Divapan, ülkemizin MDF ve MDF lam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarındandır. Sektöründe uluslararası kalite belgesi alan ilk firma olma başarısını gösteren Divapan, yurtdışına ihraç ettiği ürünlerinin de etkisiyle oldukça büyük bir üretim hacmine sahiptir. 16 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

17 ADAÇAL A.Ş. PCC üretimiyle Türkiye de ilk! Kombassan ın iddialı markalarından Adaçal, öncelikle kireç alanında faaliyet gösterirken zamanla PCC teknolojisini bünyesine katmış ve Adacal markasıyla endüstriyel mineraller pazarına da girmiştir. Bu yatırımla; kağıt, boya, plastik, ilaç ve gıda sektörlerinin daha önce ithal ettiği PCC hammaddesini ülkemizde ilk üreten firma olarak, gurur verici bir başarı kaydetmiştir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 17

18 RULMAN GRUBU S.C. Rulmenti Bardlad S.A. New MGM zrt Romanya Rulman Fabrikası URB Europe Belgium Tesisleri SC Diarul Alpha SRL Barlad Tesisleri Macaristan Rulman Fabrikası ART Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Düzce Rulman Fabrikası Grup Ciro İhracat $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

19 S.C.RULMENTI BARLAD S.A. Yüksek kalite 81 ülkede... Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da bulunan şirket, m² si kapalı toplam m² alanda üretim yapmakta ve yüksek kalitedeki rulman üretiminin % 95 ini, dünyanın 81 ülkesine ihraç etmektedir. Rulmenti, Romanya nın en başarılı özelleştirme ödülünün de sahibidir. Grubun aynı sektörde faaliyet gösteren bir diğer markası MGM Macaristan da faaliyetlerini sürdürmekte olup, Hindistan da ise yeni bir rulman fabrikasının inşaatı devam etmektedir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 19

20 NEW MGM zrt MGM Budapeşte-MACARİSTAN - 60 çalışan m²toplam alan m²kapalı alan - Konik makaralı rulman üretimi yapmaktadır. 20 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

21 ANAROLU RULMAN A.Ş. Kalitesiyle tescilli rulman... Düzce de çalışmalarını sürdüren bir diğer rulman markası ART Rulman; tesislerinde tek sıralı sabit bilyalı, konik makaralı ve özel rulman üretimlerini, sahip olduğu kalite belgelerine göre gerçekleştirmektedir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 21

22 GIDA, HAYVANCILIK ve PAZARLAMA GRUBU Komgıda Kombassan Gıda İht. Mad. Ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. Kazımkarabekir Makarna Fabrikası Kazımkarabekir Un-İrmik Fabrikası Kazımkarabekir Bisküvi Kaplamalı Ür Fab. Kazımkarabekir Bakliyat Paketleme Tesisi Kazımkarabekir Hayvancılık Tesisi Hendek Doğal Kaynak Su Tesisi Karapınar Hayvancılık Tesisi Alanya Toptan Gıda Mal. Depo Grup Ciro İhracat $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

23 KOMGIDA A.Ş. Gıda ve Pazarlama Grubu nun öne çıkan firmalarından Komgıda nın Karaman daki tesisleri, ülkemizdeki ve dünyadaki en büyük entegre projeler arasında yer alarak, bir gıda şehri konseptiyle tasarlanmıştır. Yatırımların devam ettiği dev tesislerde bugün itibariyle; un, irmik, bakliyat, makarna, bisküvi, marshmallow ve gofret üretimi yapılmakta ve ürünler ülkemize ve dünyaya Golda ve Melda markalarıyla ulaşmaktadır. Komgıda, geniş ürün çeşitliliğine yeni bir iş kolu ekleyerek atılım göstermiş ve ilk etapta 2000 e yakın büyükbaş hayvan barındıran Hayvancılık Tesisleri ni de bünyesine eklemiştir. Ayrıca Golda Bakliyat, ürünlerini TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetimi ve TS EN ISO gıda güvenliği sertifikalarına sahip TSE standartlarına uygun olarak üretmektedir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 23

24 KARSU A.Ş. Ülkemizin nadir doğal mineralli kaynak sularından olan Kardelen Su, dünya standartlarında ileri teknolojiyle sahip tesislerinde; gıda güvenliğine uygun, maksimum hijyenik koşullarda, tamamen otomatik olarak el değmeden dolum faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 24 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

25 KOMAL A.Ş. Pazarlama alanında faaliyet gösteren Komal, Akdeniz Bölgesi nde özellikle turistik tesisler, tatil köyleri, toptancı ve perakendecilere malzeme tedariği yapmaktadır. Kalite ve uygun fiyatı birleştiren ürünleriyle, pazar payını sürekli artıran Komal, güçlü bir dağıtım filosuna sahiptir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 25

26 MAKİNA PRODÜKSİYON GRUBU MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. Komel Enerji San.Tic.A.Ş. Hidrolik Vinç Üretim Tesisi Tarım Makinaleri Üretim tesisi Doğalgaz Proje Altyapı Grup Ciro İhracat $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

27 MPG A.Ş. MPG Makine Prodüksiyon Grubu, Acar markasıyla 3 tondan 75 tona kadar Hidrolik Katlanır Bomlu, Hidrolik Teleskobik Bomlu mobil vinçleri ve Ağaç Sökme-Dikme Makine lerinin üretimini gerçekleştirmektedir. MPG Makine, AR-GE çalışmaları sayesinde sektöründe yenilikçi ürünleriyle öne çıkmaktadır. TSE belgesi ve ISO 9001:2001 kalite yönetim sistem belgesini alarak ürünlerini her aşamada kontrol edebilen MPG de kalite bilinci tüm personelce benimsenmiştir. Ar-Ge birimi tarafından güncel teknolojik yenilikler anında ürünlere uygulanmakta, mevcut ürünlerin analizleri yapılarak daha iyiyi yapmanın çabasıyla sürekli inovasyon çalışmaları yürütülmektedir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 27

28 KOMEL A.Ş. Komel Enerji nin faaliyet alanı, sanayi tesisleri ve toplu konutların elektrik, mekanik, doğalgaz, ısıtma, soğutma-havalandırma yapım ve dönüşüm projeleri ile üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü elektrik enerjisi üretim tesisleri ve elektrikli araç şarj istasyonlarını kapsamaktadır. 28 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

29 PETROL ÜRÜNLERİ GRUBU Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. Komgıda Kombassan Gıda İht. Mad. ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. Konya Tüp Dolum Tesisi Bucak Tüp Dolum Tesisi Konya Petrol İstasyonu Karaman Petrol İstasyonu Kazımkarabekir Petrol İstasyonu Grup Ciro İhracat 0 $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 29

30 KONGAZ A.Ş. Petrol ürünleri grubunun lokomotif markası Kongaz, likit petrol gazının (LPG) stoklanması, dolumu ve tüplügaz, dökmegaz, otogaz olarak dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir. Kongaz ın, Türkiye nin dolum kapasitesi en yüksek tesislerinden biri olan Konya daki tesislerine, Burdur da yeni bir dolum tesisi daha eklenmiştir. 30 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

31 TURİZM OTELCİLİK GRUBU Bera Turizm Tic. A.Ş. Konya 4 * Otel Konya 3 * Mevlana Otel Alanya 5 * Otel Yenipark Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San. Tic. A.Ş. Ankara 5 * Otel Seferihisar Termal Projesi Grup Ciro İhracat 0 $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 31

32 BERA TURİZM A.Ş. Kombassan, turizm sektörüne 1999 yılında Bera Konya oteliyle adım attı. Ardından Bera Mevlana ve Bera Alanya nın eklenmesiyle Bera Oteller Grubu bugünkü halini aldı. Bera Oteller Grubu toplamda 524 oda, 1500 yatak kapasitesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerinin beklentilerini karşılamaktadır. Bera Alanya Görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem bir manzara ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışı ile beş yıldızlı Bera Alanya, unutulmaz tatillerin adresi Bera Konya Şehir merkezinde bulunan Bera Konya da, misafirlerinin rahatı ve konforu için pek çok detay tasarlandı. Fitness Center, Türk Hamamı, sauna ve masaj odası bu anlayışın en güzel örnekleri arasında yer alıyor Bera Mevlana Mevlana Müzesi nin yakınında bulunan Bera Mevlana, müşterilerine evlerinin konfor ve güvenini aratmayacak bir kaliteyle hizmet vermektedir. 32 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

33 YENİPARK TURİZM A.Ş. Bera Ankara: Bera Ankara Otelimiz de 1 kral dairesi, 13 suit, 94 delux, 98 standart ve 2 engelli oda olmak üzere toplamda 208 odasında misafirlere deliksiz uyku deneyimi sağlayan özel yatakları ve yastıkları, üst düzey konforu, çağdaş donanımı ile Ankara nın tam kalbinde bulunmaktadır. Oda Özellikleri: Telefon, Direkt Telefon, Voice Mail, Duş ve Tuvalet, Banyoda Telefon, Saç Kurutma makinesi, Elektronik Kilit Sistemi, Yangın Alarmı, Minibar, Çay veya Kahve makinesi, Uyandırma Servisi, Kasa, 24 Saat Oda Servisi, TV, Kablo TV, İnteraktif TV, Müzik Yayını, Internet Bağlantısı, Kablosuz Internet, Isdn Bağlantısı, Merkezi Klima, MP3 Çalar Yeme İçme: Kapalı kap: 120, Açık kap: 120, Kahvaltı Salonu (toplam kap: 140), Pastane, Snack Bar, Kafe, Park Restoran: 120 kişilik, Restoran Bar, Vitamin Bar, Türk, Uluslararası, İtalyan, Vejetaryen, Deniz Ürünleri Mutfakları Konaklama Tipi: Oda Kahvaltı, Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon hizmet veriyor. 5 Toplantı Salonu Toplam kap: 710, Maks (m2/ kap): 275/300, Min (m2/kap): 27/12, Kablosuz Ağ Bağlantısı, Kurumsal internet bağlantısı, Ses Sistemi, Yaka Mikrofonu, Kablosuz mikrofon, Masa Mikrofonu, Ses Kayıt Sistemi, Işık Sistemi, Dvd Oynatıcı, Vcd Oynatıcı, Video, Sahne, Kürsü, Müzik Yayını, Simültane Çeviri Sistemi, Slayt Oynatıcı, Bilgisayar Projektörü, Görüntü Kaydı, Projektör Perdesi, Barkovizyon, Tepegöz, Flipchart, TV, Yazı Tahtası, Faks, Klima, Lazer İşaretleyici. Sağlık Odası, Çocuk Bakımı, Uyandırma Servisi, İş Merkezi, İnternet, Kuru Temizleme, Çamaşır ve Ütü Servisi, Resepsiyonda Emanet Kasası, Jeneratör, ücretsiz Vale hizmeti, değişik aktivite ve rekreasyonlarla Türk Hamamı, Fin Hamamı, Sauna, Masaj, Jakuzzi, Fitness Merkezi, Berber, Güzellik Salonu, Doktor, Mescit, Spor Jogging Kurtuluş Parkı nın hemen karşısındaki caddede, Kolej Metro İstasyonu na birkaç adım, Ankara nın kalbi Kızılay meydanına 2 dakikalık yürüyüş mesafesinde olan otel Esenboğa Havalimanı na 27 km uzaklıkta. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 33

34 TEKSTİL GRUBU Koveka Konya ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş. Çorlu İplik Kumaş Boya Apre Tesisi Grup Ciro İhracat 0 $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

35 KOVEKA A.Ş. Kombassan ın tekstil markası Koveka, gelişmiş teknolojiye sahip tesislerinde; renk laboratuvarı ve baskı desenleri, sert ve yumuşak sarım üniteleri, otomasyon sistemi ile çalışan iplik boya ve kumaş boya bölümü, desenleri kumaş üzerinde şekillendiren rotasyon baskı bölümüyle müşterilerinin beklentilerini karşılamaktadır. Polar, Velsoft, Kadife, viskon ve pamuklu bütün örgü kumaş türleri, yeni teknolojilere sahip makinalar ile üretilmekte ve bunun yanı sıra Asit Baskı, Pigment, Reaktiv, Dispers, Aşındırma, Devore gibi baskı çeşitleri yapılmaktadır. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 35

36 KONYA MUĞLA MERMER MADEN GRUBU Kommersan Kombassan Mermer Maden İşl.San ve Tic A.Ş. Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. Konya Mermer Tesisi Muğla Mermer Tesisi Aksaray Kalsit Tesisi Aydın Kalsit Tesisi Grup Ciro İhracat ,00 $ Yatırım Personel KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

37 KOMMERSAN A.Ş. Kombassan ın tekstil markası Koveka, gelişmiş teknolojiye sahip tesislerinde; renk laboratuvarı ve baskı desenleri, sert ve yumuşak sarım üniteleri, otomasyon sistemi ile çalışan iplik boya ve kumaş boya bölümü, desenleri kumaş üzerinde şekillendiren rotasyon baskı bölümüyle müşterilerinin beklentilerini karşılamaktadır. Polar, Velsoft, Kadife, viskon ve pamuklu bütün örgü kumaş türleri, yeni teknolojilere sahip makinalar ile üretilmekte ve bunun yanı sıra Asit Baskı, Pigment, Reaktiv, Dispers, Aşındırma, Devore gibi baskı çeşitleri yapılmaktadır. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 37

38 HİSAR MADENCİLİK A.Ş. Hisar Madencilik, mikronize kalsit üretimiyle sektörünün en büyük yerli üreticisidir. Hisar Madencilik, Aydın ve Aksaray daki iki ayrı tesisinde ürettiği mikronize kalsitle; Türkiye de pek çok sektöre hammadde katkısı sağlamaktadır. Türkiye de kalsit; kağıt, boya, plastik sektörü, inşaat sektörü, yapıştırıcılar, gıda sektörü (çiklet, yem sanayi), seramik sektörü, halı tabanı, yer muşambası, diş macunları ve ilaç sanayiinde kullanılmaktadır. 38 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

39 2014 GRUP FİRMALARIMIZIN ALDIĞI ÖDÜLLER Turizm sektöründe Türkiye nin ilk Helal Uygunluk Belgesi TSE tarafından Bera Alanya Otel e verildi. Kombassan Holding in PVC sektöründe faaliyet gösteren şirketi Kompen Kalite Ödülü ne layık görüldü. Kompen in ödülünü Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan ile Başkan Yardımcısı Aysun Atalay Kanar, Kompen Marmara Bölge Müdürü Mehmet Akteke ye takdim ettiler. Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Konya ya yaptığı hizmetlerden dolayı Vizyon Dergisi tarafından Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü ne layık görüldü. Türk Time Dergisi okuyucularının ortak olarak değerlendirmeleri ve yapılan anket sonucu, Bera Ankara Otelimiz 2014 yılının YILIN OTELİ ve YÖNETİCİSİ ödülünü kazandı. Tebrik ederiz. Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürlüğü ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliği ve Dış İşleri Bakanı Davutoğlu nun katılımıyla Konya Ticaret Odası Konferans Salonu nda düzenlenen 2013 Konya Ekonomi Ödülleri Töreni nde, Kombassan aldığı 4 ödülle önemli bir başarıya imza attı. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 39

40 2014 İSO TÜRKİYE DE İKİNCİ 500 KURULUŞ SIRALAMASINDA GRUP FİRMALARIMIZ 159 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 305 Kompen PVC Yapı ve Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 320 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 378 KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Mad. ve Petrol Ür. San. ve Tic. A.Ş. 447 Komyapı Hazır Beton Prefabrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 40 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

41 KONSOLİDE VERİLER (ÖZET RAKAMLAR TEMEL GÖSTERGELER) Konsolide Finansal Veriler DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR GELİRLER BRÜT KAR FAALİYET KARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI DÖNEM KARI ( ) Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları ( ) Konsolide Rasyolar Likidite Oranları Cari Oran 1,52 1,51 1,72 1,43 2-Likidite Oranı 0,92 0,93 1,05 1,03 3-Nakit Oran 0,12 0,16 0,04 0,05 Finansal Yapı Oranları 1-Toplam Borç / Özsermaye 0,73 0,81 0,64 0,72 2-KVB / Aktif Top 0,26 0,37 0,33 0,35 3-UVB / Aktif Top 0,16 0,08 0,06 0,06 Karlılık Oranları 1-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı -0,004 0,017 0,015 0,03 2- Net Dönem Karı / Özsermaye -0,006 0,032 0,025 0,06 Kar Marjları Brüt Kar marjı 12,76% 17,20% 18,73% 16,27% FAVÖK Marjı 5,31% 9,54% 8,50% 10,33% Faaliyet Karı Marjı 1,49% 5,46% 5,83% 7,60% Net Kar Marjı -0,64% 2,25% 1,77% 4,22% Büyüme Oranları 1-Net Satışlar 13,29% 3,68% 35,97% 0,00% 2-Net kar -199,92% 32,06% -43,07% 40,63% 3-Aktif Toplamı 54,33% 14,32% 25,48% 14,13% 4-Özsermaye Tutarı 62,10% 3,77% 30,96% 0,06% Pay Başına Bilgiler Pay Başına Net satışlar 6,96 6,14 11,84 49,63 Pay Başına Net Kar -0,097 0,10 0,10 2,10 Bir Payın Defter Değeri 7,07 4,36 8,41 36,59 Pay sayısı KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 41

42 KONSOLİDE VERİLER 2014 KONSOLİDE YATIRIM 1.19 MİLYAR TL CİRO 36.5 MİLYON TL İHRACAT İSTİHDAM MİLYON $ KİŞİ 42 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

43 KONSOLİDE VERİLER Konsolide Faaliyet Sonuçları Grubun Konsolide Satış Gelirleri dönemi Konsolide Satış Gelirleri ile karşılaştırıldığında % 13,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir % Değişim % Değişim Yurt İçi Satışlar ,43% 5,06% Yurt Dışı Satışlar ,57% -2,57% Diğer Gelirler ,24% -19,09% İade ve İndirimler ( ) ( ) ( ) 6,73% -10,85% Toplam ,29% 3,68% Döneme İlişkin Satış Gelirlerinin Sektörlere Göre Dağılımı Oran Sektör Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Gelirler İade ve İndirimler Toplam (%) Market ve Pazarlama ( ) Rulman ( ) İnşaat ve Yapı Malzemeleri ( ) Tekstil ve Deri ( ) Kağıt-Karton-Ambalaj ( ) Akaryakıt ( ) Gıda ( ) Mermer ve Maden ( ) Turizm Otelcilik (77.823) Makine ( ) Toplam ( ) Grubun 2014 Dönemine Ait Faaliyetlerine İlişkin Özet Veriler Döneme İlişkin Grup Yatırım Faaliyetleri : dönemine ait Grup firmalarının tevsi/yenileme yatırımlarına ilişkin veriler aşağıdadır. Yatırımın Cinsi Yatarımın Yeri Turistik Tesis ve Otel Yatırımlar Karaman Fabrika Düzce Süt Sağım tesisi ve ahır Karapınar Kağıt Fabrikası Pres Yatırımı Konya Mikser Yatırım Konya Tezgah Romanya Maden Ocağı Korkuteli Doğalgaz boru hattı Muratlı Doğalgaz boru hattı Afyon Diğer yatırımlar Toplam KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 43

44 İnşaat Projeleri Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklardan Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. nin kendi adına ve/veya Grup bünyesindeki ortaklıklara yapmakta olduğu inşaat faaliyetleridir. Tamamlanma Oranı (%) Proje Sancak Life Projesi Ankara Keçiören Toplu konutları Besihane Sille Göztepe Projesi Elitkent Konutları (2. Etap) Ankara Keçiören Yükseltepe Ankara Keçiören Tepekent Toplam ve tarihleri itibariyle devam eden inşaat sözleşmelerinin maliyet bedelleri aşağıda özetlenmiştir: Tamamlanma Oranı (%) Proje Ereğli TOKİ Hastane İnşaatı İstanbul Kayabaşı TOKİ İnşaatı Sivas TOKİ Malatya TOKİ Sarayönü Ladik TOKİ Toplam İnşaat Projelerine ait ayrıntılı bilgiler tarihli Finansal Tablo Dipnotları içerisinde Not 10 ve Not 32 bölümünde yer almaktadır. Canlı Varlıklar Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklardan Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Petrol Ürünleri San.Tic.A.Ş. ve Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri San.Tic.A.Ş. bünyesinde 2010 yılı içerisinde hayvancılık yatırımlarına başlanmış ve 2011 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 748 adet büyükbaş hayvan alımı yapmıştır tarihi itibarıyle adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Üretilen süt, soğutulmuş süt olarak Karaman Süt Üreticileri Birliği vasıtası ile satılmaktadır. Kaşar peynir üretim tesisi yapımı tamamlanmış olup takip eden dönemlerde üretilen sütün bir kısmının da peynirhanede peynir üretiminde kullanması planlamaktadır Büyükbaş Canlı Varlıklar Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları Toplam Adet Büyükbaş Canlı Varlıklar Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları Toplam KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

45 Canlı Varlıklara ait ayrıntılı bilgiler tarihli Finansal Tablo Dipnotları içerisinde Not 11 bölümünde yer almaktadır. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklardan Transfer Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Arazi ve Arsalar ( ) Binalar Toplam Maliyet Değeri ( ) Binalar Toplam Birikmiş Amortisman (-) Net Defter Değeri Döneme İlişkin Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Grubun firmalarının üretim alanında maliyet düşürme, teknoloji geliştirme ve yeni ürün yaratma amacıyla gerçekleştirdikleri dönemi itibarıyle yapmış olduğu araştırma ve geliştirme giderleri aşağıdadır. Araştırma ve Geliştirme Giderleri % Değişim % Değişim % Değişim % 7.58% 72,86% Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir: Araştırma ve Geliştirme Giderleri Personel Giderleri Teknik Müşavirlik Giderleri Amortisman Gideri Vergi, Resim ve Harçlar Seyahat Giderleri Kıdem Tazminatı Karşılığı Diğer Toplam KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 45

46 tarihi itibarıyle Grup İstihdamının Sektörlere Göre dağılımı İstihdam Yaratan Sektör Adı Rulman İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tekstil Kağıt-Karton-Ambalaj Petrol ve ürünleri Gıda ve Hayvancılık Mermer ve Maden Makine Turizm Otelcilik Holding Toplam HİSSE PERFORMANSI Kombassan Holding A.Ş. Payları tarihinde BIST II. Ulusal Pazarda referans fiyat üzerinden serbest marjla işlem görmeye başlamıştır İMKB Kodu : KOMHL Kaydileşme Oranı ( ) : % 46,62 Dönem İçinde En Yüksek Fiyat : 3.71-TL Dönem İçinde En Düşük Fiyat : 2.28-TL Yıl sonu Fiyatı : 2.52-TL Yıl Sonu Piyasa Değeri : TL Fiyat Kazanç Oranı : -25,95 KOMHL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Kapanış KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

47 YÖNETİM KURULU RAPORU Raporun Dönemi : 01/01/ /12/2014 Sermaye ve Ortaklık Yapısı Kombassan Holding A.Ş. nin Kayıtlı Sermaye Tavanı TL, çıkarılmış sermayesi : TL olup çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayenin % 5 inden fazlasına sahip ortak Kombassan Holdıngs S.A. şirketi olup sermaye payı % 5,17 dir. Holding in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır Kombassan Holding A.Ş. payları tarihinden itibaren İMKB II. Ulusal pazarda işlem görmektedir. Nama / Hamiline Toplam Nominal Değer (TL) Sermaye Oranı (%) İmtiyaz Durumu Hamiline İmtiyaz yok Yönetim Kurulu ve Komiteler Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanların Adı, Soyadı, Yetki Sınırları ve Görev Süreleri : ADI SOYADI GÖREVİ YETKİ SINIRLARI AÇIKLAMA Haşim ŞAHİN Yön. Krl. Başkanı Yönetim Kurulundan Biri ile Müşterek İcrada Görevli Ahmet ŞAN Yön. Krl Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Başkanı ile Müşterek İcrada Görevli Erol KAYA Üye Yönetim Kurulu Başkanı ile Müşterek İcrada Görevli Esat ŞAHİN Üye Yönetim Kurulu Başkanı ile Müşterek İcrada Görevli Değil Muzaffer AYDEMİR Üye Yönetim Kurulu Başkanı ile Müşterek İcrada Görevli Değil Hamdi CANEVİ Bağımsız Üye İcrada Görevli Değil Mustafa Ulvi BEZİRCİ Bağımsız Üye İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeleri tarihinde göreve başlamış olup görev süreleri tarihine kadar devam etmektedir. Holding Yönetim Kurulu Esas sözleşmede de belirtildiği üzere şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanmaktadır. 01/01/ /12/2014 tarihleri arasında 28 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış, kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır. Şirketin bir Holding şirketi olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Holdingin grup şirketlerinin Yönetim kurullarında da görev almaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin Holding dışında başka yerlerde görev almalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAN Konyaspor Kulübü Başkanlığı ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini yürütmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer AYDEMİR Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürütmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ Serbest Avukatlık yapmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ kendisine ait şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ne Genel Kurul kararıyla Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı verilmemektedir. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 47

48 Adı Soyadı / Görevi Eğitimi / Mesleği Yönetim ve Uzmanlık deneyimleri Haşim ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Teknik Öğretmen İşadamı yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlıkları Ahmet ŞAN Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Esat ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Erol KAYA Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer AYDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ Yönetim Kurulu Üyesi İşletme İşadamı Ziraat Mühendisliği Yüksek Lisans Yüksek Ziraat Mühendisi İşletme Lisans Mali Müşavir İşletme Lisans Mali Müşavir Hukuk / Avukat Makine Lisans / İşadamı Almanya Siemens Kraftwerk Unıon Kablo Şirketinde Satın alma, Organizasyon, Muhasebe Grup Müdürü ve Şirket Denetim Müdürü Kompen A.Ş. Genel Müdürlüğü Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Krl. Üyesi Tarım Kredi Kooperatiflerinde şeflik Komgıda A.Ş. Genel Müdürü Kombassan Yat.Hol. A.Ş. Yönetim Krl. Üyesi Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği, Maliye Bakanlığı MA- SAK Uzmanlığı, Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk.Yrd.ve Bşk Taçhan Tur. A.Ş. Genel Müdürlüğü Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Krl. Üyesi Tümosan A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü, Kombassan A.Ş. Mali ve İdari İşler Müd., Hisar A.Ş. Genel Müdür AYD Otomotiv Genel Müdür Yrd Kompen A.Ş. Genel Müdür Yrd Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Krl. Üyesi Öğretmenlik, Serbest Avukatlık, 30/05/2013 Kombassan Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Krl. Üyesi Satış Müdürü / Genel Müdür Yrd Kombassan Holding A.Ş. Bilgi İşlem Direktörü Kendisine Ait 5 ayrı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı 30/05/2013 Kombassan Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Krl. Üyesi Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler; Yönetim Kurulu 27/06/2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ve Şirket in gereksinimlerini de dikkate alarak bünyesinde aşağıdaki Komiteleri oluşturmuştur. Denetimden Sorumlu Komite ADI SOYADI Hamdi CANEVİ GÖREVİ Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa Ulvi BEZİRCİ Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Denetimden Sorumlu Komite Bağımsız Denetim Kuruluşunun tesbitinde ve kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak yaptığı toplantı kararlarını Yönetim Kurulu na yazılı olarak sunmaktadır. Komite 2014 yılında 6 adet toplantı yaparak görüşlerini Yönetim Kurulu bilgisine sunmuştur. 48 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

49 Kurumsal Yönetim Komitesi ADI SOYADI Mustafa Ulvi BEZİRCİ GÖREVİ Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Esat ŞAHİN Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) Korgün KUBAR Üye (Yatırımcı ve Kurumsal ilişkiler Müdürü) Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ilkelerinin Holdingin içinde geliştirilmesi, uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak ve uygulanmasının sağlanması, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun gerçeğe uygunluğunu, doğruluğunu inceleyerek Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulması Yatırımcı ve pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Tesbit Komitesinin görevlerinin yerine getirilmesi işlevlerini yürütmektedir. Komite 2014 yılında 2 adet toplantı yaparak görüşlerini Yönetim Kurulu bilgisine sunmuştur Riskin Erken Saptanması Komitesi ADI SOYADI Hamdi CANEVİ GÖREVİ Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Muzaffer AYDEMİR Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) Faruk GÜNEŞ Üye (Finans Direktörü) Riskin Erken Saptanması Komitesi İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetinin oluşturulması, Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Politikasının oluşturulması, Holding / Grup faaliyetlerinin ve Yönetimin risk kaynaklı finansal ve operasyonel işlemlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanarak Yönetim Kuruluna sunulması faaliyetlerini yerine getirmektedir. Komite 2014 yılında 4 adet toplantı yaparak görüşlerini Yönetim Kurulu bilgisine sunmuştur Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme ye uygun olarak çalışmalarını yürütür. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 1-Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları : TL 2-Teminatların Toplam Tutarları : 0 Dönem İçinde Holdingin Denetimi : Dönemine Ait faaliyet sonuçlarını gösteren Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Faaliyet Raporu Bağımsız Denetimi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olup Faaliyet Raporu Denetim görüşü Faaliyet raporunun önünde Konsolide Finansal Tablolar ilişkin Denetim Raporu ise Faaliyet Raporunun sonunda sunulmaktadır. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Döneminde ; Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır. Dönem İçerisinde Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları Döneminde Çıkarılmış Sermaye Piyasası Aracı yoktur Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar Döneminde Grup Konsolide yapılan yardım ve bağış bulunmamaktadır. Dönem Sonrasına Ait Önemli Olaylar Dönem sonrasına ait önemli bir olay bulunmamaktadır. KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 49

50 Dönem Faaliyetlerine İlişkin Veriler tarihi itibariyle Kombassan Holding A.Ş. bünyesinde konsolide iştirak ve bağlı ortaklıkların ünvanları ve bu ortaklıklardaki Ana Ortaklığın etkin hisse oranları aşağıdadır. Ünvan Faaliyet Sektörü Sermayesi İştirak % Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Kağıt-Karton-Ambalaj TL 100,00 Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kağıt-Karton-Ambalaj TL 49,00 Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri TL 100,00 Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri TL 100,00 Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri TL 99,99 Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş. İnşaat ve Yapı Malzemeleri TL 99,99 Komgıda Kombassan Gıda İht. Mad. Ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. Gıda-Hayvancılık TL 100,00 Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Gıda-Hayvancılık TL 99,86 MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. Teknoloji ve Makine TL 100,00 Komel Enerji San.Tic.A.Ş. Teknoloji ve Makine TL 100,00 Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rulman Üretimi TL 97,62 SC Rulmenti S.A.Barlad Rulman Üretimi RON 90,70 New Mgm Zrt Rulman Üretimi ,12 Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. Petrol Ürünleri TL 100,00 Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic. A.Ş. Turizm TL 100,00 Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San. Tic. A.Ş. Turizm TL 100,00 Kommersan Kombassan Mermer Maden İşl.San ve Tic A.Ş. Mermer ve Maden TL 100,00 Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. Mermer ve Maden TL 99,99 Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş. Tekstil TL 99,96 Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş. Market ve Pazarlama TL 100,00 Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. Market ve Pazarlama TL 100,00 Yenipark Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Turizm TL 100,00 Kombassan Holding A.Ş. bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolidasyonunda tam konsolidasyon yöntemi uygulanmaktadır Dönem Faaliyet Sonuçları yukarıdaki bölümlerde gösterilmiş olup Grup Konsolide Faaliyet sonuçlarına göre 2014 yılında 2013 yılına göre Hasılat ta % 13,29 luk artış İhracatta,Yatırımlarda ve İstihdamda ise azalış olmuştur 2014 de İSO tarafından açıklanan Türkiyenin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde Grubumuzdan Kombassan A.Ş., Kompen A.Ş., Komyapı A.Ş., Komgıda A.Ş., Muratlı Karton A.Ş., firmalarımız yer almaktadır. İştiraklerden Temettü Gelirleri Temettü Dağıtan İştirakler KOMBASSAN A.Ş , ,80-TL ,95-TL ,08-TL BERA A.Ş , ,81-TL ,00-TL ,52-TL KOMYAPI A.Ş , ,87-TL ,00-TL ,14-TL KOMGIDA A.Ş. 0,00-TL 0,00-TL ,39-TL ,38-TL KOMEL A.Ş. 0,00-TL 0,00-TL ,59-TL ,79-TL MURATLI A.Ş , ,63-TL ,25-TL ,75-TL KOMPEN A.Ş. 0,00-TL 0, ,91-TL 0,00-TL KOMAL A.Ş. 0,00-TL ,86-TL 0,00-TL 0,00-TL HİSAR A.Ş ,64 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL DİVAPAN A.Ş ,45 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL RULMENTİ Barlad S.A. 0,00-TL ,37-TL 0, ,60-TL Toplam Temettü Geliri ,75-TL ,24-TL ,09-TL ,27-TL 50 KOMBASSAN HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 31.12.2013 TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Kombassan Holding

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2012 31.12.2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2012 31.12.2012 YILLIK FAALİYET RAPORU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2012 31.12.2012 YILLIK FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI 150.000.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 85.400.000 TL SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG 2014-1 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE

Detaylı

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG 2015-1 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE

Detaylı

S.C. Rulmenti Barlad S.A. S.C. Rulmenti Barlad S.A. Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da TEKNOLOJİ - MAKİNE

Detaylı

S.C. Rulmenti Barlad S.A. S.C. Rulmenti Barlad S.A. Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da TEKNOLOJİ - MAKİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE

İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 31.03.2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 31.03.2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31.03.2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kombassan Holding A.Ş. ( Holding ), Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ ~ 2 ~ A. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor 01 Ocak 2014-30 Haziran 2014 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın

Detaylı

FAALiYET RAPORU / ANNUAL REPORT 1

FAALiYET RAPORU / ANNUAL REPORT 1 2012 FAALiYET RAPORU / ANNUAL REPORT 1 2012 FAALiYET RAPORU 2 3 İ Ç İ N D E K İ L E R (6) Genel Kurul Gündemi (7) Yönetim Kurulu Başkanı Mesaj (9) Genel Müdür den Mesaj (10) Yönetim Kurulu (11) Yönetim

Detaylı

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I- GİRİŞ 2014 yılının ilk üç çeyreği beklenen den daha iyi geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre satış miktarımız %26, ciro ise %38 artmıştır. II- GENEL

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır. Kombassan Holding A.Ş. ( Holding ), Sermaye

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BIR BAKIŞ 02 EGC Girişim Yatırım Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 EGC Girişim Hakkında 09

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 24 28 31 32 33 35 36 39 39 40 40 42 44 45 46 58 61 62 63 64 65 67 71 72 141 142 Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013-31.03.2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A-GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013

Detaylı

Kristal her yerde ANNUAL REPORT. 2011 FAALiYET RAPORU

Kristal her yerde ANNUAL REPORT. 2011 FAALiYET RAPORU Kristal her yerde ANNUAL REPORT 2011 FAALiYET RAPORU 2011 FAALiYET RAPORU ANNUAL REPORT 2-1 İçindekiler 05 Genel Kurul Gündemi 07 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 09 Genel Müdür den Mesaj 10 Yönetim Kurulu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2013 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2013 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2013 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU www.eczacibasiyatirim.com.tr eyh@eczacibasi.com.tr İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ Yönetim Kurulu ve

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2. ÇEYREK FA A LİYET RA PORU (01.01.2013 30.06.2013) Merkez Mah.Polat Sok.No:2 Pursaklar, ANKARA www.saraymatbaa.com.tr info@saraymatbaa.com.tr

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

Kristal her yerde. 2010 FAALiYET RAPORU ANNUAL REPORT

Kristal her yerde. 2010 FAALiYET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal her yerde 2010 FAALiYET RAPORU ANNUAL REPORT 2010 FAALiYET RAPORU ANNUAL REPORT 4 FAALiYET RAPORU 2010 içindekiler 7 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 9 GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU www.ulusoyelektrik.com.tr 1) Genel Bilgiler ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (01.01.2014 30.06.2014) FAALİYET RAPORU Yıldırım Beyazıt cad. Balıkhisar mah. No:60 Akyurt, ANKARA www.saraymatbaa.com.tr info@saraymatbaa.com.tr

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı