2013 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 213 Yılı Faaliyet Raporu Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Şükrüpaşa Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri No: 25/5 Yakutiye / ERZURUM Tel: Faks: +9 (442)

2 İçindekiler Tarihçe... Yönetim Kurulu... Organizasyon Şeması... Genel Bilgiler... Hizmet Bölgemiz ve Dağılımı Kayıp Kaçak Oranı İnsan Kaynakları Politikamız... İş Alanı Dağılımı... Eğitim ve Cinsiyet Dağılımı... Şebeke Bilgileri... Abone Profili... Planlama, Yatırım ve Proje... Proje Adetleri... Arızalanan Trafo Adetleri... Arıza Süresi... Açma Cezaları... Eğitim ve İş Güvenliği... İş Kazası İstatistiği... Sosyal Faliyetler... Gelir Tablosu Dağılımı A.Ş.... Bilanço Dağılımı A.ş

3 Tarihçe 197 Elektrik Sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla tarih, 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır Eylül 1982 tarih, 1789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 275 sayılı yasa ile belediye ve köylerle, bunların birlikleri ve diğer birliklerin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmeleri ve elektrik faaliyetleri TEK bünyesine dahil edilerek yeni bir yapılanmaya gidilmiştir Elektrik hizmetlerinin daha etkili, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır yılında ise TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuştur. 24 Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak, kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarih ve 24/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak, 21 farklı dağıtım bölgesine ayrılmıştır. TEDAŞ a ait olan Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır illerini içine alan hizmet sahasının Aras Elektrik Dağıtım A.Ş olmasına karar verilmiş, bu tarihten itibaren Doğu Anadolu Bölgesinin elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getiren şirket Aras EDAŞ ismini alarak yeni kimliğine kavuşmuştur Haziran 213 tarihinde, özelleştirme ihale sonucunda Aras EDAŞ İhalesini kazanan Kiler Holding ve Çalık Holding Aras EDAŞ ı devralmıştır. Aras EDAŞ yaklaşık 815 bin abonesiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini yerine getirmekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, abonelerine sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan elektrik dağıtım şirketi haline gelmiştir Yılı Faliyet Raporu

4 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit KİLER Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet ÇALIK Yunus NACAR Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan AKTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray TINAR 213 Yılı Faliyet Raporu 4

5 Organizasyon Şeması Yılı Faliyet Raporu

6 Genel Bilgiler Hizmet Alanı İl 7 İlçe 52 Belde 117 Köy 3.88 Yüz Ölçüm (m2) Abone Sayısı Varlıklar Dağıtım Trafosu Adet Kurulu Güç MVA Km Km Toplam Personel Sayısı 21 Personel 213 Yılı Faliyet Raporu 6

7 Hizmet Bölgemiz ve Dağılımı 213 Kayıp Kaçak Oranı Bölge Adı Aras Edaş Kapsadığı İller Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Bayburt İl ERZURUM İl KARS Toplam Nüfus Toplam Nüfus Yüz Ölçümü (m ) Yüz Ölçümü (m2) Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği (m) Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği 1.75 (m) İl AĞRI İl ARDAHAN Toplam Nüfus Toplam Nüfus Yüz Ölçümü (m ) Yüz Ölçümü (m2) Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği 1.64 (m) Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği 2.2 (m) İl IĞDIR İl ERZİNCAN Toplam Nüfus Toplam Nüfus Yüz Ölçümü (m ) Yüz Ölçümü (m2) Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği 858 (m) Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği (m) İl BAYBURT Toplam Nüfus Yüz Ölçümü m2 Bölgenin Deniz Seviyesinden Yüksekliği 1.55 (m) KAYIP KAÇAK ORANI 7 % 39, Yılı Faliyet Raporu

8 İnsan Kaynakları Politikamız Aras EDAŞ İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz Modern İnsan Kaynakları Yönetim anlayış ve felsefesini, ihtiyaç ve koşullarının gerektirdiği doğrultuda esneklik sağlayacak biçimde benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Aras EDAŞ ın bu doğrultuda, faaliyet alanı içerisinde, elektrik dağıtım ve perakende hizmetlerini, müşterilerine yeterli, kaliteli ve sürdürülebilir, çevreye karşı duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak hizmet sunmak temel amacıdır. İK Sistemlerimiz ; Gelişim, Güven, Adalet, Takdir, Takım Çalışması, Önemseme ve Etkin Liderlik anlayış ve felsefesi üzerine kurulmuştur. ARAS EDAŞ; Gelişim; Çalışanlarının gelişimine yatırım yaparak, yeniliğe öğrenmeye ve gelişime açık eğitim uygulamalarıyla, başarılı ve güçlü lider havuzu oluşturarak kişinin hem kendini hem de kendi yerini alabilecek kişileri eğitmesi ve geliştirmesini yönlendirmektedir. Güven; Güvenli, sağlıklı, şeffaf, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktadır. Adalet; Çalışanlarımıza karşı daima adil, dürüst davranarak ve onları her faaliyetimizde önemseyerek bağlılığını geliştirerek, işinden ve şirketinden memnun bir işgücüne sahip olmayı hedeflemektedir Takdir; Çalışanlarımızın şirketimize sağladıkları katkıların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin, arzu edilen davranışların desteklenmesi, devamının sağlanması ve çalışma heyecanının, motivasyonunun yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Takım Çalışması; Fikir üretecek, iş bitirme azim ve heyecanına sahip olacak, çevresi ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurabilecek, bilgili, becerikli çalışkan, sürekli gelişen bir takım oluşturmayı amaçlamaktadır. Önemseme; Çalışanlarımızın kurum kültürümüz içerisinde ayrı ayrı yeri bulunmakta ve kendilerini değerli hissetmeleri için gerekli tüm faaliyetler özveri ile gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz çalışanlarına büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmektedir. ARAS EDAŞ çalışanlarının memnuniyeti ve verimli çalışması için de aynı hassasiyeti göstermektedir. Şirket bünyesinde görev alacak personelin görevleri ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi, becerilerinin arttırılması iş doyumunun ve motivasyonunun sağlanması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesine destekleyen yoğun bir eğitim programı uygulamaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. 213 Yılı Faliyet Raporu 8

9 İnsan Kaynakları Politikamız İnsan Kaynakları Fonksiyonlarımız; Çalışanlarımızın motivasyonunu ve şirkete bağlılıklarını ön planda tutmak Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendilerini geliştirme olanaklarını sağlamak Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkartmak Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek Çalışanlarımızın, maddi manevi haklarının korunmasını gözetmek İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir. Şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarının neticesidir. Çalışanlarımızın Yaş Ortalamalası Yılı Faliyet Raporu

10 İş Alanı Dağılımı Aras EDAŞ ın çalışan dağılımında ağırlık Genel Müdürlüktedir. Başta Genel Müdürlük olmak üzere, çalışan dağılımı, sorumlusu olduğu illerin büyüklüğüne göre çeşitlilik göstermektedir. Çözüm Ortaklı Firmaların tablodaki durumu iller kırılımına dahil edilmeyip toplam rakam verilmiştir. Çalışanların İş Alan Dağılımı 213 Yılı Faliyet Raporu 1

11 Ün ise kl Te kn i ive rsi Yü te ks ek Lis an s M es le kl ise si Eğitim ve Cinsiyet Dağılımı Eğitim Durumuna Göre Çalışan Dağılımı (Çizgi Grafik) Çalışanların Cinsiyet Dağılımı Yılı Faliyet Raporu

12 Şebeke Bilgileri ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ ARAS EDAŞ HAT UZUNLUĞU (Km) TEKNİK ÖZELLİĞİ ARAS EDAŞ Havai Hat (Km) , Toplam (Km) Havai Hat (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Toplam (Km) Adet 3. ŞAHISLAR Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) Güç (MVA) Trafo Kapasite Kullanım Oranı (%) 6 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) HAT UZUNLUĞU (Km) AĞRI 3. ŞAHISLAR Toplam (Km) Havai Hat (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Adet Güç (MVA) Kapasite Kullanım Oranı (%) 213 Yılı Faliyet Raporu Toplam (Km) Trafo ARAS EDAŞ 7 Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet )

13 Şebeke Bilgileri ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) 3. ŞAHISLAR ARAS EDAŞ Toplam (Km) Havai Hat (Km) Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) HAT UZUNLUĞU (Km) ARDAHAN Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Toplam (Km) Adet Güç (MVA) Trafo Kapasite Kullanım Oranı (%) 78 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) HAT UZUNLUĞU (Km) BAYBURT 3. ŞAHISLAR Toplam (Km) Havai Hat (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Adet Güç (MVA) Kapasite Kullanım Oranı (%) Toplam (Km) Trafo ARAS EDAŞ 43 Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) Yılı Faliyet Raporu

14 Şebeke Bilgileri ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) 3. ŞAHISLAR ARAS EDAŞ Toplam (Km) Havai Hat (Km) Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) HAT UZUNLUĞU (Km) ERZİNCAN Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Toplam (Km) Adet Güç (MVA) Trafo Kapasite Kullanım Oranı (%) 45 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) HAT UZUNLUĞU (Km) ERZURUM 3. ŞAHISLAR Toplam (Km) Havai Hat (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Adet Güç (MVA) Kapasite Kullanım Oranı (%) Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) 213 Yılı Faliyet Raporu Toplam (Km) Trafo ARAS EDAŞ

15 Şebeke Bilgileri ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) HAT UZUNLUĞU (Km) IĞDIR ARAS EDAŞ 3. ŞAHISLAR Toplam (Km) Havai Hat (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Toplam (Km) Adet Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) Güç (MVA) Trafo Kapasite Kullanım Oranı (%) 53 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 213 İTİBARİYLE / HAVAİ/YERALTI HAT, TRAFO, DİREK SAYISI VE ARMATÜR BİLGİLERİ ŞİRKET ADI / İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI CİNSİ TEKNİK ÖZELLİĞİ Havai Hat (Km) HAT UZUNLUĞU (Km) KARS 3. ŞAHISLAR Toplam (Km) Havai Hat (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Yer Altı Kablosu (Km) Adet Güç (MVA) Kapasite Kullanım Oranı (%) Toplam (Km) Trafo ARAS EDAŞ 74 Direk Sayısı (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı ( Adet ) Yılı Faliyet Raporu

16 Abone Profili İl Bazlı Abone Adetleri AĞRI ARDAHAN BAYBURT ERZİNCAN ERZURUM IĞDIR KARS MESKEN TİCARET ve DİĞER SANAYİ TARIMSAL SULAMA AYDINLATMA Abone Profili Yılı Faliyet Raporu Tarımsal Sulama Ticarethane ve Diğer Mesken Genel Aydınlatma Sanayi 16

17 Planlama, Yatırım ve Proje Bölgemiz yatırım ihtiyaçları ve öngörülen yatırım planları göz önüne alınarak uygulama dönemine ilişkin dağıtım hizmeti yatırım harcaması her bir yıl için TL olmak üzere toplamda TL olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.ancak tarihli ve 4632/2 sayılı Kurul Kararı ile 213, 214 ve 215 yılları için 1.. TL dağıtım faaliyetine aktarıldığından yatırım tutarı toplamda TL olarak değişmiştir. 213 yılı içerisinde ,38 TL lik yatırım gerçekleştirilmiştir.gerçekleşen yatırım tutarının il bazında dağılımları aşağıda sunulmaktadır. ŞİRKET MERKEZİ AĞRI ARDAHAN BAYBURT ERZİNCAN ERZURUM IĞDIR KARS , , , , , , , ,31 TL TL TL TL TL TL TL TL Yatırım programında önceliğimiz Şirketimiz sorumluluk alanında bulunan müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji tüketimi sağlayabilmektir.bu nedenle şebeke iyileştirme,teknolojik altyapı ve müşteri memnuniyeti önceliklerimiz olmakla beraber hedefimiz tedarik sürekliliği ve teknik kaliteyi maksimize edecek çalışmalarda bulunmaktır Yılı Faliyet Raporu

18 Proje Adetleri PROJE ADETLERİ 213 Yılı Faliyet Raporu İL 213 AĞRI 65 ARDAHAN 52 BAYBURT 24 ERZİNCAN 37 ERZURUM 118 IĞDIR 51 KARS

19 Arızalanan Trafo Adetleri Arızalanan Trafo Adetleri 19 İL 213 ERZURUM 85 ERZİNCAN 9 AĞRI 132 KARS 48 ARDAHAN 24 IĞDIR 4 BAYBURT Yılı Faliyet Raporu

20 Arıza Süreleri Dönemi ARAS EDAŞ A) OKSÜRE (Bildirimsiz) İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR KAYNAK İLETİM SEBEP ŞEBEKE.118 İŞLETMECİSİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENEL MÜCBİR SEBEP İLETİM DAĞITIM İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR DAĞITIM DIŞSAL DAĞITIM MÜCBİR SEBEP DAĞITIM GÜVENLİK DAĞITIM ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞITIM DIŞSAL DAĞITIM MÜCBİR SEBEP DAĞITIM GÜVENLİK GENEL 213 Yılı Faliyet Raporu

21 Arıza Süreleri B) OKSÜRE (Bildirimli) İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR KAYNAK SEBEP GENEL İLETİM ŞEBEKE.112 İŞLETMECİSİ DAĞITIM ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞITIM GÜVENLİK DAĞITIM ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞITIM GÜVENLİK GENEL 21 İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR Yılı Faliyet Raporu

22 Arıza Süreleri Dönemi ARAS EDAŞ C) OKSIK (Bildirimsiz) İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR KAYNAK İLETİM SEBEP ŞEBEKE.825 İŞLETMECİSİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENEL MÜCBİR SEBEP İLETİM DAĞITIM İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR DAĞITIM DIŞSAL DAĞITIM MÜCBİR SEBEP DAĞITIM GÜVENLİK DAĞITIM ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞITIM DIŞSAL DAĞITIM MÜCBİR SEBEP DAĞITIM GÜVENLİK GENEL 213 Yılı Faliyet Raporu

23 Arıza Süreleri D) OKSIK (Bildirimli) İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR KAYNAK SEBEP GENEL İLETİM ŞEBEKE.297 İŞLETMECİSİ DAĞITIM ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞITIM GÜVENLİK DAĞITIM ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞITIM GÜVENLİK GENEL 23 İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR Yılı Faliyet Raporu

24 Açma Cezaları ARAS EDAŞ 213 / ARIZA ADETLERİ ARIZA ADETLERİ ERZURUM ERZİNCAN ,366 BAYBURT KARS ARDAHAN AĞRI IĞDIR Yılı Faliyet Raporu 24

25 Eğitim ve İş Güvenliği EĞİTİM VE İŞ GÜVENLİĞİ ARAS EDAŞ 28/6/213 tarihi itibari ile özelleşmiş ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Şirketimiz tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren Şirketimiz yepyeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği ve eğitim politikası anlayışı ile Eğitim ve İş Güvenliği Müdürlüğü nezdinde çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 4857 sayılı İş kanunu ve bu kanunlara bağlı hazırlanan yönetmeliklerin tüm maddelerini hayata geçirmeye başlamıştır. Yapılan bu çalışmalar iki ana başlık altında ayrıntıları ile yer almaktadır; EĞİTİM: Şirketimiz 213 ün son altı ayından itibaren tüm çalışanlarına idari ve teknik eğitim aldırmak hedefi belirlemiş ve 213 yılında eğitim alt yapı oluşturmak için yoğun bir mesai harcamıştır. Bu alt yapı sayesinde 213 yılının son altı ayında 5762 saat eğitim verilmiş ve bu eğitimlere 162 kişi katılmıştır. Oluşan alt yapı sayesinde 214 yılında bir takvim çerçevesinde hedeflediğimiz eğitim programlarına hız verileceği öngörülmektedir. İlk 6 ayda 4. saat eğitim ve 16 kişi katılımcı yılsonu yıl sonu itibari ile ise 8. saat eğitim ve 3 kişi katılımcı hedeflenmiştir. İstatistik olarak yıllara bakacak olursak 213 yılında verilen toplam eğitim saat ve kişi sayısına 214 ün ilk altı ayında hedefimize ulaşacağımızı öngörmekteyiz. Teknik personellerimize Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği EKAT belgesi aldırmak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Haziran 25 tarihli ve sayılı talimat yazısı ile EKAT belgesini 5 yılda bir yenilemelerini için TEDAŞ eğitim merkezleri ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır.şirketimizin eğitim vizyonunda çalışanlarına kaliteli ve yeterli bir eğitim vermek adına, profil olarak branşında önde gelen eğitim uzmanları ile çalışmayı tercih etmiştir. Eğitime katılan çalışanlarımız konsantrasyonu üst seviyede tutmak için fiziki imkanları çok iyi olan Atatürk Üniversitesinin konferans ve eğitim salonlarından faydalanılmıştır. Bundan sonraki yıllardada şirketimiz hedef olarak bir önceki yılı eğitim saati ve kişi olarak geçmeyi, eğitim kalitesini en üst seviyede tutmayı amaç edinmiştir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: 1-İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Şirketimiz ilk olarak çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyi hedef almış ve kendi iç bünyemizdeki iş güvenliği uzmanları ile ilk etapta çalışanlarımızın yarısına iş güvenliği eğitimi vermiştir. İş yerimiz çok tehlikeli sınıfında yer aldığı için bu eğitimleri her yer yıl düzenli olarak vermeyi bir takvime bağlamıştır. İş güvenliği eğitimlerini hizmet alacağımızı öngördüğümüz OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenli Birimi) tarafından tüm şirket çalışanlarımıza, yüklenici firmalarında çalışan personellere ayrıca işe yeni başlayan personele gecikmeksizin iş güvenliği eğitimi aldırabilmekte ve eğitimi yenilemesi gereken personelin takibi rahatlıkla yapılabilmektedir. 2-İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMESİ ALIMI Devir sürecinden sonra yapılan saha denetimlerinde çalışanlarımızda İş güvenliği malzemelerinin eksik olduğu gözlemlenmiş derhal çalışmalar başlatılmıştır. İlk olarak kişisel koruyucu malzemeleri, ekip koruyucu malzemeleri ve araç koruyucu malzemeleri ayrı ayrı belirlenmiş olup kişi bazında personelin hangi malzemeye ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Oluşan bu veriler ışığında eksik olan iş güvenliği malzemeleri 214 ün ilk çeyreğinde tüm çalışanlarımıza teslim edilmesi hedeflenmiştir. 3-İŞ KAZASI FORMU VE İSTATİSTİĞİ İş kazalarının önlenmesinde önemli bir yer tutan iş kazası istatistiğini tutmak için; iş kazalarının oluş şekli, iş kazasına yol açan nedenler, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması ve yaralanma şekli gibi bilgiler önem arz etmektedir. Bu nedenle şirketimiz bu bilgileri içeren iş kazası bildirim formu hazırlamış tüm il koordinatörlükleri ve yüklenici firmalarının kullanımına sunmuştur Yılı Faliyet Raporu

26 Eğitim ve İş Güvenliği 4-OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik) İş güvenliği sisteminin şirketimizde daha etkin ve verimli olması için Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB firmalarından teklifler alınıp 214 ün ilk çeyreğinde, firmadan hizmet almayı hedeflenmiştir. Hizmet alacağımız firmadan iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, çalışanlarımıza sağlık taraması, acil eylem planı, iş güvenliği kurulların eğitimi ve toplanması, risk analizi, saha denetimleri ve tüm işletmelere revir malzemeleri alımı gibi tüm hizmetleri almayı hedeflemiştir. 5-İŞ GÜVENLİĞİ AFİŞLERİ Şirket çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak, görsel bir farkındalık uyandırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temin edilecek iş güvenliği afişlerini, tüm işletmelerimizde asılması için plan yapılmıştır. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Şirketimiz yeni iş sağlığı ve güvenliği politikamız çerçevesinde HİÇ BİR İŞ HAYATIMIZI TEHLİKEYE ATACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. anlayışını ile tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak, iş kazalarını minimize etmeyi hedeflemiştir. 213 Yılı Faliyet Raporu 26

27 İş Kazası İstatistiği 213 Yılı İş Kazası İstatistiği 213 YILI AYLAR İŞ KAZASI SAYISI Ocak - Şubat - Mart - Nisan 27 Varlıklar - Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos 2 Eylül 3 Ekim 2 Kasım - Aralık 1 İş Kazası Sonucu İŞ KAZASI SAYISI Hafif Yaralanma 5 Ağır Yaralanma 1 Ölümlü 2 Toplam Yılı Faliyet Raporu

28 Sosyal Faaliyetler Soyal Faaliyetler Şirketimiz, kurumlar tarafından düzenlenen tüm organizasyonlara aktif dahil olmaktadır. Böylelikle çalışanlarımızın moral motivasyonunu sağlarken, diğer kurumlarla olan ilişkilerimizin gelişmesini de sağlıyoruz. Şirketimizin sosyal faaliyet projeleri kapsamındaki uygulamalarını, kamu kurumlarına yönelik, kendi çalışanlarına yönelik ve abonelerine yönelik olmak üzere üç başlıkta toplamak mümkündür. Kamu Kurumlarına Yönelik Şirketimizin kendi organize etmediği fakat aktif dahil olduğu kamu kurumlarının sosyal sorumluluk projesi olan kurumlar arası futbol şampiyonasına dahil olmuş ve bu kapsamda, Ardahan Aras Edaş ve Ağrı Aras Edaş kurumlar arası futbol şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluklar sadece şirketimizin moral ve motivasyonunu arttırmakla kalmamış, şirketimize önemli derecede prestij de kazandırmıştır. Abonelerine Yönelik Aras EDAŞ ın sosyal proje faaliyetleri kapsamında olmazsa olmazlarından olan abonelerine yönelik uygulamaları ayrı bir yer tutar. Şirketimizin kendi uygulaması olan, Müşteri Hizmetleri Aracı ile faaliyet alanı içerisindeki herhangi bir köy, mezra, kasaba, belde, ilçe, il ayırmaksızın sürekli dolaşarak abonelerine yönelik yeni uygulamalarını anlatmakta, abonelerinin nabzını tutmakta ve abonelerinin dilek, şikayet gibi beklentilerini dinleyerek bu istekleri ilgili kendi birimine yönlendirmektedir. Bu uygulamayla abonelerimiz ile ilişkilerimizi daima sıcak tutuyor, onların beklentilerine en kısa zamanda cevap verebiliyoruz. Abonelerimizin milli ve manevi beklentilerini ve duygularını paylaşma amacı ile dini ve milli günlere yönelik etkinliklerimiz tüm bölgemize yayılmış, insanlarımızın manevi günlerinde, onlara eski rama- 213 Yılı Faliyet Raporu 28

29 Sosyal Faaliyetler Çalışanlarına Yönelik Aras EDAŞ ın sosyal projeleri kapsamında çalışanları önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimiz temel bilgileri geliştirme ve yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma amacı ile eğitim programlarını dünyada ve Türkiyede uygulamaya konulan yeni gelişmeler üzerine kurarak çalışanlarını bu gelişmelerden haberdar etmekte, çalışanlarının yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktadır. Bu bağlamda şirketimiz, yeni gelişmelere açık, yönetmelik ve talimnamelere hakim, en ufak bir kriz anında ise savunma reflekslerini maksimuma çıkarabilen, krizlere anında müdahale eden bir şirket haline gelmiştir Yılı Faliyet Raporu

30 Gelir Tablosu Dağılımı A.Ş. ARALIK Net Satış Gelirleri TL Finansal Gelirler Net Gelirleri TL Satışların Maliyeti TL Finansal Maliyetler Brüt Kar Ar-Ge Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri TL TL TL TL Faaliyet Karı TL Finansman Gel / Gid - Net TL Diğer Gel / Gid Vergi Öncesi Kar TL TL Kurumlar Vergisi TL Net Dönem Karı TL Amortismanlar EBITDA 213 Yılı Faliyet Raporu TL TL 3

31 Bilanço Dağılımı A.Ş. Aktif Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar: Nakit ve Nakit Benzeri Değ TL Ticari Alacaklar TL Stoklar TL Diğer Dönen Varlıklar Toplam Dönen Varlıklar TL TL Duran Varlıklar: Ticari Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Var. 3. TL TL TL Diğer Duran Varlıklar Toplam Duran Varlıklar TL TL VARLIKLAR TL Pasif Aralık YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yük. Ticari Borçlar Alınan Avanslar Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yük Toplam Kısa Vadeli Yük TL TL TL TL TL Uzun Vadeli Yük. Ticari Borçlar Diğer Uzun Vadeli Yük TL TL Toplam Uzun Vadeli Yük TL YÜKÜM. I Öz Sermaye Sermaye Birikmiş Karlar / (Zararlar) TL TL TL Net Dönem Karı/Zararı Toplam Öz Sermaye TL TL YÜK. ve ÖZSERMAYE TL 213 Yılı Faliyet Raporu

32 enerjimiz herşeye yeter

Hakkımızda. kalkınmanın sürdürülmesinin. olan elektriğin kesintisiz. için hizmet vermektedir. ARAS ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ FAALĠYET RAPORU

Hakkımızda. kalkınmanın sürdürülmesinin. olan elektriğin kesintisiz. için hizmet vermektedir. ARAS ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ FAALĠYET RAPORU Hakkımızda Aras EDAġ Türkiye nin doğusunda 70,007 km2 lik geniģ bir coğrafyada yedi ilde elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Erzurum merkezli olarak Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve Erzincan illerinde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2. DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, 20 yıldır

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı