Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi."

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül Fiziği Ankara Üniversitesi 1997 Doktora Atom ve Molekül Fiziği Ankara Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Gama ve UV ışınları ile katılarda oluşturulan paramanyetik merkezlerin Elektron Spin Rezonans (ESR) ve Simülasyon tekniği ile incelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet BĐREY Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Arş. Gör. Dr. Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2 Bitirilen ve Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri 1. ERTÜRK, Serkan. (2010). Gama ve Uv Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans ile Đncelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2. KARATAŞ, Özgül. (2010). Gama ve UV Işınlarına Tutulan Ethan-1,2- Disulfonik Asit Disodyum Tuzu ve Thriphenylphoranylidene Ethenol Maddelerinde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektrometresi Đle Đncelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri 1. KILIÇ, Yasemin. Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi Đle Arkeolojik Örneklerin Yaş Tayini. Niğde Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. 2. ERYILDIZ, Yusuf. Furan Çekirdekli Bileşiklerle Termal Intramoleküler Diels-Alder Halkakatılma Reaksiyonu Đle Sentezlene Tek Kristal Yapıların ESR lerinin Đncelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Devam Eden Doktora Tezleri 1. MERĐÇ, Yasemin. Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) kullanarak organik ve inorganik maddeler oluşturuldu serbest radikallerin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Yapısal Bozuklukların Spektroskopik Analizi. Devlet Planlama Teşkilatı, (1997) Kodu: KA , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Birey, Araştırmacılar: Prof. Dr. Mehmet Zengin, Arş.Gör. Erdal Aras, 2. Bi2223 Süperiletkenine Nano boyutta Đndirgenmiş Fe 3 O 4 Đlavesinin Etkisi. Niğde Üniversitesi (2006), Kodu: FEB 2006/07, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ahmet Kılıç, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras, 3. Gama ve uv ışınları tutulan dimedon tek kristallerinin elektron spin rezonans (esr) ve simülasyon tekniği ile incelenmesi. Niğde Üniversitesi (2010), Kodu: FEB 2010/27 Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras Araştırmacılar: Özgül Karataş, Yasemin Kılıç, Serkan Ertürk, Yusuf Eryıldız. 4. Improving Hydrogen Energy Knowledge Around Europe Union (Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) Kodu: TR1-LEO , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Selçuk Kervan, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras, 5. Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuar Kurulumu Kodu: DPT 2010 K , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mahmut Mat, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras, 6. Đmprovement of internationality of biomedical and physical sciences stady program in Vytautas Magnus University. Vytautas Magnus University Kodu: VP1-2.2 SMM-07-K projesi kapsamında 16 Mayıs 2012 ve 31 Mayıs

3 tarihleri arasında Vytautas Magnus Universitesinde ( Kaunas/ Litfanya ) 15 gün ders verdim. 7. Ankara Üniversitesi Altyapı Projesi, Proje Kodu: 12A , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Birey, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras, Yrd. Doç. Dr. Biray Aşık, Proje Bütçesi ( ,00 TL) 8. Avrupa Birliği Yenilik Transfer Projesi (TOI),( Niğde Üniversitesi ) Adapting and Installing Effective Training System for Solar Energy Proje Kodu TR1- LEO , Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras, Proje Bütçesi ( ,00 ) 9. Đdari Görevler: a) Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı., Devam Ediyor. b) Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı., c) Niğde Üniversitesi Proje Geliştirme ve Destekleme Birimi Hibe Projeleri sorumlusu, Devam ediyor. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Güz Đleri Kuantum Mekaniği-I (Yüksek Lisans) Konular- I (Yüksek Lisans) Teorik Uygulama Teorik Mekanik- I Bahar Nükleer Manyetik Rezonans II (Doktora) Đleri Kuantum Mekaniği-II (Yüksek Lisans) Konular- II (Yüksek Lisans) Genel Fizik-II

4 Güz Teorik Mekanik- II Nükleer Manyetik Rezonans- I (Doktora) Konular- I (Yüksek Lisans) Teorik Mekanik- I Bahar Genel Fizik-I Nükleer Manyetik Rezonans- II (Doktora) Konular- II (Yüksek Lisans) Teorik Mekanik- II Genel Fizik-II ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde ( SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında) yayımlanan makaleler: A1. E. Aras, N. Acar, B. Birey, "ESR of Gamma Irradiation Damage Centres in Single Crystals of Some Phosphonates and Derivatives", Z.Naturforsch (ISI), Vol. 58a, pp., 2003, DOI: / 03 / A2. E. Aras, B. Aşık, M. Büyüm, B. Çalışkan, M. Birey, "EPR Of Gamma Irradıated Sıngle Crystals Of Cholesteryl Benzoatex", Radiation Effects & Defects Đn Solids (ISI), Vol. 159, 1-5 pp., 2004, DOI: / A3. B. Aşık, E. Aras, B. Çalışkan, M. Eken, M. Birey, "Epr Study Of Irradıated 4- Chloromethyl Pyrıdınıum Chlorıde", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), Vol. 159, pp., 2004, DOI: / A4. E. Aras, B. Aşık, B. Çalışkan, M. Büyüm, M.Birey, "Electron Paramagnetıc Resonance Study Of Irradıated Tetramethyl-4- Pıperıdıon", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), Vol. 159, pp., 2004, DOI: / A5. E. Aras, B. Aşık, M. Büyüm, M.Birey, "Epr Spectroscopy Of Gamm Irradiated Sıngle Crystals Of 5-Methyle 2-Nitrophenol", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), Vol. 161, pp., 2006, DOI: /

5 A6. E. Aras, B. Aşık, M. Eken, M.Birey, "EPR study of γ -irradiated threefurancarboxylic acid", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), Vol. 161, pp., 2006, DOI: / A7. B. Aşık, E. Aras, M. Eken, M.Birey, "EPR study of γ-irradiated N hydroxysuccinimide", Radiation Effects & Defects Đn Solids (ISI), Vol. 163, pp., 2008, DOI: / A8. A.Usta, H. C. Vural, K. Usta, E. Aras, Y. Ceylan, A. Ozmen, "An EPR Study On Cytosine Irradiated", J. Phys. Org. Chem. (ISI), Vol. 24, pp., 2011, DOI: DOI /poc.1801 A9. E. Aras, A. Usta, S. Ertürk, B. Aşık, "An EPR study on single crystals of dimethyl- 1,3-cyclohexanedione by γ-rays", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), Vol. 167, pp., 2012, DOI: / A10. M. A. Merdan, B. Aşık, M. Birey, E. Aras, "EPR study of γ-irradiated tetra n butylammonium iodide", Radiation Effects and Defects in Solids (ISI), Vol. 167, pp., 2012, DOI: / , A11. E. Aras, Ö. Karataş " Electron Paramagnetic Resonance of Gamma-Irradiated Single Crystals of Ethan-1, 2 DisulfonicAcid Disodium ", Journal of Molecular Structure (ISI), Vol. 1027, pp., 2012, DOI: /j.molstruc B. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamında olup uluslar arası yayınevlerince yabancı dilde basılı olarak yayınlanan tam metinli makaleler B1. Erdal Aras, Ahmet Kılıç, Ekrem Çiçek, Özgül Karata and Yasemin Meriç " ESR study of gamma-irradiated methyl-4-nitrobenzoate single crystals" Radiation interaction with material and its use in technologies (ISSN X) pp., B2. Ekrem Çiçek, Erdal Aras, Đsmail Bayraklı, Bülent Dede and Ahmet Kılıç The determination and modeling of the removal efficiencies of cobalt on zeolite 3A and 5A " Radiation interaction with material and its use in technologies (ISSN X) pp., C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : C1. M. Birey, B. Çalışkan, E. Aras, Euregıo Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "Euregıo Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicin" bildiri kitapçığındaki "Đnvestigation of free radical Spectra and Oxidant Potential of Cholesterol Derivatives by EPR Technique", A88 pp., Aachen Germany, Octoper

6 C2. A. Kılıç, E. Aras, Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresirk konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "AC Susceptıbility Studıes ın nanoscaled Fe3O4 Doped BSCCO", 466 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2009 C3. E. Aras, A Kılıç, International conference on Superconductıvıty and magnetısm ICSM2012 konferansı dahilinde "International Conference on Superconductivity and Magnetism" bildiri kitapçığındaki "ESR of the paramagnetic centers formed in 5,5 dimethyl-1,3 cyclohexanedion using gamma and UV-rays and investigation with simulation technique", 623 pp., Antalya, Turkey, April 2010 C4. Ö. Karataş, E. Aras, Turkish Physical Society 27 th. International Physics Congress konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Thriphenylphoranylidene Ethonol Tek Kristallerinde Oluşturulan Serbest Radikalin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemiyle incelenmesi", 462 pp., Istanbul, Turkey, Septenber 2010 C5. Ö. Karataş, E. Aras, 28 th. International Physics Congress konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Gama ve Uv ışınlarına tutulan Organik ve Đnorganik ve maddelerde oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemiyle Đncelenmesi", 81 pp., Bodrum, Turkey, Septenber 2011 C6. Y. Meriç, E. Aras,, 28 th. International Physics Congress konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Tetramethylthıuramdısulfıd Tek kristallerinde oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemiyle Đncelenmesi", 91 pp., Bodrum, Turkey,, Septenber 2011 C7. E. Aras, O. Karataş, A Kılıç, 3rd Internatıonal Conference on Superconductıvıty and Magnetısm ICSM2012 konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki " Gamma-Irradiated Single Crystals of Ethan-1, 2 Disulfonic Acid Disodium", 694 pp., Đstanbul, Turkey, 29 April- 4 May 2012 C8. Erdal Aras, Ahmet Kılıç, Ekrem Çiçek, Özgül Karata and Yasemin Meriç 4 th International conference radiation interaction with material and its use in technologies 2012 konferansı dahilinde Program and Materials bildiri kitapçığındaki " ESR study of gamma-irradiated methyl-4-nitrobenzoate single crystals" P1-30, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: F1. E. Aras, N. Acar, M. Birey, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi konferansı dahilinde "Özetler" bildiri kitapçığındaki "(R), (S)-Dimethyl (1-haydroxy-1, (2- Chlorophenyl)) Methylphosphonate Tek Kristallerinini Elektron Spin Rezonans Yöntemiyle Đncelenmesi", 85 pp., Isparta, Turkey, Eylül

7 G. Diğer yayınlar : G1. M. Özdemir, E. Aras, 9. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ( ISBN: ), 480 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2007 G2. M. Özdemir, E. Aras, 9. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN: ), 416 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2008 G3. M. Özdemir, E. Aras, 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ( ISBN: ), 456 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2009 G4. M. Özdemir, E. Aras, 10. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN: ), 456 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2009 G5. M. Özdemir, E. Aras, 11. Sınıf Fizik Konu Anlatımı (ISBN: ), 608 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2010 G6. M. Özdemir, E. Aras, 11. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN: ), 488 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2010 G7. M. Özdemir, E. Aras, 12. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ( ISBN: ), 472 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2011 G8. M. Özdemir, E. Aras, 12. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN: ), 416 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2011 G9. M. Özdemir, E. Aras, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ( ISBN: ), 527 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2009 G10. M. Özdemir, E. Aras, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ( ISBN: )., 400 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2010 G11. M. Özdemir, E. Aras, Dalgalar ve Atom (ISBN: ), 408 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2007 G12. M. Özdemir, E. Aras, Optik (ISBN: ), 376 pp., Ankara, Esen Yayınları,

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. ERCAN SOLAK Işık Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. ercan@isikun.edu.tr

PROF.DR. ERCAN SOLAK Işık Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. ercan@isikun.edu.tr PROF.DR. ERCAN SOLAK Işık Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. ercan@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Ercan SOLAK 2. Doğum Tarihi : 1972 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU A.KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Mahmut DOĞRU Doğum Yeri : Dörtyol / HATAY Doğum Tarihi : 01/09/1961 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Fizik B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve soyadı : Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Doğum Yeri ve Yılı : Ağrı 21.10.1959 Medeni Hali : Evli Bildiği Y.Diller : Almanca ve İngilizce E-mail : okufrevi@atauni.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul PROF. DR. BEKİ KAN' IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 30.11.1951 Uyruğu : T.C. Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Detaylı

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı