RAYLI SİSTEMLERDE ALTERNATİF UYGULAMA YEŞİL HAT 1. GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAYLI SİSTEMLERDE ALTERNATİF UYGULAMA YEŞİL HAT 1. GİRİŞ"

Transkript

1 RAYLI SİSTEMLERDE ALTERNATİF UYGULAMA YEŞİL HAT Ahmet ULUSOY Kayseri UlaĢım A.ġ ĠnĢaat Yüksek Mühendisi e-posta: Feyzullah GÜNDOĞDU Kayseri UlaĢım A.ġ Sabit Tesisler Müdürü e-posta: ÖZET Orta ve büyük ölçekli kentlerimizde artan nüfus oranına paralel olarak ulaģım taleplerinin ve yolcu beklentilerinin karģılanması amacıyla çözümler geliģtirilmektedir. Hizmet kalitesinin yüksekliği ve sunduğu kapasite dikkate alındığında birçok kentimizde; Ġstanbul, Ankara, Konya, Ġzmir, Bursa, Adana, EskiĢehir, Antalya, Samsun ve Kayseri gibi, raylı sistemler tercih edilmiģtir. Özellikle hafif raylı sistemlerin çoğunlukla yer üstünde inģa edilmeleri nedeniyle Ģehir dokusuna, Ģehir kimliğine olabilecek negatif etkilerin en aza indirilmesi sistemin benimsenmesi, kabullenilmesi, tercih edilmesi için önem arz etmektedir. ġehir estetiğine dikkat edilerek bakıldığında, özellikle enerji teminini sağlayan direkler, hat kenarlarına yapılan bariyerler göze batmakta ve rahatsız etmektedir. Kentte yaģayan insanlar üzerinden bu negatif etkinin kaldırılması için yeģil hat uygulaması önemli bir avantaj sağlamaktadır. YeĢil hat uygulamasının ülkemizdeki en iyi örneklerinden bir tanesi Kayseri Hafif Raylı Sistemidir. Kayseri Hafif raylı Sisteminde tüm güzergâh boyunda hemzemin geçitler haricinde yeģil hat uygulaması yapılmıģtır. YeĢil hat uygulamasının tercih edilmesindeki en önemli etken raylı sistem hattı olarak seçilen güzergâhın üzerinde, orta refüjde bulunan yeģil dokunun, ağaçların raylı sistem inģası sonrasında da olması isteğidir. Bu Ģekilde, Ģehirde yaģayan insanların hayatında yer etmiģ, Ģehir kimliğinin bir öğesi olan yeģil bant farklı bir Ģekilde, daha da artırılarak korunarak kentte yaģayan insanlar, özellikle yolcular üzerinde olumlu etkiler oluģması sağlanmıģtır. YeĢil hat uygulamasının kendi içinde bir takım avantajlar, dezavantajları bulunmaktadır. Bu makalede; kayseri uygulamasından yola çıkarak yeģil hat ile konvansiyonel hattın; inģa, iģletmebakım maliyeti ve çevresel etkileri incelerek karģılaģtırmalı analizleri yapılacaktır. Amacımız yapılacak olan çalıģmalar için faydalı olabilecek bilgileri paylaģmaktır. Anahtar Kelimeler-Kayseray, YeĢil hat bakımı, maliyeti ve çevreye olan etkileri 1. GİRİŞ Günümüzde yoğun nüfus artışı ve kırsal kesimlerden şehir merkezlerine göçlerin artması sonucunda yoğun nüfusa ait büyük şehirlerde kent içi ulaşım önemli bir sorun haline gelmektedir. Çarpık ve plansız şehirleşme sonucu gelişmekte olan ülkelerdeki cadde ve sokaklar dar gelmekte, yeni açılan yollar yetersiz olmakta, bunun sonucu olarak trafik yoğunluğu yaşamı etkilemektedir. Özellikle düşük kapasite taşıtlı araçlar ve özel araçlarla yapılan ulaşım sonucunda cadde ve sokaklar taşıtlarla kaplı hale gelmekte, trafik sıkışmakta, hava kirliliği insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, enerji ve zaman yönünden büyük kayıplar ortaya çıkmaktadır [1]. Son yıllarda uygulanan raylı sistem projelerinden Kayseri Raylı Taşıma Sistemi öne çıkmaktadır. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi 2006 yılı ocak ayında yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan, 17,5 km cari hat m2 alan üzerine kurulu depo sahası Atölye binası, idari bina ve 22 adet tramvay aracı kapsayan anahtar teslim bir projenin

2 uygulamasıdır. 1. Aşama ana hat uzunluğu 17.5 km olup Ana Depo sahasında toplam tek yol hat uzunluğu 4 km dir. 18 noktada karayollarıyla kesişmekte ve bu noktalarda hemzemin kavşak oluşmaktadır. Şehir merkezinde çok yoğun ve hızlı trafik akışı olan iki noktada, Nato ve Fuzuli kavşaklarında hemzemin kavşaktan kaçınılıp altgeçit yapılmıştır. Raylı sistemin alt geçitlere iniş ve çıkış eğimleri % 4 olarak belirlenmiştir. Hat üzerinde 28 adet istasyon bulunmaktadır, bu istasyonların 10 adedi orta peron 18 adedi kenar peron olarak imal edilmiştir ve peron üst kotu ray üst kotundan 28 cm yüksekliktedir. Cari hat üzerinde 1 noktada kruvazmançapraz makas takımı (1 kruvazman ve 4 basit makas) ve toplam 20 adet basit makas bulunmaktadır ve bu makaslar R=50 m, 1/7 eğimlidir. Depo sahasında ise 23 adet basit makas bulunmaktadır [3]. Üstyapı sistem olarak; Anahat ta betona tespitli (directfixation), depo sahasında balastlı-traversli sistemdir. Hat genişliği orta hat (1435) olarak seçilmiştir. Anahat (cari hat) ta, tesviye edilmiş zemin üzerine 15 cmlikgradasyolu stabilize tabakası, üstünde 10 cmlikgrobeton yatak tabakası, onun üstünde 26 cmlik ana taşıyıcı betonarme tabakası ve betonarme tabakası içine gömülü 75 cm aralıklarla döşenecek özel imalat beton bloklarla ray mesnetlenmiştir. Ray ile beton mesnet arasında sistemin elastikiyetini sağlayacak ve titreşimi absorbe edecek bağlantı malzemesi kullanılmıştır. Resim 1. Kayseray da yeşil hat görünümü Resim 2. Kayseray da yeşil doku Resim 3. Kayseray da süs bitkileri

3 1. KAYSERAY TİP KESİTLER Kayseri Raylı Sistem Projesi nde güzergah boyunca genel olarak iki farklı tip kesit uygulanmıştır. Bu kesitlerden birincisi asfalt kaplamalı hat, diğeri ise çim kaplamalı (yeşil hat) hattır. 1.1 Asfalt Kaplamalı Hat; Güzergah boyunca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde diğer illerdeki raylı sistem uygulamaları gibi Kayseri de de asfalt kaplamalı hat tercih edilmiştir. Genel itibari ile bu kesitten bahsedecek olursak şekilde de görüldüğü gibi altta granüler temel, üzerinde grobeton ve onun üzerinde de betonarme betonu bulunmaktadır. Betonarme betonunun üzerinde dolgu betonu kullanılmıştır ve son olarak tip kesitin bulunduğu yere bağlı olarak süslü asfalt ve kilitli parke taşı kullanılmıştır. 1.2 Tam tahsisli ( Yeşil ) hat Güzergahta yeşil hattın uygulandığı yerler genel olarak şehrin ana arteri olarak belirlenen ve göze güzel hitap etmesi istenen bölgeler olarak belirlenmiştir. Bu kesitte de aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi altta granüler temel tabakası, onun üzerinde grobeton daha sonra da betonarme betonu genel olarak alt yapıyı oluşturmaktadır. Daha sonra ise betonarme betonunun üzerine alt yapıya suyun geçişini engellemek amacıyla sürme su yalıtımı yapılmıştır. Sürme su yalıtımından sonra 4 cm yüksekliğinde perlit döşenmiş ve akabinde ise drenaj boruları ile birlikte bohçalama yapılarak jeotekstil serilmiştir. Jeotekstilin ardından nebati toprak serilmiştir ve üzerine de rulo çim döşenmiştir. [3] Şekil1. Tam tahsisli hat (yeşil hat)kesiti

4 Şekil 2.Kaplamalı hat kesiti[2] 2. YEŞİL HAT MALİYETLERİ Ülkemizde raylı sistem yapmayı planlayan veya mevcut hatlarına ilave hat yapmak isteyen belediye kurum ve kuruluşları, birçok nedenden dolayı Yeşil Hat uygulamasına yönelmektedir. Kayseri Hafif Raylı Taşıma Sistemi nde uygulanan proje kapsamında yüklenicinin birim fiyatları doğrultusunda yeşil hat ve kaplamalı hatlara ait fiyat analizleri ve bu fiyatların karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir. Tablo 1. Yeşil hat maliyet tablosu Tablo 2. Kaplamalı hat maliyet tablosu

5 Yukarıda yapılan maliyet analizinde 1 m2 alan baz alınarak değerlendirme yapılmıştır ve projenin anahtar teslim proje olmasından dolayı birim fiyatların değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Otomatik sulama sistem maliyeti için ise toplam sulama sistemi maliyeti yeşil alan miktarına bölünerek bulunmuştur ve otomatik sulama sistemi maliyetinin Yeşil hat şehre kattığı görsel güzelliğin yanında bakımcılar için büyük bir problem olmaktadır. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi nde depo alanı hariç sadece güzergahta bulunan yaklaşık m2 lik yeşil alanının bakımı için Kayseri Ulaşım A.Ş. personeli ile Kayseri Büyükşehir Belediye si Park ve Bahçeler personeli ortak olarak hareket etmektedir. Güzergah boyunca 5 adet otomatik sulama için sulama kuyusu bulunmaktadır ve her kuyu yaklaşık 3-4 km lik aralığı beslemektedir. Deponun bulunduğu bölgede 1 adet sattalate sistem bulunmaktadır ve bu sistem 70 adet vanayı kontrol etmektedir. 70 adet vanadan 32 tanesi rotorlara 22 tanesi de damlama sulamaya hitap etmektedir. 1 adet rotor 27 adet springi beslemektedir. Damlama sulamalar gündüz saatlerinde 6 personel otomatik sulama sistemi bakım ve kontrolü, 8 personel süs bitkilerinin bakımı ve budanması, 10 personel yeşil alanın temizliği için çalıştırmaktadır. Bununla birlikte 22 kişilik bir ekip 15 günde bir olmak üzere güzergahtaki çimin biçilmesi ile görevlendirilmektedir ve bir gecede yaklaşık m2 lik bir alanın komple çimi biçilmektedir. Çimlerin biçilmesi gece yapılmasından dolayı problem oluşturmamaktadır. Ancak diğer süs bitkileri ve ağaçların bakımı içerisine su depolarının maliyeti ve sulama sistemi yazılım maliyeti de dahildir. Tablo 1. ve Tablo 2. de de görüldüğü gibi yeşil hat maliyeti kaplama hat maliyetinin yaklaşık 2 katıdır. 3. YEŞİL HAT BAKIMLARI hattın kenarlarında bulunan süs bitkilerinin ve ağaçların su ihtiyacını giderirken, rotorlar tamamen hatta bulunan çimleri sulamaktadır. Anahat boyunca bulunan bütün depolar, vanalar, rotorlar ve springler data kablolar sayesinde bir bilgisayar üzerinde kontrol edilmekte ve sulama sıralaması, süresi üzerinde istenildiği gibi değişiklikler yapılabilmektedir. Bu sayede yeşil hat üzerinde çimlerde veya hattın sağ ve solunda bulunan yeşil bitkilerde kurumaların başladığı bölgelere daha fazla su temin ederek kurumanın önüne geçilebilmektedir. Yeşil hat bakımlarının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için ciddi şekilde personel istihdamı gerekmektedir. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi bünyesinde bulunan yeşil hat, süs bitkileri ve ağaçların bakımı için; gündüz yapıldığından dolayı işletme açısından riskler oluşmaktadır. Bu riskler de kimi zaman işletmenin sefer süresine dakika bazında etki etmektedir. Yeşil hat bakımlarının düzenli olarak yapılmadığında ortaya çıkan problemler; Çimler olması gereken uzunluktan daha uzun olursa tramvayın tekerleği ile ray arasına girerek aracın kaymasına sebep olmakta ve durma mesafesi uzamaktadır. Hattın kenarında ki ağaçlar gerekli şekilde budanmazsa

6 rüzgarda pantoğraf ve kataner teline temas ederek arklanma oluşturmaktadır. Bu da hem trafo merkezindeki ekipmanlara, kataner teline ve pantografa zarar vermektedir. Süs bitkilerinin bakımları zamanında yapılmazsa, süs bitkileri araca temas ederek çok düzensiz bir görüntü oluşmaktadır. Düzenli olarak gübrelenme yapılmadığı takdirde bölgesel olarak kurumalar başlamaktadır. Sulama saatlerinin ayarlanamadığı takdirde suyun araca temas etmesi ve aracın temizliği bakımından problem teşkil etmektedir. Yeşil hat belirli maliyet sonucunda uygulanabilir ancak yukarıda da anlatıldığı gibi şayet yeşil hattın bakımları zamanında ve tam olarak yapılmazsa birçok olumsuzluklara yol açabildiği gibi uygulanan yeşil hattın hiçbir anlamı kalmayacaktır. 4. YEŞİL HATTIN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ Şehir merkezlerinde şehir içi ulaşım olarak tercih edilen raylı sistemler ve bu raylı sistem güzergahlarında kullanılan yeşil hatların çevreye olan etkilerini aşağıdaki gibi inceleyebiliriz; Hava Kirliliği Hava kirliliği; havadaki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek hale gelmesidir. Hava kirliliğinin nedenleri ve boyutları incelendiğinde ulaştırmanın en önemli kaynaklar arasında olduğu görülmektedir. Elektrikli demiryollarının hava kirliliğindeki payı %5 iken, karayollarının payı %85 düzeyindedir. Kayseri Hafif Raylı Taşıma Sisteminde m2 lik yeşil alanda adet süs bitkisi, 1000 adet huş, 1500 adet akçe ağaç, 100 adet süs eriği, 20 adet kanzan kirazı ve 80 adet mavi selvi ağacı dikimi yapılmıştır. 1,5 m2 çim alanın ürettiği oksijen miktarının 1 kişinin günlük oksijen miktarını karşıladığını düşünecek olursak, m2 lik yeşil hattın kişiye oksijen sağladığını görmekteyiz. Bununla birlikte 1 m2 çim alan 100 m2 yaprak yüzeyi yaratığı bilinmektedir. Bu da her metrekare başına yılda rüzgara bağlı olarak 200 gr ile 2 kg arasında toz tutma olanağı demektir. Yeşil örtüsü olan ve olmayan bölgeler arasında yapılan ölçümlerde, yeşile sahip olmayanlarda bir litre havada 3 ila 7 katı fazla toz partikülü bulunduğu söylenmektedir. Dolayısıyla raylı sistemlerde yeşil dokunun ve bitkilendirmenin çevre ve havaya olan olumlu etkisi açıkça anlaşılmaktadır. Yolcular üzerinde oluşacak psikolojik ve fizyolojik etkiler Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, bir kentin kentli için yaşanabilir, memnuniyet verici ve çekici olması için en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Doğal alanların insan refahı ve mutluluğundaki önemli rolü iki tür pasif katılım içermektedir. Bunlardan birisi doğal alanları fark etme ve seyretme imkanı, diğeri de direk olarak görülmese ve kullanılmasa bile bu tür alanların var olduğunun ve istenildiğinde görülebileceğinin bilinmesidir. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi nde uygulanan yeşil hat, yolcular ve şehirde yaşayan insanlar

7 açısından doğal bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıca raylı sistem yolcularına uygulanan memnuniyet anketlerinde yolcuların tamamının yeşil hat uygulamasından memnun oldukları tespit edilmiştir. Bu tespitte yeşil dokunun insan üzerinde olumlu psikolojik ve fizyolojik etkilerinin olduğunu desteklemektedir. 5. SONUÇ Yapımına 2006 da başlanıp 2009 un Ağustos ayında işletmeye açılan Kayseri Hafif Raylı Taşıma Sistemi " KayseRAY " ülkemizde bir ilki başarıp yeşil hat uygulaması yapmıştır. Bu sayede, İngiltere Hafif Raylı Taşıma Sistemi Birliği ( LRTA LightRailTransistAssociation) ve onun yayın organı Tramway&Urban Transit dergisi tarıfından Dünyada Yılın En İyi Tramvay Sistemi 2010 ödülüne layık görülmüştür. Yeşil hat ve yeşil dokunun önemi buradan bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da, yeşil hattı ülkemizde ilk defa uygulayan Kayseri Raylı Taşıma Sistemi hakkında bilgilendirme yapılarak, yeşil hat konusunda tip kesitlerin oluşturulması ve detayı ile diğer tip kesitlerle olan maliyet karşılaştırılması yapılmıştır. Bunun yanısıra yeşil hattın bakım zorlukları, çevreye olan olumlu etkileri ve insan psikolojisinde ki yerinden bahsedilmiştir. KAYNAKLAR [1]. Toprak, R., 2000, Raylı Ulaşım Sistemlerinin Çevresel Etkileri, Trafik: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması Ve Uygulaması Anabilim Dalı Aylık Bülteni, Ankara, sayı 15, sf [2]. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi Uygulama Projeleri 2009 [3]. Ulusoy, A., 2009, Hafif Raylı Taşıma Sistemlerinde KayseRAY Örneği, Raylı Sistemler Aylık Bülteni, Nisan-Mayıs-Haziran, sayı 12, sf

RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN İNCELENMESİ

RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN İNCELENMESİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN İNCELENMESİ PAMPAL, Süleyman Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Trafik Plan. ve Uyg. Anabilim Dalı, Maltepe, ANKARA 06570 KAYRANLI, Birol, KARAKUŞ, Dursun

Detaylı

2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ)

2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ) T.C. Bahçeşehir Üniversitesi 2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Hacı Mehmet TOPALOĞLU

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu İletişim ve Sekretarya Adres : Emirhan Cad. Bayındır Sok. No: 1/1 Beşiktaş Tel : 0212 275 43 06-0212 288 99 60 Faks

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

YEŞĐL ÇATILAR VE TÜRKĐYE DEKĐ UYGULAMALARI

YEŞĐL ÇATILAR VE TÜRKĐYE DEKĐ UYGULAMALARI YEŞĐL ÇATILAR VE TÜRKĐYE DEKĐ UYGULAMALARI Yasemin KOÇ 1 Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKĐN 2 Konu Başlık No: 4 Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Kentlerdeki hızlı gelişmeler sonucunda, kent

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

ANKARA da teleferik. tmmob mimarlar odası ankara şubesi. editör: Erhan Öncü KIM kent izleme merkezi ulaşım atölyesi

ANKARA da teleferik. tmmob mimarlar odası ankara şubesi. editör: Erhan Öncü KIM kent izleme merkezi ulaşım atölyesi ANKARA da teleferik tmmob mimarlar odası ankara şubesi editör: Erhan Öncü KIM kent izleme merkezi ulaşım atölyesi 2 Teleferik nedir? Teleferik, direkler arasında gerilmiş çelik kablolar üzerinde hareket

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ *

KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ * İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (83-102) KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ * Yıldız AKSOY İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79)

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79) KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU (sayfa:41-79) ŞUBAT-2011 Rıza Yıldırıma ait Ev: Taşınmaz bodrum katı ile birlikte iki kattan oluşmaktadır. Baltık mimari tarzındaki taşınmaz düzgün kesme

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR (5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR ÖZET Ulaşım ve iletişim bakımından ayrı bir öneme sahip olan İstanbul un başta gelen sorunlarından

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ CUMHURİYET, HALASKARGAZİ VE BÜYÜKDERE CADDESİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ 1

ŞEHİR İÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ CUMHURİYET, HALASKARGAZİ VE BÜYÜKDERE CADDESİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ 1 2699 ŞEHİR İÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ CUMHURİYET, HALASKARGAZİ VE BÜYÜKDERE CADDESİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ 1 THE EVALUATION OF THE ROADSIDE PLANTS IN THE CITY OF ISTANBUL AS

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TRAMVAYI İNCELEME RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU AĞUSTOS 2014 1 2 İÇERİK GİRİŞ... 5 1. İZMİR TRAMVAY PROJELERİ... 7 1.1.

Detaylı

Raylı Sistemlerde Gürültü ve Vibrasyon Sorunları, Çözüm Seçenekleri ve Fayda Analizleri

Raylı Sistemlerde Gürültü ve Vibrasyon Sorunları, Çözüm Seçenekleri ve Fayda Analizleri Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi ilgazcandemir@hotmail.com Raylı Sistemlerde Gürültü ve Vibrasyon Sorunları, Çözüm Seçenekleri ve Fayda Analizleri Özet Özellikle demiryolu ve kentiçi raylı sistemlerin

Detaylı

ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ

ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ & İŞLETME BÖLÜMLERİ ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ (Kategori 2) HAZIRLAYANLAR Zekeriya MULBAY* Ebru ÇAY Özge

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ MAYIS - 2007 MERSİN İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No İçindekiler Dizini... 1 1. Sorunların Tanımlanması ve

Detaylı

ANKARA DA YAPILAN ULAġIM PLANLAMASI ÇALIġMALARININ RAYLI SĠSTEMLER BAZINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANKARA DA YAPILAN ULAġIM PLANLAMASI ÇALIġMALARININ RAYLI SĠSTEMLER BAZINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANKARA DA YAPILAN ULAġIM PLANLAMASI ÇALIġMALARININ RAYLI SĠSTEMLER BAZINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. M. KürĢat ÇUBUK* Mutlu TÜRKMEN** Mehmet ERDEM * Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MODERN SERACILIK YATIRIM RAPORU Yatırım Destek Ofisleri 29/11/2012 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN AMACI ve GEREKÇESİ... 3 2 MODERN SERACILIK NEDİR?... 3

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı