AFEREZ ÜNİTELERİNDE JACIE ÖNCESİ VE SONRASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFEREZ ÜNİTELERİNDE JACIE ÖNCESİ VE SONRASI"

Transkript

1 AFEREZ ÜNİTELERİNDE JACIE ÖNCESİ VE SONRASI MUSA SOLMAZ Erciyes Üniversitesi Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi Teknik Sorumlusu

2 AFEREZ ÜNİTESİNDE JACIE ÖNCESİ Yapılan işlemlerin belirli bir standardı oluşturulmamıştı Ünitede donör muayene odası, sekreterlik bölümleri ve hastaların kullanacağı lavabolar bulunmamakta idi Ürün toplama ve ürün işleme üniteleri birlikte çalışmaktaydı Laboratuvar ünitesi tek bir odadan oluşmakta ve havalandırma sistemi C sınıfı idi Ürün taşıma işleminin bir standardı yoktu Toplama ve işleme ünitesinde tek bir etiket kullanılıyordu

3 JACIE ÖNCESİ Ünitede sürekli çalışan bir hekim bulunmamaktaydı Hastaların mobilizasyon öncesi onamları alınmamakta toplamadan hemen önce alınmaktaydı Hastaların ve/veya donörlerin aferez ünitesine ait dosyaları bulunmamakta, hasta ve donörlerin muayeneleri serviste yapılmakta idi Cihaz bakımları ve kalibrasyonlarının bir standardı yoktu Ünitede düzenli toplantılar yapılmamaktaydı Ünitemizde planlanmış eğitimler yoktu

4 JACIE SONRASI AFEREZ ÜNİTESİ JACIE DE AMAÇ Hematopoietik hücre transplantasyonunda gerçekleştirilen, tıbbi ve laboratuvar uygulamalarında standart oluşturularak kaliteyi artırmaktır

5 JACIE STANDARTLARINA GÖRE TOPLAMA ÜNİTELERİ Toplama tesisi, hastane kaynaklı enfeksiyonların ortaya çıkması ve yayılmasını önleyecek şekilde uygun büyüklükte ve yeterli aydınlatma, havalandırma sistemlerine sahip olmalıdır Hücresel tedavi ürünlerinin kontaminasyonunu önlemek için çevresel koşulların (ısı, nem, havalandırma, hava kalitesi) rutin kontrolleri yapılmalıdır Tesis temizliği ve sanitasyonunda standartlar oluşturulmalı, denetimi yapılmalı ve dokümante edilmelidir

6 JACIE STANDARTLARINA GÖRE TOPLAMA ÜNİTELERİ Ünitenin, yoğun bakım veya acil servise hasta transplantasyanunu gerçekleştirecek şekilde yerleşimi sağlanmalıdır Ünite, hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır Ünitede yataklar arası mesafeler çapraz kontaminasyonu engelleyecek şekilde; personelin hareketini engellemeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır

7

8 JACIE STANDARTLARINA GÖRE LABORATUVAR ÜNİTESİ Hücre işleme labaratuvarı 2 ayrı bölümden oluşmalı ve bölümlere kontrollü geçiş sağlanmalıdır Birinci bölüm: Üniteye geçiş öncesi giyinme odasıdır İkinci bölüm: Hücre işleme odasıdır Her iki ünitenin havalandırma sistemi de HEPA filtreli olmalıdır

9 JACIE STANDARTLARINA GÖRE LABORATUVAR ÜNİTESİ Hücre işleme kabinlerinin havalandırma sistemi ise class II A olmalıdır Ünitede, hücre işleme odasından, ürünün saklama odalarına geçişini sağlayan alanlar oluşturulmalı

10 SAKLAMA ÜNİTELERİ Saklama ünitesi iki ayrı bölümden oluşmaktadır Birinci bölüm -196 C Cryo depolama ünitesi

11 SAKLAMA ÜNİTELERİ 2. Bölüm 80 C Cryo depolama ünitesi

12 ALARM SİSTEMLERİ Hücresel tedavi ürünleri için kullanılan depolama cihazlarının sürekli aktif olan alarm sistemleri olmalıdır Alarm sistemlerinin sesli sinyalleri ya da diğer etkili bildirim yöntemleri olmalıdır Alarmların çalışması periyodik olarak kontrol edilmelidir

13 ALARM SİSTEMLERİ Depolama cihazlarının ısıları ve ortamın oksijen seviyesi sürekli takip edilip kayıt altına alınmalıdır. Isının yükseldiği, oksijen seviyesinin düştüğü durumlarda sistem personeli sesli olarak uyarmalıdır Eğer laboratuvar personeli, depolama cihazına yakın bir alanda değilse, alarm durumlarında sorumlu personeli harekete geçiren bir sistem 24 saat mevcut olmalıdır Ana depolama cihazı arıza yaptığı takdirde yedek cihazlar hazır olmalı

14

15 Donöre DONÖRÜ BİLGİLENDİRME VE BAĞIŞ Toplama prosedürüne ilişkin risk ve yararlar anlatılmalı Alternatif toplama metotları hakkında bilgi verilmeli Donörün ve alıcının sağlığını korumak için yapılan test ve prosedürler hakkında bilgi verilmeli Test sonuçlarını inceleme hakkı verilmeli Bilgilendirme ve yapılan işlemler sırasında soru sorma hakkı olmalı İÇİN ONAYINI ALMA

16 DONÖRÜ BİLGİLENDİRME VE BAĞIŞ Donöre bağış yapmayı reddedebileceği ve bu kararının alıcı açısından potansiyel sonuçları hakkında bilgi verilmeli Donörün tıbbi bilgilerinin ve gizliliğinin korunması sağlanmalı Sertifikalı hekim veya sağlık personeli tarafından donörden aydınlatılmış onam alınmalı ve belgelenmelidir İÇİN ONAYINI ALMA

17 DONÖRÜ BİLGİLENDİRME VE BAĞIŞ İÇİN ONAYINI ALMA Donörün reşit olmaması durumunda aydınlatılmış onam donörün ebeveynlerinden veya yasal vasisinden yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde alınmalı ve belgelenmelidir Donorün sağlık bilgileri klinik personeline verilmeden önce alojenik donörden aydınlatılmış onam ve izin alınmalıdır Onam belgesi toplama prosedürü yapılmadan önce toplama ünitesi personeline verilmelidir

18 JACİE DE KAYIT SİSTEMLERİ

19 HASTA DOSYALARI Donör kayıtlarının oluşturulması incelenmesi ve saklanmasını kapsayan bir prosedür bulunmalıdır Hasta veya donörler üniteye başvurduğunda dosya oluşturulur. Hücre mobilizasyonuna başlandığı günden toplama gününe kadar donör aferez ünitesi tarafından takip edilir

20 ELEKTRONİK KAYIT SİSTEMLERİ Ünitenin elektronik kayıt sistemi olmalı ve sisteme sadece yetkili personel erişebilmelidir

21 HASTA BİLGİLERİ

22 TOPLAMA BİLGİLERİ

23 ÜRÜN BİLGİLERİ Toplama işlemi sonunda ürün bilgileri sisteme kaydedilir ve işleme ait tüm bilgilerin çıktıları alınarak hasta veya donör dosyasına yerleştirilir

24 LABORATUVAR KAYITLARI Hücre, işleme ünitesi tarafından tutanakla teslim alındıktan sonra yapılacak işleme göre otomasyon sistemine kayıt edilir, işlem sonunda çıktılar alınarak saklanır

25 LABORATUVAR KAYIT ÖRNEĞİ

26 ETİKETLEME JACIE de, hematopoietik kök hücre ve terapötik ürünler için hücresel tedavide kodlama ve etiketlemenin ISBT 128 e, (transfüzyon ve transplantasyona ilişkin uluslararası bilgi standardı) uyumlu olması önerilmektedir KULLANILAN ETİKETLER Ön etiket Toplama Etiketi İşleme Etiketi (saklama) Taşıma etiketi

27 ÖN ETİKET

28 TOPLAMA ETİKETİ

29 İŞLEME ETİKETİ

30 TAŞIMA ETİKETİ

31 ÜRÜN TAŞIMA PROSEDÜRLERİ Ünitenin ürün taşıma prosedürü olmalı. Standart ürün taşıma prosedürene ek olarak alternatif taşıma prosedürüde yer almalıdır Toplama Ünitesinden-İşleme Ünitesine Taşıma Toplanan ürün uygun şekilde etiketlenir, taşıma poşetine koyularak, taşıma formuyla birlikte işleme ünitesine imza karşılığı teslim edilir

32 ÜRÜN TAŞIMA PROSEDÜRLERİ İşleme Ünitesinden-Kliniğe Taşıma Nakil için hazırlanan ürüne taşıma etiketi yapıştırılır Ürün, ağzı kilitlenebilen torba içerisine yerleştirilir Taşıma ısısı kontrol edilebilen ürün taşıma çantasına koyulur Ürün, taşıma-çıkış formu ve ürün prospektüsü ile birlikte yetkili personel tarafından kliniğe teslim edilir Taşıma esnasında ürün ısı kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır

33 ÖNEMLİ!!!!!!!!!! Nakil yapılacağı gün klinikle görüşülerek kemik iliğinin servise teslim edileceği saat önceden belirlenmeli Hastanın damar yolu kontrol edilmeli ve 15dk. Önceden pre-medikasyon yapılmalıdır Ürün laboratuvarda eritildikten sonra hızla (en fazla 5 dakika içerisinde) kliniğe teslim edilmelidir Kemik iliği naklini gerçekleştirecek ekip hastayı hazırlamış olmalı ve hasta başında hazır bulunmalıdır Hasta bilgileri ve ürün bilgileri en az iki kişi tarafından kontrol edilmeli DOĞRU HASTA- DOĞRU ÜRÜN

34 Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakil Merkezi Kök Hücre İşleme Laboratuarı Allojenik Kullanım Amacıyla Hazırlanan Periferik Kök Hücre (HPC-A) prospektüsü İçerik Sadece allojenik amaçlı kullanıma uygun aferez ürünü (HPC-A)'dür. Allojenik plazma ve kök hücre içeren allojenik periferik kan bulunmaktadır (dondurulması gerektiğinde %10 DMSO içerir). CD34 kök hücre miktarı beraberindeki belgelerde bildirilmiştir. Ürüne ek olarak sağlanan belgelerde teslim formu, hasta adı, barkodlu özgün protokol numarası, barkodlu özgün ürün numarası, ürün içeren torba sayısı, her torbada kaç ml ürün bulunduğu, gönderilen hekim bilgileri, ürünün enfeksiyon ajanı içerip içermediği, donör bilgileri, kan grubu, üretici laboratuvar adresine dair bilgiler bulunmaktadır. Hastanın test sonuçları ve ürünün içerdiği hücrelerin sayısı özgün örnek numarası sorgulanarak hastanın hekimi tarafından Erciyes Üniversitesi otomasyon sisteminden elde edilebilir. Endikasyonlar Ürünün kullanımı HLA doku uyumu olan ve sadece allojenik periferik kök hücre transplantasyonunun endike olduğu durumlar için uygundur. Ürünü gerek dondurarak saklamak gerekse dondurmadan kullanmak mümkündür. Bu ürün etiketinde ve beraberindeki belgelerde ismi, yaşı ve örnek numarası bildirilen donörün aferez örneğinden hazırlanmıştır. Başka bir hasta için kullanılması uygun değildir. Kontrendikasyon Otolog kullanım için uygun değildir. İçeriğindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde önlemler alınarak kullanılmalıdır. Alıcı ve donörün kan grupları farklı ise eritrosit veya plazma azaltılması gerekebilmektedir. Yan etkiler, komplikasyonlar 1-Dondurularak saklanan ürünlerde DMSO toksisitesi en sık rastlanan komplikasyondur. Belirtileri yüzde kızarıklık, öksürük, döküntüler, bulantı, kusma göğüs sıkışması ve solunumda ıslık sesi, bradikardi ve taşikardi, hipertansiyondur. Ürünün verilme hızının azaltılması, hidrasyon veya infüzyon öncesi antihistaminik verilmesi ile önlenebilir. 2- DMSO'ya karşı allerjik reaksiyonlar görülebilir. Ürtikerden başalayıp pruritus, yüz veya glottis ödemi ve aşırı hassas kişilerde anafilaktik şoka kadar gidebilen tablo görülebilir 3- Dolaşım yüklenmesi ve pulmoner ödem yüksek hacimde ürünün kısa zamanda verilmesi sonucu oluşabilen çok ciddi bir komplikasyondur. Risk varsa minimum miktarda ürün infüzyonu yapılmalıdır. 4- Hipotermi yüksek hacimde soğuk ürünün hızlı infüzyonu sonucu oluşabilir. Hipotermi sonucu kardiyak aritmi ve kardiyak arrest görülebilir. 5- Non-immunolojik hemoliz üründeki kırmızı hücrelerin parçalanması sonucu oluşur. Hücrelerin işlenmesi, dondurulması, çözülmesi ve hastaya verilmesi aşamalarında ortaya çıkabilir. 6- Üründe bakteriyel kontaminasyon var ise hekime sözlü veya yazılı olarak bildirilmelidir. Eğer kontaminasyon varsa nadiren akut ve şiddetli etkilere yol açabilir. Yüksek ateş, titreme, hipotansiyon ve şok infüzyon sırasında veya hemen sonrasında oluşursa üründe bakteriyel kontaminasyon veya endotoksin varlığına işaret eder. Gerekli tedaviler hemen başlatılmalı ve torbada kalan ürün mikrobiyolojik kültür ve gram boyamayla değerlendirilmelidir. 7- Allojenik transplantasyonlarda rastlanabilecek komplikasyonlardan alerjik reaksiyonlar,non- hemolitik febril reaksiyon, akut hemolitik reaksiyon, akut akciğer hasarı (TRALI), immun hemolitik reaksiyonlar, Graft vs host hastalığı otolog transplantasyonlarda beklenmemektedir. Kullanım şekli Ürünün 37 C'de çözülmesi ve hastaya verilmesi 30 dakikayı aşmamalıdır. Hasta başında filitrasyon şart değildir. Agregatların bulunması durumunda infüzyon setine mikronluk filtreler takılarak kullanılabilir. Infüzyon reaksiyonları görmek için yavaş akışla başlatılmalı, tolere edilebildiği hızda devam edilmelidir. Uyarılar ve önlemler Ürün torbasını çözmeden önce ve hastaya vermeden önce etiketindeki bilgiler ile hasta bilgilerinin uyumunu kontrol ediniz. Kontaminasyon ihtimalini azaltmak için torba çözülürken su banyosu kullanılıyorsa doğrudan su ile temas ettirilmemeli, temiz ve su geçirmez bir torba içerisine konulduktan sonra su banyosuna sokulmalıdır. Torba muslukları açılmadan önce hastalar üzerinde kullanılabilecek bir dezenfektan ve steril gaz bezi kullanılarak musluk ve çevresi silinmeli, %70 alkol ile tekrar silinmelidir. Tüm işlemler sırasında steril eldiven kullanılmalıdır. Üretici bilgileri Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakil Merkezi Kök Hücre İşleme Laboratuarı Kemal Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Tıp Fakültesi, KAYSERİ Tel: , , Faks:

35 Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakil Merkezi Kök Hücre İşleme Laboratuarı Otolog Kullanım Amacıyla Hazırlanan Periferik Kök Hücre (HPC-A) prospektüsü İçerik Otolog amaçlı kullanıma uygun aferez ürünü (HPC-A)'dür. %10 DMSO, otolog plazma ve kök hücre içeren otolog periferik kan bulunmaktadır. CD34 kök hücre miktarı beraberindeki belgelerde bildirilmiştir. Ürüne ek olarak sağlanan belgelerde teslim formu, hasta adı, barkodlu özgün protokol numarası, barkodlu özgün ürün numarası, ürün içeren torba sayısı, her torbada kaç ml ürün bulunduğu, gönderilen hekim bilgileri, ürünün enfeksiyon ajanı içerip içermediği, üretici laboratuvar adresine dair bilgiler bulunmaktadır. Hastanın test sonuçları ve ürünün içerdiği hücrelerin sayısı özgün örnek numarası sorgulanarak hastanın hekimi tarafından Erciyes Üniversitesi otomasyon sisteminden elde edilebilir. Endikasyonlar Kriyoprezervasyon (dondurarak saklamak) amacıyla plazma oranı azaltılmış ürünün kullanımı sadece otolog periferik kök hücre transplantasyonunun endike olduğu durumlar için uygundur. Bu ürün etiketinde ve beraberindeki belgelerde ismi, yaşı ve örnek numarası bildirilen hastanın aferez örneğinden hazırlanmıştır. Otolog kullanım içindir. Başka bir hasta için kullanıması uygun değildir. Kontrendikasyon Allojenik kullanım için uygun değildir. İçeriğindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde önlemler alınarak kullanılmalıdır. Yan etkiler, komplikasyonlar 1-DMSO toksisitesi en sık rastlanan komplikasyondur. Belirtileri yüzde kızarıklık, öksürük, döküntüler, bulantı, kusma göğüs sıkışması ve solunumda ıslık sesi, bradikardi ve taşikardi, hipertansiyondur. Ürünün verilme hızının azaltılması veya infüzyon öncesi histamin verilmesi ile önlenebilir. 2- DMSO'ya karşı allerjik reaksiyonlar görülebilir. Ürtikerden başalayıp pruritus, yüz veya glottis ödemi ve aşırı hassas kişilerde anafilaktik şoka kadar gidebilen tablo görülebilir. 3- Dolaşım yüklenmesi ve pulmoner ödem yüksek hacimde ürünün kısa zamanda verilmesi sonucu oluşabilen çok ciddi bir komplikasyondur. Risk varsa minimum miktarda ürün infüzyonu yapılmalıdır. 4- Hipotermi yüksek hacimde soğuk ürünün hızlı infüzyonu sonucu oluşabilir. Hipotermi sonucu kardiyak aritmi ve kardiyak arrest görülebilir. 5- Non-immunolojik hemoliz üründeki kırmızı hücrelerin parçalanması sonucu oluşur. Hücrelerin işlenmesi, dondurulması, çözülmesi ve hastaya verilmesi aşamalarında ortaya çıkabilir. 6- Üründe bakteriyel kontaminasyon var ise hekime sözlü veya yazlılı olarak bildirilmelidir. Eğer kontaminasyon varsa nadiren akut ve şiddetli etkilere yol açabilir. Yüksek ateş, titreme, hipotansiyon ve şok infüzyon sırasında veya hemen sonrasında oluşursa üründe bakteriyel kontaminasyon veya endotoksin varlığına işaret eder. Gerekli tedaviler hemen başlatılmalı ve torbada kalan ürün mikrobiyolojik kültür ve gram boyamayla değerlendirilmelidir. 7- Allojenik transplantasyonlarda rastlanabilecek komplikasyonlardan akut hemolitik reaksiyon, akut akciğer hasarı (TRALI), immun hemolitik reaksiyonlar, Graft vs host hastalığı otolog transplantasyonlarda beklenmemektedir. Kullanım şekli Ürünün 37 C'de çözülmesi ve hastaya verilmesi 30 dakikayı aşmamalıdır. Hasta başında filtrasyon şart değildir. Agregatların bulunması durumunda infüzyon setine mikronluk filtreler takılarak kullanılabilir. Infüzyon reaksiyonları görmek için yavaş akışla başlatılmalı, tolere edilebildiği hızda devam edilmelidir. Uyarılar ve önlemler Ürün torbasını çözmeden önce ve hastaya vermeden önce etiketindeki bilgiler ile hasta bilgilerinin uyumunu kontrol ediniz. Kontaminasyon ihtimalini azaltmak için torba çözülürken su banyosu kullanılıyorsa doğrudan su ile temas ettirilmemeli, temiz ve su geçirmez bir torba içerisine konulduktan sonra su banyosuna sokulmalıdır. Torba muslukları açılmadan önce hastalar üzerinde kullanılabilecek bir dezenfektan ve steril gaz bezi kullanılarak musluk ve çevresi silinmeli, %70 alkol ile tekrar silinmelidir. Tüm işlemler sırasında steril eldiven kullanılmalıdır. Üretici bilgileri Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakil Merkezi Kök Hücre İşleme Laboratuarı Kemal Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Tıp Fakültesi, KAYSERİ Tel: , , Faks:

36 SOPLAR VE FORMLAR Jacie kriterlerine göre yapılan tüm işlemlerin bir standardı olmalı ve bu standartlar kayıt altına alınmalıdır Tüm işlemler bu standartlara (SOP) göre yapılmalıdır Yapılan işlemler oluşturulan formlara kayıt edilmelidir Bu standartlar ve formlar sürekli güncellenmeli ve gerekli durumlarda revize edilmelidir Ünitemize ait 70 adet SOP ve 96 adet form oluşturulmuş ve kullanılmaktadır

37 JACİE TOPLANTILARI TOPLANTI TİPİ KATILIMCILAR SÜRE KAYIT Genel toplantı Ünite içi toplantı Program direktörü Program kalite yöneticisi Klinik direktörü Laboratuar direktörü Toplama ünitesi direktörü Kalite yöneticileri Toplama ünitesi direktörü Kalite yöneticisi Toplama ünitesi doktoru Toplama ünitesi çalışanları 3 ayda bir Tutanaklar 3 ayda bir Tutanaklar Kalite toplantısı Toplama ünitesi direktörü Kalite yöneticisi Ayda bir Tutanaklar Uyumsuzluk durumunda Toplama ünitesi direktörü Kalite yöneticisi Toplama ünitesi doktoru Gerektiğinde Tutanaklar

38 ĠSTATĠSTĠKLER Canlılık Toplama etkinliği Engraftman sürelerinin 3 aylık ve yıllık istatistiksel verileri ve raporları düzenlenmektedir r2l r2l r2l r2l r2l r2l r2l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l Engraftman Süreleri NÖTROFİL TROMBOSİT

39 EĞİTİM Eğitim planlamaları yılın başında toplama ünitesi direktörü tarafından oluşturulur Belirlenen eğitim tarihleri yazılı olarak personele duyurulur Personel eğitim kayıtları personel dosyasında toplanır Toplama ünitesi direktörü tarafından yıl sonu personel değerlendirilmesi yapılarak bir sonraki yılın eğitim planları oluşturulur

40 GÜVENLİK ŞARTLARI Toplama Tesisi; çalışanların, hastaların, donörlerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri en aza indirgeyecek şekilde işletilmelidir Bulaşıcı hastalık ya da kimyasal, biyolojik ya da radyolojik tehlikelere maruz kalınması durumunda yapılacaklara ilişkin talimatları içeren yazılı bir güvenlik kılavuzu bulunması önerilmektedir

41 GÜVENLİK ŞARTLARI Tıbbi atıklar, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde, tesis personeline ve çevreye yönelik tehlikeleri en aza indirecek şekilde bertaraf edilmelidir Toplama tesisi temiz, sıhhi ve düzenli tutulmalıdır Biyolojik numunelerle çalışılırken eldiven giyilmelidir

42 JACIE NİN BİZE KATTIKLARI Özetle; Toplama ve işleme üniteleri birbirinden ayrıldı Personel görev ve sorumlulukları tanımlandı Üniteye sürekli çalışan bir hekim ve hemşire atandı Kayıt sistemi daha düzenli hale getirildi Hasta ve donör için Aferez dosyaları oluşturuldu Ünitede hasta ve donörlerin mobilizasyon öncesi muayeneleri yapılıp onamları alınmaya başlandı Mobilizasyona başlandıktan sonra hasta ve donörler aferez ünitesi tarafından takip edilmeye başlandı Hastanın nakil için yatışı yapıldıktan sonra,kemoterapi öncesi ürün doğrulama işlemi yapılmaya başlandı

43 ÜRÜN DOĞRULAMA FORMU ERCIYES TRANSPLANT MERKEZİ ÜRÜN DOĞRULAMA FORMU JACIE REF: F-070 Rev 001 Rev tarihi: 28/09/2011 HASTA BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı : Dosya No : Kliniği : Tanı : Canlılık İstek Tarihi: ÜRÜN BĠLGĠLERĠ Ürün No : Toplama Tarihi : Dondurulma Tarihi : Dondurulma Yöntemi : Saklanan Yer : Doz Tek Çift : Kryobag Sayısı Toplam/verilen: / ĠSTENEN ÜRÜNÜN CD34+..X10 6 /kg MNC/Kğ..X10 8 ĠSTENEN ÜRÜNÜN CD3+..X10 7 /kg ĠSTENEN ÜRÜNÜN SAKLANIYOR MU? EVET HAYIR ĠSTENEN ÜRÜN BĠR BÜTÜN OLARAK SAKLANIYOR MU? EVET HAYIR ĠSTENEN ÜRÜNÜN CANLILIĞI %... ĠġLEME LABORATUVARI TEKNĠK SORUMLUSU ADI SOYADI: ĠMZA ĠġLEME LABORATUVAR YÖNETĠCĠSĠ ADI SOYADI: ĠMZA

44 JACIE NİN BİZE KATTIKLARI Ürün taşımada standartlar oluşturuldu İnfüzyon sonrası hastalarda engraftman süreleri işleme ünitesi tarafındanda takip edilmeye başlandı Allojeneik donör,toplama işleminden sonra 10 yıl takip edilmeye başlandı İstatistikler daha düzenli yapılmaya başlandı Düzenli olarak toplantılar yapılmaya başlandı Eğitimlerde standartlar oluşturuldu Uygunsuzluklar ve hatalar kayıt altına alınmaya başlandı Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının takibi standart hale geldi Depo sistemi oluşturuldu

45

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kordon Kanı Bankası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1998 / SAYI: 27 TRANSFÜZYON PRATİĞİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRANSFÜZYON PRATİĞİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1998 / SAYI: 27 TRANSFÜZYON PRATİĞİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRANSFÜZYON PRATİĞİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1998 / SAYI: 27 TRANSFÜZYON PRATİĞİ HAZIRLAYANLAR: Uzm.Dr. Ramazan Uluhan Zeynep Kamil Hastanesi-Üsküdar / İSTANBUL Yrd.Doç.Dr. Banu Kılıç Çukurova

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ U1. AMAÇU: Sağlık Bakanlığı nın 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e istinaden;

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad. Dok No: TRF.KEK.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 14 KAN TRANSFÜZYON Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.No:7 KEPEZ/ANTALYA Tel: 0242 345 28 28 Fax:

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

JACIE AKREDİTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİNİN AKTARILMASI

JACIE AKREDİTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİNİN AKTARILMASI JACIE AKREDİTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİNİN AKTARILMASI Dilek SİVRİ Erciyes Üniversitesi Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Hastanesi 2 Mart 2013 ANKARA JACIE Uluslararası Hücresel

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİMİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİMİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİMİ (Bilim Kurulu Çalışması) 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 0 İÇİNDEKİLER 1 1. EBOLA SAĞLIK PERSONELİ BİLGİ NOTU 2 2. EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA TANIMLARI 6 3. EBOLA VAKA YÖNETİM

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı