Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 TARİHSEL GELİŞİM I. MEDA ( ) : 3.ülke II. Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke III. IPA ( ) : Aday Ülke Müzakere süreci

3 YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ Helsinki Zirvesi Aralık 1999 Türkiye ye Adaylık Statüsü ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : 1. AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma DIS oluşturulmuştur.

4 MALİ YARDIMDA ÖNCELİKLER Katılım Ortaklığı Belgesi AB nin çizdiği yol haritası Ulusal Program ve Ön Ulusal Kalkınma Planı Ulusal taahhütler, ihtiyaçlar ÖNCELİKLER İlerleme Raporları AB nin sürece ilişkin değerlendirmesi, özellikle siyasi kriterler alanında güncel ihtiyaçlar

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi Ulusal Fon National Fund (NF) Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Denetim (İç ve Dış Denetim) Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

6 MALİ YARDIM MİKTARLARI Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye ye yapılan mali yardımlar artırılacak... milyon Yıl Tahsisat

7 DÖNEMİ PROGRAMLARI 126 M hibe - Toplam 18 Proje 2002 Yılı Programı Projelerin uygulamaları tamamlandı Yılı Programı 2004 Yılı Programı 144 M hibe - Toplam 28 Proje 235,6 M hibe - Toplam 38 Proje Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir. Uygulamalar 2005 yılı sonunda başladı Yılı Programı 276,7 M hibe - Toplam 35 Proje Uygulamalar 2006 yılı sonunda başlayacak. 450 M hibe - Toplam 45 Proje 2006 Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) Sivil Toplum Diyaloğu, Kuş Gribiyle Mücadele ve 1.paket projelere ilişkin Finansman Anlaşmaları imzalandı. 2.paket de kısa zamanda imzalanacak.

8 AB MALİ YARDIMLARININ PROGRAMLANMASI

9 PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE Sektörel Çalışma Grupları ABGS Proje sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi AB Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri Eylül Mayıs

10 Sınır Ötesi İşbirliği Malların Serbest Dolaşımı 1% 2% Taşımacılık Politikası 2% Gümrük Birliği 3% Sosyal Politika ve İstihdam 4% Proje Hazırlama 4% İstihdam 4% Diğer 5% Topluluk Programları 27% KOBİ 6% Tarım - Balıkçılık 9% Bölgesel Kalkınma 12% Çevre 10% Siyasi Kriterler - Adalet ve İçişleri 11% AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

11 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ (Aralık 2006 İtibarıyla) MEDA Yardımları 23 Proje (451,8 m ) + Katılım Öncesi Mali Yardım 170 Proje (782,3 m ) TOPLAM 192 Proje (1234,1 m )

12 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR? Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 1/3 1/3 Ekonomik ve Sosyal Uyum. Bölgesel Kalkınma KOBİ ler Sınır Ötesi İşbirliği

13 Programlaması Yapılmış Projelerin Gerçekleşme Süreci -Projelerin Uygulama Yöntemleri ı. Eşleştirme (Twinning) ıı. İhaleler -Hizmet İhalesi -Tedarik İhalesi -İnşaat İhalesi ııı. Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contracts)

14 EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ 1/3 EKONOMİK ve SOSYAL UYUM I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi KOBİ ler Sivil Toplum

15 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon I Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon II Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon III

16 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ IV* Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) Konya (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon Trabzon (Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ) Projenin bütçesi : ~ 28 milyon V

17 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

18 PROJELERİN YAPISI AB mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır. I Çerçeve Projeler II Mikro Projeler

19 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK lar -KOBİ ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

20 HİBE PROGRAMLARI: ÖRNEKLER Hibe Programı Adı Uygulayıcı Kuruluş Toplam Hibe Miktarı Finanse edilen Mikro Proje Sayısı Aktif İşgücü Piyasaları İŞKUR 32 milyon Euro 246 Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı 4 milyon Euro 35 Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Hibe Programları DPT 49 Milyon Euro Yaklaşık 1100 proje başvuru oldu. Değerlendirmeler devam ediyor. Doğu Anadolu (Van-Bitlis-Muş- Hakkari) Bölgesel Kalkınma Programları DPT 34 Milyon Euro Değerlendirmeler devam ediyor. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği DPT 500 bin Euro 9 STK ile Kamu Kuruluşları Arasındaki işbirliğinin Artırılması AB Genel Sekreterliği 500 bin Euro 11

21 İSTİHDAM ALANINDAN BİR ÖRNEK : AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR) Değerlendirmeler sonucu yaklaşık 1500 proje başvurusundan 246 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Gaziantep Ticaret Odası Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi 207 Bin Edirne İl Özel İdaresi Ev Pansiyonculuğunu Geliştirme Projesi 187 Bin Kütahya Belediyesi Konya Ticaret Odası Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi Tekstil Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme kursu 203 Bin 272 Bin TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin

22 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI : SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMLARI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Toplam bütçe: Uygulama Takvimi: Ekim-Kasım Kadın Hakları için Hibe Programı -Özürlülere YönelikHibe Programı -Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı -Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı -Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı

23 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI : SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMLARI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: Uygulama Takvimi: Ekim-Kasım Belediyelere Yönelik Hibe Programı -Meslek Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı -Üniversitelere Yönelik Hibe Programı -Gençlik Derneklerine Yönelik Hibe Programı

24 DENİZ TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Amaç: 1. Türk mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi, 2. Denizcilik Müsteşarlığının idari kapasitesinin arttırılması Genel Bütçe: 2.7 milyon Euro Başarı göstergesi: AB üyesi ülkelerin limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerinin sayılarında yılları arasında %40 azalma olması Sonuç: Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % ( ) % % %50 %65

25 BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ : AB-TÜRKİYE İŞ MERKEZLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (TOBB) Amaç: 1- Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye ile AB arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesi 2- KOBİ iş programlarının iyileştirilmesi (Gaziantep, İzmir, izmit) Genel Bütçe: 18,6 milyon Euro Etki Değerlendirmesi Sonuçları: den fazla KOBİ ye ulaşılmıştır KOBİ den 6000 çalışan girişimcilik konularında eğitilmiştir. 55 milyon Euro luk ekonomik etki yaratılmıştır. (Yani harcanan her 1 Euro dan 3 Euro luk katma değer...) Çalışan başına YTL lik iç satış artışı Çalışan başına 7704 YTL lik ihracat artışı %142,8 lik verimlilik artışı Yeni proje: Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya

26 GAP BÖLGESİNDE SEL RİSKİNİN AZALTILMASI PROJESİ 2006 yılı programına alındı 2007 yılı ikinci yarısında duyurulara çıkılacak yıllarında fiili uygulama 12.8 milyon - Avro Altyapı Yatırımı Aşağıdaki hizmetlerin sağlanmasından sorumlu kamu otoriteleri faydalanacaktır: Şehircilik konusundaki tüm planların hazırlanması, sel riski ve eylem planları, akarsu ıslah çalışmalarına yönelik altyapı inşaatı, ilgili yol ve köprü inşaatları, su ve kanalizasyon inşaatları, sağlık merkezi, okul, vs. inşaatları. 2.2 milyon Avro - Sosyal Destek Çalışmaları İl idareleri ve yerel yönetimler aşağıdaki faaliyetleri için faydalanacaktır: Halk arasında sel konusundaki bilinci artırmaya yönelik bilgilendirme kampanyaları İşsiz insanların eğitilmesi Halk sağlığı hizmetlerinin verilmesi Kadınlar, gençler ve özürlülere yönelik eğitimler

27 GAP KIRSAL KALKINMA PROGRAMI PROJELERİ Mardin ve Batman daki Projeler: Mardin-Kızıltepe Köylere Hizmet Götürme Birliği: Kızıltepe ve Derik İlçelerindeki Hayvanların Kalıtsal Özelliklerinin İyileştirilmesi Batman-Bahçeli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi: Kaliteli Kaba ve Kesif Yem Üretiminin Geliştirilmesi Mardin-Şanlı Köyü Muhtarlığı: Mazıdağı Bölgesi Süt ve Süt Ürünleri Üretimini Geliştirme Batman-Batman Ticaret Borsası: Batman Yenipınar Seracılık Projesi Mardin-Savur Dereiçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi: Dereiçi Kapari Toplama, İşleme ve Pazarlama Projesi Mardin-Yalım Belediyesi: Kiraz Üreticiliğinin Yaygınlaştırılması, Batman-Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği: Sason da Koyunculuğu Geliştirme Batman-Tarım Kredi Kooperatifi: Batman İlinde Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Batman-Batman Arı Yetiştiricileri Birliği: Sason İlçesinde Arıcılığı Geliştirme Batman-Haktok İnşaat Taahhüt Tic.Ltd.Şti: Bölgede Hammaddenin Artırılması

28 KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROJELERİ Mardin ve Batman daki Projeler: Kültürel Haklar Projesi Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Muhabirler Derneği Avro Kültürel Haklar Projesi Sosyal Demokrasi Vakfı Avro Kültürel Haklar Projesi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı Avro

29 2006 YILI PROGRAMLAMA ÇALIŞMALARI

30 2006 PROGRAMININ GENEL ÇERÇEVESİ %20 Siyasi Kriterler %20 Sivil Toplum Diyalogu 500 m %30 Müktesebat Uyum %30 Ekonomik ve Sosyal Uyum

31 DÖRT FİNANSMAN ANLAŞMASI 2006 yılı için tahsis edilen yaklaşık 500 milyon Avro nun kullanımı dört finansman anlaşması altında gerçekleşecek: Kuş gribiyle mücadele için Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlıklarına Destek (sunuldu) (AB: 8,35 m / Toplam : 10,4 m ) Sivil Toplumla Diyalog (sunuldu) (AB / Toplam: 21,5 m ) Çeşitli sektörlerde projeler 1.paket (sunuldu) (AB: 85,1 m / Toplam : 108,3 m ) Çeşitli sektörlerde projeler 2.paket (sunuldu) (AB: 352,7 M / Toplam: 416,8 m )

32 AB MALİ YARDIMLARININ İZLENMESİ

33 İZLEME ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Sektörel Alt Komite kuruldu Proje sahibi kurumlar senede 2 izleme raporu hazırlıyor Bağımsız Değerlendirme Ekibi : Her sektör için değerlendirme raporu hazırlıyor Her yıl Ülke Değerlendirme Raporu hazırlanıyor: Türkiye nin yardımları kullanma kapasitesinin ölçülmesi SON DÖRT YIL TÜRKİYE NİN NOTU : YETERLİ

34 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM :

35 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı (Instrument for Pre Accession Assistance-IPA) AB, döneminde tüm katılım öncesi mali yardım programlarını tek bir enstrüman altında (IPA) altında toplamayı öngörmektedir.

36 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ IPA Bütçesi : 11,5 milyar Euro IPA nın Kapsadığı Ülkeler : Aday Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan-Karadağ

37 KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI ( ) Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) Operasyonel Program Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) İnsan Kaynakları OP İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Operasyonel Program Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı)

38 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ IPA Alt Başlıkları Total I. Kurumsal Gelişme II. Sınır Ötesi işbirliği III. Bölgesel Gelişme IV. İnsan Kaynakları V. Kırsal Kalkınma TOPLAM

39 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti AVRUPA BİRLB RLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Türkiye-AB Mali İşbirli birliği Adaylık k Sürecinde S AB Mali Yardımlar mları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Hayat boyu Eğitim ve

Detaylı

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI ve BELEDİYELERE SAĞLANAN DESTEKLER BELEDĐYELER AVRUPA BĐRLĐĞĐNE HAZIRLANIYOR PROJESĐ Gaziantep Bölgesel Toplantısı 3 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No:4 06510 Bilkent/ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No:4 06510 Bilkent/ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No:4 06510 Bilkent/ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.ab.gov.tr twitter.com/ab_bakanligi facebook.com/ab.bakanligi ISBN:

Detaylı

AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar 19 Ocak 2013 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Sunum İçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ Ersay CETE Rahim KÜÇÜKTAŞ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Gelişme Açısından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar 29 Nisan 2013 Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sunum Ġçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

- i - İÇİNDEKİLER. 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... vi GİRİŞ... 1

- i - İÇİNDEKİLER. 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... vi GİRİŞ... 1 2006 YILI PROGRAMI - i - İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 2 2006 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI i İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM 2005 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK

Detaylı

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri Zerrin ÖZBEK* Günümüzde KOBİ ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2004 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2004 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2004 YILI PROGRAMI Sekizinci Beş Yılık Kalkınma Planı (2001-2005) İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi 1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

ÖZET. Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ

ÖZET. Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ ÖZET Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ Esra DAĞLIOĞLU Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : İsmet AKBAŞ

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : İsmet AKBAŞ i TEŞEKKÜR Tez çalışmasının hazırlık ve yazımı sırasında bilgi, destek ve yardımlarını benden hiç esirgemeyen, her zaman yanımda olan danışman hocam Doç. Dr. Muhammet KÖSECİK e, başta bölüm başkanımız

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER Türkiye

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı