İLÇELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLÇELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 İLÇELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

2 Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun tarihinde kabul edilmiş ve tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İZMİR Kamu tüzel kişiliği Kamu kaynakları

3 Türkiye de Kalkınma Ajansları 26 Bölge 26 Kalkınma Ajansı

4 İZKA Temel Faaliyetler Planlama ve Koordinasyon Fonksiyonu Proje ve Faaliyet Destek Fonksiyonu Yatırım Tanıtım ve Destek Fonksiyonu Kentsel Pazarlama ve Dış İlişkiler Faaliyetleri İzmir Bölge Planı Mali Destek Programı Yatırım tanıtım turları Kent Markası inşasına yönelik faaliyetler Kümelenme Stratejisi İnovasyon Stratejisi 6 Güdümlü Proje Desteği İzin ve ruhsat takip işlemleri Yabancı yatırımcılarla görüşmeler Uluslararası etkinliklerin İzmir de düzenlenmesine yönelik adaylık ve tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonu Temiz Üretim Stratejisi Kentsel Pazarlama Stratejisi Girişimcilik Stratejisi Turizm Stratejisi 2 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Proje İzlemeleri Fuar katılımları İZKA Yatırım Tanıtım Stratejisi Uluslararası örgütlerle işbirliği (EURADA, WAIPA, ANIMA, TCI, INSME)

5 İZKA Organizasyon Yapısı

6 Kalkınma Ajansları Proje Destekleri -Usul ve Esaslar- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (PFDY) Destek Yönetimi Kılavuzu (DYK)

7 Geçmiş Dönem Mali Destek Programları

8 Geçmiş Dönem Mali Destek Programları YIL PROGRAM ADI PROJE DESTEK TUTARI SAYISI (TL) 2008 KOBİ SOSYAL KALKINMA TARIM VE KIRSAL KALKINMA TURİZM VE ÇEVRE KIRSALDA EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK TURİZMDE REKABET EDEBİLİRLİK TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ BÖLGELERİNİ GELİŞTİRME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI TOPLAM

9 İZKA 2015 Yılı Mali Destek Programları İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

10 BEYDAĞ DİKİLİ KARABURUN KINIK KİRAZ

11 Arka Plan Kırsal Ekonomide Daralma: uzun bir süredir küresel ölçekte karşımıza çıkıp ülkemizi ve İzmir i de etkisine alan kırsal ekonomideki daralma Kırsalda Demografik Değişim: kırsal nüfusun geleneksel gelir kaynakları olan bitkisel ve hayvansal üretim süreçlerinden çıkıp sanayi ve hizmet sektörüne dahil olmak ve yeni gelir kaynaklarına ulaşmak arayışıyla kentsel alanlara göç etmesi, kırsal nüfusta keskin bir düşüş ve yaşlanma olgusu Kırsalda Hizmet Ağı: eğitimden sağlığa sosyal hizmetlerden ulaşıma toplumsal bütünleşmenin temel hizmet alanlarına erişimdeki kısıtlar ve altyapı sorunları

12 Gelişme Ekseni Güçlü Ekonomi Yüksek Yaşam Kalitesi İzmir Bölge Planı ( ) Dayanakları Stratejik Öncelik Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu Akdeniz in Çekim Merkezi İzmir Sürdürülebilir Çevre Kaliteli Kentsel Yaşam Hedef Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanması Sürdürülebilir turizmin uygulanması ve yaygınlaştırılması İzmir'in kültür ve turizm olanaklarının tanıtılması Sürdürülebilir atık su, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanması Evsel ısıtmada enerji verimliliğinin geliştirilmesi Yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması Kentsel sosyal donatı alanlarının standartlara uygun olarak geliştirilmesi Güçlü Toplum Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânlarının geliştirilmesi

13 Programın Amacı Genel Amaç İzmir de ilçeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz Özel Amaç Hedef Bölge ilçelerinde sosyoekonomik gelişmeyi destekleyerek İzmir de yerel kalkınmanın hızlandırılması İzmir in Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçeleri

14 Program Bileşenleri Kar Amacı Güden TR31/15/IGF01 Kar Amacı Gütmeyen TR31/15/IGF02 Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni TR31/15/IGF03

15 Program Öncelikleri Kar Amacı Güden - Gütmeyen Bileşeni Öncelik 1: İstihdam edilebilirliğinin artırılması, ekonomik ve sosyal hayata katılımın geliştirilmesi Öncelik 2: Tarımda üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması; bitkisel ve hayvansal ürünlerin işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi Öncelik 3: Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi Öncelik 4: Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi

16 Program Öncelikleri Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni Öncelik 5: Sosyal altyapının geliştirilmesi Öncelik 6: Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesine, turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi Öncelik 7: Tarım ve sanayi üretiminin modernize edilmesine yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi Öncelik 8: Çevrenin korunmasına, yenilenebilir enerji kullanımına veya enerji verimliliğine yönelik fiziki altyapının geliştirilmesi

17 Uygun Projeler Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir. Başvuru sahiplerinin merkezlerinin ya da yasal şubelerinin İzmir il sınırları içerisinde olması gerekmekle birlikte Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde olması şart değildir. Uygulama Yeri: Proje kapsamında yapılacak yatırımın programın hedef bölgesi olan Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde olması gerekmektedir.

18 Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ait projelerde yerel ürünlerin satış yerlerinin kurulması vb. faaliyetler, proje amacı için gerekli olması koşulu ile İzmir il sınırları içinde gerçekleştirilebilir. Lütfen Dikkat

19 Kar Amacı Güden Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları Kar Amacı Güden Proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmak koşuluyla (yasal şubeler için bu şart aranmayacaktır) 1. KOBİ ler 2. Kamu kontrolündeki işletmeler

20 Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları Kar Amacı Gütmeyen 1. Kamu kurum ve kuruluşları* 2. Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları 3. Üniversiteler (Rektörlükler, fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezleri) 4. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri) 5. Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları 6. Kooperatifler ve birlikler * Meslek liseleri dışındaki liseler, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

21 Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni Kamu kurum ve kuruluşları* Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları Organize sanayi bölgesi yönetimleri Kooperatifler ve birlikler * Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

22 Program Bütçesi Program Bütçesi TL Kar Amacı Güden TL Kar Amacı Gütmeyen TL Küçük Ölçekli Altyapı TL

23 Proje Başına Destek Tutarları Proje Başına Destek Tutarları (Asgari / Azami) Kar Amacı Güden TL TL Kar Amacı Gütmeyen TL TL Küçük Ölçekli Altyapı TL TL

24 Proje Başına Destek Oranları Proje Destek Oranları (Asgari / Azami) Kar Amacı Güden % 10 - % 50 Kar Amacı Gütmeyen % 10 - % 90 Küçük Ölçekli Altyapı % 25 - % 75

25 Proje Süresi Proje Süresi Kar Amacı Güden 12 Ay Kar Amacı Gütmeyen 12 Ay Küçük Ölçekli Altyapı 24 Ay Bu süre, destek sözleşmesinin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

26 Projede Kurumların Rolleri Başvuru Sahibi Proje Ortağı Uygunluk kriterlerine uymalıdır. Projenin tasarlanması ve yürütülmesine katkıda bulunur; projenin ortak uygulayıcısıdır. Harcamaları uygun maliyettir. İştirakçi Uygunluk kriteri aranmaz. Projede sponsorluk ve teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Harcamaları uygun maliyet değildir.

27 Lütfen Dikkat Rehberde ilgili bileşen başlığı altında yer verilmeyen bir kuruluşun başvurusu veya proje ortaklığı uygun değildir. Projelerde uygun olmayan başvuru sahibi veya ortak bulunması projenin ön incelemede elenmesine yol açar. Kar amacı güden kuruluşlar yalnızca rehberde belirtilen kar amacı güden kuruluşlarla; kar amacı gütmeyen kuruluşlar ise yalnızca rehberde belirtilen kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile proje ortağı olabilir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.

28 Lütfen Dikkat Başvuru sahibi ya da proje ortakları aşağıdaki durumlarda bulunuyorsa Ajansla sözleşme imzalayamaz. (Belediyeler hariç) vergi borcu olanlar (Kamu kurumları ve belediyeler hariç) SGK borcu olanlar (Belediyeler hariç) haciz kararı bulunanlar İZKA ya katkı payı borcu olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler Ancak bu durum proje başvurusu yapmaya engel değildir.

29 Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Güden - Gütmeyen) Kadınların ve gençlerin mesleki bilgi ve becerilerinin iyileştirilmesi Gençlere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve mesleki rehberlik hizmetleri düzenlenmesi Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal hizmet merkezlerinde teknik kapasitenin geliştirilmesi

30 Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Güden - Gütmeyen) Tarımsal ürün işleme ve paketleme tesisine yönelik üretim bandı kurulması Yöresel peynir türlerinde standartlaşma ve markalaşmaya yönelik üretim ve pazarlama ağı oluşturulması Tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesine yönelik kurutma, soğutma ve depolama tesislerinin oluşturulması Yöresel ürünlerin markalaşması ve pazarlanması amacıyla coğrafi işaret alınmasına yönelik çalışmalar yapılması ve pazarlama ağlarının geliştirilmesi Et ve süt işleme tesislerinin modernizasyonu Sürü yönetim sistemleri gibi yenilikçi yönü ağır basan, tarımsal faaliyetlere yönelik bilgi iletişim uygulamalarının geliştirilmesi

31 Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Güden - Gütmeyen) Köy pansiyonculuğunda hizmet standartlarının gelişmesine yönelik sertifikalı yaygın eğitimler düzenlenmesi, tanıtım ve destinasyon oluşturma çalışmaları düzenlenmesi Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinde kapasitenin geliştirilmesi, genç işsiz ve kadın işgücünde bu konuda mesleki bilgi beceri oluşturulması Dağcılık ve doğa turizmine yönelik parkur oluşturulması ve yaygınlaştırılması

32 Örnek Proje Konuları (Küçük Ölçekli Altyapı) Yaşlı ve engelli bakım merkezlerinin, kadın danışma merkezlerinin kurulması Kültür merkezi, spor tesisi, rekreasyon alanlarının oluşturulması Kale, han ve hamam gibi tescilli tarihi binaların restorasyonu ve turizme kazandırılması Köy pansiyonculuğun geliştirilmesine yönelik köy meydanı ve sokak düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmesi Dağcılık ve doğa turizmine yönelik parkur altyapısı oluşturulması

33 Akıllı iklimlendirme sistemli yeni sera kurulumu Kesme çiçekçiliğe yönelik soğuk hava deposu kurulması Örnek Proje Konuları (Küçük Ölçekli Altyapı) Süt ürünlerine yönelik test analiz altyapısının kurulması Biyokütle enerjisinin kullanımına yönelik altyapı yatırımları Sanayi sitelerinde güneş enerjisine dayalı altyapının kurulması

34 Uygun Olmayan Proje Konuları Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetlerden oluşan projeler, Yalnızca eğitim faaliyeti içeren projeler, Yalnızca etüd ve projelendirme faaliyetlerinden oluşan projeler, Yalnızca ulusal/uluslararası başvuru süreci yönetimine ilişkin faaliyetler içeren projeler, Yeni kontinü zeytin sıkma tesisi ve balık çiftliği kurulumu, mevcut bu tip tesislerde modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik projeler, Birincil tarım faaliyetlerine yönelik projeler, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve konaklama tesislerinin mevcut yapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler, RES kurulumuna yönelik projeler, uygun değildir.

35 Uygun Maliyetler İnsan Kaynakları ve Seyahat: Proje kapsamında mali destek sözleşmesinin imzalandığı tarihten sonra yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler uygundur. Proje kapsamında idari işlerin veya destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla (proje koordinatörü / yürütücüsü, proje asistanı vb.) en fazla 1 kişinin istihdamı uygun maliyettir. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla, yurtiçi veya yurtdışı seyahat maliyetleri ile yurtiçi ve yurtdışı gündelik giderleri uygundur.

36 Uygun Maliyetler Ekipman ve Malzeme: Piyasa koşullarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla yeni makine ve ekipman satın alma veya kiralama maliyetleri uygundur.

37 Uygun Maliyetler Hizmetler: Piyasa koşullarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla hizmet (eğitim, danışmanlık, teknik destek, nakliye, kiralama, bakım-onarım vb.) satın alma maliyetleri uygundur. İnşaat işleri: Kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlara yönelik bileşenlerde, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti İZKA tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçemez. Bu sınır, küçük ölçekli altyapı bileşeni için geçerli değildir.

38 Hizmetler: Uygun Maliyetler Görünürlük maliyetleri: Projenin görünürlüğünü sağlayan tabela, satın alınan makine ve ekipman üzerine yapıştırılacak etiketler, projeyi tanıtıma amaçlı broşür, proje kapanış toplantısı düzenlenmesi gibi maliyetlerdir. Görünürlük maliyetleri Ajanstan talep edilen mali desteğin %3 ünü geçemez. Proje bölgenin ya da yerel ürünlerin pazarlanması ve tanıtımını içeriyorsa, buna dair tanıtım ve pazarlama harcamaları uygun maliyet olup, görünürlük maliyetine ilişkin %3 sınırlamasına tabi değildir.

39 Uygun Olmayan Maliyetler Başvuru sahibi ve/veya proje ortaklarının mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri (Proje kapsamında tam zamanlı personel istihdam edilmesi halinde, bu kişiler proje süresince ayrıca başka bir yerde istihdam edilmeyecektir), Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri, İkinci el ekipman alımları, Arazi ya da bina alımları, Kamulaştırma (istimlak) bedelleri, Binek araç alımları, Kar amacı güden kuruluşlar için KDV, Kur farkından doğan zararlar,

40 Uygun Olmayan Maliyetler Üretime yönelik canlı materyal (tohum, fide, fidan, canlı hayvan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) gibi temel bitkisel ve hayvansal ürün alım maliyetleri, Eğitim ve deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri, Sarf malzemesi alımları, Proje ofisi oluşturulmasına yönelik ekipman malzeme alımları, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler, Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan fikri ve sınaî mülkiyet haklarının devrine veya kullandırılmasına ilişkin maliyetler, Bayilik, franchise, zincir işletme bedeli, isim hakkı bedeli vb. maliyetler

41 Değerlendirme Tablosu Mali ve İşletme Kapasitesi : 15 puan* (min. 8) İlgililik: 25 puan* (min. 15) Yöntem: 30 puan Sürdürülebilirlik: 20 puan Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 10 puan

42 Başvuruya İlişkin Genel Şartlar Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi yalnızca 1 (bir) proje için destek başvurusunda bulunabilir Yılı içerisinde yapılan ve yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, İZKA ya toplamda en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve bunlardan en fazla ikisi için İZKA dan mali destek alabilir.

43 Başvuruya İlişkin Genel Şartlar Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre aynı yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin aynı proje için birden fazla kamu desteğinden yararlanmadıklarına dair Beyannameyi (Başvuru Rehberi EK-G) doldurması gerekmektedir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden kuruluşlar, proje uygulama döneminde ve nihai ödemenin yapıldığı tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde İZKA ya başvuru yapamaz.

44 Lütfen Dikkat Herhangi bir eğitim faaliyeti içeren projelerde, öngörülen eğitimin müfredatı, Başvuru Rehberi EK-I'da yer alan örnek format kullanılarak başvuru sırasında sunulmalıdır. Bu projelerde eğitimin hedef kitlesi ve eğitimden beklenti kapsamlı bir şekilde anlatılmalıdır. Mesleki/teknik eğitim faaliyeti içeren projeler, kursiyerlerin M.E.B. veya üniversite onaylı bir sertifika alabilmesine yönelik tasarlanmalıdır. Bu nedenle tüm eğitim modülleri, MEB ya da üniversite müfredatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ulusal Meslek Standartlarının bulunduğu mesleklerde, verilen eğitimler söz konusu standartlar doğrultusunda olmalıdır. Mevcut standartlara internet sitesinden ulaşılabilir.

45 Lütfen Dikkat Uluslararası kuruluşlara üyelik, sertifikalandırma ve marka tescili gibi sonuçlanması uzun zaman alabilecek faaliyetler dikkatli tasarlanmalıdır. Proje metninde başvuruların sonuçlandırılacağının (ilgili üyeliğin ya da sertifikanın alınması gibi) belirtilmesi durumunda bu faaliyetler projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için zorunlu olacaktır. Bu faaliyetler için proje süresi dışında maliyetlerin oluşması durumunda, bunlar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir.

46 Lütfen Dikkat Tescilli yapıların yenilenmesi, restorasyonu vb. işleri içeren projelerde Koruma Kurulu onaylı mimari proje ve ilgili Koruma Kurulu onay yazısı ile söz konusu yapıların hak sahiplerinden ilgili yenileme, restorasyon vb. işlerin yapılmasına yönelik muteber izin belgesinin başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir. Program kapsamında desteklenecek tüm proje konuları ve projeler kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler meri mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır; bu durum başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

47 KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi İZKA ya yapılacak proje başvuruları KAYS üzerinden çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

48 KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KAYS üzerinden başvuru yapmak için https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr adresinden başvuru formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden İzmir ili seçilecek ve ilgili Mali Destek Programı kapsamında başvuru oluşturulacaktır. KAYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yönlendirici dokümanlara adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bilgilendirme toplantıları sonrası İZKA eğitim toplantıları düzenleyecektir.

49 Referans Kodu İnternet Üzerinden Başvuru Başlangıç Tarihi: 29 Nisan 2015 KAYS üzerinden başvuru yapılırken Kar Amacı Güden Kuruluşlar bileşeni için TR31/15/IGF01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar bileşeni için TR31/15/IGF02 Küçük Ölçekli Altyapı bileşeni için TR31/15/IGF03 referans kodu seçilmelidir.

50 Önemli Tarihler İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: Proje başvuruları 03 Temmuz 2015 saat 17:00 e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile 10 Temmuz 2015 saat 17:00 ye kadar İZKA ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA ya teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

51 Başvuru Sürecinde İZKA dan Destek Bilgilendirme Toplantıları Eğitimler izka.org.tr Teknik Yardım Masası izka.org.tr Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Online Eğitim Modülleri izka.org.tr

52 Değerlendirme Süreci Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Bütçe İnceleme / Ön İzleme Ziyaretleri Değerlendirme Komitesi Kontrolü Yönetim Kurulu Onayı YAKLAŞIK 3 AY

53 Teşekkürler

YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 03.04.2015 CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/TRZM1 (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) TR72/15/TRZM2

Detaylı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

Sosyal Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Sosyal Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI SOSYAL KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR71/14/SRE İlan Tarihi: 06/01/2014 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1/15/KTA İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

BÖLGESEL VE SEKTÖREL REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) 2014

BÖLGESEL VE SEKTÖREL REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) 2014 T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÖLGESEL VE SEKTÖREL REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) Referans No: TRC1-14-BSR İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 1. Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKAMU

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-İKT Son Başvuru Tarihi ve

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı