İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş."

Transkript

1 İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. 2x600 MWe KOCADALYAN TERMİK SANTRALİ VE KÜL DEPOLAMA ALANI (İSKELE, DALGAKIRAN, DENİZ DOLGUSU) ÇED RAPORU ÇANAKKALE İLİ, LAPSEKİ-BİGA İLÇELERİ, KOCADALYAN MEVKİİ NAZKA MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇANAKKALE ARALIK Osmanlı Cad. 36/5 Balgat / Ankara Tel : 0(312) Fax : 0(312) Bu raporun tüm hakları saklıdır. Raporun tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, NAZKA Çevre Mühendislik Sanayi Ticaret Ltd. Şirketinin yazılı izni olmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle sayısal ve/veya elektronik ortamda çoğaltılamaz, kopya edilmez, çoğaltılmış nüshaları yayınlanamaz, ticarete konu edilemez, elektronik yöntemlerle iletilemez, satılamaz, kiralanamaz, amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.

2 PROJE SAHİBİNİN ADI İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ ( İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) Değirmencik Köyü, Köyaltı Mevkii BİGA/ÇANAKKALE (Pbx) (Faks) 2X600 MWe KOCADALYAN TERMİK SANTRALİ VE KÜL DEPOLAMA ALANI (İSKELE, DALGAKIRAN, DENİZ DOLGUSU) ÇED RAPORU 2 milyar TL Çanakkale İli, Lapseki-Biga İlçeleri, Kocadalyan Mevkii Kara Alanının Sınır Noktalarının Koordinatları Koordinat Sırası : Sağa, Yukarı Datum : ED-50 Türü : UTM D.O.M. : 27 Zon : 35 Ölçek Faktörü : 6 derecelik Nokta No Y X Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : WGS-84 Türü : COĞRAFİ D.O.M. : -- Zon : -- Ölçek Fak. : PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Dolgu Alanı Sınır Noktalarının Koordinatları Koordinat Sırası : Sağa, Yukarı Datum : ED-50 Türü : UTM D.O.M. : 27 Zon : 35 Ölçek Faktörü : 6 derecelik Nokta No Y X Koor. Sırası: Enlem,Boyla Datum : WGS-84 Türü : COĞRAFİ D.O.M. : -- Zon : -- Ölçek Fak. : : : : : : :

5 : : : : : : : : : : : : Dalgakıran Sınır Noktalarının Koordinatları Koordinat Sırası : Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİ D.O.M. : 27 D.O.M. : -- Zon : 35 Zon : -- Ölçek Faktörü : 6 derecelik Ölçek Fak. : Nokta No Y X : : : : : : : : : : : : : : İskele Sınır Noktalarının Koordinatları Koordinat Sırası : Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİ D.O.M. : 27 D.O.M. : -- Zon : 35 Zon : -- Ölçek Faktörü : 6 derecelik Ölçek Fak. : Nokta No Y X PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) PTD/ ÇED RAPORU/ NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI PTD/ ÇED RAPORU/ NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ (GÜN, AY, YIL) : : : : ÇED Yönetmeliği; Ek-1 Listesi Madde-2 (a) bendi Ek-1 Listesi Madde-10 (b) bendi Ek-1 Listesi Madde-12 NAZKA MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Osmanlı Caddesi 36/5 Balgat/ANKARA / /ARALIK/2014

6 PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Proje; Çanakkale İli, Lâpseki ve Biga İlçeleri, Kocadalyan Mevkiinde İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. tarafından kurulması planlanan 2x600 MWe Kocadalyan Termik Santrali ve Kül Depolama Alanı (İskele, Dalgakıran, Deniz Dolgusu) projesini kapsamaktadır. Yapılması planlanan enerji santrali ülkemiz enerji açığının karşılanmasına katkı sağlama noktasında büyük öneme sahiptir. Ayrıca yatırım döneminde ve yatırımın tamamlanması ile işsizliğin sürekli artış gösterdiği ülkemizde, tüm proje dâhilinde toplam 2150 kişiye istihdam sağlanması ile ülkeye ve topluma karşı sorumluluklar yerine getirilmiş olunacaktır. Termik santralde üretilecek enerji miktarı yıllık kwh olacaktır. Proje konusu termik santralin 197,5 hektar alanda kurulması planlanmaktadır. Bu alan içerisinde termik santral ünitelerinin yanı sıra kömürün yanması sonucu açığa çıkacak kül-cürufun depolanması için m 2 lik alanda II. Sınıf düzenli depolama sahası yer alacaktır. Ayrıca proje kapsamında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında m 2 lik dolgu alanı ile dalgakıran ve iskele yapılması planlanmaktadır. Projenin inşaat öncesi döneminin 2 yıl, iki ünitenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasının ise 5 yıl olmak üzere toplam 7 yılda tamamlanması planlanmaktadır. Yapımı planlanan termik santralin yıllık çalışma süresinin yaklaşık 8000 saat olması öngörülmektedir. Ekonomik kullanım süresi 25 yıl olarak öngörülen santralin, ekonomik ömrünün sonunda yapılacak yenileme ve modernizasyon çalışmaları ile 49 yıl kullanılması öngörülmektedir. Proje alanı Lâpseki İlçe merkezine kuşuçuşu yaklaşık 28 km, Biga İlçe merkezine kuşuçuşu yaklaşık 25 km, Çanakkale İli ne ise kuşuçuşu yaklaşık 55 km mesafede bulunmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim birimleri alanın kuş uçuşu 2254 güneydoğusunda Ayıtdere Köyü, 2878 m doğusunda ise Bekirli Köyü bulunmaktadır. Proje alanının kara tarafında bulunan alanın tamamı orman sayılan alanlar kapsamındadır. Bu kapsamda Orman Kanunun 17/3 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli izinler Orman Genel Müdürlüğü nden alınacaktır. Proje kapsamında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak yapılara ilişkin ise Maliye Bakanlığı ndan gerekli izinler alınacaktır. Proje kapsamında su ortamında herhangi bir amaçla kazı ve dip taraması yapılmayacaktır. Termik santral ve kül depolama alanının işletilmesi sırasında oluşacak en önemli çevresel etki yakıt olarak kullanılacak kömürün yanma işlemi neticesinde açığa çıkacak toz ve gaz emisyonlarıdır. Emisyonların tesiste bulunacak olan elektrostatik/torbalı filtreler, desülfürizasyon sistemleri ve DeNOx sistemleri ile en aza indirilmesi planlanmaktadır. Tesis tasarımında ve işletilmesinde 2010/75/EU numaralı AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi kapsamında yayınlanan Uygulanabilir En İyi Teknikler (BAT) dikkate alınacaktır. Kurulması planlanan tesisin çevresel etkileri değerlendirilirken bölgede mevcut durumda işletilmekte olan tesisler olması sebebiyle mevcut ve planlanan tesisler birlikte değerlendirilerek kümülatif değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda I

7 açığa çıkan değerlerin Yönetmeliklerde insan ve çevre sağlığı açısından belirlenen sınır değerlerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Proje kapsamında açığa çıkacak bütün katı ve sıvı atıklar ilgili mevzuatlar doğrultusunda bertaraf edilecek olup Marmara Denizine, herhangi bir dere yatağına veya toprağa atık atılmayacaktır. Proje konusu termik santral ve kül depolama alanı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesi madde 1.1 ve madde 8.1 kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisansı alınacaktır. Hazırlanan ÇED Raporunda, projenin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkileri belirlenmiş, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemler, seçilen yer ile teknoloji alternatifleri, göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve projenin işletme aşamasında uyulması gereken konular ve taahhütler detaylı olarak verilmiştir. II

8 İÇİNDEKİLER LİSTESİ PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ... I İÇİNDEKİLER LİSTESİ... III TABLOLAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... XIV EKLER DİZİNİ... XVII BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 PROJE (TERMİK SANTRAL VE İSKELE YAPISI, KÜL DEPOLAMA ALANI, DENİZ DOLGU ALANI) KONUSU, FAALİYETİN TANIMI, ÖMRÜ, HİZMET AMAÇLARI, PAZAR VEYA HİZMET ALANLARI VE BU ALAN İÇERİSİNDE EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN ÜLKE, BÖLGE VE/VEYA İL ÖLÇEĞİNDE ÖNEM VE GEREKLİLİKLERİ PROJE KAPSAMINDA YER ALAN KIYI YAPILARININ BOYUTLARI, ADETLERİ, ÖZELLİKLERİ, KAPASİTESİ, DERİNLİĞİ, İNŞAAT TEKNİĞİ VE İNŞAAT SÜRESİNCE KULLANILACAK EKİPMANLAR, PROJEYİ BİR YILDA KULLANACAK GEMİ SAYISI VE ÖZELLİKLERİ, İSKELENİN YILLIK YÜKLEME VE BOŞALTMA KAPASİTESİ, TAŞINACAK YÜK TİPLERİ VE MİKTARI, PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK DOLGUNUN AMACI, ÖZELLİKLERİ, KAPLAYACAĞI ALAN (M 2 ), HACMİ (M 3 ) VE YAPIM TEKNİKLERİ, KULLANILACAK DOLGU MALZEMESİNİN ÖZELLİKLERİ, ANALİZ SONUÇLARI, MİKTARI, NEREDEN TEMİN EDİLECEĞİ, DOLGU MALZEMESİNİN TAŞINACAĞI GÜZERGÂH (HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ) DOLGU MALZEMESİ VE PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK DİĞER MALZEMELERİN DENİZ ORTAMI İLE ETKİLEŞİMİ, KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIĞI, GEREKLİ ÇİZİMLER (DETAY GÖRÜNÜŞLER, KESİTLER VB.)... 6 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU... 9 II.1. PROJE YER SEÇİMİ (TERMİK SANTRAL VE İSKELE YAPISI, KÜL DEPOLAMA ALANI, DOLGU ALANI) 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İLGİLİ PAFTASI, PLAN HÜKÜMLERİ VE LEJANTI PROJE SAHASININ BU PLAN ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ, DOĞRULUĞU ONANMIŞ OLAN FAALİYET YERİNİN, LEJANT VE PLAN NOTLARININ DA YER ALDIĞI 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI, (PLAN NOTLARI VE HÜKÜMLERİ), ONAYLI NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (PLAN NOTLARI VE LEJANTLARI ASLININ AYNIDIR ISLAK TASDİKLİ) ÜZERİNDE GÖSTERİMİ, KIYI YAPILARINA İLİŞKİN BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ASLININ AYNIDIR ISLAK TASDİKLİ,... 9 II.2. PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYET ÜNİTELERİNİN (TERMİK SANTRAL VE İSKELE YAPISI, KÜL DEPOLAMA ALANI, DOLGU ALANI) KONUMU (BÜTÜN İDARİ VE SOSYAL ÜNİTELERİN, TEKNİK ALTYAPI ÜNİTELERİNİN VARSA DİĞER ÜNİTELERİN YERLEŞİM PLANI, BUNLAR İÇİN BELİRLENEN KAPALI VE AÇIK ALAN BÜYÜKLÜKLERİ, BİNALARIN KAT ADETLERİ VE YÜKSEKLİKLERİ, TEMSİLİ RESMİ, II.3. PROJE ALANI ETRAFINDA BULUNAN DİĞER KIYI YAPILARI VE KIYI KULLANIMLARI, KIYI YAPILARINA İLİŞKİN ONDALIK DERECE CİNSİNDEN, SAAT YÖNÜNDE SIRALI KOORDİNAT BİLGİLERİ (KIYI KENAR ÇİZGİSİ, KOORDİNAT VE BATİMETRİ BİLGİLERİ VAZİYET PLANINA İŞLENMELİDİR.) BÖLÜM III: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.1. PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ YATIRIM PROGRAMI VE FİNANS KAYNAKLARI III.2. PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ İŞ AKIM ŞEMASI VEYA ZAMANLAMA TABLOSU III.3. PROJENİN FAYDA-MALİYET ANALİZİ III.4. PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK, YATIRIMCI FİRMA VEYA DİĞER FİRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ TASARLANAN DİĞER EKONOMİK, SOSYAL VE ALTYAPI FAALİYETLERİ III.5. PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN VE YATIRIMCI FİRMA VEYA DİĞER FİRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BEKLENEN DİĞER EKONOMİK, SOSYAL VE ALTYAPI FAALİYETLERİ III.6. KAMULAŞTIRMA VE/VEYA YENİDEN YERLEŞİMİN NASIL YAPILACAĞI, III.7. DİĞER HUSUSLAR BÖLÜM IV: TERMİK SANTRAL, İSKELE, KÜL DEPOLAMA TESİSİ, DOLGU ALANI KAPSAMINDA ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI III

9 IV.1. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ, (ETKİ ALANININ NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENDİĞİ AÇIKLANACAK VE ETKİ ALANI HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİLECEK) IV.2. ETKİ ALANI İÇERİSİNDEKİ FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI, IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel ve yerel iklim koşulları, projenin bulunduğu mevkiinin topoğrafik yapısı, aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık, yağış ve nem dağılımı, buharlaşma durumu ve bunların grafikleri, proje alanının sisli, kar yağışlı, karla örtülü günler, en yüksek kar örtüsü ve kar kalınlığı vs. gibi sayılı günler dağılımı, enverziyonlu gün sayıları, kararlılık durumu, rüzgar yönü ve hızı, rüzgar hızı dağılımları, yıllık ve mevsimlik rüzgar gülü, fırtınalı günler sayısı, vb.) IV.2.2. Bölgesel Jeolojik Özellikler ve proje alanının jeolojisi {jeolojik yapının fiziko-kimyasal özellikleri, tektonik hareketler, mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi, proje sahasının 1/ ölçekli genel jeoloji haritası ve inceleme alanına ait büyük ölçekli (1/1000 ve/veya 1/5000 lik) jeolojik harita ve lejantı, stratigrafik kolon kesiti, jeoteknik etüt raporu (proje yerinin detaylı jeoloji-jeoteknik etütleri), depremsellik ve doğal afet potansiyeli, yamaçlardaki kırık ve çatlaklar ile kayma yapacak alanların olup olmadığı, heyelan ve taşkın riski, 1/ ölçekli jeolojik harita ve kesitlerin harita alma tekniğine uygun olarak hazırlanması jeolojik bilgilerin formata uygun olarak detaylandırılması}, IV.2.3. Hidrojeolojik özellikleri (yeraltı su seviyeleri, halen mevcut her türlü keson, derin, artezyen v.b. kuyu emniyetli çekim değeri; suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı), IV.2.4. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan, akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri, bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri, taşkınlar, su toplama havzası, drenaj, tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri), IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (içme, kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde ürün çeşidi ve üretim miktarları, su yolu ulaşımı tesisleri, turizm, spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları, diğer kullanımlar), IV.2.6. Deniz Dibi Zemin Etüt Raporu IV.2.7. Proje Sahasının Batimetrik, Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri IV Proje Sahasının 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası (www.shodb.gov.tr adresinde belirlenen Hidrografik Harita Standartları na uygun ve örneği verilen rapor ile birlikte) IV Proje Sahası ve Civarının Akıntı Sirkülasyonuna İlişkin Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçları ve Grafiksel Değerlendirmeler IV Deniz Tabanı Düşey Devamlılığının Tespitine Yönelik Jeolojik- Jeofiziksel (Sismik veya Sondaj Uygulamaları) Çalışma Sonuçları ve Değerlendirmeleri IV Deniz Tabanı Sediment Cinsi ve Dağılımına İlişkin Değerlendirmeler İle Sahanın Sediment Dağılım Haritası, IV Bölgede Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluk-yoğunluk vb.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeler, IV.2.8. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, taşıma kapasitesi, yamaç stabilitesi, kayganlık, erozyon, toprak işleri için kullanımı, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır v.b. alanlar), IV.2.9. Tarım Alanları (Tarımsal gelişim proje alanları, sulu ve kuru tarım arazilerin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları ile birim alan itibariyle verimi, kullanılan tarım ilaçları), IV Orman Alanları (alan miktarları, bu alanlardaki ağaç türleri ve miktarları, kapladığı alan büyüklükleri, kapalılığı ve özellikleri, mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, proje alanı orman alanı değil ise proje ve ünitelerinin en yakın orman alanına mesafesi, 1/ ölçekli meşçere haritası), IV Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv AlanlarıBiyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları, Turizm Alan ve IV

10 Merkezleri, Mera Kanunu Kapsamındaki Alanlar, varsa Deniz İçerisindeki Kültür Varlıklarının Araştırılması), IV Karasal ve Sucul (Marmara Denizi) Ortamındaki Flora ve Fauna (türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde Gösterilmesi, Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması Gereken Koruma Önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında), Arazide Yapılacak Flora Çalışmalarının Vejetasyon Döneminde Gerçekleştirilmesi ve Bu Dönemin Belirtilmesi, IV Soğutma Suyunun Temin Edileceği Sulardaki Canlı Türleri, (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları), IV Hayvancılık ve Su Ürünleri (balıkçılık, voli yerleri, yetiştirilen türler, beslenme alanları, yıllık üretim miktarları, bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri), IV Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları, Benzersiz Özellikteki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar, IV Madenler ve Fosil Yakıtları (rezerv miktarları, mevcut ve planlanan işletilme durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke ve yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri), IV Termal ve Jeotermal Su Kaynakları, IV Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar, vb.), IV Proje yeri ve etki alanının hava, su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi (Deniz Suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri uyarınca, Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik belgesi almış laboratuvarlarca yapılan analiz sonuçları raporda yer almalıdır) IV Proje Yerinin İşletmede Bulunan 2 Adet, ÇED Olumlu Kararı Bulunan 4 Adet, ÇED Aşamasında Bulunan 1, Var Olan 1 Adet, Olmak Üzere Toplamda 9 Adet Termik Santral (Adatepe, Şevketiye, Gürecialtı, Değirmencik, Kemer, Bekirli, Karaburun, Biga ve Karabiga yı da kapsayan sahil boyu) Hava Kalitesini Olumsuz Etkilerinin Kalıcı ve Kümülatif Etkilerinin Değerlendirilmesi, IV Diğer Faaliyetler, IV.3. SOSYO-EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ IV.3.1. Proje Alanı ve Etki Alanındaki Balıkçılık Faaliyetleri, Su Ürünleri Bakımından Ekonomik Türler, Bölge Balıkçılığının İncelenmesi (voli yerleri, balıkçı, balıkçı teknesi ve balıkçı kuruluşları yönünden), IV.3.2. Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler), IV.3.3. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri, göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler) IV.3.4. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, bölgede mevcut endemik hastalıklar, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu), IV.3.5. Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, limanlar, konutlar, turizm alanları vb.), IV.3.6. Gelir ve İşsizlik (Bölgede gelirin iş kollarına dağılımı iş kolları itibariyle kişi başına düşen maksimum, minimum ve ortalama gelir), IV.3.7. Diğer Özellikler BÖLÜM V: TERMİK SANTRAL, İSKELE, KÜL DEPOLAMA TESİSİ, DOLGU ALANININ BÖLÜM IV TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER V

11 A-V.1. ARAZİNİN HAZIRLANMASI, İNŞAAT VE TESİS AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER, FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (TERMİK SANTRAL, İSKELE, KÜL DEPOLAMA TESİSİ, DOLGU ALANI) V.1.1. ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE ÜNİTELERİN İNŞASI İÇİN YAPILACAK İŞLER KAPSAMINDA (ULAŞIM ALTYAPISI DÂHİL) NERELERDE VE NE KADAR ALANDA HAFRİYAT YAPILACAĞI, HAFRİYAT ARTIĞI TOPRAK, TAŞ, KUM VB. MADDELERİN NERELERE, NASIL TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI; KULLANILACAK MALZEMELER, ARAÇLAR VE MAKİNELER, KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA, DEPOLAMA GİBİ TOZ YAYICI MEKANİK İŞLEMLER, TOZUN YAYILMASINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER, V.1.2. ARAZİNİN HAZIRLANMASI SIRASINDA VE AYRICA ÜNİTELERİN İNŞASINDA KULLANILACAK MADDELERDEN PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE TOKSİK OLANLARIN TAŞINIMLARI, DEPOLANMALARI, HANGİ İŞLEM İÇİN NASIL KULLANILACAKLARI, BU İŞLER İÇİN KULLANILACAK ALET VE MAKİNELER, V.1.3. PROJE KAPSAMINDA YER ALAN KIYI YAPILARININ BOYUTLARI, ADETLERİ, ÖZELLİKLERİ, KAPASİTELERİ, DERİNLİĞİ VE İNŞAAT TEKNİĞİ, V.1.4. PROJEYİ BİR YILDA KULLANACAK GEMİ SAYISI VE ÖZELLİKLERİ V.1.5. İSKELENİN YILLIK YÜKLEME VE BOŞALTMA KAPASİTESİ, TAŞINACAK YÜK TİPLERİ VE MİKTARI (PROJE KAPSAMINDA 3. ŞAHISLARA HİZMET VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMELİDİR), V.1.6. PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK DOLGUNUN AMACI, ÖZELLİKLERİ, BOYUTLARI, KAPLAYACAĞI ALAN (M 2 ), HACİM (M 3 ) DOLGU YAPIM TEKNİĞİ, V.1.7. KULLANILACAK DOLGU MALZEMESİNİN ÖZELLİKLERİ (KAYAÇ CİNSLERİ, MİNEROLOJİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VB.), ANALİZ SONUÇLARI (DENİZ SUYUNA DAYANIKLILIK VB.), MİKTARI, DOLGU MALZEMESİ VE PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK DİĞER MALZEMELERİN DENİZ ORTAMI İLE KISA-ORTA-UZUN VADEDE ETKİLEŞİMİ, KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIĞI, GEREKLİ ÇİZİMLER (DETAY GÖRÜNÜŞLER, EN/BOY KESİTLER VB.) V.1.8. DOLGU MALZEMESİNİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, FAALİYET ALANINA UZAKLIĞI, DOLGU MALZEMESİ PROJE ALANINA TAŞINIRKEN KULLANILACAK YOLLAR (BU YOLLAR HAKKINDA İLGİLİ KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINMASI) V.1.9. PROJE ALANI İÇİNDEKİ SU ORTAMINDA HERHANGİ BİR AMAÇLA KAZI, DİP TARAMASI VB. İŞLEMLERİN YAPILIP YAPILMAYACAĞI, YAPILACAK İSE NEREDE, NE KADAR ALANDA, NASIL YAPILACAĞI, İNŞAAT TEKNİĞİ VE İNŞAAT SÜRECİNCE KULLANILACAK EKİPMANLAR, ÇIKARILACAK MALZEMENİN MİKTARI, ÖZELLİKLERİ (TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK-11-A YA GÖRE BAKANLIĞIMIZDAN YETERLİK/ÖN YETERLİK BELGESİ ALMIŞ LABORATUARLARCA YAPILAN ANALİZ SONUÇLARI), NEREYE TAŞINACAĞI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAĞI, V ZEMİN EMNİYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER (TAŞIMA GÜCÜ, EMNİYET GERİLMESİ, OTURMA HESAPLARI), V TAŞKIN ÖNLEME VE DRENAJ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN NERELERDE VE NASIL YAPILACAĞI, V PROJE KAPSAMINDAKİ SU TEMİNİ SİSTEMİ VE PLANI, SUYUN TEMİN EDİLECEĞİ KAYNAKLARDAN ALINACAK SU MİKTARI, ÖZELLİKLERİ, NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, ORTAYA ÇIKAN ATIK SUYUN MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ, NASIL ARITILACAĞI VE NEREYE DEŞARJ EDİLECEĞİ, ALINACAK ÖNLEMLER, (İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASI İÇİN PROSES, İÇME VE KULLANMA SUYU İLE İLGİLİ SU YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI, SU TEMİNİNİN YETERSİZLİĞİ DURUMUNDA NE YAPILACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA,) V ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK SÜRDÜRÜLECEK İŞLER SONUCU MEYDANA GELECEK KATI ATIKLARIN CİNS VE MİKTARLARI, BU ATIKLARIN NERELERE TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI, V ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK YAPILACAK İŞLERDE KULLANILACAK YAKITLARIN TÜRLERİ, TÜKETİM MİKTARLARI, OLUŞABİLECEK EMİSYONLAR, V ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN AÇILMASINA DEK YAPILACAK İŞLER NEDENİ İLE MEYDANA GELECEK VİBRASYON, GÜRÜLTÜNÜN KAYNAKLARI VE SEVİYESİ, KÜMÜLATİF DEĞERLER, V ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN GEREKLİ ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA ELDEN ÇIKARILACAK TARIM ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ, BUNLARIN ARAZİ KULLANIM KABİLİYETLERİ VE TARIM ÜRÜN TÜRLERİ, V ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN GEREKLİ ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA KESİLECEK AĞAÇLARIN TÜR VE SAYILARI, MEÇCERE TİPİ, KAPALILIĞI, ORMAN ALANLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLER VE ALINACAK TEDBİRLER, ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER, VI

12 V İNŞAAT FAALİYETLERİNİN, PROJE VE YAKIN ÇEVRESİNDE YERALTI VE YERÜSTÜNDE BULUNAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA (GELENEKSEL KENTSEL DOKUYA, ARKEOLOJİK KALINTILARA, KORUNMASI GEREKLİ DOĞAL DEĞERLERE) MATERYAL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ŞİDDETİ VE YAYILIM ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, V ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE GETİRİLECEK İŞLERDE ÇALIŞACAK PERSONELİN VE BU PERSONELE BAĞLI NÜFUSUN KONUT VE DİĞER TEKNİK/SOSYAL ALTYAPI İHTİYAÇLARININ NERELERDE VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, V ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK SÜRDÜRÜLECEK İŞLERDEN, İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE İÇİN RİSKLİ VE TEHLİKELİ OLANLAR, V PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK BÜTÜN TESİS İÇİ VE TESİS DIŞI TAŞIMALARIN TRAFİK (ARAÇ) YÜKÜNÜN VE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, V ARAZİ VE İNŞAAT ÇALIŞMALARININ PROJENİN MEVCUT DENİZ TRAFİĞİNE ETKİSİ VE ALINACAK ÖNLEMLER, V İNŞAAT FAALİYETLERİNDEN ÖTÜRÜ DENİZ ORTAMININ KİRLENMESİNİ VE ÇAMUR YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER, V PROJE ALANINDA OLABİLECEK AKINTININ DOLGU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, V PROJE ALANINDA PEYZAJ ÖĞELERİ YARATMAK VEYA DİĞER AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA DÜZENLEMELERİNİN (AĞAÇLANDIRMALAR, YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ VB.) NE KADAR ALANDA NASIL YAPILACAĞI, BUNUN İÇİN SEÇİLECEK BİTKİ VE AĞAÇ TÜRLERİ VB V KARASAL VE SUCUL FLORA/FAUNA ÜZERİNE OLASI ETKİLER VE ALINACAK TEDBİRLER (TÜM ÜNİTELERİN İNŞAATINA İLİŞKİN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANACAK ETKİLER, SOĞUTMA SUYU İSALE HATTI DÂHİL), V DİĞER FAALİYETLER, B-V.2. TERMİK SANTRAL VE İSKELE, KÜL DEPOLAMA ALANI, İŞLETME AŞAMASINDAKİ FAALİYETLERİ, FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER V.2.1. PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM ÜNİTELERİN ÖZELLİKLERİ, HANGİ FAALİYETLERİN HANGİ ÜNİTELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ, KAPASİTELERİ, HER BİR ÜNİTENİN AYRINTILI PROSES AKIM ŞEMASI, TEMEL PROSES PARAMETRELERİ, PROSESİN AÇIKLANMASI, FAALİYET ÜNİTELERİ DIŞINDAKİ DİĞER ÜNİTELERDE SUNULACAK HİZMETLER, KULLANILACAK MAKİNELERİN, ARAÇLARIN, ALETLERİN VE TEÇHİZATIN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI, V.2.2. PROJE ÜNİTELERİNDE ÜRETİLECEK MAL VE/VEYA HİZMETLER, NİHAİ VE YAN ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI, NERELERE, NE KADAR VE NASIL PAZARLANACAKLARI, ÜRETİLECEK HİZMETLERİN NERELERE, NASIL VE NE KADAR NÜFUSA VE/VEYA ALANA SUNULACAĞI, V.2.3. PROJE ÜNİTELERİNDE KULLANILACAK SUYUN HANGİ PROSESLER İÇİN NE MİKTARLARDA KULLANILACAĞI, NEREDEN, NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, SUYA UYGULANACAK ÖN İŞLEMLER (ARITMA BİRİMLERİ İLE KATMA-BESLEME SUYU OLARAK KATILACAĞI BİRİMLERİ KAPSAYAN), SU HAZIRLAMA ANA AKIM ŞEMASI, V.2.4. SOĞUTMA SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER, SOĞUTMA SUYU AKIM ŞEMASI, NE KADAR SU ÇEKİLECEĞİ, NE KADAR SU VERİLECEĞİ, KULLANILACAK KİMYASAL MADDELER VE MİKTARLARI, SOĞUTMA SUYUNUN DEŞARJ EDİLECEĞİ ORTAM, TERMAL MODELLEME ÇALIŞMASI, MODELLEME ÇALIŞMASINDA KULLANILAN YÖNTEM, MODELİN TANIMI, DEŞARJ EDİLECEK ORTAMA ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER, MEVCUT SU KALİTESİNE İLİŞKİN ANALİZ SONUCUNUN RAPORA EKLENMESİ, SOĞUTMA SİSTEMİNDE AYLAR BAZINDA GİRİŞ ÇIKIŞ SU SICAKLIK FARKLARININ BELİRLENMESİ, SOĞUTMA SUYUNUN HANGİ MESAFEDEN ALINIP, HANGİ MESAFEYE VERİLECEĞİ, V.2.5. PROJENİN TÜM ÜNİTELERİNDEN (GEMİLERDEN KAYNAKLI ATIKLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE) KAYNAKLANACAK ATIK SULARIN MİKTARLARI, FİZİKSEL, KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE BERTARAF EDİLECEK PARAMETRELER VE HANGİ İŞLEMLERLE NE ORANDA BERTARAF EDİLECEĞİ, ARITMA İŞLEMLERİ SONRASI ATIK SUYUN NE MİKTARLARDA HANGİ ALICI ORTAMLARA NASIL VERİLECEĞİ V.2.6. PROJE İÇİN GEREKLİ HAMMADDENİN NEREDEN VE NASIL SAĞLANACAĞI, ÖZELLİKLERİ, REZERV MİKTARLARI, TAŞINIMLARI, DEPOLANMALARI, TAŞINMA VE DEPOLANMASI SIRASINDAKİ ETKİLERİ (TOZUMA, YANMA RİSKİ, SIZINTI SULARI VB.), KULLANILACAK ULAŞIM TİPİ, ULAŞIM YOLU VE ARAÇLAR, BU ARAÇLARIN MİKTARLARI VE KAPASİTELERİ, DEPOLAMA VE KIRMA-ELEME İŞLEMİNİN NEREDE-NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ, OLUŞACAK TOZ MİKTARI, V.2.7. PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK KİREÇTAŞININ MİKTARI, NEREDEN VE NASIL SAĞLANACAĞI, KARAKTERİSTİKLERİ (REAKTİVİTESİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİ) VII

13 V.2.8. PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK ANA YAKIT VE YARDIMCI YAKITIN HANGİ ÜNİTELERDE NE MİKTARLARDA YAKILACAĞI VE KULLANILACAK YAKMA SİSTEMLERİ, EMİSYONLAR, AZALTICI ÖNLEMLER VE BUNLARIN VERİMLERİ, ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILACAK ALETLER VE SİSTEMLER, MODELLEME ÇALIŞMASINDA KULLANILAN YÖNTEM, MODELİN TANIMI, MODELLEMEDE KULLANILAN METEOROLOJİK VERİLER (YAĞIŞ, RÜZGAR, ATMOSFERİK KARARLILIK, KARIŞIM YÜKSEKLİĞİ VB.), MODEL GİRDİLERİ, KÖTÜ DURUM SENARYOSU DA DİKKATE ALINARAK MODEL SONUÇLARI, MUHTEMEL VE KÜMÜLATİF ETKİLER, ÖNERİLEN TEDBİRLER, MODELLEME SONUCUNDA ELDE EDİLEN ÇIKTILARIN ARAZİ KULLANIM HARİTASI ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ, V.2.9. SANTRAL DIŞINDA DİĞER ÜNİTELERDEN KAYNAKLANAN EMİSYONLAR, AZALTICI ÖNLEMLER VE BUNLARIN VERİMLERİ, ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILACAK ALETLER VE SİSTEMLER, TOZ OLUŞUMUNA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER, KULLANILACAK FİLTRELERİN ÖZELLİKLERİ, FİLTRELERİN BAKIMI, ARIZALANMASI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER, V TESİSİN FAALİYETİ SIRASINDA OLUŞACAK KÜLÜN ANALİZİ, MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ, KÜL ERİME SICAKLIKLARI, DEPOLAMA/YIĞMA, BERTARAFI İŞLEMLERİ, AKTARMADAN ÖNCE SAHA İÇİNDE DEPOLANIP DEPOLANMAYACAĞI, SAHA İÇERİSİNDE GEÇİCİ DEPOLAMA YAPILACAKSA DEPOLAMA ŞARTLARI VE ALINACAK ÖNLEMLER, BU ATIKLARIN NERELERE VE NASIL TAŞINACAKLARI, ALTERNATİF YOL GÜZERGÂHLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKLERİ, V KÜL DEPOLAMA TESİSİNİN TASARIMI VE DRENAJ SİSTEMİ, ZEMİN SIZDIRMAZLIĞININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER VE KONTROL YÖNTEMLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER, KULLANILACAK OLAN GEÇİRİMSİZ TABAKANIN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ, NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, DEPOLAMA ALANINA AİT HER BİR HÜCRE İÇİN ÜST ÖRTÜ VE ZEMİN SUYU DRENAJ TABAKASI PLAN VE KESİT BİLGİLERİ, ÜST YÜZEY GEÇİRİMSİZLİK TABAKASININ TEŞKİLİ, ÖMRÜ, DEPOLAMA ALANININ REHABİLİTASYONU, V KÜL TAŞIMASINDA KULLANILACAK ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ, ATIK TAŞIMA YÖNTEMİ, TAŞIMA GÜZERGÂHI, SAHA İÇİ TRAFİK YÖNTEMİ PLANI, DEPOLAMA SAHASINDA KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR, V DRENAJ SİSTEMİNDEN TOPLANACAK SUYUN MİKTARI, SIZINTI SUYU TOPLAMA HAVUZUNUN TOPLAMA KARAKTERİSTİĞİ, ARITILMA ŞEKLİ, ARITMA SONUCU ULAŞILACAK DEĞERLER, ARITILAN SUYUN HANGİ ALICI ORTAMA NASIL DEŞARJ EDİLECEĞİ, DEŞARJ LİMİTLERİNİN TABLO HALİNDE VERİLMESİ, TESİSTE OLUŞACAK SIZINTI SUYU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMENİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ ANALİZLERİNE GÖRE YAPILMASI, DEPO ALANI YÜZEY DRENAJ SULARI VE SIZINTI SULARININ KONTROLÜ VE KİRLİLİK UNSURU İÇERMESİ DURUMUNDA NASIL TEMİZLENECEĞİ, ALINACAK İZİNLER, V TESİSİN FAALİYETİ SIRASINDA OLUŞACAK DİĞER KATI ATIK MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ, DEPOLAMA/YIĞMA. BERTARAFI İŞLEMLERİ, BU ATIKLARIN NERELERE VE NASIL TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKLERİ, ALICI ORTAMLARDA OLUŞTURACAĞI DEĞİŞİMLER, MUHTEMEL VE BAKİYE ETKİLER, ALINACAK ÖNLEMLER, V TESİSTE OLUŞABİLECEK KOKU TOZ VE HAŞERE ÜREMESİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER, V TERMİK SANTRAL VE KÜL DEPOLAMA TESİSİ, İSKELE FAALİYETİ KAPSAMINDA MEYDANA GELECEK GÜRÜLTÜ VE SEVİYELERİ, MUHTEMEL VE BAKİYE ETKİLER VE ÖNERİLEN TEDBİRLER, VİBRASYON, GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI VE SEVİYELERİ, ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ NÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE AKUSTİK RAPORUN HAZIRLANMASI (AKUSTİK FORMATININ ESAS ALINMASI) V RADYOAKTİF ATIKLARIN MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ, V PROJE ÜNİTELERİNDE ÜRETİM SIRASINDA KULLANILACAK TEHLİKELİ, TOKSİK, PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER, TAŞINIMLARI VE DEPOLANMALARI, HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI, KULLANIMLARI SIRASINDA MEYDANA GELEBİLECEK TEHLİKELER VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER, V PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK BÜTÜN TESİS İÇİ VE TESİS DIŞI (KARA VE DENİZ) TAŞIMALARINDAN KAYNAKLANACAK TRAFİK YÜKÜNÜN VE ETKİLERİNİN DEĞELENDİRMESİ, V PROJENİN BÖLGEDEKİ MEVCUT DENİZ TRAFİĞİNE ETKİSİ VE ALINACAK ÖNLEMLER, V PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA BULUNAN KIYI YAPILARINA ETKİLER VE SEYİR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER, V YAPILACAK İSKELE PROJESİ NEDENİYLE ALANDA MEYDANA GELEBİLECEK KUMLANMA POTANSİYELİ VE ALINACAK ÖNLEMLER, V KARASAL VE SUCUL FLORA/FAUNA ÜZERİNE İŞLETME AŞAMASINDA OLABİLECEK ETKİLER VE ALINACAK TEDBİRLER, V DENİZ ORTAMINA OLABİLECEK ETKİLER VE ALINACAK TEDBİRLER (VOLİ SAHALARI, DENİZ SUYU KALİTESİ, SU ÜRÜNLERİ, DENİZ İÇİNDEKİ MEVCUT KÜLTÜREL VARLIKLAR VE DİĞER SUCUL FAALİYETLER DİKKATE ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ), VIII

14 V ORMAN ALANLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLER VE ALINACAK TEDBİRLER, ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER, V PROJENİN TARIM ÜRÜNLERİNE VE TOPRAK ASİTLENMESİNE OLAN ETKİLERİ, TOPRAK ASİTLEMESİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ALINACAK TEDBİRLER, V YERALTI VE YÜZEY SUYUNA ETKİLER VE ALINACAK TEDBİRLER, V BÖLGENİN MEVCUT KİRLİLİK YÜKÜ (HAVA, SU, TOPRAK) DİKKATE ALINARAK KÜMÜLATİF ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, V TESİSİN FAALİYETİ SIRASINDA ÇALIŞACAK PERSONELİN VE BU PERSONELE BAĞLI NÜFUSUN KONUT VE DİĞER TEKNİK/SOSYAL ALTYAPI İHTİYAÇLARININ NERELERDE VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, V PROJENİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ FAALİYETLERDEN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE AÇISINDAN RİSKLİ VE TEHLİKELİ OLANLAR, V PROJE ALANINDA PEYZAJ ÖĞELERİ YARATMAK VEYA DİĞER AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA DÜZENLEMELERİ, PEYZAJ PROJESİ, V SAĞLIK KORUMA BANDI İÇİN ÖNERİLEN MESAFE, V DİĞER FAALİYETLER, V.3. PROJENİN SOSYO-EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ V.3.1. PROJEYLE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN GELİR ARTIŞLARI, YARATILACAK İSTİHDAM İMKANLARI, NÜFUS HAREKETLERİ, GÖÇLER, EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİĞER SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI HİZMETLERİ VE BU HİZMETLERDEN YARARLANMA DURUMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER VB V.3.2. ÇEVRESEL FAYDA-MALİYET ANALİZİ V.3.3. PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK SOSYAL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, (PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDAKİ TARIM, HAYVANCILIK, BALIKÇILIK VB. FAALİYETLERE ETKİLER VE ALINACAK ÖNLEMLER, BUNLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ANALİZİ, UYGULAMATA GEÇİRİLECEK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ), BÖLÜM VI: İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. ARAZİ ISLAHI VE REKLAMASYON ÇALIŞMALARI VI.2. YER ALTI VE YER ÜSTÜ SU KAYNAKLARINA ETKİLER VI.3. OLABİLECEK HAVA EMİSYONLARI BÖLÜM VII: PROJENİN ALTERNATİFLERİ BÖLÜM VIII: İZLEME PROGRAMI VE ACİL EYLEM PLANI VIII.1. FAALİYETİN İNŞAATI İÇİN ÖNERİLEN İZLEME PROGRAMI, FAALİYETİN İŞLETMESİ VE İŞLETME SONRASI İÇİN ÖNERİLEN İZLEME PROGRAMI VE ACİL MÜDAHALE PLANI, VIII.2. ÇED OLUMLU BELGESİNİN VERİLMESİ DURUMUNDA, YETERLİK TEBLİĞİ NDE YETERLİK BELGESİ ALAN KURUM/KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAŞLIĞININ DÖRDÜNCÜ PARAGRAFINDA YER ALAN HUSUSLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ PROGRAM BÖLÜM IX: HALKIN KATILIMI BÖLÜM X: YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM XI: SONUÇLAR EKLER: NOTLAR VE KAYNAKLAR: IX

15 TABLOLAR DİZİNİ TABLO- 1. TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ-YÜKSEK TALEP SENARYOSU... 3 TABLO- 2. TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ-DÜŞÜK TALEP SENARYOSU... 3 TABLO- 3. ARAZİ HAZIRLAMA VE İNŞAAT AŞAMASINDA KULLANILACAK EKİPMANLAR VE ADETLERİ... 5 TABLO- 4. DENİZ DOLGUSU HACİM BİLGİLERİ... 6 TABLO- 5. DOLGU MALZEMESİNİN TEMİN EDİLECEĞİ OCAKLAR... 7 TABLO- 6. AYITDERE KALKER OCAĞI İŞLETME SAHASI SINIR KOORDİNATLARI... 7 TABLO- 7. ESKİBALIKLI KALKER OCAĞI İŞLETME İZNİ SINIR KOORDİNATLARI... 7 TABLO- 8. DALGAKIRAN DOLGUSU HACİM BİLGİLERİ... 9 TABLO- 9. PROJE ALANININ SINIR NOKTALARININ KOORDİNATLARI TABLO- 10. TERMİK SANTRAL ÜNİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ TABLO- 11. DOLGU ALANI SINIR NOKTALARININ KOORDİNATLARI TABLO- 12. DALGAKIRAN SINIR NOKTALARININ KOORDİNATLARI TABLO- 13. İSKELE SINIR NOKTALARININ KOORDİNATLARI TABLO- 14. ZAMANLAMA TABLOSU TABLO- 15. YATIRIM MALİYET BİLGİLERİ TABLO- 16. PROJENİN FAYDA-MALİYET ANALİZİ TABLO- 17. BASINÇ DAĞILIMI (MGM METEOROLOJİ İSTASYONU, ÇANAKKALE RASAT SÜRESİ: ).. 25 TABLO- 18.SICAKLIK DAĞILIMI TABLO- 19. YAĞIŞ DEĞERLERİ TABLO- 20. ORTALAMA NEM VE MİNİMUM NEM (%) TABLO- 21. SAYILI GÜNLER SAYISI TABLO- 22. MAKSİMUM KAR KALINLIĞI TABLO- 23. BUHARLAŞMA REJİMLERİ (MM) TABLO- 24. UZUN YILLAR RÜZGÂRIN ESME SAYILARI (AYLIK VE YILLIK) TABLO- 25. UZUN YILLAR ESME SAYILARINA GÖRE MEVSİMLİK RÜZGÂR DEĞERLERİ TABLO- 26. UZUN YILLAR ESME SAYILARINA GÖRE MEVSİMLİK RÜZGÂR DEĞERLERİ TABLO- 27. UZUN YILLAR RÜZGÂRIN ORTALAMA HIZI (M/S) TABLO- 28. RÜZGÂR DURUMU TABLO- 29. FIRTINALI VE KUVVETLİ RÜZGÂRLI GÜNLER SAYISI ORTALAMASI TABLO- 30.TÜRKİYE NİN HAVZALARI VE YAĞIŞ ALANLARI TABLO- 31. LÂPSEKİ İLÇESİ TOPRAK VARLIĞI VE DAĞILIMI TABLO- 32. BİGA İLÇESİ TOPRAK VARLIĞI VE DAĞILIMI TABLO- 33. ÇANAKKALE İL GENELİNDE VE MERKEZ İLÇESİNDE İŞLENEBİLİR ARAZİLERİN DAĞILIMI (HA) TABLO- 34. PROJE ALANI ORMAN MESCERE HARİTASI SAHA DÖKÜM TABLOSU TABLO- 35. PROJE ALANI VE ÇEVRESİNE AİT FLORA TABLOSU TABLO- 36. FLORA TABLOSU İLE İLGİLİ KISALTMALAR VE KAYNAKLAR TABLO- 37 PROJE ALANI VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN AMPHİBİA (İKİ YAŞAMLI) FAUNASI TABLO- 38 PROJE ALANI VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN REPTİLİA ( SÜRÜNGEN) FAUNASI TABLO- 39 PROJE ALANI VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN AVES (KUŞ) FAUNASI TABLO- 40 PROJE ALANI VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN MAMMALİA (MEMELİ) FAUNASI TABLO- 41 FAUNA TABLOLARI İLE İLGİLİ KISALTMALAR VE KAYNAKLAR TABLO- 42 PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA SAPTANAN ZOOPLANKTON VE FİTOPLANTON TÜRLERİ, KORUNMA DURUMLARI TABLO- 43 PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA SAPTANAN BENTİK OMURGASIZ CANLI TÜRLERİ, KORUNMA DURUMLARI VE STATÜLERİ TABLO- 44 PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA BULUNAN BALIK TÜRLERİ, KORUNMA DURUMLARI VE STATÜLERİ TABLO- 45 DENİZEL MEMELİ TÜRLERİ X

16 TABLO- 46. LİNYİT VARLIĞI TABLO- 47. JEOTERMAL VARLIĞI TABLO- 48. HAVA KALİTESİ İZLEME NOKTALARINA AİT BİLGİLER TABLO- 49. SO 2 ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 50. NO 2 ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 51. O 3 ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 52. HF ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 53. HCL ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 54. MEVSİMSEL PM10 ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 55. PM10 İÇERİSİNDEKİ AĞIR METAL ANALİZ SONUÇLARI TABLO- 56. MEVSİMSEL ÇÖKEN TOZ ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLO- 57. TOPRAK ANALİZ SONUÇLARI TABLO- 58. BİTKİ ANALİZ SONUÇLARI TABLO- 59 SKKY TABLO.4 TE SIRALANAN DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİNE GÖRE ANALİZ EDİLEN DENİZ SUYU NUMUNESİ SONUÇLARI TABLO- 60. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM DEĞERLERİ, ÖLÇÜM NOKTALARI VE KOORDİNATLARI TABLO- 61. ÇANAKKALE İLİNE GÖRE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MİKTARI (TÜİK, 2013) TABLO- 62. DENİZ ÜRÜNLERİ BÖLGELERİNE GÖRE BALIKÇILIKTA ÇALIŞANLARIN SAYISI (TÜİK, 2013) TABLO- 63. TÜRKİYE GENELİ DENİZ BALIKLARININ AVLANDIKLARI BÖLGELER VE TÜRLERİ (TÜİK, 2013) TABLO- 64. YILLAR İTİBARIYLA TOPLAM SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TÜKETİMİ (TON/YIL) TABLO- 65. YILLAR İTİBARIYLA TOPLAM SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (TON/YIL) TABLO- 66. BALIKÇI GEMİLERİNİN BOY DAĞILIMI (2013) TABLO- 67. AVCILIĞI YAPILAN ÖNEMLİ DENİZ BALIĞI TÜRLERİNE AİT ÜRETİM DEĞERLERİ (TON/YIL) TABLO- 68. DENİZ VE İÇSU YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİ (TON/YIL) TABLO- 69. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK TESİSLERİ (2013) TABLO- 70. TÜRLER İTİBARİYLE YILLARA GÖRE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (TON/YIL) TABLO- 71. BALIKLANDIRMA (SAZAN) MİKTARLARI TABLO- 72. TÜRKİYE NİN SU ÜRÜNLERİ İHRACATI TABLO- 73. TÜRKİYE NİN SU ÜRÜNLERİ İTHALATI TABLO- 74. ÇANAKKALE İLİ, İTHALAT-İHRACATA KONU OLAN ÜRÜNLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE TABLO- 75. ÇANAKKALE İLİNE AİT İHRACAT BİLGİLERİ TABLO- 76. ÇANAKKALE İLİNE AİT İTHALAT BİLGİLERİ TABLO- 77. TAMAMLANAN SANAYİ SİTELERİNİ GÖSTERİR TABLO TABLO- 78. SIĞIR(YERLİ) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 79. SIĞIR(KÜLTÜR) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 80. SIĞIR(MELEZ) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 81. KOYUN (YERLİ) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 82. KEÇİ (KIL) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 83. YUMURTA TAVUĞU SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 84. ÖRDEK SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 85. ET TAVUĞU SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 86. HİNDİ SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 87. KAZ SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 88. ARICILIK VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 89. TEK TIRNAKLILAR (AT) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 90. TEK TIRNAKLILAR (KATIR) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 91. TEK TIRNAKLILAR (EŞEK) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 92. DEVE VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO- 93. SIĞIR(YERLİ) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) /BİGA XI

17 TABLO- 94. MANDA HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO- 95. SIĞIR(KÜLTÜR) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO- 96. KOYUN (MERİNOS) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO- 97. KOYUN (YERLİ) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO- 98. KEÇİ (KIL) HAYVAN SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO- 99. YUMURTA TAVUĞU SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO ÖRDEK SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO ET TAVUĞU SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO HİNDİ SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BİGA TABLO KAZ SAYISI (ADET) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BIGA TABLO ARICILIK VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) /BİGA TABLO TEK TIRNAKLILAR (AT) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BIGA TABLO TEK TIRNAKLILAR (KATIR) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BIGA TABLO TEK TIRNAKLILAR (EŞEK) VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / BIGA TABLO DEVE VE HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) / LAPSEKİ TABLO ÇANAKKALE İLİ, LAPSEKİ İLÇESİ ÜRÜN VE GRUPLARA GÖRE BİTKİSEL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ (TÜİK, 2013) TABLO ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ ÜRÜN VE GRUPLARA GÖRE BİTKİSEL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ (TÜİK, 2013) TABLO ÇANAKKALE İLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) NÜFUS VERİLERİ (TÜİK, 2013) TABLO BİGA İLÇESİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) NÜFUS VERİLERİ (TÜİK, 2013) TABLO LAPSEKİ İLÇESİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) NÜFUS VERİLERİ (TÜİK, 2013) TABLO BİGA İLÇESİ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETİNE GÖRE NÜFUS DEĞERLERİ (TÜİK, 2013) TABLO LÂPSEKİ İLÇESİ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETİNE GÖRE NÜFUS DEĞERLERİ (TÜİK, 2013) TABLO YILLARA GÖRE ÇANAKKALE İLİ YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU, TABLO PROJE SAHASINA YAKIN YERLEŞİM YERLERİ NÜFUS DEĞERLENDİRMESİ (TÜİK, 2013) TABLO ÇANAKKALE İLİ GENELİNDEKİ EĞİTİM KURUMLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI TABLO OKUMA YAZMA DURUMU, CİNSİYET VE YAŞ GRUBUNA GÖRE İL/İLÇE MERKEZLERİ NÜFUSU TABLO PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK KAZI VE DOLGU MİKTARLARI TABLO ARAZİ HAZIRLAMA VE İNŞAAT AŞAMASINDA KULLANILACAK EKİPMANLAR VE ADETLERİ TABLO ZEMİN GRUPLARI TABLO KÜÇÜKDALYAN DERESİ EĞİM HESABI TABLO HİDROLİK ZEMİN GRUPLARI VE BİTKİ ÖRTÜSÜNE GÖRE AKIŞ EĞRİ NUMARALARI TABLO ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONUNDA STANDART ZAMANLARDA GÖZLENEN EN BÜYÜK YAĞIŞ DEĞERLERİ (MM) TABLO ÇEŞİTLİ ARAZİ ŞARTLARINDA AKIŞ KATSAYILARI TABLO MC MATH FORMÜLÜNDE KULLANILAN C KATSAYILARI TABLO KOCADALYAN DERESİ EĞİM HESABI TABLO PROJE TAŞKIN DEBİLERİ TABLO İNŞAAT AŞAMASINDA ÇALIŞACAK KİŞİLERDEN KAYNAKLANACAK EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN TOPLAM KİRLİLİK YÜKLERİ TABLO MOTORİNİN ÖZELLİKLERİ TABLO ARAZİ HAZIRLAMA VE İNŞAAT AŞAMASINDA KULLANILACAK EKİPMANLARIN YAKIT HARCAMALARI TABLO DİZEL ARAÇLARDAN YAYILAN KİRLENMENİN FAKTÖRLERİ TABLO İŞ MAKİNELERİNDEN KAYNAKLANMASI BEKLENİLEN KİRLETİCİ DEĞERLER XII

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ YENİLEME PROJESİ (2.500 MWt / 1.575 MWm / 1.500 MWe)

HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ YENİLEME PROJESİ (2.500 MWt / 1.575 MWm / 1.500 MWe) HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Tatarköy Mevkii P.K. 17 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Posta Kodu: 39750 Tel:+90 (288) 464 41 36-67 / 464 42 37-38-39 Faks: +90 (288) 464 42 41 HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI IÇANADOLU DOGALGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ve TICARET A.S. Adresi : Bestepeler Mah. Nergis Sk. No:9 Sögütözü 06520 Çankaya ANKARA Tel : 312 248 46 00 Faks : 312 248 46 01 IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Balcalı Köyü ile Kovancılar İlçesi, Nişankaya Köyü Arası Duru Çevre Teknolojileri

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

AKDENİZ İNŞAAT EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ İNŞAAT EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. MUĞLA İLİ, MİLAS İLÇESİ, DÖRTEPE KÖYÜ MEVKİİ NİHAİ TEMMUZ-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak No: 16/16 Aşağı Öveçler Posta Kodu 06460, ANKARA, TÜRKİYE Telefon Faks Mobil

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı