Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012"

Transkript

1 1. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib Hz. Muhammed (sav) e bakması için diğer amcaları arasından neden Ebu Talib i seçmiştir? A) Daha zengin olduğu için B) Çocukları daha fazla olduğu için C) En büyük amcası olduğu için D) Daha merhametli olduğu için 3. I. İran da Kisra sarayının on dört sütunu yıkıldı. II. Kabedeki putlar yıkıldı. III. Mecusilerin ateşi söndü IV. Nil nehri kurudu Yukarıda Peygamber efendimizin doğumu sırasında meydana gelen olaylar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 2. İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Mustafa Siyer dersinin sınavına hazırlanırken peygamberimizin ne kadar da zor şartlarda peygamberliğini ifa ettiğini daha iyi anlıyordu. Mustafa, dikkat çekici olan yerleri not alıyordu. Bu notları arasında şunlar yer alıyordu: Mekkeli müşrikler putlara tapıyorlardı, çürümüş kemikleri gösterip alaycı ifadelerle kim şimdi bunları diriltecek diye soruyorlardı, Allah gökyüzüyle ilgilensin, yeryüzünün işlerini bize bıraksın diyorlardı, kız çocuklarını diri gömmekten çekinmiyorlardı. Yukarıda verilenler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A)I-II B) I-II-III C) II-III-IV D) III-IV 4. Mekkeli müşrikler Habeşistan a hicret eden Müslümanların kendilerine iade edilmesi için, kralı ikna edebileceklerine inandıkları danışmanlarına hediyeler verdiler. Kral ın danışmanları, kralın huzuruna çıkarak kendilerine sığınan Müslümanların Mekke elçilerine teslim edilmesi gerektiğini söylediler. Ancak kral, Müslümanları dinlemeden, ifadelerini almadan teslim etmeyeceğini söyledi. Bu olay kralın hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir? A) Mekkeliler, Allah a ortak koşuyorlardı B) Onlar, putların kendilerinin asıl rableri, yaratıcıları olduğunu belirtiyorlardı. C) Ölümden sonraki hayata ve yeniden dirilişe inanmıyorlardı D) Tüm Mekkeliler kız çocuklarını öldürmüyorlardı, içlerinde merhamet hissi olanlar da vardı. A) Adaletli oluşunu B) Cömertliğini C) Misafirperverliğini D) Cesaretini 1

2 5. Aşağıdakilerden hangisi Medine Şehir devleti anayasası hükmünde olan Medine Vesikası (Sözleşme) nda alınan kararlardan biri değildir? A) Yahudiler, dinlerinde serbest olacaktır. B) Yönetimle ilgili tüm kararlar ortak bir kurula aittir. C) Yahudiler, Müslümanların düşmanlarıyla hiçbir şekilde işbirliği yapmayacaktır. D) Medine saldırıya uğrarsa, şehir birlikte savunulacaktır 6. Hz. Peygamberimiz (sav) in, en son vefat eden çocuğu hangisidir? 9. Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra Medine de bulunan topluluklardan biri değildir? A) Evs ve Hazrec B) Münafıklar C) Yahudiler D) Mecusiler 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicri dördüncü senede gerçekleşmemiştir? A) Reci Vakası B) Bir-i Maune Faciası C) Beni Nadr Gazvesi D) Uhud Savaşı A)Abdullah(ra) C)İbrahim(ra) B)Rukiye(ra) D)Fatıma(ra) 11. Miladi takvime göre Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in doğum tarihi 7. Aşağıdakilerden hangisi Hılfu l Fudul teşkilatının kuruluş amacıdır? A) Fakirler ile yardımlaşmayı sağlamak B) Mekke deki kan davalarına son vermek C) İnsanları Allah a kulluk etmeye davet etmek D) Haksızlığa uğrayanlara sahip çıkmak 8. İslam tarihinde ilk mescit diye bilinir. Hz. Peygamberimiz (sav) Medine ye hicret ederken yaptırmıştır. Bu mescidin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mescid i Aksa B) Mescid i Haram C) Mescid i Kuba D) Mescid i Nebevi A) 23 Nisan 571 Pazartesi B) 22 Nisan 571 Salı C) 20 Nisan 571 Çarşamba D) 20 Nisan 571 Pazartesi 12. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in katıldığı askeri seferlere, bir sahabe komutasında düzenlenen seferlere ise. denir. Yukarıda noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Fetih - Umre B) Gazve - Seriyye C) Seriye - Gazve D) Umre - Fetih 2

3 13. Aşağıdakilerden hangisi, hiçbir mazereti olmadan Tebük Seferi ne katılmayan Müslümanlardan biri değildir? A) Hatib b. Ebu Belta B) Mürare b. Rebi C) Kab b. Malik D) Hilâl b. Ümeyye 17. Hz. Peygamberimiz (sav) in gençlik yıllarında, kendisine verilen lakap A) Cesur Muhammed B) Şerefli Muhammed C) Güvenilir Muhammed D) Kahraman Muhammed 14. Hristiyan ve Yahudilerin, Müslümanlara verdiği vergiye denir? Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A)Öşür C)Zekat B)Cizye D)Fidye 18. I. Şam II. Taif III. Medine IV. Yemen Hz. Peygamber Efendimiz (sav) yukarıda verilen yerlerden hangisine gitmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I-IV D) I-II-IV 15. Mescid-i Nebevi yapılınca hemen yanına Müslümanların İslami eğitim görecekleri bir okul yapıldı. İslam ın yayılmasına çok faydası olan bu okulun adı nedir? 19. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlara uygulanan boykot maddelerinden değildir? A)Sebil C)Ashab B) İmaret D)Suffa 16. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) Veda Hutbesi nde Şu dört şeyi yapmayacaksınız demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Haşimoğulları na hiç bir şey satılmayacak. B) Haşimoğulları ndan hiç bir şey satın alınmayacak. C) Haşimoğulları bulundukları yerde tutuklanıp hapse atılacak. D) Haşimoğulları na kız verilmeyecek, onlardan kız alınmayacak. 20. Birinci Akabe Biati nde Medine den gelen Müslümanların başkanı kimdir? A) Zina etmeyeceksiniz B) Yalan söylemeyeceksiniz C) Allah a şirk koşmayacaksınız D) Allah ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz A) Esad b. Zürare (ra) B) Sait b. Zeyd (ra) C) Sad b. Muaz (ra) D) Habbab b. Eret (ra) 3

4 21. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in sütannesi peygamberimizi almaya neden razı olmuştur? A) Ailesinden bol bahşiş alacağını düşündüğünden, B) Orada başka alabilecekleri çocuk kalmadığından, C) Peygamberimizdeki güzel huyları gördüklerinden, D) Mekke de salgın hastalık olduğundan, 25. Kilab kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (sav) e gelerek kendi kabilesine İslam ı anlatmak üzere kendilerine bir gurup sahabe göndermelerini istediğinde, Hz. Peygamber (sav) önce tereddüt etmiş; ancak ardından onlara bir gurup sahabeyi göndermeye karar vermiştir. Hz. Peygamber (sav) in bu isteğe başlangıçta tereddütle yaklaşmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse en doğru olur? 22. Uzunluğu ve zorluğu nedeniyle hiçbir özür bildirmeden münafıkların katılmadığı ve renklerinin iyice belli ettikleri sefer, A)Huneyn C)Tebük B)Hayber D)Mute 23. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ebu Bera nın daha önce Müslümanlara vermiş olduğu bir sözü yerine getirmemiş olması, B) Gidilecek yerin Medine ye çok uzak bir mesafede olması C) Daha önce, Reci denilen bölgede, benzer bir durum için gönderilen sahabelerinin başına gelenlerin tekrar edeceği endişesi D) Gönderilmek istenen sahabelerin Hz. Peygamber (sav) den uzaklaşmamak için ricada bulunmaları A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B) Necaşi nin Salih bir insan olması C) Necaşi nin adaletli biri olması D) Habeşistan ın güvenli bir yer olması 26. Hz. Peygamber (sav), Bizans Kayser ine gönderdiği mektupta Müslüman ol ki selamete eresin! demektedir. Hz. Peygamber (sav) in bu sözünün anlamı 24. Kâbe yi ilk inşa eden kimdir? A)Hz. Nuh (as) B)Hz. Musa (as) C)Hz. İbrahim(as) D)Hz. Adem (as) A) İnsanlığın kurtuluşu sadece İslam la mümkündür B) Müslümanlar, başka toplulukların da hakkını korurlar C) Müslüman olmayanlar, dünya işlerinde başarılı olamazlar D) Müslüman olanların İslam ın emirlerine uyması gerekir 4

5 27. I. Miraç Olayı II. Medine ye Hicret III. Bedir Savaşı IV. Hudeybiye Antlaşması Bu olayların oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-IV B) II-III-IV-I C) I-IV-II-III D) II-IV-III-I 31. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? A) Tebliğ: İnsanları Müslüman olmaya, İslam ın emirlerine uymaya çağırmaktır. B) Resul: Kendisine kitap ve şeriat verilen peygamberlere denir. C) Tevhid: Peygamberimizin son peygamber olduğunu kabul etmektir. D) Ümmet: Bir peygambere inanan onun emirlerine uyarak birlik olanların tümü 28. Müşriklerin ve Müslümanların toplanıp karar aldıkları yerler sırasıyla hangileridir? A) Darün Nedve - Darul Suffa B) Beytul Ebu Cehil- Kabe C) Darün Nedve Darul Erkam D) Darul Karar- Darul Erkam 29. Hz. Peygamberimiz (sav) i Medine de misafir eden Ebu Eyyüb el Ensari nin asıl adı nedir? 32. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in Hangisine sevineceğimi bilmiyorum.. fethine mi, yoksa. gelişine mi? diye buyurduğu iki durum için verilen boşluklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mekke nin Abbas ın B) Mekke nin Cafer in C) Hayber in Cafer in D) Hayber in Abbas ın A)Hasan C)Halid B)Hamza D)Haris 30. Reci Vakası nda Mekkeli müşriklere teslim edilen sahabeler kimlerdir? A) Asım b. Sabit-Zeyd B) Zeyd-Hubeyb C) Hubeyb- Asım b. Sabit D) Amr-Zeyd 33. Aşağıdakilerden hangisi birinci Akabe Biati nde Medineli Müslümanların Hz. Peygamber (sav) e verdikleri sözlerden değildir? A) Allah a şirk koşmayacağız B) Hırsızlık yapmayacağız C) Kimseye iftira atmayacağız D) Gıybet etmeyeceğiz 5

6 34. Medine de kalan son Yahudi kabilesi Hendek savaşı esnasında Müslümanlara ihanet ederek müşriklerin tarafında yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Medine de kalan son Yahudi kabilesinin ihanet sebebi olamaz? A) Müslümanların zafer kazanacağını düşünmeleri B) Mekkeli müşriklerin kesin kazanacaklarını düşünmeleri C) Müslümanların kesin olarak kaybedeceklerini düşünmeleri D) Savaşın iki tarafın fert sayısına baktıklarında Müslümanların yenileceğini düşünmeleri 36. Kâbe yi yıkmak için gelen Ebrehe nin ordusunu Rabbimiz ne ile bozguna uğrattı? A) Ebabil kuşları ile B) Büyük bir zelzele ile C) Kulakları sağır eden korkunç bir ses ile D) Tufan ile 37. Hz. Hacer ile Hz. İsmail çölde su bulduktan sonra oradan geçen kervanlar yanlarına yerleşmek istemişler, ancak Hz. Hacer bunu bir şartla kabul etmiştir. Hz. Hacer in şartı aşağıdakilerden hangisidir? 35. Müslümanların ilk kıblesi bugün israil işgali altında olan..iken, Hicretin 2. yılında nazil olan ayet ile kıble değişti ve.. oldu. Ayetten sonra Müslümanlar namazlarında yüzlerini bu yeni kıbleye doğru çevirdiler. Yukarıda anlatılan bilgilerde noktalı yerlere aşağıdakilerden hanginin getirilmesi gerekir? A) Mescid-i Nebevi --- Mescid-i Haram B) Mescid-i Aksa --- Mescid-i Haram C) Mescid-i Küba --- Mescid-i Aksa D) Mescid-i Aksa --- Mescid-i Nebevi A) Suya dokunulmaması B) Suyun kendi soyuna ait olması C) Kabe inşasında kendilerine yardım edilmesi D) Kendilerine yiyecek verilmesi 38. Bedir savaşı öncesi, Ensar ın görüşünü merak eden Hz. Peygamber (sav) e: Ya Resulallah, biz sana inandık, Allah tarafından getirdiğin vahyin hak olduğunu söyledik. Sana uyduk. Artık siz ne dilerseniz öyle yapın! Seni gönderen Allah hakkı için eğer denize atlarsanız bizde sizinle atlarız diyen sahabe A) Sad b. Muaz (ra) B) Sad bin Ebi Vakkas (ra) C) Said bin Desine (ra) D) Sad bin Ubade (ra) 6

7 39. I. Uhud Savaşı II. Hendek savaşı III. Beni Kurayza Gazvesi IV. Bedir Savaşı Yukarıda verilen savaşların, oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-IV B) III-IV-I-II C) IV-I-II-III D) IV-III-II-I 43. Mekke nin fethinden önce yapılan hazırlıkları gizli bir mektupla Mekkelilere haber vermek istediği için hakkında inen: Ey inananlar, benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin (el- Mümtehine-1) ayeti kerimesine direkt muhatap olan sahabe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. A) Hatib b. Ebu Belta B) Amr İbnül As C) Halid b. Velid D) Zeyd b. Haris 40. Taif seferi nasıl sonuçlanmıştır? A) Taifliler savaşmadan Müslüman oldular. B) Taif Kuşatması kaldırılarak İslam ordusu geri çekildi. C) Müslümanlar yenik düştü. D) Taifliler yenilerek cizye vermeyi kabul ettiler. 41. İslam ın ilk şehitleri olan Hz.Sümeyye (ra) ve Hz. Yasir (ra) in katilleri kimdir? A)Ebu Cehil C)As bin Vail B)Ebu Leheb D)Velid bin Muğire 42. Hz. Peygamberimiz (sav) in, Yahudilerin Müslüman olan çobanlarına; sürülerini sahibine doğru göndermesini söylemesi Peygamberimizin hangi özelliği ile ilgilidir? A) İnsana değer vermesi B) Kul hakkını ve emaneti önemsemesi C) Zorunlu olmadıkça savaşmak istememesi D) İslam ın yayılması için çok çaba sarf etmesi 44. Hz. Peygamber (sav) i gören, ona inanan ve onunla arkadaşlık yapan kişiye ne denir? A)Sahabe C)Ensar B)Bedevi D)Muhacir 45. Hüzün yılında Peygamber Efendimiz (sav) aşağıdaki yakınlarından hangisini kaybetmiştir? 46. A) Hz. Hatice- Ebu Talib B) Hz. Hatice- Hz. Fatima C) Ebu Talib - İbrahim D) Zeyneb Abdulmuttalib I. Kâbe ye sığınanların II. Kendi evlerine sığınanların III. Ebu Süfyan ın evine sığınanların Yukarıdakilerden hangisi Mekke nin fethinde Hz. Peygamber Efendimiz(sav) in Mekkelilerin sığındıkları takdirde güvende olacağını bildirdiği yerlerdendir? A)Yalnız I C)II ve III B)I ve II D)I,II ve III 7

8 47. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) babasıyla oyun oynamıştır. B) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) annesiyle yolculuğa çıkmıştır. C) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) çobanlık yapmıştır. D) Ebu Leheb Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in yakın akrabasıdır. 50. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in, ilk sütannesi A) Hz. Süveybe B) Hz. Şeyma C) Hz. Halime D) Ümmü Eymen 51. Medine ye hicret eden ilk sahabe 48. Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Uhud Savaşı B) Hayber Savaşı C) Tebük Seferi D) Mute Savaşı A) Bilal-i Habeş(ra) B) Habbab bin Eret(ra) C) Ebu Seleme(ra) D) Hz.Ömer(ra) 52. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber Efendimiz (sav) e peygamberlik gelmeden önce yaşanan olaylardan biri değildir? 49. Peygamber efendimiz amcası Ebu Talib le Şam a ticaret yapmak amacıyla yola çıkmışken Busra denilen mevkide Rahip Bahira nın sözleri üzerine Ebu Talib Şam a gitmekten vazgeçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Talib in Şam yolculuğunu yarıda bırakmasının nedenidir? A) Yeğenine Şam da zarar verileceği endişesi B) Mallarını iyi bir karla satmış olması C) Kendi canını korumak istemesi D) İnsanlara İslam ı anlatmak istemesi A) Hılfu l Fudul a katılması B) Hz. Hatice ile evlenmesi C) Hacerü l Esved in yerine konulmasında hakem olması D) Ebu Talib in vefat etmesi 53. Peygamberliğin onuncu yılında Hz. Muhammed (sav) le Taif e giden, Taiflilerin Hz. Peygamberimiz (sav) e attığı taşlara kendini siper eden sahabe A) Hz. Bilal(ra) B) Hz. Ammar(ra) C) Hz. Zeyd(ra) D) Hz. Ebubekir(ra) 8

9 54. İslam ın en azılı düşmanlarından olup, Hz. Peygamberimiz (sav) e en çok eziyet edenlerdendir. Ayrıca peygamberimizin amcasıdır. Bahsi geçen ve hakkında ayet inen İslam düşmanı kimdir? A) Ebu Cehil B) Ebu Lehep C) Ebu Süfyan D) Velid b. Muğire 57. Hz. Ebu Bekir (ra) e Sıddık ismi hangi olay sebebi ile verilmiştir? A) Peygamberimiz ile beraber Medine ye hicret etmesi B) Miraç mucizesinde Peygamberi-miz (sav) i tereddüt etmeden doğrulaması C) Bilal-i Habeşi işkenceden kurtarması D) Allah yolunda cihatta bütün malını feda etmesi 55. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in bir hadisi Şerifinde tüm peygamberlerin yaptığını belirttiği meslek hangisidir? A) Marangozluk B) Ticaret C) Terzilik D) Çobanlık 58. Aşağıdakilerden hangisi Miraç ta verilen emirlerden değildir? A) Alışverişte dürüst olun B) Kibirli olmayın C) Anne ve babanıza saygı gösterin D) Mallarınızdan zekât verin 56. I. Hiç azalmayan bir sudur II. Açlığı ve susuzluğu giderir III. Hastalığı iyileştiren bir sudur IV. İlk günden beri sürekli kullanılmıştır Yukarıdakilerden hangileri Zemzem suyunun özelliklerindendir? A) I-IV B) I-III C) I-II-IV D) I-II-III 59. Hendek savaşı havanın çok soğuk olduğu bir kış mevsimine denk gelmişti. Ayrıca Medine de gıda sorunu olup kazılması gereken alan için yeterli miktarda malzeme de bulunmamakta idi. Hz. Peygamber (sav) Hendek kazan sahabelere açlıklarını hissetmemeleri için ne tavsiye ediyordu? A) Zemzem suyu içmelerini B) Hurma yemelerini C) Karınlarına taş bağlamalarını D) Yorulduklarında dinlenmelerini 9

10 60. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in dedesi Abdülmuttalib e babasından hangi görev miras olarak kalmıştı? A) Hacılara yemek vermek B) Hacıların güvenliğini sağlamak C) Hacıların konaklamalarını sağlamak D) Hacıların Kabe yi tavaf etmelerini sağlamak 61. Medine şehrinin önceki ismi A)Gatafan C)Kuba B)Yesrib D)Tebük 64. I- Hz. Hamza nın şehit edilmesi. II- Ayneyn Tepesindeki okçuların Peygamberimizin sözünü dinlememeleri. III- Mus ab Bin Umeyr in Şehit edilmesi IV- Halid Bin Velid in Müslüman olması Yukarıdaki olaylardan hangileri Uhud Savaşı ile ilgilidir? A) I-II-III-IV B) II-III C) I-II D) I-II-III 62. Bedir Savaşında esir edilen müşriklerin akıbeti ne oldu? A) Karşılıksız, hemen serbest bırakıldılar. B) Ölünceye kadar Müslümanlara karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair söz verdiklerinden serbest bırakıldılar C) İslam düşmanları oldukları için hepsi öldürüldü. D) Bir kısmı fidye karşılığı bir kısmı da On kişiye okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakıldı. 65. Müslümanlar tarafından kuşatılan Hayber kalesi bir türlü ele geçirilemiyordu. Peygamberimiz: Sancağı yarın Allah ın ve Resulünün kendisini sevdiği birine vereceğim. Yüce Allah Hayber fethini onunla gerçekleştirecek buyurmuştur. Yukarıda anlatılan bu övgülere mazhar olan sahabe kimdir? A) Hz. Ömer(ra) B) Hz. Ebubekir(ra) C) Hz. Ali(ra) D) Hz. Osman(ra) 63. Ben-i Kaynuka Yahudilerinin Medine den temizlenmelerine sebep olan olay aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Hendek Savaşı ndaki ihanetleri B) Müslüman kadının örtüsüne el uzatmaları C) Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı D) Bir-i Maune Vakası nedeniyle 66. Medine ye açıktan hicret eden sahabedir. Kabe nin bahçesine gidip Ey Allah ın düşmanları, ben Medine yolcusuyum, haydi beni engelleyin! diyerek meydan okuyan sahabe A) Hz. Ali(ra) B) Hz. Osman(ra) C) Hz. Ebubekir(ra) D) Hz. Ömer(ra) 10

11 67. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in hayatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Habeşistan a yapılan ilk hicrette müslümanların sözcüsü Cafer bin Ebi Talib tir. B) Hz. Ömer(ra) Müslüman olanların 40.sıdır. C) Gizli davet üç yıl sürmüştür. D) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in soyu kızı Hz Fatima ile devam etmiştir. 71. Mekkeli müşriklerin Medine ye saldıracakları haberi üzerine Hz. Peygamber (sav) sahabelerle istişare ettikten sonra hendek kazma fikrini uygun gördü. Bu fikir aşağıda verilen sahabelerden hangine aittir? A) Sad bin Muaz B) Hz. Ömer C) Halid Bin Velid D) Selman-ı Farisi 68. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman dan biri değildir? A) Hz. Ali(ra) B) Hz. Hatice(ra) C) Hz. Zeyd(ra) D) Hz. Osman(ra) 69. Münafıkların fitne çalışmalarını yapmak için inşa ettikleri ve peygamberimizin emri ile yıktırılan mescidin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mescid-ı Nebevi B) Mescid-ı Takva C) Kuba mescidi D) Mescid-ı Dırar 70. Eski dönemlerde Tv, Radyo, Gazete, Dergi gibi basın yayın organları bulunmamakta idi. Günümüzdeki medya işlevini üstlenen ve O dönemlerde yaşayan halkı yönlendirme işini yapanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 72. Batman daki Peygamber Sevdalıları Diyarbakır daki Kutlu doğum programına trenle katılmaya karar vermiştir. Bu tren Peygamber Efendimizin zamanında olsa ve ilk üç vagonuna Hz. Peygamber (sav) in yaptığı savunma savaşlarından birinin adı yazılsa aşağıdakilerden hangisi bu vagonlardan birine isim olamaz? A) Uhud B) Hayber C) Hendek D) Bedir A)Tüccarlar B)Sihirbazlar C) Şairler D) Askerler 11

12 73. Taif dönüşü Hz. Peygamberimiz (sav) e iman ettiği bilinen köle Addas hangi peygamberin şehrindendir? 75. Allah Resulü (sav) Asım bin Sabit başkanlığındaki grubu hangi kavime İslam ı öğretmesi için göndermiştir? A) Hz. Yunus (as) B) Hz. Salih (as) C) Hz. İshak (as) D) Hz. Lut (as) A) Kilab Kabilesi B) Huzaa Kabilesi C) Gatafan Kabilesi D) Karre Kabilesi 74. Siz, Hz. Muhammed in (sav) hayatını özümsemiş birisisiniz, efendimizin evinizi ziyarete geldiğini bir an tahayyül ediyorsunuz. Evinizdeki manzara şöyledir: İşten dönen baba dinlenmeye çekilmiş sigarasını tüttürüyor, herkesi kendi haline bırakmıştır. Anne ve küçük çocukları kanal kanal gezip nerede bir dizi varsa izlemektedir. Büyük oğul, dışarıda gece geç saatlere kadar internetlerde oluyor. Lisede olan kızları, yarın dışarıya çıktığımda ne giysem beğenilirim, dikkat çekerim diye hazırlanmakta, telaş içerisindedir. Yukarıdaki belirtilen manzarayı efendimizin gördüğünü düşündüğümüz de, nasıl bir tepki vermesi beklenir. 76. Hz. Peygamber (sav) in yaşadığı dönemde yaşıyorsunuz. Kafilenizle beraber bazı yerleri ziyaret edeceksiniz. Bu ziyaretlerde korkusuz, yürekli birinin rehberliğinde; Hz. Peygamber (sav) in hicret ederken saklandığı yeri, Müslümanların ilk yenildiği yer ile Mekkeli müşriklerle Müslümanların ilk kez anlaşma yaptığı yeri görmek istiyorsunuz. Bu durumda Rehberiniz ve görmek istediğiniz yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Hz.Ömer- Sevr-Uhud-Hudeybiye B) Hz.Hamza-Hira-Hendek-Hudeybiye C) Hz.Ali-Nur Dağı-Huneyn- Ayneyn Tepesi D) Hz.Ömer-Hira-Bedir-Hudeybiye A) Müslüman aile reisi, eş ve çocuklarını sıkmamalı, onları rahat bırakmalıdır diyecektir. B) Müminin, çoban misali olması gerektiğini ve imanlarının gereğini yapmalarını isteyecektir. C) Annenin şefkat ve merhametinden dolayı çocuklarının sevinmesini sağladığını düşünür D) Müminin, yaşadığı gibi inanması gerektiğini söyleyip, onları uyaracaktır. 77. I. Zekatın farz kılınması II. Fıtır Sadakasının farz olması III. Orucun farz olması IV. Ramazan ve Kurban bayramlarının kutlanması Yukarıda verilen bilgilerin hangileri Hicretin ikinci yılında gerçekleşmiştir? A)I-II-IV B)II-III C) I-II-III-IV D) II-III-IV 12

13 78. Medine de bulunan üç Yahudi kavmi zaman içerinde Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozduklarında gereken cezaya çarptırılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kabilelerin cezalandırılışın kronolojik sıralaması doğru olarak verilmiştir? A) Beni Kaynuka-Beni Kureyza-Beni Nadır B) Beni Nadır- Beni Kaynuka-Beni Kureyza C) Beni Kureyza- Beni Nadır- Beni Kaynuka D) Beni Kaynuka- Beni Nadır- Beni Kureyza 79. Hendek savaşında kazılan hendeği birkaç müşrik aşarak Müslümanların tarafına geçmiş, Müslümanların tarafına geçen müşriklerle Hz. Ali (ra) onlarla çarpışmış ve iki tanesini de öldürmüştür. Hendek savaşında hendeği aşarak karşı tarafa geçen ve Allah Arslan ı lakaplı Hz. Ali (ra) tarafından öldürülün müşrikler A)Nevfel-Amr C)Ümeyye-Velid B)Dırar-Malik D)Cübeyr-Amr 81. Gatafan kabilesindendir, müşrik ve Yahudiler tarafından itibar edilen ve sözü dinlenilen biridir. Hendek savaşı esnasında Müslüman olmakla bahtiyar olmuştur. Müslüman olduğu, müşrik ve Yahudiler tarafından bilinmediğinden Hz. Peygamberden aldığı izinle müşrik ve Yahudilerin ittifaklarının bozulmasını sağlayan sahabeyi kiram A) Numan bin Münzir B) Nuaym bin Mesud C) Amr bin Mesud D) Amr bin As 82. Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özelliklerinden biri değildir? A) İkiyüzlü olup, Müslüman olmadıkları halde kendilerine Müslüman derler B) Namazlarını üşenerek kılarlar. C) Cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete giderler D) Allah ı aldattıklarını sanırlar, oysa asıl aldananlar kendileridirler 80. Veda Hutbesinde Hz. Peygamber(sav) in: Ey mü minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmayacaksınız. buyurduğu iki emanet aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Namaz ve Oruç B) Kur an ve Sünnet C) Cihad ve Tebliğ D) Kur-an ve Zikir 83. Hz. Peygamber Efendimiz(sav) hangi savaşta namazlarını kazaya bıraktı? A)Bedir Savaşı B)Hendek Savaşı C)Uhud Savaşı D) Mute Savaşı 13

14 84. Huneyn Savaşı na imanı zayıf kişiler de katılmışlardı. Bu kişilerin, ummadıkları bir tuzak karşısında şaşırıp dağılan Müslümanların bir daha toparlanmayacaklarını sanmalarının nedeni 86. Hz. Peygamber (sav) hangi savaş öncesi: Bir peygamber zırhını giydikten sonra, savaşmadan çıkarmaz. buyurmuştur? A)Bedir B) Uhud C) Hendek D) Mute A) Müslümanların savaşa iyi hazırlandıklarını bilmemeleri B) Yüce Rabbimizin Müslümanlara olan yardımını hesaba katmamaları C) Müslümanların düşmana tuzak kurduklarının farkında olmamaları D) Tarafların gücü hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamaları 87. Hz. Peygamber (sav) hicretin altıncı senesinde Hacca gitmek üzere sahabelerle beraber yanlarında sadece kılıçları ile birlikte Mekke ye doğru yola çıktı Ancak Mekkeli müşrikler Müslümanların Hac yapmalarına izin vermedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber... Mekkelilere savaş için değil sadece Hac için geldiklerini bildirmek için elçi olarak gönderdi. 85. I. Düşmanla göğüs göğüse savaşmak istemelerinden dolayı II. Münafıkların oyununa gelmelerinden dolayı III. Bedir Savaşı na katılmamış olmalarından dolayı IV. Asıl zaferin Medine dışında kazanılacağına inanmaları Yukarıda Uhud savaşı öncesi genç Müslümanların, savaşın Medine dışında yapılmasını isteme nedenleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) I-II-IV B) I-III C) III-IV D) I-III-IV Hz. Peygamber (sav) in gönderilen elçinin öldürüldüğü haberi üzerine Müslümanlardan aldığı biate.. denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sıra ile aşağıdakilerden hangisini yerleştirebiliriz? A) Hz. Osman ı Rıdvan Biatı B) Hz. Ömer i Rıdvan Biatı C) Hz.Ebubekir i Hudeybiye Biatı D) Hz. Ali yi - I.Akabe Biatı 88. Peygamberimize, vahiy gelmeden önce hangi peygamberin öğrettikleri doğrultusunda ibadet ederdi? A) Hz. İbrahim (as) B) Hz. İsa (as) C) Hz. Musa (as) D) Hz. İsmail (as) 14

15 89. Kureyşli müşrikler, zengin hediyelerle birlikte Habeşistan a hicret eden ikinci kafileyi kendilerine teslim etmeleri için Habeş kralı ile görüşmeye kimleri göndermiştir? A) Amr Bin As Abdullah Bin Ebi Rebia B) Mansur Bin İkrime Ebu Süfyan C) Ebu Cehil Velid Bin Müğire D) Velid Bin Müğire Amr Bin As 90. Hz. Peygamber (sav) e Mektup adında yapılan bir yarışmaya mektubunu gönderen Yusuf, yaşadığımız çağın peygamberimizin ahlakına ve insanlığına çöldeki bedevilerin suya hasretliği gibi hasret olduğunu anlattıktan sonra onun sabırlı, merhametli ve affedici oluşuna örnekler vermiştir. 92. Ebu Cehil in kızı Cüveyriye nin: Allah babama lütuf ve ihsan etmiş ki, vaktiyle ölüp Bilal in Kabe üzerinde bağırdığını görmedi. demesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Babasının bu durum karşısında memnuniyet duymayacağı B) Babasının bu duruma tahammül edemeyeceği C) Babasının bu durumdan dolayı çok üzüleceği D) Babasının bu durumu çok da önemsemeyeceği Aşağıda verilenlerden hangisi Yusuf un verdiği örneklerden biri olamaz? A) Mekke nin fethinde kendisine yapılan onca zulüm ve işkencelere rağmen Mekkelileri bağışlaması B) Taif dönüşü kendisine yapılanlara karşı beddua etmemesi C) Peygamber olduktan sonra ilk önce yakın akrabasını uyarması, onları İslam a davet etmesi D) Efendimiz, yakınların vefatlarına ve müşriklerin baskı ve zulümlerine karşı dayanmıştır. 91. Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşında Hz. Peygamber (sav) in bizzat tayin ettiği komutanlardan değildir? A) Hz.Halid b. Velid B) Zeyd bin Harise C) Cafer bin Ebi Talib D) Abdullah bin Revaha Huneyn savaşı Müslümanlarla kimler arasında olmuştur? A)Havazin-Huzaa kabileleri B)Hevazin-Gatafan kabileleri C)Taifli Sakif Kabilesi-Huzaalılar D)Havazin-Taifli Sakif kabilesi 94. Rüyasında ezanı görüp bunu Hz. Peygamber Efendimiz (sav) e söyleyen sahabe A) Hz. Ömer bin Hattab B) Abdullah bin Zeyd C) Bilal-i Habeşi D) Ebu Eyup el-ensari

16 95. I. Ficar Savaşları II. Bedir Savaşı III. Peygamberimizin Hz. Hatice ile evlenmesi IV. Habeşistan a hicret Yukarıdaki olayların oluş zamanına göre doğru sıralaması nasıldır? A) I- II-III-IV B) II-III-IV- I C) III-IV- I- II D) I- III-IV-II 99. İslam ı anlatmak için gönderilen ve ihanet sonucu şehit edilen Müslümanların olayları olan Reci ve Bir-i Maune vakaları ne zaman olmuştur? A) Bedir savaşından önce B) Uhud savaşından sonra C) Mekke nin fethinden sonra D) Hendek savaşından sonra 96. Araplar arasında savaşın yasak olduğu aylara haram ayları denirdi. Bu aylar hangileridir? A) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep B) Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem C) Muharrem, Ramazan, Zilhicce, Şaban D) Recep, Zilhicce, Ramazan, Şaban 100. Hangisi Hz. Ebu Bekir(ra) in çabasıyla Müslüman olmuş sahabelerden değildir? A) Osman bin Avfan(ra) B) Abdurrahman bin Avf(ra) C) Ebu Zeri Gıfari(ra) D) Bilal-i Habeş(ra) 97. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) hicretten önce Medine halkına İslam ı anlatmak için kimi görevlendirmiştir? A) Bilal-i Habeşi (ra) B) Ammar bin Yasir (ra) C) Musab bin Umeyr (ra) D) Suheyb-i Rumi(ra) SORULAR BİTTİ LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDENİZ!!! 98. Müslümanların Huneyn Savaşı nın başında dağılmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayı bakımından düşmandan az olmaları B) Savaşa gitmekte isteksiz olmaları C) Çokluklarıyla gururlanıp, ilahi yardımı unutmaları D) Savaş için hazırlıklı olmamaları 16

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? a)6 Nisan 610 b)1 Ocak 570 c)20 Nisan

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI SİYER YARIŞMASI 24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI ADI SOYADI KÜLTÜR MERKEZİ AÇIKLAMA A :... :... :... 1. Bu kitapçıkta 100 adet soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120

Detaylı

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI SİYER YARIŞMASI 24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI ADI SOYADI KÜLTÜR MERKEZİ AÇIKLAMA B :... :... :... 1. Bu kitapçıkta 100 adet soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadis-i şerifinde: Selam olsun kardeşlerime! Onları görmeyi ne kadar da arzu ediyorum. Ben onları Kevser havuzunun başında, o dehşetli günde bekleyeceğim. diye buyuruyor.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

SİYER SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. Peygamber Efendimiz (sav) Ben, Abdullah b. Cud an ın evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki, bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem. İslam da böyle bir antlaşmaya çağrılırsam derhal

Detaylı

S1) Bedir savasina Mekke nin ileri gelenlerinin cogu katilmisti.asagidakilerden hangisi bunlardan biri degildir?

S1) Bedir savasina Mekke nin ileri gelenlerinin cogu katilmisti.asagidakilerden hangisi bunlardan biri degildir? Muhtasar Sorulari 3 S1) Bedir savasina Mekke nin ileri gelenlerinin cogu katilmisti.asagidakilerden hangisi bunlardan biri degildir? a) Utbe ve Seybe b) Amr bin Hisam (Ebu Cehil) c) Ümeyye ibn Halef d)

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 30 5 Sertifika no: 14452 3 Uğurböceği

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

EFENDIMIZ MUHTASAR SORULAR 2. Bölüm

EFENDIMIZ MUHTASAR SORULAR 2. Bölüm EFENDIMIZ MUHTASAR SORULAR 2. Bölüm 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) icin farz, ümmet icin ise nafile olan, ve kabirde aydinlik olsun diye kilinan namaz hangisidir? a) Teravih nam. c) Tesbih nam. b) Teheccüd

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HAYATI

HZ. MUHAMMED İN HAYATI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED İN HAYATI DERS KİTABI 7 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL Ekrem KARAARSLAN Zafer SÖĞÜT EDİTÖR Dr. Murat KAYA DİL UZMANI Hüseyin KÜÇÜK GÖRSEL TASARIM Hacı

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR.

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR. . SIYER SORULARI 9- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), kaç yilinda 1- Hayatin bütününü ve nihaî anlamini bizlere ögreten, dünya dogmustur? ile ahiretin, akilla ruhun dengesini kurmamizi saglayan, bireye

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI ADI:...SOYADI İLMİHAL 2. CİLT (T.D.V.YAYINLARI) Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (D.İ.B.Yayınları)

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Hz. Muhammed in Hayatı

Hz. Muhammed in Hayatı ORTAÖĞRETİM Hz. Muhammed in Hayatı Öğretim Materyali 10 YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... :

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim

1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim KÂİNATIN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM (RAMAZAN AYVALLI) 1.BÖLÜM ( 21 soru) 1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI KUTLU DOĞUM 2015 BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI SORU KİTAPÇIĞI -A- Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı ve Numarası :...... :...... :......... İmzası :...... ÖNEMLİ YARIŞMA SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sevgili

Detaylı

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) SOYU Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ b, Mürre, Kilâb, Kusay,

Detaylı

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI KUTLU DOĞUM 2015 BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI SORU KİTAPÇIĞI -B- Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı ve Numarası :...... :...... :......... İmzası :...... ÖNEMLİ YARIŞMA SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sevgili

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ VE EVLİLİĞİ

HZ.MUHAMMED İN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ VE EVLİLİĞİ 30 SORUDA HZ.MUHAMMED İN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ VE EVLİLİĞİ 1- Hz. Muhammed in Nesebi (Soyu) Hakkında Bilgi Verir misiniz? Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah;

Detaylı