Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012"

Transkript

1 1. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib Hz. Muhammed (sav) e bakması için diğer amcaları arasından neden Ebu Talib i seçmiştir? A) Daha zengin olduğu için B) Çocukları daha fazla olduğu için C) En büyük amcası olduğu için D) Daha merhametli olduğu için 3. I. İran da Kisra sarayının on dört sütunu yıkıldı. II. Kabedeki putlar yıkıldı. III. Mecusilerin ateşi söndü IV. Nil nehri kurudu Yukarıda Peygamber efendimizin doğumu sırasında meydana gelen olaylar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 2. İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Mustafa Siyer dersinin sınavına hazırlanırken peygamberimizin ne kadar da zor şartlarda peygamberliğini ifa ettiğini daha iyi anlıyordu. Mustafa, dikkat çekici olan yerleri not alıyordu. Bu notları arasında şunlar yer alıyordu: Mekkeli müşrikler putlara tapıyorlardı, çürümüş kemikleri gösterip alaycı ifadelerle kim şimdi bunları diriltecek diye soruyorlardı, Allah gökyüzüyle ilgilensin, yeryüzünün işlerini bize bıraksın diyorlardı, kız çocuklarını diri gömmekten çekinmiyorlardı. Yukarıda verilenler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A)I-II B) I-II-III C) II-III-IV D) III-IV 4. Mekkeli müşrikler Habeşistan a hicret eden Müslümanların kendilerine iade edilmesi için, kralı ikna edebileceklerine inandıkları danışmanlarına hediyeler verdiler. Kral ın danışmanları, kralın huzuruna çıkarak kendilerine sığınan Müslümanların Mekke elçilerine teslim edilmesi gerektiğini söylediler. Ancak kral, Müslümanları dinlemeden, ifadelerini almadan teslim etmeyeceğini söyledi. Bu olay kralın hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir? A) Mekkeliler, Allah a ortak koşuyorlardı B) Onlar, putların kendilerinin asıl rableri, yaratıcıları olduğunu belirtiyorlardı. C) Ölümden sonraki hayata ve yeniden dirilişe inanmıyorlardı D) Tüm Mekkeliler kız çocuklarını öldürmüyorlardı, içlerinde merhamet hissi olanlar da vardı. A) Adaletli oluşunu B) Cömertliğini C) Misafirperverliğini D) Cesaretini 1

2 5. Aşağıdakilerden hangisi Medine Şehir devleti anayasası hükmünde olan Medine Vesikası (Sözleşme) nda alınan kararlardan biri değildir? A) Yahudiler, dinlerinde serbest olacaktır. B) Yönetimle ilgili tüm kararlar ortak bir kurula aittir. C) Yahudiler, Müslümanların düşmanlarıyla hiçbir şekilde işbirliği yapmayacaktır. D) Medine saldırıya uğrarsa, şehir birlikte savunulacaktır 6. Hz. Peygamberimiz (sav) in, en son vefat eden çocuğu hangisidir? 9. Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra Medine de bulunan topluluklardan biri değildir? A) Evs ve Hazrec B) Münafıklar C) Yahudiler D) Mecusiler 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicri dördüncü senede gerçekleşmemiştir? A) Reci Vakası B) Bir-i Maune Faciası C) Beni Nadr Gazvesi D) Uhud Savaşı A)Abdullah(ra) C)İbrahim(ra) B)Rukiye(ra) D)Fatıma(ra) 11. Miladi takvime göre Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in doğum tarihi 7. Aşağıdakilerden hangisi Hılfu l Fudul teşkilatının kuruluş amacıdır? A) Fakirler ile yardımlaşmayı sağlamak B) Mekke deki kan davalarına son vermek C) İnsanları Allah a kulluk etmeye davet etmek D) Haksızlığa uğrayanlara sahip çıkmak 8. İslam tarihinde ilk mescit diye bilinir. Hz. Peygamberimiz (sav) Medine ye hicret ederken yaptırmıştır. Bu mescidin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mescid i Aksa B) Mescid i Haram C) Mescid i Kuba D) Mescid i Nebevi A) 23 Nisan 571 Pazartesi B) 22 Nisan 571 Salı C) 20 Nisan 571 Çarşamba D) 20 Nisan 571 Pazartesi 12. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in katıldığı askeri seferlere, bir sahabe komutasında düzenlenen seferlere ise. denir. Yukarıda noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Fetih - Umre B) Gazve - Seriyye C) Seriye - Gazve D) Umre - Fetih 2

3 13. Aşağıdakilerden hangisi, hiçbir mazereti olmadan Tebük Seferi ne katılmayan Müslümanlardan biri değildir? A) Hatib b. Ebu Belta B) Mürare b. Rebi C) Kab b. Malik D) Hilâl b. Ümeyye 17. Hz. Peygamberimiz (sav) in gençlik yıllarında, kendisine verilen lakap A) Cesur Muhammed B) Şerefli Muhammed C) Güvenilir Muhammed D) Kahraman Muhammed 14. Hristiyan ve Yahudilerin, Müslümanlara verdiği vergiye denir? Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A)Öşür C)Zekat B)Cizye D)Fidye 18. I. Şam II. Taif III. Medine IV. Yemen Hz. Peygamber Efendimiz (sav) yukarıda verilen yerlerden hangisine gitmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I-IV D) I-II-IV 15. Mescid-i Nebevi yapılınca hemen yanına Müslümanların İslami eğitim görecekleri bir okul yapıldı. İslam ın yayılmasına çok faydası olan bu okulun adı nedir? 19. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlara uygulanan boykot maddelerinden değildir? A)Sebil C)Ashab B) İmaret D)Suffa 16. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) Veda Hutbesi nde Şu dört şeyi yapmayacaksınız demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Haşimoğulları na hiç bir şey satılmayacak. B) Haşimoğulları ndan hiç bir şey satın alınmayacak. C) Haşimoğulları bulundukları yerde tutuklanıp hapse atılacak. D) Haşimoğulları na kız verilmeyecek, onlardan kız alınmayacak. 20. Birinci Akabe Biati nde Medine den gelen Müslümanların başkanı kimdir? A) Zina etmeyeceksiniz B) Yalan söylemeyeceksiniz C) Allah a şirk koşmayacaksınız D) Allah ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz A) Esad b. Zürare (ra) B) Sait b. Zeyd (ra) C) Sad b. Muaz (ra) D) Habbab b. Eret (ra) 3

4 21. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in sütannesi peygamberimizi almaya neden razı olmuştur? A) Ailesinden bol bahşiş alacağını düşündüğünden, B) Orada başka alabilecekleri çocuk kalmadığından, C) Peygamberimizdeki güzel huyları gördüklerinden, D) Mekke de salgın hastalık olduğundan, 25. Kilab kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (sav) e gelerek kendi kabilesine İslam ı anlatmak üzere kendilerine bir gurup sahabe göndermelerini istediğinde, Hz. Peygamber (sav) önce tereddüt etmiş; ancak ardından onlara bir gurup sahabeyi göndermeye karar vermiştir. Hz. Peygamber (sav) in bu isteğe başlangıçta tereddütle yaklaşmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse en doğru olur? 22. Uzunluğu ve zorluğu nedeniyle hiçbir özür bildirmeden münafıkların katılmadığı ve renklerinin iyice belli ettikleri sefer, A)Huneyn C)Tebük B)Hayber D)Mute 23. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ebu Bera nın daha önce Müslümanlara vermiş olduğu bir sözü yerine getirmemiş olması, B) Gidilecek yerin Medine ye çok uzak bir mesafede olması C) Daha önce, Reci denilen bölgede, benzer bir durum için gönderilen sahabelerinin başına gelenlerin tekrar edeceği endişesi D) Gönderilmek istenen sahabelerin Hz. Peygamber (sav) den uzaklaşmamak için ricada bulunmaları A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B) Necaşi nin Salih bir insan olması C) Necaşi nin adaletli biri olması D) Habeşistan ın güvenli bir yer olması 26. Hz. Peygamber (sav), Bizans Kayser ine gönderdiği mektupta Müslüman ol ki selamete eresin! demektedir. Hz. Peygamber (sav) in bu sözünün anlamı 24. Kâbe yi ilk inşa eden kimdir? A)Hz. Nuh (as) B)Hz. Musa (as) C)Hz. İbrahim(as) D)Hz. Adem (as) A) İnsanlığın kurtuluşu sadece İslam la mümkündür B) Müslümanlar, başka toplulukların da hakkını korurlar C) Müslüman olmayanlar, dünya işlerinde başarılı olamazlar D) Müslüman olanların İslam ın emirlerine uyması gerekir 4

5 27. I. Miraç Olayı II. Medine ye Hicret III. Bedir Savaşı IV. Hudeybiye Antlaşması Bu olayların oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-IV B) II-III-IV-I C) I-IV-II-III D) II-IV-III-I 31. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? A) Tebliğ: İnsanları Müslüman olmaya, İslam ın emirlerine uymaya çağırmaktır. B) Resul: Kendisine kitap ve şeriat verilen peygamberlere denir. C) Tevhid: Peygamberimizin son peygamber olduğunu kabul etmektir. D) Ümmet: Bir peygambere inanan onun emirlerine uyarak birlik olanların tümü 28. Müşriklerin ve Müslümanların toplanıp karar aldıkları yerler sırasıyla hangileridir? A) Darün Nedve - Darul Suffa B) Beytul Ebu Cehil- Kabe C) Darün Nedve Darul Erkam D) Darul Karar- Darul Erkam 29. Hz. Peygamberimiz (sav) i Medine de misafir eden Ebu Eyyüb el Ensari nin asıl adı nedir? 32. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in Hangisine sevineceğimi bilmiyorum.. fethine mi, yoksa. gelişine mi? diye buyurduğu iki durum için verilen boşluklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mekke nin Abbas ın B) Mekke nin Cafer in C) Hayber in Cafer in D) Hayber in Abbas ın A)Hasan C)Halid B)Hamza D)Haris 30. Reci Vakası nda Mekkeli müşriklere teslim edilen sahabeler kimlerdir? A) Asım b. Sabit-Zeyd B) Zeyd-Hubeyb C) Hubeyb- Asım b. Sabit D) Amr-Zeyd 33. Aşağıdakilerden hangisi birinci Akabe Biati nde Medineli Müslümanların Hz. Peygamber (sav) e verdikleri sözlerden değildir? A) Allah a şirk koşmayacağız B) Hırsızlık yapmayacağız C) Kimseye iftira atmayacağız D) Gıybet etmeyeceğiz 5

6 34. Medine de kalan son Yahudi kabilesi Hendek savaşı esnasında Müslümanlara ihanet ederek müşriklerin tarafında yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Medine de kalan son Yahudi kabilesinin ihanet sebebi olamaz? A) Müslümanların zafer kazanacağını düşünmeleri B) Mekkeli müşriklerin kesin kazanacaklarını düşünmeleri C) Müslümanların kesin olarak kaybedeceklerini düşünmeleri D) Savaşın iki tarafın fert sayısına baktıklarında Müslümanların yenileceğini düşünmeleri 36. Kâbe yi yıkmak için gelen Ebrehe nin ordusunu Rabbimiz ne ile bozguna uğrattı? A) Ebabil kuşları ile B) Büyük bir zelzele ile C) Kulakları sağır eden korkunç bir ses ile D) Tufan ile 37. Hz. Hacer ile Hz. İsmail çölde su bulduktan sonra oradan geçen kervanlar yanlarına yerleşmek istemişler, ancak Hz. Hacer bunu bir şartla kabul etmiştir. Hz. Hacer in şartı aşağıdakilerden hangisidir? 35. Müslümanların ilk kıblesi bugün israil işgali altında olan..iken, Hicretin 2. yılında nazil olan ayet ile kıble değişti ve.. oldu. Ayetten sonra Müslümanlar namazlarında yüzlerini bu yeni kıbleye doğru çevirdiler. Yukarıda anlatılan bilgilerde noktalı yerlere aşağıdakilerden hanginin getirilmesi gerekir? A) Mescid-i Nebevi --- Mescid-i Haram B) Mescid-i Aksa --- Mescid-i Haram C) Mescid-i Küba --- Mescid-i Aksa D) Mescid-i Aksa --- Mescid-i Nebevi A) Suya dokunulmaması B) Suyun kendi soyuna ait olması C) Kabe inşasında kendilerine yardım edilmesi D) Kendilerine yiyecek verilmesi 38. Bedir savaşı öncesi, Ensar ın görüşünü merak eden Hz. Peygamber (sav) e: Ya Resulallah, biz sana inandık, Allah tarafından getirdiğin vahyin hak olduğunu söyledik. Sana uyduk. Artık siz ne dilerseniz öyle yapın! Seni gönderen Allah hakkı için eğer denize atlarsanız bizde sizinle atlarız diyen sahabe A) Sad b. Muaz (ra) B) Sad bin Ebi Vakkas (ra) C) Said bin Desine (ra) D) Sad bin Ubade (ra) 6

7 39. I. Uhud Savaşı II. Hendek savaşı III. Beni Kurayza Gazvesi IV. Bedir Savaşı Yukarıda verilen savaşların, oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-IV B) III-IV-I-II C) IV-I-II-III D) IV-III-II-I 43. Mekke nin fethinden önce yapılan hazırlıkları gizli bir mektupla Mekkelilere haber vermek istediği için hakkında inen: Ey inananlar, benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin (el- Mümtehine-1) ayeti kerimesine direkt muhatap olan sahabe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. A) Hatib b. Ebu Belta B) Amr İbnül As C) Halid b. Velid D) Zeyd b. Haris 40. Taif seferi nasıl sonuçlanmıştır? A) Taifliler savaşmadan Müslüman oldular. B) Taif Kuşatması kaldırılarak İslam ordusu geri çekildi. C) Müslümanlar yenik düştü. D) Taifliler yenilerek cizye vermeyi kabul ettiler. 41. İslam ın ilk şehitleri olan Hz.Sümeyye (ra) ve Hz. Yasir (ra) in katilleri kimdir? A)Ebu Cehil C)As bin Vail B)Ebu Leheb D)Velid bin Muğire 42. Hz. Peygamberimiz (sav) in, Yahudilerin Müslüman olan çobanlarına; sürülerini sahibine doğru göndermesini söylemesi Peygamberimizin hangi özelliği ile ilgilidir? A) İnsana değer vermesi B) Kul hakkını ve emaneti önemsemesi C) Zorunlu olmadıkça savaşmak istememesi D) İslam ın yayılması için çok çaba sarf etmesi 44. Hz. Peygamber (sav) i gören, ona inanan ve onunla arkadaşlık yapan kişiye ne denir? A)Sahabe C)Ensar B)Bedevi D)Muhacir 45. Hüzün yılında Peygamber Efendimiz (sav) aşağıdaki yakınlarından hangisini kaybetmiştir? 46. A) Hz. Hatice- Ebu Talib B) Hz. Hatice- Hz. Fatima C) Ebu Talib - İbrahim D) Zeyneb Abdulmuttalib I. Kâbe ye sığınanların II. Kendi evlerine sığınanların III. Ebu Süfyan ın evine sığınanların Yukarıdakilerden hangisi Mekke nin fethinde Hz. Peygamber Efendimiz(sav) in Mekkelilerin sığındıkları takdirde güvende olacağını bildirdiği yerlerdendir? A)Yalnız I C)II ve III B)I ve II D)I,II ve III 7

8 47. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) babasıyla oyun oynamıştır. B) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) annesiyle yolculuğa çıkmıştır. C) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) çobanlık yapmıştır. D) Ebu Leheb Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in yakın akrabasıdır. 50. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in, ilk sütannesi A) Hz. Süveybe B) Hz. Şeyma C) Hz. Halime D) Ümmü Eymen 51. Medine ye hicret eden ilk sahabe 48. Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Uhud Savaşı B) Hayber Savaşı C) Tebük Seferi D) Mute Savaşı A) Bilal-i Habeş(ra) B) Habbab bin Eret(ra) C) Ebu Seleme(ra) D) Hz.Ömer(ra) 52. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber Efendimiz (sav) e peygamberlik gelmeden önce yaşanan olaylardan biri değildir? 49. Peygamber efendimiz amcası Ebu Talib le Şam a ticaret yapmak amacıyla yola çıkmışken Busra denilen mevkide Rahip Bahira nın sözleri üzerine Ebu Talib Şam a gitmekten vazgeçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Talib in Şam yolculuğunu yarıda bırakmasının nedenidir? A) Yeğenine Şam da zarar verileceği endişesi B) Mallarını iyi bir karla satmış olması C) Kendi canını korumak istemesi D) İnsanlara İslam ı anlatmak istemesi A) Hılfu l Fudul a katılması B) Hz. Hatice ile evlenmesi C) Hacerü l Esved in yerine konulmasında hakem olması D) Ebu Talib in vefat etmesi 53. Peygamberliğin onuncu yılında Hz. Muhammed (sav) le Taif e giden, Taiflilerin Hz. Peygamberimiz (sav) e attığı taşlara kendini siper eden sahabe A) Hz. Bilal(ra) B) Hz. Ammar(ra) C) Hz. Zeyd(ra) D) Hz. Ebubekir(ra) 8

9 54. İslam ın en azılı düşmanlarından olup, Hz. Peygamberimiz (sav) e en çok eziyet edenlerdendir. Ayrıca peygamberimizin amcasıdır. Bahsi geçen ve hakkında ayet inen İslam düşmanı kimdir? A) Ebu Cehil B) Ebu Lehep C) Ebu Süfyan D) Velid b. Muğire 57. Hz. Ebu Bekir (ra) e Sıddık ismi hangi olay sebebi ile verilmiştir? A) Peygamberimiz ile beraber Medine ye hicret etmesi B) Miraç mucizesinde Peygamberi-miz (sav) i tereddüt etmeden doğrulaması C) Bilal-i Habeşi işkenceden kurtarması D) Allah yolunda cihatta bütün malını feda etmesi 55. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in bir hadisi Şerifinde tüm peygamberlerin yaptığını belirttiği meslek hangisidir? A) Marangozluk B) Ticaret C) Terzilik D) Çobanlık 58. Aşağıdakilerden hangisi Miraç ta verilen emirlerden değildir? A) Alışverişte dürüst olun B) Kibirli olmayın C) Anne ve babanıza saygı gösterin D) Mallarınızdan zekât verin 56. I. Hiç azalmayan bir sudur II. Açlığı ve susuzluğu giderir III. Hastalığı iyileştiren bir sudur IV. İlk günden beri sürekli kullanılmıştır Yukarıdakilerden hangileri Zemzem suyunun özelliklerindendir? A) I-IV B) I-III C) I-II-IV D) I-II-III 59. Hendek savaşı havanın çok soğuk olduğu bir kış mevsimine denk gelmişti. Ayrıca Medine de gıda sorunu olup kazılması gereken alan için yeterli miktarda malzeme de bulunmamakta idi. Hz. Peygamber (sav) Hendek kazan sahabelere açlıklarını hissetmemeleri için ne tavsiye ediyordu? A) Zemzem suyu içmelerini B) Hurma yemelerini C) Karınlarına taş bağlamalarını D) Yorulduklarında dinlenmelerini 9

10 60. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in dedesi Abdülmuttalib e babasından hangi görev miras olarak kalmıştı? A) Hacılara yemek vermek B) Hacıların güvenliğini sağlamak C) Hacıların konaklamalarını sağlamak D) Hacıların Kabe yi tavaf etmelerini sağlamak 61. Medine şehrinin önceki ismi A)Gatafan C)Kuba B)Yesrib D)Tebük 64. I- Hz. Hamza nın şehit edilmesi. II- Ayneyn Tepesindeki okçuların Peygamberimizin sözünü dinlememeleri. III- Mus ab Bin Umeyr in Şehit edilmesi IV- Halid Bin Velid in Müslüman olması Yukarıdaki olaylardan hangileri Uhud Savaşı ile ilgilidir? A) I-II-III-IV B) II-III C) I-II D) I-II-III 62. Bedir Savaşında esir edilen müşriklerin akıbeti ne oldu? A) Karşılıksız, hemen serbest bırakıldılar. B) Ölünceye kadar Müslümanlara karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair söz verdiklerinden serbest bırakıldılar C) İslam düşmanları oldukları için hepsi öldürüldü. D) Bir kısmı fidye karşılığı bir kısmı da On kişiye okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakıldı. 65. Müslümanlar tarafından kuşatılan Hayber kalesi bir türlü ele geçirilemiyordu. Peygamberimiz: Sancağı yarın Allah ın ve Resulünün kendisini sevdiği birine vereceğim. Yüce Allah Hayber fethini onunla gerçekleştirecek buyurmuştur. Yukarıda anlatılan bu övgülere mazhar olan sahabe kimdir? A) Hz. Ömer(ra) B) Hz. Ebubekir(ra) C) Hz. Ali(ra) D) Hz. Osman(ra) 63. Ben-i Kaynuka Yahudilerinin Medine den temizlenmelerine sebep olan olay aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Hendek Savaşı ndaki ihanetleri B) Müslüman kadının örtüsüne el uzatmaları C) Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı D) Bir-i Maune Vakası nedeniyle 66. Medine ye açıktan hicret eden sahabedir. Kabe nin bahçesine gidip Ey Allah ın düşmanları, ben Medine yolcusuyum, haydi beni engelleyin! diyerek meydan okuyan sahabe A) Hz. Ali(ra) B) Hz. Osman(ra) C) Hz. Ebubekir(ra) D) Hz. Ömer(ra) 10

11 67. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in hayatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Habeşistan a yapılan ilk hicrette müslümanların sözcüsü Cafer bin Ebi Talib tir. B) Hz. Ömer(ra) Müslüman olanların 40.sıdır. C) Gizli davet üç yıl sürmüştür. D) Hz. Peygamber Efendimiz (sav) in soyu kızı Hz Fatima ile devam etmiştir. 71. Mekkeli müşriklerin Medine ye saldıracakları haberi üzerine Hz. Peygamber (sav) sahabelerle istişare ettikten sonra hendek kazma fikrini uygun gördü. Bu fikir aşağıda verilen sahabelerden hangine aittir? A) Sad bin Muaz B) Hz. Ömer C) Halid Bin Velid D) Selman-ı Farisi 68. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman dan biri değildir? A) Hz. Ali(ra) B) Hz. Hatice(ra) C) Hz. Zeyd(ra) D) Hz. Osman(ra) 69. Münafıkların fitne çalışmalarını yapmak için inşa ettikleri ve peygamberimizin emri ile yıktırılan mescidin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mescid-ı Nebevi B) Mescid-ı Takva C) Kuba mescidi D) Mescid-ı Dırar 70. Eski dönemlerde Tv, Radyo, Gazete, Dergi gibi basın yayın organları bulunmamakta idi. Günümüzdeki medya işlevini üstlenen ve O dönemlerde yaşayan halkı yönlendirme işini yapanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 72. Batman daki Peygamber Sevdalıları Diyarbakır daki Kutlu doğum programına trenle katılmaya karar vermiştir. Bu tren Peygamber Efendimizin zamanında olsa ve ilk üç vagonuna Hz. Peygamber (sav) in yaptığı savunma savaşlarından birinin adı yazılsa aşağıdakilerden hangisi bu vagonlardan birine isim olamaz? A) Uhud B) Hayber C) Hendek D) Bedir A)Tüccarlar B)Sihirbazlar C) Şairler D) Askerler 11

12 73. Taif dönüşü Hz. Peygamberimiz (sav) e iman ettiği bilinen köle Addas hangi peygamberin şehrindendir? 75. Allah Resulü (sav) Asım bin Sabit başkanlığındaki grubu hangi kavime İslam ı öğretmesi için göndermiştir? A) Hz. Yunus (as) B) Hz. Salih (as) C) Hz. İshak (as) D) Hz. Lut (as) A) Kilab Kabilesi B) Huzaa Kabilesi C) Gatafan Kabilesi D) Karre Kabilesi 74. Siz, Hz. Muhammed in (sav) hayatını özümsemiş birisisiniz, efendimizin evinizi ziyarete geldiğini bir an tahayyül ediyorsunuz. Evinizdeki manzara şöyledir: İşten dönen baba dinlenmeye çekilmiş sigarasını tüttürüyor, herkesi kendi haline bırakmıştır. Anne ve küçük çocukları kanal kanal gezip nerede bir dizi varsa izlemektedir. Büyük oğul, dışarıda gece geç saatlere kadar internetlerde oluyor. Lisede olan kızları, yarın dışarıya çıktığımda ne giysem beğenilirim, dikkat çekerim diye hazırlanmakta, telaş içerisindedir. Yukarıdaki belirtilen manzarayı efendimizin gördüğünü düşündüğümüz de, nasıl bir tepki vermesi beklenir. 76. Hz. Peygamber (sav) in yaşadığı dönemde yaşıyorsunuz. Kafilenizle beraber bazı yerleri ziyaret edeceksiniz. Bu ziyaretlerde korkusuz, yürekli birinin rehberliğinde; Hz. Peygamber (sav) in hicret ederken saklandığı yeri, Müslümanların ilk yenildiği yer ile Mekkeli müşriklerle Müslümanların ilk kez anlaşma yaptığı yeri görmek istiyorsunuz. Bu durumda Rehberiniz ve görmek istediğiniz yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Hz.Ömer- Sevr-Uhud-Hudeybiye B) Hz.Hamza-Hira-Hendek-Hudeybiye C) Hz.Ali-Nur Dağı-Huneyn- Ayneyn Tepesi D) Hz.Ömer-Hira-Bedir-Hudeybiye A) Müslüman aile reisi, eş ve çocuklarını sıkmamalı, onları rahat bırakmalıdır diyecektir. B) Müminin, çoban misali olması gerektiğini ve imanlarının gereğini yapmalarını isteyecektir. C) Annenin şefkat ve merhametinden dolayı çocuklarının sevinmesini sağladığını düşünür D) Müminin, yaşadığı gibi inanması gerektiğini söyleyip, onları uyaracaktır. 77. I. Zekatın farz kılınması II. Fıtır Sadakasının farz olması III. Orucun farz olması IV. Ramazan ve Kurban bayramlarının kutlanması Yukarıda verilen bilgilerin hangileri Hicretin ikinci yılında gerçekleşmiştir? A)I-II-IV B)II-III C) I-II-III-IV D) II-III-IV 12

13 78. Medine de bulunan üç Yahudi kavmi zaman içerinde Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozduklarında gereken cezaya çarptırılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kabilelerin cezalandırılışın kronolojik sıralaması doğru olarak verilmiştir? A) Beni Kaynuka-Beni Kureyza-Beni Nadır B) Beni Nadır- Beni Kaynuka-Beni Kureyza C) Beni Kureyza- Beni Nadır- Beni Kaynuka D) Beni Kaynuka- Beni Nadır- Beni Kureyza 79. Hendek savaşında kazılan hendeği birkaç müşrik aşarak Müslümanların tarafına geçmiş, Müslümanların tarafına geçen müşriklerle Hz. Ali (ra) onlarla çarpışmış ve iki tanesini de öldürmüştür. Hendek savaşında hendeği aşarak karşı tarafa geçen ve Allah Arslan ı lakaplı Hz. Ali (ra) tarafından öldürülün müşrikler A)Nevfel-Amr C)Ümeyye-Velid B)Dırar-Malik D)Cübeyr-Amr 81. Gatafan kabilesindendir, müşrik ve Yahudiler tarafından itibar edilen ve sözü dinlenilen biridir. Hendek savaşı esnasında Müslüman olmakla bahtiyar olmuştur. Müslüman olduğu, müşrik ve Yahudiler tarafından bilinmediğinden Hz. Peygamberden aldığı izinle müşrik ve Yahudilerin ittifaklarının bozulmasını sağlayan sahabeyi kiram A) Numan bin Münzir B) Nuaym bin Mesud C) Amr bin Mesud D) Amr bin As 82. Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özelliklerinden biri değildir? A) İkiyüzlü olup, Müslüman olmadıkları halde kendilerine Müslüman derler B) Namazlarını üşenerek kılarlar. C) Cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete giderler D) Allah ı aldattıklarını sanırlar, oysa asıl aldananlar kendileridirler 80. Veda Hutbesinde Hz. Peygamber(sav) in: Ey mü minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmayacaksınız. buyurduğu iki emanet aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Namaz ve Oruç B) Kur an ve Sünnet C) Cihad ve Tebliğ D) Kur-an ve Zikir 83. Hz. Peygamber Efendimiz(sav) hangi savaşta namazlarını kazaya bıraktı? A)Bedir Savaşı B)Hendek Savaşı C)Uhud Savaşı D) Mute Savaşı 13

14 84. Huneyn Savaşı na imanı zayıf kişiler de katılmışlardı. Bu kişilerin, ummadıkları bir tuzak karşısında şaşırıp dağılan Müslümanların bir daha toparlanmayacaklarını sanmalarının nedeni 86. Hz. Peygamber (sav) hangi savaş öncesi: Bir peygamber zırhını giydikten sonra, savaşmadan çıkarmaz. buyurmuştur? A)Bedir B) Uhud C) Hendek D) Mute A) Müslümanların savaşa iyi hazırlandıklarını bilmemeleri B) Yüce Rabbimizin Müslümanlara olan yardımını hesaba katmamaları C) Müslümanların düşmana tuzak kurduklarının farkında olmamaları D) Tarafların gücü hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamaları 87. Hz. Peygamber (sav) hicretin altıncı senesinde Hacca gitmek üzere sahabelerle beraber yanlarında sadece kılıçları ile birlikte Mekke ye doğru yola çıktı Ancak Mekkeli müşrikler Müslümanların Hac yapmalarına izin vermedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber... Mekkelilere savaş için değil sadece Hac için geldiklerini bildirmek için elçi olarak gönderdi. 85. I. Düşmanla göğüs göğüse savaşmak istemelerinden dolayı II. Münafıkların oyununa gelmelerinden dolayı III. Bedir Savaşı na katılmamış olmalarından dolayı IV. Asıl zaferin Medine dışında kazanılacağına inanmaları Yukarıda Uhud savaşı öncesi genç Müslümanların, savaşın Medine dışında yapılmasını isteme nedenleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) I-II-IV B) I-III C) III-IV D) I-III-IV Hz. Peygamber (sav) in gönderilen elçinin öldürüldüğü haberi üzerine Müslümanlardan aldığı biate.. denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sıra ile aşağıdakilerden hangisini yerleştirebiliriz? A) Hz. Osman ı Rıdvan Biatı B) Hz. Ömer i Rıdvan Biatı C) Hz.Ebubekir i Hudeybiye Biatı D) Hz. Ali yi - I.Akabe Biatı 88. Peygamberimize, vahiy gelmeden önce hangi peygamberin öğrettikleri doğrultusunda ibadet ederdi? A) Hz. İbrahim (as) B) Hz. İsa (as) C) Hz. Musa (as) D) Hz. İsmail (as) 14

15 89. Kureyşli müşrikler, zengin hediyelerle birlikte Habeşistan a hicret eden ikinci kafileyi kendilerine teslim etmeleri için Habeş kralı ile görüşmeye kimleri göndermiştir? A) Amr Bin As Abdullah Bin Ebi Rebia B) Mansur Bin İkrime Ebu Süfyan C) Ebu Cehil Velid Bin Müğire D) Velid Bin Müğire Amr Bin As 90. Hz. Peygamber (sav) e Mektup adında yapılan bir yarışmaya mektubunu gönderen Yusuf, yaşadığımız çağın peygamberimizin ahlakına ve insanlığına çöldeki bedevilerin suya hasretliği gibi hasret olduğunu anlattıktan sonra onun sabırlı, merhametli ve affedici oluşuna örnekler vermiştir. 92. Ebu Cehil in kızı Cüveyriye nin: Allah babama lütuf ve ihsan etmiş ki, vaktiyle ölüp Bilal in Kabe üzerinde bağırdığını görmedi. demesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Babasının bu durum karşısında memnuniyet duymayacağı B) Babasının bu duruma tahammül edemeyeceği C) Babasının bu durumdan dolayı çok üzüleceği D) Babasının bu durumu çok da önemsemeyeceği Aşağıda verilenlerden hangisi Yusuf un verdiği örneklerden biri olamaz? A) Mekke nin fethinde kendisine yapılan onca zulüm ve işkencelere rağmen Mekkelileri bağışlaması B) Taif dönüşü kendisine yapılanlara karşı beddua etmemesi C) Peygamber olduktan sonra ilk önce yakın akrabasını uyarması, onları İslam a davet etmesi D) Efendimiz, yakınların vefatlarına ve müşriklerin baskı ve zulümlerine karşı dayanmıştır. 91. Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşında Hz. Peygamber (sav) in bizzat tayin ettiği komutanlardan değildir? A) Hz.Halid b. Velid B) Zeyd bin Harise C) Cafer bin Ebi Talib D) Abdullah bin Revaha Huneyn savaşı Müslümanlarla kimler arasında olmuştur? A)Havazin-Huzaa kabileleri B)Hevazin-Gatafan kabileleri C)Taifli Sakif Kabilesi-Huzaalılar D)Havazin-Taifli Sakif kabilesi 94. Rüyasında ezanı görüp bunu Hz. Peygamber Efendimiz (sav) e söyleyen sahabe A) Hz. Ömer bin Hattab B) Abdullah bin Zeyd C) Bilal-i Habeşi D) Ebu Eyup el-ensari

16 95. I. Ficar Savaşları II. Bedir Savaşı III. Peygamberimizin Hz. Hatice ile evlenmesi IV. Habeşistan a hicret Yukarıdaki olayların oluş zamanına göre doğru sıralaması nasıldır? A) I- II-III-IV B) II-III-IV- I C) III-IV- I- II D) I- III-IV-II 99. İslam ı anlatmak için gönderilen ve ihanet sonucu şehit edilen Müslümanların olayları olan Reci ve Bir-i Maune vakaları ne zaman olmuştur? A) Bedir savaşından önce B) Uhud savaşından sonra C) Mekke nin fethinden sonra D) Hendek savaşından sonra 96. Araplar arasında savaşın yasak olduğu aylara haram ayları denirdi. Bu aylar hangileridir? A) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep B) Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem C) Muharrem, Ramazan, Zilhicce, Şaban D) Recep, Zilhicce, Ramazan, Şaban 100. Hangisi Hz. Ebu Bekir(ra) in çabasıyla Müslüman olmuş sahabelerden değildir? A) Osman bin Avfan(ra) B) Abdurrahman bin Avf(ra) C) Ebu Zeri Gıfari(ra) D) Bilal-i Habeş(ra) 97. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) hicretten önce Medine halkına İslam ı anlatmak için kimi görevlendirmiştir? A) Bilal-i Habeşi (ra) B) Ammar bin Yasir (ra) C) Musab bin Umeyr (ra) D) Suheyb-i Rumi(ra) SORULAR BİTTİ LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDENİZ!!! 98. Müslümanların Huneyn Savaşı nın başında dağılmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayı bakımından düşmandan az olmaları B) Savaşa gitmekte isteksiz olmaları C) Çokluklarıyla gururlanıp, ilahi yardımı unutmaları D) Savaş için hazırlıklı olmamaları 16

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B)

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Puta tapma yaygın idi. B) Erkek çocuklar diri diri toprağa gömülürdü. C) Hanif dinine mensup kişiler vardı.

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. Hz. Muhammed (sav), insanlık tarihinin en büyük değişimini gerçekleştiren insandır. Onun kıymetini anlamak için ondan önce dünyanın durumunu ve ondan sonra onun yolundan ayrılmış insanlığın durumunu

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. 1.Yahudi şairlerinden biridir. 2.Beni Nadir Yahudilerinin ileri gelenlerindendir. 3.Diliyle ve şiirleriyle sürekli peygamberimizi eleştirmiştir. 4.Muhammed bin Mesleme adında yiğit bir Müslüman tarafından

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. Peygamber Efendimiz(sav), Taif'ten dönüşünde Utbe ve Şeybe kardeşlerin bağında dinlenirken, kendisine üzüm ikram eden ve iman edip Müslüman olan köle hangi peygamberin kavmindendi? A) Hz.Musa(as) B)

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir?

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? SORULAR 1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? A) Talha bin Ubeydullah B) Sad bin Ebi Vakkas

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? a)6 Nisan 610 b)1 Ocak 570 c)20 Nisan

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Yazar: Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ SORU BANKASI ISBN???-???-???-???-? Kitapta yer

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER Bir önceki dersimizde, Hicretin İlk Yılında Allah Rasulünün hangi konular üzerinde durduğunu görmüş idik. Mescid

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

SİYER SINAVI B Kitapçığı 3.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI B Kitapçığı 3.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. -Kabe hakemliği olayında müşriklerin Peygamberimiz(sav) in vereceği her hükme rıza göstereceklerini dile getirmeleri - Peygamber Efendimiz(sav) e iman etmemelerine rağmen müşriklerin, mallarını

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

SİYER SINAVI B Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI B Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. Peygamberliğin 10. yılında Efendimiz(sav) Taif e gitti. Burada 10 gün ziyaretlerde bulunarak halkı İslam a davet etti. Taif halkından kimse Peygamber Efendimiz(sav) in davetine icabet etmediği

Detaylı

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece 04 Mayıs (Şaban), 25 Mayıs (Ramazan Programı), 01 Haziran (Ramazan) 2017 Hareket 7 Gece 5* OTELLER DE KABE YE 150 MT., MESCİDİ NEBEVİYE

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED İN HAYATI ÖĞRETİM MATERYALİ 5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK EDİTÖRÜN NOTU İnsanlar için üstün ahlak örneği olan Hz. Muhammed, Allah tarafından gönderilen son

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadis-i şerifinde: Selam olsun kardeşlerime! Onları görmeyi ne kadar da arzu ediyorum. Ben onları Kevser havuzunun başında, o dehşetli günde bekleyeceğim. diye buyuruyor.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi 13-

1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi 13- 6. SINIF 3. ÜNİTE SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1.Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi Mekke

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI SİYER YARIŞMASI 24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI ADI SOYADI KÜLTÜR MERKEZİ AÇIKLAMA A :... :... :... 1. Bu kitapçıkta 100 adet soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120

Detaylı

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI SİYER YARIŞMASI 24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI ADI SOYADI KÜLTÜR MERKEZİ AÇIKLAMA B :... :... :... 1. Bu kitapçıkta 100 adet soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

SİYER SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. Peygamber Efendimiz (sav) Ben, Abdullah b. Cud an ın evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki, bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem. İslam da böyle bir antlaşmaya çağrılırsam derhal

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı